Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 41,1 וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵם וְהִנֵּה עֹמֵד עַל־הַיְאֹר׃                                  
Rdz 41,1 wa je hi miq qec sze na ta jim ja mim u fa ro Ho lem we hin ne o med al - ha je or                                  
Rdz 41,1 wayh miqqc ntaºyim ymm ûpar`ò Hlm whinn `md `al-hayr                                  
Rdz 41,1 W dwa lata pniej faraon mia sen. [nio mu si, e] sta nad Nilem.                                              
Rdz 41,2 וְהִנֵּה מִן־הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת יְפוֹת מַרְאֶה וּבְרִיאֹת בָּשָׂר וַתִּרְעֶינָה בָּאָחוּ׃                              
Rdz 41,2 we hin ne min - ha je or o lot sze wa Pa rot je fot ma re u we ri ot Ba sar waT Ti re na Ba a Hu                              
Rdz 41,2 whinn min-hayr `lt eºba` Prt ypt marè ûbrt BSr waTTir`ʺn BºHû                              
Rdz 41,2 I oto z Nilu wyszo siedem krw piknych i tustych, ktre zaczy si pa wrd sitowia.                                            
Rdz 41,3 וְהִנֵּה שֶׁבַע פָּרוֹת אֲחֵרוֹת עֹלוֹת אַחֲרֵיהֶן מִן־הַיְאֹר רָעוֹת מַרְאֶה וְדַקּוֹת בָּשָׂר וַתַּעֲמֹדְנָה אֵצֶל הַפָּרוֹת עַל־שְׂפַת הַיְאֹר׃                    
Rdz 41,3 we hin ne sze wa Pa rot a He rot o lot a Ha re hen min - ha je or ra ot ma re we daq qot Ba sar waT Ta a mod na e cel haP Pa rot al - se fat ha je or                    
Rdz 41,3 whinn eºba` Prt Hrt `lt aHrêhen min-hayr r`t marè wdaqqt BSr wa|TTa`mºdn ºcel haPPrt `al-Spat hayr                    
Rdz 41,3 Ale oto siedem innych krw wyszo z Nilu, brzydkich i chudych, ktre stany obok tamtych nad brzegiem Nilu.                                          
Rdz 41,4 וַתֹּאכַלְנָה הַפָּרוֹת רָעוֹת הַמַּרְאֶה וְדַקֹּת הַבָּשָׂר אֵת שֶׁבַע הַפָּרוֹת יְפֹת הַמַּרְאֶה וְהַבְּרִיאֹת וַיִּיקַץ פַּרְעֹה׃                        
Rdz 41,4 waT To chal na haP Pa rot ra ot ham ma re we daq qot haB Ba sar et sze wa haP Pa rot je fot ham ma re we haB Be ri ot waj ji qac Pa ro                        
Rdz 41,4 waTTkaºln haPPrt r`t hammarè wdaqqt haBBSr t eºba` haPPrt ypt hammarè whaBBrt wayyqac Par`ò                        
Rdz 41,4 Te brzydkie i chude krowy poary siedem owych krw piknych i tustych. Faraon przebudzi si.                                            
Rdz 41,5 וַיִּישָׁן וַיַּחֲלֹם שֵׁנִית וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים עֹלוֹת בְּקָנֶה אֶחָד בְּרִיאוֹת וְטֹבוֹת׃                              
Rdz 41,5 waj ji szan waj ja Ha lom sze nit we hin ne sze wa sziB B lim o lot Be qa ne e Had Be ri ot we to wot                              
Rdz 41,5 wayyn wa|yyaHlm nt whinn eºba` iBBlm `lt Bqnè eHd Brt wbt                              
Rdz 41,5 A kiedy znw zasn, mia drugi sen. Przynio mu si siedem kosw wyrastajcych z jednej odygi, zdrowych i piknych.                                          
Rdz 41,6 וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים דַּקּוֹת וּשְׁדוּפֹת קָדִים צֹמְחוֹת אַחֲרֵיהֶן׃                                    
Rdz 41,6 we hin ne sze wa sziB B lim Daq qot u sze du fot qa dim com Hot a Ha re hen                                    
Rdz 41,6 whinn eºba` iBBlm Daqqt ûdûpt qdm cmHt aHrêhen                                    
Rdz 41,6 A oto po nich wyroso siedem kosw pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim.                                            
Rdz 41,7 וַתִּבְלַעְנָה הַשִּׁבֳּלִים הַדַּקּוֹת אֵת שֶׁבַע הַשִּׁבֳּלִים הַבְּרִיאוֹת וְהַמְּלֵאוֹת וַיִּיקַץ פַּרְעֹה וְהִנֵּה חֲלוֹם׃                            
Rdz 41,7 waT Tiw la na hasz sziB B lim haD Daq qot et sze wa hasz sziB B lim haB Be ri ot we ham me le ot waj ji qac Pa ro we hin ne Ha lom                            
Rdz 41,7 waTTiblaº`n haiBBlm haDDaqqt t eºba` ha|iBBlm haBBrt whammlt wayyqac Par`ò whinn Hlm                            
Rdz 41,7 I te puste kosy pochony owych siedem kosw zdrowych i penych. Potem faraon przebudzi si. By to tylko sen.                                          
Rdz 41,7 וַיְהִי בַבֹּקֶר וַתִּפָּעֶם רוּחוֹ וַיִּשְׁלַח וַיִּקְרָא אֶת־כָּל־חַרְטֻמֵּי מִצְרַיִם וְאֶת־כָּל־חֲכָמֶיהָ וַיְסַפֵּר פַּרְעֹה לָהֶם אֶת־חֲלֹמוֹ וְאֵין־פּוֹתֵר אוֹתָם לְפַרְעֹה׃                    
Rdz 41,7 wa je hi waB Bo qer waT TiP Pa em ru Ho waj jisz laH waj jiq ra et - Kol - Har tum me mic ra jim we et - Kol - Ha cha me ha wa je saP Per Pa ro la hem et - Ha lo mo we en - Po ter o tam le fa ro                    
Rdz 41,7 wayh baBBºqer waTTiPPº`em rûH wayyilaH wayyiqr et-Kol-Harummê micraºyim wet-Kol-Hkmʺh waysaPPr Par`ò lhem et-Hlm wên-Ptr tm lpar`ò                    
Rdz 41,7 Rano faraon, zaniepokojony, rozkaza wezwa wszystkich wrbitw egipskich oraz wszystkich mdrcw i opowiedzia im, co mu si nio. Nie byo jednak nikogo, kto by umia wytumaczy faraonowi te sny.                                    
Rdz 41,9 וַיְדַבֵּר שַׂר הַמַּשְׁקִים אֶת־פַּרְעֹה לֵאמֹר אֶת־חֲטָאַי אֲנִי מַזְכִּיר הַיּוֹם׃                                  
Rdz 41,9 wa je daB Ber sar ham masz qim et - Pa ro le mor et - Ha ta aj a ni maz Kir haj jom                                  
Rdz 41,9 waydaBBr Sar hammaqm et-Par`ò lmr et-Hay n mazKr hayym                                  
Rdz 41,9 Wtedy przeoony podczaszych rzek do faraona: Dzisiaj wyznam moje grzechy.                                            
Rdz 41,10 פַּרְעֹה קָצַף עַל־עֲבָדָיו וַיִּתֵּן אֹתִי בְּמִשְׁמַר בֵּית שַׂר הַטַּבָּחִים אֹתִי וְאֵת שַׂר הָאֹפִים׃                          
Rdz 41,10 Pa ro qa caf al - a wa daw waj jiT Ten o ti Be misz mar Bet sar hat taB Ba Him o ti we et sar ha o fim                          
Rdz 41,10 Par`ò qcap `al-`bdyw wayyiTTn t Bmimar Bêt Sar haaBBHm t wt Sar hpm                          
Rdz 41,10 Faraon, rozgniewawszy si na swego sug odda mnie, a ze mn i przeoonego piekarzy pod stra do domu przeoonego dworzan.                                        
Rdz 41,11 וַנַּחַלְמָה חֲלוֹם בְּלַיְלָה אֶחָד אֲנִי וָהוּא אִישׁ כְּפִתְרוֹן חֲלֹמוֹ חָלָמְנוּ׃                                
Rdz 41,11 wan na Hal ma Ha lom Be laj la e Had a ni wa hu isz Ke fit ron Ha lo mo Ha lam nu                                
Rdz 41,11 wanna|Halm Hlm Blaºyl eHd n whû Kpitrn Hlm Hlºmnû                                
Rdz 41,11 I wtedy mielimy obaj jednej nocy sen, on inny a ja inny.                                              
Rdz 41,12 וְשָׁם אִתָּנוּ נַעַר עִבְרִי עֶבֶד לְשַׂר הַטַּבָּחִים וַנְּסַפֶּר־לוֹ וַיִּפְתָּר־לָנוּ אֶת־חֲלֹמֹתֵינוּ אִישׁ כַּחֲלֹמוֹ פָּתָר׃                          
Rdz 41,12 we szam iT Ta nu na ar iw ri e wed le sar hat taB Ba Him wan ne saP Per - lo waj jif Tor - la nu et - Ha lo mo te nu isz Ka Ha lo mo Pa tar                          
Rdz 41,12 wm iTTºnû naº`ar `ibr `eºbed lSar haaBBHm wannºsaPPer-l wayyipTor-lºnû et-Hlmtêºnû KaHlm Ptr                          
Rdz 41,12 A by tam z nami pewien mody Hebrajczyk, suga przeoonego dworzan. Opowiedzielimy mu, a on wytumaczy nam nasze sny, tumaczc sen kadego z nas.                                      
Rdz 41,13 וַיְהִי כַּאֲשֶׁר פָּתַר־לָנוּ כֵּן הָיָה אֹתִי הֵשִׁיב עַל־כַּנִּי וְאֹתוֹ תָלָה׃                                
Rdz 41,13 wa je hi Ka a szer Pa tar - la nu Ken ha ja o ti he sziw al - Kan ni we o to ta la                                
Rdz 41,13 wayh Kaer P|tar-lºnû Kn hy t hb `al-Kann wt tl                                
Rdz 41,13 I stao si tak, jak nam je wytumaczy: mnie przywrci [faraon] na mj urzd, a jego powiesi.                                            
Rdz 41,14 וַיִּשְׁלַח פַּרְעֹה וַיִּקְרָא אֶת־יוֹסֵף וַיְרִיצֻהוּ מִן־הַבּוֹר וַיְגַלַּח וַיְחַלֵּף שִׂמְלֹתָיו וַיָּבֹא אֶל־פַּרְעֹה׃                              
Rdz 41,14 waj jisz laH Pa ro waj jiq ra et - jo sef wa je ri cu hu min - haB Bor wa je gal laH wa je Hal lef sim lo taw waj ja wo el - Pa ro                              
Rdz 41,14 wayyilaH Par`ò wayyiqr et-ysp wayrcuºhû min-haBBr waygallaH wayHallp Simltyw wayyb el-Par`ò                              
Rdz 41,14 Wtedy faraon kaza wezwa Jzefa. Wyprowadzono go wic pospiesznie z lochu, a on, ogoliwszy si oraz zmieniwszy szaty, przyszed do faraona.                                        
Rdz 41,15 וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה אֶל־יוֹסֵף חֲלוֹם חָלַמְתִּי וּפֹתֵר אֵין אֹתוֹ וַאֲנִי שָׁמַעְתִּי עָלֶיךָ לֵאמֹר תִּשְׁמַע חֲלוֹם לִפְתֹּר אֹתוֹ׃                    
Rdz 41,15 waj jo mer Pa ro el - jo sef Ha lom Ha lam Ti u fo ter en o to wa a ni sza ma Ti a le cha le mor Tisz ma Ha lom lif Tor o to                    
Rdz 41,15 wayyºmer Par`ò el-ysp Hlm HlaºmT ûptr ên t wan maº`T `lʺk lmr Tima` Hlm lipTr t                    
Rdz 41,15 Faraon rzek do Jzefa: Miaem sen, ktrego nikt nie umie wytumaczy. Ja za syszaem, jak mwiono o tobie, e skoro usyszysz sen, zaraz go wytumaczysz.                                        
Rdz 41,16 וַיַּעַן יוֹסֵף אֶת־פַּרְעֹה לֵאמֹר בִּלְעָדָי אֱלֹהִים יַעֲנֶה אֶת־שְׁלוֹם פַּרְעֹה׃                                  
Rdz 41,16 waj ja an jo sef et - Pa ro le mor Bi la daj e lo him ja a ne et - sze lom Pa ro                                  
Rdz 41,16 wayyaº`an ysp et-Par`ò lmr Bil`dy lhm ya`nè et-lm Par`ò                                  
Rdz 41,16 Jzef tak odpowiedzia faraonowi: Nie ja, lecz Bg da pomyln odpowied tobie, o faraonie.                                            
Rdz 41,17 וַיְדַבֵּר פַּרְעֹה אֶל־יוֹסֵף בַּחֲלֹמִי הִנְנִי עֹמֵד עַל־שְׂפַת הַיְאֹר׃                                    
Rdz 41,17 wa je daB Ber Pa ro el - jo sef Ba Ha lo mi hin ni o med al - se fat ha je or                                    
Rdz 41,17 waydaBBr Par`ò el-ysp BaHlm hinn `md `al-Spat hayr                                    
Rdz 41,17 Faraon zacz wic opowiada Jzefowi: nio mi si, e staem nad brzegiem Nilu.                                            
Rdz 41,18 וְהִנֵּה מִן־הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת בְּרִיאוֹת בָּשָׂר וִיפֹת תֹּאַר וַתִּרְעֶינָה בָּאָחוּ׃                              
Rdz 41,18 we hin ne min - ha je or o lot sze wa Pa rot Be ri ot Ba sar wi fot To ar waT Ti re na Ba a Hu                              
Rdz 41,18 whinn min-hayr `lt eºba` Prt Brt BSr wpt Tºar waTTir`ʺn BºHû                              
Rdz 41,18 I nagle z Nilu wyszo siedem krw tustych i piknych, ktre zaczy si pa wrd sitowia.                                            
Rdz 41,19 וְהִנֵּה שֶׁבַע־פָּרוֹת אֲחֵרוֹת עֹלוֹת אַחֲרֵיהֶן דַּלּוֹת וְרָעוֹת תֹּאַר מְאֹד וְרַקּוֹת בָּשָׂר לֹא־רָאִיתִי כָהֵנָּה בְּכָל־אֶרֶץ מִצְרַיִם לָרֹעַ׃                    
Rdz 41,19 we hin ne sze wa - Pa rot a He rot o lot a Ha re hen Dal lot we ra ot To ar me od we raq qot Ba sar lo - ra i ti cha hen na Be chol - e rec mic ra jim la ro a                    
Rdz 41,19 whinn e|ba`-Prt Hrt `lt aHrêhen Dallt wr`t Tºar md wraqqt BSr l|-rºt khºnn Bkol-eºrec micraºyim lrª`                    
Rdz 41,19 A oto siedem krw innych wyszo za nimi, chudych i tak brzydkich, e podobnie brzydkich nie widziaem w caym Egipcie.                                          
Rdz 41,20 וַתֹּאכַלְנָה הַפָּרוֹת הָרַקּוֹת וְהָרָעוֹת אֵת שֶׁבַע הַפָּרוֹת הָרִאשֹׁנוֹת הַבְּרִיאֹת׃                                  
Rdz 41,20 waT To chal na haP Pa rot ha raq qot we ha ra ot et sze wa haP Pa rot ha ri szo not haB Be ri ot                                  
Rdz 41,20 waTTkaºln haPPrt hraqqt whr`t t eºba` haPPrt hrint haBBrt                                  
Rdz 41,20 Krowy chude i brzydkie poary owych siedem krw pierwszych, tustych.                                              
Rdz 41,21 וַתָּבֹאנָה אֶל־קִרְבֶּנָה וְלֹא נוֹדַע כִּי־בָאוּ אֶל־קִרְבֶּנָה וּמַרְאֵיהֶן רַע כַּאֲשֶׁר בַּתְּחִלָּה וָאִיקָץ׃                              
Rdz 41,21 waT Ta wo na el - qir Be na we lo no da Ki - wa u el - qir Be na u ma re hen ra Ka a szer BaT Te Hil la wa i qac                              
Rdz 41,21 waTTbºn el-qirBeºn wl nda` K-bºû el-qirBeºn ûmarêhen ra` Kaer BaTTHill wqc                              
Rdz 41,21 Gdy te znalazy si w ich brzuchach, nie byo wcale zna, e tam weszy; te, ktre je poary, byy nadal tak samo chude jak poprzednio. I ocknem si.                                        
Rdz 41,22 וָאֵרֶא בַּחֲלֹמִי וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים עֹלֹת בְּקָנֶה אֶחָד מְלֵאֹת וְטֹבוֹת׃                                
Rdz 41,22 wa e re Ba Ha lo mi we hin ne sze wa sziB B lim o lot Be qa ne e Had me le ot we to wot                                
Rdz 41,22 wºre BaHlm whinn eºba` iBBlm `lt Bqnè eHd mlt wbt                                
Rdz 41,22 A potem zobaczyem we nie siedem kosw wyrastajcych z jednej odygi, zdrowych i piknych.                                            
Rdz 41,23 וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים צְנֻמוֹת דַּקּוֹת שְׁדֻפוֹת קָדִים צֹמְחוֹת אַחֲרֵיהֶם׃                                  
Rdz 41,23 we hin ne sze wa sziB B lim ce nu mot Daq qot sze du fot qa dim com Hot a Ha re hem                                  
Rdz 41,23 whinn eºba` iBBlm cnùmt Daqqt dùpt qdm cmHt aHrêhem                                  
Rdz 41,23 Lecz oto siedem kosw zeschnitych, pustych, zniszczonych wiatrem wschodnim wyroso po nich.                                          
Rdz 41,24 וַתִּבְלַעְןָ הָשִׁבֳּלִים הַדַּקֹּת אֵת שֶׁבַע הַשִׁבֳּלִים הַטֹּבוֹת וָאֹמַר אֶל־הַחַרְטֻמִּים וְאֵין מַגִּיד לִי׃                            
Rdz 41,24 waT Tiw la na ha sziB B lim haD Daq qot et sze wa ha sziB B lim hat to wot wa o mar el - ha Har tum mim we en maG Gid li                            
Rdz 41,24 waTTiblaº`n hiBBlm haDDaqqt t eºba` ha|iBBlm habt w|mar el-ha|Harummm wên maGGd l                            
Rdz 41,24 I te puste kosy pochony owych siedem kosw piknych. A gdy to opowiedziaem wrbitom, aden nie potrafi mi wytumaczy.                                        
Rdz 41,25 וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל־פַּרְעֹה חֲלוֹם פַּרְעֹה אֶחָד הוּא אֵת אֲשֶׁר הָאֱלֹהִים עֹשֶׂה הִגִּיד לְפַרְעֹה׃                          
Rdz 41,25 waj jo mer jo sef el - Pa ro Ha lom Pa ro e Had hu et a szer ha e lo him o se hiG Gid le fa ro                          
Rdz 41,25 wayyºmer ysp el-Par`ò Hlm Par`ò eHd t er hlhm `Sè hiGGd lpar`ò                          
Rdz 41,25 Jzef rzek do faraona: Sen twj, o faraonie, jest jeden. To, co Bg zamierza uczyni, zapowiedzia tobie, faraonie.                                          
Rdz 41,26 שֶׁבַע פָּרֹת הַטֹּבֹת שֶׁבַע שָׁנִים הֵנָּה וְשֶׁבַע הַשִּׁבֳּלִים הַטֹּבֹת שֶׁבַע שָׁנִים הֵנָּה חֲלוֹם אֶחָד הוּא׃                      
Rdz 41,26 sze wa Pa rot hat to wot sze wa sza nim hen na we sze wa hasz sziB B lim hat to wot sze wa sza nim hen na Ha lom e Had hu                      
Rdz 41,26 eºba` Prt habt eºba` nm hºnn weºba` ha|iBBlm habt eºba` nm hºnn Hlm eHd                      
Rdz 41,26 Siedem krw piknych - to siedem lat, i siedem kosw piknych - to te siedem lat; jest to bowiem sen jeden.                                          
Rdz 41,27 וְשֶׁבַע הַפָּרוֹת הָרַקּוֹת וְהָרָעֹת הָעֹלֹת אַחֲרֵיהֶן שֶׁבַע שָׁנִים הֵנָּה וְשֶׁבַע הַשִׁבֳּלִים הָרֵקוֹת שְׁדֻפוֹת הַקָּדִים יִהְיוּ שֶׁבַע שְׁנֵי רָעָב׃                
Rdz 41,27 we sze wa haP Pa rot ha raq qot we ha ra ot ha o lot a Ha re hen sze wa sza nim hen na we sze wa ha sziB B lim ha re qot sze du fot haq qa dim jih ju sze wa sze ne ra aw                
Rdz 41,27 weºba` haPPrt h|raqqt whr`t h`lt aHrêhen eºba` nm hºnn weºba` ha|iBBlm hrqt dùpt haqqdm yihyû eºba` r`b                
Rdz 41,27 Siedem za krw chudych i brzydkich, ktre wyszy za tamtymi, i siedem kosw pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim - to te siedem lat - godu.                                        
Rdz 41,28 הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי אֶל־פַּרְעֹה אֲשֶׁר הָאֱלֹהִים עֹשֶׂה הֶרְאָה אֶת־פַּרְעֹה׃                                
Rdz 41,28 hu haD Da war a szer DiB Bar Ti el - Pa ro a szer ha e lo him o se he ra et - Pa ro                                
Rdz 41,28 haDDbr er DiBBaºrT el-Par`ò er hlhm `Sè her et-Par`ò                                
Rdz 41,28 To, o czym mwi faraonowi, Bg uczyni tak, jak pokaza faraonowi.                                              
Rdz 41,29 הִנֵּה שֶׁבַע שָׁנִים בָּאוֹת שָׂבָע גָּדוֹל בְּכָל־אֶרֶץ מִצְרָיִם׃                                    
Rdz 41,29 hin ne sze wa sza nim Ba ot sa wa Ga dol Be chol - e rec mic ra jim                                    
Rdz 41,29 hinn eºba` nm Bt Sb` Gdl Bkol-eºrec micrºyim                                    
Rdz 41,29 Bo nadejdzie siedem lat obfitoci wielkiej w caym Egipcie.                                              
Rdz 41,30 וְקָמוּ שֶׁבַע שְׁנֵי רָעָב אַחֲרֵיהֶן וְנִשְׁכַּח כָּל־הַשָּׂבָע בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם וְכִלָּה הָרָעָב אֶת־הָאָרֶץ׃                            
Rdz 41,30 we qa mu sze wa sze ne ra aw a Ha re hen we nisz KaH Kol - has sa wa Be e rec mic ra jim we chil la ha ra aw et - ha a rec                            
Rdz 41,30 wqmû eºba` r`b aHrêhen wniKaH Kol-haSSb` Beºrec micrºyim wkill hr`b et-hºrec                            
Rdz 41,30 A po nich nastanie siedem lat godu; i pjdzie w niepami caa ta obfito w Egipcie, gdy gd bdzie niszczy kraj.                                          
Rdz 41,31 וְלֹא־יִוָּדַע הַשָּׂבָע בָּאָרֶץ מִפְּנֵי הָרָעָב הַהוּא אַחֲרֵי־כֵן כִּי־כָבֵד הוּא מְאֹד׃                                
Rdz 41,31 we lo - jiw wa da has sa wa Ba a rec miP Pe ne ha ra aw ha hu a Ha re - chen Ki - cha wed hu me od                                
Rdz 41,31 wl|-yiwwda` haSSb` Bºrec miPPnê hr`b hahû aHrê-kn K|-kbd md                                
Rdz 41,31 Nie bd ju wiedzieli o obfitoci w tym kraju wskutek godu, ktry potem nadejdzie, bo bdzie to gd bardzo ciki.                                          
Rdz 41,32 וְעַל הִשָּׁנוֹת הַחֲלוֹם אֶל־פַּרְעֹה פַּעֲמָיִם כִּי־נָכוֹן הַדָּבָר מֵעִם הָאֱלֹהִים וּמְמַהֵר הָאֱלֹהִים לַעֲשֹׂתוֹ׃