Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-1Krn27-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 1 Krn 27:1 1 Krn 27 1 Krn 27:1  1 teraz dzieci <01121> Izraela <03478> Po ich liczby <04557>, dowcip, szef <07218> ojcowie <01> i kapitanowie <08269> tysięcy <0505> i setki <03967>, a ich oficerowie <07860> (08802), który służył <08334> (08764) król <04428> w każdej sprawie <01697> kursów, <04256>, która weszła w <0935> (08802) i wyszedł <03318> (08802 ) miesięcy <02320> przez miesiąc <02320> we wszystkich miesiącach <02320> roku <08141>, każdego <0259> oczywiście <04256> były dwadzieścia <06242> i cztery <0702> tys <0505>.                                                                
L02 2 1 Krn 27:1 A oto Izraelici według ich liczby. Naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszystkich sprawach hufców, przychodzących i odchodzących co miesiąc przez wszystkie miesiące roku. Każdy hufiec liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:1 וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֣ל ׀ לְֽמִסְפָּרָ֡ם רָאשֵׁ֣י הָאָב֣וֹת וְשָׂרֵ֣י הָֽאֲלָפִ֣ים ׀ וְהַמֵּא֡וֹת וְשֹׁטְרֵיהֶם֩ הַמְשָׁרְתִ֨ים אֶת־ הַמֶּ֜לֶךְ לְכֹ֣ל ׀ דְּבַ֣ר הַֽמַּחְלְק֗וֹת הַבָּאָ֤ה וְהַיֹּצֵאת֙ חֹ֣דֶשׁ בְּחֹ֔דֶשׁ לְכֹ֖ל חָדְשֵׁ֣י הַשָּׁנָ֑ה הַֽמַּחֲלֹ֙קֶת֙ הָֽאַחַ֔ת עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L04 4 1 Krn 27:1 וּ/בְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֣ל ׀ לְֽ/מִסְפָּרָ֡/ם רָאשֵׁ֣י הָ/אָב֣וֹת וְ/שָׂרֵ֣י הָֽ/אֲלָפִ֣ים ׀ וְ/הַ/מֵּא֡וֹת וְ/שֹׁטְרֵי/הֶם֩ הַ/מְשָׁרְתִ֨ים אֶת־ הַ/מֶּ֜לֶךְ לְ/כֹ֣ל ׀ דְּבַ֣ר הַֽ/מַּחְלְק֗וֹת הַ/בָּאָ֤ה וְ/הַ/יֹּצֵאת֙ חֹ֣דֶשׁ בְּ/חֹ֔דֶשׁ לְ/כֹ֖ל חָדְשֵׁ֣י הַ/שָּׁנָ֑ה הַֽ/מַּחֲלֹ֙קֶת֙ הָֽ/אַחַ֔ת עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L05 5 1 Krn 27:1 u•we•<Ne> jis•ra•'<El> le•mis•pa•<Ram> ra•<sze> ha•'a•<wot> we•sa•<Re> ha•'a•la•<Fim> we•ham•me•'ot we•szo•te•re•<Hem> ham•sza•re•<Tim> et- ham•<Me>•lech le•<Chol> de•<war> ham•mach•le•<Kot>, hab•ba•'<A we•hai•jo•ceT <Cho>•desz be•<Cho>•desz, le•<Chol> cha•de•<sze> hasz•sza•<Na>; ham•ma•cha•<Lo>•ket ha•'a•<Chat>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:1 H1121H1121 H3478H3478 H4557H4557 H7218H7218 H0001H0001 H8269H8269 H0505H0505 H3967H3967 H7860H7860 H8334H8334 H0853H0853 H4428H4428 H3605H3605 H1697H1697 H4256H4256 H0935H0935 H3318H3318 H2320H2320 H2320H2320 H3605H3605 H2320H2320 H8141H8141 H4256H4256 H0259H0259 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:1 afflicted Israel abundance band chief captain  thousand hundredfold officer minister  king all manner act company abide after month month all manner month whole age company a score four thousand
L08 8 1 Krn 27:1 dotknięty Izrael obfitość pasmo szef kapitan tysiąc stokrotny oficer minister król wszelkiego rodzaju działać spółka przestrzegać po miesiąc miesiąc wszelkiego rodzaju miesiąc Cały wiek spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:1 Now the children of Israel after their number [to wit] the chief fathers and captains of thousands and hundreds and their officers that served the king any in any matter of the courses which came in and went out month by month all throughout all the months of the year course of every [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:1 Teraz dzieci Izraela po ich liczby [Mianowicie] szefa Ojcowie i kapitanowie tysięcy i setki i ich pracowników który służył król każdy w każdej sprawie kursów która weszła w i wyszedł miesiąc przez miesiąc wszystko we wszystkich miesiącach roku kurs z każdym [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:1 u·ve·Nei Yis·ra·'El le·mis·pa·Ram ra·Shei ha·'a·Vot ve·sa·Rei ha·'a·la·Fim ve·ham·me·'ot ve·sho·te·rei·Hem ham·sha·re·Tim et- ham·Me·lech le·Chol de·Var ham·mach·le·Kot, hab·ba·'Ah ve·hai·yo·tzeT Cho·desh be·Cho·desh, le·Chol cha·de·Shei hash·sha·Nah; ham·ma·cha·Lo·ket ha·'a·Chat, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:1 u we ne jis ra el le mis Pa ram ra sze ha a wot we sa re ha a la fim we ham me ot we szot re hem ha me szar tim et - ham me lech le chol De war ham maH le qot haB Ba a we haj jo cet Ho desz Be Ho desz le chol Hod sze hasz sza na ham ma Ha lo qet ha a Hat es rim we ar Ba a a lef s
L13 13 1 Krn 27:1 ûbünê yiSrä´ël lü|misPäräm rä´šê hä´äbôt wüSärê hä|´áläpîm wühammë´ôt wüšö†rêhem hamüšärtîm ´et-hammeºlek lüköl Dübar ha|mmaHlüqôt haBBä´â wühayyöcë´t Höºdeš BüHöºdeš lüköl Hodšê haššänâ ha|mmaHálöºqet hä|´aHat `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep s
L14 14 1 Krn 27:1 3352/4921 1664/2505 80/134 352/598 847/1212 179/421 303/503 347/574 21/25 47/96 7805/11047 1339/2519 2947/5415 715/1428 9/42 1426/2550 666/1060 137/283 138/283 2948/5415 139/283 602/873 10/42 668/961 170/315 174/316 304/503
L15 15 1 Krn 27:1 Now the children of Israel after their number, [to wit], the chief fathers and captains of thousands and hundreds, and their officers that served the king in any matter of the courses, which came in and went out month by month throughout all the months of the year, of every course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:1  1 Now the children <01121> of Israel <03478> after their number <04557>, to wit, the chief <07218> fathers <01> and captains <08269> of thousands <0505> and hundreds <03967>, and their officers <07860> (08802) that served <08334> (08764) the king <04428> in any matter <01697> of the courses, <04256>, which came in <0935> (08802) and went out <03318> (08802) month <02320> by month <02320> throughout all the months <02320> of the year <08141>, of every <0259> course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:2   1 Krn 27:2  2 Przez pierwsza <07223> kurs <04256> raz pierwszy <07223> miesiąc <02320> został Jashobeam <03434> syn <01121> z Zabdiel <02068>: i w jego toku <04256> były dwadzieścia <06242> oraz cztery <0702> tys <0505>.                                                                                          
L02 2 1 Krn 27:2 Nad pierwszym hufcem w miesiącu pierwszym stał Jaszobeam, syn Zabdiela, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące;
L03 3 1 Krn 27:2 עַ֞ל הַמַּחֲלֹ֤קֶת הָרִֽאשׁוֹנָה֙ לַחֹ֣דֶשׁ הָרִאשׁ֔וֹן יָֽשָׁבְעָ֖ם בֶּן־ זַבְדִּיאֵ֑ל וְעַל֙ מַֽחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃
L04 4 1 Krn 27:2 עַ֞ל הַ/מַּחֲלֹ֤קֶת הָ/רִֽאשׁוֹנָה֙ לַ/חֹ֣דֶשׁ הָ/רִאשׁ֔וֹן יָֽשָׁבְעָ֖ם בֶּן־ זַבְדִּיאֵ֑ל וְ/עַל֙ מַֽחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃
L05 5 1 Krn 27:2 'al ham•ma•cha•<Lo>•ket ha•ri•szo•<Na> la•<Cho>•desz ha•ri•<szon>, ja•sza•we•'<Am> ben- zaw•di•'<El>; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef.
L06 6 1 Krn 27:2 H5921H5921 H4256H4256 H7223H7223 H2320H2320 H7223H7223 H3434H3434 H1121H1121 H2068H2068 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:2 above company ancestor month ancestor Jashobeam afflicted Zabdiel above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:2 powyżej spółka przodek miesiąc przodek Jashobeam dotknięty Zabdiel powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:2 and course Over the first month for the first [was] Jashobeam the son of Zabdiel and in and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:2 i kurs Przez pierwszy miesiąc po raz pierwszy [Było] Jashobeam syn z Zabdiel oraz w iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:2 'al ham·ma·cha·Lo·ket ha·ri·sho·Nah la·Cho·desh ha·ri·Shon, ya·sha·ve·'Am ben- zav·di·'El; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef.
L12 12 1 Krn 27:2 al ham ma Ha lo qet ha ri szo na la Ho desz ha ri szon ja szo wam Ben - zaw Di el we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef  
L13 13 1 Krn 27:2 `al hammaHálöºqet härì|´šônâ laHöºdeš häri´šôn yä|šob`äm Ben-zabDî´ël wü`al ma|HáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep  
L14 14 1 Krn 27:2 2758/5759 11/42 91/182 140/283 92/182 3/3 3353/4921 1/2 2759/5759 12/42 171/315 175/316 305/503
L15 15 1 Krn 27:2 Over the first course for the first month [was] Jashobeam the son of Zabdiel: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:2  2 Over the first <07223> course <04256> for the first <07223> month <02320> was Jashobeam <03434> the son <01121> of Zabdiel <02068>: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:3   1 Krn 27:3  3 Z synów <01121> Peresa <06557> był naczelnym <07218> wszystkich kapitanów <08269> gospodarza <06635> po raz pierwszy <07223> miesiąc <02320>.                                                                                              
L02 2 1 Krn 27:3 był on potomkiem Peresa i wodzem wszystkich dowódców wojska w miesiącu pierwszym.
L03 3 1 Krn 27:3 מִן־ בְּנֵי־ פֶ֗רֶץ הָרֹ֛אשׁ לְכָל־ שָׂרֵ֥י הַצְּבָא֖וֹת לַחֹ֥דֶשׁ הָרִאשֽׁוֹן׃
L04 4 1 Krn 27:3 מִן־ בְּנֵי־ פֶ֗רֶץ הָ/רֹ֛אשׁ לְ/כָל־ שָׂרֵ֥י הַ/צְּבָא֖וֹת לַ/חֹ֥דֶשׁ הָ/רִאשֽׁוֹן׃
L05 5 1 Krn 27:3 min- be•ne- <Fe>•rec, ha•<Rosz> le•chol sa•<Re> hac•ce•wa•'ot la•<Cho>•desz ha•ri•<szon>.
L06 6 1 Krn 27:3 H4480H4480 H1121H1121 H6557H6557 H7218H7218 H3605H3605 H8269H8269 H6635H6635 H2320H2320 H7223H7223
L07 7 1 Krn 27:3 above afflicted Perez band all manner captain  appointed time month ancestor
L08 8 1 Krn 27:3 powyżej dotknięty Perez pasmo wszelkiego rodzaju kapitan wyznaczony czas miesiąc przodek
L09 9 1 Krn 27:3 at Of the children of Perez [was] the chief of all of all the captains of the host month for the first
L10 10 1 Krn 27:3 w Z dziećmi Peresa [Było] szef ze wszystkich wszystkich kapitanów gospodarza miesiąc po raz pierwszy
L11 11 1 Krn 27:3 min- be·nei- Fe·retz, ha·Rosh le·chol sa·Rei hatz·tze·va·'ot la·Cho·desh ha·ri·Shon.
L12 12 1 Krn 27:3 min - Be ne - fe rec ha rosz le chol - sa re hac ce wa ot la Ho desz ha ri szon
L13 13 1 Krn 27:3 min-Bünê-peºrec härö´š lükol-Särê haccübä´ôt laHöºdeš häri´šôn
L14 14 1 Krn 27:3 701/1215 3354/4921 13/15 353/598 2949/5415 180/421 171/484 141/283 93/182
L15 15 1 Krn 27:3 Of the children of Perez [was] the chief of all the captains of the host for the first month.
L16 16 1 Krn 27:3  3 Of the children <01121> of Perez <06557> was the chief <07218> of all the captains <08269> of the host <06635> for the first <07223> month <02320>.
L01 1 1 Krn 27:4   1 Krn 27:4  4 I w ciągu <04256> drugiego <08145> miesiąc <02320> było Dodai <01737> Achochita <0266> i jego przebiegu <04256> było Miklot <04732> także władca <05057>: w jego kurs <04256> podobnie było dwudziestu <06242> i cztery <0702> tys <0505>.                                                                                        
L02 2 1 Krn 27:4 W drugim miesiącu hufcem dowodził Dodaj Achochita, a w hufcu jego był przełożony Miklot, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
L03 3 1 Krn 27:4 וְעַ֞ל מַחֲלֹ֣קֶת ׀ הַחֹ֣דֶשׁ הַשֵּׁנִ֗י דּוֹדַ֤י הָאֲחוֹחִי֙ וּמַ֣חֲלֻקְתּ֔וֹ וּמִקְל֖וֹת הַנָּגִ֑יד וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L04 4 1 Krn 27:4 וְ/עַ֞ל מַחֲלֹ֣קֶת ׀ הַ/חֹ֣דֶשׁ הַ/שֵּׁנִ֗י דּוֹדַ֤י הָ/אֲחוֹחִי֙ וּ/מַ֣חֲלֻקְתּ֔/וֹ וּ/מִקְל֖וֹת הַ/נָּגִ֑יד וְ/עַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L05 5 1 Krn 27:4 we•'<Al> ma•cha•<Lo>•ket ha•<Cho>•desz hasz•sze•<Ni>, do•<Dai> ha•'a•cho•<Chi> u•<Ma>•cha•luk•<To>, u•mik•<Lot> han•na•<Gid>; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:4 H5921H5921 H4256H4256 H2320H2320 H8145H8145 H1737H1737 H0266H0266 H4256H4256 H4732H4732 H5057H5057 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:4 above company month again Dodai Ahohite company Mikloth captain above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:4 powyżej spółka miesiąc ponownie Dodai Achochita spółka Miklot kapitan powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:4 and over And over the course month of the second [was] Dodai an Ahohite and of his course [was] Mikloth also the ruler in in his course likewise [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:4 i ponad A w ciągu miesiąc z sekundy [Było] Dodai Achochita i jego przebiegu [Było] Miklot także władca w w jego toku Podobnie [były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:4 ve·'Al ma·cha·Lo·ket ha·Cho·desh hash·she·Ni, do·Dai ha·'a·cho·Chi u·Ma·cha·luk·To, u·mik·Lot han·na·Gid; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:4 we al ma Ha lo qet ha Ho desz hasz sze ni Do daj ha a Ho Hi u ma Ha luq To u miq lot han na gid we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef s
L13 13 1 Krn 27:4 wü`al maHálöºqet haHöºdeš haššënî Dôday hä´áHôHî ûmaºHáluqTô ûmiqlôt hannägîd wü`al maHáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep s
L14 14 1 Krn 27:4 2760/5759 13/42 142/283 114/157 1/1 5/5 14/42 4/4 20/44 2761/5759 15/42 172/315 176/316 306/503
L15 15 1 Krn 27:4 And over the course of the second month [was] Dodai an Ahohite, and of his course [was] Mikloth also the ruler: in his course likewise [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:4  4 And over the course <04256> of the second <08145> month <02320> was Dodai <01737> an Ahohite <0266>, and of his course <04256> was Mikloth <04732> also the ruler <05057>: in his course <04256> likewise were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:5   1 Krn 27:5  5 Trzeci <07992> kapitan <08269> gospodarza <06635> za trzeci <07992> miesiąc <02320> był Benajasz <01141> syn <01121> Jojady <03077>, szef <07218> ksiądz <03548 >: i w jego toku <04256> były dwadzieścia <06242> i cztery <0702> tys <0505>.                                                                                      
L02 2 1 Krn 27:5 Trzecim dowódcą wojska na miesiąc trzeci był Benajasz, syn arcykapłana Jojady, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:5 שַׂ֣ר הַצָּבָ֤א הַשְּׁלִישִׁי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁלִישִׁ֔י בְּנָיָ֧הוּ בֶן־ יְהוֹיָדָ֛ע הַכֹּהֵ֖ן רֹ֑אשׁ וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃
L04 4 1 Krn 27:5 שַׂ֣ר הַ/צָּבָ֤א הַ/שְּׁלִישִׁי֙ לַ/חֹ֣דֶשׁ הַ/שְּׁלִישִׁ֔י בְּנָיָ֧הוּ בֶן־ יְהוֹיָדָ֛ע הַ/כֹּהֵ֖ן רֹ֑אשׁ וְ/עַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃
L05 5 1 Krn 27:5 sar hac•ca•<wa> hasz•sze•li•<szi> la•<Cho>•desz hasz•sze•li•<szi>, be•na•<ja>•hu wen- je•ho•ja•<Da>' hak•ko•<Hen> <Rosz>; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef.
L06 6 1 Krn 27:5 H8269H8269 H6635H6635 H7992H7992 H2320H2320 H7992H7992 H1141H1141 H1121H1121 H3077H3077 H3548H3548 H7218H7218 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:5 captain  appointed time third part month third part Benaiah afflicted Jehoiada chief ruler band above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:5 kapitan wyznaczony czas Trzecia część miesiąc Trzecia część Benajasz dotknięty Jojada naczelny władca pasmo powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:5 captain of the host The third month for the third [was] Benaiah the son of Jehoiada priest a chief and in and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:5 kapitan gospodarza Trzeci miesiąc dla trzeciego [Było] Benajasz syn Jojady ksiądz szef oraz w iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:5 sar hatz·tza·Va hash·she·li·Shi la·Cho·desh hash·she·li·Shi, be·na·Ya·hu ven- ye·ho·ya·Da' hak·ko·Hen Rosh; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef.
L12 12 1 Krn 27:5 sar hac ca wa hasz sze li szi la Ho desz hasz sze li szi Be na ja hu wen - je ho ja da haK Ko hen rosz we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef  
L13 13 1 Krn 27:5 Sar haccäbä´ haššülîšî laHöºdeš haššülîšî Bünäyäºhû ben-yühôyädä` haKKöhën rö´š wü`al maHáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep  
L14 14 1 Krn 27:5 181/421 172/484 74/107 143/283 75/107 31/42 3355/4921 29/51 477/750 354/598 2762/5759 16/42 173/315 177/316 307/503
L15 15 1 Krn 27:5 The third captain of the host for the third month [was] Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:5  5 The third <07992> captain <08269> of the host <06635> for the third <07992> month <02320> was Benaiah <01141> the son <01121> of Jehoiada <03077>, a chief <07218> priest <03548>: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:6   1 Krn 27:6  6 To, że Benajasz <01141>, który był potężny <01368> wśród trzydziestu <07970>, a powyżej trzydziestu <07970>: i w jego toku <04256> został Ammizabad <05990> syn <01121>.                                                                                            
L02 2 1 Krn 27:6 Ten to Benajasz był bohaterem między trzydziestoma i dowodził trzydziestoma, a jego syn Ammizabab należał do jego hufca.
L03 3 1 Krn 27:6 ה֧וּא בְנָיָ֛הוּ גִּבּ֥וֹר הַשְּׁלֹשִׁ֖ים וְעַל־ הַשְּׁלֹשִׁ֑ים וּמַ֣חֲלֻקְתּ֔וֹ עַמִּיזָבָ֖ד בְּנֽוֹ׃ ס
L04 4 1 Krn 27:6 ה֧וּא בְנָיָ֛הוּ גִּבּ֥וֹר הַ/שְּׁלֹשִׁ֖ים וְ/עַל־ הַ/שְּׁלֹשִׁ֑ים וּ/מַ֣חֲלֻקְתּ֔/וֹ עַמִּיזָבָ֖ד בְּנֽ/וֹ׃ ס
L05 5 1 Krn 27:6 hu we•na•<ja>•hu gib•<Bor> hasz•sze•lo•<szim> we•'al- hasz•sze•lo•<szim>; u•<Ma>•cha•luk•<To>, 'am•mi•za•<wad> be•<No>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:6 H1931H1931 H1141H1141 H1368H1368 H7970H7970 H5921H5921 H7970H7970 H4256H4256 H5990H5990 H1121H1121
L07 7 1 Krn 27:6 he Benaiah champion thirty above thirty company Ammizabad afflicted
L08 8 1 Krn 27:6 on Benajasz mistrz trzydzieści powyżej trzydzieści spółka Ammizabad dotknięty
L09 9 1 Krn 27:6 This This [is that] Benaiah [who was] mighty [among] the thirty charge and above the thirty and in his course [was] Ammizabad his son
L10 10 1 Krn 27:6 To To [jest] Benajasz [Który] potężny [U] trzydziestu opłata i ponad trzydziestu iw jego trakcie [Było] Ammizabad jego syn
L11 11 1 Krn 27:6 hu ve·na·Ya·hu gib·Bor hash·she·lo·Shim ve·'al- hash·she·lo·Shim; u·Ma·cha·luk·To, 'am·mi·za·Vad be·No. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:6 hu we na ja hu GiB Bor hasz sze lo szim we al - hasz sze lo szim u ma Ha luq To am mi za wad Be no s
L13 13 1 Krn 27:6 hû´ bünäyäºhû GiBBôr haššülöšîm wü`al-haššülöšîm ûmaºHáluqTô `ammîzäbäd Bünô s
L14 14 1 Krn 27:6 1145/1867 32/42 70/158 133/171 2763/5759 134/171 17/42 1/1 3356/4921
L15 15 1 Krn 27:6 This [is that] Benaiah, [who was] mighty [among] the thirty, and above the thirty: and in his course [was] Ammizabad his son.
L16 16 1 Krn 27:6  6 This is that Benaiah <01141>, who was mighty <01368> among the thirty <07970>, and above the thirty <07970>: and in his course <04256> was Ammizabad <05990> his son <01121>.
L01 1 1 Krn 27:7   1 Krn 27:7  7 Czwarty <07243> kapitan za czwarty <07243> miesiąc <02320> został Asahel <06214> brat <0251> Joaba <03097> i Zebadiasz <02069> jego syn <01121> Po <0310> niego: i w jego toku <04256> były dwadzieścia <06242> i cztery <0702> tys <0505>.                                                                                      
L02 2 1 Krn 27:7 Czwartym, na miesiąc czwarty, był Asahel, brat Joaba, a po nim jego syn Zebadiasz, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:7 הָֽרְבִיעִ֞י לַחֹ֣דֶשׁ הָרְבִיעִ֗י עֲשָׂה־ אֵל֙ אֲחִ֣י יוֹאָ֔ב וּזְבַדְיָ֥ה בְנ֖וֹ אַחֲרָ֑יו וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L04 4 1 Krn 27:7 הָֽ/רְבִיעִ֞י לַ/חֹ֣דֶשׁ הָ/רְבִיעִ֗י עֲשָׂה־ אֵל֙ אֲחִ֣י יוֹאָ֔ב וּ/זְבַדְיָ֥ה בְנ֖/וֹ אַחֲרָ֑י/ו וְ/עַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L05 5 1 Krn 27:7 ha•re•wi•'<I> la•<Cho>•desz ha•re•wi•'<I>, a•sah- 'el 'a•<Chi> jo•'<Aw>, u•ze•wad•<ja> we•<No> 'a•cha•<Raw>; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:7 H7243H7243 H2320H2320 H7243H7243 H0000 H6214H6214 H0251H0251 H3097H3097 H2069H2069 H1121H1121 H0310H0310 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:7 foursquare month foursquare Asahel another Joab Zebadiah afflicted after that above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:7 foursquare miesiąc foursquare Asahel inny Joab Zebadiasz dotknięty po tym powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:7 The fourth month [captain] for the fourth [was] Asahel the brother of Joab and Zebadiah his son after and in him and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:7 Czwarty miesiąc [Kapitan] za czwarty [Było] Asahel brat Joaba i Zebadiasz jego syn po oraz w go iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:7 ha·re·vi·'I la·Cho·desh ha·re·vi·'I, a·sah- 'el 'a·Chi yo·'Av, u·ze·vad·Yah ve·No 'a·cha·Rav; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:7 ha re wi i la Ho desz ha re wi i a sa - el a Hi jo aw u ze wad ja we no a Ha raw we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef s
L13 13 1 Krn 27:7 hä|rübî`î laHöºdeš härübî`î `áSâ-´ël ´áHî yô´äb ûzübadyâ bünô ´aHáräyw wü`al maHáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep s
L14 14 1 Krn 27:7 36/55 144/283 37/55 3799/6522 15/18 488/630 139/145 5/9 3357/4921 500/712 2764/5759 18/42 174/315 178/316 308/503
L15 15 1 Krn 27:7 The fourth [captain] for the fourth month [was] Asahel the brother of Joab, and Zebadiah his son after him: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:7  7 The fourth <07243> captain for the fourth <07243> month <02320> was Asahel <06214> the brother <0251> of Joab <03097>, and Zebadiah <02069> his son <01121> after <0310> him: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:8   1 Krn 27:8  8 Piąty <02549> kapitan <08269> w piątym <02549> miesiąc <02320> został Shamhuth <08049> Izrahite <03155>: i w jego toku <04256> były dwadzieścia <06242> i cztery <0702> tys < 0505>.                                                                                            
L02 2 1 Krn 27:8 Piątym dowódcą, na miesiąc piąty, był książę Szamhut Jizrachita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:8 הַחַמִישִׁי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַחֲמִישִׁ֔י הַשַּׂ֖ר שַׁמְה֣וּת הַיִּזְרָ֑ח וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L04 4 1 Krn 27:8 הַ/חַמִישִׁי֙ לַ/חֹ֣דֶשׁ הַ/חֲמִישִׁ֔י הַ/שַּׂ֖ר שַׁמְה֣וּת הַ/יִּזְרָ֑ח וְ/עַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L05 5 1 Krn 27:8 ha•cha•mi•<szi> la•<Cho>•desz ha•cha•mi•<szi>, has•<Sar> szam•<Hut> hai•jiz•<Rach>; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:8 H2549H2549 H2320H2320 H2549H2549 H8269H8269 H8049H8049 H3155H3155 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:8 fifth part month fifth part captain  Shamhuth Izrahite above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:8 Piąta część miesiąc Piąta część kapitan Shamhuth Izrahite powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:8 The fifth month for the fifth captain [was] Shamhuth the Izrahite and in and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:8 Piąta miesiąc na piątym kapitan [Było] Shamhuth Izrahite oraz w iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:8 ha·cha·mi·Shi la·Cho·desh ha·cha·mi·Shi, has·Sar sham·Hut hai·yiz·Rach; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:8 ha Ha mi szi la Ho desz ha Ha mi szi has sar szam hut haj jiz raH we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef s
L13 13 1 Krn 27:8 haHamîšî laHöºdeš haHámîšî haSSar šamhût hayyizräH wü`al maHáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep s
L14 14 1 Krn 27:8 31/45 145/283 32/45 182/421 1/1 1/1 2765/5759 19/42 175/315 179/316 309/503
L15 15 1 Krn 27:8 The fifth captain for the fifth month [was] Shamhuth the Izrahite: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:8  8 The fifth <02549> captain <08269> for the fifth <02549> month <02320> was Shamhuth <08049> the Izrahite <03155>: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:9   1 Krn 27:9  9 6-sza <08345> kapitanem szósty <08345> miesiąc <02320> został Ira <05896> syn <01121> z Ikkesh <06142> Tekoite <08621>: i w jego toku <04256> były dwadzieścia <06242> i cztery <0702> tys <0505>.                                                                                          
L02 2 1 Krn 27:9 Szóstym, na miesiąc szósty, był Ira, syn Ikkesza z Tekoa, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:9 הַשִּׁשִּׁי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשִּׁשִּׁ֔י עִירָ֥א בֶן־ עִקֵּ֖שׁ הַתְּקוֹעִ֑י וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L04 4 1 Krn 27:9 הַ/שִּׁשִּׁי֙ לַ/חֹ֣דֶשׁ הַ/שִּׁשִּׁ֔י עִירָ֥א בֶן־ עִקֵּ֖שׁ הַ/תְּקוֹעִ֑י וְ/עַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L05 5 1 Krn 27:9 hasz•szisz•<szi> la•<Cho>•desz hasz•szisz•<szi>, 'i•<Ra> wen- 'ik•<Kesz> hat•te•ko•'<I>; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:9 H8345H8345 H2320H2320 H8345H8345 H5896H5896 H1121H1121 H6142H6142 H8621H8621 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:9 sixth  month sixth  Ira afflicted Ikkesh Tekoite above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:9 szósty miesiąc szósty Ira dotknięty Ikkesh Tekoite powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:9 The sixth month [captain] for the sixth [was] Ira the son of Ikkesh the Tekoite and in and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:9 6-cie miesiąc [Kapitan] na szóstym [Było] Ira syn z Ikkesh Tekoite oraz w iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:9 hash·shish·Shi la·Cho·desh hash·shish·Shi, 'i·Ra ven- 'ik·Kesh hat·te·ko·'I; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:9 hasz szisz szi la Ho desz hasz szisz szi i ra wen - iq qesz haT Te qo i we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef s
L13 13 1 Krn 27:9 haššiššî laHöºdeš haššiššî `îrä´ ben-`iqqëš haTTüqô`î wü`al maHáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep s
L14 14 1 Krn 27:9 19/28 146/283 20/28 6/6 3358/4921 3/3 5/7 2766/5759 20/42 176/315 180/316 310/503
L15 15 1 Krn 27:9 The sixth [captain] for the sixth month [was] Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:9  9 The sixth <08345> captain for the sixth <08345> month <02320> was Ira <05896> the son <01121> of Ikkesh <06142> the Tekoite <08621>: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:10   1 Krn 27:10  10 Siódmy <07637> kapitanem w siódmym <07637> miesiąc <02320> było Cheles <02503> Pelonu <06397>, z dzieci <01121> Efraima <0669>: i w jego toku <04256> były dwadzieścia < 06242> i cztery <0702> tys <0505>.                                                                                          
L02 2 1 Krn 27:10 Siódmym, na miesiąc siódmy, był Cheles Pelonita, z synów Efraima, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:10 הַשְּׁבִיעִי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֔י חֶ֥לֶץ הַפְּלוֹנִ֖י מִן־ בְּנֵ֣י אֶפְרָ֑יִם וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L04 4 1 Krn 27:10 הַ/שְּׁבִיעִי֙ לַ/חֹ֣דֶשׁ הַ/שְּׁבִיעִ֔י חֶ֥לֶץ הַ/פְּלוֹנִ֖י מִן־ בְּנֵ֣י אֶפְרָ֑יִם וְ/עַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L05 5 1 Krn 27:10 hasz•sze•wi•'<I> la•<Cho>•desz hasz•sze•wi•'<I>, <Che>•lec hap•pe•lo•<Ni> min- be•<Ne> 'ef•<Ra>•jim; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:10 H7637H7637 H2320H2320 H7637H7637 H2503H2503 H6397H6397 H4480H4480 H1121H1121 H0669H0669 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:10 seventh  month seventh  Helez Pelonite above afflicted Ephraim above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:10 siódmy miesiąc siódmy Cheles Pelonu powyżej dotknięty Efraim powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:10 The seventh month [captain] for the seventh [was] Helez the Pelonite at of the children of Ephraim and in and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:10 +7-ci miesiąc [Kapitan] dla 7-te [Było] Cheles Pelonu w z dziećmi Efraima oraz w iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:10 hash·she·vi·'I la·Cho·desh hash·she·vi·'I, Che·letz hap·pe·lo·Ni min- be·Nei 'ef·Ra·yim; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:10 hasz sze wi i la Ho desz hasz sze wi i He lec haP Pe lo ni min - Be ne ef ra jim we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef s
L13 13 1 Krn 27:10 haššübî`î laHöºdeš haššübî`î Heºlec haPPülônî min-Bünê ´epräºyim wü`al maHáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep s
L14 14 1 Krn 27:10 78/97 147/283 79/97 5/5 3/3 702/1215 3359/4921 89/180 2767/5759 21/42 177/315 181/316 311/503
L15 15 1 Krn 27:10 The seventh [captain] for the seventh month [was] Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:10  10 The seventh <07637> captain for the seventh <07637> month <02320> was Helez <02503> the Pelonite <06397>, of the children <01121> of Ephraim <0669>: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:11   1 Krn 27:11  11 8-te <08066> kapitanem 8-cie <08066> miesiąc <02320> został Sibbekaj <05444> Hushathite <02843>, z Zarhites <02227>: i w jego toku <04256> były dwadzieścia <06242> i cztery < 0702> tys <0505>.                                                                                          
L02 2 1 Krn 27:11 ósmym, na miesiąc ósmy, był Sibbekaj z Chuszy, Zarechita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:11 הַשְּׁמִינִי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁמִינִ֔י סִבְּכַ֥י הַחֻשָׁתִ֖י לַזַּרְחִ֑י וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L04 4 1 Krn 27:11 הַ/שְּׁמִינִי֙ לַ/חֹ֣דֶשׁ הַ/שְּׁמִינִ֔י סִבְּכַ֥י הַ/חֻשָׁתִ֖י לַ/זַּרְחִ֑י וְ/עַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L05 5 1 Krn 27:11 hasz•sze•mi•<Ni> la•<Cho>•desz hasz•sze•mi•<Ni>, sib•be•<Chai> ha•chu•sza•<Ti> laz•zar•<Chi>; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:11 H8066H8066 H2320H2320 H8066H8066 H5444H5444 H2843H2843 H2227H2227 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:11 eight month eight Sibbecai Hushathite Zarchite above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:11 osiem miesiąc osiem Sibbekaj Hushathite Zarchite powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:11 The eighth month [captain] for the eighth [was] Sibbecai the Hushathite of the Zarhites and in and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:11 +8-gi miesiąc [Kapitan] dla 8-ga [Było] Sibbekaj Hushathite z Zarhites oraz w iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:11 hash·she·mi·Ni la·Cho·desh hash·she·mi·Ni, sib·be·Chai ha·chu·sha·Ti laz·zar·Chi; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:11 hasz sze mi ni la Ho desz hasz sze mi ni siB Be chaj ha Hu sza ti laz zar Hi we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef s
L13 13 1 Krn 27:11 haššümînî laHöºdeš haššümînî siBBükay haHùšätî lazzarHî wü`al maHáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep s
L14 14 1 Krn 27:11 23/28 148/283 24/28 4/4 5/5 5/6 2768/5759 22/42 178/315 182/316 312/503
L15 15 1 Krn 27:11 The eighth [captain] for the eighth month [was] Sibbecai the Hushathite, of the Zarhites: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:11  11 The eighth <08066> captain for the eighth <08066> month <02320> was Sibbecai <05444> the Hushathite <02843>, of the Zarhites <02227>: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:12   1 Krn 27:12  12 9-szy <08671> kapitanem 9-szy <08671> miesiąc <02320> było Abiezer <044> Anetothite <06069>, z Benjamites <01145>: i w jego toku <04256> były dwadzieścia <06242> i cztery < 0702> tys <0505>.                                                                                          
L02 2 1 Krn 27:12 Dziewiątym, na miesiąc dziewiąty, był Abiezer z Anatot, Beniaminita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:12 הַתְּשִׁיעִי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַתְּשִׁיעִ֔י אֲבִיעֶ֥זֶר הָעַנְּתֹתִ֖י [לַבֶּנְיְמִינִי כ] (לַבֵּ֣ן ק) (יְמִינִ֑י ק) וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L04 4 1 Krn 27:12 הַ/תְּשִׁיעִי֙ לַ/חֹ֣דֶשׁ הַ/תְּשִׁיעִ֔י אֲבִיעֶ֥זֶר הָ/עַנְּתֹתִ֖י ל/בנימיני לַ/בֵּ֣ן ׀ יְמִינִ֑י וְ/עַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L05 5 1 Krn 27:12 hat•te•szi•'<I> la•<Cho>•desz hat•te•szi•'<I>, 'a•wi•'<E>•zer ha•'an•ne•to•<Ti> [lab•ben•je•mi•ni ch] (lab•<Ben> k) (je•mi•<Ni>; k) we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:12 H8671H8671 H2320H2320 H8671H8671 H0044H0044 H6069H6069 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:12 ninth month ninth Abiezer of Anathoth Benjamite above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:12 dziewiąty miesiąc dziewiąty Abiezer z Anatot Beniaminita powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:12 The ninth month [captain] for the ninth [was] Abiezer the Anetothite Benjamite and in and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:12 9-sza miesiąc [Kapitan] po raz dziewiąty [Było] Abiezer Anetothite Beniaminita oraz w iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:12 hat·te·shi·'I la·Cho·desh hat·te·shi·'I, 'a·vi·'E·zer ha·'an·ne·to·Ti [lab·ben·ye·mi·ni ch] (lab·Ben k) (ye·mi·Ni; k) ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:12 haT Te szi i la Ho desz haT Te szi i a wi e zer ha an ne to ti (laB Ben je mi ni) [laB Ben] [je mi ni] we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef s
L13 13 1 Krn 27:12 haTTüšî`î laHöºdeš haTTüšî`î ´ábî`eºzer hä`annütötî (laBBenyümînî) [laBBën] [yümînî] wü`al maHáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep s
L14 14 1 Krn 27:12 8/18 149/283 9/18 7/7 4/5 1/1 2769/5759 23/42 179/315 183/316 313/503
L15 15 1 Krn 27:12 The ninth [captain] for the ninth month [was] Abiezer the Anetothite, of the Benjamites: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:12  12 The ninth <08671> captain for the ninth <08671> month <02320> was Abiezer <044> the Anetothite <06069>, of the Benjamites <01145>: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:13   1 Krn 27:13  13 +10-sze <06224> kapitanem 10-sza <06224> miesiąc <02320> było Maharai <04121> Netofy <05200>, z Zarhites <02227>: i w jego toku <04256> były dwadzieścia <06242> i cztery < 0702> tys <0505>.                                                                                          
L02 2 1 Krn 27:13 Dziesiątym, na miesiąc dziesiąty, był Maheraj z Netofy, Zerachita, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:13 הָעֲשִׂירִי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הָעֲשִׂירִ֔י מַהְרַ֥י הַנְּטֽוֹפָתִ֖י לַזַּרְחִ֑י וְעַל֙ מַֽחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L04 4 1 Krn 27:13 הָ/עֲשִׂירִי֙ לַ/חֹ֣דֶשׁ הָ/עֲשִׂירִ֔י מַהְרַ֥י הַ/נְּטֽוֹפָתִ֖י לַ/זַּרְחִ֑י וְ/עַל֙ מַֽחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L05 5 1 Krn 27:13 ha•'a•si•<Ri> la•<Cho>•desz ha•'a•si•<Ri>, mah•<Rai> han•ne•to•fa•<Ti> laz•zar•<Chi>; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:13 H6224H6224 H2320H2320 H6224H6224 H4121H4121 H5200H5200 H2227H2227 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:13 tenth  month tenth  Maharai Netophathite Zarchite above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:13 dziesiąty miesiąc dziesiąty Maharai Netofy Zarchite powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:13 The tenth month [captain] for the tenth [was] Maharai the Netophathite of the Zarhites and in and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:13 +10-ci miesiąc [Kapitan] dla 10-sze [Było] Maharai Netofy z Zarhites oraz w iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:13 ha·'a·si·Ri la·Cho·desh ha·'a·si·Ri, mah·Rai han·ne·to·fa·Ti laz·zar·Chi; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:13 ha a si ri la Ho desz ha a si ri mah raj han ne to fa ti laz zar Hi we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef s
L13 13 1 Krn 27:13 hä`áSîrî laHöºdeš hä`áSîrî mahray hannü†ô|pätî lazzarHî wü`al ma|HáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep s
L14 14 1 Krn 27:13 16/29 150/283 17/29 3/3 8/11 6/6 2770/5759 24/42 180/315 184/316 314/503
L15 15 1 Krn 27:13 The tenth [captain] for the tenth month [was] Maharai the Netophathite, of the Zarhites: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:13  13 The tenth <06224> captain for the tenth <06224> month <02320> was Maharai <04121> the Netophathite <05200>, of the Zarhites <02227>: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:14   1 Krn 27:14  14 11-sza <06249> <06240> kapitanem jedenastego <06249> <06240> miesiąc <02320> był Benajasz <01141> Pireatonu <06553>, z dzieci <01121> Efraima <0669>: i w jego toku <04256> były dwadzieścia <06242> i cztery <0702> tys <0505>.                                                                                        
L02 2 1 Krn 27:14 Jedenastym, na miesiąc jedenasty, był Benajasz z Pireatonu, z synów Efraima, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:14 עַשְׁתֵּֽי־ עָשָׂר֙ לְעַשְׁתֵּ֣י־ עָשָׂ֣ר הַחֹ֔דֶשׁ בְּנָיָ֥ה הַפִּרְעָתוֹנִ֖י מִן־ בְּנֵ֣י אֶפְרָ֑יִם וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L04 4 1 Krn 27:14 עַשְׁתֵּֽי־ עָשָׂר֙ לְ/עַשְׁתֵּ֣י־ עָשָׂ֣ר הַ/חֹ֔דֶשׁ בְּנָיָ֥ה הַ/פִּרְעָתוֹנִ֖י מִן־ בְּנֵ֣י אֶפְרָ֑יִם וְ/עַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס
L05 5 1 Krn 27:14 asz•te- 'a•<Sar> le•'asz•<Te>- 'a•<Sar> ha•<Cho>•desz, be•na•<ja> hap•pir•'a•to•<Ni> min- be•<Ne> 'ef•<Ra>•jim; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:14 H6249H6249 H6240H6240 H6249H6249 H6240H6240 H2320H2320 H1141H1141 H6553H6553 H4480H4480 H1121H1121 H0669H0669 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:14 eleven eigh- eleven eigh- month Benaiah Pirathonite above afflicted Ephraim above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:14 jedenaście eigh- jedenaście eigh- miesiąc Benajasz Pireatonu powyżej dotknięty Efraim powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:14 eleven ten eleven ten month [was] Benaiah the Pirathonite at of the children of Ephraim and in and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:14 jedenaście dziesięć jedenaście dziesięć miesiąc [Było] Benajasz Pireatonu w z dziećmi Efraima oraz w iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:14 ash·tei- 'a·Sar le·'ash·Tei- 'a·Sar ha·Cho·desh, be·na·Yah hap·pir·'a·to·Ni min- be·Nei 'ef·Ra·yim; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:14 asz Te - a sar le asz Te - a sar ha Ho desz Be na ja haP Pi ra to ni min - Be ne ef ra jim we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef s
L13 13 1 Krn 27:14 `ašTê|-`äSär lü`ašTê-`äSär haHöºdeš Bünäyâ haPPir`ätônî min-Bünê ´epräºyim wü`al maHáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep s
L14 14 1 Krn 27:14 12/19 235/337 13/19 236/337 151/283 33/42 5/5 703/1215 3360/4921 90/180 2771/5759 25/42 181/315 185/316 315/503
L15 15 1 Krn 27:14 The eleventh [captain] for the eleventh month [was] Benaiah the Pirathonite, of the children of Ephraim: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:14  14 The eleventh <06249> <06240> captain for the eleventh <06249> <06240> month <02320> was Benaiah <01141> the Pirathonite <06553>, of the children <01121> of Ephraim <0669>: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:15   1 Krn 27:15  15 12-ty <08147> <06240> kapitanem dwunastego <08147> <06240> miesiąc <02320> było Heldai <02469> Netofy <05200>, z Otniela <06274>: i w jego toku <04256> były dwadzieścia < 06242> i cztery <0702> tys <0505>.                                                                                          
L02 2 1 Krn 27:15 Dwunastym, na miesiąc dwunasty, był Cheldaj z Netofy, pochodzący od Otniela, a hufiec jego liczył dwadzieścia cztery tysiące.
L03 3 1 Krn 27:15 הַשְּׁנֵ֤ים עָשָׂר֙ לִשְׁנֵ֣ים עָשָׂ֣ר הַחֹ֔דֶשׁ חֶלְדַּ֥י הַנְּטוֹפָתִ֖י לְעָתְנִיאֵ֑ל וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ פ
L04 4 1 Krn 27:15 הַ/שְּׁנֵ֤ים עָשָׂר֙ לִ/שְׁנֵ֣ים עָשָׂ֣ר הַ/חֹ֔דֶשׁ חֶלְדַּ֥י הַ/נְּטוֹפָתִ֖י לְ/עָתְנִיאֵ֑ל וְ/עַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔/וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְ/אַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ פ
L05 5 1 Krn 27:15 hasz•sze•<Nem> 'a•<Sar> lisz•<Nem> 'a•<Sar> ha•<Cho>•desz, chel•<Dai> han•ne•to•fa•<Ti> le•'a•te•ni•'<El>; we•'<Al> ma•cha•luk•<To>, 'es•<Rim> we•'ar•ba•'<A '<A>•lef. <Pe>
L06 6 1 Krn 27:15 H8147H8147 H6240H6240 H8147H8147 H6240H6240 H2320H2320 H2469H2469 H5200H5200 H6274H6274 H5921H5921 H4256H4256 H6242H6242 H0702H0702 H0505H0505
L07 7 1 Krn 27:15 both eigh- both eigh- month Heldai Netophathite Othniel above company score four thousand
L08 8 1 Krn 27:15 zarówno eigh- zarówno eigh- miesiąc Heldai Netofy Otniel powyżej spółka wynik cztery tysiąc
L09 9 1 Krn 27:15 both ten both ten month [was] Heldai the Netophathite of Othniel and in and in his course [were] twenty and four thousand
L10 10 1 Krn 27:15 zarówno dziesięć zarówno dziesięć miesiąc [Było] Heldai Netofy z Otniela oraz w iw jego trakcie [Były] dwadzieścia i cztery tysiąc
L11 11 1 Krn 27:15 hash·she·Neim 'a·Sar lish·Neim 'a·Sar ha·Cho·desh, chel·Dai han·ne·to·fa·Ti le·'a·te·ni·'El; ve·'Al ma·cha·luk·To, 'es·Rim ve·'ar·ba·'Ah 'A·lef. Peh
L12 12 1 Krn 27:15 hasz sze nem a sar lisz nem a sar ha Ho desz Hel Daj han ne to fa ti le ot ni el we al ma Ha luq To es rim we ar Ba a a lef P
L13 13 1 Krn 27:15 haššünêm `äSär lišnêm `äSär haHöºdeš HelDay hannü†ôpätî lü`otnî´ël wü`al maHáluqTô `eSrîm wü´arBä`â ´äºlep P
L14 14 1 Krn 27:15 578/768 237/337 579/768 238/337 152/283 1/2 9/11 7/7 2772/5759 26/42 182/315 186/316 316/503
L15 15 1 Krn 27:15 The twelfth [captain] for the twelfth month [was] Heldai the Netophathite, of Othniel: and in his course [were] twenty and four thousand.
L16 16 1 Krn 27:15  15 The twelfth <08147> <06240> captain for the twelfth <08147> <06240> month <02320> was Heldai <02469> the Netophathite <05200>, of Othniel <06274>: and in his course <04256> were twenty <06242> and four <0702> thousand <0505>.
L01 1 1 Krn 27:16   1 Krn 27:16  16 Ponadto w ciągu plemion <07626> Izraela <03478>: władca <05057> Rubenitów <07206> był Eliezer <0461> syn <01121> Zikriego <02147>: z Symeonitami <08099>, Szefatiasz < 08203> syn <01121> Maaki <04601>:                                                                                          
L02 2 1 Krn 27:16 A nad pokoleniami Izraela stali: nad Rubenitami - przełożony Eliezer, syn Zikriego; nad Symeonitami - Szefatiasz, syn Maaki;
L03 3 1 Krn 27:16 וְעַל֙ שִׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לָרֽאוּבֵנִ֣י נָגִ֔יד אֱלִיעֶ֖זֶר בֶּן־ זִכְרִ֑י ס לַשִּׁ֨מְעוֹנִ֔י שְׁפַטְיָ֖הוּ בֶּֽן־ מַעֲכָֽה׃ ס
L04 4 1 Krn 27:16 וְ/עַל֙ שִׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לָ/רֽאוּבֵנִ֣י נָגִ֔יד אֱלִיעֶ֖זֶר בֶּן־ זִכְרִ֑י ס לַ/שִּׁ֨מְעוֹנִ֔י שְׁפַטְיָ֖הוּ בֶּֽן־ מַעֲכָֽה׃ ס
L05 5 1 Krn 27:16 we•'<Al> sziw•<Te> jis•ra•'<El>, lo•r•'u•we•<Ni> na•<Gid>, 'e•li•'<E>•zer ben- zich•<Ri>; sa•<Mek> lasz•<szim>•'o•<Ni>, sze•fat•<ja>•hu ben- ma•'a•<Cha>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:16 H5921H5921 H7626H7626 H3478H3478 H7206H7206 H5057H5057 H0461H0461 H1121H1121 H2147H2147 H8099H8099 H8203H8203 H1121H1121 H4601H4601
L07 7 1 Krn 27:16 above correction Israel Reubenites captain Eliezer afflicted Zichri Simeonites Shephatiah afflicted Maachah
L08 8 1 Krn 27:16 powyżej korekta Izrael Rubenici kapitan Eliezer dotknięty Zikri Symeona Szefatiasz dotknięty Maaka
L09 9 1 Krn 27:16 charge Furthermore over the tribes of Israel of the Reubenites the ruler [was] Eliezer the son of Zichri of the Simeonites Shephatiah the son of Maachah
L10 10 1 Krn 27:16 opłata Ponadto nad plemionami Izraela Rubenitów władca [Było] Eliezer syn Zikriego z Symeonitami Szefatiasz syn Maaki
L11 11 1 Krn 27:16 ve·'Al shiv·Tei Yis·ra·'El, lo·r·'u·ve·Ni na·Gid, 'e·li·'E·zer ben- zich·Ri; sa·Mek lash·Shim·'o·Ni, she·fat·Ya·hu ben- ma·'a·Chah. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:16 we al sziw te jis ra el la ru we ni na gid e li e zer Ben - zich ri s lasz szi mo ni sze fat ja hu Ben - ma a cha s
L13 13 1 Krn 27:16 wü`al šib†ê yiSrä´ël lär|´ûbënî nägîd ´élî`eºzer Ben-zikrî s laššìºm`ônî šüpa†yäºhû Be|n-ma`ákâ s
L14 14 1 Krn 27:16 2773/5759 120/190 1665/2505 18/18 21/44 9/14 3361/4921 7/12 4/4 5/13 3362/4921 19/23
L15 15 1 Krn 27:16 Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites [was] Eliezer the son of Zichri: of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah:
L16 16 1 Krn 27:16  16 Furthermore over the tribes <07626> of Israel <03478>: the ruler <05057> of the Reubenites <07206> was Eliezer <0461> the son <01121> of Zichri <02147>: of the Simeonites <08099>, Shephatiah <08203> the son <01121> of Maachah <04601>:
L01 1 1 Krn 27:17   1 Krn 27:17  17 z Lewitów <03881>, Chaszabiasz <02811> syn <01121> z Kemuel <07055>: z Aaronites <0175>, Sadok <06659>:                                                                                                  
L02 2 1 Krn 27:17 nad Lewitami - Chaszabiasz, syn Kemuela; nad Aaronitami - Sadok;
L03 3 1 Krn 27:17 לְלֵוִ֛י חֲשַׁבְיָ֥ה בֶן־ קְמוּאֵ֖ל לְאַהֲרֹ֥ן צָדֽוֹק׃ ס
L04 4 1 Krn 27:17 לְ/לֵוִ֛י חֲשַׁבְיָ֥ה בֶן־ קְמוּאֵ֖ל לְ/אַהֲרֹ֥ן צָדֽוֹק׃ ס
L05 5 1 Krn 27:17 le•le•<wi> cha•szaw•<ja> wen- ke•mu•'<El> le•'a•ha•<Ron> ca•<Dok>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:17 H3881H3881 H2811H2811 H1121H1121 H7055H7055 H0175H0175 H6659H6659
L07 7 1 Krn 27:17 Leviite Hashabiah afflicted Kemuel Aaron Zadok
L08 8 1 Krn 27:17 Leviite Chaszabiasz dotknięty Kemuel Aaron Sadok
L09 9 1 Krn 27:17 Of the Levites Hashabiah the son of Kemuel of the Aaronites Zadok
L10 10 1 Krn 27:17 Z Lewitów Chaszabiasz syn z Kemuel z Aaronites Sadok
L11 11 1 Krn 27:17 le·le·Vi cha·shav·Yah ven- ke·mu·'El le·'a·ha·Ron tza·Dok. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:17 le le wi Ha szaw ja wen - qe mu el le a ha ron ca doq s
L13 13 1 Krn 27:17 lülëwî Hášabyâ ben-qümû´ël lü´ahárön cädôq s
L14 14 1 Krn 27:17 152/292 6/15 3363/4921 3/3 327/347 40/53
L15 15 1 Krn 27:17 Of the Levites, Hashabiah the son of Kemuel: of the Aaronites, Zadok:
L16 16 1 Krn 27:17  17 Of the Levites <03881>, Hashabiah <02811> the son <01121> of Kemuel <07055>: of the Aaronites <0175>, Zadok <06659>:
L01 1 1 Krn 27:18   1 Krn 27:18  18 Judy <03063>, Elihu <0453>, jeden z braci <0251> Dawida <01732>: Issachara <03485>, Omri <06018> syn <01121> Michała <04317>:                                                                                                
L02 2 1 Krn 27:18 nad pokoleniem Judy - Elihu, jeden z braci Dawida; nad Issacharytami - Omri, syn Mikaela;
L03 3 1 Krn 27:18 לִֽיהוּדָ֕ה אֱלִיה֖וּ מֵאֲחֵ֣י דָוִ֑יד לְיִ֨שָׂשכָ֔ר עָמְרִ֖י בֶּן־ מִיכָאֵֽל׃ ס
L04 4 1 Krn 27:18 לִֽ/יהוּדָ֕ה אֱלִיה֖וּ מֵ/אֲחֵ֣י דָוִ֑יד לְ/יִ֨שָׂשכָ֔ר עָמְרִ֖י בֶּן־ מִיכָאֵֽל׃ ס
L05 5 1 Krn 27:18 li•hu•<Da> 'e•li•<Hu> me•'a•<Che> da•<wid>; le•<ji>•so•sz•<Char>, 'a•me•<Ri> ben- mi•cha•'<El>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:18 H3063H3063 H0453H0453 H0251H0251 H1732H1732 H3485H3485 H6018H6018 H1121H1121 H4317H4317
L07 7 1 Krn 27:18 Judah Elihu another David Issachar Omri afflicted Michael
L08 8 1 Krn 27:18 Juda Elihu inny David Issachar Omri dotknięty Michael
L09 9 1 Krn 27:18 Of Judah Elihu [one] of the brethren of David of Issachar Omri the son of Michael
L10 10 1 Krn 27:18 Judy Elihu [Jeden] z braci Dawida Issachara Omri syn Michała
L11 11 1 Krn 27:18 li·hu·Dah 'e·li·Hu me·'a·Chei da·Vid; le·Yi·so·sh·Char, 'a·me·Ri ben- mi·cha·'El. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:18 li hu da e li hu me a He da wid le ji saJ char om ri Ben - mi cha el s
L13 13 1 Krn 27:18 lî|hûdâ ´élîhû më´áHê däwîd lüyìºSäJkär `omrî Ben-mîkä´ël s
L14 14 1 Krn 27:18 304/818 4/11 489/630 843/1075 39/43 16/18 3364/4921 8/13
L15 15 1 Krn 27:18 Of Judah, Elihu, [one] of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:
L16 16 1 Krn 27:18  18 Of Judah <03063>, Elihu <0453>, one of the brethren <0251> of David <01732>: of Issachar <03485>, Omri <06018> the son <01121> of Michael <04317>:
L01 1 1 Krn 27:19   1 Krn 27:19  19 Zabulona <02074>, Ishmaiah <03460> syn <01121> Abdiasza <05662>: Neftalego <05321>, Jerimot <03406> syn <01121> Azriel <05837>:                                                                                                
L02 2 1 Krn 27:19 nad Zabulonitami - Jiszmajasz, syn Obadiasza; nad Neftalitami - Jerimot, syn Azriela;
L03 3 1 Krn 27:19 לִזְבוּלֻ֕ן יִֽשְׁמַֽעְיָ֖הוּ בֶּן־ עֹבַדְיָ֑הוּ לְנַ֨פְתָּלִ֔י יְרִימ֖וֹת בֶּן־ עַזְרִיאֵֽל׃ ס
L04 4 1 Krn 27:19 לִ/זְבוּלֻ֕ן יִֽשְׁמַֽעְיָ֖הוּ בֶּן־ עֹבַדְיָ֑הוּ לְ/נַ֨פְתָּלִ֔י יְרִימ֖וֹת בֶּן־ עַזְרִיאֵֽל׃ ס
L05 5 1 Krn 27:19 liz•wu•<Lun> jisz•ma'•<ja>•hu ben- 'oad•<ja>•hu; le•<Naf>•ta•<Li>, je•ri•<Mot> ben- 'az•ri•'<El>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:19 H2074H2074 H3460H3460 H1121H1121 H5662H5662 H5321H5321 H3406H3406 H1121H1121 H5837H5837
L07 7 1 Krn 27:19 Zebulun Ishmaiah afflicted Obadiah Naphtali Jermoth afflicted Azriel
L08 8 1 Krn 27:19 Zabulon Ishmaiah dotknięty Obadiasz Neftali Jermoth dotknięty Azriel
L09 9 1 Krn 27:19 Of Zebulun Ishmaiah the son of Obadiah of Naphtali Jerimoth the son of Azriel
L10 10 1 Krn 27:19 Zabulona Ishmaiah syn Abdiasza Neftalego Jerymot syn Azriel
L11 11 1 Krn 27:19 liz·vu·Lun yish·ma'·Ya·hu ben- 'oad·Ya·hu; le·Naf·ta·Li, ye·ri·Mot ben- 'az·ri·'El. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:19 liz wu lun jisz ma ja hu Ben - o wad ja hu le naf Ta li je ri mot Ben - az ri el s
L13 13 1 Krn 27:19 lizbûlùn yi|šma|`yäºhû Ben-`öbadyäºhû lünaºpTälî yürîmôt Ben-`azrî´ël s
L14 14 1 Krn 27:19 37/45 2/2 3365/4921 14/20 44/51 9/12 3366/4921 2/3
L15 15 1 Krn 27:19 Of Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah: of Naphtali, Jerimoth the son of Azriel:
L16 16 1 Krn 27:19  19 Of Zebulun <02074>, Ishmaiah <03460> the son <01121> of Obadiah <05662>: of Naphtali <05321>, Jerimoth <03406> the son <01121> of Azriel <05837>:
L01 1 1 Krn 27:20   1 Krn 27:20  20 Z synów <01121> Efraima <0669>, Ozeasz <01954> syn <01121> z Azaziah <05812>: w połowie <02677> plemię <07626> Manassesa <04519>, Joel <03100> syn <01121> Pedajasza <06305>:                                                                                            
L02 2 1 Krn 27:20 nad Efraimitami - Ozeasz, syn Azazjasza; nad połową pokolenia Manassesa - Joel, syn Pedajasza;
L03 3 1 Krn 27:20 לִבְנֵ֣י אֶפְרַ֔יִם הוֹשֵׁ֖עַ בֶּן־ עֲזַזְיָ֑הוּ לַחֲצִי֙ שֵׁ֣בֶט מְנַשֶּׁ֔ה יוֹאֵ֖ל בֶּן־ פְּדָיָֽהוּ׃ ס
L04 4 1 Krn 27:20 לִ/בְנֵ֣י אֶפְרַ֔יִם הוֹשֵׁ֖עַ בֶּן־ עֲזַזְיָ֑הוּ לַ/חֲצִי֙ שֵׁ֣בֶט מְנַשֶּׁ֔ה יוֹאֵ֖ל בֶּן־ פְּדָיָֽהוּ׃ ס
L05 5 1 Krn 27:20 liw•<Ne> 'ef•<Ra>•jim, ho•<sze>•a' ben- 'a•zaz•<ja>•hu; la•cha•<ci> <sze>•wet me•nasz•<sze>, jo•'<El> ben- pe•da•<ja>•hu. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:20 H1121H1121 H0669H0669 H1954H1954 H1121H1121 H5812H5812 H2677H2677 H7626H7626 H4519H4519 H3100H3100 H1121H1121 H6305H6305
L07 7 1 Krn 27:20 afflicted Ephraim Hosea afflicted Azaziah half correction Manasseh Joel afflicted Pedaiah
L08 8 1 Krn 27:20 dotknięty Efraim Ozeasz dotknięty Azaziah połowa korekta Manasses Joel dotknięty Pedajasza
L09 9 1 Krn 27:20 Of the children of Ephraim Hoshea the son of Azaziah of the half tribe of Manasseh Joel the son of Pedaiah
L10 10 1 Krn 27:20 Z dziećmi Efraima Ozeasz syn z Azaziah w połowie plemię Manassesa Joel syn Pedajasza
L11 11 1 Krn 27:20 liv·Nei 'ef·Ra·yim, ho·She·a' ben- 'a·zaz·Ya·hu; la·cha·Tzi She·vet me·nash·Sheh, yo·'El ben- pe·da·Ya·hu. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:20 liw ne ef ra jim ho sze a Ben - a zaz ja hu la Ha ci sze wet me nasz sze jo el Ben - Pe da ja hu s
L13 13 1 Krn 27:20 libnê ´epraºyim hôšëª` Ben-`ázazyäºhû laHácî šëºbe† münaššè yô´ël Ben-Püdäyäºhû s
L14 14 1 Krn 27:20 3367/4921 91/180 12/16 3368/4921 2/3 90/125 121/190 116/146 15/19 3369/4921 4/8
L15 15 1 Krn 27:20 Of the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah: of the half tribe of Manasseh, Joel the son of Pedaiah:
L16 16 1 Krn 27:20  20 Of the children <01121> of Ephraim <0669>, Hoshea <01954> the son <01121> of Azaziah <05812>: of the half <02677> tribe <07626> of Manasseh <04519>, Joel <03100> the son <01121> of Pedaiah <06305>:
L01 1 1 Krn 27:21   1 Krn 27:21  21 Z połowy <02677> plemię Manassesa <04519> w Gileadzie <01568>, Iddo <03035> syn <01121> Zachariasza <02148>: Beniamina <01144>, Jaasiel <03300> syn <01121> w Abner <074>:                                                                                            
L02 2 1 Krn 27:21 nad połową Manassesa w Gileadzie - Jiddo, syn Zachariasza; nad Beniaminitami - Jaasjel, syn Abnera;
L03 3 1 Krn 27:21 לַחֲצִ֤י הַֽמְנַשֶּׁה֙ גִּלְעָ֔דָה יִדּ֖וֹ בֶּן־ זְכַרְיָ֑הוּ ס לְבִנְיָמִ֔ן יַעֲשִׂיאֵ֖ל בֶּן־ אַבְנֵֽר׃ ס
L04 4 1 Krn 27:21 לַ/חֲצִ֤י הַֽ/מְנַשֶּׁה֙ גִּלְעָ֔דָ/ה יִדּ֖וֹ בֶּן־ זְכַרְיָ֑הוּ ס לְ/בִנְיָמִ֔ן יַעֲשִׂיאֵ֖ל בֶּן־ אַבְנֵֽר׃ ס
L05 5 1 Krn 27:21 la•cha•<ci> ham•nasz•<sze> gil•'<A>•da, jid•<Do> ben- ze•char•<ja>•hu; sa•<Mek> le•win•ja•<Min>, ja•'a•si•'<El> ben- 'aw•<Ner>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:21 H2677H2677 H4519H4519 H1568H1568 H3035H3035 H1121H1121 H2148H2148 H1144H1144 H3300H3300 H1121H1121 H0074H0074
L07 7 1 Krn 27:21 half Manasseh Gilead Iddo afflicted Zachariah Benjamin Jaasiel afflicted Abner
L08 8 1 Krn 27:21 połowa Manasses Gilead Iddo dotknięty Zachariasz Beniaminek Jaasiel dotknięty Abner
L09 9 1 Krn 27:21 Of the half [tribe] of Manasseh in Gilead Iddo the son of Zechariah of Benjamin Jaasiel the son of Abner
L10 10 1 Krn 27:21 W połowie [Plemię] Manassesa w Gileadzie Iddo syn Zachariasza Beniamina Jaasiel syn Abnera
L11 11 1 Krn 27:21 la·cha·Tzi ham·nash·Sheh gil·'A·dah, yid·Do ben- ze·char·Ya·hu; sa·Mek le·vin·ya·Min, ya·'a·si·'El ben- 'av·Ner. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:21 la Ha ci ha me nasz sze Gi la da jiD Do Ben - ze char ja hu s le win ja min ja a si el Ben - aw ner s
L13 13 1 Krn 27:21 laHácî ha|münaššè Gil`äºdâ yiDDô Ben-zükaryäºhû s lübinyämìn ya`áSî´ël Ben-´abnër s
L14 14 1 Krn 27:21 91/125 117/146 110/134 1/1 3370/4921 16/43 122/165 2/2 3371/4921 63/63
L15 15 1 Krn 27:21 Of the half [tribe] of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:
L16 16 1 Krn 27:21  21 Of the half <02677> tribe of Manasseh <04519> in Gilead <01568>, Iddo <03035> the son <01121> of Zechariah <02148>: of Benjamin <01144>, Jaasiel <03300> the son <01121> of Abner <074>:
L01 1 1 Krn 27:22   1 Krn 27:22  22 Dana <01835>, Azareel <05832> syn <01121> Jerochama <03395>. Byli to książęta <08269> z plemion <07626> Izraela <03478>.                                                                                                
L02 2 1 Krn 27:22 nad Danitami - Azareel, syn Jerochama. Ci byli książętami pokoleń Izraela.
L03 3 1 Krn 27:22 לְדָ֕ן עֲזַרְאֵ֖ל בֶּן־ יְרֹחָ֑ם אֵ֕לֶּה שָׂרֵ֖י שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 1 Krn 27:22 לְ/דָ֕ן עֲזַרְאֵ֖ל בֶּן־ יְרֹחָ֑ם אֵ֕לֶּה שָׂרֵ֖י שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 1 Krn 27:22 le•<Dan> 'a•zar•'<El> ben- je•ro•<Cham>; '<El>•le sa•<Re> sziw•<Te> jis•ra•'<El>.
L06 6 1 Krn 27:22 H1835H1835 H5832H5832 H1121H1121 H3395H3395 H0428H0428 H8269H8269 H7626H7626 H3478H3478
L07 7 1 Krn 27:22 Dan Azarael afflicted Jeroham another captain  correction Israel
L08 8 1 Krn 27:22 Dan Azarael dotknięty Jerochama inny kapitan korekta Izrael
L09 9 1 Krn 27:22 Of Dan Azareel the son of Jeroham These These [were] the princes of the tribes of Israel
L10 10 1 Krn 27:22 Dana Azareel syn Jerochama Te Są [były] książęta z plemion Izraela
L11 11 1 Krn 27:22 le·Dan 'a·zar·'El ben- ye·ro·Cham; 'El·leh sa·Rei shiv·Tei Yis·ra·'El.
L12 12 1 Krn 27:22 le dan a za rel Ben - je ro Ham el le sa re sziw te jis ra el
L13 13 1 Krn 27:22 lüdän `ázar´ël Ben-yüröHäm ´ëºllè Särê šib†ê yiSrä´ël
L14 14 1 Krn 27:22 61/71 3/6 3372/4921 8/10 488/745 183/421 122/190 1666/2505
L15 15 1 Krn 27:22 Of Dan, Azareel the son of Jeroham. These [were] the princes of the tribes of Israel.
L16 16 1 Krn 27:22  22 Of Dan <01835>, Azareel <05832> the son <01121> of Jeroham <03395>. These were the princes <08269> of the tribes <07626> of Israel <03478>.
L01 1 1 Krn 27:23   1 Krn 27:23  23 Dawid <01732> nie miała <05375> (08804) liczba <04557> z nich od dwudziestu <06242> roku <08141> stary <01121> i pod <04295>: bo Pan <03068> powiedział <0559 > (08804) chciał zwiększyć <07235> (08687) Izrael <03478> jak do gwiazd <03556> niebios <08064>.                                                                                      
L02 2 1 Krn 27:23 Lecz Dawid nie uwzględnił w spisach liczby tych, którzy mieli dwadzieścia lat lub mniej, ponieważ Pan powiedział, że rozmnoży Izraela jak gwiazdy na niebie.
L03 3 1 Krn 27:23 וְלֹא־ נָשָׂ֤א דָוִיד֙ מִסְפָּרָ֔ם לְמִבֶּ֛ן עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֖ה וּלְמָ֑טָּה כִּ֚י אָמַ֣ר יְהוָ֔ה לְהַרְבּ֥וֹת אֶת־ יִשְׂרָאֵ֖ל כְּכוֹכְבֵ֥י הַשָּׁמָֽיִם׃
L04 4 1 Krn 27:23 וְ/לֹא־ נָשָׂ֤א דָוִיד֙ מִסְפָּרָ֔/ם לְ/מִ/בֶּ֛ן עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֖ה וּ/לְ/מָ֑טָּה כִּ֚י אָמַ֣ר יְהוָ֔ה לְ/הַרְבּ֥וֹת אֶת־ יִשְׂרָאֵ֖ל כְּ/כוֹכְבֵ֥י הַ/שָּׁמָֽיִם׃
L05 5 1 Krn 27:23 we•lo- na•<Sa> da•<wid> mis•pa•<Ram>, le•mib•<Ben> 'es•<Rim> sza•<Na> u•le•<Mat>•ta; ki 'a•<Mar> <jah>•we, le•har•<Bot> et- jis•ra•'<El> ke•choch•<we> hasz•sza•<Ma>•jim.
L06 6 1 Krn 27:23 H3808H3808 H5375H5375 H1732H1732 H4557H4557 H1121H1121 H6242H6242 H8141H8141 H4295H4295 H3588H3588 H0559H0559 H3069H3069 H7235H7235 H0853H0853 H3478H3478 H3556H3556 H8064H8064
L07 7 1 Krn 27:23 before accept David abundance afflicted score whole age beneath inasmuch answer God abundance  Israel star air
L08 8 1 Krn 27:23 przed przyjąć David obfitość dotknięty wynik Cały wiek pod ponieważ odpowiedź Bóg obfitość Izrael gwiazda powietrze
L09 9 1 Krn 27:23 not took But David not the number old of them from twenty years and under because had said God he would increase Israel like to the stars of the heavens
L10 10 1 Krn 27:23 nie trwało Ale David nie liczba stary z nich od dwudziestu roku i pod bo powiedział Bóg mógłby zwiększyć Izrael jak do gwiazd z niebios
L11 11 1 Krn 27:23 ve·lo- na·Sa da·Vid mis·pa·Ram, le·mib·Ben 'es·Rim sha·Nah u·le·Mat·tah; ki 'a·Mar Yah·weh, le·har·Bot et- Yis·ra·'El ke·choch·Vei hash·sha·Ma·yim.
L12 12 1 Krn 27:23 we lo - na sa da wid mis Pa ram le miB Ben es rim sza na u le mat ta Ki a mar jhwh(a do naj) le har Bot et - jis ra el Ke choch we hasz sza ma jim    
L13 13 1 Krn 27:23 wülö´-näSä´ däwîd misPäräm lümiBBen `eSrîm šänâ ûlüm了†â ´ämar yhwh(´ädönäy) lüharBôt ´et-yiSrä´ël Kükôkbê haššämäºyim    
L14 14 1 Krn 27:23 2329/5164 320/650 844/1075 81/134 3373/4921 183/315 603/873 11/19 2038/4478 3320/5298 124/608 100/226 7806/11047 1667/2505 13/37 159/421
L15 15 1 Krn 27:23 But David took not the number of them from twenty years old and under: because the LORD had said he would increase Israel like to the stars of the heavens.
L16 16 1 Krn 27:23  23 But David <01732> took <05375> (08804) not the number <04557> of them from twenty <06242> years <08141> old <01121> and under <04295>: because the LORD <03068> had said <0559> (08804) he would increase <07235> (08687) Israel <03478> like to the stars <03556> of the heavens <08064>.
L01 1 1 Krn 27:24   1 Krn 27:24  24 Joab <03097> syn <01121> Serui <06870> <02490 zaczęła> (08689) do liczby <04487> (08800), ale skończył <03615> Niewłaściwa 08765),, bo spadł gniew <07110> dla niego <02063> przeciwko Izraelowi <03478>, ani była liczba <04557> put <05927> (08804) na koncie <04557> z kronik <01697> <03117> króla <04428> David <01732>.                                                                                
L02 2 1 Krn 27:24 Joab, syn Serui, rozpoczął obliczać, ale nie dokończył, gdyż za to spadł gniew na Izraela i nie umieszczono tej liczby w spisie w Kronikach Króla Dawida.
L03 3 1 Krn 27:24 יוֹאָ֨ב בֶּן־ צְרוּיָ֜ה הֵחֵ֤ל לִמְנוֹת֙ וְלֹ֣א כִלָּ֔ה וַיְהִ֥י בָזֹ֛את קֶ֖צֶף עַל־ יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹ֤א עָלָה֙ הַמִּסְפָּ֔ר בְּמִסְפַּ֥ר דִּבְרֵֽי־ הַיָּמִ֖ים לַמֶּ֥לֶךְ דָּוִֽיד׃ ס
L04 4 1 Krn 27:24 יוֹאָ֨ב בֶּן־ צְרוּיָ֜ה הֵחֵ֤ל לִ/מְנוֹת֙ וְ/לֹ֣א כִלָּ֔ה וַ/יְהִ֥י בָ/זֹ֛את קֶ֖צֶף עַל־ יִשְׂרָאֵ֑ל וְ/לֹ֤א עָלָה֙ הַ/מִּסְפָּ֔ר בְּ/מִסְפַּ֥ר דִּבְרֵֽי־ הַ/יָּמִ֖ים לַ/מֶּ֥לֶךְ דָּוִֽיד׃ ס
L05 5 1 Krn 27:24 jo•'<Aw> ben- ce•ru•<ja> he•<Chel> lim•nOt we•<Lo> chil•<La>, waj•<Hi> wa•<Zot> <Ke>•cef al- jis•ra•'<El>; we•<Lo> 'a•<La> ham•mis•<Par>, be•mis•<Par> diw•re- hai•ja•<Mim> lam•<Me>•lech da•<wid>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:24 H3097H3097 H1121H1121 H6870H6870 H2490H2490 H4487H4487 H3808H3808 H3615H3615 H1961H1961 H2063H2063 H7110H7110 H5921H5921 H3478H3478 H3808H3808 H5927H5927 H4557H4557 H4557H4557 H1697H1697 H3117H3117 H4428H4428 H1732H1732
L07 7 1 Krn 27:24 Joab afflicted Zeruiah begin  appoint before accomplish become likewise foam above Israel before arise  abundance abundance act age king David
L08 8 1 Krn 27:24 Joab dotknięty Serui rozpocząć powołać przed zrealizować zostać podobnie piana powyżej Izrael przed powstać obfitość obfitość działać wiek król David
L09 9 1 Krn 27:24 Joab the son of Zeruiah began to number did not but he finished came for it not because there fell wrath upon against Israel was not put neither was the number in the account the account age of king David
L10 10 1 Krn 27:24 Joab syn Serui rozpoczął na numer Czy nie ale skończył przyszedł dla niego nie dlatego, że spadł gniew na przeciwko Izraelowi nie było położyć nie była liczba na rachunku konto wiek króla David
L11 11 1 Krn 27:24 yo·'Av ben- tze·ru·Yah he·Chel lim·nOt ve·Lo chil·Lah, vay·Hi va·Zot Ke·tzef al- Yis·ra·'El; ve·Lo 'a·Lah ham·mis·Par, be·mis·Par div·rei- hai·ya·Mim lam·Me·lech da·Vid. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:24 jo aw Ben - ce ru ja he Hel lim not we lo chil la wa je hi wa zot qe cef al - jis ra el we lo a la ham mis Par Be mis Par Diw re - haj ja mim lam me lech Da wid s
L13 13 1 Krn 27:24 yô´äb Ben-cürûyâ hëHël limnôt wülö´ killâ wayühî bäzö´t qeºcep `al-yiSrä´ël wülö´ `älâ hammisPär BümisPar Dibrê|-hayyämîm lammeºlek Däwîd s
L14 14 1 Krn 27:24 140/145 3374/4921 26/26 61/142 12/28 2330/5164 90/204 2065/3546 316/603 8/29 2774/5759 1668/2505 2331/5164 565/883 82/134 83/134 716/1428 1267/2302 1340/2519 845/1075
L15 15 1 Krn 27:24 Joab the son of Zeruiah began to number, but he finished not, because there fell wrath for it against Israel; neither was the number put in the account of the chronicles of king David.
L16 16 1 Krn 27:24  24 Joab <03097> the son <01121> of Zeruiah <06870> began <02490> (08689) to number <04487> (08800), but he finished <03615> (08765) not,, because there fell wrath <07110> for it <02063> against Israel <03478>; neither was the number <04557> put <05927> (08804) in the account <04557> of the chronicles <01697> <03117> of king <04428> David <01732>.
L01 1 1 Krn 27:25   1 Krn 27:25  25 i przez króla <04428> skarbów <0214> było Azmawet <05820> syn <01121> Adiela <05717>: i nad magazynami <0214> w polu <07704> w miastach <05892> i w miejscowościach <03723>, a w zamkach <04026>, był Jehonathan <03083> syn <01121> Ozjasza <05818>:                                                                                      
L02 2 1 Krn 27:25 Nad skarbcami królewskimi stał Azmawet, syn Adiela, a nad skarbcami na prowincji: w miastach, wioskach i zamkach, Jonatan, syn Ozjasza.
L03 3 1 Krn 27:25 וְעַל֙ אֹצְר֣וֹת הַמֶּ֔לֶךְ עַזְמָ֖וֶת בֶּן־ עֲדִיאֵ֑ל ס וְעַ֣ל הָֽאֹצָר֡וֹת בַּשָּׂדֶ֞ה בֶּעָרִ֤ים וּבַכְּפָרִים֙ וּבַמִּגְדָּל֔וֹת יְהוֹנָתָ֖ן בֶּן־ עֻזִּיָּֽהוּ׃ ס
L04 4 1 Krn 27:25 וְ/עַל֙ אֹצְר֣וֹת הַ/מֶּ֔לֶךְ עַזְמָ֖וֶת בֶּן־ עֲדִיאֵ֑ל ס וְ/עַ֣ל הָֽ/אֹצָר֡וֹת בַּ/שָּׂדֶ֞ה בֶּ/עָרִ֤ים וּ/בַ/כְּפָרִים֙ וּ/בַ/מִּגְדָּל֔וֹת יְהוֹנָתָ֖ן בֶּן־ עֻזִּיָּֽהוּ׃ ס
L05 5 1 Krn 27:25 we•'<Al> o•ce•<Rot> ham•<Me>•lech, 'az•<Ma>•wet ben- 'a•di•'<El>; sa•<Mek> we•'<Al> ha•'o•ca•<Rot> bas•sa•<De> be•'a•<Rim> u•wak•ke•fa•<Rim> u•wam•mig•da•<Lot>, je•ho•na•<Tan> ben- 'uz•zi•<ja>•hu. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:25 H5921H5921 H0214H0214 H4428H4428 H5820H5820 H1121H1121 H5717H5717 H5921H5921 H0214H0214 H7704H7704 H5892H5892 H3723H3723 H4026H4026 H3083H3083 H1121H1121 H5818H5818
L07 7 1 Krn 27:25 above armory king Azmaveth afflicted Adiel above armory country Ai  village castle Jonathan afflicted Uzziah
L08 8 1 Krn 27:25 powyżej zbrojownia król Azmawet dotknięty Adiel powyżej zbrojownia kraj Ai wieś zamek Jonathan dotknięty Ozjasz
L09 9 1 Krn 27:25 had charge treasures And over the king's [was] Azmaveth the son of Adiel had charge and over the storehouses in the fields in the cities and in the villages and in the castles [was] Jehonathan the son of Uzziah
L10 10 1 Krn 27:25 miał za skarby A nad króla [Było] Azmawet syn Adiela miał za i ponad magazynów w dziedzinie w miastach i na wsi i w zamkach [Było] Jehonathan syn Ozjasza
L11 11 1 Krn 27:25 ve·'Al o·tze·Rot ham·Me·lech, 'az·Ma·vet ben- 'a·di·'El; sa·Mek ve·'Al ha·'o·tza·Rot bas·sa·Deh be·'a·Rim u·vak·ke·fa·Rim u·vam·mig·da·Lot, ye·ho·na·Tan ben- 'uz·zi·Ya·hu. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:25 we al oc rot ham me lech az ma wet Ben - a di el s we al ha o ca rot Bas sa de Be a rim u waK Ke fa rim u wam mig Da lot je ho na tan Ben - uz zij ja hu s
L13 13 1 Krn 27:25 wü`al ´öcrôt hammeºlek `azmäºwet Ben-`ádî´ël s wü`al hä|´öcärôt BaSSädè Be`ärîm ûbaKKüpärîm ûbammigDälôt yühônätän Ben-`uzziyyäºhû s
L14 14 1 Krn 27:25 2775/5759 24/79 1341/2519 6/8 3375/4921 3/3 2776/5759 25/79 207/332 626/1093 1/2 15/49 74/80 3376/4921 6/27
L15 15 1 Krn 27:25 And over the king's treasures [was] Azmaveth the son of Adiel: and over the storehouses in the fields, in the cities, and in the villages, and in the castles, [was] Jehonathan the son of Uzziah:
L16 16 1 Krn 27:25  25 And over the king's <04428> treasures <0214> was Azmaveth <05820> the son <01121> of Adiel <05717>: and over the storehouses <0214> in the fields <07704>, in the cities <05892>, and in the villages <03723>, and in the castles <04026>, was Jehonathan <03083> the son <01121> of Uzziah <05818>:
L01 1 1 Krn 27:26   1 Krn 27:26  26 A nad nimi, że nie <06213> (08802) praca <04399> w polu <07704> do uprawy <05656> z ziemi <0127> było Ezri <05836> syn <01121> z Chelub <03620>:                                                                                              
L02 2 1 Krn 27:26 A nad pracownikami rolnymi do uprawy ziemi - Ezri, syn Keluba.
L03 3 1 Krn 27:26 וְעַ֗ל עֹשֵׂי֙ מְלֶ֣אכֶת הַשָּׂדֶ֔ה לַעֲבֹדַ֖ת הָאֲדָמָ֑ה עֶזְרִ֖י בֶּן־ כְּלֽוּב׃
L04 4 1 Krn 27:26 וְ/עַ֗ל עֹשֵׂי֙ מְלֶ֣אכֶת הַ/שָּׂדֶ֔ה לַ/עֲבֹדַ֖ת הָ/אֲדָמָ֑ה עֶזְרִ֖י בֶּן־ כְּלֽוּב׃
L05 5 1 Krn 27:26 we•'<Al>, 'o•<Se> me•<Le>•chet has•sa•<De>, la•'a•wo•<Dat> ha•'a•da•<Ma>; 'ez•<Ri> ben- ke•<Luw>.
L06 6 1 Krn 27:26 H5921H5921 H6213H6213 H4399H4399 H7704H7704 H5656H5656 H0127H0127 H5836H5836 H1121H1121 H3620H3620
L07 7 1 Krn 27:26 above accomplish business country act country Ezri afflicted Chelub
L08 8 1 Krn 27:26 powyżej zrealizować biznes kraj działać kraj Ezri dotknięty Chelub
L09 9 1 Krn 27:26 had charge And over them that did the work of the field for tillage of the ground [was] Ezri the son of Chelub
L10 10 1 Krn 27:26 miał za A nad nimi, że nie praca na polu dla uprawy z ziemi [Było] Ezri syn z Chelub
L11 11 1 Krn 27:26 ve·'Al, 'o·Sei me·Le·chet has·sa·Deh, la·'a·vo·Dat ha·'a·da·Mah; 'ez·Ri ben- ke·Luv.
L12 12 1 Krn 27:26 we al o se me le chet has sa de la a wo dat ha a da ma ez ri Ben - Ke luw  
L13 13 1 Krn 27:26 wü`al `öSê müleº´ket haSSädè la`ábödat hä´ádämâ `ezrî Ben-Külûb  
L14 14 1 Krn 27:26 2777/5759 1542/2617 97/167 208/332 104/145 119/225 1/1 3377/4921 2/2
L15 15 1 Krn 27:26 And over them that did the work of the field for tillage of the ground [was] Ezri the son of Chelub:
L16 16 1 Krn 27:26  26 And over them that did <06213> (08802) the work <04399> of the field <07704> for tillage <05656> of the ground <0127> was Ezri <05836> the son <01121> of Chelub <03620>:
L01 1 1 Krn 27:27   1 Krn 27:27  27 A nad winnicami <03754> było Semej <08096> Ramathite <07435>: nad wzrostem winnic <03754> dla wina <03196> piwnice <0214> było Zabdi <02067> Shiphmite <08225>:                                                                                              
L02 2 1 Krn 27:27 Szimei z Rama - nad winnicami, a nad dostawcami wina do składnic - Zabdi z Szefam.
L03 3 1 Krn 27:27 וְעַל־ הַ֨כְּרָמִ֔ים שִׁמְעִ֖י הָרָֽמָתִ֑י וְעַ֤ל שֶׁבַּכְּרָמִים֙ לְאֹצְר֣וֹת הַיַּ֔יִן זַבְדִּ֖י הַשִּׁפְמִֽי׃ ס
L04 4 1 Krn 27:27 וְ/עַל־ הַ֨/כְּרָמִ֔ים שִׁמְעִ֖י הָ/רָֽמָתִ֑י וְ/עַ֤ל שֶׁ/בַּ/כְּרָמִים֙ לְ/אֹצְר֣וֹת הַ/יַּ֔יִן זַבְדִּ֖י הַ/שִּׁפְמִֽי׃ ס
L05 5 1 Krn 27:27 we•'al- hak•ke•ra•<Mim>, szim•'<I> ha•ra•ma•<Ti>; we•'<Al> szeb•bak•ke•ra•<Mim> le•'o•ce•<Rot> hai•<ja>•jin, zaw•<Di> hasz•szif•<Mi>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:27 H5921H5921 H3754H3754 H8096H8096 H7435H7435 H5921H5921 H3754H3754 H0214H0214 H3196H3196 H2067H2067 H8225H8225
L07 7 1 Krn 27:27 above vines Shimeah  Ramathite above vines armory banqueting Zabdi Shiphmite
L08 8 1 Krn 27:27 powyżej winorośl Szimei Ramathite powyżej winorośl zbrojownia bankiet Zabdi Shiphmite
L09 9 1 Krn 27:27 had charge And over the vineyards [was] Shimei the Ramathite had charge over the increase of the vineyards cellars for the wine [was] Zabdi the Shiphmite
L10 10 1 Krn 27:27 miał za A nad winnicami [Było] Szimei Ramathite miał za nad wzrostem winnic Piwnice dla wina [Było] Zabdi Shiphmite
L11 11 1 Krn 27:27 ve·'al- hak·ke·ra·Mim, shim·'I ha·ra·ma·Ti; ve·'Al sheb·bak·ke·ra·Mim le·'o·tze·Rot hai·Ya·yin, zav·Di hash·shif·Mi. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:27 we al - haK Ke ra mim szi mi ha ra ma ti we al szeB BaK Ke ra mim le oc rot haj ja jin zaw Di hasz szif mi s
L13 13 1 Krn 27:27 wü`al-haºKKürämîºm šim`î härä|mätî wü`al šeBBaKKürämîm lü´öcrôt hayyaºyin zabDî haššipmî s
L14 14 1 Krn 27:27 2778/5759 44/93 36/43 1/1 2779/5759 45/93 26/79 46/141 5/6 1/1
L15 15 1 Krn 27:27 And over the vineyards [was] Shimei the Ramathite: over the increase of the vineyards for the wine cellars [was] Zabdi the Shiphmite:
L16 16 1 Krn 27:27  27 And over the vineyards <03754> was Shimei <08096> the Ramathite <07435>: over the increase of the vineyards <03754> for the wine <03196> cellars <0214> was Zabdi <02067> the Shiphmite <08225>:
L01 1 1 Krn 27:28   1 Krn 27:28  28 A nad drzewami oliwnymi <02132> i jawor drzewa <08256>, które były w niskich równin <08219> został Baal-Chanan <01177> Gederite <01451>: i nad piwnicami <0214> oleju <08081> było Joasz <03135>:                                                                                          
L02 2 1 Krn 27:28 Nad oliwkami i sykomorami, które były w Szefeli, Baal-Chanan z Geder, a nad składnicami oliwy - Joasz.
L03 3 1 Krn 27:28 וְעַל־ הַזֵּיתִ֤ים וְהַשִּׁקְמִים֙ אֲשֶׁ֣ר בַּשְּׁפֵלָ֔ה בַּ֥עַל חָנָ֖ן הַגְּדֵרִ֑י ס וְעַל־ אֹצְר֥וֹת הַשֶּׁ֖מֶן יוֹעָֽשׁ׃ ס
L04 4 1 Krn 27:28 וְ/עַל־ הַ/זֵּיתִ֤ים וְ/הַ/שִּׁקְמִים֙ אֲשֶׁ֣ר בַּ/שְּׁפֵלָ֔ה בַּ֥עַל חָנָ֖ן הַ/גְּדֵרִ֑י ס וְ/עַל־ אֹצְר֥וֹת הַ/שֶּׁ֖מֶן יוֹעָֽשׁ׃ ס
L05 5 1 Krn 27:28 we•'al- haz•ze•<Tim> we•hasz•szik•<Mim> 'a•<szer> basz•sze•fe•<La>, <Ba>•'al cha•<Nan> hag•ge•de•<Ri>; sa•<Mek> we•'al- o•ce•<Rot> hasz•<sze>•men jo•'<Asz>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:28 H5921H5921 H2132H2132 H8256H8256 H0834H0834 H8219H8219 H0000 H1177H1177 H1451H1451 H5921H5921 H0214H0214 H8081H8081 H3135H3135
L07 7 1 Krn 27:28 above olive tree sycamore fruit after low country Baal-hanan Gederite above armory anointing Joash
L08 8 1 Krn 27:28 powyżej oliwka Owoce jawor po niski kraj Baal-Chanan Gederite powyżej zbrojownia namaszczenie Joasz
L09 9 1 Krn 27:28 had charge And over the olive trees and the sycomore trees it that [were] in the low plains [was] Baalhanan the Gederite had charge and over the cellars of oil [was] Joash
L10 10 1 Krn 27:28 miał za I ponad drzewami oliwnymi i na jawor drzew to że [było] w niskich równin [Było] Baal-Chanan Gederite miał za i nad piwnicami ropy [Było] Joasz
L11 11 1 Krn 27:28 ve·'al- haz·zei·Tim ve·hash·shik·Mim 'a·Sher bash·she·fe·Lah, Ba·'al cha·Nan hag·ge·de·Ri; sa·Mek ve·'al- o·tze·Rot hash·She·men yo·'Ash. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:28 we al - haz ze tim we hasz sziq mim a szer Basz sze fe la Ba al Ha nan haG Ge de ri s we al - oc rot hasz sze men jo asz s
L13 13 1 Krn 27:28 wü`al-hazzêtîm wühaššiqmîm ´ášer Baššüpëlâ Baº`al Hänän haGGüdërî s wü`al-´öcrôt haššeºmen yô`äš s
L14 14 1 Krn 27:28 2780/5759 19/38 2/7 3599/5499 11/20 3800/6522 5/5 1/1 2781/5759 27/79 130/193 2/2
L15 15 1 Krn 27:28 And over the olive trees and the sycomore trees that [were] in the low plains [was] Baalhanan the Gederite: and over the cellars of oil [was] Joash:
L16 16 1 Krn 27:28  28 And over the olive trees <02132> and the sycomore trees <08256> that were in the low plains <08219> was Baalhanan <01177> the Gederite <01451>: and over the cellars <0214> of oil <08081> was Joash <03135>:
L01 1 1 Krn 27:29   1 Krn 27:29  29 A nad stad <01241>, które karmione <07462> (08802) w Sharon <08289> było Shitrai <07861> Szaronu <08290>: i nad stadami <01241>, które były w dolinach <06010> było Szafat < 08202> syn <01121> z Adlai <05724>:                                                                                          
L02 2 1 Krn 27:29 Nad bydłem pasącym się w Szaronie - Szitraj z Szaronu, a nad bydłem w dolinach - Szafat, syn Adlaja.
L03 3 1 Krn 27:29 וְעַל־ הַבָּקָר֙ הָרֹעִ֣ים בַּשָּׁר֔וֹן [שִׁטְרַי כ] (שִׁרְטַ֖י ק) הַשָּׁרוֹנִ֑י וְעַל־ הַבָּקָר֙ בָּֽעֲמָקִ֔ים שָׁפָ֖ט בֶּן־ עַדְלָֽי׃ ס
L04 4 1 Krn 27:29 וְ/עַל־ הַ/בָּקָר֙ הָ/רֹעִ֣ים בַּ/שָּׁר֔וֹן שטרי שִׁרְטַ֖י הַ/שָּׁרוֹנִ֑י וְ/עַל־ הַ/בָּקָר֙ בָּֽ/עֲמָקִ֔ים שָׁפָ֖ט בֶּן־ עַדְלָֽי׃ ס
L05 5 1 Krn 27:29 we•'al- hab•ba•<Kar> ha•ro•'<Im> basz•sza•<Ron>, [szit•rai ch] (szir•<Tai> k) hasz•sza•ro•<Ni>; we•'al- hab•ba•<Kar> ba•'a•ma•<Kim>, sza•<Fat> ben- 'ad•<Lai>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:29 H5921H5921 H1241H1241 H7462H7462 H8289H8289 H8290H8290 H5921H5921 H1241H1241 H6010H6010 H8202H8202 H1121H1121 H5724H5724
L07 7 1 Krn 27:29 above bull break Lasharon Shitrai Sharonite above bull dale Shaphat afflicted Adlai
L08 8 1 Krn 27:29 powyżej byk złamać Lasharon Shitrai Szaronu powyżej byk kotlina Szafat dotknięty Adlai
L09 9 1 Krn 27:29 had charge And over the herds that fed in Sharon Shitrai the Sharonite had charge and over the herds [that were] in the valleys [was] Shaphat the son of Adlai
L10 10 1 Krn 27:29 miał za I przez stada że Fed w Sharon Shitrai Szaronu miał za i przez stada [Które] w dolinach [Było] Szafat syn z Adlai
L11 11 1 Krn 27:29 ve·'al- hab·ba·Kar ha·ro·'Im bash·sha·Ron, [shit·rai ch] (shir·Tai k) hash·sha·ro·Ni; ve·'al- hab·ba·Kar ba·'a·ma·Kim, sha·Fat ben- 'ad·Lai. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:29 we al - haB Ba qar ha ro im Basz sza ron (szit raj) [szir taj] hasz sza ro ni we al - haB Ba qar Ba a ma qim sza fat Ben - ad laj s
L13 13 1 Krn 27:29 wü`al-haBBäqär härö`îm Baššärôn (ši†ray) [šir†ay] haššärônî wü`al-haBBäqär Bä|`ámäqîm šäpä† Ben-`adläy s
L14 14 1 Krn 27:29 2782/5759 137/183 38/164 3/7 1/1 1/1 2783/5759 138/183 43/69 8/8 3378/4921 1/1
L15 15 1 Krn 27:29 And over the herds that fed in Sharon [was] Shitrai the Sharonite: and over the herds [that were] in the valleys [was] Shaphat the son of Adlai:
L16 16 1 Krn 27:29  29 And over the herds <01241> that fed <07462> (08802) in Sharon <08289> was Shitrai <07861> the Sharonite <08290>: and over the herds <01241> that were in the valleys <06010> was Shaphat <08202> the son <01121> of Adlai <05724>:
L01 1 1 Krn 27:30   1 Krn 27:30  30 Przez wielbłądów <01581> też było Obilu <0179> Izmaelita <03459>: i nad osły <0860> było Jehdeiah <03165> Meronothite <04824>:                                                                                                
L02 2 1 Krn 27:30 Nad wielbłądami - Obil Izmaelita; nad oślicami - Jechdejasz z Meronot.
L03 3 1 Krn 27:30 וְעַל־ הַ֨גְּמַלִּ֔ים אוֹבִ֖יל הַיִּשְׁמְעֵלִ֑י וְעַל־ הָ֣אֲתֹנ֔וֹת יֶחְדְּיָ֖הוּ הַמֵּרֹנֹתִֽי׃ ס
L04 4 1 Krn 27:30 וְ/עַל־ הַ֨/גְּמַלִּ֔ים אוֹבִ֖יל הַ/יִּשְׁמְעֵלִ֑י וְ/עַל־ הָ֣/אֲתֹנ֔וֹת יֶחְדְּיָ֖הוּ הַ/מֵּרֹנֹתִֽי׃ ס
L05 5 1 Krn 27:30 we•'al- hag•ge•mal•<Lim>, o•<wil> hai•jisz•me•'e•<Li>; we•'al- ha•'a•to•<Not>, jech•de•<ja>•hu ham•me•ro•no•<Ti>. sa•<Mek>
L06 6 1 Krn 27:30 H5921H5921 H1581H1581 H0179H0179 H3459H3459 H5921H5921 H0860H0860 H3165H3165 H4824H4824
L07 7 1 Krn 27:30 above camel Obil Ishmaelite above ass Jehdeiah Meronothite
L08 8 1 Krn 27:30 powyżej wielbłąd Obilu Izmaelita powyżej osiołek Jehdeiah Meronothite
L09 9 1 Krn 27:30 had charge Over the camels also [was] Obil the Ishmaelite had charge and over the asses [was] Jehdeiah the Meronothite
L10 10 1 Krn 27:30 miał za Przez wielbłądy też [było] Obilu Izmaelita miał za i nad osły [Było] Jehdeiah Meronothite
L11 11 1 Krn 27:30 ve·'al- hag·ge·mal·Lim, o·Vil hai·yish·me·'e·Li; ve·'al- ha·'a·to·Not, yech·de·Ya·hu ham·me·ro·no·Ti. sa·Mek
L12 12 1 Krn 27:30 we al - haG Ge mal lim o wil haj jisz me e li we al - ha a to not jeH De ja hu ham me ro no ti s
L13 13 1 Krn 27:30 wü`al-haºGGümallîºm ´ôbîl hayyišmü`ëlî wü`al-h亴átönôt yeHDüyäºhû hammërönötî s
L14 14 1 Krn 27:30 2784/5759 40/54 1/1 7/8 2785/5759 30/34 2/2 1/2
L15 15 1 Krn 27:30 Over the camels also [was] Obil the Ishmaelite: and over the asses [was] Jehdeiah the Meronothite:
L16 16 1 Krn 27:30  30 Over the camels <01581> also was Obil <0179> the Ishmaelite <03459>: and over the asses <0860> was Jehdeiah <03165> the Meronothite <04824>:
L01 1 1 Krn 27:31   1 Krn 27:31  31 A nad stad <06629> było Jaziz <03151> Hagerite <01905>. Wszyscy oni byli władcy <08269> substancji <07399>, który był królem <04428> Dawida <01732>.                                                                                              
L02 2 1 Krn 27:31 Nad owcami - Jaziz Hagryta. Ci wszyscy byli zarządcami w majętności króla Dawida.
L03 3 1 Krn 27:31 וְעַל־ הַצֹּ֖אן יָזִ֣יז הַֽהַגְרִ֑י כָּל־ אֵ֙לֶּה֙ שָׂרֵ֣י הָרְכ֔וּשׁ אֲשֶׁ֖ר לַמֶּ֥לֶךְ דָּוִֽיד׃
L04 4 1 Krn 27:31 וְ/עַל־ הַ/צֹּ֖אן יָזִ֣יז הַֽ/הַגְרִ֑י כָּל־ אֵ֙לֶּה֙ שָׂרֵ֣י הָ/רְכ֔וּשׁ אֲשֶׁ֖ר לַ/מֶּ֥לֶךְ דָּוִֽיד׃
L05 5 1 Krn 27:31 we•'al- hac•<con> ja•<Ziz> ha•hag•<Ri>; kol- 'el•le sa•<Re> ha•re•<Chusz>, 'a•<szer> lam•<Me>•lech da•<wid>.
L06 6 1 Krn 27:31 H5921H5921 H6629H6629 H3151H3151 H1905H1905 H3605H3605 H0428H0428 H8269H8269 H7399H7399 H0834H0834 H4428H4428 H1732H1732
L07 7 1 Krn 27:31 above cattle Jaziz Hagarene all manner another captain  good after king David
L08 8 1 Krn 27:31 powyżej bydło Jaziz Hagarene wszelkiego rodzaju inny kapitan dobry po król David
L09 9 1 Krn 27:31 had charge And over the flocks [was] Jaziz the Hagerite All these All these [were] the rulers of the substance which which [was] king David's
L10 10 1 Krn 27:31 miał za I przez stada [Było] Jaziz Hagerite Wszystko te Wszystko to [były] władcy substancji który co [jest] królem David-tych
L11 11 1 Krn 27:31 ve·'al- hatz·Tzon ya·Ziz ha·hag·Ri; kol- 'el·leh sa·Rei ha·re·Chush, 'a·Sher lam·Me·lech da·Vid.
L12 12 1 Krn 27:31 we al - hac con ja ziz ha hag ri Kol - el le sa re ha re chusz a szer lam me lech Da wid
L13 13 1 Krn 27:31 wü`al-haccö´n yäzîz ha|hagrî Kol-´ëºllè Särê härükûš ´ášer lammeºlek Däwîd
L14 14 1 Krn 27:31 2786/5759 157/274 1/1 5/6 2950/5415 489/745 184/421 14/28 3600/5499 1342/2519 846/1075
L15 15 1 Krn 27:31 And over the flocks [was] Jaziz the Hagerite. All these [were] the rulers of the substance which [was] king David's.
L16 16 1 Krn 27:31  31 And over the flocks <06629> was Jaziz <03151> the Hagerite <01905>. All these were the rulers <08269> of the substance <07399> which was king <04428> David's <01732>.
L01 1 1 Krn 27:32   1 Krn 27:32  32 Również Jonathan <03083> Dawida <01732> wujek <01730> był doradcą <03289> (08802), mądry <0995> (08688) człowiek <0376> i pisarz <05608> (08802): Jechiel < 03171> syn <01121> z Hachmoni <02453> był z królewskiego <04428> synowie <01121>:                                                                                      
L02 2 1 Krn 27:32 Jonatan, stryj Dawida, był jego doradcą jako człowiek roztropny i uczony. Jechiel, syn Chakmoniego, zajmował się synami królewskimi.
L03 3 1 Krn 27:32 וִֽיהוֹנָתָ֤ן דּוֹד־ דָּוִיד֙ יוֹעֵ֔ץ אִישׁ־ מֵבִ֥ין וְסוֹפֵ֖ר ה֑וּא וִֽיחִיאֵ֥ל בֶּן־ חַכְמוֹנִ֖י עִם־ בְּנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃
L04 4 1 Krn 27:32 וִֽ/יהוֹנָתָ֤ן דּוֹד־ דָּוִיד֙ יוֹעֵ֔ץ אִישׁ־ מֵבִ֥ין וְ/סוֹפֵ֖ר ה֑וּא וִֽ/יחִיאֵ֥ל בֶּן־ חַכְמוֹנִ֖י עִם־ בְּנֵ֥י הַ/מֶּֽלֶךְ׃
L05 5 1 Krn 27:32 wi•ho•na•<Tan> dod- da•<wid> jo•'<Ec>, isz- me•<win> we•so•<Fer> <Hu>; wi•chi•'<El> ben- chach•mo•<Ni> im- be•<Ne> ham•<Me>•lech.
L06 6 1 Krn 27:32 H3083H3083 H1730H1730 H1732H1732 H3289H3289 H0376H0376 H0995H0995 H5608H5608 H1931H1931 H3171H3171 H1121H1121 H2453H2453 H5973H5973 H1121H1121 H4428H4428
L07 7 1 Krn 27:32 Jonathan beloved David advertise great attend commune he Jehiel afflicted Hachmoni accompanying afflicted king
L08 8 1 Krn 27:32 Jonathan umiłowany David reklamować wielki uczęszczać gmina on Jechiel dotknięty Hachmoni towarzyszący dotknięty król
L09 9 1 Krn 27:32 Also Jonathan uncle David's was a counsellor man a wise and a scribe he and Jehiel the son of Hachmoni tutored sons [was] with the king's
L10 10 1 Krn 27:32 Również Jonathan wujek David-tych był doradcą mężczyzna mądry i skryby on Jechiel syn z Hachmoni szkolony Synowie [Było] z króla
L11 11 1 Krn 27:32 vi·ho·na·Tan dod- da·Vid yo·'Etz, ish- me·Vin ve·so·Fer Hu; vi·chi·'El ben- chach·mo·Ni im- be·Nei ham·Me·lech.
L12 12 1 Krn 27:32 wi ho na tan Dod - Da wid jo ec isz - me win we so fer hu wi Hi el Ben - Hach mo ni im - Be ne ham me lech        
L13 13 1 Krn 27:32 wî|hônätän Dôd-Däwîd yô`ëc ´îš-mëbîn wüsôpër hû´ wî|Hî´ël Ben-Hakmônî `im-Bünê hammeºlek        
L14 14 1 Krn 27:32 75/80 11/61 847/1075 21/78 1332/2004 18/168 58/161 1146/1867 5/13 3379/4921 2/2 665/1043 3380/4921 1343/2519
L15 15 1 Krn 27:32 Also Jonathan David's uncle was a counsellor, a wise man, and a scribe: and Jehiel the son of Hachmoni [was] with the king's sons:
L16 16 1 Krn 27:32  32 Also Jonathan <03083> David's <01732> uncle <01730> was a counsellor <03289> (08802), a wise <0995> (08688) man <0376>, and a scribe <05608> (08802): and Jehiel <03171> the son <01121> of Hachmoni <02453> was with the king's <04428> sons <01121>:
L01 1 1 Krn 27:33   1 Krn 27:33  33 I Achitofel <0302> było króla <04428> doradca <03289> (08802) i Chuszaj <02365> Archite <0757> był królewski <04428> towarzysz <07453>:                                                                                                
L02 2 1 Krn 27:33 Achitofel był doradcą królewskim, a Chuszaj Arkijczyk był przyjacielem króla.
L03 3 1 Krn 27:33 וַאֲחִיתֹ֖פֶל יוֹעֵ֣ץ לַמֶּ֑לֶךְ ס וְחוּשַׁ֥י הָאַרְכִּ֖י רֵ֥עַ הַמֶּֽלֶךְ׃
L04 4 1 Krn 27:33 וַ/אֲחִיתֹ֖פֶל יוֹעֵ֣ץ לַ/מֶּ֑לֶךְ ס וְ/חוּשַׁ֥י הָ/אַרְכִּ֖י רֵ֥עַ הַ/מֶּֽלֶךְ׃
L05 5 1 Krn 27:33 wa•'a•chi•<To>•fel jo•'<Ec> lam•<Me>•lech; sa•<Mek> we•chu•<szai> ha•'ar•<Ki> <Re>•a' ham•<Me>•lech.
L06 6 1 Krn 27:33 H0302H0302 H3289H3289 H4428H4428 H2365H2365 H0757H0757 H7453H7453 H4428H4428
L07 7 1 Krn 27:33 Ahithophel advertise king Hushai Archi brother king
L08 8 1 Krn 27:33 Achitofel reklamować król Chuszaj Archi brat król
L09 9 1 Krn 27:33 And Ahithophel counsellor [was] the king's and Hushai the Archite companion [was] the king's
L10 10 1 Krn 27:33 I Achitofel doradca [Było] króla i Chuszaj Archite towarzysz [Było] króla
L11 11 1 Krn 27:33 va·'a·chi·To·fel yo·'Etz lam·Me·lech; sa·Mek ve·chu·Shai ha·'ar·Ki Re·a' ham·Me·lech.
L12 12 1 Krn 27:33 wa a Hi to fel jo ec lam me lech s we Hu szaj ha ar Ki re a ham me lech
L13 13 1 Krn 27:33 wa´áHîtöºpel yô`ëc lammeºlek s wüHûšay hä´arKî rëª` hammeºlek
L14 14 1 Krn 27:33 19/20 22/78 1344/2519 14/14 6/6 80/185 1345/2519
L15 15 1 Krn 27:33 And Ahithophel [was] the king's counsellor: and Hushai the Archite [was] the king's companion:
L16 16 1 Krn 27:33  33 And Ahithophel <0302> was the king's <04428> counsellor <03289> (08802): and Hushai <02365> the Archite <0757> was the king's <04428> companion <07453>:
L01 1 1 Krn 27:34   1 Krn 27:34  34 A po <0310> Achitofel <0302> był Jojada <03077> syn <01121> Benajasza <01141> i Abiatar <054>: i ogólny <08269> królewskiego <04428> wojsko <06635> był Joab <03097>.                                                                                            
L02 2 1 Krn 27:34 Po Achitofelu byli Jojada, syn Benajasza, i Abiatar. Dowódcą wojska królewskiego był Joab.
L03 3 1 Krn 27:34 וְאַחֲרֵ֣י אֲחִיתֹ֗פֶל יְהוֹיָדָ֤ע בֶּן־ בְּנָיָ֙הוּ֙ וְאֶבְיָתָ֔ר וְשַׂר־ צָבָ֥א לַמֶּ֖לֶךְ יוֹאָֽב׃ פ
L04 4 1 Krn 27:34 וְ/אַחֲרֵ֣י אֲחִיתֹ֗פֶל יְהוֹיָדָ֤ע בֶּן־ בְּנָיָ֙הוּ֙ וְ/אֶבְיָתָ֔ר וְ/שַׂר־ צָבָ֥א לַ/מֶּ֖לֶךְ יוֹאָֽב׃ פ
L05 5 1 Krn 27:34 we•'a•cha•<Re> 'a•chi•<To>•fel, je•ho•ja•<Da>' ben- be•na•<ja>•hu we•'ew•ja•<Tar>, we•sar- ca•<wa> lam•<Me>•lech jo•'<Aw>. <Pe>
L06 6 1 Krn 27:34 H0310H0310 H0302H0302 H3077H3077 H1121H1121 H1141H1141 H0054H0054 H8269H8269 H6635H6635 H4428H4428 H3097H3097
L07 7 1 Krn 27:34 after that Ahithophel Jehoiada afflicted Benaiah Abiathar captain  appointed time king Joab
L08 8 1 Krn 27:34 po tym Achitofel Jojada dotknięty Benajasz Abiatar kapitan wyznaczony czas król Joab
L09 9 1 Krn 27:34 And after Ahithophel [was] Jehoiada the son of Benaiah and Abiathar and the general army of the king's [was] Joab
L10 10 1 Krn 27:34 I po Achitofel [Było] Jojada syn Benajasza i Abiatar i ogólny armia z króla [Było] Joab
L11 11 1 Krn 27:34 ve·'a·cha·Rei 'a·chi·To·fel, ye·ho·ya·Da' ben- be·na·Ya·hu ve·'ev·ya·Tar, ve·sar- tza·Va lam·Me·lech yo·'Av. Peh
L12 12 1 Krn 27:34 we a Ha re a Hi to fel je ho ja da Ben - Be na ja hu we ew ja tar we sar - ca wa lam me lech jo aw P
L13 13 1 Krn 27:34 wü´aHárê ´áHîtöºpel yühôyädä` Ben-Bünäyäºhû wü´ebyätär wüSar-cäbä´ lammeºlek yô´äb P
L14 14 1 Krn 27:34 501/712 20/20 30/51 3381/4921 34/42 30/30 185/421 173/484 1346/2519 141/145
L15 15 1 Krn 27:34 And after Ahithophel [was] Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar: and the general of the king's army [was] Joab.
L16 16 1 Krn 27:34  34 And after <0310> Ahithophel <0302> was Jehoiada <03077> the son <01121> of Benaiah <01141>, and Abiathar <054>: and the general <08269> of the king's <04428> army <06635> was Joab <03097>.
Copyright by Cezary Podolski