Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 25,1 וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּׁה וּשְׁמָהּ קְטוּרָה׃                                        
Rdz 25,1 waj jo sef aw ra ham waj jiq qaH isz sza u sze ma qe tu ra                                        
Rdz 25,1 wayyºsep abrhm wayyiqqaH i ûmh qûr                                        
Rdz 25,1 Abraham polubi jeszcze drug kobiet, imieniem Ketura.                                                
Rdz 25,2 וַתֵּלֶד לוֹ אֶת־זִמְרָן וְאֶת־יָקְשָׁן וְאֶת־מְדָן וְאֶת־מִדְיָן וְאֶת־יִשְׁבָּק וְאֶת־שׁוּחַ׃                                    
Rdz 25,2 waT Te led lo et - zim ran we et - joq szan we et - me dan we et - mid jan we et - jisz Baq we et - szu aH                                    
Rdz 25,2 waTTºled l et-zimrn wet-yoqn wet-mdn wet-midyn wet-yiBq wet-ûªH                                    
Rdz 25,2 Ona to urodzia mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha.                                              
Rdz 25,3 וְיָקְשָׁן יָלַד אֶת־שְׁבָא וְאֶת־דְּדָן וּבְנֵי דְדָן הָיוּ אַשּׁוּרִם וּלְטוּשִׁים וּלְאֻמִּים׃                                
Rdz 25,3 we joq szan ja lad et - sze wa we et - De dan u we ne de dan ha ju asz szu rim u le tu szim u le um mim                                
Rdz 25,3 wyoqn ylad et-b wet-Ddn ûbnê ddn hyû aûrìm ûlûm ûlummm                                
Rdz 25,3 Jokszan by ojcem Saby i Dedana; synami za Dedana byli: Aszszurim, Letuszim i Leummim.                                              
Rdz 25,4 וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנֹךְ וַאֲבִידָע וְאֶלְדָּעָה כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי קְטוּרָה׃                                
Rdz 25,4 u we ne mid jan e fa wa e fer wa Ha noch wa a wi da we el Da a Kol - el le Be ne qe tu ra                                
Rdz 25,4 ûbnê midyn `êp w`ºper waHnk wabd` welD` Kol-ºllè Bnê qûr                                
Rdz 25,4 Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. - Ci wszyscy byli potomkami Ketury.                                              
Rdz 25,5 וַיִּתֵּן אַבְרָהָם אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לוֹ לְיִצְחָק׃                                            
Rdz 25,5 waj jiT Ten aw ra ham et - Kol - a szer - lo le jic Haq                                            
Rdz 25,5 wayyiTTn abrhm et-Kol-er-l lyicHq                                            
Rdz 25,5 Abraham ca sw majtno odda Izaakowi,                                                
Rdz 25,6 וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת וַיְשַׁלְּחֵם מֵעַל יִצְחָק בְּנוֹ בְּעוֹדֶנּוּ חַי קֵדְמָה אֶל־אֶרֶץ קֶדֶם׃                    
Rdz 25,6 we liw ne haP Pi lag szim a szer le aw ra ham na tan aw ra ham maT Ta not wa je szal le Hem me al jic Haq Be no Be o den nu Haj qed ma el - e rec qe dem                    
Rdz 25,6 wlibnê haPP|lagm er labrhm ntan abrhm maTTnt wa|yallHm m`al yicHq Bn B`deºnnû Hay qºdm el-eºrec qeºdem                    
Rdz 25,6 synw za, ktrych mia z on drugorzdnych, obdarowa i kaza im jeszcze za swego ycia odej od Izaaka ku wschodowi, do kraju lecego na wschd.                                          
Rdz 25,7 וְאֵלֶּה יְמֵי שְׁנֵי־חַיֵּי אַבְרָהָם אֲשֶׁר־חָי מְאַת שָׁנָה וְשִׁבְעִים שָׁנָה וְחָמֵשׁ שָׁנִים׃                              
Rdz 25,7 we el le je me sze ne - Haj je aw ra ham a szer - Haj me at sza na we szi wim sza na we Ha mesz sza nim                              
Rdz 25,7 wºllè ymê nê|-Hayyê abrhm er-Hy mat n wib`m n wHm nm                              
Rdz 25,7 A gdy Abraham doy lat stu siedemdziesiciu piciu,                                                
Rdz 25,8 וַיִּגְוַע וַיָּמָת אַבְרָהָם בְּשֵׂיבָה טוֹבָה זָקֵן וְשָׂבֵעַ וַיֵּאָסֶף אֶל־עַמָּיו׃                                  
Rdz 25,8 waj jig wa waj ja mot aw ra ham Be se wa to wa za qen we sa we a waj je a sef el - am maw                                  
Rdz 25,8 wayyigwa` wayyºmot abrhm BSêb b zqn wSbª` wayyºsep el-`ammyw                                  
Rdz 25,8 zbliy si kres jego ycia i zmar w pnej, lecz szczliwej staroci, syt ycia, i poczy si ze swoimi przodkami.                                            
Rdz 25,9 וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בָּנָיו אֶל־מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה אֶל־שְׂדֵה עֶפְרֹן בֶּן־צֹחַר הַחִתִּי אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי מַמְרֵא׃                        
Rdz 25,9 waj jiq Be ru o to jic Haq we jisz ma el Ba naw el - me a rat ham mach Pe la el - se de ef ron Ben - co Har ha HiT Ti a szer al - Pe ne mam re                        
Rdz 25,9 wayyiqBrû t yicHq wyim`l Bnyw el-m`rat hammakPl el-Sd `eprn Ben-cºHar ha|HiTT er `al-Pnê mamr                        
Rdz 25,9 Izaak i Izmael, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Sochara Chetyty, w pobliu Mamre.                                            
Rdz 25,10 הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר־קָנָה אַבְרָהָם מֵאֵת בְּנֵי־חֵת שָׁמָּה קֻבַּר אַבְרָהָם וְשָׂרָה אִשְׁתּוֹ׃                                
Rdz 25,10 has sa de a szer - qa na aw ra ham me et Be ne - Het szam ma quB Bar aw ra ham we sa ra isz To                                
Rdz 25,10 haSSdè er-qn abrhm mt Bnê-Ht ºmm quBBar abrhm wSr iT                                
Rdz 25,10 Na tym polu, ktre naby Abraham od Chetytw, zosta on pochowany obok swej ony, Sary.                                              
Rdz 25,11 וַיְהִי אַחֲרֵי מוֹת אַבְרָהָם וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת־יִצְחָק בְּנוֹ וַיֵּשֶׁב יִצְחָק עִם־בְּאֵר לַחַי רֹאִי׃                          
Rdz 25,11 wa je hi a Ha re mot aw ra ham wa je wa rech e lo him et - jic Haq Be no waj je szew jic Haq im - Be er la Haj ro i s                        
Rdz 25,11 wayh aHrê mt abrhm waybºrek lhm et-yicHq Bn wayyºeb yicHq `im-Br laHay r s                        
Rdz 25,11 Po mierci Abrahama Bg bogosawi jego synowi Izaakowi. Izaak zamieszka w pobliu studni Lachaj-Roj.                                            
Rdz 25,12 וְאֵלֶּה תֹּלְדֹת יִשְׁמָעֵאל בֶּן־אַבְרָהָם אֲשֶׁר יָלְדָה הָגָר הַמִּצְרִית שִׁפְחַת שָׂרָה לְאַבְרָהָם׃                              
Rdz 25,12 we el le Tol dot jisz ma el Ben - aw ra ham a szer jal da ha gar ham mic rit szif Hat sa ra le aw ra ham                              
Rdz 25,12 wºllè Tldt yim`l Ben-abrhm er yld hgr hammicrt ipHat Sr labrhm                              
Rdz 25,12 Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, ktrego Abrahamowi urodzia Egipcjanka Hagar, niewolnica Sary.                                            
Rdz 25,13 וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל בִּשְׁמֹתָם לְתוֹלְדֹתָם בְּכֹר יִשְׁמָעֵאל נְבָיֹת וְקֵדָר וְאַדְבְּאֵל וּמִבְשָׂם׃                            
Rdz 25,13 we el le sze mot Be ne jisz ma el Bisz mo tam le tol do tam Be chor jisz ma el ne wa jot we qe dar we ad Be el u miw sam                            
Rdz 25,13 wºllè mt Bnê yim`l Bimtm ltldtm Bkr yim`l nbyt wqdr wadBl ûmibSm                            
Rdz 25,13 Oto imiona synw Izmaela, imiona pochodzcych od nich potomkw: Nebajot, pierworodny syn Izmaela, Kedar, Adbeel, Mibsam,                                            
Rdz 25,14 וּמִשְׁמָע וְדוּמָה וּמַשָּׂא׃                                              
Rdz 25,14 u misz ma we du ma u mas sa                                              
Rdz 25,14 ûmim` wdûm ûmaSS                                              
Rdz 25,14 Miszma, Duma, Massa.                                                
Rdz 25,15 חֲדַד וְתֵימָא יְטוּר נָפִישׁ וָקֵדְמָה׃                                          
Rdz 25,15 Ha dad we te ma je tur na fisz wa qed ma                                          
Rdz 25,15 Hdad wtêm yûr np wqºdm                                          
Rdz 25,15 Chadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma.                                                
Rdz 25,16 אֵלֶּה הֵם בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל וְאֵלֶּה שְׁמֹתָם בְּחַצְרֵיהֶם וּבְטִירֹתָם שְׁנֵים־עָשָׂר נְשִׂיאִם לְאֻמֹּתָם׃                              
Rdz 25,16 el le hem Be ne jisz ma el we el le sze mo tam Be Hac re hem u we ti ro tam sze nem - a sar ne si im le um mo tam                              
Rdz 25,16 ºllè hm Bnê yim`l wºllè mtm BHacrêhem ûb|rtm nêm-`Sr nSìm lummtm                              
Rdz 25,16 Oto synowie Izmaela i takie s zarazem nazwy miejscowoci, w ktrych oni przebywali lub si osiedlili - dwunastu naczelnikw ich szczepw.                                          
Rdz 25,17 וְאֵלֶּה שְׁנֵי חַיֵּי יִשְׁמָעֵאל מְאַת שָׁנָה וּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים וַיִּגְוַע וַיָּמָת וַיֵּאָסֶף אֶל־עַמָּיו׃                        
Rdz 25,17 we el le sze ne Haj je jisz ma el me at sza na u sze lo szim sza na we sze wa sza nim waj jig wa waj ja mot waj je a sef el - am maw                        
Rdz 25,17 wºllè Hayyê yim`l mat n ûlm n weºba` nm wayyigwa` wayyºmot wayyºsep el-`ammyw                        
Rdz 25,17 A Izmael, majc sto trzydzieci siedem lat, doszed do kresu swego ycia; umar i poczy si ze swoimi przodkami.                                            
Rdz 25,18 וַיִּשְׁכְּנוּ מֵחֲוִילָה עַד־שׁוּר אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי מִצְרַיִם בֹּאֲכָה אַשּׁוּרָה עַל־פְּנֵי כָל־אֶחָיו נָפָל׃                              
Rdz 25,18 waj jisz Ke nu me Ha wi la ad - szur a szer al - Pe ne mic ra jim Bo a cha asz szu ra al - Pe ne chol - e Haw na fal P                            
Rdz 25,18 wayyiKnû m|Hwl `ad-ûr er `al-Pnê micraºyim Bk aûºr `al-Pnê kol-eHyw npl P                            
Rdz 25,18 [Jego za potomkowie] mieszkali od Chawila a do Szur, lecego naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszszuru. Osiedlili si tam, mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z nimi szczepw.                                        
Rdz 25,19 וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן־אַבְרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת־יִצְחָק׃                                      
Rdz 25,19 we el le Tol dot jic Haq Ben - aw ra ham aw ra ham ho lid et - jic Haq                                      
Rdz 25,19 wºllè Tldt yicHq Ben-abrhm abrhm hld et-yicHq                                      
Rdz 25,19 Oto dzieje potomkw Izaaka, syna Abrahama. Abraham by ojcem Izaaka.                                              
Rdz 25,20 וַיְהִי יִצְחָק בֶּן־אַרְבָּעִים שָׁנָה בְּקַחְתּוֹ אֶת־רִבְקָה בַּת־בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי מִפַּדַּן אֲרָם אֲחוֹת לָבָן הָאֲרַמִּי לוֹ לְאִשָּׁה׃                      
Rdz 25,20 wa je hi jic Haq Ben - ar Ba im sza na Be qaH To et - riw qa Bat - Be tu el ha a ram mi miP PaD Dan a ram a Hot la wan ha a ram mi lo le isz sza                      
Rdz 25,20 wayh yicHq Ben-arB`m n BqaHT et-ribq Bat-Btûl h|ramm miPPaDDan rm Ht lbn hramm l li                      
Rdz 25,20 Izaak mia czterdzieci lat, gdy wzi sobie za on Rebek, crk Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, siostr Labana Aramejczyka.                                          
Rdz 25,21 וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לַיהוה לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶר לוֹ יהוה וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ׃                        
Rdz 25,21 waj je Tar jic Haq ljhwh(la do naj) le no chaH isz To Ki a qa ra hiw waj je a ter lo jhwh(a do naj) waT Ta har riw qa isz To                        
Rdz 25,21 wayye`Tar yicHq lyhwh(la|dny) lnºkaH iT K `qr hiw wayy`ºter l yhwh(dny) waTTaºhar ribq iT                        
Rdz 25,21 Izaak modli si do Pana za sw on, gdy bya ona niepodna. Pan wysucha go, i Rebeka, ona Izaaka, staa si brzemienna.                                            
Rdz 25,22 וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם־כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת־יהוה׃                              
Rdz 25,22 waj jit ro ca cu haB Ba nim Be qir Ba waT To mer im - Ken lam ma zze a no chi waT Te lech lid rosz et - jhwh(a do naj)                              
Rdz 25,22 wayyitr|ccû haBBnm BqirBh waTTºmer im-Kn lºmm zzè nºk waTTºlek lidr et-yhwh(dny)                              
Rdz 25,22 A gdy walczyy z sob dzieci w jej onie, pomylaa: Jeli tak bywa, to czemu mnie si to przytrafia? Posza wic zapyta o to Pana,                                            
Rdz 25,23 וַיֹּאמֶר יהוה לָהּ שְׁנֵי גֹיִים בְּבִטְנֵךְ וּשְׁנֵי לְאֻמִּים מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר׃                    
Rdz 25,23 waj jo mer jhwh(a do naj) la sze ne (go jim) Be wit nech u sze ne le um mim mim me a jich jiP Pa re du u le om mi le om je e mac we raw ja a wod ca ir                    
Rdz 25,23 wayyºmer yhwh(dny) lh (gym) Bbink ûnê lummm mimm`aºyik yiPPrºdû ûlm milm ye|mc wrab ya`bd c`r                    
Rdz 25,23 a Pan jej powiedzia: Dwa narody s w twym onie, dwa odrbne ludy wyjd z twych wntrznoci; jeden bdzie silniejszy od drugiego, starszy bdzie sug modszego.                                          
Rdz 25,24 וַיִּמְלְאוּ יָמֶיהָ לָלֶדֶת וְהִנֵּה תוֹמִם בְּבִטְנָהּ׃                                        
Rdz 25,24 waj jim le u ja me ha la le det we hin ne to mim Be wit na                                        
Rdz 25,24 wayyimlû ymʺh lleºdet whinn tmìm Bbinh                                        
Rdz 25,24 Kiedy nadszed czas porodu, okazao si, e w onie jej byy blinita.                                              
Rdz 25,25 וַיֵּצֵא הָרִאשׁוֹן אַדְמוֹנִי כֻּלּוֹ כְּאַדֶּרֶת שֵׂעָר וַיִּקְרְאוּ שְׁמוֹ עֵשָׂו׃                                  
Rdz 25,25 waj je ce ha ri szon ad mo ni Kul lo Ke aD De ret se ar waj jiq re u sze mo e saw                                  
Rdz 25,25 wayyc hrin admn Kull KaDDeºret S`r wayyiqrû m `Sw                                  
Rdz 25,25 I wyszed pierwszy syn czerwony, cay pokryty owosieniem, jakby paszczem; nazwano go wic Ezaw.                                            
Rdz 25,26 וְאַחֲרֵי־כֵן יָצָא אָחִיו וְיָדוֹ אֹחֶזֶת בַּעֲקֵב עֵשָׂו וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב וְיִצְחָק בֶּן־שִׁשִּׁים שָׁנָה בְּלֶדֶת אֹתָם׃                      
Rdz 25,26 we a Ha re - chen ja ca a Hiw we ja do o He zet Ba a qew e saw waj jiq ra sze mo ja a qow we jic Haq Ben - szisz szim sza na Be le det o tam                      
Rdz 25,26 wa|Hrê-kn yc Hw wyd Heºzet Ba`qb `Sw wayyiqr m ya`qb wyicHq Ben-im n Bleºdet tm                      
Rdz 25,26 Zaraz potem ukaza si brat jego, trzymajcy Ezawa za pit; dano mu przeto imi Jakub. - Izaak mia lat szedziesit, gdy mu si oni urodzili.                                          
Rdz 25,27 וַיִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשָׂו אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד אִישׁ שָׂדֶה וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים׃                        
Rdz 25,27 waj jig De lu han ne a rim wa je hi e saw isz jo de a ca jid isz sa de we ja a qow isz Tam jo szew o ha lim                        
Rdz 25,27 wa|yyigDlû hann`rm wayh `Sw ydª` caºyid Sdè wya`qb Tm yb hlm                        
Rdz 25,27 A gdy chopcy uroli, Ezaw sta si zrcznym myliwym, yjcym w polu. Jakub za by czowiekiem spokojnym, mieszkajcym w namiocie.                                          
Rdz 25,28 וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת־עֵשָׂו כִּי־צַיִד בְּפִיו וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת־יַעֲקֹב׃                                    
Rdz 25,28 waj je e haw jic Haq et - e saw Ki - ca jid Be fiw we riw qa o he wet et - ja a qow                                    
Rdz 25,28 wayyehab yicHq et-`Sw K-caºyid Bpw wribq heºbet e|t-ya`qb                                    
Rdz 25,28 Izaak miowa Ezawa, bo ten przyrzdza mu ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny; Rebeka natomiast kochaa Jakuba.                                            
Rdz 25,29 וַיָּזֶד יַעֲקֹב נָזִיד וַיָּבֹא עֵשָׂו מִן־הַשָּׂדֶה וְהוּא עָיֵף׃                                    
Rdz 25,29 waj ja zed ja a qow na zid waj ja wo e saw min - has sa de we hu a jef                                    
Rdz 25,29 wayyºzed ya`qb nzd wayyb `Sw min-haSSdè whû `yp                                    
Rdz 25,29 Gdy pewnego razu Jakub gotowa jak potraw, nadszed z pola Ezaw bardzo znuony                                              
Rdz 25,30 וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל־יַעֲקֹב הַלְעִיטֵנִי נָא מִן־הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה כִּי עָיֵף אָנֹכִי עַל־כֵּן קָרָא־שְׁמוֹ אֱדוֹם׃                        
Rdz 25,30 waj jo mer e saw el - ja a qow ha li te ni na min - ha a dom ha a dom haz ze Ki a jef a no chi al - Ken qa ra - sze mo e dom                        
Rdz 25,30 wayyºmer `Sw e|l-ya`qb hal`ºn n min-hdm hdm hazzè K `yp nºk `al-Kn qr|-m dm                        
Rdz 25,30 i rzek do Jakuba: Daj mi cho troch tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znuony. - Dlatego nazwano go Edom.                                            
Rdz 25,31 וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב מִכְרָה כַיּוֹם אֶת־בְּכֹרָתְךָ לִי׃                                        
Rdz 25,31 waj jo mer ja a qow mich ra chaj jom et - Be cho rat cha li                                        
Rdz 25,31 wayyºmer ya`qb mikr kayym et-Bk|rtk l                                        
Rdz 25,31 Jakub odpowiedzia: Odstp mi najprzd twj przywilej pierworodztwa!.