Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 40,1 וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה חָטְאוּ מַשְׁקֵה מֶלֶךְ־מִצְרַיִם וְהָאֹפֶה לַאֲדֹנֵיהֶם לְמֶלֶךְ מִצְרָיִם׃                              
Rdz 40,1 wa je hi a Har haD De wa rim ha el le Ha tu masz qe me lech - mic ra jim we ha o fe la a do ne hem le me lech mic ra jim                              
Rdz 40,1 wayh aHar haDDbrm hºllè Hºû maq me|lek-micraºyim whpè ladnêhem lmeºlek micrºyim                              
Rdz 40,1 Po tych wydarzeniach podczaszy i nadworny piekarz krla egipskiego dopucili si wykroczenia przeciwko swemu panu, przeciwko krlowi egipskiemu.                                        
Rdz 40,2 וַיִּקְצֹף פַּרְעֹה עַל שְׁנֵי סָרִיסָיו עַל שַׂר הַמַּשְׁקִים וְעַל שַׂר הָאוֹפִים׃                              
Rdz 40,2 waj jiq cof Pa ro al sze ne sa ri saw al sar ham masz qim we al sar ha o fim                              
Rdz 40,2 wayyiqcp Par`ò `al srsyw `al Sar hammaqm w`al Sar hpm                              
Rdz 40,2 Faraon, rozgniewawszy si na obu tych dworzan, gwnego podczaszego i przeoonego nadwornych piekarzy,                                          
Rdz 40,3 וַיִּתֵּן אֹתָם בְּמִשְׁמַר בֵּית שַׂר הַטַּבָּחִים אֶל־בֵּית הַסֹּהַר מְקוֹם אֲשֶׁר יוֹסֵף אָסוּר שָׁם׃                          
Rdz 40,3 waj jiT Ten o tam Be misz mar Bet sar ha taB Ba Him el - Bet has so har me qom a szer jo sef a sur szam                          
Rdz 40,3 wayyiTTn tm Bmimar Bêt Sar haaBBHm el-Bêt hassºhar mqm er ysp sûr m                          
Rdz 40,3 odda ich pod stra przeoonego dworzan, do wizienia tam wanie, gdzie przebywa Jzef.                                            
Rdz 40,4 וַיִּפְקֹד שַׂר הַטַּבָּחִים אֶת־יוֹסֵף אִתָּם וַיְשָׁרֶת אֹתָם וַיִּהְיוּ יָמִים בְּמִשְׁמָר׃                                
Rdz 40,4 waj jif qod sar hat taB Ba Him et - jo sef iT Tam wa je sza ret o tam waj jih ju ja mim Be misz mar                                
Rdz 40,4 wayyipqd Sar haaBBHm et-ysp iTTm wayºret tm wayyihyû ymm Bmimr                                
Rdz 40,4 Tene przeoony dworzan powierzy ich opiece Jzefa, ktry mia im usugiwa. A gdy przebywali jaki czas w wizieniu,                                          
Rdz 40,5 וַיַּחַלְמוּ חֲלוֹם שְׁנֵיהֶם אִישׁ חֲלֹמוֹ בְּלַיְלָה אֶחָד אִישׁ כְּפִתְרוֹן חֲלֹמוֹ הַמַּשְׁקֶה וְהָאֹפֶה אֲשֶׁר לְמֶלֶךְ מִצְרַיִם אֲשֶׁר אֲסוּרִים בְּבֵית הַסֹּהַר׃              
Rdz 40,5 waj ja Hal mu Ha lom sze ne hem isz Ha lo mo Be laj la e Had isz Ke fit ron Ha lo mo ham masz qe we ha o fe a szer le me lech mic ra jim a szer a su rim Be wet has so har              
Rdz 40,5 wayya|Halmû Hlm nêhem Hlm Blaºyl eHd Kpitrn Hlm hammaqè whpè er lmeºlek micraºyim er sûrm Bbêt hassºhar              
Rdz 40,5 obaj - podczaszy i piekarz nadworny krla egipskiego - tej samej nocy obaj mieli sen o rnych znaczeniach.                                          
Rdz 40,6 וַיָּבֹא אֲלֵיהֶם יוֹסֵף בַּבֹּקֶר וַיַּרְא אֹתָם וְהִנָּם זֹעֲפִים׃                                    
Rdz 40,6 waj ja wo a le hem jo sef BaB Bo qer waj jar o tam we hin nam zo a fim                                    
Rdz 40,6 wayyb lêhem ysp BaBBºqer wayyaºr tm whinnm z`pm                                    
Rdz 40,6 Kiedy Jzef przyszed do nich z rana, zobaczy, e byli zafrasowani.                                              
Rdz 40,7 וַיִּשְׁאַל אֶת־סְרִיסֵי פַרְעֹה אֲשֶׁר אִתּוֹ בְמִשְׁמַר בֵּית אֲדֹנָיו לֵאמֹר מַדּוּעַ פְּנֵיכֶם רָעִים הַיּוֹם׃                          
Rdz 40,7 waj ji szal et - se ri se fa ro a szer iT To we misz mar Bet a do naw le mor maD Du a Pe ne chem ra im haj jom                          
Rdz 40,7 wayyial et-srsê par`ò er iTT bmimar Bêt dnyw lmr maDDûª` Pnêkem r`m hayym                          
Rdz 40,7 Zapyta wic obu tych dworzan faraona, ktrzy wraz z nim przebywali w wizieniu: Czemu to dzisiaj macie twarze tak zaspione?                                          
Rdz 40,8 וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו חֲלוֹם חָלַמְנוּ וּפֹתֵר אֵין אֹתוֹ וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יוֹסֵף הֲלוֹא לֵאלֹהִים פִּתְרֹנִים סַפְּרוּ־נָא לִי׃                      
Rdz 40,8 waj jo me ru e law Ha lom Ha lam nu u fo ter en o to waj jo mer a le hem jo sef ha lo le lo him Pit ro nim saP Pe ru - na li                      
Rdz 40,8 wayymrû lyw Hlm Hlaºmnû ûptr ên t wayyºmer lhem ysp hl l|lhm Pitrnm saPPrû-n l                      
Rdz 40,8 Odpowiedzieli mu: Mielimy seni nie ma nikogo, kto mgby nam go wytumaczy. Rzek do nich Jzef: Wszak wytumaczenia nale do Boga. Opowiedzcie mi je.                                      
Rdz 40,9 וַיְסַפֵּר שַׂר־הַמַּשְׁקִים אֶת־חֲלֹמוֹ לְיוֹסֵף וַיֹּאמֶר לוֹ בַּחֲלוֹמִי וְהִנֵּה־גֶפֶן לְפָנָי׃                                  
Rdz 40,9 wa je saP Per sar - ham masz qim et - Ha lo mo le jo sef waj jo mer lo Ba Ha lo mi we hin ne - ge fen le fa naj                                  
Rdz 40,9 waysaPPr Sa|r-hammaqm et-Hlm lysp wayyºmer l BaHlm whinn-geºpen lpny                                  
Rdz 40,9 Wtedy gwny podczaszy tak opowiedzia Jzefowi swj sen: Widziaem we nie krzew winny, ktry rs przede mn.                                          
Rdz 40,10 וּבַגֶּפֶן שְׁלֹשָׁה שָׂרִיגִם וְהִיא כְפֹרַחַת עָלְתָה נִצָּהּ הִבְשִׁילוּ אַשְׁכְּלֹתֶיהָ עֲנָבִים׃                                
Rdz 40,10 u waG Ge fen sze lo sza sa ri gim we hi che fo ra Hat al ta nic ca hiw szi lu asz Ke lo te ha a na wim                                
Rdz 40,10 ûbaGGeºpen l Srgìm wh kpraºHat `lt nicch hibºlû aKltʺh `nbm                                
Rdz 40,10 Na tym za krzewie byy trzy gazki. Krzew wypuci pczki i zakwit, a potem jego grona wyday dojrzae jagody.                                          
Rdz 40,11 וְכוֹס פַּרְעֹה בְּיָדִי וָאֶקַּח אֶת־הָעֲנָבִים וָאֶשְׂחַט אֹתָם אֶל־כּוֹס פַּרְעֹה וָאֶתֵּן אֶת־הַכּוֹס עַל־כַּף פַּרְעֹה׃                          
Rdz 40,11 we chos Pa ro Be ja di wa eq qaH et - ha a na wim wa es Hat o tam el - Kos Pa ro wa eT Ten et - haK Kos al - Kaf Pa ro                          
Rdz 40,11 wks Par`ò Byd weqqaH et-h|`nbm w|eSHa tm el-Ks Par`ò weTTn et-haKKs `al-Kap Par`ò                          
Rdz 40,11 W moim rku by puchar faraona. Zerwaem te jagody, wycisnem je do pucharu faraona i wrczyem w puchar faraonowi.                                          
Rdz 40,12 וַיֹּאמֶר לוֹ יוֹסֵף זֶה פִּתְרֹנוֹ שְׁלֹשֶׁת הַשָּׂרִגִים שְׁלֹשֶׁת יָמִים הֵם׃                                
Rdz 40,12 waj jo mer lo jo sef ze Pit ro no sze lo szet has sa ri gim sze lo szet ja mim hem                                
Rdz 40,12 wayyºmer l ysp Pitrn lºet haSSºrìgºm lºet ymm hm                                
Rdz 40,12 Jzef rzek do niego: Znaczenie snu jest takie: Trzy gazki s to trzy dni.                                              
Rdz 40,13 בְּעוֹד שְׁלֹשֶׁת יָמִים יִשָּׂא פַרְעֹה אֶת־רֹאשֶׁךָ וַהֲשִׁיבְךָ עַל־כַּנֶּךָ וְנָתַתָּ כוֹס־פַּרְעֹה בְּיָדוֹ כַּמִּשְׁפָּט הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר הָיִיתָ מַשְׁקֵהוּ׃                    
Rdz 40,13 Be od sze lo szet ja mim jis sa fa ro et - ro sze cha wa ha sziw cha al - Kan ne cha we na taT Ta chos - Pa ro Be ja do Kam misz Pat ha ri szon a szer ha ji ta masz qe hu                    
Rdz 40,13 B`d lºet ymm yiSS par`ò et-reºk wah|bk `al-Kanneºk wntaTT ks-Par`ò Byd KammiP h|rin er hyºt maqºhû                    
Rdz 40,13 Po upywie trzech dni faraon wywiadczy ci ask i przywrci ci na twj dawny urzd. Bdziesz podawa faraonowi puchar tak samo jak przedtem, gdy bye jego podczaszym.                                      
Rdz 40,14 כִּי אִם־זְכַרְתַּנִי אִתְּךָ כַּאֲשֶׁר יִיטַב לָךְ וְעָשִׂיתָ־נָּא עִמָּדִי חָסֶד וְהִזְכַּרְתַּנִי אֶל־פַּרְעֹה וְהוֹצֵאתַנִי מִן־הַבַּיִת הַזֶּה׃                        
Rdz 40,14 Ki im - ze char Ta ni iT Te cha Ka a szer ji taw lach we a si ta - nna im ma di Ha sed we hiz Kar Ta ni el - Pa ro we ho ce ta ni min - haB Ba jit haz ze                        
Rdz 40,14 K im-zkarTaºn iTTk Kaer yºab lk w`S|t-nn `immd Hºsed whizKarTaºn el-Par`ò whctaºn min-haBBaºyit hazzè                        
Rdz 40,14 Jeli nie zapomnisz o mnie, kiedy bdzie ci si dobrze dziao, oka mi yczliwo: wspomnij o mnie faraonowi, aby mnie uwolni z tego miejsca.                                        
Rdz 40,15 כִּי־גֻנֹּב גֻּנַּבְתִּי מֵאֶרֶץ הָעִבְרִים וְגַם־פֹּה לֹא־עָשִׂיתִי מְאוּמָה כִּי־שָׂמוּ אֹתִי בַּבּוֹר׃                                
Rdz 40,15 Ki - gun now Gun naw Ti me e rec ha iw rim we gam - Po lo - a si ti me u ma Ki - sa mu o ti BaB Bor                                
Rdz 40,15 K|-gunnb GunnaºbT meºrec h`ibrm wgam-Pò l-`Sºt| mûºm K|-Smû t BaBBr                                
Rdz 40,15 Bo przemoc zostaem uprowadzony z kraju Hebrajczykw, a i tu rwnie nie popeniem nic takiego, za co naleaoby mnie wtrci do tego lochu.                                        
Rdz 40,16 וַיַּרְא שַׂר־הָאֹפִים כִּי טוֹב פָּתָר וַיֹּאמֶר אֶל־יוֹסֵף אַף־אֲנִי בַּחֲלוֹמִי וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה סַלֵּי חֹרִי עַל־רֹאשִׁי׃                        
Rdz 40,16 waj jar sar - ha o fim Ki tow Pa tar waj jo mer el - jo sef af - a ni Ba Ha lo mi we hin ne sze lo sza sal le Ho ri al - ro szi                        
Rdz 40,16 wayyaºr Sar-hpm K b Ptr wayyºmer el-ysp ap-n BaHlm whinn l sallê Hr `al-r                        
Rdz 40,16 Przeoony nadwornych piekarzy, widzc, e Jzef dobrze sen wytumaczy, rzek do niego: Ja za miaem taki sen: Trzymaem na gowie trzy kosze biaego pieczywa.                                      
Rdz 40,17 וּבַסַּל הָעֶלְיוֹן מִכֹּל מַאֲכַל פַּרְעֹה מַעֲשֵׂה אֹפֶה וְהָעוֹף אֹכֵל אֹתָם מִן־הַסַּל מֵעַל רֹאשִׁי׃                          
Rdz 40,17 u was sal ha el jon miK Kol ma a chal Pa ro ma a se o fe we ha of o chel o tam min - has sal me al ro szi                          
Rdz 40,17 ûbassal h|`elyn miKKl makal Par`ò ma`S wh`p kl tm min-hassal m`al r                          
Rdz 40,17 W koszu, ktry by na wierzchu, znajdowao si wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla faraona. A ptactwo wydziobywao je z tego kosza, ktry by na mojej gowie.                                      
Rdz 40,18 וַיַּעַן יוֹסֵף וַיֹּאמֶר זֶה פִּתְרֹנוֹ שְׁלֹשֶׁת הַסַּלִּים שְׁלֹשֶׁת יָמִים הֵם׃                                
Rdz 40,18 waj ja an jo sef waj jo mer ze Pit ro no sze lo szet has sal lim sze lo szet ja mim hem                                
Rdz 40,18 wayyaº`an ysp wayyºmer Pitrn lºet hassallm lºet ymm hm                                
Rdz 40,18 Jzef tak odpowiedzia: Znaczenie snu jest takie: Trzy kosze - to trzy dni.                                              
Rdz 40,19 בְּעוֹד שְׁלֹשֶׁת יָמִים יִשָּׂא פַרְעֹה אֶת־רֹאשְׁךָ מֵעָלֶיךָ וְתָלָה אוֹתְךָ עַל־עֵץ וְאָכַל הָעוֹף אֶת־בְּשָׂרְךָ מֵעָלֶיךָ׃                        
Rdz 40,19 Be od sze lo szet ja mim jis sa fa ro et - ro sze cha me a le cha we ta la ot cha al - ec we a chal ha of et - Be sar cha me a le cha                        
Rdz 40,19 B`d lºet ymm yiSS par`ò et-r|k m|`lʺk wtl tk `al-`c wkal h`p et-BSrk m`lʺk                        
Rdz 40,19 Za trzy dni faraon rozkae ci ci gow i powiesi twe ciao na drzewie. Wtedy ptaki bd rozdziobyway twe ciao.                                          
Rdz 40,20 וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי יוֹם הֻלֶּדֶת אֶת־פַּרְעֹה וַיַּעַשׂ מִשְׁתֶּה לְכָל־עֲבָדָיו וַיִּשָּׂא אֶת־רֹאשׁ שַׂר הַמַּשְׁקִים וְאֶת־רֹאשׁ שַׂר הָאֹפִים בְּתוֹךְ עֲבָדָיו׃                
Rdz 40,20 wa je hi Baj jom hasz sze li szi jom hul le det et - Pa ro waj ja as misz Te le chol - a wa daw waj jis sa et - rosz sar ham masz qim we et - rosz sar ha o fim Be toch a wa daw                
Rdz 40,20 wayh Bayym hal ym hulleºdet et-Par`ò wayyaº`aS miTè lkol-`bdyw wayyiSS et-r Sar hammaqm wet-r Sar hpm Btk `bdyw                
Rdz 40,20 Na trzeci dzie, w dniu swoich urodzin, faraon wyprawi uczt dla swych dworzan. I wtedy w ich obecnoci kaza sprowadzi z wizienia przeoonego podczaszych i przeoonego piekarzy.                                    
Rdz 40,21 וַיָּשֶׁב אֶת־שַׂר הַמַּשְׁקִים עַל־מַשְׁקֵהוּ וַיִּתֵּן הַכּוֹס עַל־כַּף פַּרְעֹה׃                                    
Rdz 40,21 waj ja szew et - sar ham masz qim al - masz qe hu waj jiT Ten haK Kos al - Kaf Pa ro                                    
Rdz 40,21 wayyºeb et-Sar hammaqm `al-maqºhû wayyiTTn haKKs `al-Kap Par`ò                                    
Rdz 40,21 Przeoonego podczaszych przywrci na dawny urzd podczaszego; podawa wic on puchar faraonowi.                                          
Rdz 40,22 וְאֵת שַׂר הָאֹפִים תָּלָה כַּאֲשֶׁר פָּתַר לָהֶם יוֹסֵף׃                                    
Rdz 40,22 we et sar ha o fim Ta la Ka a szer Pa tar la hem jo sef                                    
Rdz 40,22 wt Sar hpm Tl Kaer Ptar lhem ysp                                    
Rdz 40,22 Przeoonego piekarzy za kaza powiesi - jak im zapowiedzia Jzef.                                              
Rdz 40,23 וְלֹא־זָכַר שַׂר־הַמַּשְׁקִים אֶת־יוֹסֵף וַיִּשְׁכָּחֵהוּ׃                                            
Rdz 40,23 we lo - za char sar - ham masz qim et - jo sef waj jisz Ka He hu P                                          
Rdz 40,23 wl|-zkar Sa|r-hammaqm et-ysp wayyiKHºhû P                                          
Rdz 40,23 Przeoony podczaszych nie pamita jednak o Jzefie, zapomnia o nim.                                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski