Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-1Krl4-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 1 Krl 4:1 1 Krl 4 1 Krl 4:1  1 Więc król <04428> Salomon <08010> był królem <04428> nad całym Izraelem <03478>.                                                                                                    
L02 2 1 Krl 4:1 Król Salomon był królem nad całym Izraelem.
L03 3 1 Krl 4:1 וַֽיְהִי֙ הַמֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֔ה מֶ֖לֶךְ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
L04 4 1 Krl 4:1 וַֽ/יְהִי֙ הַ/מֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֔ה מֶ֖לֶךְ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
L05 5 1 Krl 4:1 waj•<Hi> ham•<Me>•lech sze•lo•<Mo>, <Me>•lech al- kol- jis•ra•'<El>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:1 H1961H1961 H4428H4428 H8010H8010 H4428H4428 H5921H5921 H3605H3605 H3478H3478
L07 7 1 Krl 4:1 become king Solomon king above all manner Israel
L08 8 1 Krl 4:1 zostać król Salomon król powyżej wszelkiego rodzaju Izrael
L09 9 1 Krl 4:1 become So king Solomon was king over all over all Israel
L10 10 1 Krl 4:1 zostać Więc król Salomon był królem przez wszystko nad całym Izraelem
L11 11 1 Krl 4:1 vay·Hi ham·Me·lech she·lo·Moh, Me·lech al- kol- Yis·ra·'El. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:1 wa je hi ham me lech sze lo mo me lech al - Kol - jis ra el s
L13 13 1 Krl 4:1 wa|yühî hammeºlek šülömò meºlek `al-Kol-yiSrä´ël s
L14 14 1 Krl 4:1 1677/3546 716/2519 50/293 717/2519 2170/5759 2403/5415 1216/2505
L15 15 1 Krl 4:1 So king Solomon was king over all Israel.
L16 16 1 Krl 4:1  1 So king <04428> Solomon <08010> was king <04428> over all Israel <03478>.
L01 1 1 Krl 4:2   1 Krl 4:2  2 A oto książęta <08269>, który miał;; Azariasz <05838> syn <01121> Sadoka <06659> ksiądz <03548>                                                                                                  
L02 2 1 Krl 4:2 A oto jego dostojnicy na najwyższych urzędach: Azariasz, syn Sadoka, kapłan.
L03 3 1 Krl 4:2 וְאֵ֥לֶּה הַשָּׂרִ֖ים אֲשֶׁר־ ל֑וֹ עֲזַרְיָ֥הוּ בֶן־ צָד֖וֹק הַכֹּהֵֽן׃ ס
L04 4 1 Krl 4:2 וְ/אֵ֥לֶּה הַ/שָּׂרִ֖ים אֲשֶׁר־ ל֑/וֹ עֲזַרְיָ֥הוּ בֶן־ צָד֖וֹק הַ/כֹּהֵֽן׃ ס
L05 5 1 Krl 4:2 we•'<El>•le has•sa•<Rim> a•<szer>- lo; 'a•zar•<ja>•hu wen- ca•<Dok> hak•ko•<Hen>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:2 H0428H0428 H8269H8269 H0834H0834 H0000 H5838H5838 H1121H1121 H6659H6659 H3548H3548
L07 7 1 Krl 4:2 another captain  after Azariah afflicted Zadok chief ruler
L08 8 1 Krl 4:2 inny kapitan po Azariasz dotknięty Sadok naczelny władca
L09 9 1 Krl 4:2 These And these [were] the princes after which he had Azariah the son of Zadok the priest
L10 10 1 Krl 4:2 Te A to [były] książęta po który miał Azariasza syn Sadoka ksiądz
L11 11 1 Krl 4:2 ve·'El·leh has·sa·Rim a·Sher- lo; 'a·zar·Ya·hu ven- tza·Dok hak·ko·Hen. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:2 we el le has sa rim a szer - lo a zar ja hu wen - ca doq haK Ko hen s
L13 13 1 Krl 4:2 wü´ëºllè haSSärîm ´ášer-lô `ázaryäºhû ben-cädôq haKKöhën s
L14 14 1 Krl 4:2 371/745 106/421 2863/5499 3178/6522 1/48 2347/4921 24/53 405/750
L15 15 1 Krl 4:2 And these [were] the princes which he had; Azariah the son of Zadok the priest,
L16 16 1 Krl 4:2  2 And these were the princes <08269> which he had;; Azariah <05838> the son <01121> of Zadok <06659> the priest <03548>,
L01 1 1 Krl 4:3   1 Krl 4:3  3 Elichoref <0456> i Achiasz <0281>, synowie <01121> z Shisha <07894>, uczeni w Piśmie <05608> (08802); Jozafat <03092> syn <01121> z Achiluda <0286>, rejestrator <02142> (08688).                                                                                            
L02 2 1 Krl 4:3 Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy, pisarze; Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik.
L03 3 1 Krl 4:3 אֱלִיחֹ֧רֶף וַאֲחִיָּ֛ה בְּנֵ֥י שִׁישָׁ֖א סֹפְרִ֑ים יְהוֹשָׁפָ֥ט בֶּן־ אֲחִיל֖וּד הַמַּזְכִּֽיר׃
L04 4 1 Krl 4:3 אֱלִיחֹ֧רֶף וַ/אֲחִיָּ֛ה בְּנֵ֥י שִׁישָׁ֖א סֹפְרִ֑ים יְהוֹשָׁפָ֥ט בֶּן־ אֲחִיל֖וּד הַ/מַּזְכִּֽיר׃
L05 5 1 Krl 4:3 'e•li•<Cho>•ref wa•'a•chi•<ja> be•<Ne> szi•<sza> so•fe•<Rim>; je•ho•sza•<Fat> ben- 'a•chi•<Lud> ham•maz•<Kir>.
L06 6 1 Krl 4:3 H0456H0456 H0281H0281 H1121H1121 H7894H7894 H5608H5608 H3092H3092 H1121H1121 H0286H0286 H2142H2142
L07 7 1 Krl 4:3 Elihoreph Ahiah afflicted Shisha commune Jehoshaphat afflicted Ahilud burn 
L08 8 1 Krl 4:3 Elichoref Achiasz dotknięty Shisha gmina Jozafat dotknięty Achiluda palić
L09 9 1 Krl 4:3 Elihoreph and Ahiah the sons of Shisha scribes Jehoshaphat the son of Ahilud the recorder
L10 10 1 Krl 4:3 Elichoref i Achiasz Synowie z Shisha skrybowie Jozafat syn z Achiluda rejestrator
L11 11 1 Krl 4:3 'e·li·Cho·ref va·'a·chi·Yah be·Nei shi·Sha so·fe·Rim; ye·ho·sha·Fat ben- 'a·chi·Lud ham·maz·Kir.
L12 12 1 Krl 4:3 e li Ho ref wa a Hij ja Be ne szi sza sof rim je ho sza fat Ben - a Hi lud ham maz Kir
L13 13 1 Krl 4:3 ´élîHöºrep wa´áHiyyâ Bünê šîšä´ söprîm yühôšäpä† Ben-´áHîlûd hammazKîr
L14 14 1 Krl 4:3 1/1 3/24 2348/4921 1/1 35/161 3/84 2349/4921 3/5 57/229
L15 15 1 Krl 4:3 Elihoreph and Ahiah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder.
L16 16 1 Krl 4:3  3 Elihoreph <0456> and Ahiah <0281>, the sons <01121> of Shisha <07894>, scribes <05608> (08802); Jehoshaphat <03092> the son <01121> of Ahilud <0286>, the recorder <02142> (08688).
L01 1 1 Krl 4:4   1 Krl 4:4  4 Benajasz <01141> syn <01121> Jojady <03077> był nad wojskiem <06635>: i Sadok <06659> i Abiatar <054> byli kapłani <03548>:                                                                                                
L02 2 1 Krl 4:4 Benajasz, syn Jojady, wódz wojska; Sadok oraz Abiatar, kapłani.
L03 3 1 Krl 4:4 וּבְנָיָ֥הוּ בֶן־ יְהוֹיָדָ֖ע עַל־ הַצָּבָ֑א וְצָד֥וֹק וְאֶבְיָתָ֖ר כֹּהֲנִֽים׃ ס
L04 4 1 Krl 4:4 וּ/בְנָיָ֥הוּ בֶן־ יְהוֹיָדָ֖ע עַל־ הַ/צָּבָ֑א וְ/צָד֥וֹק וְ/אֶבְיָתָ֖ר כֹּהֲנִֽים׃ ס
L05 5 1 Krl 4:4 u•we•na•<ja>•hu wen- je•ho•ja•<Da>' al- hac•ca•<wa>; we•ca•<Dok> we•'ew•ja•<Tar> ko•ha•<Nim>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:4 H1141H1141 H1121H1121 H3077H3077 H5921H5921 H6635H6635 H6659H6659 H0054H0054 H3548H3548
L07 7 1 Krl 4:4 Benaiah afflicted Jehoiada above appointed time Zadok Abiathar chief ruler
L08 8 1 Krl 4:4 Benajasz dotknięty Jojada powyżej wyznaczony czas Sadok Abiatar naczelny władca
L09 9 1 Krl 4:4 And Benaiah the son of Jehoiada over [was] over the host and Zadok and Abiathar [were] the priests
L10 10 1 Krl 4:4 Benajasz syn Jojady przez [Było] nad wojskiem i Sadok i Abiatar [Były] kapłani
L11 11 1 Krl 4:4 u·ve·na·Ya·hu ven- ye·ho·ya·Da' al- hatz·tza·Va; ve·tza·Dok ve·'ev·ya·Tar ko·ha·Nim. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:4 u we na ja hu wen - je ho ja da al - hac ca wa we ca doq we ew ja tar Ko ha nim s
L13 13 1 Krl 4:4 ûbünäyäºhû ben-yühôyädä` `al-haccäbä´ wücädôq wü´ebyätär Köhánîm s
L14 14 1 Krl 4:4 20/42 2350/4921 16/51 2171/5759 131/484 25/53 26/30 406/750
L15 15 1 Krl 4:4 And Benaiah the son of Jehoiada [was] over the host: and Zadok and Abiathar [were] the priests:
L16 16 1 Krl 4:4  4 And Benaiah <01141> the son <01121> of Jehoiada <03077> was over the host <06635>: and Zadok <06659> and Abiathar <054> were the priests <03548>:
L01 1 1 Krl 4:5   1 Krl 4:5  5 A Azaryjasz <05838> syn <01121> Natana <05416> skończyła oficerów <05324> (08737) i Zabud <02071> syn <01121> Natana <05416> to główny oficer <03548> oraz króla <04428> przyjaciel <07463>:                                                                                          
L02 2 1 Krl 4:5 Azariasz, syn Natana, przełożony nadzorców, i Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla.
L03 3 1 Krl 4:5 וַעֲזַרְיָ֥הוּ בֶן־ נָתָ֖ן עַל־ הַנִּצָּבִ֑ים וְזָב֧וּד בֶּן־ נָתָ֛ן כֹּהֵ֖ן רֵעֶ֥ה הַמֶּֽלֶךְ׃
L04 4 1 Krl 4:5 וַ/עֲזַרְיָ֥הוּ בֶן־ נָתָ֖ן עַל־ הַ/נִּצָּבִ֑ים וְ/זָב֧וּד בֶּן־ נָתָ֛ן כֹּהֵ֖ן רֵעֶ֥ה הַ/מֶּֽלֶךְ׃
L05 5 1 Krl 4:5 wa•'a•zar•<ja>•hu wen- na•<Tan> al- han•nic•ca•<wim>; we•za•<wud> ben- na•<Tan> ko•<Hen> re•'<e> ham•<Me>•lech.
L06 6 1 Krl 4:5 H5838H5838 H1121H1121 H5416H5416 H5921H5921 H5324H5324 H2071H2071 H1121H1121 H5416H5416 H3548H3548 H7463H7463 H4428H4428
L07 7 1 Krl 4:5 Azariah afflicted Nathan above appointed Zabud afflicted Nathan chief ruler friend king
L08 8 1 Krl 4:5 Azariasz dotknięty Nathan powyżej wyznaczony Zabud dotknięty Nathan naczelny władca przyjaciel król
L09 9 1 Krl 4:5 And Azariah the son of Nathan over [was] over the officers and Zabud the son of Nathan [was] principal officer friend [and] the king's
L10 10 1 Krl 4:5 I Azariasz syn Natana przez [Było] przez funkcjonariuszy i Zabud syn Natana [Było] główny oficer przyjaciel [I] króla
L11 11 1 Krl 4:5 va·'a·zar·Ya·hu ven- na·Tan al- han·nitz·tza·Vim; ve·za·Vud ben- na·Tan ko·Hen re·'Eh ham·Me·lech.
L12 12 1 Krl 4:5 wa a zar ja hu wen - na tan al - han nic ca wim we za wud Ben - na tan Ko hen re e ham me lech      
L13 13 1 Krl 4:5 wa`ázaryäºhû ben-nätän `al-hanniccäbîm wüzäbûd Ben-nätän Köhën rë`è hammeºlek      
L14 14 1 Krl 4:5 2/48 2351/4921 25/42 2172/5759 47/74 1/1 2352/4921 26/42 407/750 3/3 718/2519
L15 15 1 Krl 4:5 And Azariah the son of Nathan [was] over the officers: and Zabud the son of Nathan [was] principal officer, [and] the king's friend:
L16 16 1 Krl 4:5  5 And Azariah <05838> the son <01121> of Nathan <05416> was over the officers <05324> (08737): and Zabud <02071> the son <01121> of Nathan <05416> was principal officer <03548>, and the king's <04428> friend <07463>:
L01 1 1 Krl 4:6   1 Krl 4:6  6 I Ahishar <0301> skończyła domowników <01004>: i Adoniram <0141> syn <01121> z Abda <05653> skończyła daniny <04522>.                                                                                                
L02 2 1 Krl 4:6 Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników pracujących przymusowo.
L03 3 1 Krl 4:6 וַאֲחִישָׁ֖ר עַל־ הַבָּ֑יִת וַאֲדֹנִירָ֥ם בֶּן־ עַבְדָּ֖א עַל־ הַמַּֽס׃ ס
L04 4 1 Krl 4:6 וַ/אֲחִישָׁ֖ר עַל־ הַ/בָּ֑יִת וַ/אֲדֹנִירָ֥ם בֶּן־ עַבְדָּ֖א עַל־ הַ/מַּֽס׃ ס
L05 5 1 Krl 4:6 wa•'a•chi•<szar> al- hab•<Ba>•jit; wa•'a•do•ni•<Ram> ben- 'aw•<Da> al- ham•<Mas>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:6 H0301H0301 H5921H5921 H1004H1004 H0141H0141 H1121H1121 H5653H5653 H5921H5921 H4522H4522
L07 7 1 Krl 4:6 Ahishar above court Adoniram afflicted Abda above discomfited
L08 8 1 Krl 4:6 Ahishar powyżej sąd Adoniram dotknięty Abda powyżej discomfited
L09 9 1 Krl 4:6 And Ahishar was over [was] over the household and Adoniram the son of Abda over [was] over the tribute
L10 10 1 Krl 4:6 I Ahishar wyniosła ponad [Było] w domu i Adoniram syn z Abda przez [Było] w hołdzie
L11 11 1 Krl 4:6 va·'a·chi·Shar al- hab·Ba·yit; va·'a·do·ni·Ram ben- 'av·Da al- ham·Mas. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:6 wa a Hi szar al - haB Ba jit wa a do ni ram Ben - aw Da al - ham mas s
L13 13 1 Krl 4:6 wa´áHîšär `al-haBBäºyit wa´ádönîräm Ben-`abDä´ `al-hammas s
L14 14 1 Krl 4:6 1/1 2173/5759 617/2052 1/2 2353/4921 1/2 2174/5759 11/23
L15 15 1 Krl 4:6 And Ahishar [was] over the household: and Adoniram the son of Abda [was] over the tribute.
L16 16 1 Krl 4:6  6 And Ahishar <0301> was over the household <01004>: and Adoniram <0141> the son <01121> of Abda <05653> was over the tribute <04522>.
L01 1 1 Krl 4:7   1 Krl 4:7  7 Salomon <08010> miał dwanaście <08147> <06240> oficerowie <05324> (08737) nad całym Izraelem <03478>, który stanowił, jadło <03557> (08773) dla króla <04428> i jego rodzina <01004>: każdy człowiek <0259> jego miesiąc <02320> w roku <08141> wykonane przepis <03557> (08771).                                                                                    
L02 2 1 Krl 4:7 Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem dwunastu nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku.
L03 3 1 Krl 4:7 וְלִשְׁלֹמֹ֞ה שְׁנֵים־ עָשָׂ֤ר נִצָּבִים֙ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵ֔ל וְכִלְכְּל֥וּ אֶת־ הַמֶּ֖לֶךְ וְאֶת־ בֵּית֑וֹ חֹ֧דֶשׁ בַּשָּׁנָ֛ה יִהְיֶ֥ה עַל־ [אֶחָד כ] (הָאֶחָ֖ד ק) לְכַלְכֵּֽל׃ ס
L04 4 1 Krl 4:7 וְ/לִ/שְׁלֹמֹ֞ה שְׁנֵים־ עָשָׂ֤ר נִצָּבִים֙ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵ֔ל וְ/כִלְכְּל֥וּ אֶת־ הַ/מֶּ֖לֶךְ וְ/אֶת־ בֵּית֑/וֹ חֹ֧דֶשׁ בַּ/שָּׁנָ֛ה יִהְיֶ֥ה עַל־ אחד הָ/אֶחָ֖ד לְ/כַלְכֵּֽל׃ ס
L05 5 1 Krl 4:7 we•lisz•lo•<Mo> sze•nem- 'a•<Sar> nic•ca•<wim> al- kol- jis•ra•'<El>, we•chil•ke•<Lu> et- ham•<Me>•lech we•'<Et> be•<To>; <Cho>•desz basz•sza•<Na> jih•<je> al- ['e•chad ch] (ha•'e•<Chad> k) le•chal•<Kel>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:7 H8010H8010 H8147H8147 H6240H6240 H5324H5324 H5921H5921 H3605H3605 H3478H3478 H3557H3557 H0853H0853 H4428H4428 H0853H0853 H1004H1004 H2320H2320 H8141H8141 H1961H1961 H5921H5921 H3557H3557
L07 7 1 Krl 4:7 Solomon both eigh- appointed above all manner Israel can king court month whole age become above a can
L08 8 1 Krl 4:7 Salomon zarówno eigh- wyznaczony powyżej wszelkiego rodzaju Izrael może król sąd miesiąc Cały wiek zostać powyżej może
L09 9 1 Krl 4:7 And Solomon both ten officers over all over all Israel which provided victuals for the king and his household his month in a year become over a made provision
L10 10 1 Krl 4:7 Salomon zarówno dziesięć Oficerowie przez wszystko nad całym Izraelem który stanowił, jadło dla króla i jego rodzina Jego miesięcy w ciągu roku zostać przez wykonane świadczenie
L11 11 1 Krl 4:7 ve·lish·lo·Moh she·neim- 'a·Sar nitz·tza·Vim al- kol- Yis·ra·'El, ve·chil·ke·Lu et- ham·Me·lech ve·'Et bei·To; Cho·desh bash·sha·Nah yih·Yeh al- ['e·chad ch] (ha·'e·Chad k) le·chal·Kel. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:7 we lisz lo mo sze nem - a sar nic ca wim al - Kol - jis ra el we chil Ke lu et - ham me lech we et - Be to Ho desz Basz sza na jih je al - (e Had) [ha e Had] le chal Kel s
L13 13 1 Krl 4:7 wülišlömò šünêm-`äSär niccäbîm `al-Kol-yiSrä´ël wükilKülû ´et-hammeºlek wü´et-Bêtô Höºdeš Baššänâ yihyè `al-(´eHäd) [hä´eHäd] lükalKël s
L14 14 1 Krl 4:7 51/293 443/768 132/337 48/74 2175/5759 2404/5415 1217/2505 8/37 6307/11047 719/2519 6308/11047 618/2052 106/283 436/873 1678/3546 2176/5759 3/6 9/37
L15 15 1 Krl 4:7 And Solomon had twelve officers over all Israel, which provided victuals for the king and his household: each man his month in a year made provision.
L16 16 1 Krl 4:7  7 And Solomon <08010> had twelve <08147> <06240> officers <05324> (08737) over all Israel <03478>, which provided victuals <03557> (08773) for the king <04428> and his household <01004>: each man <0259> his month <02320> in a year <08141> made provision <03557> (08771).
L01 1 1 Krl 4:8   1 Krl 4:8  8 A oto ich imiona <08034>: syn Chura <01133> w górze <02022> Efraim <0669>:                                                                                                    
L02 2 1 Krl 4:8 A oto ich imiona: Ben-Chur na górze Efraima.
L03 3 1 Krl 4:8 וְאֵ֣לֶּה שְׁמוֹתָ֔ם בֶּן־ ח֖וּר בְּהַ֥ר אֶפְרָֽיִם׃ ס
L04 4 1 Krl 4:8 וְ/אֵ֣לֶּה שְׁמוֹתָ֔/ם בֶּן־ ח֖וּר בְּ/הַ֥ר אֶפְרָֽיִם׃ ס
L05 5 1 Krl 4:8 we•'<El>•le sze•mo•<Tam>, ben- chur be•<Har> 'ef•<Ra>•jim. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:8 H0428H0428 H8034H8034 H0000 H1133H1133 H2022H2022 H0669H0669
L07 7 1 Krl 4:8 another base the son of Hur hill  Ephraim
L08 8 1 Krl 4:8 inny podstawa syna Chura wzgórze Efraim
L09 9 1 Krl 4:8 These And these [are] their names The son of Hur in mount Ephraim
L10 10 1 Krl 4:8 Te A te [są] ich nazwy Syna Chura w górze Efraim
L11 11 1 Krl 4:8 ve·'El·leh she·mo·Tam, ben- chur be·Har 'ef·Ra·yim. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:8 we el le sze mo tam Ben - Hur Be har ef ra jim s
L13 13 1 Krl 4:8 wü´ëºllè šümôtäm Ben-Hûr Bühar ´epräºyim s
L14 14 1 Krl 4:8 372/745 368/864 3179/6522 1/1 258/546 79/180
L15 15 1 Krl 4:8 And these [are] their names: The son of Hur, in mount Ephraim:
L16 16 1 Krl 4:8  8 And these are their names <08034>: The son of Hur <01133>, in mount <02022> Ephraim <0669>:
L01 1 1 Krl 4:9   1 Krl 4:9  9 syn Dekar <01128> (08677) <01857>, w Makaz <04739>, aw Shaalbim <08169> i Bet-Szemesz <01053> i Elonbethhanan <0358>:                                                                                                
L02 2 1 Krl 4:9 Ben-Deker w Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Chanan.
L03 3 1 Krl 4:9 בֶּן־ דֶּ֛קֶר בְּמָקַ֥ץ וּבְשַֽׁעַלְבִ֖ים וּבֵ֣ית שָׁ֑מֶשׁ וְאֵיל֖וֹן בֵּ֥ית חָנָֽן׃ ס
L04 4 1 Krl 4:9 בֶּן־ דֶּ֛קֶר בְּ/מָקַ֥ץ וּ/בְ/שַֽׁעַלְבִ֖ים וּ/בֵ֣ית שָׁ֑מֶשׁ וְ/אֵיל֖וֹן בֵּ֥ית חָנָֽן׃ ס
L05 5 1 Krl 4:9 ben- <De>•ker be•ma•<Kac> u•we•sza•'al•<wim> u•<wet> <sza>•mesz; we•'e•<Lon> bet cha•<Nan>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:9 H0000 H1128H1128 H4739H4739 H8169H8169 H0000 H1053H1053 H0000 H0000 H0358H0358
L07 7 1 Krl 4:9 the son of Dekar Makaz Shaalabbin Beth-shemesh Elon-beth-hanan
L08 8 1 Krl 4:9 syn Dekar Makaz Shaalabbin Bet-Szemesz Elon-beth-Chanan
L09 9 1 Krl 4:9 Ben-deker in Makaz and in Shaalbim and Bethshemesh and Elonbethhanan
L10 10 1 Krl 4:9 Ben-deker w Makaz i Shaalbim i Bet-Szemesz i Elonbethhanan
L11 11 1 Krl 4:9 ben- De·ker be·ma·Katz u·ve·sha·'al·Vim u·Veit Sha·mesh; ve·'ei·Lon beit cha·Nan. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:9 Ben - De qer Be ma qac u we sza al wim u wet sza mesz we e lon Bet Ha nan s
L13 13 1 Krl 4:9 Ben-Deºqer Bümäqac ûbüša|`albîm ûbêt šäºmeš wü´êlôn Bêt Hänän s
L14 14 1 Krl 4:9 3180/6522 1/1 1/1 3/3 3181/6522 14/21 3182/6522 3183/6522 1/1
L15 15 1 Krl 4:9 The son of Dekar, in Makaz, and in Shaalbim, and Bethshemesh, and Elonbethhanan:
L16 16 1 Krl 4:9  9 The son of Dekar <01128> (08677) <01857>, in Makaz <04739>, and in Shaalbim <08169>, and Bethshemesh <01053>, and Elonbethhanan <0358>:
L01 1 1 Krl 4:10   1 Krl 4:10  10 syn Hesed <01136> (08676) <02618>, w Aruboth <0700>; do niego odnosiły Sochoh <07755>, a cała ziemia <0776> Chefer <02660>:                                                                                                
L02 2 1 Krl 4:10 Ben-Chesed w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia Chefer.
L03 3 1 Krl 4:10 בֶּן־ חֶ֖סֶד בָּֽאֲרֻבּ֑וֹת ל֥וֹ שֹׂכֹ֖ה וְכָל־ אֶ֥רֶץ חֵֽפֶר׃ ס
L04 4 1 Krl 4:10 בֶּן־ חֶ֖סֶד בָּֽ/אֲרֻבּ֑וֹת ל֥/וֹ שֹׂכֹ֖ה וְ/כָל־ אֶ֥רֶץ חֵֽפֶר׃ ס
L05 5 1 Krl 4:10 ben- <Che>•sed ba•'a•rub•<Bot>; lo so•<Cho> we•chol '<E>•rec <Che>•fer. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:10 H0000 H1136H1136 H0700H0700 H0000 H7755H7755 H3605H3605 H0776H0776 H2660H2660
L07 7 1 Krl 4:10 the son of Hesed Aruboth Shocho all manner common Hepher
L08 8 1 Krl 4:10 syn Hesed Aruboth Shocho wszelkiego rodzaju wspólny Chefera
L09 9 1 Krl 4:10 Ben-hesed in Aruboth to him [pertained] Sochoh all and all the land of Hepher
L10 10 1 Krl 4:10 Ben-Chesed w Aruboth do niego [dotyczyły] Sochoh wszystko i cała ziemia Chefer
L11 11 1 Krl 4:10 ben- Che·sed ba·'a·rub·Bot; lo so·Choh ve·chol 'E·retz Che·fer. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:10 Ben - He sed Ba a ruB Bot lo so cho we chol - e rec He fer s
L13 13 1 Krl 4:10 Ben-Heºsed Bä|´áruBBôt Sökò wükol-´eºrec Hëºper s
L14 14 1 Krl 4:10 3184/6522 1/1 1/1 3185/6522 5/8 2405/5415 1118/2502 7/9
L15 15 1 Krl 4:10 The son of Hesed, in Aruboth; to him [pertained] Sochoh, and all the land of Hepher:
L16 16 1 Krl 4:10  10 The son of Hesed <01136> (08676) <02618>, in Aruboth <0700>; to him pertained Sochoh <07755>, and all the land <0776> of Hepher <02660>:
L01 1 1 Krl 4:11   1 Krl 4:11  11 Syn Abinadaba <01125>, w całym regionie <05299> z Dor <01756>, która miała Tafet <02955> córka <01323> Salomona <08010> do żony <0802>:                                                                                                
L02 2 1 Krl 4:11 Ben-Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał Tafat, córkę Salomona.
L03 3 1 Krl 4:11 בֶּן־ אֲבִֽינָדָ֖ב כָּל־ נָ֣פַת דֹּ֑אר טָפַת֙ בַּת־ שְׁלֹמֹ֔ה הָ֥יְתָה לּ֖וֹ לְאִשָּֽׁה׃ ס
L04 4 1 Krl 4:11 בֶּן־ אֲבִֽינָדָ֖ב כָּל־ נָ֣פַת דֹּ֑אר טָפַת֙ בַּת־ שְׁלֹמֹ֔ה הָ֥יְתָה לּ֖/וֹ לְ/אִשָּֽׁה׃ ס
L05 5 1 Krl 4:11 ben- 'a•wi•na•<Daw> kol- <Na>•fat <Dor>; ta•<Fat> bat- sze•lo•<Mo>, <Ha>•je•ta lo le•'isz•<sza>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:11 H0000 H1125H1125 H3605H3605 H5299H5299 H1756H1756 H2955H2955 H1323H1323 H8010H8010 H1961H1961 H0000 H0802H0802
L07 7 1 Krl 4:11 the son of Abinadab all manner border Dor Taphath apple  Solomon become ess
L08 8 1 Krl 4:11 Syn Abinadaba wszelkiego rodzaju granica Dor Tafet jabłko Salomon zostać es
L09 9 1 Krl 4:11 The son of Abinadab all in all the region of Dor which had Taphath the daughter of Solomon become to wife
L10 10 1 Krl 4:11 Syn Abinadaba wszystko w całym regionie z Dor który miał Tafet córka Salomona zostać do żony
L11 11 1 Krl 4:11 ben- 'a·vi·na·Dav kol- Na·fat Dor; ta·Fat bat- she·lo·Moh, Ha·ye·tah lo le·'ish·Shah. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:11 Ben - a wi na daw Kol - na fat Dor ta fat Bat - sze lo mo haj ta llo le isz sza s
L13 13 1 Krl 4:11 Ben-´ábî|nädäb Kol-näºpat Dö´r †äpat Bat-šülömò häºytâ llô lü´iššâ s
L14 14 1 Krl 4:11 3186/6522 1/1 2406/5415 3/4 6/7 1/1 296/588 52/293 1679/3546 3187/6522 514/781
L15 15 1 Krl 4:11 The son of Abinadab, in all the region of Dor; which had Taphath the daughter of Solomon to wife:
L16 16 1 Krl 4:11  11 The son of Abinadab <01125>, in all the region <05299> of Dor <01756>; which had Taphath <02955> the daughter <01323> of Solomon <08010> to wife <0802>:
L01 1 1 Krl 4:12   1 Krl 4:12  12 Baana <01195> syn <01121> z Achiluda <0286>; do niego dotyczył Taanach <08590> i Megiddo <04023> i wszystko Bethshean <01052>, który jest <0681> Zartanah <06891> pod Jezreel <03157 > od Bethshean <01052>, aby Abelmeholah <065>, aż do miejsca, które jest poza <05676> Jokneam <03361>:                                                                                  
L02 2 1 Krl 4:12 Baana, syn Achiluda - Tanak, Megiddo aż poza Jokmeam i całe Bet-Szean za Jizreel aż do Abel-Mechola koło Sartany.
L03 3 1 Krl 4:12 בַּֽעֲנָא֙ בֶּן־ אֲחִיל֔וּד תַּעְנַ֖ךְ וּמְגִדּ֑וֹ וְכָל־ בֵּ֣ית שְׁאָ֡ן אֲשֶׁר֩ אֵ֨צֶל צָרְתַ֜נָה מִתַּ֣חַת לְיִזְרְעֶ֗אל מִבֵּ֤ית שְׁאָן֙ עַ֚ד אָבֵ֣ל מְחוֹלָ֔ה עַ֖ד מֵעֵ֥בֶר לְיָקְמֳעָֽם׃ ס
L04 4 1 Krl 4:12 בַּֽעֲנָא֙ בֶּן־ אֲחִיל֔וּד תַּעְנַ֖ךְ וּ/מְגִדּ֑וֹ וְ/כָל־ בֵּ֣ית שְׁאָ֡ן אֲשֶׁר֩ אֵ֨צֶל צָרְתַ֜נָ/ה מִ/תַּ֣חַת לְ/יִזְרְעֶ֗אל מִ/בֵּ֤ית שְׁאָן֙ עַ֚ד אָבֵ֣ל מְחוֹלָ֔ה עַ֖ד מֵ/עֵ֥בֶר לְ/יָקְמֳעָֽם׃ ס
L05 5 1 Krl 4:12 ba•'a•<Na> ben- 'a•chi•<Lud>, ta'•<Nach> u•me•gid•<Do>; we•chol bet sze•'<An> 'a•<szer> '<E>•cel ca•re•<Ta>•na mit•<Ta>•chat le•jiz•re•'<El>, mib•<Bet> sze•'<An> 'ad 'a•<wel> me•cho•<La>, 'ad me•'<E>•wer le•ja•ke•mo•'<Am>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:12 H1195H1195 H1121H1121 H0286H0286 H8590H8590 H4023H4023 H3605H3605 H0000 H1052H1052 H0834H0834 H0681H0681 H6891H6891 H8478H8478 H3157H3157 H0000 H1052H1052 H5704H5704 H0000 H0065H0065 H5704H5704 H5676H5676 H3361H3361
L07 7 1 Krl 4:12 Baana afflicted Ahilud Taanach Megiddo all manner Beth- shean after at Zarthan Thahash Jezreel Beth- shean against Abel-meholah against beyond Jokmeam
L08 8 1 Krl 4:12 Baana dotknięty Achiluda Taanach Megiddo wszelkiego rodzaju Bet-Szean po w Zarthan Thahash Jizreel Bet-Szean przed Abel-meholah przed poza Jokmeam
L09 9 1 Krl 4:12 Baana the son of Ahilud [to him pertained] Taanach and Megiddo and all and all Bethshean which which [is] by Zartanah Thahash beneath Jezreel from Bethshean far to Abelmeholah far [even] unto [the place that is] beyond Jokneam
L10 10 1 Krl 4:12 Baana syn z Achiluda [Mu dotyczyły] Taanach i Megiddo i wszystko i wszystko Bethshean który co [jest] przez Zartanah Thahash pod Jezreel z Bethshean daleko do Abelmeholah daleko [Nawet] do [miejsce, które jest] poza Jokneam
L11 11 1 Krl 4:12 ba·'a·Na ben- 'a·chi·Lud, ta'·Nach u·me·gid·Do; ve·chol beit she·'An 'a·Sher 'E·tzel tza·re·Ta·nah mit·Ta·chat le·yiz·re·'El, mib·Beit she·'An 'ad 'a·Vel me·cho·Lah, 'ad me·'E·ver le·ya·ke·mo·'Am. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:12 Ba a na Ben - a Hi lud Ta nach u me giD Do we chol - Bet sze an a szer e cel cor ta na miT Ta Hat le jiz re el miB Bet sze an ad a wel me Ho la ad me e wer le joq mó am s
L13 13 1 Krl 4:12 Ba|`ánä´ Ben-´áHîlûd Ta`nak ûmügiDDô wükol-Bêt šü´än ´ášer ´ëºcel cortaºnâ miTTaºHat lüyizrü`e´l miBBêt šü´än `ad ´äbël müHôlâ `ad më`ëºber lüyoqmó`äm s
L14 14 1 Krl 4:12 1/3 2354/4921 4/5 6/7 5/12 2407/5415 3188/6522 7/9 2864/5499 19/61 2/3 193/498 10/36 3189/6522 8/9 617/1259 3190/6522 2/3 618/1259 61/88 1/2
L15 15 1 Krl 4:12 Baana the son of Ahilud; [to him pertained] Taanach and Megiddo, and all Bethshean, which [is] by Zartanah beneath Jezreel, from Bethshean to Abelmeholah, [even] unto [the place that is] beyond Jokneam:
L16 16 1 Krl 4:12  12 Baana <01195> the son <01121> of Ahilud <0286>; to him pertained Taanach <08590> and Megiddo <04023>, and all Bethshean <01052>, which is by <0681> Zartanah <06891> beneath Jezreel <03157>, from Bethshean <01052> to Abelmeholah <065>, even unto the place that is beyond <05676> Jokneam <03361>:
L01 1 1 Krl 4:13   1 Krl 4:13  13 syn Geber <01127>, w Ramot w Gileadzie <01568> <07433>; do niego dotyczyły tych miast <02333> Jaira <02971> syn <01121> Manassesa <04519>, które są w Gileadzie <01568>; do niego też dotyczyły regionu <02256> z Argob <0709>, który jest w Bazan <01316>, sześćdziesiąt <08346> Wielka <01419> Miasta <05892> ze ścianami <02346> i brązu <05178> paski <01280>:                                                                            
L02 2 1 Krl 4:13 Be-Geber w Ramot w Gileadzie miał Osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący sześćdziesiąt dużych osiedli obmurowanych, o brązowych zaworach u bram.
L03 3 1 Krl 4:13 בֶּן־ גֶּ֖בֶר בְּרָמֹ֣ת גִּלְעָ֑ד ל֡וֹ חַוֹּת֩ יָאִ֨יר בֶּן־ מְנַשֶּׁ֜ה אֲשֶׁ֣ר בַּגִּלְעָ֗ד ל֚וֹ חֶ֤בֶל אַרְגֹּב֙ אֲשֶׁ֣ר בַּבָּשָׁ֔ן שִׁשִּׁים֙ עָרִ֣ים גְּדֹל֔וֹת חוֹמָ֖ה וּבְרִ֥יחַ נְחֹֽשֶׁת׃ ס
L04 4 1 Krl 4:13 בֶּן־ גֶּ֖בֶר בְּ/רָמֹ֣ת גִּלְעָ֑ד ל֡/וֹ חַוֹּת֩ יָאִ֨יר בֶּן־ מְנַשֶּׁ֜ה אֲשֶׁ֣ר בַּ/גִּלְעָ֗ד ל֚/וֹ חֶ֤בֶל אַרְגֹּב֙ אֲשֶׁ֣ר בַּ/בָּשָׁ֔ן שִׁשִּׁים֙ עָרִ֣ים גְּדֹל֔וֹת חוֹמָ֖ה וּ/בְרִ֥יחַ נְחֹֽשֶׁת׃ ס
L05 5 1 Krl 4:13 ben- <Ge>•wer be•ra•<Mot> gil•'<Ad>; lo chaw•<wot> ja•'<Ir> ben- me•nasz•<sze> 'a•<szer> bag•gil•'<Ad>, lo <Che>•wel ar•<Go> 'a•<szer> bab•ba•<szan>, szisz•<szim> 'a•<Rim> ge•do•<Lot>, cho•<Ma> u•we•<Ri>•ach ne•<Cho>•szet. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:13 H0000 H1127H1127 H7433H7433 H1568H1568 H0000 H2333H2333 H2971H2971 H1121H1121 H4519H4519 H0834H0834 H1568H1568 H0000 H2256H2256 H0709H0709 H0834H0834 H1316H1316 H8346H8346 H5892H5892 H1419H1419 H2346H2346 H1280H1280 H5178H5178
L07 7 1 Krl 4:13 the son of Geber Ramoth-gilead Gilead town Jair afflicted Manasseh after Gilead band Argob after Bashan sixty Ai  aloud wall bar brasen
L08 8 1 Krl 4:13 syn Geber Ramot w Gileadzie Gilead miasto Jair dotknięty Manasses po Gilead pasmo Argob po Bashan sześćdziesiąt Ai głośno ściana bar brązu
L09 9 1 Krl 4:13 The son of Geber Ramoth-gilead which [are] in Gilead to him [pertained] the towns of Jair the son of Manasseh which Gilead to him [also pertained] the region of Argob which which [is] in Bashan threescore cities great with walls bars and brasen
L10 10 1 Krl 4:13 Syn Geber Ramot w Gileadzie które [są] w Gileadzie do niego [dotyczyły] miastami Jaira syn Manassesa który Gilead do niego [również dotyczył] region z Argob który co [jest] w Baszanie sześćdziesięciu miasta wielki o ścianach paski i brązu
L11 11 1 Krl 4:13 ben- Ge·ver be·ra·Mot gil·'Ad; lo chav·Vot ya·'Ir ben- me·nash·Sheh 'a·Sher bag·gil·'Ad, lo Che·vel ar·Go 'a·Sher bab·ba·Shan, shish·Shim 'a·Rim ge·do·Lot, cho·Mah u·ve·Ri·ach ne·Cho·shet. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:13 Ben - Ge wer Be ra mot Gi lad lo Haw wot ja ir Ben - me nasz sze a szer BaG Gi lad lo He wel ar Gow a szer BaB Ba szan szisz szim a rim Ge do lot Ho ma u we ri aH ne Ho szet s
L13 13 1 Krl 4:13 Ben-Geºber Bürämöt Gil`äd Hawwöt yä´îr Ben-münaššè ´ášer BaGGil`äd Heºbel ´arGöb ´ášer BaBBäšän šiššîm `ärîm Güdölôt Hômâ ûbürîªH nüHöºšet s
L14 14 1 Krl 4:13 3191/6522 1/1 2/21 80/134 3192/6522 3/4 6/9 2355/4921 87/146 2865/5499 81/134 3193/6522 17/62 4/5 2866/5499 35/60 26/59 476/1093 199/527 23/133 20/40 62/140
L15 15 1 Krl 4:13 The son of Geber, in Ramothgilead; to him [pertained] the towns of Jair the son of Manasseh, which [are] in Gilead; to him [also pertained] the region of Argob, which [is] in Bashan, threescore great cities with walls and brasen bars:
L16 16 1 Krl 4:13  13 The son of Geber <01127>, in Ramothgilead <01568> <07433>; to him pertained the towns <02333> of Jair <02971> the son <01121> of Manasseh <04519>, which are in Gilead <01568>; to him also pertained the region <02256> of Argob <0709>, which is in Bashan <01316>, threescore <08346> great <01419> cities <05892> with walls <02346> and brasen <05178> bars <01280>:
L01 1 1 Krl 4:14   1 Krl 4:14  14 Ahinadab <0292> syn <01121> Iddo <05714> miał Machanaim <04266>:                                                                                                    
L02 2 1 Krl 4:14 Achinadab, syn Iddo - Machanaim.
L03 3 1 Krl 4:14 אֲחִֽינָדָ֥ב בֶּן־ עִדֹּ֖א מַחֲנָֽיְמָה׃
L04 4 1 Krl 4:14 אֲחִֽינָדָ֥ב בֶּן־ עִדֹּ֖א מַחֲנָֽיְמָ/ה׃
L05 5 1 Krl 4:14 'a•chi•na•<Daw> ben- 'id•<Do> ma•cha•<Na>•je•ma.
L06 6 1 Krl 4:14 H0292H0292 H1121H1121 H5714H5714 H4266H4266
L07 7 1 Krl 4:14 Ahinadab afflicted Iddo Mahanaim
L08 8 1 Krl 4:14 Ahinadab dotknięty Iddo Machanaim
L09 9 1 Krl 4:14 Ahinadab the son of Iddo [had] Mahanaim
L10 10 1 Krl 4:14 Ahinadab syn Iddo [Miał] Machanaim
L11 11 1 Krl 4:14 'a·chi·na·Dav ben- 'id·Do ma·cha·Na·ye·mah.
L12 12 1 Krl 4:14 a Hi na daw Ben - iD Do ma Ha naj ma  
L13 13 1 Krl 4:14 ´áHî|nädäb Ben-`iDDö´ maHánäºymâ  
L14 14 1 Krl 4:14 1/1 2356/4921 1/9 12/13
L15 15 1 Krl 4:14 Ahinadab the son of Iddo [had] Mahanaim:
L16 16 1 Krl 4:14  14 Ahinadab <0292> the son <01121> of Iddo <05714> had Mahanaim <04266>:
L01 1 1 Krl 4:15   1 Krl 4:15  15 Achimaas <0290> był w Neftalego <05321>, brał także <03947> (08804) Basmath <01315> córka <01323> Salomona <08010>, aby żona <0802>:                                                                                                
L02 2 1 Krl 4:15 Achimaas - u Neftalego; on również wziął za żonę córkę Salomona Basmat.
L03 3 1 Krl 4:15 אֲחִימַ֖עַץ בְּנַפְתָּלִ֑י גַּם־ ה֗וּא לָקַ֛ח אֶת־ בָּשְׂמַ֥ת בַּת־ שְׁלֹמֹ֖ה לְאִשָּֽׁה׃
L04 4 1 Krl 4:15 אֲחִימַ֖עַץ בְּ/נַפְתָּלִ֑י גַּם־ ה֗וּא לָקַ֛ח אֶת־ בָּשְׂמַ֥ת בַּת־ שְׁלֹמֹ֖ה לְ/אִשָּֽׁה׃
L05 5 1 Krl 4:15 'a•chi•<Ma>•'ac be•naf•ta•<Li>; gam- <Hu>, la•<Kach> et- ba•se•<Mat> bat- sze•lo•<Mo> le•'isz•<sza>.
L06 6 1 Krl 4:15 H0290H0290 H5321H5321 H1571H1571 H1931H1931 H3947H3947 H0853H0853 H1315H1315 H1323H1323 H8010H8010 H0802H0802
L07 7 1 Krl 4:15 Ahimaaz Naphtali again he accept Bashemath apple  Solomon ess
L08 8 1 Krl 4:15 Achimaas Neftali ponownie on przyjąć Bashemath jabłko Salomon es
L09 9 1 Krl 4:15 Ahimaaz [was] in Naphtali also he he also took Basmath the daughter of Solomon to wife
L10 10 1 Krl 4:15 Achimaas [Było] w Neftalego również on brał także Basmath córka Salomona do żony
L11 11 1 Krl 4:15 'a·chi·Ma·'atz be·naf·ta·Li; gam- Hu, la·Kach et- ba·se·Mat bat- she·lo·Moh le·'ish·Shah.
L12 12 1 Krl 4:15 a Hi ma ac Be naf Ta li Gam - hu la qaH et - Bas mat Bat - sze lo mo le isz sza
L13 13 1 Krl 4:15 ´áHîmaº`ac BünapTälî Gam-hû´ läqaH ´et-BäSmat Bat-šülömò lü´iššâ
L14 14 1 Krl 4:15 12/15 34/51 343/768 983/1867 586/964 6309/11047 7/7 297/588 53/293 515/781
L15 15 1 Krl 4:15 Ahimaaz [was] in Naphtali; he also took Basmath the daughter of Solomon to wife:
L16 16 1 Krl 4:15  15 Ahimaaz <0290> was in Naphtali <05321>; he also took <03947> (08804) Basmath <01315> the daughter <01323> of Solomon <08010> to wife <0802>:
L01 1 1 Krl 4:16   1 Krl 4:16  16 Baana <01195> syn <01121> z Chuszaja <02365> był w Asera <0836> i Aloth <01175>:                                                                                                    
L02 2 1 Krl 4:16 Baana, syn Chuszaja u Asera, łącznie ze wzgórzami.
L03 3 1 Krl 4:16 בַּֽעֲנָא֙ בֶּן־ חוּשָׁ֔י בְּאָשֵׁ֖ר וּבְעָלֽוֹת׃ ס
L04 4 1 Krl 4:16 בַּֽעֲנָא֙ בֶּן־ חוּשָׁ֔י בְּ/אָשֵׁ֖ר וּ/בְעָלֽוֹת׃ ס
L05 5 1 Krl 4:16 ba•'a•<Na> ben- chu•<szai>, be•'a•<szer> u•we•'a•<Lot>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:16 H1195H1195 H1121H1121 H2365H2365 H0836H0836 H1175H1175
L07 7 1 Krl 4:16 Baana afflicted Hushai Asher Bealoth
L08 8 1 Krl 4:16 Baana dotknięty Chuszaj Asher Bealoth
L09 9 1 Krl 4:16 Baanah the son of Hushai [was] in Asher and in Aloth
L10 10 1 Krl 4:16 Baana syn z Chuszaja [Było] w Asera i Aloth
L11 11 1 Krl 4:16 ba·'a·Na ben- chu·Shai, be·'a·Sher u·ve·'a·Lot. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:16 Ba a na Ben - Hu szaj Be a szer u we a lot s
L13 13 1 Krl 4:16 Ba|`ánä´ Ben-Hûšäy Bü´äšër ûbü`älôt s
L14 14 1 Krl 4:16 2/3 2357/4921 13/14 33/43 2/2
L15 15 1 Krl 4:16 Baanah the son of Hushai [was] in Asher and in Aloth:
L16 16 1 Krl 4:16  16 Baanah <01195> the son <01121> of Hushai <02365> was in Asher <0836> and in Aloth <01175>:
L01 1 1 Krl 4:17   1 Krl 4:17  17 Jozafat <03092> syn <01121> <06515 z Paruacha> w Issachara <03485>:                                                                                                    
L02 2 1 Krl 4:17 Joszafat, syn Paruacha, u Issachara.
L03 3 1 Krl 4:17 יְהוֹשָׁפָ֥ט בֶּן־ פָּר֖וּחַ בְּיִשָׂשכָֽר׃ ס
L04 4 1 Krl 4:17 יְהוֹשָׁפָ֥ט בֶּן־ פָּר֖וּחַ בְּ/יִשָׂשכָֽר׃ ס
L05 5 1 Krl 4:17 je•ho•sza•<Fat> ben- pa•<Ru>•ach be•ji•so•sz•<Char>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:17 H3092H3092 H1121H1121 H6515H6515 H3485H3485
L07 7 1 Krl 4:17 Jehoshaphat afflicted Paruah Issachar
L08 8 1 Krl 4:17 Jozafat dotknięty Paruacha Issachar
L09 9 1 Krl 4:17 Jehoshaphat the son of Paruah in Issachar
L10 10 1 Krl 4:17 Jozafat syn z Paruacha w Issachara
L11 11 1 Krl 4:17 ye·ho·sha·Fat ben- pa·Ru·ach be·yi·so·sh·Char. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:17 je ho sza fat Ben - Pa ru aH Be ji saJ char s
L13 13 1 Krl 4:17 yühôšäpä† Ben-PärûªH BüyìSäJkär s
L14 14 1 Krl 4:17 4/84 2358/4921 1/1 29/43
L15 15 1 Krl 4:17 Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar:
L16 16 1 Krl 4:17  17 Jehoshaphat <03092> the son <01121> of Paruah <06515>, in Issachar <03485>:
L01 1 1 Krl 4:18   1 Krl 4:18  18 Szimei <08096> syn <01121> Eli <0414>, w Beniamina <01144>:                                                                                                      
L02 2 1 Krl 4:18 Szimei, syn Eli, u Beniamina.
L03 3 1 Krl 4:18 שִׁמְעִ֥י בֶן־ אֵלָ֖א בְּבִנְיָמִֽן׃ ס
L04 4 1 Krl 4:18 שִׁמְעִ֥י בֶן־ אֵלָ֖א בְּ/בִנְיָמִֽן׃ ס
L05 5 1 Krl 4:18 szim•'<I> wen- 'e•<La> be•win•ja•<Min>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:18 H8096H8096 H1121H1121 H0414H0414 H1144H1144
L07 7 1 Krl 4:18 Shimeah  afflicted Elah Benjamin
L08 8 1 Krl 4:18 Szimei dotknięty Ela Beniaminek
L09 9 1 Krl 4:18 Shimei the son of Elah in Benjamin
L10 10 1 Krl 4:18 Szimei syn Eli w Beniamina
L11 11 1 Krl 4:18 shim·'I ven- 'e·La be·vin·ya·Min. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:18 szi mi wen - e la Be win ja min s
L13 13 1 Krl 4:18 šim`î ben-´ëlä´ Bübinyämìn s
L14 14 1 Krl 4:18 22/43 2359/4921 1/1 104/165
L15 15 1 Krl 4:18 Shimei the son of Elah, in Benjamin:
L16 16 1 Krl 4:18  18 Shimei <08096> the son <01121> of Elah <0414>, in Benjamin <01144>:
L01 1 1 Krl 4:19   1 Krl 4:19  19 Geber <01398> syn <01121> URI <0221> został w kraju <0776> Gileadu <01568> w kraju <0776> Sichona <05511> Król <04428> z Amorytów <0567> i Oga <05747> Król <04428> Baszanu <01316>, a on był tylko <0259> oficer <05333>, które było w ziemi <0776>.                                                                                      
L02 2 1 Krl 4:19 Geber, syn Uriego, w kraju Gilead - ziemię Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. I był jeden nadzorcą w kraju...
L03 3 1 Krl 4:19 גֶּ֥בֶר בֶּן־ אֻרִ֖י בְּאֶ֣רֶץ גִּלְעָ֑ד אֶ֜רֶץ סִיח֣וֹן ׀ מֶ֣לֶךְ הָאֱמֹרִ֗י וְעֹג֙ מֶ֣לֶךְ הַבָּשָׁ֔ן וּנְצִ֥יב אֶחָ֖ד אֲשֶׁ֥ר בָּאָֽרֶץ׃
L04 4 1 Krl 4:19 גֶּ֥בֶר בֶּן־ אֻרִ֖י בְּ/אֶ֣רֶץ גִּלְעָ֑ד אֶ֜רֶץ סִיח֣וֹן ׀ מֶ֣לֶךְ הָ/אֱמֹרִ֗י וְ/עֹג֙ מֶ֣לֶךְ הַ/בָּשָׁ֔ן וּ/נְצִ֥יב אֶחָ֖ד אֲשֶׁ֥ר בָּ/אָֽרֶץ׃
L05 5 1 Krl 4:19 <Ge>•wer ben- 'u•<Ri> be•'<E>•rec gil•'<Ad>; '<E>•rec si•<Chon> <Me>•lech ha•'e•mo•<Ri>, we•'<Og> <Me>•lech hab•ba•<szan>, u•ne•<ciw> 'e•<Chad> 'a•<szer> ba•'<A>•rec.
L06 6 1 Krl 4:19 H1398H1398 H1121H1121 H0221H0221 H0776H0776 H1568H1568 H0776H0776 H5511H5511 H4428H4428 H0567H0567 H5747H5747 H4428H4428 H1316H1316 H5333H5333 H0259H0259 H0834H0834 H0776H0776
L07 7 1 Krl 4:19 Geber afflicted Uri common Gilead common Sihon king Amorite Og king Bashan garrison a after common
L08 8 1 Krl 4:19 Geber dotknięty Uri wspólny Gilead wspólny Sichon król Amoryty Og król Bashan garnizon po wspólny
L09 9 1 Krl 4:19 Geber the son of Uri [was] in the country of Gilead [in] the country of Sihon king of the Amorites and of Og king of Bashan officer and [he was] the only who which [was] in the land
L10 10 1 Krl 4:19 Geber syn Uriego [Było] w kraju z Gilead [W] kraju Sichona król z Amorytów i Oga król Baszanu oficer i [był] tylko kto co [jest] na ziemi
L11 11 1 Krl 4:19 Ge·ver ben- 'u·Ri be·'E·retz gil·'Ad; 'E·retz si·Chon Me·lech ha·'e·mo·Ri, ve·'Og Me·lech hab·ba·Shan, u·ne·Tziv 'e·Chad 'a·Sher ba·'A·retz.
L12 12 1 Krl 4:19 Ge wer Ben - u ri Be e rec Gi lad e rec si Hon me lech ha e mo ri we og me lech haB Ba szan u ne ciw e Had a szer Ba a rec  
L13 13 1 Krl 4:19 Geºber Ben-´ùrî Bü´eºrec Gil`äd ´eºrec sîHôn meºlek hä´émörî wü`ög meºlek haBBäšän ûnücîb ´eHäd ´ášer Bä´äºrec  
L14 14 1 Krl 4:19 1/1 2360/4921 4/8 1119/2502 82/134 1120/2502 33/37 720/2519 74/87 19/22 721/2519 36/60 8/11 570/961 2867/5499 1121/2502
L15 15 1 Krl 4:19 Geber the son of Uri [was] in the country of Gilead, [in] the country of Sihon king of the Amorites, and of Og king of Bashan; and [he was] the only officer which [was] in the land.
L16 16 1 Krl 4:19  19 Geber <01398> the son <01121> of Uri <0221> was in the country <0776> of Gilead <01568>, in the country <0776> of Sihon <05511> king <04428> of the Amorites <0567>, and of Og <05747> king <04428> of Bashan <01316>; and he was the only <0259> officer <05333> which was in the land <0776>.
L01 1 1 Krl 4:20   1 Krl 4:20  20 Juda <03063> i Izrael <03478> było wiele <07227>, jak piasek <02344>, który jest nad morzem <03220> w tłum, <07230>, jedzenie <0398> (08802) i picie <08354> ( 08802) oraz sporządzanie wesoło <08056>.                                                                                          
L02 2 1 Krl 4:20 Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się.
L03 3 1 Krl 4:20 יְהוּדָ֤ה וְיִשְׂרָאֵל֙ רַבִּ֔ים כַּח֥וֹל אֲשֶׁר־ עַל־ הַיָּ֖ם לָרֹ֑ב אֹכְלִ֥ים וְשֹׁתִ֖ים וּשְׂמֵחִֽים׃
L04 4 1 Krl 4:20 יְהוּדָ֤ה וְ/יִשְׂרָאֵל֙ רַבִּ֔ים כַּ/ח֥וֹל אֲשֶׁר־ עַל־ הַ/יָּ֖ם לָ/רֹ֑ב אֹכְלִ֥ים וְ/שֹׁתִ֖ים וּ/שְׂמֵחִֽים׃
L05 5 1 Krl 4:20 je•hu•<Da> we•<jis>•ra•'<El> rab•<Bim>, ka•<Chol> a•<szer>- al- hai•<jam> la•<Ro>; 'o•che•<Lim> we•szo•<Tim> u•se•me•<Chim>.
L06 6 1 Krl 4:20 H3063H3063 H3478H3478 H7227H7227 H2344H2344 H0834H0834 H5921H5921 H3220H3220 H7230H7230 H0398H0398 H8354H8354 H8056H8056
L07 7 1 Krl 4:20 Judah Israel in abundance sand after above sea abundance burn up assuredly glad
L08 8 1 Krl 4:20 Juda Izrael w obfitości piasek po powyżej morze obfitość spalić zapewne zadowolony
L09 9 1 Krl 4:20 Judah and Israel [were] many as the sand that is on which [is] by the sea in multitude eating and drinking and making merry
L10 10 1 Krl 4:20 Juda i Izrael [Było] wielu jak piasek że jest co [jest] przez morze w wielu jedzenie i picie i co wesoło
L11 11 1 Krl 4:20 ye·hu·Dah ve·Yis·ra·'El rab·Bim, ka·Chol a·Sher- al- hai·Yam la·Ro; 'o·che·Lim ve·sho·Tim u·se·me·Chim.
L12 12 1 Krl 4:20 je hu da we jis ra el raB Bim Ka Hol a szer - al - haj jam la row och lim we szo tim u se me Him
L13 13 1 Krl 4:20 yühûdâ wüyiSrä´ël raBBîm KaHôl ´ášer-`al-hayyäm läröb ´öklîm wüšötîm ûSümëHîm
L14 14 1 Krl 4:20 149/818 1218/2505 103/462 10/23 2868/5499 2177/5759 146/396 24/146 410/806 76/217 6/27
L15 15 1 Krl 4:20 Judah and Israel [were] many, as the sand which [is] by the sea in multitude, eating and drinking, and making merry.
L16 16 1 Krl 4:20  20 Judah <03063> and Israel <03478> were many <07227>, as the sand <02344> which is by the sea <03220> in multitude, <07230>, eating <0398> (08802) and drinking <08354> (08802), and making merry <08056>.
L01 1 1 Krl 4:21   1 Krl 4:21  21 A Salomon <08010> <04910 panował> (08802) nad wszystkimi królestwami <04467> od rzeki <05104> do ziemi <0776> z Filistynami <06430> i aż do granicy <01366> Egipt <04714> : przynosili <05066> (08688) przedstawia <04503> i służył <05647> (08802) Salomon <08010> wszystkie dni <03117> z życia <02416>.                                                                                  
L02 2 1 Krl 4:21 Salomon panował od Rzeki do kraju Filistynów i do granicy Egiptu nad wszystkimi królestwami. Składały one daninę i były poddane Salomonowi przez całe jego życie.
L03 3 1 Krl 4:21 וּשְׁלֹמֹ֗ה הָיָ֤ה מוֹשֵׁל֙ בְּכָל־ הַמַּמְלָכ֔וֹת מִן־ הַנָּהָר֙ אֶ֣רֶץ פְּלִשְׁתִּ֔ים וְעַ֖ד גְּב֣וּל מִצְרָ֑יִם מַגִּשִׁ֥ים מִנְחָ֛ה וְעֹבְדִ֥ים אֶת־ שְׁלֹמֹ֖ה כָּל־ יְמֵ֥י חַיָּֽיו׃ פ
L04 4 1 Krl 4:21 וּ/שְׁלֹמֹ֗ה הָיָ֤ה מוֹשֵׁל֙ בְּ/כָל־ הַ/מַּמְלָכ֔וֹת מִן־ הַ/נָּהָר֙ אֶ֣רֶץ פְּלִשְׁתִּ֔ים וְ/עַ֖ד גְּב֣וּל מִצְרָ֑יִם מַגִּשִׁ֥ים מִנְחָ֛ה וְ/עֹבְדִ֥ים אֶת־ שְׁלֹמֹ֖ה כָּל־ יְמֵ֥י חַיָּֽי/ו׃ פ
L05 5 1 Krl 4:21 u•sze•lo•<Mo>, ha•<ja> mo•<szel> be•chol ham•mam•la•<Chot>, min- han•na•<Har> '<E>•rec pe•lisz•<Tim>, we•'<Ad> ge•<wul> mic•<Ra>•jim; mag•gi•<szim> min•<Cha> we•'oe•<Dim> et- sze•lo•<Mo> kol- je•<Me> chai•<jaw>. <Pe>
L06 6 1 Krl 4:21 H8010H8010 H1961H1961 H4910H4910 H3605H3605 H4467H4467 H4480H4480 H5104H5104 H0776H0776 H6430H6430 H5704H5704 H1366H1366 H4714H4714 H5066H5066 H4503H4503 H5647H5647 H0853H0853 H8010H8010 H3605H3605 H3117H3117 H2416H2416
L07 7 1 Krl 4:21 Solomon become reign all manner kingdom above flood common Philistine against border Egypt approach  gift keep in bondage Solomon all manner age age
L08 8 1 Krl 4:21 Salomon zostać królować wszelkiego rodzaju królestwo powyżej powódź wspólny Filister przed granica Egipt podejście prezent trzymać w niewoli Salomon wszelkiego rodzaju wiek wiek
L09 9 1 Krl 4:21 And Solomon become reigned all over all kingdoms from from the river unto the land of the Philistines and to and unto the border of Egypt they brought presents and served Solomon all all the days of his life
L10 10 1 Krl 4:21 Salomon zostać panował wszystko nad wszystkimi królestwami z z rzeki do ziemi z Filistynami oraz i aż do granicy z Egiptu Przyprowadzili prezenty i służył Salomon wszystko wszystkie dni z życia
L11 11 1 Krl 4:21 u·she·lo·Moh, ha·Yah mo·Shel be·chol ham·mam·la·Chot, min- han·na·Har 'E·retz pe·lish·Tim, ve·'Ad ge·Vul mitz·Ra·yim; mag·gi·Shim min·Chah ve·'oe·Dim et- she·lo·Moh kol- ye·Mei chai·Yav. Peh
L12 12 1 Krl 4:21 u sze lo mo ha ja mo szel Be chol - ham mam la chot min - han na har e rec Pe lisz Tim we ad Ge wul mic ra jim maG Gi szim min Ha we ow dim et - sze lo mo Kol - je me Haj jaw P
L13 13 1 Krl 4:21 ûšülömò häyâ môšël Bükol-hammamläkôt min-hannähär ´eºrec PülišTîm wü`ad Gübûl micräºyim maGGìšîm minHâ wü`öbdîm ´et-šülömò Kol-yümê Hayyäyw P
L14 14 1 Krl 4:21 54/293 1680/3546 24/80 2408/5415 28/117 572/1215 27/119 1122/2502 228/286 619/1259 159/240 335/614 76/125 131/211 171/288 6310/11047 55/293 2409/5415 1075/2302 206/499
L15 15 1 Krl 4:21 And Solomon reigned over all kingdoms from the river unto the land of the Philistines, and unto the border of Egypt: they brought presents, and served Solomon all the days of his life.
L16 16 1 Krl 4:21  21 And Solomon <08010> reigned <04910> (08802) over all kingdoms <04467> from the river <05104> unto the land <0776> of the Philistines <06430>, and unto the border <01366> of Egypt <04714>: they brought <05066> (08688) presents <04503>, and served <05647> (08802) Solomon <08010> all the days <03117> of his life <02416>.
L01 1 1 Krl 4:22   1 Krl 4:22  22 A Salomon <08010> Przepis <03899> dla jednego <0259> dni <03117> było trzydzieści <07970> Środki <03734> z najczystszej mąki <05560> i sześćdziesiąt <08346> Środki <03734> posiłku <07058>                                                                                            
L02 2 1 Krl 4:22 Codzienną dostawę żywności dla Salomona stanowiło: trzydzieści kor najczystszej mąki i sześćdziesiąt kor zwykłej mąki,
L03 3 1 Krl 4:22 וַיְהִ֥י לֶֽחֶם־ שְׁלֹמֹ֖ה לְי֣וֹם אֶחָ֑ד שְׁלֹשִׁ֥ים כֹּר֙ סֹ֔לֶת וְשִׁשִּׁ֥ים כֹּ֖ר קָֽמַח׃
L04 4 1 Krl 4:22 וַ/יְהִ֥י לֶֽחֶם־ שְׁלֹמֹ֖ה לְ/י֣וֹם אֶחָ֑ד שְׁלֹשִׁ֥ים כֹּר֙ סֹ֔לֶת וְ/שִׁשִּׁ֥ים כֹּ֖ר קָֽמַח׃
L05 5 1 Krl 4:22 waj•<Hi> le•chem- sze•lo•<Mo> le•<jom> 'e•<Chad>; sze•lo•<szim> kor <So>•let, we•szisz•<szim> kor <Ka>•mach.
L06 6 1 Krl 4:22 H1961H1961 H3899H3899 H8010H8010 H3117H3117 H0259H0259 H7970H7970 H3734H3734 H5560H5560 H8346H8346 H3734H3734 H7058H7058
L07 7 1 Krl 4:22 become bread Solomon age a thirty cor flour sixty cor flour
L08 8 1 Krl 4:22 zostać chleb Salomon wiek trzydzieści KR mąka sześćdziesiąt KR mąka
L09 9 1 Krl 4:22 become provision And Solomon's day for one was thirty measures of fine flour and threescore measures of meal
L10 10 1 Krl 4:22 zostać przepis I Salomona dzień dla jednego było trzydzieści środki z najczystszej mąki i sześćdziesiąt środki mączki
L11 11 1 Krl 4:22 vay·Hi le·chem- she·lo·Moh le·Yom 'e·Chad; she·lo·Shim kor So·let, ve·shish·Shim kor Ka·mach.
L12 12 1 Krl 4:22 wa je hi le Hem - sze lo mo le jom e Had sze lo szim Kor so let we szisz szim Kor qa maH  
L13 13 1 Krl 4:22 wayühî le|Hem-šülömò lüyôm ´eHäd šülöšîm Kör söºlet wüšiššîm Kör qäºmaH  
L14 14 1 Krl 4:22 1681/3546 134/295 56/293 1076/2302 571/961 99/171 1/9 45/53 27/59 2/9 7/15
L15 15 1 Krl 4:22 And Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal,
L16 16 1 Krl 4:22  22 And Solomon's <08010> provision <03899> for one <0259> day <03117> was thirty <07970> measures <03734> of fine flour <05560>, and threescore <08346> measures <03734> of meal <07058>,
L01 1 1 Krl 4:23   1 Krl 4:23  23 Dziesięć <06235> tłuszcz <01277> woły <01241>, a dwadzieścia <06242> woły <01241> out z pastwiska <07471>, a sto <03967> owce <06629>, obok serc <0354> i saren <06643> i fallowdeer <03180> i tłuste <075> (08803) ptactwo <01257>.                                                                                        
L02 2 1 Krl 4:23 dziesięć tucznych wołów i dziesięć wołów pastwiskowych oraz sto owiec oprócz jeleni, gazeli, danieli i tucznego ptactwa.
L03 3 1 Krl 4:23 עֲשָׂרָ֨ה בָקָ֜ר בְּרִאִ֗ים וְעֶשְׂרִ֥ים בָּקָ֛ר רְעִ֖י וּמֵ֣אָה צֹ֑אן לְ֠בַד מֵֽאַיָּ֤ל וּצְבִי֙ וְיַחְמ֔וּר וּבַרְבֻּרִ֖ים אֲבוּסִֽים׃
L04 4 1 Krl 4:23 עֲשָׂרָ֨ה בָקָ֜ר בְּרִאִ֗ים וְ/עֶשְׂרִ֥ים בָּקָ֛ר רְעִ֖י וּ/מֵ֣אָה צֹ֑אן לְ֠/בַד מֵֽ/אַיָּ֤ל וּ/צְבִי֙ וְ/יַחְמ֔וּר וּ/בַרְבֻּרִ֖ים אֲבוּסִֽים׃
L05 5 1 Krl 4:23 'a•sa•<Ra> wa•<Kar> be•ri•'<Im>, we•'es•<Rim> ba•<Kar> re•'<I> u•<Me>•'a <con>; <Le>•wad me•'ai•<jal> u•ce•<wi> we•jach•<Mur>, u•war•bu•<Rim> 'a•wu•<Sim>.
L06 6 1 Krl 4:23 H6235H6235 H1241H1241 H1277H1277 H6242H6242 H1241H1241 H7471H7471 H3967H3967 H6629H6629 H0905H0905 H0354H0354 H6643H6643 H3180H3180 H1257H1257 H0075H0075
L07 7 1 Krl 4:23 ten bull fat  score bull pasture hundredfold cattle alone hart beautiful fallow deer fowl fatted
L08 8 1 Krl 4:23 dziesięć byk tłuszcz wynik byk pastwisko stokrotny bydło sam jeleń piękny daniele ptactwo tłuste
L09 9 1 Krl 4:23 Ten oxen fat and twenty oxen out of the pastures and an hundred sheep alone beside harts and roebucks and fallowdeer fowl and fatted
L10 10 1 Krl 4:23 Dziesięć woły tłuszcz i dwadzieścia woły z pastwisk i sto owca sam obok serc i saren i fallowdeer ptactwo i tłuste
L11 11 1 Krl 4:23 'a·sa·Rah va·Kar be·ri·'Im, ve·'es·Rim ba·Kar re·'I u·Me·'ah Tzon; Le·vad me·'ai·Yal u·tze·Vi ve·yach·Mur, u·var·bu·Rim 'a·vu·Sim.
L12 12 1 Krl 4:23 a sa ra wa qar Be ri im we es rim Ba qar re i u me a con le wad me aj jal u ce wi we jaH mur u war Bu rim a wu sim
L13 13 1 Krl 4:23 `áSärâ bäqär Bürì´îm wü`eSrîm Bäqär rü`î ûm뺴â cö´n lübad më|´ayyäl ûcübî wüyaHmûr ûbarBùrîm ´ábûsîm
L14 14 1 Krl 4:23 83/175 120/183 8/14 99/315 121/183 1/1 270/574 146/274 112/200 5/11 7/32 2/2 1/1 1/2
L15 15 1 Krl 4:23 Ten fat oxen, and twenty oxen out of the pastures, and an hundred sheep, beside harts, and roebucks, and fallowdeer, and fatted fowl.
L16 16 1 Krl 4:23  23 Ten <06235> fat <01277> oxen <01241>, and twenty <06242> oxen <01241> out of the pastures <07471>, and an hundred <03967> sheep <06629>, beside harts <0354>, and roebucks <06643>, and fallowdeer <03180>, and fatted <075> (08803) fowl <01257>.
L01 1 1 Krl 4:24   1 Krl 4:24  24 Albowiem panowali <07287> (08802) nad całym regionie na tej stronie <05676> rzeka <05104>, z Tiphsah <08607> nawet do Azzah <05804>, nad wszystkimi królami <04428> na tej stronie < 05676> rzeka <05104>: i miał spokój <07965> ze wszystkich stron <05650> (08676) <05676 okrągły> O <05439> go.                                                                                  
L02 2 1 Krl 4:24 Panował on też w całym Zarzeczu od Tifsach do Gazy i nad wszystkimi królami Zarzecza, i miał pokój ze wszystkich stron dokoła.
L03 3 1 Krl 4:24 כִּי־ ה֞וּא רֹדֶ֣ה ׀ בְּכָל־ עֵ֣בֶר הַנָּהָ֗ר מִתִּפְסַח֙ וְעַד־ עַזָּ֔ה בְּכָל־ מַלְכֵ֖י עֵ֣בֶר הַנָּהָ֑ר וְשָׁל֗וֹם הָ֥יָה ל֛וֹ מִכָּל־ עֲבָרָ֖יו מִסָּבִֽיב׃
L04 4 1 Krl 4:24 כִּי־ ה֞וּא רֹדֶ֣ה ׀ בְּ/כָל־ עֵ֣בֶר הַ/נָּהָ֗ר מִ/תִּפְסַח֙ וְ/עַד־ עַזָּ֔ה בְּ/כָל־ מַלְכֵ֖י עֵ֣בֶר הַ/נָּהָ֑ר וְ/שָׁל֗וֹם הָ֥יָה ל֛/וֹ מִ/כָּל־ עֲבָרָ֖י/ו מִ/סָּבִֽיב׃
L05 5 1 Krl 4:24 ki- hu ro•<De> be•chol '<E>•wer han•na•<Har>, mit•tif•<Sach> we•'ad- 'az•<Za>, be•chol mal•<Che> '<E>•wer han•na•<Har>; we•sza•<Lom>, <Ha>•ja> lo mik•kol 'a•wa•<Raw> mis•sa•<wiw>.
L06 6 1 Krl 4:24 H3588H3588 H1931H1931 H7287H7287 H3605H3605 H5676H5676 H5104H5104 H8607H8607 H5704H5704 H5804H5804 H3605H3605 H4428H4428 H5676H5676 H5104H5104 H7965H7965 H1961H1961 H0000 H3605H3605 H5676H5676 H5439H5439
L07 7 1 Krl 4:24 inasmuch he reign all manner beyond flood Tipsah against Azzah all manner king beyond flood favor become all manner beyond place
L08 8 1 Krl 4:24 ponieważ on królować wszelkiego rodzaju poza powódź Tipsah przed Azzah wszelkiego rodzaju król poza powódź faworyzować zostać wszelkiego rodzaju poza miejsce
L09 9 1 Krl 4:24 for he For he had dominion everything over all [the region] on this side the river from Tiphsah even even to Azzah all over all the kings on this side the river and he had peace had all sides round about
L10 10 1 Krl 4:24 dla on Bo panowali wszystko nad całą [regionie] na tej stronie rzeka z Tiphsah nawet nawet do Azzah wszystko nad wszystkimi królami na tej stronie rzeka i miał spokój miał wszystko strony dokoła
L11 11 1 Krl 4:24 ki- hu ro·Deh be·chol 'E·ver han·na·Har, mit·tif·Sach ve·'ad- 'az·Zah, be·chol mal·Chei 'E·ver han·na·Har; ve·sha·Lom, Ha·yah lo mik·kol 'a·va·Rav mis·sa·Viv.
L12 12 1 Krl 4:24 Ki - hu ro de Be chol - e wer han na har miT Tif saH we ad - az za Be chol - mal che e wer han na har we sza lom ha ja lo miK Kol - a wa raw mis sa wiw
L13 13 1 Krl 4:24 Kî-hû´ rödè Bükol-`ëºber hannähär miTTipsaH wü`ad-`azzâ Bükol-malkê `ëºber hannähär wüšälôm häºyâ miKKol-`ábäräyw missäbîb
L14 14 1 Krl 4:24 1735/4478 984/1867 12/27 2410/5415 62/88 28/119 1/2 620/1259 11/21 2411/5415 722/2519 63/88 29/119 78/237 1682/3546 3194/6522 2412/5415 64/88 96/333
L15 15 1 Krl 4:24 For he had dominion over all [the region] on this side the river, from Tiphsah even to Azzah, over all the kings on this side the river: and he had peace on all sides round about him.
L16 16 1 Krl 4:24  24 For he had dominion <07287> (08802) over all the region on this side <05676> the river <05104>, from Tiphsah <08607> even to Azzah <05804>, over all the kings <04428> on this side <05676> the river <05104>: and he had peace <07965> on all sides <05650> (08676) <05676> round about <05439> him.
L01 1 1 Krl 4:25   1 Krl 4:25  25 Juda <03063> i Izrael <03478> <03427 mieszkał> (08799) bezpiecznie <0983>, każdy człowiek <0376> pod swą winoroślą <01612> i pod swym drzewem figowym <08384> od Dan <01835> nawet do Beersheba <0884>, wszystkie dni <03117> Salomona <08010>.                                                                                      
L02 2 1 Krl 4:25 Dlatego też przez wszystkie dni Salomona Juda i Izrael mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym, od Dan do Beer-Szeby.
L03 3 1 Krl 4:25 וַיֵּשֶׁב֩ יְהוּדָ֨ה וְיִשְׂרָאֵ֜ל לָבֶ֗טַח אִ֣ישׁ תַּ֤חַת גַּפְנוֹ֙ וְתַ֣חַת תְּאֵֽנָת֔וֹ מִדָּ֖ן וְעַד־ בְּאֵ֣ר שָׁ֑בַע כֹּ֖ל יְמֵ֥י שְׁלֹמֹֽה׃ ס
L04 4 1 Krl 4:25 וַ/יֵּשֶׁב֩ יְהוּדָ֨ה וְ/יִשְׂרָאֵ֜ל לָ/בֶ֗טַח אִ֣ישׁ תַּ֤חַת גַּפְנ/וֹ֙ וְ/תַ֣חַת תְּאֵֽנָת֔/וֹ מִ/דָּ֖ן וְ/עַד־ בְּאֵ֣ר שָׁ֑בַע כֹּ֖ל יְמֵ֥י שְׁלֹמֹֽה׃ ס
L05 5 1 Krl 4:25 wai•je•<szew> je•hu•<Da> we•<jis>•ra•'<El> la•<we>•tach, 'isz <Ta>•chat gaf•<No> we•<Ta>•chat te•'e•na•<To>, mid•<Dan> we•'ad- be•'<Er> <sza>•wa'; kol je•<Me> sze•lo•<Mo>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:25 H3427H3427 H3063H3063 H3478H3478 H0983H0983 H0376H0376 H8478H8478 H1612H1612 H8478H8478 H8384H8384 H1835H1835 H5704H5704 H0000 H0884H0884 H3605H3605 H3117H3117 H8010H8010
L07 7 1 Krl 4:25 abide Judah Israel assurance great Thahash vine Thahash Tahtim-hodshi Dan against Beer-shebah all manner age Solomon
L08 8 1 Krl 4:25 przestrzegać Juda Izrael zapewnienie wielki Thahash winorośl Thahash Tahtim-hodshi Dan przed Beer-shebah wszelkiego rodzaju wiek Salomon
L09 9 1 Krl 4:25 dwelt And Judah and Israel safely every man under under his vine under and under his fig tree from Dan against even to Beersheba all all the days of Solomon
L10 10 1 Krl 4:25 zamieszkało Juda i Izrael bezpiecznie każdy pod pod swą winoroślą pod i pod swym drzewem figowym od Dan przed nawet do Beer-Szeby wszystko wszystkie dni Salomona
L11 11 1 Krl 4:25 vai·ye·Shev ye·hu·Dah ve·Yis·ra·'El la·Ve·tach, 'ish Ta·chat gaf·No ve·Ta·chat te·'e·na·To, mid·Dan ve·'ad- be·'Er Sha·va'; kol ye·Mei she·lo·Moh. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:25 waj je szew je hu da we jis ra el la we taH isz Ta Hat Gaf no we ta Hat Te e na to miD Dan we ad - Be er sza wa Kol je me sze lo mo s
L13 13 1 Krl 4:25 wayyëšeb yühûdâ wüyiSrä´ël läbeº†aH ´îš TaºHat Gapnô wütaºHat Tü´ë|nätô miDDän wü`ad-Bü´ër šäºba` Köl yümê šülömò s
L14 14 1 Krl 4:25 426/1071 150/818 1219/2505 11/42 1108/2004 194/498 12/55 195/498 7/39 54/71 621/1259 3195/6522 22/34 2413/5415 1077/2302 57/293
L15 15 1 Krl 4:25 And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon.
L16 16 1 Krl 4:25  25 And Judah <03063> and Israel <03478> dwelt <03427> (08799) safely <0983>, every man <0376> under his vine <01612> and under his fig tree <08384>, from Dan <01835> even to Beersheba <0884>, all the days <03117> of Solomon <08010>.
L01 1 1 Krl 4:26   1 Krl 4:26  26 A Salomon <08010> miał czterdzieści <0705> tys <0505> stalle <0723> konie <05483> dla rydwanów <04817>, a dwanaście <08147> <06240> tys <0505> jeźdźcy <06571>.                                                                                              
L02 2 1 Krl 4:26 Salomon miał też cztery tysiące stajni dla koni do swoich powozów i dwanaście tysięcy wierzchowców.
L03 3 1 Krl 4:26 וַיְהִ֣י לִשְׁלֹמֹ֗ה אַרְבָּעִ֥ים אֶ֛לֶף אֻרְוֹ֥ת סוּסִ֖ים לְמֶרְכָּב֑וֹ וּשְׁנֵים־ עָשָׂ֥ר אֶ֖לֶף פָּרָשִֽׁים׃
L04 4 1 Krl 4:26 וַ/יְהִ֣י לִ/שְׁלֹמֹ֗ה אַרְבָּעִ֥ים אֶ֛לֶף אֻרְוֹ֥ת סוּסִ֖ים לְ/מֶרְכָּב֑/וֹ וּ/שְׁנֵים־ עָשָׂ֥ר אֶ֖לֶף פָּרָשִֽׁים׃
L05 5 1 Krl 4:26 waj•<Hi> lisz•lo•<Mo>, 'ar•ba•'<Im> '<E>•lef 'ur•<wot> su•<Sim> le•mer•ka•<wo>; u•sze•nem- 'a•<Sar> '<E>•lef pa•ra•<szim>.
L06 6 1 Krl 4:26 H1961H1961 H8010H8010 H0705H0705 H0505H0505 H0723H0723 H5483H5483 H4817H4817 H8147H8147 H6240H6240 H0505H0505 H6571H6571
L07 7 1 Krl 4:26 become Solomon forty thousand stall crane chariot both eigh- thousand horseman
L08 8 1 Krl 4:26 zostać Salomon czterdzieści tysiąc stoisko dźwig rydwan zarówno eigh- tysiąc jeździec
L09 9 1 Krl 4:26 become And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots both ten thousand horsemen
L10 10 1 Krl 4:26 zostać Salomon miał czterdzieści tysiąc stajnie koni dla rydwanów zarówno dziesięć tysiąc jeźdźcy
L11 11 1 Krl 4:26 vay·Hi lish·lo·Moh, 'ar·ba·'Im 'E·lef 'ur·Vot su·Sim le·mer·ka·Vo; u·she·neim- 'a·Sar 'E·lef pa·ra·Shim.
L12 12 1 Krl 4:26 wa je hi lisz lo mo ar Ba im e lef ur wot su sim le mer Ka wo u sze nem - a sar e lef Pa ra szim
L13 13 1 Krl 4:26 wayühî lišlömò ´arBä`îm ´eºlep ´urwöt sûsîm lümerKäbô ûšünêm-`äSär ´eºlep Päräšîm
L14 14 1 Krl 4:26 1683/3546 58/293 81/135 216/503 1/3 18/137 2/3 444/768 133/337 217/503 16/57
L15 15 1 Krl 4:26 And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.
L16 16 1 Krl 4:26  26 And Solomon <08010> had forty <0705> thousand <0505> stalls <0723> of horses <05483> for his chariots <04817>, and twelve <08147> <06240> thousand <0505> horsemen <06571>.
L01 1 1 Krl 4:27   1 Krl 4:27  27 A te oficerowie <05324> (08737) pod warunkiem zaopatrzenia <03557> (08773) dla króla <04428> Salomon <08010> i za to wszystko, przyszedł <07131> do króla <04428> Salomona <08010> tabela <07979> każdy człowiek <0376> w swojej miesiąca <02320>: brakowało im <05737> (08762) nic <01697>.                                                                                  
L02 2 1 Krl 4:27 Nadzorcy ci zaopatrywali króla Salomona i wszystkich zaproszonych do stołu królewskiego; każdy w swoim miesiącu, tak iż niczego nie brakowało.
L03 3 1 Krl 4:27 וְכִלְכְּלוּ֩ הַנִּצָּבִ֨ים הָאֵ֜לֶּה אֶת־ הַמֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֗ה וְאֵ֧ת כָּל־ הַקָּרֵ֛ב אֶל־ שֻׁלְחַ֥ן הַמֶּֽלֶךְ־ שְׁלֹמֹ֖ה אִ֣ישׁ חָדְשׁ֑וֹ לֹ֥א יְעַדְּר֖וּ דָּבָֽר׃
L04 4 1 Krl 4:27 וְ/כִלְכְּלוּ֩ הַ/נִּצָּבִ֨ים הָ/אֵ֜לֶּה אֶת־ הַ/מֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֗ה וְ/אֵ֧ת כָּל־ הַ/קָּרֵ֛ב אֶל־ שֻׁלְחַ֥ן הַ/מֶּֽלֶךְ־ שְׁלֹמֹ֖ה אִ֣ישׁ חָדְשׁ֑/וֹ לֹ֥א יְעַדְּר֖וּ דָּבָֽר׃
L05 5 1 Krl 4:27 we•chil•ke•<Lu> han•nic•ca•<wim> ha•'<El>•le et- ham•<Me>•lech sze•lo•<Mo>, we•'<Et> kol- hak•ka•<Rew> el- szul•<Chan> ham•<Me>•lech- sze•lo•<Mo> 'isz cha•de•<szo>; lo je•'ad•de•<Ru> da•<war>.
L06 6 1 Krl 4:27 H3557H3557 H5324H5324 H0428H0428 H0853H0853 H4428H4428 H8010H8010 H0853H0853 H3605H3605 H7131H7131 H0413H0413 H7979H7979 H4428H4428 H8010H8010 H0376H0376 H2320H2320 H3808H3808 H5737H5737 H1697H1697
L07 7 1 Krl 4:27 can appointed another king Solomon all manner approach about table king Solomon great month before dig act
L08 8 1 Krl 4:27 może wyznaczony inny król Salomon wszelkiego rodzaju podejście o tabela król Salomon wielki miesiąc przed kopać działać
L09 9 1 Krl 4:27 provided victual And those officers Those for king Solomon and all and for all that came about table unto king Solomon's every man in his month not they lacked nothing
L10 10 1 Krl 4:27 pod warunkiem zaopatrzenia I tych oficerów Ci, dla króla Salomon i wszystko na zawsze, że przyszedł o tabela do króla Salomona każdy w swoim miesiącu nie brakowało im nic
L11 11 1 Krl 4:27 ve·chil·ke·Lu han·nitz·tza·Vim ha·'El·leh et- ham·Me·lech she·lo·Moh, ve·'Et kol- hak·ka·Rev el- shul·Chan ham·Me·lech- she·lo·Moh 'ish cha·de·Sho; lo ye·'ad·de·Ru da·Var.
L12 12 1 Krl 4:27 we chil Ke lu han nic ca wim ha el le et - ham me lech sze lo mo we et Kol - haq qa rew el - szul Han ham me lech - sze lo mo isz Hod szo lo je aD De ru Da war
L13 13 1 Krl 4:27 wükilKülû hanniccäbîm hä´ëºllè ´et-hammeºlek šülömò wü´ët Kol-haqqärëb ´el-šulHan hamme|lek-šülömò ´îš Hodšô lö´ yü`aDDürû Däbär
L14 14 1 Krl 4:27 10/37 49/74 373/745 6311/11047 723/2519 59/293 6312/11047 2414/5415 6/8 2844/5500 31/71 724/2519 60/293 1109/2004 107/283 1967/5164 3/10 476/1428
L15 15 1 Krl 4:27 And those officers provided victual for king Solomon, and for all that came unto king Solomon's table, every man in his month: they lacked nothing.
L16 16 1 Krl 4:27  27 And those officers <05324> (08737) provided victual <03557> (08773) for king <04428> Solomon <08010>, and for all that came <07131> unto king <04428> Solomon's <08010> table <07979>, every man <0376> in his month <02320>: they lacked <05737> (08762) nothing <01697>.
L01 1 1 Krl 4:28   1 Krl 4:28  28 Jęczmień <08184> również i słoma <08401> dla koni <05483> oraz dromadery <07409> przyniósł <0935> (08686) oni do miejsca <04725>, gdzie oficerowie byli, każdy człowiek <0376> zgodnie z jego opłatą <04941>.                                                                                          
L02 2 1 Krl 4:28 Również jęczmień i słomę dla koni [pociągowych] i rumaków sprowadzano na to miejsce, które każdemu było wyznaczone.
L03 3 1 Krl 4:28 וְהַשְּׂעֹרִ֣ים וְהַתֶּ֔בֶן לַסּוּסִ֖ים וְלָרָ֑כֶשׁ יָבִ֗אוּ אֶל־ הַמָּקוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר יִֽהְיֶה־ שָּׁ֔ם אִ֖ישׁ כְּמִשְׁפָּטֽוֹ׃ ס
L04 4 1 Krl 4:28 וְ/הַ/שְּׂעֹרִ֣ים וְ/הַ/תֶּ֔בֶן לַ/סּוּסִ֖ים וְ/לָ/רָ֑כֶשׁ יָבִ֗אוּ אֶל־ הַ/מָּקוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר יִֽהְיֶה־ שָּׁ֔ם אִ֖ישׁ כְּ/מִשְׁפָּטֽ/וֹ׃ ס
L05 5 1 Krl 4:28 we•has•se•'o•<Rim> we•hat•<Te>•wen, las•su•<Sim> we•la•<Ra>•chesz; ja•<wi>•'u, el- ham•ma•kOm 'a•<szer> jih•je <szam>, 'isz ke•misz•pa•<To>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:28 H8184H8184 H8401H8401 H5483H5483 H7409H7409 H0935H0935 H0413H0413 H4725H4725 H0834H0834 H1961H1961 H8033H8033 H0376H0376 H4941H4941
L07 7 1 Krl 4:28 barley blemish crane mule abide about country after become in it great adversary
L08 8 1 Krl 4:28 jęczmień skaza dźwig muł przestrzegać o kraj po zostać w tym wielki przeciwnik
L09 9 1 Krl 4:28 Barley also and straw for the horses and dromedaries brought to they unto the place after become it where [the officers] were every man according to his charge
L10 10 1 Krl 4:28 Jęczmień również i słoma dla koni i dromaderami przyniósł do oni do miejsca, po zostać to gdzie [oficerów] zostały każdy człowiek zgodnie z jego opłatą
L11 11 1 Krl 4:28 ve·has·se·'o·Rim ve·hat·Te·ven, las·su·Sim ve·la·Ra·chesh; ya·Vi·'u, el- ham·ma·kOm 'a·Sher yih·yeh- Sham, 'ish ke·mish·pa·To. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:28 we has se o rim we haT Te wen las su sim we la ra chesz ja wi u el - ham ma qom a szer jih je - szszam isz Ke misz Pa to s
L13 13 1 Krl 4:28 wühaSSü`örîm wühaTTeºben lassûsîm wüläräºkeš yäbiº´û ´el-hammäqôm ´ášer yi|hyè-ššäm ´îš KümišPä†ô s
L14 14 1 Krl 4:28 16/34 12/17 19/137 1/4 1130/2550 2845/5500 196/401 2869/5499 1684/3546 427/832 1110/2004 106/419
L15 15 1 Krl 4:28 Barley also and straw for the horses and dromedaries brought they unto the place where [the officers] were, every man according to his charge.
L16 16 1 Krl 4:28  28 Barley <08184> also and straw <08401> for the horses <05483> and dromedaries <07409> brought <0935> (08686) they unto the place <04725> where the officers were, every man <0376> according to his charge <04941>.
L01 1 1 Krl 4:29   1 Krl 4:29  29 I Bóg <0430> <05414 dała> (08799) Salomon <08010> mądrość <02451> i zrozumienie <08394> <03966 przekroczenie> dużo <07235> (08687) i wielkość <07341> serca <03820>, a nawet jak piasek <02344>, który jest na morzu <03220> brzeg <08193>.                                                                                      
L02 2 1 Krl 4:29 Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza.
L03 3 1 Krl 4:29 וַיִּתֵּן֩ אֱלֹהִ֨ים חָכְמָ֧ה לִשְׁלֹמֹ֛ה וּתְבוּנָ֖ה הַרְבֵּ֣ה מְאֹ֑ד וְרֹ֣חַב לֵ֔ב כַּח֕וֹל אֲשֶׁ֖ר עַל־ שְׂפַ֥ת הַיָּֽם׃
L04 4 1 Krl 4:29 וַ/יִּתֵּן֩ אֱלֹהִ֨ים חָכְמָ֧ה לִ/שְׁלֹמֹ֛ה וּ/תְבוּנָ֖ה הַרְבֵּ֣ה מְאֹ֑ד וְ/רֹ֣חַב לֵ֔ב כַּ/ח֕וֹל אֲשֶׁ֖ר עַל־ שְׂפַ֥ת הַ/יָּֽם׃
L05 5 1 Krl 4:29 wai•jit•<Ten> E•lo•<Him> choch•ma lisz•lo•<Mo> u•te•wu•<Na> har•<Be> me•'<Od>; we•<Ro>•chaw <Lew>, ka•<Chol> 'a•<szer> al- se•<Fat> hai•<jam>.
L06 6 1 Krl 4:29 H5414H5414 H0430H0430 H2451H2451 H8010H8010 H8394H8394 H7235H7235 H3966H3966 H7341H7341 H3820H3820 H2344H2344 H0834H0834 H5921H5921 H8193H8193 H3220H3220
L07 7 1 Krl 4:29 add angels skilful Solomon fruit abundance  diligently breadth care for sand after above band sea
L08 8 1 Krl 4:29 dodać anioły zręczny Salomon owoc obfitość pilnie szerokość dbałość o piasek po powyżej pasmo morze
L09 9 1 Krl 4:29 gave And God wisdom Solomon and understanding much exceeding and largeness of heart even as the sand after and shore that [is] on the sea
L10 10 1 Krl 4:29 dał I Bóg mądrość Salomon i zrozumienie wiele przekraczającej i wielkość serca nawet jak piasek po i brzegu że [jest] na morzu
L11 11 1 Krl 4:29 vai·yit·Ten E·lo·Him choch·mah lish·lo·Moh u·te·vu·Nah har·Beh me·'Od; ve·Ro·chav Lev, ka·Chol 'a·Sher al- se·Fat hai·Yam.
L12 12 1 Krl 4:29 waj jiT Ten e lo him Hoch ma lisz lo mo u te wu na har Be me od we ro Haw lew Ka Hol a szer al - se fat haj jam
L13 13 1 Krl 4:29 wayyiTTën ´élöhîm Hokmâ lišlömò ûtübûnâ harBË mü´öd würöºHab lëb KaHôl ´ášer `al-Süpat hayyäm
L14 14 1 Krl 4:29 928/2007 1130/2597 15/149 61/293 5/41 84/226 159/300 26/101 122/592 11/23 2870/5499 2178/5759 41/173 147/396
L15 15 1 Krl 4:29 And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that [is] on the sea shore.
L16 16 1 Krl 4:29  29 And God <0430> gave <05414> (08799) Solomon <08010> wisdom <02451> and understanding <08394> exceeding <03966> much <07235> (08687), and largeness <07341> of heart <03820>, even as the sand <02344> that is on the sea <03220> shore <08193>.
L01 1 1 Krl 4:30   1 Krl 4:30  30 A Salomon <08010> mądrość <02451> celował <07235> (08799) mądrość <02451> wszystkich dzieci <01121> z krainy wschodu <06924> i wszystko mądrość <02451> Egipt <04714>.                                                                                            
L02 2 1 Krl 4:30 Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan.
L03 3 1 Krl 4:30 וַתֵּ֙רֶב֙ חָכְמַ֣ת שְׁלֹמֹ֔ה מֵֽחָכְמַ֖ת כָּל־ בְּנֵי־ קֶ֑דֶם וּמִכֹּ֖ל חָכְמַ֥ת מִצְרָֽיִם׃
L04 4 1 Krl 4:30 וַ/תֵּ֙רֶב֙ חָכְמַ֣ת שְׁלֹמֹ֔ה מֵֽ/חָכְמַ֖ת כָּל־ בְּנֵי־ קֶ֑דֶם וּ/מִ/כֹּ֖ל חָכְמַ֥ת מִצְרָֽיִם׃
L05 5 1 Krl 4:30 wat•<Te>•rew cha•che•<Mat> sze•lo•<Mo>, me•cha•che•<Mat> kol- be•ne- <Ke>•dem; u•mik•<Kol> cha•che•<Mat> mic•<Ra>•jim.
L06 6 1 Krl 4:30 H7235H7235 H2451H2451 H8010H8010 H2451H2451 H3605H3605 H1121H1121 H6924H6924 H3605H3605 H2451H2451 H4714H4714
L07 7 1 Krl 4:30 abundance  skilful Solomon skilful all manner afflicted aforetime all manner skilful Egypt
L08 8 1 Krl 4:30 obfitość zręczny Salomon zręczny wszelkiego rodzaju dotknięty niegdyś wszelkiego rodzaju zręczny Egipt
L09 9 1 Krl 4:30 excelled wisdom And Solomon's the wisdom of all of all the children of the east country and all and all the wisdom of Egypt
L10 10 1 Krl 4:30 celował mądrość I Salomona mądrość ze wszystkich wszystkich dzieci kraju wschodniej i wszystko i wszystko mądrość z Egiptu
L11 11 1 Krl 4:30 vat·Te·rev cha·che·Mat she·lo·Moh, me·cha·che·Mat kol- be·nei- Ke·dem; u·mik·Kol cha·che·Mat mitz·Ra·yim.
L12 12 1 Krl 4:30 waT Te rew Hoch mat sze lo mo me Hoch mat Kol - Be ne - qe dem u miK Kol Hoch mat mic ra jim    
L13 13 1 Krl 4:30 waTTëºreb Hokmat šülömò më|Hokmat Kol-Bünê-qeºdem ûmiKKöl Hokmat micräºyim    
L14 14 1 Krl 4:30 85/226 16/149 62/293 17/149 2415/5415 2361/4921 39/87 2416/5415 18/149 336/614
L15 15 1 Krl 4:30 And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country, and all the wisdom of Egypt.
L16 16 1 Krl 4:30  30 And Solomon's <08010> wisdom <02451> excelled <07235> (08799) the wisdom <02451> of all the children <01121> of the east country <06924>, and all the wisdom <02451> of Egypt <04714>.
L01 1 1 Krl 4:31   1 Krl 4:31  31 Albowiem był mądrzejszy <02449> (08799) niż wszystkich ludzi <0120>; niż Ethan <0387> Ezrahite <0250> i Heman <01968> i Chalcol <03633> i Darda <01862>, synowie < 01121> z Mahol <04235>: a jego sława <08034> to we wszystkich narodach <01471 okrągły> O <05439>.                                                                                    
L02 2 1 Krl 4:31 Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet nad Etanem Ezrachitą i Hemanem, jako też Kalkolem i Dardą, synami Machola. A imię jego stało się sławne wśród wszystkich narodów okolicznych.
L03 3 1 Krl 4:31 וַיֶּחְכַּם֮ מִכָּל־ הָֽאָדָם֒ מֵאֵיתָ֣ן הָאֶזְרָחִ֗י וְהֵימָ֧ן וְכַלְכֹּ֛ל וְדַרְדַּ֖ע בְּנֵ֣י מָח֑וֹל וַיְהִֽי־ שְׁמ֥וֹ בְכָֽל־ הַגּוֹיִ֖ם סָבִֽיב׃
L04 4 1 Krl 4:31 וַ/יֶּחְכַּם֮ מִ/כָּל־ הָֽ/אָדָם֒ מֵ/אֵיתָ֣ן הָ/אֶזְרָחִ֗י וְ/הֵימָ֧ן וְ/כַלְכֹּ֛ל וְ/דַרְדַּ֖ע בְּנֵ֣י מָח֑וֹל וַ/יְהִֽי־ שְׁמ֥/וֹ בְ/כָֽל־ הַ/גּוֹיִ֖ם סָבִֽיב׃
L05 5 1 Krl 4:31 wai•jech•<Kam> mik•kol ha•'a•<Dam> me•'e•<Tan> ha•'ez•ra•<Chi>, we•he•<Man> we•chal•<Kol> we•dar•<Da>' be•<Ne> ma•<Chol>; waj•hi- sze•<Mo> we•chal- hag•go•<jim> sa•<wiw>.
L06 6 1 Krl 4:31 H2449H2449 H3605H3605 H0120H0120 H0387H0387 H0250H0250 H1968H1968 H3633H3633 H1862H1862 H1121H1121 H4235H4235 H1961H1961 H8034H8034 H3605H3605 H1471H1471 H5439H5439
L07 7 1 Krl 4:31 exceeding all manner person Ethan Ezrahite Heman Calcol Darda afflicted Mahol become base all manner Gentile place
L08 8 1 Krl 4:31 przekraczającej wszelkiego rodzaju osoba Ethan Ezrahite Heman Calcol Darda dotknięty Mahol zostać podstawa wszelkiego rodzaju Gentile miejsce
L09 9 1 Krl 4:31 For he was wiser all than all men than Ethan the Ezrahite and Heman and Chalcol and Darda the sons of Mahol become and his fame all was in all nations round about
L10 10 1 Krl 4:31 Bo był mądrzejszy wszystko niż wszystkich ludzi niż Ethan Ezrahite i Heman i Chalcol i Darda Synowie z Mahol zostać a jego sława wszystko był we wszystkich krajach dokoła
L11 11 1 Krl 4:31 vai·yech·Kam mik·kol ha·'a·Dam me·'ei·Tan ha·'ez·ra·Chi, ve·hei·Man ve·chal·Kol ve·dar·Da' be·Nei ma·Chol; vay·hi- she·Mo ve·chal- hag·go·Yim sa·Viv.
L12 12 1 Krl 4:31 waj jeH Kam miK Kol - ha a dam me e tan ha ez ra Hi we he man we chal Kol we dar Da Be ne ma Hol wa je hi - sze mo we chol - haG Go jim sa wiw
L13 13 1 Krl 4:31 wayyeHKam miKKol-hä|´ädäm më´êtän hä´ezräHî wühêmän wükalKöl wüdarDa` Bünê mäHôl wayühî|-šümô büko|l-haGGôyìm säbîb
L14 14 1 Krl 4:31 3/26 2417/5415 126/552 1/8 1/3 1/17 1/2 1/1 2362/4921 1/1 1685/3546 369/864 2418/5415 118/555 97/333
L15 15 1 Krl 4:31 For he was wiser than all men; than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol: and his fame was in all nations round about.
L16 16 1 Krl 4:31  31 For he was wiser <02449> (08799) than all men <0120>; than Ethan <0387> the Ezrahite <0250>, and Heman <01968>, and Chalcol <03633>, and Darda <01862>, the sons <01121> of Mahol <04235>: and his fame <08034> was in all nations <01471> round about <05439>.
L01 1 1 Krl 4:32   1 Krl 4:32  32 A on rzekł <01696> (08762) trzy <07969> tys <0505> przysłowia <04912>, a pieśni jego <07892> były tysiące <0505> i pięć <02568>.                                                                                                
L02 2 1 Krl 4:32 Wypowiedział bowiem trzy tysiące przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć.
L03 3 1 Krl 4:32 וַיְדַבֵּ֕ר שְׁלֹ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים מָשָׁ֑ל וַיְהִ֥י שִׁיר֖וֹ חֲמִשָּׁ֥ה וָאָֽלֶף׃
L04 4 1 Krl 4:32 וַ/יְדַבֵּ֕ר שְׁלֹ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים מָשָׁ֑ל וַ/יְהִ֥י שִׁיר֖/וֹ חֲמִשָּׁ֥ה וָ/אָֽלֶף׃
L05 5 1 Krl 4:32 waj•dab•<Ber> sze•<Lo>•szet 'a•la•<Fim> ma•<szal>; waj•<Hi> szi•<Ro> cha•misz•<sza> wa•'<A>•lef.
L06 6 1 Krl 4:32 H1696H1696 H7969H7969 H0505H0505 H4912H4912 H1961H1961 H7892H7892 H2568H2568 H0505H0505
L07 7 1 Krl 4:32 answer fork thousand byword become musical fif thousand
L08 8 1 Krl 4:32 odpowiedź widelec tysiąc synonim zostać musical FIF tysiąc
L09 9 1 Krl 4:32 And he spake three thousand proverbs become and his songs and five were a thousand
L10 10 1 Krl 4:32 I mówił trzy tysiąc przysłowia zostać i jego piosenki i pięć było tysiąc
L11 11 1 Krl 4:32 vay·dab·Ber she·Lo·shet 'a·la·Fim ma·Shal; vay·Hi shi·Ro cha·mish·Shah va·'A·lef.
L12 12 1 Krl 4:32 wa je daB Ber sze lo szet a la fim ma szal wa je hi szi ro Ha misz sza wa a lef
L13 13 1 Krl 4:32 wayüdaBBër šülöºšet ´áläpîm mäšäl wayühî šîrô Hámiššâ wä´äºlep
L14 14 1 Krl 4:32 572/1142 200/429 218/503 11/38 1686/3546 12/89 175/342 219/503
L15 15 1 Krl 4:32 And he spake three thousand proverbs: and his songs were a thousand and five.
L16 16 1 Krl 4:32  32 And he spake <01696> (08762) three <07969> thousand <0505> proverbs <04912>: and his songs <07892> were a thousand <0505> and five <02568>.
L01 1 1 Krl 4:33   1 Krl 4:33  33 A on rzekł <01696> (08762) drzew <06086>, z drzewa cedrowego <0730>, który jest w Libanie <03844>, aż do hizopu <0231>, które springeth OUT <03318> (08802) muru < 07023>: mówił <01696> (08762) również bestii <0929> i Ptactwa <05775>, a płazy <07431> i ryb <01709>.                                                                                    
L02 2 1 Krl 4:33 Rozprawiał też o drzewach: od cedrów na Libanie aż do hizopu rosnącego na murze. Mówił także o zwierzętach czworonożnych, o ptactwie, o tym, co pełza po ziemi, i o rybach.
L03 3 1 Krl 4:33 וַיְדַבֵּר֮ עַל־ הָֽעֵצִים֒ מִן־ הָאֶ֙רֶז֙ אֲשֶׁ֣ר בַּלְּבָנ֔וֹן וְעַד֙ הָאֵז֔וֹב אֲשֶׁ֥ר יֹצֵ֖א בַּקִּ֑יר וַיְדַבֵּר֙ עַל־ הַבְּהֵמָ֣ה וְעַל־ הָע֔וֹף וְעַל־ הָרֶ֖מֶשׂ וְעַל־ הַדָּגִֽים׃
L04 4 1 Krl 4:33 וַ/יְדַבֵּר֮ עַל־ הָֽ/עֵצִים֒ מִן־ הָ/אֶ֙רֶז֙ אֲשֶׁ֣ר בַּ/לְּבָנ֔וֹן וְ/עַד֙ הָ/אֵז֔וֹב אֲשֶׁ֥ר יֹצֵ֖א בַּ/קִּ֑יר וַ/יְדַבֵּר֙ עַל־ הַ/בְּהֵמָ֣ה וְ/עַל־ הָ/ע֔וֹף וְ/עַל־ הָ/רֶ֖מֶשׂ וְ/עַל־ הַ/דָּגִֽים׃
L05 5 1 Krl 4:33 waj•dab•<Ber> al- ha•'e•<cim> min- ha•'<E>•rez 'a•<szer> bal•le•wa•<Non>, we•'<Ad> ha•'e•<Zow>, 'a•<szer> jo•<ce> bak•<Kir>; waj•dab•<Ber> al- hab•be•he•<Ma> we•'al- ha•'of, we•'al- ha•<Re>•mes we•'al- had•da•<Gim>.
L06 6 1 Krl 4:33 H1696H1696 H5921H5921 H6086H6086 H4480H4480 H0730H0730 H0834H0834 H3844H3844 H5704H5704 H0231H0231 H0834H0834 H3318H3318 H7023H7023 H1696H1696 H5921H5921 H0929H0929 H5921H5921 H5775H5775 H5921H5921 H7431H7431 H5921H5921 H1709H1709
L07 7 1 Krl 4:33 answer above carpenter above cedar  after Lebanon against hyssop after after mason answer above beast above bird above that creeps above fish
L08 8 1 Krl 4:33 odpowiedź powyżej stolarz powyżej cedr po Liban przed hizop po po mason odpowiedź powyżej bestia powyżej ptak powyżej że skrada powyżej ryba
L09 9 1 Krl 4:33 And he spake of of trees from from the cedar tree is in that [is] in Lebanon even even unto the hyssop that that springeth out of the wall he spake also also of beasts and and of fowl and and of creeping things and and of fishes
L10 10 1 Krl 4:33 I mówił z drzew z z drzewa cedrowego jest że [jest] w Libanie nawet aż do hizopu że że springeth się ściany mówił również również z bestiami i i ptactwa i i pełzających i i ryb
L11 11 1 Krl 4:33 vay·dab·Ber al- ha·'e·Tzim min- ha·'E·rez 'a·Sher bal·le·va·Non, ve·'Ad ha·'e·Zov, 'a·Sher yo·Tze bak·Kir; vay·dab·Ber al- hab·be·he·Mah ve·'al- ha·'of, ve·'al- ha·Re·mes ve·'al- had·da·Gim.
L12 12 1 Krl 4:33 wa je daB Ber al - ha e cim min - ha e rez a szer Bal le wa non we ad ha e zow a szer jo ce Baq qir wa je daB Ber al - haB Be he ma we al - ha of we al - ha re mes we al - haD Da gim            
L13 13 1 Krl 4:33 wayüdaBBër `al-hä|`ëcîm min-hä´eºrez ´ášer Ballübänôn wü`ad hä´ëzôb ´ášer yöcë´ Baqqîr wayüdaBBër `al-haBBühëmâ wü`al-hä`ôp wü`al-häreºmeS wü`al-haDDägîm            
L14 14 1 Krl 4:33 573/1142 2179/5759 135/329 573/1215 12/70 2871/5499 12/71 622/1259 9/10 2872/5499 555/1060 19/74 574/1142 2180/5759 110/190 2181/5759 39/71 2182/5759 11/17 2183/5759 3/19
L15 15 1 Krl 4:33 And he spake of trees, from the cedar tree that [is] in Lebanon even unto the hyssop that springeth out of the wall: he spake also of beasts, and of fowl, and of creeping things, and of fishes.
L16 16 1 Krl 4:33  33 And he spake <01696> (08762) of trees <06086>, from the cedar tree <0730> that is in Lebanon <03844> even unto the hyssop <0231> that springeth out <03318> (08802) of the wall <07023>: he spake <01696> (08762) also of beasts <0929>, and of fowl <05775>, and of creeping things <07431>, and of fishes <01709>.
L01 1 1 Krl 4:34   1 Krl 4:34  34 I przyszedł <0935> (08799) wszystkich ludzi <05971>, aby usłyszeć <08085> (08800) mądrość <02451> Salomona <08010>, od wszystkich królów <04428> z ziemi <0776>, który miał słyszałem <08085> (08804) z jego mądrości <02451>.                                                                                        
L02 2 1 Krl 4:34 Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości.
L03 3 1 Krl 4:34 וַיָּבֹ֙אוּ֙ מִכָּל־ הָ֣עַמִּ֔ים לִשְׁמֹ֕עַ אֵ֖ת חָכְמַ֣ת שְׁלֹמֹ֑ה מֵאֵת֙ כָּל־ מַלְכֵ֣י הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר שָׁמְע֖וּ אֶת־ חָכְמָתֽוֹ׃ ס
L04 4 1 Krl 4:34 וַ/יָּבֹ֙אוּ֙ מִ/כָּל־ הָ֣/עַמִּ֔ים לִ/שְׁמֹ֕עַ אֵ֖ת חָכְמַ֣ת שְׁלֹמֹ֑ה מֵ/אֵת֙ כָּל־ מַלְכֵ֣י הָ/אָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר שָׁמְע֖וּ אֶת־ חָכְמָתֽ/וֹ׃ ס
L05 5 1 Krl 4:34 wai•ja•<wo>•'u mik•kol ha•'am•<Mim>, lisz•<Mo>•a' 'et cha•che•<Mat> sze•lo•<Mo>; me•'<Et> kol- mal•<Che> ha•'<A>•rec, 'a•<szer> sza•me•'<U> et- cha•che•ma•<To>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krl 4:34 H0935H0935 H3605H3605 H5971H5971 H8085H8085 H0853H0853 H2451H2451 H8010H8010 H0853H0853 H3605H3605 H4428H4428 H0776H0776 H0834H0834 H8085H8085 H0853H0853 H2451H2451
L07 7 1 Krl 4:34 abide all manner folk attentively skilful Solomon all manner king common after attentively skilful
L08 8 1 Krl 4:34 przestrzegać wszelkiego rodzaju ludowy uważnie zręczny Salomon wszelkiego rodzaju król wspólny po uważnie zręczny
L09 9 1 Krl 4:34 And there came all of all people to hear the wisdom of Solomon all from all kings of the earth who which had heard of his wisdom
L10 10 1 Krl 4:34 I przyszedł wszystko wszystkich ludzi usłyszeć mądrość Salomona wszystko od wszystkich królów ziemi kto który słyszał Jego mądrość
L11 11 1 Krl 4:34 vai·ya·Vo·'u mik·kol ha·'am·Mim, lish·Mo·a' 'et cha·che·Mat she·lo·Moh; me·'Et kol- mal·Chei ha·'A·retz, 'a·Sher sha·me·'U et- cha·che·ma·To. sa·Mek
L12 12 1 Krl 4:34 waj ja wo u miK Kol - ha am mim lisz mo a et Hoch mat sze lo mo me et Kol - mal che ha a rec a szer sza mu et - Hoch ma to s
L13 13 1 Krl 4:34 wayyäböº´û miKKol-häº`ammîm lišmöª` ´ët Hokmat šülömò më´ët Kol-malkê hä´äºrec ´ášer šäm`û ´et-Hokmätô s
L14 14 1 Krl 4:34 1131/2550 2419/5415 814/1866 398/1154 6313/11047 19/149 63/293 6314/11047 2420/5415 725/2519 1123/2502 2873/5499 399/1154 6315/11047 20/149
L15 15 1 Krl 4:34 And there came of all people to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, which had heard of his wisdom.
L16 16 1 Krl 4:34  34 And there came <0935> (08799) of all people <05971> to hear <08085> (08800) the wisdom <02451> of Solomon <08010>, from all kings <04428> of the earth <0776>, which had heard <08085> (08804) of his wisdom <02451>.
Copyright by Cezary Podolski