Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ez38-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ez 38:1 Ez 38 Ez 38:1  1 I stało się słowo <01697> Pana <03068> przyszedł do mnie, mówiąc <0559> (08800)                                                                                                    
L02 2 Ez 38:1 Pan skierował do mnie te słowa:
L03 3 Ez 38:1 וַיְהִ֥י דְבַר־ יְהוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר׃
L04 4 Ez 38:1 וַ/יְהִ֥י דְבַר־ יְהוָ֖ה אֵלַ֥/י לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Ez 38:1 waj•<Hi> de•war- <jah>•we 'e•<Lai> le•<Mor>.
L06 6 Ez 38:1 H1961H1961 H1697H1697 H3068H3068 H0413H0413 H0559H0559
L07 7 Ez 38:1 become act Jehovah about answer
L08 8 Ez 38:1 zostać działać Jahwe o odpowiedź
L09 9 Ez 38:1 came And the word of the LORD to me came unto me saying
L10 10 Ez 38:1 przyszedł I słowo Pana do mnie przyszedł do mnie mówiąc:
L11 11 Ez 38:1 vay·Hi de·var- Yah·weh 'e·Lai le·Mor.
L12 12 Ez 38:1 wa je hi de war - jhwh(a do naj) e laj le mor
L13 13 Ez 38:1 wayühî dübar-yhwh(´ädönäy) ´ëlay lë´mör
L14 14 Ez 38:1 3263/3546 1351/1428 5738/6220 5116/5500 4946/5298
L15 15 Ez 38:1 And the word of the LORD came unto me, saying,
L16 16 Ez 38:1  1 And the word <01697> of the LORD <03068> came unto me, saying <0559> (08800),
L01 1 Ez 38:2   Ez 38:2  2 Son <01121> człowieka <0120>, zestaw <07760> (08798) twoja twarz <06440> przed Goga <01463> ziemia <0776> Magog <04031>, szef <07218> prince <05387> z Meszek <04902> i Tubal <08422>, a prorokować <05012> (08734) przeciw niemu,                                                                                        
L02 2 Ez 38:2 Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu,
L03 3 Ez 38:2 בֶּן־ אָדָ֗ם שִׂ֤ים פָּנֶ֙יךָ֙ אֶל־ גּוֹג֙ אֶ֣רֶץ הַמָּג֔וֹג נְשִׂ֕יא רֹ֖אשׁ מֶ֣שֶׁךְ וְתֻבָ֑ל וְהִנָּבֵ֖א עָלָֽיו׃
L04 4 Ez 38:2 בֶּן־ אָדָ֗ם שִׂ֤ים פָּנֶ֙י/ךָ֙ אֶל־ גּוֹג֙ אֶ֣רֶץ הַ/מָּג֔וֹג נְשִׂ֕יא רֹ֖אשׁ מֶ֣שֶׁךְ וְ/תֻבָ֑ל וְ/הִנָּבֵ֖א עָלָֽי/ו׃
L05 5 Ez 38:2 ben- 'a•<Dam>, sim pa•<Ne>•cha el- gojG '<E>•rec ham•ma•<Gog>, ne•<Si> rosz <Me>•szech we•tu•<wal>; we•hin•na•<we> 'a•<Law>.
L06 6 Ez 38:2 H1121H1121 H0120H0120 H7760H7760 H6440H6440 H0413H0413 H1463H1463 H0776H0776 H4031H4031 H5387H5387 H7218H7218 H4902H4902 H8422H8422 H5012H5012 H5921H5921
L07 7 Ez 38:2 afflicted person appoint accept about Gog common Magog captain band Mesech answer prophesy above
L08 8 Ez 38:2 dotknięty osoba powołać przyjąć o Goga wspólny Magog kapitan pasmo Mesech odpowiedź prorokować powyżej
L09 9 Ez 38:2 Son of man set thy face toward against Gog the land of Magog prince the chief of Meshech and Tubal and prophesy against
L10 10 Ez 38:2 Syn człowieka zestaw twoja twarz ku przed Goga ziemia z Magog książę szef kraju Meszek i Tubal i prorokować przed
L11 11 Ez 38:2 ben- 'a·Dam, sim pa·Nei·cha el- goyG 'E·retz ham·ma·Gog, ne·Si rosh Me·shech ve·tu·Val; ve·hin·na·Ve 'a·Lav.
L12 12 Ez 38:2 Ben - a dam sim Pa ne cha el - Gog e rec ham ma gog ne si rosz me szech we tu wal we hin na we a law
L13 13 Ez 38:2 Ben-´ädäm Sîm Pänʺkä ´el-Gôg ´eºrec hammägôg nüSî´ rö´š meºšek wütùbäl wühinnäbë´ `äläyw
L14 14 Ez 38:2 4782/4921 507/552 527/581 1962/2127 5117/5500 2/10 2302/2502 3/4 111/134 560/598 7/9 6/8 101/114 5242/5759
L15 15 Ez 38:2 Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him,
L16 16 Ez 38:2  2 Son <01121> of man <0120>, set <07760> (08798) thy face <06440> against Gog <01463>, the land <0776> of Magog <04031>, the chief <07218> prince <05387> of Meshech <04902> and Tubal <08422>, and prophesy <05012> (08734) against him,
L01 1 Ez 38:3   Ez 38:3  3 I powiedz <0559> (08804) Tak mówi <0559> (08804) Pan <0136> GOD <03069>: Oto jestem przeciw tobie, Gogu <01463>, szef <07218> prince <05387> kraju Meszek <04902> i Tubal <08422>:                                                                                            
L02 2 Ez 38:3 i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal.
L03 3 Ez 38:3 וְאָ֣מַרְתָּ֔ כֹּ֥ה אָמַ֖ר אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה הִנְנִ֤י אֵלֶ֙יךָ֙ גּ֔וֹג נְשִׂ֕יא רֹ֖אשׁ מֶ֥שֶׁךְ וְתֻבָֽל׃
L04 4 Ez 38:3 וְ/אָ֣מַרְתָּ֔ כֹּ֥ה אָמַ֖ר אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֑ה הִנְ/נִ֤י אֵלֶ֙י/ךָ֙ גּ֔וֹג נְשִׂ֕יא רֹ֖אשׁ מֶ֥שֶׁךְ וְ/תֻבָֽל׃
L05 5 Ez 38:3 we•'<A>•mar•ta, ko 'a•<Mar> 'a•do•<Nai> <jah>•we; hin•<Ni> 'e•<Le>•cha <Gog>, ne•<Si> rosz <Me>•szech we•tu•<wal>.
L06 6 Ez 38:3 H0559H0559 H3541H3541 H0559H0559 H0136H0136 H3069H3069 H2005H2005 H0413H0413 H1463H1463 H5387H5387 H7218H7218 H4902H4902 H8422H8422
L07 7 Ez 38:3 answer such answer my Lord God behold about Gog captain band Mesech answer
L08 8 Ez 38:3 odpowiedź taki odpowiedź Panie mój Bóg ujrzeć o Goga kapitan pasmo Mesech odpowiedź
L09 9 Ez 38:3 And say Thus Thus saith the Lord GOD behold I am against Behold I [am] against thee O Gog prince the chief of Meshech and Tubal
L10 10 Ez 38:3 I powiedzieć, Tak więc Tak mówi Pan BÓG ujrzeć Jestem przeciw Oto ja [am] przeciw tobie Gogu książę szef kraju Meszek i Tubal
L11 11 Ez 38:3 ve·'A·mar·ta, koh 'a·Mar 'a·do·Nai Yah·weh; hin·Ni 'e·Lei·cha Gog, ne·Si rosh Me·shech ve·tu·Val.
L12 12 Ez 38:3 we a mar Ta Ko a mar a do naj jhwh(e lo him) hin ni e le cha Gog ne si rosz me szech we tu wal
L13 13 Ez 38:3 wü´äºmarTä ´ämar ´ádönäy yhwh(´élöhîm) hinnî ´ëlʺkä Gôg nüSî´ rö´š meºšek wütùbäl
L14 14 Ez 38:3 4947/5298 512/576 4948/5298 371/448 511/608 297/317 5118/5500 3/10 112/134 561/598 8/9 7/8
L15 15 Ez 38:3 And say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I [am] against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:
L16 16 Ez 38:3  3 And say <0559> (08804), Thus saith <0559> (08804) the Lord <0136> GOD <03069>; Behold, I am against thee, O Gog <01463>, the chief <07218> prince <05387> of Meshech <04902> and Tubal <08422>:
L01 1 Ez 38:4   Ez 38:4  4 I będę cię z powrotem włączyć <07725> (08790) i umieścić <05414> (08804) haki <02397> w paszczy twoich <03895>, a ja do ciebie dalej <03318> (08689), a wszystkie twoje wojsko <02428> konie <05483> oraz jeźdźcy <06571>, wszystkie z nich ubrany <03847> (08803) z różnego rodzaju <04358> zbroi, nawet wielki <07227> Firma <06951> z tarcz <06793> i tarcze <04043>, wszystkie z nich obsługa <08610> (08802) miecze <02719>:                                                                        
L02 2 Ez 38:4 Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze.
L03 3 Ez 38:4 וְשׁ֣וֹבַבְתִּ֔יךָ וְנָתַתִּ֥י חַחִ֖ים בִּלְחָיֶ֑יךָ וְהוֹצֵאתִי֩ אוֹתְךָ֨ וְאֶת־ כָּל־ חֵילֶ֜ךָ סוּסִ֣ים וּפָרָשִׁ֗ים לְבֻשֵׁ֤י מִכְלוֹל֙ כֻּלָּ֔ם קָהָ֥ל רָב֙ צִנָּ֣ה וּמָגֵ֔ן תֹּפְשֵׂ֥י חֲרָב֖וֹת כֻּלָּֽם׃
L04 4 Ez 38:4 וְ/שׁ֣וֹבַבְתִּ֔י/ךָ וְ/נָתַתִּ֥י חַחִ֖ים בִּ/לְחָיֶ֑י/ךָ וְ/הוֹצֵאתִי֩ אוֹתְ/ךָ֨ וְ/אֶת־ כָּל־ חֵילֶ֜/ךָ סוּסִ֣ים וּ/פָרָשִׁ֗ים לְבֻשֵׁ֤י מִכְלוֹל֙ כֻּלָּ֔/ם קָהָ֥ל רָב֙ צִנָּ֣ה וּ/מָגֵ֔ן תֹּפְשֵׂ֥י חֲרָב֖וֹת כֻּלָּֽ/ם׃
L05 5 Ez 38:4 we•<szoaw><Ti>•cha, we•na•tat•<Ti> cha•<Chim> bil•cha•<je>•cha; we•ho•ce•<Ti> 'ot•<Cha> we•'<Et> kol- che•<Le>•cha su•<Sim> u•fa•ra•<szim>, le•wu•<sze> mich•lOl kul•<Lam>, ka•<Hal> raw cin•<Na> u•ma•<Gen>, to•fe•<Se> cha•ra•<wot> kul•<Lam>.
L06 6 Ez 38:4 H7725H7725 H5414H5414 H2397H2397 H3895H3895 H3318H3318 H0853H0853 H0853H0853 H3605H3605 H2428H2428 H5483H5483 H6571H6571 H3847H3847 H4358H4358 H3605H3605 H6951H6951 H7227H7227 H6793H6793 H4043H4043 H8610H8610 H2719H2719 H3605H3605
L07 7 Ez 38:4 break add bracelet cheek  after all manner able crane horseman apparel most gorgeously all manner assembly in abundance buckler armed catch dagger all manner
L08 8 Ez 38:4 złamać dodać bransoletka policzek po wszelkiego rodzaju w stanie dźwig jeździec strój najbardziej wspaniale wszelkiego rodzaju montaż w obfitości puklerz uzbrojony złapać sztylet wszelkiego rodzaju
L09 9 Ez 38:4 And I will turn thee back and put hooks into thy jaws and I will bring thee forth and all and all thine army horses and horsemen all of them clothed with all sorts all company [of armour even] a great [with] bucklers and shields all of them handling swords all
L10 10 Ez 38:4 I będę cię z powrotem włączyć i umieścić haki w twoich szczęk i przywiodę cię dalej i wszystko i wszystkie twoje wojsko konie i jeźdźców wszystkie z nich ubrany z wszelkiego rodzaju wszystko spółka [Zbroi jeszcze] wielki [Z] tarcz i tarcze wszyscy obsługi miecze wszystko
L11 11 Ez 38:4 ve·Shoav·Ti·cha, ve·na·tat·Ti cha·Chim bil·cha·Yei·cha; ve·ho·tze·Ti 'ot·Cha ve·'Et kol- chei·Le·cha su·Sim u·fa·ra·Shim, le·vu·Shei mich·lOl kul·Lam, ka·Hal rav tzin·Nah u·ma·Gen, to·fe·Sei cha·ra·Vot kul·Lam.
L12 12 Ez 38:4 we szo waw Ti cha we na taT Ti Ha Him Bil Ha je cha we ho ce ti ot cha we et - Kol - He le cha su sim u fa ra szim le wu sze mich lol Kul lam qa hal raw cin na u ma gen Tof se Ha ra wot Kul lam
L13 13 Ez 38:4 wüšôºbabTîºkä wünätaTTî HaHîm BilHäyʺkä wühôcë´tî ´ôtkä wü´et-Kol-Hêleºkä sûsîm ûpäräšîm lübùšê miklôl Kulläm qähäl räb cinnâ ûmägën TöpSê Háräbôt Kulläm
L14 14 Ez 38:4 934/1041 1924/2007 6/6 19/21 982/1060 10544/11047 10545/11047 5122/5415 208/224 109/137 51/57 97/109 2/2 5123/5415 118/123 390/462 20/22 59/63 63/65 381/412 5124/5415
L15 15 Ez 38:4 And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts [of armour, even] a great company [with] bucklers and shields, all of them handling swords:
L16 16 Ez 38:4  4 And I will turn thee back <07725> (08790), and put <05414> (08804) hooks <02397> into thy jaws <03895>, and I will bring thee forth <03318> (08689), and all thine army <02428>, horses <05483> and horsemen <06571>, all of them clothed <03847> (08803) with all sorts <04358> of armour, even a great <07227> company <06951> with bucklers <06793> and shields <04043>, all of them handling <08610> (08802) swords <02719>:
L01 1 Ez 38:5   Ez 38:5  5 Persia <06539>, Etiopia <03568>, a Libia <06316> z nimi, wszystkie z nich z tarczą <04043> i kask <03553>:                                                                                                  
L02 2 Ez 38:5 Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm.
L03 3 Ez 38:5 פָּרַ֛ס כּ֥וּשׁ וּפ֖וּט אִתָּ֑ם כֻּלָּ֖ם מָגֵ֥ן וְכוֹבָֽע׃
L04 4 Ez 38:5 פָּרַ֛ס כּ֥וּשׁ וּ/פ֖וּט אִתָּ֑/ם כֻּלָּ֖/ם מָגֵ֥ן וְ/כוֹבָֽע׃
L05 5 Ez 38:5 pa•<Ras> kusz u•<Fut> 'it•<Tam>; kul•<Lam> ma•<Gen> we•cho•<wa>'.
L06 6 Ez 38:5 H6539H6539 H3568H3568 H6316H6316 H0854H0854 H3605H3605 H4043H4043 H3553H3553
L07 7 Ez 38:5 Persia Chush Phut against all manner armed helmet
L08 8 Ez 38:5 Persia Chush Phut przed wszelkiego rodzaju uzbrojony kask
L09 9 Ez 38:5 Persia Ethiopia and Libya for all with them all of them with shield and helmet
L10 10 Ez 38:5 Persia Etiopia i Libii dla wszystko z nich wszystkich z nich z tarczą i kask
L11 11 Ez 38:5 pa·Ras kush u·Fut 'it·Tam; kul·Lam ma·Gen ve·cho·Va'.
L12 12 Ez 38:5 Pa ras Kusz u fut iT Tam Kul lam ma gen we cho wa
L13 13 Ez 38:5 Päras Kûš ûpû† ´iTTäm Kulläm mägën wükôbä`
L14 14 Ez 38:5 22/28 28/30 6/7 775/808 5125/5415 60/63 6/6
L15 15 Ez 38:5 Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet:
L16 16 Ez 38:5  5 Persia <06539>, Ethiopia <03568>, and Libya <06316> with them; all of them with shield <04043> and helmet <03553>:
L01 1 Ez 38:6   Ez 38:6  6 Gomer <01586>, a wszystkie jego zespoły <0102>; dom <01004> z Togarma <08425> z północy <06828> czwarte <03411>, a wszystkie jego zespoły <0102>: i wiele <07227> ludzie < 05971> z tobą.                                                                                            
L02 2 Ez 38:6 Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą.
L03 3 Ez 38:6 גֹּ֚מֶר וְכָל־ אֲגַפֶּ֔יהָ בֵּ֚ית תּֽוֹגַרְמָ֔ה יַרְכְּתֵ֥י צָפ֖וֹן וְאֶת־ כָּל־ אֲגַפָּ֑יו עַמִּ֥ים רַבִּ֖ים אִתָּֽךְ׃
L04 4 Ez 38:6 גֹּ֚מֶר וְ/כָל־ אֲגַפֶּ֔י/הָ בֵּ֚ית תּֽוֹגַרְמָ֔ה יַרְכְּתֵ֥י צָפ֖וֹן וְ/אֶת־ כָּל־ אֲגַפָּ֑י/ו עַמִּ֥ים רַבִּ֖ים אִתָּֽ/ךְ׃
L05 5 Ez 38:6 <Go>•mer we•chol 'a•gap•<Pe>•ha, bet to•gar•<Ma>, jar•ke•<Te> ca•<Fon> we•'<Et> kol- 'a•gap•<Paw>; 'am•<Mim> rab•<Bim> 'it•<Tach>.
L06 6 Ez 38:6 H1586H1586 H3605H3605 H0102H0102 H1004H1004 H8425H8425 H3411H3411 H6828H6828 H0853H0853 H3605H3605 H0102H0102 H5971H5971 H7227H7227 H0854H0854
L07 7 Ez 38:6 Gomer all manner bands court heaviness border northern all manner bands folk in abundance against
L08 8 Ez 38:6 Gomer wszelkiego rodzaju zespoły sąd ciężkość granica północny wszelkiego rodzaju zespoły ludowy w obfitości przed
L09 9 Ez 38:6 Gomer all and all his bands the house of Togarmah quarters of the north all and all his bands people [and] many for
L10 10 Ez 38:6 Gomer wszystko i wszystkie jego zespoły dom z Togarma czwarte z północy wszystko i wszystkie jego zespoły ludzie [I] wiele dla
L11 11 Ez 38:6 Go·mer ve·chol 'a·gap·Pei·ha, beit to·gar·Mah, yar·ke·Tei tza·Fon ve·'Et kol- 'a·gap·Pav; 'am·Mim rab·Bim 'it·Tach.
L12 12 Ez 38:6 Go mer we chol - a gaP Pe ha Bet To gar ma jar Ke te ca fon we et - Kol - a gaP Paw am mim raB Bim iT Tach
L13 13 Ez 38:6 Göºmer wükol-´ágaPPʺhä Bêt Tô|garmâ yarKütê cäpôn wü´et-Kol-´ágaPPäyw `ammîm raBBîm ´iTTäk
L14 14 Ez 38:6 5/6 5126/5415 3/7 1857/2052 4/4 22/26 103/153 10546/11047 5127/5415 4/7 1720/1866 391/462 776/808
L15 15 Ez 38:6 Gomer, and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands: [and] many people with thee.
L16 16 Ez 38:6  6 Gomer <01586>, and all his bands <0102>; the house <01004> of Togarmah <08425> of the north <06828> quarters <03411>, and all his bands <0102>: and many <07227> people <05971> with thee.
L01 1 Ez 38:7   Ez 38:7  7 Bądź przygotowany <03559> (08734) i przygotować <03559> (08685) dla siebie samego, ty i cały twój firma <06951>, które są montowane <06950> (08737) do ciebie i bądź straż <04929 > im.                                                                                            
L02 2 Ez 38:7 Zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które wokół ciebie się zebrały, będziecie na moje usługi.
L03 3 Ez 38:7 הִכֹּן֙ וְהָכֵ֣ן לְךָ֔ אַתָּ֕ה וְכָל־ קְהָלֶ֖ךָ הַנִּקְהָלִ֣ים עָלֶ֑יךָ וְהָיִ֥יתָ לָהֶ֖ם לְמִשְׁמָֽר׃
L04 4 Ez 38:7 הִכֹּן֙ וְ/הָכֵ֣ן לְ/ךָ֔ אַתָּ֕ה וְ/כָל־ קְהָלֶ֖/ךָ הַ/נִּקְהָלִ֣ים עָלֶ֑י/ךָ וְ/הָיִ֥יתָ לָ/הֶ֖ם לְ/מִשְׁמָֽר׃
L05 5 Ez 38:7 hik•<Kon> we•ha•<Chen> le•<Cha>, 'at•<Ta> we•chol ke•ha•<Le>•cha han•nik•ha•<Lim> 'a•<Le>•cha; we•ha•<ji>•ta la•<Hem> le•misz•<Mar>.
L06 6 Ez 38:7 H3559H3559 H3559H3559 H0000 H0859H0859 H3605H3605 H6951H6951 H6950H6950 H5921H5921 H1961H1961 H0000 H4929H4929
L07 7 Ez 38:7 certain certain you all manner assembly assemble  above become diligence
L08 8 Ez 38:7 pewny pewny ty wszelkiego rodzaju montaż montować powyżej zostać pracowitość
L09 9 Ez 38:7 Be thou prepared and prepare you and all for thyself thou and all thy company that are assembled about become unto thee and be thou a guard
L10 10 Ez 38:7 Bądź przygotowany i przygotować ty i wszystko dla siebie samego ty i twoja firma wszystko które są montowane o zostać do ciebie i bądź strażnik
L11 11 Ez 38:7 hik·Kon ve·ha·Chen le·Cha, 'at·Tah ve·chol ke·ha·Le·cha han·nik·ha·Lim 'a·Lei·cha; ve·ha·Yi·ta la·Hem le·mish·Mar.
L12 12 Ez 38:7 hiK Kon we ha chen le cha aT Ta we chol - qe ha le cha han niq ha lim a le cha we ha ji ta la hem le misz mar
L13 13 Ez 38:7 hiKKön wühäkën lükä ´aTTâ wükol-qühäleºkä hanniqhälîm `älʺkä wühäyîºtä lähem lümišmär
L14 14 Ez 38:7 206/216 207/216 6045/6522 1010/1080 5128/5415 119/123 37/38 5243/5759 3264/3546 6046/6522 22/22
L15 15 Ez 38:7 Be thou prepared, and prepare for thyself, thou, and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them.
L16 16 Ez 38:7  7 Be thou prepared <03559> (08734), and prepare <03559> (08685) for thyself, thou, and all thy company <06951> that are assembled <06950> (08737) unto thee, and be thou a guard <04929> unto them.
L01 1 Ez 38:8   Ez 38:8  8 Po wielu <07227> dni <03117> ty będziesz odwiedzane <06485> (08735) w drugim <0319> roku <08141> będziesz się <0935> (08799) do ziemi <0776>, które są przenoszone z powrotem <07725> (08796) z mieczem <02719> i są zbierane <06908> (08794) obecnie wielu <07227> ludzie <05971>, przed górami <02022> Izraela <03478>, które były zawsze < 08548> Odpady <02723>: ale jest wyprowadzeni <03318> (08717) z narodami <05971> i będą mieszkać <03427> (08804) bezpiecznie <0983> wszystkich z nich.                                                                  
L02 2 Ez 38:8 Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie.
L03 3 Ez 38:8 מִיָּמִ֣ים רַבִּים֮ תִּפָּקֵד֒ בְּאַחֲרִ֨ית הַשָּׁנִ֜ים תָּב֣וֹא ׀ אֶל־ אֶ֣רֶץ ׀ מְשׁוֹבֶ֣בֶת מֵחֶ֗רֶב מְקֻבֶּ֙צֶת֙ מֵעַמִּ֣ים רַבִּ֔ים עַ֚ל הָרֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁר־ הָי֥וּ לְחָרְבָּ֖ה תָּמִ֑יד וְהִיא֙ מֵעַמִּ֣ים הוּצָ֔אָה וְיָשְׁב֥וּ לָבֶ֖טַח כֻּלָּֽם׃
L04 4 Ez 38:8 מִ/יָּמִ֣ים רַבִּים֮ תִּפָּקֵד֒ בְּ/אַחֲרִ֨ית הַ/שָּׁנִ֜ים תָּב֣וֹא ׀ אֶל־ אֶ֣רֶץ ׀ מְשׁוֹבֶ֣בֶת מֵ/חֶ֗רֶב מְקֻבֶּ֙צֶת֙ מֵ/עַמִּ֣ים רַבִּ֔ים עַ֚ל הָרֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁר־ הָי֥וּ לְ/חָרְבָּ֖ה תָּמִ֑יד וְ/הִיא֙ מֵ/עַמִּ֣ים הוּצָ֔אָה וְ/יָשְׁב֥וּ לָ/בֶ֖טַח כֻּלָּֽ/ם׃
L05 5 Ez 38:8 mi•ja•<Mim> rab•<Bim> tip•pa•<Ked> be•'a•cha•<Rit> hasz•sza•<Nim> ta•<wo> el- '<E>•rec me•szo•<we>•wet me•<Che>•rew, me•kub•<Be>•cet me•'am•<Mim> rab•<Bim>, 'al ha•<Re> jis•ra•'<El>, a•<szer>- ha•<ju> le•cha•re•<Ba> ta•<Mid>; we•<Hi> me•'am•<Mim> hu•<ca>•'a, we•ja•sze•<wu> la•<we>•tach kul•<Lam>.
L06 6 Ez 38:8 H3117H3117 H7227H7227 H6485H6485 H0319H0319 H8141H8141 H0935H0935 H0413H0413 H0776H0776 H7725H7725 H2719H2719 H6908H6908 H5971H5971 H7227H7227 H5921H5921 H2022H2022 H3478H3478 H0834H0834 H1961H1961 H2723H2723 H8548H8548 H1931H1931 H5971H5971 H3318H3318 H3427H3427 H0983H0983 H3605H3605
L07 7 Ez 38:8 age in abundance appoint end time whole age abide about common break dagger assemble  folk in abundance above hill  Israel after become desolation alway he folk after abide assurance all manner
L08 8 Ez 38:8 wiek w obfitości powołać czas zakończenia Cały wiek przestrzegać o wspólny złamać sztylet montować ludowy w obfitości powyżej wzgórze Izrael po zostać spustoszenie sprecyzowane on ludowy po przestrzegać zapewnienie wszelkiego rodzaju
L09 9 Ez 38:8 days After many thou shalt be visited in the latter years thou shalt come into into the land [that is] brought back from the sword [and is] gathered people out of many unto against the mountains of Israel which had been waste which have been always he out of the nations but it is brought forth and they shall dwell safely all
L10 10 Ez 38:8 dni Po wielu Będziesz być wizytowane w tym ostatnim roku przyjdzie ci w do ziemi [Który] sprowadzeni z mieczem [I] zebrali ludzie z wielu do przed górach Izraela który był marnować które były zawsze on z narodów ale jest wyprowadzeni i będą mieszkać bezpiecznie wszystko
L11 11 Ez 38:8 mi·ya·Mim rab·Bim tip·pa·Ked be·'a·cha·Rit hash·sha·Nim ta·Vo el- 'E·retz me·sho·Ve·vet me·Che·rev, me·kub·Be·tzet me·'am·Mim rab·Bim, 'al ha·Rei Yis·ra·'El, a·Sher- ha·Yu le·cha·re·Bah ta·Mid; ve·Hi me·'am·Mim hu·Tza·'ah, ve·ya·she·Vu la·Ve·tach kul·Lam.
L12 12 Ez 38:8 mij ja mim raB Bim TiP Pa qed Be a Ha rit hasz sza nim Ta wo el - e rec me szo we wet me He rew me quB Be cet me am mim raB Bim al ha re jis ra el a szer - ha ju le Hor Ba Ta mid we hi me am mim hu ca a we jasz wu la we taH Kul lam
L13 13 Ez 38:8 miyyämîm raBBîm TiPPäqëd Bü´aHárît haššänîm Täbô´ ´el-´eºrec müšôbeºbet mëHeºreb müquBBeºcet më`ammîm raBBîm `al härê yiSrä´ël ´ášer-häyû lüHorBâ Tämîd wühî´ më`ammîm hûc亴â wüyäšbû läbeº†aH Kulläm
L14 14 Ez 38:8 2064/2302 392/462 283/301 50/61 832/873 2346/2550 5119/5500 2303/2502 935/1041 382/412 105/127 1721/1866 393/462 5244/5759 485/546 2346/2505 5208/5499 3265/3546 39/42 92/104 1719/1867 1722/1866 983/1060 990/1071 34/42 5129/5415
L15 15 Ez 38:8 After many days thou shalt be visited: in the latter years thou shalt come into the land [that is] brought back from the sword, [and is] gathered out of many people, against the mountains of Israel, which have been always waste: but it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely all of them.
L16 16 Ez 38:8  8 After many <07227> days <03117> thou shalt be visited <06485> (08735): in the latter <0319> years <08141> thou shalt come <0935> (08799) into the land <0776> that is brought back <07725> (08796) from the sword <02719>, and is gathered <06908> (08794) out of many <07227> people <05971>, against the mountains <02022> of Israel <03478>, which have been always <08548> waste <02723>: but it is brought forth <03318> (08717) out of the nations <05971>, and they shall dwell <03427> (08804) safely <0983> all of them.
L01 1 Ez 38:9   Ez 38:9  9 Nie będziesz wznosić <05927> (08804) i pochodzą <0935> (08799) jak burza <07722>, ty będziesz jak chmura <06051> na pokrycie <03680> (08763) land <0776>, ty, i wszystkie twoje zespoły <0102>, a wiele <07227> ludzie <05971> z tobą.                                                                                        
L02 2 Ez 38:9 Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą.
L03 3 Ez 38:9 וְעָלִ֙יתָ֙ כַּשֹּׁאָ֣ה תָב֔וֹא כֶּעָנָ֛ן לְכַסּ֥וֹת הָאָ֖רֶץ תִּֽהְיֶ֑ה אַתָּה֙ וְכָל־ אֲגַפֶּ֔יךָ וְעַמִּ֥ים רַבִּ֖ים אוֹתָֽךְ׃ ס
L04 4 Ez 38:9 וְ/עָלִ֙יתָ֙ כַּ/שֹּׁאָ֣ה תָב֔וֹא כֶּ/עָנָ֛ן לְ/כַסּ֥וֹת הָ/אָ֖רֶץ תִּֽהְיֶ֑ה אַתָּה֙ וְ/כָל־ אֲגַפֶּ֔י/ךָ וְ/עַמִּ֥ים רַבִּ֖ים אוֹתָֽ/ךְ׃ ס
L05 5 Ez 38:9 we•'a•<Li>•ta kasz•szo•'<A ta•<wo>, ke•'a•<Nan> le•chas•<Sot> ha•'<A>•rec tih•<je>; 'at•<Ta> we•chol 'a•gap•<Pe>•cha, we•'am•<Mim> rab•<Bim> o•<Tach>. sa•<Mek>
L06 6 Ez 38:9 H5927H5927 H7722H7722 H0935H0935 H6051H6051 H3680H3680 H0776H0776 H1961H1961 H0859H0859 H3605H3605 H0102H0102 H5971H5971 H7227H7227 H0854H0854
L07 7 Ez 38:9 arise  desolate abide cloud clad self common become you all manner bands folk in abundance against
L08 8 Ez 38:9 powstać opuszczony przestrzegać chmura platerowane siebie wspólny zostać ty wszelkiego rodzaju zespoły ludowy w obfitości przed
L09 9 Ez 38:9 Thou shalt ascend like a storm and come thou shalt be like a cloud to cover the land become you and all thou and all thy bands people and many for
L10 10 Ez 38:9 Nie będziesz wznosić jak burza i pochodzą Będziesz mieć jak chmura na pokrycie ziemia zostać ty i wszystko ty i wszyscy twoi zespoły ludzie i wiele dla
L11 11 Ez 38:9 ve·'a·Li·ta kash·sho·'Ah ta·Vo, ke·'a·Nan le·chas·Sot ha·'A·retz tih·Yeh; 'at·Tah ve·chol 'a·gap·Pei·cha, ve·'am·Mim rab·Bim o·Tach. sa·Mek
L12 12 Ez 38:9 we a li ta Kasz szo a ta wo Ke a nan le chas sot ha a rec Tih je aT Ta we chol - a gaP Pe cha we am mim raB Bim o tach s
L13 13 Ez 38:9 wü`älîºtä Kaššö´â täbô´ Ke`änän lükassôt hä´äºrec Ti|hyè ´aTTâ wükol-´ágaPPʺkä wü`ammîm raBBîm ´ôtäk s
L14 14 Ez 38:9 821/883 11/12 2347/2550 81/87 138/151 2304/2502 3266/3546 1011/1080 5130/5415 5/7 1723/1866 394/462 777/808
L15 15 Ez 38:9 Thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy bands, and many people with thee.
L16 16 Ez 38:9  9 Thou shalt ascend <05927> (08804) and come <0935> (08799) like a storm <07722>, thou shalt be like a cloud <06051> to cover <03680> (08763) the land <0776>, thou, and all thy bands <0102>, and many <07227> people <05971> with thee.
L01 1 Ez 38:10   Ez 38:10  10 Tak mówi <0559> (08804) Pan <0136> GOD <03069>, ona również się stać, że w tym samym czasie <03117> shall rzeczy <01697> przyjść <05927> (08799) do twego umysłu < 03824>, a ty myślisz <02803> (08804) zło <07451> myśli <04284>:                                                                                        
L02 2 Ez 38:10 Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł.
L03 3 Ez 38:10 כֹּ֥ה אָמַ֖ר אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה וְהָיָ֣ה ׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יַעֲל֤וּ דְבָרִים֙ עַל־ לְבָבֶ֔ךָ וְחָשַׁבְתָּ֖ מַחֲשֶׁ֥בֶת רָעָֽה׃
L04 4 Ez 38:10 כֹּ֥ה אָמַ֖ר אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֑ה וְ/הָיָ֣ה ׀ בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֗וּא יַעֲל֤וּ דְבָרִים֙ עַל־ לְבָבֶ֔/ךָ וְ/חָשַׁבְתָּ֖ מַחֲשֶׁ֥בֶת רָעָֽה׃
L05 5 Ez 38:10 ko 'a•<Mar> 'a•do•<Nai> <jah>•we; we•ha•<ja> bai•<jom> ha•<Hu>, ja•'a•<Lu> de•wa•<Rim> al- le•wa•<we>•cha, we•cha•szaw•<Ta> ma•cha•<sze>•wet ra•'<Ah>.
L06 6 Ez 38:10 H3541H3541 H0559H0559 H0136H0136 H3068H3068 H1961H1961 H3117H3117 H1931H1931 H5927H5927 H1697H1697 H5921H5921 H3824H3824 H2803H2803 H4284H4284 H7451H7451
L07 7 Ez 38:10 such answer my Lord Jehovah become age he arise  act above heart account  cunning  adversity
L08 8 Ez 38:10 taki odpowiedź Panie mój Jahwe zostać wiek on powstać działać powyżej serce konto przebiegłość przeciwność losu
L09 9 Ez 38:10 Thus Thus saith the Lord GOD will come It shall also come to pass [that] at the same time he come shall things into into thy mind and thou shalt think thought an evil
L10 10 Ez 38:10 Tak więc Tak mówi Pan BÓG przyjdzie Należy również się stać [że] w tym samym czasie on przyjść będą rzeczy w do twego umysłu i będziesz myśleć myśl zło
L11 11 Ez 38:10 koh 'a·Mar 'a·do·Nai Yah·weh; ve·ha·Yah bai·Yom ha·Hu, ya·'a·Lu de·va·Rim al- le·va·Ve·cha, ve·cha·shav·Ta ma·cha·She·vet ra·'Ah.
L12 12 Ez 38:10 Ko a mar a do naj jhwh(e lo him) we ha ja Baj jom ha hu ja a lu de wa rim al - le wa we cha we Ha szaw Ta ma Ha sze wet ra a
L13 13 Ez 38:10 ´ämar ´ádönäy yhwh(´élöhîm) wühäyâ Bayyôm hahû´ ya`álû dübärîm `al-lübäbeºkä wüHäšabTä maHášeºbet rä`â
L14 14 Ez 38:10 513/576 4949/5298 372/448 5739/6220 3267/3546 2065/2302 1720/1867 822/883 1352/1428 5245/5759 233/252 111/124 53/56 616/665
L15 15 Ez 38:10 Thus saith the Lord GOD; It shall also come to pass, [that] at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought:
L16 16 Ez 38:10  10 Thus saith <0559> (08804) the Lord <0136> GOD <03069>; It shall also come to pass, that at the same time <03117> shall things <01697> come <05927> (08799) into thy mind <03824>, and thou shalt think <02803> (08804) an evil <07451> thought <04284>:
L01 1 Ez 38:11   Ez 38:11  11 I rzeczesz <0559> (08804), Pójdę <05927> (08799) do ziemi <0776> z unwalled wsi; <06519>; pójdę <0935> (08799) do nich, że są Reszta <08252> (08802), którzy mieszkają <03427> (08802) bezpiecznie <0983>, wszystkie z nich mieszka <03427> (08802) bez ścian <02346>, a nie ma ani barów <01280> ani bramy <01817>                                                                                
L02 2 Ez 38:11 Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym - gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram -
L03 3 Ez 38:11 וְאָמַרְתָּ֗ אֶֽעֱלֶה֙ עַל־ אֶ֣רֶץ פְּרָז֔וֹת אָבוֹא֙ הַשֹּׁ֣קְטִ֔ים יֹשְׁבֵ֖י לָבֶ֑טַח כֻּלָּ֗ם יֹֽשְׁבִים֙ בְּאֵ֣ין חוֹמָ֔ה וּבְרִ֥יחַ וּדְלָתַ֖יִם אֵ֥ין לָהֶֽם׃
L04 4 Ez 38:11 וְ/אָמַרְתָּ֗ אֶֽעֱלֶה֙ עַל־ אֶ֣רֶץ פְּרָז֔וֹת אָבוֹא֙ הַ/שֹּׁ֣קְטִ֔ים יֹשְׁבֵ֖י לָ/בֶ֑טַח כֻּלָּ֗/ם יֹֽשְׁבִים֙ בְּ/אֵ֣ין חוֹמָ֔ה וּ/בְרִ֥יחַ וּ/דְלָתַ֖יִם אֵ֥ין לָ/הֶֽם׃
L05 5 Ez 38:11 we•'a•mar•<Ta>, 'e•'e•<Le> al- '<E>•rec pe•ra•<Zot>, a•<wo> hasz•<szo>•ke•<Tim>, jo•sze•<we> la•<we>•tach; kul•<Lam>, jo•sze•<wim> be•'<en> cho•<Ma>, u•we•<Ri>•ach u•de•la•<Ta>•jim 'en la•<Hem>.
L06 6 Ez 38:11 H0559H0559 H5927H5927 H5921H5921 H0776H0776 H6519H6519 H0935H0935 H8252H8252 H3427H3427 H0983H0983 H3605H3605 H3427H3427 H0369H0369 H2346H2346 H1280H1280 H1817H1817 H0369H0369 H0000
L07 7 Ez 38:11 answer arise  above common unwalled town abide appease abide assurance all manner abide else wall bar door  else
L08 8 Ez 38:11 odpowiedź powstać powyżej wspólny unwalled miasto przestrzegać udobruchać przestrzegać zapewnienie wszelkiego rodzaju przestrzegać więcej ściana bar drzwi więcej
L09 9 Ez 38:11 And thou shalt say I will go up against to the land of unwalled villages I will go to them that are at rest that dwell safely all all of them dwelling without without walls and having neither bars nor gates and having
L10 10 Ez 38:11 I powiesz Pójdę przed do ziemi z unwalled wsi Pójdę im, że są w stanie spoczynku że mieszkają bezpiecznie wszystko wszystkie z nich mieszkanie bez bez ścian i nieposiadających paski ani bramy i po
L11 11 Ez 38:11 ve·'a·mar·Ta, 'e·'e·Leh al- 'E·retz pe·ra·Zot, a·Vo hash·Sho·ke·Tim, yo·she·Vei la·Ve·tach; kul·Lam, yo·she·Vim be·'Ein cho·Mah, u·ve·Ri·ach u·de·la·Ta·yim 'ein la·Hem.
L12 12 Ez 38:11 we a mar Ta e e le al - e rec Pe ra zot a wo hasz szoq tim josz we la we taH Kul lam josz wim Be en Ho ma u we ri aH u de la ta jim en la hem
L13 13 Ez 38:11 wü´ämarTä ´e|`élè `al-´eºrec Püräzôt ´äbô´ haššöºq†îm yöšbê läbeº†aH Kulläm yö|šbîm Bü´ên Hômâ ûbürîªH ûdülätaºyim ´ên lähem
L14 14 Ez 38:11 4950/5298 823/883 5246/5759 2305/2502 2/3 2348/2550 39/40 991/1071 35/42 5131/5415 992/1071 716/786 121/133 37/40 78/87 717/786 6047/6522
L15 15 Ez 38:11 And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages; I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates,
L16 16 Ez 38:11  11 And thou shalt say <0559> (08804), I will go up <05927> (08799) to the land <0776> of unwalled villages; <06519>; I will go <0935> (08799) to them that are at rest <08252> (08802), that dwell <03427> (08802) safely <0983>, all of them dwelling <03427> (08802) without walls <02346>, and having neither bars <01280> nor gates <01817>,
L01 1 Ez 38:12   Ez 38:12  12 Aby wziąć <07997> (08800) zepsuć <07998>, oraz do podjęcia <0962> (08800) zdobycz <0957>, aby włączyć <07725> (08687) twoje ręce <03027> się na odludnych miejscach <02723> które teraz są zamieszkane <03427> (08737), a na ludzi <05971>, które są zebrane <0622> (08794) spośród narodów <01471>, które nabyli <06213> (08802) bydło <04735> oraz towary <07075>, że mieszkają <03427> (08802) w środku <02872> z ziemi <0776>.                                                                        
L02 2 Ez 38:12 by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi.
L03 3 Ez 38:12 לִשְׁלֹ֥ל שָׁלָ֖ל וְלָבֹ֣ז בַּ֑ז לְהָשִׁ֨יב יָדְךָ֜ עַל־ חֳרָב֣וֹת נוֹשָׁבֹ֗ת וְאֶל־ עַם֙ מְאֻסָּ֣ף מִגּוֹיִ֔ם עֹשֶׂה֙ מִקְנֶ֣ה וְקִנְיָ֔ן יֹשְׁבֵ֖י עַל־ טַבּ֥וּר הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Ez 38:12 לִ/שְׁלֹ֥ל שָׁלָ֖ל וְ/לָ/בֹ֣ז בַּ֑ז לְ/הָשִׁ֨יב יָדְ/ךָ֜ עַל־ חֳרָב֣וֹת נוֹשָׁבֹ֗ת וְ/אֶל־ עַם֙ מְאֻסָּ֣ף מִ/גּוֹיִ֔ם עֹשֶׂה֙ מִקְנֶ֣ה וְ/קִנְיָ֔ן יֹשְׁבֵ֖י עַל־ טַבּ֥וּר הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Ez 38:12 lisz•<Lol> sza•<Lal> we•la•<woz> <Baz>; le•ha•<sziw> ja•de•<Cha> al- cho•ra•<wot> no•sza•<wot>, we•'el- 'am me•'us•<Saf> mig•go•<jim>, 'o•<Se> mik•<Ne> we•kin•<jan>, jo•sze•<we> al- tab•<Bur> ha•'<A>•rec.
L06 6 Ez 38:12 H7997H7997 H7998H7998 H0962H0962 H0957H0957 H7725H7725 H3027H3027 H5921H5921 H2723H2723 H3427H3427 H0413H0413 H5971H5971 H0622H0622 H1471H1471 H6213H6213 H4735H4735 H7075H7075 H3427H3427 H5921H5921 H2872H2872 H0776H0776
L07 7 Ez 38:12 let fall prey catch booty break able above desolation abide about folk assemble Gentile accomplish cattle getting abide above middle common
L08 8 Ez 38:12 upuszczać zdobycz złapać łup złamać w stanie powyżej spustoszenie przestrzegać o ludowy montować Gentile zrealizować bydło coraz przestrzegać powyżej środkowy wspólny
L09 9 Ez 38:12 To take a spoil and to take a prey to turn thine hand against upon the desolate places [that are now] inhabited and against and upon the people [that are] gathered out of the nations which have gotten cattle and goods that dwell against in the midst of the land
L10 10 Ez 38:12 Aby wziąć zepsuć oraz do podjęcia zdobycz , aby włączyć rękę przed się na odludnych miejscach [Które są teraz] zamieszkana i przeciw i na ludzi [Które] zebrali z narodów które dostał bydło i towary że mieszkają przed w środku z ziemi
L11 11 Ez 38:12 lish·Lol sha·Lal ve·la·Voz Baz; le·ha·Shiv ya·de·Cha al- cho·ra·Vot no·sha·Vot, ve·'el- 'am me·'us·Saf mig·go·Yim, 'o·Seh mik·Neh ve·kin·Yan, yo·she·Vei al- tab·Bur ha·'A·retz.
L12 12 Ez 38:12 lisz lol sza lal we la woz Baz le ha sziw jad cha al - Hó ra wot no sza wot we el - am me us saf miG Go jim o se miq ne we qin jan josz we al - taB Bur ha a rec      
L13 13 Ez 38:12 lišlöl šäläl wüläböz Baz lühäšîb yädkä `al-Hóräbôt nôšäböt wü´el-`am mü´ussäp miGGôyìm `öSè miqnè wüqinyän yöšbê `al-†aBBûr hä´äºrec      
L14 14 Ez 38:12 9/16 67/72 36/43 23/24 936/1041 1524/1608 5247/5759 40/42 993/1071 5120/5500 1724/1866 176/202 473/555 2488/2617 75/76 9/10 994/1071 5248/5759 2/2 2306/2502
L15 15 Ez 38:12 To take a spoil, and to take a prey; to turn thine hand upon the desolate places [that are now] inhabited, and upon the people [that are] gathered out of the nations, which have gotten cattle and goods, that dwell in the midst of the land.
L16 16 Ez 38:12  12 To take <07997> (08800) a spoil <07998>, and to take <0962> (08800) a prey <0957>; to turn <07725> (08687) thine hand <03027> upon the desolate places <02723> that are now inhabited <03427> (08737), and upon the people <05971> that are gathered <0622> (08794) out of the nations <01471>, which have gotten <06213> (08802) cattle <04735> and goods <07075>, that dwell <03427> (08802) in the midst <02872> of the land <0776>.
L01 1 Ez 38:13   Ez 38:13  13 Sheba <07614> i Dedan <01719>, a kupcy <05503> (08802) z Tarszisz <08659>, ze wszystkimi młodymi lwami <03715> tego, rzecze <0559> (08799) do, Tobie, Sztuki ty się <0935> (08802) do podjęcia <07997> (08800) zepsuć <07998>? Czy ty zebrał <06950> (08689) firmę twój <06951>, aby wziąć <0962> (08800) zdobycz <0957>? do odprowadzania <05375> (08800) srebrny <03701> i złoto <02091>, na wynos <03947> (08800) Bydło <04735> oraz towary <07075>, aby wziąć <07997> (08800) wielki <01419 > psuć <07998>?                                                                
L02 2 Ez 38:13 Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?
L03 3 Ez 38:13 שְׁבָ֡א וּ֠דְדָן וְסֹחֲרֵ֨י תַרְשִׁ֤ישׁ וְכָל־ כְּפִרֶ֙יהָ֙ יֹאמְר֣וּ לְךָ֔ הֲלִשְׁלֹ֤ל שָׁלָל֙ אַתָּ֣ה בָ֔א הֲלָבֹ֥ז בַּ֖ז הִקְהַ֣לְתָּ קְהָלֶ֑ךָ לָשֵׂ֣את ׀ כֶּ֣סֶף וְזָהָ֗ב לָקַ֙חַת֙ מִקְנֶ֣ה וְקִנְיָ֔ן לִשְׁלֹ֖ל שָׁלָ֥ל גָּדֽוֹל׃ ס
L04 4 Ez 38:13 שְׁבָ֡א וּ֠/דְדָן וְ/סֹחֲרֵ֨י תַרְשִׁ֤ישׁ וְ/כָל־ כְּפִרֶ֙י/הָ֙ יֹאמְר֣וּ לְ/ךָ֔ הֲ/לִ/שְׁלֹ֤ל שָׁלָל֙ אַתָּ֣ה בָ֔א הֲ/לָ/בֹ֥ז בַּ֖ז הִקְהַ֣לְתָּ קְהָלֶ֑/ךָ לָ/שֵׂ֣את ׀ כֶּ֣סֶף וְ/זָהָ֗ב לָ/קַ֙חַת֙ מִקְנֶ֣ה וְ/קִנְיָ֔ן לִ/שְׁלֹ֖ל שָׁלָ֥ל גָּדֽוֹל׃ ס
L05 5 Ez 38:13 sze•<wa> <U>•de•don we•so•cha•<Re> tar•<szisz> we•chol ke•fi•<Re>•ha jo•me•<Ru> le•<Cha>, ha•lisz•<Lol> sza•<Lal> 'at•<Ta> <wa>, ha•la•<woz> baz hik•<Hal>•ta ke•ha•<Le>•cha; la•<Set> <Ke>•sef we•za•<Haw>, la•<Ka>•chat mik•<Ne> we•kin•<jan>, lisz•<Lol> sza•<Lal> ga•<Dol>. sa•<Mek>
L06 6 Ez 38:13 H7614H7614 H1719H1719 H5503H5503 H8659H8659 H3605H3605 H3715H3715 H0559H0559 H0000 H7997H7997 H7998H7998 H0859H0859 H0935H0935 H0962H0962 H0957H0957 H6950H6950 H6951H6951 H5375H5375 H3701H3701 H2091H2091 H3947H3947 H4735H4735 H7075H7075 H7997H7997 H7998H7998 H1419H1419
L07 7 Ez 38:13 Sheba Dedan go about Tarshish all manner lion answer let fall prey you abide catch booty assemble  assembly accept money gold accept cattle getting let fall prey aloud
L08 8 Ez 38:13 Sheba Dedan go o Tarszisz wszelkiego rodzaju lew odpowiedź upuszczać zdobycz ty przestrzegać złapać łup montować montaż przyjąć pieniądze złoto przyjąć bydło coraz upuszczać zdobycz głośno
L09 9 Ez 38:13 Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish all with all the young lions thereof shall say to take prey have you unto thee Art thou come to take plunder assemble  thy company to carry silver and gold to take away cattle and goods to take prey a great
L10 10 Ez 38:13 Sheba i Dedan i kupców z Tarszisz wszystko wszystkich młodych lwów o tym fakcie powiedzieć do podjęcia zdobycz mają się do Art Thee ty przyjść do podjęcia grabież montować twoja firma do przeprowadzenia srebrny i złoto , aby odebrać bydło i towary do podjęcia zdobycz wielki
L11 11 Ez 38:13 she·Va U·de·don ve·so·cha·Rei tar·Shish ve·chol ke·fi·Rei·ha yo·me·Ru le·Cha, ha·lish·Lol sha·Lal 'at·Tah Va, ha·la·Voz baz hik·Hal·ta ke·ha·Le·cha; la·Set Ke·sef ve·za·Hav, la·Ka·chat mik·Neh ve·kin·Yan, lish·Lol sha·Lal ga·Dol. sa·Mek
L12 12 Ez 38:13 sze wa u de dan we so Ha re tar szisz we chol - Ke fi re ha jo me ru le cha ha lisz lol sza lal aT Ta wa ha la woz Baz hiq hal Ta qe ha le cha la set Ke sef we za haw la qa Hat miq ne we qin jan lisz lol sza lal Ga dol s
L13 13 Ez 38:13 šübä´ ûdüdän wüsöHárê taršîš wükol-Küpìrʺhä yö´mürû lükä hálišlöl šäläl ´aTTâ bä´ háläböz Baz hiqhaºlTä qühäleºkä läSë´t Keºsep wüzähäb läqaºHat miqnè wüqinyän lišlöl šäläl Gädôl s
L14 14 Ez 38:13 24/24 11/11 21/21 24/28 5132/5415 25/32 4951/5298 6048/6522 10/16 68/72 1012/1080 2349/2550 37/43 24/24 38/38 120/123 595/650 378/403 372/389 927/964 76/76 10/10 11/16 69/72 459/527
L15 15 Ez 38:13 Sheba, and Dedan, and the merchants of Tarshish, with all the young lions thereof, shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? hast thou gathered thy company to take a prey? to carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil?
L16 16 Ez 38:13  13 Sheba <07614>, and Dedan <01719>, and the merchants <05503> (08802) of Tarshish <08659>, with all the young lions <03715> thereof, shall say <0559> (08799) unto, thee, Art thou come <0935> (08802) to take <07997> (08800) a spoil <07998>? hast thou gathered <06950> (08689) thy company <06951> to take <0962> (08800) a prey <0957>? to carry away <05375> (08800) silver <03701> and gold <02091>, to take away <03947> (08800) cattle <04735> and goods <07075>, to take <07997> (08800) a great <01419> spoil <07998>?
L01 1 Ez 38:14   Ez 38:14  14 Dlatego syn <01121> człowieka <0120>, prorokuj <05012> (08734) i powiedzieć <0559> (08804) do Goga <01463> Tak mówi <0559> (08804) Pan <0136> GOD <03069 >; W tym dniu <03117> kiedy moi ludzie <05971> Izraela <03478> mieszka <03427> (08800) bezpiecznie <0983>, nie będziesz ty wiesz <03045> (08799) to?                                                                                
L02 2 Ez 38:14 Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę
L03 3 Ez 38:14 לָכֵן֙ הִנָּבֵ֣א בֶן־ אָדָ֔ם וְאָמַרְתָּ֣ לְג֔וֹג כֹּ֥ה אָמַ֖ר אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה הֲל֣וֹא ׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא בְּשֶׁ֨בֶת עַמִּ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל לָבֶ֖טַח תֵּדָֽע׃
L04 4 Ez 38:14 לָכֵן֙ הִנָּבֵ֣א בֶן־ אָדָ֔ם וְ/אָמַרְתָּ֣ לְ/ג֔וֹג כֹּ֥ה אָמַ֖ר אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֑ה הֲ/ל֣וֹא ׀ בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֗וּא בְּ/שֶׁ֨בֶת עַמִּ֧/י יִשְׂרָאֵ֛ל לָ/בֶ֖טַח תֵּדָֽע׃
L05 5 Ez 38:14 la•<Chen> hin•na•<we> wen- 'a•<Dam>, we•'a•mar•<Ta> le•<Gog>, ko 'a•<Mar> 'a•do•<Nai> <jah>•we; ha•<Lo> bai•<jom> ha•<Hu>, be•<sze>•wet 'am•<Mi> jis•ra•'<El> la•<we>•tach te•<Da>'.
L06 6 Ez 38:14 H3651H3651 H5012H5012 H1121H1121 H0120H0120 H0559H0559 H1463H1463 H3541H3541 H0559H0559 H0136H0136 H3069H3069 H3808H3808 H3117H3117 H1931H1931 H3427H3427 H5971H5971 H3478H3478 H0983H0983 H3045H3045
L07 7 Ez 38:14 after that prophesy afflicted person answer Gog such answer my Lord God before age he abide folk Israel assurance acknowledge
L08 8 Ez 38:14 po tym prorokować dotknięty osoba odpowiedź Goga taki odpowiedź Panie mój Bóg przed wiek on przestrzegać ludowy Izrael zapewnienie przyznać
L09 9 Ez 38:14 Therefore prophesy Therefore son of man and say unto Gog Thus Thus saith the Lord GOD not In that day he dwelleth when my people of Israel safely shalt thou not know
L10 10 Ez 38:14 Dlatego prorokować Dlatego syn człowieka i powiedzieć: do Goga Tak więc Tak mówi Pan BÓG nie W tym dniu on mieszka kiedy moi ludzie Izraela bezpiecznie Będziesz nie wiem
L11 11 Ez 38:14 la·Chen hin·na·Ve ven- 'a·Dam, ve·'a·mar·Ta le·Gog, koh 'a·Mar 'a·do·Nai Yah·weh; ha·Lo bai·Yom ha·Hu, be·She·vet 'am·Mi Yis·ra·'El la·Ve·tach te·Da'.
L12 12 Ez 38:14 la chen hin na we wen - a dam we a mar Ta le gog Ko a mar a do naj jhwh(e lo him) ha lo Baj jom ha hu Be sze wet am mi jis ra el la we taH Te da
L13 13 Ez 38:14 läkën hinnäbë´ ben-´ädäm wü´ämarTä lügôg ´ämar ´ádönäy yhwh(´élöhîm) hálô´ Bayyôm hahû´ Büšeºbet `ammî yiSrä´ël läbeº†aH Tëdä`
L14 14 Ez 38:14 707/767 102/114 4783/4921 508/552 4952/5298 4/10 514/576 4953/5298 373/448 512/608 4755/5164 2066/2302 1721/1867 995/1071 1725/1866 2347/2505 36/42 869/934
L15 15 Ez 38:14 Therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, Thus saith the Lord GOD; In that day when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou not know [it]?
L16 16 Ez 38:14  14 Therefore, son <01121> of man <0120>, prophesy <05012> (08734) and say <0559> (08804) unto Gog <01463>, Thus saith <0559> (08804) the Lord <0136> GOD <03069>; In that day <03117> when my people <05971> of Israel <03478> dwelleth <03427> (08800) safely <0983>, shalt thou not know <03045> (08799) it?
L01 1 Ez 38:15   Ez 38:15  15 I będziesz się <0935> (08804) w miejscu Twego <04725> z północy <06828> części <03411>, ty i wielu <07227> ludzie <05971> z tobą, wszystkie z nich jazda <07392> (08802) na koniach <05483> wielki <01419> Firma <06951> i potężny <07227> wojsko <02428>:                                                                                      
L02 2 Ez 38:15 i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko?
L03 3 Ez 38:15 וּבָ֤אתָ מִמְּקֽוֹמְךָ֙ מִיַּרְכְּתֵ֣י צָפ֔וֹן אַתָּ֕ה וְעַמִּ֥ים רַבִּ֖ים אִתָּ֑ךְ רֹכְבֵ֤י סוּסִים֙ כֻּלָּ֔ם קָהָ֥ל גָּד֖וֹל וְחַ֥יִל רָֽב׃
L04 4 Ez 38:15 וּ/בָ֤אתָ מִ/מְּקֽוֹמְ/ךָ֙ מִ/יַּרְכְּתֵ֣י צָפ֔וֹן אַתָּ֕ה וְ/עַמִּ֥ים רַבִּ֖ים אִתָּ֑/ךְ רֹכְבֵ֤י סוּסִים֙ כֻּלָּ֔/ם קָהָ֥ל גָּד֖וֹל וְ/חַ֥יִל רָֽב׃
L05 5 Ez 38:15 u•<wa>•ta mi•me•kom•<Cha> mi•jar•ke•<Te> ca•<Fon>, 'at•<Ta> we•'am•<Mim> rab•<Bim> 'it•<Tach>; ro•che•<we> su•<Sim> kul•<Lam>, ka•<Hal> ga•<Dol> we•<Cha>•jil <Raw>.
L06 6 Ez 38:15 H0935H0935 H4725H4725 H3411H3411 H6828H6828 H0859H0859 H5971H5971 H7227H7227 H0854H0854 H7392H7392 H5483H5483 H3605H3605 H6951H6951 H1419H1419 H2428H2428 H7227H7227
L07 7 Ez 38:15 abide country border northern you folk in abundance against bring  crane all manner assembly aloud able in abundance
L08 8 Ez 38:15 przestrzegać kraj granica północny ty ludowy w obfitości przed przynieść dźwig wszelkiego rodzaju montaż głośno w stanie w obfitości
L09 9 Ez 38:15 And thou shalt come from thy place parts out of the north you people thou and many for with thee all of them riding upon horses all company a great army and a mighty
L10 10 Ez 38:15 I przyjdzie ci miejscu Twego części z północy ty ludzie ty i wielu dla z tobą wszyscy jazdy na koniach wszystko spółka wielki armia i potężny
L11 11 Ez 38:15 u·Va·ta mi·me·kom·Cha mi·yar·ke·Tei tza·Fon, 'at·Tah ve·'am·Mim rab·Bim 'it·Tach; ro·che·Vei su·Sim kul·Lam, ka·Hal ga·Dol ve·Cha·yil Rav.
L12 12 Ez 38:15 u wa ta mim me qom cha mij jar Ke te ca fon aT Ta we am mim raB Bim iT Tach roch we su sim Kul lam qa hal Ga dol we Ha jil raw
L13 13 Ez 38:15 ûb亴tä mimmüqô|mkä miyyarKütê cäpôn ´aTTâ wü`ammîm raBBîm ´iTTäk rökbê sûsîm Kulläm qähäl Gädôl wüHaºyil räb
L14 14 Ez 38:15 2350/2550 380/401 23/26 104/153 1013/1080 1726/1866 395/462 778/808 68/78 110/137 5133/5415 121/123 460/527 209/224 396/462
L15 15 Ez 38:15 And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou, and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company, and a mighty army:
L16 16 Ez 38:15  15 And thou shalt come <0935> (08804) from thy place <04725> out of the north <06828> parts <03411>, thou, and many <07227> people <05971> with thee, all of them riding <07392> (08802) upon horses <05483>, a great <01419> company <06951>, and a mighty <07227> army <02428>:
L01 1 Ez 38:16   Ez 38:16  16 I będziesz wymyślić <05927> (08804) wobec moich ludzi <05971> Izraela <03478>, jako chmura <06051> na pokrycie <03680> (08763) ziemia <0776>, jest nim w tym ostatnim <0319> dni <03117>, a ja zwrócę <0935> (08689) Thee przeciwko mojej ziemi <0776>, że poganie <01471> może wiedzieć <03045> (08800) mnie, kiedy będę uświęcony <06942> (08736) w tobie, Gogu <01463>, na ich oczach <05869>.                                                                          
L02 2 Ez 38:16 I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami.
L03 3 Ez 38:16 וְעָלִ֙יתָ֙ עַל־ עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כֶּֽעָנָ֖ן לְכַסּ֣וֹת הָאָ֑רֶץ בְּאַחֲרִ֨ית הַיָּמִ֜ים תִּֽהְיֶ֗ה וַהֲבִאוֹתִ֙יךָ֙ עַל־ אַרְצִ֔י לְמַעַן֩ דַּ֨עַת הַגּוֹיִ֜ם אֹתִ֗י בְּהִקָּדְשִׁ֥י בְךָ֛ לְעֵינֵיהֶ֖ם גּֽוֹג׃ ס
L04 4 Ez 38:16 וְ/עָלִ֙יתָ֙ עַל־ עַמִּ֣/י יִשְׂרָאֵ֔ל כֶּֽ/עָנָ֖ן לְ/כַסּ֣וֹת הָ/אָ֑רֶץ בְּ/אַחֲרִ֨ית הַ/יָּמִ֜ים תִּֽהְיֶ֗ה וַ/הֲבִאוֹתִ֙י/ךָ֙ עַל־ אַרְצִ֔/י לְמַעַן֩ דַּ֨עַת הַ/גּוֹיִ֜ם אֹתִ֗/י בְּ/הִקָּדְשִׁ֥/י בְ/ךָ֛ לְ/עֵינֵי/הֶ֖ם גּֽוֹג׃ ס
L05 5 Ez 38:16 we•'a•<Li>•ta al- 'am•<Mi> jis•ra•'<El>, ke•'a•<Nan> le•chas•<Sot> ha•'<A>•rec; be•'a•cha•<Rit> hai•ja•<Mim> tih•<je>, wa•ha•wi•'o•<Ti>•cha al- 'ar•<ci>, le•ma•'<An> <Da>•'at hag•go•<jim> 'o•<Ti>, be•hik•ka•de•<szi> we•<Cha> le•'e•ne•<Hem> <Gog>. sa•<Mek>
L06 6 Ez 38:16 H5927H5927 H5921H5921 H5971H5971 H3478H3478 H6051H6051 H3680H3680 H0776H0776 H0319H0319 H3117H3117 H1961H1961 H0935H0935 H5921H5921 H0776H0776 H4616H4616 H3045H3045 H1471H1471 H0853H0853 H6942H6942 H0000 H5869H5869 H1463H1463
L07 7 Ez 38:16 arise  above folk Israel cloud clad self common end time age become abide above common because of acknowledge Gentile appoint affliction Gog
L08 8 Ez 38:16 powstać powyżej ludowy Izrael chmura platerowane siebie wspólny czas zakończenia wiek zostać przestrzegać powyżej wspólny z powodu przyznać Gentile powołać nieszczęście Goga
L09 9 Ez 38:16 And thou shalt come up against against my people of Israel as a cloud to cover the land it shall be in the latter days shall come and I will bring against thee against my land so may know that the heathen me when I shall be sanctified before their eyes in thee O Gog
L10 10 Ez 38:16 A ty wymyślić przed wobec moich ludzi Izraela jak obłok na pokrycie ziemia powinna być w tym drugim dni wejdzie i przywiodę przed ci przeciwko mojej ziemi tak może wiedzieć że poganie ja gdy będę uświęcony na ich oczach w tobie Gogu
L11 11 Ez 38:16 ve·'a·Li·ta al- 'am·Mi Yis·ra·'El, ke·'a·Nan le·chas·Sot ha·'A·retz; be·'a·cha·Rit hai·ya·Mim tih·Yeh, va·ha·vi·'o·Ti·cha al- 'ar·Tzi, le·ma·'An Da·'at hag·go·Yim 'o·Ti, be·hik·ka·de·Shi ve·Cha le·'ei·nei·Hem Gog. sa·Mek
L12 12 Ez 38:16 we a li ta al - am mi jis ra el Ke a nan le chas sot ha a rec Be a Ha rit haj ja mim Tih je wa ha wi o ti cha al - ar ci le ma an Da at haG Go jim o ti Be hiq qad szi we cha le e ne hem Gog s
L13 13 Ez 38:16 wü`älîºtä `al-`ammî yiSrä´ël Ke|`änän lükassôt hä´äºrec Bü´aHárît hayyämîm Ti|hyè wahábì´ôtîºkä `al-´arcî lüma`an Daº`at haGGôyìm ´ötî Bühiqqädšî bükä lü`ênêhem Gôg s
L14 14 Ez 38:16 824/883 5249/5759 1727/1866 2348/2505 82/87 139/151 2307/2502 51/61 2067/2302 3268/3546 2351/2550 5250/5759 2308/2502 254/272 870/934 474/555 10547/11047 162/175 6049/6522 833/878 5/10
L15 15 Ez 38:16 And thou shalt come up against my people of Israel, as a cloud to cover the land; it shall be in the latter days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes.
L16 16 Ez 38:16  16 And thou shalt come up <05927> (08804) against my people <05971> of Israel <03478>, as a cloud <06051> to cover <03680> (08763) the land <0776>; it shall be in the latter <0319> days <03117>, and I will bring <0935> (08689) thee against my land <0776>, that the heathen <01471> may know <03045> (08800) me, when I shall be sanctified <06942> (08736) in thee, O Gog <01463>, before their eyes <05869>.
L01 1 Ez 38:17   Ez 38:17  17 Tak mówi <0559> (08804) Pan <0136> GOD <03069>, Ty jesteś, o którym mówiłem <01696> (08765) w starym <06931> czas <03117> <03027> przez słudzy moi <05650 > prorocy <05030> Izraela <03478>, który prorokował <05012> (08737) w tych dniach <03117> roku wiele <08141> że przyprowadzę <0935> (08687) Thee przeciwko nim?                                                                                
L02 2 Ez 38:17 Tak mówi Pan Bóg: Ty jesteś przecież tym, o którym w dawniejszych czasach mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy wtedy przepowiadali, że sprowadzę cię na nich.
L03 3 Ez 38:17 כֹּֽה־ אָמַ֞ר אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה הַֽאַתָּה־ ה֨וּא אֲשֶׁר־ דִּבַּ֜רְתִּי בְּיָמִ֣ים קַדְמוֹנִ֗ים בְּיַד֙ עֲבָדַי֙ נְבִיאֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל הַֽנִּבְּאִ֛ים בַּיָּמִ֥ים הָהֵ֖ם שָׁנִ֑ים לְהָבִ֥יא אֹתְךָ֖ עֲלֵיהֶֽם׃ ס
L04 4 Ez 38:17 כֹּֽה־ אָמַ֞ר אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֗ה הַֽ/אַתָּה־ ה֨וּא אֲשֶׁר־ דִּבַּ֜רְתִּי בְּ/יָמִ֣ים קַדְמוֹנִ֗ים בְּ/יַד֙ עֲבָדַ/י֙ נְבִיאֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל הַֽ/נִּבְּאִ֛ים בַּ/יָּמִ֥ים הָ/הֵ֖ם שָׁנִ֑ים לְ/הָבִ֥יא אֹתְ/ךָ֖ עֲלֵי/הֶֽם׃ ס
L05 5 Ez 38:17 ko- 'a•<Mar> 'a•do•<Nai> <jah>•we ha•'at•tah- hu a•<szer>- dib•<Bar>•ti be•ja•<Mim> kad•mo•<Nim>, be•<jad> 'a•wa•<Dai> ne•wi•'<e> jis•ra•'<El>, han•nib•be•'<Im> bai•ja•<Mim> ha•<Hem> sza•<Nim>; le•ha•<wi> 'o•te•<Cha> 'a•le•<Hem>. sa•<Mek>
L06 6 Ez 38:17 H3541H3541 H0559H0559 H0136H0136 H3069H3069 H0859H0859 H1931H1931 H0834H0834 H1696H1696 H3117H3117 H6931H6931 H3027H3027 H5650H5650 H5030H5030 H3478H3478 H5012H5012 H3117H3117 H1992H1992 H8141H8141 H0935H0935 H0853H0853 H5921H5921
L07 7 Ez 38:17 such answer my Lord God you he after answer age ancient able bondage prophecy Israel prophesy age like whole age abide above
L08 8 Ez 38:17 taki odpowiedź Panie mój Bóg ty on po odpowiedź wiek starożytny w stanie niewola proroctwo Izrael prorokować wiek jak Cały wiek przestrzegać powyżej
L09 9 Ez 38:17 Thus Thus saith the Lord GOD are you the one of whom [Art] thou he of whom I have spoken time in old by my servants the prophets of Israel which prophesied in those days those [many] years that I would bring against
L10 10 Ez 38:17 Tak więc Tak mówi Pan BÓG jesteś jeden z nich [Art] ty Ten, o którym mówiłem czas w starym przez moi słudzy Prorocy Izraela który prorokował wtedy osób [Wielu] lat że przyprowadzę przed
L11 11 Ez 38:17 koh- 'a·Mar 'a·do·Nai Yah·weh ha·'at·tah- hu a·Sher- dib·Bar·ti be·ya·Mim kad·mo·Nim, be·Yad 'a·va·Dai ne·vi·'Ei Yis·ra·'El, han·nib·be·'Im bai·ya·Mim ha·Hem sha·Nim; le·ha·Vi 'o·te·Cha 'a·lei·Hem. sa·Mek
L12 12 Ez 38:17 Ko - a mar a do naj jhwh(e lo him) ha aT Ta - hu a szer - DiB Bar Ti Be ja mim qad mo nim Be jad a wa daj ne wi e jis ra el han niB Be im Baj ja mim ha hem sza nim le ha wi ot cha a le hem s
L13 13 Ez 38:17 Kò|-´ämar ´ádönäy yhwh(´élöhîm) ha|´aTTâ-hû´ ´ášer-DiBBaºrTî Büyämîm qadmônîm Büyad `ábäday nübî´ê yiSrä´ël ha|nniBBü´îm Bayyämîm hähëm šänîm lühäbî´ ´ötkä `álêhem s
L14 14 Ez 38:17 515/576 4954/5298 374/448 513/608 1014/1080 1722/1867 5209/5499 1076/1142 2068/2302 6/10 1525/1608 780/797 273/314 2349/2505 103/114 2069/2302 742/820 833/873 2352/2550 10548/11047 5251/5759
L15 15 Ez 38:17 Thus saith the Lord GOD; [Art] thou he of whom I have spoken in old time by my servants the prophets of Israel, which prophesied in those days [many] years that I would bring thee against them?
L16 16 Ez 38:17  17 Thus saith <0559> (08804) the Lord <0136> GOD <03069>; Art thou he of whom I have spoken <01696> (08765) in old <06931> time <03117> by <03027> my servants <05650> the prophets <05030> of Israel <03478>, which prophesied <05012> (08737) in those days <03117> many years <08141> that I would bring <0935> (08687) thee against them?
L01 1 Ez 38:18   Ez 38:18  18 I stanie się przekazać w tym samym czasie <03117> kiedy <03117> Gog <01463> wejdzie <0935> (08800) przeciw ziemi <0127> Izraela <03478>, mówi <05002> (08803) z Pan <0136> GOD <03069>, że moja wściekłość <02534> wejdzie do <05927> (08799) na mojej twarzy <0639>.                                                                                    
L02 2 Ez 38:18 Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela - wyrocznia Pana Boga - gniew mój we Mnie zapłonie.
L03 3 Ez 38:18 וְהָיָ֣ה ׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא בְּי֨וֹם בּ֥וֹא גוֹג֙ עַל־ אַדְמַ֣ת יִשְׂרָאֵ֔ל נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה תַּעֲלֶ֥ה חֲמָתִ֖י בְּאַפִּֽי׃
L04 4 Ez 38:18 וְ/הָיָ֣ה ׀ בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֗וּא בְּ/י֨וֹם בּ֥וֹא גוֹג֙ עַל־ אַדְמַ֣ת יִשְׂרָאֵ֔ל נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֑ה תַּעֲלֶ֥ה חֲמָתִ֖/י בְּ/אַפִּֽ/י׃
L05 5 Ez 38:18 we•ha•<ja> bai•<jom> ha•<Hu>, be•<jom> <Bo> gojG al- 'ad•<Mat> jis•ra•'<El>, ne•'<Um> 'a•do•<Nai> <jah>•we; ta•'a•<Le> cha•ma•<Ti> be•'ap•<Pi>.
L06 6 Ez 38:18 H1961H1961 H3117H3117 H1931H1931 H3117H3117 H0935H0935 H1463H1463 H5921H5921 H0127H0127 H3478H3478 H5002H5002 H0136H0136 H3069H3069 H5927H5927 H2534H2534 H0639H0639
L07 7 Ez 38:18 become age he age abide Gog above country Israel said my Lord God arise  anger anger
L08 8 Ez 38:18 zostać wiek on wiek przestrzegać Goga powyżej kraj Izrael powiedział Panie mój Bóg powstać złość złość
L09 9 Ez 38:18 will come And it shall come to pass at the same time he when shall come Gog against against the land of Israel saith the Lord GOD shall come up [that] my fury in my face
L10 10 Ez 38:18 przyjdzie I stanie się przekazać w tym samym czasie on kiedy wejdzie Goga przed w stosunku do ziemi Izraela mówi Pan BÓG wejdzie w górę [Że] my furia w twarz
L11 11 Ez 38:18 ve·ha·Yah bai·Yom ha·Hu, be·Yom Bo goyG al- 'ad·Mat Yis·ra·'El, ne·'Um 'a·do·Nai Yah·weh; ta·'a·Leh cha·ma·Ti be·'ap·Pi.
L12 12 Ez 38:18 we ha ja Baj jom ha hu Be jom Bo gog al - ad mat jis ra el ne um a do naj jhwh(e lo him) Ta a le Ha ma ti Be aP Pi
L13 13 Ez 38:18 wühäyâ Bayyôm hahû´ Büyôm Bô´ gôg `al-´admat yiSrä´ël nü´ùm ´ádönäy yhwh(´élöhîm) Ta`álè Hámätî Bü´aPPî
L14 14 Ez 38:18 3269/3546 2070/2302 1723/1867 2071/2302 2353/2550 6/10 5252/5759 196/225 2350/2505 290/376 375/448 514/608 825/883 115/122 253/276
L15 15 Ez 38:18 And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord GOD, [that] my fury shall come up in my face.
L16 16 Ez 38:18  18 And it shall come to pass at the same time <03117> when <03117> Gog <01463> shall come <0935> (08800) against the land <0127> of Israel <03478>, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>, that my fury <02534> shall come up <05927> (08799) in my face <0639>.
L01 1 Ez 38:19   Ez 38:19  19 Bo w mojej zazdrości <07068> oraz w ogniu <0784> mojego gniewu <05678> ja mowie <01696> (08765) Na pewno w tym dniu <03117> tam jest wielki <01419> potrząsając <07494> w ziemi <0127> Izraela <03478>;                                                                                          
L02 2 Ez 38:19 I w uniesieniu moim, w ogniu mego gniewu, mówię to: Zaiste, w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela.
L03 3 Ez 38:19 וּבְקִנְאָתִ֥י בְאֵשׁ־ עֶבְרָתִ֖י דִּבַּ֑רְתִּי אִם־ לֹ֣א ׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יִֽהְיֶה֙ רַ֣עַשׁ גָּד֔וֹל עַ֖ל אַדְמַ֥ת יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Ez 38:19 וּ/בְ/קִנְאָתִ֥/י בְ/אֵשׁ־ עֶבְרָתִ֖/י דִּבַּ֑רְתִּי אִם־ לֹ֣א ׀ בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֗וּא יִֽהְיֶה֙ רַ֣עַשׁ גָּד֔וֹל עַ֖ל אַדְמַ֥ת יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Ez 38:19 u•we•kin•'a•<Ti> we•'esz- 'ew•ra•<Ti> dib•<Bar>•ti; im- lo bai•<jom> ha•<Hu>, jih•<je> <Ra>•'asz ga•<Dol>, 'al 'ad•<Mat> jis•ra•'<El>.
L06 6 Ez 38:19 H7068H7068 H0784H0784 H5678H5678 H1696H1696 H0518H0518 H3808H3808 H3117H3117 H1931H1931 H1961H1961 H7494H7494 H1419H1419 H5921H5921 H0127H0127 H3478H3478
L07 7 Ez 38:19 envy burning anger answer lo before age he become commotion aloud above country Israel
L08 8 Ez 38:19 zazdroszczę palenie złość odpowiedź lo przed wiek on zostać zamieszanie głośno powyżej kraj Izrael
L09 9 Ez 38:19 For in my jealousy [and] in the fire of my wrath have I spoken lo not Surely in that day he become shaking there shall be a great in in the land of Israel
L10 10 Ez 38:19 W mojej zazdrości [I] w ogniu mego gniewu ja mowie lo nie Na pewno w tym dniu on zostać potrząsanie tam jest wielki w w ziemi Izraela
L11 11 Ez 38:19 u·ve·kin·'a·Ti ve·'esh- 'ev·ra·Ti dib·Bar·ti; im- lo bai·Yom ha·Hu, yih·Yeh Ra·'ash ga·Dol, 'al 'ad·Mat Yis·ra·'El.
L12 12 Ez 38:19 u we qi na ti we esz - ew ra ti DiB Bar Ti im - lo Baj jom ha hu jih je ra asz Ga dol al ad mat jis ra el
L13 13 Ez 38:19 ûbüqin´ätî bü´ëš-`ebrätî DiBBaºrTî ´im-lö´ Bayyôm hahû´ yi|hyè raº`aš Gädôl `al ´admat yiSrä´ël
L14 14 Ez 38:19 40/44 337/377 28/34 1077/1142 1014/1068 4756/5164 2072/2302 1724/1867 3270/3546 14/17 461/527 5253/5759 197/225 2351/2505
L15 15 Ez 38:19 For in my jealousy [and] in the fire of my wrath have I spoken, Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel;
L16 16 Ez 38:19  19 For in my jealousy <07068> and in the fire <0784> of my wrath <05678> have I spoken <01696> (08765), Surely in that day <03117> there shall be a great <01419> shaking <07494> in the land <0127> of Israel <03478>;
L01 1 Ez 38:20   Ez 38:20  20 tak, że ryby <01709> w morzu <03220>, a ptactwo <05775> z nieba <08064> i bestie <02416> w polu <07704>, a wszystkie płazy <07431>, że pełzanie <07430> (08802) na ziemi <0127>, a wszyscy ludzie <0120>, które są na powierzchni <06440> z ziemi <0127>, będą trząść <07493> (08804) w mojej obecności <06440> i góry <02022> będzie zwalony <02040> (08738) i strome miejsca <04095> spadnie <05307> (08804), a każda ściana <02346> spadnie <05307> (08799) na ziemię <0776>.                                                                    
L02 2 Ez 38:20 Przede Mną będą drżały ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzęta polne i wszystko, co pełza po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię.
L03 3 Ez 38:20 וְרָעֲשׁ֣וּ מִפָּנַ֡י דְּגֵ֣י הַיָּם֩ וְע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וְחַיַּ֣ת הַשָּׂדֶ֗ה וְכָל־ הָרֶ֙מֶשׂ֙ הָרֹמֵ֣שׂ עַל־ הָֽאֲדָמָ֔ה וְכֹל֙ הָֽאָדָ֔ם אֲשֶׁ֖ר עַל־ פְּנֵ֣י הָאֲדָמָ֑ה וְנֶהֶרְס֣וּ הֶהָרִ֗ים וְנָֽפְלוּ֙ הַמַּדְרֵג֔וֹת וְכָל־ חוֹמָ֖ה לָאָ֥רֶץ תִּפּֽוֹל׃
L04 4 Ez 38:20 וְ/רָעֲשׁ֣וּ מִ/פָּנַ֡/י דְּגֵ֣י הַ/יָּם֩ וְ/ע֨וֹף הַ/שָּׁמַ֜יִם וְ/חַיַּ֣ת הַ/שָּׂדֶ֗ה וְ/כָל־ הָ/רֶ֙מֶשׂ֙ הָ/רֹמֵ֣שׂ עַל־ הָֽ/אֲדָמָ֔ה וְ/כֹל֙ הָֽ/אָדָ֔ם אֲשֶׁ֖ר עַל־ פְּנֵ֣י הָ/אֲדָמָ֑ה וְ/נֶהֶרְס֣וּ הֶ/הָרִ֗ים וְ/נָֽפְלוּ֙ הַ/מַּדְרֵג֔וֹת וְ/כָל־ חוֹמָ֖ה לָ/אָ֥רֶץ תִּפּֽוֹל׃
L05 5 Ez 38:20 we•ra•'a•<szu> mip•pa•<Nai> de•<Ge> hai•<jam> we•'of hasz•sza•<Ma>•jim we•chai•<jat> has•sa•<De>, we•chol ha•<Re>•mes ha•ro•<Mes> al- ha•'a•da•<Ma>, we•<Chol> ha•'a•<Dam>, 'a•<szer> al- pe•<Ne> ha•'a•da•<Ma>; we•ne•her•<Su> he•ha•<Rim>, we•na•fe•<Lu> ham•mad•re•<Got>, we•chol cho•<Ma> la•'<A>•rec tip•<Pol>.
L06 6 Ez 38:20 H7493H7493 H6440H6440 H1709H1709 H3220H3220 H5775H5775 H8064H8064 H2416H2416 H7704H7704 H3605H3605 H7431H7431 H7430H7430 H5921H5921 H0127H0127 H3605H3605 H0120H0120 H0834H0834 H5921H5921 H6440H6440 H0127H0127 H2040H2040 H2022H2022 H5307H5307 H4095H4095 H3605H3605 H2346H2346 H0776H0776 H5307H5307
L07 7 Ez 38:20 make afraid accept fish sea bird air age country all manner that creeps creep above country all manner person after above accept country beat down hill  cast down stair all manner wall common cast down
L08 8 Ez 38:20 się boi przyjąć ryba morze ptak powietrze wiek kraj wszelkiego rodzaju że skrada pełzanie powyżej kraj wszelkiego rodzaju osoba po powyżej przyjąć kraj ubić wzgórze zrzucony schodowy wszelkiego rodzaju ściana wspólny zrzucony
L09 9 Ez 38:20 shall shake that [are] upon the face So that the fishes of the sea and the fowls of the heaven and the beasts of the field all and all creeping things that creep on upon the earth and all and all the men who at at my presence of the earth shall be thrown down and the mountains shall fall and the steep places and every and every wall to the ground shall fall
L10 10 Ez 38:20 powinien wstrząsnąć że [jest] na powierzchni Tak, że ryby z morza i te kury z nieba i bestii na polu wszystko i wszystkie płazy że pełzanie na na ziemi i wszystko i wszyscy ludzie kto w w mojej obecności ziemi zostanie rzucony w dół i góry upadnie i strome miejsca i każdy i każdej ścianie na ziemię upadnie
L11 11 Ez 38:20 ve·ra·'a·Shu mip·pa·Nai de·Gei hai·Yam ve·'of hash·sha·Ma·yim ve·chai·Yat has·sa·Deh, ve·chol ha·Re·mes ha·ro·Mes al- ha·'a·da·Mah, ve·Chol ha·'a·Dam, 'a·Sher al- pe·Nei ha·'a·da·Mah; ve·ne·her·Su he·ha·Rim, ve·na·fe·Lu ham·mad·re·Got, ve·chol cho·Mah la·'A·retz tip·Pol.
L12 12 Ez 38:20 we ra a szu miP Pa naj De ge haj jam we of hasz sza ma jim we Haj jat has sa de we chol - ha re mes ha ro mes al - ha a da ma we chol ha a dam a szer al - Pe ne ha a da ma we ne her su he ha rim we naf lu ham mad re got we chol - Ho ma la a rec TiP Pol
L13 13 Ez 38:20 würä`ášû miPPänay Dügê hayyäm wü`ôp haššämaºyim wüHayyat haSSädè wükol-häreºmeS härömëS `al-hä|´ádämâ wüköl hä|´ädäm ´ášer `al-Pünê hä´ádämâ wünehersû hehärîm wünä|plû hammadrëgôt wükol-Hômâ lä´äºrec TiPPôl
L14 14 Ez 38:20 23/30 1963/2127 12/19 311/396 65/71 393/421 477/499 306/332 5134/5415 15/17 17/17 5254/5759 198/225 5135/5415 509/552 5210/5499 5255/5759 1964/2127 199/225 40/43 486/546 396/434 2/2 5136/5415 122/133 2309/2502 397/434
L15 15 Ez 38:20 So that the fishes of the sea, and the fowls of the heaven, and the beasts of the field, and all creeping things that creep upon the earth, and all the men that [are] upon the face of the earth, shall shake at my presence, and the mountains shall be thrown down, and the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground.
L16 16 Ez 38:20  20 So that the fishes <01709> of the sea <03220>, and the fowls <05775> of the heaven <08064>, and the beasts <02416> of the field <07704>, and all creeping things <07431> that creep <07430> (08802) upon the earth <0127>, and all the men <0120> that are upon the face <06440> of the earth <0127>, shall shake <07493> (08804) at my presence <06440>, and the mountains <02022> shall be thrown down <02040> (08738), and the steep places <04095> shall fall <05307> (08804), and every wall <02346> shall fall <05307> (08799) to the ground <0776>.
L01 1 Ez 38:21   Ez 38:21  21 I wezwie <07121> (08804) dla mieczem <02719> przeciwko niemu we wszystkich moich górach <02022>, mówi <05002> (08803) Pan <0136> GOD <03069>: każdego człowieka <0376> mieczem <02719> kieruje się przeciwko swemu bratu <0251>.                                                                                        
L02 2 Ez 38:21 I powołam przeciwko niemu wszelki strach - wyrocznia Pana Boga - miecz każdego zwróci się przeciwko bratu.
L03 3 Ez 38:21 וְקָרָ֨אתִי עָלָ֤יו לְכָל־ הָרַי֙ חֶ֔רֶב נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה חֶ֥רֶב אִ֖ישׁ בְּאָחִ֥יו תִּֽהְיֶֽה׃
L04 4 Ez 38:21 וְ/קָרָ֨אתִי עָלָ֤י/ו לְ/כָל־ הָרַ/י֙ חֶ֔רֶב נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֑ה חֶ֥רֶב אִ֖ישׁ בְּ/אָחִ֥י/ו תִּֽהְיֶֽה׃
L05 5 Ez 38:21 we•ka•<Ra>•ti 'a•<Law> le•chol ha•<Rai> <Che>•rew, ne•'<Um> 'a•do•<Nai> <jah>•we; <Che>•rew 'isz be•'a•<Chiw> <Tih><je>.
L06 6 Ez 38:21 H7121H7121 H5921H5921 H3605H3605 H2022H2022 H2719H2719 H5002H5002 H0136H0136 H3069H3069 H2719H2719 H0376H0376 H0251H0251 H1961H1961
L07 7 Ez 38:21 bewray  above all manner hill  dagger said my Lord God dagger great another become
L08 8 Ez 38:21 bewray powyżej wszelkiego rodzaju wzgórze sztylet powiedział Panie mój Bóg sztylet wielki inny zostać
L09 9 Ez 38:21 And I will call against all against him throughout all my mountains for a sword saith the Lord GOD sword every man's shall be against his brother become
L10 10 Ez 38:21 I wezwę przed wszystko przeciwko niemu we wszystkich moich górach dla mieczem mówi Pan BÓG miecz każdego człowieka jest przeciw bratu zostać
L11 11 Ez 38:21 ve·ka·Ra·ti 'a·Lav le·chol ha·Rai Che·rev, ne·'Um 'a·do·Nai Yah·weh; Che·rev 'ish be·'a·Chiv Tih·Yeh.
L12 12 Ez 38:21 we qa ra ti a law le chol - ha raj He rew ne um a do naj jhwh(e lo him) He rew isz Be a Hiw Tih je
L13 13 Ez 38:21 wüqär亴tî `äläyw lükol-häray Heºreb nü´ùm ´ádönäy yhwh(´élöhîm) Heºreb ´îš Bü´äHîw Ti|hyè
L14 14 Ez 38:21 677/731 5256/5759 5137/5415 487/546 383/412 291/376 376/448 515/608 384/412 1922/2004 613/630 3271/3546
L15 15 Ez 38:21 And I will call for a sword against him throughout all my mountains, saith the Lord GOD: every man's sword shall be against his brother.
L16 16 Ez 38:21  21 And I will call <07121> (08804) for a sword <02719> against him throughout all my mountains <02022>, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>: every man's <0376> sword <02719> shall be against his brother <0251>.
L01 1 Ez 38:22   Ez 38:22  22 I będę błagać <08199> (08738) przeciw niemu zarazą <01698> i krwią <01818>, a ja deszczu <04305> (08686) na niego i na jego zespołach <0102>, a na wielu <07227> ludzie <05971>, które są z nim, przepełnione <07857> (08802) deszcz <01653> i wielkie gradu <0417> <068>, ogień <0784>, a siarka <01614>.                                                                                  
L02 2 Ez 38:22 I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad jakby kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim.
L03 3 Ez 38:22 וְנִשְׁפַּטְתִּ֥י אִתּ֖וֹ בְּדֶ֣בֶר וּבְדָ֑ם וְגֶ֣שֶׁם שׁוֹטֵף֩ וְאַבְנֵ֨י אֶלְגָּבִ֜ישׁ אֵ֣שׁ וְגָפְרִ֗ית אַמְטִ֤יר עָלָיו֙ וְעַל־ אֲגַפָּ֔יו וְעַל־ עַמִּ֥ים רַבִּ֖ים אֲשֶׁ֥ר אִתּֽוֹ׃
L04 4 Ez 38:22 וְ/נִשְׁפַּטְתִּ֥י אִתּ֖/וֹ בְּ/דֶ֣בֶר וּ/בְ/דָ֑ם וְ/גֶ֣שֶׁם שׁוֹטֵף֩ וְ/אַבְנֵ֨י אֶלְגָּבִ֜ישׁ אֵ֣שׁ וְ/גָפְרִ֗ית אַמְטִ֤יר עָלָי/ו֙ וְ/עַל־ אֲגַפָּ֔י/ו וְ/עַל־ עַמִּ֥ים רַבִּ֖ים אֲשֶׁ֥ר אִתּֽ/וֹ׃
L05 5 Ez 38:22 we•nisz•pat•<Ti> it•<To> be•<De>•wer u•we•<Dam>; we•<Ge>•szem szo•<Tef> we•'aw•<Ne> 'el•ga•<wisz> 'esz we•ga•fe•<Rit>, 'am•<Tir> 'a•<Law> we•'al- 'a•gap•<Paw>, we•'al- 'am•<Mim> rab•<Bim> 'a•<szer> it•<To>.
L06 6 Ez 38:22 H8199H8199 H0853H0853 H1698H1698 H1818H1818 H1653H1653 H7857H7857 H0068H0068 H0417H0417 H0784H0784 H1614H1614 H4305H4305 H5921H5921 H5921H5921 H0102H0102 H5921H5921 H5971H5971 H7227H7227 H0834H0834 H0854H0854
L07 7 Ez 38:22 avenge murrain bloodshed rain drown build great hail burning brimstone rain  above above bands above folk in abundance after against
L08 8 Ez 38:22 pomścić mór rozlew krwi deszcz utopić budować wielki grad palenie siarka deszcz powyżej powyżej zespoły powyżej ludowy w obfitości po przed
L09 9 Ez 38:22 And I will plead against him with pestilence and with blood rain that [are] with him an overflowing stones great hail fire and brimstone and I will rain and on upon him and upon his bands and people and upon the many who for
L10 10 Ez 38:22 I będę błagać przeciwko niemu z zarazą i krwią deszcz że [to] z nim wezbrany kamienie wielki grad ogień i siarki a ja deszczu i na na niego i na jego zespołach i ludzie i na wiele kto dla
L11 11 Ez 38:22 ve·nish·pat·Ti it·To be·De·ver u·ve·Dam; ve·Ge·shem sho·Tef ve·'av·Nei 'el·ga·Vish 'esh ve·ga·fe·Rit, 'am·Tir 'a·Lav ve·'al- 'a·gap·Pav, ve·'al- 'am·Mim rab·Bim 'a·Sher it·To.
L12 12 Ez 38:22 we nisz Pat Ti iT To Be de wer u we dam we ge szem szo tef we aw ne el Ga wisz esz we gof rit am tir a law we al - a gaP Paw we al - am mim raB Bim a szer iT To
L13 13 Ez 38:22 wünišPa†Tî ´iTTô Büdeºber ûbüdäm wügeºšem šô†ëp wü´abnê ´elGäbîš ´ëš wügoprît ´am†îr `äläyw wü`al-´ágaPPäyw wü`al-`ammîm raBBîm ´ášer ´iTTô
L14 14 Ez 38:22 186/201 10549/11047 46/49 332/359 30/35 26/30 256/273 3/3 338/377 7/7 13/17 5257/5759 5258/5759 6/7 5259/5759 1728/1866 397/462 5211/5499 779/808
L15 15 Ez 38:22 And I will plead against him with pestilence and with blood; and I will rain upon him, and upon his bands, and upon the many people that [are] with him, an overflowing rain, and great hailstones, fire, and brimstone.
L16 16 Ez 38:22  22 And I will plead <08199> (08738) against him with pestilence <01698> and with blood <01818>; and I will rain <04305> (08686) upon him, and upon his bands <0102>, and upon the many <07227> people <05971> that are with him, an overflowing <07857> (08802) rain <01653>, and great hailstones <0417> <068>, fire <0784>, and brimstone <01614>.
L01 1 Ez 38:23   Ez 38:23  23 Tak więc będę powiększać <01431> (08694) samodzielnie, i uświęcać <06942> (08694) sam, a ja być znane <03045> (08738) w oczach <05869> z wielu <07227> narody <01471> i będą wiedzieć <03045> (08804), że Ja jestem Pan <03068>.                                                                                        
L02 2 Ez 38:23 Tak okażę się wielkim i świętym, tak ukażę się oczom wielu narodów: wtedy poznają, że Ja jestem Pan.
L03 3 Ez 38:23 וְהִתְגַּדִּלְתִּי֙ וְהִתְקַדִּשְׁתִּ֔י וְנ֣וֹדַעְתִּ֔י לְעֵינֵ֖י גּוֹיִ֣ם רַבִּ֑ים וְיָדְע֖וּ כִּֽי־ אֲנִ֥י יְהוָֽה׃ ס
L04 4 Ez 38:23 וְ/הִתְגַּדִּלְתִּי֙ וְ/הִתְקַדִּשְׁתִּ֔י וְ/נ֣וֹדַעְתִּ֔י לְ/עֵינֵ֖י גּוֹיִ֣ם רַבִּ֑ים וְ/יָדְע֖וּ כִּֽי־ אֲנִ֥י יְהוָֽה׃ ס
L05 5 Ez 38:23 we•hit•gad•dil•<Ti> we•hit•kad•disz•<Ti>, we•<No>•da'•<Ti>, le•'e•<Ne> go•<jim> rab•<Bim>; we•ja•de•'<U> ki- 'a•<Ni> <jah>•we. sa•<Mek>
L06 6 Ez 38:23 H1431H1431 H6942H6942 H3045H3045 H5869H5869 H1471H1471 H7227H7227 H3045H3045 H3588H3588 H0589H0589 H3068H3068
L07 7 Ez 38:23 advance appoint acknowledge affliction Gentile in abundance acknowledge inasmuch I Jehovah
L08 8 Ez 38:23 awansować powołać przyznać nieszczęście Gentile w obfitości przyznać ponieważ Ja Jahwe
L09 9 Ez 38:23 Thus will I magnify myself and sanctify myself and I will be known in the eyes nations of many and they shall know that I am that I [am] the LORD
L10 10 Ez 38:23 Tak więc będę powiększyć ja i uświęci ja sama i ja będą znane w oczach narody wielu i będą wiedzieć że Jestem że [am] Pan
L11 11 Ez 38:23 ve·hit·gad·dil·Ti ve·hit·kad·dish·Ti, ve·No·da'·Ti, le·'ei·Nei go·Yim rab·Bim; ve·ya·de·'U ki- 'a·Ni Yah·weh. sa·Mek
L12 12 Ez 38:23 we hit GaD Dil Ti we hit qaD Disz Ti we no da Ti le e ne Go jim raB Bim we ja du Ki - a ni jhwh(a do naj) s
L13 13 Ez 38:23 wühitGaDDilTî wühitqaDDišTî wünôºda`Tî lü`ênê Gôyìm raBBîm wüyäd`û Kî|-´ánî yhwh(´ädönäy) s
L14 14 Ez 38:23 93/114 163/175 871/934 834/878 475/555 398/462 872/934 4137/4478 791/874 5740/6220
L15 15 Ez 38:23 Thus will I magnify myself, and sanctify myself; and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I [am] the LORD.
L16 16 Ez 38:23  23 Thus will I magnify <01431> (08694) myself, and sanctify <06942> (08694) myself; and I will be known <03045> (08738) in the eyes <05869> of many <07227> nations <01471>, and they shall know <03045> (08804) that I am the LORD <03068>.
Copyright by Cezary Podolski