Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 15,1 אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הָיָה דְבַר־יהוה אֶל־אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה לֵאמֹר אַל־תִּירָא אַבְרָם אָנֹכִי מָגֵן לָךְ שְׂכָרְךָ הַרְבֵּה מְאֹד׃                    
Rdz 15,1 a Har haD De wa rim ha el le ha ja de war - jhwh(a do naj) el - aw ram Bam ma Ha ze le mor al - Ti ra aw ram a no chi ma gen lach se char cha har Be me od                    
Rdz 15,1 aHar haDDbrm hºllè hy dbar-yhwh(dny) el-abrm Ba|mmaHzè lmr al-Tr abrm nk mgn lk Skrk harB md                    
Rdz 15,1 Po tych wydarzeniach Pan tak powiedzia do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj si, Abramie, bo Ja jestem twoim obroc; nagroda twoja bdzie sowita.                                      
Rdz 15,2 וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֲדֹנָי יהוה מַה־תִּתֶּן־לִי וְאָנֹכִי הוֹלֵךְ עֲרִירִי וּבֶן־מֶשֶׁק בֵּיתִי הוּא דַּמֶּשֶׂק אֱלִיעֶזֶר׃                          
Rdz 15,2 waj jo mer aw ram a do naj jhwh(e lo him) ma - TiT Ten - li we a no chi ho lech a ri ri u wen - me szeq Be ti hu Dam me seq e li e zer                          
Rdz 15,2 wayyºmer abrm dny yhwh(lhm) mà-TiTTen-l wnk hlk `rr ûben-meºeq Bêt DammeºSeq l`eºzer                          
Rdz 15,2 Abram rzek: O Panie, mj Boe, na c mi ona, skoro zbliam si do kresu mego ycia, nie majc potomka; przyszym za spadkobierc mojej majtnoci jest Damasceczyk Eliezer.                                    
Rdz 15,3 וַיֹּאמֶר אַבְרָם הֵן לִי לֹא נָתַתָּה זָרַע וְהִנֵּה בֶן־בֵּיתִי יוֹרֵשׁ אֹתִי׃                              
Rdz 15,3 waj jo mer aw ram hen li lo na taT Ta za ra we hin ne wen - Be ti jo resz o ti                              
Rdz 15,3 wayyºmer abrm hn l l ntaºTT zºra` whinn ben-Bêt yr t                              
Rdz 15,3 I mwi: Poniewa nie dae mi potomka, ten wanie zrodzony u mnie suga mj, zostanie moim spadkobierc.                                          
Rdz 15,4 וְהִנֵּה דְבַר־יהוה אֵלָיו לֵאמֹר לֹא יִירָשְׁךָ זֶה כִּי־אִם אֲשֶׁר יֵצֵא מִמֵּעֶיךָ הוּא יִירָשֶׁךָ׃                          
Rdz 15,4 we hin ne de war - jhwh(a do naj) e law le mor lo ji rosz cha ze Ki - im a szer je ce mim me e cha hu ji ra sze cha                          
Rdz 15,4 whinn dbar-yhwh(dny) lyw lmr l y|rok K-im er yc mimm`ʺk y|reºk                          
Rdz 15,4 Ale oto usysza sowa: Nie on bdzie twoim spadkobierc, lecz ten po tobie dziedziczy bdzie, ktry od ciebie bdzie pochodzi.                                        
Rdz 15,5 וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הַבֶּט־נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם־תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ׃                    
Rdz 15,5 waj jo ce o to ha Hu ca waj jo mer haB Bet - na hasz sza maj ma u se for haK Ko cha wim im - Tu chal lis Por o tam waj jo mer lo Ko jih je za re cha                    
Rdz 15,5 wayyc t haHûºc wayyºmer haBBe-n hamaºym ûspr haKKºkbºm im-Tûkal lisPr tm wayyºmer l yihyè zar`eºk                    
Rdz 15,5 I poleciwszy Abramowi wyj z namiotu, rzek: Spjrz na niebo i policz gwiazdy, jeli zdoasz to uczyni; potem doda: Tak liczne bdzie twoje potomstwo.                                      
Rdz 15,6 וְהֶאֱמִן בַּיהוה וַיַּחְשְׁבֶהָ לּוֹ צְדָקָה׃                                          
Rdz 15,6 we he e min Bjhwh(Ba do naj) waj jaH sze we ha llo ce da qa                                          
Rdz 15,6 whemìn Byhwh(Ba|dny) wayyaHbeºh ll cdq                                          
Rdz 15,6 Abram uwierzy i Pan poczyta mu to za zasug.                                              
Rdz 15,7 וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי יהוה אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאוּר כַּשְׂדִּים לָתֶת לְךָ אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ׃                          
Rdz 15,7 waj jo mer e law a ni jhwh(a do naj) a szer ho ce ti cha me ur Kas Dim la tet le cha et - ha a rec haz zot le risz Ta                          
Rdz 15,7 wayyºmer lyw n yhwh(dny) er hctºk mûr KaSDm lºtet lk et-hºrec hazzt lriTh                          
Rdz 15,7 Potem za rzek do niego: Ja jestem Pan, ktry ciebie wywiodem z Ur chaldejskiego, aby ci da ten oto kraj na wasno.                                          
Rdz 15,8 וַיֹּאמַר אֲדֹנָי יהוה בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה׃                                      
Rdz 15,8 waj jo mar a do naj jhwh(e lo him) Bam ma e da Ki i ra szen na                                      
Rdz 15,8 wayymar dny yhwh(lhm) Bamm da` K |reºnn                                      
Rdz 15,8 A na to Abram: O Panie, mj Boe, jak bd mg si upewni, e otrzymam go na wasno?                                          
Rdz 15,9 וַיֹּאמֶר אֵלָיו קְחָה לִי עֶגְלָה מְשֻׁלֶּשֶׁת וְעֵז מְשֻׁלֶּשֶׁת וְאַיִל מְשֻׁלָּשׁ וְתֹר וְגוֹזָל׃                            
Rdz 15,9 waj jo mer e law qe Ha li eg la me szul le szet we ez me szul le szet we a jil me szul lasz we tor we go zal                            
Rdz 15,9 wayyºmer lyw qH l `egl mulleºet w`z mulleºet waºyil mull wtr wgzl                            
Rdz 15,9 Wtedy Pan rzek: Wybierz dla Mnie trzyletni jaowic, trzyletni koz i trzyletniego barana, a nadto synogarlic i gobic.                                          
Rdz 15,10 וַיִּקַּח־לוֹ אֶת־כָּל־אֵלֶּה וַיְבַתֵּר אֹתָם בַּתָּוֶךְ וַיִּתֵּן אִישׁ־בִּתְרוֹ לִקְרַאת רֵעֵהוּ וְאֶת־הַצִּפֹּר לֹא בָתָר׃                            
Rdz 15,10 waj jiq qaH - lo et - Kol - el le wa je waT Ter o tam BaT Ta wech waj jiT Ten isz - Bit ro liq rat re e hu we et - ha ciP Por lo wa tar                            
Rdz 15,10 wayyi|qqa|H-l et-Kol-ºllè waybaTTr tm BaTTºwek wayyiTTn -Bitr liqrat r`ºhû wet-haciPPr l btr                            
Rdz 15,10 Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerbywa je wzdu na poowy i przerbane czci uoy jedn naprzeciw drugiej; ptakw nie porozcina.                                        
Rdz 15,11 וַיֵּרֶד הָעַיִט עַל־הַפְּגָרִים וַיַּשֵּׁב אֹתָם אַבְרָם׃                                        
Rdz 15,11 waj je red ha a jit al - haP Pe ga rim waj jasz szew o tam aw ram                                        
Rdz 15,11 wayyºred h`aºyi `al-haPPgrm wayyab tm abrm                                        
Rdz 15,11 Kiedy za do tego misa zaczo zlatywa si ptactwo drapiene, Abram je odpdzi.                                            
Rdz 15,12 וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ לָבוֹא וְתַרְדֵּמָה נָפְלָה עַל־אַבְרָם וְהִנֵּה אֵימָה חֲשֵׁכָה גְדֹלָה נֹפֶלֶת עָלָיו׃                            
Rdz 15,12 wa je hi hasz sze mesz la wo we tar De ma naf la al - aw ram we hin ne e ma Ha sze cha ge do la no fe let a law                            
Rdz 15,12 wayh haeºme lb wtarDm npl `al-abrm whinn êm Hk gdl npeºlet `lyw                            
Rdz 15,12 A gdy soce chylio si ku zachodowi, Abram zapad w gboki sen i opanowao go uczucie lku, jak gdyby ogarna go wielka ciemno.                                        
Rdz 15,13 וַיֹּאמֶר לְאַבְרָם יָדֹעַ תֵּדַע כִּי־גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה׃                    
Rdz 15,13 waj jo mer le aw ram ja do a Te da Ki - ger jih je za ra cha Be e rec lo la hem wa a wa dum we in nu o tam ar Ba me ot sza na                    
Rdz 15,13 wayyºmer labrm ydª` Tda` K-gr yihyè zar`k Beºrec l lhem wa`bdûm w`innû tm arBa` mt n                    
Rdz 15,13 I wtedy to Pan rzek do Abrama: Wiedz o tym dobrze, i twoi potomkowie bd przebywa jako przybysze w kraju, ktry nie bdzie ich krajem, i przez czterysta lat bd tam ciemieni jako niewolnicy;                                    
Rdz 15,14 וְגַם אֶת־הַגּוֹי אֲשֶׁר יַעֲבֹדוּ דָּן אָנֹכִי וְאַחֲרֵי־כֵן יֵצְאוּ בִּרְכֻשׁ גָּדוֹל׃                                
Rdz 15,14 we gam et - haG Goj a szer ja a wo du Dan a no chi we a Ha re - chen je cu Bir chusz Ga dol                                
Rdz 15,14 wgam et-haGGy er ya`bºdû Dn nºk waHrê-kn ycû Birkù Gdl                                
Rdz 15,14 a wreszcie zel zasuon kar na ten nard, ktrego bd niewolnikami, po czym oni wyjd z wielkim dobytkiem.                                          
Rdz 15,15 וְאַתָּה תָּבוֹא אֶל־אֲבֹתֶיךָ בְּשָׁלוֹם תִּקָּבֵר בְּשֵׂיבָה טוֹבָה׃                                      
Rdz 15,15 we aT Ta Ta wo el - a wo te cha Be sza lom Tiq qa wer Be se wa to wa                                      
Rdz 15,15 waTT Tb el-btʺk Blm Tiqqbr BSêb b                                      
Rdz 15,15 Ale ty odejdziesz do twych przodkw w pokoju, w pnej staroci zejdziesz do grobu.                                            
Rdz 15,16 וְדוֹר רְבִיעִי יָשׁוּבוּ הֵנָּה כִּי לֹא־שָׁלֵם עֲוֹן הָאֱמֹרִי עַד־הֵנָּה׃                                  
Rdz 15,16 we dor re wi i ja szu wu hen na Ki lo - sza lem a won ha e mo ri ad - hen na                                  
Rdz 15,16 wdr rb` yûºbû hºnn K l-lm `wn hmr `ad-hºnn                                  
Rdz 15,16 Twoi potomkowie powrc tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy ju dopeni si miara niegodziwoci Amorytw.                                          
Rdz 15,17 וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ בָּאָה וַעֲלָטָה הָיָה וְהִנֵּה תַנּוּר עָשָׁן וְלַפִּיד אֵשׁ אֲשֶׁר עָבַר בֵּין הַגְּזָרִים הָאֵלֶּה׃                      
Rdz 15,17 wa je hi hasz sze mesz Ba a wa a la ta ha ja we hin ne tan nur a szan we laP Pid esz a szer a war Ben haG Ge za rim ha el le                      
Rdz 15,17 wayh haeºme wa`l hy whinn tannûr `n wlaPPd er `bar Bên haGGzrm hºllè                      
Rdz 15,17 A kiedy soce zaszo i nasta mrok nieprzenikniony, ukaza si dym jakby wydobywajcy si z pieca i ogie niby gorejca pochodnia i przesuny si midzy tymi poowami zwierzt.                                    
Rdz 15,18 בַּיּוֹם הַהוּא כָּרַת יהוה אֶת־אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר לְזַרְעֲךָ נָתַתִּי אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת מִנְּהַר מִצְרַיִם עַד־הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר־פְּרָת׃                    
Rdz 15,18 Baj jom ha hu Ka rat jhwh(a do naj) et - aw ram Be rit le mor le za ra cha na taT Ti et - ha a rec haz zot min ne har mic ra jim ad - han na har haG Ga dol ne har - Pe rat                    
Rdz 15,18 Bayym hahû Krat yhwh(dny) et-abrm Brt lmr lzar`k ntaºTT et-hºrec hazzt minnhar micraºyim `ad-hannhr haGGdl nhar-Prt                    
Rdz 15,18 Wtedy to wanie Pan zawar przymierze z Abramem, mwic: Potomstwu twemu daj ten kraj, od Rzeki Egipskiej a do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,                                        
Rdz 15,19 אֶת־הַקֵּינִי וְאֶת־הַקְּנִזִּי וְאֵת הַקַּדְמֹנִי׃                                            
Rdz 15,19 et - haq qe ni we et - haq qe niz zi we et haq qad mo ni                                            
Rdz 15,19 et-haqqên wet-haqqnizz wt haqqadmn                                            
Rdz 15,19 wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami,                                                
Rdz 15,20 וְאֶת־הַחִתִּי וְאֶת־הַפְּרִזִּי וְאֶת־הָרְפָאִים׃                                              
Rdz 15,20 we et - ha HiT Ti we et - haP Pe riz zi we et - ha re fa im                                              
Rdz 15,20 wet-haHiTT wet-haPPrizz wet-hrpm                                              
Rdz 15,20 Chetytami, Peryzzytami, Refaitami,                                                
Rdz 15,21 וְאֶת־הָאֱמֹרִי וְאֶת־הַכְּנַעֲנִי וְאֶת־הַגִּרְגָּשִׁי וְאֶת־הַיְבוּסִי׃                                            
Rdz 15,21 we et - ha e mo ri we et - haK Ke na a ni we et - haG Gir Ga szi we et - ha je wu si s                                          
Rdz 15,21 wet-h|mr wet-ha|KKna`n wet-haGGirG wet-haybûs s                                          
Rdz 15,21 Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami.                                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski