Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Est1-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Est 1:1 Est 1 Est 1:1  1 teraz stało się w dniach <03117> z Aswerusa <0325>, (jest to Aswerus <0325> który panował <04427> (08802), z Indii <01912> aż do Etiopii <03568>, ponad sto < 03967> i siedem <07651> i dwudziestu <06242> Prowincje <04082> :)                                                                                        
L02 2 Est 1:1 A było to za dni Aswerusa; Aswerus ten panował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestu siedmiu państwami.
L03 3 Est 1:1 וַיְהִ֖י בִּימֵ֣י אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁ ה֣וּא אֲחַשְׁוֵר֗וֹשׁ הַמֹּלֵךְ֙ מֵהֹ֣דּוּ וְעַד־ כּ֔וּשׁ שֶׁ֛בַע וְעֶשְׂרִ֥ים וּמֵאָ֖ה מְדִינָֽה׃
L04 4 Est 1:1 וַ/יְהִ֖י בִּ/ימֵ֣י אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁ ה֣וּא אֲחַשְׁוֵר֗וֹשׁ הַ/מֹּלֵךְ֙ מֵ/הֹ֣דּוּ וְ/עַד־ כּ֔וּשׁ שֶׁ֛בַע וְ/עֶשְׂרִ֥ים וּ/מֵאָ֖ה מְדִינָֽה׃
L05 5 Est 1:1 waj•<Hi> bi•<Me> a•chasz•we•<Rosz>; hu a•chasz•we•<Rosz>, ham•mo•leCh me•<Hod>•du we•'ad- <Kusz>, <sze>•wa' we•'es•<Rim> u•me•'<A me•di•<Na>.
L06 6 Est 1:1 H1961H1961 H3117H3117 H0325H0325 H1931H1931 H0325H0325 H4427H4427 H1912H1912 H5704H5704 H3568H3568 H7651H7651 H6242H6242 H3967H3967 H4082H4082
L07 7 Est 1:1 become age Ahasuerus he Ahasuerus consult India against Chush seven score hundredfold province
L08 8 Est 1:1 zostać wiek Aswerus on Aswerus konsultować Indie przed Chush siedem wynik stokrotny województwo
L09 9 Est 1:1 become Now it came to pass in the days of Ahasuerus he (this [is] Ahasuerus which reigned from India unto even unto Ethiopia and seven and twenty [over] an hundred provinces
L10 10 Est 1:1 zostać Teraz stało się w dniach z Aswerusa on (To [to] Aswerus który panował z Indii do aż do Etiopii i siedem i dwadzieścia [Ponad] sto Prowincje
L11 11 Est 1:1 vay·Hi bi·Mei a·chash·ve·Roosh; hu a·chash·ve·Roosh, ham·mo·leCh me·Hod·du ve·'ad- Kush, She·va' ve·'es·Rim u·me·'Ah me·di·Nah.
L12 12 Est 1:1 wa je hi Bi me a Hasz we rosz hu a Hasz we rosz ham mo lech me hoD Du we ad - Kusz sze wa we es rim u me a me di na
L13 13 Est 1:1 wayühî Bîmê ´áHašwërôš hû´ ´áHašwërôš hammölëk mëhöºDDû wü`ad-Kûš šeºba` wü`eSrîm ûmë´â müdînâ
L14 14 Est 1:1 2256/3546 1431/2302 2/30 1244/1867 3/30 310/345 1/2 871/1259 9/30 335/393 259/315 516/574 9/53
L15 15 Est 1:1 Now it came to pass in the days of Ahasuerus, (this [is] Ahasuerus which reigned, from India even unto Ethiopia, [over] an hundred and seven and twenty provinces:)
L16 16 Est 1:1  1 Now it came to pass in the days <03117> of Ahasuerus <0325>, (this is Ahasuerus <0325> which reigned <04427> (08802), from India <01912> even unto Ethiopia <03568>, over an hundred <03967> and seven <07651> and twenty <06242> provinces <04082>:)
L01 1 Est 1:2   Est 1:2  2, że w tamtych dni <03117>, kiedy król <04428> Aswerus <0325> sob <03427> (08800) na tronie <03678> jego królestwa <04438>, który był w Suzie <07800> Pałac <01002 >                                                                                              
L02 2 Est 1:2 W owych dniach, kiedy król Aswerus zasiadał na tronie swego królestwa, na zamku w Suzie,
L03 3 Est 1:2 בַּיָּמִ֖ים הָהֵ֑ם כְּשֶׁ֣בֶת ׀ הַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֗וֹשׁ עַ֚ל כִּסֵּ֣א מַלְכוּת֔וֹ אֲשֶׁ֖ר בְּשׁוּשַׁ֥ן הַבִּירָֽה׃
L04 4 Est 1:2 בַּ/יָּמִ֖ים הָ/הֵ֑ם כְּ/שֶׁ֣בֶת ׀ הַ/מֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֗וֹשׁ עַ֚ל כִּסֵּ֣א מַלְכוּת֔/וֹ אֲשֶׁ֖ר בְּ/שׁוּשַׁ֥ן הַ/בִּירָֽה׃
L05 5 Est 1:2 bai•ja•<Mim> ha•<Hem>; ke•<sze>•wet ham•<Me>•lech a•chasz•we•<Rosz>, 'al kis•<Se> mal•chu•<To>, 'a•<szer> be•szu•<szan> hab•bi•<Ra>.
L06 6 Est 1:2 H3117H3117 H1992H1992 H7675H7675 H4428H4428 H0325H0325 H5921H5921 H3678H3678 H4438H4438 H0834H0834 H7800H7800 H1002H1002
L07 7 Est 1:2 age like place king Ahasuerus above seat empire after Shushan palace
L08 8 Est 1:2 wiek jak miejsce król Aswerus powyżej siedziba imperium po Shushan pałac
L09 9 Est 1:2 [That] in those days those place when the king Ahasuerus on on the throne of his kingdom which which [was] in Shushan the palace
L10 10 Est 1:2 [Że] w tych dniach osób miejsce kiedy król Aswerus na na tronie Jego panowaniu który co [jest] w Suzie pałac
L11 11 Est 1:2 bai·ya·Mim ha·Hem; ke·She·vet ham·Me·lech a·chash·ve·Roosh, 'al kis·Se mal·chu·To, 'a·Sher be·shu·Shan hab·bi·Rah.
L12 12 Est 1:2 Baj ja mim ha hem Ke sze wet ham me lech a Hasz we rosz al Kis se mal chu to a szer Be szu szan haB Bi ra
L13 13 Est 1:2 Bayyämîm hähëm Küšeºbet hammeºlek ´áHašwërôš `al Kissë´ malkûtô ´ášer Büšûšan haBBîrâ
L14 14 Est 1:2 1432/2302 437/820 4/5 1712/2519 4/30 3289/5759 72/135 39/90 3981/5499 2/21 6/16
L15 15 Est 1:2 [That] in those days, when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which [was] in Shushan the palace,
L16 16 Est 1:2  2 That in those days <03117>, when the king <04428> Ahasuerus <0325> sat <03427> (08800) on the throne <03678> of his kingdom <04438>, which was in Shushan <07800> the palace <01002>,
L01 1 Est 1:3   Est 1:3  3 W trzeciej <07969> roku <08141> jego panowania <04427> (08800), uczynił <06213> (08804) święto <04960> do wszystkich swoich książąt <08269>, a jego słudzy <05650>; moc <02428> Persji <06539> i Media <04074>, szlachta <06579> oraz książęta <08269> z prowincji <04082>, będąc przed <06440> go:                                                                                  
L02 2 Est 1:3 w trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług, i najdzielniejszych Persów i Medów, wielmoży i władców państw, którzy byli razem z nim.
L03 3 Est 1:3 בִּשְׁנַ֤ת שָׁלוֹשׁ֙ לְמָלְכ֔וֹ עָשָׂ֣ה מִשְׁתֶּ֔ה לְכָל־ שָׂרָ֖יו וַעֲבָדָ֑יו חֵ֣יל ׀ פָּרַ֣ס וּמָדַ֗י הַֽפַּרְתְּמִ֛ים וְשָׂרֵ֥י הַמְּדִינ֖וֹת לְפָנָֽיו׃
L04 4 Est 1:3 בִּ/שְׁנַ֤ת שָׁלוֹשׁ֙ לְ/מָלְכ֔/וֹ עָשָׂ֣ה מִשְׁתֶּ֔ה לְ/כָל־ שָׂרָ֖י/ו וַ/עֲבָדָ֑י/ו חֵ֣יל ׀ פָּרַ֣ס וּ/מָדַ֗י הַֽ/פַּרְתְּמִ֛ים וְ/שָׂרֵ֥י הַ/מְּדִינ֖וֹת לְ/פָנָֽי/ו׃
L05 5 Est 1:3 bisz•<Nat> sza•lo•<wosz> le•ma•le•<Cho>, 'a•<Sa> misz•<Te>, le•chol sa•<Raw> wa•'a•wa•<Daw>; chel pa•<Ras> u•ma•<Dai>, hap•par•te•<Mim> we•sa•<Re> ham•me•di•<Not> le•fa•<Naw>.
L06 6 Est 1:3 H8141H8141 H7969H7969 H4427H4427 H6213H6213 H4960H4960 H3605H3605 H8269H8269 H5650H5650 H2426H2426 H6539H6539 H4074H4074 H6579H6579 H8269H8269 H4082H4082 H6440H6440
L07 7 Est 1:3 whole age fork consult accomplish banquet all manner captain  bondage army Persia Madai noble captain  province accept
L08 8 Est 1:3 Cały wiek widelec konsultować zrealizować bankiet wszelkiego rodzaju kapitan niewola armia Persia Madaj szlachetny kapitan województwo przyjąć
L09 9 Est 1:3 year In the third of his reign he made a feast for all unto all his princes and his servants army of Persia and Media the nobles and princes of the provinces [being] before
L10 10 Est 1:3 rok W trzecim jego panowania zrobił święto dla wszystkich do wszystkich swoich książąt i jego słudzy armia Persji i Mediów szlachta i książąt z prowincji [Jest] przed
L11 11 Est 1:3 bish·Nat sha·lo·Vosh le·ma·le·Cho, 'a·Sah mish·Teh, le·chol sa·Rav va·'a·va·Dav; cheil pa·Ras u·ma·Dai, hap·par·te·Mim ve·sa·Rei ham·me·di·Not le·fa·Nav.
L12 12 Est 1:3 Bisz nat sza losz le mol cho a sa misz Te le chol - sa raw wa a wa daw Hel Pa ras u ma daj haP Par Te mim we sa re ham me di not le fa naw
L13 13 Est 1:3 Bišnat šälôš lümolkô `äSâ mišTè lükol-Säräyw wa`ábädäyw Hêl Päras ûmäday ha|PParTümîm wüSärê hammüdînôt lüpänäyw
L14 14 Est 1:3 703/873 351/429 311/345 1772/2617 14/46 3425/5415 277/421 612/797 16/27 16/28 5/16 1/3 278/421 10/53 1335/2127
L15 15 Est 1:3 In the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, [being] before him:
L16 16 Est 1:3  3 In the third <07969> year <08141> of his reign <04427> (08800), he made <06213> (08804) a feast <04960> unto all his princes <08269> and his servants <05650>; the power <02428> of Persia <06539> and Media <04074>, the nobles <06579> and princes <08269> of the provinces <04082>, being before <06440> him:
L01 1 Est 1:4   Est 1:4  4 Kiedy ukazał <07200> (08687) bogactwo <06239> z jego chwalebne <03519> królestwo <04438> i zaszczyt <03366> z jego doskonałym <08597> majestat <01420> wiele <07227> dni <03117> nawet sto <03967> i osiemdziesiąt <08084> dni <03117>.                                                                                        
L02 2 Est 1:4 Przy tym pokazał bogactwo i majestat swego królestwa i blask swojej chwały i wielkości przez wiele dni, to jest przez dni sto osiemdziesiąt.
L03 3 Est 1:4 בְּהַרְאֹת֗וֹ אֶת־ עֹ֙שֶׁר֙ כְּב֣וֹד מַלְכוּת֔וֹ וְאֶ֨ת־ יְקָ֔ר תִּפְאֶ֖רֶת גְּדוּלָּת֑וֹ יָמִ֣ים רַבִּ֔ים שְׁמוֹנִ֥ים וּמְאַ֖ת יֽוֹם׃
L04 4 Est 1:4 בְּ/הַרְאֹת֗/וֹ אֶת־ עֹ֙שֶׁר֙ כְּב֣וֹד מַלְכוּת֔/וֹ וְ/אֶ֨ת־ יְקָ֔ר תִּפְאֶ֖רֶת גְּדוּלָּת֑/וֹ יָמִ֣ים רַבִּ֔ים שְׁמוֹנִ֥ים וּ/מְאַ֖ת יֽוֹם׃
L05 5 Est 1:4 be•har•'o•<To>, et- 'o•szer ke•<wod> mal•chu•<To>, we•'<Et> je•<Kar>, tif•'<E>•ret ge•dul•la•<To>; ja•<Mim> rab•<Bim>, sze•mo•<Nim> u•me•'<At> <jom>.
L06 6 Est 1:4 H7200H7200 H0853H0853 H6239H6239 H3519H3519 H4438H4438 H0853H0853 H3366H3366 H8597H8597 H1420H1420 H3117H3117 H7227H7227 H8084H8084 H3967H3967 H3117H3117
L07 7 Est 1:4 advise self far  glorious empire honour beauty dignity age in abundance eighty hundredfold age
L08 8 Est 1:4 doradzać siebie daleko chwalebny imperium honor piękno godność wiek w obfitości osiemdziesiąt stokrotny wiek
L09 9 Est 1:4 When he shewed the riches of his glorious kingdom and the honour of his excellent majesty days many and fourscore [even] an hundred days
L10 10 Est 1:4 Kiedy ukazał bogactwo z jego chwalebne królestwo i zaszczyt z jego doskonałym majestat dni wiele osiemdziesiąt [Nawet] sto dni
L11 11 Est 1:4 be·har·'o·To, et- 'o·sher ke·Vod mal·chu·To, ve·'Et ye·Kar, tif·'E·ret ge·dul·la·To; ya·Mim rab·Bim, she·mo·Nim u·me·'At Yom.
L12 12 Est 1:4 Be ha ro to et - o szer Ke wod mal chu to we et - je qar Ti fe ret Ge dul la to ja mim raB Bim sze mo nim u me at jom
L13 13 Est 1:4 Bühar´ötô ´et-`öºšer Kübôd malkûtô wü´eºt-yüqäºr Tip´eºret Güdûllätô yämîm raBBîm šümônîm ûmü´at yôm
L14 14 Est 1:4 744/1296 8507/11047 14/37 50/200 40/90 8508/11047 1/17 9/51 7/11 1433/2302 177/462 34/38 517/574 1434/2302
L15 15 Est 1:4 When he shewed the riches of his glorious kingdom and the honour of his excellent majesty many days, [even] an hundred and fourscore days.
L16 16 Est 1:4  4 When he shewed <07200> (08687) the riches <06239> of his glorious <03519> kingdom <04438> and the honour <03366> of his excellent <08597> majesty <01420> many <07227> days <03117>, even an hundred <03967> and fourscore <08084> days <03117>.
L01 1 Est 1:5   Est 1:5  5 A gdy te dni <03117> <04390 zostały wygasł> (08800), król <04428> się <06213> (08804) uczta <04960> do wszystkich ludzi <05971>, które były obecne <04672> (08737) w Suzie <07800> Pałac <01002>, zarówno do wielki <01419> i mała <06996>, siedem <07651> dni <03117> w sądzie <02691> w ogrodzie <01594> królewskiego <04428> pałac <01055>;                                                                              
L02 2 Est 1:5 A po upływie owych dni wydał król ucztę dla całego ludu, który znajdował się na zamku w Suzie, od największych aż do najmniejszych, przez siedem dni na dziedzińcu ogrodu przy pałacu króla.
L03 3 Est 1:5 וּבִמְל֣וֹאת ׀ הַיָּמִ֣ים הָאֵ֗לֶּה עָשָׂ֣ה הַמֶּ֡לֶךְ לְכָל־ הָעָ֣ם הַנִּמְצְאִים֩ בְּשׁוּשַׁ֨ן הַבִּירָ֜ה לְמִגָּ֧דוֹל וְעַד־ קָטָ֛ן מִשְׁתֶּ֖ה שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים בַּחֲצַ֕ר גִּנַּ֥ת בִּיתַ֖ן הַמֶּֽלֶךְ׃
L04 4 Est 1:5 וּ/בִ/מְל֣וֹאת ׀ הַ/יָּמִ֣ים הָ/אֵ֗לֶּה עָשָׂ֣ה הַ/מֶּ֡לֶךְ לְ/כָל־ הָ/עָ֣ם הַ/נִּמְצְאִים֩ בְּ/שׁוּשַׁ֨ן הַ/בִּירָ֜ה לְ/מִ/גָּ֧דוֹל וְ/עַד־ קָטָ֛ן מִשְׁתֶּ֖ה שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים בַּ/חֲצַ֕ר גִּנַּ֥ת בִּיתַ֖ן הַ/מֶּֽלֶךְ׃
L05 5 Est 1:5 u•wim•<Lot> hai•ja•<Mim> ha•'<El>•le, 'a•<Sa> ham•<Me>•lech le•chol ha•'<Am> han•nim•ce•'<Im> be•szu•<szan> hab•bi•<Ra> le•mig•<Ga>•dol we•'ad- ka•<Tan> misz•<Te> sziw•'<At> ja•<Mim>; ba•cha•<car> gin•<Nat> bi•<Tan> ham•<Me>•lech.
L06 6 Est 1:5 H4390H4390 H3117H3117 H0428H0428 H6213H6213 H4428H4428 H3605H3605 H5971H5971 H4672H4672 H7800H7800 H1002H1002 H1419H1419 H5704H5704 H6996H6996 H4960H4960 H7651H7651 H3117H3117 H2691H2691 H1594H1594 H1055H1055 H4428H4428
L07 7 Est 1:5 accomplish age another accomplish king all manner folk be able Shushan palace aloud against least banquet seven age court garden palace king
L08 8 Est 1:5 zrealizować wiek inny zrealizować król wszelkiego rodzaju ludowy móc Shushan pałac głośno przed najmniej bankiet siedem wiek sąd ogród pałac król
L09 9 Est 1:5 were expired And when these days these made the king for all unto all the people that were present in Shushan the palace both unto great against and small a feast seven days in the court of the garden palace of the king's
L10 10 Est 1:5 zostały wygasł A kiedy te dni te wykonane król dla wszystkich do wszystkich ludzi że byli obecni w Suzie pałac zarówno do wielki przed i małych święto siedem dni w sądzie z ogrodu pałac z króla
L11 11 Est 1:5 u·vim·Lot hai·ya·Mim ha·'El·leh, 'a·Sah ham·Me·lech le·chol ha·'Am han·nim·tze·'Im be·shu·Shan hab·bi·Rah le·mig·Ga·dol ve·'ad- ka·Tan mish·Teh shiv·'At ya·Mim; ba·cha·Tzar gin·Nat bi·Tan ham·Me·lech.
L12 12 Est 1:5 u wim lot haj ja mim ha el le a sa ham me lech le chol - ha am han nim ce im Be szu szan haB Bi ra le miG Ga dol we ad - qa tan misz Te szi wat ja mim Ba Ha car Gin nat Bi tan ham me lech    
L13 13 Est 1:5 ûbimlô´t hayyämîm hä´ëºllè `äSâ hammeºlek lükol-hä`äm hannimcü´îm Büšûšan haBBîrâ lümiGGäºdôl wü`ad-qä†än mišTè šib`at yämîm BaHácar Ginnat Bîtan hammeºlek    
L14 14 Est 1:5 109/253 1435/2302 539/745 1773/2617 1713/2519 3426/5415 1175/1866 286/453 3/21 7/16 318/527 872/1259 71/101 15/46 336/393 1436/2302 106/189 1/4 1/3 1714/2519
L15 15 Est 1:5 And when these days were expired, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan the palace, both unto great and small, seven days, in the court of the garden of the king's palace;
L16 16 Est 1:5  5 And when these days <03117> were expired <04390> (08800), the king <04428> made <06213> (08804) a feast <04960> unto all the people <05971> that were present <04672> (08737) in Shushan <07800> the palace <01002>, both unto great <01419> and small <06996>, seven <07651> days <03117>, in the court <02691> of the garden <01594> of the king's <04428> palace <01055>;
L01 1 Est 1:6   Est 1:6  6, w którym były białe <02353>, zielone <03768> i niebieskie <08504>, zasłony, przymocowane <0270> (08803) sznurami <02256> z bisioru <0948> i fioletowe <0713> do srebra <03701> Pierścionki <01550> I filar <05982> z marmuru <08336>: łóżka <04296> były złote <02091> i srebro <03701>, na chodniku <07531> czerwieni <0923> i niebieski <08504> oraz biały <01858> i czarny <05508>, marmur <08336>.                                                                          
L02 2 Est 1:6 Białe tkaniny lniane i fioletowa purpura były przymocowane sznurami z bisioru i czerwonej purpury do srebrnych pierścieni na kolumnach z białego marmuru. Sofy złote i srebrne stały na posadzce z kamieni koloru szmaragdu, białego marmuru, masy perłowej i na mozaice.
L03 3 Est 1:6 ח֣וּר ׀ כַּרְפַּ֣ס וּתְכֵ֗לֶת אָחוּז֙ בְּחַבְלֵי־ ב֣וּץ וְאַרְגָּמָ֔ן עַל־ גְּלִ֥ילֵי כֶ֖סֶף וְעַמּ֣וּדֵי שֵׁ֑שׁ מִטּ֣וֹת ׀ זָהָ֣ב וָכֶ֗סֶף עַ֛ל רִֽצְפַ֥ת בַּהַט־ וָשֵׁ֖שׁ וְדַ֥ר וְסֹחָֽרֶת׃
L04 4 Est 1:6 ח֣וּר ׀ כַּרְפַּ֣ס וּ/תְכֵ֗לֶת אָחוּז֙ בְּ/חַבְלֵי־ ב֣וּץ וְ/אַרְגָּמָ֔ן עַל־ גְּלִ֥ילֵי כֶ֖סֶף וְ/עַמּ֣וּדֵי שֵׁ֑שׁ מִטּ֣וֹת ׀ זָהָ֣ב וָ/כֶ֗סֶף עַ֛ל רִֽצְפַ֥ת בַּהַט־ וָ/שֵׁ֖שׁ וְ/דַ֥ר וְ/סֹחָֽרֶת׃
L05 5 Est 1:6 chur kar•<Pas> u•te•<Che>•let, 'a•<Chuz> be•chaw•le- wuc we•'ar•ga•<Man>, al- ge•<Li>•le <Che>•sef we•'am•<Mu>•de <szesz>; mit•<Tot> za•<Haw> wa•<Che>•sef, 'al ric•<Fat> ba•hat- wa•<szesz> we•<Dar> we•so•<Cha>•ret.
L06 6 Est 1:6 H2353H2353 H3768H3768 H8504H8504 H0270H0270 H2256H2256 H0948H0948 H0713H0713 H5921H5921 H1550H1550 H3701H3701 H5982H5982 H8336H8336 H4296H4296 H2091H2091 H3701H3701 H5921H5921 H7531H7531 H0923H0923 H8336H8336 H1858H1858 H5508H5508
L07 7 Est 1:6 white linen byssus blue seize band white linen purple above folding money apiece blue bed gold money above live coal red  blue pearl black marble
L08 8 Est 1:6 białe płótno bisior niebieski zajęcia pasmo białe płótno purpurowy powyżej składanie pieniądze za sztukę niebieski łóżko złoto pieniądze powyżej żyć węgiel czerwony niebieski perła czarny marmur
L09 9 Est 1:6 [Where were] white green and blue [hangings] fastened with cords of fine linen and purple and rings to silver and pillars of marble the beds [were of] gold and silver on upon a pavement of red marble and white and black
L10 10 Est 1:6 [Gdzie były] białe zielony i niebieski [Zasłony] mocowane z przewodów z bisioru i fioletowy i Pierścienie do srebra i filary z marmuru łóżka [Były] złota i srebrny na na chodniku czerwieni marmur i biały i czarny
L11 11 Est 1:6 chur kar·Pas u·te·Che·let, 'a·Chuz be·chav·lei- vutz ve·'ar·ga·Man, al- ge·Li·lei Che·sef ve·'am·Mu·dei Shesh; mit·Tot za·Hav va·Che·sef, 'al ritz·Fat ba·hat- va·Shesh ve·Dar ve·so·Cha·ret.
L12 12 Est 1:6 Hur Kar Pas u te che let a Huz Be Haw le - wuc we ar Ga man al - Ge li le che sef we am mu de szesz mit tot za haw wa che sef al ric fat Ba hat - wa szesz we dar we so Ha ret      
L13 13 Est 1:6 Hûr KarPas ûtükëºlet ´äHûz BüHablê-bûc wü´arGämän `al-Gülîºlê keºsep wü`ammûºdê šëš mi††ôt zähäb wäkeºsep `al ri|cpat Baha†-wäšëš wüdar wüsöHäºret      
L14 14 Est 1:6 1/2 1/1 44/49 36/68 21/62 6/8 31/38 3290/5759 3/4 296/403 93/110 35/40 22/29 313/389 297/403 3291/5759 2/8 1/1 36/40 1/1 1/1
L15 15 Est 1:6 [Where were] white, green, and blue, [hangings], fastened with cords of fine linen and purple to silver rings and pillars of marble: the beds [were of] gold and silver, upon a pavement of red, and blue, and white, and black, marble.
L16 16 Est 1:6  6 Where were white <02353>, green <03768>, and blue <08504>, hangings, fastened <0270> (08803) with cords <02256> of fine linen <0948> and purple <0713> to silver <03701> rings <01550> and pillars <05982> of marble <08336>: the beds <04296> were of gold <02091> and silver <03701>, upon a pavement <07531> of red <0923>, and blue <08504>, and white <01858>, and black <05508>, marble <08336>.
L01 1 Est 1:7   Est 1:7  7 I dali im pić <08248> (08687) w naczyniach <03627> złota <02091>, (naczynia <03627> jest zróżnicowana <08138> (08802) jedna z innego <03627>) i królewski <04438> wino <03196> w obfitości <07227>, według stanu <03027> króla <04428>.                                                                                        
L02 2 Est 1:7 Napoje zaś podawano w naczyniach złotych, a zastawa była z naczyń różnych, a wina królewskiego wiele według zwyczaju króla.
L03 3 Est 1:7 וְהַשְׁקוֹת֙ בִּכְלֵ֣י זָהָ֔ב וְכֵלִ֖ים מִכֵּלִ֣ים שׁוֹנִ֑ים וְיֵ֥ין מַלְכ֛וּת רָ֖ב כְּיַ֥ד הַמֶּֽלֶךְ׃
L04 4 Est 1:7 וְ/הַשְׁקוֹת֙ בִּ/כְלֵ֣י זָהָ֔ב וְ/כֵלִ֖ים מִ/כֵּלִ֣ים שׁוֹנִ֑ים וְ/יֵ֥ין מַלְכ֛וּת רָ֖ב כְּ/יַ֥ד הַ/מֶּֽלֶךְ׃
L05 5 Est 1:7 we•hasz•kOt bich•<Le> za•<Haw>, we•che•<Lim> mik•ke•<Lim> szo•<Nim>; we•<jen> mal•<Chut> raw ke•<jad> ham•<Me>•lech.
L06 6 Est 1:7 H8248H8248 H3627H3627 H2091H2091 H3627H3627 H3627H3627 H8138H8138 H3196H3196 H4438H4438 H7227H7227 H3027H3027 H4428H4428
L07 7 Est 1:7 cause to give armour gold armour armour do speak banqueting empire in abundance able king
L08 8 Est 1:7 spowodować, aby dać zbroja złoto zbroja zbroja mówią bankiet imperium w obfitości w stanie król
L09 9 Est 1:7 And they gave [them] drink in vessels of gold (the vessels vessels being diverse wine and the royal in abundance according to the state of the king
L10 10 Est 1:7 I dali [im] drinka w naczyniach złota (Naczynia Statki jest zróżnicowana wino i królewskiego w obfitości zgodnie ze stanem króla
L11 11 Est 1:7 ve·hash·kOt bich·Lei za·Hav, ve·che·Lim mik·ke·Lim sho·Nim; ve·Yein mal·Chut rav ke·Yad ham·Me·lech.
L12 12 Est 1:7 we hasz qot Bich le za haw we che lim miK Ke lim szo nim we jen mal chut raw Ke jad ham me lech
L13 13 Est 1:7 wühašqôt Biklê zähäb wükëlîm miKKëlîm šônîm wüyên malkût räb Küyad hammeºlek
L14 14 Est 1:7 35/61 250/325 314/389 251/325 252/325 9/22 55/141 41/90 178/462 997/1608 1715/2519
L15 15 Est 1:7 And they gave [them] drink in vessels of gold, (the vessels being diverse one from another,) and royal wine in abundance, according to the state of the king.
L16 16 Est 1:7  7 And they gave them drink <08248> (08687) in vessels <03627> of gold <02091>, (the vessels <03627> being diverse <08138> (08802) one from another <03627>,) and royal <04438> wine <03196> in abundance <07227>, according to the state <03027> of the king <04428>.
L01 1 Est 1:8   Est 1:8  8 A picie <08360> został zgodnie z prawem <01881>, nikt nie zmusza <0597> (08802): tak król <04428> mianował <03245> (08765) do wszystkich funkcjonariuszy <07227> z jego dom <01004>, że powinni zrobić <06213> (08800) według każdego człowieka <0376> przyjemność <07522>.                                                                                    
L02 2 Est 1:8 Picie odbywało się według takiego polecenia: nie było nikogo przymuszającego, bo tak zarządził król wszystkim urzędnikom swego domu: Niech każdy czyni, co mu się podoba.
L03 3 Est 1:8 וְהַשְּׁתִיָּ֥ה כַדָּ֖ת אֵ֣ין אֹנֵ֑ס כִּי־ כֵ֣ן ׀ יִסַּ֣ד הַמֶּ֗לֶךְ עַ֚ל כָּל־ רַ֣ב בֵּית֔וֹ לַעֲשׂ֖וֹת כִּרְצ֥וֹן אִישׁ־ וָאִֽישׁ׃
L04 4 Est 1:8 וְ/הַ/שְּׁתִיָּ֥ה כַ/דָּ֖ת אֵ֣ין אֹנֵ֑ס כִּי־ כֵ֣ן ׀ יִסַּ֣ד הַ/מֶּ֗לֶךְ עַ֚ל כָּל־ רַ֣ב בֵּית֔/וֹ לַ/עֲשׂ֖וֹת כִּ/רְצ֥וֹן אִישׁ־ וָ/אִֽישׁ׃
L05 5 Est 1:8 we•hasz•sze•ti•<ja> chad•<Dat> 'en 'o•<Nes>; ki- chen jis•<Sad> ham•<Me>•lech, 'al kol- raw be•<To>, la•'a•<Sot> kir•<con> isz- wa•'<Isz>.
L06 6 Est 1:8 H8360H8360 H1881H1881 H0369H0369 H0597H0597 H3588H3588 H3651H3651 H3245H3245 H4428H4428 H5921H5921 H3605H3605 H7227H7227 H1004H1004 H6213H6213 H7522H7522 H0376H0376 H0376H0376
L07 7 Est 1:8 drinking commandment else compel inasmuch after that appoint king above all manner in abundance court accomplish acceptable great great
L08 8 Est 1:8 pitnej przykazanie więcej zmusić ponieważ po tym powołać król powyżej wszelkiego rodzaju w obfitości sąd zrealizować do przyjęcia wielki wielki
L09 9 Est 1:8 And the drinking [was] according to the law there none did compel for so had appointed for so the king unto each to all the officers of his house that they should do pleasure according to every man's person
L10 10 Est 1:8 I spożywania [Było] zgodnie z prawem tam nikt nie zmusza dla tak mianował dla tak króla do każdy dla wszystkich funkcjonariuszy z domu że powinni zrobić przyjemność zgodnie z każdego człowieka osoba
L11 11 Est 1:8 ve·hash·she·ti·Yah chad·Dat 'ein 'o·Nes; ki- chen yis·Sad ham·Me·lech, 'al kol- rav bei·To, la·'a·Sot kir·Tzon ish- va·'Ish.
L12 12 Est 1:8 we hasz sze tij ja chaD Dat en o nes Ki - chen jis sad ham me lech al Kol - raw Be to la a sot Kir con isz - wa isz      
L13 13 Est 1:8 wühaššütiyyâ kaDDät ´ên ´önës Kî-kën yissad hammeºlek `al Kol-rab Bêtô la`áSôt Kircôn ´îš-wä´îš      
L14 14 Est 1:8 1/1 2/21 305/786 1/1 2309/4478 351/767 14/40 1716/2519 3292/5759 3427/5415 179/462 1362/2052 1774/2617 16/56 1437/2004 1438/2004
L15 15 Est 1:8 And the drinking [was] according to the law; none did compel: for so the king had appointed to all the officers of his house, that they should do according to every man's pleasure.
L16 16 Est 1:8  8 And the drinking <08360> was according to the law <01881>; none did compel <0597> (08802): for so the king <04428> had appointed <03245> (08765) to all the officers <07227> of his house <01004>, that they should do <06213> (08800) according to every man's <0376> pleasure <07522>.
L01 1 Est 1:9   Est 1:9  9 Także Waszti <02060> Królowa <04436> się <06213> (08804) uczta <04960> dla kobiet <0802> w królewskich <04438> dom <01004>, który należał do króla <04428> Aswerusa <0325> .                                                                                            
L02 2 Est 1:9 Także królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet w pałacu królewskim, który należał do króla Aswerusa.
L03 3 Est 1:9 גַּ֚ם וַשְׁתִּ֣י הַמַּלְכָּ֔ה עָשְׂתָ֖ה מִשְׁתֵּ֣ה נָשִׁ֑ים בֵּ֚ית הַמַּלְכ֔וּת אֲשֶׁ֖ר לַמֶּ֥לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ׃ ס
L04 4 Est 1:9 גַּ֚ם וַשְׁתִּ֣י הַ/מַּלְכָּ֔ה עָשְׂתָ֖ה מִשְׁתֵּ֣ה נָשִׁ֑ים בֵּ֚ית הַ/מַּלְכ֔וּת אֲשֶׁ֖ר לַ/מֶּ֥לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ׃ ס
L05 5 Est 1:9 gam wasz•<Ti> ham•mal•<Ka>, 'a•se•<Ta> misz•<Te> na•<szim>; bet ham•mal•<Chut>, 'a•<szer> lam•<Me>•lech a•chasz•we•<Rosz>. sa•<Mek>
L06 6 Est 1:9 H1571H1571 H2060H2060 H4436H4436 H6213H6213 H4960H4960 H0802H0802 H1004H1004 H4438H4438 H0834H0834 H4428H4428 H0325H0325
L07 7 Est 1:9 again Vashti queen accomplish banquet ess court empire after king Ahasuerus
L08 8 Est 1:9 ponownie Waszti królowa zrealizować bankiet es sąd imperium po król Aswerus
L09 9 Est 1:9 also Also Vashti the queen made a feast for the women house [in] the royal which which [belonged] to king Ahasuerus
L10 10 Est 1:9 również Również Waszti królowa wykonane święto dla kobiet dom [W] królewski który który [należała] do króla Aswerus
L11 11 Est 1:9 gam vash·Ti ham·mal·Kah, 'a·se·Tah mish·Teh na·Shim; beit ham·mal·Chut, 'a·Sher lam·Me·lech a·chash·ve·Roosh. sa·Mek
L12 12 Est 1:9 Gam wasz Ti ham mal Ka as ta misz Te na szim Bet ham mal chut a szer lam me lech a Hasz we rosz s
L13 13 Est 1:9 Gam wašTî hammalKâ `äStâ mišTË näšîm Bêt hammalkût ´ášer lammeºlek ´áHašwërôš s
L14 14 Est 1:9 442/768 1/10 9/35 1775/2617 16/46 623/781 1363/2052 42/90 3982/5499 1717/2519 5/30
L15 15 Est 1:9 Also Vashti the queen made a feast for the women [in] the royal house which [belonged] to king Ahasuerus.
L16 16 Est 1:9  9 Also Vashti <02060> the queen <04436> made <06213> (08804) a feast <04960> for the women <0802> in the royal <04438> house <01004> which belonged to king <04428> Ahasuerus <0325>.
L01 1 Est 1:10   Est 1:10  10 Siódmego <07637> dni <03117>, kiedy serce <03820> króla <04428> został wesoły <02896> z winem <03196>, dowodził <0559> (08804) Mehuman <04104>, Biztha < 0968>, Harbona <02726>, Bigtha <0903> i Abagtha <05>, Zethar <02242> i Carcas <03752>, siedem <07651> chamberlains <05631>, który służył <08334> (08764) w obecności <06440> z Aswerusa <0325> Król <04428>                                                                            
L02 2 Est 1:10 W siódmym dniu, kiedy już rozweseliło się winem serce króla, rzekł do Mehumana, Bizzety, Charbony, Bigty, Abagty, Zetera i Karkasa, siedmiu eunuchów usługujących królowi Aswerusowi,
L03 3 Est 1:10 בַּיּוֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔י כְּט֥וֹב לֵב־ הַמֶּ֖לֶךְ בַּיָּ֑יִן אָמַ֡ר לִ֠מְהוּמָן בִּזְּתָ֨א חַרְבוֹנָ֜א בִּגְתָ֤א וַאֲבַגְתָא֙ זֵתַ֣ר וְכַרְכַּ֔ס שִׁבְעַת֙ הַסָּ֣רִיסִ֔ים הַמְשָׁ֣רְתִ֔ים אֶת־ פְּנֵ֖י הַמֶּ֥לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ׃
L04 4 Est 1:10 בַּ/יּוֹם֙ הַ/שְּׁבִיעִ֔י כְּ/ט֥וֹב לֵב־ הַ/מֶּ֖לֶךְ בַּ/יָּ֑יִן אָמַ֡ר לִ֠/מְהוּמָן בִּזְּתָ֨א חַרְבוֹנָ֜א בִּגְתָ֤א וַ/אֲבַגְתָא֙ זֵתַ֣ר וְ/כַרְכַּ֔ס שִׁבְעַת֙ הַ/סָּ֣רִיסִ֔ים הַ/מְשָׁ֣רְתִ֔ים אֶת־ פְּנֵ֖י הַ/מֶּ֥לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ׃
L05 5 Est 1:10 bai•jOm hasz•sze•wi•'<I>, ke•<Tow> lew- ham•<Me>•lech bai•<ja>•jin; 'a•<Mar> <Lim>•hu•mon biz•ze•<Ta> char•wo•<Na> big•<Ta> wa•'a•wag•<Ta> ze•<Tar> we•char•<Kas>, sziw•'<At> has•<Sa>•ri•<Sim>, ham•<sza>•re•<Tim>, et- pe•<Ne> ham•<Me>•lech a•chasz•we•<Rosz>.
L06 6 Est 1:10 H3117H3117 H7637H7637 H2896H2896 H3820H3820 H4428H4428 H3196H3196 H0559H0559 H4104H4104 H0968H0968 H2726H2726 H0903H0903 H0005H0005 H2242H2242 H3752H3752 H7651H7651 H5631H5631 H8334H8334 H0854H0854 H6440H6440 H4428H4428 H0325H0325
L07 7 Est 1:10 age seventh  beautiful care for king banqueting answer Mehuman Biztha Harbona Bigtha Abagtha Zethar Karkas seven chamberlain minister  against accept king Ahasuerus
L08 8 Est 1:10 wiek siódmy piękny dbałość o król bankiet odpowiedź Mehuman Biztha Harbona Bigtha Abagtha Zethar Karkas siedem szambelan minister przed przyjąć król Aswerus
L09 9 Est 1:10 day On the seventh was merry when the heart of the king with wine he commanded Mehuman Biztha Harbona Bigtha and Abagtha Zethar and Carcas the seven chamberlains that served in in the presence the king of Ahasuerus
L10 10 Est 1:10 dzień Na siódmy był wesoły gdy serce króla z winem dowodził Mehuman Biztha Harbona Bigtha i Abagtha Zethar i Carcas siedem chamberlains który służył w w obecności król z Aswerusa
L11 11 Est 1:10 bai·yOm hash·she·vi·'I, ke·Tov lev- ham·Me·lech bai·Ya·yin; 'a·Mar Lim·hu·mon biz·ze·Ta char·vo·Na big·Ta va·'a·vag·Ta ze·Tar ve·char·Kas, shiv·'At has·Sa·ri·Sim, ham·Sha·re·Tim, et- pe·Nei ham·Me·lech a·chash·ve·Roosh.
L12 12 Est 1:10 Baj jom hasz sze wi i Ke tow lew - ham me lech Baj ja jin a mar lim hu man Biz ze ta Har wo na Big ta wa a wag ta ze tar we char Kas szi wat has sa ri sim ha me szar tim et - Pe ne ham me lech a Hasz we rosz
L13 13 Est 1:10 Bayyôm haššübî`î Kü†ôb lëb-hammeºlek Bayyäºyin ´ämar limhûmän Bizzütä´ Harbônä´ Bigtä´ wa´ábagtä´ zëtar wükarKas šib`at hassäºrîsîºm hamüšäºrtîm ´et-Pünê hammeºlek ´áHašwërôš
L14 14 Est 1:10 1437/2302 91/97 255/561 171/592 1718/2519 56/141 3586/5298 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 337/393 16/42 62/96 538/808 1336/2127 1719/2519 6/30
L15 15 Est 1:10 On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar, and Carcas, the seven chamberlains that served in the presence of Ahasuerus the king,
L16 16 Est 1:10  10 On the seventh <07637> day <03117>, when the heart <03820> of the king <04428> was merry <02896> with wine <03196>, he commanded <0559> (08804) Mehuman <04104>, Biztha <0968>, Harbona <02726>, Bigtha <0903>, and Abagtha <05>, Zethar <02242>, and Carcas <03752>, the seven <07651> chamberlains <05631> that served <08334> (08764) in the presence <06440> of Ahasuerus <0325> the king <04428>,
L01 1 Est 1:11   Est 1:11  11 Aby przynieść <0935> (08687) Waszti <02060> Królowa <04436> <06440 przed> Król <04428> z koroną <03804> Royal <04438>, aby ukazać <07200> (08687) Ludzie <05971 > i książęta <08269> jej piękno <03308>: bo był sprawiedliwy <02896>, aby patrzeć na <04758>.                                                                                      
L02 2 Est 1:11 aby przywiedli przed oblicze króla królowę Waszti w koronie królewskiej celem pokazania ludowi i książętom jej piękności; odznaczała się bowiem miłym wyglądem.
L03 3 Est 1:11 לְ֠הָבִיא אֶת־ וַשְׁתִּ֧י הַמַּלְכָּ֛ה לִפְנֵ֥י הַמֶּ֖לֶךְ בְּכֶ֣תֶר מַלְכ֑וּת לְהַרְא֨וֹת הָֽעַמִּ֤ים וְהַשָּׂרִים֙ אֶת־ יָפְיָ֔הּ כִּֽי־ טוֹבַ֥ת מַרְאֶ֖ה הִֽיא׃
L04 4 Est 1:11 לְ֠/הָבִיא אֶת־ וַשְׁתִּ֧י הַ/מַּלְכָּ֛ה לִ/פְנֵ֥י הַ/מֶּ֖לֶךְ בְּ/כֶ֣תֶר מַלְכ֑וּת לְ/הַרְא֨וֹת הָֽ/עַמִּ֤ים וְ/הַ/שָּׂרִים֙ אֶת־ יָפְיָ֔/הּ כִּֽי־ טוֹבַ֥ת מַרְאֶ֖ה הִֽיא׃
L05 5 Est 1:11 <Le>•ha•wi et- wasz•<Ti> ham•mal•<Ka> lif•<Ne> ham•<Me>•lech be•<Che>•ter mal•<Chut>; le•har•'ot ha•'am•<Mim> we•has•sa•<Rim> et- ja•fe•<jah>, ki- to•<wat> mar•'<e> <Hi>.
L06 6 Est 1:11 H0935H0935 H0853H0853 H2060H2060 H4436H4436 H6440H6440 H4428H4428 H3804H3804 H4438H4438 H7200H7200 H5971H5971 H8269H8269 H0853H0853 H3308H3308 H3588H3588 H2896H2896 H4758H4758 H1931H1931
L07 7 Est 1:11 abide Vashti queen accept king circlet empire advise self folk captain  beauty inasmuch beautiful apparently he
L08 8 Est 1:11 przestrzegać Waszti królowa przyjąć król kółeczko imperium doradzać siebie ludowy kapitan piękno ponieważ piękny widocznie on
L09 9 Est 1:11 To bring Vashti the queen before the king with the crown royal to shew the people and the princes her beauty for for she [was] fair to look on he
L10 10 Est 1:11 Aby przynieść Waszti królowa przed król z koroną królewski aby ukazać ludzie i książęta jej piękno dla bo [było] targach patrzeć na on
L11 11 Est 1:11 Le·ha·vi et- vash·Ti ham·mal·Kah lif·Nei ham·Me·lech be·Che·ter mal·Chut; le·har·'ot ha·'am·Mim ve·has·sa·Rim et- ya·fe·Yah, ki- to·Vat mar·'Eh Hi.
L12 12 Est 1:11 le ha wi et - wasz Ti ham mal Ka lif ne ham me lech Be che ter mal chut le ha rot ha am mim we has sa rim et - jof ja Ki - to wat ma re hi
L13 13 Est 1:11 lühäbî´ ´et-wašTî hammalKâ lipnê hammeºlek Bükeºter malkût lühar´ôt hä|`ammîm wühaSSärîm ´et-yopyäh Kî|-†ôbat mar´è hî´
L14 14 Est 1:11 1652/2550 8509/11047 2/10 10/35 1337/2127 1720/2519 1/3 43/90 745/1296 1176/1866 279/421 8510/11047 1/19 2310/4478 256/561 39/104 1245/1867
L15 15 Est 1:11 To bring Vashti the queen before the king with the crown royal, to shew the people and the princes her beauty: for she [was] fair to look on.
L16 16 Est 1:11  11 To bring <0935> (08687) Vashti <02060> the queen <04436> before <06440> the king <04428> with the crown <03804> royal <04438>, to shew <07200> (08687) the people <05971> and the princes <08269> her beauty <03308>: for she was fair <02896> to look on <04758>.
L01 1 Est 1:12   Est 1:12  12 Ale królowa <04436> Waszti <02060> odmówił <03985> (08762) przyjść <0935> (08800) na króla <04428> przykazania <01697> przez <03027> jego chamberlains <05631>: dlatego był królem <04428> bardzo <03966> rozgniewał <07107> (08799), a jego gniew <02534> spalony <01197> (08804) w nim.                                                                                  
L02 2 Est 1:12 Ale królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, który eunuchowie otrzymali. Król się rozgniewał, i gniew w nim zapłonął.
L03 3 Est 1:12 וַתְּמָאֵ֞ן הַמַּלְכָּ֣ה וַשְׁתִּ֗י לָבוֹא֙ בִּדְבַ֣ר הַמֶּ֔לֶךְ אֲשֶׁ֖ר בְּיַ֣ד הַסָּרִיסִ֑ים וַיִּקְצֹ֤ף הַמֶּ֙לֶךְ֙ מְאֹ֔ד וַחֲמָת֖וֹ בָּעֲרָ֥ה בֽוֹ׃
L04 4 Est 1:12 וַ/תְּמָאֵ֞ן הַ/מַּלְכָּ֣ה וַשְׁתִּ֗י לָ/בוֹא֙ בִּ/דְבַ֣ר הַ/מֶּ֔לֶךְ אֲשֶׁ֖ר בְּ/יַ֣ד הַ/סָּרִיסִ֑ים וַ/יִּקְצֹ֤ף הַ/מֶּ֙לֶךְ֙ מְאֹ֔ד וַ/חֲמָת֖/וֹ בָּעֲרָ֥ה בֽ/וֹ׃
L05 5 Est 1:12 wat•te•ma•'<En> ham•mal•<Ka> wasz•<Ti>, la•<wo> bid•<war> ham•<Me>•lech, 'a•<szer> be•<jad> has•sa•ri•<Sim>; wai•jik•<cof> ham•<Me>•lech me•'<Od>, wa•cha•ma•<To> ba•'a•<Ra> wo.
L06 6 Est 1:12 H3985H3985 H4436H4436 H2060H2060 H0935H0935 H1697H1697 H4428H4428 H0834H0834 H3027H3027 H5631H5631 H7107H7107 H4428H4428 H3966H3966 H2534H2534 H1197H1197 H0000
L07 7 Est 1:12 refuse queen Vashti abide act king after able chamberlain anger king diligently anger be brutish
L08 8 Est 1:12 odmawiać królowa Waszti przestrzegać działać król po w stanie szambelan złość król pilnie złość być brutalny
L09 9 Est 1:12 refused But the queen Vashti to come commandment at the king's after by [his] chamberlains wroth therefore was the king very and his anger burned
L10 10 Est 1:12 odmówił Ale królowa Waszti przyjść przykazanie na króla po przez [Jego] chamberlains gniewny Dlatego był królem bardzo i gniew spalony
L11 11 Est 1:12 vat·te·ma·'En ham·mal·Kah vash·Ti, la·Vo bid·Var ham·Me·lech, 'a·Sher be·Yad has·sa·ri·Sim; vai·yik·Tzof ham·Me·lech me·'Od, va·cha·ma·To ba·'a·Rah vo.
L12 12 Est 1:12 waT Te ma en ham mal Ka wasz Ti la wo Bid war ham me lech a szer Be jad has sa ri sim waj jiq cof ham me lech me od wa Ha ma to Ba a ra wo
L13 13 Est 1:12 waTTümä´ën hammalKâ wašTî läbô´ Bidbar hammeºlek ´ášer Büyad hassärîsîm wayyiqcöp hammeºlek mü´öd waHámätô Bä`árâ
L14 14 Est 1:12 22/41 11/35 3/10 1653/2550 841/1428 1721/2519 3983/5499 998/1608 17/42 17/34 1722/2519 209/300 18/122 45/95 4193/6522
L15 15 Est 1:12 But the queen Vashti refused to come at the king's commandment by [his] chamberlains: therefore was the king very wroth, and his anger burned in him.
L16 16 Est 1:12  12 But the queen <04436> Vashti <02060> refused <03985> (08762) to come <0935> (08800) at the king's <04428> commandment <01697> by <03027> his chamberlains <05631>: therefore was the king <04428> very <03966> wroth <07107> (08799), and his anger <02534> burned <01197> (08804) in him.
L01 1 Est 1:13   Est 1:13  13 Wtedy król <04428> powiedział <0559> (08799) do mędrców, <02450>, który wiedział <03045> (08802) czasy <06256>, (tak było króla <04428> sposób <01697> ku <06440> wszystko, co wiedział <03045> (08802) Prawo <01881> i sąd <01779>:                                                                                        
L02 2 Est 1:13 I rzekł król do mędrców znających prawo, bo tak sprawy króla rozważano wobec znających prawo i sąd,
L03 3 Est 1:13 וַיֹּ֣אמֶר הַמֶּ֔לֶךְ לַחֲכָמִ֖ים יֹדְעֵ֣י הָֽעִתִּ֑ים כִּי־ כֵן֙ דְּבַ֣ר הַמֶּ֔לֶךְ לִפְנֵ֕י כָּל־ יֹדְעֵ֖י דָּ֥ת וָדִֽין׃
L04 4 Est 1:13 וַ/יֹּ֣אמֶר הַ/מֶּ֔לֶךְ לַ/חֲכָמִ֖ים יֹדְעֵ֣י הָֽ/עִתִּ֑ים כִּי־ כֵן֙ דְּבַ֣ר הַ/מֶּ֔לֶךְ לִ/פְנֵ֕י כָּל־ יֹדְעֵ֖י דָּ֥ת וָ/דִֽין׃
L05 5 Est 1:13 wai•<jo>•mer ham•<Me>•lech, la•cha•cha•<Mim> jo•de•'<e> ha•'it•<Tim>; ki- chen de•<war> ham•<Me>•lech, lif•<Ne> kol- jo•de•'<e> dat wa•<Din>.
L06 6 Est 1:13 H0559H0559 H4428H4428 H2450H2450 H3045H3045 H6256H6256 H3588H3588 H3651H3651 H1697H1697 H4428H4428 H6440H6440 H3605H3605 H3045H3045 H1881H1881 H1779H1779
L07 7 Est 1:13 answer king cunning  acknowledge after inasmuch after that act king accept all manner acknowledge commandment cause
L08 8 Est 1:13 odpowiedź król przebiegłość przyznać po ponieważ po tym działać król przyjąć wszelkiego rodzaju przyznać przykazanie spowodować
L09 9 Est 1:13 said Then the king to the wise men which knew the times for so manner (for so [was] the king's toward all all that knew law and judgment
L10 10 Est 1:13 powiedział Wtedy król do mędrców co wiedział czasy dla tak sposób (Tak [był] króla ku wszystko wszystko, co wiedział prawo i wyrok
L11 11 Est 1:13 vai·Yo·mer ham·Me·lech, la·cha·cha·Mim yo·de·'Ei ha·'it·Tim; ki- chen de·Var ham·Me·lech, lif·Nei kol- yo·de·'Ei dat va·Din.
L12 12 Est 1:13 waj jo mer ham me lech la Ha cha mim jo de ha iT Tim Ki - chen De war ham me lech lif ne Kol - jo de Dat wa din
L13 13 Est 1:13 wayyöº´mer hammeºlek laHákämîm yöd`ê hä|`iTTîm Kî-kën Dübar hammeºlek lipnê Kol-yöd`ê Dät wädîn
L14 14 Est 1:13 3587/5298 1723/2519 33/137 398/934 113/294 2311/4478 352/767 842/1428 1724/2519 1338/2127 3428/5415 399/934 3/21 3/19
L15 15 Est 1:13 Then the king said to the wise men, which knew the times, (for so [was] the king's manner toward all that knew law and judgment:
L16 16 Est 1:13  13 Then the king <04428> said <0559> (08799) to the wise men, <02450>, which knew <03045> (08802) the times <06256>, (for so was the king's <04428> manner <01697> toward <06440> all that knew <03045> (08802) law <01881> and judgment <01779>:
L01 1 Est 1:14   Est 1:14  14 A obok <07138> mu było Carshena <03771>, Shethar <08369>, Admatha <0133>, Tarszisz <08659>, Meres <04825>, Marsena <04826> i Memucan <04462>, siedem <07651 > książęta <08269> Persji <06539> i Media <04074>, który widział <07200> (08802) króla <04428> twarz <06440>, a który siedział <03427> (08802) pierwsza <07223> w Brytania <04438> ;)                                                                              
L02 2 Est 1:14 i rozkazał przywołać do siebie Karszenę, Szetara, Admatę, Tarszisza, Meresa, Mersenę, Memukana, siedmiu książąt perskich i medyjskich, którzy byli zaufanymi doradcami króla i zajmowali w królestwie pierwsze miejsca.
L03 3 Est 1:14 וְהַקָּרֹ֣ב אֵלָ֗יו כַּרְשְׁנָ֤א שֵׁתָר֙ אַדְמָ֣תָא תַרְשִׁ֔ישׁ מֶ֥רֶס מַרְסְנָ֖א מְמוּכָ֑ן שִׁבְעַ֞ת שָׂרֵ֣י ׀ פָּרַ֣ס וּמָדַ֗י רֹאֵי֙ פְּנֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ הַיֹּשְׁבִ֥ים רִאשֹׁנָ֖ה בַּמַּלְכֽוּת׃
L04 4 Est 1:14 וְ/הַ/קָּרֹ֣ב אֵלָ֗י/ו כַּרְשְׁנָ֤א שֵׁתָר֙ אַדְמָ֣תָא תַרְשִׁ֔ישׁ מֶ֥רֶס מַרְסְנָ֖א מְמוּכָ֑ן שִׁבְעַ֞ת שָׂרֵ֣י ׀ פָּרַ֣ס וּ/מָדַ֗י רֹאֵי֙ פְּנֵ֣י הַ/מֶּ֔לֶךְ הַ/יֹּשְׁבִ֥ים רִאשֹׁנָ֖ה בַּ/מַּלְכֽוּת׃
L05 5 Est 1:14 we•hak•ka•<Ro> 'e•<Law>, kar•sze•<Na> sze•<Tar> 'ad•<Ma>•ta tar•<szisz>, <Me>•res mar•se•<Na> me•mu•<Chan>; sziw•'<At> sa•<Re> pa•<Ras> u•ma•<Dai>, ro•'<e> pe•<Ne> ham•<Me>•lech, hai•jo•sze•<wim> ri•szo•<Na> bam•mal•<Chut>.
L06 6 Est 1:14 H7138H7138 H0413H0413 H3771H3771 H8369H8369 H0133H0133 H8659H8659 H4825H4825 H4826H4826 H4462H4462 H7651H7651 H8269H8269 H6539H6539 H4074H4074 H7200H7200 H6440H6440 H4428H4428 H3427H3427 H7223H7223 H4438H4438
L07 7 Est 1:14 allied about Carshena Shethar Admatha Tarshish Meres Marsena Memucan seven captain  Persia Madai advise self accept king abide ancestor empire
L08 8 Est 1:14 sprzymierzony o Carshena Shethar Admatha Tarszisz Meres Marsena Memucan siedem kapitan Persia Madaj doradzać siebie przyjąć król przestrzegać przodek imperium
L09 9 Est 1:14 And the next to him unto him [was] Carshena Shethar Admatha Tarshish Meres Marsena [and] Memucan the seven princes of Persia and Media which saw face the king's [and] which sat the first the kingdom
L10 10 Est 1:14 I następne dla niego mu [było] Carshena Shethar Admatha Tarszisz Meres Marsena [I] Memucan siedem Książęta Persji i Mediów który widział twarz króla [I], który siedział pierwszy królestwo
L11 11 Est 1:14 ve·hak·ka·Ro 'e·Lav, kar·she·Na she·Tar 'ad·Ma·ta tar·Shish, Me·res mar·se·Na me·mu·Chan; shiv·'At sa·Rei pa·Ras u·ma·Dai, ro·'Ei pe·Nei ham·Me·lech, hai·yo·she·Vim ri·sho·Nah bam·mal·Chut.
L12 12 Est 1:14 we haq qa row e law Kar sze na sze tar ad ma ta tar szisz me res mar se na me mu chan szi wat sa re Pa ras u ma daj ro e Pe ne ham me lech haj josz wim ri szo na Bam mal chut
L13 13 Est 1:14 wühaqqäröb ´ëläyw Karšünä´ šëtär ´admäºtä´ taršîš meºres marsünä´ mümûkän šib`at Särê Päras ûmäday rö´ê Pünê hammeºlek hayyöšbîm ri´šönâ Bammalkût
L14 14 Est 1:14 29/77 3704/5500 1/1 1/1 1/1 11/28 1/1 1/1 2/3 338/393 280/421 17/28 6/16 746/1296 1339/2127 1725/2519 630/1071 120/182 44/90
L15 15 Est 1:14 And the next unto him [was] Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, [and] Memucan, the seven princes of Persia and Media, which saw the king's face, [and] which sat the first in the kingdom;)
L16 16 Est 1:14  14 And the next <07138> unto him was Carshena <03771>, Shethar <08369>, Admatha <0133>, Tarshish <08659>, Meres <04825>, Marsena <04826>, and Memucan <04462>, the seven <07651> princes <08269> of Persia <06539> and Media <04074>, which saw <07200> (08802) the king's <04428> face <06440>, and which sat <03427> (08802) the first <07223> in the kingdom <04438>;)
L01 1 Est 1:15   Est 1:15  15 Co mamy zrobić <06213> (08800) do królowej <04436> Waszti <02060> zgodnie z prawem <01881>, ponieważ ona bowiem nie wykonano <06213> (08804) przykazanie <03982> króla <04428> Aswerus <0325> <03027> przez te chamberlains <05631>?                                                                                      
L02 2 Est 1:15 I zapytał: Jak według prawa należy postąpić z królową Waszti, która nie wykonała rozkazu króla, jaki eunuchowie otrzymali?
L03 3 Est 1:15 כְּדָת֙ מַֽה־ לַּעֲשׂ֔וֹת בַּמַּלְכָּ֖ה וַשְׁתִּ֑י עַ֣ל ׀ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־ עָשְׂתָ֗ה אֶֽת־ מַאֲמַר֙ הַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ בְּיַ֖ד הַסָּרִיסִֽים׃ ס
L04 4 Est 1:15 כְּ/דָת֙ מַֽה־ לַּ/עֲשׂ֔וֹת בַּ/מַּלְכָּ֖ה וַשְׁתִּ֑י עַ֣ל ׀ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־ עָשְׂתָ֗ה אֶֽת־ מַאֲמַר֙ הַ/מֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ בְּ/יַ֖ד הַ/סָּרִיסִֽים׃ ס
L05 5 Est 1:15 ke•<Dat> mah- la•'a•<Sot>, bam•mal•<Ka> wasz•<Ti>; 'al 'a•<szer> lo- 'a•se•<Ta>, et- ma•'a•<Mar> ham•<Me>•lech a•chasz•we•<Rosz>, be•<jad> has•sa•ri•<Sim>. sa•<Mek>
L06 6 Est 1:15 H1881H1881 H4100H4100 H6213H6213 H4436H4436 H2060H2060 H5921H5921 H0834H0834 H3808H3808 H6213H6213 H0853H0853 H3982H3982 H4428H4428 H0325H0325 H3027H3027 H5631H5631
L07 7 Est 1:15 commandment how long accomplish queen Vashti above after before accomplish commandment king Ahasuerus able chamberlain
L08 8 Est 1:15 przykazanie jak długo zrealizować królowa Waszti powyżej po przed zrealizować przykazanie król Aswerus w stanie szambelan
L09 9 Est 1:15 according to law what What shall we do unto the queen Vashti and after did not because she hath not performed the commandment of the king Ahasuerus by chamberlain
L10 10 Est 1:15 zgodnie z prawem co Co mamy zrobić do królowej Waszti i po Czy nie bo kto nie wykonano przykazanie króla Aswerus przez szambelan
L11 11 Est 1:15 ke·Dat mah- la·'a·Sot, bam·mal·Kah vash·Ti; 'al 'a·Sher lo- 'a·se·Tah, et- ma·'a·Mar ham·Me·lech a·chash·ve·Roosh, be·Yad has·sa·ri·Sim. sa·Mek
L12 12 Est 1:15 Ke dat ma - lla a sot Bam mal Ka wasz Ti al a szer lo - as ta et - ma a mar ham me lech a Hasz we rosz Be jad has sa ri sim s
L13 13 Est 1:15 Küdät mà|-lla`áSôt BammalKâ wašTî `al ´ášer lö|´-`äStâ ´e|t-ma´ámar hammeºlek ´áHašwërôš Büyad hassärîsîm s
L14 14 Est 1:15 4/21 375/744 1776/2617 12/35 4/10 3293/5759 3984/5499 2574/5164 1777/2617 8511/11047 1/3 1726/2519 7/30 999/1608 18/42
L15 15 Est 1:15 What shall we do unto the queen Vashti according to law, because she hath not performed the commandment of the king Ahasuerus by the chamberlains?
L16 16 Est 1:15  15 What shall we do <06213> (08800) unto the queen <04436> Vashti <02060> according to law <01881>, because she hath not performed <06213> (08804) the commandment <03982> of the king <04428> Ahasuerus <0325> by <03027> the chamberlains <05631>?
L01 1 Est 1:16   Est 1:16  16 I Memucan <04462> odpowiedział <0559> (08799) przed <06440> Król <04428> i książęta <08269>, Waszti <02060> Królowa <04436> bowiem nie zawinił <05753> (08804) do król <04428> tylko, ale także do wszystkich książąt <08269> i do wszystkich ludzi <05971>, które są we wszystkich prowincjach <04082> króla <04428> Aswerus <0325>.                                                                                
L02 2 Est 1:16 Na to odpowiedział Memukan w obecności króla i książąt: Nie tylko przeciw samemu królowi wykroczyła królowa Waszti, lecz także przeciw wszystkim książętom i wszystkim narodom, które zamieszkują państwa króla Aswerusa.
L03 3 Est 1:16 וַיֹּ֣אמֶר [מוּמְכָן כ] (מְמוּכָ֗ן ק) לִפְנֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ וְהַשָּׂרִ֔ים לֹ֤א עַל־ הַמֶּ֙לֶךְ֙ לְבַדּ֔וֹ עָוְתָ֖ה וַשְׁתִּ֣י הַמַּלְכָּ֑ה כִּ֤י עַל־ כָּל־ הַשָּׂרִים֙ וְעַל־ כָּל־ הָ֣עַמִּ֔ים אֲשֶׁ֕ר בְּכָל־ מְדִינ֖וֹת הַמֶּ֥לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ׃
L04 4 Est 1:16 וַ/יֹּ֣אמֶר מומכן מְמוּכָ֗ן לִ/פְנֵ֤י הַ/מֶּ֙לֶךְ֙ וְ/הַ/שָּׂרִ֔ים לֹ֤א עַל־ הַ/מֶּ֙לֶךְ֙ לְ/בַדּ֔/וֹ עָוְתָ֖ה וַשְׁתִּ֣י הַ/מַּלְכָּ֑ה כִּ֤י עַל־ כָּל־ הַ/שָּׂרִים֙ וְ/עַל־ כָּל־ הָ֣/עַמִּ֔ים אֲשֶׁ֕ר בְּ/כָל־ מְדִינ֖וֹת הַ/מֶּ֥לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ׃
L05 5 Est 1:16 wai•<jo>•mer [mu•me•chan ch] (me•mu•<Chan>, k) lif•<Ne> ham•<Me>•lech we•has•sa•<Rim>, lo al- ham•<Me>•lech le•wad•<Do>, 'a•we•<Ta> wasz•<Ti> ham•mal•<Ka>; ki al- kol- has•sa•<Rim> we•'al- kol- ha•'am•<Mim>, 'a•<szer> be•chol me•di•<Not> ham•<Me>•lech a•chasz•we•<Rosz>.
L06 6 Est 1:16 H0559H0559 H6440H6440 H4428H4428 H8269H8269 H3808H3808 H5921H5921 H4428H4428 H0905H0905 H5753H5753 H2060H2060 H4436H4436 H3588H3588 H5921H5921 H3605H3605 H8269H8269 H5921H5921 H3605H3605 H5971H5971 H0834H0834 H3605H3605 H4082H4082 H4428H4428 H0325H0325
L07 7 Est 1:16 answer Memucan accept king captain  before above king alone do amiss Vashti queen inasmuch above all manner captain  above all manner folk after all manner province king Ahasuerus
L08 8 Est 1:16 odpowiedź Memucan przyjąć król kapitan przed powyżej król sam zrobić źle Waszti królowa ponieważ powyżej wszelkiego rodzaju kapitan powyżej wszelkiego rodzaju ludowy po wszelkiego rodzaju województwo król Aswerus
L09 9 Est 1:16 answered Memucan before the king and the princes not and to the king only hath not done wrong Vashti the queen for and but all only but also to all the princes and and all and to all the people who all that [are] in all the provinces of the king Ahasuerus
L10 10 Est 1:16 odpowiedział: Memucan przed król i książęta nie i do króla tylko Czyż nie zawinił Waszti królowa dla i ale wszystko tylko, ale także do wszystkich książąt i i wszystko i do wszystkich ludzi kto wszystko że [to] we wszystkich województwach króla Aswerus
L11 11 Est 1:16 vai·Yo·mer [mu·me·chan ch] (me·mu·Chan, k) lif·Nei ham·Me·lech ve·has·sa·Rim, lo al- ham·Me·lech le·vad·Do, 'a·ve·Tah vash·Ti ham·mal·Kah; ki al- kol- has·sa·Rim ve·'al- kol- ha·'am·Mim, 'a·Sher be·chol me·di·Not ham·Me·lech a·chash·ve·Roosh.
L12 12 Est 1:16 waj jo mer (mum chan) [me mu chan] lif ne ham me lech we has sa rim lo al - ham me lech le waD Do aw ta wasz Ti ham mal Ka Ki al - Kol - has sa rim we al - Kol - ha am mim a szer Be chol - me di not ham me lech a Hasz we rosz
L13 13 Est 1:16 wayyöº´mer (mûmkän) [mümûkän] lipnê hammeºlek wühaSSärîm lö´ `al-hammeºlek lübaDDô `äwtâ wašTî hammalKâ `al-Kol-haSSärîm wü`al-Kol-häº`ammîm ´ášer Bükol-müdînôt hammeºlek ´áHašwërôš
L14 14 Est 1:16 3588/5298 1/1 1340/2127 1727/2519 281/421 2575/5164 3294/5759 1728/2519 149/200 7/17 5/10 13/35 2312/4478 3295/5759 3429/5415 282/421 3296/5759 3430/5415 1177/1866 3985/5499 3431/5415 11/53 1729/2519 8/30
L15 15 Est 1:16 And Memucan answered before the king and the princes, Vashti the queen hath not done wrong to the king only, but also to all the princes, and to all the people that [are] in all the provinces of the king Ahasuerus.
L16 16 Est 1:16  16 And Memucan <04462> answered <0559> (08799) before <06440> the king <04428> and the princes <08269>, Vashti <02060> the queen <04436> hath not done wrong <05753> (08804) to the king <04428> only, but also to all the princes <08269>, and to all the people <05971> that are in all the provinces <04082> of the king <04428> Ahasuerus <0325>.
L01 1 Est 1:17   Est 1:17  17 Na to] uczynek <01697> królowej <04436> wejdzie za granicą <03318> (08799) do wszystkich kobiet <0802>, tak że będą gardzić <0959> (08687) mężów <01167> w ich oczach < 05869>, kiedy będą zgłaszane <0559> (08800), król <04428> Aswerus <0325> nakazał <0559> (08804) Waszti <02060> Królowa <04436>, aby zostać w <0935> (08687) przed <06440> go, ale ona przyszła <0935> Niewłaściwa 08804).                                                                          
L02 2 Est 1:17 Gdy wieść o zachowaniu się królowej rozejdzie się pośród wszystkich kobiet, wtedy wzgardzą mężami swoimi w oczach swoich i powiedzą im: Król Aswerus polecił przyprowadzić królowę Waszti do siebie, a ona nie poszła.
L03 3 Est 1:17 כִּֽי־ יֵצֵ֤א דְבַר־ הַמַּלְכָּה֙ עַל־ כָּל־ הַנָּשִׁ֔ים לְהַבְז֥וֹת בַּעְלֵיהֶ֖ן בְּעֵינֵיהֶ֑ן בְּאָמְרָ֗ם הַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֡וֹשׁ אָמַ֞ר לְהָבִ֨יא אֶת־ וַשְׁתִּ֧י הַמַּלְכָּ֛ה לְפָנָ֖יו וְלֹא־ בָֽאָה׃
L04 4 Est 1:17 כִּֽי־ יֵצֵ֤א דְבַר־ הַ/מַּלְכָּה֙ עַל־ כָּל־ הַ/נָּשִׁ֔ים לְ/הַבְז֥וֹת בַּעְלֵי/הֶ֖ן בְּ/עֵינֵי/הֶ֑ן בְּ/אָמְרָ֗/ם הַ/מֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֡וֹשׁ אָמַ֞ר לְ/הָבִ֨יא אֶת־ וַשְׁתִּ֧י הַ/מַּלְכָּ֛ה לְ/פָנָ֖י/ו וְ/לֹא־ בָֽאָה׃
L05 5 Est 1:17 ki- je•<ce> de•war- ham•mal•<Ka> al- kol- han•na•<szim>, le•haw•<Zot> ba'•le•<Hen> be•'e•ne•<Hen>; be•'a•me•<Ram>, ham•<Me>•lech a•chasz•we•<Rosz> 'a•<Mar> le•ha•<wi> et- wasz•<Ti> ham•mal•<Ka> le•fa•<Naw> we•lo- <wa>•'a.
L06 6 Est 1:17 H3588H3588 H3318H3318 H1697H1697 H4436H4436 H5921H5921 H3605H3605 H0802H0802 H0959H0959 H1167H1167 H5869H5869 H0559H0559 H4428H4428 H0325H0325 H0559H0559 H0935H0935 H0853H0853 H2060H2060 H4436H4436 H6440H6440 H3808H3808 H0935H0935
L07 7 Est 1:17 inasmuch after act queen above all manner ess despise archer affliction answer king Ahasuerus answer abide Vashti queen accept before abide
L08 8 Est 1:17 ponieważ po działać królowa powyżej wszelkiego rodzaju es gardzić łucznik nieszczęście odpowiedź król Aswerus odpowiedź przestrzegać Waszti królowa przyjąć przed przestrzegać
L09 9 Est 1:17 for shall come abroad For [this] deed of the queen unto all unto all women so that they shall despise their husbands in their eyes when it shall be reported The king Ahasuerus commanded to be brought in Vashti the queen before not him but she came
L10 10 Est 1:17 dla wchodzi za granicą Do [To] czynu królowej do wszystko do wszystkich kobiet tak, że będą gardzić ich mężowie w ich oczach kiedy będą zgłaszane Król Aswerus przykazał być wniesione w Waszti królowa przed nie go, ale wróciła
L11 11 Est 1:17 ki- ye·Tze de·var- ham·mal·Kah al- kol- han·na·Shim, le·hav·Zot ba'·lei·Hen be·'ei·nei·Hen; be·'a·me·Ram, ham·Me·lech a·chash·ve·Roosh 'a·Mar le·ha·Vi et- vash·Ti ham·mal·Kah le·fa·Nav ve·lo- Va·'ah.
L12 12 Est 1:17 Ki - je ce de war - ham mal Ka al - Kol - han na szim le haw zot Ba le hen Be e ne hen Be om ram ham me lech a Hasz we rosz a mar le ha wi et - wasz Ti ham mal Ka le fa naw we lo - wa a            
L13 13 Est 1:17 Kî|-yëcë´ dübar-hammalKâ `al-Kol-hannäšîm lühabzôt Ba`lêhen Bü`ênêhen Bü´omräm hammeºlek ´áHašwërôš ´ämar lühäbî´ ´et-wašTî hammalKâ lüpänäyw wülö´-bäº´â            
L14 14 Est 1:17 2313/4478 731/1060 843/1428 14/35 3297/5759 3432/5415 624/781 14/44 52/84 475/878 3589/5298 1730/2519 9/30 3590/5298 1654/2550 8512/11047 6/10 15/35 1341/2127 2576/5164 1655/2550
L15 15 Est 1:17 For [this] deed of the queen shall come abroad unto all women, so that they shall despise their husbands in their eyes, when it shall be reported, The king Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but she came not.
L16 16 Est 1:17  17 For this] deed <01697> of the queen <04436> shall come abroad <03318> (08799) unto all women <0802>, so that they shall despise <0959> (08687) their husbands <01167> in their eyes <05869>, when it shall be reported <0559> (08800), The king <04428> Ahasuerus <0325> commanded <0559> (08804) Vashti <02060> the queen <04436> to be brought in <0935> (08687) before <06440> him, but she came <0935> (08804) not.
L01 1 Est 1:18   Est 1:18  18 Podobnie będą panie <08282> Persji <06539> i Media <04074> powiedzmy <0559> (08799) to dni <03117> do wszystkich królewskich <04428> książąt <08269>, który słyszał <08085> (08.804 ) czynu <01697> królowej <04436>. Dlatego powinny tam powstać zbyt wiele <01767> pogarda <0963> i gniew <07110>.                                                                                  
L02 2 Est 1:18 Dziś wszystkie księżniczki perskie i medyjskie powiedzą do książąt królewskich, co usłyszały o postępowaniu królowej. Wtedy będzie wiele pogardy i gniewu.
L03 3 Est 1:18 וְֽהַיּ֨וֹם הַזֶּ֜ה תֹּאמַ֣רְנָה ׀ שָׂר֣וֹת פָּֽרַס־ וּמָדַ֗י אֲשֶׁ֤ר שָֽׁמְעוּ֙ אֶת־ דְּבַ֣ר הַמַּלְכָּ֔ה לְכֹ֖ל שָׂרֵ֣י הַמֶּ֑לֶךְ וּכְדַ֖י בִּזָּי֥וֹן וָקָֽצֶף׃
L04 4 Est 1:18 וְֽ/הַ/יּ֨וֹם הַ/זֶּ֜ה תֹּאמַ֣רְנָה ׀ שָׂר֣וֹת פָּֽרַס־ וּ/מָדַ֗י אֲשֶׁ֤ר שָֽׁמְעוּ֙ אֶת־ דְּבַ֣ר הַ/מַּלְכָּ֔ה לְ/כֹ֖ל שָׂרֵ֣י הַ/מֶּ֑לֶךְ וּ/כְ/דַ֖י בִּזָּי֥וֹן וָ/קָֽצֶף׃
L05 5 Est 1:18 we•hai•<jom> haz•<Ze> to•<Mar>•na sa•<Rot> pa•ras- u•ma•<Dai>, 'a•<szer> sza•me•'<U> et- de•<war> ham•mal•<Ka>, le•<Chol> sa•<Re> ham•<Me>•lech; u•che•<Dai> biz•za•<jon> wa•<Ka>•cef.
L06 6 Est 1:18 H3117H3117 H2088H2088 H0559H0559 H8282H8282 H6539H6539 H4074H4074 H0834H0834 H8085H8085 H0853H0853 H1697H1697 H4436H4436 H3605H3605 H8269H8269 H4428H4428 H1767H1767 H0963H0963 H7110H7110
L07 7 Est 1:18 age he answer lady Persia Madai after attentively act queen all manner captain  king able contempt foam
L08 8 Est 1:18 wiek on odpowiedź pani Persia Madaj po uważnie działać królowa wszelkiego rodzaju kapitan król w stanie pogarda piana
L09 9 Est 1:18 this day This say [Likewise] shall the ladies of Persia and Media who which have heard of the deed of the queen all princes unto all the king's Thus [shall there arise] too much contempt and wrath
L10 10 Est 1:18 ten dzień To powiedzieć [Podobnie] są panie Persji i Mediów kto co słyszałem czynu królowej wszystko Książęta do wszystkich króla Tak więc [musi tam powstać] za dużo pogarda i gniew
L11 11 Est 1:18 ve·hai·Yom haz·Zeh to·Mar·nah sa·Rot pa·ras- u·ma·Dai, 'a·Sher sha·me·'U et- de·Var ham·mal·Kah, le·Chol sa·Rei ham·Me·lech; u·che·Dai biz·za·Yon va·Ka·tzef.
L12 12 Est 1:18 we haj jom haz ze To mar na sa rot Pa ras - u ma daj a szer sza mu et - De war ham mal Ka le chol sa re ham me lech u che daj Biz za jon wa qa cef    
L13 13 Est 1:18 wü|hayyôm hazzè Tö´maºrnâ Särôt Pä|ras-ûmäday ´ášer šä|m`û ´et-Dübar hammalKâ lüköl Särê hammeºlek ûküday Bizzäyôn wäqäºcep    
L14 14 Est 1:18 1438/2302 809/1176 3591/5298 3/5 18/28 7/16 3986/5499 585/1154 8513/11047 844/1428 16/35 3433/5415 283/421 1731/2519 19/40 1/1 15/29
L15 15 Est 1:18 [Likewise] shall the ladies of Persia and Media say this day unto all the king's princes, which have heard of the deed of the queen. Thus [shall there arise] too much contempt and wrath.
L16 16 Est 1:18  18 Likewise shall the ladies <08282> of Persia <06539> and Media <04074> say <0559> (08799) this day <03117> unto all the king's <04428> princes <08269>, which have heard <08085> (08804) of the deed <01697> of the queen <04436>. Thus shall there arise too much <01767> contempt <0963> and wrath <07110>.
L01 1 Est 1:19   Est 1:19  19 Jeśli to proszę <02895> (08804) król <04428>, niech tam iść <03318> (08799) królewski <04438> przykazanie <01697> od niego <06440>, i niech będzie napisane <03789> (08735 ) wśród praw <01881> z Persami <06539> i Medowie <04074>, że nie może zostać zmieniony <05674> (08799), który Waszti <02060> przyjść <0935> (08799) nie więcej przed <06440> król <04428> Aswerus <0325>, a niech król <04428> <05414 dać> (08799) Jej Królewska nieruchomości <04438> do innego <07468>, które jest lepsze <02896> niż ona.                                                                
L02 2 Est 1:19 Jeśli się to królowi podoba, to niech wyjdzie dekret królewski od niego i niech będzie napisane w prawach perskich i medyjskich, i niech będzie nieodwołalne to, że Waszti nie może już przyjść przed oblicze króla Aswerusa, a jej godność królewską niech da król jej towarzyszce, godniejszej od niej.
L03 3 Est 1:19 אִם־ עַל־ הַמֶּ֣לֶךְ ט֗וֹב יֵצֵ֤א דְבַר־ מַלְכוּת֙ מִלְּפָנָ֔יו וְיִכָּתֵ֛ב בְּדָתֵ֥י פָֽרַס־ וּמָדַ֖י וְלֹ֣א יַעֲב֑וֹר אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־ תָב֜וֹא וַשְׁתִּ֗י לִפְנֵי֙ הַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ וּמַלְכוּתָהּ֙ יִתֵּ֣ן הַמֶּ֔לֶךְ לִרְעוּתָ֖הּ הַטּוֹבָ֥ה מִמֶּֽנָּה׃
L04 4 Est 1:19 אִם־ עַל־ הַ/מֶּ֣לֶךְ ט֗וֹב יֵצֵ֤א דְבַר־ מַלְכוּת֙ מִ/לְּ/פָנָ֔י/ו וְ/יִכָּתֵ֛ב בְּ/דָתֵ֥י פָֽרַס־ וּ/מָדַ֖י וְ/לֹ֣א יַעֲב֑וֹר אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־ תָב֜וֹא וַשְׁתִּ֗י לִ/פְנֵי֙ הַ/מֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ וּ/מַלְכוּתָ/הּ֙ יִתֵּ֣ן הַ/מֶּ֔לֶךְ לִ/רְעוּתָ֖/הּ הַ/טּוֹבָ֥ה מִמֶּֽ/נָּה׃
L05 5 Est 1:19 im- al- ham•<Me>•lech <Tow>, je•<ce> de•war- mal•<Chut> mil•le•fa•<Naw>, we•jik•ka•<Tew> be•da•<Te> fa•ras- u•ma•<Dai> we•<Lo> ja•'a•<wor>; 'a•<szer> lo- ta•<wo> wasz•<Ti>, lif•<Ne> ham•<Me>•lech a•chasz•we•<Rosz>, u•mal•chu•<Ta> jit•<Ten> ham•<Me>•lech, lir•'u•<Ta> hat•to•<wa> mi•<Men>•na.
L06 6 Est 1:19 H0518H0518 H5921H5921 H4428H4428 H2895H2895 H3318H3318 H1697H1697 H4438H4438 H6440H6440 H3789H3789 H1881H1881 H6539H6539 H4074H4074 H3808H3808 H5674H5674 H0834H0834 H3808H3808 H0935H0935 H2060H2060 H6440H6440 H4428H4428 H0325H0325 H4438H4438 H5414H5414 H4428H4428 H7468H7468 H2896H2896 H4480H4480
L07 7 Est 1:19 lo above king be better after act empire accept describe commandment Persia Madai before alienate after before abide Vashti accept king Ahasuerus empire add king another beautiful above
L08 8 Est 1:19 lo powyżej król być lepiej po działać imperium przyjąć opisać przykazanie Persia Madaj przed zrazić po przed przestrzegać Waszti przyjąć król Aswerus imperium dodać król inny piękny powyżej
L09 9 Est 1:19 If and the king If it please let there go commandment a royal from him and let it be written among the laws of the Persians and the Medes cannot that it be not altered after may no come That Vashti no more before king Ahasuerus her royal estate give and let the king unto another that is better is more
L10 10 Est 1:19 Jeśli i król Jeśli tak proszę niech tam pójść przykazanie królewski od niego i niech będzie napisane między prawem z Persami i Medów nie może że nie może zostać zmieniony po może nie przyjść Że Waszti nie więcej przed król Aswerus Jej Królewska nieruchomości dać i niech król do innego że jest lepiej więcej
L11 11 Est 1:19 im- al- ham·Me·lech Tov, ye·Tze de·var- mal·Chut mil·le·fa·Nav, ve·yik·ka·Tev be·da·Tei fa·ras- u·ma·Dai ve·Lo ya·'a·Vor; 'a·Sher lo- ta·Vo vash·Ti, lif·Nei ham·Me·lech a·chash·ve·Roosh, u·mal·chu·Tah yit·Ten ham·Me·lech, lir·'u·Tah hat·to·Vah mi·Men·nah.
L12 12 Est 1:19 im - al - ham me lech tow je ce de war - mal chut mil le fa naw we jiK Ka tew Be da te fa ras - u ma daj we lo ja a wor a szer lo - ta wo wasz Ti lif ne ham me lech a Hasz we rosz u mal chu ta jiT Ten ham me lech li ru ta hat to wa mim men na          
L13 13 Est 1:19 ´im-`al-hammeºlek †ôb yëcë´ dübar-malkût millüpänäyw wüyiKKätëb Büdätê pä|ras-ûmäday wülö´ ya`ábôr ´ášer lö|´-täbô´ wašTî lipnê hammeºlek ´áHašwërôš ûmalkûtâ yiTTën hammeºlek lir`ûtäh ha††ôbâ mimmeºnnâ          
L14 14 Est 1:19 614/1068 3298/5759 1732/2519 15/25 732/1060 845/1428 45/90 1342/2127 151/225 5/21 19/28 8/16 2577/5164 337/550 3987/5499 2578/5164 1656/2550 7/10 1343/2127 1733/2519 10/30 46/90 1300/2007 1734/2519 2/6 257/561 803/1215
L15 15 Est 1:19 If it please the king, let there go a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not altered, That Vashti come no more before king Ahasuerus; and let the king give her royal estate unto another that is better than she.
L16 16 Est 1:19  19 If it please <02895> (08804) the king <04428>, let there go <03318> (08799) a royal <04438> commandment <01697> from him <06440>, and let it be written <03789> (08735) among the laws <01881> of the Persians <06539> and the Medes <04074>, that it be not altered <05674> (08799), That Vashti <02060> come <0935> (08799) no more before <06440> king <04428> Ahasuerus <0325>; and let the king <04428> give <05414> (08799) her royal estate <04438> unto another <07468> that is better <02896> than she.
L01 1 Est 1:20   Est 1:20  20 A gdy królewski <04428> dekret <06599> składa mu <06213> (08799) zostanie opublikowana <08085> (08738) w całej jego imperium <04438>, (bo to jest wielki <07227>) wszystkie żony <0802> podaje <05414> (08799) do swoich mężów <01167> cześć <03366>, zarówno wielki <01419> i mała <06996>.                                                                                  
L02 2 Est 1:20 A gdy usłyszą dekret króla, wydany dla całego królestwa - a wielkie jest ono - wszystkie kobiety oddadzą cześć mężom swoim, od największego do najmniejszego.
L03 3 Est 1:20 וְנִשְׁמַע֩ פִּתְגָ֨ם הַמֶּ֤לֶךְ אֲשֶֽׁר־ יַעֲשֶׂה֙ בְּכָל־ מַלְכוּת֔וֹ כִּ֥י רַבָּ֖ה הִ֑יא וְכָל־ הַנָּשִׁ֗ים יִתְּנ֤וּ יְקָר֙ לְבַעְלֵיהֶ֔ן לְמִגָּד֖וֹל וְעַד־ קָטָֽן׃
L04 4 Est 1:20 וְ/נִשְׁמַע֩ פִּתְגָ֨ם הַ/מֶּ֤לֶךְ אֲשֶֽׁר־ יַעֲשֶׂה֙ בְּ/כָל־ מַלְכוּת֔/וֹ כִּ֥י רַבָּ֖ה הִ֑יא וְ/כָל־ הַ/נָּשִׁ֗ים יִתְּנ֤וּ יְקָר֙ לְ/בַעְלֵי/הֶ֔ן לְ/מִ/גָּד֖וֹל וְ/עַד־ קָטָֽן׃
L05 5 Est 1:20 we•nisz•<Ma>' pit•<Gam> ham•<Me>•lech a•<szer>- ja•'a•<Se> be•chol mal•chu•<To>, ki rab•<Ba> <Hi>; we•chol han•na•<szim>, jit•te•<Nu> je•<Kar> le•wa'•le•<Hen>, le•mig•ga•<Dol> we•'ad- ka•<Tan>.
L06 6 Est 1:20 H8085H8085 H6599H6599 H4428H4428 H0834H0834 H6213H6213 H3605H3605 H4438H4438 H3588H3588 H7227H7227 H1931H1931 H3605H3605 H0802H0802 H5414H5414 H3366H3366 H1167H1167 H1419H1419 H5704H5704 H6996H6996
L07 7 Est 1:20 attentively decree king after accomplish all manner empire inasmuch in abundance he all manner ess add honour archer aloud against least
L08 8 Est 1:20 uważnie dekret król po zrealizować wszelkiego rodzaju imperium ponieważ w obfitości on wszelkiego rodzaju es dodać honor łucznik głośno przed najmniej
L09 9 Est 1:20 shall be published decree And when the king's which which he shall make all throughout all his empire for great he all women shall give honour to their husbands both to great against and small
L10 10 Est 1:20 publikowane są dekret A kiedy króla który składa mu wszystko całej jego imperium dla wielki on wszystko kobiety wydaje honor mężom zarówno wielki przed i małych
L11 11 Est 1:20 ve·nish·Ma' pit·Gam ham·Me·lech a·Sher- ya·'a·Seh be·chol mal·chu·To, ki rab·Bah Hi; ve·chol han·na·Shim, yit·te·Nu ye·Kar le·va'·lei·Hen, le·mig·ga·Dol ve·'ad- ka·Tan.
L12 12 Est 1:20 we nisz ma Pit gam ham me lech a szer - ja a se Be chol - mal chu to Ki raB Ba hi we chol - han na szim jiT Te nu je qar le wa le hen le miG Ga dol we ad - qa tan        
L13 13 Est 1:20 wünišma` Pitgäm hammeºlek ´áše|r-ya`áSè Bükol-malkûtô raBBâ hî´ wükol-hannäšîm yiTTünû yüqär lüba`lêhen lümiGGädôl wü`ad-qä†än        
L14 14 Est 1:20 586/1154 1/2 1735/2519 3988/5499 1778/2617 3434/5415 47/90 2314/4478 180/462 1246/1867 3435/5415 625/781 1301/2007 2/17 53/84 319/527 873/1259 72/101
L15 15 Est 1:20 And when the king's decree which he shall make shall be published throughout all his empire, (for it is great,) all the wives shall give to their husbands honour, both to great and small.
L16 16 Est 1:20  20 And when the king's <04428> decree <06599> which he shall make <06213> (08799) shall be published <08085> (08738) throughout all his empire <04438>, (for it is great <07227>,) all the wives <0802> shall give <05414> (08799) to their husbands <01167> honour <03366>, both to great <01419> and small <06996>.
L01 1 Est 1:21   Est 1:21  21 I mówią <01697> przyjemność <03190> (08799) <05869> Król <04428> i książęta <08269>, a król <04428> nie <06213> (08799) zgodnie ze słowem <01697> z Memucan <04462>:                                                                                            
L02 2 Est 1:21 i spodobała się ta rada królowi i książętom jego, i uczynił król według słów Memukana.
L03 3 Est 1:21 וַיִּיטַב֙ הַדָּבָ֔ר בְּעֵינֵ֥י הַמֶּ֖לֶךְ וְהַשָּׂרִ֑ים וַיַּ֥עַשׂ הַמֶּ֖לֶךְ כִּדְבַ֥ר מְמוּכָֽן׃
L04 4 Est 1:21 וַ/יִּיטַב֙ הַ/דָּבָ֔ר בְּ/עֵינֵ֥י הַ/מֶּ֖לֶךְ וְ/הַ/שָּׂרִ֑ים וַ/יַּ֥עַשׂ הַ/מֶּ֖לֶךְ כִּ/דְבַ֥ר מְמוּכָֽן׃
L05 5 Est 1:21 wai•ji•<Taw> had•da•<war>, be•'e•<Ne> ham•<Me>•lech we•has•sa•<Rim>; wai•<ja>•'as ham•<Me>•lech kid•<war> me•mu•<Chan>.
L06 6 Est 1:21 H3190H3190 H1697H1697 H5869H5869 H4428H4428 H8269H8269 H6213H6213 H4428H4428 H1697H1697 H4462H4462
L07 7 Est 1:21 be accepted act affliction king captain  accomplish king act Memucan
L08 8 Est 1:21 zostać zaakceptowane działać nieszczęście król kapitan zrealizować król działać Memucan
L09 9 Est 1:21 be accepted And the saying affliction the king and the princes did and the king according to the word of Memucan
L10 10 Est 1:21 zostać zaakceptowane A mówiąc nieszczęście król i książęta nie i król według słowa z Memucan
L11 11 Est 1:21 vai·yi·Tav had·da·Var, be·'ei·Nei ham·Me·lech ve·has·sa·Rim; vai·Ya·'as ham·Me·lech kid·Var me·mu·Chan.
L12 12 Est 1:21 waj ji taw haD Da war Be e ne ham me lech we has sa rim waj ja as ham me lech Kid war me mu chan
L13 13 Est 1:21 wayyî†ab haDDäbär Bü`ênê hammeºlek wühaSSärîm wayyaº`aS hammeºlek Kidbar mümûkän
L14 14 Est 1:21 66/112 846/1428 476/878 1736/2519 284/421 1779/2617 1737/2519 847/1428 3/3
L15 15 Est 1:21 And the saying pleased the king and the princes; and the king did according to the word of Memucan:
L16 16 Est 1:21  21 And the saying <01697> pleased <03190> (08799) <05869> the king <04428> and the princes <08269>; and the king <04428> did <06213> (08799) according to the word <01697> of Memucan <04462>:
L01 1 Est 1:22   Est 1:22  22 Zesłał <07971> (08799) litery <05612> do wszystkich królewskich <04428> prowincji <04082>, w każdym województwie <04082> w zależności od pisania <03791>, oraz do każdego narodu <05971> po ich język <03956>, że każdy człowiek <0376> powinni ponosić reguła <08323> (08802) we własnym domu <01004>, i że powinien on zostać opublikowany <01696> (08764) w zależności od języka <03956> każdego ludu <05971>.                                                                        
L02 2 Est 1:22 I wysłał listy do wszystkich państw królewskich, do każdej krainy, skreślone jej własnym pismem i do każdego narodu w jego własnym języku, aby każdy mąż był panem w domu swoim i mówił, co mu się podoba.
L03 3 Est 1:22 וַיִּשְׁלַ֤ח סְפָרִים֙ אֶל־ כָּל־ מְדִינ֣וֹת הַמֶּ֔לֶךְ אֶל־ מְדִינָ֤ה וּמְדִינָה֙ כִּכְתָבָ֔הּ וְאֶל־ עַ֥ם וָעָ֖ם כִּלְשׁוֹנ֑וֹ לִהְי֤וֹת כָּל־ אִישׁ֙ שֹׂרֵ֣ר בְּבֵית֔וֹ וּמְדַבֵּ֖ר כִּלְשׁ֥וֹן עַמּֽוֹ׃ פ
L04 4 Est 1:22 וַ/יִּשְׁלַ֤ח סְפָרִים֙ אֶל־ כָּל־ מְדִינ֣וֹת הַ/מֶּ֔לֶךְ אֶל־ מְדִינָ֤ה וּ/מְדִינָה֙ כִּ/כְתָבָ֔/הּ וְ/אֶל־ עַ֥ם וָ/עָ֖ם כִּ/לְשׁוֹנ֑/וֹ לִ/הְי֤וֹת כָּל־ אִישׁ֙ שֹׂרֵ֣ר בְּ/בֵית֔/וֹ וּ/מְדַבֵּ֖ר כִּ/לְשׁ֥וֹן עַמּֽ/וֹ׃ פ
L05 5 Est 1:22 wai•jisz•<Lach> se•fa•<Rim> el- kol- me•di•<Not> ham•<Me>•lech, el- me•di•<Na> u•me•di•<Na> kich•ta•<wa>, we•'el- 'am wa•'<Am> kil•szo•<No>; lih•<jot> kol- 'isz so•<Rer> be•we•<To>, u•me•dab•<Ber> kil•<szon> am•<Mo>. <Pe>
L06 6 Est 1:22 H7971H7971 H5612H5612 H0413H0413 H3605H3605 H4082H4082 H4428H4428 H0413H0413 H4082H4082 H4082H4082 H3791H3791 H0413H0413 H5971H5971 H5971H5971 H3956H3956 H1961H1961 H3605H3605 H0376H0376 H8323H8323 H1004H1004 H1696H1696 H3956H3956 H5971H5971
L07 7 Est 1:22 forsake bill about all manner province king about province province register about folk folk babbler become all manner great altogether court answer babbler folk
L08 8 Est 1:22 zapierać się rachunek o wszelkiego rodzaju województwo król o województwo województwo zarejestrować o ludowy ludowy papla zostać wszelkiego rodzaju wielki całkowicie sąd odpowiedź papla ludowy
L09 9 Est 1:22 For he sent letters to all provinces into all the king's to into every province province according to the writing and to thereof and to every people of every people after their language become every that every man should bear rule in his own house and that [it] should be published according to the language people
L10 10 Est 1:22 Zesłał Litery do wszystko Prowincje do wszystkich króla do w każdym województwie województwo zgodnie z zapisem oraz nich i do każdego narodu z każdego narodu po ich języku zostać każdy że każdy człowiek powinna zawierać zasady we własnym domu i że [ona] powinny zostać opublikowane w zależności od języka ludzie
L11 11 Est 1:22 vai·yish·Lach se·fa·Rim el- kol- me·di·Not ham·Me·lech, el- me·di·Nah u·me·di·Nah kich·ta·Vah, ve·'el- 'am va·'Am kil·sho·No; lih·Yot kol- 'ish so·Rer be·vei·To, u·me·dab·Ber kil·Shon am·Mo. Peh
L12 12 Est 1:22 waj jisz laH se fa rim el - Kol - me di not ham me lech el - me di na u me di na Kich ta wa we el - am wa am Kil szo no lih jot Kol - isz so rer Be we to u me daB Ber Kil szon am mo P
L13 13 Est 1:22 wayyišlaH süpärîm ´el-Kol-müdînôt hammeºlek ´el-müdînâ ûmüdînâ Kiktäbäh wü´el-`am wä`äm Kilšônô lihyôt Kol-´îš Sörër Bübêtô ûmüdaBBër Kilšôn `ammô P
L14 14 Est 1:22 579/847 122/184 3705/5500 3436/5415 12/53 1738/2519 3706/5500 13/53 14/53 7/15 3707/5500 1178/1866 1179/1866 16/117 2257/3546 3437/5415 1439/2004 3/6 1364/2052 733/1142 17/117 1180/1866
L15 15 Est 1:22 For he sent letters into all the king's provinces, into every province according to the writing thereof, and to every people after their language, that every man should bear rule in his own house, and that [it] should be published according to the language of every people.
L16 16 Est 1:22  22 For he sent <07971> (08799) letters <05612> into all the king's <04428> provinces <04082>, into every province <04082> according to the writing <03791> thereof, and to every people <05971> after their language <03956>, that every man <0376> should bear rule <08323> (08802) in his own house <01004>, and that it should be published <01696> (08764) according to the language <03956> of every people <05971>.
Copyright by Cezary Podolski