Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 21,1 וַיהוה פָּקַד אֶת־שָׂרָה כַּאֲשֶׁר אָמָר וַיַּעַשׂ יהוה לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר׃                                
Rdz 21,1 wjhwh(wa do naj) Pa qad et - sa ra Ka a szer a mar waj ja as jhwh(a do naj) le sa ra Ka a szer DiB Ber                                
Rdz 21,1 wyhwh(wa|dny) Pqad et-Sr Kaer mr wayyaº`aS yhwh(dny) lSr Kaer DiBBr                                
Rdz 21,1 Wreszcie Pan okaza Sarze askawo, jak to obieca, i uczyni jej to, co zapowiedzia.                                              
Rdz 21,2 וַתַּהַר וַתֵּלֶד שָׂרָה לְאַבְרָהָם בֵּן לִזְקֻנָיו לַמּוֹעֵד אֲשֶׁר־דִּבֶּר אֹתוֹ אֱלֹהִים׃                                
Rdz 21,2 waT Ta har waT Te led sa ra le aw ra ham Ben liz qu naw lam mo ed a szer - DiB Ber o to e lo him                                
Rdz 21,2 waTTahar waTTºled Sr labrhm Bn lizqùnyw lamm`d er-DiBBer t lhm                                
Rdz 21,2 Sara staa si brzemienn i urodzia sdziwemu Abrahamowi syna w tym wanie czasie, jaki Bg wyznaczy.                                            
Rdz 21,3 וַיִּקְרָא אַבְרָהָם אֶת־שֶׁם־בְּנוֹ הַנּוֹלַד־לוֹ אֲשֶׁר־יָלְדָה־לּוֹ שָׂרָה יִצְחָק׃                                      
Rdz 21,3 waj jiq ra aw ra ham et - szem - Be no han no lad - lo a szer - jal da - llo sa ra jic Haq                                      
Rdz 21,3 wayyiqr abrhm e|t-em-Bn hann|lad-l er-yld-ll Sr yicHq                                      
Rdz 21,3 Abraham da swemu synowi, ktrego mu Sara urodzia, imi Izaak.                                              
Rdz 21,4 וַיָּמָל אַבְרָהָם אֶת־יִצְחָק בְּנוֹ בֶּן־שְׁמֹנַת יָמִים כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֹ אֱלֹהִים׃                                
Rdz 21,4 waj ja mol aw ra ham et - jic Haq Be no Ben - sze mo nat ja mim Ka a szer ciw wa o to e lo him                                
Rdz 21,4 wayyºmol abrhm et-yicHq Bn Ben-mnat ymm Kaer ciww t lhm                                
Rdz 21,4 Abraham obrzeza Izaaka, gdy ten mia osiem dni, tak jak to Bg mu przykaza.                                              
Rdz 21,5 וְאַבְרָהָם בֶּן־מְאַת שָׁנָה בְּהִוָּלֶד לוֹ אֵת יִצְחָק בְּנוֹ׃                                    
Rdz 21,5 we aw ra ham Ben - me at sza na Be hiw wa led lo et jic Haq Be no                                    
Rdz 21,5 wabrhm Ben-mat n Bhiwwºled l t yicHq Bn                                    
Rdz 21,5 Abraham mia sto lat, gdy mu si urodzi syn jego Izaak.                                                
Rdz 21,6 וַתֹּאמֶר שָׂרָה צְחֹק עָשָׂה לִי אֱלֹהִים כָּל־הַשֹּׁמֵעַ יִצְחַק־לִי׃                                    
Rdz 21,6 waT To mer sa ra ce Hoq a sa li e lo him Kol - hasz szo me a jic Haq - li                                    
Rdz 21,6 waTTºmer Sr cHq `ºS l lhm Kol-hamª` yi|cHaq-l                                    
Rdz 21,6 Sara mwia: Powd do miechu da mi Bg. Kady, kto si o tym dowie, mia si bdzie z mej przyczyny.                                            
Rdz 21,7 וַתֹּאמֶר מִי מִלֵּל לְאַבְרָהָם הֵינִיקָה בָנִים שָׂרָה כִּי־יָלַדְתִּי בֵן לִזְקֻנָיו׃                                
Rdz 21,7 waT To mer mi mil lel le aw ra ham he ni qa wa nim sa ra Ki - ja lad Ti wen liz qu naw                                
Rdz 21,7 waTTºmer m milll labrhm hênºq bnm Sr K|-ylaºdT bn lizqùnyw                                
Rdz 21,7 I dodawaa: Kt by si omieli rzec Abrahamowi: Sara bdzie karmia piersi dzieci, a jednak urodziam syna mimo podeszego wieku mego ma.                                          
Rdz 21,8 וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד וַיִּגָּמַל וַיַּעַשׂ אַבְרָהָם מִשְׁתֶּה גָדוֹל בְּיוֹם הִגָּמֵל אֶת־יִצְחָק׃                                
Rdz 21,8 waj jig Dal haj je led waj jiG Ga mal waj ja as aw ra ham misz Te ga dol Be jom hiG Ga mel et - jic Haq                                
Rdz 21,8 wayyigDal hayyeºled wayyiGGmal wayyaº`aS abrhm miTè gdl Bym hiGGml et-yicHq                                
Rdz 21,8 Dziecko podroso i zostao odczone od piersi. Abraham wyprawi wielk uczt w tym dniu, w ktrym Izaak zosta odczony od piersi.                                            
Rdz 21,9 וַתֵּרֶא שָׂרָה אֶת־בֶּן־הָגָר הַמִּצְרִית אֲשֶׁר־יָלְדָה לְאַבְרָהָם מְצַחֵק׃                                      
Rdz 21,9 waT Te re sa ra et - Ben - ha gar ham mic rit a szer - jal da le aw ra ham me ca Heq                                      
Rdz 21,9 waTTºre Sr e|t-Ben-hgr hammicrt er-yld labrhm mcaHq                                      
Rdz 21,9 Sara widzc, e syn Egipcjanki Hagar, ktrego ta urodzia Abrahamowi, namiewa si z Izaaka,                                              
Rdz 21,10 וַתֹּאמֶר לְאַבְרָהָם גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת־בְּנָהּ כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן־הָאָמָה הַזֹּאת עִם־בְּנִי עִם־יִצְחָק׃                          
Rdz 21,10 waT To mer le aw ra ham Ga resz ha a ma haz zot we et - Be na Ki lo ji rasz Ben - ha a ma haz zot im - Be ni im - jic Haq                          
Rdz 21,10 waTTºmer labrhm Gr hm hazzt wet-Bnh K l yra Ben-hm hazzt `im-Bn `im-yicHq                          
Rdz 21,10 rzeka do Abrahama: Wypd t niewolnic wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie bdzie wspdziedzicem z synem moim Izaakiem.                                          
Rdz 21,11 וַיֵּרַע הַדָּבָר מְאֹד בְּעֵינֵי אַבְרָהָם עַל אוֹדֹת בְּנוֹ׃                                    
Rdz 21,11 waj je ra haD Da war me od Be e ne aw ra ham al o dot Be no                                    
Rdz 21,11 wayyºra` haDDbr md B`ênê abrhm `al dt Bn                                    
Rdz 21,11 To powiedzenie Abraham uzna za bardzo ze - ze wzgldu na swego syna.                                              
Rdz 21,12 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־אַבְרָהָם אַל־יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל־הַנַּעַר וְעַל־אֲמָתֶךָ כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע׃              
Rdz 21,12 waj jo mer e lo him el - aw ra ham al - je ra Be e ne cha al - han na ar we al - a ma te cha Kol a szer To mar e le cha sa ra sze ma Be qo la Ki we jic Haq jiq qa re le cha za ra              
Rdz 21,12 wayyºmer lhm el-abrhm al-yra` B`ênʺk `al-hannaº`ar w`al-mteºk Kl er Tmar lʺk Sr ma` Bqlh K byicHq yiqqr lk zºra`              
Rdz 21,12 A wtedy Bg rzek do Abrahama: Niechaj ci si nie wydaje ze to, co Sara powiedziaa o tym chopcu i o twojej niewolnicy. Posuchaj jej, gdy tylko od Izaaka bdzie nazwane twoje potomstwo.                                        
Rdz 21,13 וְגַם אֶת־בֶּן־הָאָמָה לְגוֹי אֲשִׂימֶנּוּ כִּי זַרְעֲךָ הוּא׃                                      
Rdz 21,13 we gam et - Ben - ha a ma le goj a si men nu Ki za ra cha hu                                      
Rdz 21,13 wgam et-Ben-hm lgy Smeºnnû K zar`k                                      
Rdz 21,13 Syna za tej niewolnicy uczyni rwnie wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem.                                              
Rdz 21,14 וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח־לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל־הָגָר שָׂם עַל־שִׁכְמָהּ וְאֶת־הַיֶּלֶד וַיְשַׁלְּחֶהָ וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע׃                  
Rdz 21,14 waj jasz Kem aw ra ham BaB Bo qer waj jiq qaH - le Hem we He mat ma jim waj jiT Ten el - ha gar sam al - szich ma we et - haj je led wa je szal le He ha waT Te lech waT Te ta Be mid Bar Be er sza wa                  
Rdz 21,14 wayyaKm abrhm BaBBºqer wayyi|qqa|H-leHem wHºmat maºyim wayyiTTn el-hgr Sm `al-ikmh wet-hayyeºled wa|yallHeºh waTTºlek waTTºta` BmidBar Br ºba`                  
Rdz 21,14 Nazajutrz rano wzi Abraham chleb oraz bukak z wod i da Hagar, wkadajc jej na barki, i wydali j wraz z dzieckiem. Ona za posza i bkaa si po pustyni Beer-Szeby.                                        
Rdz 21,15 וַיִּכְלוּ הַמַּיִם מִן־הַחֵמֶת וַתַּשְׁלֵךְ אֶת־הַיֶּלֶד תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם׃                                    
Rdz 21,15 waj jich lu ham ma jim min - ha He met waT Tasz lech et - haj je led Ta Hat a Had has si Him                                    
Rdz 21,15 wayyiklû hammaºyim min-haHºmet waTTalk et-hayyeºled TaºHat aHad haSSHìm                                    
Rdz 21,15 A gdy zabrako wody w bukaku, uoya dziecko pod jednym krzewem,                                              
Rdz 21,16 וַתֵּלֶךְ וַתֵּשֶׁב לָהּ מִנֶּגֶד הַרְחֵק כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת כִּי אָמְרָה אַל־אֶרְאֶה בְּמוֹת הַיָּלֶד וַתֵּשֶׁב מִנֶּגֶד וַתִּשָּׂא אֶת־קֹלָהּ וַתֵּבְךְּ׃                  
Rdz 21,16 waT Te lech waT Te szew la min ne ged har Heq Kim ta Ha we qe szet Ki am ra al - e re Be mot haj ja led waT Te szew min ne ged waT Tis sa et - qo la waT TewK                  
Rdz 21,16 waTTlek waTTºeb lh minneºged harHq KimaHwê qeºet K |mr al-erè Bmt hayyºled waTTºeb minneºged waTTiSS et-qlh waTTbK                  
Rdz 21,16 po czym odesza i usiada opodal tak daleko, jak uk doniesie, mwic: Nie bd patrzaa na mier dziecka. I tak siedzc opodal, zacza gono paka.                                          
Rdz 21,17 וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת־קוֹל הַנַּעַר וַיִּקְרָא מַלְאַךְ אֱלֹהִים אֶל־הָגָר מִן־הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר לָהּ מַה־לָּךְ הָגָר אַל־תִּירְאִי כִּי־שָׁמַע אֱלֹהִים אֶל־קוֹל הַנַּעַר בַּאֲשֶׁר הוּא־שָׁם׃            
Rdz 21,17 waj jisz ma e lo him et - qol han na ar waj jiq ra ma lach e lo him el - ha gar min - hasz sza ma jim waj jo mer la ma - llach ha gar al - Ti ri Ki - sza ma e lo him el - qol han na ar Ba a szer hu - szam            
Rdz 21,17 wayyima` lhm et-ql hanna`ar wayyiqr malak lhm el-hgr min-hamaºyim wayyºmer lh mà-llk hgr al-Tºr K|-ma` lhm el-ql hannaº`ar Baer hû-m            
Rdz 21,17 Ale Bg usysza jk chopca i Anio Boy zawoa na Hagar z nieba: C ci to, Hagar? Nie lkaj si, bo usysza Bg jk chopca tam lecego.                                          
Rdz 21,18 קוּמִי שְׂאִי אֶת־הַנַּעַר וְהַחֲזִיקִי אֶת־יָדֵךְ בּוֹ כִּי־לְגוֹי גָּדוֹל אֲשִׂימֶנּוּ׃                                  
Rdz 21,18 qu mi se i et - han na ar we ha Ha zi qi et - ja dech Bo Ki - le goj Ga dol a si men nu                                  
Rdz 21,18 qûºm S et-hannaº`ar whaHzºq et-ydk B K|-lgy Gdl Smeºnnû                                  
Rdz 21,18 Wsta, podnie chopca i we go za rk, bo uczyni go wielkim narodem.                                              
Rdz 21,19 וַיִּפְקַח אֱלֹהִים אֶת־עֵינֶיהָ וַתֵּרֶא בְּאֵר מָיִם וַתֵּלֶךְ וַתְּמַלֵּא אֶת־הַחֵמֶת מַיִם וַתַּשְׁקְ אֶת־הַנָּעַר׃                            
Rdz 21,19 waj jif qaH e lo him et - e ne ha waT Te re Be er ma jim waT Te lech waT Te mal le et - ha He met ma jim waT Taszq et - han na ar                            
Rdz 21,19 wayyipqaH lhm et-`ênʺh waTTºre Br mºyim waTTºlek waTTmall et-haHºmet maºyim waTTaq et-hannº`ar                            
Rdz 21,19 Po czym Bg otworzy jej oczy i ujrzaa studni z wod; a ona posza, napenia bukak wod i daa chopcu pi.                                            
Rdz 21,20 וַיְהִי אֱלֹהִים אֶת־הַנַּעַר וַיִּגְדָּל וַיֵּשֶׁב בַּמִּדְבָּר וַיְהִי רֹבֶה קַשָּׁת׃                                  
Rdz 21,20 wa je hi e lo him et - han na ar waj jig Dal waj je szew Bam mid Bar wa je hi ro we qasz szat                                  
Rdz 21,20 wayh lhm et-hannaº`ar wayyigDl wayyºeb BammidBr wayh rbè qat                                  
Rdz 21,20 Bg otacza chopca opiek, gdy dors. Mieszka on na pustyni i sta si ucznikiem.                                              
Rdz 21,21 וַיֵּשֶׁב בְּמִדְבַּר פָּארָן וַתִּקַּח־לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃                                    
Rdz 21,21 waj je szew Be mid Bar Pa ran waT Tiq qaH - lo im mo isz sza me e rec mic ra jim P                                  
Rdz 21,21 wayyºeb BmidBar Prn waTTi|qqa|H-l imm i meºrec micrºyim P                                  
Rdz 21,21 Mieszka stale na pustyni Paran; matka za jego sprowadzia mu on z ziemi egipskiej.                                              
Rdz 21,22 וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ וּפִיכֹל שַׂר־צְבָאוֹ אֶל־אַבְרָהָם לֵאמֹר אֱלֹהִים עִמְּךָ בְּכֹל אֲשֶׁר־אַתָּה עֹשֶׂה׃                        
Rdz 21,22 wa je hi Ba et ha hiw waj jo mer a wi me lech u fi chol sar - ce wa o el - aw ra ham le mor e lo him im me cha Be chol a szer - aT Ta o se                        
Rdz 21,22 wa|yh B`t hahiw wayyºmer bmeºlek ûpkl Sar-cb el-abrhm lmr lhm `immk Bkl er-aTT `Sè                        
Rdz 21,22 W owym czasie Abimelek z dowdc swego wojska Pikolem tak powiedzia do Abrahama: Bg pomaga ci we wszystkim, co czynisz.                                            
Rdz 21,23 וְעַתָּה הִשָּׁבְעָה לִּי בֵאלֹהִים הֵנָּה אִם־תִּשְׁקֹר לִי וּלְנִינִי וּלְנֶכְדִּי כַּחֶסֶד אֲשֶׁר־עָשִׂיתִי עִמְּךָ תַּעֲשֶׂה עִמָּדִי וְעִם־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־גַּרְתָּה בָּהּ׃                  
Rdz 21,23 we aT Ta hisz sza wa lli we lo him hen na im - Tisz qor li u le ni ni u le nech Di Ka He sed a szer - a si ti im me cha Ta a se im ma di we im - ha a rec a szer - Gar Ta Ba                  
Rdz 21,23 w`aTT hiºb` ll b|lhm hºnn im-Tiqr l ûlnn ûlnekD KaHeºsed er-`Sºt `immk Ta`Sè `immd w`im-hºrec er-GaºrT Bh                  
Rdz 21,23 Z mi wic teraz tu na tym miejscu przysig na Boga, e ani wobec mnie, ani wobec mego potomstwa bliszego i dalszego nie dopucisz si zdrady; e jak ja obszedem si z tob askawie, tak te i ty bdziesz postpowa wzgldem mnie i tej ziemi, w ktrej jeste gociem.                                    
Rdz 21,24 וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אָנֹכִי אִשָּׁבֵעַ׃                                            
Rdz 21,24 waj jo mer aw ra ham a no chi isz sza we a                                            
Rdz 21,24 wayyºmer abrhm nk ibª`                                            
Rdz 21,24 Abraham rzek: Przysigam!                                                
Rdz 21,25 וְהוֹכִחַ אַבְרָהָם אֶת־אֲבִימֶלֶךְ עַל־אֹדוֹת בְּאֵר הַמַּיִם אֲשֶׁר גָּזְלוּ עַבְדֵי אֲבִימֶלֶךְ׃                                
Rdz 21,25 we ho chi aH aw ra ham et - a wi me lech al - o dot Be er ham ma jim a szer Gaz lu aw de a wi me lech                                
Rdz 21,25 whkìªH abrhm et-bmeºlek `al-dt Br hammaºyim er Gzlû `abdê bmeºlek                                
Rdz 21,25 Rwnoczenie jednak Abraham zrobi Abimelekowi wymwk z powodu studni z wod, zabranej mu przemoc przez ludzi Abimeleka.                                          
Rdz 21,26 וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ לֹא יָדַעְתִּי מִי עָשָׂה אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה וְגַם־אַתָּה לֹא־הִגַּדְתָּ לִּי וְגַם אָנֹכִי לֹא שָׁמַעְתִּי בִּלְתִּי הַיּוֹם׃                  
Rdz 21,26 waj jo mer a wi me lech lo ja da Ti mi a sa et - haD Da war haz ze we gam - aT Ta lo - hiG Gad Ta lli we gam a no chi lo sza ma Ti Bil Ti haj jom                  
Rdz 21,26 wayyºmer bmeºlek l ydaº`T m `S et-haDDbr hazzè wgam-aTT l-hiGGaºdT ll wgam nk l maº`T BilT hayym                  
Rdz 21,26 Abimelek odpowiedzia: Nie wiem, kto to uczyni, bo ty mi nie da o tym zna. Dopiero teraz dowiaduj si o tym.                                            
Rdz 21,27 וַיִּקַּח אַבְרָהָם צֹאן וּבָקָר וַיִּתֵּן לַאֲבִימֶלֶךְ וַיִּכְרְתוּ שְׁנֵיהֶם בְּרִית׃                                  
Rdz 21,27 waj jiq qaH aw ra ham con u wa qar waj jiT Ten la a wi me lech waj jich re tu sze ne hem Be rit                                  
Rdz 21,27 wayyiqqaH abrhm cn ûbqr wayyiTTn labmeºlek wayyikrtû nêhem Brt                                  
Rdz 21,27 A potem Abraham da Abimelekowi owce i woy, i tak obaj zawarli przymierze.                                              
Rdz 21,28 וַיַּצֵּב אַבְרָהָם אֶת־שֶׁבַע כִּבְשֹׂת הַצֹּאן לְבַדְּהֶן׃                                        
Rdz 21,28 waj jac cew aw ra ham et - sze wa Kiw sot hac con le waD De hen                                        
Rdz 21,28 wayyaccb abrhm et-eºba` KibSt haccn lbaDDhen                                        
Rdz 21,28 Abraham wydzieli nadto z trzody siedem jagnit.                                                
Rdz 21,29 וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ אֶל־אַבְרָהָם מָה הֵנָּה שֶׁבַע כְּבָשֹׂת הָאֵלֶּה אֲשֶׁר הִצַּבְתָּ לְבַדָּנָה׃                              
Rdz 21,29 waj jo mer a wi me lech el - aw ra ham ma hen na sze wa Ke wa sot ha el le a szer hic caw Ta le waD Da na                              
Rdz 21,29 wayyºmer bmeºlek el-abrhm m hºnn eºba` KbSt hºllè er hiccaºbT lbaDDºn                              
Rdz 21,29 Abimelek zapyta Abrahama: Co znaczy tych siedem jagnit, ktre oddzielie?                                              
Rdz 21,30 וַיֹּאמֶר כִּי אֶת־שֶׁבַע כְּבָשֹׂת תִּקַּח מִיָּדִי בַּעֲבוּר תִּהְיֶה־לִּי לְעֵדָה כִּי חָפַרְתִּי אֶת־הַבְּאֵר הַזֹּאת׃                          
Rdz 21,30 waj jo mer Ki et - sze wa Ke wa sot Tiq qaH mij ja di Ba a wur Tih je - lli le e da Ki Ha far Ti et - haB Be er haz zot                          
Rdz 21,30 wayyºmer K et-eºba` KbSt TiqqaH miyyd Ba`bûr Ti|hyè-ll l`d K HpaºrT et-haBBr hazzt                          
Rdz 21,30 Odpowiedzia Abraham: Tych siedem jagnit przyjmiesz ode mnie, ebym mg mie dowd, e to ja wykopaem ow studni.                                            
Rdz 21,31 עַל־כֵּן קָרָא לַמָּקוֹם הַהוּא בְּאֵר שָׁבַע כִּי שָׁם נִשְׁבְּעוּ שְׁנֵיהֶם׃                                
Rdz 21,31 al - Ken qa ra lam ma qom ha hu Be er sza wa Ki szam nisz Be u sze ne hem                                
Rdz 21,31 `al-Kn qr lammqm hahû Br ºba` K m niB`û nêhem                                
Rdz 21,31 Dlatego nazwano t miejscowo Beer-Szeba, e tam obaj zoyli przysig.                                              
Rdz 21,32 וַיִּכְרְתוּ