Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ab1-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ab 1:1 Ab 1 Ab 1:1  1 wizja <02377> Abdiasza <05662>. Tak mówi <0559> (08804) Pan <0136> GOD <03069> o Edom; <0123>; Słyszeliśmy <08085> (08804) plotka <08052> od Pana <03068>, a ambasador <06735 > jest wysyłany <07971> (08795) wśród pogan <01471>: Wstań <06965> (08798) ye, i pozwól nam powstać <06965> (08799) przed nią w bitwie <04421>.                                                                                
L02 2 Ab 1:1 Widzenie Abdiasza. Tak rzekł Pan Bóg przeciw Edomowi. Wieść usłyszeliśmy od Pana, a posłaniec wysłany został do narodów: Powstańcie! Podniesiemy się przeciwko niemu. Do boju!
L03 3 Ab 1:1 חֲז֖וֹן עֹֽבַדְיָ֑ה כֹּֽה־ אָמַר֩ אֲדֹנָ֨י יְהוִ֜ה לֶאֱד֗וֹם שְׁמוּעָ֨ה שָׁמַ֜עְנוּ מֵאֵ֤ת יְהוָה֙ וְצִיר֙ בַּגּוֹיִ֣ם שֻׁלָּ֔ח ק֛וּמוּ וְנָק֥וּמָה עָלֶ֖יהָ לַמִּלְחָמָֽה׃
L04 4 Ab 1:1 חֲז֖וֹן עֹֽבַדְיָ֑ה כֹּֽה־ אָמַר֩ אֲדֹנָ֨/י יְהוִ֜ה לֶ/אֱד֗וֹם שְׁמוּעָ֨ה שָׁמַ֜עְנוּ מֵ/אֵ֤ת יְהוָה֙ וְ/צִיר֙ בַּ/גּוֹיִ֣ם שֻׁלָּ֔ח ק֛וּמוּ וְ/נָק֥וּמָה עָלֶ֖י/הָ לַ/מִּלְחָמָֽה׃
L05 5 Ab 1:1 cha•<Zon> 'oad•<jah>; ko- 'a•<Mar> 'a•do•<Nai> <jah>•we le•'e•<Dom>, sze•mu•'<A sza•<Ma>'•nu me•'<Et> <jah>•we we•<cir> bag•go•<jim> szul•<Lach>, <Ku>•mu we•na•<Ku>•ma 'a•<Le>•ha lam•mil•cha•<Ma>.
L06 6 Ab 1:1 H2377H2377 H5662H5662 H3541H3541 H0559H0559 H0136H0136 H3068H3068 H0123H0123 H8052H8052 H8085H8085 H0853H0853 H3069H3069 H6735H6735 H1471H1471 H7971H7971 H6965H6965 H6965H6965 H5921H5921 H4421H4421
L07 7 Ab 1:1 vision Obadiah such answer my Lord Jehovah Edom bruit attentively God ambassador Gentile forsake abide abide above battle
L08 8 Ab 1:1 wizja taki odpowiedź uważnie Bóg ambasador zapierać się powyżej bitwa
L09 9 Ab 1:1 The vision of Obadiah Thus Thus saith the Lord from the LORD concerning Edom a rumour We have heard GOD and an ambassador among the heathen is sent Arise ye and let us rise up against against her in battle
L10 10 Ab 1:1 Wizja Abdiasza Tak więc Tak mówi Pan od Pana o Edom plotka Słyszeliśmy BÓG i ambasadora wśród pogan jest wysyłany Powstać wy i pozwól nam powstać przed przed nią w bitwie
L11 11 Ab 1:1 cha·Zon 'oad·Yah; koh- 'a·Mar 'a·do·Nai Yah·weh le·'e·Dom, she·mu·'Ah sha·Ma'·nu me·'Et Yah·weh ve·Tzir bag·go·Yim shul·Lach, Ku·mu ve·na·Ku·mah 'a·Lei·ha lam·mil·cha·Mah.
L12 12 Ab 1:1 Ha zon o wad ja Ko - a mar a do naj jhwh(e lo him) le e dom sze mu a sza ma nu me et jhwh(a do naj) we cir BaG Go jim szul laH qu mu we na qu ma a le ha lam mil Ha ma
L13 13 Ab 1:1 Házôn `ö|badyâ Kò|-´ämar ´ádönäy yhwh(´élöhîm) le´édôm šümû`â šämaº`nû më´ët yhwh(´ädönäy) wücîr BaGGôyìm šulläH qûºmû wünäqûºmâ `älʺhä lammilHämâ
L14 14 Ab 1:1 31/35 20/20 547/576 5081/5298 440/448 5912/6220 98/100 27/27 1123/1154 10822/11047 571/608 12/12 502/555 828/847 607/627 608/627 5539/5759 311/319
L15 15 Ab 1:1 The vision of Obadiah. Thus saith the Lord GOD concerning Edom; We have heard a rumour from the LORD, and an ambassador is sent among the heathen, Arise ye, and let us rise up against her in battle.
L16 16 Ab 1:1  1 The vision <02377> of Obadiah <05662>. Thus saith <0559> (08804) the Lord <0136> GOD <03069> concerning Edom; <0123>; We have heard <08085> (08804) a rumour <08052> from the LORD <03068>, and an ambassador <06735> is sent <07971> (08795) among the heathen <01471>, Arise <06965> (08798) ye, and let us rise up <06965> (08799) against her in battle <04421>.
L01 1 Ab 1:2   Ab 1:2  2 Oto Ja uczyniłem <05414> (08804) ciebie mały <06996> wśród pogan <01471>: ty jesteś bardzo <03966> pogardzany <0959> (08803).                                                                                                
L02 2 Ab 1:2 Spójrz! Małym uczyniłem cię wśród narodów. Wzgardzony jesteś ogromnie.
L03 3 Ab 1:2 הִנֵּ֥ה קָטֹ֛ן נְתַתִּ֖יךָ בַּגּוֹיִ֑ם בָּז֥וּי אַתָּ֖ה מְאֹֽד׃
L04 4 Ab 1:2 הִנֵּ֥ה קָטֹ֛ן נְתַתִּ֖י/ךָ בַּ/גּוֹיִ֑ם בָּז֥וּי אַתָּ֖ה מְאֹֽד׃
L05 5 Ab 1:2 hin•<Ne> ka•<Ton> ne•tat•<Ti>•cha bag•go•<jim>; ba•<Zui> 'at•<Ta> me•'<Od>.
L06 6 Ab 1:2 H2009H2009 H6996H6996 H5414H5414 H1471H1471 H0959H0959 H0859H0859 H3966H3966
L07 7 Ab 1:2 behold least add Gentile despise you diligently
L08 8 Ab 1:2 ujrzeć najmniej dodać gardzić ty
L09 9 Ab 1:2 Behold thee small Behold I have made among the heathen despised You thou art greatly
L10 10 Ab 1:2 Ujrzeć ci małych Oto Ja uczyniłem wśród pogan wzgardzony Ty Tyś jest znacznie
L11 11 Ab 1:2 hin·Neh ka·Ton ne·tat·Ti·cha bag·go·Yim; ba·Zui 'at·Tah me·'Od.
L12 12 Ab 1:2 hin ne qa ton ne taT Ti cha BaG Go jim Ba zuj aT Ta me od
L13 13 Ab 1:2 hinnË qä†ön nütaTTîºkä BaGGôyìm Bäzûy ´aTTâ mü´öd
L14 14 Ab 1:2 811/840 99/101 1984/2007 503/555 39/44 1038/1080 293/300
L15 15 Ab 1:2 Behold, I have made thee small among the heathen: thou art greatly despised.
L16 16 Ab 1:2  2 Behold, I have made <05414> (08804) thee small <06996> among the heathen <01471>: thou art greatly <03966> despised <0959> (08803).
L01 1 Ab 1:3   Ab 1:3  3 duma <02087> z twym sercu <03820> kto ma oszukany <05377> (08689) ciebie, ty który mieszkasz <07931> (08802) w rozpadlinach <02288> w skale <05553>, którego mieszkanie <03427> ( 08800) jest wysoki <04791>, który mówi <0559> (08802) w swoim sercu <03820>, Któż mnie <03381> (08686) do ziemi <0776>?                                                                                  
L02 2 Ab 1:3 A pycha serca twego zwiodła ciebie, który mieszkasz w jaskiniach skalnych, który na wysokości założyłeś swoją siedzibę, który mówisz w swym sercu: Któż mię strąci na ziemię?
L03 3 Ab 1:3 זְד֤וֹן לִבְּךָ֙ הִשִּׁיאֶ֔ךָ שֹׁכְנִ֥י בְחַגְוֵי־ סֶּ֖לַע מְר֣וֹם שִׁבְתּ֑וֹ אֹמֵ֣ר בְּלִבּ֔וֹ מִ֥י יוֹרִדֵ֖נִי אָֽרֶץ׃
L04 4 Ab 1:3 זְד֤וֹן לִבְּ/ךָ֙ הִשִּׁיאֶ֔/ךָ שֹׁכְנִ֥י בְ/חַגְוֵי־ סֶּ֖לַע מְר֣וֹם שִׁבְתּ֑/וֹ אֹמֵ֣ר בְּ/לִבּ֔/וֹ מִ֥י יוֹרִדֵ֖/נִי אָֽרֶץ׃
L05 5 Ab 1:3 ze•<Don> lib•be•<Cha> hisz•szi•'<E>•cha, szo•che•<Ni> we•chag•we- <Se>•la' me•<Rom> sziw•<To>; 'o•<Mer> be•lib•<Bo>, mi jo•ri•<De>•ni '<A>•rec.
L06 6 Ab 1:3 H2087H2087 H3820H3820 H5377H5377 H7931H7931 H2288H2288 H5553H5553 H4791H4791 H7674H7674 H0559H0559 H3820H3820 H4310H4310 H3381H3381 H0776H0776
L07 7 Ab 1:3 presumptuously care for beguile abide cleft rock above cease answer care for any  descend common
L08 8 Ab 1:3 skała powyżej zaprzestać odpowiedź każdy schodzić wspólny
L09 9 Ab 1:3 The pride of thine heart hath deceived thee thou that dwellest in the clefts of the rock [is] high cease that saith in his heart Who Who shall bring me down common
L10 10 Ab 1:3 Pycha z twym sercu kto ma oszukany ciebie ty który mieszkasz w jaskiniach w skale [Jest] wysoko zaprzestać mówi: w swoim sercu Kto Któż mnie wspólny
L11 11 Ab 1:3 ze·Don lib·be·Cha hish·shi·'E·cha, sho·che·Ni ve·chag·vei- Se·la' me·Rom shiv·To; 'o·Mer be·lib·Bo, mi yo·ri·De·ni 'A·retz.
L12 12 Ab 1:3 ze don liB Be cha hisz szi e cha szoch ni we Hag we - sse la me rom sziw To o mer Be liB Bo mi jo ri de ni a rec  
L13 13 Ab 1:3 züdôn liBBükä hiššî´eºkä šöknî büHagwê-sseºla` mürôm šibTô ´ömër BüliBBô yôrìdëºnî ´äºrec  
L14 14 Ab 1:3 11/11 581/592 14/15 120/127 3/3 59/59 52/54 4/4 5082/5298 582/592 406/422 368/378 2415/2502
L15 15 Ab 1:3 The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation [is] high; that saith in his heart, Who shall bring me down to the ground?
L16 16 Ab 1:3  3 The pride <02087> of thine heart <03820> hath deceived <05377> (08689) thee, thou that dwellest <07931> (08802) in the clefts <02288> of the rock <05553>, whose habitation <03427> (08800) is high <04791>; that saith <0559> (08802) in his heart <03820>, Who shall bring me down <03381> (08686) to the ground <0776>?
L01 1 Ab 1:4   Ab 1:4  4 Choć ty wywyższać <01361> (08686) siebie samego jako orzeł <05404>, i choć ty ustawić <07760> (08800) gniazdo twój <07064> wśród gwiazd <03556>, stąd będę wprowadzi cię w dół <03381> ( 08686), mówi <05002> (08803) Pan <03068>.                                                                                        
L02 2 Ab 1:4 Choćbyś wzniósł się jak orzeł, i choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo - stamtąd Ja strącę ciebie - wyrocznia Pana.
L03 3 Ab 1:4 אִם־ תַּגְבִּ֣יהַּ כַּנֶּ֔שֶׁר וְאִם־ בֵּ֥ין כּֽוֹכָבִ֖ים שִׂ֣ים קִנֶּ֑ךָ מִשָּׁ֥ם אוֹרִֽידְךָ֖ נְאֻם־ יְהוָֽה׃
L04 4 Ab 1:4 אִם־ תַּגְבִּ֣יהַּ כַּ/נֶּ֔שֶׁר וְ/אִם־ בֵּ֥ין כּֽוֹכָבִ֖ים שִׂ֣ים קִנֶּ֑/ךָ מִ/שָּׁ֥ם אוֹרִֽידְ/ךָ֖ נְאֻם־ יְהוָֽה׃
L05 5 Ab 1:4 im- tag•<Bi>•a kan•<Ne>•szer, we•'im- ben ko•cha•<wim> sim kin•<Ne>•cha; misz•<szam> o•ri•de•<Cha> ne•'um- <jah>•we.
L06 6 Ab 1:4 H0518H0518 H1361H1361 H5404H5404 H0518H0518 H0996H0996 H3556H3556 H7760H7760 H7064H7064 H8033H8033 H3381H3381 H5002H5002 H3068H3068
L07 7 Ab 1:4 lo exalt eagle lo among star appoint nest in it descend said Jehovah
L08 8 Ab 1:4 lo orzeł lo wśród gwiazda powołać gniazdo schodzić powiedział
L09 9 Ab 1:4 Though Though thou exalt [thyself] as the eagle Though among among the stars and though thou set thy nest there thence will I bring thee down saith the LORD
L10 10 Ab 1:4 Chociaż Chociaż ty wywyższyć [Siebie samego] jak orzeł Chociaż wśród wśród gwiazd i choć ty ustaw twoje gniazdo tam stamtąd zabrać cię w dół mówi Pan
L11 11 Ab 1:4 im- tag·Bi·ah kan·Ne·sher, ve·'im- bein ko·cha·Vim sim kin·Ne·cha; mish·Sham o·ri·de·Cha ne·'um- Yah·weh.
L12 12 Ab 1:4 im - Tag Bi a Kan ne szer we im - Ben Ko cha wim sim qin ne cha misz szam o rid cha ne um - jhwh(a do naj)      
L13 13 Ab 1:4 ´im-TagBîªh Kanneºšer wü´im-Bên Kô|käbîm Sîm qinneºkä miššäm ´ôrî|dkä nü´um-yhwh(´ädönäy)      
L14 14 Ab 1:4 1042/1068 33/34 24/26 1043/1068 388/406 36/37 545/581 12/13 822/832 369/378 333/376 5913/6220
L15 15 Ab 1:4 Though thou exalt [thyself] as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the LORD.
L16 16 Ab 1:4  4 Though thou exalt <01361> (08686) thyself as the eagle <05404>, and though thou set <07760> (08800) thy nest <07064> among the stars <03556>, thence will I bring thee down <03381> (08686), saith <05002> (08803) the LORD <03068>.
L01 1 Ab 1:5   Ab 1:5  5 Jeśli złodzieje <01590> przyszedł <0935> (08804) do ciebie, jeśli złodzieje <07703> (08802) w nocy <03915>, (jak ty odciąć <01820> (08738)!) Nie ukradli < 01589> (08799) póki nie dość <01767>? jeśli grapegatherers <01219> (08802) przyszedł <0935> (08804) do ciebie, nie pozostawiają <07604> (08686) kilka winogron <05955>?                                                                                
L02 2 Ab 1:5 Jeśli złodzieje wtargną do ciebie albo rabusie w nocy, jakże bardzo zostaniesz złupiony! Czyż nie zrabują, ile tylko zdołają? Jeżeli winobrańcy przychodzą do ciebie, czyż zostawią cokolwiek?
L03 3 Ab 1:5 אִם־ גַּנָּבִ֤ים בָּאֽוּ־ לְךָ֙ אִם־ שׁ֣וֹדְדֵי לַ֔יְלָה אֵ֣יךְ נִדְמֵ֔יתָה הֲל֥וֹא יִגְנְב֖וּ דַּיָּ֑ם אִם־ בֹּֽצְרִים֙ בָּ֣אוּ לָ֔ךְ הֲל֖וֹא יַשְׁאִ֥ירוּ עֹלֵלֽוֹת׃
L04 4 Ab 1:5 אִם־ גַּנָּבִ֤ים בָּאֽוּ־ לְ/ךָ֙ אִם־ שׁ֣וֹדְדֵי לַ֔יְלָה אֵ֣יךְ נִדְמֵ֔יתָה הֲ/ל֥וֹא יִגְנְב֖וּ דַּיָּ֑/ם אִם־ בֹּֽצְרִים֙ בָּ֣אוּ לָ֔/ךְ הֲ/ל֖וֹא יַשְׁאִ֥ירוּ עֹלֵלֽוֹת׃
L05 5 Ab 1:5 im- gan•na•<wim> ba•'u- le•<Cha> im- <szod>•de <Laj>•la, 'ech nid•<Me>•ta, ha•<Lo> jig•ne•<wu> dai•<jam>; im- bo•ce•<Rim> <Ba>•'u <Lach>, ha•<Lo> jasz•'<I>•ru o•le•<Lot>.
L06 6 Ab 1:5 H0518H0518 H1590H1590 H0935H0935 H0000 H0518H0518 H7703H7703 H3915H3915 H0349H0349 H1820H1820 H3808H3808 H1589H1589 H1767H1767 H0518H0518 H1219H1219 H0935H0935 H0000 H3808H3808 H7604H7604 H5955H5955
L07 7 Ab 1:5 lo thief abide lo dead night  how cease before carry away able lo cut off abide before leave grapes
L08 8 Ab 1:5 lo złodziej lo martwy noc jak zaprzestać przed w stanie lo przed pozostawiać winogrona
L09 9 Ab 1:5 If If thieves came If to thee if robbers by night how (how art thou cut off not ) would they not have stolen had If gatherers came not to thee would they not leave grapes
L10 10 Ab 1:5 Jeśli Jeśli złodzieje przyszedł Jeśli do ciebie, jeśli złodzieje w nocy jak (Jak ty odcięty nie ) Nie ukradli miał Jeśli zbieracze przyszedł nie do ciebie nie opuszczą winogrona
L11 11 Ab 1:5 im- gan·na·Vim ba·'u- le·Cha im- Shod·dei Lay·lah, 'eich nid·Mei·tah, ha·Lo yig·ne·Vu dai·Yam; im- bo·tze·Rim Ba·'u Lach, ha·Lo yash·'I·ru o·le·Lot.
L12 12 Ab 1:5 im - Gan na wim Ba u - le cha im - szo de de laj la ech nid me ta ha lo jig ne wu Daj jam im - Boc rim Ba u lach ha lo ja szi ru o le lot
L13 13 Ab 1:5 ´im-Gannäbîm Bä´û|-lükä ´im-šôºdüdê laºylâ ´êk nidmêºtâ hálô´ yignübû Dayyäm ´im-Bö|crîm B亴û läk hálô´ yaš´îºrû `ölëlôt
L14 14 Ab 1:5 1044/1068 15/16 2481/2550 6374/6522 1045/1068 50/56 225/231 79/82 14/15 4991/5164 39/40 35/40 1046/1068 36/37 2482/2550 6375/6522 4992/5164 128/133 5/6
L15 15 Ab 1:5 If thieves came to thee, if robbers by night, (how art thou cut off!) would they not have stolen till they had enough? if the grapegatherers came to thee, would they not leave [some] grapes?
L16 16 Ab 1:5  5 If thieves <01590> came <0935> (08804) to thee, if robbers <07703> (08802) by night <03915>, (how art thou cut off <01820> (08738)!) would they not have stolen <01589> (08799) till they had enough <01767>? if the grapegatherers <01219> (08802) came <0935> (08804) to thee, would they not leave <07604> (08686) some grapes <05955>?
L01 1 Ab 1:6   Ab 1:6  6 Jak są rzeczy Ezawa <06215> przeszukiwane OUT <02664> (08738)! Jak są jego ukryte <04710> rzeczy starał się <01158> (08738)!                                                                                                
L02 2 Ab 1:6 Jakże mocno obszukają Ezawa; przetrząsną jego tajemne skarbce!
L03 3 Ab 1:6 אֵ֚יךְ נֶחְפְּשׂ֣וּ עֵשָׂ֔ו נִבְע֖וּ מַצְפֻּנָֽיו׃
L04 4 Ab 1:6 אֵ֚יךְ נֶחְפְּשׂ֣וּ עֵשָׂ֔ו נִבְע֖וּ מַצְפֻּנָֽי/ו׃
L05 5 Ab 1:6 'ech nech•pe•<Su> 'e•<Saw>, niw•'<U> mac•pu•<Naw>.
L06 6 Ab 1:6 H0349H0349 H2664H2664 H6215H6215 H1158H1158 H4710H4710
L07 7 Ab 1:6 how change Esau cause hidden thing
L08 8 Ab 1:6 jak zmiana
L09 9 Ab 1:6 how searched out How are [the things] of Esau things sought up [how] are his hidden
L10 10 Ab 1:6 jak przeszukiwane się Jak się [rzeczy] Ezawa rzeczy starał się [Jak] są jego ukryte
L11 11 Ab 1:6 'eich nech·pe·Su 'e·Sav, niv·'U matz·pu·Nav.
L12 12 Ab 1:6 ech neH Pe su e saw ni wu mac Pu naw
L13 13 Ab 1:6 ´êk neHPüSû `ëSäw nib`û macPùnäyw
L14 14 Ab 1:6 80/82 22/23 89/97 5/5 1/1
L15 15 Ab 1:6 How are [the things] of Esau searched out! [how] are his hidden things sought up!
L16 16 Ab 1:6  6 How are the things of Esau <06215> searched out <02664> (08738)! how are his hidden <04710> things sought up <01158> (08738)!
L01 1 Ab 1:7   Ab 1:7  7 Wszyscy mężczyźni <0582> twego konfederacji <01285> przyniosły <07971> (08765) ci nawet do granicy <01366>: mężczyźni <0582>, które były w pokoju <07965> z ciebie nie oszukał <05377> ( 08689) ciebie, i zwyciężył <03201> (08804) przeciwko tobie ci, którzy jedzą chleb twój <03899> położyli <07760> (08799) rana <04204> w tobie jest zrozumienie żaden <08394> w nim.                                                                            
L02 2 Ab 1:7 Aż do granicy pędzić cię będą. Wszyscy sprzymierzeńcy cię zwiodą. Oszukają cię przyjaciele twoi. Ci, którzy jedzą chleb twój, zastawią sidła pod twoje nogi. Nie ma on roztropności.
L03 3 Ab 1:7 עַֽד־ הַגְּב֣וּל שִׁלְּח֗וּךָ כֹּ֚ל אַנְשֵׁ֣י בְרִיתֶ֔ךָ הִשִּׁיא֛וּךָ יָכְל֥וּ לְךָ֖ אַנְשֵׁ֣י שְׁלֹמֶ֑ךָ לַחְמְךָ֗ יָשִׂ֤ימוּ מָזוֹר֙ תַּחְתֶּ֔יךָ אֵ֥ין תְּבוּנָ֖ה בּֽוֹ׃
L04 4 Ab 1:7 עַֽד־ הַ/גְּב֣וּל שִׁלְּח֗וּ/ךָ כֹּ֚ל אַנְשֵׁ֣י בְרִיתֶ֔/ךָ הִשִּׁיא֛וּ/ךָ יָכְל֥וּ לְ/ךָ֖ אַנְשֵׁ֣י שְׁלֹמֶ֑/ךָ לַחְמְ/ךָ֗ יָשִׂ֤ימוּ מָזוֹר֙ תַּחְתֶּ֔י/ךָ אֵ֥ין תְּבוּנָ֖ה בּֽ/וֹ׃
L05 5 Ab 1:7 ad- hag•ge•<wul> szil•le•<Chu>•cha, kol 'an•<sze> we•ri•<Te>•cha, hisz•szi•'<U>•cha ja•che•<Lu> le•<Cha> 'an•<sze> sze•lo•<Me>•cha; lach•me•<Cha>, ja•<Si>•mu ma•zOr tach•<Te>•cha, 'en te•wu•<Na> bo.
L06 6 Ab 1:7 H5704H5704 H1366H1366 H7971H7971 H3605H3605 H0582H0582 H1285H1285 H5377H5377 H3201H3201 H0000 H0582H0582 H7965H7965 H3899H3899 H7760H7760 H4204H4204 H8478H8478 H0369H0369 H8394H8394 H0000
L07 7 Ab 1:7 against border forsake all manner another confederacy beguile be able another favor bread appoint wound Thahash else fruit
L08 8 Ab 1:7 przed granica zapierać się inny inny faworyzować chleb powołać rana więcej owoc
L09 9 Ab 1:7 forth thee [even] to the border have brought All All the men of thy confederacy with thee have deceived thee [and] prevailed the men that were at peace against thee [they that eat] thy bread have laid a wound Thahash else under thee [there is] none understanding
L10 10 Ab 1:7 naprzód ci [nawet] na granicy przyniosły Wszystko Wszyscy mężczyźni twego konfederacji z ciebie nie oszukał ci [i] zwyciężył mężczyźni które były w pokoju przeciwko tobie [oni, że jeść] twój chleb położyli rana Thahash więcej pod ciebie [jest] zrozumienie żaden
L11 11 Ab 1:7 ad- hag·ge·Vul shil·le·Chu·cha, kol 'an·Shei ve·ri·Te·cha, hish·shi·'U·cha ya·che·Lu le·Cha 'an·Shei she·lo·Me·cha; lach·me·Cha, ya·Si·mu ma·zOr tach·Tei·cha, 'ein te·vu·Nah bo.
L12 12 Ab 1:7 ad - haG Ge wul szil le Hu cha Kol an sze we ri te cha hisz szi u cha jach lu le cha an sze sze lo me cha laH me cha ja si mu ma zor TaH Te cha en Te wu na Bo
L13 13 Ab 1:7 `a|d-haGGübûl šillüHûºkä Köl ´anšê bürîteºkä hiššî´ûºkä yäklû lükä ´anšê šülömeºkä laHmükä yäSîºmû mäzôr TaHTʺkä ´ên Tübûnâ
L14 14 Ab 1:7 1223/1259 236/240 829/847 5288/5415 215/222 276/284 15/15 188/191 6376/6522 216/222 225/237 293/295 546/581 1/1 485/498 752/786 40/41 6377/6522
L15 15 Ab 1:7 All the men of thy confederacy have brought thee [even] to the border: the men that were at peace with thee have deceived thee, [and] prevailed against thee; [they that eat] thy bread have laid a wound under thee: [there is] none understanding in him.
L16 16 Ab 1:7  7 All the men <0582> of thy confederacy <01285> have brought <07971> (08765) thee even to the border <01366>: the men <0582> that were at peace <07965> with thee have deceived <05377> (08689) thee, and prevailed <03201> (08804) against thee; they that eat thy bread <03899> have laid <07760> (08799) a wound <04204> under thee: there is none understanding <08394> in him.
L01 1 Ab 1:8   Ab 1:8  8 Czyż nie mam w tym dniu <03117>, mówi <05002> (08803) Pan <03068>, a nawet zniszczyć <06> (08689) mądrzy <02450> ludzi z Edomu <0123> i zrozumienie <08394> z mocowaniem <02022> Ezawa <06215>?                                                                                          
L02 2 Ab 1:8 Czyż nie stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że wygubię mądrych z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa?
L03 3 Ab 1:8 הֲל֛וֹא בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא נְאֻם יְהוָ֑ה וְהַאֲבַדְתִּ֤י חֲכָמִים֙ מֵֽאֱד֔וֹם וּתְבוּנָ֖ה מֵהַ֥ר עֵשָֽׂו׃
L04 4 Ab 1:8 הֲ/ל֛וֹא בַּ/יּ֥וֹם הַ/ה֖וּא נְאֻם יְהוָ֑ה וְ/הַאֲבַדְתִּ֤י חֲכָמִים֙ מֵֽ/אֱד֔וֹם וּ/תְבוּנָ֖ה מֵ/הַ֥ר עֵשָֽׂו׃
L05 5 Ab 1:8 ha•<Lo> bai•<jom> ha•<Hu> ne•'um <jah>•we; we•ha•'a•wad•<Ti> cha•cha•<Mim> me•'e•<Dom>, u•te•wu•<Na> me•<Har> 'e•<Saw>.
L06 6 Ab 1:8 H3808H3808 H3117H3117 H1931H1931 H5002H5002 H3068H3068 H0006H0006 H2450H2450 H0123H0123 H8394H8394 H2022H2022 H6215H6215
L07 7 Ab 1:8 before age he said Jehovah break cunning  Edom fruit hill  Esau
L08 8 Ab 1:8 przed wiek on powiedział złamać owoc wzgórze
L09 9 Ab 1:8 not Shall I not in that day he saith the LORD even destroy the wise [men] out of Edom and understanding out of the mount Esau
L10 10 Ab 1:8 nie Czyż nie mam w tym dniu on mówi Pan nawet zniszczyć mądry [Ludzie] z Edomu i zrozumienie z mocowaniem Ezaw
L11 11 Ab 1:8 ha·Lo bai·Yom ha·Hu ne·'um Yah·weh; ve·ha·'a·vad·Ti cha·cha·Mim me·'e·Dom, u·te·vu·Nah me·Har 'e·Sav.
L12 12 Ab 1:8 ha lo Baj jom ha hu ne um jhwh(a do naj) we ha a wad Ti Ha cha mim me e dom u te wu na me har e saw
L13 13 Ab 1:8 hálô´ Bayyôm hahû´ nü´ùm yhwh(´ädönäy) wüha´ábadTî Hákämîm më|´édôm ûtübûnâ mëhar `ëSäw
L14 14 Ab 1:8 4993/5164 2190/2302 1788/1867 334/376 5914/6220 172/183 137/137 99/100 41/41 509/546 90/97
L15 15 Ab 1:8 Shall I not in that day, saith the LORD, even destroy the wise [men] out of Edom, and understanding out of the mount of Esau?
L16 16 Ab 1:8  8 Shall I not in that day <03117>, saith <05002> (08803) the LORD <03068>, even destroy <06> (08689) the wise <02450> men out of Edom <0123>, and understanding <08394> out of the mount <02022> of Esau <06215>?
L01 1 Ab 1:9   Ab 1:9  9 i twój potężny <01368> ludzie, O Teman <08487>, są przerażeni <02865> (08804), do końca, że ​​każdy jeden <0376> w górze <02022> Ezawa <06215> mogą zostać obcięte < 03772> (08735) poprzez ubój <06993>.                                                                                          
L02 2 Ab 1:9 I porażeni zostaną mocarze twoi, Temanie! Albowiem wycięty zostanie [wszelki] człowiek z góry Ezawa - z powodu zbrodni.
L03 3 Ab 1:9 וְחַתּ֥וּ גִבּוֹרֶ֖יךָ תֵּימָ֑ן לְמַ֧עַן יִכָּֽרֶת־ אִ֛ישׁ מֵהַ֥ר עֵשָׂ֖ו מִקָּֽטֶל׃
L04 4 Ab 1:9 וְ/חַתּ֥וּ גִבּוֹרֶ֖י/ךָ תֵּימָ֑ן לְמַ֧עַן יִכָּֽרֶת־ אִ֛ישׁ מֵ/הַ֥ר עֵשָׂ֖ו מִ/קָּֽטֶל׃
L05 5 Ab 1:9 we•chat•<Tu> gib•bo•<Re>•cha te•<Man>; le•<Ma>•'an jik•ka•ret- 'isz me•<Har> 'e•<Saw> mik•<Ka>•tel.
L06 6 Ab 1:9 H2865H2865 H1368H1368 H8487H8487 H4616H4616 H3772H3772 H0376H0376 H2022H2022 H6215H6215 H6993H6993
L07 7 Ab 1:9 abolish champion south because of be chewed great hill  Esau slaughter
L08 8 Ab 1:9 mistrz południe z powodu wielki wzgórze ubój
L09 9 Ab 1:9 shall be dismayed And thy mighty [men] O Teman because of may be cut off to the end that every one of the mount of Esau by slaughter
L10 10 Ab 1:9 będą przerażeni I twój potężny [Mężczyźni] O Teman z powodu mogą zostać obcięte do końca, że ​​każdy z mocowaniem Ezawa poprzez ubój
L11 11 Ab 1:9 ve·chat·Tu gib·bo·Rei·cha tei·Man; le·Ma·'an yik·ka·ret- 'ish me·Har 'e·Sav mik·Ka·tel.
L12 12 Ab 1:9 we HaT Tu giB Bo re cha Te man le ma an jiK Ka ret - isz me har e saw miq qa tel  
L13 13 Ab 1:9 wüHaTTû giBBôrʺkä Têmän lümaº`an yiKKä|ret-´îš mëhar `ëSäw miqq了el  
L14 14 Ab 1:9 49/51 152/158 10/11 266/272 263/288 1958/2004 510/546 91/97 1/1
L15 15 Ab 1:9 And thy mighty [men], O Teman, shall be dismayed, to the end that every one of the mount of Esau may be cut off by slaughter.
L16 16 Ab 1:9  9 And thy mighty <01368> men, O Teman <08487>, shall be dismayed <02865> (08804), to the end that every one <0376> of the mount <02022> of Esau <06215> may be cut off <03772> (08735) by slaughter <06993>.
L01 1 Ab 1:10   Ab 1:10  10 Dla twojej przemocy <02555> przeciw bratu twemu <0251> Jakub <03290> wstyd <0955> obejmuje <03680> (08762) ciebie, a będziesz odcięty <03772> (08738) na zawsze <05769>.                                                                                            
L02 2 Ab 1:10 Z powodu gwałtu wobec brata twego, Jakuba, okryje cię hańba i wycięty zostaniesz na wieki.
L03 3 Ab 1:10 מֵחֲמַ֛ס אָחִ֥יךָ יַעֲקֹ֖ב תְּכַסְּךָ֣ בוּשָׁ֑ה וְנִכְרַ֖תָּ לְעוֹלָֽם׃
L04 4 Ab 1:10 מֵ/חֲמַ֛ס אָחִ֥י/ךָ יַעֲקֹ֖ב תְּכַסְּ/ךָ֣ בוּשָׁ֑ה וְ/נִכְרַ֖תָּ לְ/עוֹלָֽם׃
L05 5 Ab 1:10 me•cha•<Mas> 'a•<Chi>•cha ja•'a•<Ko> te•chas•se•<Cha> wu•<sza>; we•nich•<Ra>•ta le•'o•<Lam>.
L06 6 Ab 1:10 H2555H2555 H0251H0251 H3290H3290 H3680H3680 H0955H0955 H3772H3772 H5769H5769
L07 7 Ab 1:10 cruel another Jacob clad self shame be chewed alway
L08 8 Ab 1:10 okrutny inny wstyd
L09 9 Ab 1:10 For [thy] violence against thy brother Jacob shall cover shame thee and thou shalt be cut off for ever
L10 10 Ab 1:10 Do [swego] przemocy przeciwko swemu bratu Jakub obejmuje wstyd ciebie i ty będziesz odcięty na zawsze
L11 11 Ab 1:10 me·cha·Mas 'a·Chi·cha ya·'a·Ko te·chas·se·Cha vu·Shah; ve·nich·Ra·ta le·'o·Lam.
L12 12 Ab 1:10 me Ha mas a Hi cha ja a qow Te chas se cha wu sza we nich raT Ta le o lam
L13 13 Ab 1:10 mëHámas ´äHîºkä ya`áqöb Tükassükä bûšâ wünikraºTTä lü`ôläm
L14 14 Ab 1:10 50/60 622/630 331/349 143/151 3/4 264/288 426/438
L15 15 Ab 1:10 For [thy] violence against thy brother Jacob shame shall cover thee, and thou shalt be cut off for ever.
L16 16 Ab 1:10  10 For thy violence <02555> against thy brother <0251> Jacob <03290> shame <0955> shall cover <03680> (08762) thee, and thou shalt be cut off <03772> (08738) for ever <05769>.
L01 1 Ab 1:11   Ab 1:11  11 W dzień <03117>, które ty stoodest <05975> (08800) z drugiej strony, w ciągu dnia <03117>, że obcy <02114> (08801) zabrany do niewoli <07617> (08800) jego siły <02428> , a obcokrajowcy <05237> wszedł <0935> (08804) do jego bram <08179>, a cast <03032> (08804) partie <01486> w Jerozolimie <03389>, nawet ty byłeś jednym <0259> z nich.                                                                              
L02 2 Ab 1:11 W dniu, gdy stanąłeś przeciwko niemu, w dniu, gdy wrogowie w niewolę brali jego wojska, a cudzoziemcy wkraczali w jego bramy i o Jerozolimę los rzucali - także ty byłeś jak jeden z nich.
L03 3 Ab 1:11 בְּיוֹם֙ עֲמָֽדְךָ֣ מִנֶּ֔גֶד בְּי֛וֹם שְׁב֥וֹת זָרִ֖ים חֵיל֑וֹ וְנָכְרִ֞ים בָּ֣אוּ [שַׁעֲרֹו כ] (שְׁעָרָ֗יו ק) וְעַל־ יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ יַדּ֣וּ גוֹרָ֔ל גַּם־ אַתָּ֖ה כְּאַחַ֥ד מֵהֶֽם׃
L04 4 Ab 1:11 בְּ/יוֹם֙ עֲמָֽדְ/ךָ֣ מִ/נֶּ֔גֶד בְּ/י֛וֹם שְׁב֥וֹת זָרִ֖ים חֵיל֑/וֹ וְ/נָכְרִ֞ים בָּ֣אוּ שער/ו שְׁעָרָ֗י/ו וְ/עַל־ יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ יַדּ֣וּ גוֹרָ֔ל גַּם־ אַתָּ֖ה כְּ/אַחַ֥ד מֵ/הֶֽם׃
L05 5 Ab 1:11 be•jOm 'a•ma•de•<Cha> min•<Ne>•ged, be•<jom> sze•<wot> za•<Rim> che•<Lo>; we•na•che•<Rim> <Ba>•'u [sza•'a•row ch] (sze•'a•<Raw>, k) we•'al- je•ru•sza•<Lim> jad•<Du> go•<Ral>, gam- 'at•<Ta> ke•'a•<Chad> me•<Hem>.
L06 6 Ab 1:11 H3117H3117 H5975H5975 H5048H5048 H3117H3117 H7617H7617 H2114H2114 H2428H2428 H5237H5237 H0935H0935 H5921H5921 H3389H3389 H3032H3032 H1486H1486 H1571H1571 H0859H0859 H0259H0259 H1992H1992
L07 7 Ab 1:11 age abide  about age bring away another able alien abide gate above Jerusalem cast lot again you a like
L08 8 Ab 1:11 wiek o wiek inny w stanie obcy brama powyżej rzucać partia ponownie ty jak
L09 9 Ab 1:11 In the day that thou stoodest On on the other side in the day carried away captive that the strangers his forces and foreigners entered gate for upon Jerusalem and cast lots again you even thou [wast] as one do
L10 10 Ab 1:11 W dniu że ty stoodest Na po drugiej stronie w dzień zabrany do niewoli że obcy jego siły i cudzoziemców wszedł brama dla na Jerozolimę i żeliwa wiele ponownie ty nawet ty [byłeś] jako jeden zrobić
L11 11 Ab 1:11 be·yOm 'a·ma·de·Cha min·Ne·ged, be·Yom she·Vot za·Rim chei·Lo; ve·na·che·Rim Ba·'u [sha·'a·rov ch] (she·'a·Rav, k) ve·'al- ye·ru·sha·Lim yad·Du go·Ral, gam- 'at·Tah ke·'a·Chad me·Hem.
L12 12 Ab 1:11 Be jom a mad cha min ne ged Be jom sze wot za rim He lo we noch rim Ba u (sza a ro) [sze a raw] we al - je ru sza la im jaD Du go ral Gam - aT Ta Ke a Had me hem
L13 13 Ab 1:11 Büyôm `ámä|dkä minneºged Büyôm šübôt zärîm Hêlô wünokrîm B亴û (ša`árô) [šü`äräyw] wü`al-yürûšälaºim yaDDû gôräl Gam-´aTTâ Kü´aHad mëhem
L14 14 Ab 1:11 2191/2302 500/523 148/150 2192/2302 48/48 77/77 216/224 43/45 2483/2550 1/1 5540/5759 587/643 2/3 72/77 739/768 1039/1080 939/961 795/820
L15 15 Ab 1:11 In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou [wast] as one of them.
L16 16 Ab 1:11  11 In the day <03117> that thou stoodest <05975> (08800) on the other side, in the day <03117> that the strangers <02114> (08801) carried away captive <07617> (08800) his forces <02428>, and foreigners <05237> entered <0935> (08804) into his gates <08179>, and cast <03032> (08804) lots <01486> upon Jerusalem <03389>, even thou wast as one <0259> of them.
L01 1 Ab 1:12   Ab 1:12  12 Ale ty nie shouldest szukały <07200> (08799) w dniu <03117> brata twego <0251> w dzień <03117>, że stał się obcy <05235>, ani ty nie cieszyli shouldest <08055> (08799 ) nad dziećmi <01121> Judy <03063> w ciągu dnia <03117> z ich zniszczeniem <06> (08800); ani shouldest ty mówiłem <06310> dumnie <01431> (08686) w ciągu dnia <03117> z cierpienie <06869>.                                                                              
L02 2 Ab 1:12 Nie ciesz się widokiem brata twego w dzień jego nieszczęścia! I nie wyśmiewaj się z synów Judy w dzień ich upadku! I nie pysznij się chełpliwymi słowami w dzień ucisku!
L03 3 Ab 1:12 וְאַל־ תֵּ֤רֶא בְיוֹם־ אָחִ֙יךָ֙ בְּי֣וֹם נָכְר֔וֹ וְאַל־ תִּשְׂמַ֥ח לִבְנֵֽי־ יְהוּדָ֖ה בְּי֣וֹם אָבְדָ֑ם וְאַל־ תַּגְדֵּ֥ל פִּ֖יךָ בְּי֥וֹם צָרָֽה׃
L04 4 Ab 1:12 וְ/אַל־ תֵּ֤רֶא בְ/יוֹם־ אָחִ֙י/ךָ֙ בְּ/י֣וֹם נָכְר֔/וֹ וְ/אַל־ תִּשְׂמַ֥ח לִ/בְנֵֽי־ יְהוּדָ֖ה בְּ/י֣וֹם אָבְדָ֑/ם וְ/אַל־ תַּגְדֵּ֥ל פִּ֖י/ךָ בְּ/י֥וֹם צָרָֽה׃
L05 5 Ab 1:12 we•'al- <Te>•re we•jom- 'a•<Chi>•cha be•<jom> na•che•<Ro>, we•'al- tis•<Mach> liw•ne- je•hu•<Da> be•<jom> 'a•we•<Dam>; we•'al- tag•<Del> <Pi>•cha be•<jom> ca•<Ra>.
L06 6 Ab 1:12 H0408H0408 H7200H7200 H3117H3117 H0251H0251 H3117H3117 H5237H5237 H0408H0408 H8055H8055 H1121H1121 H3063H3063 H3117H3117 H0006H0006 H0408H0408 H1431H1431 H6310H6310 H3117H3117 H6869H6869
L07 7 Ab 1:12 nay advise self age another age alien nay cheer up afflicted Judah age break nay advance according age adversary
L08 8 Ab 1:12 wiek inny wiek obcy rozweselić wiek złamać awansować zgodnie wiek
L09 9 Ab 1:12 not But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day alien not neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction nay proudly neither shouldest thou have spoken in the day of distress
L10 10 Ab 1:12 nie Ale ty nie shouldest nie wyglądały w dniu z bratem w dzień obcy nie ani shouldest ty nie cieszyli nad dziećmi Judy w dzień ich zniszczenia ba dumnie ani shouldest ty mówiłem w dzień z trudnej sytuacji
L11 11 Ab 1:12 ve·'al- Te·re ve·yom- 'a·Chi·cha be·Yom na·che·Ro, ve·'al- tis·Mach liv·nei- ye·hu·Dah be·Yom 'a·ve·Dam; ve·'al- tag·Del Pi·cha be·Yom tza·Rah.
L12 12 Ab 1:12 we al - Te re we jom - a Hi cha Be jom noch ro we al - Tis maH liw ne - je hu da Be jom ow dam we al - Tag Del Pi cha Be jom ca ra
L13 13 Ab 1:12 wü´al-Tëºre´ büyôm-´äHîºkä Büyôm nokrô wü´al-TiSmaH libnê|-yühûdâ Büyôm ´obdäm wü´al-TagDël Pîºkä Büyôm cärâ
L14 14 Ab 1:12 696/725 1252/1296 2193/2302 623/630 2194/2302 44/45 697/725 142/148 4874/4921 781/818 2195/2302 173/183 698/725 107/114 481/497 2196/2302 66/73
L15 15 Ab 1:12 But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day that he became a stranger; neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction; neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress.
L16 16 Ab 1:12  12 But thou shouldest not have looked <07200> (08799) on the day <03117> of thy brother <0251> in the day <03117> that he became a stranger <05235>; neither shouldest thou have rejoiced <08055> (08799) over the children <01121> of Judah <03063> in the day <03117> of their destruction <06> (08800); neither shouldest thou have spoken <06310> proudly <01431> (08686) in the day <03117> of distress <06869>.
L01 1 Ab 1:13   Ab 1:13  13 abyś nie weszły <0935> (08799) do bramy <08179> z moich ludzi <05971> w ciągu dnia <03117> z jego klęski <0343>, tak, ty nie shouldest szukały <07200> (08799) na ich nieszczęście <07451> w ciągu dnia <03117> z jego klęski <0343>, ani położyli <07971> (08799) ręce na ich istoty <02428> w ciągu dnia <03117> z jego klęski <0343>;                                                                                
L02 2 Ab 1:13 Nie wdzieraj się w bramę ludu mojego w dzień jego klęski! Nie ciesz się także ty widokiem jego nieszczęścia w dzień jego klęski! I nie wyciągaj rąk po jego bogactwa w dzień jego klęski!
L03 3 Ab 1:13 אַל־ תָּב֤וֹא בְשַֽׁעַר־ עַמִּי֙ בְּי֣וֹם אֵידָ֔ם אַל־ תֵּ֧רֶא גַם־ אַתָּ֛ה בְּרָעָת֖וֹ בְּי֣וֹם אֵיד֑וֹ וְאַל־ תִּשְׁלַ֥חְנָה בְחֵיל֖וֹ בְּי֥וֹם אֵידֽוֹ׃
L04 4 Ab 1:13 אַל־ תָּב֤וֹא בְ/שַֽׁעַר־ עַמִּ/י֙ בְּ/י֣וֹם אֵידָ֔/ם אַל־ תֵּ֧רֶא גַם־ אַתָּ֛ה בְּ/רָעָת֖/וֹ בְּ/י֣וֹם אֵיד֑/וֹ וְ/אַל־ תִּשְׁלַ֥חְנָה בְ/חֵיל֖/וֹ בְּ/י֥וֹם אֵידֽ/וֹ׃
L05 5 Ab 1:13 al- ta•<wo> we•sza•'ar- 'am•<Mi> be•<jom> 'e•<Dam>, al- <Te>•re gam- 'at•<Ta> be•ra•'a•<To> be•<jom> e•<Do>; we•'al- tisz•<Lach>•na we•che•<Lo> be•<jom> e•<Do>.
L06 6 Ab 1:13 H0408H0408 H0935H0935 H8179H8179 H5971H5971 H3117H3117 H0343H0343 H0408H0408 H7200H7200 H1571H1571 H0859H0859 H7451H7451 H3117H3117 H0343H0343 H0408H0408 H7971H7971 H2428H2428 H3117H3117 H0343H0343
L07 7 Ab 1:13 nay abide gate folk age calamity nay advise self again you adversity age calamity nay forsake able age calamity
L08 8 Ab 1:13 brama ludowy wiek ponownie ty wiek zapierać się w stanie wiek
L09 9 Ab 1:13 not Thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity not yea thou shouldest not have looked Yes you on their affliction in the day of their calamity not nor have laid [hands] on their substance in the day of their calamity
L10 10 Ab 1:13 nie nie wchodź w bramie moich ludzi w dzień z jego klęski nie tak ty nie shouldest nie wyglądały Tak ty na ich niedoli w dzień z jego klęski nie ani położyli [Ręce] na ich istoty w dzień z jego klęski
L11 11 Ab 1:13 al- ta·Vo ve·sha·'ar- 'am·Mi be·Yom 'ei·Dam, al- Te·re gam- 'at·Tah be·ra·'a·To be·Yom ei·Do; ve·'al- tish·Lach·nah ve·chei·Lo be·Yom ei·Do.
L12 12 Ab 1:13 al - Ta wo we sza ar - am mi Be jom e dam al - Te re gam - aT Ta Be ra a to Be jom e do we al - Tisz laH na we He lo Be jom e do
L13 13 Ab 1:13 ´al-Täbô´ büša|`ar-`ammî Büyôm ´êdäm ´al-Tëºre´ gam-´aTTâ Bürä`ätô Büyôm ´êdô wü´al-TišlaºHnâ büHêlô Büyôm ´êdô
L14 14 Ab 1:13 699/725 2484/2550 363/373 1802/1866 2197/2302 22/24 700/725 1253/1296 740/768 1040/1080 636/665 2198/2302 23/24 701/725 830/847 217/224 2199/2302 24/24
L15 15 Ab 1:13 Thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity; yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid [hands] on their substance in the day of their calamity;
L16 16 Ab 1:13  13 Thou shouldest not have entered <0935> (08799) into the gate <08179> of my people <05971> in the day <03117> of their calamity <0343>; yea, thou shouldest not have looked <07200> (08799) on their affliction <07451> in the day <03117> of their calamity <0343>, nor have laid <07971> (08799) hands on their substance <02428> in the day <03117> of their calamity <0343>;
L01 1 Ab 1:14   Ab 1:14  14 Ani shouldest ty nie stał <05975> (08799) w rozdrożu <06563>, aby odciąć <03772> (08687) tych jego że uszły <06412>, ani shouldest ty wydały się <05462> (08686) tych jego, że nie pozostanie <08300> w ciągu dnia <03117> z rozpaczy <06869>.                                                                                        
L02 2 Ab 1:14 I nie stawaj na rozstaju dróg dla wygubienia jego ocalonych! Ani nie wydawaj pozostałych z niego przy życiu w dzień ucisku!
L03 3 Ab 1:14 וְאַֽל־ תַּעֲמֹד֙ עַל־ הַפֶּ֔רֶק לְהַכְרִ֖ית אֶת־ פְּלִיטָ֑יו וְאַל־ תַּסְגֵּ֥ר שְׂרִידָ֖יו בְּי֥וֹם צָרָֽה׃
L04 4 Ab 1:14 וְ/אַֽל־ תַּעֲמֹד֙ עַל־ הַ/פֶּ֔רֶק לְ/הַכְרִ֖ית אֶת־ פְּלִיטָ֑י/ו וְ/אַל־ תַּסְגֵּ֥ר שְׂרִידָ֖י/ו בְּ/י֥וֹם צָרָֽה׃
L05 5 Ab 1:14 we•'al- ta•'a•<Mod> al- hap•<Pe>•rek, le•hach•<Rit> et- pe•li•<Taw>; we•'al- tas•<Ger> se•ri•<Daw> be•<jom> ca•<Ra>.
L06 6 Ab 1:14 H0408H0408 H5975H5975 H5921H5921 H6563H6563 H3772H3772 H0853H0853 H6412H6412 H0408H0408 H5462H5462 H8300H8300 H3117H3117 H6869H6869
L07 7 Ab 1:14 nay abide  above crossway be chewed escape-d nay close up alive age adversary
L08 8 Ab 1:14 powyżej ścieśniać żywy wiek
L09 9 Ab 1:14 not Neither shouldest thou have stood at in the crossway to cut off those of his that did escape not neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress
L10 10 Ab 1:14 nie Ani shouldest ty nie stał w w rozdrożu odciąć tych jego że uszły nie ani shouldest ty wydały się tych jego, że nie pozostają w dzień z trudnej sytuacji
L11 11 Ab 1:14 ve·'al- ta·'a·Mod al- hap·Pe·rek, le·hach·Rit et- pe·li·Tav; ve·'al- tas·Ger se·ri·Dav be·Yom tza·Rah.
L12 12 Ab 1:14 we al - Ta a mod al - haP Pe req le hach rit et - Pe li taw we al - Tas Ger se ri daw Be jom ca ra
L13 13 Ab 1:14 wü´a|l-Ta`ámöd `al-haPPeºreq lühakrît ´et-Pülî†äyw wü´al-TasGër Sürîdäyw Büyôm cärâ
L14 14 Ab 1:14 702/725 501/523 5541/5759 1/2 265/288 10823/11047 24/24 703/725 90/91 26/27 2200/2302 67/73
L15 15 Ab 1:14 Neither shouldest thou have stood in the crossway, to cut off those of his that did escape; neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress.
L16 16 Ab 1:14  14 Neither shouldest thou have stood <05975> (08799) in the crossway <06563>, to cut off <03772> (08687) those of his that did escape <06412>; neither shouldest thou have delivered up <05462> (08686) those of his that did remain <08300> in the day <03117> of distress <06869>.
L01 1 Ab 1:15   Ab 1:15  15 Na dzień <03117> Pana <03068> jest blisko <07138> na wszystkich pogan <01471>: jak uczyniłeś <06213> (08804), może być prowadzone <06213> (08735) do ciebie: twoja nagroda <01576> zwraca <07725> (08799) na twoją głowę <07218>.                                                                                        
L02 2 Ab 1:15 Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyniłeś, tak będą postępować wobec ciebie: [odpowiedzialność za] czyny twoje spadnie na twoją głowę.
L03 3 Ab 1:15 כִּֽי־ קָר֥וֹב יוֹם־ יְהוָ֖ה עַל־ כָּל־ הַגּוֹיִ֑ם כַּאֲשֶׁ֤ר עָשִׂ֙יתָ֙ יֵעָ֣שֶׂה לָּ֔ךְ גְּמֻלְךָ֖ יָשׁ֥וּב בְּרֹאשֶֽׁךָ׃
L04 4 Ab 1:15 כִּֽי־ קָר֥וֹב יוֹם־ יְהוָ֖ה עַל־ כָּל־ הַ/גּוֹיִ֑ם כַּ/אֲשֶׁ֤ר עָשִׂ֙יתָ֙ יֵעָ֣שֶׂה לָּ֔/ךְ גְּמֻלְ/ךָ֖ יָשׁ֥וּב בְּ/רֹאשֶֽׁ/ךָ׃
L05 5 Ab 1:15 ki- ka•<Row> jom- <jah>•we al- kol- hag•go•<jim>; ka•'a•<szer> 'a•<Si>•ta je•'<A>•se <Lach>, ge•mul•<Cha> ja•<szuw> be•ro•<sze>•cha.
L06 6 Ab 1:15 H3588H3588 H7138H7138 H3117H3117 H3068H3068 H5921H5921 H3605H3605 H1471H1471 H0834H0834 H6213H6213 H6213H6213 H0000 H1576H1576 H7725H7725 H7218H7218
L07 7 Ab 1:15 inasmuch allied age Jehovah above all manner Gentile after accomplish accomplish benefit break band
L08 8 Ab 1:15 wiek powyżej po zrealizować zrealizować korzyść złamać pasmo
L09 9 Ab 1:15 for [is] near For the day of the LORD on all upon all the heathen you as thou hast done it shall be done unto thee thy reward shall return upon thine own head
L10 10 Ab 1:15 dla [Jest] w pobliżu Na dzień Pana na wszystko na wszystkich pogan ty jak to uczyniłeś może być prowadzone tobie twoja nagroda zwraca na twoją głowę
L11 11 Ab 1:15 ki- ka·Rov yom- Yah·weh al- kol- hag·go·Yim; ka·'a·Sher 'a·Si·ta ye·'A·seh Lach, ge·mul·Cha ya·Shuv be·ro·She·cha.
L12 12 Ab 1:15 Ki - qa row jom - jhwh(a do naj) al - Kol - haG Go jim Ka a szer a si ta je a se llach Ge mul cha ja szuw Be ro sze cha        
L13 13 Ab 1:15 Kî|-qärôb yôm-yhwh(´ädönäy) `al-Kol-haGGôyìm Ka´ášer `äSîºtä yë`äºSè lläk Gümulkä yäšûb Bürö´šeºkä        
L14 14 Ab 1:15 4317/4478 74/77 2201/2302 5915/6220 5542/5759 5289/5415 504/555 5393/5499 2575/2617 2576/2617 6378/6522 19/19 1003/1041 581/598
L15 15 Ab 1:15 For the day of the LORD [is] near upon all the heathen: as thou hast done, it shall be done unto thee: thy reward shall return upon thine own head.
L16 16 Ab 1:15  15 For the day <03117> of the LORD <03068> is near <07138> upon all the heathen <01471>: as thou hast done <06213> (08804), it shall be done <06213> (08735) unto thee: thy reward <01576> shall return <07725> (08799) upon thine own head <07218>.
L01 1 Ab 1:16   Ab 1:16  16 Albowiem jak wy piliście <08354> (08804) na mój święty <06944> góra <02022>, tak się wszyscy poganie <01471> napój <08354> (08799) stale <08548>, tak, będą pić <08354 > (08804), a oni przełknąć w dół <03886> (08804), a oni będą się tak, jakby nie mieli <03808> było.                                                                                    
L02 2 Ab 1:16 Albowiem jak wy piliście na świętej mojej górze, tak pić będą wszystkie narody bez wytchnienia; i pić będą, i wyliżą do dna, i będą, jak gdyby nie były.
L03 3 Ab 1:16 כִּ֗י כַּֽאֲשֶׁ֤ר שְׁתִיתֶם֙ עַל־ הַ֣ר קָדְשִׁ֔י יִשְׁתּ֥וּ כָֽל־ הַגּוֹיִ֖ם תָּמִ֑יד וְשָׁת֣וּ וְלָע֔וּ וְהָי֖וּ כְּל֥וֹא הָיֽוּ׃
L04 4 Ab 1:16 כִּ֗י כַּֽ/אֲשֶׁ֤ר שְׁתִיתֶם֙ עַל־ הַ֣ר קָדְשִׁ֔/י יִשְׁתּ֥וּ כָֽל־ הַ/גּוֹיִ֖ם תָּמִ֑יד וְ/שָׁת֣וּ וְ/לָע֔וּ וְ/הָי֖וּ כְּ/ל֥וֹא הָיֽוּ׃
L05 5 Ab 1:16 <Ki>, ka•'a•<szer> sze•ti•<Tem> al- har kod•szi jisz•<Tu> chol hag•go•<jim> ta•<Mid>; we•sza•<Tu> we•la•'<U>, we•ha•<ju> ke•<Lo> ha•<ju>.
L06 6 Ab 1:16 H3588H3588 H0834H0834 H8354H8354 H5921H5921 H2022H2022 H6944H6944 H8354H8354 H3605H3605 H1471H1471 H8548H8548 H8354H8354 H3886H3886 H1961H1961 H3808H3808 H1961H1961
L07 7 Ab 1:16 inasmuch after assuredly above hill  consecrated  assuredly all manner Gentile alway assuredly swallow down  become before become
L08 8 Ab 1:16 po powyżej wzgórze zostać przed zostać
L09 9 Ab 1:16 Because you For as ye have drunk and mountain upon my holy drink All [so] shall all the heathen continually yea they shall drink and they shall swallow down and become and they shall be as though they had not existed
L10 10 Ab 1:16 Bo ty Bo jak macie pijany i góra na mój święty pić Wszystko [Tak] są wszyscy poganie nieustannie tak będą pić i będą połykać w dół i stać się a oni będą się tak, jakby nie miał istniała
L11 11 Ab 1:16 Ki, ka·'a·Sher she·ti·Tem al- har kod·shi yish·Tu chol hag·go·Yim ta·Mid; ve·sha·Tu ve·la·'U, ve·ha·Yu ke·Lo ha·Yu.
L12 12 Ab 1:16 Ki Ka a szer sze ti tem al - har qod szi jisz Tu chal - haG Go jim Ta mid we sza tu we la u we ha ju Ke lo ha ju
L13 13 Ab 1:16 Ka|´ášer šütîtem `al-har qodšî yišTû kä|l-haGGôyìm Tämîd wüšätû wülä`û wühäyû Külô´ häyû
L14 14 Ab 1:16 4318/4478 5394/5499 207/217 5543/5759 511/546 449/463 208/217 5290/5415 505/555 102/104 209/217 2/2 3407/3546 4994/5164 3408/3546
L15 15 Ab 1:16 For as ye have drunk upon my holy mountain, [so] shall all the heathen drink continually, yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been.
L16 16 Ab 1:16  16 For as ye have drunk <08354> (08804) upon my holy <06944> mountain <02022>, so shall all the heathen <01471> drink <08354> (08799) continually <08548>, yea, they shall drink <08354> (08804), and they shall swallow down <03886> (08804), and they shall be as though they had not <03808> been.
L01 1 Ab 1:17   Ab 1:17  17, ale na górze <02022> Zion <06726> powinien być Deliverance <06413>, a nie będzie świętość <06944>, a dom <01004> Jakuba <03290> posiądą <03423> (08804) ich dobytek <04180 >.                                                                                            
L02 2 Ab 1:17 Lecz na górze Syjon będzie ocalenie i będzie ona święta, a dom Jakuba posiądzie tych, którzy go złupili.
L03 3 Ab 1:17 וּבְהַ֥ר צִיּ֛וֹן תִּהְיֶ֥ה פְלֵיטָ֖ה וְהָ֣יָה קֹ֑דֶשׁ וְיָֽרְשׁוּ֙ בֵּ֣ית יַֽעֲקֹ֔ב אֵ֖ת מוֹרָֽשֵׁיהֶם׃
L04 4 Ab 1:17 וּ/בְ/הַ֥ר צִיּ֛וֹן תִּהְיֶ֥ה פְלֵיטָ֖ה וְ/הָ֣יָה קֹ֑דֶשׁ וְ/יָֽרְשׁוּ֙ בֵּ֣ית יַֽעֲקֹ֔ב אֵ֖ת מוֹרָֽשֵׁי/הֶם׃
L05 5 Ab 1:17 u•we•<Har> ci•<jon> tih•<je> fe•le•<Ta> we•<Ha>•ja> <Ko>•desz; we•ja•re•<szu> bet ja•'a•<Ko>, 'et mo•<Ra>•sze•hem
L06 6 Ab 1:17 H2022H2022 H6726H6726 H1961H1961 H6413H6413 H1961H1961 H6944H6944 H3423H3423 H1004H1004 H3290H3290 H0853H0853 H4180H4180
L07 7 Ab 1:17 hill  Zion become deliverance become consecrated  cast out court Jacob possession
L08 8 Ab 1:17 wzgórze zostać zostać sąd posiadanie
L09 9 Ab 1:17 But upon mount Zion will be those shall be deliverance become and there shall be holiness shall possess and the house of Jacob their possessions
L10 10 Ab 1:17 Ale na górze Syjon będą te jest wyzwolenie zostać i będzie świętość posiądą i domu Jakuba ich dobytek
L11 11 Ab 1:17 u·ve·Har tzi·Yon tih·Yeh fe·lei·Tah ve·Ha·yah Ko·desh; ve·ya·re·Shu beit ya·'a·Ko, 'et mo·Ra·shei·hem
L12 12 Ab 1:17 u we har cij jon Tih je fe le ta we ha ja qo desz we jar szu Bet ja a qow et mo ra sze hem
L13 13 Ab 1:17 ûbühar ciyyôn Tihyè pülê†â wühäºyâ qöºdeš wüyä|ršû Bêt ya|`áqöb ´ët môr亚êhem
L14 14 Ab 1:17 512/546 132/152 3409/3546 28/28 3410/3546 450/463 224/230 1979/2052 332/349 10824/11047 3/3
L15 15 Ab 1:17 But upon mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness; and the house of Jacob shall possess their possessions.
L16 16 Ab 1:17  17 But upon mount <02022> Zion <06726> shall be deliverance <06413>, and there shall be holiness <06944>; and the house <01004> of Jacob <03290> shall possess <03423> (08804) their possessions <04180>.
L01 1 Ab 1:18   Ab 1:18  18 A dom <01004> Jakuba <03290> jest ogień <0784> i dom <01004> Józefa <03130> płomień <03852>, a dom <01004> Ezawa <06215> na ściernisku <07179>, i będziecie rozpalać <01814> (08804) w nich, i pożre <0398> (08804) im, i nie będą wszelkie pozostałe <08300> z domu <01004> Ezawa <06215>, na Pan <03068> wyrzekł <01696> (08765) to.                                                                              
L02 2 Ab 1:18 I stanie się dom Jakuba ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą: i rozpalą się przeciwko nim, i pożrą ich, a nie zostanie nawet szczątku z domu Ezawa - gdyż Pan powiedział.
L03 3 Ab 1:18 וְהָיָה֩ בֵית־ יַעֲקֹ֨ב אֵ֜שׁ וּבֵ֧ית יוֹסֵ֣ף לֶהָבָ֗ה וּבֵ֤ית עֵשָׂו֙ לְקַ֔שׁ וְדָלְק֥וּ בָהֶ֖ם וַאֲכָל֑וּם וְלֹֽא־ יִֽהְיֶ֤ה שָׂרִיד֙ לְבֵ֣ית עֵשָׂ֔ו כִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃
L04 4 Ab 1:18 וְ/הָיָה֩ בֵית־ יַעֲקֹ֨ב אֵ֜שׁ וּ/בֵ֧ית יוֹסֵ֣ף לֶהָבָ֗ה וּ/בֵ֤ית עֵשָׂו֙ לְ/קַ֔שׁ וְ/דָלְק֥וּ בָ/הֶ֖ם וַ/אֲכָל֑וּ/ם וְ/לֹֽא־ יִֽהְיֶ֤ה שָׂרִיד֙ לְ/בֵ֣ית עֵשָׂ֔ו כִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃
L05 5 Ab 1:18 we•ha•<ja> wet- ja•'a•<Ko> 'esz u•<wet> jo•<Sef> le•ha•<wa>, u•<wet> 'e•<Saw> le•<Kasz>, we•dal•<Ku> wa•<Hem> wa•'a•cha•<Lum>; we•lo- jih•<je> sa•<Rid> le•<wet> 'e•<Saw>, ki <jah>•we dib•<Ber>.
L06 6 Ab 1:18 H1961H1961 H1004H1004 H3290H3290 H0784H0784 H1004H1004 H3130H3130 H3852H3852 H1004H1004 H6215H6215 H7179H7179 H1814H1814 H0000 H0398H0398 H3808H3808 H1961H1961 H8300H8300 H1004H1004 H6215H6215 H3588H3588 H3068H3068 H1696H1696
L07 7 Ab 1:18 become court Jacob burning court Joseph flaming spearhead court Esau stubble burning burn up before become alive court Esau inasmuch Jehovah answer
L08 8 Ab 1:18 zostać sąd palenie sąd sąd palenie przed zostać żywy sąd odpowiedź
L09 9 Ab 1:18 Then And the house of Jacob shall be a fire and the house of Joseph a flame and the house of Esau for stubble and they shall kindle in them and devour will be no become them and there shall not be [any] remaining of the house of Esau For for the LORD hath spoken
L10 10 Ab 1:18 Następnie I domu Jakuba będzie ogień i domu Józefa płomień i domu Ezawa na ściernisku i będziecie rozpalać w nich i pożreć nie będzie zostać im i nie będzie [każdy] Pozostałe z domu Ezawa Dla dla Pana wyrzekł
L11 11 Ab 1:18 ve·ha·Yah veit- ya·'a·Ko 'esh u·Veit yo·Sef le·ha·Vah, u·Veit 'e·Sav le·Kash, ve·dal·Ku va·Hem va·'a·cha·Lum; ve·lo- yih·Yeh sa·Rid le·Veit 'e·Sav, ki Yah·weh dib·Ber.
L12 12 Ab 1:18 we ha ja wet - ja a qow esz u wet jo sef le ha wa u wet e saw le qasz we dal qu wa hem wa a cha lum we lo - jih je sa rid le wet e saw Ki jhwh(a do naj) DiB Ber
L13 13 Ab 1:18 wühäyâ bêt-ya`áqöb ´ëš ûbêt yôsëp lehäbâ ûbêt `ëSäw lüqaš wüdälqû bähem wa´ákälûm wülö|´-yi|hyè Särîd lübêt `ëSäw yhwh(´ädönäy) DiBBër
L14 14 Ab 1:18 3411/3546 1980/2052 333/349 359/377 1981/2052 212/213 19/19 1982/2052 92/97 14/16 9/9 6379/6522 783/806 4995/5164 3412/3546 27/27 1983/2052 93/97 4319/4478 5916/6220 1115/1142
L15 15 Ab 1:18 And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall kindle in them, and devour them; and there shall not be [any] remaining of the house of Esau; for the LORD hath spoken [it].
L16 16 Ab 1:18  18 And the house <01004> of Jacob <03290> shall be a fire <0784>, and the house <01004> of Joseph <03130> a flame <03852>, and the house <01004> of Esau <06215> for stubble <07179>, and they shall kindle <01814> (08804) in them, and devour <0398> (08804) them; and there shall not be any remaining <08300> of the house <01004> of Esau <06215>; for the LORD <03068> hath spoken <01696> (08765) it.
L01 1 Ab 1:19   Ab 1:19  19 A oni z południa <05045> posiądą <03423> (08804) uchwyt <02022> Ezawa <06215>, a oni z zwykły <08219> Filistyni <06430>: i posiądą <03423> ( 08804) pola <07704> Efraima <0669> i pola <07704> Samarii <08111>: i Beniamin <01144> posiądzie Gilead <01568>.                                                                                      
L02 2 Ab 1:19 I posiądą Negeb, górę Ezawa, i Szefelę, kraj Filistynów, i posiądą ziemie Efraima i ziemie Samarii, a Beniamin posiądzie Gilead.
L03 3 Ab 1:19 וְיָרְשׁ֨וּ הַנֶּ֜גֶב אֶת־ הַ֣ר עֵשָׂ֗ו וְהַשְּׁפֵלָה֙ אֶת־ פְּלִשְׁתִּ֔ים וְיָרְשׁוּ֙ אֶת־ שְׂדֵ֣ה אֶפְרַ֔יִם וְאֵ֖ת שְׂדֵ֣ה שֹׁמְר֑וֹן וּבִנְיָמִ֖ן אֶת־ הַגִּלְעָֽד׃
L04 4 Ab 1:19 וְ/יָרְשׁ֨וּ הַ/נֶּ֜גֶב אֶת־ הַ֣ר עֵשָׂ֗ו וְ/הַ/שְּׁפֵלָה֙ אֶת־ פְּלִשְׁתִּ֔ים וְ/יָרְשׁוּ֙ אֶת־ שְׂדֵ֣ה אֶפְרַ֔יִם וְ/אֵ֖ת שְׂדֵ֣ה שֹׁמְר֑וֹן וּ/בִנְיָמִ֖ן אֶת־ הַ/גִּלְעָֽד׃
L05 5 Ab 1:19 we•ja•re•<szu> han•<Ne>•gew et- har 'e•<Saw>, we•hasz•sze•fe•<La> et- pe•lisz•<Tim>, we•ja•re•<szu> et- se•<De> 'ef•<Ra>•jim, we•'<Et> se•<De> szo•me•<Ron>; u•win•ja•<Min> et- hag•gil•'<Ad>.
L06 6 Ab 1:19 H3423H3423 H5045H5045 H0853H0853 H2022H2022 H6215H6215 H8219H8219 H0853H0853 H6430H6430 H3423H3423 H0853H0853 H7704H7704 H0669H0669 H0853H0853 H7704H7704 H8111H8111 H1144H1144 H0853H0853 H1568H1568
L07 7 Ab 1:19 cast out south country hill  Esau low country Philistine cast out country Ephraim country Samaria Benjamin Gilead
L08 8 Ab 1:19 wzgórze kraj kraj
L09 9 Ab 1:19 shall possess And [they of] the south the mount of Esau and [they of] the plain the Philistines and they shall possess the fields of Ephraim and the fields of Samaria and Benjamin [shall possess] Gilead
L10 10 Ab 1:19 posiądą I [oni z] południe Mocowanie Ezawa i [oni] na zwykły Filistyni i posiądą pola Efraima i pola z Samarii i Benjamin [Posiądą] Gilead
L11 11 Ab 1:19 ve·ya·re·Shu han·Ne·gev et- har 'e·Sav, ve·hash·she·fe·Lah et- pe·lish·Tim, ve·ya·re·Shu et- se·Deh 'ef·Ra·yim, ve·'Et se·Deh sho·me·Ron; u·vin·ya·Min et- hag·gil·'Ad.
L12 12 Ab 1:19 we jar szu han ne gew et - har e saw we hasz sze fe la et - Pe lisz Tim we jar szu et - se de ef ra jim we et se de szom ron u win ja min et - haG Gi lad        
L13 13 Ab 1:19 wüyäršû hanneºgeb ´et-har `ëSäw wühaššüpëlâ ´et-PülišTîm wüyäršû ´et-SüdË ´epraºyim wü´ët SüdË šömrôn ûbinyämìn ´et-haGGil`äd        
L14 14 Ab 1:19 225/230 107/111 10825/11047 513/546 94/97 19/20 10826/11047 284/286 226/230 10827/11047 324/332 177/180 10828/11047 325/332 106/109 164/165 10829/11047 132/134
L15 15 Ab 1:19 And [they of] the south shall possess the mount of Esau; and [they of] the plain the Philistines: and they shall possess the fields of Ephraim, and the fields of Samaria: and Benjamin [shall possess] Gilead.
L16 16 Ab 1:19  19 And they of the south <05045> shall possess <03423> (08804) the mount <02022> of Esau <06215>; and they of the plain <08219> the Philistines <06430>: and they shall possess <03423> (08804) the fields <07704> of Ephraim <0669>, and the fields <07704> of Samaria <08111>: and Benjamin <01144> shall possess Gilead <01568>.
L01 1 Ab 1:20   Ab 1:20  20 I niewola <01546> z tego hosta <02426> z dzieci <01121> Izraela <03478> posiądą że z Kananejczyków <03669>, aż do Sarepty <06886>, a niewola <01546> Jerozolimy < 03389>, który jest w Sefarad <05614>, posiądą <03423> (08799) miasta <05892> z południa <05045>.                                                                                      
L02 2 Ab 1:20 Wygnańcy zaś tego wojska z synów Izraela posiądą Kanaan aż do Sarepty, wygnańcy zaś z Jerozolimy, którzy przebywają w Sefarad, posiądą miasta Negebu.
L03 3 Ab 1:20 וְגָלֻ֣ת הַֽחֵל־ הַ֠זֶּה לִבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֤ל אֲשֶֽׁר־ כְּנַעֲנִים֙ עַד־ צָ֣רְפַ֔ת וְגָלֻ֥ת יְרוּשָׁלִַ֖ם אֲשֶׁ֣ר בִּסְפָרַ֑ד יִֽרְשׁ֕וּ אֵ֖ת עָרֵ֥י הַנֶּֽגֶב׃
L04 4 Ab 1:20 וְ/גָלֻ֣ת הַֽ/חֵל־ הַ֠/זֶּה לִ/בְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֤ל אֲשֶֽׁר־ כְּנַעֲנִים֙ עַד־ צָ֣רְפַ֔ת וְ/גָלֻ֥ת יְרוּשָׁלִַ֖ם אֲשֶׁ֣ר בִּ/סְפָרַ֑ד יִֽרְשׁ֕וּ אֵ֖ת עָרֵ֥י הַ/נֶּֽגֶב׃
L05 5 Ab 1:20 we•ga•<Lut> ha•chel- <Haz>•ze liw•<Ne> jis•ra•'<El> a•<szer>- ke•na•'a•<Nim> ad- ca•re•<Fat>, we•ga•<Lut> je•ru•sza•<Lim> 'a•<szer> bis•fa•<Rad>; jir•<szu> 'et 'a•<Re> han•<Ne>•gew.
L06 6 Ab 1:20 H1546H1546 H2426H2426 H2088H2088 H1121H1121 H3478H3478 H0834H0834 H3669H3669 H5704H5704 H6886H6886 H1546H1546 H3389H3389 H0834H0834 H5614H5614 H3423H3423 H0853H0853 H5892H5892 H5045H5045
L07 7 Ab 1:20 captives army he afflicted Israel after Canaanite against Zarephath captives Jerusalem after Sepharad cast out Ai  south country
L08 8 Ab 1:20 armia on Izrael po przed po
L09 9 Ab 1:20 And the captivity of this host of this of the children of Israel Who [shall possess] that of the Canaanites far [even] unto Zarephath and the captivity of Jerusalem who which [is] in Sepharad shall possess the cities of the south
L10 10 Ab 1:20 I niewoli z tego hosta z tego z dziećmi Izraela Kto [Posiądą], że z Kananejczyków daleko [Nawet] do Sarepty i niewoli z Jerozolimy kto co [jest] w Sefarad posiądą miasta z południa
L11 11 Ab 1:20 ve·ga·Lut ha·chel- Haz·zeh liv·Nei Yis·ra·'El a·Sher- ke·na·'a·Nim ad- tza·re·Fat, ve·ga·Lut ye·ru·sha·Lim 'a·Sher bis·fa·Rad; yir·Shu 'et 'a·Rei han·Ne·gev.
L12 12 Ab 1:20 we ga lut ha Hel - haz ze liw ne jis ra el a szer - Ke na a nim ad - car fat we ga lut je ru sza la im a szer Bis fa rad jir szu et a re han ne gew      
L13 13 Ab 1:20 wügälùt ha|Hël-hazzè libnê yiSrä´ël ´áše|r-Küna`ánîm `ad-cäºrpat wügälùt yürûšälaºim ´ášer Bispärad yi|ršû ´ët `ärê hanneºgeb      
L14 14 Ab 1:20 14/15 26/27 1147/1176 4875/4921 2478/2505 5395/5499 73/74 1224/1259 3/3 15/15 588/643 5396/5499 1/1 227/230 10830/11047 1066/1093 108/111
L15 15 Ab 1:20 And the captivity of this host of the children of Israel [shall possess] that of the Canaanites, [even] unto Zarephath; and the captivity of Jerusalem, which [is] in Sepharad, shall possess the cities of the south.
L16 16 Ab 1:20  20 And the captivity <01546> of this host <02426> of the children <01121> of Israel <03478> shall possess that of the Canaanites <03669>, even unto Zarephath <06886>; and the captivity <01546> of Jerusalem <03389>, which is in Sepharad <05614>, shall possess <03423> (08799) the cities <05892> of the south <05045>.
L01 1 Ab 1:21   Ab 1:21  21 i zbawicieli <03467> (08688) powinny pochodzić <05927> (08804) na górze <02022> Zion <06726>, aby sędzia <08199> (08800) uchwyt <02022> Ezawa <06215>, a królestwo < 04410> jest Pański <03068>.                                                                                          
L02 2 Ab 1:21 I wkroczą ocaleni na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa. I będzie dla Pana królestwo!
L03 3 Ab 1:21 וְעָל֤וּ מֽוֹשִׁעִים֙ בְּהַ֣ר צִיּ֔וֹן לִשְׁפֹּ֖ט אֶת־ הַ֣ר עֵשָׂ֑ו וְהָיְתָ֥ה לַֽיהוָ֖ה הַמְּלוּכָֽה׃
L04 4 Ab 1:21 וְ/עָל֤וּ מֽוֹשִׁעִים֙ בְּ/הַ֣ר צִיּ֔וֹן לִ/שְׁפֹּ֖ט אֶת־ הַ֣ר עֵשָׂ֑ו וְ/הָיְתָ֥ה לַֽ/יהוָ֖ה הַ/מְּלוּכָֽה׃
L05 5 Ab 1:21 we•'a•<Lu> mo•szi•'<Im> be•<Har> ci•<jon>, lisz•<Pot> et- har 'e•<Saw>; we•ha•je•<Ta> <jah>•we ham•me•lu•<Cha>.
L06 6 Ab 1:21 H5927H5927 H3467H3467 H2022H2022 H6726H6726 H8199H8199 H0853H0853 H2022H2022 H6215H6215 H1961H1961 H3068H3068 H4410H4410
L07 7 Ab 1:21 arise  avenging hill  Zion avenge hill  Esau become Jehovah kingsom
L08 8 Ab 1:21 powstać wzgórze wzgórze zostać
L09 9 Ab 1:21 shall come up And saviours on mount Zion to judge the mount of Esau become shall be the LORD'S and the kingdom
L10 10 Ab 1:21 wejdzie w górę I zbawicieli na górze Syjon sądzić Mocowanie Ezawa zostać będzie do Pana i królestwo
L11 11 Ab 1:21 ve·'a·Lu mo·shi·'Im be·Har tzi·Yon, lish·Pot et- har 'e·Sav; ve·ha·ye·Tah Yah·weh ham·me·lu·Chah.
L12 12 Ab 1:21 we a lu mo szi im Be har cij jon lisz Pot et - har e saw we haj ta ljhwh(la do naj) ham me lu cha
L13 13 Ab 1:21 wü`älû mô|šì`îm Bühar ciyyôn lišPö† ´et-har `ëSäw wühäytâ lyhwh(la|´dönäy) hammülûkâ
L14 14 Ab 1:21 864/883 197/206 514/546 133/152 194/201 10831/11047 515/546 95/97 3413/3546 5917/6220 24/24
L15 15 Ab 1:21 And saviours shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be the LORD'S.
L16 16 Ab 1:21  21 And saviours <03467> (08688) shall come up <05927> (08804) on mount <02022> Zion <06726> to judge <08199> (08800) the mount <02022> of Esau <06215>; and the kingdom <04410> shall be the LORD'S <03068>.
Copyright by Cezary Podolski