Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 35,1 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־יַעֲקֹב קוּם עֲלֵה בֵית־אֵל וְשֶׁב־שָׁם וַעֲשֵׂה־שָׁם מִזְבֵּחַ לָאֵל הַנִּרְאֶה אֵלֶיךָ בְּבָרְחֲךָ מִפְּנֵי עֵשָׂו אָחִיךָ׃                    
Rdz 35,1 waj jo mer e lo him el - ja a qow qum a le wet - el we szew - szam wa a se - szam miz Be aH la el han ni re e le cha Be wor Ha cha miP Pe ne e saw a Hi cha                    
Rdz 35,1 wayyºmer lhm e|l-ya`qb qûm `l bê|t-l web-m wa`S-m mizBªH ll hannirè lʺk BborHk miPPnê `Sw Hºk                    
Rdz 35,1 Rzek Bg do Jakuba: Id do Betel i tam zamieszkaj. Wznie te tam otarz Bogu, ktry ci si ukaza, gdy uciekae przed twym bratem Ezawem.                                        
Rdz 35,2 וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל־בֵּיתוֹ וְאֶל כָּל־אֲשֶׁר עִמּוֹ הָסִרוּ אֶת־אֱלֹהֵי הַנֵּכָר אֲשֶׁר בְּתֹכְכֶם וְהִטַּהֲרוּ וְהַחֲלִיפוּ שִׂמְלֹתֵיכֶם׃                        
Rdz 35,2 waj jo mer ja a qow el - Be to we el Kol - a szer im mo ha si ru et - e lo he han ne char a szer Be to che chem we hit ta ha ru we ha Ha li fu sim lo te chem                        
Rdz 35,2 wayyºmer ya`qb el-Bêt wel Kol-er `imm hsiºrû et-lhê hannkr er Btkkem whi|ahrû whaHlºpû Simltêkem                        
Rdz 35,2 Rzek wic Jakub do swych domownikw i do wszystkich, ktrzy z nim byli: Usucie spord was [wizerunki] obcych bogw, jakie macie; oczycie si i zmiecie szaty.                                      
Rdz 35,3 וְנָקוּמָה וְנַעֲלֶה בֵּית־אֵל וְאֶעֱשֶׂה־שָּׁם מִזְבֵּחַ לָאֵל הָעֹנֶה אֹתִי בְּיוֹם צָרָתִי וַיְהִי עִמָּדִי בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הָלָכְתִּי׃                      
Rdz 35,3 we na qu ma we na a le Bet - el we e e se - szszam miz Be aH la el ha o ne o ti Be jom ca ra ti wa je hi im ma di BaD De rech a szer ha lach Ti                      
Rdz 35,3 wnqûºm wna`lè Bê|t-l we|`Sè-m mizBªH ll h`nè t Bym c|rt wayh `immd BaDDeºrek er hlºkT                      
Rdz 35,3 Pjdziemy bowiem do Betel i tam zbuduj otarz Bogu, ktry wysucha mnie w czasie mej niedoli i wspomaga mnie, gdziekolwiek byem.                                        
Rdz 35,4 וַיִּתְּנוּ אֶל־יַעֲקֹב אֵת כָּל־אֱלֹהֵי הַנֵּכָר אֲשֶׁר בְּיָדָם וְאֶת־הַנְּזָמִים אֲשֶׁר בְּאָזְנֵיהֶם וַיִּטְמֹן אֹתָם יַעֲקֹב תַּחַת הָאֵלָה אֲשֶׁר עִם־שְׁכֶם׃                  
Rdz 35,4 waj jiT Te nu el - ja a qow et Kol - e lo he han ne char a szer Be ja dam we et - han ne za mim a szer Be oz ne hem waj jit mon o tam ja a qow Ta Hat ha e la a szer im - sze chem                  
Rdz 35,4 wayyiTTnû e|l-ya`qb t Kol-lhê hannkr er Bydm wet-hannzmm er Boznêhem wayyimn tm ya`qb TaºHat hl er `im-kem                  
Rdz 35,4 Oddali wic Jakubowi wszystkie [wizerunki] obcych bogw, jakie posiadali, oraz kolczyki, ktre nosili w uszach, i Jakub zakopa je pod terebintem w pobliu Sychem.                                      
Rdz 35,5 וַיִּסָּעוּ וַיְהִי חִתַּת אֱלֹהִים עַל־הֶעָרִים אֲשֶׁר סְבִיבֹתֵיהֶם וְלֹא רָדְפוּ אַחֲרֵי בְּנֵי יַעֲקֹב׃                            
Rdz 35,5 waj jis sa u wa je hi HiT Tat e lo him al - he a rim a szer se wi wo te hem we lo rad fu a Ha re Be ne ja a qow                            
Rdz 35,5 wayyissº`û wayh HiTTat lhm `al-he|`rm er sbbºtêheºm wl r|dpû aHrê Bnê ya`qb                            
Rdz 35,5 A gdy wyruszyli w drog, pad wielki strach na okoliczne miasta, tak e nikt nie ciga synw Jakuba.                                          
Rdz 35,6 וַיָּבֹא יַעֲקֹב לוּזָה אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן הִוא בֵּית־אֵל הוּא וְכָל־הָעָם אֲשֶׁר־עִמּוֹ׃                              
Rdz 35,6 waj ja wo ja a qow lu za a szer Be e rec Ke na an hiw Bet - el hu we chol - ha am a szer - im mo                              
Rdz 35,6 wayyb ya`qb lûºz er Beºrec Knaº`an hiw Bê|t-l wkol-h`m er-`imm                              
Rdz 35,6 Jakub, przybywszy wraz ze wszystkimi swymi ludmi do Luz w Kanaanie, czyli do Betel,                                            
Rdz 35,7 וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא לַמָּקוֹם אֵל בֵּית־אֵל כִּי שָׁם נִגְלוּ אֵלָיו הָאֱלֹהִים בְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אָחִיו׃                      
Rdz 35,7 waj ji wen szam miz Be aH waj jiq ra lam ma qom el Bet - el Ki szam nig lu e law ha e lo him Be wor Ho miP Pe ne a Hiw                      
Rdz 35,7 wayyìºben m mizBªH wayyiqr lammqm l Bê|t-l K m niglû lyw h|lhm BborH miPPnê Hw                      
Rdz 35,7 zbudowa tam otarz i nazwa to miejsce El-Betel. - Tu bowiem ukaza mu si Bg, kiedy ucieka przed swym bratem. -                                           
Rdz 35,8 וַתָּמָת דְּבֹרָה מֵינֶקֶת רִבְקָה וַתִּקָּבֵר מִתַּחַת לְבֵית־אֵל תַּחַת הָאַלּוֹן וַיִּקְרָא שְׁמוֹ אַלּוֹן בָּכוּת׃                          
Rdz 35,8 waT Ta mot De wo ra me ne qet riw qa waT Tiq qa wer miT Ta Hat le wet - el Ta Hat ha al lon waj jiq ra sze mo al lon Ba chut P                        
Rdz 35,8 waTTºmot Dbr mêneºqet ribq waTTiqqbr miTTaºHat lbê|t-l TaºHat h|alln wayyiqr m alln Bkût P                        
Rdz 35,8 Wtedy to zmara Debora, piastunka Rebeki, i pochowano j w pobliu Betel pod terebintem, ktry dlatego otrzyma nazw Terebint Paczu.                                        
Rdz 35,9 וַיֵּרָא אֱלֹהִים אֶל־יַעֲקֹב עוֹד בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיְבָרֶךְ אֹתוֹ׃                                  
Rdz 35,9 waj je ra e lo him el - ja a qow od Be wo o miP PaD Dan a ram wa je wa rech o to                                  
Rdz 35,9 wayyr lhm e|l-ya`qb `d Bb miPPaDDan rm waybºrek t                                  
Rdz 35,9 Bg ukaza si jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Paddan-Aram i bogosawic mu                                            
Rdz 35,10 וַיֹּאמֶר־לוֹ אֱלֹהִים שִׁמְךָ יַעֲקֹב לֹא־יִקָּרֵא שִׁמְךָ עוֹד יַעֲקֹב כִּי אִם־יִשְׂרָאֵל יִהְיֶה שְׁמֶךָ וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ יִשְׂרָאֵל׃                      
Rdz 35,10 waj jo mer - lo e lo him szim cha ja a qow lo - jiq qa re szim cha od ja a qow Ki im - jis ra el jih je sze me cha waj jiq ra et - sze mo jis ra el                      
Rdz 35,10 wayy|mer-l lhm imk ya`qb l|-yiqqr imk `d ya`qb K im-yiSrl yihyè meºk wayyiqr et-m yiSrl                      
Rdz 35,10 powiedzia do niego: Imi twe jest Jakub, ale odtd nie bd ci zwa Jakubem, lecz bdziesz mia imi Izrael. I tak otrzyma imi Izrael.                                        
Rdz 35,11 וַיֹּאמֶר לוֹ אֱלֹהִים אֲנִי אֵל שַׁדַּי פְּרֵה וּרְבֵה גּוֹי וּקְהַל גּוֹיִם יִהְיֶה מִמֶּךָּ וּמְלָכִים מֵחֲלָצֶיךָ יֵצֵאוּ׃                    
Rdz 35,11 waj jo mer lo e lo him a ni el szaD Daj Pe re u re we Goj u qe hal Go jim jih je mim meK Ka u me la chim me Ha la ce cha je ce u                    
Rdz 35,11 wayymer l lhm n l aDDay Pr ûrb Gy ûqhal Gyìm yihyè mimmeºKK ûmlkm mHlcʺk ycºû                    
Rdz 35,11 Po czym Bg rzek do niego: Ja jestem Bg wszechmocny. Bd podny i rozmnaaj si. Niechaj powstanie z ciebie nard i wiele narodw, i niechaj krlowie zrodz si z ciebie.                                      
Rdz 35,12 וְאֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לְאַבְרָהָם וּלְיִצְחָק לְךָ אֶתְּנֶנָּה וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֶתֵּן אֶת־הָאָרֶץ׃                              
Rdz 35,12 we et - ha a rec a szer na taT Ti le aw ra ham u le jic Haq le cha eT Te nen na u le za ra cha a Ha re cha eT Ten et - ha a rec                              
Rdz 35,12 wet-hºrec er ntaºTT labrhm ûlyicHq lk eTTneºnn û|lzar`k aHrʺk eTTn et-hºrec                              
Rdz 35,12 Kraj, ktry daem Abrahamowi i Izaakowi, daj tobie; i twemu przyszemu potomstwu dam ten kraj.                                            
Rdz 35,13 וַיַּעַל מֵעָלָיו אֱלֹהִים בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר־דִּבֶּר אִתּוֹ׃                                        
Rdz 35,13 waj ja al me a law e lo him Bam ma qom a szer - DiB Ber iT To                                        
Rdz 35,13 wayyaº`al m`lyw lhm Bammqm er-DiBBer iTT                                        
Rdz 35,13 Potem Bg oddali si od niego z tego miejsca, na ktrym do niego przemawia.                                            
Rdz 35,14 וַיַּצֵּב יַעֲקֹב מַצֵּבָה בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר־דִּבֶּר אִתּוֹ מַצֶּבֶת אָבֶן וַיַּסֵּךְ עָלֶיהָ נֶסֶךְ וַיִּצֹק עָלֶיהָ שָׁמֶן׃                        
Rdz 35,14 waj jac cew ja a qow mac ce wa Bam ma qom a szer - DiB Ber iT To mac ce wet a wen waj jas sech a le ha ne sech waj ji coq a le ha sza men                        
Rdz 35,14 wayyaccb ya`qb maccb Bammqm er-DiBBer iTT macceºbet ºben wayyassk `lʺh neºsek wayyìcq `lʺh ºmen                        
Rdz 35,14 A Jakub ustawi stel na tym miejscu, gdzie Bg do niego mwi, stel kamienn. I skadajc ofiar pynn wyla na ni oliw. -                                           
Rdz 35,15 וַיִּקְרָא יַעֲקֹב אֶת־שֵׁם הַמָּקוֹם אֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ שָׁם אֱלֹהִים בֵּית־אֵל׃                                
Rdz 35,15 waj jiq ra ja a qow et - szem ham ma qom a szer DiB Ber iT To szam e lo him Bet - el                                
Rdz 35,15 wayyiqr ya`qb et-m hammqm er DiBBer iTT m lhm Bê|t-l                                
Rdz 35,15 Jakub da wic temu miejscu, na ktrym przemawia do niego Bg, nazw Betel.                                            
Rdz 35,16 וַיִּסְעוּ מִבֵּית אֵל וַיְהִי־עוֹד כִּבְרַת־הָאָרֶץ לָבוֹא אֶפְרָתָה וַתֵּלֶד רָחֵל וַתְּקַשׁ בְּלִדְתָּהּ׃                              
Rdz 35,16 waj ji su miB Bet el wa je hi - od Kiw rat - ha a rec la wo ef ra ta waT Te led ra Hel waT Te qasz Be lid Ta                              
Rdz 35,16 wayyis`û miBBêt l wa|yh-`d Kibrat-hºrec lb eprºt waTTºled rHl waTTqa BlidTh                              
Rdz 35,16 A gdy wyruszyli z Betel i mieli jeszcze w drodze przed sob pewn przestrze, aby doj do Efrata, Rachela zacza rodzi; pord jednak by ciki.                                        
Rdz 35,17 וַיְהִי בְהַקְשֹׁתָהּ בְּלִדְתָּהּ וַתֹּאמֶר לָהּ הַמְיַלֶּדֶת אַל־תִּירְאִי כִּי־גַם־זֶה לָךְ בֵּן׃                                
Rdz 35,17 wa je hi we haq szo ta Be lid Ta waT To mer la ha me jal le det al - Ti ri Ki - gam - ze lach Ben                                
Rdz 35,17 wayh bhaqth BlidTh waTTºmer lh hamyalleºdet al-Tºr K|-gam-zè lk Bn                                
Rdz 35,17 I kiedy urodzia w wielkich blach, rzeka do niej poona: Ju nie lkaj si, bo oto masz syna!                                            
Rdz 35,18 וַיְהִי בְּצֵאת נַפְשָׁהּ כִּי מֵתָה וַתִּקְרָא שְׁמוֹ בֶּן־אוֹנִי וְאָבִיו קָרָא־לוֹ בִנְיָמִין׃                              
Rdz 35,18 wa je hi Be cet naf sza Ki me ta waT Tiq ra sze mo Ben - o ni we a wiw qa ra - lo win ja min                              
Rdz 35,18 wayh Bct nap K mºt waTTiqr m Ben-n wbw q|r-l binymn                              
Rdz 35,18 Ona jednak, gdy ycie z niej uchodzio, bo konaa, nazwaa swego syna Benoni; lecz ojciec da mu imi Beniamin.                                          
Rdz 35,19 וַתָּמָת רָחֵל וַתִּקָּבֵר בְּדֶרֶךְ אֶפְרָתָה הִוא בֵּית לָחֶם׃                                    
Rdz 35,19 waT Ta mot ra Hel waT Tiq qa wer Be de rech ef ra ta hiw Bet la Hem                                    
Rdz 35,19 waTTºmot rHl waTTiqqbr Bdeºrek eprºt hiw Bêt lºHem                                    
Rdz 35,19 A Rachela umara i zostaa pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem.                                            
Rdz 35,20 וַיַּצֵּב יַעֲקֹב מַצֵּבָה עַל־קְבֻרָתָהּ הִוא מַצֶּבֶת קְבֻרַת־רָחֵל עַד־הַיּוֹם׃                                    
Rdz 35,20 waj jac cew ja a qow mac ce wa al - qe wu ra ta hiw mac ce wet qe wu rat - ra Hel ad - haj jom                                    
Rdz 35,20 wayyaccb ya`qb maccb `al-qbùrth hiw macceºbet qbùra|t-rHl `ad-hayym                                    
Rdz 35,20 Jakub ustawi stel na jej grobie. - Kamie tan stoi na grobie Racheli po dzi dzie.                                            
Rdz 35,21 וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וַיֵּט אָהֳלֹה מֵהָלְאָה לְמִגְדַּל־עֵדֶר׃                                        
Rdz 35,21 waj jis sa jis ra el waj jet o h lo me ha la le mig Dal - e der                                        
Rdz 35,21 wayyissa` yiSrl wayy o|hlò mhºl lmigDal-`ºder                                        
Rdz 35,21 Izrael wyruszy w drog i rozbi namioty poza Migdal-Eder.                                              
Rdz 35,22 וַיְהִי בִּשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל בָּאָרֶץ הַהִוא וַיֵּלֶךְ רְאוּבֵן וַיִּשְׁכַּב אֶת־בִּלְהָה פִּילֶגֶשׁ אָבִיו וַיִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל וַיִּהְיוּ בְנֵי־יַעֲקֹב שְׁנֵים עָשָׂר׃                  
Rdz 35,22 wa je hi Bisz Kon jis ra el Ba a rec ha hiw waj je lech re u wen waj jisz Kaw et - Bil ha Pi le gesz a wiw waj jisz ma jis ra el P waj jih ju we ne - ja a qow sze nem a sar                
Rdz 35,22 wayh BiKn yiSrl Bºrec hahiw wayyºlek rûbn wayyiKab et-Bilh Pleºge bw wayyima` yiSr|l P wayyi|hyû bnê|-ya`qb nêm `Sr                
Rdz 35,22 A gdy przebywa w tej okolicy, Ruben zbliy si do Bilhy, drugorzdnej ony ojca swego, i obcowa z ni; Izrael dowiedzia si o tym. Synw Jakuba byo dwunastu:                                      
Rdz 35,23 בְּנֵי לֵאָה בְּכוֹר יַעֲקֹב רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן וְלֵוִי וִיהוּדָה וְיִשָּׂשכָר וּזְבוּלֻן׃                                
Rdz 35,23 Be ne le a Be chor ja a qow re u wen we szi mon we le wi wi hu da we jis saS char u ze wu lun                                
Rdz 35,23 Bnê l Bkr ya`qb rûbn wim`n wlw w|hûd wyiSSJkr ûzbûlùn                                
Rdz 35,23 Synowie Lei: pierworodny syn Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon.                                            
Rdz 35,24 בְּנֵי רָחֵל יוֹסֵף וּבִנְיָמִן׃                                            
Rdz 35,24 Be ne ra Hel jo sef u win ja min                                            
Rdz 35,24 Bnê rHl ysp ûbinymìn                                            
Rdz 35,24 Synowie Racheli: Jzef i Beniamin.                                                
Rdz 35,25 וּבְנֵי בִלְהָה שִׁפְחַת רָחֵל דָּן וְנַפְתָּלִי׃                                        
Rdz 35,25 u we ne wil ha szif Hat ra Hel Dan we naf Ta li                                        
Rdz 35,25 ûbnê bilh ipHat rHl Dn wnapTl                                        
Rdz 35,25 Synowie Bilhy, niewolnicy Racheli: Dan i Neftali,                                                
Rdz 35,26 וּבְנֵי זִלְפָּה שִׁפְחַת לֵאָה גָּד וְאָשֵׁר אֵלֶּה בְּנֵי יַעֲקֹב אֲשֶׁר יֻלַּד־לוֹ בְּפַדַּן אֲרָם׃                          
Rdz 35,26 u we ne zil Pa szif Hat le a Gad we a szer el le Be ne ja a qow a szer jul lad - lo Be faD Dan a ram                          
Rdz 35,26 ûbnê zilP ipHat l Gd wr ºllè Bnê ya`qb er yullad-l BpaDDan rm                          
Rdz 35,26 oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei: Gad i Aser. S to synowie Jakuba, ktrzy mu si urodzili w Paddan-Aram.                                          
Rdz 35,27 וַיָּבֹא יַעֲקֹב אֶל־יִצְחָק אָבִיו מַמְרֵא קִרְיַת הָאַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן אֲשֶׁר־גָּר־שָׁם אַבְרָהָם וְיִצְחָק׃                            
Rdz 35,27 waj ja wo ja a qow el - jic Haq a wiw mam re qir jat ha ar Ba hiw Hew ron a szer - Gar - szam aw ra ham we jic Haq                            
Rdz 35,27 wayyb ya`qb el-yicHq bw mamr qiryat h|arBa` hiw Hebrn er-G|r-m abrhm wyicHq                            
Rdz 35,27 A potem Jakub przyby do ojca swego, Izaaka, do Mamre, do Kiriat-Arba, czyli do Hebronu, gdzie niegdy mieszka Abraham, a potem i Izaak.                                        
Rdz 35,28 וַיִּהְיוּ יְמֵי יִצְחָק מְאַת שָׁנָה וּשְׁמֹנִים שָׁנָה׃                                      
Rdz 35,28 waj jih ju je me jic Haq me at sza na u sze mo nim sza na                                      
Rdz 35,28 wayyi|hyû ymê yicHq mat n ûmnm n                                      
Rdz 35,28 Izaak mia wtedy sto osiemdziesit lat.                                                
Rdz 35,29 וַיִּגְוַע יִצְחָק וַיָּמָת וַיֵּאָסֶף אֶל־עַמָּיו זָקֵן וּשְׂבַע יָמִים וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ עֵשָׂו וְיַעֲקֹב בָּנָיו׃                          
Rdz 35,29 waj jig wa jic Haq waj ja mot waj je a sef el - am maw za qen u se wa ja mim waj jiq Be ru o to e saw we ja a qow Ba naw P                        
Rdz 35,29 wayyigwa` yicHq wayyºmot wayyºsep el-`ammyw zqn ûSba` ymm wayyiqBrû t `Sw wya`qb Bnyw P                        
Rdz 35,29 Izaak, doszedszy do kresu swego ycia, zmar w pnej staroci. I pochowali go jego synowie Ezaw i Jakub.                                          

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski