Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ez4-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ez 4:1 Ez 4 Ez 4:1  1 Ty też, syn <01121> człowieka <0120>, wziąć <03947> (08798) ci dachówki <03843> i świeckich <05414> (08804) to przed <06440> ci, a pourtray <02710> (08.804 ) na nią miasto <05892>, nawet Jerozolima <03389>:                                                                                          
L02 2 Ez 4:1 A ty, synu człowieczy, weź sobie tabliczkę glinianą, połóż ją przed sobą i narysuj na niej miasto Jerozolimę.
L03 3 Ez 4:1 וְאַתָּ֤ה בֶן־ אָדָם֙ קַח־ לְךָ֣ לְבֵנָ֔ה וְנָתַתָּ֥ה אוֹתָ֖הּ לְפָנֶ֑יךָ וְחַקּוֹתָ֥ עָלֶ֛יהָ עִ֖יר אֶת־ יְרוּשָׁלִָֽם׃
L04 4 Ez 4:1 וְ/אַתָּ֤ה בֶן־ אָדָם֙ קַח־ לְ/ךָ֣ לְבֵנָ֔ה וְ/נָתַתָּ֥ה אוֹתָ֖/הּ לְ/פָנֶ֑י/ךָ וְ/חַקּוֹתָ֥ עָלֶ֛י/הָ עִ֖יר אֶת־ יְרוּשָׁלִָֽם׃
L05 5 Ez 4:1 we•'at•<Ta> wen- 'a•<Dam> kach- le•<Cha> le•we•<Na>, we•na•tat•<Ta> o•<Ta> le•fa•<Ne>•cha; we•chak•ko•<Ta> 'a•<Le>•ha 'ir et- je•ru•sza•<Lim>.
L06 6 Ez 4:1 H0859H0859 H1121H1121 H0120H0120 H3947H3947 H0000 H3843H3843 H5414H5414 H0853H0853 H6440H6440 H2710H2710 H5921H5921 H5892H5892 H0853H0853 H3389H3389
L07 7 Ez 4:1 you afflicted person accept brick add accept appoint above Ai  Jerusalem
L08 8 Ez 4:1 ty dotknięty osoba przyjąć cegła dodać przyjąć powołać powyżej Ai Jerozolima
L09 9 Ez 4:1 now you Thou also son of man take thee a tile and lay it before thee and pourtray and upon it the city [even] Jerusalem
L10 10 Ez 4:1 teraz Ty też syn człowieka wziąć ci płytkę i świeckich to przed ci i pourtray i na niej miasta [Nawet] Jerozolima
L11 11 Ez 4:1 ve·'at·Tah ven- 'a·Dam kach- le·Cha le·ve·Nah, ve·na·tat·Tah o·Tah le·fa·Nei·cha; ve·chak·ko·Ta 'a·Lei·ha 'ir et- ye·ru·sha·Lim.
L12 12 Ez 4:1 we aT Ta wen - a dam qaH - le cha le we na we na taT Ta o ta le fa ne cha we Haq qo ta a le ha ir et - je ru sza la im      
L13 13 Ez 4:1 wü´aTTâ ben-´ädäm qaH-lükä lübënâ wünätaTTâ ´ôtäh lüpänʺkä wüHaqqôtä `älʺhä `îr ´et-yürûšäläºim      
L14 14 Ez 4:1 938/1080 4639/4921 403/552 873/964 5754/6522 11/11 1743/2007 10066/11047 1889/2127 18/19 4936/5759 982/1093 10067/11047 546/643
L15 15 Ez 4:1 Thou also, son of man, take thee a tile, and lay it before thee, and pourtray upon it the city, [even] Jerusalem:
L16 16 Ez 4:1  1 Thou also, son <01121> of man <0120>, take <03947> (08798) thee a tile <03843>, and lay <05414> (08804) it before <06440> thee, and pourtray <02710> (08804) upon it the city <05892>, even Jerusalem <03389>:
L01 1 Ez 4:2   Ez 4:2  2 I lay <05414> (08804) oblężenie <04692> przeciwko niemu, i budować <01129> (08804) fort <01785> przeciwko niej, a cast <08210> (08804) uchwyt <05550> przeciwko niemu; set < 05414> (08804) Obóz <04264> także przeciwko niej, a zestaw <07760> (08798) tarany <03733> na to dokoła <05439>.                                                                                  
L02 2 Ez 4:2 Następnie przedstaw jego oblężenie, zbuduj naprzeciw niego szaniec, usyp naprzeciw niego wał, uszykuj przeciwko niemu obóz [nieprzyjacielski] i ustaw przeciwko niemu tarany dokoła.
L03 3 Ez 4:2 וְנָתַתָּ֨ה עָלֶ֜יהָ מָצ֗וֹר וּבָנִ֤יתָ עָלֶ֙יהָ֙ דָּיֵ֔ק וְשָׁפַכְתָּ֥ עָלֶ֖יהָ סֹֽלְלָ֑ה וְנָתַתָּ֨ה עָלֶ֧יהָ מַחֲנ֛וֹת וְשִׂים־ עָלֶ֥יהָ כָּרִ֖ים סָבִֽיב׃
L04 4 Ez 4:2 וְ/נָתַתָּ֨ה עָלֶ֜י/הָ מָצ֗וֹר וּ/בָנִ֤יתָ עָלֶ֙י/הָ֙ דָּיֵ֔ק וְ/שָׁפַכְתָּ֥ עָלֶ֖י/הָ סֹֽלְלָ֑ה וְ/נָתַתָּ֨ה עָלֶ֧י/הָ מַחֲנ֛וֹת וְ/שִׂים־ עָלֶ֥י/הָ כָּרִ֖ים סָבִֽיב׃
L05 5 Ez 4:2 we•na•tat•<Ta> 'a•<Le>•ha ma•<cor>, u•wa•<Ni>•ta 'a•<Le>•ha da•<jek>, we•sza•fach•<Ta> 'a•<Le>•ha so•le•<La>; we•na•tat•<Ta> 'a•<Le>•ha ma•cha•<Not> we•sim- 'a•<Le>•ha ka•<Rim> sa•<wiw>.
L06 6 Ez 4:2 H5414H5414 H5921H5921 H4692H4692 H1129H1129 H5921H5921 H1785H1785 H8210H8210 H5921H5921 H5550H5550 H5414H5414 H5921H5921 H4264H4264 H7760H7760 H5921H5921 H3733H3733 H5439H5439
L07 7 Ez 4:2 add above besieged build above fort cast  above bank add above army appoint above captain place
L08 8 Ez 4:2 dodać powyżej oblegany budować powyżej fort rzucać powyżej bank dodać powyżej armia powołać powyżej kapitan miejsce
L09 9 Ez 4:2 And lay against siege against it and build against a fort against it and cast against a mount against it set against the camp also against it and set against [battering] rams against it round about
L10 10 Ez 4:2 I świeckich przed oblężenie przed nim i budować przed fort przed nim i oddać przed Mocowanie przed go ustawić przed obóz także przeciwko niej i ustaw przed [Bicie] barany przeciw jest dokoła
L11 11 Ez 4:2 ve·na·tat·Tah 'a·Lei·ha ma·Tzor, u·va·Ni·ta 'a·Lei·ha da·Yek, ve·sha·fach·Ta 'a·Lei·ha so·le·Lah; ve·na·tat·Tah 'a·Lei·ha ma·cha·Not ve·sim- 'a·Lei·ha ka·Rim sa·Viv.
L12 12 Ez 4:2 we na taT Ta a le ha ma cor u wa ni ta a le ha Da jeq we sza fach Ta a le ha so le la we na taT Ta a le ha ma Ha not we sim - a le ha Ka rim sa wiw
L13 13 Ez 4:2 wünätaTTâ `älʺhä mäcôr ûbänîºtä `älʺhä Däyëq wüšäpakTä `älʺhä sö|lülâ wünätaTTâ `älʺhä maHánôt wüSîm-`älʺhä Kärîm säbîb
L14 14 Ez 4:2 1744/2007 4937/5759 16/26 336/374 4938/5759 3/6 71/113 4939/5759 7/11 1745/2007 4940/5759 213/216 493/581 4941/5759 11/16 217/333
L15 15 Ez 4:2 And lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it; set the camp also against it, and set [battering] rams against it round about.
L16 16 Ez 4:2  2 And lay <05414> (08804) siege <04692> against it, and build <01129> (08804) a fort <01785> against it, and cast <08210> (08804) a mount <05550> against it; set <05414> (08804) the camp <04264> also against it, and set <07760> (08798) battering rams <03733> against it round about <05439>.
L01 1 Ez 4:3   Ez 4:3  3 Ponadto wziąć <03947> (08798) ty tobie żelazną <01270> Pan <04227> i zestaw <05414> (08804) to na ścianie <07023> żelaza <01270> między tobą a miastem <05892> : a set <03559> (08689) twoja twarz <06440> przeciwko niej, a będzie oblegany <04692>, a ty oblężenie <06696> (08804) przeciw. To będzie znak <0226> do domu <01004> Izraela <03478>.                                                                              
L02 2 Ez 4:3 Potem weź sobie patelnię żelazną i uczyń z niej jakby mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i skieruj wzrok swój na nie, tak jakby było oblężone i jakbyś ty je oblegał. To będzie znakiem dla domu Izraela.
L03 3 Ez 4:3 וְאַתָּ֤ה קַח־ לְךָ֙ מַחֲבַ֣ת בַּרְזֶ֔ל וְנָתַתָּ֤ה אוֹתָהּ֙ קִ֣יר בַּרְזֶ֔ל בֵּינְךָ֖ וּבֵ֣ין הָעִ֑יר וַהֲכִינֹתָה֩ אֶת־ פָּנֶ֨יךָ אֵלֶ֜יהָ וְהָיְתָ֤ה בַמָּצוֹר֙ וְצַרְתָּ֣ עָלֶ֔יהָ א֥וֹת הִ֖יא לְבֵ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
L04 4 Ez 4:3 וְ/אַתָּ֤ה קַח־ לְ/ךָ֙ מַחֲבַ֣ת בַּרְזֶ֔ל וְ/נָתַתָּ֤ה אוֹתָ/הּ֙ קִ֣יר בַּרְזֶ֔ל בֵּינְ/ךָ֖ וּ/בֵ֣ין הָ/עִ֑יר וַ/הֲכִינֹתָה֩ אֶת־ פָּנֶ֨י/ךָ אֵלֶ֜י/הָ וְ/הָיְתָ֤ה בַ/מָּצוֹר֙ וְ/צַרְתָּ֣ עָלֶ֔י/הָ א֥וֹת הִ֖יא לְ/בֵ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
L05 5 Ez 4:3 we•'at•<Ta> kach- le•<Cha> ma•cha•<wat> bar•<Zel>, we•na•tat•<Ta> o•<Ta> kir bar•<Zel>, be•ne•<Cha> u•<wen> ha•'<Ir>; wa•ha•chi•no•<Ta> et- pa•<Ne>•cha 'e•<Le>•ha we•ha•je•<Ta> wam•ma•cOr we•car•<Ta> 'a•<Le>•ha, ot hi le•<wet> jis•ra•'<El>. sa•<Mek>
L06 6 Ez 4:3 H0859H0859 H3947H3947 H0000 H4227H4227 H1270H1270 H5414H5414 H0853H0853 H7023H7023 H1270H1270 H0996H0996 H0996H0996 H5892H5892 H3559H3559 H0853H0853 H6440H6440 H0413H0413 H1961H1961 H4692H4692 H6696H6696 H5921H5921 H0226H0226 H1931H1931 H1004H1004 H3478H3478
L07 7 Ez 4:3 you accept pan iron add mason iron among among Ai  certain accept about become besieged adversary above mark he court Israel
L08 8 Ez 4:3 ty przyjąć pan żelazo dodać mason żelazo wśród wśród Ai pewny przyjąć o zostać oblegany przeciwnik powyżej oznaczyć on sąd Izrael
L09 9 Ez 4:3 you Moreover take pan thou unto thee an iron and set it [for] a wall of iron between between between thee and the city and set thy face toward is under against it and it shall be besieged and thou shalt lay siege is a against it This [shall be] a sign This to the house of Israel
L10 10 Ez 4:3 ty Ponadto brać pan ty do ciebie żelazko i zestaw to [dla] ściana z żelaza między między między tobą a miastem i zestaw twoja twarz ku jest pod przed nim i będzie oblegany a ty oblężenia jest przeciwko niej To [jest] znak To do domu Izraela
L11 11 Ez 4:3 ve·'at·Tah kach- le·Cha ma·cha·Vat bar·Zel, ve·na·tat·Tah o·Tah kir bar·Zel, bei·ne·Cha u·Vein ha·'Ir; va·ha·chi·no·Tah et- pa·Nei·cha 'e·Lei·ha ve·ha·ye·Tah vam·ma·tzOr ve·tzar·Ta 'a·Lei·ha, ot hi le·Veit Yis·ra·'El. sa·Mek
L12 12 Ez 4:3 we aT Ta qaH - le cha ma Ha wat Bar zel we na taT Ta o ta qir Bar zel Ben cha u wen ha ir wa ha chi no ta et - Pa ne cha e le ha we haj ta wam ma cor we car Ta a le ha ot hi le wet jis ra el s
L13 13 Ez 4:3 wü´aTTâ qaH-lükä maHábat Barzel wünätaTTâ ´ôtâ qîr Barzel Bênkä ûbên hä`îr wahákînötâ ´et-Pänʺkä ´ëlʺhä wühäytâ bammäcôr wücarTä `älʺhä ´ôt hî´ lübêt yiSrä´ël s
L14 14 Ez 4:3 939/1080 874/964 5755/6522 5/5 69/76 1746/2007 10068/11047 48/74 70/76 336/406 337/406 983/1093 201/216 10069/11047 1890/2127 4809/5500 3018/3546 17/26 34/36 4942/5759 76/79 1659/1867 1761/2052 2218/2505
L15 15 Ez 4:3 Moreover take thou unto thee an iron pan, and set it [for] a wall of iron between thee and the city: and set thy face against it, and it shall be besieged, and thou shalt lay siege against it. This [shall be] a sign to the house of Israel.
L16 16 Ez 4:3  3 Moreover take <03947> (08798) thou unto thee an iron <01270> pan <04227>, and set <05414> (08804) it for a wall <07023> of iron <01270> between thee and the city <05892>: and set <03559> (08689) thy face <06440> against it, and it shall be besieged <04692>, and thou shalt lay siege <06696> (08804) against it. This shall be a sign <0226> to the house <01004> of Israel <03478>.
L01 1 Ez 4:4   Ez 4:4  4 Lie <07901> (08798) Ty także na twojej lewej <08042> stronie <06654> i świeckich <07760> (08804) nieprawość <05771> z domu <01004> Izraela <03478> na nim: zgodnie z liczba <04557> z dni <03117>, że ty będziesz kłamstwo <07901> (08799) na nim będziesz niedźwiedź <05375> (08799) ich nieprawość <05771>.                                                                                  
L02 2 Ez 4:4 Połóż się na lewym boku, a Ja złożę winę Izraelitów na ciebie. Przez tyle dni będziesz znosił ich winę, przez ile będziesz na nim leżał.
L03 3 Ez 4:4 וְאַתָּ֤ה שְׁכַב֙ עַל־ צִדְּךָ֣ הַשְּׂמָאלִ֔י וְשַׂמְתָּ֛ אֶת־ עֲוֹ֥ן בֵּֽית־ יִשְׂרָאֵ֖ל עָלָ֑יו מִסְפַּ֤ר הַיָּמִים֙ אֲשֶׁ֣ר תִּשְׁכַּ֣ב עָלָ֔יו תִּשָּׂ֖א אֶת־ עֲוֹנָֽם׃
L04 4 Ez 4:4 וְ/אַתָּ֤ה שְׁכַב֙ עַל־ צִדְּ/ךָ֣ הַ/שְּׂמָאלִ֔י וְ/שַׂמְתָּ֛ אֶת־ עֲוֹ֥ן בֵּֽית־ יִשְׂרָאֵ֖ל עָלָ֑י/ו מִסְפַּ֤ר הַ/יָּמִים֙ אֲשֶׁ֣ר תִּשְׁכַּ֣ב עָלָ֔י/ו תִּשָּׂ֖א אֶת־ עֲוֹנָֽ/ם׃
L05 5 Ez 4:4 we•'at•<Ta> sze•<Chaw> al- cid•de•<Cha> has•se•ma•<Li>, we•sam•<Ta> et- 'a•<won> bet- jis•ra•'<El> 'a•<Law>; mis•<Par> hai•ja•<Mim> 'a•<szer> tisz•<Kaw> 'a•<Law>, tis•<Sa> et- 'a•wo•<Nam>.
L06 6 Ez 4:4 H0859H0859 H7901H7901 H5921H5921 H6654H6654 H8042H8042 H7760H7760 H0853H0853 H5771H5771 H1004H1004 H3478H3478 H5921H5921 H4557H4557 H3117H3117 H0834H0834 H7901H7901 H5921H5921 H5375H5375 H0853H0853 H5771H5771
L07 7 Ez 4:4 you cast down above side left appoint fault court Israel above abundance age after cast down above accept fault
L08 8 Ez 4:4 ty zrzucony powyżej strona w lewo powołać wina sąd Izrael powyżej obfitość wiek po zrzucony powyżej przyjąć wina
L09 9 Ez 4:4 you Lie and side thou also upon thy left and lay the iniquity of the house of Israel for upon it [according] to the number of the days after that thou shalt lie on upon it thou shalt bear their iniquity
L10 10 Ez 4:4 ty Kłamać i strona Ty też na twoje lewo i świeckich nieprawość z domu Izraela dla na niej [według] na numer z dni po że ty będziesz kłamstwo na na nim ty niedźwiedziej ich nieprawość
L11 11 Ez 4:4 ve·'at·Tah she·Chav al- tzid·de·Cha has·se·ma·Li, ve·sam·Ta et- 'a·Von beit- Yis·ra·'El 'a·Lav; mis·Par hai·ya·Mim 'a·Sher tish·Kav 'a·Lav, tis·Sa et- 'a·vo·Nam.
L12 12 Ez 4:4 we aT Ta sze chaw al - ciD De cha has se ma li we sam Ta et - a won Bet - jis ra el a law mis Par haj ja mim a szer Tisz Kaw a law Tis sa et - a wo nam        
L13 13 Ez 4:4 wü´aTTâ šükab `al-ciDDükä haSSümä´lî wüSamTä ´et-`áwön Bê|t-yiSrä´ël `äläyw misPar hayyämîm ´ášer TišKab `äläyw TiSSä´ ´et-`áwönäm        
L14 14 Ez 4:4 940/1080 191/207 4943/5759 28/33 9/9 494/581 10070/11047 169/229 1762/2052 2219/2505 4944/5759 127/134 2000/2302 4980/5499 192/207 4945/5759 536/650 10071/11047 170/229
L15 15 Ez 4:4 Lie thou also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel upon it: [according] to the number of the days that thou shalt lie upon it thou shalt bear their iniquity.
L16 16 Ez 4:4  4 Lie <07901> (08798) thou also upon thy left <08042> side <06654>, and lay <07760> (08804) the iniquity <05771> of the house <01004> of Israel <03478> upon it: according to the number <04557> of the days <03117> that thou shalt lie <07901> (08799) upon it thou shalt bear <05375> (08799) their iniquity <05771>.
L01 1 Ez 4:5   Ez 4:5  5 Bo położyli <05414> (08804) nad tobą lata <08141> ich nieprawości <05771>, w zależności od liczby <04557> z dni <03117>, trzy <07969> sto <03967> i dziewięćdziesiąt < 08673> dni <03117>: tak będziesz ty niedźwiedź <05375> (08804) nieprawość <05771> z domu <01004> Izraela <03478>.                                                                                    
L02 2 Ez 4:5 Podaję ci lata trwania ich winy w liczbie dni: przez trzysta dziewięćdziesiąt dni będziesz znosił winę pokoleń izraelskich.
L03 3 Ez 4:5 וַאֲנִ֗י נָתַ֤תִּֽי לְךָ֙ אֶת־ שְׁנֵ֣י עֲוֹנָ֔ם לְמִסְפַּ֣ר יָמִ֔ים שְׁלֹשׁ־ מֵא֥וֹת וְתִשְׁעִ֖ים י֑וֹם וְנָשָׂ֖אתָ עֲוֹ֥ן בֵּֽית־ יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Ez 4:5 וַ/אֲנִ֗י נָתַ֤תִּֽי לְ/ךָ֙ אֶת־ שְׁנֵ֣י עֲוֹנָ֔/ם לְ/מִסְפַּ֣ר יָמִ֔ים שְׁלֹשׁ־ מֵא֥וֹת וְ/תִשְׁעִ֖ים י֑וֹם וְ/נָשָׂ֖אתָ עֲוֹ֥ן בֵּֽית־ יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Ez 4:5 wa•'a•<Ni>, na•<Tat>•ti le•<Cha> et- sze•<Ne> 'a•wo•<Nam>, le•mis•<Par> ja•<Mim>, sze•losz- me•'ot we•tisz•'<Im> <jom>; we•na•<Sa>•ta 'a•<won> bet- jis•ra•'<El>.
L06 6 Ez 4:5 H0589H0589 H5414H5414 H0000 H0853H0853 H8141H8141 H5771H5771 H4557H4557 H3117H3117 H7969H7969 H3967H3967 H8673H8673 H3117H3117 H5375H5375 H5771H5771 H1004H1004 H3478H3478
L07 7 Ez 4:5 I add whole age fault abundance age fork hundredfold ninety age accept fault court Israel
L08 8 Ez 4:5 Ja dodać Cały wiek wina obfitość wiek widelec stokrotny dziewięćdziesiąt wiek przyjąć wina sąd Izrael
L09 9 Ez 4:5 I For I have laid upon thee the years of their iniquity according to the number of the days three hundred and ninety days so shalt thou bear the iniquity of the house of Israel
L10 10 Ez 4:5 Ja Bo położyli na ciebie z lat ich nieprawości w zależności od liczby z dni trzy sto i dziewięćdziesiąt dni tak Ty będziesz niedźwiedzia nieprawość z domu Izraela
L11 11 Ez 4:5 va·'a·Ni, na·Tat·ti le·Cha et- she·Nei 'a·vo·Nam, le·mis·Par ya·Mim, she·losh- me·'ot ve·tish·'Im Yom; ve·na·Sa·ta 'a·Von beit- Yis·ra·'El.
L12 12 Ez 4:5 wa a ni na taT Ti le cha et - sze ne a wo nam le mis Par ja mim sze losz - me ot we ti szim jom we na sa ta a won Bet - jis ra el      
L13 13 Ez 4:5 wa´ánî nätaºTTî| lükä ´et-šünê `áwönäm lümisPar yämîm šülöš-më´ôt wütiš`îm yôm wünäS亴tä `áwön Bê|t-yiSrä´ël      
L14 14 Ez 4:5 639/874 1747/2007 5756/6522 10072/11047 814/873 171/229 128/134 2001/2302 386/429 537/574 17/20 2002/2302 537/650 172/229 1763/2052 2220/2505
L15 15 Ez 4:5 For I have laid upon thee the years of their iniquity, according to the number of the days, three hundred and ninety days: so shalt thou bear the iniquity of the house of Israel.
L16 16 Ez 4:5  5 For I have laid <05414> (08804) upon thee the years <08141> of their iniquity <05771>, according to the number <04557> of the days <03117>, three <07969> hundred <03967> and ninety <08673> days <03117>: so shalt thou bear <05375> (08804) the iniquity <05771> of the house <01004> of Israel <03478>.
L01 1 Ez 4:6   Ez 4:6  6 A kiedy Ty masz wykonać <03615> (08765) ich <0428>, kłamstwo <07901> (08804) ponownie <08145> w prawy <03233> (08675) <03227> side <06654>, a ty miś < 05375> (08804) nieprawość <05771> z domu <01004> Judy <03063> czterdzieści <0705> dni <03117>: Mam wyznaczony <05414> (08804) ci każdy dzień <03117> <03117> dla rok <08141> <08141>.                                                                              
L02 2 Ez 4:6 A kiedy je wypełnisz, położysz się znów na prawym boku i będziesz znosił przewinienia pokolenia Judy przez czterdzieści dni. Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok.
L03 3 Ez 4:6 וְכִלִּיתָ֣ אֶת־ אֵ֗לֶּה וְשָׁ֨כַבְתָּ֜ עַל־ צִדְּךָ֤ [הַיְמֹונִי כ] (הַיְמָנִי֙ ק) שֵׁנִ֔ית וְנָשָׂ֖אתָ אֶת־ עֲוֹ֣ן בֵּית־ יְהוּדָ֑ה אַרְבָּעִ֣ים י֔וֹם י֧וֹם לַשָּׁנָ֛ה י֥וֹם לַשָּׁנָ֖ה נְתַתִּ֥יו לָֽךְ׃
L04 4 Ez 4:6 וְ/כִלִּיתָ֣ אֶת־ אֵ֗לֶּה וְ/שָׁ֨כַבְתָּ֜ עַל־ צִדְּ/ךָ֤ ה/ימוני הַ/יְמָנִי֙ שֵׁנִ֔ית וְ/נָשָׂ֖אתָ אֶת־ עֲוֹ֣ן בֵּית־ יְהוּדָ֑ה אַרְבָּעִ֣ים י֔וֹם י֧וֹם לַ/שָּׁנָ֛ה י֥וֹם לַ/שָּׁנָ֖ה נְתַתִּ֥י/ו לָֽ/ךְ׃
L05 5 Ez 4:6 we•chil•li•<Ta> et- '<El>•le, we•<sza>•chaw•ta al- cid•de•<Cha> [haj•mo•ni ch] (haj•ma•<Ni> k) sze•<Nit>, we•na•<Sa>•ta et- 'a•<won> bet- je•hu•<Da>; 'ar•ba•'<Im> <jom>, <jom> lasz•sza•<Na> <jom> lasz•sza•<Na> ne•tat•<Tiw> <Lach>.
L06 6 Ez 4:6 H3615H3615 H0853H0853 H0428H0428 H7901H7901 H5921H5921 H6654H6654 H8145H8145 H5375H5375 H0853H0853 H5771H5771 H1004H1004 H3063H3063 H0705H0705 H3117H3117 H3117H3117 H8141H8141 H3117H3117 H8141H8141 H5414H5414 H0000
L07 7 Ez 4:6 accomplish another cast down above side right  again accept fault court Judah forty age age whole age age whole age add
L08 8 Ez 4:6 zrealizować inny zrzucony powyżej strona prawo ponownie przyjąć wina sąd Juda czterdzieści wiek wiek Cały wiek wiek Cały wiek dodać
L09 9 Ez 4:6 And when thou hast accomplished them lie and side right  again and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah forty days A day year days year I have appointed
L10 10 Ez 4:6 A kiedy Ty masz wykonać im kłamać i strona prawo ponownie a ty mów nieprawość z domu Judy czterdzieści dni Dni rok dni rok I wyznaczyli
L11 11 Ez 4:6 ve·chil·li·Ta et- 'El·leh, ve·Sha·chav·ta al- tzid·de·Cha [hay·mo·ni ch] (hay·ma·Ni k) she·Nit, ve·na·Sa·ta et- 'a·Von beit- ye·hu·Dah; 'ar·ba·'Im Yom, Yom lash·sha·Nah Yom lash·sha·Nah ne·tat·Tiv Lach.
L12 12 Ez 4:6 we chil li ta et - el le we sza chaw Ta al - ciD De cha (ha je mo ni) [ha je ma ni] sze nit we na sa ta et - a won Bet - je hu da ar Ba im jom jom lasz sza na jom lasz sza na ne taT Tiw lach
L13 13 Ez 4:6 wükillîtä ´et-´ëºllè wüšäºkabTä `al-ciDDükä (hayümônî) [hayümänî] šënît wünäS亴tä ´et-`áwön Bêt-yühûdâ ´arBä`îm yôm yôm laššänâ yôm laššänâ nütaTTîw läk
L14 14 Ez 4:6 181/204 10073/11047 661/745 193/207 4946/5759 29/33 2/2 148/157 538/650 10074/11047 173/229 1764/2052 737/818 127/135 2003/2302 2004/2302 815/873 2005/2302 816/873 1748/2007 5757/6522
L15 15 Ez 4:6 And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah forty days: I have appointed thee each day for a year.
L16 16 Ez 4:6  6 And when thou hast accomplished <03615> (08765) them <0428>, lie <07901> (08804) again <08145> on thy right <03233> (08675) <03227> side <06654>, and thou shalt bear <05375> (08804) the iniquity <05771> of the house <01004> of Judah <03063> forty <0705> days <03117>: I have appointed <05414> (08804) thee each day <03117> <03117> for a year <08141> <08141>.
L01 1 Ez 4:7   Ez 4:7  7 Dlatego będziesz ustawić <03559> (08686) twarz twoja <06440> w kierunku oblężenia <04692> Jerozolimy <03389>, a twoje ramię <02220> zostaną odkryte <02834> (08803), a ty będziesz prorokować <05012 > (08738) przeciw.                                                                                        
L02 2 Ez 4:7 Następnie ku oblężonej Jerozolimie skierujesz wzrok i obnażone ramię, a będziesz prorokował przeciwko niej.
L03 3 Ez 4:7 וְאֶל־ מְצ֤וֹר יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ תָּכִ֣ין פָּנֶ֔יךָ וּֽזְרֹעֲךָ֖ חֲשׂוּפָ֑ה וְנִבֵּאתָ֖ עָלֶֽיהָ׃
L04 4 Ez 4:7 וְ/אֶל־ מְצ֤וֹר יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ תָּכִ֣ין פָּנֶ֔י/ךָ וּֽ/זְרֹעֲ/ךָ֖ חֲשׂוּפָ֑ה וְ/נִבֵּאתָ֖ עָלֶֽי/הָ׃
L05 5 Ez 4:7 we•'el- me•<cor> je•ru•sza•<Lim> ta•<Chin> pa•<Ne>•cha, u•ze•ro•'a•<Cha> cha•su•<Fa>; we•nib•be•<Ta> 'a•<Le>•ha.
L06 6 Ez 4:7 H0413H0413 H4692H4692 H3389H3389 H3559H3559 H6440H6440 H2220H2220 H2834H2834 H5012H5012 H5921H5921
L07 7 Ez 4:7 about besieged Jerusalem certain accept arm make bare prophesy above
L08 8 Ez 4:7 o oblegany Jerozolima pewny przyjąć ramię uczynić nagie prorokować powyżej
L09 9 Ez 4:7 toward toward the siege of Jerusalem Therefore thou shalt set thy face and thine arm [shall be] uncovered and thou shalt prophesy against
L10 10 Ez 4:7 ku w kierunku oblężenia z Jerozolimy Dlatego będziesz ustawiona twoja twarz a twoje ramię [Należy] odkryte a ty prorokuj obrócisz przed
L11 11 Ez 4:7 ve·'el- me·Tzor ye·ru·sha·Lim ta·Chin pa·Nei·cha, u·ze·ro·'a·Cha cha·su·Fah; ve·nib·be·Ta 'a·Lei·ha.
L12 12 Ez 4:7 we el - me cor je ru sza la im Ta chin Pa ne cha u ze ro a cha Ha su fa we niB Be ta a le ha  
L13 13 Ez 4:7 wü´el-mücôr yürûšälaºim Täkîn Pänʺkä û|zürö`ákä HáSûpâ wüniBBë´tä `älʺhä  
L14 14 Ez 4:7 4810/5500 18/26 547/643 202/216 1891/2127 69/91 8/11 68/114 4947/5759
L15 15 Ez 4:7 Therefore thou shalt set thy face toward the siege of Jerusalem, and thine arm [shall be] uncovered, and thou shalt prophesy against it.
L16 16 Ez 4:7  7 Therefore thou shalt set <03559> (08686) thy face <06440> toward the siege <04692> of Jerusalem <03389>, and thine arm <02220> shall be uncovered <02834> (08803), and thou shalt prophesy <05012> (08738) against it.
L01 1 Ez 4:8   Ez 4:8  8 I oto położę <05414> (08804) w zakresie <05688> na ciebie, a ty nie będziesz skręcić <02015> (08735) cię z jednej strony <06654> do innego <06654>, aż żeś zakończył < 03615> (08763) dni <03117> twego oblężenia <04692>.                                                                                          
L02 2 Ez 4:8 Oto nakładam na ciebie powrozy i tak długo nie obrócisz się z jednego boku na drugi, jak długo dni twego ucisku nie zostaną wypełnione.
L03 3 Ez 4:8 וְהִנֵּ֛ה נָתַ֥תִּי עָלֶ֖יךָ עֲבוֹתִ֑ים וְלֹֽא־ תֵהָפֵ֤ךְ מִֽצִּדְּךָ֙ אֶל־ צִדֶּ֔ךָ עַד־ כַּלּוֹתְךָ֖ יְמֵ֥י מְצוּרֶֽךָ׃
L04 4 Ez 4:8 וְ/הִנֵּ֛ה נָתַ֥תִּי עָלֶ֖י/ךָ עֲבוֹתִ֑ים וְ/לֹֽא־ תֵהָפֵ֤ךְ מִֽ/צִּדְּ/ךָ֙ אֶל־ צִדֶּ֔/ךָ עַד־ כַּלּוֹתְ/ךָ֖ יְמֵ֥י מְצוּרֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ez 4:8 we•hin•<Ne> na•<Tat>•ti 'a•<Le>•cha a•wo•<Tim>; we•lo- te•ha•<Fech> mic•cid•de•<Cha> el- cid•<De>•cha, ad- kal•lot•<Cha> je•<Me> me•cu•<Re>•cha.
L06 6 Ez 4:8 H2009H2009 H5414H5414 H5921H5921 H5688H5688 H3808H3808 H2015H2015 H6654H6654 H0413H0413 H6654H6654 H5704H5704 H3615H3615 H3117H3117 H4692H4692
L07 7 Ez 4:8 behold add above band before become side about side against accomplish age besieged
L08 8 Ez 4:8 ujrzeć dodać powyżej pasmo przed zostać strona o strona przed zrealizować wiek oblegany
L09 9 Ez 4:8 now behold And behold I will lay and bands you cannot upon thee and thou shalt not turn thee from one side to to another until till thou hast ended the days of thy siege
L10 10 Ez 4:8 teraz oto A oto położę i zespoły nie można nad tobą i nie będziesz włączyć ci z jednej strony do do drugiego do do żeś skończył na dzień twego oblężenia
L11 11 Ez 4:8 ve·hin·Neh na·Tat·ti 'a·Lei·cha a·vo·Tim; ve·lo- te·ha·Fech mitz·tzid·de·Cha el- tzid·De·cha, ad- kal·lot·Cha ye·Mei me·tzu·Re·cha.
L12 12 Ez 4:8 we hin ne na taT Ti a le cha a wo tim we lo - te ha fech mic ciD De cha el - ciD De cha ad - Kal lot cha je me me cu re cha      
L13 13 Ez 4:8 wühinnË nätaºTTî `älʺkä `ábôtîm wülö|´-tëhäpëk mi|cciDDükä ´el-ciDDeºkä `ad-Kallôtkä yümê mücûreºkä      
L14 14 Ez 4:8 714/840 1749/2007 4948/5759 19/24 4469/5164 80/94 30/33 4811/5500 31/33 1144/1259 182/204 2006/2302 19/26
L15 15 Ez 4:8 And, behold, I will lay bands upon thee, and thou shalt not turn thee from one side to another, till thou hast ended the days of thy siege.
L16 16 Ez 4:8  8 And, behold, I will lay <05414> (08804) bands <05688> upon thee, and thou shalt not turn <02015> (08735) thee from one side <06654> to another <06654>, till thou hast ended <03615> (08763) the days <03117> of thy siege <04692>.
L01 1 Ez 4:9   Ez 4:9  9 Take <03947> (08798) Ty także tobie pszenica <02406>, a jęczmienia <08184> i fasola <06321> i lentiles <05742> i proso, <01764> i fitches <03698>, i umieścić <05414> (08804) je w jednym <0259> statek <03627> i sprawdź, <06213> (08804) ci chleb <03899> nich, w zależności od liczby <04557> z dni <03117>, że ty będziesz kłamstwo < 07901> (08802) po stronie twego <06654>, trzy, <07969> sto <03967> i dziewięćdziesiąt <08673> dni <03117> będziesz jadł <0398> (08799) ust.                                                                    
L02 2 Ez 4:9 Weź sobie pszenicy i jęczmienia, bobu i soczewicy, prosa i orkiszu: włóż je do tego samego naczynia i przygotuj sobie z tego chleb. Będziesz go spożywał przez tyle dni, przez ile będziesz leżał na swym boku - przez trzysta dziewięćdziesiąt dni.
L03 3 Ez 4:9 וְאַתָּ֣ה קַח־ לְךָ֡ חִטִּ֡ין וּ֠שְׂעֹרִים וּפ֨וֹל וַעֲדָשִׁ֜ים וְדֹ֣חַן וְכֻסְּמִ֗ים וְנָתַתָּ֤ה אוֹתָם֙ בִּכְלִ֣י אֶחָ֔ד וְעָשִׂ֧יתָ אוֹתָ֛ם לְךָ֖ לְלָ֑חֶם מִסְפַּ֨ר הַיָּמִ֜ים אֲשֶׁר־ אַתָּ֣ה ׀ שׁוֹכֵ֣ב עַֽל־ צִדְּךָ֗ שְׁלֹשׁ־ מֵא֧וֹת וְתִשְׁעִ֛ים י֖וֹם תֹּאכֲלֶֽנּוּ׃
L04 4 Ez 4:9 וְ/אַתָּ֣ה קַח־ לְ/ךָ֡ חִטִּ֡ין וּ֠/שְׂעֹרִים וּ/פ֨וֹל וַ/עֲדָשִׁ֜ים וְ/דֹ֣חַן וְ/כֻסְּמִ֗ים וְ/נָתַתָּ֤ה אוֹתָ/ם֙ בִּ/כְלִ֣י אֶחָ֔ד וְ/עָשִׂ֧יתָ אוֹתָ֛/ם לְ/ךָ֖ לְ/לָ֑חֶם מִסְפַּ֨ר הַ/יָּמִ֜ים אֲשֶׁר־ אַתָּ֣ה ׀ שׁוֹכֵ֣ב עַֽל־ צִדְּ/ךָ֗ שְׁלֹשׁ־ מֵא֧וֹת וְ/תִשְׁעִ֛ים י֖וֹם תֹּאכֲלֶֽ/נּוּ׃
L05 5 Ez 4:9 we•'at•<Ta> kach- le•<Cha> chit•<Tin> <U>•se•'o•rim u•<Fol> wa•'a•da•<szim> we•<Do>•chan we•chus•se•<Mim>, we•na•tat•<Ta> o•<Tam> bich•<Li> 'e•<Chad>, we•'a•<Si>•ta o•<Tam> le•<Cha> le•<La>•chem; mis•<Par> hai•ja•<Mim> a•<szer>- 'at•<Ta> szo•<Chew> al- cid•de•<Cha>, sze•losz- me•'ot we•tisz•'<Im> <jom> to•cha•<Len>•nu.
L06 6 Ez 4:9 H0859H0859 H3947H3947 H0000 H2406H2406 H8184H8184 H6321H6321 H5742H5742 H1764H1764 H3698H3698 H5414H5414 H0853H0853 H3627H3627 H0259H0259 H6213H6213 H0853H0853 H0000 H3899H3899 H4557H4557 H3117H3117 H0834H0834 H0859H0859 H7901H7901 H5921H5921 H6654H6654 H7969H7969 H3967H3967 H8673H8673 H3117H3117 H0398H0398
L07 7 Ez 4:9 you accept wheat barley beans lentile millet fitches add armour a accomplish bread abundance age after you cast down above side fork hundredfold ninety age burn up
L08 8 Ez 4:9 ty przyjąć pszenica jęczmień fasola lentile proso fitches dodać zbroja zrealizować chleb obfitość wiek po ty zrzucony powyżej strona widelec stokrotny dziewięćdziesiąt wiek spalić
L09 9 Ez 4:9 you Take thou also unto thee wheat and barley and beans and lentiles and millet and fitches and put vessel them in one and make thee bread thereof [according] to the number of the days after you that thou shalt lie on upon thy side three hundred and ninety days shalt thou eat
L10 10 Ez 4:9 ty Wziąć Ty też tobie pszenicy i jęczmienia i fasoli i lentiles i proso i fitches i umieścić statek je w jednym i uczynić chleb ciebie ich [wg] na numer z dni po ty że ty będziesz kłamstwo na na twojej stronie trzy sto i dziewięćdziesiąt dni Będziesz jeść
L11 11 Ez 4:9 ve·'at·Tah kach- le·Cha chit·Tin U·se·'o·rim u·Fol va·'a·da·Shim ve·Do·chan ve·chus·se·Mim, ve·na·tat·Tah o·Tam bich·Li 'e·Chad, ve·'a·Si·ta o·Tam le·Cha le·La·chem; mis·Par hai·ya·Mim a·Sher- 'at·Tah sho·Chev al- tzid·de·Cha, she·losh- me·'ot ve·tish·'Im Yom to·cha·Len·nu.
L12 12 Ez 4:9 we aT Ta qaH - le cha Hit tin u se o rim u fol wa a da szim we do Han we chus se mim we na taT Ta o tam Bich li e Had we a si ta o tam le cha le la Hem mis Par haj ja mim a szer - aT Ta szo chew al - ciD De cha sze losz - me ot we ti szim jom To cha len nu        
L13 13 Ez 4:9 wü´aTTâ qaH-lükä Hi††în ûSü`örîm ûpôl wa`ádäšîm wüdöºHan wükussümîm wünätaTTâ ´ôtäm Biklî ´eHäd wü`äSîºtä ´ôtäm lükä lüläºHem misPar hayyämîm ´ášer-´aTTâ šôkëb `a|l-ciDDükä šülöš-më´ôt wütiš`îm yôm Tö´káleºnnû        
L14 14 Ez 4:9 941/1080 875/964 5758/6522 27/30 28/34 2/2 4/4 1/1 3/3 1750/2007 10075/11047 302/325 811/961 2312/2617 10076/11047 5759/6522 267/295 129/134 2007/2302 4981/5499 942/1080 194/207 4949/5759 32/33 387/429 538/574 18/20 2008/2302 690/806
L15 15 Ez 4:9 Take thou also unto thee wheat, and barley, and beans, and lentiles, and millet, and fitches, and put them in one vessel, and make thee bread thereof, [according] to the number of the days that thou shalt lie upon thy side, three hundred and ninety days shalt thou eat thereof.
L16 16 Ez 4:9  9 Take <03947> (08798) thou also unto thee wheat <02406>, and barley <08184>, and beans <06321>, and lentiles <05742>, and millet, <01764>, and fitches <03698>, and put <05414> (08804) them in one <0259> vessel <03627>, and make <06213> (08804) thee bread <03899> thereof, according to the number <04557> of the days <03117> that thou shalt lie <07901> (08802) upon thy side <06654>, three, <07969> hundred <03967> and ninety <08673> days <03117> shalt thou eat <0398> (08799) thereof.
L01 1 Ez 4:10   Ez 4:10  10 i mięso twój <03978>, które będziesz jadł <0398> (08799) powinny być w masie, <04946>, dwadzieścia <06242> syklów <08255> dni <03117>: od czasu <06256> do czasu <06256> Będziesz jeść <0398> (08799) go.                                                                                          
L02 2 Ez 4:10 Waga tego pokarmu, który będziesz spożywał, wyniesie dwadzieścia syklów na dzień. Raz na dobę będziesz go spożywał.
L03 3 Ez 4:10 וּמַאֲכָֽלְךָ֙ אֲשֶׁ֣ר תֹּאכֲלֶ֔נּוּ בְּמִשְׁק֕וֹל עֶשְׂרִ֥ים שֶׁ֖קֶל לַיּ֑וֹם מֵעֵ֥ת עַד־ עֵ֖ת תֹּאכֲלֶֽנּוּ׃
L04 4 Ez 4:10 וּ/מַאֲכָֽלְ/ךָ֙ אֲשֶׁ֣ר תֹּאכֲלֶ֔/נּוּ בְּ/מִשְׁק֕וֹל עֶשְׂרִ֥ים שֶׁ֖קֶל לַ/יּ֑וֹם מֵ/עֵ֥ת עַד־ עֵ֖ת תֹּאכֲלֶֽ/נּוּ׃
L05 5 Ez 4:10 u•ma•'a•cha•le•<Cha> 'a•<szer> to•cha•<Len>•nu, be•misz•<Kol> 'es•<Rim> <sze>•kel lai•<jom>; me•'<Et> ad- 'et to•cha•<Len>•nu.
L06 6 Ez 4:10 H3978H3978 H0834H0834 H0398H0398 H4946H4946 H6242H6242 H8255H8255 H3117H3117 H6256H6256 H5704H5704 H6256H6256 H0398H0398
L07 7 Ez 4:10 food after burn up weight score shekel age after against after burn up
L08 8 Ez 4:10 żywność po spalić waga wynik szekel wiek po przed po spalić
L09 9 Ez 4:10 And thy meat which which thou shalt eat [shall be] by weight twenty shekels a day from time against to time shalt thou eat
L10 10 Ez 4:10 I mięsu twego który co będziesz jadł [Są] w masie dwadzieścia szekli dni od czasu przed do czasu Będziesz jeść
L11 11 Ez 4:10 u·ma·'a·cha·le·Cha 'a·Sher to·cha·Len·nu, be·mish·Kol 'es·Rim She·kel lai·Yom; me·'Et ad- 'et to·cha·Len·nu.
L12 12 Ez 4:10 u ma a chal cha a szer To cha len nu Be misz qol es rim sze qel laj jom me et ad - et To cha len nu  
L13 13 Ez 4:10 ûma´ákä|lkä ´ášer Tö´káleºnnû Bümišqôl `eSrîm šeºqel layyôm më`ët `ad-`ët Tö´káleºnnû  
L14 14 Ez 4:10 24/29 4982/5499 691/806 1/1 268/315 83/88 2009/2302 243/294 1145/1259 244/294 692/806
L15 15 Ez 4:10 And thy meat which thou shalt eat [shall be] by weight, twenty shekels a day: from time to time shalt thou eat it.
L16 16 Ez 4:10  10 And thy meat <03978> which thou shalt eat <0398> (08799) shall be by weight, <04946>, twenty <06242> shekels <08255> a day <03117>: from time <06256> to time <06256> shalt thou eat <0398> (08799) it.
L01 1 Ez 4:11   Ez 4:11  11 Ty będziesz pić <08354> (08799) również woda <04325> przez środek <04884>, szósta część <08345> o hin <01969>: od czasu <06256> do czasu <06256> będziesz pijesz <08354> (08799).                                                                                            
L02 2 Ez 4:11 Także wodę oszczędnie pić będziesz: wypijesz raz na dobę jedną szóstą hinu.
L03 3 Ez 4:11 וּמַ֛יִם בִּמְשׂוּרָ֥ה תִשְׁתֶּ֖ה שִׁשִּׁ֣ית הַהִ֑ין מֵעֵ֥ת עַד־ עֵ֖ת תִּשְׁתֶּֽה׃
L04 4 Ez 4:11 וּ/מַ֛יִם בִּ/מְשׂוּרָ֥ה תִשְׁתֶּ֖ה שִׁשִּׁ֣ית הַ/הִ֑ין מֵ/עֵ֥ת עַד־ עֵ֖ת תִּשְׁתֶּֽה׃
L05 5 Ez 4:11 u•<Ma>•jim bim•su•<Ra> tisz•<Te> szisz•<szit> ha•<Hin>; me•'<Et> ad- 'et tisz•<Te>.
L06 6 Ez 4:11 H4325H4325 H4884H4884 H8354H8354 H8345H8345 H1969H1969 H6256H6256 H5704H5704 H6256H6256 H8354H8354
L07 7 Ez 4:11 waste measure assuredly sixth  hin after against after assuredly
L08 8 Ez 4:11 marnować zmierzyć zapewne szósty hin po przed po zapewne
L09 9 Ez 4:11 also water by measure Thou shalt drink the sixth part of an hin from time against to time shalt thou drink
L10 10 Ez 4:11 również woda przez środek Ty będziesz pić szósta część o hin od czasu przed do czasu Ty będziesz pić
L11 11 Ez 4:11 u·Ma·yim bim·su·Rah tish·Teh shish·Shit ha·Hin; me·'Et ad- 'et tish·Teh.
L12 12 Ez 4:11 u ma jim Bim su ra tisz Te szisz szit ha hin me et ad - et Tisz Te
L13 13 Ez 4:11 ûmaºyim BimSûrâ tišTè šiššît hahîn më`ët `ad-`ët TišTè
L14 14 Ez 4:11 509/579 3/4 182/217 22/28 17/22 245/294 1146/1259 246/294 183/217
L15 15 Ez 4:11 Thou shalt drink also water by measure, the sixth part of an hin: from time to time shalt thou drink.
L16 16 Ez 4:11  11 Thou shalt drink <08354> (08799) also water <04325> by measure <04884>, the sixth part <08345> of an hin <01969>: from time <06256> to time <06256> shalt thou drink <08354> (08799).
L01 1 Ez 4:12   Ez 4:12  12 I będziesz jadł <0398> (08799) go jako jęczmienia <08184> ciasta <05692>, a ty piec <05746> (08799) to z łajna <01561>, który przychodzi na <06627> człowieka <0120> w ich oczach <05869>.                                                                                            
L02 2 Ez 4:12 Będziesz go spożywał jak podpłomyk jęczmienny; upieczesz go przed ich oczami na nawozie ludzkim.
L03 3 Ez 4:12 וְעֻגַ֥ת שְׂעֹרִ֖ים תֹּֽאכֲלֶ֑נָּה וְהִ֗יא בְּגֶֽלְלֵי֙ צֵאַ֣ת הָֽאָדָ֔ם תְּעֻגֶ֖נָה לְעֵינֵיהֶֽם׃ ס
L04 4 Ez 4:12 וְ/עֻגַ֥ת שְׂעֹרִ֖ים תֹּֽאכֲלֶ֑/נָּה וְ/הִ֗יא בְּ/גֶֽלְלֵי֙ צֵאַ֣ת הָֽ/אָדָ֔ם תְּעֻגֶ֖/נָה לְ/עֵינֵי/הֶֽם׃ ס
L05 5 Ez 4:12 we•'u•<Gat> se•'o•<Rim> to•cha•<Len>•na; we•<Hi>, be•gel•<Le> ce•'<At> ha•'a•<Dam>, te•'u•<Ge>•na le•'e•ne•<Hem>. sa•<Mek>
L06 6 Ez 4:12 H5692H5692 H8184H8184 H0398H0398 H1931H1931 H1561H1561 H6627H6627 H0120H0120 H5746H5746 H5869H5869
L07 7 Ez 4:12 cake  barley burn up he dung excrement person bake affliction
L08 8 Ez 4:12 ciasto jęczmień spalić on gnój odchody osoba piec nieszczęście
L09 9 Ez 4:12 cakes it [as] barley And thou shalt eat he it with dung that cometh out of man and thou shalt bake in their sight
L10 10 Ez 4:12 ciastka to [jak] jęczmień I będziesz jeść on to z odchodów który przychodzi na człowieka a ty wypalaniem w ich oczach
L11 11 Ez 4:12 ve·'u·Gat se·'o·Rim to·cha·Len·nah; ve·Hi, be·gel·Lei tze·'At ha·'a·Dam, te·'u·Ge·nah le·'ei·nei·Hem. sa·Mek
L12 12 Ez 4:12 we u gat se o rim To cha len na we hi Be ge le le ce at ha a dam Te u ge na le e ne hem s
L13 13 Ez 4:12 wü`ùgat Sü`örîm Tö|´káleºnnâ wühî´ Büge|lülê cë´at hä|´ädäm Tü`ùgeºnâ lü`ênêhem s
L14 14 Ez 4:12 6/7 29/34 693/806 1660/1867 2/4 2/2 404/552 1/1 776/878
L15 15 Ez 4:12 And thou shalt eat it [as] barley cakes, and thou shalt bake it with dung that cometh out of man, in their sight.
L16 16 Ez 4:12  12 And thou shalt eat <0398> (08799) it as barley <08184> cakes <05692>, and thou shalt bake <05746> (08799) it with dung <01561> that cometh out <06627> of man <0120>, in their sight <05869>.
L01 1 Ez 4:13   Ez 4:13  13 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) Nawet w ten sposób będą dzieci <01121> Izraela <03478> jeść <0398> (08799) ich nieczystym <02931> chleb <03899> wśród pogan <01471> , dokąd będę jeździć <05080> (08686) im.                                                                                        
L02 2 Ez 4:13 I dodał Pan: Tak będą spożywać Izraelici swój pokarm nieczysty między poganami, wśród których ich rozproszę.
L03 3 Ez 4:13 וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה כָּ֣כָה יֹאכְל֧וּ בְנֵֽי־ יִשְׂרָאֵ֛ל אֶת־ לַחְמָ֖ם טָמֵ֑א בַּגּוֹיִ֕ם אֲשֶׁ֥ר אַדִּיחֵ֖ם שָֽׁם׃
L04 4 Ez 4:13 וַ/יֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה כָּ֣כָה יֹאכְל֧וּ בְנֵֽי־ יִשְׂרָאֵ֛ל אֶת־ לַחְמָ֖/ם טָמֵ֑א בַּ/גּוֹיִ֕ם אֲשֶׁ֥ר אַדִּיחֵ֖/ם שָֽׁם׃
L05 5 Ez 4:13 wai•<jo>•mer <jah>•we, <Ka>•cha jo•che•<Lu> we•ne- jis•ra•'<El> et- lach•<Mam> ta•<Me>; bag•go•<jim> 'a•<szer> 'ad•di•<Chem> <szam>.
L06 6 Ez 4:13 H0559H0559 H3068H3068 H3602H3602 H0398H0398 H1121H1121 H3478H3478 H0853H0853 H3899H3899 H2931H2931 H1471H1471 H0834H0834 H5080H5080 H8033H8033
L07 7 Ez 4:13 answer Jehovah after that manner burn up afflicted Israel bread defiled Gentile after banish in it
L08 8 Ez 4:13 odpowiedź Jahwe po tym sposób spalić dotknięty Izrael chleb zhańbiony Gentile po wygnać w tym
L09 9 Ez 4:13 said And the LORD Thus eat Even thus shall the children of Israel bread their defiled among the Gentiles I whither I will drive in it
L10 10 Ez 4:13 powiedział A Pan Tak więc jeść Nawet w ten sposób będą dzieci Izraela chleb ich zhańbiony wśród pogan Ja dokąd będę jeździć w tym
L11 11 Ez 4:13 vai·Yo·mer Yah·weh, Ka·chah yo·che·Lu ve·nei- Yis·ra·'El et- lach·Mam ta·Me; bag·go·Yim 'a·Sher 'ad·di·Chem Sham.
L12 12 Ez 4:13 waj jo mer jhwh(a do naj) Ka cha jo che lu we ne - jis ra el et - laH mam ta me BaG Go jim a szer aD Di Hem szam
L13 13 Ez 4:13 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) Käºkâ yö´külû bünê|-yiSrä´ël ´et-laHmäm †ämë´ BaGGôyìm ´ášer ´aDDîHëm šäm
L14 14 Ez 4:13 4633/5298 5540/6220 35/37 694/806 4640/4921 2221/2505 10077/11047 268/295 80/88 399/555 4983/5499 45/51 741/832
L15 15 Ez 4:13 And the LORD said, Even thus shall the children of Israel eat their defiled bread among the Gentiles, whither I will drive them.
L16 16 Ez 4:13  13 And the LORD <03068> said <0559> (08799), Even thus shall the children <01121> of Israel <03478> eat <0398> (08799) their defiled <02931> bread <03899> among the Gentiles <01471>, whither I will drive <05080> (08686) them.
L01 1 Ez 4:14   Ez 4:14  14 Rzekł <0559> (08799) Ja, Ah <0162> Lord <0136> GOD <03069>! oto moja dusza <05315> bowiem nie zostały zanieczyszczone <02930> (08794): bo z mojej młodości <05271> w górę nawet do dziś nie mogę jeść <0398> (08804) tego, co umiera z siebie <05038> lub jest rozdarta na kawałki <02966>, ani przyszła <0935> (08804) tam wstrętny <06292> ciało <01320> w ustach <06310>.                                                                            
L02 2 Ez 4:14 Na to rzekłem: Ach, Panie Boże, oto dusza moja nigdy się nie splamiła: od dzieciństwa aż do tej pory nie spożywałem ani padliny, ani tego, co zostało rozszarpane; żadne mięso nieczyste nie weszło do moich ust.
L03 3 Ez 4:14 וָאֹמַ֗ר אֲהָהּ֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה הִנֵּ֥ה נַפְשִׁ֖י לֹ֣א מְטֻמָּאָ֑ה וּנְבֵלָ֨ה וּטְרֵפָ֤ה לֹֽא־ אָכַ֙לְתִּי֙ מִנְּעוּרַ֣י וְעַד־ עַ֔תָּה וְלֹא־ בָ֥א בְּפִ֖י בְּשַׂ֥ר פִּגּֽוּל׃ ס
L04 4 Ez 4:14 וָ/אֹמַ֗ר אֲהָהּ֙ אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֔ה הִנֵּ֥ה נַפְשִׁ֖/י לֹ֣א מְטֻמָּאָ֑ה וּ/נְבֵלָ֨ה וּ/טְרֵפָ֤ה לֹֽא־ אָכַ֙לְתִּי֙ מִ/נְּעוּרַ֣/י וְ/עַד־ עַ֔תָּה וְ/לֹא־ בָ֥א בְּ/פִ֖/י בְּשַׂ֥ר פִּגּֽוּל׃ ס
L05 5 Ez 4:14 wa•'o•<Mar>, 'a•<Ha> 'a•do•<Nai> <jah>•we, hin•<Ne> naf•<szi> lo me•tum•ma•'<Ah>; u•ne•we•<La> u•te•re•<Fa> lo- 'a•<Chal>•ti min•ne•'u•<Rai> we•'ad- '<At>•ta, we•lo- wa be•<Fi> be•<Sar> pig•<Gul>. sa•<Mek>
L06 6 Ez 4:14 H0559H0559 H0162H0162 H0136H0136 H3069H3069 H2009H2009 H5315H5315 H3808H3808 H2930H2930 H5038H5038 H2966H2966 H3808H3808 H0398H0398 H5271H5271 H5704H5704 H6258H6258 H3808H3808 H0935H0935 H6310H6310 H1320H1320 H6292H6292
L07 7 Ez 4:14 answer ah my Lord God behold any before defile  body prey before burn up childhood against henceforth before abide according body abomination
L08 8 Ez 4:14 odpowiedź ah Panie mój Bóg ujrzeć każdy przed zbezcześcić ciało zdobycz przed spalić dzieciństwo przed odtąd przed przestrzegać zgodnie ciało wstręt
L09 9 Ez 4:14 Then said I Ah Lord GOD Behold behold my soul have never hath not been polluted of that which dieth of itself or is torn in pieces have never up even till now have I not eaten for from my youth until now nor neither came into my mouth flesh there abominable
L10 10 Ez 4:14 Następnie powiedział I Ah Bóg BÓG Ujrzeć oto moja dusza nigdy nie Czyż nie było zanieczyszczone tego, co umiera sama z siebie lub jest rozdarta na kawałki nigdy nie w górę nawet do teraz nie zjedzony bo z mojej młodości do teraz ani nie przyszedł w ustach ciało tam wstrętny
L11 11 Ez 4:14 va·'o·Mar, 'a·Hah 'a·do·Nai Yah·weh, hin·Neh naf·Shi lo me·tum·ma·'Ah; u·ne·ve·Lah u·te·re·Fah lo- 'a·Chal·ti min·ne·'u·Rai ve·'ad- 'At·tah, ve·lo- va be·Fi be·Sar pig·Gul. sa·Mek
L12 12 Ez 4:14 wa o mar a ha a do naj jhwh(e lo him) hin ne naf szi lo me tum ma a u ne we la u te re fa lo - a chal Ti min ne u raj we ad - aT Ta we lo - wa Be fi Be sar PiG Gul s
L13 13 Ez 4:14 wä´ömar ´áhâ ´ádönäy yhwh(´élöhîm) hinnË napšî lö´ mü†ummä´â ûnübëlâ û†ürëpâ lö|´-´äkaºlTî minnü`ûray wü`ad-`aºTTâ wülö´-bä´ Büpî BüSar PiGGûl s
L14 14 Ez 4:14 4634/5298 11/15 184/448 352/608 715/840 693/751 4470/5164 126/161 47/48 7/9 4471/5164 695/806 34/47 1147/1259 384/431 4472/5164 2224/2550 461/497 237/270 4/4
L15 15 Ez 4:14 Then said I, Ah Lord GOD! behold, my soul hath not been polluted: for from my youth up even till now have I not eaten of that which dieth of itself, or is torn in pieces; neither came there abominable flesh into my mouth.
L16 16 Ez 4:14  14 Then said <0559> (08799) I, Ah <0162> Lord <0136> GOD <03069>! behold, my soul <05315> hath not been polluted <02930> (08794): for from my youth <05271> up even till now have I not eaten <0398> (08804) of that which dieth of itself <05038>, or is torn in pieces <02966>; neither came <0935> (08804) there abominable <06292> flesh <01320> into my mouth <06310>.
L01 1 Ez 4:15   Ez 4:15  15 Wtedy rzekł <0559> (08799) do mnie, Lo <07200> (08798), dałem <05414> (08804) krowie Thee w <01241> gnój <06832> (08675) <06832> dla mężczyzny <0120> gnój <01561>, a ty przygotować <06213> (08804) chleb twój <03899> z nimi.                                                                                        
L02 2 Ez 4:15 A On rzekł do mnie: Patrz, zezwalam ci, byś upiekł sobie pokarm na nawozie wołowym zamiast na ludzkim.
L03 3 Ez 4:15 וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֔י רְאֵ֗ה נָתַ֤תִּֽי לְךָ֙ אֶת־ [צְפוּעֵי כ] (צְפִיעֵ֣י ק) הַבָּקָ֔ר תַּ֖חַת גֶּלְלֵ֣י הָֽאָדָ֑ם וְעָשִׂ֥יתָ אֶֽת־ לַחְמְךָ֖ עֲלֵיהֶֽם׃ ס
L04 4 Ez 4:15 וַ/יֹּ֣אמֶר אֵלַ֔/י רְאֵ֗ה נָתַ֤תִּֽי לְ/ךָ֙ אֶת־ צפועי צְפִיעֵ֣י הַ/בָּקָ֔ר תַּ֖חַת גֶּלְלֵ֣י הָֽ/אָדָ֑ם וְ/עָשִׂ֥יתָ אֶֽת־ לַחְמְ/ךָ֖ עֲלֵי/הֶֽם׃ ס
L05 5 Ez 4:15 wai•<jo>•mer 'e•<Lai>, re•'<e>, na•<Tat>•ti le•<Cha> et- [ce•fu•'e ch] (ce•fi•'<e> k) hab•ba•<Kar>, <Ta>•chat gel•<Le> ha•'a•<Dam>; we•'a•<Si>•ta et- lach•me•<Cha> 'a•le•<Hem>. sa•<Mek>
L06 6 Ez 4:15 H0559H0559 H0413H0413 H7200H7200 H5414H5414 H0000 H0853H0853 H1241H1241 H8478H8478 H1561H1561 H0120H0120 H6213H6213 H0853H0853 H3899H3899 H5921H5921
L07 7 Ez 4:15 answer about advise self add dung bull Thahash dung person accomplish bread above
L08 8 Ez 4:15 odpowiedź o doradzać siebie dodać gnój byk Thahash gnój osoba zrealizować chleb powyżej
L09 9 Ez 4:15 Then he said to me unto me Lo I have given dung thee cow's place dung for man's and thou shalt prepare thy bread over
L10 10 Ez 4:15 Potem powiedział: do mnie aż mi Lo Dałem gnój ci krowiego miejsce gnój dla mężczyzny i będziesz przygotować twój chleb przez
L11 11 Ez 4:15 vai·Yo·mer 'e·Lai, re·'Eh, na·Tat·ti le·Cha et- [tze·fu·'ei ch] (tze·fi·'Ei k) hab·ba·Kar, Ta·chat gel·Lei ha·'a·Dam; ve·'a·Si·ta et- lach·me·Cha 'a·lei·Hem. sa·Mek
L12 12 Ez 4:15 waj jo mer e laj re e na taT Ti le cha et - (ce fu e) [ce fi e] haB Ba qar Ta Hat Ge le le ha a dam we a si ta et - laH me cha a le hem s
L13 13 Ez 4:15 wayyöº´mer ´ëlay rü´Ë nätaºTTî| lükä ´et-(cüpû`ê) [cüpî`ê] haBBäqär TaºHat Gelülê hä|´ädäm wü`äSîºtä ´e|t-laHmükä `álêhem s
L14 14 Ez 4:15 4635/5298 4812/5500 1147/1296 1751/2007 5760/6522 10078/11047 1/1 173/183 458/498 3/4 405/552 2313/2617 10079/11047 269/295 4950/5759
L15 15 Ez 4:15 Then he said unto me, Lo, I have given thee cow's dung for man's dung, and thou shalt prepare thy bread therewith.
L16 16 Ez 4:15  15 Then he said <0559> (08799) unto me, Lo <07200> (08798), I have given <05414> (08804) thee cow's <01241> dung <06832> (08675) <06832> for man's <0120> dung <01561>, and thou shalt prepare <06213> (08804) thy bread <03899> therewith.
L01 1 Ez 4:16   Ez 4:16  16 Ponadto powiedział <0559> (08799) do mnie: Synu <01121> człowieka <0120>, oto złamię <07665> (08799) personel <04294> chleba <03899> w Jerozolimie <03389>: i będą jeść <0398> (08804) chleb <03899> w masie <04948> i ostrożnie <01674>, a oni pili <08354> (08799) wody <04325> przez środek <04884> i ze zdziwieniem <08078>:                                                                                
L02 2 Ez 4:16 Następnie rzekł do mnie: Synu człowieczy, oto złamię podporę chleba w Jerozolimie, tak że pełni zgryzoty będą jedli chleb ściśle odważony i ze strachem będą pili wodę ściśle odmierzoną,
L03 3 Ez 4:16 וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֗י בֶּן־ אָדָם֙ הִנְנִ֨י שֹׁבֵ֤ר מַטֵּה־ לֶ֙חֶם֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם וְאָכְלוּ־ לֶ֥חֶם בְּמִשְׁקָ֖ל וּבִדְאָגָ֑ה וּמַ֕יִם בִּמְשׂוּרָ֥ה וּבְשִׁמָּמ֖וֹן יִשְׁתּֽוּ׃
L04 4 Ez 4:16 וַ/יֹּ֣אמֶר אֵלַ֗/י בֶּן־ אָדָם֙ הִנְ/נִ֨י שֹׁבֵ֤ר מַטֵּה־ לֶ֙חֶם֙ בִּ/יר֣וּשָׁלִַ֔ם וְ/אָכְלוּ־ לֶ֥חֶם בְּ/מִשְׁקָ֖ל וּ/בִ/דְאָגָ֑ה וּ/מַ֕יִם בִּ/מְשׂוּרָ֥ה וּ/בְ/שִׁמָּמ֖וֹן יִשְׁתּֽוּ׃
L05 5 Ez 4:16 wai•<jo>•mer 'e•<Lai>, ben- 'a•<Dam> hin•<Ni> szo•<wer> mat•te le•chem bi•<Ru>•sza•<Lim>, we•'a•che•lu- <Le>•chem be•misz•<Kal> u•wid•'a•<Ga>; u•<Ma>•jim bim•su•<Ra> u•we•szim•ma•<Mon> jisz•<Tu>.
L06 6 Ez 4:16 H0559H0559 H0413H0413 H1121H1121 H0120H0120 H2005H2005 H7665H7665 H4294H4294 H3899H3899 H3389H3389 H0398H0398 H3899H3899 H4948H4948 H1674H1674 H4325H4325 H4884H4884 H8078H8078 H8354H8354
L07 7 Ez 4:16 answer about afflicted person behold break down rod bread Jerusalem burn up bread weight care waste measure astonishment assuredly
L08 8 Ez 4:16 odpowiedź o dotknięty osoba ujrzeć przełamać pręt chleb Jerozolima spalić chleb waga obchodzi marnować zmierzyć zdziwienie zapewne
L09 9 Ez 4:16 Moreover he said to me unto me Son of man I am going behold I will break the staff of bread in Jerusalem and they shall eat bread by weight and with care water by measure and with astonishment and they shall drink
L10 10 Ez 4:16 Ponadto powiedział do mnie do mnie Syn człowieka Zamierzam oto złamię personel chleba w Jerozolimie i będą jeść chleb wagowo i ostrożnie woda przez środek i ze zdziwieniem i będą pić
L11 11 Ez 4:16 vai·Yo·mer 'e·Lai, ben- 'a·Dam hin·Ni sho·Ver mat·teh- le·chem bi·Ru·sha·Lim, ve·'a·che·lu- Le·chem be·mish·Kal u·vid·'a·Gah; u·Ma·yim bim·su·Rah u·ve·shim·ma·Mon yish·Tu.
L12 12 Ez 4:16 waj jo mer e laj Ben - a dam hin ni szo wer mat te - le Hem Bi ru sza la im we ach lu - le Hem Be misz qal u wi da ga u ma jim Bim su ra u we szim ma mon jisz Tu
L13 13 Ez 4:16 wayyöº´mer ´ëlay Ben-´ädäm hinnî šöbër ma††Ë-leºHem Bîrûºšälaºim wü´äklû-leºHem Bümišqäl ûbid´ägâ ûmaºyim BimSûrâ ûbüšimmämôn yišTû
L14 14 Ez 4:16 4636/5298 4813/5500 4641/4921 406/552 261/317 113/147 241/252 270/295 548/643 696/806 271/295 48/49 4/6 510/579 4/4 1/2 184/217
L15 15 Ez 4:16 Moreover he said unto me, Son of man, behold, I will break the staff of bread in Jerusalem: and they shall eat bread by weight, and with care; and they shall drink water by measure, and with astonishment:
L16 16 Ez 4:16  16 Moreover he said <0559> (08799) unto me, Son <01121> of man <0120>, behold, I will break <07665> (08799) the staff <04294> of bread <03899> in Jerusalem <03389>: and they shall eat <0398> (08804) bread <03899> by weight <04948>, and with care <01674>; and they shall drink <08354> (08799) water <04325> by measure <04884>, and with astonishment <08078>:
L01 1 Ez 4:17   Ez 4:17  17 Może chcą <02637> (08799) chleb <03899> i woda <04325> i być astonied <08074> (08738) jedno <0376> <0251 z innym> i konsumować z dala <04743> (08738) dla ich nieprawość <05771>.                                                                                            
L02 2 Ez 4:17 aby cierpiąc niedostatek chleba i wody, jeden po drugim omdlewali i niszczeli w swych grzechach.
L03 3 Ez 4:17 לְמַ֥עַן יַחְסְר֖וּ לֶ֣חֶם וָמָ֑יִם וְנָשַׁ֙מּוּ֙ אִ֣ישׁ וְאָחִ֔יו וְנָמַ֖קּוּ בַּעֲוֹנָֽם׃ פ
L04 4 Ez 4:17 לְמַ֥עַן יַחְסְר֖וּ לֶ֣חֶם וָ/מָ֑יִם וְ/נָשַׁ֙מּוּ֙ אִ֣ישׁ וְ/אָחִ֔י/ו וְ/נָמַ֖קּוּ בַּ/עֲוֹנָֽ/ם׃ פ
L05 5 Ez 4:17 le•<Ma>•'an jach•se•<Ru> <Le>•chem wa•<Ma>•jim; we•na•<szam>•mu 'isz we•'a•<Chiw>, we•na•<Mak>•ku ba•'a•wo•<Nam>. <Pe>
L06 6 Ez 4:17 H4616H4616 H2637H2637 H3899H3899 H4325H4325 H8074H8074 H0376H0376 H0251H0251 H4743H4743 H5771H5771
L07 7 Ez 4:17 because of be abated bread waste make amazed great another consume away fault
L08 8 Ez 4:17 z powodu się zmniejszyło chleb marnować uczynić zaskoczony wielki inny spożywać z dala wina
L09 9 Ez 4:17 because That they may want bread and water and be astonied one with another and consume away for their iniquity
L10 10 Ez 4:17 bo Że mogą chcieć chleb i wody i być astonied jeden z innym i konsumować z dala ich nieprawości
L11 11 Ez 4:17 le·Ma·'an yach·se·Ru Le·chem va·Ma·yim; ve·na·Sham·mu 'ish ve·'a·Chiv, ve·na·Mak·ku ba·'a·vo·Nam. Peh
L12 12 Ez 4:17 le ma an jaH se ru le Hem wa ma jim we na szam mu isz we a Hiw we na maq qu Ba a wo nam P
L13 13 Ez 4:17 lümaº`an yaHsürû leºHem wämäºyim wünäšaºmmû ´îš wü´äHîw wünämaºqqû Ba`áwönäm P
L14 14 Ez 4:17 221/272 21/21 272/295 511/579 50/85 1861/2004 606/630 5/10 174/229
L15 15 Ez 4:17 That they may want bread and water, and be astonied one with another, and consume away for their iniquity.
L16 16 Ez 4:17  17 That they may want <02637> (08799) bread <03899> and water <04325>, and be astonied <08074> (08738) one <0376> with another <0251>, and consume away <04743> (08738) for their iniquity <05771>.
Copyright by Cezary Podolski