Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 31,1 וַיִּשְׁמַע אֶת־דִּבְרֵי בְנֵי־לָבָן לֵאמֹר לָקַח יַעֲקֹב אֵת כָּל־אֲשֶׁר לְאָבִינוּ וּמֵאֲשֶׁר לְאָבִינוּ עָשָׂה אֵת כָּל־הַכָּבֹד הַזֶּה׃                      
Rdz 31,1 waj jisz ma et - Diw re we ne - la wan le mor la qaH ja a qow et Kol - a szer le a wi nu u me a szer le a wi nu a sa et Kol - haK Ka wod haz ze                      
Rdz 31,1 wayyima` et-Dibrê bnê|-lbn lmr lqaH ya`qb t Kol-er lbºnû ûmer lbºnû `S t Kol-haKKbd hazzè                      
Rdz 31,1 Jakub sysza, jak synowie Labana mwili: Jakub zabra wszystko, co posiada nasz ojciec, i z mienia naszego ojca dorobi si caego tego majtku.                                        
Rdz 31,2 וַיַּרְא יַעֲקֹב אֶת־פְּנֵי לָבָן וְהִנֵּה אֵינֶנּוּ עִמּוֹ כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם׃                                  
Rdz 31,2 waj jar ja a qow et - Pe ne la wan we hin ne e nen nu im mo Kit mol szil szom                                  
Rdz 31,2 wayyaºr ya`qb et-Pnê lbn whinn ênennû `imm Kitml ilm                                  
Rdz 31,2 I widzia Jakub, e Laban zmieni si wobec niego i nie by ju taki jak przedtem.                                            
Rdz 31,3 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־יַעֲקֹב שׁוּב אֶל־אֶרֶץ אֲבוֹתֶיךָ וּלְמוֹלַדְתֶּךָ וְאֶהְיֶה עִמָּךְ׃                                  
Rdz 31,3 waj jo mer jhwh(a do naj) el - ja a qow szuw el - e rec a wo te cha u le mo lad Te cha we eh je im mach                                  
Rdz 31,3 wayyºmer yhwh(dny) e|l-ya`qb ûb el-eºrec btʺk ûlmladTeºk we|hyè `immk                                  
Rdz 31,3 Wtedy to Pan rzek do Jakuba: Wr do ziemi twych przodkw, do twego kraju rodzinnego, Ja za bd z tob.                                          
Rdz 31,4 וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב וַיִּקְרָא לְרָחֵל וּלְלֵאָה הַשָּׂדֶה אֶל־צֹאנוֹ׃                                      
Rdz 31,4 waj jisz laH ja a qow waj jiq ra le ra Hel u le le a has sa de el - co no                                      
Rdz 31,4 wayyilaH ya`qb wayyiqr lrHl ûll haSSdè el-cn                                      
Rdz 31,4 Jakub, ktry by na pastwisku przy swej trzodzie, kaza wezwa do siebie Rachel i Le                                            
Rdz 31,5 וַיֹּאמֶר לָהֶן רֹאֶה אָנֹכִי אֶת־פְּנֵי אֲבִיכֶן כִּי־אֵינֶנּוּ אֵלַי כִּתְמֹל שִׁלְשֹׁם וֵאלֹהֵי אָבִי הָיָה עִמָּדִי׃                        
Rdz 31,5 waj jo mer la hen ro e a no chi et - Pe ne a wi chen Ki - e nen nu e laj Kit mol szil szom we lo he a wi ha ja im ma di                        
Rdz 31,5 wayyºmer lhen nk et-Pnê bken K|-êneºnnû lay Kitml ilm w|lhê b hy `immd                        
Rdz 31,5 i powiedzia im: Widz po [wyrazie] twarzy waszego ojca, e nie jest on dla mnie taki jak dawniej, lecz Bg mojego ojca by ze mn.                                        
Rdz 31,6 וְאַתֵּנָה יְדַעְתֶּן כִּי בְּכָל־כֹּחִי עָבַדְתִּי אֶת־אֲבִיכֶן׃                                        
Rdz 31,6 we aT Te na je da Ten Ki Be chol - Ko Hi a wad Ti et - a wi chen                                        
Rdz 31,6 waTTºn yda`Ten K Bkol-KH `baºdT et-bken                                        
Rdz 31,6 Wy same najlepiej wiecie, e cho z caych si suyem ojcu waszemu,                                              
Rdz 31,7 וַאֲבִיכֶן הֵתֶל בִּי וְהֶחֱלִף אֶת־מַשְׂכֻּרְתִּי עֲשֶׂרֶת מֹנִים וְלֹא־נְתָנוֹ אֱלֹהִים לְהָרַע עִמָּדִי׃                              
Rdz 31,7 wa a wi chen he tel Bi we he He lif et - mas Kur Ti a se ret mo nim we lo - ne ta no e lo him le ha ra im ma di                              
Rdz 31,7 wabken hºtel B wheHlìp et-maSKurT `Seºret mnm wl|-ntn lhm lhra` `immd                              
Rdz 31,7 on jednak oszukiwa mnie i wielokrotnie zmienia mi zapat; i tylko Bg broni mnie od krzywdy.                                            
Rdz 31,8 אִם־כֹּה יֹאמַר נְקֻדִּים יִהְיֶה שְׂכָרֶךָ וְיָלְדוּ כָל־הַצֹּאן נְקֻדִּים וְאִם־כֹּה יֹאמַר עֲקֻדִּים יִהְיֶה שְׂכָרֶךָ וְיָלְדוּ כָל־הַצֹּאן עֲקֻדִּים׃                    
Rdz 31,8 im - Ko jo mar ne quD Dim jih je se cha re cha we jal du chol - hac con ne quD Dim we im - Ko jo mar a quD Dim jih je se cha re cha we jal du chol - hac con a quD Dim                    
Rdz 31,8 im-Kò ymar nquDDm yihyè Skreºk wyldû kol-haccn nquDDm wim-Kò ymar `quDDm yihyè Skreºk wyldû kol-haccn `quDDm                    
Rdz 31,8 Gdybowiem [ojciec wasz] mwi: Owce pstre bd twoj zapat, wszystkie rodziy si pstre; gdy za mwi: Ctkowane bd dla ciebie zapat - wszystkie rodziy si ctkowane.                                      
Rdz 31,9 וַיַּצֵּל אֱלֹהִים אֶת־מִקְנֵה אֲבִיכֶם וַיִּתֶּן־לִי׃                                          
Rdz 31,9 waj jac cel e lo him et - miq ne a wi chem waj jiT Ten - li                                          
Rdz 31,9 wayyaccl lhm et-miqn bkem wayyiTTen-l                                          
Rdz 31,9 I tak Bg wydzieli cz dobytku ojca waszego i da j mnie.                                              
Rdz 31,10 וַיְהִי בְּעֵת יַחֵם הַצֹּאן וָאֶשָּׂא עֵינַי וָאֵרֶא בַּחֲלוֹם וְהִנֵּה הָעַתֻּדִים הָעֹלִים עַל־הַצֹּאן עֲקֻדִּים נְקֻדִּים וּבְרֻדִּים׃                      
Rdz 31,10 wa je hi Be et ja Hem hac con wa es sa e naj wa e re Ba Ha lom we hin ne ha aT Tu dim ha o lim al - hac con a quD Dim ne quD Dim u we ruD Dim                      
Rdz 31,10 wayh B`t yaHm haccn weSS `ênay wºre BaHlm whinn h|`aTTùdm h`lm `al-haccn `quDDm nquDDm ûbruDDm                      
Rdz 31,10 Bo gdy nadchodzi czas parzenia si trzody, widziaem we nie, jak samce pokrywajce trzody byy pstre, ctkowane i aciate,                                          
Rdz 31,11 וַיֹּאמֶר אֵלַי מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים בַּחֲלוֹם יַעֲקֹב וָאֹמַר הִנֵּנִי׃                                    
Rdz 31,11 waj jo mer e laj ma lach ha e lo him Ba Ha lom ja a qow wa o mar hin ne ni                                    
Rdz 31,11 wayyºmer lay malak hlhm BaHlm ya|`qb wmar hinnºn                                    
Rdz 31,11 i wtedy anio Boga woa na mnie we nie: Jakubie, a gdy mu odpowiadaem: Sucham,                                            
Rdz 31,12 וַיֹּאמֶר שָׂא־נָא עֵינֶיךָ וּרְאֵה כָּל־הָעַתֻּדִים הָעֹלִים עַל־הַצֹּאן עֲקֻדִּים נְקֻדִּים וּבְרֻדִּים כִּי רָאִיתִי אֵת כָּל־אֲשֶׁר לָבָן עֹשֶׂה לָּךְ׃                  
Rdz 31,12 waj jo mer sa - na e ne cha u re e Kol - ha aT Tu dim ha o lim al - hac con a quD Dim ne quD Dim u we ruD Dim Ki ra i ti et Kol - a szer la wan o se llach                  
Rdz 31,12 wayyºmer S-n `ênʺk ûr Kol-h|`aTTùdm h`lm `al-haccn `quDDm nquDDm ûbruDDm K rºt t Kol-er lbn `ºSè llk                  
Rdz 31,12 mwi: Spjrz i przypatrz si: wszystkie samce pokrywajce trzod s pstre, ctkowane i aciate; widz bowiem, jak Laban z tob postpuje.                                        
Rdz 31,13 אָנֹכִי הָאֵל בֵּית־אֵל אֲשֶׁר מָשַׁחְתָּ שָּׁם מַצֵּבָה אֲשֶׁר נָדַרְתָּ לִּי שָׁם נֶדֶר עַתָּה קוּם צֵא מִן־הָאָרֶץ הַזֹּאת וְשׁוּב אֶל־אֶרֶץ מוֹלַדְתֶּךָ׃            
Rdz 31,13 a no chi ha el Bet - el a szer ma szaH Ta szszam mac ce wa a szer na dar Ta lli szam ne der aT Ta qum ce min - ha a rec haz zot we szuw el - e rec mo lad Te cha            
Rdz 31,13 nk hl Bê|t-l er maºHT m maccb er ndaºrT ll m neºder `aTT qûm c min-hºrec hazzt wûb el-eºrec mladTeºk            
Rdz 31,13 Ja jestem Bg z Betel, gdzie namacie stel i gdzie zoye mi lub. Teraz wic gotuj si do drogi, opu ten kraj i wr do twej rodzinnej ziemi!                                        
Rdz 31,14 וַתַּעַן רָחֵל וְלֵאָה וַתֹּאמַרְנָה לוֹ הַעוֹד לָנוּ חֵלֶק וְנַחֲלָה בְּבֵית אָבִינוּ׃                              
Rdz 31,14 waT Ta an ra Hel we le a waT To mar na lo ha od la nu He leq we na Ha la Be wet a wi nu                              
Rdz 31,14 waTTaº`an rHl wl waTTmaºrn l ha`d lºnû Hºleq wnaHl Bbêt bºnû                              
Rdz 31,14 Na te sowa Rachela i Lea rzeky do niego: Czy mamy ponadto jaki udzia w majtku naszego ojca?                                          
Rdz 31,15 הֲלוֹא נָכְרִיּוֹת נֶחְשַׁבְנוּ לוֹ כִּי מְכָרָנוּ וַיֹּאכַל גַּם־אָכוֹל אֶת־כַּסְפֵּנוּ׃                                  
Rdz 31,15 ha lo noch rij jot neH szaw nu lo Ki me cha ra nu waj jo chal Gam - a chol et - Kas Pe nu                                  
Rdz 31,15 hl nokriyyt neHaºbnû l K mkrºnû wayyºkal Gam-kl et-KasPºnû                                  
Rdz 31,15 Wszak obchodzi si z nami jak z obcymi, bo nie tylko wzi za nas zapat, ale jeszcze obrci na swj uytek nasz wasno.                                          
Rdz 31,16 כִּי כָל־הָעֹשֶׁר אֲשֶׁר הִצִּיל אֱלֹהִים מֵאָבִינוּ לָנוּ הוּא וּלְבָנֵינוּ וְעַתָּה כֹּל אֲשֶׁר אָמַר אֱלֹהִים אֵלֶיךָ עֲשֵׂה׃                    
Rdz 31,16 Ki chol - ha o szer a szer hic cil e lo him me a wi nu la nu hu u le wa ne nu we aT Ta Kol a szer a mar e lo him e le cha a se                    
Rdz 31,16 K kol-h`ºer er hiccl lhm m|bºnû lºnû ûlbnêºnû w`aTT Kl er mar lhm lʺk `S                    
Rdz 31,16 Susznie wic cae mienie, ktre Bg oddzieli od mienia ojca naszego, naley do nas i do naszych synw. Teraz wic czy to wszystko, co Bg ci rozkaza!                                        
Rdz 31,17 וַיָּקָם יַעֲקֹב וַיִּשָּׂא אֶת־בָּנָיו וְאֶת־נָשָׁיו עַל־הַגְּמַלִּים׃                                        
Rdz 31,17 waj ja qom ja a qow waj jis sa et - Ba naw we et - na szaw al - haG Ge mal lim                                        
Rdz 31,17 wayyºqom ya`qb wayyiSS et-Bnyw wet-nyw `al-haGGmallm                                        
Rdz 31,17 Wtedy Jakub powzi postanowienie i wsadzi swe dzieci i ony na wielbdy.                                            
Rdz 31,18 וַיִּנְהַג אֶת־כָּל־מִקְנֵהוּ וְאֶת־כָּל־רְכֻשׁוֹ אֲשֶׁר רָכָשׁ מִקְנֵה קִנְיָנוֹ אֲשֶׁר רָכַשׁ בְּפַדַּן אֲרָם לָבוֹא אֶל־יִצְחָק אָבִיו אַרְצָה כְּנָעַן׃                    
Rdz 31,18 waj jin hag et - Kol - miq ne hu we et - Kol - re chu szo a szer ra chasz miq ne qin ja no a szer ra chasz Be faD Dan a ram la wo el - jic Haq a wiw ar ca Ke na an                    
Rdz 31,18 wayyinhag et-Kol-miqnºhû wet-Kol-rkù er rk miqn qinyn er rka BpaDDan rm lb el-yicHq bw aºrc Knº`an                    
Rdz 31,18 Zabra wszystkie swe stada i ca majtno, ktr zdoby - majtek wasny, ktrego si dorobi w Paddan-Aram - i ruszy w drog do swego ojca, Izaaka, do kraju Kanaan.                                      
Rdz 31,19 וְלָבָן הָלַךְ לִגְזֹז אֶת־צֹאנוֹ וַתִּגְנֹב רָחֵל אֶת־הַתְּרָפִים אֲשֶׁר לְאָבִיהָ׃                                  
Rdz 31,19 we la wan ha lach lig zoz et - co no waT Tig now ra Hel et - haT Te ra fim a szer le a wi ha                                  
Rdz 31,19 wlbn hlak ligzz et-cn waTTignb rHl et-haTTrpm er lbºh                                  
Rdz 31,19 Gdy Laban poszed strzyc owce, Rachela skrada mu poski domowe.                                              
Rdz 31,20 וַיִּגְנֹב יַעֲקֹב אֶת־לֵב לָבָן הָאֲרַמִּי עַל־בְּלִי הִגִּיד לוֹ כִּי בֹרֵחַ הוּא׃                              
Rdz 31,20 waj jig now ja a qow et - lew la wan ha a ram mi al - Be li hiG Gid lo Ki wo re aH hu                              
Rdz 31,20 wayyignb ya`qb et-lb lbn hramm `al-Bl hiGGd l K brªH                              
Rdz 31,20 Jakub za wprowadzi w bd Labana Aramejczyka, nie dajc mu pozna po sobie, e zamierza uciec.                                          
Rdz 31,21 וַיִּבְרַח הוּא וְכָל־אֲשֶׁר־לוֹ וַיָּקָם וַיַּעֲבֹר אֶת־הַנָּהָר וַיָּשֶׂם אֶת־פָּנָיו הַר הַגִּלְעָד׃                                
Rdz 31,21 waj jiw raH hu we chol - a szer - lo waj ja qom waj ja a wor et - han na har waj ja sem et - Pa naw har haG Gi lad                                
Rdz 31,21 wayyibraH wkol-er-l wayyºqom wayya`br et-hannhr wayyºSem et-Pnyw har haGGil`d                                
Rdz 31,21 Tak wic uciek on wraz z caym dobytkiem i rozpoczynajc wdrwk przeprawi si przez rzek, a potem skierowa si w stron wyyny Gilead.                                        
Rdz 31,22 וַיֻּגַּד לְלָבָן בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי כִּי בָרַח יַעֲקֹב׃                                      
Rdz 31,22 waj juG Gad le la wan Baj jom hasz sze li szi Ki wa raH ja a qow                                      
Rdz 31,22 wayyuGGad llbn Bayym hal K braH ya`qb                                      
Rdz 31,22 A gdy na trzeci dzie Laban dowiedzia si, e Jakub uszed,                                              
Rdz 31,23 וַיִּקַּח אֶת־אֶחָיו עִמּוֹ וַיִּרְדֹּף אַחֲרָיו דֶּרֶךְ שִׁבְעַת יָמִים וַיַּדְבֵּק אֹתוֹ בְּהַר הַגִּלְעָד׃                            
Rdz 31,23 waj jiq qaH et - e Haw im mo waj jir Dof a Ha raw De rech szi wat ja mim waj jad Beq o to Be har haG Gi lad                            
Rdz 31,23 wayyiqqaH et-eHyw `imm wayyirDp aHryw Deºrek ib`at ymm wayyadBq t Bhar haGGil`d                            
Rdz 31,23 zebra swych krewnych i wyruszy za nim w pocig. Po siedmiu dniach dogoni go na wyynie Gilead.                                          
Rdz 31,24 וַיָּבֹא אֱלֹהִים אֶל־לָבָן הָאֲרַמִּי בַּחֲלֹם הַלָּיְלָה וַיֹּאמֶר לוֹ הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן־תְּדַבֵּר עִם־יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד־רָע׃                        
Rdz 31,24 waj ja wo e lo him el - la wan ha a ram mi Ba Ha lom hal laj la waj jo mer lo hisz sza mer le cha Pen - Te daB Ber im - ja a qow mit tow ad - ra                        
Rdz 31,24 wayyb lhm el-lbn hramm BaHlm hallºyl wayyºmer l hiºmer lk Pen-TdaBBr `i|m-ya`qb mib `ad-r`                        
Rdz 31,24 Ale teje nocy Bg ukaza si we nie Labanowi Aramejczykowi i rzek do niego: Bacz, aby w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie da.                                        
Rdz 31,25 וַיַּשֵּׂג לָבָן אֶת־יַעֲקֹב וְיַעֲקֹב תָּקַע אֶת־אָהֳלוֹ בָּהָר וְלָבָן תָּקַע אֶת־אֶחָיו בְּהַר הַגִּלְעָד׃                            
Rdz 31,25 waj jas seg la wan et - ja a qow we ja a qow Ta qa et - o h lo Ba har we la wan Ta qa et - e Haw Be har haG Gi lad                            
Rdz 31,25 wayyaSSg lbn e|t-ya`qb wya`qb Tqa` e|t-ohl Bhr wlbn Tqa` et-eHyw Bhar haGGil`d                            
Rdz 31,25 Laban dogoni Jakuba, gdy ten rozbi swe namioty na tej wyynie. Laban i jego krewni rwnie rozbili namioty na wyynie Gilead.                                          
Rdz 31,26 וַיֹּאמֶר לָבָן לְיַעֲקֹב מֶה עָשִׂיתָ וַתִּגְנֹב אֶת־לְבָבִי וַתְּנַהֵג אֶת־בְּנֹתַי כִּשְׁבֻיוֹת חָרֶב׃                              
Rdz 31,26 waj jo mer la wan le ja a qow me a si ta waT Tig now et - le wa wi waT Te na heg et - Be no taj Kisz wu jot Ha rew                              
Rdz 31,26 wayyºmer lbn lya`qb `Sºt waTTignb et-lbb waTTnahg et-Bntay Kibùyt Hºreb                              
Rdz 31,26 I wtedy Laban rzek do Jakuba: C uczynie? Oszukae mnie i uprowadzie moje crki jak branki wojenne!                                          
Rdz 31,27 לָמָּה נַחְבֵּאתָ לִבְרֹחַ וַתִּגְנֹב אֹתִי וְלֹא־הִגַּדְתָּ לִּי וָאֲשַׁלֵּחֲךָ בְּשִׂמְחָה וּבְשִׁרִים בְּתֹף וּבְכִנּוֹר׃                            
Rdz 31,27 lam ma naH Be ta liw ro aH waT Tig now o ti we lo - hiG Gad Ta lli wa a szal le Ha cha Be sim Ha u we szi rim Be tof u we chin nor                            
Rdz 31,27 lºmm naHBºt librªH waTTignb t wl-hiGGaºdT ll w|allHk BSimH ûbìrm Btp ûbkinnr                            
Rdz 31,27 Czemu ucieke potajemnie i okrade mnie? Nic mi nie powiedziae, a przecie odprawibym ci z weselem: z pieniami, bbnami i cytrami!                                        
Rdz 31,28 וְלֹא נְטַשְׁתַּנִי לְנַשֵּׁק לְבָנַי וְלִבְנֹתָי עַתָּה הִסְכַּלְתָּ עֲשׂוֹ׃                                    
Rdz 31,28 we lo ne tasz Ta ni le nasz szeq le wa naj we liw no taj aT Ta his Kal Ta a so                                    
Rdz 31,28 wl naTaºn lnaq lbnay wlibnty `aTT hisKaºlT| `S                                    
Rdz 31,28 Nawet nie dae mi ucaowa mych wnukw i mych crek. Postpie nierozsdnie!                                            
Rdz 31,29 יֶשׁ־לְאֵל יָדִי לַעֲשׂוֹת עִמָּכֶם רָע וֵאלֹהֵי אֲבִיכֶם אֶמֶשׁ אָמַר אֵלַי לֵאמֹר הִשָּׁמֶר לְךָ מִדַּבֵּר עִם־יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד־רָע׃                  
Rdz 31,29 jesz - le el ja di la a sot im ma chem ra we lo he a wi chem e mesz a mar e laj le mor hisz sza mer le cha miD DaB Ber im - ja a qow mit tow ad - ra                  
Rdz 31,29 ye-ll yd la`St `immkem r` w|lhê bkem eºme mar lay lmr hiºmer lk miDDaBBr `i|m-ya`qb mib `ad-r`                  
Rdz 31,29 Mgbym teraz obej si z wami surowo; ale Bg ojca waszego tak mi powiedzia ubiegej nocy: Bacz, aby w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie da.                                      
Rdz 31,30 וְעַתָּה הָלֹךְ הָלַכְתָּ כִּי־נִכְסֹף נִכְסַפְתָּה לְבֵית אָבִיךָ לָמָּה גָנַבְתָּ אֶת־אֱלֹהָי׃                                
Rdz 31,30 we aT Ta ha loch ha lach Ta Ki - nich sof nich saf Ta le wet a wi cha lam ma ga naw Ta et - e lo haj                                
Rdz 31,30 w`aTT hlk hlaºkT K|-niksp niksaºpT lbêt bºk lºmm gnaºbT et-lhy                                
Rdz 31,30 Gdy ju jednak ruszye w drog, bo tskno byo ci bardzo za rodzin twego ojca, to czemu skrade mi moje poski?                                          
Rdz 31,31 וַיַּעַן יַעֲקֹב וַיֹּאמֶר לְלָבָן כִּי יָרֵאתִי כִּי אָמַרְתִּי פֶּן־תִּגְזֹל אֶת־בְּנוֹתֶיךָ מֵעִמִּי׃                              
Rdz 31,31 waj ja an ja a qow waj jo mer le la wan Ki ja re ti Ki a mar Ti Pen - Tig zol et - Be no te cha me im mi                              
Rdz 31,31 wayyaº`an ya`qb wayyºmer llbn K yrºt K maºrT Pen-Tigzl et-Bntʺk m`imm                              
Rdz 31,31 Jakub da Labanowi tak odpowied: Baem si, mylc, e mi si odbierzesz take i twoje crki.                                            
Rdz 31,32 עִם אֲשֶׁר תִּמְצָא אֶת־אֱלֹהֶיךָ לֹא יִחְיֶה נֶגֶד אַחֵינוּ הַכֶּר־לְךָ מָה עִמָּדִי וְקַח־לָךְ וְלֹא־יָדַע יַעֲקֹב כִּי רָחֵל גְּנָבָתַם׃