Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 37,1 וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן׃                                      
Rdz 37,1 waj je szew ja a qow Be e rec me gu re a wiw Be e rec Ke na an                                      
Rdz 37,1 wayyºeb ya`qb Beºrec mgûrê bw Beºrec Knº`an                                      
Rdz 37,1 Jakub mieszka w kraju, w ktrym zatrzyma si jego ojciec, czyli w Kanaanie.                                            
Rdz 37,2 אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב יוֹסֵף בֶּן־שְׁבַע־עֶשְׂרֵה שָׁנָה הָיָה רֹעֶה אֶת־אֶחָיו בַּצֹּאן וְהוּא נַעַר אֶת־בְּנֵי בִלְהָה וְאֶת־בְּנֵי זִלְפָּה נְשֵׁי אָבִיו וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת־דִּבָּתָם רָעָה אֶל־אֲבִיהֶם׃      
Rdz 37,2 el le Tol dot ja a qow jo sef Ben - sze wa - es re sza na ha ja ro e et - e Haw Bac con we hu na ar et - Be ne wil ha we et - Be ne zil Pa ne sze a wiw waj ja we jo sef et - DiB Ba tam ra a el - a wi hem      
Rdz 37,2 ºllè Tldt ya`qb ysp Ben-ba|`-`eSr n hy r`è et-eHyw Baccn whû naº`ar et-Bnê bilh wet-Bnê zilP bw wayyb ysp et-DiBBtm r` el-bhem      
Rdz 37,2 Oto s dzieje potomkw Jakuba. Jzef jako chopiec siedemnastoletni wraz ze swymi brami, synami on jego ojca Bilhy i Zilpy, pasa trzody. Donis on ojcu, e le mwiono o tych jego synach.                                    
Rdz 37,3 וְיִשְׂרָאֵל אָהַב אֶת־יוֹסֵף מִכָּל־בָּנָיו כִּי־בֶן־זְקֻנִים הוּא לוֹ וְעָשָׂה לוֹ כְּתֹנֶת פַּסִּים׃                              
Rdz 37,3 we jis ra el a haw et - jo sef miK Kol - Ba naw Ki - wen - ze qu nim hu lo we a sa lo Ke to net Pas sim                              
Rdz 37,3 wyiSrl hab et-ysp miKKol-Bnyw K|-ben-zqùnm l w`ºS l Ktºnet Passm                              
Rdz 37,3 Izrael miowa Jzefa najbardziej ze wszystkich swych synw, gdy urodzi mu si on w podeszych jego latach. Sprawi mu te dug szat z rkawami.                                      
Rdz 37,4 וַיִּרְאוּ אֶחָיו כִּי־אֹתוֹ אָהַב אֲבִיהֶם מִכָּל־אֶחָיו וַיִּשְׂנְאוּ אֹתוֹ וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם׃                            
Rdz 37,4 waj ji ru e Haw Ki - o to a haw a wi hem miK Kol - e Haw waj jis ne u o to we lo jach lu DaB Be ro le sza lom                            
Rdz 37,4 wayyirû eHyw K|-t hab bhem miKKol-eHyw wa|yyiSnû t wl yklû DaBBr llm                            
Rdz 37,4 Bracia Jzefa widzc, e ojciec kocha go bardziej ni ich wszystkich, tak go znienawidzili, e nie mogli zdoby si na to, aby przyjanie z nim porozmawia.                                      
Rdz 37,5 וַיַּחֲלֹם יוֹסֵף חֲלוֹם וַיַּגֵּד לְאֶחָיו וַיּוֹסִפוּ עוֹד שְׂנֹא אֹתוֹ׃                                  
Rdz 37,5 waj ja Ha lom jo sef Ha lom waj jaG Ged le e Haw waj jo si fu od se no o to                                  
Rdz 37,5 wayyaHlm ysp Hlm wayyaGGd leHyw wayysiºpû `d Sn t                                  
Rdz 37,5 Pewnego razu Jzef mia sen. I gdy opowiedzia go braciom swym, ci zapaali jeszcze wiksz nienawici do niego.                                          
Rdz 37,6 וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם שִׁמְעוּ־נָא הַחֲלוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר חָלָמְתִּי׃                                      
Rdz 37,6 waj jo mer a le hem szi mu - na ha Ha lom haz ze a szer Ha lam Ti                                      
Rdz 37,6 wayyºmer lêhem im`û-n haHlm hazzè er HlºmT                                      
Rdz 37,6 Mwi im bowiem: Posuchajcie, jaki miaem sen.                                              
Rdz 37,7 וְהִנֵּה אֲנַחְנוּ מְאַלְּמִים אֲלֻמִּים בְּתוֹךְ הַשָּׂדֶה וְהִנֵּה קָמָה אֲלֻמָּתִי וְגַם־נִצָּבָה וְהִנֵּה תְסֻבֶּינָה אֲלֻמֹּתֵיכֶם וַתִּשְׁתַּחֲוֶיןָ לַאֲלֻמָּתִי׃                      
Rdz 37,7 we hin ne a naH nu me al le mim a lum mim Be toch has sa de we hin ne qa ma a lum ma ti we gam - nic ca wa we hin ne te suB Be na a lum mo te chem waT Tisz Ta Ha we na la a lum ma ti                      
Rdz 37,7 whinn naºHnû mallmm lummm Btk haSSdè whinn qºm lummt wgam-niccºb whinn tsuBBʺn lummºtêkeºm waTTi|TaHwʺn lalummt                      
Rdz 37,7 nio mi si, e wizalimy snopy w rodku pola i wtedy snop mj podnis si i stan, a snopy wasze otoczyy go koem i odday mu pokon.                                        
Rdz 37,8 וַיֹּאמְרוּ לוֹ אֶחָיו הֲמָלֹךְ תִּמְלֹךְ עָלֵינוּ אִם־מָשׁוֹל תִּמְשֹׁל בָּנוּ וַיּוֹסִפוּ עוֹד שְׂנֹא אֹתוֹ עַל־חֲלֹמֹתָיו וְעַל־דְּבָרָיו׃                      
Rdz 37,8 waj jo me ru lo e Haw ha ma loch Tim loch a le nu im - ma szol Tim szol Ba nu waj jo si fu od se no o to al - Ha lo mo taw we al - De wa raw                      
Rdz 37,8 wayyºmrû l eHyw hmlk Timlk `lêºnû im-ml Timl Bºnû wayysiºpû `d Sn t `al-Hlmtyw w`al-Dbryw                      
Rdz 37,8 Rzekli mu bracia: Czy miaby jako krl panowa nad nami i rzdzi nami jak wadca? I jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snw i wypowiedzi.                                      
Rdz 37,9 וַיַּחֲלֹם עוֹד חֲלוֹם אַחֵר וַיְסַפֵּר אֹתוֹ לְאֶחָיו וַיֹּאמֶר הִנֵּה חָלַמְתִּי חֲלוֹם עוֹד וְהִנֵּה הַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ וְאַחַד עָשָׂר כּוֹכָבִים מִשְׁתַּחֲוִים לִי׃            
Rdz 37,9 waj ja Ha lom od Ha lom a Her wa je saP Per o to le e Haw waj jo mer hin ne Ha lam Ti Ha lom od we hin ne hasz sze mesz we haj ja re aH we a Had a sar Ko cha wim misz Ta Ha wim li            
Rdz 37,9 wayyaHlm `d Hlm aHr waysaPPr t leHyw wayyºmer hinn HlaºmT| Hlm `d whinn haeºme whayyrªH waHad `Sr K|kbm mi|TaHwm l            
Rdz 37,9 A potem mia on jeszcze inny sen i tak opowiedzia go swoim braciom: nio mi si jeszcze, e oce, ksiyc i jedenacie gwiazd oddaj mi pokon.                                        
Rdz 37,10 וַיְסַפֵּר אֶל־אָבִיו וְאֶל־אֶחָיו וַיִּגְעַר־בּוֹ אָבִיו וַיֹּאמֶר לוֹ מָה הַחֲלוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר חָלָמְתָּ הֲבוֹא נָבוֹא אֲנִי וְאִמְּךָ וְאַחֶיךָ לְהִשְׁתַּחֲוֹת לְךָ אָרְצָה׃            
Rdz 37,10 wa je saP Per el - a wiw we el - e Haw waj ji gar - Bo a wiw waj jo mer lo ma ha Ha lom haz ze a szer Ha lam Ta ha wo na wo a ni we im me cha we a He cha le hisz Ta Ha wot le cha ar ca            
Rdz 37,10 waysaPPr el-bw wel-eHyw wayyig`ar-B bw wayyºmer l m haHlm hazzè er HlºmT hb nb n wimmk waHʺk lhiTaHwt lk ºrc            
Rdz 37,10 A gdy to powiedzia ojcu i braciom, ojciec skarci go mwic: Co miaby znaczy w sen? Czy ja, matka twoja i twoi bracia mielibymy przyj do ciebie i oddawa ci pokon a do ziemi?                                    
Rdz 37,11 וַיְקַנְאוּ־בוֹ אֶחָיו וְאָבִיו שָׁמַר אֶת־הַדָּבָר׃                                          
Rdz 37,11 wa je qa nu - wo e Haw we a wiw sza mar et - haD Da war                                          
Rdz 37,11 wayqanû-b eHyw wbw mar et-haDDbr                                          
Rdz 37,11 Podczas gdy bracia zazdrocili Jzefowi, ojciec jego zapamita sobie w sen.                                            
Rdz 37,12 וַיֵּלְכוּ אֶחָיו לִרְעוֹת אֶת־צֹאן אֲבִיהֶם בִּשְׁכֶם׃                                        
Rdz 37,12 waj jel chu e Haw li rot et - con a wi hem Bisz chem                                        
Rdz 37,12 wayylkû eHyw lir`t et-cn bhem Bikem                                        
Rdz 37,12 Kiedy bracia Jzefa poszli pa trzody do Sychem,                                              
Rdz 37,13 וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל אֶל־יוֹסֵף הֲלוֹא אַחֶיךָ רֹעִים בִּשְׁכֶם לְכָה וְאֶשְׁלָחֲךָ אֲלֵיהֶם וַיֹּאמֶר לוֹ הִנֵּנִי׃                          
Rdz 37,13 waj jo mer jis ra el el - jo sef ha lo a He cha ro im Bisz chem le cha we esz la Ha cha a le hem waj jo mer lo hin ne ni                          
Rdz 37,13 wayyºmer yiSrl el-ysp hl aHʺk r`m Bikem lk welHk lêhem wayyºmer l hinnºn                          
Rdz 37,13 Izrael rzek do niego: Wiesz, e bracia twoi pas trzod w Sychem. Chc ci wic posa do nich. Odpowiedzia mu [Jzef]: Jestem gotw.                                        
Rdz 37,14 וַיֹּאמֶר לוֹ לֶךְ־נָא רְאֵה אֶת־שְׁלוֹם אַחֶיךָ וְאֶת־שְׁלוֹם הַצֹּאן וַהֲשִׁבֵנִי דָּבָר וַיִּשְׁלָחֵהוּ מֵעֵמֶק חֶבְרוֹן וַיָּבֹא שְׁכֶמָה׃                      
Rdz 37,14 waj jo mer lo lech - na re e et - sze lom a He cha we et - sze lom hac con wa ha szi we ni Da war waj jisz la He hu me e meq Hew ron waj ja wo sze che ma                      
Rdz 37,14 wayyºmer l lek-n r et-lm aHʺk wet-lm haccn wahìbºn Dbr wayyilHºhû m`ºmeq Hebrn wayyb keºm                      
Rdz 37,14 Wtedy [Jakub] rzek do niego: Id i zobacz, czy bracia twoi s zdrowi i czy trzodom nic si nie stao, a potem mi opowiesz. Po czym wyprawi go z doliny Hebronu, a on poszed do Sychem.                                    
Rdz 37,15 וַיִּמְצָאֵהוּ אִישׁ וְהִנֵּה תֹעֶה בַּשָּׂדֶה וַיִּשְׁאָלֵהוּ הָאִישׁ לֵאמֹר מַה־תְּבַקֵּשׁ׃                                  
Rdz 37,15 waj jim ca e hu isz we hin ne to e Bas sa de waj ji sza le hu ha isz le mor ma - Te waq qesz                                  
Rdz 37,15 wayyimcºhû whinn t`è BaSSdè wayyilºhû h lmr mà-Tbaqq                                  
Rdz 37,15 I bkajcego si po polu spotka go pewien czowiek. Zapyta go wic w czowiek: Kogo szukasz?                                          
Rdz 37,16 וַיֹּאמֶר אֶת־אַחַי אָנֹכִי מְבַקֵּשׁ הַגִּידָה־נָּא לִי אֵיפֹה הֵם רֹעִים׃                                  
Rdz 37,16 waj jo mer et - a Haj a no chi me waq qesz haG Gi da - nna li e fo hem ro im                                  
Rdz 37,16 wayyºmer et-aHay nk mbaqq haGG|d-nn l êpò hm r`m                                  
Rdz 37,16 Odpowiedzia: Szukam moich braci. Powiedz mi, prosz, gdzie oni pas trzody.                                            
Rdz 37,17 וַיֹּאמֶר הָאִישׁ נָסְעוּ מִזֶּה כִּי שָׁמַעְתִּי אֹמְרִים נֵלְכָה דֹּתָיְנָה וַיֵּלֶךְ יוֹסֵף אַחַר אֶחָיו וַיִּמְצָאֵם בְּדֹתָן׃                      
Rdz 37,17 waj jo mer ha isz na su miz ze Ki sza ma Ti om rim nel cha Do taj na waj je lech jo sef a Har e Haw waj jim ca em Be do tan                      
Rdz 37,17 wayyºmer h ns`û mizzè K maº`T |mrm nlk Dtºyn wayyºlek ysp aHar eHyw wayyimcm Bdtn                      
Rdz 37,17 A na to w czowiek: Odeszli std, ale syszaem, jak mwili: Chodmy do Dotain. Jzef uda si wic za swymi brami i znalaz ich w Dotain.                                        
Rdz 37,18 וַיִּרְאוּ אֹתוֹ מֵרָחֹק וּבְטֶרֶם יִקְרַב אֲלֵיהֶם וַיִּתְנַכְּלוּ אֹתוֹ לַהֲמִיתוֹ׃                                  
Rdz 37,18 waj ji ru o to me ra Hoq u we te rem jiq raw a le hem waj jit naK Ke lu o to la ha mi to                                  
Rdz 37,18 wayyirû t mrHq ûbeºrem yiqrab lêhem wayyi|tnaKKlû t lahmt                                  
Rdz 37,18 Oni ujrzeli go z daleka i zanim si do nich zbliy, postanowili podstpnie go zgadzi,                                            
Rdz 37,19 וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל־אָחִיו הִנֵּה בַּעַל הַחֲלֹמוֹת הַלָּזֶה בָּא׃                                    
Rdz 37,19 waj jo me ru isz el - a Hiw hin ne Ba al ha Ha lo mot hal la ze Ba                                    
Rdz 37,19 wayymrû el-Hw hinn Baº`al haHlmt hallzè B                                    
Rdz 37,19 mwic midzy sob: Oto nadchodzi ten, ktry miewa sny!                                               
Rdz 37,20 וְעַתָּה לְכוּ וְנַהַרְגֵהוּ וְנַשְׁלִכֵהוּ בְּאַחַד הַבֹּרוֹת וְאָמַרְנוּ חַיָּה רָעָה אֲכָלָתְהוּ וְנִרְאֶה מַה־יִּהְיוּ חֲלֹמֹתָיו׃                          
Rdz 37,20 we aT Ta le chu we na har ge hu we nasz li che hu Be a Had haB Bo rot we a mar nu Haj ja ra a a cha lat hu we ni re ma - jjih ju Ha lo mo taw                          
Rdz 37,20 w`aTT lkû wna|hargºhû wnalìkºhû BaHad haBBrt wmaºrnû Hayy r` klºthû wnirè mà-yyihyû Hlmtyw                          
Rdz 37,20 Teraz zabijmy go i wrzumy do ktrejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go poar. Zobaczymy, co bdzie z jego snw!                                        
Rdz 37,21 וַיִּשְׁמַע רְאוּבֵן וַיַּצִּלֵהוּ מִיָּדָם וַיֹּאמֶר לֹא נַכֶּנּוּ נָפֶשׁ׃                                    
Rdz 37,21 waj jisz ma re u wen waj jac ci le hu mij ja dam waj jo mer lo naK Ken nu na fesz                                    
Rdz 37,21 wayyima` rûbn wayyaccìlºhû miyydm wayyºmer l naKKeºnnû nºpe                                    
Rdz 37,21 Gdy to usysza Ruben, [postanowi] ocali go z ich rk; rzek wic: Nie zabijajmy go!                                            
Rdz 37,22 וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם רְאוּבֵן אַל־תִּשְׁפְּכוּ־דָם הַשְׁלִיכוּ אֹתוֹ אֶל־הַבּוֹר הַזֶּה אֲשֶׁר בַּמִּדְבָּר וְיָד אַל־תִּשְׁלְחוּ־בוֹ לְמַעַן הַצִּיל אֹתוֹ מִיָּדָם לַהֲשִׁיבוֹ אֶל־אָבִיו׃                
Rdz 37,22 waj jo mer a le hem re u wen al - Tisz Pe chu - dam hasz li chu o to el - haB Bor haz ze a szer Bam mid Bar we jad al - Tisz le Hu - wo le ma an hac cil o to mij ja dam la ha szi wo el - a wiw                
Rdz 37,22 wayyºmer lhem rûbn al-TiPkû-dm halºkû t el-haBBr hazzè er BammidBr wyd al-TilHû-b lmaº`an haccl t miyydm lahb el-bw                
Rdz 37,22 I mwi Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzucie go do studni, ktra jest tu na pustkowiu, ale rki nie podnocie na niego. Chcia on bowiem ocali go z ich rk, a potem zwrci go ojcu.                                  
Rdz 37,23 וַיְהִי כַּאֲשֶׁר־בָּא יוֹסֵף אֶל־אֶחָיו וַיַּפְשִׁיטוּ אֶת־יוֹסֵף אֶת־כֻּתָּנְתּוֹ אֶת־כְּתֹנֶת הַפַּסִּים אֲשֶׁר עָלָיו׃                              
Rdz 37,23 wa je hi Ka a szer - Ba jo sef el - e Haw waj jaf szi tu et - jo sef et - KuT Ton To et - Ke to net haP Pas sim a szer a law                              
Rdz 37,23 wa|yh Ka|er-B ysp el-eHyw wayyapºû et-ysp et-KuTTonT et-Ktºnet haPPassm er `lyw                              
Rdz 37,23 Gdy Jzef przyby do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie - dug szat z rkawami, ktr mia na sobie.                                          
Rdz 37,24 וַיִּקָּחֻהוּ וַיַּשְׁלִכוּ אֹתוֹ הַבֹּרָה וְהַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיִם׃                                  
Rdz 37,24 waj jiq qa Hu hu waj jasz li chu o to haB Bo ra we haB Bor req en Bo ma jim                                  
Rdz 37,24 wayyiºqqHuºhû wayyaliºkû t haBBºr whaBBr rq ên B mºyim                                  
Rdz 37,24 I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta bya pusta, pozbawiona wody.                                            
Rdz 37,25 וַיֵּשְׁבוּ לֶאֱכָל־לֶחֶם וַיִּשְׂאוּ עֵינֵיהֶם וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה אֹרְחַת יִשְׁמְעֵאלִים בָּאָה מִגִּלְעָד וּגְמַלֵּיהֶם נֹשְׂאִים נְכֹאת וּצְרִי וָלֹט הוֹלְכִים לְהוֹרִיד מִצְרָיְמָה׃                
Rdz 37,25 waj jesz wu le e chol - le Hem waj ji su e ne hem waj ji ru we hin ne or Hat jisz me e lim Ba a miG Gi lad u ge mal le hem no sim ne chot u ce ri wa lot hol chim le ho rid mic raj ma                
Rdz 37,25 wayybû le|kol-leHem wayyiSû `ê|nêhem wayyirû whinn rHat yim`lm B miGGil`d ûgmallêhem n|Sm nkt ûcr wl hlkm lhrd micrºym                
Rdz 37,25 Kiedy potem zasiedli do posiku, ujrzeli z dala idcych z Gileadu kupcw izmaelskich, ktrych wielbdy niosy wonne korzenie, ywic i olejki pachnce; szli oni do Egiptu.                                      
Rdz 37,26 וַיֹּאמֶר יְהוּדָה אֶל־אֶחָיו מַה־בֶּצַע כִּי נַהֲרֹג אֶת־אָחִינוּ וְכִסִּינוּ אֶת־דָּמוֹ׃                                  
Rdz 37,26 waj jo mer je hu da el - e Haw ma - Be ca Ki na ha rog et - a Hi nu we chis si nu et - Da mo                                  
Rdz 37,26 wayyºmer yhûd el-eHyw mà-Beºca` K nahrg et-Hºnû wkissºnû et-Dm                                  
Rdz 37,26 Wtedy Juda rzek do swych braci: C nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni?                                          
Rdz 37,27 לְכוּ וְנִמְכְּרֶנּוּ לַיִּשְׁמְעֵאלִים וְיָדֵנוּ אַל־תְּהִי־בוֹ כִּי־אָחִינוּ בְשָׂרֵנוּ הוּא וַיִּשְׁמְעוּ אֶחָיו׃                                
Rdz 37,27 le chu we nim Ke ren nu laj jisz me e lim we ja de nu al - Te hi - wo Ki - a Hi nu we sa re nu hu waj jisz me u e Haw                                
Rdz 37,27 lkû wnimKreºnnû layyim`lm wydºnû al-Th-b K|-Hºnû bSrºnû wa|yyim`û eHyw                                
Rdz 37,27 Chodcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem! I usuchali go bracia.                                          
Rdz 37,28 וַיַּעַבְרוּ אֲנָשִׁים מִדְיָנִים סֹחֲרִים וַיִּמְשְׁכוּ וַיַּעֲלוּ אֶת־יוֹסֵף מִן־הַבּוֹר וַיִּמְכְּרוּ אֶת־יוֹסֵף לַיִּשְׁמְעֵאלִים בְּעֶשְׂרִים כָּסֶף וַיָּבִיאוּ אֶת־יוֹסֵף מִצְרָיְמָה׃                    
Rdz 37,28 waj ja aw ru a na szim mid ja nim so Ha rim waj jim sze chu waj ja a lu et - jo sef min - haB Bor waj jim Ke ru et - jo sef laj jisz me e lim Be es rim Ka sef waj ja wi u et - jo sef mic raj ma                    
Rdz 37,28 wayya|`abrû nm midynm s|Hrm wa|yyimkû wayya|`lû et-ysp min-haBBr wayyimKrû et-ysp layyim`lm B`eSrm Kºsep wayybºû et-ysp micrºym                    
Rdz 37,28 I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wycignwszy spiesznie Jzefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadziecia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sob do Egiptu.                                      
Rdz 37,29 וַיָּשָׁב רְאוּבֵן אֶל־הַבּוֹר וְהִנֵּה אֵין־יוֹסֵף בַּבּוֹר וַיִּקְרַע אֶת־בְּגָדָיו׃                                    
Rdz 37,29 waj ja szow re u wen el - haB Bor we hin ne en - jo sef BaB Bor waj jiq ra et - Be ga daw                                    
Rdz 37,29 wayyºob rûbn el-haBBr whinn ên-ysp BaBBr wayyiqra` et-Bgdyw                                    
Rdz 37,29 Gdy Ruben wrci do owej studni i zobaczy, e nie ma w niej Jzefa, rozdar swoje szaty                                            
Rdz 37,30 וַיָּשָׁב אֶל־אֶחָיו וַיֹּאמַר הַיֶּלֶד אֵינֶנּוּ וַאֲנִי אָנָה אֲנִי־בָא׃