Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 18,1 וַיֵּרָא אֵלָיו יהוה בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח־הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם׃                                
Rdz 18,1 waj je ra e law jhwh(a do naj) Be e lo ne mam re we hu jo szew Pe taH - ha o hel Ke Hom haj jom                                
Rdz 18,1 wayyr lyw yhwh(dny) Blnê mamr whû yb Pe|taH-hºhel KHm hayym                                
Rdz 18,1 Pan ukaza si Abrahamowi pod dbami Mamre, gdy ten siedzia u wejcia do namiotu w najgortszej porze dnia.                                          
Rdz 18,2 וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה׃                      
Rdz 18,2 waj jis sa e naw waj jar we hin ne sze lo sza a na szim nic ca wim a law waj jar waj ja roc liq ra tam miP Pe taH ha o hel waj jisz Ta Hu ar ca                      
Rdz 18,2 wayyiSS `ênyw wayyaºr whinn l nm niccbm `lyw wayyaºr wayyºroc liqrtm miPPeºtaH hºhel wayyiTaºHû ºrc                      
Rdz 18,2 Abraham spojrzawszy dostrzeg trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich pody od wejcia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokon do ziemi,                                      
Rdz 18,3 וַיֹּאמַר אֲדֹנָי אִם־נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אַל־נָא תַעֲבֹר מֵעַל עַבְדֶּךָ׃                                
Rdz 18,3 waj jo mar a do naj im - na ma ca ti Hen Be e ne cha al - na ta a wor me al aw De cha                                
Rdz 18,3 wayymar dny im-n mcºt Hn B`ênʺk al-n ta`br m`al `abDeºk                                
Rdz 18,3 rzek: O Panie, jeli darzysz mnie yczliwoci, racz nie omija Twego sugi!                                            
Rdz 18,4 יֻקַּח־נָא מְעַט־מַיִם וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם וְהִשָּׁעֲנוּ תַּחַת הָעֵץ׃                                      
Rdz 18,4 juq qaH - na me at - ma jim we ra Ha cu rag le chem we hisz sza a nu Ta Hat ha ec                                      
Rdz 18,4 yuqqa|H-n m`a-maºyim wraHcû raglêkem whi|`nû TaºHat h`c                                      
Rdz 18,4 Przynios troch wody, wy za raczcie obmy sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami.                                          
Rdz 18,5 וְאֶקְחָה פַת־לֶחֶם וְסַעֲדוּ לִבְּכֶם אַחַר תַּעֲבֹרוּ כִּי־עַל־כֵּן עֲבַרְתֶּם עַל־עַבְדְּכֶם וַיֹּאמְרוּ כֵּן תַּעֲשֶׂה כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ׃                        
Rdz 18,5 we eq Ha fat - le Hem we sa a du liB Be chem a Har Ta a wo ru Ki - al - Ken a war Tem al - aw De chem waj jo me ru Ken Ta a se Ka a szer DiB Bar Ta                        
Rdz 18,5 weqH pat-leºHem wsa`dû liBBkem aHar Ta`bºrû K|-`al-Kn `barTem `a|l-`abDkem wayyºmrû Kn Ta`Sè Kaer DiBBaºrT                        
Rdz 18,5 Ja za pjd wzi nieco chleba, abycie si pokrzepili, zanim pjdziecie dalej, skoro przechodzicie koo sugi waszego. A oni mu rzekli: Uczy tak, jak powiedziae.                                      
Rdz 18,6 וַיְמַהֵר אַבְרָהָם הָאֹהֱלָה אֶל־שָׂרָה וַיֹּאמֶר מַהֲרִי שְׁלֹשׁ סְאִים קֶמַח סֹלֶת לוּשִׁי וַעֲשִׂי עֻגוֹת׃                          
Rdz 18,6 wa je ma her aw ra ham ha o he la el - sa ra waj jo mer ma ha ri sze losz se im qe maH so let lu szi wa a si u got                          
Rdz 18,6 waymahr abrhm hºhl el-Sr wayyºmer mahr l sm qeºmaH sºlet lûº wa`S `ùgt                          
Rdz 18,6 Abraham poszed wic spiesznie do namiotu Sary i rzek: Prdko zaczy ciasto z trzech miar najczystszej mki i zrb podpomyki.                                        
Rdz 18,7 וְאֶל־הַבָּקָר רָץ אַבְרָהָם וַיִּקַּח בֶּן־בָּקָר רַךְ וָטוֹב וַיִּתֵּן אֶל־הַנַּעַר וַיְמַהֵר לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ׃                            
Rdz 18,7 we el - haB Ba qar rac aw ra ham waj jiq qaH Ben - Ba qar rach wa tow waj jiT Ten el - han na ar wa je ma her la a sot o to                            
Rdz 18,7 wel-haBBqr rc abrhm wayyiqqaH Ben-Bqr rak wb wayyiTTn el-hannaº`ar waymahr la`St t                            
Rdz 18,7 Potem Abraham pody do trzody i wybrawszy tuste i pikne ciel, da je sudze, aby ten szybko je przyrzdzi.                                          
Rdz 18,8 וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב וּבֶן־הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּתֵּן לִפְנֵיהֶם וְהוּא־עֹמֵד עֲלֵיהֶם תַּחַת הָעֵץ וַיֹּאכֵלוּ׃                          
Rdz 18,8 waj jiq qaH He ma we Ha law u wen - haB Ba qar a szer a sa waj jiT Ten lif ne hem we hu - o med a le hem Ta Hat ha ec waj jo che lu                          
Rdz 18,8 wayyiqqaH Hem wHlb ûben-haBBqr er `S wayyiTTn lipnêhem whû|-`md `lêhem TaºHat h`c wayykºlû                          
Rdz 18,8 Po czym, wziwszy twarg, mleko i przyrzdzone ciel, postawi przed nimi, a gdy oni jedli, sta przed nimi pod drzewem.                                          
Rdz 18,9 וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ וַיֹּאמֶר הִנֵּה בָאֹהֶל׃                                    
Rdz 18,9 waj jo me ru e law aj je sa ra isz Te cha waj jo mer hin ne wa o hel                                    
Rdz 18,9 wayymrû lyw ayy Sr iTeºk wayyºmer hinn bºhel                                    
Rdz 18,9 Zapytali go: Gdzie jest twoja ona, Sara? - Odpowiedzia im: W tym oto namiocie.                                            
Rdz 18,10 וַיֹּאמֶר שׁוֹב אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה וְהִנֵּה־בֵן לְשָׂרָה אִשְׁתֶּךָ וְשָׂרָה שֹׁמַעַת פֶּתַח הָאֹהֶל וְהוּא אַחֲרָיו׃                      
Rdz 18,10 waj jo mer szow a szuw e le cha Ka et Haj ja we hin ne - wen le sa ra isz Te cha we sa ra szo ma at Pe taH ha o hel we hu a Ha raw                      
Rdz 18,10 wayyºmer b ûb lʺk K`t Hayy whinn-bn lSr iTeºk wSr maº`at PeºtaH hºhel whû aHryw                      
Rdz 18,10 Rzek mu [jeden z nich]: O tej porze za rok znw wrc do ciebie, twoja za ona Sara bdzie miaa wtedy syna. Sara przysuchiwaa si u wejcia do namiotu, [ktre byo tu] za Abrahamem.                                    
Rdz 18,11 וְאַבְרָהָם וְשָׂרָה זְקֵנִים בָּאִים בַּיָּמִים חָדַל לִהְיוֹת לְשָׂרָה אֹרַח כַּנָּשִׁים׃                                
Rdz 18,11 we aw ra ham we sa ra ze qe nim Ba im Baj ja mim Ha dal lih jot le sa ra o raH Kan na szim                                
Rdz 18,11 wabrhm wSr zqnm Bm Bayymm Hdal lihyt lSr ºraH Kannm                                
Rdz 18,11 Abraham i Sara byli w bardzo podeszym wieku. Tote Sara nie miewaa przypadoci waciwej kobietom.                                          
Rdz 18,12 וַתִּצְחַק שָׂרָה בְּקִרְבָּהּ לֵאמֹר אַחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה־לִּי עֶדְנָה וַאדֹנִי זָקֵן׃                                
Rdz 18,12 waT Tic Haq sa ra Be qir Ba le mor a Ha re we lo ti haj ta - lli ed na wa do ni za qen                                
Rdz 18,12 waTTicHaq Sr BqirBh lmr aHrê blt h|yt-ll `edn wa|dn zqn                                
Rdz 18,12 Umiechna si wic do siebie i pomylaa: Teraz, gdy przekwitam, mam doznawa rozkoszy, i mj m starzec?                                          
Rdz 18,13 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־אַבְרָהָם לָמָּה זֶּה צָחֲקָה שָׂרָה לֵאמֹר הַאַף אֻמְנָם אֵלֵד וַאֲנִי זָקַנְתִּי׃                          
Rdz 18,13 waj jo mer jhwh(a do naj) el - aw ra ham lam ma zze ca Ha qa sa ra le mor ha af um nam e led wa a ni za qan Ti                          
Rdz 18,13 wayyºmer yhwh(dny) el-abrhm lºmm zzè cHq Sr lmr haap umnm ld wan zqaºnT                          
Rdz 18,13 Pan rzek do Abrahama: Dlaczego to Sara mieje si i myli: Czy naprawd bd moga rodzi, gdy ju si zestarzaam?                                          
Rdz 18,14 הֲיִפָּלֵא מֵיהוה דָּבָר לַמּוֹעֵד אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה וּלְשָׂרָה בֵן׃                                
Rdz 18,14 ha jiP Pa le mjhwh(me do naj) Da war lam mo ed a szuw e le cha Ka et Haj ja u le sa ra wen                                
Rdz 18,14 hyiPPl myhwh(mdny) Dbr lamm`d ûb lʺk K`t Hayy ûlSr bn                                
Rdz 18,14 Czy jest co, co byoby niemoliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrc do ciebie, i Sara bdzie miaa syna.                                          
Rdz 18,15 וַתְּכַחֵשׁ שָׂרָה לֵאמֹר לֹא צָחַקְתִּי כִּי יָרֵאָה וַיֹּאמֶר לֹא כִּי צָחָקְתְּ׃                              
Rdz 18,15 waT Te cha Hesz sa ra le mor lo ca Haq Ti Ki ja re a waj jo mer lo Ki ca HaqT                              
Rdz 18,15 waTTkaH Sr lmr l cHaºqT K yrº wayyºmer l K cHqT                              
Rdz 18,15 Wtedy Sara zapara si, mwic: Wcale si nie miaam - bo ogarno j przeraenie. Ale Pan powiedzia: Nie. miaa si!                                          
Rdz 18,16 וַיָּקֻמוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וַיַּשְׁקִפוּ עַל־פְּנֵי סְדֹם וְאַבְרָהָם הֹלֵךְ עִמָּם לְשַׁלְּחָם׃                                
Rdz 18,16 waj ja qu mu misz szam ha a na szim waj jasz qi fu al - Pe ne se dom we aw ra ham ho lech im mam le szal le Ham                                
Rdz 18,16 wayyquºmû mim h|nm wayyaqiºpû `al-Pnê sdm waºbrhm hlk `immm lallHm                                
Rdz 18,16 Potem ludzie ci odeszli i skierowali si ku Sodomie. Abraham za szed z nimi, aby ich odprowadzi,                                          
Rdz 18,17 וַיהוה אָמָר הַמְכַסֶּה אֲנִי מֵאַבְרָהָם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה׃                                    
Rdz 18,17 wjhwh(wa do naj) a mar ha me chas se a ni me aw ra ham a szer a ni o se                                    
Rdz 18,17 wyhwh(wa|dny) mr ha|mkassè n m|abrhm er n `Sè                                    
Rdz 18,17 a Pan mwi sobie: czy miabym zatai przed Abrahamem to, co zamierzam uczyni?                                            
Rdz 18,18 וְאַבְרָהָם הָיוֹ יִהְיֶה לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ׃                              
Rdz 18,18 we aw ra ham ha jo jih je le goj Ga dol we a cum we niw re chu wo Kol Go je ha a rec                              
Rdz 18,18 waºbrhm hy yi|hyè lgy Gdl w`cûm wnìºbrkû b Kl Gyê hºrec                              
Rdz 18,18 Przecie ma si on sta ojcem wielkiego i potnego narodu, i przez niego otrzymaj bogosawiestwo wszystkie ludy ziemi.                                          
Rdz 18,19 כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת־בָּנָיו וְאֶת־בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ יהוה לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט לְמַעַן הָבִיא יהוה עַל־אַבְרָהָם אֵת אֲשֶׁר־דִּבֶּר עָלָיו׃          
Rdz 18,19 Ki je da Tiw le ma an a szer je caw we et - Ba naw we et - Be to a Ha raw we szam ru De rech jhwh(a do naj) la a sot ce da qa u misz Pat le ma an ha wi jhwh(a do naj) al - aw ra ham et a szer - DiB Ber a law          
Rdz 18,19 K yda`Tw lma`an er ycawwè et-Bnyw wet-Bêt aHryw w|mrû Deºrek yhwh(dny) la`St cdq ûmiP lmaº`an hb yhwh(dny) `al-abrhm t er-DiBBer `lyw          
Rdz 18,19 Bo upatrzyem go jako tego, ktry bdzie nakazywa potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegajc przykaza Pana postpowali sprawiedliwie i uczciwie, tak eby Pan wypeni to, co obieca Abrahamowi.                                  
Rdz 18,20 וַיֹּאמֶר יהוה זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי־רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד׃                                
Rdz 18,20 waj jo mer jhwh(a do naj) za a qat se dom wa a mo ra Ki - raB Ba we Hat ta tam Ki chaw da me od                                
Rdz 18,20 wayyºmer yhwh(dny) za`qat sdm wa`mr K-rºBB wHaºtm K kbd md                                
Rdz 18,20 Po czym Pan rzek: Skarga na Sodom i Gomor gono si rozlega, bo wystpki ich [mieszkacw] s bardzo cikie.                                          
Rdz 18,21 אֵרֲדָה־נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם־לֹא אֵדָעָה׃                                  
Rdz 18,21 e ra da - nna we e re haK Ke ca a qa ta haB Ba a e laj a su Ka la we im - lo e da a                                  
Rdz 18,21 |rd-nn werè haKKca`qth haBBº lay `Sû Kl wim-l dº`                                  
Rdz 18,21 Chc wic i i zobaczy, czy postpuj tak, jak gosi oskarenie, ktre do Mnie doszo, czy nie; dowiem si.                                          
Rdz 18,22 וַיִּפְנוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וַיֵּלְכוּ סְדֹמָה וְאַבְרָהָם עוֹדֶנּוּ עֹמֵד לִפְנֵי יהוה׃                                
Rdz 18,22 waj jif nu misz szam ha a na szim waj jel chu se do ma we aw ra ham o den nu o med lif ne jhwh(a do naj)                                
Rdz 18,22 wayyipnû mim h|nm wayylkû sdºm waºbrhm `deºnnû `md lipnê yhwh(dny)                                
Rdz 18,22 Wtedy to ludzie ci odeszli w stron Sodomy, a Abraham sta dalej przed Panem.                                            
Rdz 18,23 וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הַאַף תִּסְפֶּה צַדִּיק עִם־רָשָׁע׃                                      
Rdz 18,23 waj jiG Gasz aw ra ham waj jo mar ha af Tis Pe caD Diq im - ra sza                                      
Rdz 18,23 wayyiGGa abrhm wayymar haap TisPè caDDq `im-r`                                      
Rdz 18,23 Zbliywszy si do Niego, Abraham rzek: Czy zamierzasz wygubi sprawiedliwych wesp z bezbonymi?                                          
Rdz 18,24 אוּלַי יֵשׁ חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם בְּתוֹךְ הָעִיר הַאַף תִּסְפֶּה וְלֹא־תִשָּׂא לַמָּקוֹם לְמַעַן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם אֲשֶׁר בְּקִרְבָּהּ׃                      
Rdz 18,24 u laj jesz Ha misz szim caD Di qim Be toch ha ir ha af Tis Pe we lo - tis sa lam ma qom le ma an Ha misz szim hac caD Di qim a szer Be qir Ba                      
Rdz 18,24 ûlay y Hmim caDDqìm Btk h`r haap TisPè wl-tiSS lammqm lmaº`an Hmim haccaDDqìm er BqirBh                      
Rdz 18,24 Moe w tym miecie jest pidziesiciu sprawiedliwych; czy take zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgld na owych pidziesiciu sprawiedliwych, ktrzy w nim mieszkaj?                                    
Rdz 18,25 חָלִלָה לְּךָ מֵעֲשֹׂת כַּדָּבָר הַזֶּה לְהָמִית צַדִּיק עִם־רָשָׁע וְהָיָה כַצַּדִּיק כָּרָשָׁע חָלִלָה לָּךְ הֲשֹׁפֵט כָּל־הָאָרֶץ לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט׃                
Rdz 18,25 Ha li la lle cha me a sot KaD Da war haz ze le ha mit caD Diq im - ra sza we ha ja chac caD Diq Ka ra sza Ha li la llach ha szo fet Kol - ha a rec lo ja a se misz Pat                
Rdz 18,25 Hlìºl llk m`St KaDDbr hazzè lhmt caDDq `im-r` why kaccaDDq Kr` Hlìºl llk hp Kol-hºrec l ya`Sè miP                
Rdz 18,25 O, nie dopu do tego, aby zginli sprawiedliwi z bezbonymi, aby stao si sprawiedliwemu to samo, co bezbonemu! O, nie dopu do tego! Czy Ten, ktry jest sdzi nad ca ziemi, mgby postpi niesprawiedliwie?                                  
Rdz 18,26 וַיֹּאמֶר יהוה אִם־אֶמְצָא בִסְדֹם חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם בְּתוֹךְ הָעִיר וְנָשָׂאתִי לְכָל־הַמָּקוֹם בַּעֲבוּרָם׃                              
Rdz 18,26 waj jo mer jhwh(a do naj) im - em ca wis dom Ha misz szim caD Di qim Be toch ha ir we na sa ti le chol - ham ma qom Ba a wu ram                              
Rdz 18,26 wayyºmer yhwh(dny) im-emc bisdm Hmim caDDqìm Btk h`r wnSºt lkol-hammqm Ba`bûrm                              
Rdz 18,26 Pan odpowiedzia: Jeeli znajd w Sodomie pidziesiciu sprawiedliwych, przebacz caemu miastu przez wzgld na nich.                                          
Rdz 18,27 וַיַּעַן אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הִנֵּה־נָא הוֹאַלְתִּי לְדַבֵּר אֶל־אֲדֹנָי וְאָנֹכִי עָפָר וָאֵפֶר׃                                
Rdz 18,27 waj ja an aw ra ham waj jo mar hin ne - na ho al Ti le daB Ber el - a do naj we a no chi a far wa e fer                                
Rdz 18,27 wayyaº`an abrhm wayymar hinn-n haºlT ldaBBr el-dny wnk `pr wºper                                
Rdz 18,27 Rzek znowu Abraham: Pozwl, o Panie, e jeszcze omiel si mwi do Ciebie, cho jestem pyem i prochem.                                          
Rdz 18,28 אוּלַי יַחְסְרוּן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם חֲמִשָּׁה הֲתַשְׁחִית בַּחֲמִשָּׁה אֶת־כָּל־הָעִיר וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית אִם־אֶמְצָא שָׁם אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה׃                      
Rdz 18,28 u laj jaH se run Ha misz szim hac caD Di qim Ha misz sza ha tasz Hit Ba Ha misz sza et - Kol - ha ir waj jo mer lo asz Hit im - em ca szam ar Ba im wa Ha misz sza                      
Rdz 18,28 ûlay yaHsrûn Hmim haccaDDqìm Hmi htaHt BaHmi et-Kol-h`r wayyºmer l aHt im-emc m arB`m waHmi                      
Rdz 18,28 Gdyby wrd tych pidziesiciu sprawiedliwych zabrako piciu, czy z braku tych piciu zniszczysz cae miasto? Pan rzek: Nie zniszcz, jeli znajd tam czterdziestu piciu.                                      
Rdz 18,29 וַיֹּסֶף עוֹד לְדַבֵּר אֵלָיו וַיֹּאמַר אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם אַרְבָּעִים וַיֹּאמֶר לֹא אֶעֱשֶׂה בַּעֲבוּר הָאַרְבָּעִים׃                        
Rdz 18,29 waj jo sef od le daB Ber e law waj jo mar u laj jim ma cun szam ar Ba im waj jo mer lo e e se Ba a wur ha ar Ba im                        
Rdz 18,29 wayyºsep `d ldaBBr lyw wayymar ûlay yimmcûn m arB`m wayyºmer l e|`Sè Ba`bûr harB`m                        
Rdz 18,29 Abraham znw odezwa si tymi sowami: A moe znalazoby si tam czterdziestu? Pan rzek: Nie dokonam zniszczenia przez wzgld na tych czterdziestu.                                      
Rdz 18,30 וַיֹּאמֶר אַל־נָא יִחַר לַאדֹנָי וַאֲדַבֵּרָה אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם שְׁלֹשִׁים וַיֹּאמֶר לֹא אֶעֱשֶׂה אִם־אֶמְצָא שָׁם שְׁלֹשִׁים׃                      
Rdz 18,30 waj jo mer al - na ji Har la do naj wa a daB Be ra u laj jim ma cun szam sze lo szim