Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ez16-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ez 16:1 Ez 16 Ez 16:1  1 Znowu słowo <01697> Pana <03068> przyszedł do mnie, mówiąc <0559> (08800)                                                                                                    
L02 2 Ez 16:1 Pan skierował do mnie te słowa:
L03 3 Ez 16:1 וַיְהִ֥י דְבַר־ יְהוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר׃
L04 4 Ez 16:1 וַ/יְהִ֥י דְבַר־ יְהוָ֖ה אֵלַ֥/י לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Ez 16:1 waj•<Hi> de•war- <jah>•we 'e•<Lai> le•<Mor>.
L06 6 Ez 16:1 H1961H1961 H1697H1697 H3068H3068 H0413H0413 H0559H0559
L07 7 Ez 16:1 become act Jehovah about answer
L08 8 Ez 16:1 zostać działać Jahwe o odpowiedź
L09 9 Ez 16:1 came Again the word of the LORD to me came unto me saying
L10 10 Ez 16:1 przyszedł Znowu słowo Pana do mnie przyszedł do mnie mówiąc:
L11 11 Ez 16:1 vay·Hi de·var- Yah·weh 'e·Lai le·Mor.
L12 12 Ez 16:1 wa je hi de war - jhwh(a do naj) e laj le mor
L13 13 Ez 16:1 wayühî dübar-yhwh(´ädönäy) ´ëlay lë´mör
L14 14 Ez 16:1 3069/3546 1303/1428 5604/6220 4907/5500 4723/5298
L15 15 Ez 16:1 Again the word of the LORD came unto me, saying,
L16 16 Ez 16:1  1 Again the word <01697> of the LORD <03068> came unto me, saying <0559> (08800),
L01 1 Ez 16:2   Ez 16:2  2 Son <01121> człowieka <0120>, bo Jerozolima <03389> wiedzieć <03045> (08685) jej obrzydliwości <08441>                                                                                                  
L02 2 Ez 16:2 Synu człowieczy, zapoznaj Jerozolimę z jej obrzydliwościami
L03 3 Ez 16:2 בֶּן־ אָדָ֕ם הוֹדַ֥ע אֶת־ יְרוּשָׁלִַ֖ם אֶת־ תּוֹעֲבֹתֶֽיהָ׃
L04 4 Ez 16:2 בֶּן־ אָדָ֕ם הוֹדַ֥ע אֶת־ יְרוּשָׁלִַ֖ם אֶת־ תּוֹעֲבֹתֶֽי/הָ׃
L05 5 Ez 16:2 ben- 'a•<Dam> ho•<Da>' et- je•ru•sza•<Lim> et- to•'a•wo•<Te>•ha.
L06 6 Ez 16:2 H1121H1121 H0120H0120 H3045H3045 H0853H0853 H3389H3389 H0853H0853 H8441H8441
L07 7 Ez 16:2 afflicted person acknowledge Jerusalem Tolaites
L08 8 Ez 16:2 dotknięty osoba przyznać Jerozolima Tolaites
L09 9 Ez 16:2 Son of man to know cause Jerusalem her abominations
L10 10 Ez 16:2 Syn człowieka wiedzieć spowodować Jerozolimy jej obrzydliwości
L11 11 Ez 16:2 ben- 'a·Dam ho·Da' et- ye·ru·sha·Lim et- to·'a·vo·Tei·ha.
L12 12 Ez 16:2 Ben - a dam ho da et - je ru sza la im et - To a wo te ha      
L13 13 Ez 16:2 Ben-´ädäm hôda` ´et-yürûšälaºim ´et-Tô`ábötʺhä      
L14 14 Ez 16:2 4676/4921 437/552 805/934 10191/11047 560/643 10192/11047 93/116
L15 15 Ez 16:2 Son of man, cause Jerusalem to know her abominations,
L16 16 Ez 16:2  2 Son <01121> of man <0120>, cause Jerusalem <03389> to know <03045> (08685) her abominations <08441>,
L01 1 Ez 16:3   Ez 16:3  3 I powiedz <0559> (08804) Tak mówi <0559> (08804) Pan <0136> GOD <03069> do Jerozolimy <03389>; narodziny Thy <04351> i twój horoskop <04138> jest z ziemi <0776 > Kanaan <03669>, ojciec twój <01> było Amoryty <0567>, a matka twoja <0517> Hittite <02850>.                                                                                      
L02 2 Ez 16:3 i powiedz: Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy: Z pochodzenia swego i urodzenia swego jesteś z ziemi Kanaan. Ojciec twój był Amorytą, a matka twoja - Chetytką.
L03 3 Ez 16:3 וְאָמַרְתָּ֞ כֹּה־ אָמַ֨ר אֲדֹנָ֤י יְהוִה֙ לִיר֣וּשָׁלִַ֔ם מְכֹרֹתַ֙יִךְ֙ וּמֹ֣לְדֹתַ֔יִךְ מֵאֶ֖רֶץ הַֽכְּנַעֲנִ֑י אָבִ֥יךְ הָאֱמֹרִ֖י וְאִמֵּ֥ךְ חִתִּֽית׃
L04 4 Ez 16:3 וְ/אָמַרְתָּ֞ כֹּה־ אָמַ֨ר אֲדֹנָ֤/י יְהוִה֙ לִ/יר֣וּשָׁלִַ֔ם מְכֹרֹתַ֙יִ/ךְ֙ וּ/מֹ֣לְדֹתַ֔יִ/ךְ מֵ/אֶ֖רֶץ הַֽ/כְּנַעֲנִ֑י אָבִ֥י/ךְ הָ/אֱמֹרִ֖י וְ/אִמֵּ֥/ךְ חִתִּֽית׃
L05 5 Ez 16:3 we•'a•mar•<Ta> ko- 'a•<Mar> 'a•do•<Nai> <jah>•we li•<Ru>•sza•<Lim>, me•cho•ro•<Ta>•jich u•<Mo>•le•do•<Ta>•jich, me•'<E>•rec hak•ke•na•'a•<Ni>; 'a•<wich> ha•'e•mo•<Ri> we•'im•<Mech> chit•<Tit>.
L06 6 Ez 16:3 H0559H0559 H3541H3541 H0559H0559 H0136H0136 H3069H3069 H3389H3389 H4351H4351 H4138H4138 H0776H0776 H3669H3669 H0001H0001 H0567H0567 H0517H0517 H2850H2850
L07 7 Ez 16:3 answer such answer my Lord God Jerusalem birth begotten common Canaanite chief Amorite dam Hittite
L08 8 Ez 16:3 odpowiedź taki odpowiedź Panie mój Bóg Jerozolima narodziny zrodzony wspólny Kananejczyk szef Amoryty tama Hetycki
L09 9 Ez 16:3 And say Thus Thus saith the Lord GOD unto Jerusalem Thy birth and thy nativity [is] of the land of Canaan thy father [was] an Amorite and thy mother an Hittite
L10 10 Ez 16:3 I powiedzieć, Tak więc Tak mówi Pan BÓG do Jerozolimy Twoje narodziny i Narodzenia twego [Jest] z ziemi Kanaan twój ojciec [Było] Amoryty i matka twoja Hittite
L11 11 Ez 16:3 ve·'a·mar·Ta koh- 'a·Mar 'a·do·Nai Yah·weh li·Ru·sha·Lim, me·cho·ro·Ta·yich u·Mo·le·do·Ta·yich, me·'E·retz hak·ke·na·'a·Ni; 'a·Vich ha·'e·mo·Ri ve·'im·Mech chit·Tit.
L12 12 Ez 16:3 we a mar Ta Ko - a mar a do naj jhwh(e lo him) li ru sza la im me cho ro ta jich u mol do ta jich me e rec haK Ke na a ni a wich ha e mo ri we im mech HiT Tit
L13 13 Ez 16:3 wü´ämarTä Kò-´ämar ´ádönäy yhwh(´élöhîm) lîrûºšälaºim mükörötaºyik ûmöºldötaºyik më´eºrec ha|KKüna`ánî ´äbîk hä´émörî wü´immëk HiTTît
L14 14 Ez 16:3 4724/5298 426/576 4725/5298 227/448 393/608 561/643 1/3 20/22 2182/2502 72/74 1161/1212 84/87 204/220 47/48
L15 15 Ez 16:3 And say, Thus saith the Lord GOD unto Jerusalem; Thy birth and thy nativity [is] of the land of Canaan; thy father [was] an Amorite, and thy mother an Hittite.
L16 16 Ez 16:3  3 And say <0559> (08804), Thus saith <0559> (08804) the Lord <0136> GOD <03069> unto Jerusalem <03389>; Thy birth <04351> and thy nativity <04138> is of the land <0776> of Canaan <03669>; thy father <01> was an Amorite <0567>, and thy mother <0517> an Hittite <02850>.
L01 1 Ez 16:4   Ez 16:4  4 A co do narodzenia twego <04138> w dzień <03117> byłeś urodzony <03205> (08715) pępka twój <08270> nie było wyciąć <03772> (08795), ani Wast ty myte <07364> (08795) w wodzie <04325>, aby giętki <04935> ciebie, ty nie zostałeś solone <04414> (08717) na wszystkie <04414> (08715), ani swaddled <02853> (08795) na wszystkie <02853> (08715).                                                                              
L02 2 Ez 16:4 A twoje urodzenie: w dniu twego przyjścia na świat nie ucięto ci pępowiny, nie obmyto cię w wodzie, aby cię oczyścić; nie natarto cię solą i w pieluszki cię nie owinięto.
L03 3 Ez 16:4 וּמוֹלְדוֹתַ֗יִךְ בְּי֨וֹם הוּלֶּ֤דֶת אֹתָךְ֙ לֹֽא־ כָרַּ֣ת שָׁרֵּ֔ךְ וּבְמַ֥יִם לֹֽא־ רֻחַ֖צְתְּ לְמִשְׁעִ֑י וְהָמְלֵ֙חַ֙ לֹ֣א הֻמְלַ֔חַתְּ וְהָחְתֵּ֖ל לֹ֥א חֻתָּֽלְתְּ׃
L04 4 Ez 16:4 וּ/מוֹלְדוֹתַ֗יִ/ךְ בְּ/י֨וֹם הוּלֶּ֤דֶת אֹתָ/ךְ֙ לֹֽא־ כָרַּ֣ת שָׁרֵּ֔/ךְ וּ/בְ/מַ֥יִם לֹֽא־ רֻחַ֖צְתְּ לְ/מִשְׁעִ֑י וְ/הָמְלֵ֙חַ֙ לֹ֣א הֻמְלַ֔חַתְּ וְ/הָחְתֵּ֖ל לֹ֥א חֻתָּֽלְתְּ׃
L05 5 Ez 16:4 u•mol•do•<Ta>•jich, be•<jom> hul•<Le>•det 'o•toCh lo- char•<Rat> szar•<Rech>, u•we•<Ma>•jim lo- ru•<Chact> le•misz•'<I>; we•ha•me•<Le>•ach lo hum•<La>•chat, we•ha•che•<Tel> lo chut•<Ta>•let.
L06 6 Ez 16:4 H4138H4138 H3117H3117 H3205H3205 H0853H0853 H3808H3808 H3772H3772 H8270H8270 H4325H4325 H3808H3808 H7364H7364 H4935H4935 H4414H4414 H3808H3808 H4414H4414 H2853H2853 H3808H3808 H2853H2853
L07 7 Ez 16:4 begotten age bear before be chewed navel waste before bathe  to supple salt before salt swaddle  before swaddle 
L08 8 Ez 16:4 zrodzony wiek ponosić przed należy żuć pępek marnować przed kąpać do Supple sól przed sól przewijać dziecko przed przewijać dziecko
L09 9 Ez 16:4 And [as for] thy nativity in the day thou wast born nor was not cut thy navel in water nor neither wast thou washed to supple [thee] thou wast not salted nor at all nor swaddled nor at all
L10 10 Ez 16:4 I [jak] twego Narodzenia w dzień byłeś urodzony ani nie było wyciąć twój pępek w wodzie ani nie byłeś myte do Supple [Cię] ty nie zostałeś solone ani w ogóle ani swaddled ani w ogóle
L11 11 Ez 16:4 u·mol·do·Ta·yich, be·Yom hul·Le·det 'o·toCh lo- char·Rat shar·Rech, u·ve·Ma·yim lo- ru·Chatzt le·mish·'I; ve·ha·me·Le·ach lo hum·La·chat, ve·ha·che·Tel lo chut·Ta·let.
L12 12 Ez 16:4 u mol do ta jich Be jom hul le det o tach lo - chor rat szor rech u we ma jim lo - ru HacT le mi szi we hom le aH lo hum la HaT we hoH Tel lo HuT TalT
L13 13 Ez 16:4 ûmôldôtaºyik Büyôm hûlleºdet ´ötäk lö|´-korrat šorrëk ûbümaºyim lö|´-ruHacT lümiš`î wühomlëªH lö´ humlaºHaT wühoHTël lö´ HuTTälT
L14 14 Ez 16:4 21/22 2020/2302 470/494 10193/11047 4539/5164 238/288 2/2 515/579 4540/5164 70/72 1/1 4/5 4541/5164 5/5 1/2 4542/5164 2/2
L15 15 Ez 16:4 And [as for] thy nativity, in the day thou wast born thy navel was not cut, neither wast thou washed in water to supple [thee]; thou wast not salted at all, nor swaddled at all.
L16 16 Ez 16:4  4 And as for thy nativity <04138>, in the day <03117> thou wast born <03205> (08715) thy navel <08270> was not cut <03772> (08795), neither wast thou washed <07364> (08795) in water <04325> to supple <04935> thee; thou wast not salted <04414> (08717) at all <04414> (08715), nor swaddled <02853> (08795) at all <02853> (08715).
L01 1 Ez 16:5   Ez 16:5  5 Brak oko <05869> litość <02347> (08804) ci, aby zrobić <06213> (08800) każdy <0259> z nich do ciebie, aby mieć współczucie <02550> (08800) na ciebie, ale ty byłeś wyrzucony < 07993> (08714) w otwartym <06440> pole <07704>, do lothing <01604> osoby twego <05315> w dzień <03117> że byłeś urodzony <03205> (08715).                                                                                
L02 2 Ez 16:5 Żadne oko nie okazało współczucia, aby spełnić względem ciebie jedną z tych przysług przez litość dla ciebie. W dniu twego urodzenia wyrzucono cię na puste pole - przez niechęć do ciebie.
L03 3 Ez 16:5 לֹא־ חָ֨סָה עָלַ֜יִךְ עַ֗יִן לַעֲשׂ֥וֹת לָ֛ךְ אַחַ֥ת מֵאֵ֖לֶּה לְחֻמְלָ֣ה עָלָ֑יִךְ וַֽתֻּשְׁלְכִ֞י אֶל־ פְּנֵ֤י הַשָּׂדֶה֙ בְּגֹ֣עַל נַפְשֵׁ֔ךְ בְּי֖וֹם הֻלֶּ֥דֶת אֹתָֽךְ׃
L04 4 Ez 16:5 לֹא־ חָ֨סָה עָלַ֜יִ/ךְ עַ֗יִן לַ/עֲשׂ֥וֹת לָ֛/ךְ אַחַ֥ת מֵ/אֵ֖לֶּה לְ/חֻמְלָ֣/ה עָלָ֑יִ/ךְ וַֽ/תֻּשְׁלְכִ֞י אֶל־ פְּנֵ֤י הַ/שָּׂדֶה֙ בְּ/גֹ֣עַל נַפְשֵׁ֔/ךְ בְּ/י֖וֹם הֻלֶּ֥דֶת אֹתָֽ/ךְ׃
L05 5 Ez 16:5 lo- <Cha>•sa 'a•<La>•jich '<A>•jin, la•'a•<Sot> lach 'a•<Chat> me•'<El>•le le•chum•<La> 'a•<La>•jich; wat•tusz•le•<Chi> el- pe•<Ne> has•sa•<De> be•<Go>•'al naf•<szech>, be•<jom> hul•<Le>•det 'o•<Tach>.
L06 6 Ez 16:5 H3808H3808 H2347H2347 H5921H5921 H5869H5869 H6213H6213 H0000 H0259H0259 H0428H0428 H2550H2550 H5921H5921 H7993H7993 H0413H0413 H6440H6440 H7704H7704 H1604H1604 H5315H5315 H3117H3117 H3205H3205 H0853H0853
L07 7 Ez 16:5 before pity above affliction accomplish a another have compassion above adventure about accept country loathing any age bear
L08 8 Ez 16:5 przed litość powyżej nieszczęście zrealizować inny współczuć powyżej przygoda o przyjąć kraj wstręt każdy wiek ponosić
L09 9 Ez 16:5 No pitied and None eye thee to do any of these of these unto thee to have compassion on upon thee but thou wast cast out into in the open field to the lothing of thy person in the day that thou wast born
L10 10 Ez 16:5 Nie żal i Oko żaden ciebie zrobić każdy z nich tych tobą aż do współczucie na na ciebie, ale ty byłeś wypędzał w w otwartym pole do lothing twojej osoby w dzień że byłeś urodzony
L11 11 Ez 16:5 lo- Cha·sah 'a·La·yich 'A·yin, la·'a·Sot lach 'a·Chat me·'El·leh le·chum·Lah 'a·La·yich; vat·tush·le·Chi el- pe·Nei has·sa·Deh be·Go·'al naf·Shech, be·Yom hul·Le·det 'o·Tach.
L12 12 Ez 16:5 lo - Ha sa a la jich a jin la a sot lach a Hat me el le le Hum la a la jich waT Tusz le chi el - Pe ne has sa de Be go al naf szech Be jom hul le det o tach
L13 13 Ez 16:5 lö´-Häºsâ `älaºyik `aºyin la`áSôt läk ´aHat më´ëºllè lüHumlâ `äläºyik wa|TTušlükî ´el-Pünê haSSädè Bügöº`al napšëk Büyôm hulleºdet ´ötäk
L14 14 Ez 16:5 4543/5164 18/23 5023/5759 801/878 2356/2617 5822/6522 826/961 669/745 34/41 5024/5759 104/125 4908/5500 1927/2127 286/332 1/1 705/751 2021/2302 471/494 10194/11047
L15 15 Ez 16:5 None eye pitied thee, to do any of these unto thee, to have compassion upon thee; but thou wast cast out in the open field, to the lothing of thy person, in the day that thou wast born.
L16 16 Ez 16:5  5 None eye <05869> pitied <02347> (08804) thee, to do <06213> (08800) any <0259> of these unto thee, to have compassion <02550> (08800) upon thee; but thou wast cast out <07993> (08714) in the open <06440> field <07704>, to the lothing <01604> of thy person <05315>, in the day <03117> that thou wast born <03205> (08715).
L01 1 Ez 16:6   Ez 16:6  6 A kiedy zdałem <05674> (08799) przez ciebie, i zobaczyłem <07200> (08799) ciebie zanieczyszczone <0947> (08711) w twoim własnej krwi <01818>, powiedziałem <0559> (08799) do ciebie, gdy ty byłeś w twojej krwi <01818>, Live <02421> (08798), tak, powiedziałem <0559> (08799) do ciebie, kiedy byłeś w twojej krwi <01818>, Live <02421> (08798).                                                                              
L02 2 Ez 16:6 Oto Ja przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię, jak szamotałeś się we krwi. Rzekłem do ciebie, gdy byłaś we krwi: Żyj,
L03 3 Ez 16:6 וָאֶעֱבֹ֤ר עָלַ֙יִךְ֙ וָֽאֶרְאֵ֔ךְ מִתְבּוֹסֶ֖סֶת בְּדָמָ֑יִךְ וָאֹ֤מַר לָךְ֙ בְּדָמַ֣יִךְ חֲיִ֔י וָאֹ֥מַר לָ֖ךְ בְּדָמַ֥יִךְ חֲיִֽי׃
L04 4 Ez 16:6 וָ/אֶעֱבֹ֤ר עָלַ֙יִ/ךְ֙ וָֽ/אֶרְאֵ֔/ךְ מִתְבּוֹסֶ֖סֶת בְּ/דָמָ֑יִ/ךְ וָ/אֹ֤מַר לָ/ךְ֙ בְּ/דָמַ֣יִ/ךְ חֲיִ֔י וָ/אֹ֥מַר לָ֖/ךְ בְּ/דָמַ֥יִ/ךְ חֲיִֽי׃
L05 5 Ez 16:6 wa•'e•'e•<wor> 'a•<La>•jich wa•'er•'<Ech>, mit•bo•<Se>•set be•da•<Ma>•jich; wa•'<O>•mar loCh be•da•<Ma>•jich cha•<ji>, wa•'<O>•mar lach be•da•<Ma>•jich cha•<ji>.
L06 6 Ez 16:6 H5674H5674 H5921H5921 H7200H7200 H0947H0947 H1818H1818 H0559H0559 H0000 H1818H1818 H2421H2421 H0559H0559 H0000 H1818H1818 H2421H2421
L07 7 Ez 16:6 alienate above advise self loath bloodshed answer bloodshed keep leave answer bloodshed keep leave
L08 8 Ez 16:6 zrazić powyżej doradzać siebie niechętny rozlew krwi odpowiedź rozlew krwi zachować opuścić odpowiedź rozlew krwi zachować opuścić
L09 9 Ez 16:6 And when I passed and by thee and saw thee polluted in thine own blood I said unto thee [when thou wast] in thy blood Live yea I said unto thee [when thou wast] in thy blood Live
L10 10 Ez 16:6 I kiedy zdałem i przez ciebie i widziałem ciebie zanieczyszczone w twojej własnej krwi Powiedziałem tobie [kiedy byłeś] w twojej krwi Żyć tak powiedziałem tobie [kiedy byłeś] w twojej krwi Żyć
L11 11 Ez 16:6 va·'e·'e·Vor 'a·La·yich va·'er·'Ech, mit·bo·Se·set be·da·Ma·yich; va·'O·mar loCh be·da·Ma·yich cha·Yi, va·'O·mar lach be·da·Ma·yich cha·Yi.
L12 12 Ez 16:6 wa e e wor a la jich wa e rech mit Bo se set Be da ma jich wa o mar lach Be da ma jich Ha ji wa o mar lach Be da ma jich Ha ji
L13 13 Ez 16:6 wä´e`ébör `älaºyik wä|´er´ëk mitBôseºset Büdämäºyik wä´öºmar läk Büdämaºyik Háyî wä´öºmar läk Büdämaºyik Háyî
L14 14 Ez 16:6 487/550 5025/5759 1181/1296 10/12 292/359 4726/5298 5823/6522 293/359 215/260 4727/5298 5824/6522 294/359 216/260
L15 15 Ez 16:6 And when I passed by thee, and saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee [when thou wast] in thy blood, Live; yea, I said unto thee [when thou wast] in thy blood, Live.
L16 16 Ez 16:6  6 And when I passed <05674> (08799) by thee, and saw <07200> (08799) thee polluted <0947> (08711) in thine own blood <01818>, I said <0559> (08799) unto thee when thou wast in thy blood <01818>, Live <02421> (08798); yea, I said <0559> (08799) unto thee when thou wast in thy blood <01818>, Live <02421> (08798).
L01 1 Ez 16:7   Ez 16:7  7 I spowodowały <05414> (08804) ci pomnożyć <07233> jak pączek <06780> w polu <07704>, a Tyś wzrosła <07235> (08799) i woskową wielki <01431> (08799) oraz Ty się <0935> (08799) do doskonałej <05716> ozdoby <05716>: piersi twoje <07699> są niemodne <03559> (08738), a twoje włosy <08181> jest uprawiana <06779> (08765), natomiast ty byłeś nagi <05903> i nagie <06181>.                                                                            
L02 2 Ez 16:7 rośnij! Uczyniłem cię jak kwiat polny. Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Piersi twoje nabrały kształtu i włosy twoje stały się obfitsze. Ale byłaś naga i odkryta.
L03 3 Ez 16:7 רְבָבָ֗ה כְּצֶ֤מַח הַשָּׂדֶה֙ נְתַתִּ֔יךְ וַתִּרְבִּי֙ וַֽתִּגְדְּלִ֔י וַתָּבֹ֖אִי בַּעֲדִ֣י עֲדָיִ֑ים שָׁדַ֤יִם נָכֹ֙נוּ֙ וּשְׂעָרֵ֣ךְ צִמֵּ֔חַ וְאַ֖תְּ עֵרֹ֥ם וְעֶרְיָֽה׃
L04 4 Ez 16:7 רְבָבָ֗ה כְּ/צֶ֤מַח הַ/שָּׂדֶה֙ נְתַתִּ֔י/ךְ וַ/תִּרְבִּי֙ וַֽ/תִּגְדְּלִ֔י וַ/תָּבֹ֖אִי בַּ/עֲדִ֣י עֲדָיִ֑ים שָׁדַ֤יִם נָכֹ֙נוּ֙ וּ/שְׂעָרֵ֣/ךְ צִמֵּ֔חַ וְ/אַ֖תְּ עֵרֹ֥ם וְ/עֶרְיָֽה׃
L05 5 Ez 16:7 re•wa•<wa>, ke•<ce>•mach has•sa•<De> ne•tat•<Tich>, wat•tir•<Bi> wat•tig•de•<Li>, wat•ta•<wo>•'i ba•'a•<Di> 'a•da•<jim>; sza•<Da>•jim na•<Cho>•nu u•se•'a•<Rech> cim•<Me>•ach, we•'<At> 'e•<Rom> we•'er•<jah>.
L06 6 Ez 16:7 H7233H7233 H6780H6780 H7704H7704 H5414H5414 H7235H7235 H1431H1431 H0935H0935 H1157H1157 H5716H5716 H7699H7699 H3559H3559 H8181H8181 H6779H6779 H0859H0859 H5903H5903 H6181H6181
L07 7 Ez 16:7 many branch country add abundance  advance abide about excellent breast certain hair bear you naked bare
L08 8 Ez 16:7 wiele oddział kraj dodać obfitość awansować przestrzegać o doskonały pierś pewny włosy ponosić ty nagi goły
L09 9 Ez 16:7 thee to multiply as the bud of the field I have caused and thou hast increased and waxen great and thou art come for to excellent [thy] breasts are fashioned and thine hair is grown you whereas thou [wast] naked and bare
L10 10 Ez 16:7 ci się mnożyć jak zarodku na polu I spowodował a Ty masz wzrosła i woskową great a ty się dla i bardzo dobre [Twoi] piersi są ukształtowane a twoje włosy rośnie ty natomiast ty [byłeś] nagi i nagie
L11 11 Ez 16:7 re·va·Vah, ke·Tze·mach has·sa·Deh ne·tat·Tich, vat·tir·Bi vat·tig·de·Li, vat·ta·Vo·'i ba·'a·Di 'a·da·Yim; sha·Da·yim na·Cho·nu u·se·'a·Rech tzim·Me·ach, ve·'At 'e·Rom ve·'er·Yah.
L12 12 Ez 16:7 re wa wa Ke ce maH has sa de ne taT Tich waT Tir Bi waT Tig De li waT Ta wo i Ba a di a da jim sza da jim na cho nu u se a rech cim me aH we aTT e rom we er ja
L13 13 Ez 16:7 rübäbâ KüceºmaH haSSädè nütaTTîk waTTirBî wa|TTigDülî waTTäböº´î Ba`ádî `ádäyîm šädaºyim näköºnû ûSü`ärëk cimmëªH wü´aTT `ëröm wü`eryâ
L14 14 Ez 16:7 13/14 7/12 287/332 1779/2007 190/226 89/114 2266/2550 94/102 11/13 18/24 204/216 27/28 30/33 957/1080 5/10 1/6
L15 15 Ez 16:7 I have caused thee to multiply as the bud of the field, and thou hast increased and waxen great, and thou art come to excellent ornaments: [thy] breasts are fashioned, and thine hair is grown, whereas thou [wast] naked and bare.
L16 16 Ez 16:7  7 I have caused <05414> (08804) thee to multiply <07233> as the bud <06780> of the field <07704>, and thou hast increased <07235> (08799) and waxen great <01431> (08799), and thou art come <0935> (08799) to excellent <05716> ornaments <05716>: thy breasts <07699> are fashioned <03559> (08738), and thine hair <08181> is grown <06779> (08765), whereas thou wast naked <05903> and bare <06181>.
L01 1 Ez 16:8   Ez 16:8  8 Teraz, gdy zdałem <05674> (08799) przez ciebie, i spojrzał <07200> (08799) nad tobą, oto czas twój <06256> był czas <06256> miłości <01730>, a ja rozprzestrzeniać <06566> (08799) moja spódnica <03671> nad tobą, i objęte <03680> (08762) nagość twoja <06172>: Tak, ja przysiągł <07650> (08735) do ciebie, i wszedł <0935> (08799) do przymierza < 01285> z tobą, mówi <05002> (08803) Pan <0136> GOD <03069>, a ty mój becamest.                                                                        
L02 2 Ez 16:8 Oto przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię. Był to twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę płaszcza mego nad tobą i zakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i wszedłem z tobą w przymierze - wyrocznia Pana Boga - stałaś się moją.
L03 3 Ez 16:8 וָאֶעֱבֹ֨ר עָלַ֜יִךְ וָאֶרְאֵ֗ךְ וְהִנֵּ֤ה עִתֵּךְ֙ עֵ֣ת דֹּדִ֔ים וָאֶפְרֹ֤שׂ כְּנָפִי֙ עָלַ֔יִךְ וָאֲכַסֶּ֖ה עֶרְוָתֵ֑ךְ וָאֶשָּׁ֣בַֽע לָ֠ךְ וָאָב֨וֹא בִבְרִ֜ית אֹתָ֗ךְ נְאֻ֛ם אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה וַתִּ֥הְיִי לִֽי׃
L04 4 Ez 16:8 וָ/אֶעֱבֹ֨ר עָלַ֜יִ/ךְ וָ/אֶרְאֵ֗/ךְ וְ/הִנֵּ֤ה עִתֵּ/ךְ֙ עֵ֣ת דֹּדִ֔ים וָ/אֶפְרֹ֤שׂ כְּנָפִ/י֙ עָלַ֔יִ/ךְ וָ/אֲכַסֶּ֖ה עֶרְוָתֵ֑/ךְ וָ/אֶשָּׁ֣בַֽע לָ֠/ךְ וָ/אָב֨וֹא בִ/בְרִ֜ית אֹתָ֗/ךְ נְאֻ֛ם אֲדֹנָ֥/י יְהוִ֖ה וַ/תִּ֥הְיִי לִֽ/י׃
L05 5 Ez 16:8 wa•'e•'e•<wor> 'a•<La>•jich wa•'er•'<Ech>, we•hin•<Ne> 'it•teCh 'et do•<Dim>, wa•'ef•<Ros> ke•na•<Fi> 'a•<La>•jich, wa•'a•chas•<Se> 'er•wa•<Tech>; wa•'esz•<sza>•wa' lach wa•'a•<wo> wiw•<Rit> 'o•<Tach>, ne•'<Um> 'a•do•<Nai> <jah>•we wat•<Tih>•ji <Li>.
L06 6 Ez 16:8 H5674H5674 H5921H5921 H7200H7200 H2009H2009 H6256H6256 H6256H6256 H1730H1730 H6566H6566 H3671H3671 H5921H5921 H3680H3680 H6172H6172 H7650H7650 H0000 H0935H0935 H1285H1285 H0854H0854 H5002H5002 H0136H0136 H3069H3069 H1961H1961 H0000
L07 7 Ez 16:8 alienate above advise self behold after after beloved break bird above clad self nakedness adjure abide confederacy against said my Lord God become
L08 8 Ez 16:8 zrazić powyżej doradzać siebie ujrzeć po po umiłowany złamać ptak powyżej platerowane siebie nagość zakląć przestrzegać konfederacja przed powiedział Panie mój Bóg zostać
L09 9 Ez 16:8 Now when I passed over by thee and looked and behold upon thee behold thy time [was] the time of love and I spread my skirt over over thee and covered thy nakedness yea I sware unto thee and entered into a covenant for with thee saith the Lord GOD you became
L10 10 Ez 16:8 Teraz, kiedy minęło przez przez ciebie i spojrzał i oto na ciebie oto twój czas [Było] czas miłości i rozprzestrzeniania moja spódnica przez nad tobą i pokryte twoja nagość tak przysiągłem tobie i weszła do przymierza dla z tobą powiada bowiem Pan BÓG stałaś
L11 11 Ez 16:8 va·'e·'e·Vor 'a·La·yich va·'er·'Ech, ve·hin·Neh 'it·teCh 'et do·Dim, va·'ef·Ros ke·na·Fi 'a·La·yich, va·'a·chas·Seh 'er·va·Tech; va·'esh·Sha·va' lach va·'a·Vo viv·Rit 'o·Tach, ne·'Um 'a·do·Nai Yah·weh vat·Tih·yi Li.
L12 12 Ez 16:8 wa e e wor a la jich wa e rech we hin ne iT Tech et Do dim wa ef ros Ke na fi a la jich wa a chas se er wa tech wa esz sza wa lach wa a wo wiw rit o tach ne um a do naj jhwh(e lo him) waT Tih ji li
L13 13 Ez 16:8 wä´e`ébör `älaºyik wä´er´ëk wühinnË `iTTëk `ët Dödîm wä´epröS Künäpî `älaºyik wä´ákassè `erwätëk wä´eššäºba|` läk wä´äbô´ bibrît ´ötäk nü´ùm ´ádönäy yhwh(´élöhîm) waTTìºhyî
L14 14 Ez 16:8 488/550 5026/5759 1182/1296 740/840 250/294 251/294 59/61 58/67 93/107 5027/5759 125/151 46/54 174/187 5825/6522 2267/2550 245/284 728/808 238/376 228/448 394/608 3070/3546 5826/6522
L15 15 Ez 16:8 Now when I passed by thee, and looked upon thee, behold, thy time [was] the time of love; and I spread my skirt over thee, and covered thy nakedness: yea, I sware unto thee, and entered into a covenant with thee, saith the Lord GOD, and thou becamest mine.
L16 16 Ez 16:8  8 Now when I passed <05674> (08799) by thee, and looked <07200> (08799) upon thee, behold, thy time <06256> was the time <06256> of love <01730>; and I spread <06566> (08799) my skirt <03671> over thee, and covered <03680> (08762) thy nakedness <06172>: yea, I sware <07650> (08735) unto thee, and entered <0935> (08799) into a covenant <01285> with thee, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>, and thou becamest mine.
L01 1 Ez 16:9   Ez 16:9  9 Następnie umyć <07364> (08799) Ja cię wody <04325>, tak, ja throughly zmyte <07857> (08799) krwi twój <01818> od ciebie, a ja namaszczony <05480> (08799) ci z olejem < 08081>.                                                                                            
L02 2 Ez 16:9 Obmyłem cię wodą, otarłem z ciebie krew i namaściłem olejkiem.
L03 3 Ez 16:9 וָאֶרְחָצֵ֣ךְ בַּמַּ֔יִם וָאֶשְׁטֹ֥ף דָּמַ֖יִךְ מֵֽעָלָ֑יִךְ וָאֲסֻכֵ֖ךְ בַּשָּֽׁמֶן׃
L04 4 Ez 16:9 וָ/אֶרְחָצֵ֣/ךְ בַּ/מַּ֔יִם וָ/אֶשְׁטֹ֥ף דָּמַ֖יִ/ךְ מֵֽ/עָלָ֑יִ/ךְ וָ/אֲסֻכֵ֖/ךְ בַּ/שָּֽׁמֶן׃
L05 5 Ez 16:9 wa•'er•cha•<cech> bam•<Ma>•jim, wa•'esz•<Tof> da•<Ma>•jich me•'a•<La>•jich; wa•'a•su•<Chech> basz•<sza>•men.
L06 6 Ez 16:9 H7364H7364 H4325H4325 H7857H7857 H1818H1818 H5921H5921 H5480H5480 H8081H8081
L07 7 Ez 16:9 bathe  waste drown bloodshed above anoint  anointing
L08 8 Ez 16:9 kąpać marnować utopić rozlew krwi powyżej pomazać namaszczenie
L09 9 Ez 16:9 Then washed I thee with water yea I throughly washed away thy blood and from thee and I anointed thee with oil
L10 10 Ez 16:9 Następnie przemyto I tobie z wodą tak ja throughly zmyte twoja krew i od ciebie, a ja pomazańca ci z olejem
L11 11 Ez 16:9 va·'er·cha·Tzech bam·Ma·yim, va·'esh·Tof da·Ma·yich me·'a·La·yich; va·'a·su·Chech bash·Sha·men.
L12 12 Ez 16:9 wa er Ha cech Bam ma jim wa esz tof Da ma jich me a la jich wa a su chech Basz sza men
L13 13 Ez 16:9 wä´erHäcëk Bammaºyim wä´eš†öp Dämaºyik më|`äläºyik wä´ásùkëk Baššäºmen
L14 14 Ez 16:9 71/72 516/579 25/30 295/359 5028/5759 6/9 172/193
L15 15 Ez 16:9 Then washed I thee with water; yea, I throughly washed away thy blood from thee, and I anointed thee with oil.
L16 16 Ez 16:9  9 Then washed <07364> (08799) I thee with water <04325>; yea, I throughly washed away <07857> (08799) thy blood <01818> from thee, and I anointed <05480> (08799) thee with oil <08081>.
L01 1 Ez 16:10   Ez 16:10  10 I ubrany <03847> (08686) ciebie również z broidered pracy <07553> i obute <05274> (08799) ci ze skóry delfinów <08476>, a ja przepasane <02280> (08799) Thee o z bisioru < 08336> i przejechałem <03680> (08762) cię jedwabiem <04897>.                                                                                        
L02 2 Ez 16:10 Następnie przyodziałem cię wyszywaną szatą, obułem cię w trzewiki z miękkiej skórki, opasałem bisiorem i okryłem cię jedwabiem.
L03 3 Ez 16:10 וָאַלְבִּישֵׁ֣ךְ רִקְמָ֔ה וָאֶנְעֲלֵ֖ךְ תָּ֑חַשׁ וָאֶחְבְּשֵׁ֣ךְ בַּשֵּׁ֔שׁ וַאֲכַסֵּ֖ךְ מֶֽשִׁי׃
L04 4 Ez 16:10 וָ/אַלְבִּישֵׁ֣/ךְ רִקְמָ֔ה וָ/אֶנְעֲלֵ֖/ךְ תָּ֑חַשׁ וָ/אֶחְבְּשֵׁ֣/ךְ בַּ/שֵּׁ֔שׁ וַ/אֲכַסֵּ֖/ךְ מֶֽשִׁי׃
L05 5 Ez 16:10 wa•'al•bi•<szech> rik•<Ma>, wa•'en•'a•<Lech> <Ta>•chasz; wa•'ech•be•<szech> basz•<szesz>, wa•'a•chas•<Sech> <Me>•szi.
L06 6 Ez 16:10 H3847H3847 H7553H7553 H5274H5274 H8476H8476 H2280H2280 H8336H8336 H3680H3680 H4897H4897
L07 7 Ez 16:10 apparel broidered  bolt Tahrea bind  blue clad self silk
L08 8 Ez 16:10 strój broidered śrubę Tahrea związania niebieski platerowane siebie jedwab
L09 9 Ez 16:10 I clothed thee also with broidered work and shod thee with badgers' skin and I girded thee about with fine linen and I covered thee with silk
L10 10 Ez 16:10 I ubrany ciebie również z broidered pracy i oponami ci ze skóry delfinów i przepasane ci o z bisioru i pokryty ci z jedwabiu
L11 11 Ez 16:10 va·'al·bi·Shech rik·Mah, va·'en·'a·Lech Ta·chash; va·'ech·be·Shech bash·Shesh, va·'a·chas·Sech Me·shi.
L12 12 Ez 16:10 wa al Bi szech riq ma wa e na lech Ta Hasz wa eH Be szech Basz szesz wa a chas sech me szi
L13 13 Ez 16:10 wä´alBîšëk riqmâ wä´en`álëk TäºHaš wä´eHBüšëk Baššëš wa´ákassëk meºšî
L14 14 Ez 16:10 92/109 5/12 8/8 14/14 25/33 39/40 126/151 1/2
L15 15 Ez 16:10 I clothed thee also with broidered work, and shod thee with badgers' skin, and I girded thee about with fine linen, and I covered thee with silk.
L16 16 Ez 16:10  10 I clothed <03847> (08686) thee also with broidered work <07553>, and shod <05274> (08799) thee with badgers' skin <08476>, and I girded <02280> (08799) thee about with fine linen <08336>, and I covered <03680> (08762) thee with silk <04897>.
L01 1 Ez 16:11   Ez 16:11  11 I ubrany <05710> (08799) ci także z ornamentami <05716> i umieścić <05414> (08799) Bransoletki <06781> na rękach twoich <03027>, a łańcuch <07242> na szyi twego <01627>.                                                                                            
L02 2 Ez 16:11 Ozdobiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety na twoje ręce i naszyjnik na twoją szyję.
L03 3 Ez 16:11 וָאֶעְדֵּ֖ךְ עֶ֑דִי וָאֶתְּנָ֤ה צְמִידִים֙ עַל־ יָדַ֔יִךְ וְרָבִ֖יד עַל־ גְּרוֹנֵֽךְ׃
L04 4 Ez 16:11 וָ/אֶעְדֵּ֖/ךְ עֶ֑דִי וָ/אֶתְּנָ֤/ה צְמִידִים֙ עַל־ יָדַ֔יִ/ךְ וְ/רָבִ֖יד עַל־ גְּרוֹנֵֽ/ךְ׃
L05 5 Ez 16:11 wa•'e'•<Dech> '<E>•di; wa•'et•te•<Na> ce•mi•<Dim> al- ja•<Da>•jich, we•ra•<wid> al- ge•ro•<Nech>.
L06 6 Ez 16:11 H5710H5710 H5716H5716 H5414H5414 H6781H6781 H5921H5921 H3027H3027 H7242H7242 H5921H5921 H1627H1627
L07 7 Ez 16:11 adorn excellent add bracelet above able chain above aloud
L08 8 Ez 16:11 ozdobić doskonały dodać bransoletka powyżej w stanie łańcuch powyżej głośno
L09 9 Ez 16:11 I decked thee also with ornaments and I put bracelets around upon thy hands and a chain around on thy neck
L10 10 Ez 16:11 I ozdobilismy ciebie również ozdoby i umieścić bransoletki około na twoich rękach i łańcuch około na twojej szyi
L11 11 Ez 16:11 va·'e'·Dech 'E·di; va·'et·te·Nah tze·mi·Dim al- ya·Da·yich, ve·ra·Vid al- ge·ro·Nech.
L12 12 Ez 16:11 wa e Dech e di wa eT Te na ce mi dim al - ja da jich we ra wid al - Ge ro nech    
L13 13 Ez 16:11 wä´e`Dëk `eºdî wä´eTTünâ cümîdîm `al-yädaºyik würäbîd `al-Gürônëk    
L14 14 Ez 16:11 7/10 12/13 1780/2007 6/7 5029/5759 1465/1608 2/2 5030/5759 7/7
L15 15 Ez 16:11 I decked thee also with ornaments, and I put bracelets upon thy hands, and a chain on thy neck.
L16 16 Ez 16:11  11 I decked <05710> (08799) thee also with ornaments <05716>, and I put <05414> (08799) bracelets <06781> upon thy hands <03027>, and a chain <07242> on thy neck <01627>.
L01 1 Ez 16:12   Ez 16:12  12 I umieścić <05414> (08799) klejnot <05141> na czole twego <0639> i kolczyki <05694> w twoich uszach <0241> i piękny <08597> korona <05850> po twojej głowie <07218> .                                                                                              
L02 2 Ez 16:12 Włożyłem też pierścień w twój nos, kolczyki w twoje uszy i wspaniały diadem na twoją głowę.
L03 3 Ez 16:12 וָאֶתֵּ֥ן נֶ֙זֶם֙ עַל־ אַפֵּ֔ךְ וַעֲגִילִ֖ים עַל־ אָזְנָ֑יִךְ וַעֲטֶ֥רֶת תִּפְאֶ֖רֶת בְּרֹאשֵֽׁךְ׃
L04 4 Ez 16:12 וָ/אֶתֵּ֥ן נֶ֙זֶם֙ עַל־ אַפֵּ֔/ךְ וַ/עֲגִילִ֖ים עַל־ אָזְנָ֑יִ/ךְ וַ/עֲטֶ֥רֶת תִּפְאֶ֖רֶת בְּ/רֹאשֵֽׁ/ךְ׃
L05 5 Ez 16:12 wa•'et•<Ten> ne•zem al- 'ap•<Pech>, wa•'a•gi•<Lim> al- 'a•ze•<Na>•jich; wa•'a•<Te>•ret tif•'<E>•ret be•ro•<szech>.
L06 6 Ez 16:12 H5414H5414 H5141H5141 H5921H5921 H0639H0639 H5694H5694 H5921H5921 H0241H0241 H5850H5850 H8597H8597 H7218H7218
L07 7 Ez 16:12 add earring above anger earring above hearing crown beauty band
L08 8 Ez 16:12 dodać kolczyk powyżej złość kolczyk powyżej przesłuchanie korona piękno pasmo
L09 9 Ez 16:12 And I put a jewel in on thy forehead and earrings in in thine ears crown and a beautiful upon thine head
L10 10 Ez 16:12 I umieścić klejnot w na twoim czole i kolczyki w w twoich uszach korona i piękny na twojej głowie
L11 11 Ez 16:12 va·'et·Ten ne·zem al- 'ap·Pech, va·'a·gi·Lim al- 'a·ze·Na·yich; va·'a·Te·ret tif·'E·ret be·ro·Shech.
L12 12 Ez 16:12 wa eT Ten ne zem al - aP Pech wa a gi lim al - oz na jich wa a te ret Ti fe ret Be ro szech
L13 13 Ez 16:12 wä´eTTën neºzem `al-´aPPëk wa`ágîlîm `al-´oznäºyik wa`á†eºret Tip´eºret Bürö´šëk
L14 14 Ez 16:12 1781/2007 16/17 5031/5759 246/276 2/2 5032/5759 178/186 19/23 44/51 542/598
L15 15 Ez 16:12 And I put a jewel on thy forehead, and earrings in thine ears, and a beautiful crown upon thine head.
L16 16 Ez 16:12  12 And I put <05414> (08799) a jewel <05141> on thy forehead <0639>, and earrings <05694> in thine ears <0241>, and a beautiful <08597> crown <05850> upon thine head <07218>.
L01 1 Ez 16:13   Ez 16:13  13 Tak więc byłeś ty ubrany <05710> (08799) złotem <02091> i srebro <03701>, a szaty twoje <04403> było bisior <08336> (08675) <08336> i jedwab <04897> i broidered pracy <07553>; Tyś jeść <0398> (08804) Mąka <05560> i miód <01706>, a olej <08081>: i ty byłeś przekraczającej <03966> piękna <03302> (08799), a Tyś prosperować <06743> (08799) do królestwa <04410>.                                                                            
L02 2 Ez 16:13 Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. Jadałaś najczystszą mąkę, miód i oliwę. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś aż do godności królewskiej.
L03 3 Ez 16:13 וַתַּעְדִּ֞י זָהָ֣ב וָכֶ֗סֶף וּמַלְבּוּשֵׁךְ֙ [שֵׁשִׁי כ] (שֵׁ֤שׁ ק) וָמֶ֙שִׁי֙ וְרִקְמָ֔ה סֹ֧לֶת וּדְבַ֛שׁ וָשֶׁ֖מֶן [אָכָלְתִּי כ] (אָכָ֑לְתְּ ק) וַתִּ֙יפִי֙ בִּמְאֹ֣ד מְאֹ֔ד וַֽתִּצְלְחִ֖י לִמְלוּכָֽה׃
L04 4 Ez 16:13 וַ/תַּעְדִּ֞י זָהָ֣ב וָ/כֶ֗סֶף וּ/מַלְבּוּשֵׁ/ךְ֙ ששי שֵׁ֤שׁ וָ/מֶ֙שִׁי֙ וְ/רִקְמָ֔ה סֹ֧לֶת וּ/דְבַ֛שׁ וָ/שֶׁ֖מֶן אכלתי אָכָ֑לְתְּ וַ/תִּ֙יפִי֙ בִּ/מְאֹ֣ד מְאֹ֔ד וַֽ/תִּצְלְחִ֖י לִ/מְלוּכָֽה׃
L05 5 Ez 16:13 wat•ta'•<Di> za•<Haw> wa•<Che>•sef, u•mal•bu•szeCh [sze•szi ch] (<szesz> k) wa•<Me>•szi we•rik•<Ma>, <So>•let u•de•<wasz> wa•<sze>•men ['a•chal•ti ch] ('a•<Cha>•let; k) wat•<Ti>•fi bim•'<Od> me•'<Od>, wat•tic•le•<Chi> lim•lu•<Cha>.
L06 6 Ez 16:13 H5710H5710 H2091H2091 H3701H3701 H4403H4403 H4897H4897 H7553H7553 H5560H5560 H1706H1706 H8081H8081 H3302H3302 H3966H3966 H3966H3966 H6743H6743 H4410H4410
L07 7 Ez 16:13 adorn gold money apparel blue silk broidered  flour honey anointing burn up be beautiful diligently diligently break out kingsom
L08 8 Ez 16:13 ozdobić złoto pieniądze strój niebieski jedwab broidered mąka miód namaszczenie spalić być piękna pilnie pilnie wyrwać się kingsom
L09 9 Ez 16:13 Thus wast thou decked with gold and silver and thy raiment blue and silk and broidered work fine flour and honey and oil burn up beautiful and thou wast exceeding were exceedingly and thou didst prosper into a kingdom
L10 10 Ez 16:13 Tak byłeś ty przystrojona złotem i srebrny i szata twego niebieski i jedwab i broidered robotę Mąka i miód i olej spalić piękny a ty byłeś przekraczającej były nadzwyczaj i żeś Ty prosperować w królestwie
L11 11 Ez 16:13 vat·ta'·Di za·Hav va·Che·sef, u·mal·bu·sheCh [she·shi ch] (Shesh k) va·Me·shi ve·rik·Mah, So·let u·de·Vash va·She·men ['a·chal·ti ch] ('a·Cha·let; k) vat·Ti·fi bim·'Od me·'Od, vat·titz·le·Chi lim·lu·Chah.
L12 12 Ez 16:13 waT Ta Di za haw wa che sef u mal Bu szech (sze szi) [szesz] wa me szi we riq ma so let u de wasz wa sze men (a chal Ti) [a chalT] waT Ti fi Bi mod me od waT Tic le Hi lim lu cha
L13 13 Ez 16:13 waTTa`Dî zähäb wäkeºsep ûmalBûšëk (šëšî) [šëš] wämeºšî würiqmâ söºlet ûdübaš wäšeºmen (´äkälTî) [´äkälT] waTTîºpî Bim´öd mü´öd wa|TTiclüHî limlûkâ
L14 14 Ez 16:13 8/10 367/389 371/403 7/8 1/1 2/2 6/12 51/53 50/54 173/193 3/4 6/7 277/300 278/300 56/65 21/24
L15 15 Ez 16:13 Thus wast thou decked with gold and silver; and thy raiment [was of] fine linen, and silk, and broidered work; thou didst eat fine flour, and honey, and oil: and thou wast exceeding beautiful, and thou didst prosper into a kingdom.
L16 16 Ez 16:13  13 Thus wast thou decked <05710> (08799) with gold <02091> and silver <03701>; and thy raiment <04403> was of fine linen <08336> (08675) <08336>, and silk <04897>, and broidered work <07553>; thou didst eat <0398> (08804) fine flour <05560>, and honey <01706>, and oil <08081>: and thou wast exceeding <03966> beautiful <03302> (08799), and thou didst prosper <06743> (08799) into a kingdom <04410>.
L01 1 Ez 16:14   Ez 16:14  14 A twoja sława <08034> wyszedł <03318> (08799) wśród pogan <01471> piękna twego <03308>: bo to doskonały <03632> przez moją urodę <01926>, którą włożył <07760> ( 08804) nad tobą, mówi <05002> (08803) Pan <0136> GOD <03069>.                                                                                        
L02 2 Ez 16:14 Rozeszła się twoja sława między narodami dzięki twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi cię wyposażyłem - wyrocznia Pana Boga.
L03 3 Ez 16:14 וַיֵּ֨צֵא לָ֥ךְ שֵׁ֛ם בַּגּוֹיִ֖ם בְּיָפְיֵ֑ךְ כִּ֣י ׀ כָּלִ֣יל ה֗וּא בַּֽהֲדָרִי֙ אֲשֶׁר־ שַׂ֣מְתִּי עָלַ֔יִךְ נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃
L04 4 Ez 16:14 וַ/יֵּ֨צֵא לָ֥/ךְ שֵׁ֛ם בַּ/גּוֹיִ֖ם בְּ/יָפְיֵ֑/ךְ כִּ֣י ׀ כָּלִ֣יל ה֗וּא בַּֽ/הֲדָרִ/י֙ אֲשֶׁר־ שַׂ֣מְתִּי עָלַ֔יִ/ךְ נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥/י יְהוִֽה׃
L05 5 Ez 16:14 wai•<je>•ce lach szem bag•go•<jim> be•ja•fe•<jech>; ki ka•<Lil> <Hu>, ba•ha•da•<Ri> a•<szer>- <Sam>•ti 'a•<La>•jich, ne•'<Um> 'a•do•<Nai> <jah>•we.
L06 6 Ez 16:14 H3318H3318 H0000 H8034H8034 H1471H1471 H3308H3308 H3588H3588 H3632H3632 H1931H1931 H1926H1926 H0834H0834 H7760H7760 H5921H5921 H5002H5002 H0136H0136 H3068H3068
L07 7 Ez 16:14 after base Gentile beauty inasmuch all he beauty after appoint above said my Lord Jehovah
L08 8 Ez 16:14 po podstawa Gentile piękno ponieważ wszystko on piękno po powołać powyżej powiedział Panie mój Jahwe
L09 9 Ez 16:14 went forth And thy renown among the heathen for thy beauty it was for it [was] perfect he through my comeliness which which I had put on upon thee saith the Lord GOD
L10 10 Ez 16:14 wyszedł A twoja sława wśród pogan dla twego piękna było za to [było] idealny on przez moją urodę który którą włożył na na ciebie mówi Pan BÓG
L11 11 Ez 16:14 vai·Ye·tze lach shem bag·go·Yim be·ya·fe·Yech; ki ka·Lil Hu, ba·ha·da·Ri a·Sher- Sam·ti 'a·La·yich, ne·'Um 'a·do·Nai Yah·weh.
L12 12 Ez 16:14 waj je ce lach szem BaG Go jim Be jof jech Ki Ka lil hu Ba ha da ri a szer - sam Ti a la jich ne um a do naj jhwh(e lo him)
L13 13 Ez 16:14 wayyëºcë´ läk šëm BaGGôyìm Büyopyëk Kälîl hû´ Ba|hádärî ´ášer-SaºmTî `älaºyik nü´ùm ´ádönäy yhwh(´élöhîm)
L14 14 Ez 16:14 957/1060 5827/6522 790/864 414/555 9/19 4032/4478 13/15 1675/1867 28/30 5058/5499 503/581 5033/5759 239/376 229/448 5605/6220
L15 15 Ez 16:14 And thy renown went forth among the heathen for thy beauty: for it [was] perfect through my comeliness, which I had put upon thee, saith the Lord GOD.
L16 16 Ez 16:14  14 And thy renown <08034> went forth <03318> (08799) among the heathen <01471> for thy beauty <03308>: for it was perfect <03632> through my comeliness <01926>, which I had put <07760> (08804) upon thee, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>.
L01 1 Ez 16:15   Ez 16:15  15 Lecz Tyś zaufanie <0982> (08799) w twoim własnym piękna <03308> i playedst nierząd <02181> (08799) ze względu na sławę twego <08034> i pouredst OUT <08210> (08799) cudzołóstwa twoje <08457 > na każdego, kto przeszedł przez <05674> (08802), jego była.                                                                                      
L02 2 Ez 16:15 Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie przechodził.
L03 3 Ez 16:15 וַתִּבְטְחִ֣י בְיָפְיֵ֔ךְ וַתִּזְנִ֖י עַל־ שְׁמֵ֑ךְ וַתִּשְׁפְּכִ֧י אֶת־ תַּזְנוּתַ֛יִךְ עַל־ כָּל־ עוֹבֵ֖ר לוֹ־ יֶֽהִי׃
L04 4 Ez 16:15 וַ/תִּבְטְחִ֣י בְ/יָפְיֵ֔/ךְ וַ/תִּזְנִ֖י עַל־ שְׁמֵ֑/ךְ וַ/תִּשְׁפְּכִ֧י אֶת־ תַּזְנוּתַ֛יִ/ךְ עַל־ כָּל־ עוֹבֵ֖ר ל/וֹ־ יֶֽהִי׃
L05 5 Ez 16:15 wat•tiw•te•<Chi> we•ja•fe•<jech>, wat•tiz•<Ni> al- sze•<Mech>; wat•tisz•pe•<Chi> et- taz•nu•<Ta>•jich al- kol- o•<wer> low- <je>•hi.
L06 6 Ez 16:15 H0982H0982 H3308H3308 H2181H2181 H5921H5921 H8034H8034 H8210H8210 H0853H0853 H8457H8457 H5921H5921 H3605H3605 H5674H5674 H0000 H1961H1961
L07 7 Ez 16:15 be bold confident beauty commit fornication above base cast  cut down above all manner alienate become
L08 8 Ez 16:15 być śmiały pewni piękno uprawiali nierząd powyżej podstawa rzucać wyciąć powyżej wszelkiego rodzaju zrazić zostać
L09 9 Ez 16:15 But thou didst trust in thine own beauty and playedst the harlot because because of thy renown and pouredst out thy fornications because every on every one that passed by become
L10 10 Ez 16:15 Ale żeś Ty zaufanie w swym własnym pięknem i playedst wszetecznicy bo z powodu twej sławie i pouredst się twoje rozpusta bo każdy na każdego, kto przeszedł przez zostać
L11 11 Ez 16:15 vat·tiv·te·Chi ve·ya·fe·Yech, vat·tiz·Ni al- she·Mech; vat·tish·pe·Chi et- taz·nu·Ta·yich al- kol- o·Ver lov- Ye·hi.
L12 12 Ez 16:15 waT Tiw te Hi we jof jech waT Tiz ni al - sze mech waT Tisz Pe chi et - Taz nu ta jich al - Kol - o wer lo - je hi          
L13 13 Ez 16:15 waTTib†üHî büyopyëk waTTiznî `al-šümëk waTTišPükî ´et-Taznûtaºyik `al-Kol-`ôbër lô-yeºhî          
L14 14 Ez 16:15 114/120 10/19 54/92 5034/5759 791/864 75/113 10195/11047 1/18 5035/5759 4925/5415 489/550 5828/6522 3071/3546
L15 15 Ez 16:15 But thou didst trust in thine own beauty, and playedst the harlot because of thy renown, and pouredst out thy fornications on every one that passed by; his it was.
L16 16 Ez 16:15  15 But thou didst trust <0982> (08799) in thine own beauty <03308>, and playedst the harlot <02181> (08799) because of thy renown <08034>, and pouredst out <08210> (08799) thy fornications <08457> on every one that passed by <05674> (08802); his it was.
L01 1 Ez 16:16   Ez 16:16  16 A z twoich szat <0899> Tyś się <03947> (08799) i deckedst <06213> (08799) twoje wyżyny <01116> rozmaitymi kolorami <02921> (08803), a playedst wszetecznicy <02181> (08799) w wyniku czego: tym podobne rzeczy nie wchodzi <0935> (08802), nie będą tak będzie.                                                                                      
L02 2 Ez 16:16 Nabrałaś swoich szat i sporządziłaś sobie wyżyny [z namiotami] o różnorakich barwach i na nich uprawiałaś nierząd.
L03 3 Ez 16:16 וַתִּקְחִ֣י מִבְּגָדַ֗יִךְ וַתַּֽעֲשִׂי־ לָךְ֙ בָּמ֣וֹת טְלֻא֔וֹת וַתִּזְנִ֖י עֲלֵיהֶ֑ם לֹ֥א בָא֖וֹת וְלֹ֥א יִהְיֶֽה׃
L04 4 Ez 16:16 וַ/תִּקְחִ֣י מִ/בְּגָדַ֗יִ/ךְ וַ/תַּֽעֲשִׂי־ לָ/ךְ֙ בָּמ֣וֹת טְלֻא֔וֹת וַ/תִּזְנִ֖י עֲלֵי/הֶ֑ם לֹ֥א בָא֖וֹת וְ/לֹ֥א יִהְיֶֽה׃
L05 5 Ez 16:16 wat•tik•<Chi> mib•be•ga•<Da>•jich, wat•ta•'a•si- loCh ba•<Mot> te•lu•'ot, wat•tiz•<Ni> 'a•le•<Hem>; lo wa•'ot we•<Lo> jih•<je>.
L06 6 Ez 16:16 H3947H3947 H0899H0899 H6213H6213 H0000 H1116H1116 H2921H2921 H2181H2181 H5921H5921 H3808H3808 H0935H0935 H3808H3808 H1961H1961
L07 7 Ez 16:16 accept apparel accomplish height clouted commit fornication above before abide before become
L08 8 Ez 16:16 przyjąć strój zrealizować wysokość clouted uprawiali nierząd powyżej przed przestrzegać przed zostać
L09 9 Ez 16:16 thou didst take And of thy garments and deckedst thy high places with divers colours and playedst the harlot on never thereupon [the like things] shall not come nor happen
L10 10 Ez 16:16 Tyś się A z twoich szat i deckedst twoje wyżyny rozmaitymi kolorami i playedst wszetecznicy na nigdy Wtedy [tym podobne rzeczy] nie wejdzie ani się
L11 11 Ez 16:16 vat·tik·Chi mib·be·ga·Da·yich, vat·ta·'a·si- loCh ba·Mot te·lu·'ot, vat·tiz·Ni 'a·lei·Hem; lo va·'ot ve·Lo yih·Yeh.
L12 12 Ez 16:16 waT Tiq Hi miB Be ga da jich waT Ta a si - lach Ba mot te lu ot waT Tiz ni a le hem lo wa ot we lo jih je
L13 13 Ez 16:16 waTTiqHî miBBügädaºyik waTTa|`áSî-läk Bämôt †ülù´ôt waTTiznî `álêhem lö´ bä´ôt wülö´ yihyè
L14 14 Ez 16:16 887/964 196/216 2357/2617 5829/6522 90/99 8/8 55/92 5036/5759 4544/5164 2268/2550 4545/5164 3072/3546
L15 15 Ez 16:16 And of thy garments thou didst take, and deckedst thy high places with divers colours, and playedst the harlot thereupon: [the like things] shall not come, neither shall it be [so].
L16 16 Ez 16:16  16 And of thy garments <0899> thou didst take <03947> (08799), and deckedst <06213> (08799) thy high places <01116> with divers colours <02921> (08803), and, playedst the harlot <02181> (08799) thereupon: the like things shall not come <0935> (08802), neither shall it be so.
L01 1 Ez 16:17   Ez 16:17  17 Tyś też wziąć <03947> (08799) twój fair <08597> jewels <03627> z mojego złota <02091> i mojego srebra <03701>, który dałem <05414> (08804) tobą, uczyniłeś <06213 > (08799) do siebie samego zdjęć <06754> ludzi <02145>, a któryś commit prostytucja <02181> (08799) z nimi,                                                                                    
L02 2 Ez 16:17 Wziąwszy ozdobne przedmioty z mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem.
L03 3 Ez 16:17 וַתִּקְחִ֞י כְּלֵ֣י תִפְאַרְתֵּ֗ךְ מִזְּהָבִ֤י וּמִכַּסְפִּי֙ אֲשֶׁ֣ר נָתַ֣תִּי לָ֔ךְ וַתַּעֲשִׂי־ לָ֖ךְ צַלְמֵ֣י זָכָ֑ר וַתִּזְנִי־ בָֽם׃
L04 4 Ez 16:17 וַ/תִּקְחִ֞י כְּלֵ֣י תִפְאַרְתֵּ֗/ךְ מִ/זְּהָבִ֤/י וּ/מִ/כַּסְפִּ/י֙ אֲשֶׁ֣ר נָתַ֣תִּי לָ֔/ךְ וַ/תַּעֲשִׂי־ לָ֖/ךְ צַלְמֵ֣י זָכָ֑ר וַ/תִּזְנִי־ בָֽ/ם׃
L05 5 Ez 16:17 wat•tik•<Chi> ke•<Le> tif•'ar•<Tech>, miz•ze•ha•<wi> u•mik•kas•<Pi> 'a•<szer> na•<Tat>•ti <Lach>, wat•ta•'a•si- lach cal•<Me> za•<Char>; wat•tiz•ni- <wam>.
L06 6 Ez 16:17 H3947H3947 H3627H3627 H8597H8597 H2091H2091 H3701H3701 H0834H0834 H5414H5414 H0000 H6213H6213 H0000 H6754H6754 H2145H2145 H2181H2181 H0000
L07 7 Ez 16:17 accept armour beauty gold money after add accomplish image him commit fornication
L08 8 Ez 16:17 przyjąć zbroja piękno złoto pieniądze po dodać zrealizować obraz go uprawiali nierząd
L09 9 Ez 16:17 Thou hast also taken jewels thy fair of my gold and of my silver which which I had given thee and madest to thyself images of men and didst commit whoredom
L10 10 Ez 16:17 Ty również podjęte klejnotów twój sprawiedliwy z mojego złota i mojego srebra który który dałem ci i uczyniłeś do siebie samego obrazu mężczyzn i któryś commit prostytucja
L11 11 Ez 16:17 vat·tik·Chi ke·Lei tif·'ar·Tech, miz·ze·ha·Vi u·mik·kas·Pi 'a·Sher na·Tat·ti Lach, vat·ta·'a·si- lach tzal·Mei za·Char; vat·tiz·ni- Vam.
L12 12 Ez 16:17 waT Tiq Hi Ke le ti far Tech miz ze ha wi u miK Kas Pi a szer na taT Ti lach waT Ta a si - lach cal me za char waT Tiz ni - wam    
L13 13 Ez 16:17 waTTiqHî Külê tip´arTëk mizzühäbî ûmiKKasPî ´ášer nätaºTTî läk waTTa`áSî-läk calmê zäkär waTTiznî-bäm    
L14 14 Ez 16:17 888/964 311/325 45/51 368/389 372/403 5059/5499 1782/2007 5830/6522 2358/2617 5831/6522 15/17 81/82 56/92 5832/6522
L15 15 Ez 16:17 Thou hast also taken thy fair jewels of my gold and of my silver, which I had given thee, and madest to thyself images of men, and didst commit whoredom with them,
L16 16 Ez 16:17  17 Thou hast also taken <03947> (08799) thy fair <08597> jewels <03627> of my gold <02091> and of my silver <03701>, which I had given <05414> (08804) thee, and madest <06213> (08799) to thyself images <06754> of men <02145>, and didst commit whoredom <02181> (08799) with them,
L01 1 Ez 16:18   Ez 16:18  18 I tookest <03947> (08799) twój broidered <07553> odzież <0899> i coveredst <03680> (08762) im: a ty masz ustawione <05414> (08804) kopalnia ropy naftowej <08081> i moje kadzidło <07004> przed <06440> im.                                                                                          
L02 2 Ez 16:18 Wzięłaś swe szaty wyszywane i okryłaś je nimi, a także moją oliwę i moje kadzidło składałaś w ofierze przed nimi.
L03 3 Ez 16:18 וַתִּקְחִ֛י אֶת־ בִּגְדֵ֥י רִקְמָתֵ֖ךְ וַתְּכַסִּ֑ים וְשַׁמְנִי֙ וּקְטָרְתִּ֔י [נָתַתִּי כ] (נָתַ֖תְּ ק) לִפְנֵיהֶֽם׃
L04 4 Ez 16:18 וַ/תִּקְחִ֛י אֶת־ בִּגְדֵ֥י רִקְמָתֵ֖/ךְ וַ/תְּכַסִּ֑י/ם וְ/שַׁמְנִ/י֙ וּ/קְטָרְתִּ֔/י נתתי נָתַ֖תְּ לִ/פְנֵי/הֶֽם׃
L05 5 Ez 16:18 wat•tik•<Chi> et- big•<De> rik•ma•<Tech> wat•te•chas•<Sim>; we•szam•<Ni> u•ke•ta•re•<Ti>, [na•tat•ti ch] (na•<Tat> k) lif•ne•<Hem>.
L06 6 Ez 16:18 H3947H3947 H0853H0853 H0899H0899 H7553H7553 H3680H3680 H8081H8081 H7004H7004 H6440H6440
L07 7 Ez 16:18 accept apparel broidered  clad self anointing incense add accept
L08 8 Ez 16:18 przyjąć strój broidered platerowane siebie namaszczenie kadzidło dodać przyjąć
L09 9 Ez 16:18 And tookest garments thy broidered and coveredst mine oil and mine incense add before
L10 10 Ez 16:18 I tookest odzież twój broidered i coveredst olej mine i kadzidło moje dodać przed
L11 11 Ez 16:18 vat·tik·Chi et- big·Dei rik·ma·Tech vat·te·chas·Sim; ve·sham·Ni u·ke·ta·re·Ti, [na·tat·ti ch] (na·Tat k) lif·nei·Hem.
L12 12 Ez 16:18 waT Tiq Hi et - Big de riq ma tech waT Te chas sim we szam ni u qe tor Ti (na taT Ti) [na taTT] lif ne hem
L13 13 Ez 16:18 waTTiqHî ´et-Bigdê riqmätëk waTTükassîm wüšamnî ûqü†orTî (nätaTTî) [nätaTT] lipnêhem
L14 14 Ez 16:18 889/964 10196/11047 197/216 7/12 127/151 174/193 59/60 4/4 1928/2127
L15 15 Ez 16:18 And tookest thy broidered garments, and coveredst them: and thou hast set mine oil and mine incense before them.
L16 16 Ez 16:18  18 And tookest <03947> (08799) thy broidered <07553> garments <0899>, and coveredst <03680> (08762) them: and thou hast set <05414> (08804) mine oil <08081> and mine incense <07004> before <06440> them.
L01 1 Ez 16:19   Ez 16:19  19 Moim pokarmem <03899> również co dałem <05414> (08804) ciebie, Mąka <05560>, a olej <08081> i miód <01706>, czymże ja karmione <0398> (08689) ci, żeś nawet ustaw <05414> (08804) to przed <06440> im za słodki <05207> smak <07381>: a więc to mówi <05002> (08803) Pan <0136> GOD <03069>.                                                                                  
L02 2 Ez 16:19 Nawet mój pokarm, który ci dałem: najczystszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię żywiłem, ofiarowałaś przed nimi jako miłą woń. Tak było - wyrocznia Pana Boga.
L03 3 Ez 16:19 וְלַחְמִי֩ אֲשֶׁר־ נָתַ֨תִּי לָ֜ךְ סֹ֣לֶת וָשֶׁ֤מֶן וּדְבַשׁ֙ הֶֽאֱכַלְתִּ֔יךְ וּנְתַתִּ֧יהוּ לִפְנֵיהֶ֛ם לְרֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ וַיֶּ֑הִי נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃
L04 4 Ez 16:19 וְ/לַחְמִ/י֩ אֲשֶׁר־ נָתַ֨תִּי לָ֜/ךְ סֹ֣לֶת וָ/שֶׁ֤מֶן וּ/דְבַשׁ֙ הֶֽאֱכַלְתִּ֔י/ךְ וּ/נְתַתִּ֧י/הוּ לִ/פְנֵי/הֶ֛ם לְ/רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ וַ/יֶּ֑הִי נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥/י יְהוִֽה׃
L05 5 Ez 16:19 we•lach•<Mi> a•<szer>- na•<Tat>•ti lach <So>•let wa•<sze>•men u•de•<wasz> he•'e•chal•<Tich>, u•ne•tat•<Ti>•hu lif•ne•<Hem> le•<Re>•ach ni•<Cho>•ach wai•<je>•hi; ne•'<Um> 'a•do•<Nai> <jah>•we.
L06 6 Ez 16:19 H3899H3899 H0834H0834 H5414H5414 H0000 H5560H5560 H8081H8081 H1706H1706 H0398H0398 H5414H5414 H6440H6440 H7381H7381 H5207H5207 H1961H1961 H5002H5002 H0136H0136 H3069H3069
L07 7 Ez 16:19 bread after add flour anointing honey burn up add accept savour sweet  become said my Lord God
L08 8 Ez 16:19 chleb po dodać mąka namaszczenie miód spalić dodać przyjąć smak słodki zostać powiedział Panie mój Bóg
L09 9 Ez 16:19 My meat which also which I gave thee fine flour and oil and honey [wherewith] I fed thee thou hast even set it before savour them for a sweet happened and [thus] it was saith the Lord GOD
L10 10 Ez 16:19 Moim pokarmem który również co dałem ci najczystszej mąki i olej i miód [Czymże] I Fed ci żeś nawet ustawić to przed smak je na słodko stało a [więc] to mówi Pan BÓG
L11 11 Ez 16:19 ve·lach·Mi a·Sher- na·Tat·ti lach So·let va·She·men u·de·Vash he·'e·chal·Tich, u·ne·tat·Ti·hu lif·nei·Hem le·Rei·ach ni·Cho·ach vai·Ye·hi; ne·'Um 'a·do·Nai Yah·weh.
L12 12 Ez 16:19 we laH mi a szer - na taT Ti lach so let wa sze men u de wasz he e chal Tich u ne taT Ti hu lif ne hem le re aH ni Ho aH waj je hi ne um a do naj jhwh(e lo him)
L13 13 Ez 16:19 wülaHmî ´ášer-nätaºTTî läk söºlet wäšeºmen ûdübaš he|´ékalTîk ûnütaTTîºhû lipnêhem lürêªH nîHöªH wayyeºhî nü´ùm ´ádönäy yhwh(´élöhîm)
L14 14 Ez 16:19 278/295 5060/5499 1783/2007 5833/6522 52/53 175/193 51/54 705/806 1784/2007 1929/2127 55/58 41/43 3073/3546 240/376 230/448 395/608
L15 15 Ez 16:19 My meat also which I gave thee, fine flour, and oil, and honey, [wherewith] I fed thee, thou hast even set it before them for a sweet savour: and [thus] it was, saith the Lord GOD.
L16 16 Ez 16:19  19 My meat <03899> also which I gave <05414> (08804) thee, fine flour <05560>, and oil <08081>, and honey <01706>, wherewith I fed <0398> (08689) thee, thou hast even set <05414> (08804) it before <06440> them for a sweet <05207> savour <07381>: and thus it was, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>.
L01 1 Ez 16:20   Ez 16:20  20 Ponadto ty wziąłeś <03947> (08799) twój synowie <01121>, a córki twoje <01323>, kogo ty ponoszone <03205> (08804) do mnie, a te Czy ty poświęcił <02076> (08799) do nich do pożarcie <0398> (08800). Czy to z twoich nierząd <08457> mała sprawa <04592>                                                                                      
L02 2 Ez 16:20 Brałaś też synów swoich i córki, któreś mi urodziła, a składałaś im w ofierze na pożywienie. Czy więc znikomy jest twój nierząd?
L03 3 Ez 16:20 וַתִּקְחִ֞י אֶת־ בָּנַ֤יִךְ וְאֶת־ בְּנוֹתַ֙יִךְ֙ אֲשֶׁ֣ר יָלַ֣דְתְּ לִ֔י וַתִּזְבָּחִ֥ים לָהֶ֖ם לֶאֱכ֑וֹל הַמְעַ֖ט [מִתַּזְנֻתֵךְ כ] (מִתַּזְנוּתָֽיִךְ׃ ק)
L04 4 Ez 16:20 וַ/תִּקְחִ֞י אֶת־ בָּנַ֤יִ/ךְ וְ/אֶת־ בְּנוֹתַ֙יִ/ךְ֙ אֲשֶׁ֣ר יָלַ֣דְתְּ לִ֔/י וַ/תִּזְבָּחִ֥י/ם לָ/הֶ֖ם לֶ/אֱכ֑וֹל הַ/מְעַ֖ט מ/תזנת/ך מִ/תַּזְנוּתָֽיִ/ךְ׃
L05 5 Ez 16:20 wat•tik•<Chi> et- ba•<Na>•jich we•'<Et> be•no•<Ta>•jich 'a•<szer> ja•<Ladt> <Li>, wat•tiz•ba•<Chim> la•<Hem> le•'e•<Chol>; ham•'<At> [mit•taz•nu•tech ch] (mit•taz•nu•<Ta>•jich. k)
L06 6 Ez 16:20 H3947H3947 H0853H0853 H1121H1121 H0853H0853 H1323H1323 H0834H0834 H3205H3205 H0000 H2076H2076 H0000 H0398H0398 H4592H4592
L07 7 Ez 16:20 accept afflicted apple  after bear kill burn up almost some cut down
L08 8 Ez 16:20 przyjąć dotknięty jabłko po ponosić zabić spalić prawie pewne wyciąć
L09 9 Ez 16:20 Moreover thou hast taken thy sons and thy daughters whom whom thou hast borne unto me and these hast thou sacrificed unto them to be devoured a small matter cut down
L10 10 Ez 16:20 Poza ty wziąłeś twój synowie i córki twoich kogo kogo Ty ponoszone do mnie i tych ty ofierze hast im na pożarcie mała sprawa wyciąć
L11 11 Ez 16:20 vat·tik·Chi et- ba·Na·yich ve·'Et be·no·Ta·yich 'a·Sher ya·Ladt Li, vat·tiz·ba·Chim la·Hem le·'e·Chol; ham·'At [mit·taz·nu·tech ch] (mit·taz·nu·Ta·yich. k)
L12 12 Ez 16:20 waT Tiq Hi et - Ba na jich we et - Be no ta jich a szer ja ladT li waT Tiz Ba Him la hem le e chol ha me at (miT Taz nu tech) [miT Taz nu ta jich]
L13 13 Ez 16:20 waTTiqHî ´et-Bänaºyik wü´et-Bünôtaºyik ´ášer yäladT waTTizBäHîm lähem le´ékôl hamü`a† (miTTaznùtëk) [miTTaznûtä|yik]
L14 14 Ez 16:20 890/964 10197/11047 4677/4921 10198/11047 532/588 5061/5499 472/494 5834/6522 118/134 5835/6522 706/806 92/102 1/2
L15 15 Ez 16:20 Moreover thou hast taken thy sons and thy daughters, whom thou hast borne unto me, and these hast thou sacrificed unto them to be devoured. [Is this] of thy whoredoms a small matter,
L16 16 Ez 16:20  20 Moreover thou hast taken <03947> (08799) thy sons <01121> and thy daughters <01323>, whom thou hast borne <03205> (08804) unto me, and these hast thou sacrificed <02076> (08799) unto them to be devoured <0398> (08800). Is this of thy whoredoms <08457> a small matter <04592>,
L01 1 Ez 16:21   Ez 16:21  21 żeś zabity <07819> (08799) moje dzieci <01121>, a wydana <05414> (08799) im spowodować ich przejście przez <05674> (08687) przeciwpożarowej dla nich?                                                                                              
L02 2 Ez 16:21 Zabijałaś przecież synów moich i paląc ich składałaś im w ofierze.
L03 3 Ez 16:21 וַֽתִּשְׁחֲטִ֖י אֶת־ בָּנָ֑י וַֽתִּתְּנִ֔ים בְּהַעֲבִ֥יר אוֹתָ֖ם לָהֶֽם׃
L04 4 Ez 16:21 וַֽ/תִּשְׁחֲטִ֖י אֶת־ בָּנָ֑/י וַֽ/תִּתְּנִ֔י/ם בְּ/הַעֲבִ֥יר אוֹתָ֖/ם לָ/הֶֽם׃
L05 5 Ez 16:21 wat•tisz•cha•<Ti> et- ba•<Nai>; wat•tit•te•<Nim>, be•ha•'a•<wir> o•<Tam> la•<Hem>.
L06 6 Ez 16:21 H7819H7819 H0853H0853 H1121H1121 H5414H5414 H5674H5674 H0853H0853 H0000
L07 7 Ez 16:21 kill afflicted add alienate
L08 8 Ez 16:21 zabić dotknięty dodać zrazić
L09 9 Ez 16:21 That thou hast slain my children and delivered them to cause them to pass through
L10 10 Ez 16:21 Żeś zabity moje dzieci i dostarczone im spowodować ich przejść przez
L11 11 Ez 16:21 vat·tish·cha·Ti et- ba·Nai; vat·tit·te·Nim, be·ha·'a·Vir o·Tam la·Hem.
L12 12 Ez 16:21 waT Tisz Ha ti et - Ba naj waT TiT Te nim Be ha a wir o tam la hem
L13 13 Ez 16:21 wa|TTišHá†î ´et-Bänäy wa|TTiTTünîm Büha`ábîr ´ôtäm lähem
L14 14 Ez 16:21 74/80 10199/11047 4678/4921 1785/2007 490/550 10200/11047 5836/6522
L15 15 Ez 16:21 That thou hast slain my children, and delivered them to cause them to pass through [the fire] for them?
L16 16 Ez 16:21  21 That thou hast slain <07819> (08799) my children <01121>, and delivered <05414> (08799) them to cause them to pass through <05674> (08687) the fire for them?
L01 1 Ez 16:22   Ez 16:22  22 I wszystkie twoje obrzydliwości <08441> i nierząd twoje <08457> ty nie hast pamiętać <02142> (08804) dni <03117> młodzieży twego <05271>, kiedy byłeś nagi <05903> i nagie <06181> i byłeś zanieczyszczone <0947> (08711) w twojej krwi <01818>.                                                                                      
L02 2 Ez 16:22 A przy wszystkich tych obrzydliwościach i nierządach nie pamiętałaś na dni twojej młodości, gdyś była naga, odkryta i gdy szamotałaś się w swojej krwi.
L03 3 Ez 16:22 וְאֵ֤ת כָּל־ תּוֹעֲבֹתַ֙יִךְ֙ וְתַזְנֻתַ֔יִךְ לֹ֥א [זָכַרְתִּי כ] (זָכַ֖רְתְּ ק) אֶת־ יְמֵ֣י נְעוּרָ֑יִךְ בִּֽהְיוֹתֵךְ֙ עֵרֹ֣ם וְעֶרְיָ֔ה מִתְבּוֹסֶ֥סֶת בְּדָמֵ֖ךְ הָיִֽית׃
L04 4 Ez 16:22 וְ/אֵ֤ת כָּל־ תּוֹעֲבֹתַ֙יִ/ךְ֙ וְ/תַזְנֻתַ֔יִ/ךְ לֹ֥א זכרתי זָכַ֖רְתְּ אֶת־ יְמֵ֣י נְעוּרָ֑יִ/ךְ בִּֽ/הְיוֹתֵ/ךְ֙ עֵרֹ֣ם וְ/עֶרְיָ֔ה מִתְבּוֹסֶ֥סֶת בְּ/דָמֵ֖/ךְ הָיִֽית׃
L05 5 Ez 16:22 we•'<Et> kol- to•'a•wo•<Ta>•jich we•taz•nu•<Ta>•jich, lo [za•char•ti ch] (za•<Chart> k) et- je•<Me> ne•'u•<Ra>•jich; bih•jo•teCh 'e•<Rom> we•'er•<jah>, mit•bo•<Se>•set be•da•<Mech> ha•<jit>.
L06 6 Ez 16:22 H0853H0853 H3605H3605 H8441H8441 H8457H8457 H3808H3808 H0853H0853 H3117H3117 H5271H5271 H1961H1961 H5903H5903 H6181H6181 H0947H0947 H1818H1818 H1961H1961
L07 7 Ez 16:22 all manner Tolaites cut down before burn  age childhood become naked bare loath bloodshed become
L08 8 Ez 16:22 wszelkiego rodzaju Tolaites wyciąć przed palić wiek dzieciństwo zostać nagi goły niechętny rozlew krwi zostać
L09 9 Ez 16:22 all And in all thine abominations and thy whoredoms not burn  the days of thy youth become when thou wast naked and bare [and] wast polluted in thy blood become
L10 10 Ez 16:22 wszystko I we wszystkich twoich obrzydliwości i nierząd twoich nie palić na dzień z młodości zostać kiedy byłeś nagi i nagie [I] byłeś zanieczyszczone w twojej krwi zostać
L11 11 Ez 16:22 ve·'Et kol- to·'a·vo·Ta·yich ve·taz·nu·Ta·yich, lo [za·char·ti ch] (za·Chart k) et- ye·Mei ne·'u·Ra·yich; bih·yo·teCh 'e·Rom ve·'er·Yah, mit·bo·Se·set be·da·Mech ha·Yit.
L12 12 Ez 16:22 we et Kol - To a wo ta jich we taz nu ta jich lo (za char Ti) [za charT] et - je me ne u ra jich Bih jo tech e rom we er ja mit Bo se set Be da mech ha jit
L13 13 Ez 16:22 wü´ët Kol-Tô`ábötaºyik wütaznùtaºyik lö´ (zäkarTî) [zäkarT] ´et-yümê nü`ûräºyik Bi|hyôtëk `ëröm wü`eryâ mitBôseºset Büdämëk häyît
L14 14 Ez 16:22 10201/11047 4926/5415 94/116 2/18 4546/5164 2/3 10202/11047 2022/2302 35/47 3074/3546 6/10 2/6 11/12 296/359 3075/3546
L15 15 Ez 16:22 And in all thine abominations and thy whoredoms thou hast not remembered the days of thy youth, when thou wast naked and bare, [and] wast polluted in thy blood.
L16 16 Ez 16:22  22 And in all thine abominations <08441> and thy whoredoms <08457> thou hast not remembered <02142> (08804) the days <03117> of thy youth <05271>, when thou wast naked <05903> and bare <06181>, and wast polluted <0947> (08711) in thy blood <01818>.
L01 1 Ez 16:23   Ez 16:23  23 I stało się po <0310> wszystko twoja niegodziwość <07451>, (biada <0188>, biada <0188> tobie! Mówi <05002> (08803) Pan <0136> GOD <03069> ;)                                                                                              
L02 2 Ez 16:23 A po tych wszystkich złościach twoich - biada, o biada tobie! - wyrocznia Pana Boga -
L03 3 Ez 16:23 וַיְהִ֕י אַחֲרֵ֖י כָּל־ רָעָתֵ֑ךְ א֣וֹי א֣וֹי לָ֔ךְ נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃
L04 4 Ez 16:23 וַ/יְהִ֕י אַחֲרֵ֖י כָּל־ רָעָתֵ֑/ךְ א֣וֹי א֣וֹי לָ֔/ךְ נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥/י יְהוִֽה׃
L05 5 Ez 16:23 waj•<Hi> 'a•cha•<Re> kol- ra•'a•<Tech>; o o <Lach>, ne•'<Um> 'a•do•<Nai> <jah>•we.
L06 6 Ez 16:23 H1961H1961 H0310H0310 H3605H3605 H7451H7451 H0188H0188 H0188H0188 H0000 H5002H5002 H0136H0136 H3069H3069
L07 7 Ez 16:23 become after that all manner adversity alas alas said my Lord God
L08 8 Ez 16:23 zostać po tym wszelkiego rodzaju przeciwność losu niestety niestety powiedział Panie mój Bóg
L09 9 Ez 16:23 came And it came to pass after all all thy wickedness (woe woe unto thee saith the Lord God
L10 10 Ez 16:23 przyszedł I stało się po wszystko wszystkie złości twój (Biada biada do ciebie mówi Pan Bóg
L11 11 Ez 16:23 vay·Hi 'a·cha·Rei kol- ra·'a·Tech; o o Lach, ne·'Um 'a·do·Nai Yah·weh.
L12 12 Ez 16:23 wa je hi a Ha re Kol - ra a tech oj oj lach ne um a do naj jhwh(e lo him)
L13 13 Ez 16:23 wayühî ´aHárê Kol-rä`ätëk ´ôy ´ôy läk nü´ùm ´ádönäy yhwh(´élöhîm)
L14 14 Ez 16:23 3076/3546 676/712 4927/5415 608/665 19/24 20/24 5837/6522 241/376 231/448 396/608
L15 15 Ez 16:23 And it came to pass after all thy wickedness, (woe, woe unto thee! saith the Lord GOD;)
L16 16 Ez 16:23  23 And it came to pass after <0310> all thy wickedness <07451>, (woe <0188>, woe <0188> unto thee! saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>;)
L01 1 Ez 16:24   Ez 16:24  24 To ty też wybudowany <01129> (08799) tobie wybitny miejsce <01354>, i uczyniłeś <06213> (08799) ci na wysokie miejsce <07413> w każdej ulicy <07339>.                                                                                              
L02 2 Ez 16:24 budowałaś sobie szałasy i sporządzałaś wzniesienia na każdym miejscu.
L03 3 Ez 16:24 וַתִּבְנִי־ לָ֖ךְ גֶּ֑ב וַתַּעֲשִׂי־ לָ֥ךְ רָמָ֖ה בְּכָל־ רְחֽוֹב׃ אֶל־ כָּל־
L04 4 Ez 16:24 וַ/תִּבְנִי־ לָ֖/ךְ גֶּ֑ב וַ/תַּעֲשִׂי־ לָ֥/ךְ רָמָ֖ה בְּ/כָל־ רְחֽוֹב׃ אֶל־ כָּל־
L05 5 Ez 16:24 wat•tiw•ni- lach <Gew>; wat•ta•'a•si- lach ra•<Ma> be•chol re•<Chow>. el- kol-
L06 6 Ez 16:24 H1129H1129 H0000 H1354H1354 H6213H6213 H0000 H7413H7413 H3605H3605 H7339H7339 H0413H0413 H3605H3605
L07 7 Ez 16:24 build top accomplish high place all manner broad place  about all manner
L08 8 Ez 16:24 budować top zrealizować wysokie miejsce wszelkiego rodzaju szeroki miejsce o wszelkiego rodzaju
L09 9 Ez 16:24 [That] thou hast also built unto thee an eminent place and hast made thee an high place every in every street in every
L10 10 Ez 16:24 [To] Tyś też zbudowany tobie miejsce wybitny i uczyniłeś ci na wysokie miejsce każdy w każdej ulicy w każdy
L11 11 Ez 16:24 vat·tiv·ni- lach Gev; vat·ta·'a·si- lach ra·Mah be·chol re·Chov. el- kol-
L12 12 Ez 16:24 waT Tiw ni - lach Gew waT Ta a si - lach ra ma Be chol - re How el - Kol - rosz De rech      
L13 13 Ez 16:24 waTTibnî-läk Geb waTTa`áSî-läk rämâ Bükol-rüHôb ´el-Kol-rö´š Deºrek      
L14 14 Ez 16:24 339/374 5838/6522 10/13 2359/2617 5839/6522 2/5 4928/5415 36/43 4909/5500 4929/5415
L15 15 Ez 16:24 [That] thou hast also built unto thee an eminent place, and hast made thee an high place in every street.
L16 16 Ez 16:24  24 That thou hast also built <01129> (08799) unto thee an eminent place <01354>, and hast made <06213> (08799) thee an high place <07413> in every street <07339>.
L01 1 Ez 16:25   Ez 16:25  25 Tyś zbudowany <01129> (08804) twój wysokie miejsce <07413> w każdej głowie <07218> z drogi <01870>, i uczyniłeś twoją urodę <03308> być odrazę <08581> (08762), a któryś z otwartą <06589> (08762) twe stopy <07272> każdego, kto przeszedł przez <05674> (08802) i pomnożyć <07235> (08686) twój nierząd <08457>.                                                                                
L02 2 Ez 16:25 Na początku każdej drogi budowałaś sobie wzniesienie, aby tam kalać swoją piękność i oddawałaś się każdemu przechodniowi. Mnożyłaś coraz bardziej swoje czyny nierządne.
L03 3 Ez 16:25 רֹ֣אשׁ דֶּ֗רֶךְ בָּנִית֙ רָֽמָתֵ֔ךְ וַתְּתַֽעֲבִי֙ אֶת־ יָפְיֵ֔ךְ וַתְּפַשְּׂקִ֥י אֶת־ רַגְלַ֖יִךְ לְכָל־ עוֹבֵ֑ר וַתַּרְבִּ֖י אֶת־ [תַּזְנֻתֵךְ כ] (תַּזְנוּתָֽיִךְ׃ ק)
L04 4 Ez 16:25 רֹ֣אשׁ דֶּ֗רֶךְ בָּנִית֙ רָֽמָתֵ֔/ךְ וַ/תְּתַֽעֲבִי֙ אֶת־ יָפְיֵ֔/ךְ וַ/תְּפַשְּׂקִ֥י אֶת־ רַגְלַ֖יִ/ךְ לְ/כָל־ עוֹבֵ֑ר וַ/תַּרְבִּ֖י אֶת־ תזנת/ך תַּזְנוּתָֽיִ/ךְ׃
L05 5 Ez 16:25 rosz <De>•rech, ba•<Nit> ra•ma•<Tech>, wat•te•ta•'a•<wi> et- ja•fe•<jech>, wat•te•fas•se•<Ki> et- rag•<La>•jich le•chol o•<wer>; wat•tar•<Bi> et- [taz•nu•tech ch] (taz•nu•<Ta>•jich. k)
L06 6 Ez 16:25 H7218H7218 H1870H1870 H1129H1129 H7413H7413 H8581H8581 H0853H0853 H3308H3308 H6589H6589 H0853H0853 H7272H7272 H3605H3605 H5674H5674 H7235H7235 H0853H0853
L07 7 Ez 16:25 band along build high place abhor beauty open  be able to endure all manner alienate abundance  cut down
L08 8 Ez 16:25 pasmo wzdłuż budować wysokie miejsce brzydzić się piękno otwarte być w stanie wytrzymać wszelkiego rodzaju zrazić obfitość wyciąć
L09 9 Ez 16:25 at every head of the way Thou hast built thy high place to be abhorred and hast made thy beauty and hast opened thy feet of every to every one that passed by and multiplied cut down
L10 10 Ez 16:25 w każdej głowy z drogi Tyś zbudowany twoje wysokie miejsce być odrazę i uczyniłeś twoje piękno i złożyłeś otwarty twoje nogi z każdym każdego, kto przeszedł przez i pomnożona wyciąć
L11 11 Ez 16:25 rosh De·rech, ba·Nit ra·ma·Tech, vat·te·ta·'a·Vi et- ya·fe·Yech, vat·te·fas·se·Ki et- rag·La·yich le·chol o·Ver; vat·tar·Bi et- [taz·nu·tech ch] (taz·nu·Ta·yich. k)
L12 12 Ez 16:25 Ba nit ra ma tech waT Te ta a wi et - jof jech waT Te fas se qi et - rag la jich le chol - o wer waT Tar Bi et - (Taz nu tech) [Taz nu ta jich]
L13 13 Ez 16:25 Bänît rä|mätëk waTTüta|`ábî ´et-yopyëk waTTüpaSSüqî ´et-raglaºyik lükol-`ôbër waTTarBî ´et-(Taznùtëk) [Taznûtä|yik]
L14 14 Ez 16:25 543/598 584/700 340/374 3/5 19/22 10203/11047 11/19 2/2 10204/11047 220/241 4930/5415 491/550 191/226 10205/11047 2/2
L15 15 Ez 16:25 Thou hast built thy high place at every head of the way, and hast made thy beauty to be abhorred, and hast opened thy feet to every one that passed by, and multiplied thy whoredoms.
L16 16 Ez 16:25  25 Thou hast built <01129> (08804) thy high place <07413> at every head <07218> of the way <01870>, and hast made thy beauty <03308> to be abhorred <08581> (08762), and hast opened <06589> (08762) thy feet <07272> to every one that passed by <05674> (08802), and multiplied <07235> (08686) thy whoredoms <08457>.
L01 1 Ez 16:26   Ez 16:26  26 Tyś też popełnił cudzołóstwo <02181> (08799) z Egipcjan <01121> <04714> sąsiedzi twoi <07934>, wielkie <01432> <01320 mięsa> oraz hast wzrosły <07235> (08686) nierząd twoje <08457 >, aby Mnie obrażać <03707> (08687).                                                                                        
L02 2 Ez 16:26 Uprawiałaś nierząd z twoimi sąsiadami Egipcjanami o ciałach potężnych, pomnażałaś coraz bardziej swoje czyny nierządne, aby Mnie gniewać. 
L03 3 Ez 16:26 וַתִּזְנִ֧י אֶל־ בְּנֵֽי־ מִצְרַ֛יִם שְׁכֵנַ֖יִךְ גִּדְלֵ֣י בָשָׂ֑ר וַתַּרְבִּ֥י אֶת־ תַּזְנֻתֵ֖ךְ לְהַכְעִיסֵֽנִי׃
L04 4 Ez 16:26 וַ/תִּזְנִ֧י אֶל־ בְּנֵֽי־ מִצְרַ֛יִם שְׁכֵנַ֖יִ/ךְ גִּדְלֵ֣י בָשָׂ֑ר וַ/תַּרְבִּ֥י אֶת־ תַּזְנֻתֵ֖/ךְ לְ/הַכְעִיסֵֽ/נִי׃
L05 5 Ez 16:26 wat•tiz•<Ni> el- be•ne- mic•<Ra>•jim sze•che•<Na>•jich gid•<Le> wa•<Sar>; wat•tar•<Bi> et- taz•nu•<Tech> le•hach•'i•<Se>•ni.
L06 6 Ez 16:26 H2181H2181 H0413H0413 H1121H1121 H4714H4714 H7934H7934 H1432H1432 H1320H1320 H7235H7235 H0853H0853 H8457H8457 H3707H3707
L07 7 Ez 16:26 commit fornication about afflicted Egypt inhabitant great body abundance  cut down be angry
L08 8 Ez 16:26 uprawiali nierząd o dotknięty Egipt mieszkaniec wielki ciało obfitość wyciąć gniewać się
L09 9 Ez 16:26 Thou hast also committed fornication about with the Egyptians thy neighbours great of flesh and hast increased thy whoredoms to provoke me to anger
L10 10 Ez 16:26 Tyś też popełnił cudzołóstwo o z Egipcjanie twoi sąsiedzi wielki ciała i złożyłeś wzrosła twój nierząd aby Mnie obrażać
L11 11 Ez 16:26 vat·tiz·Ni el- be·nei- mitz·Ra·yim she·che·Na·yich gid·Lei va·Sar; vat·tar·Bi et- taz·nu·Tech le·hach·'i·Se·ni.
L12 12 Ez 16:26 waT Tiz ni el - Be ne - mic ra jim sze che na jich Gid le wa sar waT Tar Bi et - Taz nu tech le ha chi se ni      
L13 13 Ez 16:26 waTTiznî ´el-Bünê|-micraºyim šükënaºyik Gidlê bäSär waTTarBî ´et-Taznùtëk lühak`îsëºnî      
L14 14 Ez 16:26 57/92 4910/5500 4679/4921 528/614 18/19 3/3 244/270 192/226 10206/11047 3/18 49/52
L15 15 Ez 16:26 Thou hast also committed fornication with the Egyptians thy neighbours, great of flesh; and hast increased thy whoredoms, to provoke me to anger.
L16 16 Ez 16:26  26 Thou hast also committed fornication <02181> (08799) with the Egyptians <01121> <04714> thy neighbours <07934>, great <01432> of flesh <01320>; and hast increased <07235> (08686) thy whoredoms <08457>, to provoke me to anger <03707> (08687).
L01 1 Ez 16:27   Ez 16:27  27 Oto dlatego też wyciągnął <05186> (08804) moja ręka <03027> nad tobą, a zmniejszył się <01639> (08799) twoje zwykły <02706> jedzenie i wydał <05414> (08799) cię do woli <05315> z nich, że nienawidzę <08130> (08802) cię, córki <01323> z Filistynami <06430>, które wstydzą <03637> (08737) twego sprośnego <02154> sposób <01870>.                                                                                
L02 2 Ez 16:27 Oto wyciągnąłem rękę przeciwko tobie i zmniejszyłem ci pokarm, i wydałem cię na łup twoim nieprzyjaciółkom, córkom filistyńskim, które się wstydziły twojego postępowania.
L03 3 Ez 16:27 וְהִנֵּ֨ה נָטִ֤יתִי יָדִי֙ עָלַ֔יִךְ וָאֶגְרַ֖ע חֻקֵּ֑ךְ וָאֶתְּנֵ֞ךְ בְּנֶ֤פֶשׁ שֹׂנְאוֹתַ֙יִךְ֙ בְּנ֣וֹת פְּלִשְׁתִּ֔ים הַנִּכְלָמ֖וֹת מִדַּרְכֵּ֥ךְ זִמָּֽה׃
L04 4 Ez 16:27 וְ/הִנֵּ֨ה נָטִ֤יתִי יָדִ/י֙ עָלַ֔יִ/ךְ וָ/אֶגְרַ֖ע חֻקֵּ֑/ךְ וָ/אֶתְּנֵ֞/ךְ בְּ/נֶ֤פֶשׁ שֹׂנְאוֹתַ֙יִ/ךְ֙ בְּנ֣וֹת פְּלִשְׁתִּ֔ים הַ/נִּכְלָמ֖וֹת מִ/דַּרְכֵּ֥/ךְ זִמָּֽה׃
L05 5 Ez 16:27 we•hin•<Ne> na•<Ti>•ti ja•<Di> 'a•<La>•jich, wa•'eg•<Ra>' chuk•<Kech>; wa•'et•te•<Nech> be•<Ne>•fesz so•ne•'o•<Ta>•jich be•<Not> pe•lisz•<Tim>, han•nich•la•<Mot> mid•dar•<Kech> zim•<Ma>.
L06 6 Ez 16:27 H2009H2009 H5186H5186 H3027H3027 H5921H5921 H1639H1639 H2706H2706 H5414H5414 H5315H5315 H8130H8130 H1323H1323 H6430H6430 H3637H3637 H1870H1870 H2154H2154
L07 7 Ez 16:27 behold afternoon able above abate appointed add any enemy apple  Philistine be ashamed along heinous crime
L08 8 Ez 16:27 ujrzeć popołudnie w stanie powyżej osłabnąć wyznaczony dodać każdy wróg jabłko Filister wstydzić wzdłuż haniebnej zbrodni
L09 9 Ez 16:27 Behold Behold therefore I have stretched out my hand against over thee and have diminished thine ordinary [food] and delivered thee unto the will of them that hate thee the daughters of the Philistines which are ashamed way of thy lewd
L10 10 Ez 16:27 Ujrzeć Oto dlatego też wyciągnął moja ręka przed nad tobą i zmniejszył się twoje zwykły [Jedzenie] i wydał cię do woli z nich, że nienawidzę ci córki z Filistynami które wstydzą sposób z twój sprośny
L11 11 Ez 16:27 ve·hin·Neh na·Ti·ti ya·Di 'a·La·yich, va·'eg·Ra' chuk·Kech; va·'et·te·Nech be·Ne·fesh so·ne·'o·Ta·yich be·Not pe·lish·Tim, han·nich·la·Mot mid·dar·Kech zim·Mah.
L12 12 Ez 16:27 we hin ne na ti ti ja di a la jich wa eg ra Huq qech wa eT Te nech Be ne fesz so no ta jich Be not Pe lisz Tim han nich la mot miD Dar Kech zim ma
L13 13 Ez 16:27 wühinnË nä†îºtî yädî `älaºyik wä´egra` Huqqëk wä´eTTünëk Büneºpeš Sön´ôtaºyik Bünôt PülišTîm hanniklämôt miDDarKëk zimmâ
L14 14 Ez 16:27 741/840 195/211 1466/1608 5037/5759 22/22 115/125 1786/2007 706/751 133/145 533/588 277/286 33/38 585/700 15/29
L15 15 Ez 16:27 Behold, therefore I have stretched out my hand over thee, and have diminished thine ordinary [food], and delivered thee unto the will of them that hate thee, the daughters of the Philistines, which are ashamed of thy lewd way.
L16 16 Ez 16:27  27 Behold, therefore I have stretched out <05186> (08804) my hand <03027> over thee, and have diminished <01639> (08799) thine ordinary <02706> food, and delivered <05414> (08799) thee unto the will <05315> of them that hate <08130> (08802) thee, the daughters <01323> of the Philistines <06430>, which are ashamed <03637> (08737) of thy lewd <02154> way <01870>.
L01 1 Ez 16:28   Ez 16:28  28 Tyś grał kurwa <02181> (08799) również z Asyryjczyków <01121> <0804>, bo <01115> byłeś unsatiable <07646> (08804), tak, żeś uprawiała nierząd <02181> (08799) z nimi, a jeszcze nie couldest być spełnione <07654>.                                                                                          
L02 2 Ez 16:28 Uprawiałaś następnie nierząd z Asyryjczykami, ponieważ byłaś nienasycona; oddawałaś się nierządowi z nimi, a i tak się tym nie nasyciłaś.
L03 3 Ez 16:28 וַתִּזְנִי֙ אֶל־ בְּנֵ֣י אַשּׁ֔וּר מִבִּלְתִּ֖י שָׂבְעָתֵ֑ךְ וַתִּזְנִ֕ים וְגַ֖ם לֹ֥א שָׂבָֽעַתְּ׃
L04 4 Ez 16:28 וַ/תִּזְנִי֙ אֶל־ בְּנֵ֣י אַשּׁ֔וּר מִ/בִּלְתִּ֖י שָׂבְעָתֵ֑/ךְ וַ/תִּזְנִ֕י/ם וְ/גַ֖ם לֹ֥א שָׂבָֽעַתְּ׃
L05 5 Ez 16:28 wat•tiz•<Ni> el- be•<Ne> 'asz•<szur>, mib•bil•<Ti> sa•we•'a•<Tech>; wat•tiz•<Nim> we•<Gam> lo sa•<wa>•'at.
L06 6 Ez 16:28 H2181H2181 H0413H0413 H1121H1121 H0804H0804 H1115H1115 H7646H7646 H2181H2181 H1571H1571 H3808H3808 H7654H7654
L07 7 Ez 16:28 commit fornication about afflicted Asshur because have enough commit fornication again before enough
L08 8 Ez 16:28 uprawiali nierząd o dotknięty Aszszur bo za mało uprawiali nierząd ponownie przed dość
L09 9 Ez 16:28 Thou hast played the whore about with the Assyrians because thou wast unsatiable yea thou hast played the harlot and still were not with them and yet couldest not be satisfied
L10 10 Ez 16:28 Tyś grał na dziwkę o z Asyryjczycy bo byłeś unsatiable tak żeś uprawiała nierząd i jeszcze nie były z nimi i jeszcze nie couldest być spełnione
L11 11 Ez 16:28 vat·tiz·Ni el- be·Nei 'ash·Shur, mib·bil·Ti sa·ve·'a·Tech; vat·tiz·Nim ve·Gam lo sa·Va·'at.
L12 12 Ez 16:28 waT Tiz ni el - Be ne asz szur miB Bil Ti so wa tech waT Tiz nim we gam lo sa wa aT  
L13 13 Ez 16:28 waTTiznî ´el-Bünê ´aššûr miBBilTî Sob`ätëk waTTiznîm wügam lö´ Säbäº`aT  
L14 14 Ez 16:28 58/92 4911/5500 4680/4921 126/151 97/112 86/99 59/92 692/768 4547/5164 3/5
L15 15 Ez 16:28 Thou hast played the whore also with the Assyrians, because thou wast unsatiable; yea, thou hast played the harlot with them, and yet couldest not be satisfied.
L16 16 Ez 16:28  28 Thou hast played the whore <02181> (08799) also with the Assyrians <01121> <0804>, because <01115> thou wast unsatiable <07646> (08804); yea, thou hast played the harlot <02181> (08799) with them, and yet couldest not be satisfied <07654>.
L01 1 Ez 16:29   Ez 16:29  29 Tyś ponadto pomnożyć <07235> (08686) twój nierząd <08457> w ziemi <0776> Kanaan <03667> do Chaldei <03778> a przecież ty nie byłeś zadowolony <07646> (08804) Niniejszym <02063>.                                                                                            
L02 2 Ez 16:29 Uprawiałaś więc znów nierząd z krajem kupieckim Chaldejczyków i także tym się nie nasyciłaś.
L03 3 Ez 16:29 וַתַּרְבִּ֧י אֶת־ תַּזְנוּתֵ֛ךְ אֶל־ אֶ֥רֶץ כְּנַ֖עַן כַּשְׂדִּ֑ימָה וְגַם־ בְּזֹ֖את לֹ֥א שָׂבָֽעַתְּ׃
L04 4 Ez 16:29 וַ/תַּרְבִּ֧י אֶת־ תַּזְנוּתֵ֛/ךְ אֶל־ אֶ֥רֶץ כְּנַ֖עַן כַּשְׂדִּ֑ימָ/ה וְ/גַם־ בְּ/זֹ֖את לֹ֥א שָׂבָֽעַתְּ׃
L05 5 Ez 16:29 wat•tar•<Bi> et- taz•nu•<Tech> el- '<E>•rec ke•<Na>•'an kas•<Di>•ma; we•gam- be•<Zot> lo sa•<wa>•'at.
L06 6 Ez 16:29 H7235H7235 H0853H0853 H8457H8457 H0413H0413 H0776H0776 H3667H3667 H3778H3778 H1571H1571 H2063H2063 H3808H3808 H7646H7646
L07 7 Ez 16:29 abundance  cut down about common Canaan Chaldeans again likewise before have enough
L08 8 Ez 16:29 obfitość wyciąć o wspólny Canaan Chaldejczycy ponownie podobnie przed za mało
L09 9 Ez 16:29 Thou hast moreover multiplied thy fornication with in the land of Canaan unto Chaldea even herewith not and yet thou wast not satisfied
L10 10 Ez 16:29 Tyś ponadto pomnożona rozpusta twój z w ziemi Kanaan do Chaldei nawet niniejszym nie i jeszcze ty nie byłeś zadowolony
L11 11 Ez 16:29 vat·tar·Bi et- taz·nu·Tech el- 'E·retz ke·Na·'an kas·Di·mah; ve·gam- be·Zot lo sa·Va·'at.
L12 12 Ez 16:29 waT Tar Bi et - Taz nu tech el - e rec Ke na an Kas Di ma we gam - Be zot lo sa wa aT      
L13 13 Ez 16:29 waTTarBî ´et-Taznûtëk ´el-´eºrec Künaº`an KaSDîºmâ wügam-Büzö´t lö´ Säbäº`aT      
L14 14 Ez 16:29 193/226 10207/11047 4/18 4912/5500 2183/2502 89/93 70/78 693/768 549/603 4548/5164 87/99
L15 15 Ez 16:29 Thou hast moreover multiplied thy fornication in the land of Canaan unto Chaldea; and yet thou wast not satisfied herewith.
L16 16 Ez 16:29  29 Thou hast moreover multiplied <07235> (08686) thy fornication <08457> in the land <0776> of Canaan <03667> unto Chaldea <03778>; and yet thou wast not satisfied <07646> (08804) herewith <02063>.
L01 1 Ez 16:30   Ez 16:30  30 Jak słaby <0535> (08802) jest twoje serce <03826>, mówi <05002> (08803) Pan <0136> GOD <03069>, skoro ty robisz <06213> (08800) Wszystkie te rzeczy, praca <04639 > o władczym <07986> whorish <02181> (08803) kobieta <0802>;                                                                                        
L02 2 Ez 16:30 Jakżeż słabe było twoje serce - wyrocznia Pana Boga - skoro dopuszczałaś się takich rzeczy, godnych bezwstydnej nierządnicy,
L03 3 Ez 16:30 מָ֤ה אֲמֻלָה֙ לִבָּתֵ֔ךְ נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה בַּעֲשׂוֹתֵךְ֙ אֶת־ כָּל־ אֵ֔לֶּה מַעֲשֵׂ֥ה אִשָּֽׁה־ זוֹנָ֖ה שַׁלָּֽטֶת׃
L04 4 Ez 16:30 מָ֤ה אֲמֻלָה֙ לִבָּתֵ֔/ךְ נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֑ה בַּ/עֲשׂוֹתֵ/ךְ֙ אֶת־ כָּל־ אֵ֔לֶּה מַעֲשֵׂ֥ה אִשָּֽׁה־ זוֹנָ֖ה שַׁלָּֽטֶת׃
L05 5 Ez 16:30 ma 'a•mu•<La> lib•ba•<Tech>, ne•'<Um> 'a•do•<Nai> <jah>•we; ba•'a•so•teCh et- kol- '<El>•le, ma•'a•<Se> isz•szah- zo•<Na> szal•<La>•tet.
L06 6 Ez 16:30 H4100H4100 H0535H0535 H3826H3826 H5002H5002 H0136H0136 H3069H3069 H6213H6213 H0853H0853 H3605H3605 H0428H0428 H4639H4639 H0802H0802 H2181H2181 H7986H7986
L07 7 Ez 16:30 how long languish heart said my Lord God accomplish all manner another act ess commit fornication imperious
L08 8 Ez 16:30 jak długo pokutować serce powiedział Panie mój Bóg zrealizować wszelkiego rodzaju inny działać es uprawiali nierząd władczy
L09 9 Ez 16:30 How How weak is thine heart saith the Lord GOD seeing thou doest all these all these [things] the work woman whorish of an imperious
L10 10 Ez 16:30 Jak Jak słaby jest serce twoje mówi Pan BÓG widząc ty robisz wszystko te wszystkie te [rzeczy] praca kobieta whorish z władczy
L11 11 Ez 16:30 mah 'a·mu·Lah lib·ba·Tech, ne·'Um 'a·do·Nai Yah·weh; ba·'a·so·teCh et- kol- 'El·leh, ma·'a·Seh ish·shah- zo·Nah shal·La·tet.
L12 12 Ez 16:30 ma a mu la liB Ba tech ne um a do naj jhwh(e lo him) Ba a so tech et - Kol - el le ma a se isz sza - zo na szal la tet      
L13 13 Ez 16:30 ´ámùlâ liBBätëk nü´ùm ´ádönäy yhwh(´élöhîm) Ba`áSôtëk ´et-Kol-´ëºllè ma`áSË ´iššâ|-zônâ šall了et      
L14 14 Ez 16:30 665/744 11/13 8/8 242/376 232/448 397/608 2360/2617 10208/11047 4931/5415 670/745 222/235 742/781 60/92 1/1
L15 15 Ez 16:30 How weak is thine heart, saith the Lord GOD, seeing thou doest all these [things], the work of an imperious whorish woman;
L16 16 Ez 16:30  30 How weak <0535> (08802) is thine heart <03826>, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>, seeing thou doest <06213> (08800) all these things, the work <04639> of an imperious <07986> whorish <02181> (08803) woman <0802>;
L01 1 Ez 16:31   Ez 16:31  31 W abyś buildest <01129> (08800) wybitny twoje miejsce <01354> w głowie <07218> z każdym względem <01870> i czynisz <06213> (08804) twoje wysokie miejsce <07413> w każdej ulicy <07339> , a nie któryś był jako nierządnicę, <02181> (08802), w tym ty scornest <07046> (08763) wynajem <0868>;                                                                                  
L02 2 Ez 16:31 skoro budowałaś szałas na początku każdej drogi, skoro urządzałaś sobie wzniesienia na każdym placu, a gardząc zapłatą nie byłaś podobna do nierządnicy,
L03 3 Ez 16:31 בִּבְנוֹתַ֤יִךְ גַּבֵּךְ֙ בְּרֹ֣אשׁ כָּל־ דֶּ֔רֶךְ וְרָמָתֵ֥ךְ [עָשִׂיתִי כ] (עָשִׂ֖ית ק) בְּכָל־ רְח֑וֹב וְלֹא־ [הָיִיתי כ] (הָיִ֥ית ק) כַּזּוֹנָ֖ה לְקַלֵּ֥ס אֶתְנָֽן׃
L04 4 Ez 16:31 בִּ/בְנוֹתַ֤יִ/ךְ גַּבֵּ/ךְ֙ בְּ/רֹ֣אשׁ כָּל־ דֶּ֔רֶךְ וְ/רָמָתֵ֥/ךְ עשיתי עָשִׂ֖ית בְּ/כָל־ רְח֑וֹב וְ/לֹא־ הייתי הָיִ֥ית כַּ/זּוֹנָ֖ה לְ/קַלֵּ֥ס אֶתְנָֽן׃
L05 5 Ez 16:31 biw•no•<Ta>•jich gab•beCh be•<Rosz> kol- <De>•rech, we•ra•ma•<Tech> ['a•si•ti ch] ('a•<Sit> k) be•chol re•<Chow>; we•lo- [ha•ji•t ch] (ha•<jit> k) kaz•zo•<Na> le•kal•<Les> 'et•<Nan>.
L06 6 Ez 16:31 H1129H1129 H1354H1354 H7218H7218 H3605H3605 H1870H1870 H7413H7413 H3605H3605 H7339H7339 H3808H3808 H2181H2181 H7046H7046 H0868H0868
L07 7 Ez 16:31 build top band all manner along high place accomplish all manner broad place  before become commit fornication mock hire
L08 8 Ez 16:31 budować top pasmo wszelkiego rodzaju wzdłuż wysokie miejsce zrealizować wszelkiego rodzaju szeroki miejsce przed zostać uprawiali nierząd drwić wynająć
L09 9 Ez 16:31 In that thou buildest thine eminent place in the head of every of every way thine high place accomplish every in every street not become and hast not been as an harlot in that thou scornest hire
L10 10 Ez 16:31 W tym ty buildest twoje wybitny miejsce w głowie z każdym z każdym względem twoje wysokie miejsce zrealizować każdy w każdej ulicy nie zostać i nie złożyłeś już jako nierządnicy w tym tys scornest wynająć
L11 11 Ez 16:31 biv·no·Ta·yich gab·beCh be·Rosh kol- De·rech, ve·ra·ma·Tech ['a·si·ti ch] ('a·Sit k) be·chol re·Chov; ve·lo- [ha·yi·t ch] (ha·Yit k) kaz·zo·Nah le·kal·Les 'et·Nan.
L12 12 Ez 16:31 Biw no ta jich GaB Bech Be rosz Kol - De rech we ra ma tech (a si ti) [a sit] Be chol - re How we lo - (ha jitj) [ha jit] Kaz zo na le qal les et nan
L13 13 Ez 16:31 Bibnôtaºyik GaBBëk Bürö´š Kol-Deºrek würämätëk (`äSîtî) [`äSît] Bükol-rüHôb wülö´-(häyîty) [häyît] Kazzônâ lüqallës ´etnän
L14 14 Ez 16:31 341/374 11/13 544/598 4932/5415 586/700 4/5 6/11 4933/5415 37/43 4549/5164 12/15 61/92 2/4 4/11
L15 15 Ez 16:31 In that thou buildest thine eminent place in the head of every way, and makest thine high place in every street; and hast not been as an harlot, in that thou scornest hire;
L16 16 Ez 16:31  31 In that thou buildest <01129> (08800) thine eminent place <01354> in the head <07218> of every way <01870>, and makest <06213> (08804) thine high place <07413> in every street <07339>; and hast not been as an harlot, <02181> (08802), in that thou scornest <07046> (08763) hire <0868>;
L01 1 Ez 16:32   Ez 16:32  32 Ale za żonę <0802>, który cudzołoży <05003> (08764), który gładzi <03947> (08799) obcy <02114> (08801) zamiast męża <0376>!                                                                                                
L02 2 Ez 16:32 lecz do kobiety cudzołożnej, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych.
L03 3 Ez 16:32 הָאִשָּׁ֖ה הַמְּנָאָ֑פֶת תַּ֣חַת אִישָׁ֔הּ תִּקַּ֖ח אֶת־ זָרִֽים׃
L04 4 Ez 16:32 הָ/אִשָּׁ֖ה הַ/מְּנָאָ֑פֶת תַּ֣חַת אִישָׁ֔/הּ תִּקַּ֖ח אֶת־ זָרִֽים׃
L05 5 Ez 16:32 ha•'isz•<sza> ham•me•na•'<A>•fet; <Ta>•chat 'i•<sza>, tik•<Kach> et- za•<Rim>.
L06 6 Ez 16:32 H0802H0802 H5003H5003 H8478H8478 H0376H0376 H3947H3947 H0853H0853 H2114H2114
L07 7 Ez 16:32 ess adulterer Thahash great accept another
L08 8 Ez 16:32 es cudzołożnik Thahash wielki przyjąć inny
L09 9 Ez 16:32 [But as] a wife that committeth adultery instead instead of her husband [which] taketh strangers
L10 10 Ez 16:32 [Ale] żona że cudzołoży zamiast zamiast męża [Które] bierze obcy
L11 11 Ez 16:32 ha·'ish·Shah ham·me·na·'A·fet; Ta·chat 'i·Shah, tik·Kach et- za·Rim.
L12 12 Ez 16:32 ha isz sza ham me na a fet Ta Hat i sza Tiq qaH et - za rim  
L13 13 Ez 16:32 hä´iššâ hammünä´äºpet TaºHat ´îšäh TiqqaH ´et-zärîm  
L14 14 Ez 16:32 743/781 20/31 465/498 1891/2004 891/964 10209/11047 67/77
L15 15 Ez 16:32 [But as] a wife that committeth adultery, [which] taketh strangers instead of her husband!
L16 16 Ez 16:32  32 But as a wife <0802> that committeth adultery <05003> (08764), which taketh <03947> (08799) strangers <02114> (08801) instead of her husband <0376>!
L01 1 Ez 16:33   Ez 16:33  33 Dają <05414> (08799) Prezenty <05078> dla wszystkich dziwek <02181> (08802): ale ty dajesz <05414> (08804) Prezenty twoje <05083> dla wszystkich miłośników twoich <0157> (08764) i hirest <07809> (08799) im, że mogą one pochodzić <0935> (08800) do ciebie na każdym boku <05439> dla prostytucja twego <08457>.                                                                                
L02 2 Ez 16:33 Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, a ty wszystkim swoim kochankom dawałaś podarki i zjednywałaś ich sobie, by przychodzili do ciebie zewsząd i uprawiali z tobą nierząd.
L03 3 Ez 16:33 לְכָל־ זֹנ֖וֹת יִתְּנוּ־ נֵ֑דֶה וְאַ֨תְּ נָתַ֤תְּ אֶת־ נְדָנַ֙יִךְ֙ לְכָל־ מְאַֽהֲבַ֔יִךְ וַתִּשְׁחֳדִ֣י אוֹתָ֗ם לָב֥וֹא אֵלַ֛יִךְ מִסָּבִ֖יב בְּתַזְנוּתָֽיִךְ׃
L04 4 Ez 16:33 לְ/כָל־ זֹנ֖וֹת יִתְּנוּ־ נֵ֑דֶה וְ/אַ֨תְּ נָתַ֤תְּ אֶת־ נְדָנַ֙יִ/ךְ֙ לְ/כָל־ מְאַֽהֲבַ֔יִ/ךְ וַ/תִּשְׁחֳדִ֣י אוֹתָ֗/ם לָ/ב֥וֹא אֵלַ֛יִ/ךְ מִ/סָּבִ֖יב בְּ/תַזְנוּתָֽיִ/ךְ׃
L05 5 Ez 16:33 le•chol zo•<Not> jit•te•nu- <Ne>•de; we•'<At> na•<Tat> et- ne•da•<Na>•jich le•chol me•'a•ha•<wa>•jich, wat•tisz•cho•<Di> o•<Tam>, la•<wo> 'e•<La>•jich mis•sa•<wiw> be•taz•nu•<Ta>•jich.
L06 6 Ez 16:33 H3605H3605 H2181H2181 H5414H5414 H5078H5078 H0859H0859 H5414H5414 H0853H0853 H5083H5083 H3605H3605 H0157H0157 H7809H7809 H0853H0853 H0935H0935 H0413H0413 H5439H5439 H8457H8457
L07 7 Ez 16:33 all manner commit fornication add gifts you add gift all manner loved hire abide about place cut down
L08 8 Ez 16:33 wszelkiego rodzaju uprawiali nierząd dodać prezenty ty dodać prezent wszelkiego rodzaju kochany wynająć przestrzegać o miejsce wyciąć
L09 9 Ez 16:33 to all to all whores They give gifts you but thou givest thy gifts to all to all thy lovers and hirest them that they may come to you unto thee on every side for thy whoredom
L10 10 Ez 16:33 dla wszystkich dla wszystkich dziwek Dają prezenty ty ale ty dajesz twoje dary dla wszystkich do wszystkich twoich kochanków i hirest im, że mogą one pochodzić dla ciebie do ciebie na każdym boku dla twojej prostytucja
L11 11 Ez 16:33 le·chol zo·Not yit·te·nu- Ne·deh; ve·'At na·Tat et- ne·da·Na·yich le·chol me·'a·ha·Va·yich, vat·tish·cho·Di o·Tam, la·Vo 'e·La·yich mis·sa·Viv be·taz·nu·Ta·yich.
L12 12 Ez 16:33 le chol - zo not jiT Te nu - ne de we aTT na taTT et - ne da na jich le chol - me a ha wa jich waT Tisz Hó di o tam la wo e la jich mis sa wiw Be taz nu ta jich        
L13 13 Ez 16:33 lükol-zönôt yiTTünû-nëºdè wü´aTT nätaTT ´et-nüdänaºyik lükol-mü´a|hábaºyik waTTišHódî ´ôtäm läbô´ ´ëlaºyik missäbîb Bütaznûtäºyik        
L14 14 Ez 16:33 4934/5415 62/92 1787/2007 1/1 958/1080 1788/2007 10210/11047 1/1 4935/5415 174/207 2/2 10211/11047 2269/2550 4913/5500 233/333 5/18
L15 15 Ez 16:33 They give gifts to all whores: but thou givest thy gifts to all thy lovers, and hirest them, that they may come unto thee on every side for thy whoredom.
L16 16 Ez 16:33  33 They give <05414> (08799) gifts <05078> to all whores <02181> (08802): but thou givest <05414> (08804) thy gifts <05083> to all thy lovers <0157> (08764), and hirest <07809> (08799) them, that they may come <0935> (08800) unto thee on every side <05439> for thy whoredom <08457>.
L01 1 Ez 16:34   Ez 16:34  34 I wbrew <02016> jest w tobie z innymi kobietami <0802> w nierząd twoich <08457>, natomiast żaden idzie <0310> ci do popełnienia czyny nierządne <02181> (08795) iw tym Ty dajesz <05414> (08800 ) nagroda <0868>, a nie nagroda <0868> podano <05414> (08738) do ciebie, więc ty <01961> (08799) wbrew <02016>.                                                                                  
L02 2 Ez 16:34 U ciebie działo się odwrotnie niż u nierządnic: nikt nie gonił za tobą. To ty dawałaś zapłatę, a ciebie nikt nie wynagradzał. Tak, z tobą było wprost odwrotnie.
L03 3 Ez 16:34 וַיְהִי־ בָ֨ךְ הֵ֤פֶךְ מִן־ הַנָּשִׁים֙ בְּתַזְנוּתַ֔יִךְ וְאַחֲרַ֖יִךְ לֹ֣א זוּנָּ֑ה וּבְתִתֵּ֣ךְ אֶתְנָ֗ן וְאֶתְנַ֛ן לֹ֥א נִתַּן־ לָ֖ךְ וַתְּהִ֥י לְהֶֽפֶךְ׃
L04 4 Ez 16:34 וַ/יְהִי־ בָ֨/ךְ הֵ֤פֶךְ מִן־ הַ/נָּשִׁים֙ בְּ/תַזְנוּתַ֔יִ/ךְ וְ/אַחֲרַ֖יִ/ךְ לֹ֣א זוּנָּ֑ה וּ/בְ/תִתֵּ֣/ךְ אֶתְנָ֗ן וְ/אֶתְנַ֛ן לֹ֥א נִתַּן־ לָ֖/ךְ וַ/תְּהִ֥י לְ/הֶֽפֶךְ׃
L05 5 Ez 16:34 waj•hi- wach <He>•fech min- han•na•<szim> be•taz•nu•<Ta>•jich, we•'a•cha•<Ra>•jich lo zun•<Na>; u•we•tit•<Tech> 'et•<Nan>, we•'et•<Nan> lo nit•tan- lach wat•te•<Hi> le•<He>•fech.
L06 6 Ez 16:34 H1961H1961 H0000 H2016H2016 H4480H4480 H0802H0802 H8457H8457 H0310H0310 H3808H3808 H2181H2181 H5414H5414 H0868H0868 H0868H0868 H3808H3808 H5414H5414 H0000 H1961H1961 H2016H2016
L07 7 Ez 16:34 become contrary above ess cut down after that before commit fornication add hire hire before add become contrary
L08 8 Ez 16:34 zostać przeciwnie powyżej es wyciąć po tym przed uprawiali nierząd dodać wynająć wynająć przed dodać zostać przeciwnie
L09 9 Ez 16:34 unto thee therefore thou art And the contrary those is in thee from [other] women in thy whoredoms whereas none followeth no thee to commit whoredoms and in that thou givest a reward and no reward and no is given become contrary
L10 10 Ez 16:34 tobie sztuki tedy I wbrew osób jest w tobie od [inne] kobiety w nierząd twoich natomiast idzie żaden nie cię do popełnienia czyny nierządne iw tym Ty dajesz nagroda i żadnej nagrody i nie podano zostać przeciwnie
L11 11 Ez 16:34 vay·hi- vach He·fech min- han·na·Shim be·taz·nu·Ta·yich, ve·'a·cha·Ra·yich lo zun·Nah; u·ve·tit·Tech 'et·Nan, ve·'et·Nan lo nit·tan- lach vat·te·Hi le·He·fech.
L12 12 Ez 16:34 wa je hi - wach he fech min - han na szim Be taz nu ta jich we a Ha ra jich lo zun na u we tiT Tech et nan we et nan lo niT Tan - lach waT Te hi le he fech      
L13 13 Ez 16:34 wayühî-bäk hëºpek min-hannäšîm Bütaznûtaºyik wü´aHáraºyik lö´ zûnnâ ûbütiTTëk ´etnän wü´etnan lö´ niTTan-läk waTTühî lüheºpek      
L14 14 Ez 16:34 3077/3546 5840/6522 1/2 1086/1215 744/781 6/18 677/712 4550/5164 63/92 1789/2007 5/11 6/11 4551/5164 1790/2007 5841/6522 3078/3546 2/2
L15 15 Ez 16:34 And the contrary is in thee from [other] women in thy whoredoms, whereas none followeth thee to commit whoredoms: and in that thou givest a reward, and no reward is given unto thee, therefore thou art contrary.
L16 16 Ez 16:34  34 And the contrary <02016> is in thee from other women <0802> in thy whoredoms <08457>, whereas none followeth <0310> thee to commit whoredoms <02181> (08795): and in that thou givest <05414> (08800) a reward <0868>, and no reward <0868> is given <05414> (08738) unto thee, therefore thou art <01961> (08799) contrary <02016>.
L01 1 Ez 16:35   Ez 16:35  35 Przeto Nierządnico <02181> (08802), usłyszeć <08085> (08798) słowo <01697> Pana <03068>:                                                                                                  
L02 2 Ez 16:35 Dlatego, Nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego!
L03 3 Ez 16:35 לָכֵ֣ן זוֹנָ֔ה שִׁמְעִ֖י דְּבַר־ יְהוָֽה׃ פ
L04 4 Ez 16:35 לָכֵ֣ן זוֹנָ֔ה שִׁמְעִ֖י דְּבַר־ יְהוָֽה׃ פ
L05 5 Ez 16:35 la•<Chen> zo•<Na>, szim•'<I> de•war- <jah>•we. <Pe>
L06 6 Ez 16:35 H3651H3651 H2181H2181 H8085H8085 H1697H1697 H3068H3068
L07 7 Ez 16:35 after that commit fornication attentively act Jehovah
L08 8 Ez 16:35 po tym uprawiali nierząd uważnie działać Jahwe
L09 9 Ez 16:35 Therefore Wherefore O harlot hear the word of the LORD
L10 10 Ez 16:35 Dlatego Dlatego Nierządnico usłyszeć słowo Pana
L11 11 Ez 16:35 la·Chen zo·Nah, shim·'I de·var- Yah·weh. Peh
L12 12 Ez 16:35 la chen zo na szi mi De war - jhwh(a do naj) P
L13 13 Ez 16:35 läkën zônâ šim`î Dübar-yhwh(´ädönäy) P
L14 14 Ez 16:35 654/767 64/92 1066/1154 1304/1428 5606/6220
L15 15 Ez 16:35 Wherefore, O harlot, hear the word of the LORD:
L16 16 Ez 16:35  35 Wherefore, O harlot <02181> (08802), hear <08085> (08798) the word <01697> of the LORD <03068>:
L01 1 Ez 16:36   Ez 16:36  36 Tak mówi <0559> (08804) Pan <0136> GOD <03069>; Bo twój nieczystości <05178> został wylany <08210> (08736), a twoja nagość <06172> odkrył <01540> (08735) przez twój nierząd <08457> z twoich kochanków <0157> (08764) i ze wszystkimi bałwanami <01544> z twoich obrzydliwości <08441> i krwią <01818> dzieci twoich <01121>, który Tyś dać <05414> (08804) do nich;                                                                            
L02 2 Ez 16:36 Tak mówi Pan Bóg: Za to, że odsłaniałaś swą sromotę i odkrywałaś swoją nagość, uprawiając nierząd ze wszystkimi swoimi ohydnymi bożkami, a także za krew twoich synów, których im ofiarowałaś -
L03 3 Ez 16:36 כֹּֽה־ אָמַ֞ר אֲדֹנָ֣י יְהֹוִ֗ה יַ֣עַן הִשָּׁפֵ֤ךְ נְחֻשְׁתֵּךְ֙ וַתִּגָּלֶ֣ה עֶרְוָתֵ֔ךְ בְּתַזְנוּתַ֖יִךְ עַל־ מְאַהֲבָ֑יִךְ וְעַל֙ כָּל־ גִּלּוּלֵ֣י תוֹעֲבוֹתַ֔יִךְ וְכִדְמֵ֣י בָנַ֔יִךְ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תְּ לָהֶֽם׃
L04 4 Ez 16:36 כֹּֽה־ אָמַ֞ר אֲדֹנָ֣/י יְהֹוִ֗ה יַ֣עַן הִשָּׁפֵ֤ךְ נְחֻשְׁתֵּ/ךְ֙ וַ/תִּגָּלֶ֣ה עֶרְוָתֵ֔/ךְ בְּ/תַזְנוּתַ֖יִ/ךְ עַל־ מְאַהֲבָ֑יִ/ךְ וְ/עַל֙ כָּל־ גִּלּוּלֵ֣י תוֹעֲבוֹתַ֔יִ/ךְ וְ/כִ/דְמֵ֣י בָנַ֔יִ/ךְ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תְּ לָ/הֶֽם׃
L05 5 Ez 16:36 ko- 'a•<Mar> 'a•do•<Nai> <jah>•we <ja>•'an hisz•sza•<Fech> ne•chusz•teCh wat•tig•ga•<Le> 'er•wa•<Tech>, be•taz•nu•<Ta>•jich al- me•'a•ha•<wa>•jich; we•'<Al> kol- gil•lu•<Le> to•'a•wo•<Ta>•jich, we•chid•<Me> wa•<Na>•jich, 'a•<szer> na•<Tat> la•<Hem>.
L06 6 Ez 16:36 H3541H3541 H0559H0559 H0136H0136 H3069H3069 H3282H3282 H8210H8210 H5178H5178 H1540H1540 H6172H6172 H8457H8457 H5921H5921 H0157H0157 H5921H5921 H3605H3605 H1544H1544 H8441H8441 H1818H1818 H1121H1121 H0834H0834 H5414H5414 H0000
L07 7 Ez 16:36 such answer my Lord God because  cast  brasen advertise nakedness cut down above loved above all manner idol Tolaites bloodshed afflicted after add
L08 8 Ez 16:36 taki odpowiedź Panie mój Bóg bo rzucać brązu reklamować nagość wyciąć powyżej kochany powyżej wszelkiego rodzaju idol Tolaites rozlew krwi dotknięty po dodać
L09 9 Ez 16:36 Thus Thus saith the Lord GOD Because was poured out Because thy filthiness discovered and thy nakedness through thy whoredoms with with thy lovers and with all and with all the idols of thy abominations and by the blood of thy children which which thou didst give
L10 10 Ez 16:36 Tak więc Tak mówi Pan BÓG Bo został wylany Ponieważ twój nieczystości odkryty i nagość twoja przez nierząd twoich z z twoich kochanków oraz wszystko i ze wszystkimi bałwanami twego obrzydliwości i przez krew z twoich dzieci który co żeś Ty dać
L11 11 Ez 16:36 koh- 'a·Mar 'a·do·Nai Yah·weh Ya·'an hish·sha·Fech ne·chush·teCh vat·tig·ga·Leh 'er·va·Tech, be·taz·nu·Ta·yich al- me·'a·ha·Va·yich; ve·'Al kol- gil·lu·Lei to·'a·vo·Ta·yich, ve·chid·Mei va·Na·yich, 'a·Sher na·Tat la·Hem.
L12 12 Ez 16:36 Ko - a mar a do naj jhwh(e lo him) ja an hisz sza fech ne Husz Tech waT TiG Ga le er wa tech Be taz nu ta jich al - me a ha wa jich we al Kol - Gil lu le to a wo ta jich we chid me wa na jich a szer na taTT la hem
L13 13 Ez 16:36 Kò|-´ämar ´ádönäy yhwh(´élöhîm) yaº`an hiššäpëk nüHušTëk waTTiGGälè `erwätëk Bütaznûtaºyik `al-mü´ahábäºyik wü`al Kol-Gillûlê tô`ábôtaºyik wükidmê bänaºyik ´ášer nätaTT lähem
L14 14 Ez 16:36 427/576 4728/5298 233/448 398/608 65/99 76/113 133/140 155/185 47/54 7/18 5038/5759 175/207 5039/5759 4936/5415 23/48 95/116 297/359 4681/4921 5062/5499 1791/2007 5842/6522
L15 15 Ez 16:36 Thus saith the Lord GOD; Because thy filthiness was poured out, and thy nakedness discovered through thy whoredoms with thy lovers, and with all the idols of thy abominations, and by the blood of thy children, which thou didst give unto them;
L16 16 Ez 16:36  36 Thus saith <0559> (08804) the Lord <0136> GOD <03069>; Because thy filthiness <05178> was poured out <08210> (08736), and thy nakedness <06172> discovered <01540> (08735) through thy whoredoms <08457> with thy lovers <0157> (08764), and with all the idols <01544> of thy abominations <08441>, and by the blood <01818> of thy children <01121>, which thou didst give <05414> (08804) unto them;
L01 1 Ez 16:37   Ez 16:37  37 Oto dlatego zbiorę <06908> (08764) wszyscy miłośnicy twoi <0157> (08764), z którymi ty wziąłeś przyjemność <06149> (08804) i wszystkich, którzy mnie umiłowałeś <0157> (08804) ze wszystkimi nich, że Ty znienawidzony <08130> (08804); będę nawet zbierać <06908> (08765) im dokoła <05439> przeciwko tobie, i odkryje <01540> (08765) nagość twoja <06172> do nich: aby widzieli <07200> (08804) wszystko twoja nagość <06172>.                                                                        
L02 2 Ez 16:37 za to Ja zgromadzę wszystkich twoich kochanków, w których miałaś upodobanie, i wszystkich tych, których miłowałaś, jak również i tych wszystkich, których nienawidziłaś. Tak, Ja zgromadzę ich ze wszystkich stron przeciwko tobie i odsłonię twą nagość przed nimi, aby zobaczyli całą twoją nagość.
L03 3 Ez 16:37 לָ֠כֵן הִנְנִ֨י מְקַבֵּ֤ץ אֶת־ כָּל־ מְאַהֲבַ֙יִךְ֙ אֲשֶׁ֣ר עָרַ֣בְתְּ עֲלֵיהֶ֔ם וְאֵת֙ כָּל־ אֲשֶׁ֣ר אָהַ֔בְתְּ עַ֖ל כָּל־ אֲשֶׁ֣ר שָׂנֵ֑את וְקִבַּצְתִּי֩ אֹתָ֨ם עָלַ֜יִךְ מִסָּבִ֗יב וְגִלֵּיתִ֤י עֶרְוָתֵךְ֙ אֲלֵהֶ֔ם וְרָא֖וּ אֶת־ כָּל־ עֶרְוָתֵֽךְ׃
L04 4 Ez 16:37 לָ֠כֵן הִנְ/נִ֨י מְקַבֵּ֤ץ אֶת־ כָּל־ מְאַהֲבַ֙יִ/ךְ֙ אֲשֶׁ֣ר עָרַ֣בְתְּ עֲלֵי/הֶ֔ם וְ/אֵת֙ כָּל־ אֲשֶׁ֣ר אָהַ֔בְתְּ עַ֖ל כָּל־ אֲשֶׁ֣ר שָׂנֵ֑את וְ/קִבַּצְתִּי֩ אֹתָ֨/ם עָלַ֜יִ/ךְ מִ/סָּבִ֗יב וְ/גִלֵּיתִ֤י עֶרְוָתֵ/ךְ֙ אֲלֵ/הֶ֔ם וְ/רָא֖וּ אֶת־ כָּל־ עֶרְוָתֵֽ/ךְ׃
L05 5 Ez 16:37 <La>•chen hin•<Ni> me•kab•<Bec> et- kol- me•'a•ha•<wa>•jich 'a•<szer> 'a•<Rawt> 'a•le•<Hem>, we•'<Et> kol- 'a•<szer> 'a•<Hawt>, 'al kol- 'a•<szer> sa•<Net>; we•kib•bac•<Ti> 'o•<Tam> 'a•<La>•jich mis•sa•<wiw>, we•gil•le•<Ti> 'er•wa•teCh 'a•le•<Hem>, we•ra•'<U> et- kol- 'er•wa•<Tech>.
L06 6 Ez 16:37 H3651H3651 H2005H2005 H6908H6908 H0853H0853 H3605H3605 H0157H0157 H0834H0834 H6149H6149 H5921H5921 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H0157H0157 H5921H5921 H3605H3605 H0834H0834 H8130H8130 H6908H6908 H0853H0853 H5921H5921 H5439H5439 H1540H1540 H6172H6172 H0413H0413 H7200H7200 H0853H0853 H3605H3605 H6172H6172
L07 7 Ez 16:37 after that behold assemble  all manner loved after be pleasant above all manner after loved above all manner after enemy assemble  above place advertise nakedness about advise self all manner nakedness
L08 8 Ez 16:37 po tym ujrzeć montować wszelkiego rodzaju kochany po być przyjemne powyżej wszelkiego rodzaju po kochany powyżej wszelkiego rodzaju po wróg montować powyżej miejsce reklamować nagość o doradzać siebie wszelkiego rodzaju nagość
L09 9 Ez 16:37 therefore behold Behold therefore I will gather all all thy lovers whom with whom thou hast taken pleasure against all whom and all [them] that thou hast loved against all whom with all [them] that thou hast hated I will even gather against them round about against thee and will discover thy nakedness to unto them that they may see all all thy nakedness
L10 10 Ez 16:37 dlatego ujrzeć Oto więc zbiorę wszystko wszyscy miłośnicy twoi kogo z kim ty wziąć przyjemność przed wszystko kogo i wszystko [im], że mnie umiłowałeś przed wszystko kogo ze wszystkimi [im], żeś Ty znienawidzony Ja nawet zbierać przed je dokoła przeciwko tobie i odkryją twoja nagość do im, że mogą zobaczyć wszystko wszystko nagość twoja
L11 11 Ez 16:37 La·chen hin·Ni me·kab·Betz et- kol- me·'a·ha·Va·yich 'a·Sher 'a·Ravt 'a·lei·Hem, ve·'Et kol- 'a·Sher 'a·Havt, 'al kol- 'a·Sher sa·Net; ve·kib·batz·Ti 'o·Tam 'a·La·yich mis·sa·Viv, ve·gil·lei·Ti 'er·va·teCh 'a·le·Hem, ve·ra·'U et- kol- 'er·va·Tech.
L12 12 Ez 16:37 la chen hin ni me qaB Bec et - Kol - me a ha wa jich a szer a rawT a le hem we et Kol - a szer a hawT al Kol - a szer sa net we qiB Bac Ti o tam a la jich mis sa wiw we gil le ti er wa tech a le hem we ra u et - Kol - er wa tech            
L13 13 Ez 16:37 läkën hinnî müqaBBëc ´et-Kol-mü´ahábaºyik ´ášer `ärabT `álêhem wü´ët Kol-´ášer ´ähabT `al Kol-´ášer Sänë´t wüqiBBacTî ´ötäm `älaºyik missäbîb wügillêtî `erwätëk ´álëhem würä´û ´et-Kol-`erwätëk            
L14 14 Ez 16:37 655/767 267/317 93/127 10212/11047 4937/5415 176/207 5063/5499 7/8 5040/5759 10213/11047 4938/5415 5064/5499 177/207 5041/5759 4939/5415 5065/5499 134/145 94/127 10214/11047 5042/5759 234/333 156/185 48/54 4914/5500 1183/1296 10215/11047 4940/5415 49/54
L15 15 Ez 16:37 Behold, therefore I will gather all thy lovers, with whom thou hast taken pleasure, and all [them] that thou hast loved, with all [them] that thou hast hated; I will even gather them round about against thee, and will discover thy nakedness unto them, that they may see all thy nakedness.
L16 16 Ez 16:37  37 Behold, therefore I will gather <06908> (08764) all thy lovers <0157> (08764), with whom thou hast taken pleasure <06149> (08804), and all them that thou hast loved <0157> (08804), with all them that thou hast hated <08130> (08804); I will even gather <06908> (08765) them round about <05439> against thee, and will discover <01540> (08765) thy nakedness <06172> unto them, that they may see <07200> (08804) all thy nakedness <06172>.
L01 1 Ez 16:38   Ez 16:38 38 I będzie sądził <08199> (08804) ciebie, jak kobiety, które rozkładają małżeństwa <05003> (08802) i rzucić <08210> (08802) krwi <01818> są oceniane <04941>, a ja dam <05414> ( 08804) krwi ciebie <01818> w furii <02534> i zazdrość <07068>.                                                                                        
L02 2 Ez 16:38 Będę cię sądził tak, jak się sądzi cudzołożnice i zabójczynie. Wydam cię krwawemu gniewowi i zazdrości.
L03 3 Ez 16:38 וּשְׁפַטְתִּיךְ֙ מִשְׁפְּטֵ֣י נֹאֲפ֔וֹת וְשֹׁפְכֹ֖ת דָּ֑ם וּנְתַתִּ֕יךְ דַּ֥ם חֵמָ֖ה וְקִנְאָֽה׃
L04 4 Ez 16:38 וּ/שְׁפַטְתִּי/ךְ֙ מִשְׁפְּטֵ֣י נֹאֲפ֔וֹת וְ/שֹׁפְכֹ֖ת דָּ֑ם וּ/נְתַתִּ֕י/ךְ דַּ֥ם חֵמָ֖ה וְ/קִנְאָֽה׃
L05 5 Ez 16:38 u•sze•fat•tiCh misz•pe•<Te> no•'a•<Fot>, we•szo•fe•<Chot> <Dam>; u•ne•tat•<Tich> dam che•<Ma> we•kin•'<Ah>.
L06 6 Ez 16:38 H8199H8199 H4941H4941 H5003H5003 H8210H8210 H1818H1818 H5414H5414 H1818H1818 H2534H2534 H7068H7068
L07 7 Ez 16:38 avenge adversary adulterer cast  bloodshed add bloodshed anger envy
L08 8 Ez 16:38 pomścić przeciwnik cudzołożnik rzucać rozlew krwi dodać rozlew krwi złość zazdroszczę
L09 9 Ez 16:38 And I will judge are judged thee as women that break wedlock and shed blood and I will give thee blood in fury and jealousy
L10 10 Ez 16:38 I będę oceniać są oceniane ciebie jako kobiety, które rozkładają małżeństwa i rzucić krew a ja dam krew ci w furię i zazdrość
L11 11 Ez 16:38 u·she·fat·tiCh mish·pe·Tei no·'a·Fot, ve·sho·fe·Chot Dam; u·ne·tat·Tich dam che·Mah ve·kin·'Ah.
L12 12 Ez 16:38 u sze fat Tich misz Pe te no a fot we szof chot Dam u ne taT Tich Dam He ma we qi na
L13 13 Ez 16:38 ûšüpa†Tîk mišPü†ê nö´ápôt wüšöpköt Däm ûnütaTTîk Dam Hëmâ wüqin´â
L14 14 Ez 16:38 165/201 359/419 21/31 77/113 298/359 1792/2007 299/359 96/122 34/44
L15 15 Ez 16:38 And I will judge thee, as women that break wedlock and shed blood are judged; and I will give thee blood in fury and jealousy.
L16 16 Ez 16:38  38 And I will judge <08199> (08804) thee, as women that break wedlock <05003> (08802) and shed <08210> (08802) blood <01818> are judged <04941>; and I will give <05414> (08804) thee blood <01818> in fury <02534> and jealousy <07068>.
L01 1 Ez 16:39   Ez 16:39  39 I będę również dać <05414> (08804) cię do swojej strony <03027> i będą rzucać <02040> (08804) wybitny twoje miejsce <01354>, i rozbić <05422> (08765) twój wysoki miejsca <07413>: będą strip <06584> (08689) Thee również twoich ubrań <0899> i podejmuje <03947> (08804) twój fair <08597> jewels <03627> i pozostaw <03240> (08689) cię nago <05903> i nagie <06181>.                                                                            
L02 2 Ez 16:39 Wydam cię w ich ręce, a oni zniosą twoje szałasy, zniszczą twoje wzniesienia, rozbiorą cię z twoich szat, zabiorą ci twoje klejnoty i pozostawią cię nagą i odkrytą.
L03 3 Ez 16:39 וְנָתַתִּ֨י אוֹתָ֜ךְ בְּיָדָ֗ם וְהָרְס֤וּ גַבֵּךְ֙ וְנִתְּצ֣וּ רָמֹתַ֔יִךְ וְהִפְשִׁ֤יטוּ אוֹתָךְ֙ בְּגָדַ֔יִךְ וְלָקְח֖וּ כְּלֵ֣י תִפְאַרְתֵּ֑ךְ וְהִנִּיח֖וּךְ עֵירֹ֥ם וְעֶרְיָֽה׃
L04 4 Ez 16:39 וְ/נָתַתִּ֨י אוֹתָ֜/ךְ בְּ/יָדָ֗/ם וְ/הָרְס֤וּ גַבֵּ/ךְ֙ וְ/נִתְּצ֣וּ רָמֹתַ֔יִ/ךְ וְ/הִפְשִׁ֤יטוּ אוֹתָ/ךְ֙ בְּגָדַ֔יִ/ךְ וְ/לָקְח֖וּ כְּלֵ֣י תִפְאַרְתֵּ֑/ךְ וְ/הִנִּיח֖וּ/ךְ עֵירֹ֥ם וְ/עֶרְיָֽה׃
L05 5 Ez 16:39 we•na•tat•<Ti> o•<Tach> be•ja•<Dam>, we•ha•re•<Su> gab•beCh we•nit•te•<cu> ra•mo•<Ta>•jich, we•hif•<szi>•tu o•toCh be•ga•<Da>•jich, we•la•ke•<Chu> ke•<Le> tif•'ar•<Tech>; we•hin•ni•<Chuch> 'e•<Rom> we•'er•<jah>.
L06 6 Ez 16:39 H5414H5414 H0853H0853 H3027H3027 H2040H2040 H1354H1354 H5422H5422 H7413H7413 H6584H6584 H0853H0853 H0899H0899 H3947H3947 H3627H3627 H8597H8597 H3240H3240 H5903H5903 H6181H6181
L07 7 Ez 16:39 add able beat down top beat down high place fall upon apparel accept armour beauty bestow naked bare
L08 8 Ez 16:39 dodać w stanie ubić top ubić wysokie miejsce spaść na strój przyjąć zbroja piękno obdarzyć nagi goły
L09 9 Ez 16:39 And I will also give thee into their hand and they shall throw down thine eminent place and shall break down thy high places they shall strip thee also of thy clothes and shall take jewels thy fair and leave thee naked and bare
L10 10 Ez 16:39 I ja również dać ci w ich ręce i będą rzucać twoje wybitny miejsce i przełamać twoje wyżyny będą rozbierać ciebie również z twoich ubrań i podejmują klejnotów twój sprawiedliwy i pozostawić cię nagą i nagie
L11 11 Ez 16:39 ve·na·tat·Ti o·Tach be·ya·Dam, ve·ha·re·Su gab·beCh ve·nit·te·Tzu ra·mo·Ta·yich, ve·hif·Shi·tu o·toCh be·ga·Da·yich, ve·la·ke·Chu ke·Lei tif·'ar·Tech; ve·hin·ni·Chuch 'ei·Rom ve·'er·Yah.
L12 12 Ez 16:39 we na taT Ti o tach Be ja dam we har su gaB Bech we niT Te cu ra mo ta jich we hif szi tu o tach Be ga da jich we laq Hu Ke le ti far Tech we hin ni Huch e rom we er ja
L13 13 Ez 16:39 wünätaTTî ´ôtäk Büyädäm wühärsû gaBBëk wüniTTücû rämötaºyik wühipšîº†û ´ôtäk Bügädaºyik wüläqHû Külê tip´arTëk wühinnîHûk `êröm wü`eryâ
L14 14 Ez 16:39 1793/2007 10216/11047 1467/1608 34/43 12/13 39/42 5/5 35/43 10217/11047 198/216 892/964 312/325 46/51 63/75 7/10 3/6
L15 15 Ez 16:39 And I will also give thee into their hand, and they shall throw down thine eminent place, and shall break down thy high places: they shall strip thee also of thy clothes, and shall take thy fair jewels, and leave thee naked and bare.
L16 16 Ez 16:39  39 And I will also give <05414> (08804) thee into their hand <03027>, and they shall throw down <02040> (08804) thine eminent place <01354>, and shall break down <05422> (08765) thy high places <07413>: they shall strip <06584> (08689) thee also of thy clothes <0899>, and shall take <03947> (08804) thy fair <08597> jewels <03627>, and leave <03240> (08689) thee naked <05903> and bare <06181>.
L01 1 Ez 16:40   Ez 16:40  40 Są one również wychować <05927> (08689) firma <06951> przeciwko tobie, a oni kamień <07275> (08804) ci z kamieniami <068>, i utopił cię przez <01333> (08765) z mieczami <02719>.                                                                                            
L02 2 Ez 16:40 Zwołają przeciwko tobie zgromadzenie, ukamienują cię i mieczami poćwiartują na części.
L03 3 Ez 16:40 וְהֶעֱל֤וּ עָלַ֙יִךְ֙ קָהָ֔ל וְרָגְמ֥וּ אוֹתָ֖ךְ בָּאָ֑בֶן וּבִתְּק֖וּךְ בְּחַרְבוֹתָֽם׃
L04 4 Ez 16:40 וְ/הֶעֱל֤וּ עָלַ֙יִ/ךְ֙ קָהָ֔ל וְ/רָגְמ֥וּ אוֹתָ֖/ךְ בָּ/אָ֑בֶן וּ/בִתְּק֖וּ/ךְ בְּ/חַרְבוֹתָֽ/ם׃
L05 5 Ez 16:40 we•he•'e•<Lu> 'a•<La>•jich ka•<Hal>, we•ra•ge•<Mu> o•<Tach> ba•'<A>•wen; u•wit•te•<Kuch> be•char•wo•<Tam>.
L06 6 Ez 16:40 H5927H5927 H5921H5921 H6951H6951 H7275H7275 H0853H0853 H0068H0068 H1333H1333 H2719H2719
L07 7 Ez 16:40 arise  above assembly certainly build thrust through dagger
L08 8 Ez 16:40 powstać powyżej montaż na pewno budować utopił przez sztylet
L09 9 Ez 16:40 They shall also bring up against a company against thee and they shall stone thee with stones and thrust thee through with their swords
L10 10 Ez 16:40 Są one także wychować przed Firma przeciwko tobie i przekazują one kamień ci z kamieniami i utopił cię przez z mieczami
L11 11 Ez 16:40 ve·he·'e·Lu 'a·La·yich ka·Hal, ve·ra·ge·Mu o·Tach ba·'A·ven; u·vit·te·Kuch be·char·vo·Tam.
L12 12 Ez 16:40 we he e lu a la jich qa hal we rag mu o tach Ba a wen u wiT Te quch Be Har wo tam
L13 13 Ez 16:40 wühe`élû `älaºyik qähäl würägmû ´ôtäk Bä´äºben ûbiTTüqûk BüHarbôtäm
L14 14 Ez 16:40 805/883 5043/5759 107/123 15/16 10218/11047 247/273 1/1 315/412
L15 15 Ez 16:40 They shall also bring up a company against thee, and they shall stone thee with stones, and thrust thee through with their swords.
L16 16 Ez 16:40  40 They shall also bring up <05927> (08689) a company <06951> against thee, and they shall stone <07275> (08804) thee with stones <068>, and thrust thee through <01333> (08765) with their swords <02719>.
L01 1 Ez 16:41   Ez 16:41  41 I będą palić <08313> (08804) twoje domy <01004> ogniem <0784> i wykonać <06213> (08804) Orzeczenia <08201> na ciebie w oczach <05869> z wielu <07227> kobiety <0802 >: a ja ciebie spowodować zaprzestanie <07673> (08689) z gry na nierządnicy <02181> (08802), a ty też będziesz dawać <05414> (08799) nr wynajem <0868> więcej.                                                                                
L02 2 Ez 16:41 Następnie domy twoje spalą w ogniu i wykonają na tobie wyrok na oczach wielu kobiet. Oto tak położę kres twemu nierządowi i już więcej nie będziesz dawała podarków za nierząd.
L03 3 Ez 16:41 וְשָׂרְפ֤וּ בָתַּ֙יִךְ֙ בָּאֵ֔שׁ וְעָשׂוּ־ בָ֣ךְ שְׁפָטִ֔ים לְעֵינֵ֖י נָשִׁ֣ים רַבּ֑וֹת וְהִשְׁבַּתִּיךְ֙ מִזּוֹנָ֔ה וְגַם־ אֶתְנַ֖ן לֹ֥א תִתְּנִי־ עֽוֹד׃
L04 4 Ez 16:41 וְ/שָׂרְפ֤וּ בָתַּ֙יִ/ךְ֙ בָּ/אֵ֔שׁ וְ/עָשׂוּ־ בָ֣/ךְ שְׁפָטִ֔ים לְ/עֵינֵ֖י נָשִׁ֣ים רַבּ֑וֹת וְ/הִשְׁבַּתִּי/ךְ֙ מִ/זּוֹנָ֔ה וְ/גַם־ אֶתְנַ֖ן לֹ֥א תִתְּנִי־ עֽוֹד׃
L05 5 Ez 16:41 we•sa•re•<Fu> wat•<Ta>•jich ba•'<Esz>, we•'a•su- wach sze•fa•<Tim>, le•'e•<Ne> na•<szim> rab•<Bot>; we•hisz•bat•tiCh miz•zo•<Na>, we•gam- 'et•<Nan> lo tit•te•ni- od.
L06 6 Ez 16:41 H8313H8313 H1004H1004 H0784H0784 H6213H6213 H0000 H8201H8201 H5869H5869 H0802H0802 H7227H7227 H7673H7673 H2181H2181 H1571H1571 H0868H0868 H3808H3808 H5414H5414 H5750H5750
L07 7 Ez 16:41 cause to court burning accomplish judgment affliction ess in abundance cause to commit fornication again hire before add again
L08 8 Ez 16:41 spowodować sąd palenie zrealizować wyrok nieszczęście es w obfitości spowodować uprawiali nierząd ponownie wynająć przed dodać ponownie
L09 9 Ez 16:41 And they shall burn thine houses with fire and execute judgments upon thee in the sight women of many and I will cause thee to cease from playing the harlot will also no hire no and thou also shalt give longer
L10 10 Ez 16:41 I będą palić twoje domy z ogniem i wykonać wyroki na ciebie w oczach kobiety wielu a ja cię spowodować zaprzestanie z gry na nierządnicę będzie również nie wynajem nie i ty też będziesz dawać już
L11 11 Ez 16:41 ve·sa·re·Fu vat·Ta·yich ba·'Esh, ve·'a·su- vach she·fa·Tim, le·'ei·Nei na·Shim rab·Bot; ve·hish·bat·tiCh miz·zo·Nah, ve·gam- 'et·Nan lo tit·te·ni- od.
L12 12 Ez 16:41 we sar fu waT Ta jich Ba esz we a su - wach sze fa tim le e ne na szim raB Bot we hisz BaT Tich miz zo na we gam - et nan lo tiT Te ni - od      
L13 13 Ez 16:41 wüSärpû bäTTaºyik Bä´ëš wü`äSû-bäk šüpä†îm lü`ênê näšîm raBBôt wühišBaTTîk mizzônâ wügam-´etnan lö´ tiTTünî-`ôd      
L14 14 Ez 16:41 113/117 1807/2052 316/377 2361/2617 5843/6522 11/16 802/878 745/781 362/462 56/71 65/92 694/768 7/11 4552/5164 1794/2007 388/486
L15 15 Ez 16:41 And they shall burn thine houses with fire, and execute judgments upon thee in the sight of many women: and I will cause thee to cease from playing the harlot, and thou also shalt give no hire any more.
L16 16 Ez 16:41  41 And they shall burn <08313> (08804) thine houses <01004> with fire <0784>, and execute <06213> (08804) judgments <08201> upon thee in the sight <05869> of many <07227> women <0802>: and I will cause thee to cease <07673> (08689) from playing the harlot <02181> (08802), and thou also shalt give <05414> (08799) no hire <0868> any more.
L01 1 Ez 16:42   Ez 16:42  42 Tak uczynię moją wściekłość <02534> ku tobie odpocząć <05117> (08689), a moja zazdrość <07068> odstąpi <05493> (08804) z tobą i będę cicho <08252> (08804) i już nie będzie zły <03707> (08799).                                                                                          
L02 2 Ez 16:42 I tak uśmierzę mój gniew na ciebie i odstąpi od ciebie moja zapalczywość. Uspokoję się i już więcej nie będę się gniewał.
L03 3 Ez 16:42 וַהֲנִחֹתִ֤י חֲמָתִי֙ בָּ֔ךְ וְסָ֥רָה קִנְאָתִ֖י מִמֵּ֑ךְ וְשָׁ֣קַטְתִּ֔י וְלֹ֥א אֶכְעַ֖ס עֽוֹד׃
L04 4 Ez 16:42 וַ/הֲנִחֹתִ֤י חֲמָתִ/י֙ בָּ֔/ךְ וְ/סָ֥רָה קִנְאָתִ֖/י מִמֵּ֑/ךְ וְ/שָׁ֣קַטְתִּ֔י וְ/לֹ֥א אֶכְעַ֖ס עֽוֹד׃
L05 5 Ez 16:42 wa•ha•ni•cho•<Ti> cha•ma•<Ti> <Bach>, we•<Sa>•ra kin•'a•<Ti> mi•<Mech>; we•<sza>•kat•<Ti>, we•<Lo> 'ech•'<As> od.
L06 6 Ez 16:42 H5117H5117 H2534H2534 H0000 H5493H5493 H7068H7068 H4480H4480 H8252H8252 H3808H3808 H3707H3707 H5750H5750
L07 7 Ez 16:42 cease anger behead envy above appease before be angry again
L08 8 Ez 16:42 zaprzestać złość ściąć głowę zazdroszczę powyżej udobruchać przed gniewać się ponownie
L09 9 Ez 16:42 toward thee to rest So will I make my fury shall depart and my jealousy and I from thee and I will be quiet no and will be no more angry more
L10 10 Ez 16:42 ku tobie odpocząć Tak więc uczynię moją furię odstąpi i moja zazdrość i ja z tobą i będę spokojny nie i już nie będzie zły więcej
L11 11 Ez 16:42 va·ha·ni·cho·Ti cha·ma·Ti Bach, ve·Sa·rah kin·'a·Ti mi·Mech; ve·Sha·kat·Ti, ve·Lo 'ech·'As od.
L12 12 Ez 16:42 wa ha ni Ho ti Ha ma ti Bach we sa ra qi na ti mim mech we sza qat Ti we lo e chas od
L13 13 Ez 16:42 wahánìHötî Hámätî Bäk wüsäºrâ qin´ätî mimmëk wüšäºqa†Tî wülö´ ´ek`as `ôd
L14 14 Ez 16:42 59/67 97/122 5844/6522 276/300 35/44 1087/1215 37/40 4553/5164 50/52 389/486
L15 15 Ez 16:42 So will I make my fury toward thee to rest, and my jealousy shall depart from thee, and I will be quiet, and will be no more angry.
L16 16 Ez 16:42  42 So will I make my fury <02534> toward thee to rest <05117> (08689), and my jealousy <07068> shall depart <05493> (08804) from thee, and I will be quiet <08252> (08804), and will be no more angry <03707> (08799).
L01 1 Ez 16:43   Ez 16:43  43 Bo Ty nie hast pamiętać <02142> (08804) dni <03117> młodzieży twego <05271>, ale hast strunowych <07264> (08799) ja we wszystkich tych rzeczy, oto <01887>, dlatego też będzie wynagrodzić < 05414> (08804) sposób twój <01870> na twojej głowie <07218>, mówi <05002> (08803) Pan <0136> GOD <03069>: i nie będziesz popełnić <06213> (08804) to lubieżność <02154> przede wszystkim twoje obrzydliwości <08441>.                                                                        
L02 2 Ez 16:43 Ponieważ nie pamiętałaś o dniach młodości swojej i wszystkimi czynami wzbudzałaś we Mnie gniew, tak Ja z kolei na twoją głowę sprowadzę skutki twego postępowania - wyrocznia Pana Boga - nie dodasz już zbrodni do wszystkich twoich obrzydliwości.
L03 3 Ez 16:43 יַ֗עַן אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־ [זָכַרְתִּי כ] (זָכַרְתְּ֙ ק) אֶת־ יְמֵ֣י נְעוּרַ֔יִךְ וַתִּרְגְּזִי־ לִ֖י בְּכָל־ אֵ֑לֶּה וְגַם־ אֲנִ֨י הֵ֜א דַּרְכֵּ֣ךְ ׀ בְּרֹ֣אשׁ נָתַ֗תִּי נְאֻם֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה וְלֹ֤א [עָשִׂיתִי כ] (עָשִׂית֙ ק) אֶת־ הַזִּמָּ֔ה עַ֖ל כָּל־ תּוֹעֲבֹתָֽיִךְ׃
L04 4 Ez 16:43 יַ֗עַן אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־ זכרתי זָכַרְתְּ֙ אֶת־ יְמֵ֣י נְעוּרַ֔יִ/ךְ וַ/תִּרְגְּזִי־ לִ֖/י בְּ/כָל־ אֵ֑לֶּה וְ/גַם־ אֲנִ֨י הֵ֜א דַּרְכֵּ֣/ךְ ׀ בְּ/רֹ֣אשׁ נָתַ֗תִּי נְאֻם֙ אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֔ה וְ/לֹ֤א עשיתי עָשִׂית֙ אֶת־ הַ/זִּמָּ֔ה עַ֖ל כָּל־ תּוֹעֲבֹתָֽיִ/ךְ׃
L05 5 Ez 16:43 <ja>•'an, 'a•<szer> lo- [za•char•ti ch] (za•charT k) et- je•<Me> ne•'u•<Ra>•jich, wat•tir•ge•zi- li be•chol '<El>•le; we•gam- 'a•<Ni> he dar•<Kech> be•<Rosz> na•<Tat>•ti, ne•'<Um> 'a•do•<Nai> <jah>•we, we•<Lo> ['a•si•ti ch] ('a•<Sit> k) et- haz•zim•<Ma>, 'al kol- to•'a•wo•<Ta>•jich.
L06 6 Ez 16:43 H3282H3282 H0834H0834 H3808H3808 H0853H0853 H3117H3117 H5271H5271 H7264H7264 H0000 H3605H3605 H0428H0428 H1571H1571 H0589H0589 H1887H1887 H1870H1870 H7218H7218 H5414H5414 H5002H5002 H0136H0136 H3069H3069 H3808H3808 H0853H0853 H2154H2154 H5921H5921 H3605H3605 H8441H8441
L07 7 Ez 16:43 because  after before burn  age childhood be afraid all manner another again I behold along band add said my Lord God before accomplish heinous crime above all manner Tolaites
L08 8 Ez 16:43 bo po przed palić wiek dzieciństwo bać się wszelkiego rodzaju inny ponownie Ja ujrzeć wzdłuż pasmo dodać powiedział Panie mój Bóg przed zrealizować haniebnej zbrodni powyżej wszelkiego rodzaju Tolaites
L09 9 Ez 16:43 because  after not burn  the days of thy youth but hast fretted all these turn I me in all these [things] behold thy way upon [thine] head therefore I also will recompense saith the Lord GOD not accomplish this lewdness top of all above all thine abominations
L10 10 Ez 16:43 bo po nie palić na dzień z młodości ale hast strunowych wszystko te skręcić Ja mnie w tych wszystkich rzeczy [] oto twoja droga na [twoje] głowa dlatego też będzie wynagrodzić mówi Pan BÓG nie zrealizować to lubieżność top ze wszystkich przede wszystkim twoje obrzydliwości
L11 11 Ez 16:43 Ya·'an, 'a·Sher lo- [za·char·ti ch] (za·charT k) et- ye·Mei ne·'u·Ra·yich, vat·tir·ge·zi- li be·chol 'El·leh; ve·gam- 'a·Ni he dar·Kech be·Rosh na·Tat·ti, ne·'Um 'a·do·Nai Yah·weh, ve·Lo ['a·si·ti ch] ('a·Sit k) et- haz·zim·Mah, 'al kol- to·'a·vo·Ta·yich.
L12 12 Ez 16:43 ja an a szer lo - (za char Ti) [za charT] et - je me ne u ra jich waT Tir Ge zi - li Be chol - el le we gam - a ni he Dar Kech Be rosz na taT Ti ne um a do naj jhwh(e lo him) we lo (a si ti) [a sit] et - haz zim ma al Kol - To a wo ta jich                      
L13 13 Ez 16:43 yaº`an ´ášer lö|´-(zäkarTî) [zäkarT] ´et-yümê nü`ûraºyik waTTirGüzî-lî Bükol-´ëºllè wügam-´ánî hë´ DarKëk Bürö´š nätaºTTî nü´ùm ´ádönäy yhwh(´élöhîm) wülö´ (`äSîtî) [`äSît] ´et-hazzimmâ `al Kol-Tô`ábötäºyik                      
L14 14 Ez 16:43 66/99 5066/5499 4554/5164 3/3 10219/11047 2023/2302 36/47 34/41 5845/6522 4941/5415 671/745 695/768 683/874 2/2 587/700 545/598 1795/2007 243/376 234/448 399/608 4555/5164 7/11 10220/11047 16/29 5044/5759 4942/5415 96/116
L15 15 Ez 16:43 Because thou hast not remembered the days of thy youth, but hast fretted me in all these [things]; behold, therefore I also will recompense thy way upon [thine] head, saith the Lord GOD: and thou shalt not commit this lewdness above all thine abominations.
L16 16 Ez 16:43  43 Because thou hast not remembered <02142> (08804) the days <03117> of thy youth <05271>, but hast fretted <07264> (08799) me in all these things; behold <01887>, therefore I also will recompense <05414> (08804) thy way <01870> upon thine head <07218>, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>: and thou shalt not commit <06213> (08804) this lewdness <02154> above all thine abominations <08441>.
L01 1 Ez 16:44   Ez 16:44  44 Oto każdy jeden, że przysłowia useth <04911> (08802) stosują to przysłowie: <04911> (08799) przeciwko tobie, mówiąc: <0559> (08800), podobnie jak matka, <0517>, więc to jej córka <01323 >.                                                                                            
L02 2 Ez 16:44 Oto każdy układający przysłowia będzie o tobie wypowiadał następujące: Jaka matka, taka córka.
L03 3 Ez 16:44 הִנֵּה֙ כָּל־ הַמֹּשֵׁ֔ל עָלַ֥יִךְ יִמְשֹׁ֖ל לֵאמֹ֑ר כְּאִמָּ֖ה בִּתָּֽהּ׃
L04 4 Ez 16:44 הִנֵּה֙ כָּל־ הַ/מֹּשֵׁ֔ל עָלַ֥יִ/ךְ יִמְשֹׁ֖ל לֵ/אמֹ֑ר כְּ/אִמָּ֖/ה בִּתָּֽ/הּ׃
L05 5 Ez 16:44 hin•<Ne> kol- ham•mo•<szel>, 'a•<La>•jich jim•<szol> le•<Mor>; ke•'im•<Ma> bit•<Ta>.
L06 6 Ez 16:44 H2009H2009 H3605H3605 H4911H4911 H5921H5921 H4911H4911 H0559H0559 H0517H0517 H1323H1323
L07 7 Ez 16:44 behold all manner be like above be like answer dam apple 
L08 8 Ez 16:44 ujrzeć wszelkiego rodzaju być jak powyżej być jak odpowiedź tama jabłko
L09 9 Ez 16:44 Behold everyone Behold every one that useth proverbs concerning shall use [this] proverb against thee saying As [is] the mother [so is] her daughter
L10 10 Ez 16:44 Ujrzeć wszyscy Oto każdy że przysłowia useth o stosują [to] przysłowie przeciw tobie mówiąc: Jako [jest] matka [Tak jest] jej córka
L11 11 Ez 16:44 hin·Neh kol- ham·mo·Shel, 'a·La·yich yim·Shol le·Mor; ke·'im·Mah bit·Tah.
L12 12 Ez 16:44 hin ne Kol - ham mo szel a la jich jim szol le mor Ke im ma BiT Ta
L13 13 Ez 16:44 hinnË Kol-hammöšël `älaºyik yimšöl lë´mör Kü´immâ BiTTäh
L14 14 Ez 16:44 742/840 4943/5415 11/17 5045/5759 12/17 4729/5298 205/220 534/588
L15 15 Ez 16:44 Behold, every one that useth proverbs shall use [this] proverb against thee, saying, As [is] the mother, [so is] her daughter.
L16 16 Ez 16:44  44 Behold, every one that useth proverbs <04911> (08802) shall use this proverb <04911> (08799) against thee, saying <0559> (08800), As is the mother, <0517>, so is her daughter <01323>.
L01 1 Ez 16:45   Ez 16:45  45 Tyś jest matka twoja-tych <0517> córka <01323>, że lotheth <01602> (08802) mąż <0376> i jej dzieci <01121>; a ty siostra <0269> z twoich sióstr <0269>, który lothed <01602> (08804) mężów <0582> i ich dzieci <01121>: twoja matka <0517> był hetycki <02850>, a twój ojciec <01> Amoryty <0567>.                                                                                  
L02 2 Ez 16:45 Jesteś rzeczywiście córką twej matki, która zdradziła swego męża i dzieci; jesteś rzeczywiście siostrą swoich sióstr, które zdradziły swoich mężów i dzieci. Matka wasza była Chetytką, a ojciec wasz Amorytą.
L03 3 Ez 16:45 בַּת־ אִמֵּ֣ךְ אַ֔תְּ גֹּעֶ֥לֶת אִישָׁ֖הּ וּבָנֶ֑יהָ וַאֲח֨וֹת אֲחוֹתֵ֜ךְ אַ֗תְּ אֲשֶׁ֤ר גָּֽעֲ֙לוּ֙ אַנְשֵׁיהֶ֣ן וּבְנֵיהֶ֔ן אִמְּכֶ֣ן חִתִּ֔ית וַאֲבִיכֶ֖ן אֱמֹרִֽי׃
L04 4 Ez 16:45 בַּת־ אִמֵּ֣/ךְ אַ֔תְּ גֹּעֶ֥לֶת אִישָׁ֖/הּ וּ/בָנֶ֑י/הָ וַ/אֲח֨וֹת אֲחוֹתֵ֜/ךְ אַ֗תְּ אֲשֶׁ֤ר גָּֽעֲ֙לוּ֙ אַנְשֵׁי/הֶ֣ן וּ/בְנֵי/הֶ֔ן אִמְּ/כֶ֣ן חִתִּ֔ית וַ/אֲבִי/כֶ֖ן אֱמֹרִֽי׃
L05 5 Ez 16:45 bat- 'im•<Mech> '<At>, go•'<E>•let 'i•<sza> u•wa•<Ne>•ha; wa•'a•<Chot> a•cho•<Tech> '<At>, 'a•<szer> ga•'<A>•lu 'an•sze•<Hen> u•we•ne•<Hen>, 'im•me•<Chen> chit•<Tit>, wa•'a•wi•<Chen> 'e•mo•<Ri>.
L06 6 Ez 16:45 H1323H1323 H0517H0517 H0859H0859 H1602H1602 H0376H0376 H1121H1121 H0269H0269 H0269H0269 H0859H0859 H0834H0834 H1602H1602 H0582H0582 H1121H1121 H0517H0517 H2850H2850 H0001H0001 H0567H0567
L07 7 Ez 16:45 apple  dam you abhor great afflicted other other you after abhor another afflicted dam Hittite chief Amorite
L08 8 Ez 16:45 jabłko tama ty brzydzić się wielki dotknięty inny inny ty po brzydzić się inny dotknięty tama Hetycki szef Amoryty
L09 9 Ez 16:45 daughter Thou [art] thy mother's who that lotheth her husband and her children and thou [art] the sister of thy sisters you who which lothed their husbands and their children your mother [was] an Hittite and your father an Amorite
L10 10 Ez 16:45 córka Ty [sztuka] twoja matka kto że lotheth mąż i jej dzieci a ty [sztuka] siostra z twoich sióstr ty kto który lothed ich mężowie i ich dzieci twoja matka [Było] hetycki i twój ojciec Amoryty
L11 11 Ez 16:45 bat- 'im·Mech 'At, go·'E·let 'i·Shah u·va·Nei·ha; va·'a·Chot a·cho·Tech 'At, 'a·Sher ga·'A·lu 'an·shei·Hen u·ve·nei·Hen, 'im·me·Chen chit·Tit, va·'a·vi·Chen 'e·mo·Ri.
L12 12 Ez 16:45 Bat - im mech aTT Go e let i sza u wa ne ha wa a Hot a Ho tech aTT a szer Ga a lu an sze hen u we ne hen im me chen HiT Tit wa a wi chen e mo ri
L13 13 Ez 16:45 Bat-´immëk ´aTT Gö`eºlet ´îšäh ûbänʺhä wa´áHôt ´áHôtëk ´aTT ´ášer Gä|`áºlû ´anšêhen ûbünêhen ´immüken HiTTît wa´ábîken ´émörî
L14 14 Ez 16:45 535/588 206/220 959/1080 9/10 1892/2004 4682/4921 89/109 90/109 960/1080 5067/5499 10/10 209/222 4683/4921 207/220 48/48 1162/1212 85/87
L15 15 Ez 16:45 Thou [art] thy mother's daughter, that lotheth her husband and her children; and thou [art] the sister of thy sisters, which lothed their husbands and their children: your mother [was] an Hittite, and your father an Amorite.
L16 16 Ez 16:45  45 Thou art thy mother's <0517> daughter <01323>, that lotheth <01602> (08802) her husband <0376> and her children <01121>; and thou art the sister <0269> of thy sisters <0269>, which lothed <01602> (08804) their husbands <0582> and their children <01121>: your mother <0517> was an Hittite <02850>, and your father <01> an Amorite <0567>.
L01 1 Ez 16:46   Ez 16:46  46 A twoje starszy <01419> siostra <0269> jest Samaria <08111>, ona i jej córki <01323>, którzy mieszkają <03427> (08802) na twojej lewej ręce <08040>: i twój młodszy <06996> siostra <0269> , który mieszka <03427> (08802) na prawicy twojej <03225>, jest Sodoma <05467> i jej córki <01323>.                                                                                    
L02 2 Ez 16:46 Twoją starszą siostrą była Samaria, mieszkająca na lewo od ciebie wraz ze swoimi córkami, a twoją młodszą siostrą była Sodoma wraz ze swoimi córkami, mieszkająca na prawo od ciebie.
L03 3 Ez 16:46 וַאֲחוֹתֵ֨ךְ הַגְּדוֹלָ֤ה שֹֽׁמְרוֹן֙ הִ֣יא וּבְנוֹתֶ֔יהָ הַיּוֹשֶׁ֖בֶת עַל־ שְׂמֹאולֵ֑ךְ וַאֲחוֹתֵ֞ךְ הַקְּטַנָּ֣ה מִמֵּ֗ךְ הַיּוֹשֶׁ֙בֶת֙ מִֽימִינֵ֔ךְ סְדֹ֖ם וּבְנוֹתֶֽיהָ׃
L04 4 Ez 16:46 וַ/אֲחוֹתֵ֨/ךְ הַ/גְּדוֹלָ֤ה שֹֽׁמְרוֹן֙ הִ֣יא וּ/בְנוֹתֶ֔י/הָ הַ/יּוֹשֶׁ֖בֶת עַל־ שְׂמֹאולֵ֑/ךְ וַ/אֲחוֹתֵ֞/ךְ הַ/קְּטַנָּ֣ה מִמֵּ֗/ךְ הַ/יּוֹשֶׁ֙בֶת֙ מִֽ/ימִינֵ֔/ךְ סְדֹ֖ם וּ/בְנוֹתֶֽי/הָ׃
L05 5 Ez 16:46 wa•'a•cho•<Tech> hag•ge•do•<La> szo•me•rOn hi u•we•no•<Te>•ha, hai•jo•<sze>•wet al- se•mo•<Lech>; wa•'a•cho•<Tech> hak•ke•tan•<Na> mi•<Mech>, hai•jo•<sze>•wet mi•mi•<Nech>, se•<Dom> u•we•no•<Te>•ha.
L06 6 Ez 16:46 H0269H0269 H1419H1419 H8111H8111 H1931H1931 H1323H1323 H3427H3427 H5921H5921 H8040H8040 H0269H0269 H6996H6996 H4480H4480 H3427H3427 H3225H3225 H5467H5467 H1323H1323
L07 7 Ez 16:46 other aloud Samaria he apple  abide above left hand other least above abide left-handed Sodom apple 
L08 8 Ez 16:46 inny głośno Samaria on jabłko przestrzegać powyżej lewa ręka inny najmniej powyżej przestrzegać lewą ręką Sodoma jabłko
L09 9 Ez 16:46 sister And thine elder [is] Samaria he she and her daughters that dwell and at thy left hand sister and thy younger who that dwelleth at thy right hand [is] Sodom and her daughters
L10 10 Ez 16:46 siostra A twoje starszy [Jest] Samaria on ona i jej córki że mieszkają i na twojej lewej ręce siostra i twego młodszych kto który mieszka na prawicy twojej [Jest] Sodoma i jej córki
L11 11 Ez 16:46 va·'a·cho·Tech hag·ge·do·Lah sho·me·rOn hi u·ve·no·Tei·ha, hai·yo·She·vet al- se·mo·Lech; va·'a·cho·Tech hak·ke·tan·Nah mi·Mech, hai·yo·She·vet mi·mi·Nech, se·Dom u·ve·no·Tei·ha.
L12 12 Ez 16:46 wa a Ho tech haG Ge do la szom ron hi u we no te ha haj jo sze wet al - se mow lech wa a Ho tech haq qe tan na mim mech haj jo sze wet mi mi nech se dom u we no te ha  
L13 13 Ez 16:46 wa´áHôtëk haGGüdôlâ šö|mrôn hî´ ûbünôtʺhä hayyôšeºbet `al-Sümö´wlëk wa´áHôtëk haqqü†annâ mimmëk hayyôšeºbet mî|mînëk südöm ûbünôtʺhä  
L14 14 Ez 16:46 91/109 444/527 89/109 1676/1867 536/588 954/1071 5046/5759 48/54 92/109 93/101 1088/1215 955/1071 127/138 32/39 537/588
L15 15 Ez 16:46 And thine elder sister [is] Samaria, she and her daughters that dwell at thy left hand: and thy younger sister, that dwelleth at thy right hand, [is] Sodom and her daughters.
L16 16 Ez 16:46  46 And thine elder <01419> sister <0269> is Samaria <08111>, she and her daughters <01323> that dwell <03427> (08802) at thy left hand <08040>: and thy younger <06996> sister <0269>, that dwelleth <03427> (08802) at thy right hand <03225>, is Sodom <05467> and her daughters <01323>.
L01 1 Ez 16:47   Ez 16:47  47 Lecz czyś nie chodził <01980> (08804) po ich sposobów <01870>, ani zrobić <06213> (08804) po ich obrzydliwości <08441>: ale, jakby to były bardzo <06985> trochę <04592> < 06962> (08804) rzecz, byłeś uszkodzony <07843> (08686) więcej niż <02004> w wszystkich twoich sposobów <01870>.                                                                                    
L02 2 Ez 16:47 Tylko przez krótki czas nie naśladowałaś ich postępowania i nie popełniałaś takich obrzydliwości jak one. A potem w całym swym prowadzeniu się stałaś się gorsza od nich.
L03 3 Ez 16:47 וְלֹ֤א בְדַרְכֵיהֶן֙ הָלַ֔כְתְּ וּבְתוֹעֲבֽוֹתֵיהֶ֖ן [עָשִׂיתִי כ] (עָשִׂ֑ית ק) כִּמְעַ֣ט קָ֔ט וַתַּשְׁחִ֥תִי מֵהֵ֖ן בְּכָל־ דְּרָכָֽיִךְ׃
L04 4 Ez 16:47 וְ/לֹ֤א בְ/דַרְכֵי/הֶן֙ הָלַ֔כְתְּ וּ/בְ/תוֹעֲבֽוֹתֵי/הֶ֖ן עשיתי עָשִׂ֑ית כִּ/מְעַ֣ט קָ֔ט וַ/תַּשְׁחִ֥תִי מֵ/הֵ֖ן בְּ/כָל־ דְּרָכָֽיִ/ךְ׃
L05 5 Ez 16:47 we•<Lo> we•dar•che•<Hen> ha•<Lacht>, u•we•to•'a•wo•te•<Hen> ['a•si•ti ch] ('a•<Sit>; k) kim•'<At> <Kat>, wat•tasz•<Chi>•ti me•<Hen> be•chol de•ra•<Cha>•jich.
L06 6 Ez 16:47 H3808H3808 H1870H1870 H1980H1980 H8441H8441 H4592H4592 H6985H6985 H7843H7843 H2004H2004 H3605H3605 H1870H1870
L07 7 Ez 16:47 before along along Tolaites accomplish almost some very batter in all manner along
L08 8 Ez 16:47 przed wzdłuż wzdłuż Tolaites zrealizować prawie pewne bardzo farszu w wszelkiego rodzaju wzdłuż
L09 9 Ez 16:47 not after their ways Yet hast thou not walked after their abominations accomplish little but as [if that were] a very [thing] thou wast corrupted more than they all in all thy ways
L10 10 Ez 16:47 nie po ich sposobów Jednak Czyz nie chodził po ich obrzydliwości zrealizować mało ale jak [jeśli tak było] bardzo [Coś] ty byłeś uszkodzony więcej niż wszystko we wszystkich twoich dróg
L11 11 Ez 16:47 ve·Lo ve·dar·chei·Hen ha·Lacht, u·ve·to·'a·vo·tei·Hen ['a·si·ti ch] ('a·Sit; k) kim·'At Kat, vat·tash·Chi·ti me·Hen be·chol de·ra·Cha·yich.
L12 12 Ez 16:47 we lo we dar che hen ha lachT u we to a wo te hen (a si ti) [a sit] Ki mat qat waT Tasz Hi ti me hen Be chol - De ra cha jich      
L13 13 Ez 16:47 wülö´ büdarkêhen hälakT ûbütô`ábô|têhen (`äSîtî) [`äSît] Kim`a† qä† waTTašHìºtî mëhën Bükol-Düräkäºyik      
L14 14 Ez 16:47 4556/5164 588/700 1434/1542 97/116 8/11 93/102 1/1 125/147 11/13 4944/5415 589/700
L15 15 Ez 16:47 Yet hast thou not walked after their ways, nor done after their abominations: but, as [if that were] a very little [thing], thou wast corrupted more than they in all thy ways.
L16 16 Ez 16:47  47 Yet hast thou not walked <01980> (08804) after their ways <01870>, nor done <06213> (08804) after their abominations <08441>: but, as if that were a very <06985> little <04592> <06962> (08804) thing, thou wast corrupted <07843> (08686) more than they <02004> in all thy ways <01870>.
L01 1 Ez 16:48   Ez 16:48  48 Jako żyję <02416>, mówi <05002> (08803) Pan <0136> GOD <03069>, Sodom <05467> twoja siostra <0269> kto nie zrobić <06213> (08804), ona, ani jej córki <01323 >, jak to uczyniłeś <06213> (08804), ty i twój córki <01323>.                                                                                        
L02 2 Ez 16:48 Na moje życie - wyrocznia Pana Boga - Twoja siostra Sodoma wraz ze swymi córkami postępowała tak, jak ty postępowałaś wraz z twymi córkami.
L03 3 Ez 16:48 חַי־ אָ֗נִי נְאֻם֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה אִם־ עָֽשְׂתָה֙ סְדֹ֣ם אֲחוֹתֵ֔ךְ הִ֖יא וּבְנוֹתֶ֑יהָ כַּאֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֔ית אַ֖תְּ וּבְנוֹתָֽיִךְ׃
L04 4 Ez 16:48 חַי־ אָ֗נִי נְאֻם֙ אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֔ה אִם־ עָֽשְׂתָה֙ סְדֹ֣ם אֲחוֹתֵ֔/ךְ הִ֖יא וּ/בְנוֹתֶ֑י/הָ כַּ/אֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֔ית אַ֖תְּ וּ/בְנוֹתָֽיִ/ךְ׃
L05 5 Ez 16:48 chai- '<A>•ni, ne•'<Um> 'a•do•<Nai> <jah>•we, im- 'a•se•<Ta> se•<Dom> a•cho•<Tech>, hi u•we•no•<Te>•ha; ka•'a•<szer> 'a•<Sit>, 'at u•we•no•<Ta>•jich.
L06 6 Ez 16:48 H2416H2416 H0589H0589 H5002H5002 H0136H0136 H3069H3069 H0518H0518 H6213H6213 H5467H5467 H0269H0269 H1931H1931 H1323H1323 H0834H0834 H6213H6213 H0859H0859 H1323H1323
L07 7 Ez 16:48 age I said my Lord God lo accomplish Sodom other he apple  after accomplish you apple 
L08 8 Ez 16:48 wiek Ja powiedział Panie mój Bóg lo zrealizować Sodoma inny on jabłko po zrealizować ty jabłko
L09 9 Ez 16:48 [As] I live I saith the Lord GOD lo hath not done Sodom thy sister and her she nor her daughters after as thou hast done you thou and thy daughters
L10 10 Ez 16:48 [AS] żyję Ja mówi Pan BÓG lo kto nie zrobić Sodoma siostra twoja i jej ona, ani jej córki po jak to uczyniłeś ty ty i twoje córki
L11 11 Ez 16:48 chai- 'A·ni, ne·'Um 'a·do·Nai Yah·weh, im- 'a·se·Tah se·Dom a·cho·Tech, hi u·ve·no·Tei·ha; ka·'a·Sher 'a·Sit, 'at u·ve·no·Ta·yich.
L12 12 Ez 16:48 Haj - a ni ne um a do naj jhwh(e lo him) im - as ta se dom a Ho tech hi u we no te ha Ka a szer a sit aTT u we no ta jich    
L13 13 Ez 16:48 Hay-´äºnî nü´ùm ´ádönäy yhwh(´élöhîm) ´im-`ä|Stâ südöm ´áHôtëk hî´ ûbünôtʺhä Ka´ášer `äSît ´aTT ûbünôtäºyik    
L14 14 Ez 16:48 448/499 684/874 244/376 235/448 400/608 996/1068 2362/2617 33/39 93/109 1677/1867 538/588 5068/5499 2363/2617 961/1080 539/588
L15 15 Ez 16:48 [As] I live, saith the Lord GOD, Sodom thy sister hath not done, she nor her daughters, as thou hast done, thou and thy daughters.
L16 16 Ez 16:48  48 As I live <02416>, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>, Sodom <05467> thy sister <0269> hath not done <06213> (08804), she nor her daughters <01323>, as thou hast done <06213> (08804), thou and thy daughters <01323>.
L01 1 Ez 16:49   Ez 16:49  49 Oto taka była nieprawość <05771> z twoja siostra <0269> Sodoma, <05467>, duma <01347>, pełnia <07653> chleba <03899>, a obfitość <07962> z lenistwa <08252> (08687) było w niej i jej córek <01323>, ani nie ona wzmocnić <02388> (08689) ręki <03027> ubogich <06041> i potrzebujących <034>.                                                                                  
L02 2 Ez 16:49 Oto taka była wina siostry twojej, Sodomy: odznaczała się ona i jej córki wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną pomyślnością, ale nie wspierały biednego i nieszczęśliwego,
L03 3 Ez 16:49 הִנֵּה־ זֶ֣ה הָיָ֔ה עֲוֹ֖ן סְדֹ֣ם אֲחוֹתֵ֑ךְ גָּא֨וֹן שִׂבְעַת־ לֶ֜חֶם וְשַׁלְוַ֣ת הַשְׁקֵ֗ט הָ֤יָה לָהּ֙ וְלִבְנוֹתֶ֔יהָ וְיַד־ עָנִ֥י וְאֶבְי֖וֹן לֹ֥א הֶחֱזִֽיקָה׃
L04 4 Ez 16:49 הִנֵּה־ זֶ֣ה הָיָ֔ה עֲוֹ֖ן סְדֹ֣ם אֲחוֹתֵ֑/ךְ גָּא֨וֹן שִׂבְעַת־ לֶ֜חֶם וְ/שַׁלְוַ֣ת הַשְׁקֵ֗ט הָ֤יָה לָ/הּ֙ וְ/לִ/בְנוֹתֶ֔י/הָ וְ/יַד־ עָנִ֥י וְ/אֶבְי֖וֹן לֹ֥א הֶחֱזִֽיקָה׃
L05 5 Ez 16:49 hin•ne ze ha•<jah>, 'a•<won> se•<Dom> a•cho•<Tech>; ga•'on siw•'at- <Le>•chem we•szal•<wat> hasz•<Ket>, <Ha>•ja> la we•liw•no•<Te>•ha, we•jad- 'a•<Ni> we•'ew•<jon> lo he•che•<Zi>•ka.
L06 6 Ez 16:49 H2009H2009 H2088H2088 H1961H1961 H5771H5771 H5467H5467 H0269H0269 H1347H1347 H7653H7653 H3899H3899 H7962H7962 H8252H8252 H1961H1961 H0000 H1323H1323 H3027H3027 H6041H6041 H0034H0034 H3808H3808 H2388H2388
L07 7 Ez 16:49 behold he become fault Sodom other arrogancy fulness bread abundance appease become apple  able afflicted beggar before aid
L08 8 Ez 16:49 ujrzeć on zostać wina Sodoma inny arrogancy pełnia chleb obfitość udobruchać zostać jabłko w stanie dotknięty żebrak przed pomocy
L09 9 Ez 16:49 Behold this had Behold this was the iniquity Sodom of thy sister pride fulness of bread and abundance of idleness had was in her and in her daughters the hand of the poor and needy not neither did she strengthen
L10 10 Ez 16:49 Ujrzeć to miał Oto ta była nieprawość Sodoma z siostrą twego pycha pełnia chleba i obfitość z lenistwa miał było w niej i jej córek ręka ubogich i potrzebujących nie ani czy ona wzmacniać
L11 11 Ez 16:49 hin·neh- zeh ha·Yah, 'a·Von se·Dom a·cho·Tech; ga·'on siv·'at- Le·chem ve·shal·Vat hash·Ket, Ha·yah lah ve·liv·no·Tei·ha, ve·yad- 'a·Ni ve·'ev·Yon lo he·che·Zi·kah.
L12 12 Ez 16:49 hin ne - ze ha ja a won se dom a Ho tech Ga on si wat - le Hem we szal wat hasz qet ha ja la we liw no te ha we jad - a ni we ew jon lo he He zi qa      
L13 13 Ez 16:49 hinnË-zè häyâ `áwön südöm ´áHôtëk Gä´ôn Sib`at-leºHem wüšalwat hašqë† häºyâ wülibnôtʺhä wüyad-`änî wü´ebyôn lö´ heHézîºqâ      
L14 14 Ez 16:49 743/840 1115/1176 3079/3546 185/229 34/39 94/109 32/49 1/1 279/295 5/8 38/40 3080/3546 5846/6522 540/588 1468/1608 62/72 54/61 4557/5164 254/290
L15 15 Ez 16:49 Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, fulness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she strengthen the hand of the poor and needy.
L16 16 Ez 16:49  49 Behold, this was the iniquity <05771> of thy sister <0269> Sodom, <05467>, pride <01347>, fulness <07653> of bread <03899>, and abundance <07962> of idleness <08252> (08687) was in her and in her daughters <01323>, neither did she strengthen <02388> (08689) the hand <03027> of the poor <06041> and needy <034>.
L01 1 Ez 16:50   Ez 16:50  50 I byli wyniośli <01361> (08799) i popełnił <06213> (08799) obrzydliwością <08441> <06440 przed> mnie, dlatego usunąłem je <05493> (08686) jak widziałem <07200> (08804) dobra.                                                                                            
L02 2 Ez 16:50 co więcej, uniosły się pychą i dopuszczały się tego, co wobec Mnie jest obrzydliwością. Dlatego je odrzuciłem, jak to widziałaś.
L03 3 Ez 16:50 וַֽתִּגְבְּהֶ֔ינָה וַתַּעֲשֶׂ֥ינָה תוֹעֵבָ֖ה לְפָנָ֑י וָאָסִ֥יר אֶתְהֶ֖ן כַּאֲשֶׁ֥ר רָאִֽיתִי׃ ס
L04 4 Ez 16:50 וַֽ/תִּגְבְּהֶ֔ינָה וַ/תַּעֲשֶׂ֥ינָה תוֹעֵבָ֖ה לְ/פָנָ֑/י וָ/אָסִ֥יר אֶתְ/הֶ֖ן כַּ/אֲשֶׁ֥ר רָאִֽיתִי׃ ס
L05 5 Ez 16:50 wat•tig•be•<He>•na, wat•ta•'a•<Se>•na to•'e•<wa> le•fa•<Nai>; wa•'a•<Sir> 'et•<Hen> ka•'a•<szer> ra•'<I>•ti. sa•<Mek>
L06 6 Ez 16:50 H1361H1361 H6213H6213 H8441H8441 H6440H6440 H5493H5493 H0853H0853 H0834H0834 H7200H7200
L07 7 Ez 16:50 exalt accomplish Tolaites accept behead after advise self
L08 8 Ez 16:50 wywyższać zrealizować Tolaites przyjąć ściąć głowę po doradzać siebie
L09 9 Ez 16:50 And they were haughty and committed abomination before me therefore I took them away I as I saw
L10 10 Ez 16:50 I byli wyniośli i zobowiązała wstręt przed mnie dlatego usunąłem je Ja widziałem
L11 11 Ez 16:50 vat·tig·be·Hei·nah, vat·ta·'a·Sei·nah to·'e·Vah le·fa·Nai; va·'a·Sir 'et·Hen ka·'a·Sher ra·'I·ti. sa·Mek
L12 12 Ez 16:50 waT Tig Be he na waT Ta a se na to e wa le fa naj wa a sir et hen Ka a szer ra i ti s
L13 13 Ez 16:50 wa|TTigBühʺnâ waTTa`áSʺnâ tô`ëbâ lüpänäy wä´äsîr ´ethen Ka´ášer rä´îºtî s
L14 14 Ez 16:50 23/34 2364/2617 98/116 1930/2127 277/300 10221/11047 5069/5499 1184/1296
L15 15 Ez 16:50 And they were haughty, and committed abomination before me: therefore I took them away as I saw [good].
L16 16 Ez 16:50  50 And they were haughty <01361> (08799), and committed <06213> (08799) abomination <08441> before <06440> me: therefore I took them away <05493> (08686) as I saw <07200> (08804) good.
L01 1 Ez 16:51   Ez 16:51  51 Ani kto ma Samarię <08111> popełnione <02398> (08804) pół <02677> z twoich grzechów <02403>, ale ty pomnożyć <07235> (08686) twoje obrzydliwości <08441> więcej niż <02007> i złożyłeś uzasadnione <06663> (08762) siostry twoje <0269> we wszystkich twoich obrzydliwości <08441>, które uczyniłeś <06213> (08804).                                                                                
L02 2 Ez 16:51 Także Samaria nie dopuściła się ani połowy twoich grzechów. Ty popełniłaś o wiele więcej obrzydliwości niż one i ty usprawiedliwiłaś twoje siostry przez wszystkie twoje obrzydliwości, któreś popełniła.
L03 3 Ez 16:51 וְשֹׁ֣מְר֔וֹן כַּחֲצִ֥י חַטֹּאתַ֖יִךְ לֹ֣א חָטָ֑אָה וַתַּרְבִּ֤י אֶת־ תּוֹעֲבוֹתַ֙יִךְ֙ מֵהֵ֔נָּה וַתְּצַדְּקִי֙ אֶת־ [אֲחֹותֵךְ כ] (אֲחֹותַ֔יִךְ ק) בְּכָל־ תּוֹעֲבוֹתַ֖יִךְ אֲשֶׁ֥ר [עָשִׂיתי כ] (עָשִֽׂית׃ ק)
L04 4 Ez 16:51 וְ/שֹׁ֣מְר֔וֹן כַּ/חֲצִ֥י חַטֹּאתַ֖יִ/ךְ לֹ֣א חָטָ֑אָה וַ/תַּרְבִּ֤י אֶת־ תּוֹעֲבוֹתַ֙יִ/ךְ֙ מֵ/הֵ֔נָּה וַ/תְּצַדְּקִי֙ אֶת־ אחות/ך אֲחוֹתַ֔יִ/ךְ בְּ/כָל־ תּוֹעֲבוֹתַ֖יִ/ךְ אֲשֶׁ֥ר עשיתי עָשִֽׂית׃
L05 5 Ez 16:51 we•<szo>•me•<Ron>, ka•cha•<ci> chat•to•<Ta>•jich lo cha•<Ta>•'a; wat•tar•<Bi> et- to•'a•wo•<Ta>•jich me•<Hen>•na, wat•te•cad•de•<Ki> et- ['a•cho•tech ch] ('a•cho•<Ta>•jich, k) be•chol to•'a•wo•<Ta>•jich 'a•<szer> ['a•si•t ch] ('a•<Sit>. k)
L06 6 Ez 16:51 H8111H8111 H2677H2677 H2403H2403 H3808H3808 H2398H2398 H7235H7235 H0853H0853 H8441H8441 H2007H2007 H6663H6663 H0853H0853 H3605H3605 H8441H8441 H0834H0834
L07 7 Ez 16:51 Samaria half punishment  before cleanse abundance  Tolaites in cleanse other all manner Tolaites after accomplish
L08 8 Ez 16:51 Samaria połowa kara przed oczyścić obfitość Tolaites w oczyścić inny wszelkiego rodzaju Tolaites po zrealizować
L09 9 Ez 16:51 Neither hath Samaria half of thy sins did not committed but thou hast multiplied thine abominations more than they and hast justified other all in all thine abominations which accomplish
L10 10 Ez 16:51 Ani kto ma Samarię połowa z twoich grzechów Czy nie popełnione ale żeś pomnożona twoje obrzydliwości więcej niż i złożyłeś uzasadnione inny wszystko we wszystkich twoich obrzydliwości który zrealizować
L11 11 Ez 16:51 ve·Sho·me·Ron, ka·cha·Tzi chat·to·Ta·yich lo cha·Ta·'ah; vat·tar·Bi et- to·'a·vo·Ta·yich me·Hen·nah, vat·te·tzad·de·Ki et- ['a·cho·tech ch] ('a·cho·Ta·yich, k) be·chol to·'a·vo·Ta·yich 'a·Sher ['a·si·t ch] ('a·Sit. k)
L12 12 Ez 16:51 we szom ron Ka Ha ci Hat to ta jich lo Ha ta a waT Tar Bi et - To a wo ta jich me hen na waT Te caD De qi et - (a Ho tech) [a Ho ta jich] Be chol - To a wo ta jich a szer (a sitj) [a sit]
L13 13 Ez 16:51 wüšöºmrôn KaHácî Ha††ö´taºyik lö´ Hä†äº´â waTTarBî ´et-Tô`ábôtaºyik mëhëºnnâ waTTücaDDüqî ´et-(´áHôtëk) [´áHôtaºyik] Bükol-Tô`ábôtaºyik ´ášer (`äSîty) [`äSî|t]
L14 14 Ez 16:51 90/109 114/125 252/289 4558/5164 212/236 194/226 10222/11047 99/116 38/48 37/41 10223/11047 5/5 4945/5415 100/116 5070/5499 9/11
L15 15 Ez 16:51 Neither hath Samaria committed half of thy sins; but thou hast multiplied thine abominations more than they, and hast justified thy sisters in all thine abominations which thou hast done.
L16 16 Ez 16:51  51 Neither hath Samaria <08111> committed <02398> (08804) half <02677> of thy sins <02403>; but thou hast multiplied <07235> (08686) thine abominations <08441> more than they <02007>, and hast justified <06663> (08762) thy sisters <0269> in all thine abominations <08441> which thou hast done <06213> (08804).
L01 1 Ez 16:52   Ez 16:52  52 Ty również, co hast oceniać <06419> (08765) siostry twoje <0269>, niedźwiedź <05375> (08798) twoją wstyd <03639> dla twoich grzechów <02403>, które ty popełnił bardziej obrzydliwy <08581> (08689) niż <02004>: są one bardziej sprawiedliwy <06663> (08799) niż ty: tak, być ty przeklęty <0954> (08798) również, a niedźwiedź <05375> (08798) wstyd twój <03639>, w żeś uzasadnione <06663> (08763) siostry twoje <0269>.