Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 29,1 וַיִּשָּׂא יַעֲקֹב רַגְלָיו וַיֵּלֶךְ אַרְצָה בְנֵי־קֶדֶם׃                                        
Rdz 29,1 waj jis sa ja a qow rag law waj je lech ar ca we ne - qe dem                                        
Rdz 29,1 wayyiSS ya`qb raglyw wayyºlek aºrc bnê-qeºdem                                        
Rdz 29,1 Jakub, wyruszywszy w dalsz drog, powdrowa do ziemi synw Wschodu.                                            
Rdz 29,2 וַיַּרְא וְהִנֵּה בְאֵר בַּשָּׂדֶה וְהִנֵּה־שָׁם שְׁלֹשָׁה עֶדְרֵי־צֹאן רֹבְצִים עָלֶיהָ כִּי מִן־הַבְּאֵר הַהִוא יַשְׁקוּ הָעֲדָרִים וְהָאֶבֶן גְּדֹלָה עַל־פִּי הַבְּאֵר׃                
Rdz 29,2 waj jar we hin ne we er Bas sa de we hin ne - szam sze lo sza ed re - con row cim a le ha Ki min - haB Be er ha hiw jasz qu ha a da rim we ha e wen Ge do la al - Pi haB Be er                
Rdz 29,2 wayyaºr whinn br BaSSdè whinn-m l `edrê-cn rbcm `lʺh K min-haBBr hahiw yaqû h`drm wheºben Gdl `al-P haBBr                
Rdz 29,2 Tam ujrza studni w polu i trzy stada owiec wylegujcych si wok niej; z tej bowiem studni pojono stada. Wielki za kamie przykrywa jej otwr.                                        
Rdz 29,3 וְנֶאֶסְפוּ־שָׁמָּה כָל־הָעֲדָרִים וְגָלֲלוּ אֶת־הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר וְהִשְׁקוּ אֶת־הַצֹּאן וְהֵשִׁיבוּ אֶת־הָאֶבֶן עַל־פִּי הַבְּאֵר לִמְקֹמָהּ׃                        
Rdz 29,3 we ne es fu - szam ma chol - ha a da rim we ga la lu et - ha e wen me al Pi haB Be er we hisz qu et - hac con we he szi wu et - ha e wen al - Pi haB Be er lim qo ma                        
Rdz 29,3 wneespû-ºmm kol-h`drm wgllû et-heºben m`al P haBBr whiqû et-haccn whºbû et-heºben `al-P haBBr limqmh                        
Rdz 29,3 Tote gromadzono tu wszystkie stada i wtedy dopiero odsuwano kamie znad otworu studni, a po napojeniu owiec przesuwano go znw na dawne miejsce nad otwr studni.                                    
Rdz 29,4 וַיֹּאמֶר לָהֶם יַעֲקֹב אַחַי מֵאַיִן אַתֶּם וַיֹּאמְרוּ מֵחָרָן אֲנָחְנוּ׃                                  
Rdz 29,4 waj jo mer la hem ja a qow a Haj me a jin aT Tem waj jo me ru me Ha ran a naH nu                                  
Rdz 29,4 wayyºmer lhem ya`qb aHay maºyin aTTem wayyºmrû mHrn nºHnû                                  
Rdz 29,4 Jakub rzek do czekajcych tam pasterzy: Bracia moi, skd jestecie? Odpowiedzieli mu: Jestemy z Charanu.                                          
Rdz 29,5 וַיֹּאמֶר לָהֶם הַיְדַעְתֶּם אֶת־לָבָן בֶּן־נָחוֹר וַיֹּאמְרוּ יָדָעְנוּ׃                                      
Rdz 29,5 waj jo mer la hem ha je da Tem et - la wan Ben - na Hor waj jo me ru ja da nu                                      
Rdz 29,5 wayyºmer lhem hayda`Tem et-lbn Ben-nHr wayymrû ydº`nû                                      
Rdz 29,5 On za pyta ich: Czy znacie Labana, syna Nachora? Oni na to: Znamy.                                            
Rdz 29,6 וַיֹּאמֶר לָהֶם הֲשָׁלוֹם לוֹ וַיֹּאמְרוּ שָׁלוֹם וְהִנֵּה רָחֵל בִּתּוֹ בָּאָה עִם־הַצֹּאן׃                              
Rdz 29,6 waj jo mer la hem ha sza lom lo waj jo me ru sza lom we hin ne ra Hel BiT To Ba a im - hac con                              
Rdz 29,6 wayyºmer lhem hlm l wayymrû lm whinn rHl BiTT B `im-haccn                              
Rdz 29,6 I jeszcze zapyta ich: Czy dobrze si miewa? Odpowiedzieli: Dobrze. Ale oto jego crka, Rachela, nadchodzi z trzod.                                          
Rdz 29,7 וַיֹּאמֶר הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל לֹא־עֵת הֵאָסֵף הַמִּקְנֶה הַשְׁקוּ הַצֹּאן וּלְכוּ רְעוּ׃                            
Rdz 29,7 waj jo mer hen od haj jom Ga dol lo - et he a sef ham miq ne hasz qu hac con u le chu re u                            
Rdz 29,7 wayyºmer hn `d hayym Gdl l-`t hsp hammiqnè haqû haccn ûlkû r`û                            
Rdz 29,7 Wtedy [Jakub] rzek: Poniewa jeszcze jest jasny dzie i nie czas zapdza trzody, napjcie trzod i idcie j pa.                                          
Rdz 29,8 וַיֹּאמְרוּ לֹא נוּכַל עַד אֲשֶׁר יֵאָסְפוּ כָּל־הָעֲדָרִים וְגָלֲלוּ אֶת־הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר וְהִשְׁקִינוּ הַצֹּאן׃                        
Rdz 29,8 waj jo me ru lo nu chal ad a szer je as fu Kol - ha a da rim we ga la lu et - ha e wen me al Pi haB Be er we hisz qi nu hac con                        
Rdz 29,8 wayymrû l nûkal `ad er y|spû Kol-hº`drm wg|llû et-heºben m`al P haBBr whiqºnû haccn                        
Rdz 29,8 Oni za powiedzieli: Nie moemy poi, dopki nie spdz wszystkich stad i nie odsun kamienia znad otworu studni, wtedy bdziemy poi owce.                                        
Rdz 29,9 עוֹדֶנּוּ מְדַבֵּר עִמָּם וְרָחֵל בָּאָה עִם־הַצֹּאן אֲשֶׁר לְאָבִיהָ כִּי רֹעָה הִוא׃                              
Rdz 29,9 o den nu me daB Ber im mam we ra Hel Ba a im - hac con a szer le a wi ha Ki ro a hiw                              
Rdz 29,9 `deºnnû mdaBBr `immm wrHl `im-haccn er lbºh K r` hiw                              
Rdz 29,9 Gdy Jakub tak z nimi rozmawia, Rachela, ktra bya pasterk, nadesza ze stadem owiec swego ojca.                                          
Rdz 29,10 וַיְהִי כַּאֲשֶׁר רָאָה יַעֲקֹב אֶת־רָחֵל בַּת־לָבָן אֲחִי אִמּוֹ וְאֶת־צֹאן לָבָן אֲחִי אִמּוֹ וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב וַיָּגֶל אֶת־הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר וַיַּשְׁקְ אֶת־צֹאן לָבָן אֲחִי אִמּוֹ׃    
Rdz 29,10 wa je hi Ka a szer ra a ja a qow et - ra Hel Bat - la wan a Hi im mo we et - con la wan a Hi im mo waj jiG Gasz ja a qow waj ja gel et - ha e wen me al Pi haB Be er waj jaszq et - con la wan a Hi im mo    
Rdz 29,10 wayh Kaer r ya`qb et-rHl Bat-lbn H imm wet-cn lbn H imm wayyiGGa ya`qb wayyºgel et-heºben m`al P haBBr wayyaq et-cn lbn H imm    
Rdz 29,10 A gdy Jakub ujrza Rachel, crk Labana, brata swej matki, i trzod tego Labana, zbliy si, odsun kamie znad otworu studni i napoi trzod Labana.                                      
Rdz 29,11 וַיִּשַּׁק יַעֲקֹב לְרָחֵל וַיִּשָּׂא אֶת־קֹלוֹ וַיֵּבְךְּ׃                                        
Rdz 29,11 waj jisz szaq ja a qow le ra Hel waj jis sa et - qo lo waj jewK                                        
Rdz 29,11 wayyiaq ya`qb lrHl wayyiSS et-ql wayybK                                        
Rdz 29,11 A potem ucaowa Rachel i rozpaka si w gos.                                              
Rdz 29,12 וַיַּגֵּד יַעֲקֹב לְרָחֵל כִּי אֲחִי אָבִיהָ הוּא וְכִי בֶן־רִבְקָה הוּא וַתָּרָץ וַתַּגֵּד לְאָבִיהָ׃                          
Rdz 29,12 waj jaG Ged ja a qow le ra Hel Ki a Hi a wi ha hu we chi wen - riw qa hu waT Ta roc waT TaG Ged le a wi ha                          
Rdz 29,12 wayyaGGd ya`qb lrHl K H bºh wk ben-ribq waTTºroc waTTaGGd lbºh                          
Rdz 29,12 Kiedy za powiedzia Racheli, e jest siostrzecem jej ojca, synem Rebeki, pobiega i opowiedziaa o tym swemu ojcu.                                          
Rdz 29,13 וַיְהִי כִשְׁמֹעַ לָבָן אֶת־שֵׁמַע יַעֲקֹב בֶּן־אֲחֹתוֹ וַיָּרָץ לִקְרָאתוֹ וַיְחַבֶּק־לוֹ וַיְנַשֶּׁק־לוֹ וַיְבִיאֵהוּ אֶל־בֵּיתוֹ וַיְסַפֵּר לְלָבָן אֵת כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה׃                  
Rdz 29,13 wa je hi chisz mo a la wan et - sze ma ja a qow Ben - a Ho to waj ja roc liq ra to wa je HaB Beq - lo wa je nasz szeq - lo wa je wi e hu el - Be to wa je saP Per le la wan et Kol - haD De wa rim ha el le                  
Rdz 29,13 wayh kimª` lbn et-ºma` ya`qb Ben-Ht wayyºroc liqrt wayHaBBeq-l waynaeq-l waybºhû el-Bêt waysaPPr llbn t Kol-haDDbrm hºllè                  
Rdz 29,13 Gdy Laban usysza nowin, e to jest Jakub, jego siostrzeniec, wybieg mu na spotkanie, uciska go i ucaowa, i wprowadzi go do swego domu. Wtedy to Jakub opowiedzia Labanowi o wszystkim.                                    
Rdz 29,14 וַיֹּאמֶר לוֹ לָבָן אַךְ עַצְמִי וּבְשָׂרִי אָתָּה וַיֵּשֶׁב עִמּוֹ חֹדֶשׁ יָמִים׃                              
Rdz 29,14 waj jo mer lo la wan ach ac mi u we sa ri aT Ta waj je szew im mo Ho desz ja mim                              
Rdz 29,14 wayyºmer l lbn ak `acm ûbSr ºTT wayyºeb `imm Hºde ymm                              
Rdz 29,14 Laban rzek do Jakuba: Przecie jeste moj koci i ciaem. A gdy Jakub przebywa u Labana miesic,                                          
Rdz 29,15 וַיֹּאמֶר לָבָן לְיַעֲקֹב הֲכִי־אָחִי אַתָּה וַעֲבַדְתַּנִי חִנָּם הַגִּידָה לִּי מַה־מַּשְׂכֻּרְתֶּךָ׃                                
Rdz 29,15 waj jo mer la wan le ja a qow ha chi - a Hi aT Ta wa a wad Ta ni Hin nam haG Gi da lli ma - mmas Kur Te cha                                
Rdz 29,15 wayyºmer lbn lya`qb hk-H aºTT wa`badTaºn Hinnm haGGºd ll mà-mmaSKurTeºk                                
Rdz 29,15 rzek do niego Laban: Czy dlatego, e jeste moim krewnym, masz mi suy za darmo? Powiedz mi wic, jak mam ci da zapat?                                        
Rdz 29,16 וּלְלָבָן שְׁתֵּי בָנוֹת שֵׁם הַגְּדֹלָה לֵאָה וְשֵׁם הַקְּטַנָּה רָחֵל׃                                  
Rdz 29,16 u le la wan szTe wa not szem haG Ge do la le a we szem haq qe tan na ra Hel                                  
Rdz 29,16 ûllbn bnt m haGGdl l wm haqqann rHl                                  
Rdz 29,16 Mia za Laban dwie crki; starsza nazywaa si Lea, a modsza Rachela.                                            
Rdz 29,17 וְעֵינֵי לֵאָה רַכּוֹת וְרָחֵל הָיְתָה יְפַת־תֹּאַר וִיפַת מַרְאֶה׃                                    
Rdz 29,17 we e ne le a raK Kot we ra Hel haj ta je fat - To ar wi fat ma re                                    
Rdz 29,17 w`ênê l raKKt wrHl h|yt ypat-Tºar wpat marè                                    
Rdz 29,17 Oczy Lei byy jakby zgaszone, Rachela za miaa pikn posta i mi powierzchowno. -                                            
Rdz 29,18 וַיֶּאֱהַב יַעֲקֹב אֶת־רָחֵל וַיֹּאמֶר אֶעֱבָדְךָ שֶׁבַע שָׁנִים בְּרָחֵל בִּתְּךָ הַקְּטַנָּה׃                                
Rdz 29,18 waj je e haw ja a qow et - ra Hel waj jo mer e e wod cha sze wa sza nim Be ra Hel BiT Te cha haq qe tan na                                
Rdz 29,18 wayyehab ya`qb et-rHl wayyºmer e|`bodk eºba` nm BrHl BiTTk haqqann                                
Rdz 29,18 Poniewa Jakub pokocha Rachel, rzek do Labana: Bd ci suy przez siedem lat za tw modsz crk, Rachel.                                          
Rdz 29,19 וַיֹּאמֶר לָבָן טוֹב תִּתִּי אֹתָהּ לָךְ מִתִּתִּי אֹתָהּ לְאִישׁ אַחֵר שְׁבָה עִמָּדִי׃                            
Rdz 29,19 waj jo mer la wan tow TiT Ti o ta lach miT TiT Ti o ta le isz a Her sze wa im ma di                            
Rdz 29,19 wayyºmer lbn b TiTT th lk miTTiTT th l aHr b `immd                            
Rdz 29,19 Laban powiedzia: Wol da j tobie ni komu innemu. Pozosta wic u mnie.                                            
Rdz 29,20 וַיַּעֲבֹד יַעֲקֹב בְּרָחֵל שֶׁבַע שָׁנִים וַיִּהְיוּ בְעֵינָיו כְּיָמִים אֲחָדִים בְּאַהֲבָתוֹ אֹתָהּ׃                              
Rdz 29,20 waj ja a wod ja a qow Be ra Hel sze wa sza nim waj jih ju we e naw Ke ja mim a Ha dim Be a ha wa to o ta                              
Rdz 29,20 wayya`bd ya`qb BrHl eºba` nm wayyihyû b`ênyw Kymm Hdm Bahbt th                              
Rdz 29,20 I tak suy Jakub za Rachel przez siedem lat, a wyday mu si one jak dni kilka, bo bardzo miowa Rachel.                                          
Rdz 29,21 וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל־לָבָן הָבָה אֶת־אִשְׁתִּי כִּי מָלְאוּ יָמָי וְאָבוֹאָה אֵלֶיהָ׃                                
Rdz 29,21 waj jo mer ja a qow el - la wan ha wa et - isz Ti Ki ma lu ja maj we a wo a e le ha                                
Rdz 29,21 wayyºmer ya`qb el-lbn hb et-iT K mlû ymy wbº lʺh                                
Rdz 29,21 Wreszcie rzek Jakub do Labana: Poniewa czas ju upyn, daj mi crk tw za on, abym si z ni poczy.                                          
Rdz 29,22 וַיֶּאֱסֹף לָבָן אֶת־כָּל־אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם וַיַּעַשׂ מִשְׁתֶּה׃                                        
Rdz 29,22 waj je e sof la wan et - Kol - an sze ham ma qom waj ja as misz Te                                        
Rdz 29,22 wayyesp lbn et-Kol-anê hammqm wayyaº`aS miTè                                        
Rdz 29,22 Wtedy Laban, zaprosiwszy wszystkich mieszkacw tej miejscowoci, wyprawi uczt.                                            
Rdz 29,23 וַיְהִי בָעֶרֶב וַיִּקַּח אֶת־לֵאָה בִתּוֹ וַיָּבֵא אֹתָהּ אֵלָיו וַיָּבֹא אֵלֶיהָ׃                                
Rdz 29,23 wa je hi wa e rew waj jiq qaH et - le a wiT To waj ja we o ta e law waj ja wo e le ha                                
Rdz 29,23 wayh b`eºreb wayyiqqaH et-l biTT wayyb th lyw wayyb lʺh                                
Rdz 29,23 A gdy by wieczr, Laban wzi crk sw Le i wprowadzi j do Jakuba, i ten zbliy si do niej.                                          
Rdz 29,24 וַיִּתֵּן לָבָן לָהּ אֶת־זִלְפָּה שִׁפְחָתוֹ לְלֵאָה בִתּוֹ שִׁפְחָה׃                                    
Rdz 29,24 waj jiT Ten la wan la et - zil Pa szif Ha to le le a wiT To szif Ha                                    
Rdz 29,24 wayyiTTn lbn lh et-zilP ipHt ll biTT ipH                                    
Rdz 29,24 Da te Laban tej crce swej niewolnic Zilp.                                              
Rdz 29,25 וַיְהִי בַבֹּקֶר וְהִנֵּה־הִוא לֵאָה וַיֹּאמֶר אֶל־לָבָן מַה־זֹּאת עָשִׂיתָ לִּי הֲלֹא בְרָחֵל עָבַדְתִּי עִמָּךְ וְלָמָּה רִמִּיתָנִי׃                      
Rdz 29,25 wa je hi waB Bo qer we hin ne - hiw le a waj jo mer el - la wan ma - zzot a si ta lli ha lo we ra Hel a wad Ti im mach we lam ma rim mi ta ni                      
Rdz 29,25 wayh baBBºqer whinn-hiw l wayyºmer el-lbn mà-zzt `Sºt ll hl brHl `baºdT `immk wlºmm rimmtºn                      
Rdz 29,25 Rano Jakub zobaczy, e ma przed sob Le. Rzek wic do Labana: C mi uczynie? Czy nie za Rachel ci suyem? Czemu mnie oszukae?                                        
Rdz 29,26 וַיֹּאמֶר לָבָן לֹא־יֵעָשֶׂה כֵן בִּמְקוֹמֵנוּ לָתֵת הַצְּעִירָה לִפְנֵי הַבְּכִירָה׃                                  
Rdz 29,26 waj jo mer la wan lo - je a se chen Bim qo me nu la tet hac ce i ra lif ne haB Be chi ra                                  
Rdz 29,26 wayyºmer lbn l-y`Sè kn Bimqmºnû ltt hacc`r lipnê haBBkr                                  
Rdz 29,26 Laban odpowiedzia: Nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za m [crki] modszej przed starsz.                                          
Rdz 29,27 מַלֵּא שְׁבֻעַ זֹאת וְנִתְּנָה לְךָ גַּם־אֶת־זֹאת בַּעֲבֹדָה אֲשֶׁר תַּעֲבֹד עִמָּדִי עוֹד שֶׁבַע־שָׁנִים אֲחֵרוֹת׃                          
Rdz 29,27 mal le sze wu a zot we niT Te na le cha Gam - et - zot Ba a wo da a szer Ta a wod im ma di od sze wa - sza nim a He rot                          
Rdz 29,27 mall bùª` zt wniTTn lk Gam-et-zt Ba`bd er Ta`bd `immd `d e|ba`-nm Hrt                          
Rdz 29,27 Bd przez tydzie z t, a potem damy ci drug, za ktr jednak bdziesz u mnie suy jeszcze siedem nastpnych lat.                                          
Rdz 29,28 וַיַּעַשׂ יַעֲקֹב כֵּן וַיְמַלֵּא שְׁבֻעַ זֹאת וַיִּתֶּן־לוֹ אֶת־רָחֵל בִּתּוֹ לוֹ לְאִשָּׁה׃                              
Rdz 29,28 waj ja as ja a qow Ken wa je mal le sze wu a zot waj jiT Ten - lo et - ra Hel BiT To lo le isz sza                              
Rdz 29,28 wayyaº`aS ya`qb Kn waymall bùª` zt wayyiTTen-l et-rHl BiTT l li                              
Rdz 29,28 Jakub przysta na to i by przez tydzie z t. Potem Laban da mu crk sw, Rachel, za on.                                          
Rdz 29,29 וַיִּתֵּן לָבָן לְרָחֵל בִּתּוֹ אֶת־בִּלְהָה שִׁפְחָתוֹ לָהּ לְשִׁפְחָה׃                                    
Rdz 29,29 waj jiT Ten la wan le ra Hel BiT To et - Bil ha szif Ha to la le szif Ha                                    
Rdz 29,29 wayyiTTn lbn lrHl BiTT et-Bilh ipHt lh lipH                                    
Rdz 29,29 Racheli da Laban rwnie sw niewolnic Bilh, aby jej usugiwaa.                                            
Rdz 29,30 וַיָּבֹא גַּם אֶל־רָחֵל וַיֶּאֱהַב גַּם־אֶת־רָחֵל מִלֵּאָה וַיַּעֲבֹד עִמּוֹ עוֹד שֶׁבַע־שָׁנִים אֲחֵרוֹת׃