Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-1Sm1-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 1 Sm 1:1 1 Sm 1 1 Sm 1:1  1 Teraz nie było pewne, <0259> mężczyzna <0376> z Ramathaimzophim <07436>, mount <02022> Efraim <0669>, a jego nazwisko <08034> był Elkana <0511>, syn <01121> Jerochama <03395 > syn <01121> z Elihu <0453>, syn <01121> z tohu <08459>, syn <01121> z Zuph <06689>, Efratejczyka <0673>:                                                                                  
L02 2 1 Sm 1:1 Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty.
L03 3 1 Sm 1:1 וַיְהִי֩ אִ֨ישׁ אֶחָ֜ד מִן־ הָרָמָתַ֛יִם צוֹפִ֖ים מֵהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וּשְׁמ֡וֹ אֶ֠לְקָנָה בֶּן־ יְרֹחָ֧ם בֶּן־ אֱלִיה֛וּא בֶּן־ תֹּ֥חוּ בֶן־ צ֖וּף אֶפְרָתִֽי׃
L04 4 1 Sm 1:1 וַ/יְהִי֩ אִ֨ישׁ אֶחָ֜ד מִן־ הָ/רָמָתַ֛יִם צוֹפִ֖ים מֵ/הַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וּ/שְׁמ֡/וֹ אֶ֠לְקָנָה בֶּן־ יְרֹחָ֧ם בֶּן־ אֱלִיה֛וּא בֶּן־ תֹּ֥חוּ בֶן־ צ֖וּף אֶפְרָתִֽי׃
L05 5 1 Sm 1:1 waj•<Hi> 'isz 'e•<Chad> min- ha•ra•ma•<Ta>•jim co•<Fim> me•<Har> 'ef•<Ra>•jim; u•sze•<Mo> '<El>•ka•na ben- je•ro•<Cham> ben- 'e•li•<Hu> ben- <To>•chu wen- cuf 'ef•ra•<Ti>.
L06 6 1 Sm 1:1 H1961H1961 H0376H0376 H0259H0259 H4480H4480 H0000 H7436H7436 H2022H2022 H0669H0669 H8034H8034 H0511H0511 H1121H1121 H3395H3395 H1121H1121 H0453H0453 H1121H1121 H8459H8459 H1121H1121 H6689H6689 H0673H0673
L07 7 1 Sm 1:1 become great a above Ramathaimzophim hill  Ephraim base Elkanah afflicted Jeroham afflicted Elihu afflicted good advice afflicted Zophai Ephraimite
L08 8 1 Sm 1:1 zostać wielki powyżej Ramathaimzophim wzgórze Efraim podstawa Elkana dotknięty Jerochama dotknięty Elihu dotknięty dobra rada dotknięty Zophai Ephraimite
L09 9 1 Sm 1:1 become man Now there was a certain at of Ramathaimzophim of mount Ephraim and his name [was] Elkanah the son of Jeroham the son of Elihu the son of Tohu the son of Zuph an Ephrathite
L10 10 1 Sm 1:1 zostać mężczyzna Teraz nie było pewne, w z Ramathaimzophim z mocowaniem Efraim i jego nazwa [Było] Elkana syn Jerochama syn z Elihu syn z tohu syn z Zuph Efratejczyka
L11 11 1 Sm 1:1 vay·Hi 'ish 'e·Chad min- ha·ra·ma·Ta·yim tzo·Fim me·Har 'ef·Ra·yim; u·she·Mo 'El·ka·nah ben- ye·ro·Cham ben- 'e·li·Hu ben- To·chu ven- tzuf 'ef·ra·Ti.
L12 12 1 Sm 1:1 wa je hi isz e Had min - ha ra ma ta jim co fim me har ef ra jim u sze mo el qa na Ben - je ro Ham Ben - e li hu Ben - To Hu wen - cuf ef ra ti
L13 13 1 Sm 1:1 wayühî ´îš ´eHäd min-härämätaºyim côpîm mëhar ´epräºyim ûšümô ´elqänâ Ben-yüröHäm Ben-´élîhû´ Ben-TöºHû ben-cûp ´eprätî
L14 14 1 Sm 1:1 1331/3546 776/2004 488/961 498/1215 2513/6522 1/1 238/546 72/180 298/864 2/21 1949/4921 1/10 1950/4921 1/11 1951/4921 1/1 1952/4921 1/3 3/5
L15 15 1 Sm 1:1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name [was] Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:
L16 16 1 Sm 1:1  1 Now there was a certain <0259> man <0376> of Ramathaimzophim <07436>, of mount <02022> Ephraim <0669>, and his name <08034> was Elkanah <0511>, the son <01121> of Jeroham <03395>, the son <01121> of Elihu <0453>, the son <01121> of Tohu <08459>, the son <01121> of Zuph <06689>, an Ephrathite <0673>:
L01 1 1 Sm 1:2   1 Sm 1:2  2 I miał dwie <08147> żony <0802>; nazwa <08034> w jednym <0259> była Hannah <02584> i nazwisko <08034> z drugiej <08145> Peninna <06444>: i Peninna < 06444> miał dzieci <03206>, ale Hannah <02584> nie miał dzieci <03206>.                                                                                        
L02 2 1 Sm 1:2 Miał on dwie żony: jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała.
L03 3 1 Sm 1:2 וְלוֹ֙ שְׁתֵּ֣י נָשִׁ֔ים שֵׁ֤ם אַחַת֙ חַנָּ֔ה וְשֵׁ֥ם הַשֵּׁנִ֖ית פְּנִנָּ֑ה וַיְהִ֤י לִפְנִנָּה֙ יְלָדִ֔ים וּלְחַנָּ֖ה אֵ֥ין יְלָדִֽים׃
L04 4 1 Sm 1:2 וְ/ל/וֹ֙ שְׁתֵּ֣י נָשִׁ֔ים שֵׁ֤ם אַחַת֙ חַנָּ֔ה וְ/שֵׁ֥ם הַ/שֵּׁנִ֖ית פְּנִנָּ֑ה וַ/יְהִ֤י לִ/פְנִנָּה֙ יְלָדִ֔ים וּ/לְ/חַנָּ֖ה אֵ֥ין יְלָדִֽים׃
L05 5 1 Sm 1:2 we•<Lo> sze•<Te> na•<szim>, szem 'a•<Chat> chan•<Na>, we•<szem> hasz•sze•<Nit> pe•nin•<Na>; waj•<Hi> lif•nin•<Na> je•la•<Dim>, u•le•chan•<Na> 'en je•la•<Dim>.
L06 6 1 Sm 1:2 H0000 H8147H8147 H0802H0802 H8034H8034 H0259H0259 H2584H2584 H8034H8034 H8145H8145 H6444H6444 H1961H1961 H6444H6444 H3206H3206 H2584H2584 H0369H0369 H3206H3206
L07 7 1 Sm 1:2 both ess base a Hannah base again Peninnah become Peninnah boy Hannah else boy
L08 8 1 Sm 1:2 zarówno es podstawa Hannah podstawa ponownie Peninna zostać Peninna chłopiec Hannah więcej chłopiec
L09 9 1 Sm 1:2 And he had two wives the name of the one [was] Hannah and the name of the other Peninnah had and Peninnah had children but Hannah had had no children
L10 10 1 Sm 1:2 I miał dwie Żony nazwa z jednej [Było] Hannah i nazwa z innych Peninna miał i Peninna miała dzieci ale Hannah miał nie miał dzieci
L11 11 1 Sm 1:2 ve·Lo she·Tei na·Shim, shem 'a·Chat chan·Nah, ve·Shem hash·she·Nit pe·nin·Nah; vay·Hi lif·nin·Nah ye·la·Dim, u·le·chan·Nah 'ein ye·la·Dim.
L12 12 1 Sm 1:2 we lo szTe na szim szem a Hat Han na we szem hasz sze nit Pe nin na wa je hi lif nin na je la dim u le Han na en je la dim
L13 13 1 Sm 1:2 wülô šTê näšîm šëm ´aHat Hannâ wüšëm haššënît Püninnâ wayühî lipninnâ yülädîm ûlüHannâ ´ên yülädîm
L14 14 1 Sm 1:2 2514/6522 385/768 402/781 299/864 489/961 1/13 300/864 73/157 1/3 1332/3546 2/3 34/88 2/13 163/786 35/88
L15 15 1 Sm 1:2 And he had two wives; the name of the one [was] Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children.
L16 16 1 Sm 1:2  2 And he had two <08147> wives <0802>; the name <08034> of the one <0259> was Hannah <02584>, and the name <08034> of the other <08145> Peninnah <06444>: and Peninnah <06444> had children <03206>, but Hannah <02584> had no children <03206>.
L01 1 1 Sm 1:3   1 Sm 1:3  3 A to <01931> mężczyzna <0376> podszedł <05927> (08804) ze swojego miasta <05892> rocznie <03117> <03117> czcić <07812> (08692) i poświęcić <02076> (08800) do Pan <03068> zastępów <06635> w Szilo <07887>. I dwa <08147> synowie <01121> of Eli <05941>, Chofni <02652> i Pinchas <06372>, kapłani <03548> Pana <03068>, tam byli.                                                                              
L02 2 1 Sm 1:3 Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Szilo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana Zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas - kapłani Pana.
L03 3 1 Sm 1:3 וְעָלָה֩ הָאִ֨ישׁ הַה֤וּא מֵֽעִירוֹ֙ מִיָּמִ֣ים ׀ יָמִ֔ימָה לְהִֽשְׁתַּחֲוֹ֧ת וְלִזְבֹּ֛חַ לַיהוָ֥ה צְבָא֖וֹת בְּשִׁלֹ֑ה וְשָׁ֞ם שְׁנֵ֣י בְנֵֽי־ עֵלִ֗י חָפְנִי֙ וּפִ֣נְחָ֔ס כֹּהֲנִ֖ים לַיהוָֽה׃
L04 4 1 Sm 1:3 וְ/עָלָה֩ הָ/אִ֨ישׁ הַ/ה֤וּא מֵֽ/עִיר/וֹ֙ מִ/יָּמִ֣ים ׀ יָמִ֔ימָ/ה לְ/הִֽשְׁתַּחֲוֹ֧ת וְ/לִ/זְבֹּ֛חַ לַ/יהוָ֥ה צְבָא֖וֹת בְּ/שִׁלֹ֑ה וְ/שָׁ֞ם שְׁנֵ֣י בְנֵֽי־ עֵלִ֗י חָפְנִי֙ וּ/פִ֣נְחָ֔ס כֹּהֲנִ֖ים לַ/יהוָֽה׃
L05 5 1 Sm 1:3 we•'a•<La> ha•'<Isz> ha•<Hu> me•'i•<Ro> mi•ja•<Mim> ja•<Mi>•ma, le•hisz•ta•cha•<wot> we•liz•<Bo>•ach <jah>•we ce•wa•'ot be•szi•<Lo>; we•<szam> sze•<Ne> we•ne- 'e•<Li>, cha•fe•<Ni> u•<Fin><Chas>, ko•ha•<Nim> <jah>•we.
L06 6 1 Sm 1:3 H5927H5927 H0376H0376 H1931H1931 H5892H5892 H3117H3117 H3117H3117 H7812H7812 H2076H2076 H3068H3068 H6635H6635 H7887H7887 H8033H8033 H8147H8147 H1121H1121 H5941H5941 H2652H2652 H6372H6372 H3548H3548 H3068H3068
L07 7 1 Sm 1:3 arise  great he Ai  age age bow down kill Jehovah appointed time Shiloh in it both afflicted Eli Hophni Phinehas chief ruler Jehovah
L08 8 1 Sm 1:3 powstać wielki on Ai wiek wiek zgnieść zabić Jahwe wyznaczony czas Shiloh w tym zarówno dotknięty Eli Chofni Pinchas naczelny władca Jahwe
L09 9 1 Sm 1:3 went up man And this out of his city yearly yearly to worship and to sacrifice unto the LORD of hosts in Shiloh there And the two sons of Eli Hophni and Phinehas the priests of the LORD
L10 10 1 Sm 1:3 wzrosła mężczyzna A to ze swojego miasta rocznie rocznie czcić i poświęcić Panu Zastępów w Szilo tam I dwa Synowie of Eli Chofni i Pinchas kapłani Pana
L11 11 1 Sm 1:3 ve·'a·Lah ha·'Ish ha·Hu me·'i·Ro mi·ya·Mim ya·Mi·mah, le·hish·ta·cha·Vot ve·liz·Bo·ach Yah·weh tze·va·'ot be·shi·Loh; ve·Sham she·Nei ve·nei- 'e·Li, cha·fe·Ni u·Fin·Chas, ko·ha·Nim Yah·weh.
L12 12 1 Sm 1:3 we a la ha isz ha hu me i ro mij ja mim ja mi ma le hisz Ta Ha wot we liz Bo aH ljhwh(la do naj) ce wa ot Be szi lo we szam sze ne we ne - e li Hof ni u fin Has Ko ha nim ljhwh(la do naj)
L13 13 1 Sm 1:3 wü`älâ hä´îš hahû´ më|`îrô miyyämîm yämîºmâ lühi|šTaHáwöt wülizBöªH lyhwh(la´dönäy) cübä´ôt Büšìlò wüšäm šünê bünê|-`ëlî Hopnî ûpìºnHäs Köhánîm lyhwh(la´dönäy)
L14 14 1 Sm 1:3 327/883 777/2004 815/1867 391/1093 830/2302 831/2302 52/169 45/134 2161/6220 100/484 14/32 331/832 386/768 1953/4921 1/33 1/5 11/25 348/750 2162/6220
L15 15 1 Sm 1:3 And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the LORD of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the LORD, [were] there.
L16 16 1 Sm 1:3  3 And this <01931> man <0376> went up <05927> (08804) out of his city <05892> yearly <03117> <03117> to worship <07812> (08692) and to sacrifice <02076> (08800) unto the LORD <03068> of hosts <06635> in Shiloh <07887>. And the two <08147> sons <01121> of Eli <05941>, Hophni <02652> and Phinehas <06372>, the priests <03548> of the LORD <03068>, were there.
L01 1 1 Sm 1:4   1 Sm 1:4  4 A gdy czas <03117>, że Elkana <0511> oferuje <02076> (08799), dał <05414> (08804) do Peninna <06444> jego żona <0802> i do wszystkich synów <01121> oraz jej córki <01323>, porcje <04490>:                                                                                            
L02 2 1 Sm 1:4 Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary.
L03 3 1 Sm 1:4 וַיְהִ֣י הַיּ֔וֹם וַיִּזְבַּ֖ח אֶלְקָנָ֑ה וְנָתַ֞ן לִפְנִנָּ֣ה אִשְׁתּ֗וֹ וּֽלְכָל־ בָּנֶ֛יהָ וּבְנוֹתֶ֖יהָ מָנֽוֹת׃
L04 4 1 Sm 1:4 וַ/יְהִ֣י הַ/יּ֔וֹם וַ/יִּזְבַּ֖ח אֶלְקָנָ֑ה וְ/נָתַ֞ן לִ/פְנִנָּ֣ה אִשְׁתּ֗/וֹ וּֽ/לְ/כָל־ בָּנֶ֛י/הָ וּ/בְנוֹתֶ֖י/הָ מָנֽוֹת׃
L05 5 1 Sm 1:4 waj•<Hi> hai•<jom>, wai•jiz•<Bach> 'el•ka•<Na>; we•na•<Tan> lif•nin•<Na> isz•<To>, u•le•chol- ba•<Ne>•ha u•we•no•<Te>•ha ma•<Not>.
L06 6 1 Sm 1:4 H1961H1961 H3117H3117 H2076H2076 H0511H0511 H5414H5414 H6444H6444 H0802H0802 H3605H3605 H1121H1121 H1323H1323 H4490H4490
L07 7 1 Sm 1:4 become age kill Elkanah add Peninnah ess all manner afflicted apple  such things as belonged
L08 8 1 Sm 1:4 zostać wiek zabić Elkana dodać Peninna es wszelkiego rodzaju dotknięty jabłko takie rzeczy jak należało
L09 9 1 Sm 1:4 came And when the time offered was that Elkanah he gave to Peninnah his wife all and to all her sons and her daughters portions
L10 10 1 Sm 1:4 przyszedł A gdy czas oferowany było to, że Elkana dał do Peninna jego żona wszystko i do wszystkich synów i jej córki porcje
L11 11 1 Sm 1:4 vay·Hi hai·Yom, vai·yiz·Bach 'el·ka·Nah; ve·na·Tan lif·nin·Nah ish·To, u·le·chol- ba·Nei·ha u·ve·no·Tei·ha ma·Not.
L12 12 1 Sm 1:4 wa je hi haj jom waj jiz BaH el qa na we na tan lif nin na isz To u le chol - Ba ne ha u we no te ha ma not
L13 13 1 Sm 1:4 wayühî hayyôm wayyizBaH ´elqänâ wünätan lipninnâ ´išTô û|lükol-Bänʺhä ûbünôtʺhä mänôt
L14 14 1 Sm 1:4 1333/3546 832/2302 46/134 3/21 813/2007 3/3 403/781 1986/5415 1954/4921 259/588 4/14
L15 15 1 Sm 1:4 And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife, and to all her sons and her daughters, portions:
L16 16 1 Sm 1:4  4 And when the time <03117> was that Elkanah <0511> offered <02076> (08799), he gave <05414> (08804) to Peninnah <06444> his wife <0802>, and to all her sons <01121> and her daughters <01323>, portions <04490>:
L01 1 1 Sm 1:5   1 Sm 1:5  5 Ale do Hannah <02584> <05414 dał> (08799) <0259> godny <0639> część <04490>, bo kochał <0157> (08804) Hannah <02584>: ale Pan <03068> zamknął up <05462> (08804) jej łono <07358>.                                                                                            
L02 2 1 Sm 1:5 Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono.
L03 3 1 Sm 1:5 וּלְחַנָּ֕ה יִתֵּ֛ן מָנָ֥ה אַחַ֖ת אַפָּ֑יִם כִּ֤י אֶת־ חַנָּה֙ אָהֵ֔ב וַֽיהוָ֖ה סָגַ֥ר רַחְמָֽהּ׃
L04 4 1 Sm 1:5 וּ/לְ/חַנָּ֕ה יִתֵּ֛ן מָנָ֥ה אַחַ֖ת אַפָּ֑יִם כִּ֤י אֶת־ חַנָּה֙ אָהֵ֔ב וַֽ/יהוָ֖ה סָגַ֥ר רַחְמָֽ/הּ׃
L05 5 1 Sm 1:5 u•le•chan•<Na> jit•<Ten> ma•<Na> 'a•<Chat> 'ap•<Pa>•jim; ki et- chan•<Na> 'a•<Hew>, <jah>•we sa•<Gar> rach•<Ma>.
L06 6 1 Sm 1:5 H2584H2584 H5414H5414 H4490H4490 H0259H0259 H0639H0639 H3588H3588 H0853H0853 H2584H2584 H0157H0157 H3068H3068 H5462H5462 H7358H7358
L07 7 1 Sm 1:5 Hannah add such things as belonged a anger inasmuch Hannah loved Jehovah close up matrix
L08 8 1 Sm 1:5 Hannah dodać takie rzeczy jak należało złość ponieważ Hannah kochany Jahwe ścieśniać matryca
L09 9 1 Sm 1:5 But unto Hannah he gave portion a worthy for Hannah for he loved but the LORD had shut up her womb
L10 10 1 Sm 1:5 Ale do Hannah dał część godny dla Hannah dla kochał ale Pan zamknął się jej łono
L11 11 1 Sm 1:5 u·le·chan·Nah yit·Ten ma·Nah 'a·Chat 'ap·Pa·yim; ki et- chan·Nah 'a·Hev, Yah·weh sa·Gar rach·Mah.
L12 12 1 Sm 1:5 u le Han na jiT Ten ma na a Hat aP Pa jim Ki et - Han na a hew wjhwh(wa do naj) sa gar raH ma
L13 13 1 Sm 1:5 ûlüHannâ yiTTën mänâ ´aHat ´aPPäºyim ´et-Hannâ ´ähëb wyhwh(wa|´dönäy) sägar raHmäh
L14 14 1 Sm 1:5 3/13 814/2007 5/14 490/961 62/276 1284/4478 5265/11047 4/13 49/207 2163/6220 29/91 12/26
L15 15 1 Sm 1:5 But unto Hannah he gave a worthy portion; for he loved Hannah: but the LORD had shut up her womb.
L16 16 1 Sm 1:5  5 But unto Hannah <02584> he gave <05414> (08799) a <0259> worthy <0639> portion <04490>; for he loved <0157> (08804) Hannah <02584>: but the LORD <03068> had shut up <05462> (08804) her womb <07358>.
L01 1 1 Sm 1:6   1 Sm 1:6  6 A jej przeciwnik <06869> również sprowokowany <03707> (08765) jej ból <03708>, aby ją gryźć <07481> (08687), ponieważ Pan <03068> <05462 zamknął> (08804) do <01157 > jej łono <07358>.                                                                                            
L02 2 1 Sm 1:6 Jej współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono.
L03 3 1 Sm 1:6 וְכִֽעֲסַ֤תָּה צָֽרָתָהּ֙ גַּם־ כַּ֔עַס בַּעֲב֖וּר הַרְּעִמָ֑הּ כִּֽי־ סָגַ֥ר יְהוָ֖ה בְּעַ֥ד רַחְמָֽהּ׃
L04 4 1 Sm 1:6 וְ/כִֽעֲסַ֤תָּ/ה צָֽרָתָ/הּ֙ גַּם־ כַּ֔עַס בַּ/עֲב֖וּר הַרְּעִמָ֑/הּ כִּֽי־ סָגַ֥ר יְהוָ֖ה בְּעַ֥ד רַחְמָֽ/הּ׃
L05 5 1 Sm 1:6 we•chi•'a•<Sat>•ta ca•ra•<Ta> gam- <Ka>•'as, ba•'a•<wur> har•re•'i•<Ma>; ki- sa•<Gar> <jah>•we be•'<Ad> rach•<Ma>.
L06 6 1 Sm 1:6 H3707H3707 H6869H6869 H1571H1571 H3708H3708 H5668H5668 H7481H7481 H3588H3588 H5462H5462 H3068H3068 H1157H1157 H7358H7358
L07 7 1 Sm 1:6 be angry adversary again vexation because of make to fret inasmuch close up Jehovah about matrix
L08 8 1 Sm 1:6 gniewać się przeciwnik ponownie utrapienie z powodu się do progu ponieważ ścieśniać Jahwe o matryca
L09 9 1 Sm 1:6 also provoked And her adversary again her sore because of for to make her fret her because had shut because the LORD up her womb
L10 10 1 Sm 1:6 również sprowokowany A jej przeciwnikiem ponownie jej ból z powodu aby ją gryźć niej, bo zamknął bo Pan w górę jej łono
L11 11 1 Sm 1:6 ve·chi·'a·Sat·tah tza·ra·Tah gam- Ka·'as, ba·'a·Vur har·re·'i·Mah; ki- sa·Gar Yah·weh be·'Ad rach·Mah.
L12 12 1 Sm 1:6 we chi a saT Ta ca ra ta Gam - Ka as Ba a wur har re i ma Ki - sa gar jhwh(a do naj) Be ad raH ma
L13 13 1 Sm 1:6 wükì|`ásaºTTâ cä|rätâ Gam-Kaº`as Ba`ábûr harrü`ìmäh Kî|-sägar yhwh(´ädönäy) Bü`ad raHmäh
L14 14 1 Sm 1:6 8/52 7/73 227/768 3/26 23/49 1/13 1285/4478 30/91 2164/6220 26/102 13/26
L15 15 1 Sm 1:6 And her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the LORD had shut up her womb.
L16 16 1 Sm 1:6  6 And her adversary <06869> also provoked <03707> (08765) her sore <03708>, for to make her fret <07481> (08687), because the LORD <03068> had shut <05462> (08804) up <01157> her womb <07358>.
L01 1 1 Sm 1:7   1 Sm 1:7  7 I tak jak to zrobił <06213> (08799) tak rok <08141> przez rok <08141>, gdy <01767> poszła w górę <05927> (08800) do domu <01004> Pana <03068>, więc ona sprowokowany <03707> (08686) jej, dlatego płakała <01058> (08799) i nie jeść <0398> (08799).                                                                                      
L02 2 1 Sm 1:7 I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, [tamta] dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła.
L03 3 1 Sm 1:7 וְכֵ֨ן יַעֲשֶׂ֜ה שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֗ה מִדֵּ֤י עֲלֹתָהּ֙ בְּבֵ֣ית יְהוָ֔ה כֵּ֖ן תַּכְעִסֶ֑נָּה וַתִּבְכֶּ֖ה וְלֹ֥א תֹאכַֽל׃
L04 4 1 Sm 1:7 וְ/כֵ֨ן יַעֲשֶׂ֜ה שָׁנָ֣ה בְ/שָׁנָ֗ה מִ/דֵּ֤י עֲלֹתָ/הּ֙ בְּ/בֵ֣ית יְהוָ֔ה כֵּ֖ן תַּכְעִסֶ֑/נָּה וַ/תִּבְכֶּ֖ה וְ/לֹ֥א תֹאכַֽל׃
L05 5 1 Sm 1:7 we•<Chen> ja•'a•<Se> sza•<Na> we•sza•<Na>, mid•<De> 'a•lo•<Ta> be•<wet> <jah>•we, ken tach•'i•<Sen>•na; wat•tiw•<Ke> we•<Lo> to•<Chal>.
L06 6 1 Sm 1:7 H3651H3651 H6213H6213 H8141H8141 H8141H8141 H1767H1767 H5927H5927 H1004H1004 H3068H3068 H3651H3651 H3707H3707 H1058H1058 H3808H3808 H0398H0398
L07 7 1 Sm 1:7 after that accomplish whole age whole age able arise  court Jehovah after that be angry bewail before burn up
L08 8 1 Sm 1:7 po tym zrealizować Cały wiek Cały wiek w stanie powstać sąd Jahwe po tym gniewać się opłakiwać przed spalić
L09 9 1 Sm 1:7 It And [as] he did so year by year when she went up to the house of the LORD after that so she provoked her therefore she wept not and did not eat
L10 10 1 Sm 1:7 To I [jak] zrobił tak lata przez rok kiedy poszła w górę do domu Pana po tym więc ona sprowokowała ją więc płakała nie i nie jeść
L11 11 1 Sm 1:7 ve·Chen ya·'a·Seh sha·Nah ve·sha·Nah, mid·Dei 'a·lo·Tah be·Veit Yah·weh, ken tach·'i·Sen·nah; vat·tiv·Keh ve·Lo to·Chal.
L12 12 1 Sm 1:7 we chen ja a se sza na we sza na miD De a lo ta Be wet jhwh(a do naj) Ken Ta chi sen na waT Tiw Ke we lo to chal
L13 13 1 Sm 1:7 wükën ya`áSè šänâ büšänâ miDDê `álötâ Bübêt yhwh(´ädönäy) Kën Tak`ìseºnnâ waTTibKè wülö´ tö´kal
L14 14 1 Sm 1:7 223/767 1027/2617 403/873 404/873 10/40 328/883 428/2052 2165/6220 224/767 9/52 40/116 1597/5164 352/806
L15 15 1 Sm 1:7 And [as] he did so year by year, when she went up to the house of the LORD, so she provoked her; therefore she wept, and did not eat.
L16 16 1 Sm 1:7  7 And as he did <06213> (08799) so year <08141> by year <08141>, when <01767> she went up <05927> (08800) to the house <01004> of the LORD <03068>, so she provoked <03707> (08686) her; therefore she wept <01058> (08799), and did not eat <0398> (08799).
L01 1 1 Sm 1:8   1 Sm 1:8  8 Rzekł <0559> (08799) Elkana <0511> mąż <0376> do niej, Hannah <02584>, dlaczego weepest <01058> (08799) ty? i dlaczego eatest nie <0398> (08799) ty? i dlaczego jest serce twoje <03824> zasmucony <03415> (08799)? nie jestem lepszy <02896> ci niż dziesięć <06235> synowie <01121>?                                                                                    
L02 2 1 Sm 1:8 I rzekł do niej jej mąż, Elkana: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów?
L03 3 1 Sm 1:8 וַיֹּ֨אמֶר לָ֜הּ אֶלְקָנָ֣ה אִישָׁ֗הּ חַנָּה֙ לָ֣מֶה תִבְכִּ֗י וְלָ֙מֶה֙ לֹ֣א תֹֽאכְלִ֔י וְלָ֖מֶה יֵרַ֣ע לְבָבֵ֑ךְ הֲל֤וֹא אָֽנֹכִי֙ ט֣וֹב לָ֔ךְ מֵעֲשָׂרָ֖ה בָּנִֽים׃
L04 4 1 Sm 1:8 וַ/יֹּ֨אמֶר לָ֜/הּ אֶלְקָנָ֣ה אִישָׁ֗/הּ חַנָּה֙ לָ֣/מֶה תִבְכִּ֗י וְ/לָ֙/מֶה֙ לֹ֣א תֹֽאכְלִ֔י וְ/לָ֖/מֶה יֵרַ֣ע לְבָבֵ֑/ךְ הֲ/ל֤וֹא אָֽנֹכִי֙ ט֣וֹב לָ֔/ךְ מֵ/עֲשָׂרָ֖ה בָּנִֽים׃
L05 5 1 Sm 1:8 wai•<jo>•mer la 'el•ka•<Na> 'i•<sza>, chan•<Na> <La>•me tiw•<Ki>, we•<La>•me lo toch•<Li>, we•<La>•me je•<Ra>' le•wa•<wech>; ha•<Lo> 'a•no•<Chi> <Tow> <Lach>, me•'a•sa•<Ra> ba•<Nim>.
L06 6 1 Sm 1:8 H0559H0559 H0000 H0511H0511 H0376H0376 H2584H2584 H4100H4100 H1058H1058 H4100H4100 H3808H3808 H0398H0398 H4100H4100 H3415H3415 H3824H3824 H3808H3808 H0595H0595 H2896H2896 H0000 H6235H6235 H1121H1121
L07 7 1 Sm 1:8 answer Elkanah great Hannah how long bewail how long before burn up how long fear heart before I beautiful ten afflicted
L08 8 1 Sm 1:8 odpowiedź Elkana wielki Hannah jak długo opłakiwać jak długo przed spalić jak długo strach serce przed Ja piękny dziesięć dotknięty
L09 9 1 Sm 1:8 Then said Elkanah her husband to her Hannah why why weepest and why not thou? and why eatest and why grieved thou not? and why is thy heart not I ? [am] not I better to thee than ten afflicted
L10 10 1 Sm 1:8 Następnie powiedział Elkana mąż Jej Hannah dlaczego dlaczego weepest i dlaczego nie ty? i dlaczego eatest i dlaczego zasmucony ty nie? i dlaczego jest twoje serce nie Ja ? [Am] nie ja lepiej ci niż dziesięć dotknięty
L11 11 1 Sm 1:8 vai·Yo·mer lah 'el·ka·Nah 'i·Shah, chan·Nah La·meh tiv·Ki, ve·La·meh lo toch·Li, ve·La·meh ye·Ra' le·va·Vech; ha·Lo 'a·no·Chi Tov Lach, me·'a·sa·Rah ba·Nim.
L12 12 1 Sm 1:8 waj jo mer la el qa na i sza Han na la me tiw Ki we la me lo to che li we la me je ra le wa wech ha lo a no chi tow lach me a sa ra Ba nim
L13 13 1 Sm 1:8 wayyöº´mer läh ´elqänâ ´îšäh Hannâ läºmè tibKî wüläºmè lö´ tö|´külî wüläºmè yëra` lübäbëk hálô´ ´ä|nökî †ôb läk më`áSärâ Bänîm
L14 14 1 Sm 1:8 1833/5298 2515/6522 4/21 778/2004 5/13 189/744 41/116 190/744 1598/5164 353/806 191/744 1/5 65/252 1599/5164 175/359 110/561 2516/6522 71/175 1955/4921
L15 15 1 Sm 1:8 Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou? and why eatest thou not? and why is thy heart grieved? [am] not I better to thee than ten sons?
L16 16 1 Sm 1:8  8 Then said <0559> (08799) Elkanah <0511> her husband <0376> to her, Hannah <02584>, why weepest <01058> (08799) thou? and why eatest <0398> (08799) thou not? and why is thy heart <03824> grieved <03415> (08799)? am not I better <02896> to thee than ten <06235> sons <01121>?
L01 1 1 Sm 1:9   1 Sm 1:9  9 Więc Hannah <02584> wstał <06965> (08799) po <0310> najedli <0398> (08800) w Szilo <07887>, a po <0310> mieli pijany <08354> (08800). Teraz Eli <05941> ksiądz <03548> siedział <03427> (08802) na siedzeniu <03678> przez postu <04201> w świątyni <01964> Pana <03068>.                                                                                    
L02 2 1 Sm 1:9 Gdy w Szilo skończono jeść i pić, Anna wstała. A kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku Pańskiego.
L03 3 1 Sm 1:9 וַתָּ֣קָם חַנָּ֔ה אַחֲרֵ֛י אָכְלָ֥ה בְשִׁלֹ֖ה וְאַחֲרֵ֣י שָׁתֹ֑ה וְעֵלִ֣י הַכֹּהֵ֗ן יֹשֵׁב֙ עַל־ הַכִּסֵּ֔א עַל־ מְזוּזַ֖ת הֵיכַ֥ל יְהוָֽה׃
L04 4 1 Sm 1:9 וַ/תָּ֣קָם חַנָּ֔ה אַחֲרֵ֛י אָכְלָ֥/ה בְ/שִׁלֹ֖ה וְ/אַחֲרֵ֣י שָׁתֹ֑ה וְ/עֵלִ֣י הַ/כֹּהֵ֗ן יֹשֵׁב֙ עַל־ הַ/כִּסֵּ֔א עַל־ מְזוּזַ֖ת הֵיכַ֥ל יְהוָֽה׃
L05 5 1 Sm 1:9 wat•<Ta>•kom chan•<Na>, 'a•cha•<Re> 'a•che•<La> we•szi•<Lo> we•'a•cha•<Re> sza•<To>; we•'e•<Li> hak•ko•<Hen>, jo•<szew> al- hak•kis•<Se>, al- me•zu•<Zat> he•<Chal> <jah>•we.
L06 6 1 Sm 1:9 H6965H6965 H2584H2584 H0310H0310 H0398H0398 H7887H7887 H0310H0310 H8354H8354 H5941H5941 H3548H3548 H3427H3427 H5921H5921 H3678H3678 H5921H5921 H4201H4201 H1964H1964 H3068H3068
L07 7 1 Sm 1:9 abide Hannah after that burn up Shiloh after that assuredly Eli chief ruler abide above seat above door palace Jehovah
L08 8 1 Sm 1:9 przestrzegać Hannah po tym spalić Shiloh po tym zapewne Eli naczelny władca przestrzegać powyżej siedziba powyżej drzwi pałac Jahwe
L09 9 1 Sm 1:9 rose up So Hannah after they had eaten in Shiloh and after they had drunk Now Eli the priest sat on upon a seat by by a post of the temple of the LORD
L10 10 1 Sm 1:9 wstał Więc Hannah po najedli w Szilo i po mieli pijany Heli ksiądz Siedziałem na na siedzeniu przez przez postu świątyni Pana
L11 11 1 Sm 1:9 vat·Ta·kom chan·Nah, 'a·cha·Rei 'a·che·Lah ve·shi·Loh ve·'a·cha·Rei sha·Toh; ve·'e·Li hak·ko·Hen, yo·Shev al- hak·kis·Se, al- me·zu·Zat hei·Chal Yah·weh.
L12 12 1 Sm 1:9 waT Ta qom Han na a Ha re ach la we szi lo we a Ha re sza to we e li haK Ko hen jo szew al - haK Kis se al - me zu zat he chal jhwh(a do naj)
L13 13 1 Sm 1:9 waTTäºqom Hannâ ´aHárê ´äklâ büšìlò wü´aHárê šätò wü`ëlî haKKöhën yöšëb `al-haKKissë´ `al-müzûzat hêkal yhwh(´ädönäy)
L14 14 1 Sm 1:9 214/627 6/13 290/712 354/806 15/32 291/712 64/217 2/33 349/750 333/1071 1761/5759 6/135 1762/5759 8/19 1/80 2166/6220
L15 15 1 Sm 1:9 So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the LORD.
L16 16 1 Sm 1:9  9 So Hannah <02584> rose up <06965> (08799) after <0310> they had eaten <0398> (08800) in Shiloh <07887>, and after <0310> they had drunk <08354> (08800). Now Eli <05941> the priest <03548> sat <03427> (08802) upon a seat <03678> by a post <04201> of the temple <01964> of the LORD <03068>.
L01 1 1 Sm 1:10   1 Sm 1:10  10 I była w goryczy <04751> duszy <05315>, i modlił się <06419> (08691) Panu <03068>, i płakał <01058> (08799) ból <01058> (08800).                                                                                                
L02 2 1 Sm 1:10 Ona zaś smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy i płakała nieutulona.
L03 3 1 Sm 1:10 וְהִ֖יא מָ֣רַת נָ֑פֶשׁ וַתִּתְפַּלֵּ֥ל עַל־ יְהוָ֖ה וּבָכֹ֥ה תִבְכֶּֽה׃
L04 4 1 Sm 1:10 וְ/הִ֖יא מָ֣רַת נָ֑פֶשׁ וַ/תִּתְפַּלֵּ֥ל עַל־ יְהוָ֖ה וּ/בָכֹ֥ה תִבְכֶּֽה׃
L05 5 1 Sm 1:10 we•<Hi> <Ma>•rat <Na>•fesz; wat•tit•pal•<Lel> al- <jah>•we u•wa•<Cho> tiw•<Ke>.
L06 6 1 Sm 1:10 H1931H1931 H4751H4751 H5315H5315 H6419H6419 H5921H5921 H3068H3068 H1058H1058 H1058H1058
L07 7 1 Sm 1:10 he angry any intreat above Jehovah bewail bewail
L08 8 1 Sm 1:10 on zły każdy intreat powyżej Jahwe opłakiwać opłakiwać
L09 9 1 Sm 1:10 She And she [was] in bitterness of soul and prayed unto unto the LORD and wept sore
L10 10 1 Sm 1:10 Ona A ona [było] w goryczy duszy i modlił się do Panu i płakał ból
L11 11 1 Sm 1:10 ve·Hi Ma·rat Na·fesh; vat·tit·pal·Lel al- Yah·weh u·va·Choh tiv·Keh.
L12 12 1 Sm 1:10 we hi ma rat na fesz waT Tit Pal lel al - jhwh(a do naj) u wa cho tiw Ke
L13 13 1 Sm 1:10 wühî´ mäºrat näºpeš waTTitPallël `al-yhwh(´ädönäy) ûbäkò tibKè
L14 14 1 Sm 1:10 816/1867 10/41 233/751 9/84 1763/5759 2167/6220 42/116 43/116
L15 15 1 Sm 1:10 And she [was] in bitterness of soul, and prayed unto the LORD, and wept sore.
L16 16 1 Sm 1:10  10 And she was in bitterness <04751> of soul <05315>, and prayed <06419> (08691) unto the LORD <03068>, and wept <01058> (08799) sore <01058> (08800).
L01 1 1 Sm 1:11   1 Sm 1:11  11 A ona ślubowała <05087> (08799) Ślub <05088>, i powiedział <0559> (08799), o Panie <03068> zastępów <06635>, jeśli ty rzeczywiście <07200> (08800) wygląd <07200> (08799) na utrapienia <06040> z służebnicy twojej <0519> i pamiętaj, <02142> (08804) ja i nie zapomnisz <07911> (08799) służebnica twoja <0519>, ale dasz <05414> (08804) do służebnicy twojej <0519> mężczyzna <0582> dziecko <02233>, a następnie dam <05414> (08804) go Panu <03068> wszystkie dni <03117> z życia <02416>, a tam nie będą brzytwa <04177> przyjść <05927> (08799) na głowie <07218>.                                                            
L02 2 1 Sm 1:11 Uczyniła również obietnicę, mówiąc: Panie Zastępów! Jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy twojej i wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz służebnicy twojej, i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy.
L03 3 1 Sm 1:11 וַתִּדֹּ֨ר נֶ֜דֶר וַתֹּאמַ֗ר יְהוָ֨ה צְבָא֜וֹת אִם־ רָאֹ֥ה תִרְאֶ֣ה ׀ בָּעֳנִ֣י אֲמָתֶ֗ךָ וּזְכַרְתַּ֙נִי֙ וְלֹֽא־ תִשְׁכַּ֣ח אֶת־ אֲמָתֶ֔ךָ וְנָתַתָּ֥ה לַאֲמָתְךָ֖ זֶ֣רַע אֲנָשִׁ֑ים וּנְתַתִּ֤יו לַֽיהוָה֙ כָּל־ יְמֵ֣י חַיָּ֔יו וּמוֹרָ֖ה לֹא־ יַעֲלֶ֥ה עַל־ רֹאשֽׁוֹ׃
L04 4 1 Sm 1:11 וַ/תִּדֹּ֨ר נֶ֜דֶר וַ/תֹּאמַ֗ר יְהוָ֨ה צְבָא֜וֹת אִם־ רָאֹ֥ה תִרְאֶ֣ה ׀ בָּ/עֳנִ֣י אֲמָתֶ֗/ךָ וּ/זְכַרְתַּ֙/נִי֙ וְ/לֹֽא־ תִשְׁכַּ֣ח אֶת־ אֲמָתֶ֔/ךָ וְ/נָתַתָּ֥ה לַ/אֲמָתְ/ךָ֖ זֶ֣רַע אֲנָשִׁ֑ים וּ/נְתַתִּ֤י/ו לַֽ/יהוָה֙ כָּל־ יְמֵ֣י חַיָּ֔י/ו וּ/מוֹרָ֖ה לֹא־ יַעֲלֶ֥ה עַל־ רֹאשֽׁ/וֹ׃
L05 5 1 Sm 1:11 wat•tid•<Dor> <Ne>•der wat•to•<Mar>, <jah>•we ce•wa•'ot im- ra•'<o> tir•'<e> bo•'o•<Ni> 'a•ma•<Te>•cha, u•ze•char•<Ta>•ni we•lo- tisz•<Kach> et- 'a•ma•<Te>•cha, we•na•tat•<Ta> la•'a•ma•te•<Cha> <Ze>•ra' 'a•na•<szim>; u•ne•tat•<Tiw> <jah>•we kol- je•<Me> chai•<jaw>, u•mo•<Ra> lo- ja•'a•<Le> al- ro•<szo>.
L06 6 1 Sm 1:11 H5087H5087 H5088H5088 H0559H0559 H3068H3068 H6635H6635 H0518H0518 H7200H7200 H7200H7200 H6040H6040 H0519H0519 H2142H2142 H3808H3808 H7911H7911 H0853H0853 H0519H0519 H5414H5414 H0519H0519 H2233H2233 H0376H0376 H5414H5414 H3068H3068 H3605H3605 H3117H3117 H2416H2416 H4177H4177 H3808H3808 H5927H5927 H5921H5921 H7218H7218
L07 7 1 Sm 1:11 vow vow answer Jehovah appointed time lo advise self advise self misery bondmaid burn  before cause to forget  bondmaid add bondmaid child great add Jehovah all manner age age razor before arise  above band
L08 8 1 Sm 1:11 ślubować ślubować odpowiedź Jahwe wyznaczony czas lo doradzać siebie doradzać siebie nędza niewolnicy palić przed spowodować zapomnieć niewolnicy dodać niewolnicy dziecko wielki dodać Jahwe wszelkiego rodzaju wiek wiek brzytwa przed powstać powyżej pasmo
L09 9 1 Sm 1:11 And she vowed a vow and said O LORD of hosts if if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid and remember shall never me and not forget thine handmaid but wilt give unto thine handmaid child then then I will give him unto the LORD all all the days of his life and there shall no razor shall never come on upon his head
L10 10 1 Sm 1:11 A ona ślubowała ślub i powiedział: Panie Zastępów jeśli jeśli ty rzeczywiście wyglądać na nieszczęście z służebnicy twojej i pamiętaj, nigdy nie powinien ja i nie zapomnieć służebnica twoja ale dasz do służebnicy twojej dziecko następnie potem dam mu Panu wszystko wszystkie dni z życia i tam nie będą jak brzytwa nigdy nie powinien przyjść na na głowie
L11 11 1 Sm 1:11 vat·tid·Dor Ne·der vat·to·Mar, Yah·weh tze·va·'ot im- ra·'Oh tir·'Eh bo·'o·Ni 'a·ma·Te·cha, u·ze·char·Ta·ni ve·lo- tish·Kach et- 'a·ma·Te·cha, ve·na·tat·Tah la·'a·ma·te·Cha Ze·ra' 'a·na·Shim; u·ne·tat·Tiv Yah·weh kol- ye·Mei chai·Yav, u·mo·Rah lo- ya·'a·Leh al- ro·Sho.
L12 12 1 Sm 1:11 waT TiD Dor ne der waT To mar jhwh(a do naj) ce wa ot im - ra o ti re Bo ó ni a ma te cha u ze char Ta ni we lo - tisz KaH et - a ma te cha we na taT Ta la a mat cha ze ra a na szim u ne taT Tiw ljhwh(la do naj) Kol - je me Haj jaw u mo ra lo - ja a le al - ro szo            
L13 13 1 Sm 1:11 waTTiDDör neºder waTTö´mar yhwh(´ädönäy) cübä´ôt ´im-rä´ò tir´è Bo`ónî ´ámäteºkä ûzükarTaºnî wülö|´-tišKaH ´et-´ámäteºkä wünätaTTâ la´ámätkä zeºra` ´ánäšîm ûnütaTTîw lyhwh(la|´dönäy) Kol-yümê Hayyäyw ûmôrâ lö´-ya`álè `al-rö´šô            
L14 14 1 Sm 1:11 18/31 37/60 1834/5298 2168/6220 101/484 393/1068 458/1296 459/1296 10/36 32/56 48/229 1600/5164 19/103 5266/11047 33/56 815/2007 34/56 115/230 779/2004 816/2007 2169/6220 1987/5415 833/2302 147/499 3/3 1601/5164 329/883 1764/5759 188/598
L15 15 1 Sm 1:11 And she vowed a vow, and said, O LORD of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the LORD all the days of his life, and there shall no razor come upon his head.
L16 16 1 Sm 1:11  11 And she vowed <05087> (08799) a vow <05088>, and said <0559> (08799), O LORD <03068> of hosts <06635>, if thou wilt indeed <07200> (08800) look <07200> (08799) on the affliction <06040> of thine handmaid <0519>, and remember <02142> (08804) me, and not forget <07911> (08799) thine handmaid <0519>, but wilt give <05414> (08804) unto thine handmaid <0519> a man <0582> child <02233>, then I will give <05414> (08804) him unto the LORD <03068> all the days <03117> of his life <02416>, and there shall no razor <04177> come <05927> (08799) upon his head <07218>.
L01 1 1 Sm 1:12   1 Sm 1:12  12 I stało się, jak ona kontynuowana <07235> (08689) modląc <06419> (08692) przed <06440> Pan <03068>, że Eli <05941> zaznaczone <08104> (08802) usta <06310> .                                                                                              
L02 2 1 Sm 1:12 Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli przyglądał się jej ustom.
L03 3 1 Sm 1:12 וְהָיָה֙ כִּ֣י הִרְבְּתָ֔ה לְהִתְפַּלֵּ֖ל לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וְעֵלִ֖י שֹׁמֵ֥ר אֶת־ פִּֽיהָ׃
L04 4 1 Sm 1:12 וְ/הָיָה֙ כִּ֣י הִרְבְּתָ֔ה לְ/הִתְפַּלֵּ֖ל לִ/פְנֵ֣י יְהוָ֑ה וְ/עֵלִ֖י שֹׁמֵ֥ר אֶת־ פִּֽי/הָ׃
L05 5 1 Sm 1:12 we•ha•<ja> ki hir•be•<Ta>, le•hit•pal•<Lel> lif•<Ne> <jah>•we; we•'e•<Li> szo•<Mer> et- <Pi>•ha.
L06 6 1 Sm 1:12 H1961H1961 H3588H3588 H7235H7235 H6419H6419 H6440H6440 H3068H3068 H5941H5941 H8104H8104 H0853H0853 H6310H6310
L07 7 1 Sm 1:12 become inasmuch abundance  intreat accept Jehovah Eli beward according
L08 8 1 Sm 1:12 zostać ponieważ obfitość intreat przyjąć Jahwe Eli beward zgodnie
L09 9 1 Sm 1:12 came for And it came to pass as she continued praying before the LORD that Eli marked her mouth
L10 10 1 Sm 1:12 przyszedł dla I stało się, jak ona kontynuowana modląc przed Pan że Eli oznaczony usta
L11 11 1 Sm 1:12 ve·ha·Yah ki hir·be·Tah, le·hit·pal·Lel lif·Nei Yah·weh; ve·'e·Li sho·Mer et- Pi·ha.
L12 12 1 Sm 1:12 we ha ja Ki hir Be ta le hit Pal lel lif ne jhwh(a do naj) we e li szo mer et - Pi ha  
L13 13 1 Sm 1:12 wühäyâ hirBütâ lühitPallël lipnê yhwh(´ädönäy) wü`ëlî šömër ´et-Pîºhä  
L14 14 1 Sm 1:12 1334/3546 1286/4478 72/226 10/84 767/2127 2170/6220 3/33 167/468 5267/11047 166/497
L15 15 1 Sm 1:12 And it came to pass, as she continued praying before the LORD, that Eli marked her mouth.
L16 16 1 Sm 1:12  12 And it came to pass, as she continued <07235> (08689) praying <06419> (08692) before <06440> the LORD <03068>, that Eli <05941> marked <08104> (08802) her mouth <06310>.
L01 1 1 Sm 1:13   1 Sm 1:13  13 Teraz Hannah <02584>, mówiła <01696> (08764) w swoim sercu <03820>, tylko usta <08193> przeniósł <05128> (08801), ale jej głos <06963> nie było słychać <08085> (08.735 ): dlatego Eli <05941> myśli <02803> (08799), że była pijana <07910>.                                                                                        
L02 2 1 Sm 1:13 Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana.
L03 3 1 Sm 1:13 וְחַנָּ֗ה הִ֚יא מְדַבֶּ֣רֶת עַל־ לִבָּ֔הּ רַ֚ק שְׂפָתֶ֣יהָ נָּע֔וֹת וְקוֹלָ֖הּ לֹ֣א יִשָּׁמֵ֑עַ וַיַּחְשְׁבֶ֥הָ עֵלִ֖י לְשִׁכֹּרָֽה׃
L04 4 1 Sm 1:13 וְ/חַנָּ֗ה הִ֚יא מְדַבֶּ֣רֶת עַל־ לִבָּ֔/הּ רַ֚ק שְׂפָתֶ֣י/הָ נָּע֔וֹת וְ/קוֹלָ֖/הּ לֹ֣א יִשָּׁמֵ֑עַ וַ/יַּחְשְׁבֶ֥/הָ עֵלִ֖י לְ/שִׁכֹּרָֽה׃
L05 5 1 Sm 1:13 we•chan•<Na>, hi me•dab•<Be>•ret al- lib•<Ba>, rak se•fa•<Te>•ha na•'ot, we•ko•<La> lo jisz•sza•<Me>•a'; wai•jach•sze•<we>•ha 'e•<Li> le•szik•ko•<Ra>.
L06 6 1 Sm 1:13 H2584H2584 H1931H1931 H1696H1696 H5921H5921 H3820H3820 H7535H7535 H8193H8193 H5128H5128 H6963H6963 H3808H3808 H8085H8085 H2803H2803 H5941H5941 H7910H7910
L07 7 1 Sm 1:13 Hannah he answer above care for but band continually aloud before attentively account  Eli drunk-ard
L08 8 1 Sm 1:13 Hannah on odpowiedź powyżej dbałość o ale pasmo nieustannie głośno przed uważnie konto Eli pijany-ard
L09 9 1 Sm 1:13 Now Hannah she she spake in in her heart but only her lips moved but her voice was not was not heard thought therefore Eli she had been drunken
L10 10 1 Sm 1:13 Teraz Hannah ona mówiła w w swoim sercu ale tylko usta przeniesiona ale jej głos nie było nie było słychać myśl Dlatego Eli że była pijana
L11 11 1 Sm 1:13 ve·chan·Nah, hi me·dab·Be·ret al- lib·Bah, rak se·fa·Tei·ha na·'ot, ve·ko·Lah lo yish·sha·Me·a'; vai·yach·she·Ve·ha 'e·Li le·shik·ko·Rah.
L12 12 1 Sm 1:13 we Han na hi me daB Be ret al - liB Ba raq se fa te ha nna ot we qo la lo jisz sza me a waj jaH sze we ha e li le sziK Ko ra
L13 13 1 Sm 1:13 wüHannâ hî´ müdaBBeºret `al-liBBäh raq Süpätʺhä nnä`ôt wüqôläh lö´ yiššämëª` wayyaHšübeºhä `ëlî lüšiKKörâ
L14 14 1 Sm 1:13 7/13 817/1867 478/1142 1765/5759 86/592 63/109 39/173 8/38 124/507 1602/5164 294/1154 33/124 4/33 1/13
L15 15 1 Sm 1:13 Now Hannah, she spake in her heart; only her lips moved, but her voice was not heard: therefore Eli thought she had been drunken.
L16 16 1 Sm 1:13  13 Now Hannah <02584>, she spake <01696> (08764) in her heart <03820>; only her lips <08193> moved <05128> (08801), but her voice <06963> was not heard <08085> (08735): therefore Eli <05941> thought <02803> (08799) she had been drunken <07910>.
L01 1 1 Sm 1:14   1 Sm 1:14  14 A Eli <05941> powiedział <0559> (08799) do niej, jak długo chcesz być pijany <07937> (08691)? odłożyć <05493> (08685) Wino twój <03196> od ciebie.                                                                                              
L02 2 1 Sm 1:14 Heli odezwał się do niej: Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina!
L03 3 1 Sm 1:14 וַיֹּ֤אמֶר אֵלֶ֙יהָ֙ עֵלִ֔י עַד־ מָתַ֖י תִּשְׁתַּכָּרִ֑ין הָסִ֥ירִי אֶת־ יֵינֵ֖ךְ מֵעָלָֽיִךְ׃
L04 4 1 Sm 1:14 וַ/יֹּ֤אמֶר אֵלֶ֙י/הָ֙ עֵלִ֔י עַד־ מָתַ֖י תִּשְׁתַּכָּרִ֑י/ן הָסִ֥ירִי אֶת־ יֵינֵ֖/ךְ מֵ/עָלָֽיִ/ךְ׃
L05 5 1 Sm 1:14 wai•<jo>•mer 'e•<Le>•ha 'e•<Li>, ad- ma•<Tai> tisz•tak•ka•<Rin>; ha•<Si>•ri et- je•<Nech> me•'a•<La>•jich.
L06 6 1 Sm 1:14 H0559H0559 H0413H0413 H5941H5941 H5704H5704 H4970H4970 H7937H7937 H5493H5493 H0853H0853 H3196H3196 H5921H5921
L07 7 1 Sm 1:14 answer about Eli against long drink  behead banqueting above
L08 8 1 Sm 1:14 odpowiedź o Eli przed długo pić ściąć głowę bankiet powyżej
L09 9 1 Sm 1:14 said then And Eli against to her How unto her How long wilt thou be drunken ? put away thy wine and
L10 10 1 Sm 1:14 powiedział następnie I Eli przed Jak do niej do niej Jak długo chcesz być pijany ? odkładać twoja wina i
L11 11 1 Sm 1:14 vai·Yo·mer 'e·Lei·ha 'e·Li, ad- ma·Tai tish·tak·ka·Rin; ha·Si·ri et- yei·Nech me·'a·La·yich.
L12 12 1 Sm 1:14 waj jo mer e le ha e li ad - ma taj Tisz TaK Ka rin ha si ri et - je nech me a la jich    
L13 13 1 Sm 1:14 wayyöº´mer ´ëlʺhä `ëlî `ad-mätay TišTaKKärîn häsîºrî ´et-yênëk më`äläºyik    
L14 14 1 Sm 1:14 1835/5298 2150/5500 5/33 479/1259 6/43 4/19 80/300 5268/11047 34/141 1766/5759
L15 15 1 Sm 1:14 And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? put away thy wine from thee.
L16 16 1 Sm 1:14  14 And Eli <05941> said <0559> (08799) unto her, How long wilt thou be drunken <07937> (08691)? put away <05493> (08685) thy wine <03196> from thee.
L01 1 1 Sm 1:15   1 Sm 1:15  15 i Hannah <02584> odpowiedział <06030> (08799) i powiedział: <0559> (08799) Nie, mój panie <0113> Ja jestem kobieta <0802> z bolesną <07186> duch <07307>: mam pijany <08354> (08804) ani wino <03196> ani mocnego napoju <07941>, ale nie wylewa <08210> (08799) dusza moja <05315> <06440 przed> Pan <03068>.                                                                                
L02 2 1 Sm 1:15 Anna odrzekła: Nie, panie mój. Jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Panem.
L03 3 1 Sm 1:15 וַתַּ֨עַן חַנָּ֤ה וַתֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אֲדֹנִ֔י אִשָּׁ֤ה קְשַׁת־ ר֙וּחַ֙ אָנֹ֔כִי וְיַ֥יִן וְשֵׁכָ֖ר לֹ֣א שָׁתִ֑יתִי וָאֶשְׁפֹּ֥ךְ אֶת־ נַפְשִׁ֖י לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
L04 4 1 Sm 1:15 וַ/תַּ֨עַן חַנָּ֤ה וַ/תֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אֲדֹנִ֔/י אִשָּׁ֤ה קְשַׁת־ ר֙וּחַ֙ אָנֹ֔כִי וְ/יַ֥יִן וְ/שֵׁכָ֖ר לֹ֣א שָׁתִ֑יתִי וָ/אֶשְׁפֹּ֥ךְ אֶת־ נַפְשִׁ֖/י לִ/פְנֵ֥י יְהוָֽה׃
L05 5 1 Sm 1:15 wat•<Ta>•'an chan•<Na> wat•<To>•mer lo 'a•do•<Ni>, 'isz•<sza> ke•szat- <Ru>•ach 'a•<No>•chi, we•<ja>•jin we•sze•<Char> lo sza•<Ti>•ti; wa•'esz•<Poch> et- naf•<szi> lif•<Ne> <jah>•we.
L06 6 1 Sm 1:15 H6030H6030 H2584H2584 H0559H0559 H3808H3808 H0113H0113 H0802H0802 H7186H7186 H7307H7307 H0595H0595 H3196H3196 H7941H7941 H3808H3808 H8354H8354 H8210H8210 H0853H0853 H5315H5315 H6440H6440 H3068H3068
L07 7 1 Sm 1:15 testify Hannah answer before lord ess churlish air I banqueting strong drink before assuredly cast  any accept Jehovah
L08 8 1 Sm 1:15 świadczyć Hannah odpowiedź przed lord es chamski powietrze Ja bankiet mocny trunek przed zapewne rzucać każdy przyjąć Jahwe
L09 9 1 Sm 1:15 answered And Hannah and said neither No my lord I [am] a woman of a sorrowful spirit I neither wine nor strong drink nor I have drunk but have poured out my soul before the LORD
L10 10 1 Sm 1:15 odpowiedział: I Hannah i powiedział: ani No panie I [am] kobieta z smutny duch Ja ani wina ani mocnego napoju ani Mam pijany ale wylany moja dusza przed Pan
L11 11 1 Sm 1:15 vat·Ta·'an chan·Nah vat·To·mer lo 'a·do·Ni, 'ish·Shah ke·shat- Ru·ach 'a·No·chi, ve·Ya·yin ve·she·Char lo sha·Ti·ti; va·'esh·Poch et- naf·Shi lif·Nei Yah·weh.
L12 12 1 Sm 1:15 waT Ta an Han na waT To mer lo a do ni isz sza qe szat - ru aH a no chi we ja jin we sze char lo sza ti ti wa esz Poch et - naf szi lif ne jhwh(a do naj)
L13 13 1 Sm 1:15 waTTaº`an Hannâ waTTöº´mer lö´ ´ádönî ´iššâ qüšat-rûªH ´änöºkî wüyaºyin wüšëkär lö´ šätîºtî wä´ešPök ´et-napšî lipnê yhwh(´ädönäy)
L14 14 1 Sm 1:15 64/329 8/13 1836/5298 1603/5164 98/324 404/781 16/36 51/377 176/359 35/141 10/23 1604/5164 65/217 22/113 5269/11047 234/751 768/2127 2171/6220
L15 15 1 Sm 1:15 And Hannah answered and said, No, my lord, I [am] a woman of a sorrowful spirit: I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the LORD.
L16 16 1 Sm 1:15  15 And Hannah <02584> answered <06030> (08799) and said <0559> (08799), No, my lord <0113>, I am a woman <0802> of a sorrowful <07186> spirit <07307>: I have drunk <08354> (08804) neither wine <03196> nor strong drink <07941>, but have poured out <08210> (08799) my soul <05315> before <06440> the LORD <03068>.
L01 1 1 Sm 1:16   1 Sm 1:16  16 Hrabia nie <05414> (08799) służebnica twoja <0519> do <06440> córka <01323> z Belial <01100>: na obfitości <07230> z mojej skargi <07879> i smutek <03708> ja mam wypowiedziane <01696> (08765) dotychczas.                                                                                          
L02 2 1 Sm 1:16 Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas.
L03 3 1 Sm 1:16 אַל־ תִּתֵּן֙ אֶת־ אֲמָ֣תְךָ֔ לִפְנֵ֖י בַּת־ בְּלִיָּ֑עַל כִּֽי־ מֵרֹ֥ב שִׂיחִ֛י וְכַעְסִ֖י דִּבַּ֥רְתִּי עַד־ הֵֽנָּה׃
L04 4 1 Sm 1:16 אַל־ תִּתֵּן֙ אֶת־ אֲמָ֣תְ/ךָ֔ לִ/פְנֵ֖י בַּת־ בְּלִיָּ֑עַל כִּֽי־ מֵ/רֹ֥ב שִׂיחִ֛/י וְ/כַעְסִ֖/י דִּבַּ֥רְתִּי עַד־ הֵֽנָּה׃
L05 5 1 Sm 1:16 al- tit•<Ten> et- 'a•<Ma>•te•cha, lif•<Ne> bat- be•li•<ja>•'al; ki- me•<Ro> si•<Chi> we•cha'•<Si> dib•<Bar>•ti ad- <Hen>•na.
L06 6 1 Sm 1:16 H0408H0408 H5414H5414 H0853H0853 H0519H0519 H6440H6440 H1323H1323 H1100H1100 H3588H3588 H7230H7230 H7879H7879 H3708H3708 H1696H1696 H5704H5704 H2008H2008
L07 7 1 Sm 1:16 nay add bondmaid accept apple  Belial inasmuch abundance babbling vexation answer against here
L08 8 1 Sm 1:16 ba dodać niewolnicy przyjąć jabłko Belial ponieważ obfitość gaworzenia utrapienie odpowiedź przed tutaj
L09 9 1 Sm 1:16 not Count not thine handmaid for a daughter of Belial out for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken until now
L10 10 1 Sm 1:16 nie Liczyć nie służebnica twoja dla córka z Belial się dla obfitości z mojej skargi i smutek ja mowie do teraz
L11 11 1 Sm 1:16 al- tit·Ten et- 'a·Ma·te·cha, lif·Nei bat- be·li·Ya·'al; ki- me·Ro si·Chi ve·cha'·Si dib·Bar·ti ad- Hen·nah.
L12 12 1 Sm 1:16 al - TiT Ten et - a mat cha lif ne Bat - Be lij ja al Ki - me row si Hi we cha si DiB Bar Ti ad - hen na          
L13 13 1 Sm 1:16 ´al-TiTTën ´et-´ámäºtkä lipnê Bat-Büliyyäº`al Kî|-mëröb SîHî wüka`sî DiBBaºrTî `ad-hëºnnâ          
L14 14 1 Sm 1:16 149/725 817/2007 5270/11047 35/56 769/2127 260/588 5/27 1287/4478 18/146 1/13 4/26 479/1142 480/1259 18/50
L15 15 1 Sm 1:16 Count not thine handmaid for a daughter of Belial: for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto.
L16 16 1 Sm 1:16  16 Count <05414> (08799) not thine handmaid <0519> for <06440> a daughter <01323> of Belial <01100>: for out of the abundance <07230> of my complaint <07879> and grief <03708> have I spoken <01696> (08765) hitherto.
L01 1 1 Sm 1:17   1 Sm 1:17  17 Heli <05941> odpowiedział <06030> (08799) i powiedział <0559> (08799), Go <03212> (08798) w spokoju <07965>: i Bóg <0430> Izraela <03478> dotacja <05414> (08799) ci twoją prośbę <07596> żeś zapytał <07592> (08804) od niego.                                                                                        
L02 2 1 Sm 1:17 Heli odpowiedział: Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś.
L03 3 1 Sm 1:17 וַיַּ֧עַן עֵלִ֛י וַיֹּ֖אמֶר לְכִ֣י לְשָׁל֑וֹם וֵאלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל יִתֵּן֙ אֶת־ שֵׁ֣לָתֵ֔ךְ אֲשֶׁ֥ר שָׁאַ֖לְתְּ מֵעִמּֽוֹ׃
L04 4 1 Sm 1:17 וַ/יַּ֧עַן עֵלִ֛י וַ/יֹּ֖אמֶר לְכִ֣י לְ/שָׁל֑וֹם וֵ/אלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל יִתֵּן֙ אֶת־ שֵׁ֣לָתֵ֔/ךְ אֲשֶׁ֥ר שָׁאַ֖לְתְּ מֵ/עִמּֽ/וֹ׃
L05 5 1 Sm 1:17 wai•<ja>•'an 'e•<Li> wai•<jo>•mer le•<Chi> le•sza•<Lom>; we•lo•<He> jis•ra•'<El>, jit•<Ten> et- sze•la•<Tech>, 'a•<szer> sza•'<Alt> me•'im•<Mo>.
L06 6 1 Sm 1:17 H6030H6030 H5941H5941 H0559H0559 H1980H1980 H7965H7965 H0430H0430 H3478H3478 H5414H5414 H0853H0853 H7596H7596 H0834H0834 H7592H7592 H5973H5973
L07 7 1 Sm 1:17 testify Eli answer along favor angels Israel add loan after ask counsel accompanying
L08 8 1 Sm 1:17 świadczyć Eli odpowiedź wzdłuż faworyzować anioły Izrael dodać pożyczka po poprosić radę towarzyszący
L09 9 1 Sm 1:17 answered Then Eli and said Go in peace and the God of Israel grant [thee] thy petition you that thou hast asked with
L10 10 1 Sm 1:17 odpowiedział: Heli i powiedział: Iść w pokoju i Bóg Izraela przyznać [Cię] petycja twój ty żeś zapytał z
L11 11 1 Sm 1:17 vai·Ya·'an 'e·Li vai·Yo·mer le·Chi le·sha·Lom; ve·lo·Hei Yis·ra·'El, yit·Ten et- she·la·Tech, 'a·Sher sha·'Alt me·'im·Mo.
L12 12 1 Sm 1:17 waj ja an e li waj jo mer le chi le sza lom we lo he jis ra el jiT Ten et - sze la tech a szer sza alT me im mo
L13 13 1 Sm 1:17 wayyaº`an `ëlî wayyöº´mer lükî lüšälôm wë´löhê yiSrä´ël yiTTën ´et-šëºlätëºk ´ášer šä´alT më`immô
L14 14 1 Sm 1:17 65/329 6/33 1837/5298 492/1542 39/237 966/2597 937/2505 818/2007 5271/11047 2/14 2393/5499 49/170 359/1043
L15 15 1 Sm 1:17 Then Eli answered and said, Go in peace: and the God of Israel grant [thee] thy petition that thou hast asked of him.
L16 16 1 Sm 1:17  17 Then Eli <05941> answered <06030> (08799) and said <0559> (08799), Go <03212> (08798) in peace <07965>: and the God <0430> of Israel <03478> grant <05414> (08799) thee thy petition <07596> that thou hast asked <07592> (08804) of him.
L01 1 1 Sm 1:18   1 Sm 1:18  18 A ona rzekła: <0559> (08799) Niech służebnica twoja <08198> <04672 znalezienie> (08799) łaska <02580> w zasięgu wzroku twego <05869>. Więc kobieta <0802> poszedłem <03212> (08799) Jej droga <01870> i jedli <0398> (08799), a jej oblicze <06440> nie była bardziej smutny.                                                                                    
L02 2 1 Sm 1:18 Odpowiedziała: Obyś darzył życzliwością twoją służebnicę! I poszła sobie ta kobieta: jadła i nie miała już twarzy tak [smutnej] jak przedtem.
L03 3 1 Sm 1:18 וַתֹּ֕אמֶר תִּמְצָ֧א שִׁפְחָתְךָ֛ חֵ֖ן בְּעֵינֶ֑יךָ וַתֵּ֨לֶךְ הָאִשָּׁ֤ה לְדַרְכָּהּ֙ וַתֹּאכַ֔ל וּפָנֶ֥יהָ לֹא־ הָיוּ־ לָ֖הּ עֽוֹד׃
L04 4 1 Sm 1:18 וַ/תֹּ֕אמֶר תִּמְצָ֧א שִׁפְחָתְ/ךָ֛ חֵ֖ן בְּ/עֵינֶ֑י/ךָ וַ/תֵּ֨לֶךְ הָ/אִשָּׁ֤ה לְ/דַרְכָּ/הּ֙ וַ/תֹּאכַ֔ל וּ/פָנֶ֥י/הָ לֹא־ הָיוּ־ לָ֖/הּ עֽוֹד׃
L05 5 1 Sm 1:18 wat•<To>•mer tim•<ca> szif•cha•te•<Cha> chen be•'e•<Ne>•cha; wat•<Te>•lech ha•'isz•<sza> le•dar•<Ka> wat•to•<Chal>, u•fa•<Ne>•ha lo- ha•ju- la od.
L06 6 1 Sm 1:18 H0559H0559 H4672H4672 H8198H8198 H2580H2580 H5869H5869 H1980H1980 H0802H0802 H1870H1870 H0398H0398 H6440H6440 H3808H3808 H1961H1961 H0000 H5750H5750
L07 7 1 Sm 1:18 answer be able bondwoman favour affliction along ess along burn up accept before become again
L08 8 1 Sm 1:18 odpowiedź móc niewolnicy faworyzować nieszczęście wzdłuż es wzdłuż spalić przyjąć przed zostać ponownie
L09 9 1 Sm 1:18 And she said find Let thine handmaid grace in thy sight went So the woman her way and did eat and her countenance was no become longer
L10 10 1 Sm 1:18 I powiedziała odnaleźć Niech służebnica twoja łaska w twoich oczach udał się Więc kobieta Jej droga i nie jeść i jej oblicze nie było zostać już
L11 11 1 Sm 1:18 vat·To·mer tim·Tza shif·cha·te·Cha chen be·'ei·Nei·cha; vat·Te·lech ha·'ish·Shah le·dar·Kah vat·to·Chal, u·fa·Nei·ha lo- ha·yu- lah od.
L12 12 1 Sm 1:18 waT To mer Tim ca szif Hat cha Hen Be e ne cha waT Te lech ha isz sza le dar Ka waT To chal u fa ne ha lo - ha ju - la od
L13 13 1 Sm 1:18 waTTöº´mer Timcä´ šipHätkä Hën Bü`ênʺkä waTTëºlek hä´iššâ lüdarKâ waTTö´kal ûpänʺhä lö´-häyû-läh `ôd
L14 14 1 Sm 1:18 1838/5298 145/453 34/63 32/69 267/878 493/1542 405/781 150/700 355/806 770/2127 1605/5164 1335/3546 2517/6522 115/486
L15 15 1 Sm 1:18 And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way, and did eat, and her countenance was no more [sad].
L16 16 1 Sm 1:18  18 And she said <0559> (08799), Let thine handmaid <08198> find <04672> (08799) grace <02580> in thy sight <05869>. So the woman <0802> went <03212> (08799) her way <01870>, and did eat <0398> (08799), and her countenance <06440> was no more sad.
L01 1 1 Sm 1:19   1 Sm 1:19  19 A wstawszy <07925> <00> rano <01242> wcześnie <07925> (08686) i czcili <07812> (08691) przed <06440> Pan <03068>, i wrócił <07725> (08799 ), i przyszedł <0935> (08799) do ich domu <01004> do Rama <07414>: i Elkana <0511> wiedzieli <03045> (08799) Hannah <02584> jego żona <0802>, a Pan <03068> pamiętać <02142> (08799) jej.                                                                                
L02 2 1 Sm 1:19 Wstali o zaraniu i oddawszy pokłon Panu, wrócili i udali się do domu swego w Rama. Elkana zbliżył się do swojej żony, Anny, a Pan wspomniał na nią.
L03 3 1 Sm 1:19 וַיַּשְׁכִּ֣מוּ בַבֹּ֗קֶר וַיִּֽשְׁתַּחֲווּ֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה וַיָּשֻׁ֛בוּ וַיָּבֹ֥אוּ אֶל־ בֵּיתָ֖ם הָרָמָ֑תָה וַיֵּ֤דַע אֶלְקָנָה֙ אֶת־ חַנָּ֣ה אִשְׁתּ֔וֹ וַיִּֽזְכְּרֶ֖הָ יְהוָֽה׃
L04 4 1 Sm 1:19 וַ/יַּשְׁכִּ֣מוּ בַ/בֹּ֗קֶר וַ/יִּֽשְׁתַּחֲווּ֙ לִ/פְנֵ֣י יְהוָ֔ה וַ/יָּשֻׁ֛בוּ וַ/יָּבֹ֥אוּ אֶל־ בֵּיתָ֖/ם הָ/רָמָ֑תָ/ה וַ/יֵּ֤דַע אֶלְקָנָה֙ אֶת־ חַנָּ֣ה אִשְׁתּ֔/וֹ וַ/יִּֽזְכְּרֶ֖/הָ יְהוָֽה׃
L05 5 1 Sm 1:19 wai•jasz•<Ki>•mu wab•<Bo>•ker, wai•jisz•ta•cha•<wu> lif•<Ne> <jah>•we, wai•ja•<szu>•wu wai•ja•<wo>•'u el- be•<Tam> ha•ra•<Ma>•ta; wai•<je>•da' 'el•ka•<Na> et- chan•<Na> isz•<To>, wai•jiz•ke•<Re>•ha <jah>•we.
L06 6 1 Sm 1:19 H7925H7925 H1242H1242 H7812H7812 H6440H6440 H3068H3068 H7725H7725 H0935H0935 H0413H0413 H1004H1004 H7414H7414 H3045H3045 H0511H0511 H0853H0853 H2584H2584 H0802H0802 H2142H2142 H3068H3068
L07 7 1 Sm 1:19 arise day bow down accept Jehovah break abide about court Ramah acknowledge Elkanah Hannah ess burn  Jehovah
L08 8 1 Sm 1:19 powstać dzień zgnieść przyjąć Jahwe złamać przestrzegać o sąd Rama przyznać Elkana Hannah es palić Jahwe
L09 9 1 Sm 1:19 early in the morning and worshipped before the LORD and returned and came to to their house to Ramah knew and Elkanah Hannah his wife remembered and the LORD
L10 10 1 Sm 1:19 wcześnie rano i czczony przed Pan i wrócił i przyszedł do do ich domu do Rama wiedział i Elkana Hannah jego żona pamiętać a Pan
L11 11 1 Sm 1:19 vai·yash·Ki·mu vab·Bo·ker, vai·yish·ta·cha·Vu lif·Nei Yah·weh, vai·ya·Shu·vu vai·ya·Vo·'u el- bei·Tam ha·ra·Ma·tah; vai·Ye·da' 'el·ka·Nah et- chan·Nah ish·To, vai·yiz·ke·Re·ha Yah·weh.
L12 12 1 Sm 1:19 waj jasz Ki mu waB Bo qer waj jisz Ta Ha wu lif ne jhwh(a do naj) waj ja szu wu waj ja wo u el - Be tam ha ra ma ta waj je da el qa na et - Han na isz To waj jiz Ke re ha jhwh(a do naj)
L13 13 1 Sm 1:19 wayyašKiºmû baBBöºqer wayyi|šTaHáwû lipnê yhwh(´ädönäy) wayyäšuºbû wayyäböº´û ´el-Bêtäm härämäºtâ wayyëºda` ´elqänâ ´et-Hannâ ´išTô wayyi|zKüreºhä yhwh(´ädönäy)
L14 14 1 Sm 1:19 29/65 100/214 53/169 771/2127 2172/6220 260/1041 790/2550 2151/5500 429/2052 7/36 219/934 5/21 5272/11047 9/13 406/781 49/229 2173/6220
L15 15 1 Sm 1:19 And they rose up in the morning early, and worshipped before the LORD, and returned, and came to their house to Ramah: and Elkanah knew Hannah his wife; and the LORD remembered her.
L16 16 1 Sm 1:19  19 And they rose up <07925> <00> in the morning <01242> early <07925> (08686), and worshipped <07812> (08691) before <06440> the LORD <03068>, and returned <07725> (08799), and came <0935> (08799) to their house <01004> to Ramah <07414>: and Elkanah <0511> knew <03045> (08799) Hannah <02584> his wife <0802>; and the LORD <03068> remembered <02142> (08799) her.
L01 1 1 Sm 1:20   1 Sm 1:20  20 Przetoż stało się, gdy czas <03117> przyszedł <08622> o po Hannah <02584> poczęła <02029> (08799), że nagie <03205> (08799) syn <01121>, i wezwał <07121> (08799) Jego imię <08034> Samuel <08050>, mówiąc: Ponieważ poprosiłem <07592> (08804) go o Pana <03068>.                                                                                    
L02 2 1 Sm 1:20 Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ [powiedziała]: Uprosiłam go u Pana.
L03 3 1 Sm 1:20 וַיְהִי֙ לִתְקֻפ֣וֹת הַיָּמִ֔ים וַתַּ֥הַר חַנָּ֖ה וַתֵּ֣לֶד בֵּ֑ן וַתִּקְרָ֤א אֶת־ שְׁמוֹ֙ שְׁמוּאֵ֔ל כִּ֥י מֵיְהוָ֖ה שְׁאִלְתִּֽיו׃
L04 4 1 Sm 1:20 וַ/יְהִי֙ לִ/תְקֻפ֣וֹת הַ/יָּמִ֔ים וַ/תַּ֥הַר חַנָּ֖ה וַ/תֵּ֣לֶד בֵּ֑ן וַ/תִּקְרָ֤א אֶת־ שְׁמ/וֹ֙ שְׁמוּאֵ֔ל כִּ֥י מֵ/יְהוָ֖ה שְׁאִלְתִּֽי/ו׃
L05 5 1 Sm 1:20 waj•<Hi> lit•ku•<Fot> hai•ja•<Mim>, wat•<Ta>•har chan•<Na> wat•<Te>•led <Ben>; wat•tik•<Ra> et- sze•<Mo> sze•mu•'<El>, ki <jah>•we sze•'il•<Tiw>.
L06 6 1 Sm 1:20 H1961H1961 H8622H8622 H3117H3117 H2029H2029 H2584H2584 H3205H3205 H1121H1121 H7121H7121 H0853H0853 H8034H8034 H8050H8050 H3588H3588 H3068H3068 H7592H7592
L07 7 1 Sm 1:20 become circuit age been Hannah bear afflicted bewray  base Samuel inasmuch Jehovah ask counsel
L08 8 1 Sm 1:20 zostać obwód wiek było Hannah ponosić dotknięty bewray podstawa Samuel ponieważ Jahwe poprosić radę
L09 9 1 Sm 1:20 came was come Wherefore it came to pass when the time had conceived about after Hannah that she bare a son and called his name Samuel Because him of the LORD [saying] Because I have asked
L10 10 1 Sm 1:20 przyszedł przyszedł Dlatego stało się, gdy czas poczęła o po Hannah że porodziła syn i wezwał Jego nazwa Samuel Bo go Pana [Mówiąc] Ponieważ poprosiłem
L11 11 1 Sm 1:20 vay·Hi lit·ku·Fot hai·ya·Mim, vat·Ta·har chan·Nah vat·Te·led Ben; vat·tik·Ra et- she·Mo she·mu·'El, ki Yah·weh she·'il·Tiv.
L12 12 1 Sm 1:20 wa je hi lit qu fot haj ja mim waT Ta har Han na waT Te led Ben waT Tiq ra et - sze mo sze mu el Ki mjhwh(me do naj) sze il Tiw
L13 13 1 Sm 1:20 wayühî litqùpôt hayyämîm waTTaºhar Hannâ waTTëºled Bën waTTiqrä´ ´et-šümô šümû´ël myhwh(më´dönäy) šü´ilTîw
L14 14 1 Sm 1:20 1336/3546 2/4 834/2302 27/43 10/13 231/494 1956/4921 241/731 5273/11047 301/864 2/140 1288/4478 2174/6220 50/170
L15 15 1 Sm 1:20 Wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, [saying], Because I have asked him of the LORD.
L16 16 1 Sm 1:20  20 Wherefore it came to pass, when the time <03117> was come <08622> about after Hannah <02584> had conceived <02029> (08799), that she bare <03205> (08799) a son <01121>, and called <07121> (08799) his name <08034> Samuel <08050>, saying, Because I have asked <07592> (08804) him of the LORD <03068>.
L01 1 1 Sm 1:21   1 Sm 1:21  21 A człowiek <0376> Elkana <0511>, a wszystkie jego dom <01004>, podszedł <05927> (08799) do zaoferowania <02076> (08800) Panu <03068> rocznie <03117> ofiara <02077 >, a jego ślub <05088>.                                                                                            
L02 2 1 Sm 1:21 Gdy ów mąż, Elkana, udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić ślub,
L03 3 1 Sm 1:21 וַיַּ֛עַל הָאִ֥ישׁ אֶלְקָנָ֖ה וְכָל־ בֵּית֑וֹ לִזְבֹּ֧חַ לַֽיהוָ֛ה אֶת־ זֶ֥בַח הַיָּמִ֖ים וְאֶת־ נִדְרֽוֹ׃
L04 4 1 Sm 1:21 וַ/יַּ֛עַל הָ/אִ֥ישׁ אֶלְקָנָ֖ה וְ/כָל־ בֵּית֑/וֹ לִ/זְבֹּ֧חַ לַֽ/יהוָ֛ה אֶת־ זֶ֥בַח הַ/יָּמִ֖ים וְ/אֶת־ נִדְרֽ/וֹ׃
L05 5 1 Sm 1:21 wai•<ja>•'al ha•'<Isz> 'el•ka•<Na> we•chol be•<To>; liz•<Bo>•ach <jah>•we et- <Ze>•wach hai•ja•<Mim> we•'<Et> nid•<Ro>.
L06 6 1 Sm 1:21 H5927H5927 H0376H0376 H0511H0511 H3605H3605 H1004H1004 H2076H2076 H3068H3068 H0853H0853 H2077H2077 H3117H3117 H0853H0853 H5088H5088
L07 7 1 Sm 1:21 arise  great Elkanah all manner court kill Jehovah offer age vow
L08 8 1 Sm 1:21 powstać wielki Elkana wszelkiego rodzaju sąd zabić Jahwe oferować wiek ślubować
L09 9 1 Sm 1:21 went up And the man Elkanah all and all his house to offer unto the LORD sacrifice the yearly and his vow
L10 10 1 Sm 1:21 wzrosła A człowiek Elkana wszystko i cały jego dom do zaoferowania Panu poświęcać rocznie i jego ślub
L11 11 1 Sm 1:21 vai·Ya·'al ha·'Ish 'el·ka·Nah ve·chol bei·To; liz·Bo·ach Yah·weh et- Ze·vach hai·ya·Mim ve·'Et nid·Ro.
L12 12 1 Sm 1:21 waj ja al ha isz el qa na we chol - Be to liz Bo aH ljhwh(la do naj) et - ze waH haj ja mim we et - nid ro      
L13 13 1 Sm 1:21 wayyaº`al hä´îš ´elqänâ wükol-Bêtô lizBöªH lyhwh(la|´dönäy) ´et-zeºbaH hayyämîm wü´et-nidrô      
L14 14 1 Sm 1:21 330/883 780/2004 6/21 1988/5415 430/2052 47/134 2175/6220 5274/11047 79/162 835/2302 5275/11047 38/60
L15 15 1 Sm 1:21 And the man Elkanah, and all his house, went up to offer unto the LORD the yearly sacrifice, and his vow.
L16 16 1 Sm 1:21  21 And the man <0376> Elkanah <0511>, and all his house <01004>, went up <05927> (08799) to offer <02076> (08800) unto the LORD <03068> the yearly <03117> sacrifice <02077>, and his vow <05088>.
L01 1 1 Sm 1:22   1 Sm 1:22  22 Ale Hannah <02584> nie poszedł <05927> (08804); dla powiedziała <0559> (08804) do męża <0376>, nie będę aż do dziecka <05288> być odstawione <01580> (08.735 ), a następnie sprowadzę <0935> (08689) go, że może pojawić się <07200> (08738) przed <06440> Pan <03068>, a nie przestrzegać <03427> (08804) do <05704> zawsze < 05769>.                                                                              
L02 2 1 Sm 1:22 Anna nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby ukazał się przed Panem i aby tam pozostał na zawsze.
L03 3 1 Sm 1:22 וְחַנָּ֖ה לֹ֣א עָלָ֑תָה כִּֽי־ אָמְרָ֣ה לְאִישָׁ֗הּ עַ֣ד יִגָּמֵ֤ל הַנַּ֙עַר֙ וַהֲבִאֹתִ֗יו וְנִרְאָה֙ אֶת־ פְּנֵ֣י יְהוָ֔ה וְיָ֥שַׁב שָׁ֖ם עַד־ עוֹלָֽם׃
L04 4 1 Sm 1:22 וְ/חַנָּ֖ה לֹ֣א עָלָ֑תָה כִּֽי־ אָמְרָ֣ה לְ/אִישָׁ֗/הּ עַ֣ד יִגָּמֵ֤ל הַ/נַּ֙עַר֙ וַ/הֲבִאֹתִ֗י/ו וְ/נִרְאָה֙ אֶת־ פְּנֵ֣י יְהוָ֔ה וְ/יָ֥שַׁב שָׁ֖ם עַד־ עוֹלָֽם׃
L05 5 1 Sm 1:22 we•chan•<Na> lo 'a•<La>•ta; ki- 'a•me•<Ra> le•'i•<sza>, 'ad jig•ga•<Mel> han•<Na>•'ar wa•ha•wi•'o•<Tiw>, we•nir•'<A et- pe•<Ne> <jah>•we, we•<ja>•szaw szam ad- o•<Lam>.
L06 6 1 Sm 1:22 H2584H2584 H3808H3808 H5927H5927 H3588H3588 H0559H0559 H0376H0376 H5704H5704 H1580H1580 H5288H5288 H0935H0935 H7200H7200 H0853H0853 H6440H6440 H3068H3068 H3427H3427 H8033H8033 H5704H5704 H5769H5769
L07 7 1 Sm 1:22 Hannah before arise  inasmuch answer great against bestow on babe abide advise self accept Jehovah abide in it against alway
L08 8 1 Sm 1:22 Hannah przed powstać ponieważ odpowiedź wielki przed obdarzyć dziecko przestrzegać doradzać siebie przyjąć Jahwe przestrzegać w tym przed sprecyzowane
L09 9 1 Sm 1:22 But Hannah did not went not up for for she said unto her husband for be weaned [I will not go up] until the child and [then] I will bring him that he may appear before the LORD and there abide there until ever
L10 10 1 Sm 1:22 Ale Hannah Czy nie nie poszedł w górę dla dla powiedziała do męża dla być odstawione [Nie będę się] do dziecka i [wtedy] I spowoduje go, że może pojawić się przed Pan i nie przestrzegać tam do kiedykolwiek
L11 11 1 Sm 1:22 ve·chan·Nah lo 'a·La·tah; ki- 'a·me·Rah le·'i·Shah, 'ad yig·ga·Mel han·Na·'ar va·ha·vi·'o·Tiv, ve·nir·'Ah et- pe·Nei Yah·weh, ve·Ya·shav sham ad- o·Lam.
L12 12 1 Sm 1:22 we Han na lo a la ta Ki - am ra le i sza ad jiG Ga mel han na ar wa ha wi o tiw we ni ra et - Pe ne jhwh(a do naj) we ja szaw szam ad - o lam      
L13 13 1 Sm 1:22 wüHannâ lö´ `äläºtâ Kî|-´ämrâ lü´îšäh `ad yiGGämël hannaº`ar wahábì´ötîw wünir´â ´et-Pünê yhwh(´ädönäy) wüy亚ab šäm `ad-`ôläm      
L14 14 1 Sm 1:22 11/13 1606/5164 331/883 1289/4478 1839/5298 781/2004 481/1259 7/37 66/240 791/2550 460/1296 5276/11047 772/2127 2176/6220 334/1071 332/832 482/1259 79/438
L15 15 1 Sm 1:22 But Hannah went not up; for she said unto her husband, [I will not go up] until the child be weaned, and [then] I will bring him, that he may appear before the LORD, and there abide for ever.
L16 16 1 Sm 1:22  22 But Hannah <02584> went not up <05927> (08804); for she said <0559> (08804) unto her husband <0376>, I will not go up until the child <05288> be weaned <01580> (08735), and then I will bring <0935> (08689) him, that he may appear <07200> (08738) before <06440> the LORD <03068>, and there abide <03427> (08804) for <05704> ever <05769>.
L01 1 1 Sm 1:23   1 Sm 1:23  23 i Elkana <0511> mąż <0376> powiedział <0559> (08799) do niej Czy <06213> (08.798), co seemeth <05869> ci dobry <02896>, smoliste <03427> (08798) aż ty masz odstawisz od piersi <01580> (08800) go, tylko Pan <03068> <06965 ustanowić> (08686) Jego słowo <01697>. Więc kobieta <0802> mieszkanie <03427> (08799) i dał jej syna <01121> <03243 ssać> (08686) aż odsadzonych <01580> (08800) go.                                                                          
L02 2 1 Sm 1:23 Odpowiedział jej Elkana, mąż jej: Czyń, co ci się wydaje słuszne. Pozostań, dopóki go nie odstawisz od piersi. Oby tylko Pan ziścił swe słowo. Pozostała więc kobieta w domu i karmiła syna swojego aż do odstawienia go od piersi.
L03 3 1 Sm 1:23 וַיֹּ֣אמֶר לָהּ֩ אֶלְקָנָ֨ה אִישָׁ֜הּ עֲשִׂ֧י הַטּ֣וֹב בְּעֵינַ֗יִךְ שְׁבִי֙ עַד־ גָּמְלֵ֣ךְ אֹת֔וֹ אַ֛ךְ יָקֵ֥ם יְהוָ֖ה אֶת־ דְּבָר֑וֹ וַתֵּ֤שֶׁב הָֽאִשָּׁה֙ וַתֵּ֣ינֶק אֶת־ בְּנָ֔הּ עַד־ גָמְלָ֖הּ אֹתֽוֹ׃
L04 4 1 Sm 1:23 וַ/יֹּ֣אמֶר לָ/הּ֩ אֶלְקָנָ֨ה אִישָׁ֜/הּ עֲשִׂ֧י הַ/טּ֣וֹב בְּ/עֵינַ֗יִ/ךְ שְׁבִי֙ עַד־ גָּמְלֵ֣/ךְ אֹת֔/וֹ אַ֛ךְ יָקֵ֥ם יְהוָ֖ה אֶת־ דְּבָר֑/וֹ וַ/תֵּ֤שֶׁב הָֽ/אִשָּׁה֙ וַ/תֵּ֣ינֶק אֶת־ בְּנָ֔/הּ עַד־ גָמְלָ֖/הּ אֹתֽ/וֹ׃
L05 5 1 Sm 1:23 wai•<jo>•mer la 'el•ka•<Na> 'i•<sza> 'a•<Si> hat•<Tow> be•'e•<Na>•jich, sze•<wi> ad- ga•me•<Lech> o•<To>, 'ach ja•<Kem> <jah>•we et- de•wa•<Ro>; wat•<Te>•szew ha•'isz•<sza> wat•<Te>•nek et- be•<Na>, ad- ga•me•<La> o•<To>.
L06 6 1 Sm 1:23 H0559H0559 H0000 H0511H0511 H0376H0376 H6213H6213 H2896H2896 H5869H5869 H3427H3427 H5704H5704 H1580H1580 H0853H0853 H0389H0389 H6965H6965 H3068H3068 H0853H0853 H1697H1697 H3427H3427 H0802H0802 H3243H3243 H0853H0853 H1121H1121 H5704H5704 H1580H1580 H0853H0853
L07 7 1 Sm 1:23 answer Elkanah great accomplish beautiful affliction abide against bestow on also abide Jehovah act abide ess give milk afflicted against bestow on
L08 8 1 Sm 1:23 odpowiedź Elkana wielki zrealizować piękny nieszczęście przestrzegać przed obdarzyć również przestrzegać Jahwe działać przestrzegać es dają mleko dotknięty przed obdarzyć
L09 9 1 Sm 1:23 said And Elkanah her husband unto her Do thee good what seemeth tarry until until thou have weaned only establish him only the LORD his word abode So the woman suck and gave her son until until she weaned
L10 10 1 Sm 1:23 powiedział I Elkana mąż do niej Czy ciebie dobry co seemeth smołowaty do aż ty masz odstawisz od piersi tylko ustalenia go tylko Pan Jego słowo wytrwał Więc kobieta ssać i dał jej syna do dopóki nie odstawione
L11 11 1 Sm 1:23 vai·Yo·mer lah 'el·ka·Nah 'i·Shah 'a·Si hat·Tov be·'ei·Na·yich, she·Vi ad- ga·me·Lech o·To, 'ach ya·Kem Yah·weh et- de·va·Ro; vat·Te·shev ha·'ish·Shah vat·Tei·nek et- be·Nah, ad- ga·me·Lah o·To.
L12 12 1 Sm 1:23 waj jo mer la el qa na i sza a si hat tow Be e na jich sze wi ad - Gom lech o to ach ja qem jhwh(a do naj) et - De wa ro waT Te szew ha isz sza waT Te neq et - Be na ad - gom la o to
L13 13 1 Sm 1:23 wayyöº´mer ´elqänâ ´îšäh `áSî ha††ôb Bü`ênaºyik šübî `ad-Gomlëk ´ötô ´ak yäqëm yhwh(´ädönäy) ´et-Dübärô waTT뺚eb hä|´iššâ waTTêºneq ´et-Bünäh `ad-gomläh ´ötô
L14 14 1 Sm 1:23 1840/5298 2518/6522 7/21 782/2004 1028/2617 111/561 268/878 335/1071 483/1259 8/37 5277/11047 52/161 215/627 2177/6220 5278/11047 316/1428 336/1071 407/781 12/32 5279/11047 1957/4921 484/1259 9/37 5280/11047
L15 15 1 Sm 1:23 And Elkanah her husband said unto her, Do what seemeth thee good; tarry until thou have weaned him; only the LORD establish his word. So the woman abode, and gave her son suck until she weaned him.
L16 16 1 Sm 1:23  23 And Elkanah <0511> her husband <0376> said <0559> (08799) unto her, Do <06213> (08798) what seemeth <05869> thee good <02896>; tarry <03427> (08798) until thou have weaned <01580> (08800) him; only the LORD <03068> establish <06965> (08686) his word <01697>. So the woman <0802> abode <03427> (08799), and gave her son <01121> suck <03243> (08686) until she weaned <01580> (08800) him.
L01 1 1 Sm 1:24   1 Sm 1:24  24 A gdy miała odstawisz od piersi <01580> (08804) go, wzięła go <05927> (08686) z nią, z trzech <07969> woły <06499> i jedno <0259> efy <0374> mąki <07058 > i butelka <05035> wina <03196> i przyniósł <0935> (08686) go do domu <01004> Pana <03068> w Szilo <07887>: i dziecko <05288> był młody < 05288>.                                                                                  
L02 2 1 Sm 1:24 Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.
L03 3 1 Sm 1:24 וַתַּעֲלֵ֨הוּ עִמָּ֜הּ כַּאֲשֶׁ֣ר גְּמָלַ֗תּוּ בְּפָרִ֤ים שְׁלֹשָׁה֙ וְאֵיפָ֨ה אַחַ֥ת קֶ֙מַח֙ וְנֵ֣בֶל יַ֔יִן וַתְּבִאֵ֥הוּ בֵית־ יְהוָ֖ה שִׁל֑וֹ וְהַנַּ֖עַר נָֽעַר׃
L04 4 1 Sm 1:24 וַ/תַּעֲלֵ֨/הוּ עִמָּ֜/הּ כַּ/אֲשֶׁ֣ר גְּמָלַ֗תּ/וּ בְּ/פָרִ֤ים שְׁלֹשָׁה֙ וְ/אֵיפָ֨ה אַחַ֥ת קֶ֙מַח֙ וְ/נֵ֣בֶל יַ֔יִן וַ/תְּבִאֵ֥/הוּ בֵית־ יְהוָ֖ה שִׁל֑וֹ וְ/הַ/נַּ֖עַר נָֽעַר׃
L05 5 1 Sm 1:24 wat•ta•'a•<Le>•hu 'im•<Ma> ka•'a•<szer> ge•ma•<Lat>•tu, be•fa•<Rim> sze•lo•<sza> we•'e•<Fa> 'a•<Chat> ke•mach we•<Ne>•wel <ja>•jin, wat•te•wi•'<E>•hu wet- <jah>•we szi•<Lo>; we•han•<Na>•'ar <Na>•'ar.
L06 6 1 Sm 1:24 H5927H5927 H5973H5973 H0834H0834 H1580H1580 H6499H6499 H7969H7969 H0374H0374 H0259H0259 H7058H7058 H5035H5035 H3196H3196 H0935H0935 H1004H1004 H3068H3068 H7887H7887 H5288H5288 H5288H5288
L07 7 1 Sm 1:24 arise  accompanying after bestow on bull fork ephah a flour bottle banqueting abide court Jehovah Shiloh babe babe
L08 8 1 Sm 1:24 powstać towarzyszący po obdarzyć byk widelec Efa mąka butelka bankiet przestrzegać sąd Jahwe Shiloh dziecko dziecko
L09 9 1 Sm 1:24 him she took him up with after And when she had weaned bullocks with her with three ephah and one of flour and a bottle of wine and brought him unto the house of the LORD in Shiloh and the child [was] young
L10 10 1 Sm 1:24 go wzięła go z po A kiedy miała odstawisz od piersi woły z nią z trzech Efa i jeden z mąki i butelka wina i przyniósł go do domu Pana w Szilo i dziecko [Było] młody
L11 11 1 Sm 1:24 vat·ta·'a·Le·hu 'im·Mah ka·'a·Sher ge·ma·Lat·tu, be·fa·Rim she·lo·Shah ve·'ei·Fah 'a·Chat ke·mach ve·Ne·vel Ya·yin, vat·te·vi·'E·hu veit- Yah·weh shi·Lo; ve·han·Na·'ar Na·'ar.
L12 12 1 Sm 1:24 waT Ta a le hu im ma Ka a szer Ge ma laT Tu Be fa rim sze lo sza we e fa a Hat qe maH we ne wel ja jin waT Te wi e hu wet - jhwh(a do naj) szi lo we han na ar na ar  
L13 13 1 Sm 1:24 waTTa`álëºhû `immäh Ka´ášer GümälaºTTû Büpärîm šülöšâ wü´êpâ ´aHat qeºmaH wünëºbel yaºyin waTTübì´ëºhû bêt-yhwh(´ädönäy) šìlô wühannaº`ar näº`ar  
L14 14 1 Sm 1:24 332/883 360/1043 2394/5499 10/37 97/133 151/429 12/40 491/961 4/15 1/38 36/141 792/2550 431/2052 2178/6220 16/32 67/240 68/240
L15 15 1 Sm 1:24 And when she had weaned him, she took him up with her, with three bullocks, and one ephah of flour, and a bottle of wine, and brought him unto the house of the LORD in Shiloh: and the child [was] young.
L16 16 1 Sm 1:24  24 And when she had weaned <01580> (08804) him, she took him up <05927> (08686) with her, with three <07969> bullocks <06499>, and one <0259> ephah <0374> of flour <07058>, and a bottle <05035> of wine <03196>, and brought <0935> (08686) him unto the house <01004> of the LORD <03068> in Shiloh <07887>: and the child <05288> was young <05288>.
L01 1 1 Sm 1:25   1 Sm 1:25  25 I zabili <07819> (08799) Bullock <06499> i przyniósł <0935> (08686) dziecko <05288> do Helego <05941>.                                                                                                  
L02 2 1 Sm 1:25 Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego.
L03 3 1 Sm 1:25 וַֽיִּשְׁחֲט֖וּ אֶת־ הַפָּ֑ר וַיָּבִ֥יאוּ אֶת־ הַנַּ֖עַר אֶל־ עֵלִֽי׃
L04 4 1 Sm 1:25 וַֽ/יִּשְׁחֲט֖וּ אֶת־ הַ/פָּ֑ר וַ/יָּבִ֥יאוּ אֶת־ הַ/נַּ֖עַר אֶל־ עֵלִֽי׃
L05 5 1 Sm 1:25 wai•jisz•cha•<Tu> et- hap•<Par>; wai•ja•<wi>•'u et- han•<Na>•'ar el- 'e•<Li>.
L06 6 1 Sm 1:25 H7819H7819 H0853H0853 H6499H6499 H0935H0935 H0853H0853 H5288H5288 H0413H0413 H5941H5941
L07 7 1 Sm 1:25 kill bull abide babe about Eli
L08 8 1 Sm 1:25 zabić byk przestrzegać dziecko o Eli
L09 9 1 Sm 1:25 And they slew a bullock and brought the child to to Eli
L10 10 1 Sm 1:25 I zabili byczek i przyniósł dziecko do do Eli
L11 11 1 Sm 1:25 vai·yish·cha·Tu et- hap·Par; vai·ya·Vi·'u et- han·Na·'ar el- 'e·Li.
L12 12 1 Sm 1:25 waj jisz Ha tu et - haP Par waj ja wi u et - han na ar el - e li      
L13 13 1 Sm 1:25 wa|yyišHá†û ´et-haPPär wayyäbû ´et-hannaº`ar ´el-`ëlî      
L14 14 1 Sm 1:25 49/80 5281/11047 98/133 793/2550 5282/11047 69/240 2152/5500 7/33
L15 15 1 Sm 1:25 And they slew a bullock, and brought the child to Eli.
L16 16 1 Sm 1:25  25 And they slew <07819> (08799) a bullock <06499>, and brought <0935> (08686) the child <05288> to Eli <05941>.
L01 1 1 Sm 1:26   1 Sm 1:26  26 A ona rzekła: <0559> (08799), Oh <0994> moje panie <0113>, jako dusza twego <05315> żyje <02416>, panie <0113> Ja jestem kobieta <0802>, który stał <05324> (08737) przez ciebie tutaj, modląc <06419> (08692) Panu <03068>.                                                                                        
L02 2 1 Sm 1:26 Powiedziała ona wówczas: Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana.
L03 3 1 Sm 1:26 וַתֹּ֙אמֶר֙ בִּ֣י אֲדֹנִ֔י חֵ֥י נַפְשְׁךָ֖ אֲדֹנִ֑י אֲנִ֣י הָאִשָּׁ֗ה הַנִּצֶּ֤בֶת עִמְּכָה֙ בָּזֶ֔ה לְהִתְפַּלֵּ֖ל אֶל־ יְהוָֽה׃
L04 4 1 Sm 1:26 וַ/תֹּ֙אמֶר֙ בִּ֣/י אֲדֹנִ֔/י חֵ֥י נַפְשְׁ/ךָ֖ אֲדֹנִ֑/י אֲנִ֣י הָ/אִשָּׁ֗ה הַ/נִּצֶּ֤בֶת עִמְּ/כָה֙ בָּ/זֶ֔ה לְ/הִתְפַּלֵּ֖ל אֶל־ יְהוָֽה׃
L05 5 1 Sm 1:26 wat•<To>•mer bi 'a•do•<Ni>, che naf•sze•<Cha> 'a•do•<Ni>; 'a•<Ni> ha•'isz•<sza>, han•nic•<ce>•wet 'im•me•<Cha> ba•<Ze>, le•hit•pal•<Lel> el- <jah>•we.
L06 6 1 Sm 1:26 H0559H0559 H0994H0994 H0113H0113 H2416H2416 H5315H5315 H0113H0113 H0589H0589 H0802H0802 H5324H5324 H5973H5973 H2088H2088 H6419H6419 H0413H0413 H3068H3068
L07 7 1 Sm 1:26 answer alas lord age any lord I ess appointed accompanying he intreat about Jehovah
L08 8 1 Sm 1:26 odpowiedź niestety lord wiek każdy lord Ja es wyznaczony towarzyszący on intreat o Jahwe
L09 9 1 Sm 1:26 And she said Oh my lord liveth [as] thy soul my lord I am I [am] the woman that stood beside here by thee here praying to unto the LORD
L10 10 1 Sm 1:26 I powiedziała O panie żyje [As] twój dusza panie Jestem I [am] kobieta , który stał obok tutaj przez ciebie tutaj modlić do Panu
L11 11 1 Sm 1:26 vat·To·mer bi 'a·do·Ni, chei naf·she·Cha 'a·do·Ni; 'a·Ni ha·'ish·Shah, han·nitz·Tze·vet 'im·me·Chah ba·Zeh, le·hit·pal·Lel el- Yah·weh.
L12 12 1 Sm 1:26 waT To mer Bi a do ni He naf sze cha a do ni a ni ha isz sza han nic ce wet im me cha Ba ze le hit Pal lel el - jhwh(a do naj)  
L13 13 1 Sm 1:26 waTTöº´mer ´ádönî napšükä ´ádönî ´ánî hä´iššâ hannicceºbet `immükâ Bäzè lühitPallël ´el-yhwh(´ädönäy)  
L14 14 1 Sm 1:26 1841/5298 10/12 99/324 148/499 235/751 100/324 200/874 408/781 35/74 361/1043 431/1176 11/84 2153/5500 2179/6220
L15 15 1 Sm 1:26 And she said, Oh my lord, [as] thy soul liveth, my lord, I [am] the woman that stood by thee here, praying unto the LORD.
L16 16 1 Sm 1:26  26 And she said <0559> (08799), Oh <0994> my lord <0113>, as thy soul <05315> liveth <02416>, my lord <0113>, I am the woman <0802> that stood <05324> (08737) by thee here, praying <06419> (08692) unto the LORD <03068>.
L01 1 1 Sm 1:27   1 Sm 1:27  27 Dla tego dziecka <05288> <06419 modliłem> (08694), a Pan <03068> dał <05414> (08799) ja moja petycja <07596>, które poprosiłem <07592> (08804) o nim:                                                                                              
L02 2 1 Sm 1:27 O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam.
L03 3 1 Sm 1:27 אֶל־ הַנַּ֥עַר הַזֶּ֖ה הִתְפַּלָּ֑לְתִּי וַיִּתֵּ֨ן יְהוָ֥ה לִי֙ אֶת־ שְׁאֵ֣לָתִ֔י אֲשֶׁ֥ר שָׁאַ֖לְתִּי מֵעִמּֽוֹ׃
L04 4 1 Sm 1:27 אֶל־ הַ/נַּ֥עַר הַ/זֶּ֖ה הִתְפַּלָּ֑לְתִּי וַ/יִּתֵּ֨ן יְהוָ֥ה לִ/י֙ אֶת־ שְׁאֵ֣לָתִ֔/י אֲשֶׁ֥ר שָׁאַ֖לְתִּי מֵ/עִמּֽ/וֹ׃
L05 5 1 Sm 1:27 el- han•<Na>•'ar haz•<Ze> hit•pal•<Lal>•ti; wai•jit•<Ten> <jah>•we li et- sze•'<E>•la•<Ti>, 'a•<szer> sza•'<Al>•ti me•'im•<Mo>.
L06 6 1 Sm 1:27 H0413H0413 H5288H5288 H2088H2088 H6419H6419 H5414H5414 H3068H3068 H0000 H0853H0853 H7596H7596 H0834H0834 H7592H7592 H5973H5973
L07 7 1 Sm 1:27 about babe he intreat add Jehovah loan after ask counsel accompanying
L08 8 1 Sm 1:27 o dziecko on intreat dodać Jahwe pożyczka po poprosić radę towarzyszący
L09 9 1 Sm 1:27 about For this child this I prayed hath given and the LORD me my petition which which I asked with
L10 10 1 Sm 1:27 o Dla tego dziecka to Modliłem dał a Pan ja moja petycja który które prosiłem z
L11 11 1 Sm 1:27 el- han·Na·'ar haz·Zeh hit·pal·Lal·ti; vai·yit·Ten Yah·weh li et- she·'E·la·Ti, 'a·Sher sha·'Al·ti me·'im·Mo.
L12 12 1 Sm 1:27 el - han na ar haz ze hit Pal lal Ti waj jiT Ten jhwh(a do naj) li et - sze e la ti a szer sza al Ti me im mo
L13 13 1 Sm 1:27 ´el-hannaº`ar hazzè hitPalläºlTî wayyiTTën yhwh(´ädönäy) ´et-šü´ëºlätî ´ášer šä´aºlTî më`immô
L14 14 1 Sm 1:27 2154/5500 70/240 432/1176 12/84 819/2007 2180/6220 2519/6522 5283/11047 3/14 2395/5499 51/170 362/1043
L15 15 1 Sm 1:27 For this child I prayed; and the LORD hath given me my petition which I asked of him:
L16 16 1 Sm 1:27  27 For this child <05288> I prayed <06419> (08694); and the LORD <03068> hath given <05414> (08799) me my petition <07596> which I asked <07592> (08804) of him:
L01 1 1 Sm 1:28   1 Sm 1:28  28 Dlatego też mam pożyczył <07592> (08689) Panu <03068>, jak długo żyje <03117> jest on pożyczył <07592> (08803) do Pana <03068>. A on czczony <07812> (08691) Pan <03068> tam.                                                                                            
L02 2 1 Sm 1:28 Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność Panu. I oddali tam pokłon Panu.
L03 3 1 Sm 1:28 וְגַ֣ם אָנֹכִ֗י הִשְׁאִלְתִּ֙הוּ֙ לַֽיהוָ֔ה כָּל־ הַיָּמִים֙ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֔ה ה֥וּא שָׁא֖וּל לַֽיהוָ֑ה וַיִּשְׁתַּ֥חוּ שָׁ֖ם לַיהוָֽה׃ פ
L04 4 1 Sm 1:28 וְ/גַ֣ם אָנֹכִ֗י הִשְׁאִלְתִּ֙/הוּ֙ לַֽ/יהוָ֔ה כָּל־ הַ/יָּמִים֙ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֔ה ה֥וּא שָׁא֖וּל לַֽ/יהוָ֑ה וַ/יִּשְׁתַּ֥חוּ שָׁ֖ם לַ/יהוָֽה׃ פ
L05 5 1 Sm 1:28 we•<Gam> 'a•no•<Chi>, hisz•'il•<Ti>•hu <jah>•we, kol- hai•ja•<Mim> 'a•<szer> ha•<jah>, hu sza•'<Ul> <jah>•we; wai•jisz•<Ta>•chu szam <jah>•we. <Pe>
L06 6 1 Sm 1:28 H1571H1571 H0595H0595 H7592H7592 H3068H3068 H3605H3605 H3117H3117 H0834H0834 H1961H1961 H1931H1931 H7592H7592 H3068H3068 H7812H7812 H8033H8033 H3068H3068
L07 7 1 Sm 1:28 again I ask counsel Jehovah all manner age after become he ask counsel Jehovah bow down in it Jehovah
L08 8 1 Sm 1:28 ponownie Ja poprosić radę Jahwe wszelkiego rodzaju wiek po zostać on poprosić radę Jahwe zgnieść w tym Jahwe
L09 9 1 Sm 1:28 have also I Therefore also I have lent him to the LORD he as long as he liveth he lives he he shall be lent to the LORD And he worshipped there the LORD
L10 10 1 Sm 1:28 mają również Ja Dlatego też mam pożyczone Panu on jak długo żyje on żyje on powinien on być pożyczane Panu A on czczony tam Pan
L11 11 1 Sm 1:28 ve·Gam 'a·no·Chi, hish·'il·Ti·hu Yah·weh, kol- hai·ya·Mim 'a·Sher ha·Yah, hu sha·'Ul Yah·weh; vai·yish·Ta·chu sham Yah·weh. Peh
L12 12 1 Sm 1:28 we gam a no chi hi szil Ti hu ljhwh(la do naj) Kol - haj ja mim a szer ha ja hu sza ul ljhwh(la do naj) waj jisz Ta Hu szam ljhwh(la do naj) P
L13 13 1 Sm 1:28 wügam ´änökî hiš´ilTiºhû lyhwh(la|´dönäy) Kol-hayyämîm ´ášer häyâ hû´ šä´ûl lyhwh(la|´dönäy) wayyišTaºHû šäm lyhwh(la´dönäy) P
L14 14 1 Sm 1:28 228/768 177/359 52/170 2181/6220 1989/5415 836/2302 2396/5499 1337/3546 818/1867 53/170 2182/6220 54/169 333/832 2183/6220
L15 15 1 Sm 1:28 Therefore also I have lent him to the LORD; as long as he liveth he shall be lent to the LORD. And he worshipped the LORD there.
L16 16 1 Sm 1:28  28 Therefore also I have lent <07592> (08689) him to the LORD <03068>; as long as he liveth <03117> he shall be lent <07592> (08803) to the LORD <03068>. And he worshipped <07812> (08691) the LORD <03068> there.
Copyright by Cezary Podolski