Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 34,1 וַתֵּצֵא דִינָה בַּת־לֵאָה אֲשֶׁר יָלְדָה לְיַעֲקֹב לִרְאוֹת בִּבְנוֹת הָאָרֶץ׃                                  
Rdz 34,1 waT Te ce di na Bat - le a a szer jal da le ja a qow li rot Biw not ha a rec                                  
Rdz 34,1 waTTc dn Bat-l er yld lya`qb lirt Bibnt hºrec                                  
Rdz 34,1 Pewnego razu Dina, crka Jakuba, ktr urodzia mu Lea wysza, aby popatrze na kobiety tego kraju.                                          
Rdz 34,2 וַיַּרְא אֹתָהּ שְׁכֶם בֶּן־חֲמוֹר הַחִוִּי נְשִׂיא הָאָרֶץ וַיִּקַּח אֹתָהּ וַיִּשְׁכַּב אֹתָהּ וַיְעַנֶּהָ׃                            
Rdz 34,2 waj jar o ta sze chem Ben - Ha mor ha Hiw wi ne si ha a rec waj jiq qaH o ta waj jisz Kaw o ta wa je an ne ha                            
Rdz 34,2 wayyaºr th kem Ben-Hmr ha|Hiww nS hºrec wayyiqqaH th wayyiKab th way`anneºh                            
Rdz 34,2 A gdy j zobaczy Sychem, syn Chamora Chiwwity, ksicia tego kraju, porwa j i pooywszy si z ni, zada jej gwat.                                          
Rdz 34,3 וַתִּדְבַּק נַפְשׁוֹ בְּדִינָה בַּת־יַעֲקֹב וַיֶּאֱהַב אֶת־הַנַּעֲרָ וַיְדַבֵּר עַל־לֵב הַנַּעֲרָ׃                                  
Rdz 34,3 waT Tid Baq naf szo Be di na Bat - ja a qow waj je e haw et - han na a ra wa je daB Ber al - lew han na a ra                                  
Rdz 34,3 waTTidBaq nap Bdn Ba|t-ya`qb wayye|hab et-ha|nna`r waydaBBr `al-lb ha|nna`r|                                  
Rdz 34,3 I caym sercem pokocha Din, crk Jakuba, i czule do niej przemawia.                                            
Rdz 34,4 וַיֹּאמֶר שְׁכֶם אֶל־חֲמוֹר אָבִיו לֵאמֹר קַח־לִי אֶת־הַיַּלְדָּה הַזֹּאת לְאִשָּׁה׃                                  
Rdz 34,4 waj jo mer sze chem el - Ha mor a wiw le mor qaH - li et - haj jal Da haz zot le isz sza                                  
Rdz 34,4 wayyºmer kem el-Hmr bw lmr qa|H-l et-hayyalD hazzt li                                  
Rdz 34,4 Potem za Sychem prosi swego ojca Chamora: We t dzieweczk dla mnie za on!                                            
Rdz 34,5 וְיַעֲקֹב שָׁמַע כִּי טִמֵּא אֶת־דִּינָה בִתּוֹ וּבָנָיו הָיוּ אֶת־מִקְנֵהוּ בַּשָּׂדֶה וְהֶחֱרִשׁ יַעֲקֹב עַד־בֹּאָם׃                          
Rdz 34,5 we ja a qow sza ma Ki tim me et - Di na wiT To u wa naw ha ju et - miq ne hu Bas sa de we he He risz ja a qow ad - Bo am                          
Rdz 34,5 wya`qb ma` K imm et-Dn biTT ûbnyw hyû et-miqnºhû BaSSdè wheHrì ya`qb `ad-Bm                          
Rdz 34,5 Gdy Jakub dowiedzia si, e Sychem zhabi jego crk Din - synowie jego byli przy trzodach na pastwisku - nic nie powiedzia, czekajc, a wrc.                                      
Rdz 34,6 וַיֵּצֵא חֲמוֹר אֲבִי־שְׁכֶם אֶל־יַעֲקֹב לְדַבֵּר אִתּוֹ׃                                        
Rdz 34,6 waj je ce Ha mor a wi - sze chem el - ja a qow le daB Ber iT To                                        
Rdz 34,6 wayyc Hmr b|-kem e|l-ya`qb ldaBBr iTT                                        
Rdz 34,6 Chamor, ojciec Sychema, wybra si do Jakuba, aby z nim porozmawia.                                            
Rdz 34,7 וּבְנֵי יַעֲקֹב בָּאוּ מִן־הַשָּׂדֶה כְּשָׁמְעָם וַיִּתְעַצְּבוּ הָאֲנָשִׁים וַיִּחַר לָהֶם מְאֹד כִּי־נְבָלָה עָשָׂה בְיִשְׂרָאֵל לִשְׁכַּב אֶת־בַּת־יַעֲקֹב וְכֵן לֹא יֵעָשֶׂה׃                
Rdz 34,7 u we ne ja a qow Ba u min - has sa de Ke szo mam waj ji tac ce wu ha a na szim waj ji Har la hem me od Ki - ne wa la a sa we jis ra el lisz Kaw et - Bat - ja a qow we chen lo je a se                
Rdz 34,7 ûbnê ya`qb Bºû min-haSSdè Kom`m wayyi|t`accbû h|nm wayyìºHar lhem md K|-nbl `S byiSrl liKab et-Ba|t-ya`qb wkn l y`Sè                
Rdz 34,7 Tymczasem synowie Jakuba wrcili z pola. I gdy si dowiedzieli, ogarn ich smutek, a zarazem bardzo si rozgniewali, e popeniono czyn, ktry u Izraelitw uchodzi za zbrodni: zgwacono crk Jakuba, co byo niegodziwoci.                                
Rdz 34,8 וַיְדַבֵּר חֲמוֹר אִתָּם לֵאמֹר שְׁכֶם בְּנִי חָשְׁקָה נַפְשׁוֹ בְּבִתְּכֶם תְּנוּ נָא אֹתָהּ לוֹ לְאִשָּׁה׃                        
Rdz 34,8 wa je daB Ber Ha mor iT Tam le mor sze chem Be ni Hasz qa naf szo Be wiT Te chem Te nu na o ta lo le isz sza                        
Rdz 34,8 waydaBBr Hmr iTTm lmr kem Bn H|q nap BbiTTkem Tnû n th l li                        
Rdz 34,8 Chamor za tak do nich mwi: Sychem, syn mj, caym sercem przylgn do waszej dziewczyny. Dajcie mu j wic za on.                                          
Rdz 34,9 וְהִתְחַתְּנוּ אֹתָנוּ בְּנֹתֵיכֶם תִּתְּנוּ־לָנוּ וְאֶת־בְּנֹתֵינוּ תִּקְחוּ לָכֶם׃                                      
Rdz 34,9 we hit HaT Te nu o ta nu Be no te chem TiT Te nu - la nu we et - Be no te nu Tiq Hu la chem                                      
Rdz 34,9 whi|tHaTTnû tºnû Bn|têkem TiTTnû-lºnû wet-Bntêºnû TiqHû lkem                                      
Rdz 34,9 Spowinowacie si z nami; crki wasze dacie nam za ony, a crki nasze wemiecie sobie.                                          
Rdz 34,10 וְאִתָּנוּ תֵּשֵׁבוּ וְהָאָרֶץ תִּהְיֶה לִפְנֵיכֶם שְׁבוּ וּסְחָרוּהָ וְהֵאָחֲזוּ בָּהּ׃                                  
Rdz 34,10 we iT Ta nu Te sze wu we ha a rec Tih je lif ne chem sze wu u se Ha ru ha we he a Ha zu Ba                                  
Rdz 34,10 wiTTºnû Tºbû whºrec Tihyè lipnêkem ûsHrûºh wh|Hzû Bh                                  
Rdz 34,10 Bdziecie mieszkali z nami i kraj ten bdzie dla was. Moecie w nim si osiedla, porusza si swobodnie oraz nabywa sobie t ziemi na wasno.                                      
Rdz 34,11 וַיֹּאמֶר שְׁכֶם אֶל־אָבִיהָ וְאֶל־אַחֶיהָ אֶמְצָא־חֵן בְּעֵינֵיכֶם וַאֲשֶׁר תֹּאמְרוּ אֵלַי אֶתֵּן׃                                
Rdz 34,11 waj jo mer sze chem el - a wih we el - a He ha em ca - Hen Be e ne chem wa a szer To me ru e laj eT Ten                                
Rdz 34,11 wayyºmer kem el-bh wel-aHʺh emc-Hn B`ênêkem waer Tmrû lay eTTn                                
Rdz 34,11 Sychem rzek te do ojca i braci Diny: Darzcie mnie [tylko] yczliwoci, a dam, czegokolwiek zadacie ode mnie.                                          
Rdz 34,12 הַרְבּוּ עָלַי מְאֹד מֹהַר וּמַתָּן וְאֶתְּנָה כַּאֲשֶׁר תֹּאמְרוּ אֵלָי וּתְנוּ־לִי אֶת־הַנַּעֲרָ לְאִשָּׁה׃                            
Rdz 34,12 har Bu a laj me od mo har u maT Tan we eT Te na Ka a szer To me ru e laj u te nu - li et - han na a ra le isz sza                            
Rdz 34,12 harBû `lay md mºhar ûmaTTn weºTTn Kaer Tmrû ly ûtnû-l et-ha|nna`r li                            
Rdz 34,12 Wyznaczcie mi choby najwiksz zapat i podarunek, a gotw jestem da tyle, ile mi powiecie, bylecie tylko dali mi dziewczyn za on.                                        
Rdz 34,13 וַיַּעֲנוּ בְנֵי־יַעֲקֹב אֶת־שְׁכֶם וְאֶת־חֲמוֹר אָבִיו בְּמִרְמָה וַיְדַבֵּרוּ אֲשֶׁר טִמֵּא אֵת דִּינָה אֲחֹתָם׃                            
Rdz 34,13 waj ja a nu we ne - ja a qow et - sze chem we et - Ha mor a wiw Be mir ma wa je daB Be ru a szer tim me et Di na a Ho tam                            
Rdz 34,13 wayya`nû bnê|-ya`qb et-kem wet-Hmr bw Bmirm waydaBBºrû er imm t Dn Htm                            
Rdz 34,13 Wtedy synowie Jakuba, odpowiadajc podstpnie Sychemowi i jego ojcu Chamorowi - mwili tak dlatego, e zhabi ich siostr Din -                                        
Rdz 34,14 וַיֹּאמְרוּ אֲלֵיהֶם לֹא נוּכַל לַעֲשׂוֹת הַדָּבָר הַזֶּה לָתֵת אֶת־אֲחֹתֵנוּ לְאִישׁ אֲשֶׁר־לוֹ עָרְלָה כִּי־חֶרְפָּה הִוא לָנוּ׃                      
Rdz 34,14 waj jo me ru a le hem lo nu chal la a sot haD Da war haz ze la tet et - a Ho te nu le isz a szer - lo ar la Ki - Her Pa hiw la nu                      
Rdz 34,14 wayymrû lêhem l nûkal la`St haDDbr hazzè ltt et-Htºnû l er-l `rl K|-HerP hiw lºnû                      
Rdz 34,14 rzekli do nich: Nie moemy uczyni tego, bymy mieli wyda nasz siostr za czowieka nieobrzezanego, bo byoby to dla nas hab.                                        
Rdz 34,15 אַךְ־בְּזֹאת נֵאוֹת לָכֶם אִם תִּהְיוּ כָמֹנוּ לְהִמֹּל לָכֶם כָּל־זָכָר׃                                  
Rdz 34,15 ach - Be zot ne ot la chem im Tih ju cha mo nu le him mol la chem Kol - za char                                  
Rdz 34,15 ak-Bzt nt lkem im Tihyû kmºnû lhimml lkem Kol-zkr                                  
Rdz 34,15 Tylko pod tym warunkiem zgodzimy si na wasz prob, jeli staniecie si takimi jak my: kady z waszych mczyzn zostanie obrzezany.                                        
Rdz 34,16 וְנָתַנּוּ אֶת־בְּנֹתֵינוּ לָכֶם וְאֶת־בְּנֹתֵיכֶם נִקַּח־לָנוּ וְיָשַׁבְנוּ אִתְּכֶם וְהָיִינוּ לְעַם אֶחָד׃                                
Rdz 34,16 we na tan nu et - Be no te nu la chem we et - Be no te chem niq qaH - la nu we ja szaw nu iT Te chem we ha ji nu le am e Had                                
Rdz 34,16 wntaºnnû et-Bntêºnû lkem wet-Bntêkem ni|qqa|H-lºnû wyaºbnû iTTkem whyºnû l`am eHd                                
Rdz 34,16 Wtedy tylko damy wam nasze crki i crki wasze bdziemy brali sobie za ony, zamieszkamy razem z wami i staniem si jednym ludem.                                        
Rdz 34,17 וְאִם־לֹא תִשְׁמְעוּ אֵלֵינוּ לְהִמּוֹל וְלָקַחְנוּ אֶת־בִּתֵּנוּ וְהָלָכְנוּ׃                                      
Rdz 34,17 we im - lo tisz me u e le nu le him mol we la qaH nu et - BiT Te nu we ha lach nu                                      
Rdz 34,17 wim-l tim`û lêºnû lhimml wlqaºHnû et-BiTTºnû whlºknû                                      
Rdz 34,17 Jeli za nie usuchacie i nie poddacie si obrzezaniu, wemiemy nasz dziewczyn i odejdziemy.                                          
Rdz 34,18 וַיִּיטְבוּ דִבְרֵיהֶם בְּעֵינֵי חֲמוֹר וּבְעֵינֵי שְׁכֶם בֶּן־חֲמוֹר׃                                      
Rdz 34,18 waj jit wu diw re hem Be e ne Ha mor u we e ne sze chem Ben - Ha mor                                      
Rdz 34,18 wayy|bû dibrêhem B`ênê Hmr ûb`ênê kem Ben-Hmr                                      
Rdz 34,18 Chamorowi i Sychemowi, jego synowi, podobay si te sowa.                                              
Rdz 34,19 וְלֹא־אֵחַר הַנַּעַר לַעֲשׂוֹת הַדָּבָר כִּי חָפֵץ בְּבַת־יַעֲקֹב וְהוּא נִכְבָּד מִכֹּל בֵּית אָבִיו׃                            
Rdz 34,19 we lo - e Har han na ar la a sot haD Da war Ki Ha fec Be wat - ja a qow we hu nich Bad miK Kol Bet a wiw                            
Rdz 34,19 wl|-Har hannaº`ar la`St haDDbr K Hpc Bba|t-ya`qb whû nikBd miKKl Bêt bw                            
Rdz 34,19 Modzieniec w nie waha si tego uczyni bezzwocznie, bo bardzo miowa crk Jakuba; by za najbardziej szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca.                                      
Rdz 34,20 וַיָּבֹא חֲמוֹר וּשְׁכֶם בְּנוֹ אֶל־שַׁעַר עִירָם וַיְדַבְּרוּ אֶל־אַנְשֵׁי עִירָם לֵאמֹר׃                                
Rdz 34,20 waj ja wo Ha mor u sze chem Be no el - sza ar i ram wa je daB Be ru el - an sze i ram le mor                                
Rdz 34,20 wayyb Hmr ûkem Bn el-aº`ar `rm wa|ydaBBrû el-anê `rm lmr                                
Rdz 34,20 Wszedszy wic do bramy miasta, Chamor i jego syn Sychem tak przemwili do mieszkacw:                                          
Rdz 34,21 הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה שְׁלֵמִים הֵם אִתָּנוּ וְיֵשְׁבוּ בָאָרֶץ וְיִסְחֲרוּ אֹתָהּ וְהָאָרֶץ הִנֵּה רַחֲבַת־יָדַיִם לִפְנֵיהֶם אֶת־בְּנֹתָם נִקַּח־לָנוּ לְנָשִׁים וְאֶת־בְּנֹתֵינוּ נִתֵּן לָהֶם׃              
Rdz 34,21 ha a na szim ha el le sze le mim hem iT Ta nu we jesz wu wa a rec we jis Ha ru o ta we ha a rec hin ne ra Ha wat - ja da jim lif ne hem et - Be no tam niq qaH - la nu le na szim we et - Be no te nu niT Ten la hem              
Rdz 34,21 hnm hºllè |lmm hm iTTºnû wybû bºrec wyisHrû th whºrec hinn ra|Hbat-ydaºyim lipnêhem et-Bntm niqqa|H-lºnû lnm wet-Bntêºnû niTTn lhem              
Rdz 34,21 Ludzie ci s przyjanie do nas usposobieni. Niechaj mieszkaj w kraju i niech si w nim poruszaj swobodnie. Przecie jest on dla nich przestronny. Crki ich bdziemy brali sobie za ony, crki za nasze bdziemy im oddawali.                                
Rdz 34,22 אַךְ־בְּזֹאת יֵאֹתוּ לָנוּ הָאֲנָשִׁים לָשֶׁבֶת אִתָּנוּ לִהְיוֹת לְעַם אֶחָד בְּהִמּוֹל לָנוּ כָּל־זָכָר כַּאֲשֶׁר הֵם נִמֹּלִים׃                      
Rdz 34,22 ach - Be zot je o tu la nu ha a na szim la sze wet iT Ta nu lih jot le am e Had Be him mol la nu Kol - za char Ka a szer hem nim mo lim                      
Rdz 34,22 ak-Bzt yºtû lºnû hnm leºbet iTTºnû lihyt l`am eHd Bhimml lºnû Kol-zkr Kaer hm nimmlm                      
Rdz 34,22 Pod tym jednak warunkiem godz si oni mieszka wrd nas, stajc si jednym ludem, e bdzie u nas obrzezany kady mczyzna, tak jak oni s obrzezani.                                      
Rdz 34,23 מִקְנֵהֶם וְקִנְיָנָם וְכָל־בְּהֶמְתָּם הֲלוֹא לָנוּ הֵם אַךְ נֵאוֹתָה לָהֶם וְיֵשְׁבוּ אִתָּנוּ׃                              
Rdz 34,23 miq ne hem we qin ja nam we chol - Be hem Tam ha lo la nu hem ach ne o ta la hem we jesz wu iT Ta nu                              
Rdz 34,23 miqnhem wqinynm wkol-BhemTm hl lºnû hm ak nºt lhem wybû iTTºnû                              
Rdz 34,23 Czy wtedy ich stada, ich dobytek i wszystko ich bydo nie bdzie naleao do nas? Bylemy tylko przystali na ich danie, a wtedy pozostan z nami.                                        
Rdz 34,24 וַיִּשְׁמְעוּ אֶל־חֲמוֹר וְאֶל־שְׁכֶם בְּנוֹ כָּל־יֹצְאֵי שַׁעַר עִירוֹ וַיִּמֹּלוּ כָּל־זָכָר כָּל־יֹצְאֵי שַׁעַר עִירוֹ׃                            
Rdz 34,24 waj jisz me u el - Ha mor we el - sze chem Be no Kol - jo ce sza ar i ro waj jim mo lu Kol - za char Kol - jo ce sza ar i ro                            
Rdz 34,24 wayyim`û el-Hmr wel-kem Bn Kol-ycê aº`ar `r wayyimmºlû Kol-zkr Kol-ycê aº`ar `r                            
Rdz 34,24 I usuchali Chamora oraz jego syna Sychema wszyscy, ktrzy przechodzili przez bram swego miasta. Kady zatem mczyzna, ktry by tam, podda si obrzezaniu.                                      
Rdz 34,25 וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים וַיִּקְחוּ שְׁנֵי־בְנֵי־יַעֲקֹב שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אֲחֵי דִינָה אִישׁ חַרְבּוֹ וַיָּבֹאוּ עַל־הָעִיר בֶּטַח וַיַּהַרְגוּ כָּל־זָכָר׃                
Rdz 34,25 wa je hi waj jom hasz sze li szi Bih jo tam Ko a wim waj jiq Hu sze ne - we ne - ja a qow szi mon we le wi a He di na isz Har Bo waj ja wo u al - ha ir Be taH waj ja har gu Kol - za char                
Rdz 34,25 wayh bayym hal Bi|hytm K|bm wayyiqHû nê|-bnê-ya`qb im`n wlw dn HarB wayybºû `al-h`r BeºaH wayya|hargû Kol-zkr                
Rdz 34,25 A gdy na trzeci dzie doznawali wielkiego blu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, porwawszy za miecze, wtargnli do miasta, ktre niczego nie podejrzewao, i wymordowali wszystkich mczyzn.                                  
Rdz 34,26 וְאֶת־חֲמוֹר וְאֶת־שְׁכֶם בְּנוֹ הָרְגוּ לְפִי־חָרֶב וַיִּקְחוּ אֶת־דִּינָה מִבֵּית שְׁכֶם וַיֵּצֵאוּ׃                                
Rdz 34,26 we et - Ha mor we et - sze chem Be no har gu le fi - Ha rew waj jiq Hu et - Di na miB Bet sze chem waj je ce u                                
Rdz 34,26 wet-Hmr wet-kem Bn hrgû lp-Hºreb wayyiqHû et-Dn miBBêt kem wayycºû                                
Rdz 34,26 Zabili mieczem rwnie Chamora i jego syna Sychema i odeszli.                                              
Rdz 34,27 בְּנֵי יַעֲקֹב בָּאוּ עַל־הַחֲלָלִים וַיָּבֹזּוּ הָעִיר אֲשֶׁר טִמְּאוּ אֲחוֹתָם׃                                  
Rdz 34,27 Be ne ja a qow Ba u al - ha Ha la lim waj ja woz zu ha ir a szer tim me u a Ho tam                                  
Rdz 34,27 Bnê ya`qb Bºû `al-haºHllºm wayybºzzû h`r er immû Htm                                  
Rdz 34,27 Wtedy [pozostali] synowie Jakuba przyszli do pomordowanych i obrabowali miasto za to, e zhabiono ich siostr.                                          
Rdz 34,28 אֶת־צֹאנָם וְאֶת־בְּקָרָם וְאֶת־חֲמֹרֵיהֶם וְאֵת אֲשֶׁר־בָּעִיר וְאֶת־אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה לָקָחוּ׃                                    
Rdz 34,28 et - co nam we et - Be qa ram we et - Ha mo re hem we et a szer - Ba ir we et - a szer Bas sa de la qa Hu                                    
Rdz 34,28 et-cnm wet-Bqrm wet-Hmrêhem wt er-B`r wet-er BaSSdè lqºHû                                    
Rdz 34,28 Zabrali trzody, bydo i osy - wszystko, co byo w miecie i na polu.                                              
Rdz 34,29 וְאֶת־כָּל־חֵילָם וְאֶת־כָּל־טַפָּם וְאֶת־נְשֵׁיהֶם שָׁבוּ וַיָּבֹזּוּ וְאֵת כָּל־אֲשֶׁר בַּבָּיִת׃                                    
Rdz 34,29 we et - Kol - He lam we et - Kol - taP Pam we et - ne sze hem sza wu waj ja woz zu we et Kol - a szer BaB Ba jit                                    
Rdz 34,29 wet-Kol-Hêlm wet-Kol-aPPm wet-nêhem wayybºzzû wt Kol-er BaBBºyit                                    
Rdz 34,29 Cae ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewol, zrabowawszy wszystko, co znaleli w domach.                                          
Rdz 34,30 וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל־שִׁמְעוֹן וְאֶל־לֵוִי עֲכַרְתֶּם אֹתִי לְהַבְאִישֵׁנִי בְּיֹשֵׁב הָאָרֶץ בַּכְּנַעֲנִי וּבַפְּרִזִּי וַאֲנִי מְתֵי מִסְפָּר וְנֶאֶסְפוּ עָלַי וְהִכּוּנִי וְנִשְׁמַדְתִּי אֲנִי וּבֵיתִי׃            
Rdz 34,30 waj jo mer ja a qow el - szi mon we el - le wi a char Tem o ti le ha wi sze ni Be jo szew