Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 49,1 וַיִּקְרָא יַעֲקֹב אֶל־בָּנָיו וַיֹּאמֶר הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם אֵת אֲשֶׁר־יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים׃                            
Rdz 49,1 waj jiq ra ja a qow el - Ba naw waj jo mer he as fu we aG Gi da la chem et a szer - jiq ra et chem Be a Ha rit haj ja mim                            
Rdz 49,1 wayyiqr ya`qb el-Bnyw wayyºmer h|spû waGGºd lkem t er-yiqr etkem BaHrt hayymm                            
Rdz 49,1 Jakub przywoa swoich synw mwic do nich: Zgromadcie si, a opowiem wam, co was czeka w czasach pniejszych.                                          
Rdz 49,2 הִקָּבְצוּ וְשִׁמְעוּ בְּנֵי יַעֲקֹב וְשִׁמְעוּ אֶל־יִשְׂרָאֵל אֲבִיכֶם׃                                      
Rdz 49,2 hiq qaw cu we szi mu Be ne ja a qow we szi mu el - jis ra el a wi chem                                      
Rdz 49,2 hiqqbcû wim`û Bnê ya`qb wim`û el-yiSrl bkem                                      
Rdz 49,2 Zbierzcie si i suchajcie, synowie Jakuba, suchajcie Izraela, ojca waszego!                                            
Rdz 49,3 רְאוּבֵן בְּכֹרִי אַתָּה כֹּחִי וְרֵאשִׁית אוֹנִי יֶתֶר שְׂאֵת וְיֶתֶר עָז׃                                
Rdz 49,3 re u wen Be cho ri aT Ta Ko Hi we re szit o ni je ter se et we je ter az                                
Rdz 49,3 rûbn Bkºr aºTT KH wr봚t n yeºter St wyeºter `z                                
Rdz 49,3 Rubenie, synu mj pierworodny, ty moj moc i pierwszym podem mojej mskiej siy, grujcy dum i grujcy si.                                          
Rdz 49,4 פַּחַז כַּמַּיִם אַל־תּוֹתַר כִּי עָלִיתָ מִשְׁכְּבֵי אָבִיךָ אָז חִלַּלְתָּ יְצוּעִי עָלָה׃                              
Rdz 49,4 Pa Haz Kam ma jim al - To tar Ki a li ta misz Ke we a wi cha az Hil lal Ta je cu i a la P                            
Rdz 49,4 PaºHaz Kammaºyim al-Ttar K `lºt miKbê bºk z HillaºlT ycû` `l P                            
Rdz 49,4 Kipiae jak woda: nie bdziesz ju growa, bo wszede do oa twego ojca, wchodzc zbezczecie moje oe!                                          
Rdz 49,5 שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם׃                                        
Rdz 49,5 szi mon we le wi a Him Ke le Ha mas me che ro te hem                                        
Rdz 49,5 im`n wlw aHm Klê Hms mkrtêhem                                        
Rdz 49,5 Symeon i Lewi, bracia, narzdziami gwatu byy ich miecze.                                              
Rdz 49,6 בְּסֹדָם אַל־תָּבֹא נַפְשִׁי בִּקְהָלָם אַל־תֵּחַד כְּבֹדִי כִּי בְאַפָּם הָרְגוּ אִישׁ וּבִרְצֹנָם עִקְּרוּ־שׁוֹר׃                            
Rdz 49,6 Be so dam al - Ta wo naf szi Biq ha lam al - Te Had Ke wo di Ki we aP Pam ha re gu isz u wir co nam iq qe ru - szor                            
Rdz 49,6 Bsdm al-Tb nap Biqhlm al-THad Kbd K baPPm hºrgû ûbircnm `iqqrû-r                            
Rdz 49,6 Do ich zmowy si nie przycz, z ich knowaniem nie zcz mej sawy, gdy w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli bydo.                                        
Rdz 49,7 אָרוּר אַפָּם כִּי עָז וְעֶבְרָתָם כִּי קָשָׁתָה אֲחַלְּקֵם בְּיַעֲקֹב וַאֲפִיצֵם בְּיִשְׂרָאֵל׃                              
Rdz 49,7 a rur aP Pam Ki az we ew ra tam Ki qa sza ta a Hal le qem Be ja a qow wa a fi cem Be jis ra el s                            
Rdz 49,7 rûr aPPm K `z w`ebrtm K qºt Hallqm Bya`qb wapcm ByiSrl s                            
Rdz 49,7 Przeklty ten ich gniew, gdy by gwatowny, i ich zawzito, gdy bya okruciestwem! Rozprosz ich wic w Jakubie i rozdrobni ich w Izraelu.                                        
Rdz 49,8 יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ יָדְךָ בְּעֹרֶף אֹיְבֶיךָ יִשְׁתַּחֲווּ לְךָ בְּנֵי אָבִיךָ׃                              
Rdz 49,8 je hu da aT Ta jo du cha a He cha jad cha Be o ref oj we cha jisz Ta Haw wu le cha Be ne a wi cha                              
Rdz 49,8 yhûd aTT ydûºk aHʺk ydk B`ºrep ybʺk yiTaHwwû lk Bnê bºk                              
Rdz 49,8 Judo, ciebie sawi bd bracia twoi, twoja bowiem rka na karku twych wrogw! Synowie twego ojca bd ci oddawa pokon!                                        
Rdz 49,9 גּוּר אַרְיֵה יְהוּדָה מִטֶּרֶף בְּנִי עָלִיתָ כָּרַע רָבַץ כְּאַרְיֵה וּכְלָבִיא מִי יְקִימֶנּוּ׃                            
Rdz 49,9 Gur ar je je hu da mit te ref Be ni a li ta Ka ra ra wac Ke ar je u che la wi mi je qi men nu                            
Rdz 49,9 Gûr ary yhûd mieºrep Bn `lºt Kra` rbac Kary ûklb m yqmeºnnû                            
Rdz 49,9 Judo, mody lwie, na zdobyczy r bdziesz, mj synu: jak lew czai si, gotuje do skoku, do lwicy podobny - kt si omieli go drani?                                        
Rdz 49,10 לֹא־יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה וּמְחֹקֵק מִבֵּין רַגְלָיו עַד כִּי־יָבֹא שִׁילֹה וְלוֹ יִקְּהַת עַמִּים׃                            
Rdz 49,10 lo - ja sur sze wet mi hu da u me Ho qeq miB Ben rag law ad Ki - ja wo (szi lo) we lo jiq qe hat am mim                            
Rdz 49,10 l|-ysûr ºbe m|hûd ûmHqq miBBên raglyw `ad K|-yb (lò) wl yiqqhat `ammm                            
Rdz 49,10 Nie zostanie odjte bero od Judy ani laska pasterska spord kolan jego, a przyjdzie ten, do ktrego ono naley, i zdobdzie posuch u narodw!                                        
Rdz 49,11 אֹסְרִי לַגֶּפֶן עִירֹה וְלַשֹּׂרֵקָה בְּנִי אֲתֹנוֹ כִּבֵּס בַּיַּיִן לְבֻשׁוֹ וּבְדַם־עֲנָבִים סוּתֹה׃                              
Rdz 49,11 os ri laG Ge fen (i ro) we las so re qa Be ni a to no KiB Bes Baj ja jin le wu szo u we dam - a na wim (su to)                              
Rdz 49,11 sr laGGeºpen (`rò) wlaSSrq Bn tn KiBBs Bayyaºyin lbù ûbdam-`nbm (sûtò)                              
Rdz 49,11 Przywie on swego osioka w winnicy i rebi ole u winnych latoroli. W winie pra bdzie sw odzie, i w krwi winogron - sw szat.                                        
Rdz 49,12 חַכְלִילִי עֵינַיִם מִיָּיִן וּלְבֶן־שִׁנַּיִם מֵחָלָב׃                                          
Rdz 49,12 Hach li li e na jim mij ja jin u le wen - szin na jim me Ha law P                                        
Rdz 49,12 Hakll `ênaºyim miyyºyin ûlben-innaºyim mHlb P                                        
Rdz 49,12 Bd mu si iskrzyy oczy od wina, a zby bd biae od mleka.                                              
Rdz 49,13 זְבוּלֻן לְחוֹף יַמִּים יִשְׁכֹּן וְהוּא לְחוֹף אֳנִיּוֹת וְיַרְכָּתוֹ עַל־צִידֹן׃                                  
Rdz 49,13 ze wu lun le Hof jam mim jisz Kon we hu le Hof nij jot we jar cha to al - ci don s                                
Rdz 49,13 zbûlùn lHp yammm yiKn whû lHp niyyt wyarkt `al-cdn s                                
Rdz 49,13 Zabulon mieszka bdzie na wybrzeu morza, nad brzegiem morza, dokd zawijaj okrty; kraniec jego - w Sydonie.                                          
Rdz 49,14 יִשָּׂשכָר חֲמֹר גָּרֶם רֹבֵץ בֵּין הַמִּשְׁפְּתָיִם׃                                        
Rdz 49,14 jis saS char Ha mor Ga rem ro wec Ben ham misz Pe ta jim                                        
Rdz 49,14 yiSSJkr Hmr Gºrem rbc Bên ha|mmiPtºyim                                        
Rdz 49,14 Issachar - osio kocisty, bdzie si wylegiwa ufny w swe bezpieczestwo.                                            
Rdz 49,15 וַיַּרְא מְנֻחָה כִּי טוֹב וְאֶת־הָאָרֶץ כִּי נָעֵמָה וַיֵּט שִׁכְמוֹ לִסְבֹּל וַיְהִי לְמַס־עֹבֵד׃                            
Rdz 49,15 waj jar me nu Ha Ki tow we et - ha a rec Ki na e ma waj jet szich mo lis Bol wa je hi le mas - o wed s                          
Rdz 49,15 wayyaºr mnùH K b wet-hºrec K n`ºm wayy ikm lisBl wayh lmas-`bd s                          
Rdz 49,15 Widzi on, e dobry jest spoczynek, a kraj uroczy; ale bdzie musia ugi swj grzbiet pod brzemieniem i stanie si niewolnikiem, pdzonym do pracy.                                        
Rdz 49,16 דָּן יָדִין עַמּוֹ כְּאַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל׃                                        
Rdz 49,16 Dan ja din am mo Ke a Had sziw te jis ra el                                        
Rdz 49,16 Dn ydn `amm KaHad ibê yiSrl                                        
Rdz 49,16 Dan bdzie sdzi lud swj jako jeden ze szczepw izraelskich;                                              
Rdz 49,17 יְהִי־דָן נָחָשׁ עֲלֵי־דֶרֶךְ שְׁפִיפֹן עֲלֵי־אֹרַח הַנֹּשֵׁךְ עִקְּבֵי־סוּס וַיִּפֹּל רֹכְבוֹ אָחוֹר׃                                
Rdz 49,17 je hi - dan na Hasz a le - de rech sze fi fon a le - o raH han no szech iq qe we - sus waj jiP Pol roch wo a Hor                                
Rdz 49,17 yh-dn nH `lê-deºrek ppn `lê-ºraH hannk `iqqbê-sûs wayyiPPl rkb Hr                                
Rdz 49,17 bdzie on jak w na drodze, jak mija jadowita na ciece, ksajca pciny konia, z ktrego jedziec spada na wznak.                                          
Rdz 49,18 לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי יהוה׃                                              
Rdz 49,18 li szu at cha qiw wi ti jhwh(a do naj)                                              
Rdz 49,18 l|û`tk qiwwºt yhwh(dny)                                              
Rdz 49,18 Wybawienia twego czekam, o Panie!                                                
Rdz 49,19 גָּד גְּדוּד יְגוּדֶנּוּ וְהוּא יָגֻד עָקֵב׃                                        
Rdz 49,19 Gad Ge dud je gu den nu we hu ja gud a qew s                                      
Rdz 49,19 Gd Gdûd ygûdeºnnû whû ygùd `qb s                                      
Rdz 49,19 Gad - zbjcy napada go bd, on za bdzie napada im na pity.                                              
Rdz 49,20 מֵאָשֵׁר שְׁמֵנָה לַחְמוֹ וְהוּא יִתֵּן מַעֲדַנֵּי־מֶלֶךְ׃                                        
Rdz 49,20 me a szer sze me na laH mo we hu jiT Ten ma a dan ne - me lech s                                      
Rdz 49,20 mr mn laHm whû yiTTn ma|`dannê-meºlek s                                      
Rdz 49,20 Od Asera - tuste pokarmy, on bdzie dostarcza przysmakw krlowi.                                              
Rdz 49,21 נַפְתָּלִי אַיָּלָה שְׁלֻחָה הַנֹּתֵן אִמְרֵי־שָׁפֶר׃                                          
Rdz 49,21 naf Ta li aj ja la sze lu Ha han no ten im re - sza fer s                                        
Rdz 49,21 napTl ayyl lùH hanntn imrê-ºper s                                        
Rdz 49,21 Neftali - jak rozoysty terebint, dajcy mie przepowiednie.                                              
Rdz 49,22 בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף בֵּן פֹּרָת עֲלֵי־עָיִן בָּנוֹת צָעֲדָה עֲלֵי־שׁוּר׃                                  
Rdz 49,22 Ben Po rat jo sef Ben Po rat a le - a jin Ba not ca a da a le - szur                                  
Rdz 49,22 Bn Prt ysp Bn Prt `lê-`ºyin Bnt c`d `lê-ûr                                  
Rdz 49,22 Jzef - latorol owocujca, latorol owocujca nad rdem: gazki pn si po murze.                                            
Rdz 49,23 וַיְמָרֲרֻהוּ וָרֹבּוּ וַיִּשְׂטְמֻהוּ בַּעֲלֵי חִצִּים׃                                          
Rdz 49,23 wa je ma ra ru hu wa roB Bu waj jis te mu hu Ba a le Hic cim                                          
Rdz 49,23 wa|ymrruºhû wrºBBû wa|yyiSmuºhû Ba`lê Hiccm                                          
Rdz 49,23 A cho ucznicy bd go przeladowa, godzi w niego i czyha na niego,                                            
Rdz 49,24 וַתֵּשֶׁב בְּאֵיתָן קַשְׁתּוֹ וַיָּפֹזּוּ זְרֹעֵי יָדָיו מִידֵי אֲבִיר יַעֲקֹב מִשָּׁם רֹעֶה אֶבֶן יִשְׂרָאֵל׃                          
Rdz 49,24 waT Te szew Be e tan qasz To waj ja foz zu ze ro e ja daw mi de a wir ja a qow misz szam ro e e wen jis ra el                          
Rdz 49,24 waTTºeb Bêtn qaT wayypºzzû zr`ê ydyw mdê br ya`qb mim r`è eºben yiSrl                          
Rdz 49,24 uk jego pozostanie niezamany, i rce jego - sprawne. Z rk potnego Boga Jakubowego, od Pasterza i Opoki Izraela,                                          
Rdz 49,25 מֵאֵל אָבִיךָ וְיַעְזְרֶךָּ וְאֵת שַׁדַּי וִיבָרְכֶךָּ בִּרְכֹת שָׁמַיִם מֵעָל בִּרְכֹת תְּהוֹם רֹבֶצֶת תָּחַת בִּרְכֹת שָׁדַיִם וָרָחַם׃                    
Rdz 49,25 me el a wi cha we ja ze reK Ka we et szaD Daj wi war cheK Ka Bir chot sza ma jim me al Bir chot Te hom ro we cet Ta Hat Bir chot sza da jim wa ra Ham                    
Rdz 49,25 ml bºk wya`zreºKK wt aDDay wbºrkeºKK Birkt maºyim m`l Birkt Thm rbeºcet TºHat Birkt daºyim wrºHam                    
Rdz 49,25 od Boga ojcw twoich, ktry ci bdzie wspomaga, od Wszechmocnego, ktry ci bdzie bogosawi - bogosawiestwa z niebios wysokich, bogosawiestwa otchani lecej najniej, bogosawiestwa piersi i ona.                                  
Rdz 49,26 בִּרְכֹת אָבִיךָ גָּבְרוּ עַל־בִּרְכֹת הוֹרַי עַד־תַּאֲוַת גִּבְעֹת עוֹלָם תִּהְיֶיןָ לְרֹאשׁ יוֹסֵף וּלְקָדְקֹד נְזִיר אֶחָיו׃                        
Rdz 49,26 Bir chot a wi cha Gaw ru al - Bir chot ho raj ad - Ta a wat Gi wot o lam Tih jEn le rosz jo sef u le qod qod ne zir e Haw P                      
Rdz 49,26 Birkt bºk G|brû `al-Birkt hray `a|d-Tawat Gib`t `lm Ti|hyÊn lr ysp ûlqodqd nzr eHyw P                      
Rdz 49,26 Bogosawiestwa ojca twego niech duej trwaj ni bogosawiestwa mych przodkw, jak dugo trwa bd pagrki odwieczne - niechaj spyn na gow Jzefa, na gow tego, ktry jest ksiciem wrd swoich braci!                                  
Rdz 49,27 בִּנְיָמִין זְאֵב יִטְרָף בַּבֹּקֶר יֹאכַל עַד וְלָעֶרֶב יְחַלֵּק שָׁלָל׃                                  
Rdz 49,27 Bin ja min ze ew jit raf BaB Bo qer jo chal ad we la e rew je Hal leq sza lal                                  
Rdz 49,27 Binymn zb yirp BaBBºqer yºkal `ad wl`eºreb yHallq ll                                  
Rdz 49,27 Beniamin - wilk drapieny, co rano rozrywa zdobycz, a wieczorem rozdziela upy.                                            
Rdz 49,28 כָּל־אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר וְזֹאת אֲשֶׁר־דִּבֶּר לָהֶם אֲבִיהֶם וַיְבָרֶךְ אוֹתָם אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בֵּרַךְ אֹתָם׃                    
Rdz 49,28 Kol - el le sziw te jis ra el sze nem a sar we zot a szer - DiB Ber la hem a wi hem wa je wa rech o tam isz a szer Ke wir cha to Be rach o tam                    
Rdz 49,28 Kol-ºllè ibê yiSrl nêm `Sr wzt er-DiBBer lhem bhem waybºrek tm er Kbirkt Brak tm                    
Rdz 49,28 Wszyscy ci - to dwanacie szczepw izraelskich, oraz to, co do nich powiedzia ich ojciec, wygaszajc do kadego z nich stosowne bogosawiestwo, gdy im bogosawi.                                      
Rdz 49,29 וַיְצַו אוֹתָם וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֲנִי נֶאֱסָף אֶל־עַמִּי קִבְרוּ אֹתִי אֶל־אֲבֹתָי אֶל־הַמְּעָרָה אֲשֶׁר בִּשְׂדֵה עֶפְרוֹן הַחִתִּי׃                      
Rdz 49,29 wa je caw o tam waj jo mer a le hem a ni ne e saf el - am mi qiw ru o ti el - a wo taj el - ham me a ra a szer Bis de ef ron ha HiT Ti                      
Rdz 49,29 waycaw tm wayyºmer lhem n nesp el-`amm qibrû t el-bty el-haºmm`r er BiSd `eprn ha|HiTT                      
Rdz 49,29 Potem da im taki rozkaz: Gdy ja zostan przyczony do moich przodkw, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, ktra jest na polu Efrona Chetyty,                                      
Rdz 49,30 בַּמְּעָרָה אֲשֶׁר בִּשְׂדֵה הַמַּכְפֵּלָה אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי־מַמְרֵא בְּאֶרֶץ כְּנָעַן אֲשֶׁר קָנָה אַבְרָהָם אֶת־הַשָּׂדֶה מֵאֵת עֶפְרֹן הַחִתִּי לַאֲחֻזַּת־קָבֶר׃                    
Rdz 49,30 Bam me a ra a szer Bis de ham mach Pe la a szer al - Pe ne - mam re Be e rec Ke na an a szer qa na aw ra ham et - has sa de me et ef ron ha HiT Ti la a Huz zat - qa wer                    
Rdz 49,30 Bamm`r er BiSd hammakPl er `al-Pnê-mamr Beºrec Knº`an er qn abrhm et-haSSdè mt `eprn haHiTT laHuzzat-qºber                    
Rdz 49,30 w pieczarze, ktra jest na polu Makpela w pobliu Mamre w kraju Kanaan, ktr kupi Abraham wraz z tym polem od Efrona Chetyty jako tytu wasnoci grobu.                                        
Rdz 49,31 שָׁמָּה קָבְרוּ אֶת־אַבְרָהָם וְאֵת שָׂרָה אִשְׁתּוֹ שָׁמָּה קָבְרוּ אֶת־יִצְחָק וְאֵת רִבְקָה אִשְׁתּוֹ וְשָׁמָּה קָבַרְתִּי אֶת־לֵאָה׃                      
Rdz 49,31 szam ma qaw ru et - aw ra ham we et sa ra isz To szom ma qaw ru et - jic Haq we et riw qa isz To we szam ma qa war Ti et - le a                      
Rdz 49,31 ºmm q|brû et-abrhm wt Sr iT oºmm qbrû et-yicHq wt ribq iT wºmm qbaºrT et-l                      
Rdz 49,31 Tam pochowano Abrahama i Sar, jego on, tam pochowano Izaaka i jego on Rebek; tam pochowaem Le.                                          
Rdz 49,32 מִקְנֵה הַשָּׂדֶה וְהַמְּעָרָה אֲשֶׁר־בּוֹ מֵאֵת בְּנֵי־חֵת׃                                        
Rdz 49,32 miq ne has sa de we ham me a ra a szer - Bo me et Be ne - Het