Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 17,1 וַיְהִי אַבְרָם בֶּן־תִּשְׁעִים שָׁנָה וְתֵשַׁע שָׁנִים וַיֵּרָא יהוה אֶל־אַבְרָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי־אֵל שַׁדַּי הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים׃                  
Rdz 17,1 wa je hi aw ram Ben - Ti szim sza na we te sza sza nim waj je ra jhwh(a do naj) el - aw ram waj jo mer e law a ni - el szaD Daj hit hal lech le fa naj we he je ta mim                  
Rdz 17,1 wayh abrm Ben-Ti`m n wtºa` nm wayyr yhwh(dny) el-abrm wayyºmer lyw n-l aDDay hithallk lpnay wehy tmm                  
Rdz 17,1 A gdy Abram mia dziewidziesit dziewi lat, ukaza mu si Pan i rzek do niego: Jam jest Bg Wszechmogcy. Su Mi i bd nieskazitelny,                                        
Rdz 17,2 וְאֶתְּנָה בְרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ וְאַרְבֶּה אוֹתְךָ בִּמְאֹד מְאֹד׃                                    
Rdz 17,2 we eT Te na we ri ti Be ni u we ne cha we ar Be ot cha Bi mod me od                                    
Rdz 17,2 weTTn brt Bên ûbêneºk warBè tk Bimd md                                    
Rdz 17,2 chc bowiem zawrze moje przymierze pomidzy Mn a tob i da ci niezmiernie liczne potomstwo.                                          
Rdz 17,3 וַיִּפֹּל אַבְרָם עַל־פָּנָיו וַיְדַבֵּר אִתּוֹ אֱלֹהִים לֵאמֹר׃                                      
Rdz 17,3 waj jiP Pol aw ram al - Pa naw wa je daB Ber iT To e lo him le mor                                      
Rdz 17,3 wayyiPPl abrm `al-Pnyw waydaBBr iTT lhm lmr                                      
Rdz 17,3 Abram pad na oblicze, a Bg tak do niego mwi:                                              
Rdz 17,4 אֲנִי הִנֵּה בְרִיתִי אִתָּךְ וְהָיִיתָ לְאַב הֲמוֹן גּוֹיִם׃                                    
Rdz 17,4 a ni hin ne we ri ti iT Tach we ha ji ta le aw ha mon Go jim                                    
Rdz 17,4 n hinn brt iTTk whyºt lab hmn Gyìm                                    
Rdz 17,4 Oto moje przymierze z tob: staniesz si ojcem mnstwa narodw.                                              
Rdz 17,5 וְלֹא־יִקָּרֵא עוֹד אֶת־שִׁמְךָ אַבְרָם וְהָיָה שִׁמְךָ אַבְרָהָם כִּי אַב־הֲמוֹן גּוֹיִם נְתַתִּיךָ׃                              
Rdz 17,5 we lo - jiq qa re od et - szim cha aw ram we ha ja szim cha aw ra ham Ki aw - ha mon Go jim ne taT Ti cha                              
Rdz 17,5 wl-yiqqr `d et-imk abrm why imk abrhm K ab-hmn Gyìm ntaTTºk                              
Rdz 17,5 Nie bdziesz wic odtd nazywa si Abram, lecz imi twoje bdzie Abraham, bo uczyni ciebie ojcem mnstwa narodw.                                          
Rdz 17,6 וְהִפְרֵתִי אֹתְךָ בִּמְאֹד מְאֹד וּנְתַתִּיךָ לְגוֹיִם וּמְלָכִים מִמְּךָ יֵצֵאוּ׃                                  
Rdz 17,6 we hif re ti ot cha Bi mod me od u ne taT Ti cha le go jim u me la chim mim me cha je ce u                                  
Rdz 17,6 whiprt |tk Bimd md ûntaTTºk lgyìm ûmlkm mimmk ycºû                                  
Rdz 17,6 Sprawi, e bdziesz niezmiernie podny, tak e staniesz si ojcem narodw i pochodzi bd od ciebie krlowie.                                          
Rdz 17,7 וַהֲקִמֹתִי אֶת־בְּרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם לִבְרִית עוֹלָם לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹהִים וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ׃                      
Rdz 17,7 wa ha qi mo ti et - Be ri ti Be ni u we ne cha u wen za ra cha a Ha re cha le do ro tam liw rit o lam lih jot le cha le lo him u le za ra cha a Ha re cha                      
Rdz 17,7 wahqìmt et-Brt Bên ûbêneºk ûbên zar`k aHrʺk ldrtm librt `lm lihyt lk l|lhm û|lzar`k aHrʺk                      
Rdz 17,7 Przymierze moje, ktre zawieram pomidzy Mn a tob oraz twoim potomstwem, bdzie trwao z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym by Bogiem twoim, a potem twego potomstwa.                                    
Rdz 17,8 וְנָתַתִּי לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֵת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ אֵת כָּל־אֶרֶץ כְּנַעַן לַאֲחֻזַּת עוֹלָם וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים׃                      
Rdz 17,8 we na taT Ti le cha u le za ra cha a Ha re cha et e rec me gu re cha et Kol - e rec Ke na an la a Huz zat o lam we ha ji ti la hem le lo him                      
Rdz 17,8 wntaTT lk ûlzar`k aHrʺk t eºrec mgùrʺk t Kol-eºrec Knaº`an laHuzzat `lm whyºt lhem llhm                      
Rdz 17,8 I oddaj tobie i twym przyszym potomkom kraj, w ktrym przebywasz, cay kraj Kanaan, jako wasno na wieki, i bd ich Bogiem.                                        
Rdz 17,9 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־אַבְרָהָם וְאַתָּה אֶת־בְּרִיתִי תִשְׁמֹר אַתָּה וְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם׃                                
Rdz 17,9 waj jo mer e lo him el - aw ra ham we aT Ta et - Be ri ti tisz mor aT Ta we za ra cha a Ha re cha le do ro tam                                
Rdz 17,9 wayyºmer lhm el-abrhm waTT et-Brt timr aTT wzar`k a|Hrʺk ldrtm                                
Rdz 17,9 Potem Bg rzek do Abrahama: Ty za, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mn.                                          
Rdz 17,10 זֹאת בְּרִיתִי אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּ בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ הִמּוֹל לָכֶם כָּל־זָכָר׃                            
Rdz 17,10 zot Be ri ti a szer Tisz me ru Be ni u we ne chem u wen za ra cha a Ha re cha him mol la chem Kol - za char                            
Rdz 17,10 zt Brt er Timrû Bên ûbêºnêkeºm ûbên zar`k aHrʺk himml lkem Kol-zkr                            
Rdz 17,10 Przymierze, ktre bdziecie zachowywali midzy Mn a wami, czyli twoim przyszym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mczyni maj by obrzezani;                                        
Rdz 17,11 וּנְמַלְתֶּם אֵת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם וְהָיָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם׃                                  
Rdz 17,11 u ne mal Tem et Be sar or lat chem we ha ja le ot Be rit Be ni u we ne chem                                  
Rdz 17,11 ûnmalTem t BSar `orlatkem why lt Brt Bên ûbênêkem                                  
Rdz 17,11 bdziecie obrzezywali ciao napletka na znak przymierza waszego ze Mn.                                            
Rdz 17,12 וּבֶן־שְׁמֹנַת יָמִים יִמּוֹל לָכֶם כָּל־זָכָר לְדֹרֹתֵיכֶם יְלִיד בָּיִת וּמִקְנַת־כֶּסֶף מִכֹּל בֶּן־נֵכָר אֲשֶׁר לֹא מִזַּרְעֲךָ הוּא׃                      
Rdz 17,12 u wen - sze mo nat ja mim jim mol la chem Kol - za char le do ro te chem je lid Ba jit u miq nat - Ke sef miK Kol Ben - ne char a szer lo miz za ra cha hu                      
Rdz 17,12 ûben-mnat ymm yimml lkem Kol-zkr ldrtêkem yld Bºyit ûmiqnat-Keºsep miKKl Ben-nkr er l mi|zzar`k                      
Rdz 17,12 Z pokolenia w pokolenie kade wasze dziecko pci mskiej, gdy bdzie miao osiem dni, ma by obrzezane - suga urodzony w waszym domu lub nabyty za pienidze - kady obcy, ktry nie jest potomkiem twoim -                                  
Rdz 17,13 הִמּוֹל יִמּוֹל יְלִיד בֵּיתְךָ וּמִקְנַת כַּסְפֶּךָ וְהָיְתָה בְרִיתִי בִּבְשַׂרְכֶם לִבְרִית עוֹלָם׃                              
Rdz 17,13 him mol jim mol je lid Bet cha u miq nat Kas Pe cha we haj ta we ri ti Biw sar chem liw rit o lam                              
Rdz 17,13 himml yimml yld Bê|tk ûmiqnat KasPeºk whyt brt BibSarkem librt `lm                              
Rdz 17,13 ma by obrzezany; obrzezany ma by suga urodzony w domu twoim lub nabyty za pienidze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, bdzie przymierzem na zawsze.                                      
Rdz 17,14 וְעָרֵל זָכָר אֲשֶׁר לֹא־יִמּוֹל אֶת־בְּשַׂר עָרְלָתוֹ וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ אֶת־בְּרִיתִי הֵפַר׃                            
Rdz 17,14 we a rel za char a szer lo - jim mol et - Be sar or la to we nich re ta han ne fesz ha hiw me am me ha et - Be ri ti he far s                          
Rdz 17,14 w`rl zkr er l|-yimml et-BSar `orlt wnikrt hanneºpe hahiw m`ammʺh et-Brt hpar s                          
Rdz 17,14 Nieobrzezany, czyli mczyzna, ktremu nie obrzezano ciaa jego napletka, taki czowiek niechaj bdzie usunity ze spoecznoci twojej; zerwa on bowiem przymierze ze Mn.                                      
Rdz 17,15 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־אַבְרָהָם שָׂרַי אִשְׁתְּךָ לֹא־תִקְרָא אֶת־שְׁמָהּ שָׂרָי כִּי שָׂרָה שְׁמָהּ׃                              
Rdz 17,15 waj jo mer e lo him el - aw ra ham sa raj isz Te cha lo - tiq ra et - sze ma sa raj Ki sa ra sze ma                              
Rdz 17,15 wayyºmer lhm el-abrhm Sray iTk l-tiqr et-mh Sry K Sr mh                              
Rdz 17,15 I mwi Bg do Abrahama: ony twej nie bdziesz nazywa imieniem Saraj, lecz imi jej bdzie Sara.                                          
Rdz 17,16 וּבֵרַכְתִּי אֹתָהּ וְגַם נָתַתִּי מִמֶּנָּה לְךָ בֵּן וּבֵרַכְתִּיהָ וְהָיְתָה לְגוֹיִם מַלְכֵי עַמִּים מִמֶּנָּה יִהְיוּ׃                        
Rdz 17,16 u we rach Ti o ta we gam na taT Ti mim men na le cha Ben u we rach Ti ha we haj ta le go jim mal che am mim mim men na jih ju                        
Rdz 17,16 ûbrakT th wgam ntaºTT mimmeºnn lk Bn ûb|rakTºh wh|yt lgyìm malkê `ammm mimmeºnn yihyû                        
Rdz 17,16 Bogosawic jej, dam ci i z niej syna, i bd jej nadal bogosawi, tak e stanie si ona matk ludw i krlowie bd jej potomkami.                                        
Rdz 17,17 וַיִּפֹּל אַבְרָהָם עַל־פָּנָיו וַיִּצְחָק וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ הַלְּבֶן מֵאָה־שָׁנָה יִוָּלֵד וְאִם־שָׂרָה הֲבַת־תִּשְׁעִים שָׁנָה תֵּלֵד׃                          
Rdz 17,17 waj jiP Pol aw ra ham al - Pa naw waj jic Haq waj jo mer Be liB Bo hal le wen me a - sza na jiw wa led we im - sa ra ha wat - Ti szim sza na Te led                          
Rdz 17,17 wayyiPPl abrhm `al-Pnyw wayyicHq wayyºmer BliBB hallben m|-n yiwwld wìm-Sr hbat-Ti`m n Tld                          
Rdz 17,17 Abraham, upadszy na twarz, rozemia si; pomyla sobie bowiem: Czy czowiekowi stuletniemu moe si urodzi syn? Albo czy dziewidziesicioletnia Sara moe zosta matk?                                      
Rdz 17,18 וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל־הָאֱלֹהִים לוּ יִשְׁמָעֵאל יִחְיֶה לְפָנֶיךָ׃                                      
Rdz 17,18 waj jo mer aw ra ham el - ha e lo him lu jisz ma el jiH je le fa ne cha                                      
Rdz 17,18 wayyºmer abrhm el-h|lhm yim`l yiHyè lpnʺk                                      
Rdz 17,18 Rzek zatem do Boga: Oby przynajmniej Izmael y pod Twoj opiek!                                              
Rdz 17,19 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֲבָל שָׂרָה אִשְׁתְּךָ יֹלֶדֶת לְךָ בֵּן וְקָרָאתָ אֶת־שְׁמוֹ יִצְחָק וַהֲקִמֹתִי אֶת־בְּרִיתִי אִתּוֹ לִבְרִית עוֹלָם לְזַרְעוֹ אַחֲרָיו׃                
Rdz 17,19 waj jo mer e lo him a wal sa ra isz Te cha jo le det le cha Ben we qa ra ta et - sze mo jic Haq wa ha qi mo ti et - Be ri ti iT To liw rit o lam le za ro a Ha raw                
Rdz 17,19 wayyºmer lhm bl Sr iTk yleºdet lk Bn wqrºt et-m yicHq wahqìmt et-Brt iTT librt `lm lzar` aHryw                
Rdz 17,19 A Bg mu na to: Ale nie! ona twoja, Sara, urodzi ci syna, ktremu dasz imi Izaak. Z nim te zawr przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, ktre po nim przyjdzie.                                      
Rdz 17,20 וּלְיִשְׁמָעֵאל שְׁמַעְתִּיךָ הִנֵּה בֵּרַכְתִּי אֹתוֹ וְהִפְרֵיתִי אֹתוֹ וְהִרְבֵּיתִי אֹתוֹ בִּמְאֹד מְאֹד שְׁנֵים־עָשָׂר נְשִׂיאִם יוֹלִיד וּנְתַתִּיו לְגוֹי גָּדוֹל׃                  
Rdz 17,20 u le jisz ma el sze ma Ti cha hin ne Be rach Ti o to we hif re ti o to we hir Be ti o to Bi mod me od sze nem - a sar ne si im jo lid u ne taT Tiw le goj Ga dol                  
Rdz 17,20 û|lyim`l ma`Tk hinn BraºkT t whiprêt t whirBêt t Bimd md nêm-`Sr nSìm yld ûntaTTw lgy Gdl                  
Rdz 17,20 Co do Izmaela, wysucham ci: Oto pobogosawi mu, eby by podny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on bdzie ojcem dwunastu ksit, narodem wielkim go uczyni.                                      
Rdz 17,21 וְאֶת־בְּרִיתִי אָקִים אֶת־יִצְחָק אֲשֶׁר תֵּלֵד לְךָ שָׂרָה לַמּוֹעֵד הַזֶּה בַּשָּׁנָה הָאַחֶרֶת׃                              
Rdz 17,21 we et - Be ri ti a qim et - jic Haq a szer Te led le cha sa ra lam mo ed haz ze Basz sza na ha a He ret                              
Rdz 17,21 wet-Brt qm et-yicHq er Tld lk Sr lamm`d hazzè Ban haHeºret                              
Rdz 17,21 Moje za przymierze zawr z Izaakiem, ktrego urodzi ci Sara za rok o tej porze.                                            
Rdz 17,22 וַיְכַל לְדַבֵּר אִתּוֹ וַיַּעַל אֱלֹהִים מֵעַל אַבְרָהָם׃                                      
Rdz 17,22 wa je chal le daB Ber iT To waj ja al e lo him me al aw ra ham                                      
Rdz 17,22 waykal ldaBBr iTT wayyaº`al lhm m`al abrhm                                      
Rdz 17,22 Wypowiedziawszy te sowa, Bg oddali si od Abrahama.                                              
Rdz 17,23 וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת־יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ וְאֵת כָּל־יְלִידֵי בֵיתוֹ וְאֵת כָּל־מִקְנַת כַּסְפּוֹ כָּל־זָכָר בְּאַנְשֵׁי בֵּית אַבְרָהָם וַיָּמָל אֶת־בְּשַׂר עָרְלָתָם בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ אֱלֹהִים׃    
Rdz 17,23 waj jiq qaH aw ra ham et - jisz ma el Be no we et Kol - je li de we to we et Kol - miq nat Kas Po Kol - za char Be an sze Bet aw ra ham waj ja mol et - Be sar or la tam Be e cem haj jom haz ze Ka a szer DiB Ber iT To e lo him    
Rdz 17,23 wayyiqqaH abrhm et-yim`l Bn wt Kol-yldê bêt wt Kol-miqnat KasP Kol-zkr Banê Bêt abrhm wayyºmol et-BSar `orltm B`eºcem hayym hazzè Kaer DiBBer iTT lhm    
Rdz 17,23 Wtedy Abraham, wziwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, ktrych naby za pienidze - wszystkich swych domownikw pci mskiej - jeszcze tego samego dnia obrzeza ciao ich napletka, tak jak mu to nakaza Bg.                                
Rdz 17,24 וְאַבְרָהָם בֶּן־תִּשְׁעִים וָתֵשַׁע שָׁנָה בְּהִמֹּלוֹ בְּשַׂר עָרְלָתוֹ׃                                      
Rdz 17,24 we aw ra ham Ben - Ti szim wa te sza sza na Be him mo lo Be sar or la to                                      
Rdz 17,24 waºbrhm Ben-Ti`m wtºa` n Bhimml BSar `orlt                                      
Rdz 17,24 Abraham mia lat dziewidziesit dziewi, gdy obrzezano ciao jego napletka,                                            
Rdz 17,25 וְיִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ בֶּן־שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה בְּהִמֹּלוֹ אֵת בְּשַׂר עָרְלָתוֹ׃                                  
Rdz 17,25 we jisz ma el Be no Ben - sze losz es re sza na Be him mo lo et Be sar or la to                                  
Rdz 17,25 wyim`l Bn Ben-l `eSr n Bhiºmml t BSar `orlt                                  
Rdz 17,25 a Izmael mia lat trzynacie, gdy obrzezano ciao jego napletka.                                              
Rdz 17,26 בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה נִמּוֹל אַבְרָהָם וְיִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ׃                                      
Rdz 17,26 Be e cem haj jom haz ze nim mol aw ra ham we jisz ma el Be no                                      
Rdz 17,26 B`eºcem hayym hazzè nimml abrhm wyim`l Bn                                      
Rdz 17,26 Tego samego dnia zostali wic obrzezani: Abraham i syn jego Izmael,                                              
Rdz 17,27 וְכָל־אַנְשֵׁי בֵיתוֹ יְלִיד בָּיִת וּמִקְנַת־כֶּסֶף מֵאֵת בֶּן־נֵכָר נִמֹּלוּ אִתּוֹ׃                                  
Rdz 17,27 we chol - an sze we to je lid Ba jit u miq nat - Ke sef me et Ben - ne char nim mo lu iT To P                                
Rdz 17,27 wkol-anê bêt yld Bºyit ûmiqnat-Keºsep mt Ben-nkr nimmºlû iTT P                                
Rdz 17,27 a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy - sudzy urodzeni w jego domu albo obcy, nabyci za pienidze.                                          

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski