Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-2Krn22-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 2 Krn 22:1 2 Krn 22 2 Krn 22:1  1 i mieszkańcy <03427> (08802) Jerozolimy <03389> się <04427> <00> Ochozjasz <0274> jego najmłodszy <06996> syn <01121> Król <04427> (08686) w jego miejsce do zespołu z mężczyźni <01416>, który przyszedł <0935> (08802) z Arabians <06163> do obozu <04264> <02026 zabił> (08804) wszystko najstarszy <07223>. Więc Ochozjasz <0274> syn <01121> Jorama <03088> Król <04428> Judy <03063> <04427 panował> (08799).                                                                        
L02 2 2 Krn 22:1 Na jego miejsce mieszkańcy Jerozolimy obrali królem najmłodszego jego syna, Ochozjasza, wszystkich bowiem starszych braci wymordowała zgraja, która z Arabami weszła do obozu. Został więc królem Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego.
L03 3 2 Krn 22:1 וַיַּמְלִיכוּ֩ יוֹשְׁבֵ֨י יְרוּשָׁלִַ֜ם אֶת־ אֲחַזְיָ֨הוּ בְנ֤וֹ הַקָּטֹן֙ תַּחְתָּ֔יו כִּ֤י כָל־ הָרִאשֹׁנִים֙ הָרַ֣ג הַגְּד֔וּד הַבָּ֥א בָֽעַרְבִ֖ים לַֽמַּחֲנֶ֑ה וַיִּמְלֹ֛ךְ אֲחַזְיָ֥הוּ בֶן־ יְהוֹרָ֖ם מֶ֥לֶךְ יְהוּדָֽה׃ פ
L04 4 2 Krn 22:1 וַ/יַּמְלִיכוּ֩ יוֹשְׁבֵ֨י יְרוּשָׁלִַ֜ם אֶת־ אֲחַזְיָ֨הוּ בְנ֤/וֹ הַ/קָּטֹן֙ תַּחְתָּ֔י/ו כִּ֤י כָל־ הָ/רִאשֹׁנִים֙ הָרַ֣ג הַ/גְּד֔וּד הַ/בָּ֥א בָֽ/עַרְבִ֖ים לַֽ/מַּחֲנֶ֑ה וַ/יִּמְלֹ֛ךְ אֲחַזְיָ֥הוּ בֶן־ יְהוֹרָ֖ם מֶ֥לֶךְ יְהוּדָֽה׃ פ
L05 5 2 Krn 22:1 wai•jam•li•<Chu> jo•sze•<we> je•ru•sza•<Lim> et- 'a•chaz•<ja>•hu we•<No> hak•ka•<Ton> tach•<Taw>, ki chol ha•ri•szo•<Nim> ha•<Rag> hag•ge•<Dud>, hab•<Ba> wa•'ar•<wim> lam•ma•cha•<Ne>; wai•jim•<Loch> 'a•chaz•<ja>•hu wen- je•ho•<Ram> <Me>•lech je•hu•<Da>. <Pe>
L06 6 2 Krn 22:1 H4427H4427 H3427H3427 H3389H3389 H0853H0853 H0274H0274 H1121H1121 H6996H6996 H8478H8478 H3588H3588 H3605H3605 H7223H7223 H2026H2026 H1416H1416 H0935H0935 H6163H6163 H4264H4264 H4427H4427 H0274H0274 H1121H1121 H3088H3088 H4428H4428 H3063H3063
L07 7 2 Krn 22:1 consult abide Jerusalem Ahaziah afflicted least Thahash inasmuch all manner ancestor destroy army abide Arabian army consult Ahaziah afflicted Jehoram king Judah
L08 8 2 Krn 22:1 konsultować przestrzegać Jerozolima Ochozjasz dotknięty najmniej Thahash ponieważ wszelkiego rodzaju przodek zniszczyć armia przestrzegać Arabski armia konsultować Ochozjasz dotknięty Joram król Juda
L09 9 2 Krn 22:1 king And the inhabitants of Jerusalem Ahaziah son his youngest his place for all all the eldest had slain in his stead for the band of men that came with the Arabians to the camp reigned So Ahaziah the son of Jehoram king of Judah
L10 10 2 Krn 22:1 król I mieszkańcy z Jerozolimy Ochozjasz syn jego najmłodszy jego miejsce dla wszystko wszystko najstarszy zabił w jego miejsce do zespołu ludzi , która weszła z Arabians do obozu panował Więc Ochozjasz syn Jorama król Judy
L11 11 2 Krn 22:1 vai·yam·li·Chu yo·she·Vei ye·ru·sha·Lim et- 'a·chaz·Ya·hu ve·No hak·ka·Ton tach·Tav, ki chol ha·ri·sho·Nim ha·Rag hag·ge·Dud, hab·Ba va·'ar·Vim lam·ma·cha·Neh; vai·yim·Loch 'a·chaz·Ya·hu ven- ye·ho·Ram Me·lech ye·hu·Dah. Peh
L12 12 2 Krn 22:1 waj jam li chu josz we je ru sza la im et - a Haz ja hu we no haq qa ton TaH Taw Ki chol - ha ri szo nim ha rag haG Ge dud haB Ba wa ar wim lam ma Ha ne waj jim loch a Haz ja hu wen - je ho ram me lech je hu da P
L13 13 2 Krn 22:1 wayyamlîkû yôšbê yürûšälaºim ´et-´áHazyäºhû bünô haqqä†ön TaHTäyw kol-häri´šönîm härag haGGüdûd haBBä´ bä|`arbîm la|mmaHánè wayyimlök ´áHazyäºhû ben-yühôräm meºlek yühûdâ P
L14 14 2 Krn 22:1 258/345 575/1071 209/643 8093/11047 27/37 3485/4921 67/101 300/498 2162/4478 3148/5415 101/182 97/167 21/33 1496/2550 3/8 204/216 259/345 28/37 3486/4921 24/29 1485/2519 385/818
L15 15 2 Krn 22:1 And the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his stead: for the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the eldest. So Ahaziah the son of Jehoram king of Judah reigned.
L16 16 2 Krn 22:1  1 And the inhabitants <03427> (08802) of Jerusalem <03389> made <04427> <00> Ahaziah <0274> his youngest <06996> son <01121> king <04427> (08686) in his stead: for the band of men <01416> that came <0935> (08802) with the Arabians <06163> to the camp <04264> had slain <02026> (08804) all the eldest <07223>. So Ahaziah <0274> the son <01121> of Jehoram <03088> king <04428> of Judah <03063> reigned <04427> (08799).
L01 1 2 Krn 22:2   2 Krn 22:2  2 Czterdzieści <0705> i dwa <08147> roku <08141> stary <01121> został Ochozjasz <0274> kiedy zaczął panować <04427> (08800), a rządził <04427> (08804) jedno <0259> roku < 08141> w Jerozolimie <03389>. Jego matki <0517> nazwa <08034> też było Atalia <06271> córka <01323> Omriego <06018>.                                                                                  
L02 2 2 Krn 22:2 W chwili objęcia rządów Ochozjasz miał dwadzieścia dwa lata i panował jeden rok w Jerozolimie. Jego matce było na imię Atalia, córka Omriego.
L03 3 2 Krn 22:2 בֶּן־ אַרְבָּעִ֨ים וּשְׁתַּ֤יִם שָׁנָה֙ אֲחַזְיָ֣הוּ בְמָלְכ֔וֹ וְשָׁנָ֣ה אַחַ֔ת מָלַ֖ךְ בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמּ֔וֹ עֲתַלְיָ֖הוּ בַּת־ עָמְרִֽי׃
L04 4 2 Krn 22:2 בֶּן־ אַרְבָּעִ֨ים וּ/שְׁתַּ֤יִם שָׁנָה֙ אֲחַזְיָ֣הוּ בְ/מָלְכ֔/וֹ וְ/שָׁנָ֣ה אַחַ֔ת מָלַ֖ךְ בִּֽ/ירוּשָׁלִָ֑ם וְ/שֵׁ֣ם אִמּ֔/וֹ עֲתַלְיָ֖הוּ בַּת־ עָמְרִֽי׃
L05 5 2 Krn 22:2 ben- 'ar•ba•'<Im> u•sze•<Ta>•jim sza•<Na> 'a•chaz•<ja>•hu we•ma•le•<Cho>, we•sza•<Na> 'a•<Chat>, ma•<Lach> bi•ru•sza•<Lim>; we•<szem> im•<Mo>, 'a•tal•<ja>•hu bat- 'a•me•<Ri>.
L06 6 2 Krn 22:2 H1121H1121 H0705H0705 H8147H8147 H8141H8141 H0274H0274 H4427H4427 H8141H8141 H0259H0259 H4427H4427 H3389H3389 H8034H8034 H0517H0517 H6271H6271 H1323H1323 H6018H6018
L07 7 2 Krn 22:2 afflicted forty both whole age Ahaziah consult whole age a consult Jerusalem base dam Athaliah apple  Omri
L08 8 2 Krn 22:2 dotknięty czterdzieści zarówno Cały wiek Ochozjasz konsultować Cały wiek konsultować Jerozolima podstawa tama Atalia jabłko Omri
L09 9 2 Krn 22:2 old Forty and two years [was] Ahaziah when he began to reign year one and he reigned in Jerusalem name His mother's also [was] Athaliah the daughter of Omri
L10 10 2 Krn 22:2 stary Czterdzieści i dwa roku [Było] Ochozjasz gdy zaczął panować rok jeden i panował w Jerozolimie nazwa Jego matka też [było] Atalia córka Omriego
L11 11 2 Krn 22:2 ben- 'ar·ba·'Im u·she·Ta·yim sha·Nah 'a·chaz·Ya·hu ve·ma·le·Cho, ve·sha·Nah 'a·Chat, ma·Lach bi·ru·sha·Lim; ve·Shem im·Mo, 'a·tal·Ya·hu bat- 'a·me·Ri.
L12 12 2 Krn 22:2 Ben - ar Ba im usz Ta jim sza na a Haz ja hu we mol cho we sza na a Hat ma lach Bi ru sza la im we szem im mo a tal ja hu Bat - om ri    
L13 13 2 Krn 22:2 Ben-´arBä`îm ûšTaºyim šänâ ´áHazyäºhû bümolkô wüšänâ ´aHat mälak Bî|rûšäläºim wüšëm ´immô `átalyäºhû Bat-`omrî    
L14 14 2 Krn 22:2 3487/4921 103/135 602/768 635/873 29/37 260/345 636/873 688/961 261/345 210/643 519/864 140/220 9/17 366/588 17/18
L15 15 2 Krn 22:2 Forty and two years old [was] Ahaziah when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name also [was] Athaliah the daughter of Omri.
L16 16 2 Krn 22:2  2 Forty <0705> and two <08147> years <08141> old <01121> was Ahaziah <0274> when he began to reign <04427> (08800), and he reigned <04427> (08804) one <0259> year <08141> in Jerusalem <03389>. His mother's <0517> name <08034> also was Athaliah <06271> the daughter <01323> of Omri <06018>.
L01 1 2 Krn 22:3   2 Krn 22:3  3 On też chodził <01980> (08804) w sposób <01870> z domu <01004> Achaba <0256>: do matki <0517> został jego doradcą <03289> (08802) do czynili zło <07561> ( 08687).                                                                                              
L02 2 2 Krn 22:3 Także i on kroczył drogami rodu Achaba, albowiem matka jego dawała mu złe rady.
L03 3 2 Krn 22:3 גַּם־ ה֣וּא הָלַ֔ךְ בְּדַרְכֵ֖י בֵּ֣ית אַחְאָ֑ב כִּ֥י אִמּ֛וֹ הָיְתָ֥ה יֽוֹעַצְתּ֖וֹ לְהַרְשִֽׁיעַ׃
L04 4 2 Krn 22:3 גַּם־ ה֣וּא הָלַ֔ךְ בְּ/דַרְכֵ֖י בֵּ֣ית אַחְאָ֑ב כִּ֥י אִמּ֛/וֹ הָיְתָ֥ה יֽוֹעַצְתּ֖/וֹ לְ/הַרְשִֽׁיעַ׃
L05 5 2 Krn 22:3 gam- hu ha•<Lach>, be•dar•<Che> bet 'ach•'<Aw>; ki im•<Mo> ha•je•<Ta> jo•'ac•<To> le•har•<szi>•a'.
L06 6 2 Krn 22:3 H1571H1571 H1931H1931 H1980H1980 H1870H1870 H1004H1004 H0256H0256 H3588H3588 H0517H0517 H1961H1961 H3289H3289 H7561H7561
L07 7 2 Krn 22:3 again he along along court Ahab inasmuch dam become advertise condemn
L08 8 2 Krn 22:3 ponownie on wzdłuż wzdłuż sąd Achab ponieważ tama zostać reklamować potępiać
L09 9 2 Krn 22:3 also he He also walked in the ways of the house of Ahab for for his mother become was his counsellor to do wickedly
L10 10 2 Krn 22:3 również on On też chodził w sposób z domu Achaba dla dla matki zostać był Jego doradcą aby czynili zło
L11 11 2 Krn 22:3 gam- hu ha·Lach, be·dar·Chei beit 'ach·'Av; ki im·Mo ha·ye·Tah yo·'atz·To le·har·Shi·a'.
L12 12 2 Krn 22:3 Gam - hu ha lach Be dar che Bet a Haw Ki im mo haj ta jo ac To le har szi a
L13 13 2 Krn 22:3 Gam-hû´ hälak Büdarkê Bêt ´aH´äb ´immô häytâ yô|`acTô lüharšîª`
L14 14 2 Krn 22:3 407/768 1176/1867 1004/1542 274/700 1165/2052 85/93 2163/4478 141/220 2159/3546 29/78 10/34
L15 15 2 Krn 22:3 He also walked in the ways of the house of Ahab: for his mother was his counsellor to do wickedly.
L16 16 2 Krn 22:3  3 He also walked <01980> (08804) in the ways <01870> of the house <01004> of Ahab <0256>: for his mother <0517> was his counsellor <03289> (08802) to do wickedly <07561> (08687).
L01 1 2 Krn 22:4   2 Krn 22:4  4 Przetoż czynił <06213> (08799) zło <07451> w oczach <05869> Pana <03068> jak dom <01004> Achaba <0256>: bo byli jego doradcami <03289> (08802) po <0310> Śmierć <04194> ojca <01> do jego zniszczenia <04889>.                                                                                          
L02 2 2 Krn 22:4 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, jak dom Achaba, ponieważ oni to na jego zgubę byli mu doradcami po śmierci jego ojca.
L03 3 2 Krn 22:4 וַיַּ֧עַשׂ הָרַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה כְּבֵ֣ית אַחְאָ֑ב כִּי־ הֵ֜מָּה הָֽיוּ־ ל֣וֹ יֽוֹעֲצִ֗ים אַחֲרֵ֛י מ֥וֹת אָבִ֖יו לְמַשְׁחִ֥ית לֽוֹ׃
L04 4 2 Krn 22:4 וַ/יַּ֧עַשׂ הָ/רַ֛ע בְּ/עֵינֵ֥י יְהוָ֖ה כְּ/בֵ֣ית אַחְאָ֑ב כִּי־ הֵ֜מָּה הָֽיוּ־ ל֣/וֹ יֽוֹעֲצִ֗ים אַחֲרֵ֛י מ֥וֹת אָבִ֖י/ו לְ/מַשְׁחִ֥ית לֽ/וֹ׃
L05 5 2 Krn 22:4 wai•<ja>•'as ha•<Ra>' be•'e•<Ne> <jah>•we ke•<wet> 'ach•'<Aw>; ki- <Hem>•ma ha•ju- lo jo•'a•<cim>, 'a•cha•<Re> <Mot> 'a•<wiw> le•masz•<Chit> lo.
L06 6 2 Krn 22:4 H6213H6213 H7451H7451 H5869H5869 H3068H3068 H1004H1004 H0256H0256 H3588H3588 H1992H1992 H1961H1961 H0000 H3289H3289 H0310H0310 H4194H4194 H0001H0001 H4889H4889 H0000
L07 7 2 Krn 22:4 accomplish adversity affliction Jehovah court Ahab inasmuch like become advertise after that dead chief corruption
L08 8 2 Krn 22:4 zrealizować przeciwność losu nieszczęście Jahwe sąd Achab ponieważ jak zostać reklamować po tym martwy szef korupcja
L09 9 2 Krn 22:4 Wherefore he did evil in the sight of the LORD like the house of Ahab for like become for they were his counsellors after the death of his father to his destruction
L10 10 2 Krn 22:4 Dlatego zrobił zło w oczach Pana jak w domu Achaba dla jak zostać bo byli jego doradcami po śmierć ojca do jego zniszczenia
L11 11 2 Krn 22:4 vai·Ya·'as ha·Ra' be·'ei·Nei Yah·weh ke·Veit 'ach·'Av; ki- Hem·mah ha·yu- lo yo·'a·Tzim, 'a·cha·Rei Mot 'a·Viv le·mash·Chit lo.
L12 12 2 Krn 22:4 waj ja as ha ra Be e ne jhwh(a do naj) Ke wet a Haw Ki - hem ma ha ju - lo jo a cim a Ha re mot a wiw le masz Hit lo
L13 13 2 Krn 22:4 wayyaº`aS hära` Bü`ênê yhwh(´ädönäy) Kübêt ´aH´äb Kî-hëºmmâ hä|yû-lô yô|`ácîm ´aHárê môt ´äbîw lümašHît
L14 14 2 Krn 22:4 1623/2617 239/665 445/878 3462/6220 1166/2052 86/93 2164/4478 388/820 2160/3546 3949/6522 30/78 515/712 63/155 925/1212 4/11 3950/6522
L15 15 2 Krn 22:4 Wherefore he did evil in the sight of the LORD like the house of Ahab: for they were his counsellors after the death of his father to his destruction.
L16 16 2 Krn 22:4  4 Wherefore he did <06213> (08799) evil <07451> in the sight <05869> of the LORD <03068> like the house <01004> of Ahab <0256>: for they were his counsellors <03289> (08802) after <0310> the death <04194> of his father <01> to his destruction <04889>.
L01 1 2 Krn 22:5   2 Krn 22:5  5 Chodził <01980> (08804) również po ich rady <06098>, i poszedł <03212> (08799) z Joram <03088> syn <01121> Achaba <0256> Król <04428> Izraela <03478>, aby wojna <04421> przed Chazaela <02371> Król <04428> Syrii <0758> na Ramot w Gileadzie <07433> <01568>: i Syryjczycy <07421> uderzył <05221> (08686) Joram <03141>.                                                                                
L02 2 2 Krn 22:5 Idąc za ich radą, wyruszył z Joramem, synem Achaba, królem izraelskim, do walki przeciw Chazaelowi, królowi Aramu, do Ramot w Gileadzie. Aramejczycy zranili Jorama.
L03 3 2 Krn 22:5 גַּ֣ם בַּעֲצָתָם֮ הָלַךְ֒ וַיֵּלֶךְ֩ אֶת־ יְהוֹרָ֨ם בֶּן־ אַחְאָ֜ב מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֗ל לַמִּלְחָמָ֛ה עַל־ חֲזָאֵ֥ל מֶֽלֶךְ־ אֲרָ֖ם בְּרָמ֣וֹת גִּלְעָ֑ד וַיַּכּ֥וּ הָֽרַמִּ֖ים אֶת־ יוֹרָֽם׃
L04 4 2 Krn 22:5 גַּ֣ם בַּ/עֲצָתָ/ם֮ הָלַךְ֒ וַ/יֵּלֶךְ֩ אֶת־ יְהוֹרָ֨ם בֶּן־ אַחְאָ֜ב מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֗ל לַ/מִּלְחָמָ֛ה עַל־ חֲזָאֵ֥ל מֶֽלֶךְ־ אֲרָ֖ם בְּ/רָמ֣וֹת גִּלְעָ֑ד וַ/יַּכּ֥וּ הָֽ/רַמִּ֖ים אֶת־ יוֹרָֽם׃
L05 5 2 Krn 22:5 gam ba•'a•ca•<Tam> ha•laCh wai•je•leCh et- je•ho•<Ram> ben- 'ach•'<Aw> <Me>•lech jis•ra•'<El>, lam•mil•cha•<Ma> al- cha•za•'<El> <Me>•lech- 'a•<Ram> be•ra•<Mot> gil•'<Ad>; wai•jak•<Ku> ha•ram•<Mim> et- jo•<Ram>.
L06 6 2 Krn 22:5 H1571H1571 H6098H6098 H1980H1980 H1980H1980 H0854H0854 H3088H3088 H1121H1121 H0256H0256 H4428H4428 H3478H3478 H4421H4421 H5921H5921 H2371H2371 H4428H4428 H0758H0758 H7433H7433 H1568H1568 H5221H5221 H7421H7421 H0853H0853 H3141H3141
L07 7 2 Krn 22:5 again advice along along against Jehoram afflicted Ahab king Israel battle above Hazael king Aram Ramoth-gilead Gilead beat Syrian Joram
L08 8 2 Krn 22:5 ponownie rada wzdłuż wzdłuż przed Joram dotknięty Achab król Izrael bitwa powyżej Hazael król Aram Ramot w Gileadzie Gilead bić Syryjski Joram
L09 9 2 Krn 22:5 also also after their counsel He walked and went with with Jehoram the son of Ahab king of Israel to war against against Hazael king of Syria Ramoth-gilead Gilead smote and the Syrians Joram
L10 10 2 Krn 22:5 również także po ich obrońcy Podszedł i poszedł z z Joramem syn Achaba król Izraela na wojnę przed przed Chazaela król Syrii Ramot w Gileadzie Gilead uderzył i Syryjczycy Joram
L11 11 2 Krn 22:5 gam ba·'a·tza·Tam ha·laCh vai·ye·leCh et- ye·ho·Ram ben- 'ach·'Av Me·lech Yis·ra·'El, lam·mil·cha·Mah al- cha·za·'El Me·lech- 'a·Ram be·ra·Mot gil·'Ad; vai·yak·Ku ha·ram·Mim et- yo·Ram.
L12 12 2 Krn 22:5 Gam Ba a ca tam ha lach waj je lech et - je ho ram Ben - a Haw me lech jis ra el lam mil Ha ma al - Ha za el me lech - a ram Be ra mot Gi lad waj jaK Ku ha ram mim et - jo ram          
L13 13 2 Krn 22:5 Gam Ba`ácätäm hälak wayyëlek ´et-yühôräm Ben-´aH´äb meºlek yiSrä´ël lammilHämâ `al-Házä´ël me|lek-´áräm Bürämôt Gil`äd wayyaKKû hä|rammîm ´et-yôräm          
L14 14 2 Krn 22:5 408/768 22/88 1005/1542 1006/1542 523/808 25/29 3488/4921 87/93 1486/2519 1796/2505 223/319 2966/5759 21/23 1487/2519 115/133 21/21 118/134 376/500 1/1 8094/11047 19/20
L15 15 2 Krn 22:5 He walked also after their counsel, and went with Jehoram the son of Ahab king of Israel to war against Hazael king of Syria at Ramothgilead: and the Syrians smote Joram.
L16 16 2 Krn 22:5  5 He walked <01980> (08804) also after their counsel <06098>, and went <03212> (08799) with Jehoram <03088> the son <01121> of Ahab <0256> king <04428> of Israel <03478> to war <04421> against Hazael <02371> king <04428> of Syria <0758> at Ramothgilead <07433> <01568>: and the Syrians <07421> smote <05221> (08686) Joram <03141>.
L01 1 2 Krn 22:6   2 Krn 22:6  6 I wrócił <07725> (08799) w celu uzdrowienia <07495> (08692) w Jezreel <03157> z powodu ran <04347>, które otrzymały <05221> (08689) go Rama <07414>, kiedy walczył <03898> (08736) z Chazaela <02371> Król <04428> Syrii <0758>. I Azariasz <05838> syn <01121> Jorama <03088> Król <04428> Judy <03063> zszedł <03381> (08804), aby zobaczyć <07200> (08800) Joram <03088> syn <01121> z Achab <0256> w Jezreel <03157>, bo był chory <02470> (08802).                                                                    
L02 2 2 Krn 22:6 Wycofał się więc, aby się leczyć w Jizreel, albowiem miał rany, które zadali mu w Harama, kiedy wojował z Chazaelem, królem Aramu. Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego, przybył do Jizreel odwiedzić Jorama, syna Achaba, który był chory.
L03 3 2 Krn 22:6 וַיָּ֜שָׁב לְהִתְרַפֵּ֣א בְיִזְרְעֶ֗אל כִּ֤י הַמַּכִּים֙ אֲשֶׁ֣ר הִכֻּ֣הוּ בָֽרָמָ֔ה בְּהִלָּ֣חֲמ֔וֹ אֶת־ חֲזָהאֵ֖ל מֶ֣לֶךְ אֲרָ֑ם וַעֲזַרְיָ֨הוּ בֶן־ יְהוֹרָ֜ם מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֗ה יָרַ֡ד לִרְא֞וֹת אֶת־ יְהוֹרָ֧ם בֶּן־ אַחְאָ֛ב בְּיִזְרְעֶ֖אל כִּי־ חֹלֶ֥ה הֽוּא׃
L04 4 2 Krn 22:6 וַ/יָּ֜שָׁב לְ/הִתְרַפֵּ֣א בְ/יִזְרְעֶ֗אל כִּ֤י הַ/מַּכִּים֙ אֲשֶׁ֣ר הִכֻּ֣/הוּ בָֽ/רָמָ֔ה בְּ/הִלָּ֣חֲמ֔/וֹ אֶת־ חֲזָהאֵ֖ל מֶ֣לֶךְ אֲרָ֑ם וַ/עֲזַרְיָ֨הוּ בֶן־ יְהוֹרָ֜ם מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֗ה יָרַ֡ד לִ/רְא֞וֹת אֶת־ יְהוֹרָ֧ם בֶּן־ אַחְאָ֛ב בְּ/יִזְרְעֶ֖אל כִּי־ חֹלֶ֥ה הֽוּא׃
L05 5 2 Krn 22:6 wai•<ja>•szow le•hit•rap•<Pe> we•jiz•re•'<El>, ki ham•mak•<Kim> 'a•<szer> hik•<Ku>•hu wa•ra•<Ma>, be•hil•<La>•cha•<Mo>, et- cha•za•h•'<El> <Me>•lech 'a•<Ram>; wa•'a•zar•<ja>•hu wen- je•ho•<Ram> <Me>•lech je•hu•<Da>, ja•<Rad> lir•'ot et- je•ho•<Ram> ben- 'ach•'<Aw> be•jiz•re•'<El> ki- cho•<Le> <Hu>.
L06 6 2 Krn 22:6 H7725H7725 H7495H7495 H3157H3157 H3588H3588 H4347H4347 H0834H0834 H5221H5221 H7414H7414 H3898H3898 H0854H0854 H2371H2371 H4428H4428 H0758H0758 H5838H5838 H1121H1121 H3088H3088 H4428H4428 H3063H3063 H3381H3381 H7200H7200 H0853H0853 H3088H3088 H1121H1121 H0256H0256 H3157H3157 H3588H3588 H2470H2470 H1931H1931
L07 7 2 Krn 22:6 break cure Jezreel inasmuch beaten after beat Ramah devour against Hazael king Aram Azariah afflicted Jehoram king Judah descend advise self Jehoram afflicted Ahab Jezreel inasmuch beseech he
L08 8 2 Krn 22:6 złamać leczyć Jizreel ponieważ bity po bić Rama pożerać przed Hazael król Aram Azariasz dotknięty Joram król Juda schodzić doradzać siebie Joram dotknięty Achab Jizreel ponieważ błagać on
L09 9 2 Krn 22:6 And he returned to be healed in Jezreel because because of the wounds which which were given him at Ramah when he fought against with Hazael king of Syria And Azariah the son of Jehoram king of Judah went down to see Jehoram the son of Ahab at Jezreel because because he was sick he
L10 10 2 Krn 22:6 I wrócił się wyleczyć w Jezreel bo z powodu ran który które zostały podane go w Ramie kiedy walczył przed z Chazaela król Syrii I Azariasz syn Jorama król Judy spadła aby zobaczyć Joram syn Achaba w Jezreel bo bo był chory on
L11 11 2 Krn 22:6 vai·Ya·shov le·hit·rap·Pe ve·yiz·re·'El, ki ham·mak·Kim 'a·Sher hik·Ku·hu va·ra·Mah, be·hil·La·cha·Mo, et- cha·za·h·'El Me·lech 'a·Ram; va·'a·zar·Ya·hu ven- ye·ho·Ram Me·lech ye·hu·Dah, ya·Rad lir·'ot et- ye·ho·Ram ben- 'ach·'Av be·yiz·re·'El ki- cho·Leh Hu.
L12 12 2 Krn 22:6 waj ja szow le hit raP Pe we jiz re el Ki ham maK Kim a szer hiK Ku hu wa ra ma Be hil la Ha mo et - Ha zo hel me lech a ram wa a zar ja hu wen - je ho ram me lech je hu da ja rad li rot et - je ho ram Ben - a Haw Be jiz re el Ki - Ho le hu
L13 13 2 Krn 22:6 wayy亚ob lühitraPPë´ büyizrü`e´l hammaKKîm ´ášer hiKKuºhû bä|rämâ BühilläºHámô ´et-Házoh´ël meºlek ´áräm wa`ázaryäºhû ben-yühôräm meºlek yühûdâ yärad lir´ôt ´et-yühôräm Ben-´aH´äb Büyizrü`e´l Kî-Hölè hû´
L14 14 2 Krn 22:6 514/1041 25/65 30/36 2165/4478 26/48 3776/5499 377/500 29/36 129/177 524/808 22/23 1488/2519 116/133 26/48 3489/4921 26/29 1489/2519 386/818 247/378 723/1296 8095/11047 27/29 3490/4921 88/93 31/36 2166/4478 29/76 1177/1867
L15 15 2 Krn 22:6 And he returned to be healed in Jezreel because of the wounds which were given him at Ramah, when he fought with Hazael king of Syria. And Azariah the son of Jehoram king of Judah went down to see Jehoram the son of Ahab at Jezreel, because he was sick.
L16 16 2 Krn 22:6  6 And he returned <07725> (08799) to be healed <07495> (08692) in Jezreel <03157> because of the wounds <04347> which were given <05221> (08689) him at Ramah <07414>, when he fought <03898> (08736) with Hazael <02371> king <04428> of Syria <0758>. And Azariah <05838> the son <01121> of Jehoram <03088> king <04428> of Judah <03063> went down <03381> (08804) to see <07200> (08800) Jehoram <03088> the son <01121> of Ahab <0256> at Jezreel <03157>, because he was sick <02470> (08802).
L01 1 2 Krn 22:7   2 Krn 22:7  7 i zniszczenia <08395> Ochozjasza <0274> została Boga <0430> <0935 przez przyjście> (08800) do Jorama <03141>: do kiedy przyjść <0935> (08800), wyszedł <03318> (08804) z Joramem <03088> przeciw Jehu <03058> syn <01121> z Nimsziego <05250>, których Pan <03068> namaścił <04886> (08804) odciąć <03772> (08687) dom < 01004> Achaba <0256>.                                                                              
L02 2 2 Krn 22:7 Lecz Bóg zrządził, że Ochozjasz wybrał się z odwiedzinami do Jorama na swoją zgubę. Kiedy bowiem przybył, wyruszył z Joramem na spotkanie Jehu, syna Nimsziego, którego namaścił Pan po to, by zniszczył dom Achaba.
L03 3 2 Krn 22:7 וּמֵֽאֱלֹהִ֗ים הָיְתָה֙ תְּבוּסַ֣ת אֲחַזְיָ֔הוּ לָב֖וֹא אֶל־ יוֹרָ֑ם וּבְבֹא֗וֹ יָצָ֤א עִם־ יְהוֹרָם֙ אֶל־ יֵה֣וּא בֶן־ נִמְשִׁ֔י אֲשֶׁ֣ר מְשָׁח֣וֹ יְהוָ֔ה לְהַכְרִ֖ית אֶת־ בֵּ֥ית אַחְאָֽב׃
L04 4 2 Krn 22:7 וּ/מֵֽ/אֱלֹהִ֗ים הָיְתָה֙ תְּבוּסַ֣ת אֲחַזְיָ֔הוּ לָ/ב֖וֹא אֶל־ יוֹרָ֑ם וּ/בְ/בֹא֗/וֹ יָצָ֤א עִם־ יְהוֹרָם֙ אֶל־ יֵה֣וּא בֶן־ נִמְשִׁ֔י אֲשֶׁ֣ר מְשָׁח֣/וֹ יְהוָ֔ה לְ/הַכְרִ֖ית אֶת־ בֵּ֥ית אַחְאָֽב׃
L05 5 2 Krn 22:7 u•me•'<E>•lo•<Him>, ha•je•<Ta> te•wu•<Sat> 'a•chaz•<ja>•hu, la•<wo> el- jo•<Ram>; u•we•wo•'<O>, ja•<ca> im- je•ho•<Ram> el- je•<Hu> wen- nim•<szi>, 'a•<szer> me•sza•<Cho> <jah>•we, le•hach•<Rit> et- bet 'ach•'<Aw>.
L06 6 2 Krn 22:7 H0430H0430 H1961H1961 H8395H8395 H0274H0274 H0935H0935 H0413H0413 H3141H3141 H0935H0935 H3318H3318 H5973H5973 H3088H3088 H0413H0413 H3058H3058 H1121H1121 H5250H5250 H0834H0834 H4886H4886 H3068H3068 H3772H3772 H0853H0853 H1004H1004 H0256H0256
L07 7 2 Krn 22:7 angels become discretion Ahaziah abide about Joram abide after accompanying Jehoram about Jehu afflicted Nimshi after anoint Jehovah be chewed court Ahab
L08 8 2 Krn 22:7 anioły zostać dyskrecja Ochozjasz przestrzegać o Joram przestrzegać po towarzyszący Joram o Jehu dotknięty Nimsziego po pomazać Jahwe należy żuć sąd Achab
L09 9 2 Krn 22:7 was of God become And the destruction of Ahaziah by coming against to Joram for when he was come he went out with with Jehoram against against Jehu the son of Nimshi whom had anointed whom the LORD to cut off the house of Ahab
L10 10 2 Krn 22:7 był z Bogiem zostać I zniszczenie Ochozjasza przychodząc przed do Jorama do kiedy przyjść Wyszedł z z Joramem przed przeciw Jehu syn z Nimsziego kogo namaścił których Pan odciąć dom Achaba
L11 11 2 Krn 22:7 u·me·'E·lo·Him, ha·ye·Tah te·vu·Sat 'a·chaz·Ya·hu, la·Vo el- yo·Ram; u·ve·vo·'O, ya·Tza im- ye·ho·Ram el- ye·Hu ven- nim·Shi, 'a·Sher me·sha·Cho Yah·weh, le·hach·Rit et- beit 'ach·'Av.
L12 12 2 Krn 22:7 u me e lo him haj ta Te wu sat a Haz ja hu la wo el - jo ram u we wo o ja ca im - je ho ram el - je hu wen - nim szi a szer me sza Ho jhwh(a do naj) le hach rit et - Bet a Haw
L13 13 2 Krn 22:7 ûmë|´élöhîm häytâ Tübûsat ´áHazyäºhû läbô´ ´el-yôräm ûbübö´ô yäcä´ `im-yühôräm ´el-yëhû´ ben-nimšî ´ášer müšäHô yhwh(´ädönäy) lühakrît ´et-Bêt ´aH´äb
L14 14 2 Krn 22:7 1528/2597 2161/3546 1/1 30/37 1497/2550 3564/5500 20/20 1498/2550 696/1060 750/1043 28/29 3565/5500 54/58 3491/4921 5/5 3777/5499 61/69 3463/6220 159/288 8096/11047 1167/2052 89/93
L15 15 2 Krn 22:7 And the destruction of Ahaziah was of God by coming to Joram: for when he was come, he went out with Jehoram against Jehu the son of Nimshi, whom the LORD had anointed to cut off the house of Ahab.
L16 16 2 Krn 22:7  7 And the destruction <08395> of Ahaziah <0274> was of God <0430> by coming <0935> (08800) to Joram <03141>: for when he was come <0935> (08800), he went out <03318> (08804) with Jehoram <03088> against Jehu <03058> the son <01121> of Nimshi <05250>, whom the LORD <03068> had anointed <04886> (08804) to cut off <03772> (08687) the house <01004> of Ahab <0256>.
L01 1 2 Krn 22:8   2 Krn 22:8  8 I stało się, że gdy Jehu <03058> został wykonanie wyroku <08199> (08736) na dom <01004> Achaba <0256> i znaleźć <04672> (08799) książęta <08269> Judy <03063>, i synowie <01121> z braci <0251> Ochozjasza <0274>, który służył <08334> (08764) do Ochozjasz <0274>, zabił <02026> (08799) im.                                                                                  
L02 2 2 Krn 22:8 Podczas gdy Jehu rozprawiał się z domem Achaba, znalazł dowódców judzkich i synów braci Ochozjasza, którzy byli w jego służbie, i zabił ich.
L03 3 2 Krn 22:8 וַיְהִ֕י כְּהִשָּׁפֵ֥ט יֵה֖וּא עִם־ בֵּ֣ית אַחְאָ֑ב וַיִּמְצָא֩ אֶת־ שָׂרֵ֨י יְהוּדָ֜ה וּבְנֵ֨י אֲחֵ֧י אֲחַזְיָ֛הוּ מְשָׁרְתִ֥ים לַאֲחַזְיָ֖הוּ וַיַּהַרְגֵֽם׃
L04 4 2 Krn 22:8 וַ/יְהִ֕י כְּ/הִשָּׁפֵ֥ט יֵה֖וּא עִם־ בֵּ֣ית אַחְאָ֑ב וַ/יִּמְצָא֩ אֶת־ שָׂרֵ֨י יְהוּדָ֜ה וּ/בְנֵ֨י אֲחֵ֧י אֲחַזְיָ֛הוּ מְשָׁרְתִ֥ים לַ/אֲחַזְיָ֖הוּ וַ/יַּהַרְגֵֽ/ם׃
L05 5 2 Krn 22:8 waj•<Hi> ke•hisz•sza•<Fet> je•<Hu> im- bet 'ach•'<Aw>; wai•jim•<ca> et- sa•<Re> je•hu•<Da> u•we•<Ne> 'a•<Che> 'a•chaz•<ja>•hu me•sza•re•<Tim> la•'a•chaz•<ja>•hu wai•ja•har•<Gem>.
L06 6 2 Krn 22:8 H1961H1961 H8199H8199 H3058H3058 H5973H5973 H1004H1004 H0256H0256 H4672H4672 H0853H0853 H8269H8269 H3063H3063 H1121H1121 H0251H0251 H0274H0274 H8334H8334 H0274H0274 H2026H2026
L07 7 2 Krn 22:8 become avenge Jehu accompanying court Ahab be able captain  Judah afflicted another Ahaziah minister  Ahaziah destroy
L08 8 2 Krn 22:8 zostać pomścić Jehu towarzyszący sąd Achab móc kapitan Juda dotknięty inny Ochozjasz minister Ochozjasz zniszczyć
L09 9 2 Krn 22:8 came was executing judgment And it came to pass that when Jehu on upon the house of Ahab and found the princes of Judah and the sons of the brethren of Ahaziah that ministered to Ahaziah he slew
L10 10 2 Krn 22:8 przyszedł było wykonanie wyroku I stało się, że gdy Jehu na na dom Achaba i stwierdził, książęta Judy i synowie braci Ochozjasza że służył do Ochozjasza zabił
L11 11 2 Krn 22:8 vay·Hi ke·hish·sha·Fet ye·Hu im- beit 'ach·'Av; vai·yim·Tza et- sa·Rei ye·hu·Dah u·ve·Nei 'a·Chei 'a·chaz·Ya·hu me·sha·re·Tim la·'a·chaz·Ya·hu vai·ya·har·Gem.
L12 12 2 Krn 22:8 wa je hi Ke hisz sza fet je hu im - Bet a Haw waj jim ca et - sa re je hu da u we ne a He a Haz ja hu me szar tim la a Haz ja hu waj ja har gem
L13 13 2 Krn 22:8 wayühî Kühiššäpë† yëhû´ `im-Bêt ´aH´äb wayyimcä´ ´et-Särê yühûdâ ûbünê ´áHê ´áHazyäºhû müšärtîm la´áHazyäºhû wayyahargëm
L14 14 2 Krn 22:8 2162/3546 94/201 55/58 751/1043 1168/2052 90/93 255/453 8097/11047 217/421 387/818 3492/4921 499/630 31/37 54/96 32/37 98/167
L15 15 2 Krn 22:8 And it came to pass, that, when Jehu was executing judgment upon the house of Ahab, and found the princes of Judah, and the sons of the brethren of Ahaziah, that ministered to Ahaziah, he slew them.
L16 16 2 Krn 22:8  8 And it came to pass, that, when Jehu <03058> was executing judgment <08199> (08736) upon the house <01004> of Ahab <0256>, and found <04672> (08799) the princes <08269> of Judah <03063>, and the sons <01121> of the brethren <0251> of Ahaziah <0274>, that ministered <08334> (08764) to Ahaziah <0274>, he slew <02026> (08799) them.
L01 1 2 Krn 22:9   2 Krn 22:9  9 i szukał <01245> (08762) Ochozjasz <0274>: i złapali <03920> (08799) mu (bo był ukrył <02244> (08693) w Samarii <08111>,) i przyniósł <0935> ( 08686) go do Jehu <03058>: i kiedy zabił <04191> (08686) go pochowano <06912> (08799) go: Ponieważ powiedział <0559> (08804), że jest on synem <01121> Jozafata <03092>, którzy szukali <01875> (08804) Pan <03068> z całego serca <03824>. Więc w domu <01004> Ochozjasza <0274> nie miał siły <03581>, aby zachować <06113> (08800) nadal królestwo <04467>.                                                                  
L02 2 2 Krn 22:9 Szukano potem Ochozjasza i schwytano go, gdy ukrywał się w Samarii. Zaprowadzono go wtedy do Jehu, który go skazał na śmierć. Pochowano go, mówiąc: Jest on synem Jozafata, który szukał Pana z całego swego serca. Nie było wtedy w domu Ochozjasza nikogo, kto by miał dość siły do panowania.
L03 3 2 Krn 22:9 וַיְבַקֵּשׁ֩ אֶת־ אֲחַזְיָ֨הוּ וַֽיִּלְכְּדֻ֜הוּ וְה֧וּא מִתְחַבֵּ֣א בְשֹֽׁמְר֗וֹן וַיְבִאֻ֣הוּ אֶל־ יֵהוּא֮ וַיְמִתֻהוּ֒ וַֽיִּקְבְּרֻ֔הוּ כִּ֤י אָֽמְרוּ֙ בֶּן־ יְהוֹשָׁפָ֣ט ה֔וּא אֲשֶׁר־ דָּרַ֥שׁ אֶת־ יְהוָ֖ה בְּכָל־ לְבָב֑וֹ וְאֵין֙ לְבֵ֣ית אֲחַזְיָ֔הוּ לַעְצֹ֥ר כֹּ֖חַ לְמַמְלָכָֽה׃
L04 4 2 Krn 22:9 וַ/יְבַקֵּשׁ֩ אֶת־ אֲחַזְיָ֨הוּ וַֽ/יִּלְכְּדֻ֜/הוּ וְ/ה֧וּא מִתְחַבֵּ֣א בְ/שֹֽׁמְר֗וֹן וַ/יְבִאֻ֣/הוּ אֶל־ יֵהוּא֮ וַ/יְמִתֻ/הוּ֒ וַֽ/יִּקְבְּרֻ֔/הוּ כִּ֤י אָֽמְרוּ֙ בֶּן־ יְהוֹשָׁפָ֣ט ה֔וּא אֲשֶׁר־ דָּרַ֥שׁ אֶת־ יְהוָ֖ה בְּ/כָל־ לְבָב֑/וֹ וְ/אֵין֙ לְ/בֵ֣ית אֲחַזְיָ֔הוּ לַ/עְצֹ֥ר כֹּ֖חַ לְ/מַמְלָכָֽה׃
L05 5 2 Krn 22:9 waj•wak•<Kesz> et- 'a•chaz•<ja>•hu wai•jil•ke•<Du>•hu we•<Hu> mit•chab•<Be> we•szo•me•<Ron>, waj•wi•'<U>•hu el- je•<Hu> waj•mi•tu•<Hu> wai•jik•be•<Ru>•hu, ki 'a•me•<Ru> ben- je•ho•sza•<Fat> <Hu>, a•<szer>- da•<Rasz> et- <jah>•we be•chol le•wa•<wo>; we•'<en> le•<wet> 'a•chaz•<ja>•hu, la'•<cor> <Ko>•ach le•mam•la•<Cha>.
L06 6 2 Krn 22:9 H1245H1245 H0853H0853 H0274H0274 H3920H3920 H1931H1931 H2244H2244 H8111H8111 H0935H0935 H0413H0413 H3058H3058 H4191H4191 H6912H6912 H3588H3588 H0559H0559 H1121H1121 H3092H3092 H1931H1931 H0834H0834 H1875H1875 H0853H0853 H3068H3068 H3605H3605 H3824H3824 H0369H0369 H1004H1004 H0274H0274 H6113H6113 H3581H3581 H4467H4467
L07 7 2 Krn 22:9 ask Ahaziah catch self he held Samaria abide about Jehu crying in any wise inasmuch answer afflicted Jehoshaphat he after ask Jehovah all manner heart else court Ahaziah be able ability kingdom
L08 8 2 Krn 22:9 zapytać Ochozjasz złapać siebie on odbyła Samaria przestrzegać o Jehu płacz w każdym mądrym ponieważ odpowiedź dotknięty Jozafat on po zapytać Jahwe wszelkiego rodzaju serce więcej sąd Ochozjasz móc zdolność królestwo
L09 9 2 Krn 22:9 And he sought Ahaziah and they caught he him (for he was hid Samaria brought to him to Jehu and when they had slain him they buried for him Because said they he [is] the son of Jehoshaphat he who who sought the LORD all with all his heart there So the house of Ahaziah to keep had no power still the kingdom
L10 10 2 Krn 22:9 I szukał Ochozjasz i złapali on go (bo był ukrył Samaria przyniósł do go do Jehu i kiedy zabił go pochowano dla go, bo powiedział że on [jest] syn Jozafata on kto którzy szukali Pan wszystko z całego serca tam Więc dom Ochozjasza aby utrzymać nie miał siły nadal królestwo
L11 11 2 Krn 22:9 vay·vak·Kesh et- 'a·chaz·Ya·hu vai·yil·ke·Du·hu ve·Hu mit·chab·Be ve·sho·me·Ron, vay·vi·'U·hu el- ye·Hu vay·mi·tu·Hu vai·yik·be·Ru·hu, ki 'a·me·Ru ben- ye·ho·sha·Fat Hu, a·Sher- da·Rash et- Yah·weh be·chol le·va·Vo; ve·'Ein le·Veit 'a·chaz·Ya·hu, la'·Tzor Ko·ach le·mam·la·Chah.
L12 12 2 Krn 22:9 wa je waq qesz et - a Haz ja hu waj jil Ke du hu we hu mit HaB Be we szom ron wa je wi u hu el - je hu wa je mi tu hu waj jiq Be ru hu Ki am ru Ben - je ho sza fat hu a szer - Da rasz et - jhwh(a do naj) Be chol - le wa wo we en le wet a Haz ja hu la cor Ko aH le mam la cha
L13 13 2 Krn 22:9 wayübaqqëš ´et-´áHazyäºhû wa|yyilKüduºhû wühû´ mitHaBBë´ büšö|mrôn wayübì´uºhû ´el-yëhû´ wayümìtuhû wa|yyiqBüruºhû ´ä|mrû Ben-yühôšäpä† hû´ ´ášer-Däraš ´et-yhwh(´ädönäy) Bükol-lübäbô wü´ên lübêt ´áHazyäºhû la`cör KöªH lümamläkâ
L14 14 2 Krn 22:9 85/225 8098/11047 33/37 71/121 1178/1867 23/33 71/109 1499/2550 3566/5500 56/58 641/836 102/132 2167/4478 3438/5298 3493/4921 82/84 1179/1867 3778/5499 67/163 8099/11047 3464/6220 3149/5415 141/252 285/786 1169/2052 34/37 33/46 42/124 59/117
L15 15 2 Krn 22:9 And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he was hid in Samaria,) and brought him to Jehu: and when they had slain him, they buried him: Because, said they, he [is] the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart. So the house of Ahaziah had no power to keep still the kingdom.
L16 16 2 Krn 22:9  9 And he sought <01245> (08762) Ahaziah <0274>: and they caught <03920> (08799) him, (for he was hid <02244> (08693) in Samaria <08111>,) and brought <0935> (08686) him to Jehu <03058>: and when they had slain <04191> (08686) him, they buried <06912> (08799) him: Because, said <0559> (08804) they, he is the son <01121> of Jehoshaphat <03092>, who sought <01875> (08804) the LORD <03068> with all his heart <03824>. So the house <01004> of Ahaziah <0274> had no power <03581> to keep <06113> (08800) still the kingdom <04467>.
L01 1 2 Krn 22:10   2 Krn 22:10  10 Lecz gdy Atalia <06271> mama <0517> Ochozjasza <0274> Piła <07200> (08804), że jej syn <01121> nie żyje <04191> (08804), wstała <06965> (08799) i zniszczone < 01696> (08762) wszystko nasienie <02233> Royal <04467> z domu <01004> Judy <03063>.                                                                                      
L02 2 2 Krn 22:10 Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego domu Judy.
L03 3 2 Krn 22:10 וַעֲתַלְיָ֙הוּ֙ אֵ֣ם אֲחַזְיָ֔הוּ רָאֲתָ֖ה כִּ֣י מֵ֣ת בְּנָ֑הּ וַתָּ֗קָם וַתְּדַבֵּ֛ר אֶת־ כָּל־ זֶ֥רַע הַמַּמְלָכָ֖ה לְבֵ֥ית יְהוּדָֽה׃
L04 4 2 Krn 22:10 וַ/עֲתַלְיָ֙הוּ֙ אֵ֣ם אֲחַזְיָ֔הוּ רָאֲתָ֖ה כִּ֣י מֵ֣ת בְּנָ֑/הּ וַ/תָּ֗קָם וַ/תְּדַבֵּ֛ר אֶת־ כָּל־ זֶ֥רַע הַ/מַּמְלָכָ֖ה לְ/בֵ֥ית יְהוּדָֽה׃
L05 5 2 Krn 22:10 wa•'a•tal•<ja>•hu 'em 'a•chaz•<ja>•hu, ra•'a•<Ta> ki met be•<Na>; wat•<Ta>•kom, wat•te•dab•<Ber> et- kol- <Ze>•ra' ham•mam•la•<Cha> le•<wet> je•hu•<Da>.
L06 6 2 Krn 22:10 H6271H6271 H0517H0517 H0274H0274 H7200H7200 H3588H3588 H4191H4191 H1121H1121 H6965H6965 H1696H1696 H0853H0853 H3605H3605 H2233H2233 H4467H4467 H1004H1004 H3063H3063
L07 7 2 Krn 22:10 Athaliah dam Ahaziah advise self inasmuch crying afflicted abide answer all manner child kingdom court Judah
L08 8 2 Krn 22:10 Atalia tama Ochozjasz doradzać siebie ponieważ płacz dotknięty przestrzegać odpowiedź wszelkiego rodzaju dziecko królestwo sąd Juda
L09 9 2 Krn 22:10 But when Athaliah the mother of Ahaziah saw for was dead that her son she arose and destroyed all all the seed royal of the house of Judah
L10 10 2 Krn 22:10 Ale gdy Atalia matka Ochozjasza zobaczył dla nie żyje że jej syn wstała i zniszczone wszystko wszystkie nasiona królewski z domu Judy
L11 11 2 Krn 22:10 va·'a·tal·Ya·hu 'em 'a·chaz·Ya·hu, ra·'a·Tah ki met be·Nah; vat·Ta·kom, vat·te·dab·Ber et- kol- Ze·ra' ham·mam·la·Chah le·Veit ye·hu·Dah.
L12 12 2 Krn 22:10 wa a tal ja hu em a Haz ja hu ra a ta Ki met Be na waT Ta qom waT Te daB Ber et - Kol - ze ra ham mam la cha le wet je hu da
L13 13 2 Krn 22:10 wa`átalyäºhû ´ëm ´áHazyäºhû rä´átâ mët Bünäh waTTäºqom waTTüdaBBër ´et-Kol-zeºra` hammamläkâ lübêt yühûdâ
L14 14 2 Krn 22:10 10/17 142/220 35/37 724/1296 2168/4478 642/836 3494/4921 378/627 717/1142 8100/11047 3150/5415 136/230 60/117 1170/2052 388/818
L15 15 2 Krn 22:10 But when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal of the house of Judah.
L16 16 2 Krn 22:10  10 But when Athaliah <06271> the mother <0517> of Ahaziah <0274> saw <07200> (08804) that her son <01121> was dead <04191> (08804), she arose <06965> (08799) and destroyed <01696> (08762) all the seed <02233> royal <04467> of the house <01004> of Judah <03063>.
L01 1 2 Krn 22:11   2 Krn 22:11  11 Ale Jehoshabeath <03090>, córka <01323> króla <04428>, wziął <03947> (08799) Joasz <03101> syn <01121> Ochozjasza <0274> i ukradł <01589> (08799) go spośród <08432> króla <04428> synowie <01121>, że zostali zabici <04191> (08716) i umieścić <05414> (08799) on i jego pielęgniarka <03243> (08688) w sypialni <02315> <04296 >. Więc Jehoshabeath <03090>, córka <01323> króla <04428> Joram <03088>, żona <0802> Jojady <03077> ksiądz <03548>, (bo ona była siostra <0269> Ochozjasza <0274 >) ukrył <05641> (08686) go od <06440> Atalia <06271>, tak, że zabił <04191> (08689) nie mu.                                                          
L02 2 2 Krn 22:11 Lecz Joszeba, córka króla, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, i wyniósłszy go potajemnie spośród zabijanych synów królewskich, skryła go razem z jego mamką w pokoju sypialnym. Tak to ukrywała go Joszeba, córka króla Jorama, a żona kapłana Jojady - była ona przecież siostrą Ochozjasza - przed Atalią, tak iż ona go nie zgładziła.
L03 3 2 Krn 22:11 וַתִּקַּח֩ יְהוֹשַׁבְעַ֨ת בַּת־ הַמֶּ֜לֶךְ אֶת־ יוֹאָ֣שׁ בֶּן־ אֲחַזְיָ֗הוּ וַתִּגְנֹ֤ב אֹתוֹ֙ מִתּ֤וֹךְ בְּנֵֽי־ הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַמּ֣וּמָתִ֔ים וַתִּתֵּ֥ן אֹת֛וֹ וְאֶת־ מֵֽינִקְתּ֖וֹ בַּחֲדַ֣ר הַמִּטּ֑וֹת וַתַּסְתִּירֵ֡הוּ יְהוֹשַׁבְעַ֣ת בַּת־ הַמֶּ֣לֶךְ יְהוֹרָ֡ם אֵשֶׁת֩ יְהוֹיָדָ֨ע הַכֹּהֵ֜ן כִּ֣י הִיא֩ הָיְתָ֨ה אֲח֧וֹת אֲחַזְיָ֛הוּ מִפְּנֵ֥י עֲתַלְיָ֖הוּ וְלֹ֥א הֱמִיתָֽתְהוּ׃
L04 4 2 Krn 22:11 וַ/תִּקַּח֩ יְהוֹשַׁבְעַ֨ת בַּת־ הַ/מֶּ֜לֶךְ אֶת־ יוֹאָ֣שׁ בֶּן־ אֲחַזְיָ֗הוּ וַ/תִּגְנֹ֤ב אֹת/וֹ֙ מִ/תּ֤וֹךְ בְּנֵֽי־ הַ/מֶּ֙לֶךְ֙ הַ/מּ֣וּמָתִ֔ים וַ/תִּתֵּ֥ן אֹת֛/וֹ וְ/אֶת־ מֵֽינִקְתּ֖/וֹ בַּ/חֲדַ֣ר הַ/מִּטּ֑וֹת וַ/תַּסְתִּירֵ֡/הוּ יְהוֹשַׁבְעַ֣ת בַּת־ הַ/מֶּ֣לֶךְ יְהוֹרָ֡ם אֵשֶׁת֩ יְהוֹיָדָ֨ע הַ/כֹּהֵ֜ן כִּ֣י הִיא֩ הָיְתָ֨ה אֲח֧וֹת אֲחַזְיָ֛הוּ מִ/פְּנֵ֥י עֲתַלְיָ֖הוּ וְ/לֹ֥א הֱמִיתָֽתְ/הוּ׃
L05 5 2 Krn 22:11 wat•tik•<Kach> je•ho•szaw•'<At> bat- ham•<Me>•lech et- jo•'<Asz> ben- 'a•chaz•<ja>•hu, wat•tig•<No> o•<To> mit•<Toch> be•ne- ham•<Me>•lech ham•<Mu>•ma•<Tim>, wat•tit•<Ten> o•<To> we•'<Et> me•nik•<To> ba•cha•<Dar> ham•mit•<Tot>; wat•tas•ti•<Re>•hu je•ho•szaw•'<At> bat- ham•<Me>•lech je•ho•<Ram> 'e•<szet> je•ho•ja•<Da>' hak•ko•<Hen> ki hi ha•je•<Ta> a•<Chot> 'a•chaz•<ja>•hu mip•pe•<Ne> 'a•tal•<ja>•hu we•<Lo> he•mi•<Ta>•te•hu.
L06 6 2 Krn 22:11 H3947H3947 H3090H3090 H1323H1323 H4428H4428 H0853H0853 H3101H3101 H1121H1121 H0274H0274 H1589H1589 H0853H0853 H8432H8432 H1121H1121 H4428H4428 H4191H4191 H5414H5414 H0853H0853 H0853H0853 H3243H3243 H2315H2315 H4296H4296 H5641H5641 H3090H3090 H1323H1323 H4428H4428 H3088H3088 H0802H0802 H3077H3077 H3548H3548 H3588H3588 H1931H1931 H1961H1961 H0269H0269 H0274H0274 H6440H6440 H6271H6271 H3808H3808 H4191H4191
L07 7 2 Krn 22:11 accept Jehoshabeath apple  king Joash afflicted Ahaziah carry away hope afflicted king crying add give milk chamber bed be absent Jehoshabeath apple  king Jehoram ess Jehoiada chief ruler inasmuch he become other Ahaziah accept Athaliah before crying
L08 8 2 Krn 22:11 przyjąć Jehoshabeath jabłko król Joasz dotknięty Ochozjasz unieść nadzieję dotknięty król płacz dodać dają mleko komora łóżko być nieobecny Jehoshabeath jabłko król Joram es Jojada naczelny władca ponieważ on zostać inny Ochozjasz przyjąć Atalia przed płacz
L09 9 2 Krn 22:11 took But Jehoshabeath the daughter of the king Joash the son of Ahaziah and stole him from among sons the king's that were slain and put him and his nurse chamber bed be absent So Jehoshabeath the daughter of king Jehoram the wife of Jehoiada the priest for he become (for she was the sister of Ahaziah him from Athaliah not so that she slew
L10 10 2 Krn 22:11 trwało Ale Jehoshabeath córka króla Joasz syn Ochozjasza i ukradł go spośród Synowie króla że zostali zabici i umieścić go i jego pielęgniarka komora łóżko być nieobecny Więc Jehoshabeath córka króla Joram żona Jojady ksiądz dla on zostać (Bo ona była siostra Ochozjasza go od Atalia nie tak, że zabił
L11 11 2 Krn 22:11 vat·tik·Kach ye·ho·shav·'At bat- ham·Me·lech et- yo·'Ash ben- 'a·chaz·Ya·hu, vat·tig·No o·To mit·Toch be·nei- ham·Me·lech ham·Mu·ma·Tim, vat·tit·Ten o·To ve·'Et mei·nik·To ba·cha·Dar ham·mit·Tot; vat·tas·ti·Re·hu ye·ho·shav·'At bat- ham·Me·lech ye·ho·Ram 'e·Shet ye·ho·ya·Da' hak·ko·Hen ki hi ha·ye·Tah a·Chot 'a·chaz·Ya·hu mip·pe·Nei 'a·tal·Ya·hu ve·Lo he·mi·Ta·te·hu.
L12 12 2 Krn 22:11 waT Tiq qaH je ho sza wat Bat - ham me lech et - jo asz Ben - a Haz ja hu waT Tig now o to miT Toch Be ne - ham me lech ham mu ma tim waT TiT Ten o to we et - me niq To Ba Ha dar ham mit tot waT Tas Ti re hu je ho sza wat Bat - ham me lech je ho ram e szet je ho ja da haK Ko hen Ki hi haj ta a Hot a Haz ja hu miP Pe ne a tal ja hu we lo he mi tat hu            
L13 13 2 Krn 22:11 waTTiqqaH yühôšab`at Bat-hammeºlek ´et-yô´äš Ben-´áHazyäºhû waTTignöb ´ötô miTTôk Bünê|-hammeºlek hammûºmätîºm waTTiTTën ´ötô wü´et-mê|niqTô BaHádar hammi††ôt waTTasTîrëºhû yühôšab`at Bat-hammeºlek yühôräm ´ëšet yühôyädä` haKKöhën hî´ häytâ ´áHôt ´áHazyäºhû miPPünê `átalyäºhû wülö´ hémîtäºthû            
L14 14 2 Krn 22:11 714/964 1/2 367/588 1490/2519 8101/11047 33/47 3495/4921 36/37 29/40 8102/11047 213/416 3496/4921 1491/2519 643/836 1191/2007 8103/11047 8104/11047 17/32 23/38 20/29 18/79 2/2 368/588 1492/2519 29/29 594/781 31/51 508/750 2169/4478 1180/1867 2163/3546 72/109 37/37 1253/2127 11/17 2430/5164 644/836
L15 15 2 Krn 22:11 But Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons that were slain, and put him and his nurse in a bedchamber. So Jehoshabeath, the daughter of king Jehoram, the wife of Jehoiada the priest, (for she was the sister of Ahaziah,) hid him from Athaliah, so that she slew him not.
L16 16 2 Krn 22:11  11 But Jehoshabeath <03090>, the daughter <01323> of the king <04428>, took <03947> (08799) Joash <03101> the son <01121> of Ahaziah <0274>, and stole <01589> (08799) him from among <08432> the king's <04428> sons <01121> that were slain <04191> (08716), and put <05414> (08799) him and his nurse <03243> (08688) in a bedchamber <02315> <04296>. So Jehoshabeath <03090>, the daughter <01323> of king <04428> Jehoram <03088>, the wife <0802> of Jehoiada <03077> the priest <03548>, (for she was the sister <0269> of Ahaziah <0274>,) hid <05641> (08686) him from <06440> Athaliah <06271>, so that she slew <04191> (08689) him not.
L01 1 2 Krn 22:12   2 Krn 22:12  12 I był z nimi ukrył <02244> (08693) w domu <01004> Boże <0430> sześć <08337> roku <08141>: i Atalia <06271> <04427 panował> (08802) na ziemi <0776 >.                                                                                              
L02 2 2 Krn 22:12 Przebywał więc z nimi przez sześć lat ukryty w świątyni Bożej, podczas gdy Atalia rządziła w kraju.
L03 3 2 Krn 22:12 וַיְהִ֤י אִתָּם֙ בְּבֵ֣ית הָֽאֱלֹהִ֔ים מִתְחַבֵּ֖א שֵׁ֣שׁ שָׁנִ֖ים וַעֲתַלְיָ֖ה מֹלֶ֥כֶת עַל־ הָאָֽרֶץ׃ פ
L04 4 2 Krn 22:12 וַ/יְהִ֤י אִתָּ/ם֙ בְּ/בֵ֣ית הָֽ/אֱלֹהִ֔ים מִתְחַבֵּ֖א שֵׁ֣שׁ שָׁנִ֖ים וַ/עֲתַלְיָ֖ה מֹלֶ֥כֶת עַל־ הָ/אָֽרֶץ׃ פ
L05 5 2 Krn 22:12 waj•<Hi> 'it•<Tam> be•<wet> ha•'<E>•lo•<Him>, mit•chab•<Be> szesz sza•<Nim> wa•'a•tal•<ja> mo•<Le>•chet al- ha•'<A>•rec. <Pe>
L06 6 2 Krn 22:12 H1961H1961 H0854H0854 H1004H1004 H0430H0430 H2244H2244 H8337H8337 H8141H8141 H6271H6271 H4427H4427 H5921H5921 H0776H0776
L07 7 2 Krn 22:12 become against court angels held six whole age Athaliah consult above common
L08 8 2 Krn 22:12 zostać przed sąd anioły odbyła sześć Cały wiek Atalia konsultować powyżej wspólny
L09 9 2 Krn 22:12 become in in the house of God And he was with them hid six years and Athaliah reigned over over the land
L10 10 2 Krn 22:12 zostać w w domu Boga I był z nimi ukryli sześć roku i Atalia panował przez nad ziemią
L11 11 2 Krn 22:12 vay·Hi 'it·Tam be·Veit ha·'E·lo·Him, mit·chab·Be shesh sha·Nim va·'a·tal·Yah mo·Le·chet al- ha·'A·retz. Peh
L12 12 2 Krn 22:12 wa je hi iT Tam Be wet ha e lo him mit HaB Be szesz sza nim wa a tal ja mo le chet al - ha a rec P
L13 13 2 Krn 22:12 wayühî ´iTTäm Bübêt hä|´élöhîm mitHaBBë´ šëš šänîm wa`átalyâ möleºket `al-hä´äºrec P
L14 14 2 Krn 22:12 2164/3546 525/808 1171/2052 1529/2597 24/33 160/215 637/873 12/17 262/345 2967/5759 1329/2502
L15 15 2 Krn 22:12 And he was with them hid in the house of God six years: and Athaliah reigned over the land.
L16 16 2 Krn 22:12  12 And he was with them hid <02244> (08693) in the house <01004> of God <0430> six <08337> years <08141>: and Athaliah <06271> reigned <04427> (08802) over the land <0776>.
Copyright by Cezary Podolski