Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 42,1 וַיַּרְא יַעֲקֹב כִּי יֶשׁ־שֶׁבֶר בְּמִצְרָיִם וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב לְבָנָיו לָמָּה תִּתְרָאוּ׃                                
Rdz 42,1 waj jar ja a qow Ki jesz - sze wer Be mic ra jim waj jo mer ja a qow le wa naw lam ma Tit ra u                                
Rdz 42,1 wayyaºr ya`qb K ye-eºber Bmicrºyim wayyºmer ya`qb lbnyw lºmm Titrû                                
Rdz 42,1 Gdy Jakub dowiedzia si, e jest zboe w Egipcie, rzek do swoich synw: Czemu si ocigacie?                                            
Rdz 42,2 וַיֹּאמֶר הִנֵּה שָׁמַעְתִּי כִּי יֶשׁ־שֶׁבֶר בְּמִצְרָיִם רְדוּ־שָׁמָּה וְשִׁבְרוּ־לָנוּ מִשָּׁם וְנִחְיֶה וְלֹא נָמוּת׃                            
Rdz 42,2 waj jo mer hin ne sza ma Ti Ki jesz - sze wer Be mic ra jim re du - szam ma we sziw ru - la nu misz szam we niH je we lo na mut                            
Rdz 42,2 wayyºmer hinn maº`T K ye-eºber Bmicrºyim rdû-ºmm wibrû-lºnû mim wniHyè wl nmût                            
Rdz 42,2 I doda: Wanie syszaem, e w Egipcie jest zboe, idcie tam i zakupcie dla nas zboa, abymy przetrwali i nie pomarli.                                          
Rdz 42,3 וַיֵּרְדוּ אֲחֵי־יוֹסֵף עֲשָׂרָה לִשְׁבֹּר בָּר מִמִּצְרָיִם׃                                        
Rdz 42,3 waj jer du a He - jo sef a sa ra lisz Bor Bar mim mic ra jim                                        
Rdz 42,3 wayyrdû Hê|-ysp `Sr liBr Br mimmicrºyim                                        
Rdz 42,3 Dziesiciu braci Jzefa udao si zatem do Egiptu, aby tam kupi zboa.                                              
Rdz 42,4 וְאֶת־בִּנְיָמִין אֲחִי יוֹסֵף לֹא־שָׁלַח יַעֲקֹב אֶת־אֶחָיו כִּי אָמַר פֶּן־יִקְרָאֶנּוּ אָסוֹן׃                                
Rdz 42,4 we et - Bin ja min a Hi jo sef lo - sza laH ja a qow et - e Haw Ki a mar Pen - jiq ra en nu a son                                
Rdz 42,4 wet-Binymn H ysp l-laH ya`qb et-eHyw K mar Pen-yiqreºnnû sn                                
Rdz 42,4 Beniamina, brata Jzefa, Jakub nie posa wraz z synami; pomyla bowiem: Jeszcze go moe spotka jaka za przygoda.                                          
Rdz 42,5 וַיָּבֹאוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִשְׁבֹּר בְּתוֹךְ הַבָּאִים כִּי־הָיָה הָרָעָב בְּאֶרֶץ כְּנָעַן׃                                
Rdz 42,5 waj ja wo u Be ne jis ra el lisz Bor Be toch haB Ba im Ki - ha ja ha ra aw Be e rec Ke na an                                
Rdz 42,5 wayybºû Bnê yiSrl liBr Btk haBBm K|-hy hr`b Beºrec Knº`an                                
Rdz 42,5 Kiedy synowie Izraela przybyli wraz z innymi, ktrzy tam rwnie si udawali, aby kupi zboa bo gd by w Kanaanie,                                          
Rdz 42,6 וְיוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט עַל־הָאָרֶץ הוּא הַמַּשְׁבִּיר לְכָל־עַם הָאָרֶץ וַיָּבֹאוּ אֲחֵי יוֹסֵף וַיִּשְׁתַּחֲווּ־לוֹ אַפַּיִם אָרְצָה׃                        
Rdz 42,6 we jo sef hu hasz szal lit al - ha a rec hu ham masz Bir le chol - am ha a rec waj ja wo u a He jo sef waj jisz Ta Ha wu - lo aP Pa jim ar ca                        
Rdz 42,6 wysp haall `al-hºrec hammaBr lkol-`am hºrec wayybºû ysp wayyiTa|Hwû-l aPPaºyim ºrc                        
Rdz 42,6 Jzef sprawowa wadz w kraju i on to sprzedawa zboe wszystkim mieszkacom tego kraju. Bracia Jzefa, przybywszy do niego, oddali mu pokon twarz do ziemi.                                      
Rdz 42,7 וַיַּרְא יוֹסֵף אֶת־אֶחָיו וַיַּכִּרֵם וַיִּתְנַכֵּר אֲלֵיהֶם וַיְדַבֵּר אִתָּם קָשׁוֹת וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מֵאַיִן בָּאתֶם וַיֹּאמְרוּ מֵאֶרֶץ כְּנַעַן לִשְׁבָּר־אֹכֶל׃                  
Rdz 42,7 waj jar jo sef et - e Haw waj jaK Ki rem waj jit naK Ker a le hem wa je daB Ber iT Tam qa szot waj jo mer a le hem me a jin Ba tem waj jo me ru me e rec Ke na an lisz Bor - o chel                  
Rdz 42,7 wayyaºr ysp et-eHyw wayyaKKìrm wayyitnaKKr lêhem waydaBBr iTTm qt wayyºmer lhem maºyin Btem wayyºmrû meºrec Knaº`an liBor-ºkel                  
Rdz 42,7 Gdy Jzef ujrza swoich braci, pozna ich; jednak uda, e jest im obcy, i przemwi do nich surowo tymi sowami: Skd przyszlicie? Odpowiedzieli: Z Kanaanu, aby kupi ywnoci.                                      
Rdz 42,8 וַיַּכֵּר יוֹסֵף אֶת־אֶחָיו וְהֵם לֹא הִכִּרֻהוּ׃                                        
Rdz 42,8 waj jaK Ker jo sef et - e Haw we hem lo hiK Ki ru hu                                        
Rdz 42,8 wayyaKKr ysp et-eHyw whm l hiKKìruºhû                                        
Rdz 42,8 Jzef poznawszy ich, mimo e oni go nie poznali,                                              
Rdz 42,9 וַיִּזְכֹּר יוֹסֵף אֵת הַחֲלֹמוֹת אֲשֶׁר חָלַם לָהֶם וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מְרַגְּלִים אַתֶּם לִרְאוֹת אֶת־עֶרְוַת הָאָרֶץ בָּאתֶם׃                      
Rdz 42,9 waj jiz Kor jo sef et ha Ha lo mot a szer Ha lam la hem waj jo mer a le hem me raG Ge lim aT Tem li rot et - er wat ha a rec Ba tem                      
Rdz 42,9 wayyizKr ysp t haHlmt er Hlam lhem wayyºmer lhem mraGGlm aTTem lirt et-`erwat hºrec Btem                      
Rdz 42,9 przypomnia sobie sny, jakie mia niegdy, i rzek: Jestecie szpiegami! Przyszlicie, aby obejrze miejsca nieobwarowane w tym kraju!                                        
Rdz 42,10 וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו לֹא אֲדֹנִי וַעֲבָדֶיךָ בָּאוּ לִשְׁבָּר־אֹכֶל׃                                      
Rdz 42,10 waj jo me ru e law lo a do ni wa a wa de cha Ba u lisz Bor - o chel                                      
Rdz 42,10 wayymrû lyw l dn wa`bdʺk Bºû liBor-ºkel                                      
Rdz 42,10 A oni na to: Nie, panie! Sudzy twoi przybyli tylko dla zakupienia ywnoci.                                              
Rdz 42,11 כֻּלָּנוּ בְּנֵי אִישׁ־אֶחָד נָחְנוּ כֵּנִים אֲנַחְנוּ לֹא־הָיוּ עֲבָדֶיךָ מְרַגְּלִים׃                                  
Rdz 42,11 Kul la nu Be ne isz - e Had naH nu Ke nim a naH nu lo - ha ju a wa de cha me raG Ge lim                                  
Rdz 42,11 Kullºnû Bnê -eHd nºHnû Knm naºHnû l-hyû `bdʺk mraGGlm                                  
Rdz 42,11 Jestemy wszyscy synami jednego czowieka. Jestemy uczciwi. My, sudzy twoi, nigdy nie bylimy szpiegami.                                          
Rdz 42,12 וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם לֹא כִּי־עֶרְוַת הָאָרֶץ בָּאתֶם לִרְאוֹת׃                                      
Rdz 42,12 waj jo mer a le hem lo Ki - er wat ha a rec Ba tem li rot                                      
Rdz 42,12 wayyºmer lhem l K|-`erwat hºrec Btem lirt                                      
Rdz 42,12 Ale on im rzek: Nie. Przyszlicie obejrze miejsca nieobwarowane tego kraju!                                            
Rdz 42,13 וַיֹּאמְרוּ שְׁנֵים עָשָׂר עֲבָדֶיךָ אַחִים אֲנַחְנוּ בְּנֵי אִישׁ־אֶחָד בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וְהִנֵּה הַקָּטֹן אֶת־אָבִינוּ הַיּוֹם וְהָאֶחָד אֵינֶנּוּ׃                    
Rdz 42,13 waj jo me ru sze nem a sar a wa de cha a Him a naH nu Be ne isz - e Had Be e rec Ke na an we hin ne haq qa ton et - a wi nu haj jom we ha e Had e nen nu                    
Rdz 42,13 wayymrû nêm `Sr `bdʺk aHm naºHnû Bnê -eHd Beºrec Knº`an whinn haqqn et-bºnû hayym wheHd êneºnnû                    
Rdz 42,13 Wtedy powiedzieli: Byo nas dwunastu braci, sug twoich, synw jednego czowieka w Kanaanie. Najmodszy jest obecnie przy naszym ojcu, a jednego ju nie ma.                                      
Rdz 42,14 וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יוֹסֵף הוּא אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי אֲלֵכֶם לֵאמֹר מְרַגְּלִים אַתֶּם׃                                
Rdz 42,14 waj jo mer a le hem jo sef hu a szer DiB Bar Ti a le chem le mor me raG Ge lim aT Tem                                
Rdz 42,14 wayyºmer lhem ysp er DiBBaºrT lkem lmr mraGGlm aTTem                                
Rdz 42,14 Jzef rzek do nich: Jest tak, jak wam mwi: jestecie szpiegami!                                              
Rdz 42,15 בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ חֵי פַרְעֹה אִם־תֵּצְאוּ מִזֶּה כִּי אִם־בְּבוֹא אֲחִיכֶם הַקָּטֹן הֵנָּה׃                              
Rdz 42,15 Be zot TiB Ba He nu He fa ro im - Te cu miz ze Ki im - Be wo a Hi chem haq qa ton hen na                              
Rdz 42,15 Bzt TiBBHºnû par`ò im-Tcû mizzè K im-Bb Hkem haqqn hºnn                              
Rdz 42,15 Co do tego zostaniecie wybadani. Na ycie faraona! Nie wyjdziecie std, chyba e przybdzie tu wasz brat najmodszy.                                          
Rdz 42,16 שִׁלְחוּ מִכֶּם אֶחָד וְיִקַּח אֶת־אֲחִיכֶם וְאַתֶּם הֵאָסְרוּ וְיִבָּחֲנוּ דִּבְרֵיכֶם הַאֱמֶת אִתְּכֶם וְאִם־לֹא חֵי פַרְעֹה כִּי מְרַגְּלִים אַתֶּם׃                  
Rdz 42,16 szil Hu miK Kem e Had we jiq qaH et - a Hi chem we aT Tem he as ru we jiB Ba Ha nu Diw re chem ha e met iT Te chem we im - lo He fa ro Ki me raG Ge lim aT Tem                  
Rdz 42,16 ilHû miKKem eHd wyiqqaH et-Hkem waTTem hºsrû wyiBB|Hnû Dibrêkem ha|met iTTkem wim-l par`ò K mraGGlm aTTem                  
Rdz 42,16 Wyprawcie jednego z was po waszego brata, wy za pozostaniecie w wizieniu, aby mona byo zbada, czy to, co powiedzielicie, jest prawd; jeli okae si, e nie - na ycie faraona! - jestecie szpiegami.                                    
Rdz 42,17 וַיֶּאֱסֹף אֹתָם אֶל־מִשְׁמָר שְׁלֹשֶׁת יָמִים׃                                          
Rdz 42,17 waj je e sof o tam el - misz mar sze lo szet ja mim                                          
Rdz 42,17 wayyesp tm el-mimr lºet ymm                                          
Rdz 42,17 I odda ich pod stra na trzy dni.                                                
Rdz 42,18 וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יוֹסֵף בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי זֹאת עֲשׂוּ וִחְיוּ אֶת־הָאֱלֹהִים אֲנִי יָרֵא׃                              
Rdz 42,18 waj jo mer a le hem jo sef Baj jom hasz sze li szi zot a su wiH ju et - ha e lo him a ni ja re                              
Rdz 42,18 wayyºmer lhem ysp Bayym hal zt `Sû wi|Hyû et-hlhm n yr                              
Rdz 42,18 A trzeciego dnia Jzef rzek do nich: Jeli chcecie ocali ycie, uczycie to - bo ja czcz Boga.                                            
Rdz 42,19 אִם־כֵּנִים אַתֶּם אֲחִיכֶם אֶחָד יֵאָסֵר בְּבֵית מִשְׁמַרְכֶם וְאַתֶּם לְכוּ הָבִיאוּ שֶׁבֶר רַעֲבוֹן בָּתֵּיכֶם׃                          
Rdz 42,19 im - Ke nim aT Tem a Hi chem e Had je a ser Be wet misz mar chem we aT Tem le chu ha wi u sze wer ra a won BaT Te chem                          
Rdz 42,19 im-Knm aTTem Hkem eHd ysr Bbêt mimarkem waTTem lkû hbºû eºber ra`bn BTTêkem                          
Rdz 42,19 Skoro jestecie uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w wizieniu, w ktrym was osadzono, wy za idcie, zawiecie zboe dla wyywienia waszych rodzin.                                      
Rdz 42,20 וְאֶת־אֲחִיכֶם הַקָּטֹן תָּבִיאוּ אֵלַי וְיֵאָמְנוּ דִבְרֵיכֶם וְלֹא תָמוּתוּ וַיַּעֲשׂוּ־כֵן׃                                  
Rdz 42,20 we et - a Hi chem haq qa ton Ta wi u e laj we je am nu diw re chem we lo ta mu tu waj ja a su - chen                                  
Rdz 42,20 wet-Hkem haqqn Tbºû lay wymnû dibrêkem wl tmûºtû wayya`Sû-kn                                  
Rdz 42,20 Potem przyprowadzicie do mnie najmodszego brata waszego, aby si potwierdziy sowa wasze i nie spotkaa was mier. I tak uczynili.                                        
Rdz 42,21 וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל־אָחִיו אֲבָל אֲשֵׁמִים אֲנַחְנוּ עַל־אָחִינוּ אֲשֶׁר רָאִינוּ צָרַת נַפְשׁוֹ בְּהִתְחַנְנוֹ אֵלֵינוּ וְלֹא שָׁמָעְנוּ עַל־כֵּן בָּאָה אֵלֵינוּ הַצָּרָה הַזֹּאת׃            
Rdz 42,21 waj jo me ru isz el - a Hiw a wal a sze mim a naH nu al - a Hi nu a szer ra i nu ca rat naf szo Be hit Ha ne no e le nu we lo sza ma nu al - Ken Ba a e le nu hac ca ra haz zot            
Rdz 42,21 wayymrû el-Hw bl mm naHnû `al-Hnû er rºnû crat nap BhitHa|nn lêºnû wl mº`nû `al-Kn lêºnû haccr hazzt            
Rdz 42,21 Mwili midzy sob: Ach, zawinilimy przeciwko bratu naszemu, patrzc na jego strapienie, kiedy nas baga o lito, a nie wysuchalimy go! Dlatego przyszo na nas to nieszczcie.                                      
Rdz 42,22 וַיַּעַן רְאוּבֵן אֹתָם לֵאמֹר הֲלוֹא אָמַרְתִּי אֲלֵיכֶם לֵאמֹר אַל־תֶּחֶטְאוּ בַיֶּלֶד וְלֹא שְׁמַעְתֶּם וְגַם־דָּמוֹ הִנֵּה נִדְרָשׁ׃                      
Rdz 42,22 waj ja an re u wen o tam le mor ha lo a mar Ti a le chem le mor al - Te He tu waj je led we lo sze ma Tem we gam - Da mo hin ne nid rasz                      
Rdz 42,22 wayya`an rûbn tm lmr hl maºrT lêkem lmr al-TeHeû bayyeºled wl ma`Tem wgam-Dm hinn nidr                      
Rdz 42,22 Ruben za tak im wtedy powiedzia: Czy wam tego nie mwiem: Nie dopuszczajcie si wykroczenia wzgldem tego chopca; ale nie usuchalicie mnie. Tote teraz da si odpowiedzialnoci za jego krew!                                    
Rdz 42,23 וְהֵם לֹא יָדְעוּ כִּי שֹׁמֵעַ יוֹסֵף כִּי הַמֵּלִיץ בֵּינֹתָם׃                                  
Rdz 42,23 we hem lo ja du Ki szo me a jo sef Ki ham me lic Be no tam                                  
Rdz 42,23 whm l y|d`û K mª` ysp K hammlc Bêntm                                  
Rdz 42,23 Nie wiedzieli za, e Jzef to rozumie, bo rozmawia z nimi przez tumacza.                                            
Rdz 42,24 וַיִּסֹּב מֵעֲלֵיהֶם וַיֵּבְךְּ וַיָּשָׁב אֲלֵהֶם וַיְדַבֵּר אֲלֵהֶם וַיִּקַּח מֵאִתָּם אֶת־שִׁמְעוֹן וַיֶּאֱסֹר אֹתוֹ לְעֵינֵיהֶם׃                          
Rdz 42,24 waj jis sow me a le hem waj jewK waj ja szow a le hem wa je daB Ber a le hem waj jiq qaH me iT Tam et - szi mon waj je e sor o to le e ne hem                          
Rdz 42,24 wayyissb m|`lêhem wayybK wayyºob lhem waydaBBr lhem wayyiqqaH m|iTTm et-im`n wayyesr t l`ênêhem                          
Rdz 42,24 Odszedszy wic od nich, rozpaka si. Potem wrci do nich i mwic do nich odczy od nich Symeona i w ich obecnoci kaza go zwiza.                                        
Rdz 42,25 וַיְצַו יוֹסֵף וַיְמַלְאוּ אֶת־כְּלֵיהֶם בָּר וּלְהָשִׁיב כַּסְפֵּיהֶם אִישׁ אֶל־שַׂקּוֹ וְלָתֵת לָהֶם צֵדָה לַדָּרֶךְ וַיַּעַשׂ לָהֶם כֵּן׃                    
Rdz 42,25 wa je caw jo sef wa je ma lu et - Ke le hem Bar u le ha sziw Kas Pe hem isz el - saq qo we la tet la hem ce da laD Da rech waj ja as la hem Ken                    
Rdz 42,25 waycaw ysp waymalû et-Klêhem Br ûlhb KasPêhem el-Saqq wltt lhem cd laDDºrek wayyaº`aS lhem Kn                    
Rdz 42,25 Potem Jzef da rozkaz, aby napeniono zboem ich worki i aby do kadego worka woono dane przez nich pienidze, ponadto aby im dano ywnoci na drog. I tak te im uczyniono.                                      
Rdz 42,26 וַיִּשְׂאוּ אֶת־שִׁבְרָם עַל־חֲמֹרֵיהֶם וַיֵּלְכוּ מִשָּׁם׃                                          
Rdz 42,26 waj ji su et - sziw ram al - Ha mo re hem waj jel chu misz szam                                          
Rdz 42,26 wayyiSû et-ibrm `al-Hmrêhem wayylkû mim                                          
Rdz 42,26 Oni za woywszy swe zboe na osy, ruszyli w drog.                                              
Rdz 42,27 וַיִּפְתַּח הָאֶחָד אֶת־שַׂקּוֹ לָתֵת מִסְפּוֹא לַחֲמֹרוֹ בַּמָּלוֹן וַיַּרְא אֶת־כַּסְפּוֹ וְהִנֵּה־הוּא בְּפִי אַמְתַּחְתּוֹ׃                            
Rdz 42,27 waj jif TaH ha e Had et - saq qo la tet mis Po la Ha mo ro Bam ma lon waj jar et - Kas Po we hin ne - hu Be fi am TaH To                            
Rdz 42,27 wayyipTaH heHd et-Saqq ltt misP laHmr Bammln wayyar et-KasP whinn-hû Bp amTaHT                            
Rdz 42,27 Gdy w gospodzie jeden z nich rozwiza swj worek, aby da obroku swemu osu, spostrzeg pienidze; byy one bowiem na wierzchu w jego torbie.                                        
Rdz 42,28 וַיֹּאמֶר אֶל־אֶחָיו הוּשַׁב כַּסְפִּי וְגַם הִנֵּה בְאַמְתַּחְתִּי וַיֵּצֵא לִבָּם וַיֶּחֶרְדוּ אִישׁ אֶל־אָחִיו לֵאמֹר מַה־זֹּאת עָשָׂה אֱלֹהִים לָנוּ׃                  
Rdz 42,28 waj jo mer el - e Haw hu szaw Kas Pi we gam hin ne we am TaH Ti waj je ce liB Bam waj je Her du isz el - a Hiw le mor ma - zzot a sa e lo him la nu                  
Rdz 42,28 wayyºmer el-eHyw hûab KasP wgam hinn bamTaHT wayyc liBBm wayye|Herdû el-Hw lmr mà-zzt `S lhm lºnû                  
Rdz 42,28 I rzek do swych braci: Zwrcono mi pienidze, oto s one w mojej torbie. Wtedy oni osupieli i z lkiem pytali jeden drugiego: C to nam Bg uczyni?                                        
Rdz 42,29 וַיָּבֹאוּ אֶל־יַעֲקֹב אֲבִיהֶם אַרְצָה כְּנָעַן וַיַּגִּידוּ לוֹ אֵת כָּל־הַקֹּרֹת אֹתָם לֵאמֹר׃                              
Rdz 42,29 waj ja wo u el - ja a qow a wi hem ar ca Ke na an waj jaG Gi du lo et Kol - haq qo rot o tam le mor                              
Rdz 42,29 wayybºû el-ya`qb bhem aºrc Knº`an wayyaGGºdû l t Kol-haqqrt tm lmr                              
Rdz 42,29 A gdy przybyli do Kanaanu, do swego ojca Jakuba, opowiedzieli mu wszystko, co im si przytrafio, tymi sowami:                                          
Rdz 42,30 דִּבֶּר הָאִישׁ אֲדֹנֵי הָאָרֶץ אִתָּנוּ קָשׁוֹת וַיִּתֵּן אֹתָנוּ כִּמְרַגְּלִים אֶת־הָאָרֶץ׃                                
Rdz 42,30 DiB Ber ha isz a do ne ha a rec iT Ta nu qa szot waj jiT Ten o ta nu Kim raG Ge lim et - ha a rec                                
Rdz 42,30 DiBBer h dnê hºrec iTTºnû qt wayyiTTn tºnû Ki|mraGGlm et-hºrec                                
Rdz 42,30 w wadca tego kraju przemawia do nas surowo i wzi nas za szpiegw.                                            
Rdz 42,31 וַנֹּאמֶר אֵלָיו כֵּנִים אֲנָחְנוּ לֹא הָיִינוּ מְרַגְּלִים׃                                      
Rdz 42,31 wan no mer e law Ke nim a naH nu lo ha ji nu me raG Ge lim                                      
Rdz 42,31 wannºmer lyw Knm nºHnû l hyºnû mraGGlm                                      
Rdz 42,31 Powiedzielimy mu: Jestemy uczciwi i nigdy nie bylimy szpiegami;                                              
Rdz 42,32 שְׁנֵים־עָשָׂר אֲנַחְנוּ אַחִים בְּנֵי אָבִינוּ הָאֶחָד אֵינֶנּוּ וְהַקָּטֹן הַיּוֹם אֶת־אָבִינוּ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן׃                            
Rdz 42,32 sze nem - a sar