Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ez15-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ez 15:1 Ez 15 Ez 15:1  1 I stało się słowo <01697> Pana <03068> przyszedł do mnie, mówiąc <0559> (08800)                                                                                                    
L02 2 Ez 15:1 Pan skierował do mnie te słowa:
L03 3 Ez 15:1 וַיְהִ֥י דְבַר־ יְהוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר׃
L04 4 Ez 15:1 וַ/יְהִ֥י דְבַר־ יְהוָ֖ה אֵלַ֥/י לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Ez 15:1 waj•<Hi> de•war- <jah>•we 'e•<Lai> le•<Mor>.
L06 6 Ez 15:1 H1961H1961 H1697H1697 H3068H3068 H0413H0413 H0559H0559
L07 7 Ez 15:1 become act Jehovah about answer
L08 8 Ez 15:1 zostać działać Jahwe o odpowiedź
L09 9 Ez 15:1 came And the word of the LORD to me came unto me saying
L10 10 Ez 15:1 przyszedł I słowo Pana do mnie przyszedł do mnie mówiąc:
L11 11 Ez 15:1 vay·Hi de·var- Yah·weh 'e·Lai le·Mor.
L12 12 Ez 15:1 wa je hi de war - jhwh(a do naj) e laj le mor
L13 13 Ez 15:1 wayühî dübar-yhwh(´ädönäy) ´ëlay lë´mör
L14 14 Ez 15:1 3065/3546 1302/1428 5603/6220 4906/5500 4721/5298
L15 15 Ez 15:1 And the word of the LORD came unto me, saying,
L16 16 Ez 15:1  1 And the word <01697> of the LORD <03068> came unto me, saying <0559> (08800),
L01 1 Ez 15:2   Ez 15:2  2 Son <01121> człowieka <0120> Co to jest wino <01612> drzewo <06086> więcej niż jakikolwiek drzewa <06086>, lub od gałęzi <02156>, które jest wśród drzew <06086> w lesie <03293 >?                                                                                            
L02 2 Ez 15:2 Synu człowieczy, czymże drzewo winorośli jest lepsze od jakiegokolwiek drzewa liściastego, zktóre jest wśród drzew w lesie?
L03 3 Ez 15:2 בֶּן־ אָדָ֕ם מַה־ יִּֽהְיֶ֥ה עֵץ־ הַגֶּ֖פֶן מִכָּל־ עֵ֑ץ הַזְּמוֹרָ֕ה אֲשֶׁ֥ר הָיָ֖ה בַּעֲצֵ֥י הַיָּֽעַר׃
L04 4 Ez 15:2 בֶּן־ אָדָ֕ם מַה־ יִּֽהְיֶ֥ה עֵץ־ הַ/גֶּ֖פֶן מִ/כָּל־ עֵ֑ץ הַ/זְּמוֹרָ֕ה אֲשֶׁ֥ר הָיָ֖ה בַּ/עֲצֵ֥י הַ/יָּֽעַר׃
L05 5 Ez 15:2 ben- 'a•<Dam> mah- jih•<je> ec- hag•<Ge>•fen mik•kol '<Ec>; haz•ze•mo•<Ra> 'a•<szer> ha•<ja> ba•'a•<ce> hai•<ja>•'ar.
L06 6 Ez 15:2 H1121H1121 H0120H0120 H4100H4100 H1961H1961 H6086H6086 H1612H1612 H3605H3605 H6086H6086 H2156H2156 H0834H0834 H1961H1961 H6086H6086 H3293H3293
L07 7 Ez 15:2 afflicted person how long become carpenter vine all manner carpenter vine after become carpenter comb
L08 8 Ez 15:2 dotknięty osoba jak długo zostać stolarz winorośl wszelkiego rodzaju stolarz winorośl po zostać stolarz grzebień
L09 9 Ez 15:2 Son of man how become tree What is the vine any more than any tree [or than] a branch which is among which is among the trees comb
L10 10 Ez 15:2 Syn człowieka jak zostać drzewo Co to jest wino każdy więcej niż w jakimkolwiek drzewie [Lub nie] oddział który jest jednym które jest wśród drzew grzebień
L11 11 Ez 15:2 ben- 'a·Dam mah- yih·Yeh etz- hag·Ge·fen mik·kol 'Etz; haz·ze·mo·Rah 'a·Sher ha·Yah ba·'a·Tzei hai·Ya·'ar.
L12 12 Ez 15:2 Ben - a dam ma - jjih je ec - haG Ge fen miK Kol - ec haz ze mo ra a szer ha ja Ba a ce haj ja ar        
L13 13 Ez 15:2 Ben-´ädäm mà-yyi|hyè `ëc-haGGeºpen miKKol-`ëc hazzümôrâ ´ášer häyâ Ba`ácê hayyäº`ar        
L14 14 Ez 15:2 4675/4921 436/552 664/744 3066/3546 276/329 37/55 4923/5415 277/329 4/5 5055/5499 3067/3546 278/329 47/58
L15 15 Ez 15:2 Son of man, What is the vine tree more than any tree, [or than] a branch which is among the trees of the forest?
L16 16 Ez 15:2  2 Son <01121> of man <0120>, What is the vine <01612> tree <06086> more than any tree <06086>, or than a branch <02156> which is among the trees <06086> of the forest <03293>?
L01 1 Ez 15:3   Ez 15:3  3 stosuje drewno <06086> brane <03947> (08714) jej zrobić <06213> (08800) żadnej pracy <04399>? lub będą mężczyźni podejmują <03947> (08799) pin <03489> z nim powiesić <08518> (08800) każdy statek <03627> niej?                                                                                          
L02 2 Ez 15:3 Czy weźmie się z niego drewno, by uczynić jakiś przedmiot? Czy użyje się go do zrobienia kołka, aby na nim zawiesić jakiekolwiek naczynie?
L03 3 Ez 15:3 הֲיֻקַּ֤ח מִמֶּ֙נּוּ֙ עֵ֔ץ לַעֲשׂ֖וֹת לִמְלָאכָ֑ה אִם־ יִקְח֤וּ מִמֶּ֙נּוּ֙ יָתֵ֔ד לִתְל֥וֹת עָלָ֖יו כָּל־ כֶּֽלִי׃
L04 4 Ez 15:3 הֲ/יֻקַּ֤ח מִמֶּ֙/נּוּ֙ עֵ֔ץ לַ/עֲשׂ֖וֹת לִ/מְלָאכָ֑ה אִם־ יִקְח֤וּ מִמֶּ֙/נּוּ֙ יָתֵ֔ד לִ/תְל֥וֹת עָלָ֖י/ו כָּל־ כֶּֽלִי׃
L05 5 Ez 15:3 ha•juk•<Kach> mi•<Men>•nu '<Ec>, la•'a•<Sot> lim•la•<Cha>; im- jik•<Chu> mi•<Men>•nu ja•<Ted>, lit•<Lot> 'a•<Law> kol- <Ke>•li.
L06 6 Ez 15:3 H3947H3947 H4480H4480 H6086H6086 H6213H6213 H4399H4399 H0518H0518 H3947H3947 H4480H4480 H3489H3489 H8518H8518 H5921H5921 H3605H3605 H3627H3627
L07 7 Ez 15:3 accept above carpenter accomplish business lo accept above nail hang  above all manner armour
L08 8 Ez 15:3 przyjąć powyżej stolarz zrealizować biznes lo przyjąć powyżej gwóźdź powiesić powyżej wszelkiego rodzaju zbroja
L09 9 Ez 15:3 be taken Can Shall wood thereof to do anything or can take at a pin of it to hang and any any vessel
L10 10 Ez 15:3 być podjęte Czy Shall drewno tego zrobić wszystko lub może w pin z powiesić i każdy każdy statek
L11 11 Ez 15:3 ha·yuk·Kach mi·Men·nu 'Etz, la·'a·Sot lim·la·Chah; im- yik·Chu mi·Men·nu ya·Ted, lit·Lot 'a·Lav kol- Ke·li.
L12 12 Ez 15:3 ha juq qaH mim men nu ec la a sot lim la cha im - jiq Hu mim men nu ja ted lit lot a law Kol - Ke li    
L13 13 Ez 15:3 háyuqqaH mimmeºnnû `ëc la`áSôt limlä´kâ ´im-yiqHû mimmeºnnû yätëd litlôt `äläyw Kol-Keºlî    
L14 14 Ez 15:3 885/964 1084/1215 279/329 2353/2617 160/167 995/1068 886/964 1085/1215 23/24 25/27 5022/5759 4924/5415 310/325
L15 15 Ez 15:3 Shall wood be taken thereof to do any work? or will [men] take a pin of it to hang any vessel thereon?
L16 16 Ez 15:3  3 Shall wood <06086> be taken <03947> (08714) thereof to do <06213> (08800) any work <04399>? or will men take <03947> (08799) a pin <03489> of it to hang <08518> (08800) any vessel <03627> thereon?
L01 1 Ez 15:4   Ez 15:4  4 Oto jest rzucać <05414> (08738) do ognia <0784> paliwa <0402>; ogień <0784> devoureth <0398> (08804) zarówno <08147> kończy <07098> z nim, a środek <08432> z nich jest spalona <02787> (08737). Czy to spotkanie <06743> (08799) do każdej pracy <04399>?                                                                                      
L02 2 Ez 15:4 Oto w ogień się wrzuca je na spalenie. Obydwa jego końce ogień już strawił, a środek został nadpalony. Czy przyda się jeszcze na co?
L03 3 Ez 15:4 הִנֵּ֥ה לָאֵ֖שׁ נִתַּ֣ן לְאָכְלָ֑ה אֵת֩ שְׁנֵ֨י קְצוֹתָ֜יו אָכְלָ֤ה הָאֵשׁ֙ וְתוֹכ֣וֹ נָחָ֔ר הֲיִצְלַ֖ח לִמְלָאכָֽה׃
L04 4 Ez 15:4 הִנֵּ֥ה לָ/אֵ֖שׁ נִתַּ֣ן לְ/אָכְלָ֑ה אֵת֩ שְׁנֵ֨י קְצוֹתָ֜י/ו אָכְלָ֤ה הָ/אֵשׁ֙ וְ/תוֹכ֣/וֹ נָחָ֔ר הֲ/יִצְלַ֖ח לִ/מְלָאכָֽה׃
L05 5 Ez 15:4 hin•<Ne> la•'<Esz> nit•<Tan> le•'och•<La> 'et sze•<Ne> ke•co•<Taw> 'a•che•<La> ha•'<Esz> we•to•<Cho> na•<Char>, ha•jic•<Lach> lim•la•<Cha>.
L06 6 Ez 15:4 H2009H2009 H0784H0784 H5414H5414 H0402H0402 H0853H0853 H8147H8147 H7098H7098 H0398H0398 H0784H0784 H8432H8432 H2787H2787 H6743H6743 H4399H4399
L07 7 Ez 15:4 behold burning add consume both coast burn up burning hope be angry break out business
L08 8 Ez 15:4 ujrzeć palenie dodać konsumować zarówno wybrzeże spalić palenie nadzieję gniewać się wyrwać się biznes
L09 9 Ez 15:4 If into the fire Behold it is cast for fuel both the ends devoureth the fire of it and the midst of it is burned Is it meet business
L10 10 Ez 15:4 Jeśli w ogień Oto jest rzucać za paliwo zarówno końce devoureth ogień z nim i pośród z to jest spalony Czy to spotkanie biznes
L11 11 Ez 15:4 hin·Neh la·'Esh nit·Tan le·'och·Lah 'et she·Nei ke·tzo·Tav 'a·che·Lah ha·'Esh ve·to·Cho na·Char, ha·yitz·Lach lim·la·Chah.
L12 12 Ez 15:4 hin ne la esz niT Tan le och la et sze ne qe co taw ach la ha esz we to cho na Har ha jic laH lim la cha
L13 13 Ez 15:4 hinnË lä´ëš niTTan lü´oklâ ´ët šünê qücôtäyw ´äklâ hä´ëš wütôkô näHär háyiclaH limlä´kâ
L14 14 Ez 15:4 738/840 310/377 1774/2007 9/18 10186/11047 711/768 34/34 702/806 311/377 329/416 8/11 55/65 161/167
L15 15 Ez 15:4 Behold, it is cast into the fire for fuel; the fire devoureth both the ends of it, and the midst of it is burned. Is it meet for [any] work?
L16 16 Ez 15:4  4 Behold, it is cast <05414> (08738) into the fire <0784> for fuel <0402>; the fire <0784> devoureth <0398> (08804) both <08147> the ends <07098> of it, and the midst <08432> of it is burned <02787> (08737). Is it meet <06743> (08799) for any work <04399>?
L01 1 Ez 15:5   Ez 15:5  5 Oto gdy był cały <08549>, to było spotkanie <06213> (08735) bez pracy <04399>: o ile mniej jest on spotkać <06213> (08738) jeszcze do żadnej pracy <04399>, kiedy ogień <0784> <0398 pożarł> (08804) to, i to jest spalony <02787> (08735)?                                                                                        
L02 2 Ez 15:5 Oto gdy jeszcze było nietknięte, już nie nadawało się do obróbki; tym mniej się nada do obróbki, gdy ogień je strawił, a ono spłonęło.
L03 3 Ez 15:5 הִנֵּה֙ בִּֽהְיוֹת֣וֹ תָמִ֔ים לֹ֥א יֵֽעָשֶׂ֖ה לִמְלָאכָ֑ה אַ֣ף כִּי־ אֵ֤שׁ אֲכָלַ֙תְהוּ֙ וַיֵּחָ֔ר וְנַעֲשָׂ֥ה ע֖וֹד לִמְלָאכָֽה׃ ס
L04 4 Ez 15:5 הִנֵּה֙ בִּֽ/הְיוֹת֣/וֹ תָמִ֔ים לֹ֥א יֵֽעָשֶׂ֖ה לִ/מְלָאכָ֑ה אַ֣ף כִּי־ אֵ֤שׁ אֲכָלַ֙תְ/הוּ֙ וַ/יֵּחָ֔ר וְ/נַעֲשָׂ֥ה ע֖וֹד לִ/מְלָאכָֽה׃ ס
L05 5 Ez 15:5 hin•<Ne> bih•jo•<To> ta•<Mim>, lo je•'a•<Se> lim•la•<Cha>; 'af ki- 'esz 'a•cha•<Lat>•hu wai•je•<Char>, we•na•'a•<Sa> od lim•la•<Cha>. sa•<Mek>
L06 6 Ez 15:5 H2009H2009 H1961H1961 H8549H8549 H3808H3808 H6213H6213 H4399H4399 H0637H0637 H3588H3588 H0784H0784 H0398H0398 H2787H2787 H6213H6213 H5750H5750 H4399H4399
L07 7 Ez 15:5 behold become without blemish before accomplish business yet inasmuch burning burn up be angry accomplish again business
L08 8 Ez 15:5 ujrzeć zostać bez skazy przed zrealizować biznes jeszcze ponieważ palenie spalić gniewać się zrealizować ponownie biznes
L09 9 Ez 15:5 Behold become Behold when it was whole is not it was meet for no work How when when the fire hath devoured it and it is burned how much less shall it be meet still yet for [any] work
L10 10 Ez 15:5 Ujrzeć zostać Oto kiedy był cały nie jest było spotkać bez pracy Jak kiedy gdy ogień pożarł i to jest spalony ile mniej jest ono spełniać nadal jeszcze do [każdy] pracy
L11 11 Ez 15:5 hin·Neh bih·yo·To ta·Mim, lo ye·'a·Seh lim·la·Chah; 'af ki- 'esh 'a·cha·Lat·hu vai·ye·Char, ve·na·'a·Sah od lim·la·Chah. sa·Mek
L12 12 Ez 15:5 hin ne Bih jo to ta mim lo je a se lim la cha af Ki - esz a cha lat hu waj je Har we na a sa od lim la cha s
L13 13 Ez 15:5 hinnË Bi|hyôtô tämîm lö´ yë|`äSè limlä´kâ ´ap Kî-´ëš ´ákälaºthû wayyëHär wüna`áSâ `ôd limlä´kâ s
L14 14 Ez 15:5 739/840 3068/3546 78/91 4538/5164 2354/2617 162/167 130/134 4030/4478 312/377 703/806 9/11 2355/2617 387/486 163/167
L15 15 Ez 15:5 Behold, when it was whole, it was meet for no work: how much less shall it be meet yet for [any] work, when the fire hath devoured it, and it is burned?
L16 16 Ez 15:5  5 Behold, when it was whole <08549>, it was meet <06213> (08735) for no work <04399>: how much less shall it be meet <06213> (08738) yet for any work <04399>, when the fire <0784> hath devoured <0398> (08804) it, and it is burned <02787> (08735)?
L01 1 Ez 15:6   Ez 15:6  6 Dlatego tak mówi <0559> (08804) Pan <0136> GOD <03069>, jako winorośli <01612> drzewo <06086> wśród drzew <06086> w lesie <03293>, który dałem <05414> (08804) do ognia <0784> paliwa <0402>, więc dam <05414> (08804) mieszkańcy <03427> (08802) Jerozolimy <03389>.                                                                                    
L02 2 Ez 15:6 Dlatego tak mówi Pan Bóg: podobnie jak z drzewem winorośli, które jest wśród drzew w lesie, a które wrzuciłem w ogień na spalenie, tak postąpię z mieszkańcami Jerozolimy.
L03 3 Ez 15:6 לָכֵ֗ן כֹּ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה כַּאֲשֶׁ֤ר עֵץ־ הַגֶּ֙פֶן֙ בְּעֵ֣ץ הַיַּ֔עַר אֲשֶׁר־ נְתַתִּ֥יו לָאֵ֖שׁ לְאָכְלָ֑ה כֵּ֣ן נָתַ֔תִּי אֶת־ יֹשְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם׃
L04 4 Ez 15:6 לָכֵ֗ן כֹּ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֔ה כַּ/אֲשֶׁ֤ר עֵץ־ הַ/גֶּ֙פֶן֙ בְּ/עֵ֣ץ הַ/יַּ֔עַר אֲשֶׁר־ נְתַתִּ֥י/ו לָ/אֵ֖שׁ לְ/אָכְלָ֑ה כֵּ֣ן נָתַ֔תִּי אֶת־ יֹשְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם׃
L05 5 Ez 15:6 la•<Chen>, ko 'a•<Mar> 'a•do•<Nai> <jah>•we, ka•'a•<szer> ec- hag•<Ge>•fen be•'<Ec> hai•<ja>•'ar, a•<szer>- ne•tat•<Tiw> la•'<Esz> le•'och•<La> ken na•<Tat>•ti, et- jo•sze•<we> je•ru•sza•<Lim>.
L06 6 Ez 15:6 H3651H3651 H3541H3541 H0559H0559 H0136H0136 H3069H3069 H0834H0834 H6086H6086 H1612H1612 H6086H6086 H3293H3293 H0834H0834 H5414H5414 H0784H0784 H0402H0402 H3651H3651 H5414H5414 H0853H0853 H3427H3427 H3389H3389
L07 7 Ez 15:6 after that such answer my Lord God after carpenter vine carpenter comb after add burning consume after that add abide Jerusalem
L08 8 Ez 15:6 po tym taki odpowiedź Panie mój Bóg po stolarz winorośl stolarz grzebień po dodać palenie konsumować po tym dodać przestrzegać Jerozolima
L09 9 Ez 15:6 Therefore thus Therefore thus saith the Lord GOD which tree As the vine among the trees of the forest which which I have given to the fire for fuel so so will I give the inhabitants of Jerusalem
L10 10 Ez 15:6 Dlatego w ten sposób Dlatego tak mówi Pan BÓG który drzewo Jako winorośli wśród drzew z lasu który który dałem do ognia za paliwo tak więc dam mieszkańców z Jerozolimy
L11 11 Ez 15:6 la·Chen, koh 'a·Mar 'a·do·Nai Yah·weh, ka·'a·Sher etz- hag·Ge·fen be·'Etz hai·Ya·'ar, a·Sher- ne·tat·Tiv la·'Esh le·'och·Lah ken na·Tat·ti, et- yo·she·Vei ye·ru·sha·Lim.
L12 12 Ez 15:6 la chen Ko a mar a do naj jhwh(e lo him) Ka a szer ec - haG Ge fen Be ec haj ja ar a szer - ne taT Tiw la esz le och la Ken na taT Ti et - josz we je ru sza la im      
L13 13 Ez 15:6 läkën ´ämar ´ádönäy yhwh(´élöhîm) Ka´ášer `ëc-haGGeºpen Bü`ëc hayyaº`ar ´ášer-nütaTTîw lä´ëš lü´oklâ Kën nätaºTTî ´et-yöšbê yürûšäläºim      
L14 14 Ez 15:6 652/767 425/576 4722/5298 225/448 390/608 5056/5499 280/329 38/55 281/329 48/58 5057/5499 1775/2007 313/377 10/18 653/767 1776/2007 10187/11047 953/1071 559/643
L15 15 Ez 15:6 Therefore thus saith the Lord GOD; As the vine tree among the trees of the forest, which I have given to the fire for fuel, so will I give the inhabitants of Jerusalem.
L16 16 Ez 15:6  6 Therefore thus saith <0559> (08804) the Lord <0136> GOD <03069>; As the vine <01612> tree <06086> among the trees <06086> of the forest <03293>, which I have given <05414> (08804) to the fire <0784> for fuel <0402>, so will I give <05414> (08804) the inhabitants <03427> (08802) of Jerusalem <03389>.
L01 1 Ez 15:7   Ez 15:7  7 A ja ustawić <05414> (08804) moja twarz <06440> przed nimi będą wychodzić <03318> (08804) od jednego] ogień <0784> i kolejny pożar <0784> <0398 pożre> (08799 ) im, i poznacie, <03045> (08804), że Ja jestem Pan <03068>, kiedy ustawić <07760> (08800) moja twarz <06440> przeciwko nim.                                                                                    
L02 2 Ez 15:7 Oblicze moje zwracam przeciwko nim; ognia uszli, lecz ogień ich strawi, i poznacie, że Ja jestem Pan, kiedy oblicze moje zwrócę przeciwko nim.
L03 3 Ez 15:7 וְנָתַתִּ֤י אֶת־ פָּנַי֙ בָּהֶ֔ם מֵהָאֵ֣שׁ יָצָ֔אוּ וְהָאֵ֖שׁ תֹּֽאכְלֵ֑ם וִֽידַעְתֶּם֙ כִּֽי־ אֲנִ֣י יְהוָ֔ה בְּשׂוּמִ֥י אֶת־ פָּנַ֖י בָּהֶֽם׃
L04 4 Ez 15:7 וְ/נָתַתִּ֤י אֶת־ פָּנַ/י֙ בָּ/הֶ֔ם מֵ/הָ/אֵ֣שׁ יָצָ֔אוּ וְ/הָ/אֵ֖שׁ תֹּֽאכְלֵ֑/ם וִֽ/ידַעְתֶּם֙ כִּֽי־ אֲנִ֣י יְהוָ֔ה בְּ/שׂוּמִ֥/י אֶת־ פָּנַ֖/י בָּ/הֶֽם׃
L05 5 Ez 15:7 we•na•tat•<Ti> et- pa•<Nai> ba•<Hem>, me•ha•'<Esz> ja•<ca>•'u, we•ha•'<Esz> toch•<Lem>; wi•da'•<Tem> ki- 'a•<Ni> <jah>•we, be•su•<Mi> et- pa•<Nai> ba•<Hem>.
L06 6 Ez 15:7 H5414H5414 H0853H0853 H6440H6440 H0000 H0784H0784 H3318H3318 H0784H0784 H0398H0398 H3045H3045 H3588H3588 H0589H0589 H3069H3069 H7760H7760 H0853H0853 H6440H6440 H0000
L07 7 Ez 15:7 add accept burning after burning burn up acknowledge inasmuch I God appoint accept
L08 8 Ez 15:7 dodać przyjąć palenie po palenie spalić przyznać ponieważ Ja Bóg powołać przyjąć
L09 9 Ez 15:7 And I will set my face from [one] fire against them they shall go out and [another] fire shall devour them and ye shall know when I God when I set my face
L10 10 Ez 15:7 A ja ustawić moja twarz od [szt] pożaru przeciwko nim będą wychodzić i [inny] ogień pożre im i poznacie kiedy Ja Bóg gdy ustawiony moja twarz
L11 11 Ez 15:7 ve·na·tat·Ti et- pa·Nai ba·Hem, me·ha·'Esh ya·Tza·'u, ve·ha·'Esh toch·Lem; vi·da'·Tem ki- 'a·Ni Yah·weh, be·su·Mi et- pa·Nai ba·Hem.
L12 12 Ez 15:7 we na taT Ti et - Pa naj Ba hem me ha esz ja ca u we ha esz To che lem wi da Tem Ki - a ni jhwh(a do naj) Be su mi et - Pa naj Ba hem
L13 13 Ez 15:7 wünätaTTî ´et-Pänay Bähem mëhä´ëš yäc亴û wühä´ëš Tö|´külëm wî|da`Tem Kî|-´ánî yhwh(´ädönäy) BüSûmî ´et-Pänay Bähem
L14 14 Ez 15:7 1777/2007 10188/11047 1925/2127 5820/6522 314/377 956/1060 315/377 704/806 804/934 4031/4478 682/874 391/608 502/581 10189/11047 1926/2127 5821/6522
L15 15 Ez 15:7 And I will set my face against them; they shall go out from [one] fire, and [another] fire shall devour them; and ye shall know that I [am] the LORD, when I set my face against them.
L16 16 Ez 15:7  7 And I will set <05414> (08804) my face <06440> against them; they shall go out <03318> (08804) from one] fire <0784>, and another fire <0784> shall devour <0398> (08799) them; and ye shall know <03045> (08804) that I am the LORD <03068>, when I set <07760> (08800) my face <06440> against them.
L01 1 Ez 15:8   Ez 15:8  8 I uczynię <05414> (08804) ziemia <0776> opuszczony <08077>, bo zobowiązały <04603> (08804) występek <04604>, mówi <05002> (08803) Pan <0136> God <03069>.                                                                                              
L02 2 Ez 15:8 Zamienię ten kraj w pustkowie, bo dopuścili się wiarołomstwa - wyrocznia Pana Boga.
L03 3 Ez 15:8 וְנָתַתִּ֥י אֶת־ הָאָ֖רֶץ שְׁמָמָ֑ה יַ֚עַן מָ֣עֲלוּ מַ֔עַל נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃ פ
L04 4 Ez 15:8 וְ/נָתַתִּ֥י אֶת־ הָ/אָ֖רֶץ שְׁמָמָ֑ה יַ֚עַן מָ֣עֲלוּ מַ֔עַל נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥/י יְהוִֽה׃ פ
L05 5 Ez 15:8 we•na•tat•<Ti> et- ha•'<A>•rec sze•ma•<Ma>; <ja>•'an <Ma>•'a•lu <Ma>•'al, ne•'<Um> 'a•do•<Nai> <jah>•we. <Pe>
L06 6 Ez 15:8 H5414H5414 H0853H0853 H0776H0776 H8077H8077 H3282H3282 H4603H4603 H4604H4604 H5002H5002 H0136H0136 H3069H3069
L07 7 Ez 15:8 add common laid because  transgress falsehood said my Lord God
L08 8 Ez 15:8 dodać wspólny ustanowione bo przekroczyć FAŁSZ powiedział Panie mój Bóg
L09 9 Ez 15:8 And I will make the land desolate because because they have committed a trespass saith the Lord GOD
L10 10 Ez 15:8 I uczynię ziemia opuszczony bo bo zobowiązały zadośćuczynienia mówi Pan BÓG
L11 11 Ez 15:8 ve·na·tat·Ti et- ha·'A·retz she·ma·Mah; Ya·'an Ma·'a·lu Ma·'al, ne·'Um 'a·do·Nai Yah·weh. Peh
L12 12 Ez 15:8 we na taT Ti et - ha a rec sze ma ma ja an ma a lu ma al ne um a do naj jhwh(e lo him) P
L13 13 Ez 15:8 wünätaTTî ´et-hä´äºrec šümämâ yaº`an mäº`álû maº`al nü´ùm ´ádönäy yhwh(´élöhîm) P
L14 14 Ez 15:8 1778/2007 10190/11047 2181/2502 30/58 64/99 29/35 23/28 237/376 226/448 392/608
L15 15 Ez 15:8 And I will make the land desolate, because they have committed a trespass, saith the Lord GOD.
L16 16 Ez 15:8  8 And I will make <05414> (08804) the land <0776> desolate <08077>, because they have committed <04603> (08804) a trespass <04604>, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>.
Copyright by Cezary Podolski