Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 38,1 וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֵּרֶד יְהוּדָה מֵאֵת אֶחָיו וַיֵּט עַד־אִישׁ עֲדֻלָּמִי וּשְׁמוֹ חִירָה׃                            
Rdz 38,1 wa je hi Ba et ha hiw waj je red je hu da me et e Haw waj jet ad - isz a dul la mi u sze mo Hi ra                            
Rdz 38,1 wa|yh B`t hahiw wayyºred yhûd mt eHyw wayy `ad- `dullm ûm Hr                            
Rdz 38,1 W owym czasie Juda opuci swych braci i wdrujc ku dolinie zaszed do pewnego mieszkaca miasta Adullam, imieniem Chira.                                        
Rdz 38,2 וַיַּרְא־שָׁם יְהוּדָה בַּת־אִישׁ כְּנַעֲנִי וּשְׁמוֹ שׁוּעַ וַיִּקָּחֶהָ וַיָּבֹא אֵלֶיהָ׃                                  
Rdz 38,2 waj jar - szam je hu da Bat - isz Ke na a ni u sze mo szu a waj jiq qa He ha waj ja wo e le ha                                  
Rdz 38,2 wayyar-m yhûd Bat- Kna`n ûm ûª` wayyiqqHeºh wayyb lʺh                                  
Rdz 38,2 Ujrzawszy tam crk pewnego Kananejczyka, noszcego imi Szua, wzi j za on i zbliy si do niej.                                          
Rdz 38,3 וַתַּהַר וַתֵּלֶד בֵּן וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ עֵר׃                                        
Rdz 38,3 waT Ta har waT Te led Ben waj jiq ra et - sze mo er                                        
Rdz 38,3 waTTaºhar waTTºled Bn wayyiqr et-m `r                                        
Rdz 38,3 Ona za pocza i urodzia syna, ktremu dano imi Er.                                              
Rdz 38,4 וַתַּהַר עוֹד וַתֵּלֶד בֵּן וַתִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ אוֹנָן׃                                      
Rdz 38,4 waT Ta har od waT Te led Ben waT Tiq ra et - sze mo o nan                                      
Rdz 38,4 waTTaºhar `d waTTºled Bn waTTiqr et-m nn                                      
Rdz 38,4 Potem jeszcze raz pocza, urodzia syna i nazwaa go Onan.                                              
Rdz 38,5 וַתֹּסֶף עוֹד וַתֵּלֶד בֵּן וַתִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ שֵׁלָה וְהָיָה בִכְזִיב בְּלִדְתָּהּ אֹתוֹ׃                              
Rdz 38,5 waT To sef od waT Te led Ben waT Tiq ra et - sze mo sze la we ha ja wich ziw Be lid Ta o to                              
Rdz 38,5 waTTºsep `d waTTºled Bn waTTiqr et-m l why bikzb BlidTh t                              
Rdz 38,5 A gdy znw urodzia syna, daa mu imi Szela. Ten za jej pord nastpi w Kezib.                                            
Rdz 38,6 וַיִּקַּח יְהוּדָה אִשָּׁה לְעֵר בְּכוֹרוֹ וּשְׁמָהּ תָּמָר׃                                      
Rdz 38,6 waj jiq qaH je hu da isz sza le er Be cho ro u sze ma Ta mar                                      
Rdz 38,6 wayyiqqaH yhûd i l`r Bkr ûmh Tmr                                      
Rdz 38,6 Juda wzi dla swego pieroworodnego syna, Era, on imieniem Tamar.                                            
Rdz 38,7 וַיְהִי עֵר בְּכוֹר יְהוּדָה רַע בְּעֵינֵי יהוה וַיְמִתֵהוּ יהוה׃                                  
Rdz 38,7 wa je hi er Be chor je hu da ra Be e ne jhwh(a do naj) wa je mi te hu jhwh(a do naj)                                  
Rdz 38,7 wayh `r Bkr yhûd ra` B`ênê yhwh(dny) waymìtºhû yhwh(dny)                                  
Rdz 38,7 Poniewa Er, pieroworodny syn Judy, by w oczach Pana zy, Pan zesa na niego mier.                                            
Rdz 38,8 וַיֹּאמֶר יְהוּדָה לְאוֹנָן בֹּא אֶל־אֵשֶׁת אָחִיךָ וְיַבֵּם אֹתָהּ וְהָקֵם זֶרַע לְאָחִיךָ׃                              
Rdz 38,8 waj jo mer je hu da le o nan Bo el - e szet a Hi cha we jaB Bem o ta we ha qem ze ra le a Hi cha                              
Rdz 38,8 wayyºmer yhûd lnn B el-ºet Hºk wyaBBm th whqm zeºra` lHºk                              
Rdz 38,8 Wtedy Juda rzek do Onana: Id do ony twego brata i dopenij z ni obowizku szwagra, a tak sprawisz, e twj brat bdzie mia potomstwo.                                        
Rdz 38,9 וַיֵּדַע אוֹנָן כִּי לֹּא לוֹ יִהְיֶה הַזָּרַע וְהָיָה אִם־בָּא אֶל־אֵשֶׁת אָחִיו וְשִׁחֵת אַרְצָה לְבִלְתִּי נְתָן־זֶרַע לְאָחִיו׃                    
Rdz 38,9 waj je da o nan Ki llo lo jih je haz za ra we ha ja im - Ba el - e szet a Hiw we szi Het ar ca le wil Ti ne ton - ze ra le a Hiw                    
Rdz 38,9 wayyºda` nn K ll l yihyè hazzºra` why im-B el-ºet Hw wiHt aºrc lbilT nton-zeºra` lHw                    
Rdz 38,9 Onan wiedzc, e potomstwo nie bdzie jego, ilekro zblia si do ony swego brata, unika zapodnienia, aby nie da potomstwa swemu bratu.                                        
Rdz 38,10 וַיֵּרַע בְּעֵינֵי יהוה אֲשֶׁר עָשָׂה וַיָּמֶת גַּם־אֹתוֹ׃                                      
Rdz 38,10 waj je ra Be e ne jhwh(a do naj) a szer a sa waj ja met Gam - o to                                      
Rdz 38,10 wayyºra` B`ênê yhwh(dny) er `S wayyºmet Gam-t                                      
Rdz 38,10 Ze byo w oczach Pana to, co on czyni, i dlatego take zesa na niego mier.                                            
Rdz 38,11 וַיֹּאמֶר יְהוּדָה לְתָמָר כַּלָּתוֹ שְׁבִי אַלְמָנָה בֵית־אָבִיךְ עַד־יִגְדַּל שֵׁלָה בְנִי כִּי אָמַר פֶּן־יָמוּת גַּם־הוּא כְּאֶחָיו וַתֵּלֶךְ תָּמָר וַתֵּשֶׁב בֵּית אָבִיהָ׃            
Rdz 38,11 waj jo mer je hu da le ta mar Kal la to sze wi al ma na wet - a wich ad - jig Dal sze la we ni Ki a mar Pen - ja mut Gam - hu Ke e Haw waT Te lech Ta mar waT Te szew Bet a wi ha            
Rdz 38,11 wayyºmer yhûd ltmr Kallt b almn bêt-bk `ad-yigDal l bn K mar Pen-ymût Gam-hû KeHyw waTTºlek Tmr waTTºeb Bêt bºh            
Rdz 38,11 Wtedy Juda rzek do swej synowej Tamar: Zamieszkaj jako wdowa w domu twego ojca a do czasu, gdy doronie mj syn Szela. Myla jednak: Niech nie umrze on rwnie jak jego bracia. Tamar odesza i zamieszkaa w domu swego ojca.                                
Rdz 38,12 וַיִּרְבּוּ הַיָּמִים וַתָּמָת בַּת־שׁוּעַ אֵשֶׁת־יְהוּדָה וַיִּנָּחֶם יְהוּדָה וַיַּעַל עַל־גֹּזֲזֵי צֹאנוֹ הוּא וְחִירָה רֵעֵהוּ הָעֲדֻלָּמִי תִּמְנָתָה׃                      
Rdz 38,12 waj jir Bu haj ja mim waT Ta mot Bat - szu a e szet - je hu da waj jin na Hem je hu da waj ja al al - Go za ze co no hu we Hi ra re e hu ha a dul la mi Tim na ta                      
Rdz 38,12 wayyirBû hayymm waTTºmot Bat-ûª` |et-yhûd wayyinnºHem yhûd wayyaº`al `al-G|zzê cn wHr r`ºhû h`dullm Timnºt                      
Rdz 38,12 Po wielu latach umara ona Judy, crka Szuy. Juda, zapomniawszy nieco o swej stracie, uda si wraz ze swym przyjacielem Adullamit imieniem Chira do Timny, gdzie strzyono jego owce.                                    
Rdz 38,13 וַיֻּגַּד לְתָמָר לֵאמֹר הִנֵּה חָמִיךְ עֹלֶה תִמְנָתָה לָגֹז צֹאנוֹ׃                                  
Rdz 38,13 waj juG Gad le ta mar le mor hin ne Ha mich o le tim na ta la goz co no                                  
Rdz 38,13 wayyuGGad ltmr lmr hinn Hmk `lè timnºt lgz cn                                  
Rdz 38,13 A gdy powiedziano Tamar: Te twj idzie do Timny, aby strzyc swe owce,                                            
Rdz 38,14 וַתָּסַר בִּגְדֵי אַלְמְנוּתָהּ מֵעָלֶיהָ וַתְּכַס בַּצָּעִיף וַתִּתְעַלָּף וַתֵּשֶׁב בְּפֶתַח עֵינַיִם אֲשֶׁר עַל־דֶּרֶךְ תִּמְנָתָה כִּי רָאֲתָה כִּי־גָדַל שֵׁלָה וְהִוא לֹא־נִתְּנָה לוֹ לְאִשָּׁה׃          
Rdz 38,14 waT Ta sar Big de al me nu ta me a le ha waT Te chas Bac ca if waT Ti tal laf waT Te szew Be fe taH e na jim a szer al - De rech Tim na ta Ki ra a ta Ki - ga dal sze la we hiw lo - niT Te na lo le isz sza          
Rdz 38,14 waTTsar Bigdê almnûth m|`lʺh waTTkas Bacc`p waTTit`allp waTTºeb BpeºtaH `ênaºyim er `al-Deºrek Timnºt K rt K|-gdal l whiw l|-niTTn l li          
Rdz 38,14 zdja z siebie szaty wdowie i otuliwszy si szczelnie zason usiada przy bramie miasta Enaim, ktre leao przy drodze do Timny. Wiedziaa bowiem, e cho Szela ju dors, nie ona bdzie mu dana za on.                                  
Rdz 38,15 וַיִּרְאֶהָ יְהוּדָה וַיַּחְשְׁבֶהָ לְזוֹנָה כִּי כִסְּתָה פָּנֶיהָ׃                                      
Rdz 38,15 waj ji re ha je hu da waj jaH sze we ha le zo na Ki chis se ta Pa ne ha                                      
Rdz 38,15 wayyireºh yhûd wa|yyaHbeºh lzn K kisst Pnʺh                                      
Rdz 38,15 Kiedy Juda j ujrza, pomyla, e jest ona nierzdnic, gdy miaa twarz zasonit.                                            
Rdz 38,16 וַיֵּט אֵלֶיהָ אֶל־הַדֶּרֶךְ וַיֹּאמֶר הָבָה־נָּא אָבוֹא אֵלַיִךְ כִּי לֹא יָדַע כִּי כַלָּתוֹ הִוא וַתֹּאמֶר מַה־תִּתֶּן־לִּי כִּי תָבוֹא אֵלָי׃                
Rdz 38,16 waj jet e le ha el - haD De rech waj jo mer ho wa - nna a wo e la jich Ki lo ja da Ki chal la to hiw waT To mer ma - TiT Ten - lli Ki ta wo e laj                
Rdz 38,16 wayy lʺh el-haDDeºrek wayyºmer ho|b-nn b laºyik K l yda` K kallt hiw waTTºmer mà-TiTTen-ll K tb ly                
Rdz 38,16 Skrciwszy ku niej przy drodze, rzek: Pozwl mi zbliy si do ciebie - nie wiedzia bowiem, e to jego synowa. A ona zapytaa: Co mi dasz za to, e si zbliysz do mnie?                                      
Rdz 38,17 וַיֹּאמֶר אָנֹכִי אֲשַׁלַּח גְּדִי־עִזִּים מִן־הַצֹּאן וַתֹּאמֶר אִם־תִּתֵּן עֵרָבוֹן עַד שָׁלְחֶךָ׃                                
Rdz 38,17 waj jo mer a no chi a szal laH Ge di - iz zim min - hac con waT To mer im - TiT Ten e ra won ad szol He cha                                
Rdz 38,17 wayyºmer nk allaH Gd|-`izzm min-haccn waTTºmer im-TiTTn `rbn `ad olHeºk                                
Rdz 38,17 Powiedzia: Przyl ci koltko ze stada. Na to ona: Ale dasz jaki zastaw, dopki nie przylesz.                                          
Rdz 38,18 וַיֹּאמֶר מָה הָעֵרָבוֹן אֲשֶׁר אֶתֶּן־לָּךְ וַתֹּאמֶר חֹתָמְךָ וּפְתִילֶךָ וּמַטְּךָ אֲשֶׁר בְּיָדֶךָ וַיִּתֶּן־לָּהּ וַיָּבֹא אֵלֶיהָ וַתַּהַר לוֹ׃                    
Rdz 38,18 waj jo mer ma ha e ra won a szer eT Ten - llach waT To mer Ho tam cha u fe ti le cha u mat te cha a szer Be ja de cha waj jiT Ten - lla waj ja wo e le ha waT Ta har lo                    
Rdz 38,18 wayyºmer m h|`rbn er eTTen-llk waTTºmer Ht|mk ûptleºk ûmak er Bydeºk wayyiTTen-llh wayyb lʺh waTTaºhar l                    
Rdz 38,18 Zapyta: Jaki zastaw mam ci da? Rzeka: Twj sygnet z pieczci, sznur i lask, ktr masz w rku. Da jej wic, aby si zbliy do niej; ona za staa si przez niego brzemienn.                                    
Rdz 38,19 וַתָּקָם וַתֵּלֶךְ וַתָּסַר צְעִיפָהּ מֵעָלֶיהָ וַתִּלְבַּשׁ בִּגְדֵי אַלְמְנוּתָהּ׃                                    
Rdz 38,19 waT Ta qom waT Te lech waT Ta sar ce i fa me a le ha waT Til Basz Big de al me nu ta                                    
Rdz 38,19 waTTºqom waTTºlek waTTºsar c`ph m`lʺh waTTilBa Bigdê almnûth                                    
Rdz 38,19 A potem wstaa i odszedszy zdja z siebie zason i przywdziaa swe szaty wdowie.                                            
Rdz 38,20 וַיִּשְׁלַח יְהוּדָה אֶת־גְּדִי הָעִזִּים בְּיַד רֵעֵהוּ הָעֲדֻלָּמִי לָקַחַת הָעֵרָבוֹן מִיַּד הָאִשָּׁה וְלֹא מְצָאָהּ׃                          
Rdz 38,20 waj jisz laH je hu da et - Ge di ha iz zim Be jad re e hu ha a dul la mi la qa Hat ha e ra won mij jad ha isz sza we lo me ca a                          
Rdz 38,20 wayyilaH yhûd et-Gd h|`izzm Byad r`ºhû h|`dullm lqaºHat h`rbn miyyad hi wl mch                          
Rdz 38,20 Gdy Juda posa koltko przez swego przyjaciela Adullamit, aby odebra zastaw od owej kobiety, ten jej nie znalaz.                                          
Rdz 38,21 וַיִּשְׁאַל אֶת־אַנְשֵׁי מְקֹמָהּ לֵאמֹר אַיֵּה הַקְּדֵשָׁה הִוא בָעֵינַיִם עַל־הַדָּרֶךְ וַיֹּאמְרוּ לֹא־הָיְתָה בָזֶה קְדֵשָׁה׃                          
Rdz 38,21 waj ji szal et - an sze me qo ma le mor aj je haq qe de sza hiw wa e na jim al - haD Da rech waj jo me ru lo - haj ta wa ze qe de sza                          
Rdz 38,21 wayyial et-anê mqm lmr ayy haqqd hiw b`ênaºyim `al-haDDºrek wayyºmrû l-hyt bzè qd                          
Rdz 38,21 Pyta zatem tamtejszych mieszkacw: Gdzie w Enaim jest ta nierzdnica sakralna, ktra siedziaa przy drodze? Odpowiedzieli: Nie byo tu nierzdnicy sakralnej.                                      
Rdz 38,22 וַיָּשָׁב אֶל־יְהוּדָה וַיֹּאמֶר לֹא מְצָאתִיהָ וְגַם אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם אָמְרוּ לֹא־הָיְתָה בָזֶה קְדֵשָׁה׃                            
Rdz 38,22 waj ja szow el - je hu da waj jo mer lo me ca ti ha we gam an sze ham ma qom am ru lo - haj ta wa ze qe de sza                            
Rdz 38,22 wayyºob el-yhûd wayyºmer l mctºh wgam anê hammqm |mrû l-hyt bzè qd                            
Rdz 38,22 Wrciwszy do Judy, rzek: Nie znalazem jej. Take tamtejsi mieszkacy powiedzieli: Nie byo tu nierzdnicy sakralnej.                                          
Rdz 38,23 וַיֹּאמֶר יְהוּדָה תִּקַּח־לָהּ פֶּן נִהְיֶה לָבוּז הִנֵּה שָׁלַחְתִּי הַגְּדִי הַזֶּה וְאַתָּה לֹא מְצָאתָהּ׃                          
Rdz 38,23 waj jo mer je hu da Tiq qaH - la Pen nih je la wuz hin ne sza laH Ti haG Ge di haz ze we aT Ta lo me ca ta                          
Rdz 38,23 wayyºmer yhûd Ti|qqa|H-lh Pen nihyè lbûz hinn laºHT haGGd hazzè waTT l mcth                          
Rdz 38,23 Wtedy Juda rzek: Niech sobie zatrzyma. Obymy si tylko nie narazili na kpiny. Przecie posaem jej koltko, ty za nie moge jej znale.                                        
Rdz 38,24 וַיְהִי כְּמִשְׁלֹשׁ חֳדָשִׁים וַיֻּגַּד לִיהוּדָה לֵאמֹר זָנְתָה תָּמָר כַּלָּתֶךָ וְגַם הִנֵּה הָרָה לִזְנוּנִים וַיֹּאמֶר יְהוּדָה הוֹצִיאוּהָ וְתִשָּׂרֵף׃                  
Rdz 38,24 wa je hi Ke misz losz H da szim waj juG Gad li hu da le mor zan ta Ta mar Kal la te cha we gam hin ne ha ra liz nu nim waj jo mer je hu da ho ci u ha we tis sa ref                  
Rdz 38,24 wayh Kmil Hdm wayyuGGad l|hûd l|mr z|nt Tmr Kallteºk wgam hinn hr liznûnm wayyºmer yhûd hcûºh wtiSSrp                  
Rdz 38,24 Po okoo trzech miesicach doniesiono Judzie: Twoja synowa Tamar staa si nierzdnic i nawet staa si brzemienn z powodu czynw nierzdnych. Juda rzek: Wyprowadcie j i spalcie!                                    
Rdz 38,25 הִוא מוּצֵאת וְהִיא שָׁלְחָה אֶל־חָמִיהָ לֵאמֹר לְאִישׁ אֲשֶׁר־אֵלֶּה לּוֹ אָנֹכִי הָרָה וַתֹּאמֶר הַכֶּר־נָא לְמִי הַחֹתֶמֶת וְהַפְּתִילִים וְהַמַּטֶּה הָאֵלֶּה׃                
Rdz 38,25 hiw mu cet we hi szal Ha el - Ha mi ha le mor le isz a szer - el le llo a no chi ha ra waT To mer haK Ker - na le mi ha Ho te met we haP Pe ti lim we ham mat te ha el le                
Rdz 38,25 hiw mûct wh lH el-Hmºh lmr l er-ºllè ll nk hr waTTºmer haKKer-n lm haHteºmet whaPPtlm whammaè hºllè                
Rdz 38,25 A gdy j wyprowadzono, posaa do swego tecia i kazaa powiedzie: Jestem brzemienn przez tego mczyzn, do ktrego te przedmioty nale. I dodaa: Niechaj rozpozna, czyje s: ten sygnet z pieczci, sznur i laska!                                  
Rdz 38,26 וַיַּכֵּר יְהוּדָה וַיֹּאמֶר צָדְקָה מִמֶּנִּי כִּי־עַל־כֵּן לֹא־נְתַתִּיהָ לְשֵׁלָה בְנִי וְלֹא־יָסַף עוֹד לְדַעְתָּהּ׃                            
Rdz 38,26 waj jaK Ker je hu da waj jo mer cad qa mim men ni Ki - al - Ken lo - ne taT Ti ha le sze la we ni we lo - ja saf od le da Ta                            
Rdz 38,26 wayyaKKr yhûd wayyºmer c|dq mimmeºnn K|-`al-Kn l-ntaTTºh ll bn wl|-ysap `d lda`T                            
Rdz 38,26 Kiedy za Juda pozna je, rzek: Ona jest sprawiedliwsza ode mnie, bo przecie nie chciaem jej da Szeli, memu synowi! - I Juda ju wicej z ni nie y.                                      
Rdz 38,27 וַיְהִי בְּעֵת לִדְתָּהּ וְהִנֵּה תְאוֹמִים בְּבִטְנָהּ׃                                        
Rdz 38,27 wa je hi Be et lid Ta we hin ne te o mim Be wit na                                        
Rdz 38,27 wayh B`t lidTh whinn tmm Bbinh                                        
Rdz 38,27 A gdy nadszed czas jej porodu, okazao si, e bdzie miaa blinita.                                            
Rdz 38,28 וַיְהִי בְלִדְתָּהּ וַיִּתֶּן־יָד וַתִּקַּח הַמְיַלֶּדֶת וַתִּקְשֹׁר עַל־יָדוֹ שָׁנִי לֵאמֹר זֶה יָצָא רִאשֹׁנָה׃                            
Rdz 38,28 wa je hi we lid Ta waj jiT Ten - jad waT Tiq qaH ha me jal le det waT Tiq szor al - ja do sza ni le mor ze ja ca ri szo na                            
Rdz 38,28 wayh blidTh wayyiTTen-yd waTTiqqaH hamyalleºdet waTTiqr `al-yd n lmr yc rin                            
Rdz 38,28 Kiedy zacza rodzi, [jedno z dzieci] wycigno rczk; poona, zawizawszy na tej rczce czerwon tasiemk, rzeka: Ten urodzi si pierwszy.                                        
Rdz 38,29 וַיְהִי כְּמֵשִׁיב יָדוֹ וְהִנֵּה יָצָא אָחִיו וַתֹּאמֶר מַה־פָּרַצְתָּ עָלֶיךָ פָּרֶץ וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פָּרֶץ׃                          
Rdz 38,29 wa je hi Ke me sziw ja do we hin ne ja ca a Hiw waT To mer ma - Pa rac Ta a le cha Pa rec waj jiq ra sze mo Pa rec                          
Rdz 38,29 wayh Kmb yd whinn yc Hw waTTºmer mà-PraºcT `lʺk Pºrec wayyiqr m Pºrec                          
Rdz 38,29 Ale cofno ono rczk i wyszed z ona jego brat. Wtedy [poona] powiedziaa: Dlaczego przedare si przez to przejcie? Dano mu wic imi Peres.                                      
Rdz 38,30 וְאַחַר יָצָא אָחִיו אֲשֶׁר עַל־יָדוֹ הַשָּׁנִי וַיִּקְרָא שְׁמוֹ זָרַח׃                                  
Rdz 38,30 we a Har ja ca a Hiw a szer al - ja do hasz sza ni waj jiq ra sze mo za raH s