Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 30,1 וַתֵּרֶא רָחֵל כִּי לֹא יָלְדָה לְיַעֲקֹב וַתְּקַנֵּא רָחֵל בַּאֲחֹתָהּ וַתֹּאמֶר אֶל־יַעֲקֹב הָבָה־לִּי בָנִים וְאִם־אַיִן מֵתָה אָנֹכִי׃                    
Rdz 30,1 waT Te re ra Hel Ki lo jal da le ja a qow waT Te qan ne ra Hel Ba a Ho ta waT To mer el - ja a qow ho wa - lli wa nim we im - a jin me ta a no chi                    
Rdz 30,1 waTTºre rHl K l y|ld lya`qb waTTqann rHl BaHth waTTºmer e|l-ya`qb ho|b-ll bnm wim-aºyin mt nºk                    
Rdz 30,1 Rachela za widzc, e nie moe da Jakubowi potomstwa zazdrocia swej siostrze i rzeka do ma: Spraw, abym miaa dzieci; bo inaczej przyjdzie mi umrze!                                      
Rdz 30,2 וַיִּחַר־אַף יַעֲקֹב בְּרָחֵל וַיֹּאמֶר הֲתַחַת אֱלֹהִים אָנֹכִי אֲשֶׁר־מָנַע מִמֵּךְ פְּרִי־בָטֶן׃                                
Rdz 30,2 waj ji Har - af ja a qow Be ra Hel waj jo mer ha ta Hat e lo him a no chi a szer - ma na mim mech Pe ri - wa ten                                
Rdz 30,2 wayyì|Har-ap ya`qb BrHl wayyºmer htaºHat lhm nºk er-mna` mimmk Pr-bºen                                
Rdz 30,2 Jakub rozgniewa si na Rachel i odpar: Czy to ja, a nie Bg, odmawiam ci potomstwa?                                            
Rdz 30,3 וַתֹּאמֶר הִנֵּה אֲמָתִי בִלְהָה בֹּא אֵלֶיהָ וְתֵלֵד עַל־בִּרְכַּי וְאִבָּנֶה גַם־אָנֹכִי מִמֶּנָּה׃                              
Rdz 30,3 waT To mer hin ne a ma ti wil ha Bo e le ha we te led al - Bir Kaj we iB Ba ne gam - a no chi mim men na                              
Rdz 30,3 waTTºmer hinn mt bilh B lʺh wtld `al-BirKay wiBBnè gam-nk mimmeºnn                              
Rdz 30,3 Wtedy ona powiedziaa: Mam niewolnic Bilh. Zbli si do niej, aby urodzia dzieci na moich kolanach; chocia w ten sposb bd miaa od ciebie potomstwo.                                      
Rdz 30,4 וַתִּתֶּן־לוֹ אֶת־בִּלְהָה שִׁפְחָתָהּ לְאִשָּׁה וַיָּבֹא אֵלֶיהָ יַעֲקֹב׃                                      
Rdz 30,4 waT TiT Ten - lo et - Bil ha szif Ha ta le isz sza waj ja wo e le ha ja a qow                                      
Rdz 30,4 waTTiTTen-l et-Bilh ipHth li wayyb lʺh ya`qb                                      
Rdz 30,4 Daa mu wic sw niewolnic Bilh za on, i Jakub zbliy si do niej.                                              
Rdz 30,5 וַתַּהַר בִּלְהָה וַתֵּלֶד לְיַעֲקֹב בֵּן׃                                          
Rdz 30,5 waT Ta har Bil ha waT Te led le ja a qow Ben                                          
Rdz 30,5 waTTaºhar Bilh waTTºled lya`qb Bn                                          
Rdz 30,5 A gdy Bilha pocza i urodzia Jakubowi syna,                                                
Rdz 30,6 וַתֹּאמֶר רָחֵל דָּנַנִּי אֱלֹהִים וְגַם שָׁמַע בְּקֹלִי וַיִּתֶּן־לִי בֵּן עַל־כֵּן קָרְאָה שְׁמוֹ דָּן׃                          
Rdz 30,6 waT To mer ra Hel Da nan ni e lo him we gam sza ma Be qo li waj jiT Ten - li Ben al - Ken qa ra sze mo Dan                          
Rdz 30,6 waTTºmer rHl Dnaºnn lhm wgam ma` Bql wayyiTTen-l Bn `al-Kn qr m Dn                          
Rdz 30,6 Rachela rzeka: Bg jako sdzia otoczy mnie opiek; wysuchawszy mnie da mi syna. Dlatego nazwaa go Dan.                                          
Rdz 30,7 וַתַּהַר עוֹד וַתֵּלֶד בִּלְהָה שִׁפְחַת רָחֵל בֵּן שֵׁנִי לְיַעֲקֹב׃                                  
Rdz 30,7 waT Ta har od waT Te led Bil ha szif Hat ra Hel Ben sze ni le ja a qow                                  
Rdz 30,7 waTTaºhar `d waTTºled Bilh ipHat rHl Bn n lya`qb                                  
Rdz 30,7 Niewolnica Racheli, Bilha, znowu pocza i urodzia Jakubowi drugiego syna.                                            
Rdz 30,8 וַתֹּאמֶר רָחֵל נַפְתּוּלֵי אֱלֹהִים נִפְתַּלְתִּי עִם־אֲחֹתִי גַּם־יָכֹלְתִּי וַתִּקְרָא שְׁמוֹ נַפְתָּלִי׃                                
Rdz 30,8 waT To mer ra Hel naf Tu le e lo him nif Tal Ti im - a Ho ti Gam - ja chol Ti waT Tiq ra sze mo naf Ta li                                
Rdz 30,8 waTTºmer rHl napTûlê lhm nipTaºlT `im-Ht Gam-ykºlT waTTiqr m napTl                                
Rdz 30,8 Wtedy Rachela rzeka: Nadludzk walk wiodam z siostr moj i zwyciyam. Przeto daa mu imi Neftali.                                          
Rdz 30,9 וַתֵּרֶא לֵאָה כִּי עָמְדָה מִלֶּדֶת וַתִּקַּח אֶת־זִלְפָּה שִׁפְחָתָהּ וַתִּתֵּן אֹתָהּ לְיַעֲקֹב לְאִשָּׁה׃                            
Rdz 30,9 waT Te re le a Ki am da mil le det waT Tiq qaH et - zil Pa szif Ha ta waT TiT Ten o ta le ja a qow le isz sza                            
Rdz 30,9 waTTºre l K `md milleºdet waTTiqqaH et-zilP ipHth waTTiTTn th lya`qb li                            
Rdz 30,9 Ale i Lea widzc, e przestaa rodzi, wzia sw niewolnic Zilp i daa j Jakubowi za on.                                            
Rdz 30,10 וַתֵּלֶד זִלְפָּה שִׁפְחַת לֵאָה לְיַעֲקֹב בֵּן׃                                        
Rdz 30,10 waT Te led zil Pa szif Hat le a le ja a qow Ben                                        
Rdz 30,10 waTTºled zilP ipHat l lya`qb Bn                                        
Rdz 30,10 Zilpa, niewolnica Lei, urodzia Jakubowi syna.                                                
Rdz 30,11 וַתֹּאמֶר לֵאָה בְּגָד וַתִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ גָּד׃                                        
Rdz 30,11 waT To mer le a (Be gad) waT Tiq ra et - sze mo Gad                                        
Rdz 30,11 waTTºmer l (Bgd) waTTiqr et-m Gd                                        
Rdz 30,11 Wtedy Lea zawoaa: Szczliwie! - i daa mu imi Gad.                                              
Rdz 30,12 וַתֵּלֶד זִלְפָּה שִׁפְחַת לֵאָה בֵּן שֵׁנִי לְיַעֲקֹב׃                                      
Rdz 30,12 waT Te led zil Pa szif Hat le a Ben sze ni le ja a qow                                      
Rdz 30,12 waTTºled zilP ipHat l Bn n lya`qb                                      
Rdz 30,12 A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodzia Jakubowi drugiego syna,                                              
Rdz 30,13 וַתֹּאמֶר לֵאָה בְּאָשְׁרִי כִּי אִשְּׁרוּנִי בָּנוֹת וַתִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ אָשֵׁר׃                                  
Rdz 30,13 waT To mer le a Be osz ri Ki isz sze ru ni Ba not waT Tiq ra et - sze mo a szer                                  
Rdz 30,13 waTTºmer l Bor K irûºn Bnt waTTiqr et-m r                                  
Rdz 30,13 Lea powiedziaa: Na moje szczcie! Bo kobiety bd mnie zway szczliw. Daa wic mu imi Aser.                                          
Rdz 30,14 וַיֵּלֶךְ רְאוּבֵן בִּימֵי קְצִיר־חִטִּים וַיִּמְצָא דוּדָאִים בַּשָּׂדֶה וַיָּבֵא אֹתָם אֶל־לֵאָה אִמּוֹ וַתֹּאמֶר רָחֵל אֶל־לֵאָה תְּנִי־נָא לִי מִדּוּדָאֵי בְּנֵךְ׃                
Rdz 30,14 waj je lech re u wen Bi me qe cir - Hit tim waj jim ca du da im Bas sa de waj ja we o tam el - le a im mo waT To mer ra Hel el - le a Te ni - na li miD Du da e Be nech                
Rdz 30,14 wayyºlek rûbn Bmê qcr-Him wayyimc dû|dm BaSSdè wayyb tm el-l imm waTTºmer rHl el-l Tn-n l miDDûdê Bnk                
Rdz 30,14 Pewnego razu Ruben, wyszedszy na pole, gdy to pszenic, znalaz mandragory i przynis je swej matce, Lei. Wtedy Rachela rzeka: Daj mi mandragory syna twego.                                      
Rdz 30,15 וַתֹּאמֶר לָהּ הַמְעַט קַחְתֵּךְ אֶת־אִישִׁי וְלָקַחַת גַּם אֶת־דּוּדָאֵי בְּנִי וַתֹּאמֶר רָחֵל לָכֵן יִשְׁכַּב עִמָּךְ הַלַּיְלָה תַּחַת דּוּדָאֵי בְנֵךְ׃                
Rdz 30,15 waT To mer la ha me at qaH Tech et - i szi we la qa Hat Gam et - Du da e Be ni waT To mer ra Hel la chen jisz Kaw im mach hal laj la Ta Hat Du da e we nech                
Rdz 30,15 waTTºmer lh ham`a qaHTk et- wlqaºHat Gam et-Dûdê Bn waTTºmer rHl lkn yiKab `immk hallaºyl TaºHat Dûdê bnk                
Rdz 30,15 A na to Lea: Czy nie do, e mi zabraa mego ma, i jeszcze chcesz zabra mandragory mego syna? Rachela zawoaa: Niechaj wic pi z tob tej nocy za mandragory twego syna!                                      
Rdz 30,16 וַיָּבֹא יַעֲקֹב מִן־הַשָּׂדֶה בָּעֶרֶב וַתֵּצֵא לֵאָה לִקְרָאתוֹ וַתֹּאמֶר אֵלַי תָּבוֹא כִּי שָׂכֹר שְׂכַרְתִּיךָ בְּדוּדָאֵי בְּנִי וַיִּשְׁכַּב עִמָּהּ בַּלַּיְלָה הוּא׃              
Rdz 30,16 waj ja wo ja a qow min - has sa de Ba e rew waT Te ce le a liq ra to waT To mer e laj Ta wo Ki sa chor se char Ti cha Be du da e Be ni waj jisz Kaw im ma Bal laj la hu              
Rdz 30,16 wayyb ya`qb min-haSSdè B`ereb waTTc l liqrt waTTºmer lay Tb K Skr SkarTºk Bdûdê Bn wayyiKab `immh Ballaºyl              
Rdz 30,16 A gdy Jakub wraca wieczorem z pola, wysza Lea naprzeciw niego i rzeka: Do mnie przyjd, bo nabyam ci za mandragory mego syna. I spa z ni owej nocy.                                      
Rdz 30,17 וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶל־לֵאָה וַתַּהַר וַתֵּלֶד לְיַעֲקֹב בֵּן חֲמִישִׁי׃                                    
Rdz 30,17 waj jisz ma e lo him el - le a waT Ta har waT Te led le ja a qow Ben Ha mi szi                                    
Rdz 30,17 wayyima` lhm el-l waTTaºhar waTTºled lya`qb Bn Hm                                    
Rdz 30,17 Bg za speni pragnienie Lei: pocza i urodzia Jakubowi pitego syna.                                            
Rdz 30,18 וַתֹּאמֶר לֵאָה נָתַן אֱלֹהִים שְׂכָרִי אֲשֶׁר־נָתַתִּי שִׁפְחָתִי לְאִישִׁי וַתִּקְרָא שְׁמוֹ יִשָּׂשכָר׃                              
Rdz 30,18 waT To mer le a na tan e lo him se cha ri a szer - na taT Ti szif Ha ti le i szi waT Tiq ra sze mo jis saS char                              
Rdz 30,18 waTTºmer l ntan lhm Skr er-ntaºTT ipHt l waTTiqr m yiSSJkr                              
Rdz 30,18 I mwia: Da mi Bg nagrod za to, e oddaam moj niewolnic mowi. Nazwaa wic go Issachar.                                          
Rdz 30,19 וַתַּהַר עוֹד לֵאָה וַתֵּלֶד בֵּן־שִׁשִּׁי לְּיַעֲקֹב׃                                        
Rdz 30,19 waT Ta har od le a waT Te led Ben - szisz szi lle ja a qow                                        
Rdz 30,19 waTTaºhar `d l waTTºled Bn-i llya`qb                                        
Rdz 30,19 A gdy Lea znw pocza i urodzia szstego syna Jakubowi,                                              
Rdz 30,20 וַתֹּאמֶר לֵאָה זְבָדַנִי אֱלֹהִים אֹתִי זֵבֶד טוֹב הַפַּעַם יִזְבְּלֵנִי אִישִׁי כִּי־יָלַדְתִּי לוֹ שִׁשָּׁה בָנִים וַתִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ זְבֻלוּן׃                  
Rdz 30,20 waT To mer le a ze wa da ni e lo him o ti ze wed tow haP Pa am jiz Be le ni i szi Ki - ja lad Ti lo szisz sza wa nim waT Tiq ra et - sze mo ze wu lun                  
Rdz 30,20 waTTºmer l zbdaºn lhm t zºbed b haPPaº`am yizBlºn K|-ylaºdT l i bnm waTTiqr et-m zbulûn                  
Rdz 30,20 rzeka: Obdarowa mnie Bg wspaniaym darem, teraz bd ju miaa pierwszestwo u mego ma, gdy urodziam mu szeciu synw! Daa wic synowi imi Zabulon.                                      
Rdz 30,21 וְאַחַר יָלְדָה בַּת וַתִּקְרָא אֶת־שְׁמָהּ דִּינָה׃                                        
Rdz 30,21 we a Har jal da Bat waT Tiq ra et - sze ma Di na                                        
Rdz 30,21 waHar yºld Bat waTTiqr et-mh Dn                                        
Rdz 30,21 Wreszcie urodzia i crk, ktr nazwaa Dina.                                                
Rdz 30,22 וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת־רָחֵל וַיִּשְׁמַע אֵלֶיהָ אֱלֹהִים וַיִּפְתַּח אֶת־רַחְמָהּ׃                                    
Rdz 30,22 waj jiz Kor e lo him et - ra Hel waj jisz ma e le ha e lo him waj jif TaH et - raH ma                                    
Rdz 30,22 wayyizKr lhm et-rHl wayyima` lʺh lhm wayyipTaH et-raHmh                                    
Rdz 30,22 A Bg zlitowa si i nad Rachel; wysucha j Bg i otworzy jej ono.                                              
Rdz 30,23 וַתַּהַר וַתֵּלֶד בֵּן וַתֹּאמֶר אָסַף אֱלֹהִים אֶת־חֶרְפָּתִי׃                                      
Rdz 30,23 waT Ta har waT Te led Ben waT To mer a saf e lo him et - Her Pa ti                                      
Rdz 30,23 waTTaºhar waTTºled Bn waTTºmer sap lhm et-HerPt                                      
Rdz 30,23 Gdy wic pocza i urodzia syna, rzeka: Zdj Bg ze mnie hab!                                              
Rdz 30,24 וַתִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ יוֹסֵף לֵאמֹר יֹסֵף יהוה לִי בֵּן אַחֵר׃                                  
Rdz 30,24 waT Tiq ra et - sze mo jo sef le mor jo sef jhwh(a do naj) li Ben a Her                                  
Rdz 30,24 waTTiqr et-m ysp lmr ysp yhwh(dny) l Bn aHr                                  
Rdz 30,24 Dajc mu za imi Jzef, westchna: Oby Pan doda mi jeszcze drugiego syna!                                            
Rdz 30,25 וַיְהִי כַּאֲשֶׁר יָלְדָה רָחֵל אֶת־יוֹסֵף וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל־לָבָן שַׁלְּחֵנִי וְאֵלְכָה אֶל־מְקוֹמִי וּלְאַרְצִי׃                            
Rdz 30,25 wa je hi Ka a szer jal da ra Hel et - jo sef waj jo mer ja a qow el - la wan szal le He ni we el cha el - me qo mi u le ar ci                            
Rdz 30,25 wayh Kaer yld rHl et-ysp wayyºmer ya`qb el-lbn allHºn wºlk el-mqm ûlarc                            
Rdz 30,25 Gdy Rachela urodzia Jzefa, Jakub rzek do Labana: Zwolnij mnie, abym mg wrci do kraju, w ktrym mieszkaem.                                          
Rdz 30,26 תְּנָה אֶת־נָשַׁי וְאֶת־יְלָדַי אֲשֶׁר עָבַדְתִּי אֹתְךָ בָּהֵן וְאֵלֵכָה כִּי אַתָּה יָדַעְתָּ אֶת־עֲבֹדָתִי אֲשֶׁר עֲבַדְתִּיךָ׃                        
Rdz 30,26 Te na et - na szaj we et - je la daj a szer a wad Ti ot cha Ba hen we e le cha Ki aT Ta ja da Ta et - a wo da ti a szer a wad Ti cha                        
Rdz 30,26 Tn et-nay wet-ylday er `baºdT |tk Bhn wlºk K aTT ydaº`T et-`bdt er `badTºk                        
Rdz 30,26 Pozwl mi zabra moje ony i dzieci, za ktre ci suyem, i odejd. Wiesz dobrze, jak ci suyem.                                            
Rdz 30,27 וַיֹּאמֶר אֵלָיו לָבָן אִם־נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ נִחַשְׁתִּי וַיְבָרֲכֵנִי יהוה בִּגְלָלֶךָ׃                              
Rdz 30,27 waj jo mer e law la wan im - na ma ca ti Hen Be e ne cha ni Hasz Ti wa je wa ra che ni jhwh(a do naj) Big la le cha                              
Rdz 30,27 wayyºmer lyw lbn im-n mcºt Hn B`ênʺk niHaºT waybrkºn yhwh(dny) Biglleºk                              
Rdz 30,27 Laban mu odpowiedzia: Oby mnie darzy yczliwoci! Odgadem bowiem, e Pan bogosawi mi dziki tobie.                                          
Rdz 30,28 וַיֹּאמַר נָקְבָה שְׂכָרְךָ עָלַי וְאֶתֵּנָה׃                                          
Rdz 30,28 waj jo mar noq wa se char cha a laj we eT Te na                                          
Rdz 30,28 wayymar noqb Skrk `lay weTTºn                                          
Rdz 30,28 Po czym doda: Ustal mi twoj zapat, a ja ci j dam.                                              
Rdz 30,29 וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת אֲשֶׁר עֲבַדְתִּיךָ וְאֵת אֲשֶׁר־הָיָה מִקְנְךָ אִתִּי׃                              
Rdz 30,29 waj jo mer e law aT Ta ja da Ta et a szer a wad Ti cha we et a szer - ha ja miq ne cha iT Ti                              
Rdz 30,29 wayyºmer lyw aTT ydaº`T t er `badTºk wt er-hy miqnk iTT                              
Rdz 30,29 Jakub rzek do niego: Ty sam wiesz, jak ci suyem i jaki jest twj dobytek dziki mnie.                                            
Rdz 30,30 כִּי מְעַט אֲשֶׁר־הָיָה לְךָ לְפָנַי וַיִּפְרֹץ לָרֹב וַיְבָרֶךְ יהוה אֹתְךָ לְרַגְלִי וְעַתָּה מָתַי אֶעֱשֶׂה גַם־אָנֹכִי לְבֵיתִי׃                    
Rdz 30,30 Ki me at a szer - ha ja le cha le fa naj waj jif roc la row wa je wa rech jhwh(a do naj) ot cha le rag li we aT Ta ma taj e e se gam - a no chi le we ti                    
Rdz 30,30 K m`a er-hy lk lpnay wayyiprc lrb waybºrek yhwh(dny) tk lragl w`aTT mtay e|`Sè gam-nk lbêt                    
Rdz 30,30 Miae bowiem niewiele, zanim przyszedem; odkd za tu jestem, pomnoy si on bardzo i Pan ci bogosawi. Jednak teraz musz si zatroszczy i o moj rodzin.                                      
Rdz 30,31 וַיֹּאמֶר מָה אֶתֶּן־לָךְ וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב לֹא־תִתֶּן־לִי מְאוּמָה אִם־תַּעֲשֶׂה־לִּי הַדָּבָר הַזֶּה אָשׁוּבָה אֶרְעֶה צֹאנְךָ אֶשְׁמֹר׃                        
Rdz 30,31 waj jo mer ma eT Ten - lach waj jo mer ja a qow lo - tiT Ten - li me u ma im - Ta a se - lli haD Da war haz ze a szu wa e re co ne cha esz mor                        
Rdz 30,31 wayyºmer m eTTen-lk wayyºmer ya`qb l-tiTTen-l mûºm im-Ta|`Sè-ll haDDbr hazzè ûºb er`è c|nk emr                        
Rdz 30,31 A na to Laban: C wic mam ci da? Jakub odpowiedzia: Nic mi nie dasz! Uczy mi tylko to, co ci powiem, a bd nadal pas twe stada i bd si nimi opiekowa.                                      
Rdz 30,32 אֶעֱבֹר בְּכָל־צֹאנְךָ הַיּוֹם הָסֵר מִשָּׁם כָּל־שֶׂה נָקֹד וְטָלוּא וְכָל־שֶׂה־חוּם בַּכְּשָׂבִים וְטָלוּא וְנָקֹד בָּעִזִּים וְהָיָה שְׂכָרִי׃