Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-1Sm15-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 1 Sm 15:1 1 Sm 15 1 Sm 15:1  1 Samuel <08050> powiedział również, <0559> (08799) Saulowi <07586> Pan <03068> wysłane <07971> (08804) ja namaścić <04886> (08800) cię królem <04428> nad swoim ludem <05971>, nad Izraelem <03478>: Teraz więc słuchajcie <08085> (08798) Ty do głosu <06963> wyrazów <01697> Pana <03068>.                                                                                  
L02 2 1 Sm 15:1 Potem rzekł Samuel do Saula: To mnie posłał Pan, aby cię namaścić na króla nad swoim ludem, nad Izraelem. Posłuchaj więc teraz słów Pana.
L03 3 1 Sm 15:1 וַיֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֶל־ שָׁא֔וּל אֹתִ֨י שָׁלַ֤ח יְהוָה֙ לִמְשָׁחֳךָ֣ לְמֶ֔לֶךְ עַל־ עַמּ֖וֹ עַל־ יִשְׂרָאֵ֑ל וְעַתָּ֣ה שְׁמַ֔ע לְק֖וֹל דִּבְרֵ֥י יְהוָֽה׃ ס
L04 4 1 Sm 15:1 וַ/יֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֶל־ שָׁא֔וּל אֹתִ֨/י שָׁלַ֤ח יְהוָה֙ לִ/מְשָׁחֳ/ךָ֣ לְ/מֶ֔לֶךְ עַל־ עַמּ֖/וֹ עַל־ יִשְׂרָאֵ֑ל וְ/עַתָּ֣ה שְׁמַ֔ע לְ/ק֖וֹל דִּבְרֵ֥י יְהוָֽה׃ ס
L05 5 1 Sm 15:1 wai•<jo>•mer sze•mu•'<El> el- sza•'<Ul>, 'o•<Ti> sza•<Lach> <jah>•we lim•szo•cho•<Cha> le•<Me>•lech, al- am•<Mo> al- jis•ra•'<El>; we•'at•<Ta> sze•<Ma>', le•<Kol> diw•<Re> <jah>•we. sa•<Mek>
L06 6 1 Sm 15:1 H0559H0559 H8050H8050 H0413H0413 H7586H7586 H0853H0853 H7971H7971 H3068H3068 H4886H4886 H4428H4428 H5921H5921 H5971H5971 H5921H5921 H3478H3478 H6258H6258 H8085H8085 H6963H6963 H1697H1697 H3068H3068
L07 7 1 Sm 15:1 answer Samuel about Saul forsake Jehovah anoint king above folk above Israel henceforth attentively aloud act Jehovah
L08 8 1 Sm 15:1 odpowiedź Samuel o Saul zapierać się Jahwe pomazać król powyżej ludowy powyżej Izrael odtąd uważnie głośno działać Jahwe
L09 9 1 Sm 15:1 also said Samuel to unto Saul sent The LORD me to anoint thee [to be] king over over his people over over Israel now now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD
L10 10 1 Sm 15:1 powiedział również, Samuel do Saulowi wysłany Pan mnie namaścić cię [by być] król przez nad swoim ludem przez nad Izraelem teraz Teraz więc słuchać ty do głosu ze słów Pana
L11 11 1 Sm 15:1 vai·Yo·mer she·mu·'El el- sha·'Ul, 'o·Ti sha·Lach Yah·weh lim·sho·cho·Cha le·Me·lech, al- am·Mo al- Yis·ra·'El; ve·'at·Tah she·Ma', le·Kol div·Rei Yah·weh. sa·Mek
L12 12 1 Sm 15:1 waj jo mer sze mu el el - sza ul o ti sza laH jhwh(a do naj) lim szo Hó cha le me lech al - am mo al - jis ra el we aT Ta sze ma le qol Diw re jhwh(a do naj) s
L13 13 1 Sm 15:1 wayyöº´mer šümû´ël ´el-šä´ûl ´ötî šälaH yhwh(´ädönäy) limšoHókä lümeºlek `al-`ammô `al-yiSrä´ël wü`aTTâ šüma` lüqôl Dibrê yhwh(´ädönäy) s
L14 14 1 Sm 15:1 2002/5298 85/140 2287/5500 88/406 5510/11047 284/847 2333/6220 34/69 273/2519 1831/5759 678/1866 1832/5759 1029/2505 150/431 321/1154 141/507 343/1428 2334/6220
L15 15 1 Sm 15:1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee [to be] king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD.
L16 16 1 Sm 15:1  1 Samuel <08050> also said <0559> (08799) unto Saul <07586>, The LORD <03068> sent <07971> (08804) me to anoint <04886> (08800) thee to be king <04428> over his people <05971>, over Israel <03478>: now therefore hearken <08085> (08798) thou unto the voice <06963> of the words <01697> of the LORD <03068>.
L01 1 1 Sm 15:2   1 Sm 15:2  2 Tak mówi <0559> (08804) Pan <03068> zastępów <06635>, pamiętam <06485> (08804), co Amalek <06002> nie <06213> (08804) do Izraela <03478>, jak położył <07760> (08804) czekać na niego w sposób <01870>, kiedy wpadł <05927> (08800) z Egiptu <04714>.                                                                                      
L02 2 1 Sm 15:2 Tak mówi Pan Zastępów: Ukarzę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu.
L03 3 1 Sm 15:2 כֹּ֤ה אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת פָּקַ֕דְתִּי אֵ֛ת אֲשֶׁר־ עָשָׂ֥ה עֲמָלֵ֖ק לְיִשְׂרָאֵ֑ל אֲשֶׁר־ שָׂ֥ם לוֹ֙ בַּדֶּ֔רֶךְ בַּעֲלֹת֖וֹ מִמִּצְרָֽיִם׃
L04 4 1 Sm 15:2 כֹּ֤ה אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת פָּקַ֕דְתִּי אֵ֛ת אֲשֶׁר־ עָשָׂ֥ה עֲמָלֵ֖ק לְ/יִשְׂרָאֵ֑ל אֲשֶׁר־ שָׂ֥ם ל/וֹ֙ בַּ/דֶּ֔רֶךְ בַּ/עֲלֹת֖/וֹ מִ/מִּצְרָֽיִם׃
L05 5 1 Sm 15:2 ko 'a•<Mar> <jah>•we ce•wa•'ot, pa•<Kad>•ti 'et a•<szer>- 'a•<Sa> 'a•ma•<Lek> le•<jis>•ra•'<El>; a•<szer>- sam lo bad•<De>•rech, ba•'a•lo•<To> mi•mic•<Ra>•jim.
L06 6 1 Sm 15:2 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H6635H6635 H6485H6485 H0853H0853 H0834H0834 H6213H6213 H6002H6002 H3478H3478 H0834H0834 H7760H7760 H0000 H1870H1870 H5927H5927 H4714H4714
L07 7 1 Sm 15:2 such answer Jehovah appointed time appoint after accomplish Amalek Israel after appoint along arise  Egypt
L08 8 1 Sm 15:2 taki odpowiedź Jahwe wyznaczony czas powołać po zrealizować Amalek Izrael po powołać wzdłuż powstać Egipt
L09 9 1 Sm 15:2 Thus Thus saith the LORD of hosts I remember what did [that] which Amalek to Israel how how he laid [wait] for him in the way when he came up from Egypt
L10 10 1 Sm 15:2 Tak więc Tak mówi Pan Zastępów Pamiętam co nie [Że], który Amalek do Izraela jak jak położył [Poczekaj] dla niego w sposób kiedy wpadł z Egiptu
L11 11 1 Sm 15:2 koh 'a·Mar Yah·weh tze·va·'ot, pa·Kad·ti 'et a·Sher- 'a·Sah 'a·ma·Lek le·Yis·ra·'El; a·Sher- sam lo bad·De·rech, ba·'a·lo·To mi·mitz·Ra·yim.
L12 12 1 Sm 15:2 Ko a mar jhwh(a do naj) ce wa ot Pa qad Ti et a szer - a sa a ma leq le jis ra el a szer - sam lo BaD De rech Ba a lo to mim mic ra jim    
L13 13 1 Sm 15:2 ´ämar yhwh(´ädönäy) cübä´ôt PäqaºdTî ´ët ´ášer-`äSâ `ámälëq lüyiSrä´ël ´ášer-Säm BaDDeºrek Ba`álötô mimmicräºyim    
L14 14 1 Sm 15:2 65/576 2003/5298 2335/6220 105/484 149/301 5511/11047 2487/5499 1070/2617 22/39 1030/2505 2488/5499 202/581 2652/6522 162/700 374/883 328/614
L15 15 1 Sm 15:2 Thus saith the LORD of hosts, I remember [that] which Amalek did to Israel, how he laid [wait] for him in the way, when he came up from Egypt.
L16 16 1 Sm 15:2  2 Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068> of hosts <06635>, I remember <06485> (08804) that which Amalek <06002> did <06213> (08804) to Israel <03478>, how he laid <07760> (08804) wait for him in the way <01870>, when he came up <05927> (08800) from Egypt <04714>.
L01 1 1 Sm 15:3   1 Sm 15:3  3 A teraz idź <03212> (08798) obłożył <05221> (08689) Amalek <06002> i całkowicie zniszczyć <02763> (08689) wszystko, co mają i części <02550> (08799) im nie, ale zabij < 04191> (08689) zarówno człowiek <0376> i kobieta <0802>, niemowlę <05768> i ssania <03243> (08802), wół <07794> i owca <07716>, wielbłąd <01581> i osiołek <02543>.                                                                                
L02 2 1 Sm 15:3 Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły.
L03 3 1 Sm 15:3 עַתָּה֩ לֵ֨ךְ וְהִכִּֽיתָ֜ה אֶת־ עֲמָלֵ֗ק וְהַֽחֲרַמְתֶּם֙ אֶת־ כָּל־ אֲשֶׁר־ ל֔וֹ וְלֹ֥א תַחְמֹ֖ל עָלָ֑יו וְהֵמַתָּ֞ה מֵאִ֣ישׁ עַד־ אִשָּׁ֗ה מֵֽעֹלֵל֙ וְעַד־ יוֹנֵ֔ק מִשּׁ֣וֹר וְעַד־ שֶׂ֔ה מִגָּמָ֖ל וְעַד־ חֲמֽוֹר׃ ס
L04 4 1 Sm 15:3 עַתָּה֩ לֵ֨ךְ וְ/הִכִּֽיתָ֜ה אֶת־ עֲמָלֵ֗ק וְ/הַֽחֲרַמְתֶּם֙ אֶת־ כָּל־ אֲשֶׁר־ ל֔/וֹ וְ/לֹ֥א תַחְמֹ֖ל עָלָ֑י/ו וְ/הֵמַתָּ֞ה מֵ/אִ֣ישׁ עַד־ אִשָּׁ֗ה מֵֽ/עֹלֵל֙ וְ/עַד־ יוֹנֵ֔ק מִ/שּׁ֣וֹר וְ/עַד־ שֶׂ֔ה מִ/גָּמָ֖ל וְ/עַד־ חֲמֽוֹר׃ ס
L05 5 1 Sm 15:3 'at•<Ta> lech we•hik•ki•<Ta> et- 'a•ma•<Lek>, we•ha•cha•ram•<Tem> et- kol- a•<szer>- lo, we•<Lo> tach•<Mol> 'a•<Law>; we•he•mat•<Ta> me•'<Isz> ad- 'isz•<sza>, me•'o•<Lel> we•'ad- jo•<Nek>, misz•<szor> we•'ad- <Se>, mig•ga•<Mal> we•'ad- cha•<Mor>. sa•<Mek>
L06 6 1 Sm 15:3 H6258H6258 H1980H1980 H5221H5221 H0853H0853 H6002H6002 H2763H2763 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H0000 H3808H3808 H2550H2550 H5921H5921 H4191H4191 H0376H0376 H5704H5704 H0802H0802 H5768H5768 H5704H5704 H3243H3243 H7794H7794 H5704H5704 H7716H7716 H1581H1581 H5704H5704 H2543H2543
L07 7 1 Sm 15:3 henceforth along beat Amalek make accursed all manner after before have compassion above crying great against ess babe against give milk bull against lesser camel against ass
L08 8 1 Sm 15:3 odtąd wzdłuż bić Amalek uczynić przeklęty wszelkiego rodzaju po przed współczuć powyżej płacz wielki przed es dziecko przed dają mleko byk przed mniej wielbłąd przed osiołek
L09 9 1 Sm 15:3 Now go and smite Amalek and utterly destroy all after not all that they have and spare but them not but slay both man against and woman infant against and suckling ox against and sheep camel against and ass
L10 10 1 Sm 15:3 Teraz iść obłożył Amalek i całkowicie zniszczyć wszystko po nie wszystko, co mają i oszczędzić ale im, ale nie zabijajcie zarówno mężczyzna przed i kobieta niemowlę przed i ssania wół przed i owiec wielbłąd przed i osiołek
L11 11 1 Sm 15:3 'at·Tah lech ve·hik·ki·Tah et- 'a·ma·Lek, ve·ha·cha·ram·Tem et- kol- a·Sher- lo, ve·Lo tach·Mol 'a·Lav; ve·he·mat·Tah me·'Ish ad- 'ish·Shah, me·'o·Lel ve·'ad- yo·Nek, mish·Shor ve·'ad- Seh, mig·ga·Mal ve·'ad- cha·Mor. sa·Mek
L12 12 1 Sm 15:3 aT Ta lech we hiK Ki ta et - a ma leq we ha Ha ram Tem et - Kol - a szer - lo we lo taH mol a law we he maT Ta me isz ad - isz sza me o lel we ad - jo neq misz szor we ad - se miG Ga mal we ad - Ha mor s
L13 13 1 Sm 15:3 `aTTâ lëk wühiKKî|tâ ´et-`ámälëq wüha|HáramTem ´et-Kol-´ášer-lô wülö´ taHmöl `äläyw wühëmaTTâ më´îš `ad-´iššâ më|`ölël wü`ad-yônëq miššôr wü`ad-Sè miGGämäl wü`ad-Hámôr s
L14 14 1 Sm 15:3 151/431 543/1542 183/500 5512/11047 23/39 31/52 5513/11047 2090/5415 2489/5499 2653/6522 1682/5164 3/41 1833/5759 388/836 863/2004 514/1259 414/781 1/21 515/1259 13/32 60/79 516/1259 32/47 33/54 517/1259 58/96
L15 15 1 Sm 15:3 Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass.
L16 16 1 Sm 15:3  3 Now go <03212> (08798) and smite <05221> (08689) Amalek <06002>, and utterly destroy <02763> (08689) all that they have, and spare <02550> (08799) them not; but slay <04191> (08689) both man <0376> and woman <0802>, infant <05768> and suckling <03243> (08802), ox <07794> and sheep <07716>, camel <01581> and ass <02543>.
L01 1 1 Sm 15:4   1 Sm 15:4  4 Saul <07586> zebrał <08085> <00> ludzie <05971> razem <08085> (08762) i numerowane <06485> (08799) im w Telaim <02923>, dwieście <03967> tys <0505> piechoty <07273>, a dziesięć <06235> tys <0505> ludzie <0376> Judy <03063>.                                                                                        
L02 2 1 Sm 15:4 Saul zwołał wtedy lud i dokonał jego przeglądu w Telam, dwustu tysięcy piechoty oraz dziesięciu tysięcy <spośród pokolenia Judy>.
L03 3 1 Sm 15:4 וַיְשַׁמַּ֤ע שָׁאוּל֙ אֶת־ הָעָ֔ם וַֽיִּפְקְדֵם֙ בַּטְּלָאִ֔ים מָאתַ֥יִם אֶ֖לֶף רַגְלִ֑י וַעֲשֶׂ֥רֶת אֲלָפִ֖ים אֶת־ אִ֥ישׁ יְהוּדָֽה׃
L04 4 1 Sm 15:4 וַ/יְשַׁמַּ֤ע שָׁאוּל֙ אֶת־ הָ/עָ֔ם וַֽ/יִּפְקְדֵ/ם֙ בַּ/טְּלָאִ֔ים מָאתַ֥יִם אֶ֖לֶף רַגְלִ֑י וַ/עֲשֶׂ֥רֶת אֲלָפִ֖ים אֶת־ אִ֥ישׁ יְהוּדָֽה׃
L05 5 1 Sm 15:4 waj•szam•<Ma>' sza•'<Ul> et- ha•'<Am>, wai•jif•ke•<Dem> bat•te•la•'<Im>, ma•<Ta>•jim '<E>•lef rag•<Li>; wa•'a•<Se>•ret 'a•la•<Fim> et- 'isz je•hu•<Da>.
L06 6 1 Sm 15:4 H8085H8085 H7586H7586 H0853H0853 H5971H5971 H6485H6485 H2923H2923 H3967H3967 H0505H0505 H7273H7273 H6235H6235 H0505H0505 H0853H0853 H0376H0376 H3063H3063
L07 7 1 Sm 15:4 attentively Saul folk appoint Telaim hundredfold thousand foot soldier ten thousand great Judah
L08 8 1 Sm 15:4 uważnie Saul ludowy powołać Telaim stokrotny tysiąc stopa żołnierz dziesięć tysiąc wielki Juda
L09 9 1 Sm 15:4 together And Saul the people and numbered them in Telaim two hundred thousand footmen and ten thousand men of Judah
L10 10 1 Sm 15:4 razem Saul ludzie i ponumerowane im w Telaim dwieście tysiąc piechoty i dziesięć tysiąc mężczyźni Judy
L11 11 1 Sm 15:4 vay·sham·Ma' sha·'Ul et- ha·'Am, vai·yif·ke·Dem bat·te·la·'Im, ma·Ta·yim 'E·lef rag·Li; va·'a·Se·ret 'a·la·Fim et- 'ish ye·hu·Dah.
L12 12 1 Sm 15:4 wa je szam ma sza ul et - ha am waj jif qe dem Bat te la im ma ta jim e lef rag li wa a se ret a la fim et - isz je hu da
L13 13 1 Sm 15:4 wayüšamma` šä´ûl ´et-hä`äm wa|yyipqüdëm Ba††ülä´îm mä´taºyim ´eºlep raglî wa`áSeºret ´áläpîm ´et-´îš yühûdâ
L14 14 1 Sm 15:4 322/1154 89/406 5514/11047 679/1866 150/301 1/1 232/574 182/503 5/12 72/175 183/503 5515/11047 864/2004 104/818
L15 15 1 Sm 15:4 And Saul gathered the people together, and numbered them in Telaim, two hundred thousand footmen, and ten thousand men of Judah.
L16 16 1 Sm 15:4  4 And Saul <07586> gathered <08085> <00> the people <05971> together <08085> (08762), and numbered <06485> (08799) them in Telaim <02923>, two hundred <03967> thousand <0505> footmen <07273>, and ten <06235> thousand <0505> men <0376> of Judah <03063>.
L01 1 1 Sm 15:5   1 Sm 15:5  5 Saul <07586> przyszedł <0935> (08799) do miasta <05892> z Amalekitów <06002>, i położył wait <07378> (08799) <0693> (08686) w dolinie <05158>.                                                                                                
L02 2 1 Sm 15:5 Saul dotarł do stolicy Amalekitów i zastawił zasadzkę w dolinie.
L03 3 1 Sm 15:5 וַיָּבֹ֥א שָׁא֖וּל עַד־ עִ֣יר עֲמָלֵ֑ק וַיָּ֖רֶב בַּנָּֽחַל׃
L04 4 1 Sm 15:5 וַ/יָּבֹ֥א שָׁא֖וּל עַד־ עִ֣יר עֲמָלֵ֑ק וַ/יָּ֖רֶב בַּ/נָּֽחַל׃
L05 5 1 Sm 15:5 wai•ja•<wo> sza•'<Ul> ad- 'ir 'a•ma•<Lek>; wai•<ja>•rew ban•<Na>•chal.
L06 6 1 Sm 15:5 H0935H0935 H7586H7586 H5704H5704 H5892H5892 H6002H6002 H7378H7378 H5158H5158
L07 7 1 Sm 15:5 abide Saul against Ai  Amalek adversary brook
L08 8 1 Sm 15:5 przestrzegać Saul przed Ai Amalek przeciwnik potok
L09 9 1 Sm 15:5 came And Saul against to a city of Amalek adversary in the valley
L10 10 1 Sm 15:5 przyszedł Saul przed do miasta z Amalekitów przeciwnik w dolinie
L11 11 1 Sm 15:5 vai·ya·Vo sha·'Ul ad- 'ir 'a·ma·Lek; vai·Ya·rev ban·Na·chal.
L12 12 1 Sm 15:5 waj ja wo sza ul ad - ir a ma leq waj ja rew Ban na Hal  
L13 13 1 Sm 15:5 wayyäbö´ šä´ûl `ad-`îr `ámälëq wayyäºreb BannäºHal  
L14 14 1 Sm 15:5 856/2550 90/406 518/1259 412/1093 24/39 18/64 57/141
L15 15 1 Sm 15:5 And Saul came to a city of Amalek, and laid wait in the valley.
L16 16 1 Sm 15:5  5 And Saul <07586> came <0935> (08799) to a city <05892> of Amalek <06002>, and laid wait <07378> (08799) <0693> (08686) in the valley <05158>.
L01 1 1 Sm 15:6   1 Sm 15:6  6 Saul <07586> powiedział <0559> (08799) do Kenitów <07017>, Go <03212> (08798), odejść <05493> (08798) Ci w dół <03381> (08798) spośród <08432> Amalekici <06002>, bo ja zniszczyć <0622> (08799) ci nich: Albowiem ukazał <06213> (08804) życzliwość <02617> dla wszystkich dzieci <01121> Izraela <03478>, gdy przychodziła do < 05927> (08800) z Egiptu <04714>. Więc Kenici <07017> odszedł <05493> (08799) spośród <08432> Amalekici <06003>.                                                                      
L02 2 1 Sm 15:6 Zawiadomił tymczasem Kenitów: Wyjdźcie, oddalcie się i wycofajcie spośród Amalekitów, abym was nie wytracił razem z nimi. Okazaliście bowiem życzliwość wszystkim Izraelitom, gdy wychodzili z Egiptu. W ten sposób Kenici opuścili Amalekitów.
L03 3 1 Sm 15:6 וַיֹּ֣אמֶר שָׁא֣וּל אֶֽל־ הַקֵּינִ֡י לְכוּ֩ סֻּ֨רוּ רְד֜וּ מִתּ֣וֹךְ עֲמָלֵקִ֗י פֶּן־ אֹֽסִפְךָ֙ עִמּ֔וֹ וְאַתָּ֞ה עָשִׂ֤יתָה חֶ֙סֶד֙ עִם־ כָּל־ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בַּעֲלוֹתָ֖ם מִמִּצְרָ֑יִם וַיָּ֥סַר קֵינִ֖י מִתּ֥וֹךְ עֲמָלֵֽק׃
L04 4 1 Sm 15:6 וַ/יֹּ֣אמֶר שָׁא֣וּל אֶֽל־ הַ/קֵּינִ֡י לְכוּ֩ סֻּ֨רוּ רְד֜וּ מִ/תּ֣וֹךְ עֲמָלֵקִ֗י פֶּן־ אֹֽסִפְ/ךָ֙ עִמּ֔/וֹ וְ/אַתָּ֞ה עָשִׂ֤יתָה חֶ֙סֶד֙ עִם־ כָּל־ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בַּ/עֲלוֹתָ֖/ם מִ/מִּצְרָ֑יִם וַ/יָּ֥סַר קֵינִ֖י מִ/תּ֥וֹךְ עֲמָלֵֽק׃
L05 5 1 Sm 15:6 wai•<jo>•mer sza•'<Ul> el- hak•ke•<Ni> le•<Chu> <Su>•ru re•<Du> mit•<Toch> 'a•mal•<Ki>, pen- 'o•sif•<Cha> im•<Mo>, we•'at•<Ta> 'a•<Si>•ta che•sed im- kol- be•<Ne> jis•ra•'<El>, ba•'a•lo•<Tam> mi•mic•<Ra>•jim; wai•<ja>•sar ke•<Ni> mit•<Toch> 'a•ma•<Lek>.
L06 6 1 Sm 15:6 H0559H0559 H7586H7586 H0413H0413 H7017H7017 H1980H1980 H5493H5493 H3381H3381 H8432H8432 H6003H6003 H6435H6435 H0622H0622 H5973H5973 H0859H0859 H6213H6213 H2617H2617 H5973H5973 H3605H3605 H1121H1121 H3478H3478 H5927H5927 H4714H4714 H5493H5493 H7017H7017 H8432H8432 H6002H6002
L07 7 1 Sm 15:6 answer Saul about Kenite along behead descend hope Amalekite lest assemble accompanying you accomplish favour accompanying all manner afflicted Israel arise  Egypt behead Kenite hope Amalek
L08 8 1 Sm 15:6 odpowiedź Saul o Kenity wzdłuż ściąć głowę schodzić nadzieję Amalekity aby nie montować towarzyszący ty zrealizować faworyzować towarzyszący wszelkiego rodzaju dotknięty Izrael powstać Egipt ściąć głowę Kenity nadzieję Amalek
L09 9 1 Sm 15:6 said And Saul to unto the Kenites Go depart get you down from among the Amalekites not lest I destroy with you you with them for ye shewed kindness with to all to all the children of Israel when they came up out of Egypt departed So the Kenites from among the Amalekites
L10 10 1 Sm 15:6 powiedział Saul do do Kenitów Iść odstąpić Ci w dół spośród Amalekici nie bo ja zniszczyć z ty Ci z nich wy pokazał życzliwość z dla wszystkich do wszystkich dzieci Izraela kiedy pojawił się z Egiptu odszedł Więc Kenitów spośród Amalekici
L11 11 1 Sm 15:6 vai·Yo·mer sha·'Ul el- hak·kei·Ni le·Chu Su·ru re·Du mit·Toch 'a·mal·Ki, pen- 'o·sif·Cha im·Mo, ve·'at·Tah 'a·Si·tah che·sed im- kol- be·Nei Yis·ra·'El, ba·'a·lo·Tam mi·mitz·Ra·yim; vai·Ya·sar kei·Ni mit·Toch 'a·ma·Lek.
L12 12 1 Sm 15:6 waj jo mer sza ul el - haq qe ni le chu ssu ru re du miT Toch a ma le qi Pen - o sif cha im mo we aT Ta a si ta He sed im - Kol - Be ne jis ra el Ba a lo tam mim mic ra jim waj ja sar qe ni miT Toch a ma leq
L13 13 1 Sm 15:6 wayyöº´mer šä´ûl ´e|l-haqqênî lükû ssuºrû rüdû miTTôk `ámälëqî Pen-´ö|sipkä `immô wü´aTTâ `äSîºtâ Heºsed `im-Kol-Bünê yiSrä´ël Ba`álôtäm mimmicräºyim wayyäºsar qênî miTTôk `ámälëq
L14 14 1 Sm 15:6 2004/5298 91/406 2288/5500 9/13 544/1542 87/300 150/378 177/416 6/12 75/133 76/202 395/1043 360/1080 1071/2617 30/243 396/1043 2091/5415 2022/4921 1031/2505 375/883 329/614 88/300 10/13 178/416 25/39
L15 15 1 Sm 15:6 And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them: for ye shewed kindness to all the children of Israel, when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites.
L16 16 1 Sm 15:6  6 And Saul <07586> said <0559> (08799) unto the Kenites <07017>, Go <03212> (08798), depart <05493> (08798), get you down <03381> (08798) from among <08432> the Amalekites <06002>, lest I destroy <0622> (08799) you with them: for ye shewed <06213> (08804) kindness <02617> to all the children <01121> of Israel <03478>, when they came up <05927> (08800) out of Egypt <04714>. So the Kenites <07017> departed <05493> (08799) from among <08432> the Amalekites <06003>.
L01 1 1 Sm 15:7   1 Sm 15:7  7 Saul <07586> uderzył <05221> (08686) Amalekici <06002> z Havilah <02341>, aż przyjdziesz <0935> (08800) do Shur <07793>, czyli ponad przeciwko <06440> Egipt <04714>.                                                                                              
L02 2 1 Sm 15:7 Saul pobił Amalekitów od Chawila w stronę Szur, leżącego naprzeciw Egiptu.
L03 3 1 Sm 15:7 וַיַּ֥ךְ שָׁא֖וּל אֶת־ עֲמָלֵ֑ק מֵֽחֲוִילָה֙ בּוֹאֲךָ֣ שׁ֔וּר אֲשֶׁ֖ר עַל־ פְּנֵ֥י מִצְרָֽיִם׃
L04 4 1 Sm 15:7 וַ/יַּ֥ךְ שָׁא֖וּל אֶת־ עֲמָלֵ֑ק מֵֽ/חֲוִילָה֙ בּוֹאֲ/ךָ֣ שׁ֔וּר אֲשֶׁ֖ר עַל־ פְּנֵ֥י מִצְרָֽיִם׃
L05 5 1 Sm 15:7 wai•<jach> sza•'<Ul> et- 'a•ma•<Lek>; me•cha•wi•<La> bo•'a•<Cha> <szur>, 'a•<szer> al- pe•<Ne> mic•<Ra>•jim.
L06 6 1 Sm 15:7 H5221H5221 H7586H7586 H0853H0853 H6002H6002 H2341H2341 H0935H0935 H7793H7793 H0834H0834 H5921H5921 H6440H6440 H4714H4714
L07 7 1 Sm 15:7 beat Saul Amalek Havilah abide Shur after above accept Egypt
L08 8 1 Sm 15:7 bić Saul Amalek Chawili przestrzegać Shur po powyżej przyjąć Egipt
L09 9 1 Sm 15:7 smote And Saul the Amalekites from Havilah [until] thou comest to Shur which that  that [is] over against Egypt
L10 10 1 Sm 15:7 uderzył Saul Amalekici z Havilah [Do] przyjdziesz do Szur który że że [jest] przez przeciw Egipt
L11 11 1 Sm 15:7 vai·Yach sha·'Ul et- 'a·ma·Lek; me·cha·vi·Lah bo·'a·Cha Shur, 'a·Sher al- pe·Nei mitz·Ra·yim.
L12 12 1 Sm 15:7 waj jach sza ul et - a ma leq me Ha wi la Bo a cha szur a szer al - Pe ne mic ra jim    
L13 13 1 Sm 15:7 wayyak šä´ûl ´et-`ámälëq më|Háwîlâ Bô´ákä šûr ´ášer `al-Pünê micräºyim    
L14 14 1 Sm 15:7 184/500 92/406 5516/11047 26/39 5/7 857/2550 5/6 2490/5499 1834/5759 814/2127 330/614
L15 15 1 Sm 15:7 And Saul smote the Amalekites from Havilah [until] thou comest to Shur, that [is] over against Egypt.
L16 16 1 Sm 15:7  7 And Saul <07586> smote <05221> (08686) the Amalekites <06002> from Havilah <02341> until thou comest <0935> (08800) to Shur <07793>, that is over against <06440> Egypt <04714>.
L01 1 1 Sm 15:8   1 Sm 15:8  8 Wziął <08610> (08799) Agag <090> Król <04428> z Amalekitów <06002> żyje <02416> i całkowicie zniszczony <02763> (08689) wszyscy ludzie <05971> z brzegu <06310 > miecza <02719>.                                                                                            
L02 2 1 Sm 15:8 Pochwycił też żywcem Agaga. króla Amalekitów, i obłożył klątwą cały lud, [wytępiwszy go] ostrzem miecza.
L03 3 1 Sm 15:8 וַיִּתְפֹּ֛שׂ אֶת־ אֲגַ֥ג מֶֽלֶךְ־ עֲמָלֵ֖ק חָ֑י וְאֶת־ כָּל־ הָעָ֖ם הֶחֱרִ֥ים לְפִי־ חָֽרֶב׃
L04 4 1 Sm 15:8 וַ/יִּתְפֹּ֛שׂ אֶת־ אֲגַ֥ג מֶֽלֶךְ־ עֲמָלֵ֖ק חָ֑י וְ/אֶת־ כָּל־ הָ/עָ֖ם הֶחֱרִ֥ים לְ/פִי־ חָֽרֶב׃
L05 5 1 Sm 15:8 wai•jit•<Pos> et- 'a•<Gag> <Me>•lech- 'a•ma•<Lek> <Chai>; we•'<Et> kol- ha•'<Am> he•che•<Rim> le•fi- <Cha>•rew.
L06 6 1 Sm 15:8 H8610H8610 H0853H0853 H0090H0090 H4428H4428 H6002H6002 H2416H2416 H0853H0853 H3605H3605 H5971H5971 H2763H2763 H6310H6310 H2719H2719
L07 7 1 Sm 15:8 catch Agag king Amalek age all manner folk make accursed according dagger
L08 8 1 Sm 15:8 złapać Agaga król Amalek wiek wszelkiego rodzaju ludowy uczynić przeklęty zgodnie sztylet
L09 9 1 Sm 15:8 And he took Agag the king of the Amalekites alive all all the people and utterly destroyed with the edge of the sword
L10 10 1 Sm 15:8 Wziął Agaga król z Amalekitów żywy wszystko wszystkich ludzi i całkowicie zniszczony z krawędzią z mieczem
L11 11 1 Sm 15:8 vai·yit·Pos et- 'a·Gag Me·lech- 'a·ma·Lek Chai; ve·'Et kol- ha·'Am he·che·Rim le·fi- Cha·rev.
L12 12 1 Sm 15:8 waj jit Pos et - a gag me lech - a ma leq Haj we et - Kol - ha am he He rim le fi - Ha rew          
L13 13 1 Sm 15:8 wayyitPöS ´et-´ágag me|lek-`ámälëq Häy wü´et-Kol-hä`äm heHérîm lüpî-Häºreb          
L14 14 1 Sm 15:8 11/65 5517/11047 2/8 274/2519 27/39 153/499 5518/11047 2092/5415 680/1866 32/52 174/497 85/412
L15 15 1 Sm 15:8 And he took Agag the king of the Amalekites alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword.
L16 16 1 Sm 15:8  8 And he took <08610> (08799) Agag <090> the king <04428> of the Amalekites <06002> alive <02416>, and utterly destroyed <02763> (08689) all the people <05971> with the edge <06310> of the sword <02719>.
L01 1 1 Sm 15:9   1 Sm 15:9  9 Ale Szaweł <07586> i ludzie <05971> oszczędził <02550> (08799) Agag <090>, a najlepiej <04315> owiec <06629>, i wołów <01241> oraz z tuczne < 04932> i jagnięta <03733> i wszystko, co było dobre <02896>, a nie <014> (08804) całkowicie zniszczyć <02763> (08687) je: ale każda rzecz <04399>, który był podły <05240> i odmówić <04549> (08738), że zniszczyli doszczętnie <02763> (08689).                                                                            
L02 2 1 Sm 15:9 Saul i lud ulitował się jednak nad Agagiem i nad dobytkiem trzody i bydła, nad zwierzętami dwurocznymi, nad odchowanymi barankami i nad wszystkim, co było lepszego, nie chciano tego wytępić przez klątwę, cały zaś dobytek, nie posiadający żadnej wartości poddał klątwie.
L03 3 1 Sm 15:9 וַיַּחְמֹל֩ שָׁא֨וּל וְהָעָ֜ם עַל־ אֲגָ֗ג וְעַל־ מֵיטַ֣ב הַצֹּאן֩ וְהַבָּקָ֨ר וְהַמִּשְׁנִ֤ים וְעַל־ הַכָּרִים֙ וְעַל־ כָּל־ הַטּ֔וֹב וְלֹ֥א אָב֖וּ הַחֲרִימָ֑ם וְכָל־ הַמְּלָאכָ֛ה נְמִבְזָ֥ה וְנָמֵ֖ס אֹתָ֥הּ הֶחֱרִֽימוּ׃ פ
L04 4 1 Sm 15:9 וַ/יַּחְמֹל֩ שָׁא֨וּל וְ/הָ/עָ֜ם עַל־ אֲגָ֗ג וְ/עַל־ מֵיטַ֣ב הַ/צֹּאן֩ וְ/הַ/בָּקָ֨ר וְ/הַ/מִּשְׁנִ֤ים וְ/עַל־ הַ/כָּרִים֙ וְ/עַל־ כָּל־ הַ/טּ֔וֹב וְ/לֹ֥א אָב֖וּ הַחֲרִימָ֑/ם וְ/כָל־ הַ/מְּלָאכָ֛ה נְמִבְזָ֥ה וְ/נָמֵ֖ס אֹתָ֥/הּ הֶחֱרִֽימוּ׃ פ
L05 5 1 Sm 15:9 wai•jach•<Mol> sza•'<Ul> we•ha•'<Am> al- 'a•<Gag>, we•'al- me•<Taw> hac•coN we•hab•ba•<Kar> we•ham•misz•<Nim> we•'al- hak•ka•<Rim> we•'al- kol- hat•<Tow>, we•<Lo> 'a•<wu> ha•cha•ri•<Mam>; we•chol ham•me•la•<Cha> ne•miw•<Za> we•na•<Mes> 'o•<Ta> he•che•<Ri>•mu. <Pe>
L06 6 1 Sm 15:9 H2550H2550 H7586H7586 H5971H5971 H5921H5921 H0090H0090 H5921H5921 H4315H4315 H6629H6629 H1241H1241 H4932H4932 H5921H5921 H3733H3733 H5921H5921 H3605H3605 H2896H2896 H3808H3808 H0014H0014 H2763H2763 H3605H3605 H4399H4399 H0959H0959 H4549H4549 H0853H0853 H2763H2763
L07 7 1 Sm 15:9 have compassion Saul folk above Agag above best cattle bull college above captain above all manner beautiful before consent make accursed all manner business despise discourage make accursed
L08 8 1 Sm 15:9 współczuć Saul ludowy powyżej Agaga powyżej najlepiej bydło byk kolegium powyżej kapitan powyżej wszelkiego rodzaju piękny przed zgoda uczynić przeklęty wszelkiego rodzaju biznes gardzić zniechęcać uczynić przeklęty
L09 9 1 Sm 15:9 spared But Saul and the people and Agag and and the best of the sheep and of the oxen and of the fatlings and and the lambs and and all and all [that was] good and were not and would not utterly destroy and all them but every thing despised and refuse that they destroyed utterly
L10 10 1 Sm 15:9 oszczędzone Ale Saul i ludzie i Agaga i i najlepiej owiec i wołów oraz z tuczne i i jagniąt i i wszystko i wszystko [to był] dobry i nie były i byłyby nie całkowicie zniszczyć i wszystko je, ale każda rzecz wzgardzony i odmówić że zniszczyli doszczętnie
L11 11 1 Sm 15:9 vai·yach·Mol sha·'Ul ve·ha·'Am al- 'a·Gag, ve·'al- mei·Tav hatz·tzoN ve·hab·ba·Kar ve·ham·mish·Nim ve·'al- hak·ka·Rim ve·'al- kol- hat·Tov, ve·Lo 'a·Vu ha·cha·ri·Mam; ve·chol ham·me·la·Chah ne·miv·Zah ve·na·Mes 'o·Tah he·che·Ri·mu. Peh
L12 12 1 Sm 15:9 waj jaH mol sza ul we ha am al - a gag we al - me taw hac con we haB Ba qar we ham misz nim we al - haK Ka rim we al - Kol - hat tow we lo a wu ha Ha ri mam we chol - ham me la cha ne miw za we na mes o ta he He ri mu P
L13 13 1 Sm 15:9 wayyaHmöl šä´ûl wühä`äm `al-´ágäg wü`al-mê†ab haccö´n wühaBBäqär wühammišnîm wü`al-haKKärîm wü`al-Kol-ha††ôb wülö´ ´äbû haHárîmäm wükol-hammülä´kâ nümibzâ wünämës ´ötäh heHérîºmû P
L14 14 1 Sm 15:9 4/41 93/406 681/1866 1835/5759 3/8 1836/5759 5/6 120/274 105/183 10/35 1837/5759 3/16 1838/5759 2093/5415 124/561 1683/5164 18/55 33/52 2094/5415 68/167 5/44 8/21 5519/11047 34/52
L15 15 1 Sm 15:9 But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and the lambs, and all [that was] good, and would not utterly destroy them: but every thing [that was] vile and refuse, that they destroyed utterly.
L16 16 1 Sm 15:9  9 But Saul <07586> and the people <05971> spared <02550> (08799) Agag <090>, and the best <04315> of the sheep <06629>, and of the oxen <01241>, and of the fatlings <04932>, and the lambs <03733>, and all that was good <02896>, and would <014> (08804) not utterly destroy <02763> (08687) them: but every thing <04399> that was vile <05240> and refuse <04549> (08738), that they destroyed utterly <02763> (08689).
L01 1 1 Sm 15:10   1 Sm 15:10  10 Potem przyszedł słowo <01697> Pana <03068> do Samuela <08050>, mówiąc: <0559> (08800)                                                                                                  
L02 2 1 Sm 15:10 Pan tymczasem skierował do Samuela takie słowa:
L03 3 1 Sm 15:10 וַֽיְהִי֙ דְּבַר־ יְהוָ֔ה אֶל־ שְׁמוּאֵ֖ל לֵאמֹֽר׃
L04 4 1 Sm 15:10 וַֽ/יְהִי֙ דְּבַר־ יְהוָ֔ה אֶל־ שְׁמוּאֵ֖ל לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 1 Sm 15:10 waj•<Hi> de•war- <jah>•we, el- sze•mu•'<El> le•<Mor>.
L06 6 1 Sm 15:10 H1961H1961 H1697H1697 H3068H3068 H0413H0413 H8050H8050 H0559H0559
L07 7 1 Sm 15:10 become act Jehovah about Samuel answer
L08 8 1 Sm 15:10 zostać działać Jahwe o Samuel odpowiedź
L09 9 1 Sm 15:10 came Then came the word of the LORD to unto Samuel saying
L10 10 1 Sm 15:10 przyszedł Potem przyszedł słowo Pana do do Samuela powiedzenie
L11 11 1 Sm 15:10 vay·Hi de·var- Yah·weh, el- she·mu·'El le·Mor.
L12 12 1 Sm 15:10 wa je hi De war - jhwh(a do naj) el - sze mu el le mor
L13 13 1 Sm 15:10 wa|yühî Dübar-yhwh(´ädönäy) ´el-šümû´ël lë´mör
L14 14 1 Sm 15:10 1411/3546 344/1428 2336/6220 2289/5500 86/140 2005/5298
L15 15 1 Sm 15:10 Then came the word of the LORD unto Samuel, saying,
L16 16 1 Sm 15:10  10 Then came the word <01697> of the LORD <03068> unto Samuel <08050>, saying <0559> (08800),
L01 1 1 Sm 15:11   1 Sm 15:11  11 To nawróci <05162> (08738) ja, że ​​mam ustawić <04427> (08689) Saul <07586>, aby być królem <04428>: bo jest zawrócił <07725> (08804) z po <0310> mnie, a kto nie wykonano <06965> (08689) moje przykazania <01697>. I zasmucił <02734> (08799) Samuel <08050>, i zawołał: <02199> (08799) Panu <03068> całą noc <03915>.                                                                                
L02 2 1 Sm 15:11 Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań. Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do Pana.
L03 3 1 Sm 15:11 נִחַ֗מְתִּי כִּֽי־ הִמְלַ֤כְתִּי אֶת־ שָׁאוּל֙ לְמֶ֔לֶךְ כִּֽי־ שָׁב֙ מֵאַֽחֲרַ֔י וְאֶת־ דְּבָרַ֖י לֹ֣א הֵקִ֑ים וַיִּ֙חַר֙ לִשְׁמוּאֵ֔ל וַיִּזְעַ֥ק אֶל־ יְהוָ֖ה כָּל־ הַלָּֽיְלָה׃
L04 4 1 Sm 15:11 נִחַ֗מְתִּי כִּֽי־ הִמְלַ֤כְתִּי אֶת־ שָׁאוּל֙ לְ/מֶ֔לֶךְ כִּֽי־ שָׁב֙ מֵ/אַֽחֲרַ֔/י וְ/אֶת־ דְּבָרַ֖/י לֹ֣א הֵקִ֑ים וַ/יִּ֙חַר֙ לִ/שְׁמוּאֵ֔ל וַ/יִּזְעַ֥ק אֶל־ יְהוָ֖ה כָּל־ הַ/לָּֽיְלָה׃
L05 5 1 Sm 15:11 ni•<Cham>•ti, ki- him•<Lach>•ti et- sza•'<Ul> le•<Me>•lech, ki- szaw me•'a•cha•<Rai>, we•'<Et> de•wa•<Rai> lo he•<Kim>; wai•<ji>•char lisz•mu•'<El>, wai•jiz•'<Ak> el- <jah>•we kol- hal•<La>•je•la.
L06 6 1 Sm 15:11 H5162H5162 H3588H3588 H4427H4427 H0853H0853 H7586H7586 H4428H4428 H3588H3588 H7725H7725 H0310H0310 H0853H0853 H1697H1697 H3808H3808 H6965H6965 H2734H2734 H8050H8050 H2199H2199 H0413H0413 H3068H3068 H3605H3605 H3915H3915
L07 7 1 Sm 15:11 comfort  inasmuch consult Saul king inasmuch break after that act before abide be angry Samuel assemble about Jehovah all manner night 
L08 8 1 Sm 15:11 komfort ponieważ konsultować Saul król ponieważ złamać po tym działać przed przestrzegać gniewać się Samuel montować o Jahwe wszelkiego rodzaju noc
L09 9 1 Sm 15:11 It repenteth for me that I have set up Saul [to be] king for for he is turned back from following my commandments not me and hath not performed And it grieved Samuel and he cried to unto the LORD all all night
L10 10 1 Sm 15:11 To nawróci dla mi, że mam ustawić Saul [Być] król dla bo została zawrócona z po moje przykazania nie ja i On nie jest wykonywane I zasmucił Samuel i zawołał do Panu wszystko przez całą noc
L11 11 1 Sm 15:11 ni·Cham·ti, ki- him·Lach·ti et- sha·'Ul le·Me·lech, ki- shav me·'a·cha·Rai, ve·'Et de·va·Rai lo he·Kim; vai·Yi·char lish·mu·'El, vai·yiz·'Ak el- Yah·weh kol- hal·La·ye·lah.
L12 12 1 Sm 15:11 ni Ham Ti Ki - him lach Ti et - sza ul le me lech Ki - szaw me a Ha raj we et - De wa raj lo he qim waj ji Har lisz mu el waj ji zaq el - jhwh(a do naj) Kol - hal laj la            
L13 13 1 Sm 15:11 niHaºmTî Kî|-himlaºkTî ´et-šä´ûl lümeºlek Kî|-šäb më´a|Háray wü´et-Dübäray lö´ hëqîm wayyìºHar lišmû´ël wayyiz`aq ´el-yhwh(´ädönäy) Kol-halläºylâ            
L14 14 1 Sm 15:11 19/108 1388/4478 34/345 5520/11047 94/406 275/2519 1389/4478 278/1041 314/712 5521/11047 345/1428 1684/5164 227/627 44/90 87/140 24/71 2290/5500 2337/6220 2095/5415 89/231
L15 15 1 Sm 15:11 It repenteth me that I have set up Saul [to be] king: for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel; and he cried unto the LORD all night.
L16 16 1 Sm 15:11  11 It repenteth <05162> (08738) me that I have set up <04427> (08689) Saul <07586> to be king <04428>: for he is turned back <07725> (08804) from following <0310> me, and hath not performed <06965> (08689) my commandments <01697>. And it grieved <02734> (08799) Samuel <08050>; and he cried <02199> (08799) unto the LORD <03068> all night <03915>.
L01 1 1 Sm 15:12   1 Sm 15:12  12 A gdy Samuel <08050> wstał wcześnie <07925> (08686) w celu spełnienia <07125> (08800) Saul <07586> rano <01242>, powiedziano <05046> (08714) Samuel <08050>, mówiąc: < 0559> (08800), Saul <07586> przyszedł <0935> (08804) do Carmel <03760>, a oto on ustawić go <05324> (08688) miejsce <03027>, a już nie ma o <05437> (08735) i przekazywane <05674> (08799) i zszedł <03381> (08799) do Gilgal <01537>.                                                                        
L02 2 1 Sm 15:12 I wstał Samuel, aby rano spotkać się z Saulem. Zawiadomiono jednak Samuela: Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik [zwycięstwa], a udając się z powrotem, wstąpił do Gilgal.
L03 3 1 Sm 15:12 וַיַּשְׁכֵּ֧ם שְׁמוּאֵ֛ל לִקְרַ֥את שָׁא֖וּל בַּבֹּ֑קֶר וַיֻּגַּ֨ד לִשְׁמוּאֵ֜ל לֵאמֹ֗ר בָּֽא־ שָׁא֤וּל הַכַּרְמֶ֙לָה֙ וְהִנֵּ֨ה מַצִּ֥יב לוֹ֙ יָ֔ד וַיִּסֹּב֙ וַֽיַּעֲבֹ֔ר וַיֵּ֖רֶד הַגִּלְגָּֽל׃
L04 4 1 Sm 15:12 וַ/יַּשְׁכֵּ֧ם שְׁמוּאֵ֛ל לִ/קְרַ֥את שָׁא֖וּל בַּ/בֹּ֑קֶר וַ/יֻּגַּ֨ד לִ/שְׁמוּאֵ֜ל לֵ/אמֹ֗ר בָּֽא־ שָׁא֤וּל הַ/כַּרְמֶ֙לָ/ה֙ וְ/הִנֵּ֨ה מַצִּ֥יב ל/וֹ֙ יָ֔ד וַ/יִּסֹּב֙ וַֽ/יַּעֲבֹ֔ר וַ/יֵּ֖רֶד הַ/גִּלְגָּֽל׃
L05 5 1 Sm 15:12 wai•jasz•<Kem> sze•mu•'<El> lik•<Rat> sza•'<Ul> bab•<Bo>•ker; wai•jug•<Gad> lisz•mu•'<El> le•<Mor>, ba- sza•'<Ul> hak•kar•<Me>•la we•hin•<Ne> mac•<ciw> lo <jad>, wai•jis•<So> wai•ja•'a•<wor>, wai•<je>•red hag•gil•<Gal>.
L06 6 1 Sm 15:12 H7925H7925 H8050H8050 H7122H7122 H7586H7586 H1242H1242 H5046H5046 H8050H8050 H0559H0559 H0935H0935 H7586H7586 H3760H3760 H2009H2009 H5324H5324 H0000 H3027H3027 H5437H5437 H5674H5674 H3381H3381 H1537H1537
L07 7 1 Sm 15:12 arise Samuel befall Saul day bewray Samuel answer abide Saul Carmel behold appointed able bring alienate descend Gilgal
L08 8 1 Sm 15:12 powstać Samuel spotka Saul dzień bewray Samuel odpowiedź przestrzegać Saul Carmel ujrzeć wyznaczony w stanie przynieść zrazić schodzić Gilgal
L09 9 1 Sm 15:12 rose early And when Samuel to meet Saul in the morning it was told Samuel saying came Saul to Carmel and behold and behold he set him up a place and is gone about and passed on and gone down to Gilgal
L10 10 1 Sm 15:12 wstał wcześnie A gdy Samuel na spotkanie Saul rano powiedziano Samuel powiedzenie przyszedł Saul do Karmelu i oto i oto postawił go miejsce i już nie ma o i przekazywane i poszła w dół do Gilgal
L11 11 1 Sm 15:12 vai·yash·Kem she·mu·'El lik·Rat sha·'Ul bab·Bo·ker; vai·yug·Gad lish·mu·'El le·Mor, ba- sha·'Ul hak·kar·Me·lah ve·hin·Neh matz·Tziv lo Yad, vai·yis·So vai·ya·'a·Vor, vai·Ye·red hag·gil·Gal.
L12 12 1 Sm 15:12 waj jasz Kem sze mu el liq rat sza ul BaB Bo qer waj juG Gad lisz mu el le mor Ba - sza ul haK Kar me la we hin ne mac ciw lo jad waj jis sow waj ja a wor waj je red haG Gil Gal
L13 13 1 Sm 15:12 wayyašKëm šümû´ël liqra´t šä´ûl BaBBöºqer wayyuGGad lišmû´ël lë´mör Bä|´-šä´ûl haKKarmeºlâ wühinnË maccîb yäd wayyissöb wa|yya`ábör wayyëºred haGGilGäl
L14 14 1 Sm 15:12 33/65 88/140 14/37 95/406 106/214 115/369 89/140 2006/5298 858/2550 96/406 4/24 308/840 38/74 2654/6522 554/1608 39/156 224/550 151/378 27/41
L15 15 1 Sm 15:12 And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and, behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal.
L16 16 1 Sm 15:12  12 And when Samuel <08050> rose early <07925> (08686) to meet <07125> (08800) Saul <07586> in the morning <01242>, it was told <05046> (08714) Samuel <08050>, saying <0559> (08800), Saul <07586> came <0935> (08804) to Carmel <03760>, and, behold, he set him up <05324> (08688) a place <03027>, and is gone about <05437> (08735), and passed on <05674> (08799), and gone down <03381> (08799) to Gilgal <01537>.
L01 1 1 Sm 15:13   1 Sm 15:13  13 Samuel <08050> przyszedł <0935> (08799) do Saul <07586>: Saul <07586> powiedział <0559> (08799) do niego bł <01288> (08803) Bądź Pana <03068>: I wykonano <06965> (08689) przykazanie <01697> Pana <03068>.                                                                                          
L02 2 1 Sm 15:13 Samuel udał się do Saula. I rzekł do niego Saul: Niech cię Pan błogosławi! Rozkaz Pana wykonałem.
L03 3 1 Sm 15:13 וַיָּבֹ֥א שְׁמוּאֵ֖ל אֶל־ שָׁא֑וּל וַיֹּ֧אמֶר ל֣וֹ שָׁא֗וּל בָּר֤וּךְ אַתָּה֙ לַֽיהוָ֔ה הֲקִימֹ֖תִי אֶת־ דְּבַ֥ר יְהוָֽה׃
L04 4 1 Sm 15:13 וַ/יָּבֹ֥א שְׁמוּאֵ֖ל אֶל־ שָׁא֑וּל וַ/יֹּ֧אמֶר ל֣/וֹ שָׁא֗וּל בָּר֤וּךְ אַתָּה֙ לַֽ/יהוָ֔ה הֲקִימֹ֖תִי אֶת־ דְּבַ֥ר יְהוָֽה׃
L05 5 1 Sm 15:13 wai•ja•<wo> sze•mu•'<El> el- sza•'<Ul>; wai•<jo>•mer lo sza•'<Ul>, ba•<Ruch> 'at•<Ta> <jah>•we, ha•ki•<Mo>•ti et- de•<war> <jah>•we.
L06 6 1 Sm 15:13 H0935H0935 H8050H8050 H0413H0413 H7586H7586 H0559H0559 H0000 H7586H7586 H1288H1288 H0859H0859 H3068H3068 H6965H6965 H0853H0853 H1697H1697 H3068H3068
L07 7 1 Sm 15:13 abide Samuel about Saul answer Saul abundantly you Jehovah abide act Jehovah
L08 8 1 Sm 15:13 przestrzegać Samuel o Saul odpowiedź Saul obfitości ty Jahwe przestrzegać działać Jahwe
L09 9 1 Sm 15:13 came And Samuel to to Saul said and Saul unto him Blessed are you [be] thou of the LORD I have performed the commandment of the LORD
L10 10 1 Sm 15:13 przyszedł Samuel do do Saula powiedział Saul aż go błogosławionym jesteś [Być] ty Pana I wykonano przykazanie Pana
L11 11 1 Sm 15:13 vai·ya·Vo she·mu·'El el- sha·'Ul; vai·Yo·mer lo sha·'Ul, ba·Ruch 'at·Tah Yah·weh, ha·ki·Mo·ti et- de·Var Yah·weh.
L12 12 1 Sm 15:13 waj ja wo sze mu el el - sza ul waj jo mer lo sza ul Ba ruch aT Ta ljhwh(la do naj) ha qi mo ti et - De war jhwh(a do naj)
L13 13 1 Sm 15:13 wayyäbö´ šümû´ël ´el-šä´ûl wayyöº´mer šä´ûl Bärûk ´aTTâ lyhwh(la|´dönäy) háqîmöºtî ´et-Dübar yhwh(´ädönäy)
L14 14 1 Sm 15:13 859/2550 90/140 2291/5500 97/406 2007/5298 2655/6522 98/406 160/330 361/1080 2338/6220 228/627 5522/11047 346/1428 2339/6220
L15 15 1 Sm 15:13 And Samuel came to Saul: and Saul said unto him, Blessed [be] thou of the LORD: I have performed the commandment of the LORD.
L16 16 1 Sm 15:13  13 And Samuel <08050> came <0935> (08799) to Saul <07586>: and Saul <07586> said <0559> (08799) unto him, Blessed <01288> (08803) be thou of the LORD <03068>: I have performed <06965> (08689) the commandment <01697> of the LORD <03068>.
L01 1 1 Sm 15:14   1 Sm 15:14  14 Samuel <08050> powiedział <0559> (08799) Co meaneth potem to beczenie <06963> owiec <06629> w moich uszu <0241>, a ryk <06963> z wołów <01241> co słyszę <08085> (08802)?                                                                                            
L02 2 1 Sm 15:14 A Samuel powiedział: Co to za beczenie owiec [dochodzi] mych uszu i co za ryk większego bydła słyszę?
L03 3 1 Sm 15:14 וַיֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֔ל וּמֶ֛ה קֽוֹל־ הַצֹּ֥אן הַזֶּ֖ה בְּאָזְנָ֑י וְק֣וֹל הַבָּקָ֔ר אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י שֹׁמֵֽעַ׃
L04 4 1 Sm 15:14 וַ/יֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֔ל וּ/מֶ֛ה קֽוֹל־ הַ/צֹּ֥אן הַ/זֶּ֖ה בְּ/אָזְנָ֑/י וְ/ק֣וֹל הַ/בָּקָ֔ר אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י שֹׁמֵֽעַ׃
L05 5 1 Sm 15:14 wai•<jo>•mer sze•mu•'<El>, u•<Me> kol- hac•<con> haz•<Ze> be•'a•ze•<Nai>; we•<Kol> hab•ba•<Kar>, 'a•<szer> 'a•no•<Chi> szo•<Me>•a'.
L06 6 1 Sm 15:14 H0559H0559 H8050H8050 H4100H4100 H6963H6963 H6629H6629 H2088H2088 H0241H0241 H6963H6963 H1241H1241 H0834H0834 H0595H0595 H8085H8085
L07 7 1 Sm 15:14 answer Samuel how long aloud cattle he hearing aloud bull after I attentively
L08 8 1 Sm 15:14 odpowiedź Samuel jak długo głośno bydło on przesłuchanie głośno byk po Ja uważnie
L09 9 1 Sm 15:14 said And Samuel What What [meaneth] then this bleating of the sheep is this in mine ears and the lowing of the oxen which I which I hear
L10 10 1 Sm 15:14 powiedział Samuel Co Co [meaneth] i to beczenie owiec jest to w moich uszu a ryk z wołów który Ja co słyszę
L11 11 1 Sm 15:14 vai·Yo·mer she·mu·'El, u·Meh kol- hatz·Tzon haz·Zeh be·'a·ze·Nai; ve·Kol hab·ba·Kar, 'a·Sher 'a·no·Chi sho·Me·a'.
L12 12 1 Sm 15:14 waj jo mer sze mu el u me qol - hac con haz ze Be oz naj we qol haB Ba qar a szer a no chi szo me a
L13 13 1 Sm 15:14 wayyöº´mer šümû´ël ûmè qô|l-haccö´n hazzè Bü´oznäy wüqôl haBBäqär ´ášer ´änökî šömëª`
L14 14 1 Sm 15:14 2008/5298 91/140 216/744 142/507 121/274 457/1176 43/186 143/507 106/183 2491/5499 187/359 323/1154
L15 15 1 Sm 15:14 And Samuel said, What [meaneth] then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear?
L16 16 1 Sm 15:14  14 And Samuel <08050> said <0559> (08799), What meaneth then this bleating <06963> of the sheep <06629> in mine ears <0241>, and the lowing <06963> of the oxen <01241> which I hear <08085> (08802)?
L01 1 1 Sm 15:15   1 Sm 15:15  15 A Saul <07586> powiedział <0559> (08799) Przyniesiono <0935> (08689) je od Amalekitów <06003>: dla ludzi <05971> oszczędził <02550> (08804) najlepiej <04315> z owca <06629> i wołów <01241>, poświęcić <02076> (08800) Panu <03068>, Bóg twój, <0430>, a reszta <03498> (08802) mamy całkowicie zniszczony <02763> ( 08689).                                                                                
L02 2 1 Sm 15:15 Odpowiedział Saul: Przygnano je od Amalekitów. Lud bowiem zlitował się nad najlepszymi owcami i większym bydłem w celu złożenia z nich ofiary Panu, Bogu twemu, a to, co pozostało, wytępiliśmy.
L03 3 1 Sm 15:15 וַיֹּ֨אמֶר שָׁא֜וּל מֵעֲמָלֵקִ֣י הֱבִיא֗וּם אֲשֶׁ֨ר חָמַ֤ל הָעָם֙ עַל־ מֵיטַ֤ב הַצֹּאן֙ וְהַבָּקָ֔ר לְמַ֥עַן זְבֹ֖חַ לַיהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְאֶת־ הַיּוֹתֵ֖ר הֶחֱרַֽמְנוּ׃ ס
L04 4 1 Sm 15:15 וַ/יֹּ֨אמֶר שָׁא֜וּל מֵ/עֲמָלֵקִ֣י הֱבִיא֗וּ/ם אֲשֶׁ֨ר חָמַ֤ל הָ/עָם֙ עַל־ מֵיטַ֤ב הַ/צֹּאן֙ וְ/הַ/בָּקָ֔ר לְמַ֥עַן זְבֹ֖חַ לַ/יהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑י/ךָ וְ/אֶת־ הַ/יּוֹתֵ֖ר הֶחֱרַֽמְנוּ׃ ס
L05 5 1 Sm 15:15 wai•<jo>•mer sza•'<Ul> me•'a•mal•<Ki> he•wi•'<Um>, 'a•<szer> cha•<Mal> ha•'<Am> al- me•<Taw> hac•coN we•hab•ba•<Kar>, le•<Ma>•'an ze•<wo>•ach <jah>•we 'e•lo•<He>•cha; we•'<Et> hai•jo•<Ter> he•che•<Ram>•nu. sa•<Mek>
L06 6 1 Sm 15:15 H0559H0559 H7586H7586 H6003H6003 H0935H0935 H0834H0834 H2550H2550 H5971H5971 H5921H5921 H4315H4315 H6629H6629 H1241H1241 H4616H4616 H2076H2076 H3068H3068 H0430H0430 H0853H0853 H3498H3498 H2763H2763
L07 7 1 Sm 15:15 answer Saul Amalekite abide after have compassion folk above best cattle bull because of kill Jehovah angels excel make accursed
L08 8 1 Sm 15:15 odpowiedź Saul Amalekity przestrzegać po współczuć ludowy powyżej najlepiej bydło byk z powodu zabić Jahwe anioły excel uczynić przeklęty
L09 9 1 Sm 15:15 said And Saul them from the Amalekites They have brought after spared for the people and the best of the sheep and of the oxen because of to sacrifice unto the LORD thy God and the rest we have utterly destroyed
L10 10 1 Sm 15:15 powiedział Saul je od Amalekitów Przyniesiono po oszczędzone dla ludzi i najlepiej owiec i wołów z powodu poświęcić Panu Bóg twój, i reszta mamy całkowicie zniszczony
L11 11 1 Sm 15:15 vai·Yo·mer sha·'Ul me·'a·mal·Ki he·vi·'Um, 'a·Sher cha·Mal ha·'Am al- mei·Tav hatz·tzoN ve·hab·ba·Kar, le·Ma·'an ze·Vo·ach Yah·weh 'e·lo·Hei·cha; ve·'Et hai·yo·Ter he·che·Ram·nu. sa·Mek
L12 12 1 Sm 15:15 waj jo mer sza ul me a ma le qi he wi um a szer Ha mal ha am al - me taw hac con we haB Ba qar le ma an ze wo aH ljhwh(la do naj) e lo he cha we et - haj jo ter he He ram nu s
L13 13 1 Sm 15:15 wayyöº´mer šä´ûl më`ámälëqî hébî´ûm ´ášer Hämal hä`äm `al-mê†ab haccö´n wühaBBäqär lümaº`an züböªH lyhwh(la´dönäy) ´élöhʺkä wü´et-hayyôtër heHéraºmnû s
L14 14 1 Sm 15:15 2009/5298 99/406 7/12 860/2550 2492/5499 5/41 682/1866 1839/5759 6/6 122/274 107/183 89/272 54/134 2340/6220 1032/2597 5523/11047 51/107 35/52
L15 15 1 Sm 15:15 And Saul said, They have brought them from the Amalekites: for the people spared the best of the sheep and of the oxen, to sacrifice unto the LORD thy God; and the rest we have utterly destroyed.
L16 16 1 Sm 15:15  15 And Saul <07586> said <0559> (08799), They have brought <0935> (08689) them from the Amalekites <06003>: for the people <05971> spared <02550> (08804) the best <04315> of the sheep <06629> and of the oxen <01241>, to sacrifice <02076> (08800) unto the LORD <03068> thy God <0430>; and the rest <03498> (08802) we have utterly destroyed <02763> (08689).
L01 1 1 Sm 15:16   1 Sm 15:16  16 Samuel <08050> powiedział <0559> (08799) Saulowi <07586>, Stay <07503> (08685), a powiem <05046> (08686) ci, co Pan <03068> Rzekł <01696> ( 08765) do mnie tej nocy <03915>. A on rzekł: <0559> (08799) Mu Mów <01696> (08761).                                                                                        
L02 2 1 Sm 15:16 Samuel odpowiedział Saulowi: Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy. Odrzekł: Mów!
L03 3 1 Sm 15:16 וַיֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֶל־ שָׁא֔וּל הֶ֚רֶף וְאַגִּ֣ידָה לְּךָ֔ אֵת֩ אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֧ר יְהוָ֛ה אֵלַ֖י הַלָּ֑יְלָה [וַיֹּאמְרוּ כ] (וַיֹּ֥אמֶר ק) ל֖וֹ דַּבֵּֽר׃ ס
L04 4 1 Sm 15:16 וַ/יֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֶל־ שָׁא֔וּל הֶ֚רֶף וְ/אַגִּ֣ידָה לְּ/ךָ֔ אֵת֩ אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֧ר יְהוָ֛ה אֵלַ֖/י הַ/לָּ֑יְלָה ו/יאמרו וַ/יֹּ֥אמֶר ל֖/וֹ דַּבֵּֽר׃ ס
L05 5 1 Sm 15:16 wai•<jo>•mer sze•mu•'<El> el- sza•'<Ul>, <He>•ref we•'ag•<Gi>•da le•<Cha>, 'et 'a•<szer> dib•<Ber> <jah>•we 'e•<Lai> hal•<La>•je•la; [wai•jo•me•ru ch] (wai•<jo>•mer k) lo dab•<Ber>. sa•<Mek>
L06 6 1 Sm 15:16 H0559H0559 H8050H8050 H0413H0413 H7586H7586 H7503H7503 H5046H5046 H0000 H0853H0853 H0834H0834 H1696H1696 H3068H3068 H0413H0413 H3915H3915 H0000 H1696H1696
L07 7 1 Sm 15:16 answer Samuel about Saul abate bewray after answer Jehovah about night  answer answer
L08 8 1 Sm 15:16 odpowiedź Samuel o Saul osłabnąć bewray po odpowiedź Jahwe o noc odpowiedź odpowiedź
L09 9 1 Sm 15:16 said Then Samuel to unto Saul Stay and I will tell what hath said thee what the LORD to me to me this night said unto him Say on
L10 10 1 Sm 15:16 powiedział Samuel do Saulowi Pobyt a powiem co Rzekł ci, co Pan do mnie do mnie tej nocy powiedział do, jak mówił na
L11 11 1 Sm 15:16 vai·Yo·mer she·mu·'El el- sha·'Ul, He·ref ve·'ag·Gi·dah le·Cha, 'et 'a·Sher dib·Ber Yah·weh 'e·Lai hal·La·ye·lah; [vai·yo·me·ru ch] (vai·Yo·mer k) lo dab·Ber. sa·Mek
L12 12 1 Sm 15:16 waj jo mer sze mu el el - sza ul he ref we aG Gi da lle cha et a szer DiB Ber jhwh(a do naj) e laj hal laj la (waj jo me ru) [waj jo mer] lo DaB Ber s
L13 13 1 Sm 15:16 wayyöº´mer šümû´ël ´el-šä´ûl heºrep wü´aGGîºdâ llükä ´ët ´ášer DiBBer yhwh(´ädönäy) ´ëlay halläºylâ (wayyö´mürû) [wayyöº´mer] DaBBër s
L14 14 1 Sm 15:16 2010/5298 92/140 2292/5500 100/406 16/46 116/369 2656/6522 5524/11047 2493/5499 494/1142 2341/6220 2293/5500 90/231 5/10 2657/6522 495/1142
L15 15 1 Sm 15:16 Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the LORD hath said to me this night. And he said unto him, Say on.
L16 16 1 Sm 15:16  16 Then Samuel <08050> said <0559> (08799) unto Saul <07586>, Stay <07503> (08685), and I will tell <05046> (08686) thee what the LORD <03068> hath said <01696> (08765) to me this night <03915>. And he said <0559> (08799) unto him, Say on <01696> (08761).
L01 1 1 Sm 15:17   1 Sm 15:17  17 Samuel <08050> powiedział <0559> (08799) Kiedy byłeś] trochę <06996> w twoim własnym wzroku <05869>, byłeś ty nie uczynił głowę <07218> z plemion <07626> Izraela <03478> , a Pan <03068> namaszczony <04886> (08799) ciebie król <04428> przez Izrael <03478>?                                                                                      
L02 2 1 Sm 15:17 I mówił Samuel: Czy to nie prawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego.
L03 3 1 Sm 15:17 וַיֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֔ל הֲל֗וֹא אִם־ קָטֹ֤ן אַתָּה֙ בְּעֵינֶ֔יךָ רֹ֛אשׁ שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אָ֑תָּה וַיִּמְשָׁחֲךָ֧ יְהוָ֛ה לְמֶ֖לֶךְ עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 1 Sm 15:17 וַ/יֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֔ל הֲ/ל֗וֹא אִם־ קָטֹ֤ן אַתָּה֙ בְּ/עֵינֶ֔י/ךָ רֹ֛אשׁ שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אָ֑תָּה וַ/יִּמְשָׁחֲ/ךָ֧ יְהוָ֛ה לְ/מֶ֖לֶךְ עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 1 Sm 15:17 wai•<jo>•mer sze•mu•'<El>, ha•<Lo>, im- ka•<Ton> 'at•<Ta> be•'e•<Ne>•cha, rosz sziw•<Te> jis•ra•'<El> '<At>•ta; wai•jim•sza•cha•<Cha> <jah>•we le•<Me>•lech al- jis•ra•'<El>.
L06 6 1 Sm 15:17 H0559H0559 H8050H8050 H3808H3808 H0518H0518 H6996H6996 H0859H0859 H5869H5869 H7218H7218 H7626H7626 H3478H3478 H0859H0859 H4886H4886 H3068H3068 H4428H4428 H5921H5921 H3478H3478
L07 7 1 Sm 15:17 answer Samuel before lo least you affliction band correction Israel you anoint Jehovah king above Israel
L08 8 1 Sm 15:17 odpowiedź Samuel przed lo najmniej ty nieszczęście pasmo korekta Izrael ty pomazać Jahwe król powyżej Izrael
L09 9 1 Sm 15:17 said And Samuel not though When thou [wast] little your own in thine own sight [wast] thou not [made] the head of the tribes of Israel you anointed and the LORD thee king over Israel
L10 10 1 Sm 15:17 powiedział Samuel nie chociaż Kiedy ty [byłeś] mały własną rękę w twoim własnym wzroku [Byłeś] ty nie [wykonane] głowa z plemion Izraela ty namaszczony a Pan król ciebie przez Izrael
L11 11 1 Sm 15:17 vai·Yo·mer she·mu·'El, ha·Lo, im- ka·Ton 'at·Tah be·'ei·Nei·cha, rosh shiv·Tei Yis·ra·'El 'At·tah; vai·yim·sha·cha·Cha Yah·weh le·Me·lech al- Yis·ra·'El.
L12 12 1 Sm 15:17 waj jo mer sze mu el ha lo im - qa ton aT Ta Be e ne cha rosz sziw te jis ra el aT Ta waj jim sza Ha cha jhwh(a do naj) le me lech al - jis ra el    
L13 13 1 Sm 15:17 wayyöº´mer šümû´ël hálô´ ´im-qä†ön ´aTTâ Bü`ênʺkä rö´š šib†ê yiSrä´ël ´äºTTâ wayyimšäHákä yhwh(´ädönäy) lümeºlek `al-yiSrä´ël    
L14 14 1 Sm 15:17 2011/5298 93/140 1685/5164 414/1068 35/101 362/1080 283/878 199/598 89/190 1032/2505 363/1080 35/69 2342/6220 276/2519 1840/5759 1033/2505
L15 15 1 Sm 15:17 And Samuel said, When thou [wast] little in thine own sight, [wast] thou not [made] the head of the tribes of Israel, and the LORD anointed thee king over Israel?
L16 16 1 Sm 15:17  17 And Samuel <08050> said <0559> (08799), When thou wast] little <06996> in thine own sight <05869>, wast thou not made the head <07218> of the tribes <07626> of Israel <03478>, and the LORD <03068> anointed <04886> (08799) thee king <04428> over Israel <03478>?
L01 1 1 Sm 15:18   1 Sm 15:18  18 A Pan <03068> wysłane <07971> (08799) cię w podróż <01870>, i powiedział <0559> (08799), Go <03212> (08798) i całkowicie zniszczyć <02763> (08689) grzeszników < 02400> Amalekici <06002>, a walka <03898> (08738) przed nimi, dopóki oni być spożywane <03615> (08763).                                                                                    
L02 2 1 Sm 15:18 Pan wysłał cię w drogę i nakazał: Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz.
L03 3 1 Sm 15:18 וַיִּשְׁלָחֲךָ֥ יְהוָ֖ה בְּדָ֑רֶךְ וַיֹּ֗אמֶר לֵ֣ךְ וְהַחֲרַמְתָּ֞ה אֶת־ הַֽחַטָּאִים֙ אֶת־ עֲמָלֵ֔ק וְנִלְחַמְתָּ֣ ב֔וֹ עַ֥ד כַּלּוֹתָ֖ם אֹתָֽם׃
L04 4 1 Sm 15:18 וַ/יִּשְׁלָחֲ/ךָ֥ יְהוָ֖ה בְּ/דָ֑רֶךְ וַ/יֹּ֗אמֶר לֵ֣ךְ וְ/הַחֲרַמְתָּ֞ה אֶת־ הַֽ/חַטָּאִים֙ אֶת־ עֲמָלֵ֔ק וְ/נִלְחַמְתָּ֣ ב֔/וֹ עַ֥ד כַּלּוֹתָ֖/ם אֹתָֽ/ם׃
L05 5 1 Sm 15:18 wai•jisz•la•cha•<Cha> <jah>•we be•<Da>•rech; wai•<jo>•mer, lech we•ha•cha•ram•<Ta> et- ha•chat•ta•'<Im> et- 'a•ma•<Lek>, we•nil•cham•<Ta> wo, 'ad kal•lo•<Tam> 'o•<Tam>.
L06 6 1 Sm 15:18 H7971H7971 H3068H3068 H1870H1870 H0559H0559 H1980H1980 H2763H2763 H0853H0853 H2400H2400 H0853H0853 H6002H6002 H3898H3898 H0000 H5704H5704 H3615H3615 H0853H0853
L07 7 1 Sm 15:18 forsake Jehovah along answer along make accursed offender Amalek devour against accomplish
L08 8 1 Sm 15:18 zapierać się Jahwe wzdłuż odpowiedź wzdłuż uczynić przeklęty przestępca Amalek pożerać przed zrealizować
L09 9 1 Sm 15:18 sent And the LORD thee on a journey and said Go and utterly destroy the sinners the Amalekites and fight until against them until they be consumed
L10 10 1 Sm 15:18 wysłany A Pan ci w podróży i powiedział: Iść i całkowicie zniszczyć grzesznikami Amalekici i walka do przed nimi, dopóki oni być spożywane
L11 11 1 Sm 15:18 vai·yish·la·cha·Cha Yah·weh be·Da·rech; vai·Yo·mer, lech ve·ha·cha·ram·Tah et- ha·chat·ta·'Im et- 'a·ma·Lek, ve·nil·cham·Ta vo, 'ad kal·lo·Tam 'o·Tam.
L12 12 1 Sm 15:18 waj jisz la Ha cha jhwh(a do naj) Be da rech waj jo mer lech we ha Ha ram Ta et - ha Hat ta im et - a ma leq we nil Ham Ta wo ad Kal lo tam o tam
L13 13 1 Sm 15:18 wayyišläHákä yhwh(´ädönäy) Büdäºrek wayyöº´mer lëk wühaHáramTâ ´et-ha|Ha††ä´îm ´et-`ámälëq wünilHamTä `ad Kallôtäm ´ötäm
L14 14 1 Sm 15:18 285/847 2343/6220 163/700 2012/5298 545/1542 36/52 5525/11047 4/19 5526/11047 28/39 73/177 2658/6522 519/1259 62/204 5527/11047
L15 15 1 Sm 15:18 And the LORD sent thee on a journey, and said, Go and utterly destroy the sinners the Amalekites, and fight against them until they be consumed.
L16 16 1 Sm 15:18  18 And the LORD <03068> sent <07971> (08799) thee on a journey <01870>, and said <0559> (08799), Go <03212> (08798) and utterly destroy <02763> (08689) the sinners <02400> the Amalekites <06002>, and fight <03898> (08738) against them until they be consumed <03615> (08763).
L01 1 1 Sm 15:19   1 Sm 15:19  19 Dlatego to któryś ty nie słuchać <08085> (08804) głos <06963> Pana <03068>, ale któryś latać <05860> (08799) na łup <07998>, a któryś <06213> (08799) zło <07451> w oczach <05869> Pana <03068>?                                                                                          
L02 2 1 Sm 15:19 Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana.
L03 3 1 Sm 15:19 וְלָ֥מָּה לֹא־ שָׁמַ֖עְתָּ בְּק֣וֹל יְהוָ֑ה וַתַּ֙עַט֙ אֶל־ הַשָּׁלָ֔ל וַתַּ֥עַשׂ הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה׃ ס
L04 4 1 Sm 15:19 וְ/לָ֥/מָּה לֹא־ שָׁמַ֖עְתָּ בְּ/ק֣וֹל יְהוָ֑ה וַ/תַּ֙עַט֙ אֶל־ הַ/שָּׁלָ֔ל וַ/תַּ֥עַשׂ הָ/רַ֖ע בְּ/עֵינֵ֥י יְהוָֽה׃ ס
L05 5 1 Sm 15:19 we•<Lam>•ma lo- sza•<Ma>'•ta be•<Kol> <jah>•we; wat•<Ta>•'at el- hasz•sza•<Lal>, wat•<Ta>•'as ha•<Ra>' be•'e•<Ne> <jah>•we. sa•<Mek>
L06 6 1 Sm 15:19 H4100H4100 H3808H3808 H8085H8085 H6963H6963 H3068H3068 H5860H5860 H0413H0413 H7998H7998 H6213H6213 H7451H7451 H5869H5869 H3068H3068
L07 7 1 Sm 15:19 how long before attentively aloud Jehovah fly about prey accomplish adversity affliction Jehovah
L08 8 1 Sm 15:19 jak długo przed uważnie głośno Jahwe latać o zdobycz zrealizować przeciwność losu nieszczęście Jahwe
L09 9 1 Sm 15:19 Why not Wherefore then didst thou not obey the voice of the LORD but didst fly upon upon the spoil and didst evil in the sight of the LORD
L10 10 1 Sm 15:19 Dlaczego nie Dlatego potem któryś ty nie słuchać głos Pana ale mucha któryś na na łup i któryś zło w oczach Pana
L11 11 1 Sm 15:19 ve·Lam·mah lo- sha·Ma'·ta be·Kol Yah·weh; vat·Ta·'at el- hash·sha·Lal, vat·Ta·'as ha·Ra' be·'ei·Nei Yah·weh. sa·Mek
L12 12 1 Sm 15:19 we lam ma lo - sza ma Ta Be qol jhwh(a do naj) waT Ta at el - hasz sza lal waT Ta as ha ra Be e ne jhwh(a do naj) s
L13 13 1 Sm 15:19 wüläºmmâ lö´-šämaº`Tä Büqôl yhwh(´ädönäy) waTTaº`a† ´el-haššäläl waTTaº`aS hära` Bü`ênê yhwh(´ädönäy) s
L14 14 1 Sm 15:19 217/744 1686/5164 324/1154 144/507 2344/6220 1/2 2294/5500 23/72 1072/2617 126/665 284/878 2345/6220
L15 15 1 Sm 15:19 Wherefore then didst thou not obey the voice of the LORD, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the LORD?
L16 16 1 Sm 15:19  19 Wherefore then didst thou not obey <08085> (08804) the voice <06963> of the LORD <03068>, but didst fly <05860> (08799) upon the spoil <07998>, and didst <06213> (08799) evil <07451> in the sight <05869> of the LORD <03068>?
L01 1 1 Sm 15:20   1 Sm 15:20  20 A Saul <07586> powiedział <0559> (08799) do Samuela <08050>: Tak,, mam posłuszny <08085> (08804) głos <06963> Pana <03068> i poszły <03212> ( 08799) sposób <01870>, którą Pan <03068> wysłane <07971> (08804) ja, i przyniosły <0935> (08686) Agag <090> Król <04428> z Amalekitów <06002>, a nie całkowicie zniszczone <02763> (08689) Amalekici <06002>.                                                                            
L02 2 1 Sm 15:20 Saul odpowiedział Samuelowi: Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą mię posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą.
L03 3 1 Sm 15:20 וַיֹּ֨אמֶר שָׁא֜וּל אֶל־ שְׁמוּאֵ֗ל אֲשֶׁ֤ר שָׁמַ֙עְתִּי֙ בְּק֣וֹל יְהוָ֔ה וָאֵלֵ֕ךְ בַּדֶּ֖רֶךְ אֲשֶׁר־ שְׁלָחַ֣נִי יְהוָ֑ה וָאָבִ֗יא אֶת־ אֲגַג֙ מֶ֣לֶךְ עֲמָלֵ֔ק וְאֶת־ עֲמָלֵ֖ק הֶחֱרַֽמְתִּי׃
L04 4 1 Sm 15:20 וַ/יֹּ֨אמֶר שָׁא֜וּל אֶל־ שְׁמוּאֵ֗ל אֲשֶׁ֤ר שָׁמַ֙עְתִּי֙ בְּ/ק֣וֹל יְהוָ֔ה וָ/אֵלֵ֕ךְ בַּ/דֶּ֖רֶךְ אֲשֶׁר־ שְׁלָחַ֣/נִי יְהוָ֑ה וָ/אָבִ֗יא אֶת־ אֲגַג֙ מֶ֣לֶךְ עֲמָלֵ֔ק וְ/אֶת־ עֲמָלֵ֖ק הֶחֱרַֽמְתִּי׃
L05 5 1 Sm 15:20 wai•<jo>•mer sza•'<Ul> el- sze•mu•'<El>, 'a•<szer> sza•<Ma>'•ti be•<Kol> <jah>•we, wa•'e•<Lech> bad•<De>•rech a•<szer>- sze•la•<Cha>•ni <jah>•we; wa•'a•<wi>, et- 'a•<Gag> <Me>•lech 'a•ma•<Lek>, we•'<Et> 'a•ma•<Lek> he•che•<Ram>•ti.
L06 6 1 Sm 15:20 H0559H0559 H7586H7586 H0413H0413 H8050H8050 H0834H0834 H8085H8085 H6963H6963 H3068H3068 H1980H1980 H1870H1870 H0834H0834 H7971H7971 H3068H3068 H0935H0935 H0853H0853 H0090H0090 H4428H4428 H6002H6002 H0853H0853 H6002H6002 H2763H2763
L07 7 1 Sm 15:20 answer Saul about Samuel after attentively aloud Jehovah along along after forsake Jehovah abide Agag king Amalek Amalek make accursed
L08 8 1 Sm 15:20 odpowiedź Saul o Samuel po uważnie głośno Jahwe wzdłuż wzdłuż po zapierać się Jahwe przestrzegać Agaga król Amalek Amalek uczynić przeklęty
L09 9 1 Sm 15:20 said And Saul to unto Samuel which Yea I have obeyed the voice of the LORD and went the way which sent which the LORD me and have brought Agag the king of Amalek the Amalekites and have utterly destroyed
L10 10 1 Sm 15:20 powiedział Saul do do Samuela który Tak ja posłuchał głos Pana i poszedł sposób który wysłany które Pan mnie i przyniosły Agaga król z Amalekitów Amalekici i zostały całkowicie zniszczone
L11 11 1 Sm 15:20 vai·Yo·mer sha·'Ul el- she·mu·'El, 'a·Sher sha·Ma'·ti be·Kol Yah·weh, va·'e·Lech bad·De·rech a·Sher- she·la·Cha·ni Yah·weh; va·'a·Vi, et- 'a·Gag Me·lech 'a·ma·Lek, ve·'Et 'a·ma·Lek he·che·Ram·ti.
L12 12 1 Sm 15:20 waj jo mer sza ul el - sze mu el a szer sza ma Ti Be qol jhwh(a do naj) wa e lech BaD De rech a szer - sze la Ha ni jhwh(a do naj) wa a wi et - a gag me lech a ma leq we et - a ma leq he He ram Ti        
L13 13 1 Sm 15:20 wayyöº´mer šä´ûl ´el-šümû´ël ´ášer šämaº`Tî Büqôl yhwh(´ädönäy) wä´ëlëk BaDDeºrek ´ášer-šüläHaºnî yhwh(´ädönäy) wä´äbî´ ´et-´ágag meºlek `ámälëq wü´et-`ámälëq heHéraºmTî        
L14 14 1 Sm 15:20 2013/5298 101/406 2295/5500 94/140 2494/5499 325/1154 145/507 2346/6220 546/1542 164/700 2495/5499 286/847 2347/6220 861/2550 5528/11047 4/8 277/2519 29/39 5529/11047 30/39 37/52
L15 15 1 Sm 15:20 And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the LORD, and have gone the way which the LORD sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites.
L16 16 1 Sm 15:20  20 And Saul <07586> said <0559> (08799) unto Samuel <08050>, Yea,, I have obeyed <08085> (08804) the voice <06963> of the LORD <03068>, and have gone <03212> (08799) the way <01870> which the LORD <03068> sent <07971> (08804) me, and have brought <0935> (08686) Agag <090> the king <04428> of Amalek <06002>, and have utterly destroyed <02763> (08689) the Amalekites <06002>.
L01 1 1 Sm 15:21   1 Sm 15:21  21 Ale ludzie <05971> <03947 trwało> (08799) z zepsuć <07998>, owce <06629> i woły <01241>, szef <07225> z tych rzeczy, które powinny zostać całkowicie zniszczone <02764>, aby poświęcić <02076> (08800) Panu <03068>, Bóg twój, <0430> w Gilgal <01537>.                                                                                      
L02 2 1 Sm 15:21 Lud zaś zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą.
L03 3 1 Sm 15:21 וַיִּקַּ֨ח הָעָ֧ם מֵהַשָּׁלָ֛ל צֹ֥אן וּבָקָ֖ר רֵאשִׁ֣ית הַחֵ֑רֶם לִזְבֹּ֛חַ לַֽיהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ בַּגִּלְגָּֽל׃
L04 4 1 Sm 15:21 וַ/יִּקַּ֨ח הָ/עָ֧ם מֵ/הַ/שָּׁלָ֛ל צֹ֥אן וּ/בָקָ֖ר רֵאשִׁ֣ית הַ/חֵ֑רֶם לִ/זְבֹּ֛חַ לַֽ/יהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖י/ךָ בַּ/גִּלְגָּֽל׃
L05 5 1 Sm 15:21 wai•jik•<Kach> ha•'<Am> me•hasz•sza•<Lal> con u•wa•<Kar> re•<szit> ha•<Che>•rem; liz•<Bo>•ach <jah>•we 'e•lo•<He>•cha bag•gil•<Gal>.
L06 6 1 Sm 15:21 H3947H3947 H5971H5971 H7998H7998 H6629H6629 H1241H1241 H7225H7225 H2764H2764 H2076H2076 H3068H3068 H0430H0430 H1537H1537
L07 7 1 Sm 15:21 accept folk prey cattle bull beginning cursed kill Jehovah angels Gilgal
L08 8 1 Sm 15:21 przyjąć ludowy zdobycz bydło byk początek przeklęty zabić Jahwe anioły Gilgal
L09 9 1 Sm 15:21 took But the people of the spoil sheep and oxen the chief of the things which should have been utterly destroyed to sacrifice unto the LORD thy God in Gilgal
L10 10 1 Sm 15:21 trwało Ale ludzie z zepsuć owca i woły szef z rzeczy, które powinny zostać całkowicie zniszczone poświęcić Panu Bóg twój, w Gilgal
L11 11 1 Sm 15:21 vai·yik·Kach ha·'Am me·hash·sha·Lal tzon u·va·Kar re·Shit ha·Che·rem; liz·Bo·ach Yah·weh 'e·lo·Hei·cha bag·gil·Gal.
L12 12 1 Sm 15:21 waj jiq qaH ha am me hasz sza lal con u wa qar re szit ha He rem liz Bo aH ljhwh(la do naj) e lo he cha BaG Gil Gal
L13 13 1 Sm 15:21 wayyiqqaH hä`äm mëhaššäläl cö´n ûbäqär rë´šît haHëºrem lizBöªH lyhwh(la|´dönäy) ´élöhʺkä BaGGilGäl
L14 14 1 Sm 15:21 498/964 683/1866 24/72 123/274 108/183 20/51 22/38 55/134 2348/6220 1033/2597 28/41
L15 15 1 Sm 15:21 But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the LORD thy God in Gilgal.
L16 16 1 Sm 15:21  21 But the people <05971> took <03947> (08799) of the spoil <07998>, sheep <06629> and oxen <01241>, the chief <07225> of the things which should have been utterly destroyed <02764>, to sacrifice <02076> (08800) unto the LORD <03068> thy God <0430> in Gilgal <01537>.
L01 1 1 Sm 15:22   1 Sm 15:22  22 Samuel <08050> powiedział <0559> (08799) Czyż Pan <03068> jak wielką rozkoszą <02656> w całopalenia <05930> oraz ofiary <02077>, jak w posłuszeństwie <08085> (08800) głosowej < 06963> Pana <03068>? Oto, do posłuszeństwa <08085> (08800) jest lepsze <02896> niż ofiara <02077>, i słuchał <07181> (08687) niż tłuszcze <02459> z baranów <0352>.                                                                              
L02 2 1 Sm 15:22 Samuel odrzekł: Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość - od tłuszczu baranów.
L03 3 1 Sm 15:22 וַיֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֗ל הַחֵ֤פֶץ לַֽיהוָה֙ בְּעֹל֣וֹת וּזְבָחִ֔ים כִּשְׁמֹ֖עַ בְּק֣וֹל יְהוָ֑ה הִנֵּ֤ה שְׁמֹ֙עַ֙ מִזֶּ֣בַח ט֔וֹב לְהַקְשִׁ֖יב מֵחֵ֥לֶב אֵילִֽים׃
L04 4 1 Sm 15:22 וַ/יֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֗ל הַ/חֵ֤פֶץ לַֽ/יהוָה֙ בְּ/עֹל֣וֹת וּ/זְבָחִ֔ים כִּ/שְׁמֹ֖עַ בְּ/ק֣וֹל יְהוָ֑ה הִנֵּ֤ה שְׁמֹ֙עַ֙ מִ/זֶּ֣בַח ט֔וֹב לְ/הַקְשִׁ֖יב מֵ/חֵ֥לֶב אֵילִֽים׃
L05 5 1 Sm 15:22 wai•<jo>•mer sze•mu•'<El>, ha•<Che>•fec <jah>•we be•'o•<Lot> u•ze•wa•<Chim>, kisz•<Mo>•a' be•<Kol> <jah>•we; hin•<Ne> sze•<Mo>•a' miz•<Ze>•wach <Tow>, le•hak•<sziw> me•<Che>•lew 'e•<Lim>.
L06 6 1 Sm 15:22 H0559H0559 H8050H8050 H2656H2656 H3068H3068 H5930H5930 H2077H2077 H8085H8085 H6963H6963 H3068H3068 H2009H2009 H8085H8085 H2077H2077 H2896H2896 H7181H7181 H2459H2459 H0352H0352
L07 7 1 Sm 15:22 answer Samuel acceptable Jehovah ascent offer attentively aloud Jehovah behold attentively offer beautiful attend best mighty 
L08 8 1 Sm 15:22 odpowiedź Samuel do przyjęcia Jahwe wzlot oferować uważnie głośno Jahwe ujrzeć uważnie oferować piękny uczęszczać najlepiej potężny
L09 9 1 Sm 15:22 said And Samuel [as great] delight Hath the LORD in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice has the LORD behold to obey than sacrifice [is] better [and] to hearken than the fat of rams
L10 10 1 Sm 15:22 powiedział Samuel [Tak wielkie] rozkosz Czyż Pan całopalenia i ofiarami jak w posłuszeństwie głos Czy Pan ujrzeć być posłusznym niż ofiary [Jest] lepiej [I] do posłuchaj niż tłuszcz z baranów
L11 11 1 Sm 15:22 vai·Yo·mer she·mu·'El, ha·Che·fetz Yah·weh be·'o·Lot u·ze·va·Chim, kish·Mo·a' be·Kol Yah·weh; hin·Neh she·Mo·a' miz·Ze·vach Tov, le·hak·Shiv me·Che·lev 'ei·Lim.
L12 12 1 Sm 15:22 waj jo mer sze mu el ha He fec ljhwh(la do naj) Be o lot u ze wa Him Kisz mo a Be qol jhwh(a do naj) hin ne sze mo a miz ze waH tow le haq sziw me He lew e lim
L13 13 1 Sm 15:22 wayyöº´mer šümû´ël haHëºpec lyhwh(la|´dönäy) Bü`ölôt ûzübäHîm Kišmöª` Büqôl yhwh(´ädönäy) hinnË šümöª` mizzeºbaH †ôb lühaqšîb mëHëºleb ´êlîm
L14 14 1 Sm 15:22 2014/5298 95/140 1/39 2349/6220 170/288 89/162 326/1154 146/507 2350/6220 309/840 327/1154 90/162 125/561 1/46 69/92 118/172
L15 15 1 Sm 15:22 And Samuel said, Hath the LORD [as great] delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the LORD? Behold, to obey [is] better than sacrifice, [and] to hearken than the fat of rams.
L16 16 1 Sm 15:22  22 And Samuel <08050> said <0559> (08799), Hath the LORD <03068> as great delight <02656> in burnt offerings <05930> and sacrifices <02077>, as in obeying <08085> (08800) the voice <06963> of the LORD <03068>? Behold, to obey <08085> (08800) is better <02896> than sacrifice <02077>, and to hearken <07181> (08687) than the fat <02459> of rams <0352>.
L01 1 1 Sm 15:23   1 Sm 15:23  23 Na bunt <04805> jest jak grzech <02403> o czary <07081> i upór <06484> (08687) jest nieprawości <0205> i bałwochwalstwo <08655>. Ponieważ ty odrzuciłeś <03988> (08804) słowo <01697> Pana <03068>, on bowiem również odrzucony <03988> (08799) Cię z bycia królem <04428>.                                                                                    
L02 2 1 Sm 15:23 Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla.
L03 3 1 Sm 15:23 כִּ֤י חַטַּאת־ קֶ֙סֶם֙ מֶ֔רִי וְאָ֥וֶן וּתְרָפִ֖ים הַפְצַ֑ר יַ֗עַן מָאַ֙סְתָּ֙ אֶת־ דְּבַ֣ר יְהוָ֔ה וַיִּמְאָסְךָ֖ מִמֶּֽלֶךְ׃ ס
L04 4 1 Sm 15:23 כִּ֤י חַטַּאת־ קֶ֙סֶם֙ מֶ֔רִי וְ/אָ֥וֶן וּ/תְרָפִ֖ים הַפְצַ֑ר יַ֗עַן מָאַ֙סְתָּ֙ אֶת־ דְּבַ֣ר יְהוָ֔ה וַ/יִּמְאָסְ/ךָ֖ מִ/מֶּֽלֶךְ׃ ס
L05 5 1 Sm 15:23 ki chat•tat- ke•sem <Me>•ri, we•'<A>•wen u•te•ra•<Fim> haf•<car>; <ja>•'an, ma•'<As>•ta et- de•<war> <jah>•we, wai•jim•'a•se•<Cha> mi•<Me>•lech. sa•<Mek>
L06 6 1 Sm 15:23 H3588H3588 H2403H2403 H7081H7081 H4805H4805 H0205H0205 H8655H8655 H6484H6484 H3282H3282 H3988H3988 H0853H0853 H1697H1697 H3068H3068 H3988H3988 H4428H4428
L07 7 1 Sm 15:23 inasmuch punishment  divination bitter affliction idols press because  abhor act Jehovah abhor king
L08 8 1 Sm 15:23 ponieważ kara wróżenie gorzki nieszczęście idole naciśnij bo brzydzić się działać Jahwe brzydzić się król
L09 9 1 Sm 15:23 for [is as] the sin of witchcraft For rebellion [is as] iniquity and idolatry and stubbornness Because Because thou hast rejected the word of the LORD he hath also rejected thee from [being] king
L10 10 1 Sm 15:23 dla [Jest] grzech o czary Do buntu [Jest] nieprawość i bałwochwalstwo i upór Bo Ponieważ ty odrzuciłeś słowo Pana on hath także odrzucone ci z [jest] królem
L11 11 1 Sm 15:23 ki chat·tat- ke·sem Me·ri, ve·'A·ven u·te·ra·Fim haf·Tzar; Ya·'an, ma·'As·ta et- de·Var Yah·weh, vai·yim·'a·se·Cha mi·Me·lech. sa·Mek
L12 12 1 Sm 15:23 Ki Hat tat - qe sem me ri we a wen u te ra fim haf car ja an ma as Ta et - De war jhwh(a do naj) waj ji mos cha mim me lech s
L13 13 1 Sm 15:23 Ha††a´t-qeºsem meºrî wü´äºwen ûtüräpîm hapcar yaº`an mä´aºsTä ´et-Dübar yhwh(´ädönäy) wayyim´oskä mimmeºlek s
L14 14 1 Sm 15:23 1390/4478 147/289 4/11 3/23 3/78 9/15 5/7 9/99 10/75 5530/11047 347/1428 2351/6220 11/75 278/2519
L15 15 1 Sm 15:23 For rebellion [is as] the sin of witchcraft, and stubbornness [is as] iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the LORD, he hath also rejected thee from [being] king.
L16 16 1 Sm 15:23  23 For rebellion <04805> is as the sin <02403> of witchcraft <07081>, and stubbornness <06484> (08687) is as iniquity <0205> and idolatry <08655>. Because thou hast rejected <03988> (08804) the word <01697> of the LORD <03068>, he hath also rejected <03988> (08799) thee from being king <04428>.
L01 1 1 Sm 15:24   1 Sm 15:24  24 A Saul <07586> powiedział <0559> (08799) do Samuela <08050>, zgrzeszyłem <02398> (08804): bo naruszyli <05674> (08804) przykazanie <06310> Pana <03068> , a twoje słowa <01697>: bo bałam się <03372> (08804) ludzie <05971> i posłuszny <08085> (08799) ich głos <06963>.                                                                                    
L02 2 1 Sm 15:24 Saul odrzekł na to Samuelowi: Popełniłem grzech: Przekroczyłem nakaz Pana i twoje wskazania, bałem się bowiem ludu i usłuchałem jego głosu.
L03 3 1 Sm 15:24 וַיֹּ֨אמֶר שָׁא֤וּל אֶל־ שְׁמוּאֵל֙ חָטָ֔אתִי כִּֽי־ עָבַ֥רְתִּי אֶת־ פִּֽי־ יְהוָ֖ה וְאֶת־ דְּבָרֶ֑יךָ כִּ֤י יָרֵ֙אתִי֙ אֶת־ הָעָ֔ם וָאֶשְׁמַ֖ע בְּקוֹלָֽם׃
L04 4 1 Sm 15:24 וַ/יֹּ֨אמֶר שָׁא֤וּל אֶל־ שְׁמוּאֵל֙ חָטָ֔אתִי כִּֽי־ עָבַ֥רְתִּי אֶת־ פִּֽי־ יְהוָ֖ה וְ/אֶת־ דְּבָרֶ֑י/ךָ כִּ֤י יָרֵ֙אתִי֙ אֶת־ הָ/עָ֔ם וָ/אֶשְׁמַ֖ע בְּ/קוֹלָֽ/ם׃
L05 5 1 Sm 15:24 wai•<jo>•mer sza•'<Ul> el- sze•mu•'<El> cha•<Ta>•ti, ki- 'a•<war>•ti et- pi- <jah>•we we•'<Et> de•wa•<Re>•cha; ki ja•<Re>•ti et- ha•'<Am>, wa•'esz•<Ma>' be•ko•<Lam>.
L06 6 1 Sm 15:24 H0559H0559 H7586H7586 H0413H0413 H8050H8050 H2398H2398 H3588H3588 H5674H5674 H0853H0853 H6310H6310 H3068H3068 H0853H0853 H1697H1697 H3588H3588 H3372H3372 H0853H0853 H5971H5971 H8085H8085 H6963H6963
L07 7 1 Sm 15:24 answer Saul about Samuel cleanse inasmuch alienate according Jehovah act inasmuch affright folk attentively aloud
L08 8 1 Sm 15:24 odpowiedź Saul o Samuel oczyścić ponieważ zrazić zgodnie Jahwe działać ponieważ affright ludowy uważnie głośno
L09 9 1 Sm 15:24 said And Saul to unto Samuel I have sinned have indeed for I have transgressed the commandment of the LORD and thy words because because I feared the people and obeyed their voice
L10 10 1 Sm 15:24 powiedział Saul do do Samuela Zgrzeszyłem mają rzeczywiście bo naruszyli przykazanie Pana i słowa twe bo bo bałam się ludzie i przestrzegane ich głos
L11 11 1 Sm 15:24 vai·Yo·mer sha·'Ul el- she·mu·'El cha·Ta·ti, ki- 'a·Var·ti et- pi- Yah·weh ve·'Et de·va·Rei·cha; ki ya·Re·ti et- ha·'Am, va·'esh·Ma' be·ko·Lam.
L12 12 1 Sm 15:24 waj jo mer sza ul el - sze mu el Ha ta ti Ki - a war Ti et - Pi - jhwh(a do naj) we et - De wa re cha Ki ja re ti et - ha am wa esz ma Be qo lam
L13 13 1 Sm 15:24 wayyöº´mer šä´ûl ´el-šümû´ël Hä†äº´tî Kî|-`äbaºrTî ´et-Pî|-yhwh(´ädönäy) wü´et-Dübärʺkä yär뺴tî ´et-hä`äm wä´ešma` Büqôläm
L14 14 1 Sm 15:24 2015/5298 102/406 2296/5500 96/140 86/236 1391/4478 225/550 5531/11047 175/497 2352/6220 5532/11047 348/1428 1392/4478 109/328 5533/11047 684/1866 328/1154 147/507
L15 15 1 Sm 15:24 And Saul said unto Samuel, I have sinned: for I have transgressed the commandment of the LORD, and thy words: because I feared the people, and obeyed their voice.
L16 16 1 Sm 15:24  24 And Saul <07586> said <0559> (08799) unto Samuel <08050>, I have sinned <02398> (08804): for I have transgressed <05674> (08804) the commandment <06310> of the LORD <03068>, and thy words <01697>: because I feared <03372> (08804) the people <05971>, and obeyed <08085> (08799) their voice <06963>.
L01 1 1 Sm 15:25   1 Sm 15:25  25 Teraz więc, proszę, przepraszam <05375> (08798) mój grzech <02403>, a następnie włącz ponownie <07725> (08798) ze mną, abym mógł wielbić <07812> (08691) Pan <03068>.                                                                                            
L02 2 1 Sm 15:25 Ty jednak daruj moją winę i chodź ze mną, ażebym oddał pokłon Panu.
L03 3 1 Sm 15:25 וְעַתָּ֕ה שָׂ֥א נָ֖א אֶת־ חַטָּאתִ֑י וְשׁ֣וּב עִמִּ֔י וְאֶֽשְׁתַּחֲוֶ֖ה לַֽיהוָֽה׃
L04 4 1 Sm 15:25 וְ/עַתָּ֕ה שָׂ֥א נָ֖א אֶת־ חַטָּאתִ֑/י וְ/שׁ֣וּב עִמִּ֔/י וְ/אֶֽשְׁתַּחֲוֶ֖ה לַֽ/יהוָֽה׃
L05 5 1 Sm 15:25 we•'at•<Ta> sa na et- chat•ta•<Ti>; we•<szuw> 'im•<Mi>, we•'esz•ta•cha•<we> <jah>•we.
L06 6 1 Sm 15:25 H6258H6258 H5375H5375 H4994H4994 H0853H0853 H2403H2403 H7725H7725 H5973H5973 H7812H7812 H3068H3068
L07 7 1 Sm 15:25 henceforth accept I beseech thee  punishment  break accompanying bow down Jehovah
L08 8 1 Sm 15:25 odtąd przyjąć Błagam Cię kara złamać towarzyszący zgnieść Jahwe
L09 9 1 Sm 15:25 Now Now therefore I pray thee pardon please my sin and turn again with with me that I may worship the LORD
L10 10 1 Sm 15:25 Teraz Teraz więc proszę o wybaczenie Thee proszę mój grzech i włącz ponownie z ze mną, że może I Worship Pan
L11 11 1 Sm 15:25 ve·'at·Tah sa na et- chat·ta·Ti; ve·Shuv 'im·Mi, ve·'esh·ta·cha·Veh Yah·weh.
L12 12 1 Sm 15:25 we aT Ta sa na et - Hat ta ti we szuw im mi we esz Ta Ha we ljhwh(la do naj)
L13 13 1 Sm 15:25 wü`aTTâ Sä´ nä´ ´et-Ha††ä´tî wüšûb `immî wü´e|šTaHáwè lyhwh(la|´dönäy)
L14 14 1 Sm 15:25 152/431 224/650 156/402 5534/11047 148/289 279/1041 397/1043 56/169 2353/6220
L15 15 1 Sm 15:25 Now therefore, I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the LORD.
L16 16 1 Sm 15:25  25 Now therefore, I pray thee, pardon <05375> (08798) my sin <02403>, and turn again <07725> (08798) with me, that I may worship <07812> (08691) the LORD <03068>.
L01 1 1 Sm 15:26   1 Sm 15:26  26 Samuel <08050> powiedział <0559> (08799) Saulowi <07586>, nie będę zwracać <07725> (08799) z tobą na ty odrzuciłeś <03988> (08804) słowo <01697> Pana <03068>, a Pan <03068> kto ma odrzucone <03988> (08799) Cię z bycia królem <04428> przez Izrael <03478>.                                                                                      
L02 2 1 Sm 15:26 Na to Samuel odrzekł Saulowi: Nie pójdę z tobą, gdyż odrzuciłeś słowo Pana i dlatego odrzucił cię Pan. Nie będziesz już królem nad Izraelem.
L03 3 1 Sm 15:26 וַיֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֶל־ שָׁא֔וּל לֹ֥א אָשׁ֖וּב עִמָּ֑ךְ כִּ֤י מָאַ֙סְתָּה֙ אֶת־ דְּבַ֣ר יְהוָ֔ה וַיִּמְאָסְךָ֣ יְהוָ֔ה מִהְי֥וֹת מֶ֖לֶךְ עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
L04 4 1 Sm 15:26 וַ/יֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֶל־ שָׁא֔וּל לֹ֥א אָשׁ֖וּב עִמָּ֑/ךְ כִּ֤י מָאַ֙סְתָּה֙ אֶת־ דְּבַ֣ר יְהוָ֔ה וַ/יִּמְאָסְ/ךָ֣ יְהוָ֔ה מִ/הְי֥וֹת מֶ֖לֶךְ עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
L05 5 1 Sm 15:26 wai•<jo>•mer sze•mu•'<El> el- sza•'<Ul>, lo 'a•<szuw> 'im•<Mach>; ki ma•'<As>•ta et- de•<war> <jah>•we, wai•jim•'a•se•<Cha> <jah>•we, mih•<jot> <Me>•lech al- jis•ra•'<El>. sa•<Mek>
L06 6 1 Sm 15:26 H0559H0559 H8050H8050 H0413H0413 H7586H7586 H3808H3808 H7725H7725 H5973H5973 H3588H3588 H3988H3988 H0853H0853 H1697H1697 H3068H3068 H3988H3988 H3068H3068 H1961H1961 H4428H4428 H5921H5921 H3478H3478
L07 7 1 Sm 15:26 answer Samuel about Saul before break accompanying inasmuch abhor act Jehovah abhor Jehovah become king above Israel
L08 8 1 Sm 15:26 odpowiedź Samuel o Saul przed złamać towarzyszący ponieważ brzydzić się działać Jahwe brzydzić się Jahwe zostać król powyżej Izrael
L09 9 1 Sm 15:26 said And Samuel to unto Saul I will not I will not return with for with thee for thou hast rejected the word of the LORD hath rejected and the LORD being thee from being king over over Israel
L10 10 1 Sm 15:26 powiedział Samuel do Saulowi Nie będę Nie wrócę z dla z tobą na ty odrzuciłeś słowo Pana kto ma odrzucone a Pan jest ci z bycia królem przez nad Izraelem
L11 11 1 Sm 15:26 vai·Yo·mer she·mu·'El el- sha·'Ul, lo 'a·Shuv 'im·Mach; ki ma·'As·tah et- de·Var Yah·weh, vai·yim·'a·se·Cha Yah·weh, mih·Yot Me·lech al- Yis·ra·'El. sa·Mek
L12 12 1 Sm 15:26 waj jo mer sze mu el el - sza ul lo a szuw im mach Ki ma as Ta et - De war jhwh(a do naj) waj ji mos cha jhwh(a do naj) mih jot me lech al - jis ra el s
L13 13 1 Sm 15:26 wayyöº´mer šümû´ël ´el-šä´ûl lö´ ´äšûb `immäk mä´aºsTâ ´et-Dübar yhwh(´ädönäy) wayyim´oskä yhwh(´ädönäy) mihyôt meºlek `al-yiSrä´ël s
L14 14 1 Sm 15:26 2016/5298 97/140 2297/5500 103/406 1687/5164 280/1041 398/1043 1393/4478 12/75 5535/11047 349/1428 2354/6220 13/75 2355/6220 1412/3546 279/2519 1841/5759 1034/2505
L15 15 1 Sm 15:26 And Samuel said unto Saul, I will not return with thee: for thou hast rejected the word of the LORD, and the LORD hath rejected thee from being king over Israel.
L16 16 1 Sm 15:26  26 And Samuel <08050> said <0559> (08799) unto Saul <07586>, I will not return <07725> (08799) with thee: for thou hast rejected <03988> (08804) the word <01697> of the LORD <03068>, and the LORD <03068> hath rejected <03988> (08799) thee from being king <04428> over Israel <03478>.
L01 1 1 Sm 15:27   1 Sm 15:27  27 A gdy Samuel <08050> <05437 zwrócił się o> (08735) na odejście <03212> (08800), pochwycił <02388> (08686) na spódnicy <03671> jego płaszcz <04598>, a wynajem <07167> (08735).                                                                                            
L02 2 1 Sm 15:27 Kiedy Samuel odwrócił się, by odejść, [Saul] chwycił kraj jego płaszcza, tak że go rozdarł.
L03 3 1 Sm 15:27 וַיִּסֹּ֥ב שְׁמוּאֵ֖ל לָלֶ֑כֶת וַיַּחֲזֵ֥ק בִּכְנַף־ מְעִיל֖וֹ וַיִּקָּרַֽע׃
L04 4 1 Sm 15:27 וַ/יִּסֹּ֥ב שְׁמוּאֵ֖ל לָ/לֶ֑כֶת וַ/יַּחֲזֵ֥ק בִּ/כְנַף־ מְעִיל֖/וֹ וַ/יִּקָּרַֽע׃
L05 5 1 Sm 15:27 wai•jis•<So> sze•mu•'<El> la•<Le>•chet; wai•ja•cha•<Zek> bich•naf- me•'i•<Lo> wai•jik•ka•<Ra>'.
L06 6 1 Sm 15:27 H5437H5437 H8050H8050 H1980H1980 H2388H2388 H3671H3671 H4598H4598 H7167H7167
L07 7 1 Sm 15:27 bring Samuel along aid bird cloak cut out
L08 8 1 Sm 15:27 przynieść Samuel wzdłuż pomocy ptak płaszcz wyciąć
L09 9 1 Sm 15:27 turned about And as Samuel to go he laid hold upon the skirt of his mantle and it rent
L10 10 1 Sm 15:27 Okazało się A jak Samuela iść pochwycił na spódnicy Jego płaszcza i wynajem
L11 11 1 Sm 15:27 vai·yis·So she·mu·'El la·Le·chet; vai·ya·cha·Zek bich·naf- me·'i·Lo vai·yik·ka·Ra'.
L12 12 1 Sm 15:27 waj jis sow sze mu el la le chet waj ja Ha zeq Bich naf - me i lo waj jiq qa ra
L13 13 1 Sm 15:27 wayyissöb šümû´ël läleºket wayyaHázëq Biknap-mü`îlô wayyiqqära`
L14 14 1 Sm 15:27 40/156 98/140 547/1542 54/290 18/107 12/28 11/63
L15 15 1 Sm 15:27 And as Samuel turned about to go away, he laid hold upon the skirt of his mantle, and it rent.
L16 16 1 Sm 15:27  27 And as Samuel <08050> turned about <05437> (08735) to go away <03212> (08800), he laid hold <02388> (08686) upon the skirt <03671> of his mantle <04598>, and it rent <07167> (08735).
L01 1 1 Sm 15:28   1 Sm 15:28  28 Samuel <08050> powiedział <0559> (08799) do niego Pan: <03068> bowiem czynsz <07167> (08804) królestwo <04468> Izraela <03478> od ciebie ten dzień <03117>, i dał <05414> (08804) to do sąsiada <07453> twego, który jest lepszy <02896> niż ty.                                                                                      
L02 2 1 Sm 15:28 Wtedy rzekł do niego Samuel: Pan odebrał ci dziś królestwo izraelskie, a powierzył je komu innemu, lepszemu od ciebie.
L03 3 1 Sm 15:28 וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ שְׁמוּאֵ֔ל קָרַ֨ע יְהוָ֜ה אֶֽת־ מַמְלְכ֧וּת יִשְׂרָאֵ֛ל מֵעָלֶ֖יךָ הַיּ֑וֹם וּנְתָנָ֕הּ לְרֵעֲךָ֖ הַטּ֥וֹב מִמֶּֽךָּ׃
L04 4 1 Sm 15:28 וַ/יֹּ֤אמֶר אֵלָי/ו֙ שְׁמוּאֵ֔ל קָרַ֨ע יְהוָ֜ה אֶֽת־ מַמְלְכ֧וּת יִשְׂרָאֵ֛ל מֵ/עָלֶ֖י/ךָ הַ/יּ֑וֹם וּ/נְתָנָ֕/הּ לְ/רֵעֲ/ךָ֖ הַ/טּ֥וֹב מִמֶּֽ/ךָּ׃
L05 5 1 Sm 15:28 wai•<jo>•mer 'e•<Law> sze•mu•'<El>, ka•<Ra>' <jah>•we et- mam•le•<Chut> jis•ra•'<El> me•'a•<Le>•cha hai•<jom>; u•ne•ta•<Na> le•re•'a•<Cha> hat•<Tow> mi•<Me>•ka.
L06 6 1 Sm 15:28 H0559H0559 H0413H0413 H8050H8050 H7167H7167 H3068H3068 H0853H0853 H4468H4468 H3478H3478 H5921H5921 H3117H3117 H5414H5414 H7453H7453 H2896H2896 H4480H4480
L07 7 1 Sm 15:28 answer about Samuel cut out Jehovah kingdom Israel above age add brother beautiful above
L08 8 1 Sm 15:28 odpowiedź o Samuel wyciąć Jahwe królestwo Izrael powyżej wiek dodać brat piękny powyżej
L09 9 1 Sm 15:28 said about And Samuel hath rent unto him The LORD the kingdom of Israel and from thee this day and hath given it to a neighbour of thine [that is] better than
L10 10 1 Sm 15:28 powiedział o Samuel kto ma czynszu mu Pan królestwo Izraela i od ciebie ten dzień i dał to do sąsiada z twoim [czyli] lepiej niż
L11 11 1 Sm 15:28 vai·Yo·mer 'e·Lav she·mu·'El, ka·Ra' Yah·weh et- mam·le·Chut Yis·ra·'El me·'a·Lei·cha hai·Yom; u·ne·ta·Nah le·re·'a·Cha hat·Tov mi·Me·ka.
L12 12 1 Sm 15:28 waj jo mer e law sze mu el qa ra jhwh(a do naj) et - mam le chut jis ra el me a le cha haj jom u ne ta na le re a cha hat tow mim meK Ka  
L13 13 1 Sm 15:28 wayyöº´mer ´ëläyw šümû´ël qära` yhwh(´ädönäy) ´e|t-mamlükût yiSrä´ël më`älʺkä hayyôm ûnütänäh lürë`ákä ha††ôb mimmeºKKä  
L14 14 1 Sm 15:28 2017/5298 2298/5500 99/140 12/63 2356/6220 5536/11047 6/9 1035/2505 1842/5759 902/2302 841/2007 63/185 126/561 515/1215
L15 15 1 Sm 15:28 And Samuel said unto him, The LORD hath rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to a neighbour of thine, [that is] better than thou.
L16 16 1 Sm 15:28  28 And Samuel <08050> said <0559> (08799) unto him, The LORD <03068> hath rent <07167> (08804) the kingdom <04468> of Israel <03478> from thee this day <03117>, and hath given <05414> (08804) it to a neighbour <07453> of thine, that is better <02896> than thou.
L01 1 1 Sm 15:29   1 Sm 15:29  29 A także Siła <05331> Izraela <03478> nie kłamać <08266> (08762) ani żałować <05162> (08735): bo nie jest człowiekiem <0120>, aby żałował <05162> (08736 ).                                                                                              
L02 2 1 Sm 15:29 Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, aby żałował.
L03 3 1 Sm 15:29 וְגַם֙ נֵ֣צַח יִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א יְשַׁקֵּ֖ר וְלֹ֣א יִנָּחֵ֑ם כִּ֣י לֹ֥א אָדָ֛ם ה֖וּא לְהִנָּחֵֽם׃
L04 4 1 Sm 15:29 וְ/גַם֙ נֵ֣צַח יִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א יְשַׁקֵּ֖ר וְ/לֹ֣א יִנָּחֵ֑ם כִּ֣י לֹ֥א אָדָ֛ם ה֖וּא לְ/הִנָּחֵֽם׃
L05 5 1 Sm 15:29 we•<Gam> <Ne>•cach jis•ra•'<El>, lo je•szak•<Ker> we•<Lo> jin•na•<Chem>; ki lo 'a•<Dam> hu le•hin•na•<Chem>.
L06 6 1 Sm 15:29 H1571H1571 H5331H5331 H3478H3478 H3808H3808 H8266H8266 H3808H3808 H5162H5162 H3588H3588 H3808H3808 H0120H0120 H1931H1931 H5162H5162
L07 7 1 Sm 15:29 again alway Israel before fail before comfort  inasmuch before person he comfort 
L08 8 1 Sm 15:29 ponownie sprecyzowane Izrael przed nie przed komfort ponieważ przed osoba on komfort
L09 9 1 Sm 15:29 Also And also the Strength of Israel will not will not lie or nor repent for is not for he [is] not a man he that he should repent
L10 10 1 Sm 15:29 Również A także siła Izraela nie będzie nie kłamać lub ani żałować dla nie jest On to [jest] nie człowiek on aby żałował
L11 11 1 Sm 15:29 ve·Gam Ne·tzach Yis·ra·'El, lo ye·shak·Ker ve·Lo yin·na·Chem; ki lo 'a·Dam hu le·hin·na·Chem.
L12 12 1 Sm 15:29 we gam ne caH jis ra el lo je szaq qer we lo jin na Hem Ki lo a dam hu le hin na Hem
L13 13 1 Sm 15:29 wügam nëºcaH yiSrä´ël lö´ yüšaqqër wülö´ yinnäHëm lö´ ´ädäm hû´ lühinnäHëm
L14 14 1 Sm 15:29 249/768 1/44 1036/2505 1688/5164 3/6 1689/5164 20/108 1394/4478 1690/5164 115/552 844/1867 21/108
L15 15 1 Sm 15:29 And also the Strength of Israel will not lie nor repent: for he [is] not a man, that he should repent.
L16 16 1 Sm 15:29  29 And also the Strength <05331> of Israel <03478> will not lie <08266> (08762) nor repent <05162> (08735): for he is not a man <0120>, that he should repent <05162> (08736).
L01 1 1 Sm 15:30   1 Sm 15:30  30 Wtedy rzekł <0559> (08799), zgrzeszyłem <02398> (08804): jeszcze zaszczyt <03513> (08761) ja teraz, proszę, zanim starsi <02205> z moich ludzi <05971> oraz przed Izraelem <03478>, a następnie włącz ponownie <07725> (08798) ze mną, abym mógł wielbić <07812> (08694) Pan <03068>, Bóg twój, <0430>.                                                                                  
L02 2 1 Sm 15:30 Odpowiedział Saul: Zgrzeszyłem. Bądź jednak łaskaw teraz uszanować mię wobec starszyzny mego ludu i wobec Izraela, wróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu twemu.
L03 3 1 Sm 15:30 וַיֹּ֣אמֶר חָטָ֔אתִי עַתָּ֗ה כַּבְּדֵ֥נִי נָ֛א נֶ֥גֶד זִקְנֵֽי־ עַמִּ֖י וְנֶ֣גֶד יִשְׂרָאֵ֑ל וְשׁ֣וּב עִמִּ֔י וְהִֽשְׁתַּחֲוֵ֖יתִי לַֽיהוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃
L04 4 1 Sm 15:30 וַ/יֹּ֣אמֶר חָטָ֔אתִי עַתָּ֗ה כַּבְּדֵ֥/נִי נָ֛א נֶ֥גֶד זִקְנֵֽי־ עַמִּ֖/י וְ/נֶ֣גֶד יִשְׂרָאֵ֑ל וְ/שׁ֣וּב עִמִּ֔/י וְ/הִֽשְׁתַּחֲוֵ֖יתִי לַֽ/יהוָ֥ה אֱלֹהֶֽי/ךָ׃
L05 5 1 Sm 15:30 wai•<jo>•mer cha•<Ta>•ti, 'at•<Ta>, kab•be•<De>•ni na <Ne>•ged zik•ne- 'am•<Mi> we•<Ne>•ged jis•ra•'<El>; we•<szuw> 'im•<Mi>, we•hisz•ta•cha•<we>•ti <jah>•we 'e•lo•<He>•cha.
L06 6 1 Sm 15:30 H0559H0559 H2398H2398 H6258H6258 H3513H3513 H4994H4994 H5048H5048 H2205H2205 H5971H5971 H5048H5048 H3478H3478 H7725H7725 H5973H5973 H7812H7812 H3068H3068 H0430H0430
L07 7 1 Sm 15:30 answer cleanse henceforth abounding with I beseech thee  about aged folk about Israel break accompanying bow down Jehovah angels
L08 8 1 Sm 15:30 odpowiedź oczyścić odtąd obfitujący w Błagam Cię o w wieku ludowy o Izrael złamać towarzyszący zgnieść Jahwe anioły
L09 9 1 Sm 15:30 Then he said I have sinned now [yet] honour please before me now I pray thee before the elders of my people and before and before Israel and turn again with with me that I may worship the LORD thy God
L10 10 1 Sm 15:30 Potem powiedział: Zgrzeszyłem teraz [Jeszcze] cześć proszę przed ja teraz proszę cię przed starszyzną moich ludzi i przed i przed Izraelem i włącz ponownie z ze mną, że może I Worship Pan Bóg twój,
L11 11 1 Sm 15:30 vai·Yo·mer cha·Ta·ti, 'at·Tah, kab·be·De·ni na Ne·ged zik·nei- 'am·Mi ve·Ne·ged Yis·ra·'El; ve·Shuv 'im·Mi, ve·hish·ta·cha·Vei·ti Yah·weh 'e·lo·Hei·cha.
L12 12 1 Sm 15:30 waj jo mer Ha ta ti aT Ta KaB Be de ni na ne ged ziq ne - am mi we ne ged jis ra el we szuw im mi we hisz Ta Ha we ti ljhwh(la do naj) e lo he cha  
L13 13 1 Sm 15:30 wayyöº´mer Hä†äº´tî `aTTâ KaBBüdëºnî nä´ neºged ziqnê|-`ammî wüneºged yiSrä´ël wüšûb `immî wühi|šTaHáwêºtî lyhwh(la|´dönäy) ´élöhʺkä  
L14 14 1 Sm 15:30 2018/5298 87/236 153/431 36/114 157/402 31/150 88/178 685/1866 32/150 1037/2505 281/1041 399/1043 57/169 2357/6220 1034/2597
L15 15 1 Sm 15:30 Then he said, I have sinned: [yet] honour me now, I pray thee, before the elders of my people, and before Israel, and turn again with me, that I may worship the LORD thy God.
L16 16 1 Sm 15:30  30 Then he said <0559> (08799), I have sinned <02398> (08804): yet honour <03513> (08761) me now, I pray thee, before the elders <02205> of my people <05971>, and before Israel <03478>, and turn again <07725> (08798) with me, that I may worship <07812> (08694) the LORD <03068> thy God <0430>.
L01 1 1 Sm 15:31   1 Sm 15:31  31 Samuel <08050> <07725 zwrócił ponownie> (08799) po <0310> Saul <07586>, a Saul <07586> czczony <07812> (08691) Pan <03068>.                                                                                                
L02 2 1 Sm 15:31 Wrócił Samuel i szedł za Saulem. Saul oddał pokłon Panu.
L03 3 1 Sm 15:31 וַיָּ֥שָׁב שְׁמוּאֵ֖ל אַחֲרֵ֣י שָׁא֑וּל וַיִּשְׁתַּ֥חוּ שָׁא֖וּל לַֽיהוָֽה׃ ס
L04 4 1 Sm 15:31 וַ/יָּ֥שָׁב שְׁמוּאֵ֖ל אַחֲרֵ֣י שָׁא֑וּל וַ/יִּשְׁתַּ֥חוּ שָׁא֖וּל לַֽ/יהוָֽה׃ ס
L05 5 1 Sm 15:31 wai•<ja>•szow sze•mu•'<El> 'a•cha•<Re> sza•'<Ul>; wai•jisz•<Ta>•chu sza•'<Ul> <jah>•we. sa•<Mek>
L06 6 1 Sm 15:31 H7725H7725 H8050H8050 H0310H0310 H7586H7586 H7812H7812 H7586H7586 H3068H3068
L07 7 1 Sm 15:31 break Samuel after that Saul bow down Saul Jehovah
L08 8 1 Sm 15:31 złamać Samuel po tym Saul zgnieść Saul Jahwe
L09 9 1 Sm 15:31 turned again So Samuel after Saul worshipped and Saul the LORD
L10 10 1 Sm 15:31 ponownie zwrócił Więc Samuel po Saul czcili Saul Pan
L11 11 1 Sm 15:31 vai·Ya·shov she·mu·'El 'a·cha·Rei sha·'Ul; vai·yish·Ta·chu sha·'Ul Yah·weh. sa·Mek
L12 12 1 Sm 15:31 waj ja szow sze mu el a Ha re sza ul waj jisz Ta Hu sza ul ljhwh(la do naj) s
L13 13 1 Sm 15:31 wayy亚ob šümû´ël ´aHárê šä´ûl wayyišTaºHû šä´ûl lyhwh(la|´dönäy) s
L14 14 1 Sm 15:31 282/1041 100/140 315/712 104/406 58/169 105/406 2358/6220
L15 15 1 Sm 15:31 So Samuel turned again after Saul; and Saul worshipped the LORD.
L16 16 1 Sm 15:31  31 So Samuel <08050> turned again <07725> (08799) after <0310> Saul <07586>; and Saul <07586> worshipped <07812> (08691) the LORD <03068>.
L01 1 1 Sm 15:32   1 Sm 15:32  32 Rzekł <0559> (08799) Samuel <08050>, Znieście Hither <05066> (08685) do mnie Agaga <090> Król <04428> z Amalekitów <06002>. I Agag <090> przyszedł <03212> (08799) do niego delikatnie <04574>. I Agag <090> powiedział <0559> (08799) Z pewnością <0403> gorycz <04751> śmierci <04194> jest przeszłość <05493> (08804).                                                                                
L02 2 1 Sm 15:32 Samuel dał potem rozkaz: Przyprowadźcie do mnie króla Amalekitów - Agaga! Agag zbliżył się do niego chwiejnym krokiem i rzekł: Naprawdę znikła u mnie gorycz śmierci.
L03 3 1 Sm 15:32 וַיֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֗ל הַגִּ֤ישׁוּ אֵלַי֙ אֶת־ אֲגַג֙ מֶ֣לֶךְ עֲמָלֵ֔ק וַיֵּ֣לֶךְ אֵלָ֔יו אֲגַ֖ג מַעֲדַנֹּ֑ת וַיֹּ֣אמֶר אֲגָ֔ג אָכֵ֖ן סָ֥ר מַר־ הַמָּֽוֶת׃ ס
L04 4 1 Sm 15:32 וַ/יֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֗ל הַגִּ֤ישׁוּ אֵלַ/י֙ אֶת־ אֲגַג֙ מֶ֣לֶךְ עֲמָלֵ֔ק וַ/יֵּ֣לֶךְ אֵלָ֔י/ו אֲגַ֖ג מַעֲדַנֹּ֑ת וַ/יֹּ֣אמֶר אֲגָ֔ג אָכֵ֖ן סָ֥ר מַר־ הַ/מָּֽוֶת׃ ס
L05 5 1 Sm 15:32 wai•<jo>•mer sze•mu•'<El>, hag•<Gi>•szu 'e•<Lai> et- 'a•<Gag> <Me>•lech 'a•ma•<Lek>, wai•<je>•lech 'e•<Law>, 'a•<Gag> ma•'a•dan•<Not>; wai•<jo>•mer 'a•<Gag>, 'a•<Chen> sar mar- ham•<Ma>•wet. sa•<Mek>
L06 6 1 Sm 15:32 H0559H0559 H8050H8050 H5066H5066 H0413H0413 H0853H0853 H0090H0090 H4428H4428 H6002H6002 H1980H1980 H0413H0413 H0090H0090 H4574H4574 H0559H0559 H0090H0090 H0403H0403 H5493H5493 H4751H4751 H4194H4194
L07 7 1 Sm 15:32 answer Samuel approach  about Agag king Amalek along about Agag dainty answer Agag but behead angry dead
L08 8 1 Sm 15:32 odpowiedź Samuel podejście o Agaga król Amalek wzdłuż o Agaga przysmak odpowiedź Agaga ale ściąć głowę zły martwy
L09 9 1 Sm 15:32 Then said Samuel Bring ye hither about to me Agag the king of the Amalekites came and And Agag unto him delicately said And Agag Surely is past the bitterness of death
L10 10 1 Sm 15:32 Następnie powiedział Samuel Znieście dotąd o do mnie Agaga król z Amalekitów przyszedł i I Agag mu delikatnie powiedział I Agag Na pewno jest przeszłość gorycz śmierci
L11 11 1 Sm 15:32 vai·Yo·mer she·mu·'El, hag·Gi·shu 'e·Lai et- 'a·Gag Me·lech 'a·ma·Lek, vai·Ye·lech 'e·Lav, 'a·Gag ma·'a·dan·Not; vai·Yo·mer 'a·Gag, 'a·Chen sar mar- ham·Ma·vet. sa·Mek
L12 12 1 Sm 15:32 waj jo mer sze mu el haG Gi szu e laj et - a gag me lech a ma leq waj je lech e law a gag ma a dan not waj jo mer a gag a chen sar mar - ham ma wet s
L13 13 1 Sm 15:32 wayyöº´mer šümû´ël haGGû ´ëlay ´et-´ágag meºlek `ámälëq wayyëºlek ´ëläyw ´ágag ma`ádannöt wayyöº´mer ´ágäg ´äkën sär mar-hammäºwet s
L14 14 1 Sm 15:32 2019/5298 101/140 61/125 2299/5500 5537/11047 5/8 280/2519 31/39 548/1542 2300/5500 6/8 2/4 2020/5298 7/8 3/18 89/300 11/41 39/155
L15 15 1 Sm 15:32 Then said Samuel, Bring ye hither to me Agag the king of the Amalekites. And Agag came unto him delicately. And Agag said, Surely the bitterness of death is past.
L16 16 1 Sm 15:32  32 Then said <0559> (08799) Samuel <08050>, Bring ye hither <05066> (08685) to me Agag <090> the king <04428> of the Amalekites <06002>. And Agag <090> came <03212> (08799) unto him delicately <04574>. And Agag <090> said <0559> (08799), Surely <0403> the bitterness <04751> of death <04194> is past <05493> (08804).
L01 1 1 Sm 15:33   1 Sm 15:33  33 Samuel <08050> powiedział <0559> (08799), jak mieczem twego <02719> uczynił kobiety <0802> bezdzietny <07921> (08765), tak i matka twoja <0517> być bezdzietny <07921> (08799) wśród kobiety <0802>. Samuel <08050> <08158 ciosanych> <00> Agag <090> w kawałkach <08158> (08762) przed <06440> Pan <03068> w Gilgal <01537>.                                                                                
L02 2 1 Sm 15:33 Samuel jednak powiedział: Jak mieczem swym czyniłeś bezdzietnymi kobiety, tak też niech będzie bezdzietna wśród kobiet twoja matka! I Samuel kazał stracić Agaga przed Panem w Gilgal.
L03 3 1 Sm 15:33 וַיֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֔ל כַּאֲשֶׁ֨ר שִׁכְּלָ֤ה נָשִׁים֙ חַרְבֶּ֔ךָ כֵּן־ תִּשְׁכַּ֥ל מִנָּשִׁ֖ים אִמֶּ֑ךָ וַיְשַׁסֵּ֨ף שְׁמוּאֵ֧ל אֶת־ אֲגָ֛ג לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה בַּגִּלְגָּֽל׃ ס
L04 4 1 Sm 15:33 וַ/יֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֔ל כַּ/אֲשֶׁ֨ר שִׁכְּלָ֤ה נָשִׁים֙ חַרְבֶּ֔/ךָ כֵּן־ תִּשְׁכַּ֥ל מִ/נָּשִׁ֖ים אִמֶּ֑/ךָ וַ/יְשַׁסֵּ֨ף שְׁמוּאֵ֧ל אֶת־ אֲגָ֛ג לִ/פְנֵ֥י יְהוָ֖ה בַּ/גִּלְגָּֽל׃ ס
L05 5 1 Sm 15:33 wai•<jo>•mer sze•mu•'<El>, ka•'a•<szer> szik•ke•<La> na•<szim> char•<Be>•cha, ken- tisz•<Kal> min•na•<szim> 'im•<Me>•cha; waj•szas•<Sef> sze•mu•'<El> et- 'a•<Gag> lif•<Ne> <jah>•we bag•gil•<Gal>. sa•<Mek>
L06 6 1 Sm 15:33 H0559H0559 H8050H8050 H0834H0834 H7921H7921 H0802H0802 H2719H2719 H3651H3651 H7921H7921 H0802H0802 H0517H0517 H8158H8158 H8050H8050 H0853H0853 H0090H0090 H6440H6440 H3068H3068 H1537H1537
L07 7 1 Sm 15:33 answer Samuel after bereave  ess dagger after that bereave  ess dam hew in pieces Samuel Agag accept Jehovah Gilgal
L08 8 1 Sm 15:33 odpowiedź Samuel po wyzuć es sztylet po tym wyzuć es tama HEW w kawałkach Samuel Agaga przyjąć Jahwe Gilgal
L09 9 1 Sm 15:33 said And Samuel after childless hath made women As thy sword so be childless among women so shall thy mother in pieces And Samuel Agag before the LORD in Gilgal
L10 10 1 Sm 15:33 powiedział Samuel po bezdzietny uczynił kobiety Jak mieczem twego tak być bezdzietna wśród kobiet tak będzie matka twoja w kawałkach Samuel Agaga przed Pan w Gilgal
L11 11 1 Sm 15:33 vai·Yo·mer she·mu·'El, ka·'a·Sher shik·ke·Lah na·Shim char·Be·cha, ken- tish·Kal min·na·Shim 'im·Me·cha; vay·shas·Sef she·mu·'El et- 'a·Gag lif·Nei Yah·weh bag·gil·Gal. sa·Mek
L12 12 1 Sm 15:33 waj jo mer sze mu el Ka a szer sziK Ke la na szim Har Be cha Ken - Tisz Kal min na szim im me cha wa je szas sef sze mu el et - a gag lif ne jhwh(a do naj) BaG Gil Gal s
L13 13 1 Sm 15:33 wayyöº´mer šümû´ël Ka´ášer šiKKülâ näšîm HarBeºkä Kën-TišKal minnäšîm ´immeºkä wayüšassëp šümû´ël ´et-´ágäg lipnê yhwh(´ädönäy) BaGGilGäl s
L14 14 1 Sm 15:33 2021/5298 102/140 2496/5499 9/23 415/781 86/412 235/767 10/23 416/781 90/220 1/1 103/140 5538/11047 8/8 815/2127 2359/6220 29/41
L15 15 1 Sm 15:33 And Samuel said, As thy sword hath made women childless, so shall thy mother be childless among women. And Samuel hewed Agag in pieces before the LORD in Gilgal.
L16 16 1 Sm 15:33  33 And Samuel <08050> said <0559> (08799), As thy sword <02719> hath made women <0802> childless <07921> (08765), so shall thy mother <0517> be childless <07921> (08799) among women <0802>. And Samuel <08050> hewed <08158> <00> Agag <090> in pieces <08158> (08762) before <06440> the LORD <03068> in Gilgal <01537>.
L01 1 1 Sm 15:34   1 Sm 15:34  34 Samuel <08050> poszedł <03212> (08799) do Rama <07414>, a Saul <07586> podszedł <05927> (08804) do jego domu <01004> do Gibea <01390> Saula <07586>.                                                                                              
L02 2 1 Sm 15:34 Następnie udał się Samuel do Rama, a Saul wrócił do swej posiadłości w Gibea Saulowym.
L03 3 1 Sm 15:34 וַיֵּ֥לֶךְ שְׁמוּאֵ֖ל הָרָמָ֑תָה וְשָׁא֛וּל עָלָ֥ה אֶל־ בֵּית֖וֹ גִּבְעַ֥ת שָׁאֽוּל׃
L04 4 1 Sm 15:34 וַ/יֵּ֥לֶךְ שְׁמוּאֵ֖ל הָ/רָמָ֑תָ/ה וְ/שָׁא֛וּל עָלָ֥ה אֶל־ בֵּית֖/וֹ גִּבְעַ֥ת שָׁאֽוּל׃
L05 5 1 Sm 15:34 wai•<je>•lech sze•mu•'<El> ha•ra•<Ma>•ta; we•sza•'<Ul> 'a•<La> el- be•<To> giw•'<At> sza•'<Ul>.
L06 6 1 Sm 15:34 H1980H1980 H8050H8050 H7414H7414 H7586H7586 H5927H5927 H0413H0413 H1004H1004 H1390H1390 H7586H7586
L07 7 1 Sm 15:34 along Samuel Ramah Saul arise  about court Gibeah Saul
L08 8 1 Sm 15:34 wzdłuż Samuel Rama Saul powstać o sąd Gibea Saul
L09 9 1 Sm 15:34 went Then Samuel to Ramah and Saul went up to to his house to Gibeah of Saul
L10 10 1 Sm 15:34 udał się Samuel do Rama Saul wzrosła do do swego domu do Gibea Saula
L11 11 1 Sm 15:34 vai·Ye·lech she·mu·'El ha·ra·Ma·tah; ve·sha·'Ul 'a·Lah el- bei·To giv·'At sha·'Ul.
L12 12 1 Sm 15:34 waj je lech sze mu el ha ra ma ta we sza ul a la el - Be to Gi wat sza ul
L13 13 1 Sm 15:34 wayyëºlek šümû´ël härämäºtâ wüšä´ûl `älâ ´el-Bêtô Gib`at šä´ûl
L14 14 1 Sm 15:34 549/1542 104/140 11/36 106/406 376/883 2301/5500 461/2052 31/43 107/406
L15 15 1 Sm 15:34 Then Samuel went to Ramah; and Saul went up to his house to Gibeah of Saul.
L16 16 1 Sm 15:34  34 Then Samuel <08050> went <03212> (08799) to Ramah <07414>; and Saul <07586> went up <05927> (08804) to his house <01004> to Gibeah <01390> of Saul <07586>.
L01 1 1 Sm 15:35   1 Sm 15:35  35 Samuel <08050> przyszedł nie więcej <03254> (08804), aby zobaczyć <07200> (08800) Saul <07586>, aż do dnia <03117> śmierci <04194>: mimo <03588> Samuel <08050> opłakiwał < 056> (08694) do Saula <07586>: i Pan <03068> żałował <05162> (08738), który uczynił Saul <07586> Król <04427> (08689) nad Izraelem <03478>.                                                                                
L02 2 1 Sm 15:35 Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula aż do chwili swej śmierci. Smucił się jednak, iż Pan pożałował tego, że Saula uczynił królem nad Izraelem.
L03 3 1 Sm 15:35 וְלֹא־ יָסַ֨ף שְׁמוּאֵ֜ל לִרְא֤וֹת אֶת־ שָׁאוּל֙ עַד־ י֣וֹם מוֹת֔וֹ כִּֽי־ הִתְאַבֵּ֥ל שְׁמוּאֵ֖ל אֶל־ שָׁא֑וּל וַיהוָ֣ה נִחָ֔ם כִּֽי־ הִמְלִ֥יךְ אֶת־ שָׁא֖וּל עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃ פ
L04 4 1 Sm 15:35 וְ/לֹא־ יָסַ֨ף שְׁמוּאֵ֜ל לִ/רְא֤וֹת אֶת־ שָׁאוּל֙ עַד־ י֣וֹם מוֹת֔/וֹ כִּֽי־ הִתְאַבֵּ֥ל שְׁמוּאֵ֖ל אֶל־ שָׁא֑וּל וַ/יהוָ֣ה נִחָ֔ם כִּֽי־ הִמְלִ֥יךְ אֶת־ שָׁא֖וּל עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃ פ
L05 5 1 Sm 15:35 we•lo- ja•<Saf> sze•mu•'<El> lir•'ot et- sza•'<Ul> ad- <jom> mo•<To>, ki- hit•'ab•<Bel> sze•mu•'<El> el- sza•'<Ul>; <jah>•we ni•<Cham>, ki- him•<Lich> et- sza•'<Ul> al- jis•ra•'<El>. <Pe>
L06 6 1 Sm 15:35 H3808H3808 H3254H3254 H8050H8050 H7200H7200 H0853H0853 H7586H7586 H5704H5704 H3117H3117 H4194H4194 H3588H3588 H0056H0056 H8050H8050 H0413H0413 H7586H7586 H3068H3068 H5162H5162 H3588H3588 H4427H4427 H0853H0853 H7586H7586 H5921H5921 H3478H3478
L07 7 1 Sm 15:35 before add Samuel advise self Saul against age dead inasmuch lament Samuel about Saul Jehovah comfort  inasmuch consult Saul above Israel
L08 8 1 Sm 15:35 przed dodać Samuel doradzać siebie Saul przed wiek martwy ponieważ lament Samuel o Saul Jahwe komfort ponieważ konsultować Saul powyżej Izrael
L09 9 1 Sm 15:35 not came no more And Samuel to see Saul until until the day of his death nevertheless mourned Samuel over for Saul and the LORD repented for king that he had made Saul over over Israel
L10 10 1 Sm 15:35 nie przyszedł nie więcej Samuel aby zobaczyć Saul do do dnia śmierci niemniej jednak opłakiwali Samuel przez dla Saula a Pan pokutował dla król że uczynił Saul przez nad Izraelem
L11 11 1 Sm 15:35 ve·lo- ya·Saf she·mu·'El lir·'ot et- sha·'Ul ad- Yom mo·To, ki- hit·'ab·Bel she·mu·'El el- sha·'Ul; Yah·weh ni·Cham, ki- him·Lich et- sha·'Ul al- Yis·ra·'El. Peh
L12 12 1 Sm 15:35 we lo - ja saf sze mu el li rot et - sza ul ad - jom mo to Ki - hi taB Bel sze mu el el - sza ul wjhwh(wa do naj) ni Ham Ki - him lich et - sza ul al - jis ra el P
L13 13 1 Sm 15:35 wülö´-yäsap šümû´ël lir´ôt ´et-šä´ûl `ad-yôm môtô Kî|-hit´aBBël šümû´ël ´el-šä´ûl wyhwh(wa´dönäy) niHäm Kî|-himlîk ´et-šä´ûl `al-yiSrä´ël P
L14 14 1 Sm 15:35 1691/5164 83/210 105/140 486/1296 5539/11047 108/406 520/1259 903/2302 40/155 1395/4478 5/39 106/140 2302/5500 109/406 2360/6220 22/108 1396/4478 35/345 5540/11047 110/406 1843/5759 1038/2505
L15 15 1 Sm 15:35 And Samuel came no more to see Saul until the day of his death: nevertheless Samuel mourned for Saul: and the LORD repented that he had made Saul king over Israel.
L16 16 1 Sm 15:35  35 And Samuel <08050> came no more <03254> (08804) to see <07200> (08800) Saul <07586> until the day <03117> of his death <04194>: nevertheless <03588> Samuel <08050> mourned <056> (08694) for Saul <07586>: and the LORD <03068> repented <05162> (08738) that he had made Saul <07586> king <04427> (08689) over Israel <03478>.
Copyright by Cezary Podolski