Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 24,1 וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים וַיהוה בֵּרַךְ אֶת־אַבְרָהָם בַּכֹּל׃                                    
Rdz 24,1 we aw ra ham za qen Ba Baj ja mim wjhwh(wa do naj) Be rach et - aw ra ham BaK Kol                                    
Rdz 24,1 wabrhm zqn B Bayymm wyhwh(wa|dny) Brak et-abrhm BaKKl                                    
Rdz 24,1 Abraham zestarza si i doszed do podeszego wieku, a Bg mu we wszystkim bogosawi.                                              
Rdz 24,2 וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל־עַבְדּוֹ זְקַן בֵּיתוֹ הַמֹּשֵׁל בְּכָל־אֲשֶׁר־לוֹ שִׂים־נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי׃                              
Rdz 24,2 waj jo mer aw ra ham el - aw Do ze qan Be to ham mo szel Be chol - a szer - lo sim - na jad cha Ta Hat je re chi                              
Rdz 24,2 wayyºmer abrhm el-`abD zqan Bêt hamml Bkol-er-l S|m-n ydk TaºHat yrk                              
Rdz 24,2 I rzek Abraham do swego sugi, ktry piastowa w jego rodzinie godno zarzdcy caej posiadoci: Po mi tw rk pod biodro,                                            
Rdz 24,3 וְאַשְׁבִּיעֲךָ בַּיהוה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם וֵאלֹהֵי הָאָרֶץ אֲשֶׁר לֹא־תִקַּח אִשָּׁה לִבְנִי מִבְּנוֹת הַכְּנַעֲנִי אֲשֶׁר אָנֹכִי יוֹשֵׁב בְּקִרְבּוֹ׃                    
Rdz 24,3 we asz Bi a cha Bjhwh(Ba do naj) e lo he hasz sza ma jim we lo he ha a rec a szer lo - tiq qaH isz sza liw ni miB Be not haK Ke na a ni a szer a no chi jo szew Be qir Bo                    
Rdz 24,3 waBº`k Byhwh(Ba|dny) lhê hamaºyim w|lhê hºrec er l|-tiqqaH i libn miBBnt ha|KKna`n er nk yb BqirB                    
Rdz 24,3 bo chc, eby mi przysig na Pana, Boga nieba i ziemi, e nie wemiesz dla mego syna Izaaka ony spord kobiet Kanaanu, w ktrym mieszkam,                                          
Rdz 24,4 כִּי אֶל־אַרְצִי וְאֶל־מוֹלַדְתִּי תֵּלֵךְ וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי לְיִצְחָק׃                                    
Rdz 24,4 Ki el - ar ci we el - mo lad Ti Te lech we la qaH Ta isz sza liw ni le jic Haq                                    
Rdz 24,4 K el-arc wel-mladT Tlk wlqaHT i libn lyicHq                                    
Rdz 24,4 ale e pjdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz on dla mego syna Izaaka.                                              
Rdz 24,5 וַיֹּאמֶר אֵלָיו הָעֶבֶד אוּלַי לֹא־תֹאבֶה הָאִשָּׁה לָלֶכֶת אַחֲרַי אֶל־הָאָרֶץ הַזֹּאת הֶהָשֵׁב אָשִׁיב אֶת־בִּנְךָ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־יָצָאתָ מִשָּׁם׃                    
Rdz 24,5 waj jo mer e law ha e wed u laj lo - to we ha isz sza la le chet a Ha raj el - ha a rec haz zot he ha szew a sziw et - Bin cha el - ha a rec a szer - ja ca ta misz szam                    
Rdz 24,5 wayyºmer lyw h`eºbed ûlay l-tbè h|i lleºket aHray el-hºrec hazzt he|hb b et-Bink el-hºrec er-ycºt mim                    
Rdz 24,5 Odpowiedzia mu suga: A gdyby taka kobieta nie zechciaa przyj ze mn do tego kraju, czy mog wtedy zaprowadzi twego syna do kraju, z ktrego pochodzisz?                                          
Rdz 24,6 וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַבְרָהָם הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן־תָּשִׁיב אֶת־בְּנִי שָׁמָּה׃                                    
Rdz 24,6 waj jo mer e law aw ra ham hisz sza mer le cha Pen - Ta sziw et - Be ni szam ma                                    
Rdz 24,6 wayyºmer lyw abrhm hiºmer lk Pen-Tb et-Bn ºmm                                    
Rdz 24,6 Rzek do niego Abraham: Nie czy tego nigdy, aby mia tam wraca z moim synem!                                              
Rdz 24,7 יהוה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם אֲשֶׁר לְקָחַנִי מִבֵּית אָבִי וּמֵאֶרֶץ מוֹלַדְתִּי וַאֲשֶׁר דִּבֶּר־לִי וַאֲשֶׁר נִשְׁבַּע־לִי לֵאמֹר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת הוּא יִשְׁלַח מַלְאָכוֹ לְפָנֶיךָ וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי מִשָּׁם׃
Rdz 24,7 jhwh(a do naj) e lo he hasz sza ma jim a szer le qa Ha ni miB Bet a wi u me e rec mo lad Ti wa a szer DiB Ber - li wa a szer nisz Ba - li le mor le za ra cha eT Ten et - ha a rec haz zot hu jisz laH ma la cho le fa ne cha we la qaH Ta isz sza liw ni misz szam
Rdz 24,7 yhwh(dny) lhê hamaºyim er lqHaºn miBBêt b ûmeºrec m|ladT waer DiBBer-l waer ni|Ba|`-l lmr lzaºr`k eTTn et-hºrec hazzt yilaH malk lpnʺk wlqaHT i libn mim
Rdz 24,7 Pan, Bg niebios, ktry mnie wywid z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, ktry mi uroczycie obieca: Potomstwu twemu dam ten kraj, On pole swego anioa przed tob; znajdziesz tam on dla mego syna.                                      
Rdz 24,8 וְאִם־לֹא תֹאבֶה הָאִשָּׁה לָלֶכֶת אַחֲרֶיךָ וְנִקִּיתָ מִשְּׁבֻעָתִי זֹאת רַק אֶת־בְּנִי לֹא תָשֵׁב שָׁמָּה׃                          
Rdz 24,8 we im - lo to we ha isz sza la le chet a Ha re cha we niq qi ta misz sze wu a ti zot raq et - Be ni lo ta szew szam ma                          
Rdz 24,8 wim-l tbè h|i lleºket aHrʺk wniqqºt mibù`t zt raq et-Bn l tb ºmm                          
Rdz 24,8 A gdyby owa kobieta nie chciaa przyj z tob, wtedy jeste zwolniony z przysigi; byle tylko z synem moim tam nie wraca.                                            
Rdz 24,9 וַיָּשֶׂם הָעֶבֶד אֶת־יָדוֹ תַּחַת יֶרֶךְ אַבְרָהָם אֲדֹנָיו וַיִּשָּׁבַע לוֹ עַל־הַדָּבָר הַזֶּה׃                              
Rdz 24,9 waj ja sem ha e wed et - ja do Ta Hat je rech aw ra ham a do naw waj jisz sza wa lo al - haD Da war haz ze                              
Rdz 24,9 wayyºSem h`eºbed et-yd TaºHat yeºrek abrhm dnyw wayyiºba|` l `al-haDDbr hazzè                              
Rdz 24,9 Wtedy suga pooy rk pod biodro Abrahama, pana swego, i przysig, e speni, jak mu powiedziano.                                            
Rdz 24,10 וַיִּקַּח הָעֶבֶד עֲשָׂרָה גְמַלִּים מִגְּמַלֵּי אֲדֹנָיו וַיֵּלֶךְ וְכָל־טוּב אֲדֹנָיו בְּיָדוֹ וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל־אֲרַם נַהֲרַיִם אֶל־עִיר נָחוֹר׃                    
Rdz 24,10 waj jiq qaH ha e wed a sa ra ge mal lim miG Ge mal le a do naw waj je lech we chol - tuw a do naw Be ja do waj ja qom waj je lech el - a ram na ha ra jim el - ir na Hor                    
Rdz 24,10 wayyiqqaH h`ebed `Sr gmallm miGGmallê dnyw wayyºlek wkol-ûb dnyw Byd wayyºqom wayyºlek el-ram na|hraºyim el-`r nHr                    
Rdz 24,10 Suga w zabra z sob dziesi wielbdw oraz kosztownoci swego pana i wyruszy do Aram-Naharaim, do miasta, w ktrym mieszka Nachor.                                          
Rdz 24,11 וַיַּבְרֵךְ הַגְּמַלִּים מִחוּץ לָעִיר אֶל־בְּאֵר הַמָּיִם לְעֵת עֶרֶב לְעֵת צֵאת הַשֹּׁאֲבֹת׃                              
Rdz 24,11 waj jaw rech haG Ge mal lim mi Huc la ir el - Be er ham ma jim le et e rew le et cet hasz szo a wot                              
Rdz 24,11 wayyabrk haGGmallm miHûc l`r el-Br hammºyim l`t `eºreb l`t ct habt                              
Rdz 24,11 Tam rozsioda wielbdy przy studni poza miastem w porze wieczornej, wtedy wanie, kiedy kobiety wychodziy czerpa wod.                                            
Rdz 24,12 וַיֹּאמַר יהוה אֱלֹהֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם הַקְרֵה־נָא לְפָנַי הַיּוֹם וַעֲשֵׂה־חֶסֶד עִם אֲדֹנִי אַבְרָהָם׃                            
Rdz 24,12 waj jo mar jhwh(a do naj) e lo he a do ni aw ra ham haq re - na le fa naj haj jom wa a se - He sed im a do ni aw ra ham                            
Rdz 24,12 wayymar yhwh(dny) lhê dn abrhm haqr-n lpnay hayym wa`S-Heºsed `ìm dn abrhm                            
Rdz 24,12 I modli si: Panie, Boe Pana mego Abrahama, spraw, abym spotka j dzisiaj; bd askaw dla mego pana Abrahama!                                            
Rdz 24,13 הִנֵּה אָנֹכִי נִצָּב עַל־עֵין הַמָּיִם וּבְנוֹת אַנְשֵׁי הָעִיר יֹצְאֹת לִשְׁאֹב מָיִם׃                              
Rdz 24,13 hin ne a no chi nic caw al - en ham ma jim u we not an sze ha ir jo cot li szow ma jim                              
Rdz 24,13 hinn nk niccb `al-`ên hammºyim ûbnt anê h`r yct lib mºyim                              
Rdz 24,13 Gdy teraz stoj przy rdle i gdy crki mieszkacw tego miasta wychodz, aby czerpa wod,                                              
Rdz 24,14 וְהָיָה הַנַּעֲרָ אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיהָ הַטִּי־נָא כַדֵּךְ וְאֶשְׁתֶּה וְאָמְרָה שְׁתֵה וְגַם־גְּמַלֶּיךָ אַשְׁקֶה אֹתָהּ הֹכַחְתָּ לְעַבְדְּךָ לְיִצְחָק וּבָהּ אֵדַע כִּי־עָשִׂיתָ חֶסֶד עִם־אֲדֹנִי׃          
Rdz 24,14 we ha ja han na a ra a szer o mar e le ha hat ti - na chaD Dech we esz Te we am ra sze te we gam - Ge mal le cha asz qe o ta ho chaH Ta le aw De cha le jic Haq u wa e da Ki - a si ta He sed im - a do ni          
Rdz 24,14 why ha|nna`r er mar lʺh ha-n kaDDk weTè wmr t wgam-Gmallʺk aqè th hkaºHT l`abDk lyicHq ûbh da` K-`Sºt Heºsed `im-dn          
Rdz 24,14 niechaj dziewczyna, ktrej powiem: Nachyl mi dzban twj, abym si mg napi, a ona mi odpowie: Pij, a i wielbdy twoje napoj, bdzie t, ktr przeznaczye dla sugi swego Izaaka; wtedy poznam, e jeste askaw dla mego pana.                                      
Rdz 24,15 וַיְהִי־הוּא טֶרֶם כִּלָּה לְדַבֵּר וְהִנֵּה רִבְקָה יֹצֵאת אֲשֶׁר יֻלְּדָה לִבְתוּאֵל בֶּן־מִלְכָּה אֵשֶׁת נָחוֹר אֲחִי אַבְרָהָם וְכַדָּהּ עַל־שִׁכְמָהּ׃                  
Rdz 24,15 wa je hi - hu te rem Kil la le daB Ber we hin ne riw qa jo cet a szer jul le da liw tu el Ben - mil Ka e szet na Hor a Hi aw ra ham we chaD Da al - szich ma                  
Rdz 24,15 wa|yh-hû erem Kill ldaBBr whinn ribq yct er yulld libtûl Ben-milK ºet nHr H abrhm wkaDDh `al-ikmh                  
Rdz 24,15 Zanim przesta si modli, nadesza Rebeka crka Betuela, syna Milki, ony Nachora, brata Abrahama; wysza z dzbanem na ramieniu.                                          
Rdz 24,16 וְהַנַּעֲרָ טֹבַת מַרְאֶה מְאֹד בְּתוּלָה וְאִישׁ לֹא יְדָעָהּ וַתֵּרֶד הָעַיְנָה וַתְּמַלֵּא כַדָּהּ וַתָּעַל׃                          
Rdz 24,16 we han na a ra to wat ma re me od Be tu la we isz lo je da a waT Te red ha aj na waT Te mal le chaD Da waT Ta al                          
Rdz 24,16 wha|nna`r bat marè md Btûl w l yd`h waTTºred h`aºyn waTTmall kaDDh waTTº`al                          
Rdz 24,16 Panna to bya bardzo pikna, dziewica, ktra nie obcowaa jeszcze z mem. Ona to zesza do rda i napeniwszy swj dzban, wracaa.                                          
Rdz 24,17 וַיָּרָץ הָעֶבֶד לִקְרָאתָהּ וַיֹּאמֶר הַגְמִיאִינִי נָא מְעַט־מַיִם מִכַּדֵּךְ׃                                    
Rdz 24,17 waj ja roc ha e wed liq ra ta waj jo mer hag mi i ni na me at - ma jim miK KaD Dech                                    
Rdz 24,17 wayyºroc h`eºbed liqrth wayyºmer hagmºn n m`a-maºyim miKKaDDk                                    
Rdz 24,17 Wtedy suga w szybko zabieg jej drog i rzek: Daj mi si napi troch wody z twego dzbana!                                              
Rdz 24,18 וַתֹּאמֶר שְׁתֵה אֲדֹנִי וַתְּמַהֵר וַתֹּרֶד כַּדָּהּ עַל־יָדָהּ וַתַּשְׁקֵהוּ׃                                    
Rdz 24,18 waT To mer sze te a do ni waT Te ma her waT To red KaD Da al - ja da waT Tasz qe hu                                    
Rdz 24,18 waTTºmer t dn waTTmahr waTTºred KaDDh `al-ydh waTTaqºhû                                    
Rdz 24,18 A ona powiedziaa: Pij, panie mj - i szybko pochylia swj dzban, i daa mu pi.                                              
Rdz 24,19 וַתְּכַל לְהַשְׁקֹתוֹ וַתֹּאמֶר גַּם לִגְמַלֶּיךָ אֶשְׁאָב עַד אִם־כִּלּוּ לִשְׁתֹּת׃                                  
Rdz 24,19 waT Te chal le hasz qo to waT To mer Gam lig mal le cha e szaw ad im - Kil lu lisz Tot                                  
Rdz 24,19 waTTkal lhaqt waTTºmer Gam ligmallʺk eb `ad im-Killû liTt                                  
Rdz 24,19 A gdy go napoia, rzeka: Take dla twych wielbdw naczerpi wody, aby mogy pi do woli.                                              
Rdz 24,20 וַתְּמַהֵר וַתְּעַר כַּדָּהּ אֶל־הַשֹּׁקֶת וַתָּרָץ עוֹד אֶל־הַבְּאֵר לִשְׁאֹב וַתִּשְׁאַב לְכָל־גְּמַלָּיו׃                                
Rdz 24,20 waT Te ma her waT Te ar KaD Da el - hasz szo qet waT Ta roc od el - haB Be er li szow waT Ti szaw le chol - Ge mal law                                
Rdz 24,20 waTTmahr waTT`ar KaDD el-haºqet waTTºroc `d e|l-haBBr lib waTTiab lkol-Gmallyw                                
Rdz 24,20 Po czym szybko wylaa ze swego dzbana wod do koryta i pobiega znw do studni czerpa wod, a nanosia dla wszystkich wielbdw.                                          
Rdz 24,21 וְהָאִישׁ מִשְׁתָּאֵה לָהּ מַחֲרִישׁ לָדַעַת הַהִצְלִיחַ יהוה דַּרְכּוֹ אִם־לֹא׃                                  
Rdz 24,21 we ha isz misz Ta e la ma Ha risz la da at ha hic li aH jhwh(a do naj) Dar Ko im - lo                                  
Rdz 24,21 wh miT lh maHr ldaº`at ha|hiclªH yhwh(dny) DarK im-l                                  
Rdz 24,21 On za zdziwiony czeka w milczeniu, aby si przekona, czy Pan pozwoli mu dopi celu podry, czy nie.                                            
Rdz 24,22 וַיְהִי כַּאֲשֶׁר כִּלּוּ הַגְּמַלִּים לִשְׁתּוֹת וַיִּקַּח הָאִישׁ נֶזֶם זָהָב בֶּקַע מִשְׁקָלוֹ וּשְׁנֵי צְמִידִים עַל־יָדֶיהָ עֲשָׂרָה זָהָב מִשְׁקָלָם׃                  
Rdz 24,22 wa je hi Ka a szer Kil lu haG Ge mal lim lisz Tot waj jiq qaH ha isz ne zem za haw Be qa misz qa lo u sze ne ce mi dim al - ja de ha a sa ra za haw misz qa lam                  
Rdz 24,22 wayh Kaer Killû haGGmallm liTt wayyiqqaH h neºzem zhb Beºqa` miql ûnê cmdm `al-ydʺh `Sr zhb miqlm                  
Rdz 24,22 Ale gdy si wielbdy napiy, wyj kolczyk zoty wagi p sykla oraz woy na jej rce dwie bransolety zote wace dziesi syklw                                            
Rdz 24,23 וַיֹּאמֶר בַּת־מִי אַתְּ הַגִּידִי נָא לִי הֲיֵשׁ בֵּית־אָבִיךְ מָקוֹם לָנוּ לָלִין׃                              
Rdz 24,23 waj jo mer Bat - mi aTT haG Gi di na li ha jesz Bet - a wich ma qom la nu la lin                              
Rdz 24,23 wayyºmer Bat-m aTT haGGºd n l hy Bêt-bk mqm lºnû lln                              
Rdz 24,23 i zapyta: Czyj jeste crk, powiedze mi; czy w domu twego ojca jest miejsce dla nas na nocleg?                                            
Rdz 24,24 וַתֹּאמֶר אֵלָיו בַּת־בְּתוּאֵל אָנֹכִי בֶּן־מִלְכָּה אֲשֶׁר יָלְדָה לְנָחוֹר׃                                    
Rdz 24,24 waT To mer e law Bat - Be tu el a no chi Ben - mil Ka a szer jal da le na Hor                                    
Rdz 24,24 waTTºmer lyw Bat-Btûl nºk Ben-milK er yld lnHr                                    
Rdz 24,24 A ona rzeka: Jestem crk Betuela, syna Milki, ktrego ona urodzia Nachorowi.                                              
Rdz 24,25 וַתֹּאמֶר אֵלָיו גַּם־תֶּבֶן גַּם־מִסְפּוֹא רַב עִמָּנוּ גַּם־מָקוֹם לָלוּן׃                                    
Rdz 24,25 waT To mer e law Gam - Te wen Gam - mis Po raw im ma nu Gam - ma qom la lun                                    
Rdz 24,25 waTTºmer lyw Gam-Teºben Gam-misP rab `immºnû Gam-mqm llûn                                    
Rdz 24,25 Po czym dodaa: Do u nas somy i paszy oraz miejsca do przenocowania.                                              
Rdz 24,26 וַיִּקֹּד הָאִישׁ וַיִּשְׁתַּחוּ לַיהוה׃                                            
Rdz 24,26 waj jiq qod ha isz waj jisz Ta Hu ljhwh(la do naj)                                            
Rdz 24,26 wayyiqqd h wayyiTaºHû lyhwh(la|dny)                                            
Rdz 24,26 Wtedy czowiek w pad na kolana i, oddawszy pokon Panu,                                              
Rdz 24,27 וַיֹּאמֶר בָּרוּךְ יהוה אֱלֹהֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם אֲשֶׁר לֹא־עָזַב חַסְדּוֹ וַאֲמִתּוֹ מֵעִם אֲדֹנִי אָנֹכִי בַּדֶּרֶךְ נָחַנִי יהוה בֵּית אֲחֵי אֲדֹנִי׃              
Rdz 24,27 waj jo mer Ba ruch jhwh(a do naj) e lo he a do ni aw ra ham a szer lo - a zaw Has Do wa a miT To me im a do ni a no chi BaD De rech na Ha ni jhwh(a do naj) Bet a He a do ni              
Rdz 24,27 wayyºmer Brûk yhwh(dny) lhê dn abrhm er l|-`zab HasD wamiTT m`ìm dn nk BaDDeºrek nHaºn yhwh(dny) Bêt dn              
Rdz 24,27 rzek: Niech bdzie bogosawiony Pan, Bg mego pana Abrahama, ktry nie omieszka okaza askawoci swej i wierno memu panu, poniewa prowadzi mnie w drodze do domu krewnych mojego pana!                                        
Rdz 24,28 וַתָּרָץ הַנַּעֲרָ וַתַּגֵּד לְבֵית אִמָּהּ כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה׃                                      
Rdz 24,28 waT Ta roc han na a ra waT TaG Ged le wet im ma KaD De wa rim ha el le                                      
Rdz 24,28 waTTºroc ha|nna`r waTTaGGd lbêt immh KaDDbrm hºllè                                      
Rdz 24,28 Tymczasem dziewczyna pobiega do domu i opowiedziaa swej matce o tym, co zaszo.                                              
Rdz 24,29 וּלְרִבְקָה אָח וּשְׁמוֹ לָבָן וַיָּרָץ לָבָן אֶל־הָאִישׁ הַחוּצָה אֶל־הָעָיִן׃                                  
Rdz 24,29 u le riw qa aH u sze mo la wan waj ja roc la wan el - ha isz ha Hu ca el - ha a jin                                  
Rdz 24,29 ûlribq H ûm lbn wayyºroc lbn el-h haHûºc el-h`ºyin                                  
Rdz 24,29 A miaa Rebeka brata imieniem Laban. Ten to Laban uda si piesznie do owego czowieka, za miasto do rda.                                            
Rdz 24,30 וַיְהִי כִּרְאֹת אֶת־הַנֶּזֶם וְאֶת־הַצְּמִדִים עַל־יְדֵי אֲחֹתוֹ וּכְשָׁמְעוֹ אֶת־דִּבְרֵי רִבְקָה אֲחֹתוֹ לֵאמֹר כֹּה־דִבֶּר אֵלַי הָאִישׁ וַיָּבֹא אֶל־הָאִישׁ וְהִנֵּה עֹמֵד עַל־הַגְּמַלִּים עַל־הָעָיִן׃            
Rdz 24,30 wa je hi Ki rot et - han ne zem we et - hac ce mi dim al - je de a Ho to u che szo mo et - Diw re riw qa a Ho to le mor Ko - diB Ber e laj ha isz waj ja wo el - ha isz we hin ne o med al - haG Ge mal lim al - ha a jin            
Rdz 24,30 wayh Kirt et-hanneºzem w|et-haccmìdm `al-ydê Ht ûkom` et-Dibrê ribq Ht lmr Kò|-diBBer lay h wayyb el-h whinn `md `al-haGGmallm `al-h`ºyin            
Rdz 24,30 Zobaczy bowiem kolczyk i bransolety na rkach swej siostry i usysza, jak Rebeka mwia, co jej w czowiek powiedzia. Podszedszy wic do tego czowieka, stojcego z wielbdami u rda,                                        
Rdz 24,31 וַיֹּאמֶר בּוֹא בְּרוּךְ יהוה לָמָּה תַעֲמֹד בַּחוּץ וְאָנֹכִי פִּנִּיתִי הַבַּיִת וּמָקוֹם לַגְּמַלִּים׃                            
Rdz 24,31 waj jo mer Bo Be ruch jhwh(a do naj) lam ma ta a mod Ba Huc we a no chi Pin ni ti haB Ba jit u ma qom laG Ge mal lim                            
Rdz 24,31 wayyºmer B Brûk yhwh(dny) lºmm ta`md BaHûc wnk Pinnºt haBBaºyit ûmqm laGGmallm                            
Rdz 24,31 rzek do niego: Pjd, bogosawiony przez Pana, czemu stoisz tu na dworze! Przygotowaem dom dla ciebie i miejsce dla twych wielbdw.