Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-1Krn16-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 1 Krn 16:1 1 Krn 16 1 Krn 16:1  1 Więc przynieśli <0935> (08686) Arka <0727> Boże <0430> i zestaw <03322> (08686) to w środku <08432> w namiocie <0168> Dawid <01732> rozbił < 05186> (08804) za to, i dali <07126> (08686) spalił ofiary <05930> i ofiary biesiadne <08002> <06440 przed> Bóg <0430>.                                                                                      
L02 2 1 Krn 16:1 Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania.
L03 3 1 Krn 16:1 וַיָּבִ֙יאוּ֙ אֶת־ אֲר֣וֹן הָֽאֱלֹהִ֔ים וַיַּצִּ֣יגוּ אֹת֔וֹ בְּת֣וֹךְ הָאֹ֔הֶל אֲשֶׁ֥ר נָֽטָה־ ל֖וֹ דָּוִ֑יד וַיַּקְרִ֛יבוּ עֹל֥וֹת וּשְׁלָמִ֖ים לִפְנֵ֥י הָאֱלֹהִֽים׃
L04 4 1 Krn 16:1 וַ/יָּבִ֙יאוּ֙ אֶת־ אֲר֣וֹן הָֽ/אֱלֹהִ֔ים וַ/יַּצִּ֣יגוּ אֹת֔/וֹ בְּ/ת֣וֹךְ הָ/אֹ֔הֶל אֲשֶׁ֥ר נָֽטָה־ ל֖/וֹ דָּוִ֑יד וַ/יַּקְרִ֛יבוּ עֹל֥וֹת וּ/שְׁלָמִ֖ים לִ/פְנֵ֥י הָ/אֱלֹהִֽים׃
L05 5 1 Krn 16:1 wai•ja•<wi>•'u et- a•<Ron> ha•'<E>•lo•<Him>, wai•jac•<ci>•gu o•<To>, be•<Toch> ha•'<O>•hel, 'a•<szer> na•tah- lo da•<wid>; wai•jak•<Ri>•wu o•<Lot> u•sze•la•<Mim> lif•<Ne> ha•'<E>•lo•<Him>.
L06 6 1 Krn 16:1 H0935H0935 H0853H0853 H0727H0727 H0430H0430 H3322H3322 H0853H0853 H8432H8432 H0168H0168 H0834H0834 H5186H5186 H0000 H1732H1732 H7126H7126 H5930H5930 H8002H8002 H6440H6440 H0430H0430
L07 7 1 Krn 16:1 abide ark angels establish hope covering after afternoon David approach ascent peace offering accept angels
L08 8 1 Krn 16:1 przestrzegać arka anioły ustalenia nadzieję pokrycie po popołudnie David podejście wzlot Oferta pokój przyjąć anioły
L09 9 1 Krn 16:1 So they brought the ark of God and set it in the midst of the tent which had pitched that David for it and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God
L10 10 1 Krn 16:1 Więc przynieśli Arka Boga i zestaw to w środku z namiotu który rozbił Dawid dla niego i dali spalonych ofiar i ofiary biesiadne przed Bóg
L11 11 1 Krn 16:1 vai·ya·Vi·'u et- a·Ron ha·'E·lo·Him, vai·yatz·Tzi·gu o·To, be·Toch ha·'O·hel, 'a·Sher na·tah- lo da·Vid; vai·yak·Ri·vu o·Lot u·she·la·Mim lif·Nei ha·'E·lo·Him.
L12 12 1 Krn 16:1 waj ja wi u et - a ron ha e lo him waj jac ci gu o to Be toch ha o hel a szer na ta - lo Da wid waj jaq ri wu o lot u sze la mim lif ne ha e lo him
L13 13 1 Krn 16:1 wayyäbû ´et-´árôn hä|´élöhîm wayyaccîºgû ´ötô Bütôk hä´öºhel ´ášer nä|†â-lô Däwîd wayyaqrîºbû `ölôt ûšülämîm lipnê hä´élöhîm
L14 14 1 Krn 16:1 1403/2550 7723/11047 174/202 1368/2597 12/15 7724/11047 208/416 271/342 3554/5499 86/211 3741/6522 751/1075 231/284 194/288 72/87 1130/2127 1369/2597
L15 15 1 Krn 16:1 So they brought the ark of God, and set it in the midst of the tent that David had pitched for it: and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God.
L16 16 1 Krn 16:1  1 So they brought <0935> (08686) the ark <0727> of God <0430>, and set <03322> (08686) it in the midst <08432> of the tent <0168> that David <01732> had pitched <05186> (08804) for it: and they offered <07126> (08686) burnt sacrifices <05930> and peace offerings <08002> before <06440> God <0430>.
L01 1 1 Krn 16:2   1 Krn 16:2  2 A gdy Dawid <01732> zrobił kres <03615> (08762) oferowania <05927> (08687) na całopalenia <05930> i ofiar spokojnych <08002>, błogosławił <01288> (08762) ludzie < 05971> w imię <08034> Pana <03068>.                                                                                          
L02 2 1 Krn 16:2 Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.
L03 3 1 Krn 16:2 וַיְכַ֣ל דָּוִ֔יד מֵהַעֲל֥וֹת הָעֹלָ֖ה וְהַשְּׁלָמִ֑ים וַיְבָ֥רֶךְ אֶת־ הָעָ֖ם בְּשֵׁ֥ם יְהוָֽה׃
L04 4 1 Krn 16:2 וַ/יְכַ֣ל דָּוִ֔יד מֵ/הַעֲל֥וֹת הָ/עֹלָ֖ה וְ/הַ/שְּׁלָמִ֑ים וַ/יְבָ֥רֶךְ אֶת־ הָ/עָ֖ם בְּ/שֵׁ֥ם יְהוָֽה׃
L05 5 1 Krn 16:2 waj•<Chal> da•<wid>, me•ha•'a•<Lot> ha•'o•<La> we•hasz•sze•la•<Mim>; waj•<wa>•rech et- ha•'<Am> be•<szem> <jah>•we.
L06 6 1 Krn 16:2 H3615H3615 H1732H1732 H5927H5927 H5930H5930 H8002H8002 H1288H1288 H0853H0853 H5971H5971 H8034H8034 H3068H3068
L07 7 1 Krn 16:2 accomplish David arise  ascent peace offering abundantly folk base Jehovah
L08 8 1 Krn 16:2 zrealizować David powstać wzlot Oferta pokój obfitości ludowy podstawa Jahwe
L09 9 1 Krn 16:2 had made an end And when David of offering the burnt offerings and the peace offerings he blessed the people in the name of the LORD
L10 10 1 Krn 16:2 uczynił kres A kiedy David oferowania na całopalenia i ofiary biesiadnej pobłogosławił ludzie w imię Pana
L11 11 1 Krn 16:2 vay·Chal da·Vid, me·ha·'a·Lot ha·'o·Lah ve·hash·she·la·Mim; vay·Va·rech et- ha·'Am be·Shem Yah·weh.
L12 12 1 Krn 16:2 wa je chal Da wid me ha a lot ha o la we hasz sze la mim wa je wa rech et - ha am Be szem jhwh(a do naj)
L13 13 1 Krn 16:2 wayükal Däwîd mëha`álôt hä`ölâ wühaššülämîm wayübäºrek ´et-hä`äm Büšëm yhwh(´ädönäy)
L14 14 1 Krn 16:2 89/204 752/1075 556/883 195/288 73/87 200/330 7725/11047 949/1866 467/864 3159/6220
L15 15 1 Krn 16:2 And when David had made an end of offering the burnt offerings and the peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD.
L16 16 1 Krn 16:2  2 And when David <01732> had made an end <03615> (08762) of offering <05927> (08687) the burnt offerings <05930> and the peace offerings <08002>, he blessed <01288> (08762) the people <05971> in the name <08034> of the LORD <03068>.
L01 1 1 Krn 16:3   1 Krn 16:3  3 I zajmował <02505> (08762) do każdego <0376> Izraela <03478>, zarówno mężczyzna <0376> i kobieta <0802>, do każdego <0376> bochenek <03603> chleba <03899> i dobry kawałek ciała <0829> i karafka <0809> wina.                                                                                          
L02 2 1 Krn 16:3 I potem rozdał wszystkim Izraelitom, tak mężczyznom jak i kobietom, każdemu po bochenku chleba, po kawałku mięsa i po kubku wina.
L03 3 1 Krn 16:3 וַיְחַלֵּק֙ לְכָל־ אִ֣ישׁ יִשְׂרָאֵ֔ל מֵאִ֖ישׁ וְעַד־ אִשָּׁ֑ה לְאִישׁ֙ כִּכַּר־ לֶ֔חֶם וְאֶשְׁפָּ֖ר וַאֲשִׁישָֽׁה׃
L04 4 1 Krn 16:3 וַ/יְחַלֵּק֙ לְ/כָל־ אִ֣ישׁ יִשְׂרָאֵ֔ל מֵ/אִ֖ישׁ וְ/עַד־ אִשָּׁ֑ה לְ/אִישׁ֙ כִּכַּר־ לֶ֔חֶם וְ/אֶשְׁפָּ֖ר וַ/אֲשִׁישָֽׁה׃
L05 5 1 Krn 16:3 waj•chal•<Lek> le•chol 'isz jis•ra•'<El>, me•'<Isz> we•'ad- 'isz•<sza>; le•'<Isz> kik•kar- <Le>•chem, we•'esz•<Par> wa•'a•szi•<sza>.
L06 6 1 Krn 16:3 H2505H2505 H3605H3605 H0376H0376 H3478H3478 H0376H0376 H5704H5704 H0802H0802 H0376H0376 H3603H3603 H3899H3899 H0829H0829 H0809H0809
L07 7 1 Krn 16:3 deal all manner great Israel great against ess great loaf bread good piece  cake of raisins
L08 8 1 Krn 16:3 radzić sobie wszelkiego rodzaju wielki Izrael wielki przed es wielki bochenek chleb dobry kawałek Placek rodzynkami
L09 9 1 Krn 16:3 And he dealt to everyone to every one of Israel both man against and woman to every one a loaf of bread and a good piece of flesh and a flagon
L10 10 1 Krn 16:3 I zajmował dla wszystkich dla każdego Izraela zarówno mężczyzna przed i kobieta dla każdego bochenek chleba i dobry kawałek mięsa i A karafka
L11 11 1 Krn 16:3 vay·chal·Lek le·chol 'ish Yis·ra·'El, me·'Ish ve·'ad- 'ish·Shah; le·'Ish kik·kar- Le·chem, ve·'esh·Par va·'a·shi·Shah.
L12 12 1 Krn 16:3 wa je Hal leq le chol - isz jis ra el me isz we ad - isz sza le isz KiK Kar - le Hem we esz Par wa a szi sza
L13 13 1 Krn 16:3 wayüHallëq lükol-´îš yiSrä´ël më´îš wü`ad-´iššâ lü´îš KiKKar-leºHem wü´ešPär wa´ášîšâ
L14 14 1 Krn 16:3 23/65 2885/5415 1315/2004 1617/2505 1316/2004 741/1259 581/781 1317/2004 39/68 168/295 2/2 2/4
L15 15 1 Krn 16:3 And he dealt to every one of Israel, both man and woman, to every one a loaf of bread, and a good piece of flesh, and a flagon [of wine].
L16 16 1 Krn 16:3  3 And he dealt <02505> (08762) to every one <0376> of Israel <03478>, both man <0376> and woman <0802>, to every one <0376> a loaf <03603> of bread <03899>, and a good piece of flesh <0829>, and a flagon <0809> of wine.
L01 1 1 Krn 16:4   1 Krn 16:4  4 I ustanowił <05414> (08799) Niektóre z Lewitów <03881> do ministra <08334> (08764) przed <06440> Arka <0727> Pana <03068> i nagrać <02142> (08687) i podziękować <03034> (08687) i chwała <01984> (08763) Pan <03068> Bóg <0430> Izraela <03478>:                                                                                      
L02 2 1 Krn 16:4 Ustanowił przed Arką Pańską niektórych lewitów z obsługi, aby sławili, dzięki czynili i wychwalali Pana, Boga Izraelowego:
L03 3 1 Krn 16:4 וַיִּתֵּ֞ן לִפְנֵ֨י אֲר֧וֹן יְהוָ֛ה מִן־ הַלְוִיִּ֖ם מְשָׁרְתִ֑ים וּלְהַזְכִּיר֙ וּלְהוֹד֣וֹת וּלְהַלֵּ֔ל לַיהוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ פ
L04 4 1 Krn 16:4 וַ/יִּתֵּ֞ן לִ/פְנֵ֨י אֲר֧וֹן יְהוָ֛ה מִן־ הַ/לְוִיִּ֖ם מְשָׁרְתִ֑ים וּ/לְ/הַזְכִּיר֙ וּ/לְ/הוֹד֣וֹת וּ/לְ/הַלֵּ֔ל לַ/יהוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ פ
L05 5 1 Krn 16:4 wai•jit•<Ten> lif•<Ne> a•<Ron> <jah>•we min- hal•wi•<jim> me•sza•re•<Tim>; u•le•haz•<Kir> u•le•ho•<Dot> u•le•hal•<Lel>, <jah>•we 'e•lo•<He> jis•ra•'<El>. <Pe>
L06 6 1 Krn 16:4 H5414H5414 H6440H6440 H0727H0727 H3068H3068 H4480H4480 H3881H3881 H8334H8334 H2142H2142 H3034H3034 H1984H1984 H3068H3068 H0430H0430 H3478H3478
L07 7 1 Krn 16:4 add accept ark Jehovah above Leviite minister  burn  cast  boast  Jehovah angels Israel
L08 8 1 Krn 16:4 dodać przyjąć arka Jahwe powyżej Leviite minister palić rzucać pochwalić Jahwe anioły Izrael
L09 9 1 Krn 16:4 And he appointed before the ark of the LORD some [certain] of the Levites to minister and to record and to thank and praise the LORD God of Israel
L10 10 1 Krn 16:4 I ustanowił przed Arka Pana kilka [Niektórych] z Lewitów do ministra i rejestrowania i podziękować i chwała Pan Bóg Izraela
L11 11 1 Krn 16:4 vai·yit·Ten lif·Nei a·Ron Yah·weh min- hal·vi·Yim me·sha·re·Tim; u·le·haz·Kir u·le·ho·Dot u·le·hal·Lel, Yah·weh 'e·lo·Hei Yis·ra·'El. Peh
L12 12 1 Krn 16:4 waj jiT Ten lif ne a ron jhwh(a do naj) min - ha le wij jim me szar tim u le haz Kir u le ho dot u le hal lel ljhwh(la do naj) e lo he jis ra el P
L13 13 1 Krn 16:4 wayyiTTën lipnê ´árôn yhwh(´ädönäy) min-halüwiyyìm müšärtîm ûlühazKîr ûlühôdôt ûlühallël lyhwh(la´dönäy) ´élöhê yiSrä´ël P
L14 14 1 Krn 16:4 1098/2007 1131/2127 175/202 3160/6220 679/1215 141/292 43/96 63/229 10/114 7/165 3161/6220 1370/2597 1618/2505
L15 15 1 Krn 16:4 And he appointed [certain] of the Levites to minister before the ark of the LORD, and to record, and to thank and praise the LORD God of Israel:
L16 16 1 Krn 16:4  4 And he appointed <05414> (08799) certain of the Levites <03881> to minister <08334> (08764) before <06440> the ark <0727> of the LORD <03068>, and to record <02142> (08687), and to thank <03034> (08687) and praise <01984> (08763) the LORD <03068> God <0430> of Israel <03478>:
L01 1 1 Krn 16:5   1 Krn 16:5  5 Asafa <0623> szef <07218>, a następnie <04932> mu Zachariasz <02148>, Jejel <03273> i Szemiramota <08070>, Jechiel <03171> i Mattitiasz <04993> i Eliab <0446 > i Benajasz <01141>, a Obed <05654>: i Jejel <03273> z psalteries <05035> <03627> oraz z harfy <03658>, ale Asaph <0623> wykonane dźwiękowe <08085> (08688) na cymbałach <04700>;                                                                              
L02 2 1 Krn 16:5 Asafa - przełożonym, Zachariasza - jego zastępcą, potem Uzzjela, Szemiramota, Jechiela, Mattitiasza, Eliaba, Benajasza, Obed-Edoma i Jejela, na instrumentach: harfach i cytrach, Asafa zaś, by grał na cymbałach;
L03 3 1 Krn 16:5 אָסָ֥ף הָרֹ֖אשׁ וּמִשְׁנֵ֣הוּ זְכַרְיָ֑ה יְעִיאֵ֡ל וּשְׁמִֽירָמ֡וֹת וִֽיחִיאֵ֡ל וּמַתִּתְיָ֡ה וֶאֱלִיאָ֡ב וּבְנָיָהוּ֩ וְעֹבֵ֨ד אֱדֹ֜ם וִֽיעִיאֵ֗ל בִּכְלֵ֤י נְבָלִים֙ וּבְכִנֹּר֔וֹת וְאָסָ֖ף בַּֽמְצִלְתַּ֥יִם מַשְׁמִֽיעַ׃
L04 4 1 Krn 16:5 אָסָ֥ף הָ/רֹ֖אשׁ וּ/מִשְׁנֵ֣/הוּ זְכַרְיָ֑ה יְעִיאֵ֡ל וּ/שְׁמִֽירָמ֡וֹת וִֽ/יחִיאֵ֡ל וּ/מַתִּתְיָ֡ה וֶ/אֱלִיאָ֡ב וּ/בְנָיָהוּ֩ וְ/עֹבֵ֨ד אֱדֹ֜ם וִֽ/יעִיאֵ֗ל בִּ/כְלֵ֤י נְבָלִים֙ וּ/בְ/כִנֹּר֔וֹת וְ/אָסָ֖ף בַּֽ/מְצִלְתַּ֥יִם מַשְׁמִֽיעַ׃
L05 5 1 Krn 16:5 'a•<Saf> ha•<Rosz> u•misz•<Ne>•hu ze•char•<jah>; je•'i•'<El> u•sze•mi•ra•<Mot> wi•chi•'<El> u•mat•tit•<ja> we•'e•li•'<Aw> u•we•na•ja•<Hu> we•'o•<wed> 'e•<Dom> wi•'i•'<El>, bich•<Le> ne•wa•<Lim> u•we•chin•no•<Rot>, we•'a•<Saf> bam•cil•<Ta>•jim masz•<Mi>•a'.
L06 6 1 Krn 16:5 H0623H0623 H7218H7218 H4932H4932 H2148H2148 H3273H3273 H8070H8070 H3171H3171 H4993H4993 H0446H0446 H1141H1141 H0000 H5654H5654 H3273H3273 H3627H3627 H5035H5035 H3658H3658 H0623H0623 H4700H4700 H8085H8085
L07 7 1 Krn 16:5 Asaph band college Zachariah Jeiel Shemiramoth Jehiel Mattithiah Eliab Benaiah Obed-Edom Jeiel armour bottle harp Asaph cymbals attentively
L08 8 1 Krn 16:5 Asaf pasmo kolegium Zachariasz Jejel Szemiramota Jechiel Mattitiasz Eliab Benajasz Obed-Edom Jejel zbroja butelka harfa Asaf Talerze uważnie
L09 9 1 Krn 16:5 Asaph the chief and next to him Zechariah Jeiel and Shemiramoth and Jehiel and Mattithiah and Eliab and Benaiah and Obededom and Jeiel instruments harps and with harps but Asaph with cymbals made a sound
L10 10 1 Krn 16:5 Asaf szef i następne mu Zachariasza Jejel i Szemiramota Jechiel i Mattitiasz Eliab Benajasz i Obed i Jejel instrumenty harfy i harfy ale Asaf cymbałach wykonany dźwięk
L11 11 1 Krn 16:5 'a·Saf ha·Rosh u·mish·Ne·hu ze·char·Yah; ye·'i·'El u·she·mi·ra·Mot vi·chi·'El u·mat·tit·Yah ve·'e·li·'Av u·ve·na·ya·Hu ve·'o·Ved 'e·Dom vi·'i·'El, bich·Lei ne·va·Lim u·ve·chin·no·Rot, ve·'a·Saf bam·tzil·Ta·yim mash·Mi·a'.
L12 12 1 Krn 16:5 a saf ha rosz u misz ne hu ze char ja je i el u sze mi ra mot wi Hi el u maT Tit ja we e li aw u we na ja hu we o wed e dom wi i el Bich le ne wa lim u we chin no rot we a saf Ba me cil Ta jim masz mi a
L13 13 1 Krn 16:5 ´äsäp härö´š ûmišnëºhû zükaryâ yü`î´ël ûšümî|rämôt wî|Hî´ël ûmaTTityâ we´élî´äb ûbünäyähû wü`öbëd ´édöm wî|`î´ël Biklê nübälîm ûbükinnörôt wü´äsäp Ba|mücilTaºyim mašmîª`
L14 14 1 Krn 16:5 8/46 326/598 19/35 11/43 4/9 3/3 3/13 4/8 20/21 28/42 3742/6522 13/20 5/9 191/325 12/38 12/42 9/46 5/13 499/1154
L15 15 1 Krn 16:5 Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obededom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals;
L16 16 1 Krn 16:5  5 Asaph <0623> the chief <07218>, and next <04932> to him Zechariah <02148>, Jeiel <03273>, and Shemiramoth <08070>, and Jehiel <03171>, and Mattithiah <04993>, and Eliab <0446>, and Benaiah <01141>, and Obededom <05654>: and Jeiel <03273> with psalteries <05035> <03627> and with harps <03658>; but Asaph <0623> made a sound <08085> (08688) with cymbals <04700>;
L01 1 1 Krn 16:6   1 Krn 16:6  6 Benajasz <01141> również i Jachazjel <03166> kapłani <03548> z trąbami <02689> nieustannie <08548> <06440 przed> Arka <0727> przymierza <01285> Boże <0430>.                                                                                              
L02 2 1 Krn 16:6 Benajasza i Jachazjela, by stale trąbili przed Arką Przymierza Bożego.
L03 3 1 Krn 16:6 וּבְנָיָ֥הוּ וְיַחֲזִיאֵ֖ל הַכֹּהֲנִ֑ים בַּחֲצֹצְר֣וֹת תָּמִ֔יד לִפְנֵ֖י אֲר֥וֹן בְּרִית־ הָאֱלֹהִֽים׃
L04 4 1 Krn 16:6 וּ/בְנָיָ֥הוּ וְ/יַחֲזִיאֵ֖ל הַ/כֹּהֲנִ֑ים בַּ/חֲצֹצְר֣וֹת תָּמִ֔יד לִ/פְנֵ֖י אֲר֥וֹן בְּרִית־ הָ/אֱלֹהִֽים׃
L05 5 1 Krn 16:6 u•we•na•<ja>•hu we•ja•cha•zi•'<El> hak•ko•ha•<Nim>; ba•cha•co•ce•<Rot> ta•<Mid>, lif•<Ne> a•<Ron> be•rit- ha•'<E>•lo•<Him>.
L06 6 1 Krn 16:6 H1141H1141 H3166H3166 H3548H3548 H2689H2689 H8548H8548 H6440H6440 H0727H0727 H1285H1285 H0430H0430
L07 7 1 Krn 16:6 Benaiah Jahaziel chief ruler trumpet alway accept ark confederacy angels
L08 8 1 Krn 16:6 Benajasz Jachazjel naczelny władca trąbka sprecyzowane przyjąć arka konfederacja anioły
L09 9 1 Krn 16:6 Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God
L10 10 1 Krn 16:6 Benajasz także i Jachazjel kapłani z trąbami nieustannie przed Arka Przymierza Boga
L11 11 1 Krn 16:6 u·ve·na·Ya·hu ve·ya·cha·zi·'El hak·ko·ha·Nim; ba·cha·tzo·tze·Rot ta·Mid, lif·Nei a·Ron be·rit- ha·'E·lo·Him.
L12 12 1 Krn 16:6 u we na ja hu we ja Ha zi el haK Ko ha nim Ba Ha coc rot Ta mid lif ne a ron Be rit - ha e lo him  
L13 13 1 Krn 16:6 ûbünäyäºhû wüyaHázî´ël haKKöhánîm BaHácöcrôt Tämîd lipnê ´árôn Bürît-hä´élöhîm  
L14 14 1 Krn 16:6 29/42 2/6 469/750 12/29 43/104 1132/2127 176/202 154/284 1371/2597
L15 15 1 Krn 16:6 Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God.
L16 16 1 Krn 16:6  6 Benaiah <01141> also and Jahaziel <03166> the priests <03548> with trumpets <02689> continually <08548> before <06440> the ark <0727> of the covenant <01285> of God <0430>.
L01 1 1 Krn 16:7   1 Krn 16:7  7 Wtedy tego dnia <03117> David <01732> dostarczane <05414> (08804) pierwsza <07218> ten psalm podziękować <03034> (08687) Pan <03068> w ręce <03027> Asafa <0623> oraz jego bracia <0251>.                                                                                          
L02 2 1 Krn 16:7 Owego dnia postanowił Dawid po raz pierwszy, aby tak wielbiono Pana za pośrednictwem Asafa i jego braci:
L03 3 1 Krn 16:7 בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא אָ֣ז נָתַ֤ן דָּוִיד֙ בָּרֹ֔אשׁ לְהֹד֖וֹת לַיהוָ֑ה בְּיַד־ אָסָ֖ף וְאֶחָֽיו׃ פ
L04 4 1 Krn 16:7 בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֗וּא אָ֣ז נָתַ֤ן דָּוִיד֙ בָּ/רֹ֔אשׁ לְ/הֹד֖וֹת לַ/יהוָ֑ה בְּ/יַד־ אָסָ֖ף וְ/אֶחָֽי/ו׃ פ
L05 5 1 Krn 16:7 bai•<jom> ha•<Hu>, 'az na•<Tan> da•<wid> ba•<Rosz>, le•ho•<Dot> <jah>•we; be•jad- 'a•<Saf> we•'e•<Chaw>. <Pe>
L06 6 1 Krn 16:7 H3117H3117 H1931H1931 H0227H0227 H5414H5414 H1732H1732 H7218H7218 H3034H3034 H3068H3068 H3027H3027 H0623H0623 H0251H0251
L07 7 1 Krn 16:7 age he beginning add David band cast  Jehovah able Asaph another
L08 8 1 Krn 16:7 wiek on początek dodać David pasmo rzucać Jahwe w stanie Asaf inny
L09 9 1 Krn 16:7 Then on that day he Then delivered David first [this psalm] to thank the LORD into the hand of Asaph and his brethren
L10 10 1 Krn 16:7 Następnie w tym dniu on Następnie dostarczane David pierwszy [Ten psalm], aby podziękować Pan w ręce Asafa i jego bracia
L11 11 1 Krn 16:7 bai·Yom ha·Hu, 'az na·Tan da·Vid ba·Rosh, le·ho·Dot Yah·weh; be·yad- 'a·Saf ve·'e·Chav. Peh
L12 12 1 Krn 16:7 Baj jom ha hu az na tan Da wid Ba rosz le ho dot ljhwh(la do naj) Be jad - a saf we e Haw P
L13 13 1 Krn 16:7 Bayyôm hahû´ ´äz nätan Däwîd Bärö´š lühödôt lyhwh(la´dönäy) Büyad-´äsäp wü´eHäyw P
L14 14 1 Krn 16:7 1253/2302 1127/1867 70/141 1099/2007 753/1075 327/598 11/114 3162/6220 828/1608 10/46 440/630
L15 15 1 Krn 16:7 Then on that day David delivered first [this psalm] to thank the LORD into the hand of Asaph and his brethren.
L16 16 1 Krn 16:7  7 Then on that day <03117> David <01732> delivered <05414> (08804) first <07218> this psalm to thank <03034> (08687) the LORD <03068> into the hand <03027> of Asaph <0623> and his brethren <0251>.
L01 1 1 Krn 16:8   1 Krn 16:8  8 Dziękujcie <03034> (08685) Panu <03068>, zadzwoń <07121> (08798) na jego imienia <08034>, dać poznać <03045> (08685) jego czyny <05949> wśród ludzi <05971>.                                                                                              
L02 2 1 Krn 16:8 Dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!
L03 3 1 Krn 16:8 הוֹד֤וּ לַֽיהוָה֙ קִרְא֣וּ בִשְׁמ֔וֹ הוֹדִ֥יעוּ בָעַמִּ֖ים עֲלִילֹתָֽיו׃
L04 4 1 Krn 16:8 הוֹד֤וּ לַֽ/יהוָה֙ קִרְא֣וּ בִ/שְׁמ֔/וֹ הוֹדִ֥יעוּ בָ/עַמִּ֖ים עֲלִילֹתָֽי/ו׃
L05 5 1 Krn 16:8 ho•<Du> <jah>•we kir•'<U> wisz•<Mo>, ho•<Di>•'u wa•'am•<Mim> 'a•li•lo•<Taw>.
L06 6 1 Krn 16:8 H3034H3034 H3068H3068 H7121H7121 H8034H8034 H3045H3045 H5971H5971 H5949H5949
L07 7 1 Krn 16:8 cast  Jehovah bewray  base acknowledge folk act
L08 8 1 Krn 16:8 rzucać Jahwe bewray podstawa przyznać ludowy działać
L09 9 1 Krn 16:8 Give thanks unto the LORD call upon his name make known among the people his deeds
L10 10 1 Krn 16:8 Dziękujcie Panu nazwać Jego Imienia oznajmić wśród ludzi jego czyny
L11 11 1 Krn 16:8 ho·Du Yah·weh kir·'U vish·Mo, ho·Di·'u va·'am·Mim 'a·li·lo·Tav.
L12 12 1 Krn 16:8 ho du ljhwh(la do naj) qi ru wisz mo ho di u wa am mim a li lo taw
L13 13 1 Krn 16:8 hôdû lyhwh(la|´dönäy) qir´û bišmô hôdîº`û bä`ammîm `álîlötäyw
L14 14 1 Krn 16:8 12/114 3163/6220 392/731 468/864 363/934 950/1866 4/24
L15 15 1 Krn 16:8 Give thanks unto the LORD, call upon his name, make known his deeds among the people.
L16 16 1 Krn 16:8  8 Give thanks <03034> (08685) unto the LORD <03068>, call <07121> (08798) upon his name <08034>, make known <03045> (08685) his deeds <05949> among the people <05971>.
L01 1 1 Krn 16:9   1 Krn 16:9  9 Śpiewaj <07891> (08798) do niego, śpiewać psalmy <02167> (08761) do niego mówić <07878> (08798) ye wszystkich jego cudownych <06381> (08737) dzieł.                                                                                              
L02 2 1 Krn 16:9 Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda.
L03 3 1 Krn 16:9 שִׁ֤ירוּ לוֹ֙ זַמְּרוּ־ ל֔וֹ שִׂ֖יחוּ בְּכָל־ נִפְלְאֹתָֽיו׃
L04 4 1 Krn 16:9 שִׁ֤ירוּ ל/וֹ֙ זַמְּרוּ־ ל֔/וֹ שִׂ֖יחוּ בְּ/כָל־ נִפְלְאֹתָֽי/ו׃
L05 5 1 Krn 16:9 <szi>•ru lo zam•me•ru- lo, <Si>•chu be•chol nif•le•'o•<Taw>.
L06 6 1 Krn 16:9 H7891H7891 H0000 H2167H2167 H0000 H7878H7878 H3605H3605 H6381H6381
L07 7 1 Krn 16:9 sing give praise commune all manner accomplish
L08 8 1 Krn 16:9 śpiewać Wysławiam gmina wszelkiego rodzaju zrealizować
L09 9 1 Krn 16:9 Sing unto him sing psalms unto him talk of all ye of all his wondrous
L10 10 1 Krn 16:9 Śpiewać mu śpiewać psalmy do niego mówić ze wszystkich wy wszystkim jego cudowne
L11 11 1 Krn 16:9 Shi·ru lo zam·me·ru- lo, Si·chu be·chol nif·le·'o·Tav.
L12 12 1 Krn 16:9 szi ru lo zam me ru - lo si Hu Be chol - nif le o taw    
L13 13 1 Krn 16:9 šîºrû zammürû-lô SîºHû Bükol-niplü´ötäyw    
L14 14 1 Krn 16:9 16/86 3743/6522 3/45 3744/6522 2/21 2886/5415 17/71
L15 15 1 Krn 16:9 Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works.
L16 16 1 Krn 16:9  9 Sing <07891> (08798) unto him, sing psalms <02167> (08761) unto him, talk <07878> (08798) ye of all his wondrous <06381> (08737) works.
L01 1 1 Krn 16:10   1 Krn 16:10  10 Chwała <01984> (08690) wy w swym świętym <06944> nazwa <08034>: niech serce <03820> z nich cieszyć <08055> (08799), że poszukiwania <01245> (08764) Pan <03068>.                                                                                            
L02 2 1 Krn 16:10 Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana!
L03 3 1 Krn 16:10 הִֽתְהַֽלְלוּ֙ בְּשֵׁ֣ם קָדְשׁ֔וֹ יִשְׂמַ֕ח לֵ֖ב מְבַקְשֵׁ֥י יְהוָֽה׃
L04 4 1 Krn 16:10 הִֽתְהַֽלְלוּ֙ בְּ/שֵׁ֣ם קָדְשׁ֔/וֹ יִשְׂמַ֕ח לֵ֖ב מְבַקְשֵׁ֥י יְהוָֽה׃
L05 5 1 Krn 16:10 hit•hal•<Lu> be•<szem> ka•de•<szo>, jis•<Mach> lew me•wak•<sze> <jah>•we.
L06 6 1 Krn 16:10 H1984H1984 H8034H8034 H6944H6944 H8055H8055 H3820H3820 H1245H1245 H3068H3068
L07 7 1 Krn 16:10 boast  base consecrated  cheer up care for ask Jehovah
L08 8 1 Krn 16:10 pochwalić podstawa konsekrowany rozweselić dbałość o zapytać Jahwe
L09 9 1 Krn 16:10 Glory name ye in his holy of them rejoice let the heart that seek the LORD
L10 10 1 Krn 16:10 Chwała nazwa wy w swym świętym z nich cieszyć niech serce że szukać Pan
L11 11 1 Krn 16:10 hit·hal·Lu be·Shem ka·de·Sho, yis·Mach lev me·vak·Shei Yah·weh.
L12 12 1 Krn 16:10 hit ha le lu Be szem qod szo jis maH lew me waq sze jhwh(a do naj)
L13 13 1 Krn 16:10 hi|tha|lülû Büšëm qodšô yiSmaH lëb mübaqšê yhwh(´ädönäy)
L14 14 1 Krn 16:10 8/165 469/864 244/463 23/148 143/592 75/225 3164/6220
L15 15 1 Krn 16:10 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.
L16 16 1 Krn 16:10  10 Glory <01984> (08690) ye in his holy <06944> name <08034>: let the heart <03820> of them rejoice <08055> (08799) that seek <01245> (08764) the LORD <03068>.
L01 1 1 Krn 16:11   1 Krn 16:11  11 Szukajcie <01875> (08798) Pan <03068> i jego siła <05797> <01245 szukać> (08761) Jego twarz <06440> nieustannie <08548>.                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:11 Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza:
L03 3 1 Krn 16:11 דִּרְשׁ֤וּ יְהוָה֙ וְעֻזּ֔וֹ בַּקְּשׁ֥וּ פָנָ֖יו תָּמִֽיד׃
L04 4 1 Krn 16:11 דִּרְשׁ֤וּ יְהוָה֙ וְ/עֻזּ֔/וֹ בַּקְּשׁ֥וּ פָנָ֖י/ו תָּמִֽיד׃
L05 5 1 Krn 16:11 dir•<szu> <jah>•we we•'uz•<Zo>, bak•ke•<szu> fa•<Naw> ta•<Mid>.
L06 6 1 Krn 16:11 H1875H1875 H3068H3068 H5797H5797 H1245H1245 H6440H6440 H8548H8548
L07 7 1 Krn 16:11 ask Jehovah boldness ask accept alway
L08 8 1 Krn 16:11 zapytać Jahwe śmiałość zapytać przyjąć sprecyzowane
L09 9 1 Krn 16:11 Seek the LORD and his strength seek his face continually
L10 10 1 Krn 16:11 Szukać Pan a jego siła szukać twarz nieustannie
L11 11 1 Krn 16:11 dir·Shu Yah·weh ve·'uz·Zo, bak·ke·Shu fa·Nav ta·Mid.
L12 12 1 Krn 16:11 Dir szu jhwh(a do naj) we uz zo Baq qe szu fa naw Ta mid
L13 13 1 Krn 16:11 Diršû yhwh(´ädönäy) wü`uzzô Baqqüšû pänäyw Tämîd
L14 14 1 Krn 16:11 44/163 3165/6220 9/92 76/225 1133/2127 44/104
L15 15 1 Krn 16:11 Seek the LORD and his strength, seek his face continually.
L16 16 1 Krn 16:11  11 Seek <01875> (08798) the LORD <03068> and his strength <05797>, seek <01245> (08761) his face <06440> continually <08548>.
L01 1 1 Krn 16:12   1 Krn 16:12  12 Pamiętaj, <02142> (08798) Jego cudowny <06381> (08737) działa, że ​​uczynił <06213> (08804), jego cuda <04159>, a wyroki <04941> z jego ust <06310>;                                                                                              
L02 2 1 Krn 16:12 Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego.
L03 3 1 Krn 16:12 זִכְר֗וּ נִפְלְאֹתָיו֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה מֹפְתָ֖יו וּמִשְׁפְּטֵי־ פִֽיהוּ׃
L04 4 1 Krn 16:12 זִכְר֗וּ נִפְלְאֹתָי/ו֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה מֹפְתָ֖י/ו וּ/מִשְׁפְּטֵי־ פִֽי/הוּ׃
L05 5 1 Krn 16:12 zich•<Ru>, nif•le•'o•<Taw> 'a•<szer> 'a•<Sa>, mo•fe•<Taw> u•misz•pe•te- <Fi>•hu.
L06 6 1 Krn 16:12 H2142H2142 H6381H6381 H0834H0834 H6213H6213 H4159H4159 H4941H4941 H6310H6310
L07 7 1 Krn 16:12 burn  accomplish after accomplish miracle adversary according
L08 8 1 Krn 16:12 palić zrealizować po zrealizować cud przeciwnik zgodnie
L09 9 1 Krn 16:12 Remember his marvellous which works that he hath done his wonders and the judgments of his mouth
L10 10 1 Krn 16:12 Pamiętać jego cudowny który dzieła, które on uczynił Jego cuda i wyroków z jego ust
L11 11 1 Krn 16:12 zich·Ru, nif·le·'o·Tav 'a·Sher 'a·Sah, mo·fe·Tav u·mish·pe·tei- Fi·hu.
L12 12 1 Krn 16:12 zich ru nif le o taw a szer a sa mof taw u misz Pe te - fi hu  
L13 13 1 Krn 16:12 zikrû niplü´ötäyw ´ášer `äSâ möptäyw ûmišPü†ê-pîºhû  
L14 14 1 Krn 16:12 64/229 18/71 3555/5499 1519/2617 18/36 132/419 212/497
L15 15 1 Krn 16:12 Remember his marvellous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth;
L16 16 1 Krn 16:12  12 Remember <02142> (08798) his marvellous <06381> (08737) works that he hath done <06213> (08804), his wonders <04159>, and the judgments <04941> of his mouth <06310>;
L01 1 1 Krn 16:13   1 Krn 16:13  13 O nasienie wy <02233> Izraela <03478> jego sługa <05650>, synowie <01121> Jakuba <03290>, Jego wybrańcy <0972>.                                                                                                  
L02 2 1 Krn 16:13 Potomstwo Izraela, Jego sługi, synowie Izraela, Jego wybrańcy!
L03 3 1 Krn 16:13 זֶ֚רַע יִשְׂרָאֵ֣ל עַבְדּ֔וֹ בְּנֵ֥י יַעֲקֹ֖ב בְּחִירָֽיו׃
L04 4 1 Krn 16:13 זֶ֚רַע יִשְׂרָאֵ֣ל עַבְדּ֔/וֹ בְּנֵ֥י יַעֲקֹ֖ב בְּחִירָֽי/ו׃
L05 5 1 Krn 16:13 <Ze>•ra' jis•ra•'<El> aw•<Do>, be•<Ne> ja•'a•<Ko> be•chi•<Raw>.
L06 6 1 Krn 16:13 H2233H2233 H3478H3478 H5650H5650 H1121H1121 H3290H3290 H0972H0972
L07 7 1 Krn 16:13 child Israel bondage afflicted Jacob choose
L08 8 1 Krn 16:13 dziecko Izrael niewola dotknięty Jakub wybierać
L09 9 1 Krn 16:13 O ye seed of Israel his servant ye children of Jacob his chosen ones
L10 10 1 Krn 16:13 O wy, nasiona Izraela jego sługa synowie Jakuba Jego wybrańcy
L11 11 1 Krn 16:13 Ze·ra' Yis·ra·'El av·Do, be·Nei ya·'a·Ko be·chi·Rav.
L12 12 1 Krn 16:13 ze ra jis ra el aw Do Be ne ja a qow Be Hi raw
L13 13 1 Krn 16:13 zeºra` yiSrä´ël `abDô Bünê ya`áqöb BüHîräyw
L14 14 1 Krn 16:13 133/230 1619/2505 517/797 3185/4921 221/349 2/13
L15 15 1 Krn 16:13 O ye seed of Israel his servant, ye children of Jacob, his chosen ones.
L16 16 1 Krn 16:13  13 O ye seed <02233> of Israel <03478> his servant <05650>, ye children <01121> of Jacob <03290>, his chosen ones <0972>.
L01 1 1 Krn 16:14   1 Krn 16:14  14 On jest Panem <03068>, nasz Bóg <0430>; Jego wyroki <04941> są na całej ziemi <0776>.                                                                                                    
L02 2 1 Krn 16:14 On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świąt cały.
L03 3 1 Krn 16:14 ה֚וּא יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ בְּכָל־ הָאָ֖רֶץ מִשְׁפָּטָֽיו׃
L04 4 1 Krn 16:14 ה֚וּא יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔י/נוּ בְּ/כָל־ הָ/אָ֖רֶץ מִשְׁפָּטָֽי/ו׃
L05 5 1 Krn 16:14 hu <jah>•we 'e•lo•<He>•nu, be•chol ha•'<A>•rec misz•pa•<Taw>.
L06 6 1 Krn 16:14 H1931H1931 H3068H3068 H0430H0430 H3605H3605 H0776H0776 H4941H4941
L07 7 1 Krn 16:14 he Jehovah angels all manner common adversary
L08 8 1 Krn 16:14 on Jahwe anioły wszelkiego rodzaju wspólny przeciwnik
L09 9 1 Krn 16:14 He He [is] the LORD our God all [are] in all the earth his judgments
L10 10 1 Krn 16:14 On On [jest] Pan Bóg nasz wszystko [Są] w całej ziemi Jego wyroki
L11 11 1 Krn 16:14 hu Yah·weh 'e·lo·Hei·nu, be·chol ha·'A·retz mish·pa·Tav.
L12 12 1 Krn 16:14 hu jhwh(a do naj) e lo he nu Be chol - ha a rec misz Pa taw
L13 13 1 Krn 16:14 hû´ yhwh(´ädönäy) ´élöhêºnû Bükol-hä´äºrec mišPä†äyw
L14 14 1 Krn 16:14 1128/1867 3166/6220 1372/2597 2887/5415 1256/2502 133/419
L15 15 1 Krn 16:14 He [is] the LORD our God; his judgments [are] in all the earth.
L16 16 1 Krn 16:14  14 He is the LORD <03068> our God <0430>; his judgments <04941> are in all the earth <0776>.
L01 1 1 Krn 16:15   1 Krn 16:15  15 Bądźcie świadomi <02142> (08798) zawsze <05769> przymierza <01285>, słowo <01697>, który dowodził <06680> (08765) do tysiąca <0505> pokolenia <01755>;                                                                                              
L02 2 1 Krn 16:15 Na wieki pamięta o swoim przymierzu - obietnicę dał dla tysiąca pokoleń.
L03 3 1 Krn 16:15 זִכְר֤וּ לְעוֹלָם֙ בְּרִית֔וֹ דָּבָ֥ר צִוָּ֖ה לְאֶ֥לֶף דּֽוֹר׃
L04 4 1 Krn 16:15 זִכְר֤וּ לְ/עוֹלָם֙ בְּרִית֔/וֹ דָּבָ֥ר צִוָּ֖ה לְ/אֶ֥לֶף דּֽוֹר׃
L05 5 1 Krn 16:15 zich•<Ru> le•'o•<Lam> be•ri•<To>, da•<war> ciw•<wa> le•'<E>•lef <Dor>.
L06 6 1 Krn 16:15 H2142H2142 H5769H5769 H1285H1285 H1697H1697 H6680H6680 H0505H0505 H1755H1755
L07 7 1 Krn 16:15 burn  alway confederacy act appoint thousand age
L08 8 1 Krn 16:15 palić sprecyzowane konfederacja działać powołać tysiąc wiek
L09 9 1 Krn 16:15 Be ye mindful always of his covenant the word [which] he commanded to a thousand generations
L10 10 1 Krn 16:15 Bądźcie świadomy zawsze Jego przymierza słowo [Które] rozkazał do tysiąca pokolenia
L11 11 1 Krn 16:15 zich·Ru le·'o·Lam be·ri·To, da·Var tziv·Vah le·'E·lef Dor.
L12 12 1 Krn 16:15 zich ru le o lam Be ri to Da war ciw wa le e lef Dor
L13 13 1 Krn 16:15 zikrû lü`ôläm Bürîtô Däbär ciwwâ lü´eºlep Dôr
L14 14 1 Krn 16:15 65/229 112/438 155/284 698/1428 372/491 277/503 67/166
L15 15 1 Krn 16:15 Be ye mindful always of his covenant; the word [which] he commanded to a thousand generations;
L16 16 1 Krn 16:15  15 Be ye mindful <02142> (08798) always <05769> of his covenant <01285>; the word <01697> which he commanded <06680> (08765) to a thousand <0505> generations <01755>;
L01 1 1 Krn 16:16   1 Krn 16:16  16 Nawet przymierza, które uczynił <03772> (08804) z Abraham <085>, a jego przysięgi <07621> Izaakowi <03327>;                                                                                                  
L02 2 1 Krn 16:16 Zawarł je z Abrahamem i przysięgę dał Izaakowi.
L03 3 1 Krn 16:16 אֲשֶׁ֤ר כָּרַת֙ אֶת־ אַבְרָהָ֔ם וּשְׁבוּעָת֖וֹ לְיִצְחָֽק׃
L04 4 1 Krn 16:16 אֲשֶׁ֤ר כָּרַת֙ אֶת־ אַבְרָהָ֔ם וּ/שְׁבוּעָת֖/וֹ לְ/יִצְחָֽק׃
L05 5 1 Krn 16:16 'a•<szer> ka•<Rat> et- 'aw•ra•<Ham>, u•sze•wu•'a•<To> le•jic•<Chak>.
L06 6 1 Krn 16:16 H0834H0834 H3772H3772 H0854H0854 H0085H0085 H7621H7621 H3327H3327
L07 7 1 Krn 16:16 after be chewed against Abraham curse Isaac
L08 8 1 Krn 16:16 po należy żuć przed Abraham przeklinać Isaac
L09 9 1 Krn 16:16 which [Even of the covenant] which he made with with Abraham and of his oath unto Isaac
L10 10 1 Krn 16:16 który [Nawet Przymierza], który zrobił z z Abrahamem i jego przysięgi Izaakowi
L11 11 1 Krn 16:16 'a·Sher ka·Rat et- 'av·ra·Ham, u·she·vu·'a·To le·yitz·Chak.
L12 12 1 Krn 16:16 a szer Ka rat et - aw ra ham u sze wu a to le jic Haq
L13 13 1 Krn 16:16 ´ášer Kärat ´et-´abrähäm ûšübû`ätô lüyicHäq
L14 14 1 Krn 16:16 3556/5499 146/288 504/808 160/175 18/30 106/108
L15 15 1 Krn 16:16 [Even of the covenant] which he made with Abraham, and of his oath unto Isaac;
L16 16 1 Krn 16:16  16 Even of the covenant which he made <03772> (08804) with Abraham <085>, and of his oath <07621> unto Isaac <03327>;
L01 1 1 Krn 16:17   1 Krn 16:17  17 i On potwierdził <05975> (08686) samo Jakub <03290> do ustawy <02706>, a do Izraela <03478> dla wieczny <05769> przymierze <01285>                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:17 Ustanowił dla Jakuba jako prawo wieczne przymierze dla Izraela,
L03 3 1 Krn 16:17 וַיַּעֲמִידֶ֤הָ לְיַעֲקֹב֙ לְחֹ֔ק לְיִשְׂרָאֵ֖ל בְּרִ֥ית עוֹלָֽם׃
L04 4 1 Krn 16:17 וַ/יַּעֲמִידֶ֤/הָ לְ/יַעֲקֹב֙ לְ/חֹ֔ק לְ/יִשְׂרָאֵ֖ל בְּרִ֥ית עוֹלָֽם׃
L05 5 1 Krn 16:17 wai•ja•'a•mi•<De>•ha le•ja•'a•<Ko> le•<Chok>, le•<jis>•ra•'<El> be•<Rit> o•<Lam>.
L06 6 1 Krn 16:17 H5975H5975 H3290H3290 H2706H2706 H3478H3478 H1285H1285 H5769H5769
L07 7 1 Krn 16:17 abide  Jacob appointed Israel confederacy alway
L08 8 1 Krn 16:17 przestrzegać Jakub wyznaczony Izrael konfederacja sprecyzowane
L09 9 1 Krn 16:17 And hath confirmed the same to Jacob for a law [and] to Israel covenant [for] an everlasting
L10 10 1 Krn 16:17 A kto ma potwierdzone sama do Jakuba za prawem [I] na Izrael przymierze [O] wieczne
L11 11 1 Krn 16:17 vai·ya·'a·mi·De·ha le·ya·'a·Ko le·Chok, le·Yis·ra·'El be·Rit o·Lam.
L12 12 1 Krn 16:17 waj ja a mi de ha le ja a qow le Hoq le jis ra el Be rit o lam
L13 13 1 Krn 16:17 wayya`ámîdeºhä lüya`áqöb lüHöq lüyiSrä´ël Bürît `ôläm
L14 14 1 Krn 16:17 212/523 222/349 57/125 1620/2505 156/284 113/438
L15 15 1 Krn 16:17 And hath confirmed the same to Jacob for a law, [and] to Israel [for] an everlasting covenant,
L16 16 1 Krn 16:17  17 And hath confirmed <05975> (08686) the same to Jacob <03290> for a law <02706>, and to Israel <03478> for an everlasting <05769> covenant <01285>,
L01 1 1 Krn 16:18   1 Krn 16:18  18 Mówiąc: <0559> (08800), aż będzie ci dam <05414> (08799) ziemia <0776> Kanaan <03667>, partia <02256> z Twoim dziedzictwem <05159>;                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:18 mówiąc: Dam tobie ziemię Kanaanu na waszą własność dziedziczną,
L03 3 1 Krn 16:18 לֵאמֹ֗ר לְךָ֙ אֶתֵּ֣ן אֶֽרֶץ־ כְּנָ֔עַן חֶ֖בֶל נַחֲלַתְכֶֽם׃
L04 4 1 Krn 16:18 לֵ/אמֹ֗ר לְ/ךָ֙ אֶתֵּ֣ן אֶֽרֶץ־ כְּנָ֔עַן חֶ֖בֶל נַחֲלַתְ/כֶֽם׃
L05 5 1 Krn 16:18 le•<Mor>, le•<Cha> 'et•<Ten> e•rec- ke•<Na>•'an, <Che>•wel na•cha•lat•<Chem>.
L06 6 1 Krn 16:18 H0559H0559 H0000 H5414H5414 H0776H0776 H3667H3667 H2256H2256 H5159H5159
L07 7 1 Krn 16:18 answer add common Canaan band heritage
L08 8 1 Krn 16:18 odpowiedź dodać wspólny Canaan pasmo dziedzictwo
L09 9 1 Krn 16:18 Saying Unto thee will I give the land of Canaan the lot of your inheritance
L10 10 1 Krn 16:18 Powiedzenie Aż będzie ci dam ziemia Kanaan wiele swojego dziedzictwa
L11 11 1 Krn 16:18 le·Mor, le·Cha 'et·Ten e·retz- ke·Na·'an, Che·vel na·cha·lat·Chem.
L12 12 1 Krn 16:18 le mor le cha eT Ten e rec - Ke na an He wel na Ha lat chem
L13 13 1 Krn 16:18 lë´mör lükä ´eTTën ´e|rec-Künäº`an Heºbel naHálatkem
L14 14 1 Krn 16:18 3278/5298 3745/6522 1100/2007 1257/2502 83/93 20/62 149/223
L15 15 1 Krn 16:18 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance;
L16 16 1 Krn 16:18  18 Saying <0559> (08800), Unto thee will I give <05414> (08799) the land <0776> of Canaan <03667>, the lot <02256> of your inheritance <05159>;
L01 1 1 Krn 16:19   1 Krn 16:19  19 Kiedy byliście ale niewielu <04557> <04962>, nawet kilka <04592>, a obcy <01481> (08802) w nim.                                                                                                  
L02 2 1 Krn 16:19 gdy was było niewielu - nieliczni i obcy w niej.
L03 3 1 Krn 16:19 בִּֽהְיֽוֹתְכֶם֙ מְתֵ֣י מִסְפָּ֔ר כִּמְעַ֖ט וְגָרִ֥ים בָּֽהּ׃
L04 4 1 Krn 16:19 בִּֽ/הְיֽוֹתְ/כֶם֙ מְתֵ֣י מִסְפָּ֔ר כִּ/מְעַ֖ט וְ/גָרִ֥ים בָּֽ/הּ׃
L05 5 1 Krn 16:19 bih•jot•<Chem> me•<Te> mis•<Par>, kim•'<At> we•ga•<Rim> <Ba>.
L06 6 1 Krn 16:19 H1961H1961 H4962H4962 H4557H4557 H4592H4592 H1481H1481 H0000
L07 7 1 Krn 16:19 become few abundance almost some abide
L08 8 1 Krn 16:19 zostać mało obfitość prawie pewne przestrzegać
L09 9 1 Krn 16:19 were only A few number even a few and strangers
L10 10 1 Krn 16:19 były tylko Kilka liczba nawet kilka i nieznajomych
L11 11 1 Krn 16:19 bih·yot·Chem me·Tei mis·Par, kim·'At ve·ga·Rim Bah.
L12 12 1 Krn 16:19 Bih jot chem me te mis Par Ki mat we ga rim Ba
L13 13 1 Krn 16:19 Bi|hyô|tkem mütê misPär Kim`a† wügärîm Bäh
L14 14 1 Krn 16:19 2010/3546 7/21 69/134 43/102 52/98 3746/6522
L15 15 1 Krn 16:19 When ye were but few, even a few, and strangers in it.
L16 16 1 Krn 16:19  19 When ye were but few <04557> <04962>, even a few <04592>, and strangers <01481> (08802) in it.
L01 1 1 Krn 16:20   1 Krn 16:20  20 A gdy szli <01980> (08691) od narodu <01471> do narodu <01471>, i od siebie królestwo <04467> do innego <0312> ludzie <05971>;                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:20 Wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu,
L03 3 1 Krn 16:20 וַיִּֽתְהַלְּכוּ֙ מִגּ֣וֹי אֶל־ גּ֔וֹי וּמִמַּמְלָכָ֖ה אֶל־ עַ֥ם אַחֵֽר׃
L04 4 1 Krn 16:20 וַ/יִּֽתְהַלְּכוּ֙ מִ/גּ֣וֹי אֶל־ גּ֔וֹי וּ/מִ/מַּמְלָכָ֖ה אֶל־ עַ֥ם אַחֵֽר׃
L05 5 1 Krn 16:20 wai•jit•hal•le•<Chu> mig•<Goj> el- <Goj>, u•mi•mam•la•<Cha> el- 'am 'a•<Cher>.
L06 6 1 Krn 16:20 H1980H1980 H1471H1471 H0413H0413 H1471H1471 H4467H4467 H0413H0413 H5971H5971 H0312H0312
L07 7 1 Krn 16:20 along Gentile about Gentile kingdom about folk other man
L08 8 1 Krn 16:20 wzdłuż Gentile o Gentile królestwo o ludowy Drugi mężczyzna
L09 9 1 Krn 16:20 And [when] they went from nation to to nation and from [one] kingdom about people to another
L10 10 1 Krn 16:20 I [kiedy] poszli z kraju do do narodu i od [szt] królestwo o ludzie do drugiego
L11 11 1 Krn 16:20 vai·yit·hal·le·Chu mig·Goy el- Goy, u·mi·mam·la·Chah el- 'am 'a·Cher.
L12 12 1 Krn 16:20 waj jit hal le chu miG Goj el - Goj u mim mam la cha el - am a Her
L13 13 1 Krn 16:20 wayyi|thallükû miGGôy ´el-Gôy ûmimmamläkâ ´el-`am ´aHër
L14 14 1 Krn 16:20 955/1542 141/555 3423/5500 142/555 44/117 3424/5500 951/1866 95/166
L15 15 1 Krn 16:20 And [when] they went from nation to nation, and from [one] kingdom to another people;
L16 16 1 Krn 16:20  20 And when they went <01980> (08691) from nation <01471> to nation <01471>, and from one kingdom <04467> to another <0312> people <05971>;
L01 1 1 Krn 16:21   1 Krn 16:21  21 Cierpiał <03240> (08689) nikt <0376>, aby zrobić im krzywdę <06231> (08800): tak, ganił <03198> (08686) Królowie <04428> za nich,                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:21 a nie pozwolił nikomu ich uciskać z ich powodu karał królów:
L03 3 1 Krn 16:21 לֹא־ הִנִּ֤יחַ לְאִישׁ֙ לְעָשְׁקָ֔ם וַיּ֥וֹכַח עֲלֵיהֶ֖ם מְלָכִֽים׃
L04 4 1 Krn 16:21 לֹא־ הִנִּ֤יחַ לְ/אִישׁ֙ לְ/עָשְׁקָ֔/ם וַ/יּ֥וֹכַח עֲלֵי/הֶ֖ם מְלָכִֽים׃
L05 5 1 Krn 16:21 lo- hin•<Ni>•ach le•'<Isz> le•'a•sze•<Kam>, wai•<jo>•chach 'a•le•<Hem> me•la•<Chim>.
L06 6 1 Krn 16:21 H3808H3808 H3240H3240 H0376H0376 H6231H6231 H3198H3198 H5921H5921 H4428H4428
L07 7 1 Krn 16:21 before bestow great get deceitfully appoint above king
L08 8 1 Krn 16:21 przed obdarzyć wielki się podstępnie powołać powyżej król
L09 9 1 Krn 16:21 no He suffered no man to do them wrong yea he reproved their sakes kings
L10 10 1 Krn 16:21 nie Cierpiał żaden człowiek nie zrobić im krzywdę tak ganił ich powodu Królowie
L11 11 1 Krn 16:21 lo- hin·Ni·ach le·'Ish le·'a·she·Kam, vai·Yo·chach 'a·lei·Hem me·la·Chim.
L12 12 1 Krn 16:21 lo - hin ni aH le isz le osz qam waj jo chaH a le hem me la chim
L13 13 1 Krn 16:21 lö´-hinnîªH lü´îš lü`ošqäm wayyôºkaH `álêhem müläkîm
L14 14 1 Krn 16:21 2305/5164 42/75 1318/2004 9/35 12/59 2700/5759 1310/2519
L15 15 1 Krn 16:21 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes,
L16 16 1 Krn 16:21  21 He suffered <03240> (08689) no man <0376> to do them wrong <06231> (08800): yea, he reproved <03198> (08686) kings <04428> for their sakes,
L01 1 1 Krn 16:22   1 Krn 16:22  22 Mówiąc: dotykowy nie <05060> (08799) kopalnia namaszczony <04899> i zrobić moje proroków <05030> nie zaszkodzi <07489> (08686).                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:22 Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy!
L03 3 1 Krn 16:22 אַֽל־ תִּגְּעוּ֙ בִּמְשִׁיחָ֔י וּבִנְבִיאַ֖י אַל־ תָּרֵֽעוּ׃ פ
L04 4 1 Krn 16:22 אַֽל־ תִּגְּעוּ֙ בִּ/מְשִׁיחָ֔/י וּ/בִ/נְבִיאַ֖/י אַל־ תָּרֵֽעוּ׃ פ
L05 5 1 Krn 16:22 al- tig•ge•'<U> bim•szi•<Chai>, u•win•wi•'<Ai> al- ta•<Re>•'u. <Pe>
L06 6 1 Krn 16:22 H0408H0408 H5060H5060 H4899H4899 H5030H5030 H0408H0408 H7489H7489
L07 7 1 Krn 16:22 nay beat anointed prophecy nay afflict
L08 8 1 Krn 16:22 ba bić namaszczony proroctwo ba dotknąć
L09 9 1 Krn 16:22 no [Saying] Touch not mine anointed and do my prophets no no harm
L10 10 1 Krn 16:22 nie [Mówiąc] Dotyk nie moja namaszczony i robić swoje proroków nie nie zaszkodzi
L11 11 1 Krn 16:22 al- tig·ge·'U bim·shi·Chai, u·vin·vi·'Ai al- ta·Re·'u. Peh
L12 12 1 Krn 16:22 al - TiG Ge u Bim szi Haj u win wi aj al - Ta re u P
L13 13 1 Krn 16:22 ´a|l-TiGGü`û BimšîHäy ûbinbî´ay ´al-Tärëº`û P
L14 14 1 Krn 16:22 234/725 74/150 23/39 113/314 235/725 36/98
L15 15 1 Krn 16:22 [Saying], Touch not mine anointed, and do my prophets no harm.
L16 16 1 Krn 16:22  22 Saying, Touch <05060> (08799) not mine anointed <04899>, and do my prophets <05030> no harm <07489> (08686).
L01 1 1 Krn 16:23   1 Krn 16:23  23 Śpiewaj <07891> (08798) Panu <03068>, cała ziemia <0776>; pokażę dalej <01319> (08761) z dnia <03117> na dzień <03117> jego zbawienie <03444>.                                                                                              
L02 2 1 Krn 16:23 Śpiewajcie Panu, wszystkie krainy, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
L03 3 1 Krn 16:23 שִׁ֤ירוּ לַֽיהוָה֙ כָּל־ הָאָ֔רֶץ בַּשְּׂר֥וּ מִיּֽוֹם־ אֶל־ י֖וֹם יְשׁוּעָתֽוֹ׃
L04 4 1 Krn 16:23 שִׁ֤ירוּ לַֽ/יהוָה֙ כָּל־ הָ/אָ֔רֶץ בַּשְּׂר֥וּ מִ/יּֽוֹם־ אֶל־ י֖וֹם יְשׁוּעָתֽ/וֹ׃
L05 5 1 Krn 16:23 <szi>•ru <jah>•we kol- ha•'<A>•rec, bas•se•<Ru> mi•jom- el- <jom> je•szu•'a•<To>.
L06 6 1 Krn 16:23 H7891H7891 H3068H3068 H3605H3605 H0776H0776 H1319H1319 H3117H3117 H0413H0413 H3117H3117 H3444H3444
L07 7 1 Krn 16:23 sing Jehovah all manner common messenger age about age deliverance
L08 8 1 Krn 16:23 śpiewać Jahwe wszelkiego rodzaju wspólny posłaniec wiek o wiek uwolnienie
L09 9 1 Krn 16:23 Sing unto the LORD all all the earth shew forth from day to to day his salvation
L10 10 1 Krn 16:23 Śpiewać Panu wszystko cała ziemia pokażę dalej od pierwszego dnia do na dzień Jego zbawienie
L11 11 1 Krn 16:23 Shi·ru Yah·weh kol- ha·'A·retz, bas·se·Ru mi·yom- el- Yom ye·shu·'a·To.
L12 12 1 Krn 16:23 szi ru ljhwh(la do naj) Kol - ha a rec Bas se ru mij jom - el - jom je szu a to
L13 13 1 Krn 16:23 šîºrû lyhwh(la|´dönäy) Kol-hä´äºrec BaSSürû miyyô|m-´el-yôm yüšû`ätô
L14 14 1 Krn 16:23 17/86 3167/6220 2888/5415 1258/2502 12/24 1254/2302 3425/5500 1255/2302 8/77
L15 15 1 Krn 16:23 Sing unto the LORD, all the earth; shew forth from day to day his salvation.
L16 16 1 Krn 16:23  23 Sing <07891> (08798) unto the LORD <03068>, all the earth <0776>; shew forth <01319> (08761) from day <03117> to day <03117> his salvation <03444>.
L01 1 1 Krn 16:24   1 Krn 16:24  24 Zadeklaruj <05608> (08761) Jego chwała <03519> wśród pogan <01471>, jego cuda <06381> (08737) wśród wszystkich narodów <05971>.                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:24 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan, Jego cuda - wśród wszystkich narodów,
L03 3 1 Krn 16:24 סַפְּר֤וּ בַגּוֹיִם֙ אֶת־ כְּבוֹד֔וֹ בְּכָל־ הָעַמִּ֖ים נִפְלְאֹתָֽיו׃
L04 4 1 Krn 16:24 סַפְּר֤וּ בַ/גּוֹיִם֙ אֶת־ כְּבוֹד֔/וֹ בְּ/כָל־ הָ/עַמִּ֖ים נִפְלְאֹתָֽי/ו׃
L05 5 1 Krn 16:24 sap•pe•<Ru> wag•go•<jim> et- ke•wo•<Do>, be•chol ha•'am•<Mim> nif•le•'o•<Taw>.
L06 6 1 Krn 16:24 H5608H5608 H1471H1471 H0853H0853 H3519H3519 H3605H3605 H5971H5971 H6381H6381
L07 7 1 Krn 16:24 commune Gentile glorious all manner folk accomplish
L08 8 1 Krn 16:24 gmina Gentile chwalebny wszelkiego rodzaju ludowy zrealizować
L09 9 1 Krn 16:24 Declare among the heathen his glory all among all nations his marvellous works
L10 10 1 Krn 16:24 Oświadczam wśród pogan Jego chwała wszystko wśród wszystkich narodów jego cuda
L11 11 1 Krn 16:24 sap·pe·Ru vag·go·Yim et- ke·vo·Do, be·chol ha·'am·Mim nif·le·'o·Tav.
L12 12 1 Krn 16:24 saP Pe ru waG Go jim et - Ke wo do Be chol - ha am mim nif le o taw
L13 13 1 Krn 16:24 saPPürû baGGôyìm ´et-Kübôdô Bükol-hä`ammîm niplü´ötäyw
L14 14 1 Krn 16:24 53/161 143/555 7726/11047 32/200 2889/5415 952/1866 19/71
L15 15 1 Krn 16:24 Declare his glory among the heathen; his marvellous works among all nations.
L16 16 1 Krn 16:24  24 Declare <05608> (08761) his glory <03519> among the heathen <01471>; his marvellous works <06381> (08737) among all nations <05971>.
L01 1 1 Krn 16:25   1 Krn 16:25  25 na wielką <01419> jest Pan <03068>, a także znacznie <03966> na pochwałę <01984> (08794) też należy się obawiać <03372> (08737) nad wszystkimi bogami <0430>.                                                                                              
L02 2 1 Krn 16:25 bo wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały: wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.
L03 3 1 Krn 16:25 כִּי֩ גָד֨וֹל יְהוָ֤ה וּמְהֻלָּל֙ מְאֹ֔ד וְנוֹרָ֥א ה֖וּא עַל־ כָּל־ אֱלֹהִֽים׃
L04 4 1 Krn 16:25 כִּי֩ גָד֨וֹל יְהוָ֤ה וּ/מְהֻלָּל֙ מְאֹ֔ד וְ/נוֹרָ֥א ה֖וּא עַל־ כָּל־ אֱלֹהִֽים׃
L05 5 1 Krn 16:25 ki ga•<Dol> <jah>•we u•me•hul•<Lal> me•'<Od>, we•no•<Ra> hu al- kol- E•lo•<Him>.
L06 6 1 Krn 16:25 H3588H3588 H1419H1419 H3068H3068 H1984H1984 H3966H3966 H3372H3372 H1931H1931 H5921H5921 H3605H3605 H0430H0430
L07 7 1 Krn 16:25 inasmuch aloud Jehovah boast  diligently affright he above all manner angels
L08 8 1 Krn 16:25 ponieważ głośno Jahwe pochwalić pilnie affright on powyżej wszelkiego rodzaju anioły
L09 9 1 Krn 16:25 For For great [is] the LORD to be praised and greatly he also [is] to be feared he above all above all gods
L10 10 1 Krn 16:25 Dla Za wielki [Jest] Pan na pochwałę i znacznie też [jest], aby się bać on powyżej wszystko nad wszystkich bogów
L11 11 1 Krn 16:25 ki ga·Dol Yah·weh u·me·hul·Lal me·'Od, ve·no·Ra hu al- kol- E·lo·Him.
L12 12 1 Krn 16:25 Ki ga dol jhwh(a do naj) u me hul lal me od we no ra hu al - Kol - e lo him    
L13 13 1 Krn 16:25 gädôl yhwh(´ädönäy) ûmühulläl mü´öd wünôrä´ hû´ `al-Kol-´élöhîm    
L14 14 1 Krn 16:25 1995/4478 249/527 3168/6220 9/165 178/300 159/328 1129/1867 2701/5759 2890/5415 1373/2597
L15 15 1 Krn 16:25 For great [is] the LORD, and greatly to be praised: he also [is] to be feared above all gods.
L16 16 1 Krn 16:25  25 For great <01419> is the LORD <03068>, and greatly <03966> to be praised <01984> (08794): he also is to be feared <03372> (08737) above all gods <0430>.
L01 1 1 Krn 16:26   1 Krn 16:26  26 Bo wszyscy bogowie <0430> ludzi <05971> są] idole <0457>: ale Pan <03068> się <06213> (08804) niebiosa <08064>.                                                                                                  
L02 2 1 Krn 16:26 Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa.
L03 3 1 Krn 16:26 כִּ֠י כָּל־ אֱלֹהֵ֤י הָעַמִּים֙ אֱלִילִ֔ים וַיהוָ֖ה שָׁמַ֥יִם עָשָֽׂה׃
L04 4 1 Krn 16:26 כִּ֠י כָּל־ אֱלֹהֵ֤י הָ/עַמִּים֙ אֱלִילִ֔ים וַ/יהוָ֖ה שָׁמַ֥יִם עָשָֽׂה׃
L05 5 1 Krn 16:26 ki kol- 'e•lo•<He> ha•'am•<Mim> 'e•li•<Lim>, <jah>•we sza•<Ma>•jim 'a•<Sa>.
L06 6 1 Krn 16:26 H3588H3588 H3605H3605 H0430H0430 H5971H5971 H0457H0457 H3068H3068 H8064H8064 H6213H6213
L07 7 1 Krn 16:26 inasmuch all manner angels folk idol Jehovah air accomplish
L08 8 1 Krn 16:26 ponieważ wszelkiego rodzaju anioły ludowy idol Jahwe powietrze zrealizować
L09 9 1 Krn 16:26 for for all For all the gods of the people [are] idols but the LORD the heavens made
L10 10 1 Krn 16:26 dla dla wszystkich Dla wszystkich bogów ludzi [Są] idole ale Pan niebiosa wykonane
L11 11 1 Krn 16:26 ki kol- 'e·lo·Hei ha·'am·Mim 'e·li·Lim, Yah·weh sha·Ma·yim 'a·Sah.
L12 12 1 Krn 16:26 Ki Kol - e lo he ha am mim e li lim wjhwh(wa do naj) sza ma jim a sa
L13 13 1 Krn 16:26 Kol-´élöhê hä`ammîm ´élîlîm wyhwh(wa´dönäy) šämaºyim `äSâ
L14 14 1 Krn 16:26 1996/4478 2891/5415 1374/2597 953/1866 3/19 3169/6220 155/421 1520/2617
L15 15 1 Krn 16:26 For all the gods of the people [are] idols: but the LORD made the heavens.
L16 16 1 Krn 16:26  26 For all the gods <0430> of the people <05971> are] idols <0457>: but the LORD <03068> made <06213> (08804) the heavens <08064>.
L01 1 1 Krn 16:27   1 Krn 16:27  27 Chwała <01935> i honor <01926> są w jego obecności <06440>, siła <05797> i radość <02304> są na swoim miejscu <04725>.                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:27 Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku.
L03 3 1 Krn 16:27 ה֤וֹד וְהָדָר֙ לְפָנָ֔יו עֹ֥ז וְחֶדְוָ֖ה בִּמְקֹמֽוֹ׃
L04 4 1 Krn 16:27 ה֤וֹד וְ/הָדָר֙ לְ/פָנָ֔י/ו עֹ֥ז וְ/חֶדְוָ֖ה בִּ/מְקֹמֽ/וֹ׃
L05 5 1 Krn 16:27 <Hod> we•ha•<Dar> le•fa•<Naw>, 'oz we•ched•<wa> bim•ko•<Mo>.
L06 6 1 Krn 16:27 H1935H1935 H1926H1926 H6440H6440 H5797H5797 H2304H2304 H4725H4725
L07 7 1 Krn 16:27 beauty beauty accept boldness gladness country
L08 8 1 Krn 16:27 piękno piękno przyjąć śmiałość radość kraj
L09 9 1 Krn 16:27 Glory and honour [are] in his presence strength and gladness [are] in his place
L10 10 1 Krn 16:27 Chwała i honor [Są] w jego obecności siła i radość [Są] w jego miejsce
L11 11 1 Krn 16:27 Hod ve·ha·Dar le·fa·Nav, 'oz ve·ched·Vah bim·ko·Mo.
L12 12 1 Krn 16:27 hod we ha dar le fa naw oz we Hed wa Bim qo mo
L13 13 1 Krn 16:27 hôd wühädär lüpänäyw `öz wüHedwâ Bimqömô
L14 14 1 Krn 16:27 2/24 3/30 1134/2127 10/92 1/2 229/401
L15 15 1 Krn 16:27 Glory and honour [are] in his presence; strength and gladness [are] in his place.
L16 16 1 Krn 16:27  27 Glory <01935> and honour <01926> are in his presence <06440>; strength <05797> and gladness <02304> are in his place <04725>.
L01 1 1 Krn 16:28   1 Krn 16:28  28 Daj <03051> (08798) Panu <03068>, plemion wy <04940> ludzi <05971>, dać <03051> (08798) Panu <03068> chwała <03519> i siła <05797>.                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:28 Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i potęgę,
L03 3 1 Krn 16:28 הָב֤וּ לַֽיהוָה֙ מִשְׁפְּח֣וֹת עַמִּ֔ים הָב֥וּ לַיהוָ֖ה כָּב֥וֹד וָעֹֽז׃
L04 4 1 Krn 16:28 הָב֤וּ לַֽ/יהוָה֙ מִשְׁפְּח֣וֹת עַמִּ֔ים הָב֥וּ לַ/יהוָ֖ה כָּב֥וֹד וָ/עֹֽז׃
L05 5 1 Krn 16:28 ha•<wu> <jah>•we misz•pe•<Chot> 'am•<Mim>, ha•<wu> <jah>•we ka•<wod> wa•'<Oz>.
L06 6 1 Krn 16:28 H3051H3051 H3068H3068 H4940H4940 H5971H5971 H3051H3051 H3068H3068 H3519H3519 H5797H5797
L07 7 1 Krn 16:28 ascribe Jehovah family folk ascribe Jehovah glorious boldness
L08 8 1 Krn 16:28 przypisać Jahwe rodzina ludowy przypisać Jahwe chwalebny śmiałość
L09 9 1 Krn 16:28 Give unto the LORD ye kindreds of the people give unto the LORD glory and strength
L10 10 1 Krn 16:28 Dać Panu wy plemion ludzi dać Panu chwała i siła
L11 11 1 Krn 16:28 ha·Vu Yah·weh mish·pe·Chot 'am·Mim, ha·Vu Yah·weh ka·Vod va·'Oz.
L12 12 1 Krn 16:28 ha wu ljhwh(la do naj) misz Pe Hot am mim ha wu ljhwh(la do naj) Ka wod wa oz
L13 13 1 Krn 16:28 häbû lyhwh(la|´dönäy) mišPüHôt `ammîm häbû lyhwh(la´dönäy) Käbôd wä`öz
L14 14 1 Krn 16:28 19/33 3170/6220 269/302 954/1866 20/33 3171/6220 33/200 11/92
L15 15 1 Krn 16:28 Give unto the LORD, ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
L16 16 1 Krn 16:28  28 Give <03051> (08798) unto the LORD <03068>, ye kindreds <04940> of the people <05971>, give <03051> (08798) unto the LORD <03068> glory <03519> and strength <05797>.
L01 1 1 Krn 16:29   1 Krn 16:29  29 Daj <03051> (08798) Panu <03068> chwała <03519> powodu do jego imienia <08034>: <05375 przynieść> (08798) ofiarę <04503>, a pochodzi <0935> (08798) przed < 06440> go: kult <07812> (08690) Pan <03068> w pięknie <01927> świętości <06944>.                                                                                      
L02 2 1 Krn 16:29 oddajcie Panu chwałę Jego imienia. Nieście ofiary i wchodźcie przed Jego oblicze, oddajcie pokłon Panu, w święte szaty odziani.
L03 3 1 Krn 16:29 הָב֥וּ לַיהוָ֖ה כְּב֣וֹד שְׁמ֑וֹ שְׂא֤וּ מִנְחָה֙ וּבֹ֣אוּ לְפָנָ֔יו הִשְׁתַּחֲו֥וּ לַיהוָ֖ה בְּהַדְרַת־ קֹֽדֶשׁ׃
L04 4 1 Krn 16:29 הָב֥וּ לַ/יהוָ֖ה כְּב֣וֹד שְׁמ֑/וֹ שְׂא֤וּ מִנְחָה֙ וּ/בֹ֣אוּ לְ/פָנָ֔י/ו הִשְׁתַּחֲו֥וּ לַ/יהוָ֖ה בְּ/הַדְרַת־ קֹֽדֶשׁ׃
L05 5 1 Krn 16:29 ha•<wu> <jah>•we ke•<wod> sze•<Mo>; se•'<U> min•<Cha> u•<wo>•'u le•fa•<Naw>, hisz•ta•cha•<wu> <jah>•we be•had•rat- <Ko>•desz.
L06 6 1 Krn 16:29 H3051H3051 H3068H3068 H3519H3519 H8034H8034 H5375H5375 H4503H4503 H0935H0935 H6440H6440 H7812H7812 H3068H3068 H1927H1927 H6944H6944
L07 7 1 Krn 16:29 ascribe Jehovah glorious base accept gift abide accept bow down Jehovah beauty consecrated 
L08 8 1 Krn 16:29 przypisać Jahwe chwalebny podstawa przyjąć prezent przestrzegać przyjąć zgnieść Jahwe piękno konsekrowany
L09 9 1 Krn 16:29 Give unto the LORD the glory [due] unto his name bring an offering and come before him worship the LORD in the beauty of holiness
L10 10 1 Krn 16:29 Dać Panu chwała [Z powodu] do jego nazwy przynieść Oferta i pochodzą przed Jego oddawali Mu cześć Pan w pięknie świętości
L11 11 1 Krn 16:29 ha·Vu Yah·weh ke·Vod she·Mo; se·'U min·Chah u·Vo·'u le·fa·Nav, hish·ta·cha·Vu Yah·weh be·had·rat- Ko·desh.
L12 12 1 Krn 16:29 ha wu ljhwh(la do naj) Ke wod sze mo se u min Ha u wo u le fa naw hisz Ta Ha wu ljhwh(la do naj) Be had rat - qo desz  
L13 13 1 Krn 16:29 häbû lyhwh(la´dönäy) Kübôd šümô Sü´û minHâ ûböº´û lüpänäyw hišTaHáwû lyhwh(la´dönäy) Bühadrat-qöºdeš  
L14 14 1 Krn 16:29 21/33 3172/6220 34/200 470/864 312/650 147/211 1404/2550 1135/2127 99/169 3173/6220 1/5 245/463
L15 15 1 Krn 16:29 Give unto the LORD the glory [due] unto his name: bring an offering, and come before him: worship the LORD in the beauty of holiness.
L16 16 1 Krn 16:29  29 Give <03051> (08798) unto the LORD <03068> the glory <03519> due unto his name <08034>: bring <05375> (08798) an offering <04503>, and come <0935> (08798) before <06440> him: worship <07812> (08690) the LORD <03068> in the beauty <01927> of holiness <06944>.
L01 1 1 Krn 16:30   1 Krn 16:30  30 Strach <02342> (08798) przed <06440> go cała ziemia <0776>: świat <08398> również musi być stabilne <03559> (08735), że nie mogą być wyprowadzane <04131> (08735).                                                                                              
L02 2 1 Krn 16:30 W obliczu Jego zadrżyj, ziemio cała! Umocnił On świat, by się nie poruszył.
L03 3 1 Krn 16:30 חִ֤ילוּ מִלְּפָנָיו֙ כָּל־ הָאָ֔רֶץ אַף־ תִּכּ֥וֹן תֵּבֵ֖ל בַּל־ תִּמּֽוֹט׃
L04 4 1 Krn 16:30 חִ֤ילוּ מִ/לְּ/פָנָי/ו֙ כָּל־ הָ/אָ֔רֶץ אַף־ תִּכּ֥וֹן תֵּבֵ֖ל בַּל־ תִּמּֽוֹט׃
L05 5 1 Krn 16:30 <Chi>•lu mil•le•fa•<Naw> kol- ha•'<A>•rec, af- tik•<Kon> te•<wel> bal- tim•<Mot>.
L06 6 1 Krn 16:30 H2342H2342 H6440H6440 H3605H3605 H0776H0776 H0637H0637 H3559H3559 H8398H8398 H1077H1077 H4131H4131
L07 7 1 Krn 16:30 bear accept all manner common yet certain confusion lest be carried
L08 8 1 Krn 16:30 ponosić przyjąć wszelkiego rodzaju wspólny jeszcze pewny zamieszanie aby nie być wykonane
L09 9 1 Krn 16:30 Fear before all him all the earth Indeed also shall be stable the world lest that it be not moved
L10 10 1 Krn 16:30 Strach przed wszystko go cała ziemia Rzeczywiście także musi być stabilne świat aby nie że nie mogą być wyprowadzane
L11 11 1 Krn 16:30 Chi·lu mil·le·fa·Nav kol- ha·'A·retz, af- tik·Kon te·Vel bal- tim·Mot.
L12 12 1 Krn 16:30 Hi lu mil le fa naw Kol - ha a rec af - TiK Kon Te wel Bal - Tim mot      
L13 13 1 Krn 16:30 Hîºlû millüpänäyw Kol-hä´äºrec ´ap-TiKKôn Tëbël Bal-Timmô†      
L14 14 1 Krn 16:30 10/58 1136/2127 2892/5415 1259/2502 36/134 50/216 3/36 1/72 3/37
L15 15 1 Krn 16:30 Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved.
L16 16 1 Krn 16:30  30 Fear <02342> (08798) before <06440> him, all the earth <0776>: the world <08398> also shall be stable <03559> (08735), that it be not moved <04131> (08735).
L01 1 1 Krn 16:31   1 Krn 16:31  31 Niech niebiosa <08064> Chętnie <08055> (08799) i niech ziemia <0776> radować <01523> (08799) i niech ludzie mówią <0559> (08799) wśród narodów <01471>, Pan <03068> króluje <04427> (08804).                                                                                          
L02 2 1 Krn 16:31 Niech cieszy się niebo i ziemia raduje. Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
L03 3 1 Krn 16:31 יִשְׂמְח֤וּ הַשָּׁמַ֙יִם֙ וְתָגֵ֣ל הָאָ֔רֶץ וְיֹאמְר֥וּ בַגּוֹיִ֖ם יְהוָ֥ה מָלָֽךְ׃
L04 4 1 Krn 16:31 יִשְׂמְח֤וּ הַ/שָּׁמַ֙יִם֙ וְ/תָגֵ֣ל הָ/אָ֔רֶץ וְ/יֹאמְר֥וּ בַ/גּוֹיִ֖ם יְהוָ֥ה מָלָֽךְ׃
L05 5 1 Krn 16:31 jis•me•<Chu> hasz•sza•<Ma>•jim we•ta•<Gel> ha•'<A>•rec, we•jo•me•<Ru> wag•go•<jim> <jah>•we ma•<Lach>.
L06 6 1 Krn 16:31 H8056H8056 H8064H8064 H1523H1523 H0776H0776 H0559H0559 H1471H1471 H3068H3068 H4427H4427
L07 7 1 Krn 16:31 glad air be glad common answer Gentile Jehovah consult
L08 8 1 Krn 16:31 zadowolony powietrze Chętnie wspólny odpowiedź Gentile Jahwe konsultować
L09 9 1 Krn 16:31 glad Let the heavens rejoice and let the earth and let [men] say among the nations The LORD reigneth
L10 10 1 Krn 16:31 zadowolony Niech niebiosa cieszyć i niech ziemia i niech [ludzie] mówią wśród narodów Pan króluje
L11 11 1 Krn 16:31 yis·me·Chu hash·sha·Ma·yim ve·ta·Gel ha·'A·retz, ve·yo·me·Ru vag·go·Yim Yah·weh ma·Lach.
L12 12 1 Krn 16:31 jis me Hu hasz sza ma jim we ta gel ha a rec we jo me ru waG Go jim jhwh(a do naj) ma lach
L13 13 1 Krn 16:31 yiSmüHû haššämaºyim wütägël hä´äºrec wüyö´mürû baGGôyìm yhwh(´ädönäy) mäläk
L14 14 1 Krn 16:31 9/27 156/421 1/43 1260/2502 3279/5298 144/555 3174/6220 219/345
L15 15 1 Krn 16:31 Let the heavens be glad, and let the earth rejoice: and let [men] say among the nations, The LORD reigneth.
L16 16 1 Krn 16:31  31 Let the heavens <08064> be glad <08055> (08799), and let the earth <0776> rejoice <01523> (08799): and let men say <0559> (08799) among the nations <01471>, The LORD <03068> reigneth <04427> (08804).
L01 1 1 Krn 16:32   1 Krn 16:32  32 Niech morze <03220> ryk <07481> (08799), a pełnia <04393> nich: niech pola <07704> <05970 cieszyć> (08799) oraz wszystko, co jest w nim.                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:32 Niech szumi morze i co je napełnia, niech się weselą pola i wszystko, co na nich.
L03 3 1 Krn 16:32 יִרְעַ֤ם הַיָּם֙ וּמְלוֹא֔וֹ יַעֲלֹ֥ץ הַשָּׂדֶ֖ה וְכָל־ אֲשֶׁר־ בּֽוֹ׃
L04 4 1 Krn 16:32 יִרְעַ֤ם הַ/יָּם֙ וּ/מְלוֹא֔/וֹ יַעֲלֹ֥ץ הַ/שָּׂדֶ֖ה וְ/כָל־ אֲשֶׁר־ בּֽ/וֹ׃
L05 5 1 Krn 16:32 jir•'<Am> hai•<jam> u•me•lo•'<O>, ja•'a•<Loc> has•sa•<De> we•chol a•<szer>- bo.
L06 6 1 Krn 16:32 H7481H7481 H3220H3220 H4393H4393 H5970H5970 H7704H7704 H3605H3605 H0834H0834 H0000
L07 7 1 Krn 16:32 make to fret sea all along be joyful country all manner after
L08 8 1 Krn 16:32 się do progu morze cały czas być radosne kraj wszelkiego rodzaju po
L09 9 1 Krn 16:32 roar Let the sea and the fulness rejoice thereof let the fields and all after
L10 10 1 Krn 16:32 ryk Niech morze i pełni cieszyć jego niech pola i wszystko po
L11 11 1 Krn 16:32 yir·'Am hai·Yam u·me·lo·'O, ya·'a·Lotz has·sa·Deh ve·chol a·Sher- bo.
L12 12 1 Krn 16:32 ji ram haj jam u me lo o ja a loc has sa de we chol - a szer - Bo    
L13 13 1 Krn 16:32 yir`am hayyäm ûmülô´ô ya`álöc haSSädè wükol-´ášer-Bô    
L14 14 1 Krn 16:32 5/13 167/396 17/38 2/8 205/332 2893/5415 3557/5499 3747/6522
L15 15 1 Krn 16:32 Let the sea roar, and the fulness thereof: let the fields rejoice, and all that [is] therein.
L16 16 1 Krn 16:32  32 Let the sea <03220> roar <07481> (08799), and the fulness <04393> thereof: let the fields <07704> rejoice <05970> (08799), and all that is therein.
L01 1 1 Krn 16:33   1 Krn 16:33  33 Wtedy będą drzewa <06086> drewna <03293> śpiewać <07442> (08762) w obecności <06440> Pana <03068>, bo przyjdzie <0935> (08804) do sędzia <08199> ( 08800) ziemia <0776>.                                                                                            
L02 2 1 Krn 16:33 Niech tak się uradują drzewa leśne w obliczu Pana, bo nadchodzi, aby rządzić ziemią.
L03 3 1 Krn 16:33 אָ֥ז יְרַנְּנ֖וּ עֲצֵ֣י הַיָּ֑עַר מִלִּפְנֵ֣י יְהוָ֔ה כִּי־ בָ֖א לִשְׁפּ֥וֹט אֶת־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 1 Krn 16:33 אָ֥ז יְרַנְּנ֖וּ עֲצֵ֣י הַ/יָּ֑עַר מִ/לִּ/פְנֵ֣י יְהוָ֔ה כִּי־ בָ֖א לִ/שְׁפּ֥וֹט אֶת־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 1 Krn 16:33 'az je•ran•ne•<Nu> 'a•<ce> hai•<ja>•'ar; mil•lif•<Ne> <jah>•we, ki- wa lisz•<Pot> et- ha•'<A>•rec.
L06 6 1 Krn 16:33 H0227H0227 H7442H7442 H6086H6086 H3293H3293 H6440H6440 H3068H3068 H3588H3588 H0935H0935 H8199H8199 H0853H0853 H0776H0776
L07 7 1 Krn 16:33 beginning aloud for joy carpenter comb accept Jehovah inasmuch abide avenge common
L08 8 1 Krn 16:33 początek głośno z radości stolarz grzebień przyjąć Jahwe ponieważ przestrzegać pomścić wspólny
L09 9 1 Krn 16:33 Then sing out Then shall the trees of the wood at the presence of the LORD for because he cometh to judge the earth
L10 10 1 Krn 16:33 Następnie żegnać śpiewem Wtedy będą drzewa drewna w obecności Pana dla bo przyjdzie sądzić ziemia
L11 11 1 Krn 16:33 'az ye·ran·ne·Nu 'a·Tzei hai·Ya·'ar; mil·lif·Nei Yah·weh, ki- va lish·Pot et- ha·'A·retz.
L12 12 1 Krn 16:33 az je ran ne nu a ce haj ja ar mil lif ne jhwh(a do naj) Ki - wa lisz Pot et - ha a rec    
L13 13 1 Krn 16:33 ´äz yürannünû `ácê hayyäº`ar millipnê yhwh(´ädönäy) Kî-bä´ lišPô† ´et-hä´äºrec    
L14 14 1 Krn 16:33 71/141 3/54 176/329 15/58 1137/2127 3175/6220 1997/4478 1405/2550 81/201 7727/11047 1261/2502
L15 15 1 Krn 16:33 Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the LORD, because he cometh to judge the earth.
L16 16 1 Krn 16:33  33 Then shall the trees <06086> of the wood <03293> sing out <07442> (08762) at the presence <06440> of the LORD <03068>, because he cometh <0935> (08804) to judge <08199> (08800) the earth <0776>.
L01 1 1 Krn 16:34   1 Krn 16:34  34 O dziękujcie <03034> (08685) Panu <03068>, bo jest dobry <02896>, bo Jego miłosierdzie <02617> wytrwa na zawsze <05769>.                                                                                                
L02 2 1 Krn 16:34 Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. 
L03 3 1 Krn 16:34 הוֹד֤וּ לַיהוָה֙ כִּ֣י ט֔וֹב כִּ֥י לְעוֹלָ֖ם חַסְדּֽוֹ׃
L04 4 1 Krn 16:34 הוֹד֤וּ לַ/יהוָה֙ כִּ֣י ט֔וֹב כִּ֥י לְ/עוֹלָ֖ם חַסְדּֽ/וֹ׃
L05 5 1 Krn 16:34 ho•<Du> <jah>•we ki <Tow>, ki le•'o•<Lam> chas•<Do>.
L06 6 1 Krn 16:34 H3034H3034 H3068H3068 H3588H3588 H2896H2896 H3588H3588 H5769H5769 H2617H2617
L07 7 1 Krn 16:34 cast  Jehovah inasmuch beautiful inasmuch alway favour
L08 8 1 Krn 16:34 rzucać Jahwe ponieważ piękny ponieważ sprecyzowane faworyzować
L09 9 1 Krn 16:34 O give thanks unto the LORD for  for [he is] good for [endureth] for ever for his mercy
L10 10 1 Krn 16:34 O dziękować Panu dla za [jest] dobry dla [Wytrwa] na zawsze Jego miłosierdzie
L11 11 1 Krn 16:34 ho·Du Yah·weh ki Tov, ki le·'o·Lam chas·Do.
L12 12 1 Krn 16:34 ho du ljhwh(la do naj) Ki tow Ki le o lam Has Do
L13 13 1 Krn 16:34 hôdû lyhwh(la´dönäy) †ôb lü`ôläm HasDô
L14 14 1 Krn 16:34 13/114 3176/6220 1998/4478 210/561 1999/4478 114/438 51/243
L15 15 1 Krn 16:34 O give thanks unto the LORD; for [he is] good; for his mercy [endureth] for ever.
L16 16 1 Krn 16:34  34 O give thanks <03034> (08685) unto the LORD <03068>; for he is good <02896>; for his mercy <02617> endureth for ever <05769>.
L01 1 1 Krn 16:35   1 Krn 16:35  35 I powiedz <0559> (08798) wy, Zapisz <03467> (08685) nas, Boże <0430> naszego zbawienia <03468> i zebrać nas razem <06908> (08761) i dostarczyć <05337> (08685 ) nas od pogan <01471>, które mogą dziękować <03034> (08687) do Twego świętego <06944> nazwa <08034> i] chwała <07623> (08692) w twojej chwały <08416>.                                                                                
L02 2 1 Krn 16:35 Mówcie: Ratuj nas, Boże zbawienia naszego, zgromadź nas i wybaw spośród narodów, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały.
L03 3 1 Krn 16:35 וְאִמְר֕וּ הוֹשִׁיעֵ֙נוּ֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׁעֵ֔נוּ וְקַבְּצֵ֥נוּ וְהַצִּילֵ֖נוּ מִן־ הַגּוֹיִ֑ם לְהֹדוֹת֙ לְשֵׁ֣ם קָדְשֶׁ֔ךָ לְהִשְׁתַּבֵּ֖חַ בִּתְהִלָּתֶֽךָ׃
L04 4 1 Krn 16:35 וְ/אִמְר֕וּ הוֹשִׁיעֵ֙/נוּ֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׁעֵ֔/נוּ וְ/קַבְּצֵ֥/נוּ וְ/הַצִּילֵ֖/נוּ מִן־ הַ/גּוֹיִ֑ם לְ/הֹדוֹת֙ לְ/שֵׁ֣ם קָדְשֶׁ֔/ךָ לְ/הִשְׁתַּבֵּ֖חַ בִּ/תְהִלָּתֶֽ/ךָ׃
L05 5 1 Krn 16:35 we•'im•<Ru> ho•szi•'<E>•nu 'e•lo•<He> jisz•'<E>•nu, we•kab•be•<ce>•nu we•hac•ci•<Le>•nu min- hag•go•<jim>; le•ho•dOt le•<szem> kod•<sze>•cha le•hisz•tab•<Be>•ach bit•hil•la•<Te>•cha.
L06 6 1 Krn 16:35 H0559H0559 H3467H3467 H0430H0430 H3468H3468 H6908H6908 H5337H5337 H4480H4480 H1471H1471 H3034H3034 H8034H8034 H6944H6944 H7623H7623 H8416H8416
L07 7 1 Krn 16:35 answer avenging angels safety assemble  snatch away above Gentile cast  base consecrated  commend deep 
L08 8 1 Krn 16:35 odpowiedź mszcząc anioły bezpieczeństwo montować wytrącać powyżej Gentile rzucać podstawa konsekrowany pochwalić głęboko
L09 9 1 Krn 16:35 And say ye Save us O God of our salvation and gather us together and deliver from us from the heathen that we may give thanks name to thy holy [and] glory in thy praise
L10 10 1 Krn 16:35 I powiedzieć, wy Zapisz nam Boże naszego zbawienia i zebrać nas razem i dostarczyć z nas od pogan że możemy dziękować nazwa do Twego świętego [I] chwała w chwale twego
L11 11 1 Krn 16:35 ve·'im·Ru ho·shi·'E·nu 'e·lo·Hei yish·'E·nu, ve·kab·be·Tze·nu ve·hatz·tzi·Le·nu min- hag·go·Yim; le·ho·dOt le·Shem kod·She·cha le·hish·tab·Be·ach bit·hil·la·Te·cha.
L12 12 1 Krn 16:35 we i me ru ho szi e nu e lo he ji sze nu we qaB Be ce nu we hac ci le nu min - haG Go jim le ho dot le szem qod sze cha le hisz TaB Be aH Bit hil la te cha  
L13 13 1 Krn 16:35 wü´imürû hôšî`ëºnû ´élöhê yiš`ëºnû wüqaBBücëºnû wühaccîlëºnû min-haGGôyìm lühödôt lüšëm qodšeºkä lühišTaBBëªH Bithilläteºkä  
L14 14 1 Krn 16:35 3280/5298 68/206 1375/2597 5/36 33/127 76/213 680/1215 145/555 14/114 471/864 246/463 1/11 4/56
L15 15 1 Krn 16:35 And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, [and] glory in thy praise.
L16 16 1 Krn 16:35  35 And say <0559> (08798) ye, Save <03467> (08685) us, O God <0430> of our salvation <03468>, and gather us together <06908> (08761), and deliver <05337> (08685) us from the heathen <01471>, that we may give thanks <03034> (08687) to thy holy <06944> name <08034>, and] glory <07623> (08692) in thy praise <08416>.
L01 1 1 Krn 16:36   1 Krn 16:36  36 Błogosławieni <01288> (08803) być Pan <03068> Bóg <0430> Izraela <03478> na zawsze <05769> i zawsze <05769>. A cały lud <05971> powiedział <0559> (08799) Amen <0543> i chwalili <01984> (08763) Pan <03068>.                                                                                          
L02 2 1 Krn 16:36 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. A cały naród odpowiedział: Amen i chwalił Pana.
L03 3 1 Krn 16:36 בָּר֤וּךְ יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִן־ הָעוֹלָ֖ם וְעַ֣ד הָעֹלָ֑ם וַיֹּאמְר֤וּ כָל־ הָעָם֙ אָמֵ֔ן וְהַלֵּ֖ל לַֽיהוָֽה׃ פ
L04 4 1 Krn 16:36 בָּר֤וּךְ יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִן־ הָ/עוֹלָ֖ם וְ/עַ֣ד הָ/עֹלָ֑ם וַ/יֹּאמְר֤וּ כָל־ הָ/עָם֙ אָמֵ֔ן וְ/הַלֵּ֖ל לַֽ/יהוָֽה׃ פ
L05 5 1 Krn 16:36 ba•<Ruch> <jah>•we 'e•lo•<He> jis•ra•'<El>, min- ha•'o•<Lam> we•'<Ad> ha•'o•<Lam>; wai•jo•me•<Ru> chol ha•'<Am> 'a•<Men>, we•hal•<Lel> <jah>•we. <Pe>
L06 6 1 Krn 16:36 H1288H1288 H3068H3068 H0430H0430 H3478H3478 H4480H4480 H5769H5769 H5704H5704 H5769H5769 H0559H0559 H3605H3605 H5971H5971 H0543H0543 H1984H1984 H3068H3068
L07 7 1 Krn 16:36 abundantly Jehovah angels Israel above alway against alway answer all manner folk Amen boast  Jehovah
L08 8 1 Krn 16:36 obfitości Jahwe anioły Izrael powyżej sprecyzowane przed sprecyzowane odpowiedź wszelkiego rodzaju ludowy Amen pochwalić Jahwe
L09 9 1 Krn 16:36 Blessed [be] the LORD God of Israel From for ever even and ever said all And all the people Amen and praised the LORD
L10 10 1 Krn 16:36 Błogosławiony [Być] Pan Bóg Izraela Z na zawsze nawet i kiedykolwiek powiedział wszystko A cały lud Amen i chwalił Pan
L11 11 1 Krn 16:36 ba·Ruch Yah·weh 'e·lo·Hei Yis·ra·'El, min- ha·'o·Lam ve·'Ad ha·'o·Lam; vai·yo·me·Ru chol ha·'Am 'a·Men, ve·hal·Lel Yah·weh. Peh
L12 12 1 Krn 16:36 Ba ruch jhwh(a do naj) e lo he jis ra el min - ha o lam we ad ha o lam waj jo me ru chol - ha am a men we hal lel ljhwh(la do naj) P
L13 13 1 Krn 16:36 Bärûk yhwh(´ädönäy) ´élöhê yiSrä´ël min-hä`ôläm wü`ad hä`öläm wayyö´mürû kol-hä`äm ´ämën wühallël lyhwh(la|´dönäy) P
L14 14 1 Krn 16:36 201/330 3177/6220 1376/2597 1621/2505 681/1215 115/438 742/1259 116/438 3281/5298 2894/5415 955/1866 16/30 10/165 3178/6220
L15 15 1 Krn 16:36 Blessed [be] the LORD God of Israel for ever and ever. And all the people said, Amen, and praised the LORD.
L16 16 1 Krn 16:36  36 Blessed <01288> (08803) be the LORD <03068> God <0430> of Israel <03478> for ever <05769> and ever <05769>. And all the people <05971> said, <0559> (08799), Amen <0543>, and praised <01984> (08763) the LORD <03068>.
L01 1 1 Krn 16:37   1 Krn 16:37  37 Więc wyszedł <05800> (08799) tam przed <06440> Arka <0727> przymierza <01285> Pana <03068> Asaf <0623> i jego bracia <0251>, do ministra <08334> (08.763 ) przed <06440> Arka <0727> nieustannie <08548>, jak co dzień w <03117> praca <01697> wymagane <03117>:                                                                                    
L02 2 1 Krn 16:37 Dawid pozostawił tam przed Arką Przymierza Pańskiego Asafa i jego braci, aby pełnili służbę ustawicznie przed Arką, według porządku każdego dnia;
L03 3 1 Krn 16:37 וַיַּֽעֲזָב־ שָׁ֗ם לִפְנֵי֙ אֲר֣וֹן בְּרִית־ יְהוָ֔ה לְאָסָ֖ף וּלְאֶחָ֑יו לְשָׁרֵ֞ת לִפְנֵ֧י הָאָר֛וֹן תָּמִ֖יד לִדְבַר־ י֥וֹם בְּיוֹמֽוֹ׃
L04 4 1 Krn 16:37 וַ/יַּֽעֲזָב־ שָׁ֗ם לִ/פְנֵי֙ אֲר֣וֹן בְּרִית־ יְהוָ֔ה לְ/אָסָ֖ף וּ/לְ/אֶחָ֑י/ו לְ/שָׁרֵ֞ת לִ/פְנֵ֧י הָ/אָר֛וֹן תָּמִ֖יד לִ/דְבַר־ י֥וֹם בְּ/יוֹמֽ/וֹ׃
L05 5 1 Krn 16:37 wai•ja•'a•zow- <szam>, lif•<Ne> a•<Ron> be•rit- <jah>•we, le•'a•<Saf> u•le•'e•<Chaw>; le•sza•<Ret> lif•<Ne> ha•'a•<Ron> ta•<Mid> lid•war- <jom> be•jo•<Mo>.
L06 6 1 Krn 16:37 H5800H5800 H8033H8033 H6440H6440 H0727H0727 H1285H1285 H3068H3068 H0623H0623 H0251H0251 H8334H8334 H6440H6440 H0727H0727 H8548H8548 H1697H1697 H3117H3117 H3117H3117
L07 7 1 Krn 16:37 commit self in it accept ark confederacy Jehovah Asaph another minister  accept ark alway act age age
L08 8 1 Krn 16:37 popełnić siebie w tym przyjąć arka konfederacja Jahwe Asaf inny minister przyjąć arka sprecyzowane działać wiek wiek
L09 9 1 Krn 16:37 So he left there there before the ark of the covenant of the LORD Asaph and his brethren to minister before the ark continually work as every day's required
L10 10 1 Krn 16:37 Więc opuścił tam tam przed Arka Przymierza Pana Asaf i jego bracia do ministra przed Arka nieustannie pracować jak każdy dzień tych wymagany
L11 11 1 Krn 16:37 vai·ya·'a·zov- Sham, lif·Nei a·Ron be·rit- Yah·weh, le·'a·Saf u·le·'e·Chav; le·sha·Ret lif·Nei ha·'a·Ron ta·Mid lid·var- Yom be·yo·Mo.
L12 12 1 Krn 16:37 waj ja a zow - szam lif ne a ron Be rit - jhwh(a do naj) le a saf u le e Haw le sza ret lif ne ha a ron Ta mid lid war - jom Be jo mo
L13 13 1 Krn 16:37 wayya|`ázob-šäm lipnê ´árôn Bürît-yhwh(´ädönäy) lü´äsäp ûlü´eHäyw lüšärët lipnê hä´ärôn Tämîd lidbar-yôm Büyômô
L14 14 1 Krn 16:37 76/211 535/832 1138/2127 177/202 157/284 3179/6220 11/46 441/630 44/96 1139/2127 178/202 45/104 699/1428 1256/2302 1257/2302
L15 15 1 Krn 16:37 So he left there before the ark of the covenant of the LORD Asaph and his brethren, to minister before the ark continually, as every day's work required:
L16 16 1 Krn 16:37  37 So he left <05800> (08799) there before <06440> the ark <0727> of the covenant <01285> of the LORD <03068> Asaph <0623> and his brethren <0251>, to minister <08334> (08763) before <06440> the ark <0727> continually <08548>, as every day's <03117> work <01697> required <03117>:
L01 1 1 Krn 16:38   1 Krn 16:38  38 I Obed <05654> ze swymi braćmi <0251>, sześćdziesiąt <08346> i osiem <08083>; Obed <05654> również syn <01121> Jedutuna <03038> i Chosa <02621> być tragarzy <07778>:                                                                                            
L02 2 1 Krn 16:38 i Obed-Edoma z jego sześćdziesięciu ośmiu braćmi, Obed-Edoma, syna Jedutuna, i Chosę jako odźwiernych;
L03 3 1 Krn 16:38 וְעֹבֵ֥ד אֱדֹ֛ם וַאֲחֵיהֶ֖ם שִׁשִּׁ֣ים וּשְׁמוֹנָ֑ה וְעֹבֵ֨ד אֱדֹ֧ם בֶּן־ יְדִית֛וּן וְחֹסָ֖ה לְשֹׁעֲרִֽים׃
L04 4 1 Krn 16:38 וְ/עֹבֵ֥ד אֱדֹ֛ם וַ/אֲחֵי/הֶ֖ם שִׁשִּׁ֣ים וּ/שְׁמוֹנָ֑ה וְ/עֹבֵ֨ד אֱדֹ֧ם בֶּן־ יְדִית֛וּן וְ/חֹסָ֖ה לְ/שֹׁעֲרִֽים׃
L05 5 1 Krn 16:38 we•'o•<wed> 'e•<Dom> wa•'a•che•<Hem> szisz•<szim> u•sze•mo•<Na>; we•'o•<wed> 'e•<Dom> ben- je•di•<Tun> we•cho•<Sa> le•szo•'a•<Rim>.
L06 6 1 Krn 16:38 H0000 H5654H5654 H0251H0251 H8346H8346 H8083H8083 H0000 H5654H5654 H1121H1121 H3038H3038 H2621H2621 H7778H7778
L07 7 1 Krn 16:38 Obed-Edom another sixty eight Obed-Edom afflicted Jeduthun Hosah doorkeeper
L08 8 1 Krn 16:38 Obed-Edom inny sześćdziesiąt osiem Obed-Edom dotknięty Jedutuna Chosa odźwierny
L09 9 1 Krn 16:38 And Obededom with their brethren threescore and eight Obededom also the son of Jeduthun and Hosah [to be] porters
L10 10 1 Krn 16:38 I Obed ze swymi braćmi sześćdziesięciu i ośmiu Obed również syn Jedutuna i Chosa [Być] tragarzy
L11 11 1 Krn 16:38 ve·'o·Ved 'e·Dom va·'a·chei·Hem shish·Shim u·she·mo·Nah; ve·'o·Ved 'e·Dom ben- ye·di·Tun ve·cho·Sah le·sho·'a·Rim.
L12 12 1 Krn 16:38 we o wed e dom wa a He hem szisz szim u sze mo na we o wed e dom Ben - je di tun we Ho sa le szo a rim
L13 13 1 Krn 16:38 wü`öbëd ´édöm wa´áHêhem šiššîm ûšümônâ wü`öbëd ´édöm Ben-yüdîtûn wüHösâ lüšö`árîm
L14 14 1 Krn 16:38 3748/6522 14/20 442/630 35/59 53/109 3749/6522 15/20 3186/4921 2/14 2/5 13/37
L15 15 1 Krn 16:38 And Obededom with their brethren, threescore and eight; Obededom also the son of Jeduthun and Hosah [to be] porters:
L16 16 1 Krn 16:38  38 And Obededom <05654> with their brethren <0251>, threescore <08346> and eight <08083>; Obededom <05654> also the son <01121> of Jeduthun <03038> and Hosah <02621> to be porters <07778>:
L01 1 1 Krn 16:39   1 Krn 16:39  39 A Sadok <06659> ksiądz <03548>, a jego bracia <0251> kapłani <03548>, zanim <06440> tabernakulum <04908> Pana <03068> w wyżynę <01116>, które było w Gibeonie <01391>                                                                                            
L02 2 1 Krn 16:39 kapłana Sadoka i braci jego, kapłanów pozostawił przed przybytkiem Pańskim na wyżynie, która jest w Gibeonie,
L03 3 1 Krn 16:39 וְאֵ֣ת ׀ צָד֣וֹק הַכֹּהֵ֗ן וְאֶחָיו֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים לִפְנֵ֖י מִשְׁכַּ֣ן יְהוָ֑ה בַּבָּמָ֖ה אֲשֶׁ֥ר בְּגִבְעֽוֹן׃
L04 4 1 Krn 16:39 וְ/אֵ֣ת ׀ צָד֣וֹק הַ/כֹּהֵ֗ן וְ/אֶחָי/ו֙ הַ/כֹּ֣הֲנִ֔ים לִ/פְנֵ֖י מִשְׁכַּ֣ן יְהוָ֑ה בַּ/בָּמָ֖ה אֲשֶׁ֥ר בְּ/גִבְעֽוֹן׃
L05 5 1 Krn 16:39 we•'<Et> ca•<Dok> hak•ko•<Hen>, we•'e•<Chaw> hak•<Ko>•ha•<Nim>, lif•<Ne> misz•<Kan> <jah>•we; bab•ba•<Ma> 'a•<szer> be•giw•'on.
L06 6 1 Krn 16:39 H0853H0853 H6659H6659 H3548H3548 H0251H0251 H3548H3548 H6440H6440 H4908H4908 H3068H3068 H1116H1116 H0834H0834 H1391H1391
L07 7 1 Krn 16:39 Zadok chief ruler another chief ruler accept dwelling Jehovah height after Gibeon
L08 8 1 Krn 16:39 Sadok naczelny władca inny naczelny władca przyjąć mieszkanie Jahwe wysokość po Gibeon
L09 9 1 Krn 16:39 And Zadok the priest and his brethren the priests before the tabernacle of the LORD in the high place which that [was] at Gibeon
L10 10 1 Krn 16:39 I Sadok ksiądz i jego bracia kapłani przed tabernakulum Pana w wysokim miejscu który że [było] w Gibeonie
L11 11 1 Krn 16:39 ve·'Et tza·Dok hak·ko·Hen, ve·'e·Chav hak·Ko·ha·Nim, lif·Nei mish·Kan Yah·weh; bab·ba·Mah 'a·Sher be·giv·'on.
L12 12 1 Krn 16:39 we et ca doq haK Ko hen we e Haw haK Ko ha nim lif ne misz Kan jhwh(a do naj) BaB Ba ma a szer Be gi won
L13 13 1 Krn 16:39 wü´ët cädôq haKKöhën wü´eHäyw haKKöºhánîºm lipnê mišKan yhwh(´ädönäy) BaBBämâ ´ášer Bügib`ôn
L14 14 1 Krn 16:39 7728/11047 35/53 470/750 443/630 471/750 1140/2127 110/139 3180/6220 56/99 3558/5499 28/37
L15 15 1 Krn 16:39 And Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the LORD in the high place that [was] at Gibeon,
L16 16 1 Krn 16:39  39 And Zadok <06659> the priest <03548>, and his brethren <0251> the priests <03548>, before <06440> the tabernacle <04908> of the LORD <03068> in the high place <01116> that was at Gibeon <01391>,
L01 1 1 Krn 16:40   1 Krn 16:40  40 Aby zaoferować <05927> (08687) całopalenia <05930> Panu <03068> na ołtarzu <04196> w całopalenie <05930> nieustannie <08548> rano <01242> i wieczorem <06153>, a do zrobienia według wszystkiego, co jest napisane <03789> (08803) w prawie <08451> Pana <03068>, który dowodził <06680> (08765) Izrael <03478>;                                                                                
L02 2 1 Krn 16:40 aby stale ofiarowali Panu ofiary całopalne na ołtarzu całopalenia, rano i wieczorem - według wszystkiego, co napisane jest w Prawie Pana, które On zlecił Izraelowi.
L03 3 1 Krn 16:40 לְֽהַעֲלוֹת֩ עֹל֨וֹת לַיהוָ֜ה עַל־ מִזְבַּ֧ח הָעֹלָ֛ה תָּמִ֖יד לַבֹּ֣קֶר וְלָעָ֑רֶב וּלְכָל־ הַכָּתוּב֙ בְּתוֹרַ֣ת יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֥ר צִוָּ֖ה עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 1 Krn 16:40 לְֽ/הַעֲלוֹת֩ עֹל֨וֹת לַ/יהוָ֜ה עַל־ מִזְבַּ֧ח הָ/עֹלָ֛ה תָּמִ֖יד לַ/בֹּ֣קֶר וְ/לָ/עָ֑רֶב וּ/לְ/כָל־ הַ/כָּתוּב֙ בְּ/תוֹרַ֣ת יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֥ר צִוָּ֖ה עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 1 Krn 16:40 le•ha•'a•lOt o•<Lot> <jah>•we al- miz•<Bach> ha•'o•<La> ta•<Mid> lab•<Bo>•ker we•la•'<A>•rew; u•le•chol- hak•ka•<Tuw> be•to•<Rat> <jah>•we, 'a•<szer> ciw•<wa> al- jis•ra•'<El>.
L06 6 1 Krn 16:40 H5927H5927 H5930H5930 H3068H3068 H5921H5921 H4196H4196 H5930H5930 H8548H8548 H1242H1242 H6153H6153 H3605H3605 H3789H3789 H8451H8451 H3068H3068 H0834H0834 H6680H6680 H5921H5921 H3478H3478
L07 7 1 Krn 16:40 arise  ascent Jehovah above altar ascent alway day day all manner describe bullock Jehovah after appoint above Israel
L08 8 1 Krn 16:40 powstać wzlot Jahwe powyżej ołtarz wzlot sprecyzowane dzień dzień wszelkiego rodzaju opisać byczek Jahwe po powołać powyżej Izrael
L09 9 1 Krn 16:40 To offer burnt offerings unto the LORD on upon the altar of the burnt offering continually morning and evening to all and [to do] according to all that is written in the law of the LORD which which he commanded and Israel
L10 10 1 Krn 16:40 Do zaoferowania całopalenia Panu na na ołtarzu z całopalenie nieustannie rano i wieczorem dla wszystkich i [zrobić] według wszystkiego, co jest napisane w prawie Pana który który dowodził i Izrael
L11 11 1 Krn 16:40 le·ha·'a·lOt o·Lot Yah·weh al- miz·Bach ha·'o·Lah ta·Mid lab·Bo·ker ve·la·'A·rev; u·le·chol- hak·ka·Tuv be·to·Rat Yah·weh, 'a·Sher tziv·Vah al- Yis·ra·'El.
L12 12 1 Krn 16:40 le ha a lot o lot ljhwh(la do naj) al - miz BaH ha o la Ta mid laB Bo qer we la a rew u le chol - haK Ka tuw Be to rat jhwh(a do naj) a szer ciw wa al - jis ra el      
L13 13 1 Krn 16:40 lü|ha`álôt `ölôt lyhwh(la´dönäy) `al-mizBaH hä`ölâ Tämîd laBBöºqer wülä`äºreb ûlükol-haKKätûb Bütôrat yhwh(´ädönäy) ´ášer ciwwâ `al-yiSrä´ël      
L14 14 1 Krn 16:40 557/883 196/288 3181/6220 2702/5759 298/399 197/288 46/104 140/214 96/134 2895/5415 105/225 77/216 3182/6220 3559/5499 373/491 2703/5759 1622/2505
L15 15 1 Krn 16:40 To offer burnt offerings unto the LORD upon the altar of the burnt offering continually morning and evening, and [to do] according to all that is written in the law of the LORD, which he commanded Israel;
L16 16 1 Krn 16:40  40 To offer <05927> (08687) burnt offerings <05930> unto the LORD <03068> upon the altar <04196> of the burnt offering <05930> continually <08548> morning <01242> and evening <06153>, and to do according to all that is written <03789> (08803) in the law <08451> of the LORD <03068>, which he commanded <06680> (08765) Israel <03478>;
L01 1 1 Krn 16:41   1 Krn 16:41  41 a wraz z nimi Heman <01968> i Jedutuna <03038>, a reszta <07605>, które zostały wybrane <01305> (08803), którzy zostali wyrażoną <05344> (08738) wg nazwy <08034>, dziękować <03034 > (08687) do Pana <03068>, bo Jego miłosierdzie <02617> wytrwa na zawsze <05769>;                                                                                    
L02 2 1 Krn 16:41 Z nimi byli Heman i Jedutun i reszta wybranych, imiennie wyznaczonych, aby dzięki czynić Panu, bo na wieki Jego łaskawość.
L03 3 1 Krn 16:41 וְעִמָּהֶם֙ הֵימָ֣ן וִֽידוּת֔וּן וּשְׁאָר֙ הַבְּרוּרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר נִקְּב֖וּ בְּשֵׁמ֑וֹת לְהֹדוֹת֙ לַֽיהוָ֔ה כִּ֥י לְעוֹלָ֖ם חַסְדּֽוֹ׃
L04 4 1 Krn 16:41 וְ/עִמָּ/הֶם֙ הֵימָ֣ן וִֽ/ידוּת֔וּן וּ/שְׁאָר֙ הַ/בְּרוּרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר נִקְּב֖וּ בְּ/שֵׁמ֑וֹת לְ/הֹדוֹת֙ לַֽ/יהוָ֔ה כִּ֥י לְ/עוֹלָ֖ם חַסְדּֽ/וֹ׃
L05 5 1 Krn 16:41 we•'im•ma•<Hem> he•<Man> wi•du•<Tun>, u•sze•'<Ar> hab•be•ru•<Rim>, 'a•<szer> nik•ke•<wu> be•sze•<Mot>; le•ho•dOt <jah>•we, ki le•'o•<Lam> chas•<Do>.
L06 6 1 Krn 16:41 H5973H5973 H1968H1968 H3038H3038 H7605H7605 H1305H1305 H0834H0834 H5344H5344 H8034H8034 H3034H3034 H3068H3068 H3588H3588 H5769H5769 H2617H2617
L07 7 1 Krn 16:41 accompanying Heman Jeduthun other make bright after appoint base cast  Jehovah inasmuch alway favour
L08 8 1 Krn 16:41 towarzyszący Heman Jedutuna inny zrobić jasne po powołać podstawa rzucać Jahwe ponieważ sprecyzowane faworyzować
L09 9 1 Krn 16:41 With And with them Heman and Jeduthun and the rest that were chosen who who were expressed by name to give thanks to the LORD because [endureth] for ever because his mercy
L10 10 1 Krn 16:41 Z A wraz z nimi Hemana i Jedutuna i reszta że zostały wybrane kto którzy wyrazili po imieniu dziękować Panu bo [Wytrwa] na zawsze bo Jego łaska
L11 11 1 Krn 16:41 ve·'im·ma·Hem hei·Man vi·du·Tun, u·she·'Ar hab·be·ru·Rim, 'a·Sher nik·ke·Vu be·she·Mot; le·ho·dOt Yah·weh, ki le·'o·Lam chas·Do.
L12 12 1 Krn 16:41 we im ma hem he man wi du tun u sze ar haB Be ru rim a szer niq qe wu Be sze mot le ho dot ljhwh(la do naj) Ki le o lam Has Do
L13 13 1 Krn 16:41 wü`immähem hêmän wî|dûtûn ûšü´är haBBürûrîm ´ášer niqqübû Büšëmôt lühödôt lyhwh(la|´dönäy) lü`ôläm HasDô
L14 14 1 Krn 16:41 640/1043 6/17 3/14 2/26 5/18 3560/5499 11/25 472/864 15/114 3183/6220 2000/4478 117/438 52/243
L15 15 1 Krn 16:41 And with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, who were expressed by name, to give thanks to the LORD, because his mercy [endureth] for ever;
L16 16 1 Krn 16:41  41 And with them Heman <01968> and Jeduthun <03038>, and the rest <07605> that were chosen <01305> (08803), who were expressed <05344> (08738) by name <08034>, to give thanks <03034> (08687) to the LORD <03068>, because his mercy <02617> endureth for ever <05769>;
L01 1 1 Krn 16:42   1 Krn 16:42  42 a wraz z nimi Heman <01968> i Jedutuna <03038> z trąbami <02689> oraz talerze <04700> dla tych, którzy powinni zrobić dźwięk <08085> (08688), oraz z musicalu <07892> Instrumenty <03627> Boże < 0430>. I synowie <01121> Jedutuna <03038> byli tragarze <08179>.                                                                                      
L02 2 1 Krn 16:42 U Hemana i Jedutuna były przechowywane trąby i cymbały dla grających i instrumenty towarzyszące pieśni Bożej. A synowie Jedutuna byli przy bramie.
L03 3 1 Krn 16:42 וְעִמָּהֶם֩ הֵימָ֨ן וִֽידוּת֜וּן חֲצֹצְר֤וֹת וּמְצִלְתַּ֙יִם֙ לְמַשְׁמִיעִ֔ים וּכְלֵ֖י שִׁ֣יר הָאֱלֹהִ֑ים וּבְנֵ֥י יְדוּת֖וּן לַשָּֽׁעַר׃
L04 4 1 Krn 16:42 וְ/עִמָּ/הֶם֩ הֵימָ֨ן וִֽ/ידוּת֜וּן חֲצֹצְר֤וֹת וּ/מְצִלְתַּ֙יִם֙ לְ/מַשְׁמִיעִ֔ים וּ/כְלֵ֖י שִׁ֣יר הָ/אֱלֹהִ֑ים וּ/בְנֵ֥י יְדוּת֖וּן לַ/שָּֽׁעַר׃
L05 5 1 Krn 16:42 we•'im•ma•<Hem> he•<Man> wi•du•<Tun> cha•co•ce•<Rot> u•me•cil•<Ta>•jim le•masz•mi•'<Im>, u•che•<Le> szir ha•'<E>•lo•<Him>; u•we•<Ne> je•du•<Tun> lasz•<sza>•'ar.
L06 6 1 Krn 16:42 H5973H5973 H1968H1968 H3038H3038 H2689H2689 H4700H4700 H8085H8085 H3627H3627 H7892H7892 H0430H0430 H1121H1121 H3038H3038 H8179H8179
L07 7 1 Krn 16:42 accompanying Heman Jeduthun trumpet cymbals attentively armour musical angels afflicted Jeduthun gate
L08 8 1 Krn 16:42 towarzyszący Heman Jedutuna trąbka Talerze uważnie zbroja musical anioły dotknięty Jedutuna brama
L09 9 1 Krn 16:42 and with And with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those that should make a sound instruments and with musical of God And the sons of Jeduthun [were] porters
L10 10 1 Krn 16:42 oraz A wraz z nimi Hemana i Jedutuna z trąbami i cymbałów dla tych, którzy powinni zrobić dźwięk instrumenty i musical Boga I synowie Jedutuna [Były] tragarzy
L11 11 1 Krn 16:42 ve·'im·ma·Hem hei·Man vi·du·Tun cha·tzo·tze·Rot u·me·tzil·Ta·yim le·mash·mi·'Im, u·che·Lei shir ha·'E·lo·Him; u·ve·Nei ye·du·Tun lash·Sha·'ar.
L12 12 1 Krn 16:42 we im ma hem he man wi du tun Ha coc rot u me cil Ta jim le masz mi im u che le szir ha e lo him u we ne je du tun lasz sza ar
L13 13 1 Krn 16:42 wü`immähem hêmän wî|dûtûn Hácöcrôt ûmücilTaºyim lümašmî`îm ûkülê šîr hä´élöhîm ûbünê yüdûtûn laššäº`ar
L14 14 1 Krn 16:42 641/1043 7/17 4/14 13/29 6/13 500/1154 192/325 17/89 1377/2597 3187/4921 5/14 115/373
L15 15 1 Krn 16:42 And with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those that should make a sound, and with musical instruments of God. And the sons of Jeduthun [were] porters.
L16 16 1 Krn 16:42  42 And with them Heman <01968> and Jeduthun <03038> with trumpets <02689> and cymbals <04700> for those that should make a sound <08085> (08688), and with musical <07892> instruments <03627> of God <0430>. And the sons <01121> of Jeduthun <03038> were porters <08179>.
L01 1 1 Krn 16:43   1 Krn 16:43  43 A cały lud <05971> odszedł <03212> (08799) każdy człowiek <0376> do domu <01004>: i David <01732> wrócił <05437> (08735) błogosławić <01288> (08763) jego domu < 01004>.                                                                                            
L02 2 1 Krn 16:43 I wrócił się cały lud - każdy do swego domu. Powrócił też Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu.
L03 3 1 Krn 16:43 וַיֵּלְכ֥וּ כָל־ הָעָ֖ם אִ֣ישׁ לְבֵית֑וֹ וַיִּסֹּ֥ב דָּוִ֖יד לְבָרֵ֥ךְ אֶת־ בֵּיתֽוֹ׃ פ
L04 4 1 Krn 16:43 וַ/יֵּלְכ֥וּ כָל־ הָ/עָ֖ם אִ֣ישׁ לְ/בֵית֑/וֹ וַ/יִּסֹּ֥ב דָּוִ֖יד לְ/בָרֵ֥ךְ אֶת־ בֵּיתֽ/וֹ׃ פ
L05 5 1 Krn 16:43 wai•je•le•<Chu> chol ha•'<Am> 'isz le•we•<To>; wai•jis•<So> da•<wid> le•wa•<Rech> et- be•<To>. <Pe>
L06 6 1 Krn 16:43 H1980H1980 H3605H3605 H5971H5971 H0376H0376 H1004H1004 H5437H5437 H1732H1732 H1288H1288 H0853H0853 H1004H1004
L07 7 1 Krn 16:43 along all manner folk great court bring David abundantly court
L08 8 1 Krn 16:43 wzdłuż wszelkiego rodzaju ludowy wielki sąd przynieść David obfitości sąd
L09 9 1 Krn 16:43 departed all And all the people every man to his house returned and David to bless his house
L10 10 1 Krn 16:43 odszedł wszystko A cały lud każdy do swego domu zwrócony i David błogosławić jego dom
L11 11 1 Krn 16:43 vai·ye·le·Chu chol ha·'Am 'ish le·vei·To; vai·yis·So da·Vid le·va·Rech et- bei·To. Peh
L12 12 1 Krn 16:43 waj jel chu chol - ha am isz le we to waj jis sow Da wid le wa rech et - Be to P
L13 13 1 Krn 16:43 wayyëlkû kol-hä`äm ´îš lübêtô wayyissöb Däwîd lübärëk ´et-Bêtô P
L14 14 1 Krn 16:43 956/1542 2896/5415 956/1866 1319/2004 990/2052 80/156 754/1075 202/330 7729/11047 991/2052
L15 15 1 Krn 16:43 And all the people departed every man to his house: and David returned to bless his house.
L16 16 1 Krn 16:43  43 And all the people <05971> departed <03212> (08799) every man <0376> to his house <01004>: and David <01732> returned <05437> (08735) to bless <01288> (08763) his house <01004>.
Copyright by Cezary Podolski