Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 46,1 וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וְכָל־אֲשֶׁר־לוֹ וַיָּבֹא בְּאֵרָה שָּׁבַע וַיִּזְבַּח זְבָחִים לֵאלֹהֵי אָבִיו יִצְחָק׃                              
Rdz 46,1 waj jis sa jis ra el we chol - a szer - lo waj ja wo Be e ra szsza wa waj jiz BaH ze wa Him le lo he a wiw jic Haq                              
Rdz 46,1 wayyissa` yiSrl wkol-er-l wayyb Bºr ºba` wayyizBaH zbHm llhê bw yicHq                              
Rdz 46,1 Izrael wyruszy w drog z caym swym dobytkiem. A gdy przyby do Beer-Szeby, zoy ofiar Bogu ojca swego, Izaaka.                                          
Rdz 46,2 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים לְיִשְׂרָאֵל בְּמַרְאֹת הַלַּיְלָה וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב יַעֲקֹב וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי׃                                
Rdz 46,2 waj jo mer e lo him le jis ra el Be ma rot hal laj la waj jo mer ja a qow ja a qow waj jo mer hin ne ni                                
Rdz 46,2 wayyºmer lhm lyiSrl Bmart hallaºyl wayyºmer ya`qb ya`qb wayyºmer hinnºn                                
Rdz 46,2 Bg za w widzeniu nocnym tak odezwa si do Izraela: Jakubie, Jakubie! A gdy on odpowiedzia: Oto jestem,                                          
Rdz 46,3 וַיֹּאמֶר אָנֹכִי הָאֵל אֱלֹהֵי אָבִיךָ אַל־תִּירָא מֵרְדָה מִצְרַיְמָה כִּי־לְגוֹי גָּדוֹל אֲשִׂימְךָ שָׁם׃                            
Rdz 46,3 waj jo mer a no chi ha el e lo he a wi cha al - Ti ra mer da mic raj ma Ki - le goj Ga dol a sim cha szam                            
Rdz 46,3 wayyºmer nk hl lhê bºk al-Tr mrd micraºym K|-lgy Gdl S|mk m                            
Rdz 46,3 rzek do niego: Jam jest Bg, Bg ojca twego. Id bez obawy do Egiptu, gdy uczyni ci tam wielkim narodem.                                          
Rdz 46,4 אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה וְאָנֹכִי אַעַלְךָ גַם־עָלֹה וְיוֹסֵף יָשִׁית יָדוֹ עַל־עֵינֶיךָ׃                              
Rdz 46,4 a no chi e red im me cha mic raj ma we a no chi a al cha gam - a lo we jo sef ja szit ja do al - e ne cha                              
Rdz 46,4 nk rd `immk micraºym wnk a|`alk gam-`lò wysp yt yd `al-`ênʺk                              
Rdz 46,4 Ja pjd tam z tob i Ja stamtd ci wyprowadz, a Jzef zamknie ci oczy.                                            
Rdz 46,5 וַיָּקָם יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיִּשְׂאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־יַעֲקֹב אֲבִיהֶם וְאֶת־טַפָּם וְאֶת־נְשֵׁיהֶם בָּעֲגָלוֹת אֲשֶׁר־שָׁלַח פַּרְעֹה לָשֵׂאת אֹתוֹ׃                      
Rdz 46,5 waj ja qom ja a qow miB Be er sza wa waj ji su we ne - jis ra el et - ja a qow a wi hem we et - taP Pam we et - ne sze hem Ba a ga lot a szer - sza laH Pa ro la set o to                      
Rdz 46,5 wayyºqom ya`qb miBBr ºba` wayyiSû bnê|-yiSrl et-ya`qb bhem wet-aPPm wet-nêhem B`glt er-laH Par`ò lSt t                      
Rdz 46,5 Potem Jakub wyruszy z Beer-Szeby. Synowie Izraela umiecili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i ony na wozach, ktre faraon przysa dla przewiezienia ich.                                        
Rdz 46,6 וַיִּקְחוּ אֶת־מִקְנֵיהֶם וְאֶת־רְכוּשָׁם אֲשֶׁר רָכְשׁוּ בְּאֶרֶץ כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ מִצְרָיְמָה יַעֲקֹב וְכָל־זַרְעוֹ אִתּוֹ׃                            
Rdz 46,6 waj jiq Hu et - miq ne hem we et - re chu szam a szer rach szu Be e rec Ke na an waj ja wo u mic raj ma ja a qow we chol - za ro iT To                            
Rdz 46,6 wayyiqHû et-miqnêhem wet-rkûm er r|kû Beºrec Knaº`an wayybºû micrºym ya`qb wkol-zar` iTT                            
Rdz 46,6 Zabrali te swe trzody i swj dobytek, ktry nabyli w Kanaanie. Tak przyby Jakub do Egiptu wraz z caym potomstwem:                                          
Rdz 46,7 בָּנָיו וּבְנֵי בָנָיו אִתּוֹ בְּנֹתָיו וּבְנוֹת בָּנָיו וְכָל־זַרְעוֹ הֵבִיא אִתּוֹ מִצְרָיְמָה׃                              
Rdz 46,7 Ba naw u we ne wa naw iT To Be no taw u we not Ba naw we chol - za ro he wi iT To mic raj ma s                            
Rdz 46,7 Bnyw ûbnê bnyw iTT Bntyw ûbnt Bnyw wkol-zar` hb iTT micrºym s                            
Rdz 46,7 wzi z sob do Egiptu synw, wnukw, crki i wnuczki - cae swe potomstwo.                                            
Rdz 46,8 וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרַיְמָה יַעֲקֹב וּבָנָיו בְּכֹר יַעֲקֹב רְאוּבֵן׃                                
Rdz 46,8 we el le sze mot Be ne - jis ra el haB Ba im mic raj ma ja a qow u wa naw Be chor ja a qow re u wen                                
Rdz 46,8 wºllè mt Bnê|-yiSrl haBBm micraºym ya`qb ûbnyw Bkr ya`qb rûbn                                
Rdz 46,8 Oto imiona synw Izraela, ktrzy przybyli do Egiptu, Jakuba i jego synw. Syn pierworodny Jakuba, Ruben,                                          
Rdz 46,9 וּבְנֵי רְאוּבֵן חֲנוֹךְ וּפַלּוּא וְחֶצְרוֹן וְכַרְמִי׃                                        
Rdz 46,9 u we ne re u wen Ha noch u fal lu we Hec ron we char mi                                        
Rdz 46,9 ûbnê rûbn Hnk ûpallû wHecrn wkarm                                        
Rdz 46,9 oraz synowie Rubena: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi.                                              
Rdz 46,10 וּבְנֵי שִׁמְעוֹן יְמוּאֵל וְיָמִין וְאֹהַד וְיָכִין וְצֹחַר וְשָׁאוּל בֶּן־הַכְּנַעֲנִית׃                                  
Rdz 46,10 u we ne szi mon je mu el we ja min we o had we ja chin we co Har we sza ul Ben - haK Ke na a nit                                  
Rdz 46,10 ûbnê im`n ymûl wymn wºhad wykn wcºHar wûl Ben-ha|KKna`nt                                  
Rdz 46,10 Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki.                                            
Rdz 46,11 וּבְנֵי לֵוִי גֵּרְשׁוֹן קְהָת וּמְרָרִי׃                                          
Rdz 46,11 u we ne le wi Ger szon qe hat u me ra ri                                          
Rdz 46,11 ûbnê lw Grn qht ûmrr                                          
Rdz 46,11 Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.                                                
Rdz 46,12 וּבְנֵי יְהוּדָה עֵר וְאוֹנָן וְשֵׁלָה וָפֶרֶץ וָזָרַח וַיָּמָת עֵר וְאוֹנָן בְּאֶרֶץ כְּנַעַן וַיִּהְיוּ בְנֵי־פֶרֶץ חֶצְרוֹן וְחָמוּל׃                    
Rdz 46,12 u we ne je hu da er we o nan we sze la wa fe rec wa za raH waj ja mot er we o nan Be e rec Ke na an waj jih ju we ne - fe rec Hec ron we Ha mul                    
Rdz 46,12 ûbnê yhûd `r wnn wl wpeºrec wzºraH wayyºmot `r wnn Beºrec Knaº`an wayyihyû bnê-peºrec Hecrn wHmûl                    
Rdz 46,12 Synowie Judy: Er, Onan, Szela, Peres i Zerach. - Ale Er i Onan umarli w Kanaanie. - Synami Peresa byli: Chesron i Chamul.                                          
Rdz 46,13 וּבְנֵי יִשָּׂשכָר תּוֹלָע וּפֻוָּה וְיוֹב וְשִׁמְרוֹן׃                                        
Rdz 46,13 u we ne ji saS char To la u fuw wa we jow we szim ron                                        
Rdz 46,13 ûbnê yìSJkr Tl` ûpuww wyb wimrn                                        
Rdz 46,13 Synowie Issachara: Tola, Puwwa, Job i Szimron.                                              
Rdz 46,14 וּבְנֵי זְבוּלֻן סֶרֶד וְאֵלוֹן וְיַחְלְאֵל׃                                          
Rdz 46,14 u we ne ze wu lun se red we e lon we jaH le el                                          
Rdz 46,14 ûbnê zbûlùn seºred wln wyaHll                                          
Rdz 46,14 Synowie Zabulona: Sered, Elon i Jachleel.                                                
Rdz 46,15 אֵלֶּה בְּנֵי לֵאָה אֲשֶׁר יָלְדָה לְיַעֲקֹב בְּפַדַּן אֲרָם וְאֵת דִּינָה בִתּוֹ כָּל־נֶפֶשׁ בָּנָיו וּבְנוֹתָיו שְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹשׁ׃                    
Rdz 46,15 el le Be ne le a a szer jal da le ja a qow Be faD Dan a ram we et Di na wiT To Kol - ne fesz Ba naw u we no taw sze lo szim we sza losz                    
Rdz 46,15 ºllè Bnê l er y|ld lya`qb BpaDDan rm wt Dn biTT Kol-neºpe Bnyw ûbntyw lm wl                    
Rdz 46,15 S to potomkowie tych synw Jakuba, ktrych podobnie jak i crk Din, urodzia mu Lea w Paddan-Aram. Wszystkich tych osb, synw, jego crek, byo trzydzieci trzy.                                      
Rdz 46,16 וּבְנֵי גָד צִפְיוֹן וְחַגִּי שׁוּנִי וְאֶצְבֹּן עֵרִי וַאֲרוֹדִי וְאַרְאֵלִי׃                                  
Rdz 46,16 u we ne gad cif jon we HaG Gi szu ni we ec Bon e ri wa a ro di we a re li                                  
Rdz 46,16 ûbnê gd cipyn wHaGG ûn wecBn `r wa|rd warl                                  
Rdz 46,16 Synowie Gada: Sifion, Chaggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.                                              
Rdz 46,17 וּבְנֵי אָשֵׁר יִמְנָה וְיִשְׁוָה וְיִשְׁוִי וּבְרִיעָה וְשֶׂרַח אֲחֹתָם וּבְנֵי בְרִיעָה חֶבֶר וּמַלְכִּיאֵל׃                            
Rdz 46,17 u we ne a szer jim na we jisz wa we jisz wi u we ri a we se raH a Ho tam u we ne we ri a He wer u mal Ki el                            
Rdz 46,17 ûbnê r yimn wyiw wyiw ûbr` wSeºraH Htm ûbnê br` Heºber ûmalKl                            
Rdz 46,17 Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria oraz ich siostra imieniem Serach; a synowie Berii: Cheber i Malkiel.                                          
Rdz 46,18 אֵלֶּה בְּנֵי זִלְפָּה אֲשֶׁר־נָתַן לָבָן לְלֵאָה בִתּוֹ וַתֵּלֶד אֶת־אֵלֶּה לְיַעֲקֹב שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה נָפֶשׁ׃                          
Rdz 46,18 el le Be ne zil Pa a szer - na tan la wan le le a wiT To waT Te led et - el le le ja a qow szesz es re na fesz                          
Rdz 46,18 ºllè Bnê zilP er-ntan lbn ll biTT waTTºled et-ºllè lya`qb `eSr nºpe                          
Rdz 46,18 S to potomkowie synw Zilpy, ktr da Laban crce swej Lei, a ktra ich urodzia Jakubowi - szesnacie osb.                                          
Rdz 46,19 בְּנֵי רָחֵל אֵשֶׁת יַעֲקֹב יוֹסֵף וּבִנְיָמִן׃                                        
Rdz 46,19 Be ne ra Hel e szet ja a qow jo sef u win ja min                                        
Rdz 46,19 Bnê rHl ºet ya`qb ysp ûbinymìn                                        
Rdz 46,19 Synowie Racheli, ony Jakuba: Jzef i Beniamin.                                              
Rdz 46,20 וַיִּוָּלֵד לְיוֹסֵף בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם אֲשֶׁר יָלְדָה־לּוֹ אָסְנַת בַּת־פּוֹטִי פֶרַע כֹּהֵן אֹן אֶת־מְנַשֶּׁה וְאֶת־אֶפְרָיִם׃                          
Rdz 46,20 waj jiw wa led le jo sef Be e rec mic ra jim a szer jal da - llo as nat Bat - Po ti fe ra Ko hen on et - me nasz sze we et - ef ra jim                          
Rdz 46,20 wayyiwwld lysp Beºrec micrayìm er y|ld-ll |snat Bat-Pº peºra` Khn n et-mnaè wet-eprºyim                          
Rdz 46,20 Jzefowi urodzili si w Egipcie synowie, ktrych na wiat wydaa Asenat, crka kapana z On imieniem Poti Fera: Manasses i Efraim.                                        
Rdz 46,21 וּבְנֵי בִנְיָמִן בֶּלַע וָבֶכֶר וְאַשְׁבֵּל גֵּרָא וְנַעֲמָן אֵחִי וָרֹאשׁ מֻפִּים וְחֻפִּים וָאָרְדְּ׃                            
Rdz 46,21 u we ne win ja min Be la wa we cher we asz Bel Ge ra we na a man e Hi wa rosz muP Pim we HuP Pim wa arD                            
Rdz 46,21 ûbnê binymìn Beºla` wbeºker waBl Gr wna`mn H wr muPPm wHuPPm wrD                            
Rdz 46,21 Synowie Beniamina: Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz, Muppim, Chuppim i Ard.-                                            
Rdz 46,22 אֵלֶּה בְּנֵי רָחֵל אֲשֶׁר יֻלַּד לְיַעֲקֹב כָּל־נֶפֶשׁ אַרְבָּעָה עָשָׂר׃                                  
Rdz 46,22 el le Be ne ra Hel a szer jul lad le ja a qow Kol - ne fesz ar Ba a a sar                                  
Rdz 46,22 ºllè Bnê rHl er yullad lya`qb Kol-neºpe arB` `Sr                                  
Rdz 46,22 S to potomkowie synw Racheli, ktrzy urodzili si Jakubowi. Wszystkich osb czternacie.                                            
Rdz 46,23 וּבְנֵי־דָן חֻשִׁים׃                                                
Rdz 46,23 u we ne - dan Hu szim                                                
Rdz 46,23 ûbnê-dn Hùm                                                
Rdz 46,23 Syn Dana: Chuszim.                                                  
Rdz 46,24 וּבְנֵי נַפְתָּלִי יַחְצְאֵל וְגוּנִי וְיֵצֶר וְשִׁלֵּם׃                                        
Rdz 46,24 u we ne naf Ta li jaH ce el we gu ni we je cer we szil lem                                        
Rdz 46,24 ûbnê napTl yaHcl wgûn wyºcer willm                                        
Rdz 46,24 Synowie Neftalego: Jachseel, Guni, Jeser i Szillem.                                              
Rdz 46,25 אֵלֶּה בְּנֵי בִלְהָה אֲשֶׁר־נָתַן לָבָן לְרָחֵל בִּתּוֹ וַתֵּלֶד אֶת־אֵלֶּה לְיַעֲקֹב כָּל־נֶפֶשׁ שִׁבְעָה׃                            
Rdz 46,25 el le Be ne wil ha a szer - na tan la wan le ra Hel BiT To waT Te led et - el le le ja a qow Kol - ne fesz szi wa                            
Rdz 46,25 ºllè Bnê bilh er-ntan lbn lrHl BiTT waTTºled et-ºllè lya`qb Kol-neºpe ib`                            
Rdz 46,25 S to potomkowie synw Bilhy, ktr da Laban Racheli, swej crce, a ktra urodzia ich Jakubowi. Wszystkich osb siedem.                                          
Rdz 46,26 כָּל־הַנֶּפֶשׁ הַבָּאָה לְיַעֲקֹב מִצְרַיְמָה יֹצְאֵי יְרֵכוֹ מִלְּבַד נְשֵׁי בְנֵי־יַעֲקֹב כָּל־נֶפֶשׁ שִׁשִּׁים וָשֵׁשׁ׃                            
Rdz 46,26 Kol - han ne fesz haB Ba a le ja a qow mic raj ma jo ce je re cho mil le wad ne sze we ne - ja a qow Kol - ne fesz szisz szim wa szesz                            
Rdz 46,26 Kol-hannepe haBB lya`qb micraºym ycê yrk millbad bnê-ya`qb Kol-neºpe im w                            
Rdz 46,26 Wszystkich, ktrzy przybyli z Jakubem do Egiptu, a ktrzy wyszli z jego bioder, byo ogem, oprcz on synw Jakuba, szedziesiciu szeciu.                                        
Rdz 46,27 וּבְנֵי יוֹסֵף אֲשֶׁר־יֻלַּד־לוֹ בְמִצְרַיִם נֶפֶשׁ שְׁנָיִם כָּל־הַנֶּפֶשׁ לְבֵית־יַעֲקֹב הַבָּאָה מִצְרַיְמָה שִׁבְעִים׃                              
Rdz 46,27 u we ne jo sef a szer - jul lad - lo we mic ra jim ne fesz sze na jim Kol - han ne fesz le wet - ja a qow haB Ba a mic raj ma szi wim P                            
Rdz 46,27 ûbnê ysp er-yullad-l bmicraºyim neºpe nºyim Kol-hanneºpe lbê|t-ya`qb haBBº micraºym ib`m P                            
Rdz 46,27 Synw za Jzefa, ktrzy mu si urodzili w Egipcie, byo dwch. Wszystkich zatem czonkw rodziny Jakuba, ktrzy przybyli do Egiptu, byo siedemdziesiciu.                                        
Rdz 46,28 וְאֶת־יְהוּדָה שָׁלַח לְפָנָיו אֶל־יוֹסֵף לְהוֹרֹת לְפָנָיו גֹּשְׁנָה וַיָּבֹאוּ אַרְצָה גֹּשֶׁן׃                                
Rdz 46,28 we et - je hu da sza laH le fa naw el - jo sef le ho rot le fa naw Gosz na waj ja wo u ar ca Go szen                                
Rdz 46,28 wet-yhûd laH lpnyw el-ysp lhrt lpnyw Gºn wayybºû aºrc Gºen                                
Rdz 46,28 Wysa on przed sob do Jzefa Jud, aby ten mg go wyprzedzi do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen,                                        
Rdz 46,29 וַיֶּאְסֹר יוֹסֵף מֶרְכַּבְתּוֹ וַיַּעַל לִקְרַאת־יִשְׂרָאֵל אָבִיו גֹּשְׁנָה וַיֵּרָא אֵלָיו וַיִּפֹּל עַל־צַוָּארָיו וַיֵּבְךְּ עַל־צַוָּארָיו עוֹד׃                        
Rdz 46,29 waj je sor jo sef mer Kaw To waj ja al liq rat - jis ra el a wiw Gosz na waj je ra e law waj jiP Pol al - caw wa raw waj jewK al - caw wa raw od                        
Rdz 46,29 wayyesr ysp merKabT wayyaº`al liqra|t-yiSrl bw Gºn wayyr lyw wayyiPPl `al-cawwryw wayybK `al-cawwryw `d                        
Rdz 46,29 Jzef kaza zaprzc do swego wozu i wyjecha na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczy go, rzuci mu si na szyj i dugo szlocha na jego szyi.                                      
Rdz 46,30 וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל אֶל־יוֹסֵף אָמוּתָה הַפָּעַם אַחֲרֵי רְאוֹתִי אֶת־פָּנֶיךָ כִּי עוֹדְךָ חָי׃                              
Rdz 46,30 waj jo mer jis ra el el - jo sef a mu ta haP Pa am a Ha re re o ti et - Pa ne cha Ki od cha Haj                              
Rdz 46,30 wayyºmer yiSrl el-ysp mûºt haPPº`am aHrê rt et-Pnʺk K `dk Hy                              
Rdz 46,30 Wreszcie Izrael odezwa si do Jzefa: Teraz mog ju umrze, skoro zobaczyem ciebie, e jeszcze yjesz!                                          
Rdz 46,31 וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל־אֶחָיו וְאֶל־בֵּית אָבִיו אֶעֱלֶה וְאַגִּידָה לְפַרְעֹה וְאֹמְרָה אֵלָיו אַחַי וּבֵית־אָבִי אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ־כְּנַעַן בָּאוּ אֵלָי׃                    
Rdz 46,31 waj jo mer jo sef el - e Haw we el - Bet a wiw e e le we aG Gi da le fa ro we om ra e law a Haj u wet - a wi a szer Be e rec - Ke na an Ba u e laj                    
Rdz 46,31 wayyºmer ysp el-eHyw wel-Bêt bw e`lè waGGºd lpar`ò w|mr lyw aHay ûbêt-b er Be|rec-Knaº`an Bºû ly                    
Rdz 46,31 A potem Jzef rzek do braci i do caej rodziny swego ojca: Pjd zawiadomi faraona i powiem mu: Bracia moi i rodzina mego ojca przybyli do mnie z Kanaanu.                                      
Rdz 46,32 וְהָאֲנָשִׁים רֹעֵי צֹאן כִּי־אַנְשֵׁי מִקְנֶה הָיוּ וְצֹאנָם וּבְקָרָם וְכָל־אֲשֶׁר לָהֶם הֵבִיאוּ׃