Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 13,1 וַיַּעַל אַבְרָם מִמִּצְרַיִם הוּא וְאִשְׁתּוֹ וְכָל־אֲשֶׁר־לוֹ וְלוֹט עִמּוֹ הַנֶּגְבָּה׃                                  
Rdz 13,1 waj ja al aw ram mim mic ra jim hu we isz To we chol - a szer - lo we lot im mo han neg Ba                                  
Rdz 13,1 wayya`al abrm mimmicraºyim wiT wkol-er-l wl `imm hanneºgB                                  
Rdz 13,1 Abram wywdrowa wic z Egiptu z on i caym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu.                                            
Rdz 13,2 וְאַבְרָם כָּבֵד מְאֹד בַּמִּקְנֶה בַּכֶּסֶף וּבַזָּהָב׃                                        
Rdz 13,2 we aw ram Ka wed me od Bam miq ne BaK Ke sef u waz za haw                                        
Rdz 13,2 wabrm Kbd md Bammiqnè BaKKeºsep ûbazzhb                                        
Rdz 13,2 A by Abram ju bardzo zasobny w trzody, srebro i zoto.                                              
Rdz 13,3 וַיֵּלֶךְ לְמַסָּעָיו מִנֶּגֶב וְעַד־בֵּית־אֵל עַד־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר־הָיָה שָׁם אָהֳלֹה בַּתְּחִלָּה בֵּין בֵּית־אֵל וּבֵין הָעָי׃                          
Rdz 13,3 waj je lech le mas sa aw min ne gew we ad - Bet - el ad - ham ma qom a szer - ha ja szam (o h lo) BaT Te Hil la Ben Bet - el u wen ha aj                          
Rdz 13,3 wayyºlek lmass`yw minneºgeb w`ad-Bê|t-l `ad-hammqm er-hºy m (ohlò) BaTTHill Bên Bê|t-l ûbên h`y                          
Rdz 13,3 Zatrzymujc si na postojach, Abram zawdrowa z Negebu do Betel, do tego miejsca, w ktrym przedtem rozbi swe namioty, midzy Betel i Aj,                                        
Rdz 13,4 אֶל־מְקוֹם הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר־עָשָׂה שָׁם בָּרִאשֹׁנָה וַיִּקְרָא שָׁם אַבְרָם בְּשֵׁם יהוה׃                                
Rdz 13,4 el - me qom ham miz Be aH a szer - a sa szam Ba ri szo na waj jiq ra szam aw ram Be szem jhwh(a do naj)                                
Rdz 13,4 el-mqm hammizBªH er-`ºS m Brin wayyiqr m abrm Bm yhwh(dny)                                
Rdz 13,4 do tego miejsca, w ktrym uprzednio zbudowa otarz i wzywa imienia Pana.                                            
Rdz 13,5 וְגַם־לְלוֹט הַהֹלֵךְ אֶת־אַבְרָם הָיָה צֹאן־וּבָקָר וְאֹהָלִים׃                                        
Rdz 13,5 we gam - le lot ha ho lech et - aw ram ha ja con - u wa qar we o ha lim                                        
Rdz 13,5 wgam-ll hahlk et-abrm hy cn-ûbqr whlm                                        
Rdz 13,5 Lot, ktry szed z Abramem, mia rwnie owce, woy i namioty.                                              
Rdz 13,6 וְלֹא־נָשָׂא אֹתָם הָאָרֶץ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו כִּי־הָיָה רְכוּשָׁם רָב וְלֹא יָכְלוּ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו׃                            
Rdz 13,6 we lo - na sa o tam ha a rec la sze wet jaH Daw Ki - ha ja re chu szam raw we lo jach lu la sze wet jaH Daw                            
Rdz 13,6 wl-nS tm hºrec leºbet yaHDw K|-hy rkûm rb wl y|klû leºbet yaHDw                            
Rdz 13,6 Kraj nie mg utrzyma ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody; musieli wic si rozczy.                                            
Rdz 13,7 וַיְהִי־רִיב בֵּין רֹעֵי מִקְנֵה־אַבְרָם וּבֵין רֹעֵי מִקְנֵה־לוֹט וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי אָז יֹשֵׁב בָּאָרֶץ׃                            
Rdz 13,7 wa je hi - riw Ben ro e miq ne - aw ram u wen ro e miq ne - lot we haK Ke na a ni we haP Pe riz zi az jo szew Ba a rec                            
Rdz 13,7 wa|yh-rb Bên r`ê miqn|-abrm ûbên r`ê miqn-l wha|KKna`n whaPPrizz z yb Bºrec                            
Rdz 13,7 A gdy wynika sprzeczka pomidzy pasterzami trzd Abrama i pasterzami trzd Lota - mieszkacami kraju byli wwczas Kananejczycy i Peryzzyci -                                        
Rdz 13,8 וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל־לוֹט אַל־נָא תְהִי מְרִיבָה בֵּינִי וּבֵינֶיךָ וּבֵין רֹעַי וּבֵין רֹעֶיךָ כִּי־אֲנָשִׁים אַחִים אֲנָחְנוּ׃                      
Rdz 13,8 waj jo mer aw ram el - lot al - na te hi me ri wa Be ni u we ne cha u wen ro aj u wen ro e cha Ki - a na szim a Him a naH nu                      
Rdz 13,8 wayyºmer abrm el-l al-n th mrb Bên ûbênʺk ûbên r`ay ûbên r`ʺk K|-nm aHm nºHnû                      
Rdz 13,8 rzek Abram do Lota: Niechaj nie bdzie sporu midzy nami, midzy pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecie jestemy krewni.                                        
Rdz 13,9 הֲלֹא כָל־הָאָרֶץ לְפָנֶיךָ הִפָּרֶד נָא מֵעָלָי אִם־הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה וְאִם־הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה׃                                
Rdz 13,9 ha lo chol - ha a rec le fa ne cha hiP Pa red na me a laj im - has se mol we e mi na we im - haj ja min we as me i la                                
Rdz 13,9 hl kol-hºrec lpnʺk hiPPºred n m`ly im-haSSml wêmìºn wim-hayymn waSmºl                                
Rdz 13,9 Wszak cay ten kraj stoi przed tob otworem. Odcz si ode mnie! Jeeli pjdziesz w lewo, ja pjd w prawo, a jeeli ty pjdziesz w prawo, ja - w lewo.                                        
Rdz 13,10 וַיִּשָּׂא־לוֹט אֶת־עֵינָיו וַיַּרְא אֶת־כָּל־כִּכַּר הַיַּרְדֵּן כִּי כֻלָּהּ מַשְׁקֶה לִפְנֵי שַׁחֵת יהוה אֶת־סְדֹם וְאֶת־עֲמֹרָה כְּגַן־יהוה כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בֹּאֲכָה צֹעַר׃                
Rdz 13,10 waj jis sa - lot et - e naw waj jar et - Kol - KiK Kar haj jar Den Ki chul la masz qe lif ne sza Het jhwh(a do naj) et - se dom we et - a mo ra Ke gan - jhwh(a do naj) Ke e rec mic ra jim Bo a cha co ar                
Rdz 13,10 wayyiSS-l et-`ênyw wayyar et-Kol-KiKKar hayyarDn K kullh maqè lipnê aHt yhwh(dny) et-sdm wet-`mr Kgan-yhwh(dny) Keºrec micraºyim Bk cº`ar                
Rdz 13,10 Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzeg, e caa okolica wok doliny Jordanu a do Soaru jest bardzo urodzajna, bya ona bowiem jak ogrd Pana, jak ziemia egipska, zanim Pan nie zniszczy Sodomy i Gomory.                                  
Rdz 13,11 וַיִּבְחַר־לוֹ לוֹט אֵת כָּל־כִּכַּר הַיַּרְדֵּן וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם וַיִּפָּרְדוּ אִישׁ מֵעַל אָחִיו׃                            
Rdz 13,11 waj jiw Har - lo lot et Kol - KiK Kar haj jar Den waj jis sa lot miq qe dem waj jiP Par du isz me al a Hiw                            
Rdz 13,11 wayyibHar-l l t Kol-KiKKar hayyarDn wayyissa` l miqqeºdem wayyiPPºrdû m`al Hw                            
Rdz 13,11 Lot wybra sobie zatem ca t dolin Jordanu i wyruszy ku wschodowi, I tak rozczyli si obaj.                                            
Rdz 13,12 אַבְרָם יָשַׁב בְּאֶרֶץ־כְּנָעַן וְלוֹט יָשַׁב בְּעָרֵי הַכִּכָּר וַיֶּאֱהַל עַד־סְדֹם׃                                  
Rdz 13,12 aw ram ja szaw Be e rec - Ke na an we lot ja szaw Be a re haK KiK Kar waj je e hal ad - se dom                                  
Rdz 13,12 abrm yab Be|rec-Knº`an wl yab B`rê haKKiKKr wayyehal `ad-sdm                                  
Rdz 13,12 Abram pozosta w ziemi Kanaan, Lot za zamieszka w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty a po Sodom.                                          
Rdz 13,13 וְאַנְשֵׁי סְדֹם רָעִים וְחַטָּאִים לַיהוה מְאֹד׃                                        
Rdz 13,13 we an sze se dom ra im we Hat ta im ljhwh(la do naj) me od                                        
Rdz 13,13 wanê sdm r`m wHam lyhwh(ladny) md                                        
Rdz 13,13 Mieszkacy Sodomy byli li, gdy dopuszczali si cikich przewinie wobec Pana.                                            
Rdz 13,14 וַיהוה אָמַר אֶל־אַבְרָם אַחֲרֵי הִפָּרֶד־לוֹט מֵעִמּוֹ שָׂא נָא עֵינֶיךָ וּרְאֵה מִן־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר־אַתָּה שָׁם צָפֹנָה וָנֶגְבָּה וָקֵדְמָה וָיָמָּה׃                  
Rdz 13,14 wjhwh(wa do naj) a mar el - aw ram a Ha re hiP Pa red - lot me im mo sa na e ne cha u re e min - ham ma qom a szer - aT Ta szam ca fo na wa neg Ba wa qed ma wa jam ma                  
Rdz 13,14 wyhwh(wa|dny) mar el-abrm aHrê hiPP|red-l m|`imm S n `ênʺk ûr min-hammqm er-aTT m cpºn wneºgB wqºdm wyºmm                  
Rdz 13,14 Po odejciu Lota Pan rzek do Abrama: Spjrz przed siebie i rozejrzyj si z tego miejsca, na ktrym stoisz, na pnoc i na poudnie, na wschd i ku morzu;                                        
Rdz 13,15 כִּי אֶת־כָּל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־אַתָּה רֹאֶה לְךָ אֶתְּנֶנָּה וּלְזַרְעֲךָ עַד־עוֹלָם׃                                    
Rdz 13,15 Ki et - Kol - ha a rec a szer - aT Ta ro e le cha eT Te nen na u le za ra cha ad - o lam                                    
Rdz 13,15 K et-Kol-hºrec er-aTT lk eTTneºnn û|lzar`k `ad-`lm                                    
Rdz 13,15 cay ten kraj, ktry widzisz, daj tobie i twemu potomstwu na zawsze.                                              
Rdz 13,16 וְשַׂמְתִּי אֶת־זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ אֲשֶׁר אִם־יוּכַל אִישׁ לִמְנוֹת אֶת־עֲפַר הָאָרֶץ גַּם־זַרְעֲךָ יִמָּנֶה׃                            
Rdz 13,16 we sam Ti et - za ra cha Ka a far ha a rec a szer im - ju chal isz lim not et - a far ha a rec Gam - za ra cha jim ma ne                            
Rdz 13,16 wSamT e|t-zar`k Ka`par hºrec er im-yûkal limnt et-`par hºrec Ga|m-zar`k yimmnè                            
Rdz 13,16 Twoje za potomstwo uczyni liczne jak ziarnka pyu ziemi; jeli kto moe policzy ziarnka pyu ziemi, policzone te bdzie twoje potomstwo.                                        
Rdz 13,17 קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה׃                                    
Rdz 13,17 qum hit hal lech Ba a rec le or Ka u le roH Ba Ki le cha eT Te nen na                                    
Rdz 13,17 qûm hithallk Bºrec lorKh ûlroHBh K lk eTTneºnn                                    
Rdz 13,17 Wsta i przejd ten kraj wzdu i wszerz: tobie go oddaj.                                              
Rdz 13,18 וַיֶּאֱהַל אַבְרָם וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא אֲשֶׁר בְּחֶבְרוֹן וַיִּבֶן־שָׁם מִזְבֵּחַ לַיהוה׃                              
Rdz 13,18 waj je e hal aw ram waj ja wo waj je szew Be e lo ne mam re a szer Be Hew ron waj ji wen - szam miz Be aH ljhwh(la do naj) P                            
Rdz 13,18 wayyehal abrm wayyb wayyºeb Blnê mamr er BHebrn wayyì|ben-m mizBªH lyhwh(la|dny) P                            
Rdz 13,18 Abram zwin swe namioty i przyby pod Hebron, gdzie byy dby Mamre. Osiedliwszy si tam, zbudowa otarz dla Pana.                                          

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski