Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Iz2-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Iz 2:1 Iz 2 Iz 2:1  1 słowo <01697>, że Izajasz <03470> syn <01121> Amosa <0531> Piła <02372> (08804) dotyczące Judy <03063> i Jerozolima <03389>.                                                                                                
L02 2 Iz 2:1 Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:
L03 3 Iz 2:1 הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר חָזָ֔ה יְשַֽׁעְיָ֖הוּ בֶּן־ אָמ֑וֹץ עַל־ יְהוּדָ֖ה וִירוּשָׁלִָֽם׃
L04 4 Iz 2:1 הַ/דָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר חָזָ֔ה יְשַֽׁעְיָ֖הוּ בֶּן־ אָמ֑וֹץ עַל־ יְהוּדָ֖ה וִ/ירוּשָׁלִָֽם׃
L05 5 Iz 2:1 had•da•<war> 'a•<szer> cha•<Za>, je•sza'•<ja>•hu ben- a•<Moc>; al- je•hu•<Da> wi•ru•sza•<Lim>.
L06 6 Iz 2:1 H1697H1697 H0834H0834 H2372H2372 H3470H3470 H1121H1121 H0531H0531 H5921H5921 H3063H3063 H3389H3389
L07 7 Iz 2:1 act after behold Isaiah afflicted Amoz above Judah Jerusalem
L08 8 Iz 2:1 działać po ujrzeć Izajasz dotknięty Amosa powyżej Juda Jerozolima
L09 9 Iz 2:1 The word which saw that Isaiah the son of Amoz concerning concerning Judah and Jerusalem
L10 10 Iz 2:1 Słowo który zobaczył że Izajasz syn Amosa o dotyczące Judy i Jerozolima
L11 11 Iz 2:1 had·da·Var 'a·Sher cha·Zah, ye·sha'·Ya·hu ben- a·Motz; al- ye·hu·Dah vi·ru·sha·Lim.
L12 12 Iz 2:1 haD Da war a szer Ha za je sza ja hu Ben - a moc al - je hu da wi ru sza la im    
L13 13 Iz 2:1 haDDäbär ´ášer Häzâ yüša|`yäºhû Ben-´ämôc `al-yühûdâ wîrûšäläºim    
L14 14 Iz 2:1 1024/1428 4328/5499 29/51 25/39 4311/4921 8/13 4026/5759 523/818 384/643
L15 15 Iz 2:1 The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.
L16 16 Iz 2:1  1 The word <01697> that Isaiah <03470> the son <01121> of Amoz <0531> saw <02372> (08804) concerning Judah <03063> and Jerusalem <03389>.
L01 1 Iz 2:2   Iz 2:2  2 I stanie się przejść w ostatnim <0319> dni <03117>, że góra <02022> z <03068> Pańskiej domu <01004> zostanie ustanowiony <03559> (08737) w górnej <07218> w Góry <02022> i będzie wywyższony <05375> (08737) ponad pagórki <01389>, a wszystkie narody <01471> popłyną <05102> (08804) do niego.                                                                                  
L02 2 Iz 2:2 Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną,
L03 3 Iz 2:2 וְהָיָ֣ה ׀ בְּאַחֲרִ֣ית הַיָּמִ֗ים נָכ֨וֹן יִֽהְיֶ֜ה הַ֤ר בֵּית־ יְהוָה֙ בְּרֹ֣אשׁ הֶהָרִ֔ים וְנִשָּׂ֖א מִגְּבָע֑וֹת וְנָהֲר֥וּ אֵלָ֖יו כָּל־ הַגּוֹיִֽם׃
L04 4 Iz 2:2 וְ/הָיָ֣ה ׀ בְּ/אַחֲרִ֣ית הַ/יָּמִ֗ים נָכ֨וֹן יִֽהְיֶ֜ה הַ֤ר בֵּית־ יְהוָה֙ בְּ/רֹ֣אשׁ הֶ/הָרִ֔ים וְ/נִשָּׂ֖א מִ/גְּבָע֑וֹת וְ/נָהֲר֥וּ אֵלָ֖י/ו כָּל־ הַ/גּוֹיִֽם׃
L05 5 Iz 2:2 we•ha•<ja> be•'a•cha•<Rit> hai•ja•<Mim>, na•<Chon> jih•<je> har bet- <jah>•we be•<Rosz> he•ha•<Rim>, we•nis•<Sa> mig•ge•wa•'ot; we•na•ha•<Ru> 'e•<Law> kol- hag•go•<jim>.
L06 6 Iz 2:2 H1961H1961 H0319H0319 H3117H3117 H3559H3559 H1961H1961 H2022H2022 H1004H1004 H3068H3068 H7218H7218 H2022H2022 H5375H5375 H1389H1389 H5102H5102 H0413H0413 H3605H3605 H1471H1471
L07 7 Iz 2:2 become end time age certain become hill  court Jehovah band hill  accept hill flow  about all manner Gentile
L08 8 Iz 2:2 zostać czas zakończenia wiek pewny zostać wzgórze sąd Jahwe pasmo wzgórze przyjąć wzgórze przepływ o wszelkiego rodzaju Gentile
L09 9 Iz 2:2 will come And it shall come to pass in the last days shall be established will come [that] the mountain house of the LORD'S in the top of the mountains and shall be exalted above the hills shall flow and all and all nations
L10 10 Iz 2:2 przyjdzie I stanie się przekazać w ostatni dni ustala się przyjdzie [Że] góra dom od Pana w górę z gór i będzie wywyższony ponad pagórki popłyną i wszystko i wszystkie narody
L11 11 Iz 2:2 ve·ha·Yah be·'a·cha·Rit hai·ya·Mim, na·Chon yih·Yeh har beit- Yah·weh be·Rosh he·ha·Rim, ve·nis·Sa mig·ge·va·'ot; ve·na·ha·Ru 'e·Lav kol- hag·go·Yim.
L12 12 Iz 2:2 we ha ja Be a Ha rit haj ja mim na chon jih je har Bet - jhwh(a do naj) Be rosz he ha rim we nis sa miG Ge wa ot we na ha ru e law Kol - haG Go jim    
L13 13 Iz 2:2 wühäyâ Bü´aHárît hayyämîm näkôn yi|hyè har Bêt-yhwh(´ädönäy) Bürö´š hehärîm wüniSSä´ miGGübä`ôt wünähárû ´ëläyw Kol-haGGôyìm    
L14 14 Iz 2:2 2514/3546 33/61 1722/2302 184/216 2515/3546 367/546 1523/2052 4453/6220 481/598 368/546 442/650 33/71 2/6 4041/5500 4105/5415 232/555
L15 15 Iz 2:2 And it shall come to pass in the last days, [that] the mountain of the LORD'S house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it.
L16 16 Iz 2:2  2 And it shall come to pass in the last <0319> days <03117>, that the mountain <02022> of the LORD'S <03068> house <01004> shall be established <03559> (08737) in the top <07218> of the mountains <02022>, and shall be exalted <05375> (08737) above the hills <01389>; and all nations <01471> shall flow <05102> (08804) unto it.
L01 1 Iz 2:3   Iz 2:3  3 I wiele <07227> ludzie <05971> pójdzie <01980> (08804) i powiedzieć <0559> (08804) Chodź <03212> (08798) i wy, i pozwól nam iść <05927> (08799) do góry <02022> Pana <03068>, do domu <01004> Boga <0430> Jakuba <03290>, a nauczy <03384> (08686) nas Jego drogami <01870>, a my będziemy chodzić <03212> (08799) Jego ścieżkami <0734>: na z Syjonu <06726> wyjdzie <03318> (08799) prawo <08451>, a słowo <01697> Pana <03068> z Jerozolimy < 03389>.                                                                    
L02 2 Iz 2:3 mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem.
L03 3 Iz 2:3 וְֽהָלְכ֞וּ עַמִּ֣ים רַבִּ֗ים וְאָמְרוּ֙ לְכ֣וּ ׀ וְנַעֲלֶ֣ה אֶל־ הַר־ יְהוָ֗ה אֶל־ בֵּית֙ אֱלֹהֵ֣י יַעֲקֹ֔ב וְיֹרֵ֙נוּ֙ מִדְּרָכָ֔יו וְנֵלְכָ֖ה בְּאֹרְחֹתָ֑יו כִּ֤י מִצִּיּוֹן֙ תֵּצֵ֣א תוֹרָ֔ה וּדְבַר־ יְהוָ֖ה מִירוּשָׁלִָֽם׃
L04 4 Iz 2:3 וְֽ/הָלְכ֞וּ עַמִּ֣ים רַבִּ֗ים וְ/אָמְרוּ֙ לְכ֣וּ ׀ וְ/נַעֲלֶ֣ה אֶל־ הַר־ יְהוָ֗ה אֶל־ בֵּית֙ אֱלֹהֵ֣י יַעֲקֹ֔ב וְ/יֹרֵ֙/נוּ֙ מִ/דְּרָכָ֔י/ו וְ/נֵלְכָ֖ה בְּ/אֹרְחֹתָ֑י/ו כִּ֤י מִ/צִּיּוֹן֙ תֵּצֵ֣א תוֹרָ֔ה וּ/דְבַר־ יְהוָ֖ה מִ/ירוּשָׁלִָֽם׃
L05 5 Iz 2:3 we•ha•le•<Chu> 'am•<Mim> rab•<Bim>, we•'a•me•<Ru> le•<Chu> we•na•'a•<Le> el- har- <jah>•we el- bet 'e•lo•<He> ja•'a•<Ko>, we•jo•<Re>•nu mid•de•ra•<Chaw>, we•ne•le•<Cha> be•'o•re•cho•<Taw>; ki mic•ci•jOn te•<ce> to•<Ra>, u•de•war- <jah>•we mi•ru•sza•<Lim>.
L06 6 Iz 2:3 H1980H1980 H5971H5971 H7227H7227 H0559H0559 H1980H1980 H5927H5927 H0413H0413 H2022H2022 H3069H3069 H0413H0413 H1004H1004 H0430H0430 H3290H3290 H3384H3384 H1870H1870 H1980H1980 H0734H0734 H3588H3588 H6726H6726 H3318H3318 H8451H8451 H1697H1697 H3069H3069 H3389H3389
L07 7 Iz 2:3 along folk in abundance answer along arise  about hill  God about court angels Jacob archer along along manner inasmuch Zion after bullock act God Jerusalem
L08 8 Iz 2:3 wzdłuż ludowy w obfitości odpowiedź wzdłuż powstać o wzgórze Bóg o sąd anioły Jakub łucznik wzdłuż wzdłuż sposób ponieważ Syjon po byczek działać Bóg Jerozolima
L09 9 Iz 2:3 shall go people And many and say Come ye and let us go up to to the mountain God to to the house of the God of Jacob and he will teach us of his ways may walk in his paths from for out of Zion shall go forth the law and the word God from Jerusalem
L10 10 Iz 2:3 pójdzie ludzie I wiele i powiedzieć: Przyjść wy i udajmy się do do góry Bóg do do domu Boga Jakuba i nauczy nas Jego drogami może chodzić Jego ścieżkami z albowiem z Syjonu wyjdzie prawo i słowo Bóg z Jerozolimy
L11 11 Iz 2:3 ve·ha·le·Chu 'am·Mim rab·Bim, ve·'a·me·Ru le·Chu ve·na·'a·Leh el- har- Yah·weh el- beit 'e·lo·Hei ya·'a·Ko, ve·yo·Re·nu mid·de·ra·Chav, ve·ne·le·Chah be·'o·re·cho·Tav; ki mitz·tzi·yOn te·Tze to·Rah, u·de·var- Yah·weh mi·ru·sha·Lim.
L12 12 Iz 2:3 we hal chu am mim raB Bim we am ru le chu we na a le el - har - jhwh(a do naj) el - Bet e lo he ja a qow we jo re nu miD De ra chaw we nel cha Be or Ho taw Ki mic cij jon Te ce to ra u de war - jhwh(a do naj) mi ru sza la im        
L13 13 Iz 2:3 wü|hälkû `ammîm raBBîm wü´ämrû lükû wüna`álè ´el-har-yhwh(´ädönäy) ´el-Bêt ´élöhê ya`áqöb wüyörëºnû miDDüräkäyw wünëlkâ Bü´örHötäyw micciyyôn Tëcë´ tôrâ ûdübar-yhwh(´ädönäy) mîrûšäläºim        
L14 14 Iz 2:3 1213/1542 1349/1866 288/462 3884/5298 1214/1542 691/883 4042/5500 369/546 229/608 4043/5500 1524/2052 2194/2597 257/349 69/81 460/700 1215/1542 49/58 3177/4478 48/152 823/1060 172/216 1025/1428 230/608 385/643
L15 15 Iz 2:3 And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem.
L16 16 Iz 2:3  3 And many <07227> people <05971> shall go <01980> (08804) and say <0559> (08804), Come <03212> (08798) ye, and let us go up <05927> (08799) to the mountain <02022> of the LORD <03068>, to the house <01004> of the God <0430> of Jacob <03290>; and he will teach <03384> (08686) us of his ways <01870>, and we will walk <03212> (08799) in his paths <0734>: for out of Zion <06726> shall go forth <03318> (08799) the law <08451>, and the word <01697> of the LORD <03068> from Jerusalem <03389>.
L01 1 Iz 2:4   Iz 2:4  4 I będzie sądził <08199> (08804) wśród narodów <01471>, i będzie nagana <03198> (08689) wiele <07227> ludzie <05971>: i będą bić <03807> (08765) ich miecze <02719 > przekują na lemiesze <0855>, a swoje włócznie <02595> w sierpy <04211>: naród <01471> nie podniesie <05375> (08799) miecz <02719> przeciwko narodowi <01471>, nie będą się <03925> (08799) wojna <04421> więcej.                                                                            
L02 2 Iz 2:4 On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
L03 3 Iz 2:4 וְשָׁפַט֙ בֵּ֣ין הַגּוֹיִ֔ם וְהוֹכִ֖יחַ לְעַמִּ֣ים רַבִּ֑ים וְכִתְּת֨וּ חַרְבוֹתָ֜ם לְאִתִּ֗ים וַחֲנִיתֽוֹתֵיהֶם֙ לְמַזְמֵר֔וֹת לֹא־ יִשָּׂ֨א ג֤וֹי אֶל־ גּוֹי֙ חֶ֔רֶב וְלֹא־ יִלְמְד֥וּ ע֖וֹד מִלְחָמָֽה׃ פ
L04 4 Iz 2:4 וְ/שָׁפַט֙ בֵּ֣ין הַ/גּוֹיִ֔ם וְ/הוֹכִ֖יחַ לְ/עַמִּ֣ים רַבִּ֑ים וְ/כִתְּת֨וּ חַרְבוֹתָ֜/ם לְ/אִתִּ֗ים וַ/חֲנִיתֽוֹתֵי/הֶם֙ לְ/מַזְמֵר֔וֹת לֹא־ יִשָּׂ֨א ג֤וֹי אֶל־ גּוֹי֙ חֶ֔רֶב וְ/לֹא־ יִלְמְד֥וּ ע֖וֹד מִלְחָמָֽה׃ פ
L05 5 Iz 2:4 we•sza•<Fat> ben hag•go•<jim>, we•ho•<Chi>•ach le•'am•<Mim> rab•<Bim>; we•chit•te•<Tu> char•wo•<Tam> le•'it•<Tim>, wa•cha•ni•to•te•<Hem> le•maz•me•<Rot>, lo- jis•<Sa> <Goj> el- goj <Che>•rew, we•lo- jil•me•<Du> od mil•cha•<Ma>. <Pe>
L06 6 Iz 2:4 H8199H8199 H0996H0996 H1471H1471 H3198H3198 H5971H5971 H7227H7227 H3807H3807 H2719H2719 H0855H0855 H2595H2595 H4211H4211 H3808H3808 H5375H5375 H1471H1471 H0413H0413 H1471H1471 H2719H2719 H3808H3808 H3925H3925 H5750H5750 H4421H4421
L07 7 Iz 2:4 avenge among Gentile appoint folk in abundance beat down dagger coulter javelin pruning-hook before accept Gentile about Gentile dagger before to teach again battle
L08 8 Iz 2:4 pomścić wśród Gentile powołać ludowy w obfitości ubić sztylet redlica oszczep przycinanie-hook przed przyjąć Gentile o Gentile sztylet przed uczyć ponownie bitwa
L09 9 Iz 2:4 And he shall judge between among the nations and shall rebuke people many and they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruninghooks and never shall not lift up nation against against nation sword and never neither shall they learn again war
L10 10 Iz 2:4 I będzie sądził między wśród narodów i będzie nagana ludzie wiele i bili ich miecze przekują na lemiesze a swoje włócznie na sierpy i nigdy nie nie podniesie naród przed przeciw narodowi miecz i nigdy nie nie będą się ponownie wojna
L11 11 Iz 2:4 ve·sha·Fat bein hag·go·Yim, ve·ho·Chi·ach le·'am·Mim rab·Bim; ve·chit·te·Tu char·vo·Tam le·'it·Tim, va·cha·ni·to·tei·Hem le·maz·me·Rot, lo- yis·Sa Goy el- goy Che·rev, ve·lo- yil·me·Du od mil·cha·Mah. Peh
L12 12 Iz 2:4 we sza fat Ben haG Go jim we ho chi aH le am mim raB Bim we chiT Te tu Har wo tam le iT Tim wa Ha ni to te hem le maz me rot lo - jis sa goj el - Goj He rew we lo - jil me du od mil Ha ma P
L13 13 Iz 2:4 wüšäpa† Bên haGGôyìm wühôkîªH lü`ammîm raBBîm wükiTTütû Harbôtäm lü´iTTîm waHánîtô|têhem lümazmërôt lö´-yiSSä´ gôy ´el-Gôy Heºreb wülö´-yilmüdû `ôd milHämâ P
L14 14 Iz 2:4 143/201 317/406 233/555 48/59 1350/1866 289/462 10/17 199/412 3/5 43/46 1/4 3469/5164 443/650 234/555 4044/5500 235/555 200/412 3470/5164 61/85 273/486 254/319
L15 15 Iz 2:4 And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.
L16 16 Iz 2:4  4 And he shall judge <08199> (08804) among the nations <01471>, and shall rebuke <03198> (08689) many <07227> people <05971>: and they shall beat <03807> (08765) their swords <02719> into plowshares <0855>, and their spears <02595> into pruninghooks <04211>: nation <01471> shall not lift up <05375> (08799) sword <02719> against nation <01471>, neither shall they learn <03925> (08799) war <04421> any more.
L01 1 Iz 2:5   Iz 2:5  5 O dom <01004> Jakuba <03290>, przyjdź <03212> (08798) ye, i pozwól nam iść <03212> (08799) w świetle <0216> Pana <03068>.                                                                                                
L02 2 Iz 2:5 Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!
L03 3 Iz 2:5 בֵּ֖ית יַעֲקֹ֑ב לְכ֥וּ וְנֵלְכָ֖ה בְּא֥וֹר יְהוָֽה׃
L04 4 Iz 2:5 בֵּ֖ית יַעֲקֹ֑ב לְכ֥וּ וְ/נֵלְכָ֖ה בְּ/א֥וֹר יְהוָֽה׃
L05 5 Iz 2:5 bet ja•'a•<Ko>; le•<Chu> we•ne•le•<Cha> be•'or <jah>•we.
L06 6 Iz 2:5 H1004H1004 H3290H3290 H1980H1980 H1980H1980 H0216H0216 H3068H3068
L07 7 Iz 2:5 court Jacob along along bright Jehovah
L08 8 Iz 2:5 sąd Jakub wzdłuż wzdłuż jasny Jahwe
L09 9 Iz 2:5 O house of Jacob Come walk in the light of the LORD
L10 10 Iz 2:5 O dom Jakuba Przyjść spacer w świetle Pana
L11 11 Iz 2:5 beit ya·'a·Ko; le·Chu ve·ne·le·Chah be·'or Yah·weh.
L12 12 Iz 2:5 Bet ja a qow le chu we nel cha Be or jhwh(a do naj)
L13 13 Iz 2:5 Bêt ya`áqöb lükû wünëlkâ Bü´ôr yhwh(´ädönäy)
L14 14 Iz 2:5 1525/2052 258/349 1216/1542 1217/1542 77/122 4454/6220
L15 15 Iz 2:5 O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD.
L16 16 Iz 2:5  5 O house <01004> of Jacob <03290>, come <03212> (08798) ye, and let us walk <03212> (08799) in the light <0216> of the LORD <03068>.
L01 1 Iz 2:6   Iz 2:6  6 Dlatego żeś opuszczony <05203> (08804) lud twój <05971> dom <01004> Jakuba <03290>, bo być uzupełniane <04390> (08804) od wschodu <06924> i są wróżbici <06049> (08781) jak Filistynów <06430>, a oni, prosimy <05606> (08686) się u dzieci <03206> obcych <05237>.                                                                                    
L02 2 Iz 2:6 Zaiste, odrzuciłeś Twój lud, dom Jakuba, bo pełen jest wróżbitów i wieszczków jak Filistyni; na zgodę uderza w ręce cudzoziemców.
L03 3 Iz 2:6 כִּ֣י נָטַ֗שְׁתָּה עַמְּךָ֙ בֵּ֣ית יַעֲקֹ֔ב כִּ֤י מָלְאוּ֙ מִקֶּ֔דֶם וְעֹֽנְנִ֖ים כַּפְּלִשְׁתִּ֑ים וּבְיַלְדֵ֥י נָכְרִ֖ים יַשְׂפִּֽיקוּ׃
L04 4 Iz 2:6 כִּ֣י נָטַ֗שְׁתָּה עַמְּ/ךָ֙ בֵּ֣ית יַעֲקֹ֔ב כִּ֤י מָלְאוּ֙ מִ/קֶּ֔דֶם וְ/עֹֽנְנִ֖ים כַּ/פְּלִשְׁתִּ֑ים וּ/בְ/יַלְדֵ֥י נָכְרִ֖ים יַשְׂפִּֽיקוּ׃
L05 5 Iz 2:6 ki na•<Tasz>•ta, 'am•me•<Cha> bet ja•'a•<Ko>, ki mal•'<U> mik•<Ke>•dem, we•'o•ne•<Nim> kap•pe•lisz•<Tim>; u•we•jal•<De> na•che•<Rim> jas•<Pi>•ku.
L06 6 Iz 2:6 H3588H3588 H5203H5203 H5971H5971 H1004H1004 H3290H3290 H3588H3588 H4390H4390 H6924H6924 H6049H6049 H6430H6430 H3206H3206 H5237H5237 H5606H5606
L07 7 Iz 2:6 inasmuch cast off folk court Jacob inasmuch accomplish aforetime bring Philistine boy alien clap
L08 8 Iz 2:6 ponieważ odtrącić ludowy sąd Jakub ponieważ zrealizować niegdyś przynieść Filister chłopiec obcy klaskać
L09 9 Iz 2:6 Because Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob Because because they be replenished from the east and [are] soothsayers like the Philistines themselves in the children of strangers and they please
L10 10 Iz 2:6 Bo Dlatego żeś Opuszczonych twoi ludzie dom Jakuba Bo bo być uzupełniane od wschodu i [są] wróżbitów jak Filistynów się u dzieci z nieznajomymi i proszę
L11 11 Iz 2:6 ki na·Tash·tah, 'am·me·Cha beit ya·'a·Ko, ki mal·'U mik·Ke·dem, ve·'o·ne·Nim kap·pe·lish·Tim; u·ve·yal·Dei na·che·Rim yas·Pi·ku.
L12 12 Iz 2:6 Ki na tasz Ta am me cha Bet ja a qow Ki ma lu miq qe dem we o ne nim KaP Pe lisz Tim u we jal de noch rim jas Pi qu
L13 13 Iz 2:6 nä†aºšTâ `ammükä Bêt ya`áqöb mäl´û miqqeºdem wü`ö|nünîm KaPPülišTîm ûbüyaldê nokrîm yaSPîºqû
L14 14 Iz 2:6 3178/4478 25/40 1351/1866 1526/2052 259/349 3179/4478 168/253 62/87 8/11 270/286 72/88 39/45 6/10
L15 15 Iz 2:6 Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east, and [are] soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers.
L16 16 Iz 2:6  6 Therefore thou hast forsaken <05203> (08804) thy people <05971> the house <01004> of Jacob <03290>, because they be replenished <04390> (08804) from the east <06924>, and are soothsayers <06049> (08781) like the Philistines <06430>, and they, please <05606> (08686) themselves in the children <03206> of strangers <05237>.
L01 1 Iz 2:7   Iz 2:7  7 Ich ziemia <0776> również jest pełna <04390> (08735) srebra <03701> i złoto <02091>, i nie ma końca <07097> z ich skarbami <0214>; ich ziemia <0776> jest pełna < 04390> (08735) koni <05483>, i nie ma końca <07097> ich rydwanów <04818>:                                                                                        
L02 2 Iz 2:7 Kraj jego pełen jest srebra i złota, a skarby jego są niezliczone. Kraj jego pełen jest koni, a wozy jego nieprzeliczone.
L03 3 Iz 2:7 וַתִּמָּלֵ֤א אַרְצוֹ֙ כֶּ֣סֶף וְזָהָ֔ב וְאֵ֥ין קֵ֖צֶה לְאֹצְרֹתָ֑יו וַתִּמָּלֵ֤א אַרְצוֹ֙ סוּסִ֔ים וְאֵ֥ין קֵ֖צֶה לְמַרְכְּבֹתָֽיו׃
L04 4 Iz 2:7 וַ/תִּמָּלֵ֤א אַרְצ/וֹ֙ כֶּ֣סֶף וְ/זָהָ֔ב וְ/אֵ֥ין קֵ֖צֶה לְ/אֹצְרֹתָ֑י/ו וַ/תִּמָּלֵ֤א אַרְצ/וֹ֙ סוּסִ֔ים וְ/אֵ֥ין קֵ֖צֶה לְ/מַרְכְּבֹתָֽי/ו׃
L05 5 Iz 2:7 wat•tim•ma•<Le> ar•<co> <Ke>•sef we•za•<Haw>, we•'<en> <Ke>•ce le•'o•ce•ro•<Taw>; wat•tim•ma•<Le> ar•<co> su•<Sim>, we•'<en> <Ke>•ce le•mar•ke•wo•<Taw>.
L06 6 Iz 2:7 H4390H4390 H0776H0776 H3701H3701 H2091H2091 H0369H0369 H7097H7097 H0214H0214 H4390H4390 H0776H0776 H5483H5483 H0369H0369 H7097H7097 H4818H4818
L07 7 Iz 2:7 accomplish common money gold else after armory accomplish common crane else after chariot
L08 8 Iz 2:7 zrealizować wspólny pieniądze złoto więcej po zbrojownia zrealizować wspólny dźwig więcej po rydwan
L09 9 Iz 2:7 also is full Their land of silver and gold and there neither [is there any] end of their treasures is also full their land of horses is no neither [is there any] end of their chariots
L10 10 Iz 2:7 również jest pełna Ich ziemia srebra i złoto i tam nie [jest jakiś] koniec ich skarby jest pełna ich ziemia koni ma nie [jest jakiś] koniec ich rydwanów
L11 11 Iz 2:7 vat·tim·ma·Le ar·Tzo Ke·sef ve·za·Hav, ve·'Ein Ke·tzeh le·'o·tze·ro·Tav; vat·tim·ma·Le ar·Tzo su·Sim, ve·'Ein Ke·tzeh le·mar·ke·vo·Tav.
L12 12 Iz 2:7 waT Tim ma le ar co Ke sef we za haw we en qe ce le oc ro taw waT Tim ma le ar co su sim we en qe ce le mar Ke wo taw
L13 13 Iz 2:7 waTTimmälë´ ´arcô Keºsep wüzähäb wü´ên qëºcè lü´öcrötäyw waTTimmälë´ ´arcô sûsîm wü´ên qëºcè lümarKübötäyw
L14 14 Iz 2:7 169/253 1675/2502 341/403 347/389 510/786 70/97 57/79 170/253 1676/2502 75/137 511/786 71/97 30/44
L15 15 Iz 2:7 Their land also is full of silver and gold, neither [is there any] end of their treasures; their land is also full of horses, neither [is there any] end of their chariots:
L16 16 Iz 2:7  7 Their land <0776> also is full <04390> (08735) of silver <03701> and gold <02091>, neither is there any end <07097> of their treasures <0214>; their land <0776> is also full <04390> (08735) of horses <05483>, neither is there any end <07097> of their chariots <04818>:
L01 1 Iz 2:8   Iz 2:8  8 Ich ziemia <0776> również jest pełna <04390> (08735) bożków <0457>; czczą <07812> (08691) praca <04639> z własnymi rękami <03027>, to, co ich własne palce <0676> dokonały <06213> (08804):                                                                                            
L02 2 Iz 2:8 Kraj jego pełen jest bożyszczy... [Oni] wielbią rąk swoich dzieło, które wykonały ich palce.
L03 3 Iz 2:8 וַתִּמָּלֵ֥א אַרְצ֖וֹ אֱלִילִ֑ים לְמַעֲשֵׂ֤ה יָדָיו֙ יִֽשְׁתַּחֲו֔וּ לַאֲשֶׁ֥ר עָשׂ֖וּ אֶצְבְּעֹתָֽיו׃
L04 4 Iz 2:8 וַ/תִּמָּלֵ֥א אַרְצ֖/וֹ אֱלִילִ֑ים לְ/מַעֲשֵׂ֤ה יָדָי/ו֙ יִֽשְׁתַּחֲו֔וּ לַ/אֲשֶׁ֥ר עָשׂ֖וּ אֶצְבְּעֹתָֽי/ו׃
L05 5 Iz 2:8 wat•tim•ma•<Le> ar•<co> 'e•li•<Lim>; le•ma•'a•<Se> ja•<Daw> jisz•ta•cha•<wu>, la•'a•<szer> 'a•<Su> 'ec•be•'o•<Taw>.
L06 6 Iz 2:8 H4390H4390 H0776H0776 H0457H0457 H4639H4639 H3027H3027 H7812H7812 H0834H0834 H6213H6213 H0676H0676
L07 7 Iz 2:8 accomplish common idol act able bow down after accomplish finger
L08 8 Iz 2:8 zrealizować wspólny idol działać w stanie zgnieść po zrealizować palec
L09 9 Iz 2:8 also is full Their land of idols the work of their own hands they worship which have made that which their own fingers
L10 10 Iz 2:8 również jest pełna Ich ziemia z idolami praca własnych rękach czczą który dokonały to, co ich własne palce
L11 11 Iz 2:8 vat·tim·ma·Le ar·Tzo 'e·li·Lim; le·ma·'a·Seh ya·Dav yish·ta·cha·Vu, la·'a·Sher 'a·Su 'etz·be·'o·Tav.
L12 12 Iz 2:8 waT Tim ma le ar co e li lim le ma a se ja daw jisz Ta Ha wu la a szer a su ec Be o taw
L13 13 Iz 2:8 waTTimmälë´ ´arcô ´élîlîm lüma`áSË yädäyw yi|šTaHáwû la´ášer `äSû ´ecBü`ötäyw
L14 14 Iz 2:8 171/253 1677/2502 7/19 176/235 1215/1608 138/169 4329/5499 2054/2617 27/31
L15 15 Iz 2:8 Their land also is full of idols; they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made:
L16 16 Iz 2:8  8 Their land <0776> also is full <04390> (08735) of idols <0457>; they worship <07812> (08691) the work <04639> of their own hands <03027>, that which their own fingers <0676> have made <06213> (08804):
L01 1 Iz 2:9   Iz 2:9  9, a średni człowiek <0120> boweth dół <07817> (08735), a wielki człowiek <0376> poniża <08213> (08799) sam, dlatego przebacz <05375> (08799) nie oni.                                                                                              
L02 2 Iz 2:9 Poniżył się człowiek, upodlił śmiertelny; nie przebaczaj im!
L03 3 Iz 2:9 וַיִּשַּׁ֥ח אָדָ֖ם וַיִּשְׁפַּל־ אִ֑ישׁ וְאַל־ תִּשָּׂ֖א לָהֶֽם׃
L04 4 Iz 2:9 וַ/יִּשַּׁ֥ח אָדָ֖ם וַ/יִּשְׁפַּל־ אִ֑ישׁ וְ/אַל־ תִּשָּׂ֖א לָ/הֶֽם׃
L05 5 Iz 2:9 wai•jisz•<szach> 'a•<Dam> wai•jisz•pal- '<Isz>; we•'al- tis•<Sa> la•<Hem>.
L06 6 Iz 2:9 H7817H7817 H0120H0120 H8213H8213 H0376H0376 H0408H0408 H5375H5375 H0000
L07 7 Iz 2:9 bend person abase great nay accept
L08 8 Iz 2:9 wygiąć osoba poniżać wielki ba przyjąć
L09 9 Iz 2:9 boweth down And the mean man humbleth and the great man not himself therefore forgive
L10 10 Iz 2:9 boweth w dół I średniej człowiekowi poniża i wielkiego człowieka nie Sam więc wybacz
L11 11 Iz 2:9 vai·yish·Shach 'a·Dam vai·yish·pal- 'Ish; ve·'al- tis·Sa la·Hem.
L12 12 Iz 2:9 waj jisz szaH a dam waj jisz Pal - isz we al - Tis sa la hem
L13 13 Iz 2:9 wayyiššaH ´ädäm wayyišPal-´îš wü´al-TiSSä´ lähem
L14 14 Iz 2:9 13/21 330/552 11/29 1639/2004 528/725 444/650 4993/6522
L15 15 Iz 2:9 And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not.
L16 16 Iz 2:9  9 And the mean man <0120> boweth down <07817> (08735), and the great man <0376> humbleth <08213> (08799) himself: therefore forgive <05375> (08799) them not.
L01 1 Iz 2:10   Iz 2:10  10 Enter <0935> (08798) w skale <06697> i ukryj <02934> (08734) cię w prochu <06083>, na <06440> strach <06343> Pana <03068>, a dla chwały <01926> Jego Królewskiej Mości <01347>.                                                                                            
L02 2 Iz 2:10 Wejdź między skały, ukryj się w prochu ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię.
L03 3 Iz 2:10 בּ֣וֹא בַצּ֔וּר וְהִטָּמֵ֖ן בֶּֽעָפָ֑ר מִפְּנֵי֙ פַּ֣חַד יְהוָ֔ה וּמֵהֲדַ֖ר גְּאֹנֽוֹ׃
L04 4 Iz 2:10 בּ֣וֹא בַ/צּ֔וּר וְ/הִטָּמֵ֖ן בֶּֽ/עָפָ֑ר מִ/פְּנֵי֙ פַּ֣חַד יְהוָ֔ה וּ/מֵ/הֲדַ֖ר גְּאֹנֽ/וֹ׃
L05 5 Iz 2:10 <Bo> wac•<cur>, we•hit•ta•<Men> be•'a•<Far>; mip•pe•<Ne> <Pa>•chad <jah>•we, u•me•ha•<Dar> ge•'o•<No>.
L06 6 Iz 2:10 H0935H0935 H6697H6697 H2934H2934 H6083H6083 H6440H6440 H6343H6343 H3068H3068 H1926H1926 H1347H1347
L07 7 Iz 2:10 abide edge hide ashes accept dread Jehovah beauty arrogancy
L08 8 Iz 2:10 przestrzegać krawędź schować Popioły przyjąć strach Jahwe piękno arrogancy
L09 9 Iz 2:10 Enter into the rock and hide thee in the dust for fear of the LORD and for the glory of his majesty
L10 10 Iz 2:10 Wpisać w skale i ukryć ciebie w proch dla strach Pana i dla chwały Jego Królewskiej Mości
L11 11 Iz 2:10 Bo vatz·Tzur, ve·hit·ta·Men be·'a·Far; mip·pe·Nei Pa·chad Yah·weh, u·me·ha·Dar ge·'o·No.
L12 12 Iz 2:10 Bo wac cur we hit ta men Be a far miP Pe ne Pa Had jhwh(a do naj) u me ha dar Ge o no
L13 13 Iz 2:10 Bô´ baccûr wühi††ämën Be|`äpär miPPünê PaºHad yhwh(´ädönäy) ûmëhádar Gü´önô
L14 14 Iz 2:10 1881/2550 62/77 24/31 83/110 1641/2127 40/49 4455/6220 20/30 11/49
L15 15 Iz 2:10 Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty.
L16 16 Iz 2:10  10 Enter <0935> (08798) into the rock <06697>, and hide <02934> (08734) thee in the dust <06083>, for <06440> fear <06343> of the LORD <03068>, and for the glory <01926> of his majesty <01347>.
L01 1 Iz 2:11   Iz 2:11  11 wzniosłe <01365> <05869 wygląda> człowieka <0120> będzie poniżony <08213> (08804), a wyniosłość <07312> ludzi <0582> będzie pokłonił <07817> (08804), a Pan <03068> sam będzie wywyższony <07682> (08738) w tym dniu <03117>.                                                                                        
L02 2 Iz 2:11 Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie poniżona. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego.
L03 3 Iz 2:11 עֵינֵ֞י גַּבְה֤וּת אָדָם֙ שָׁפֵ֔ל וְשַׁ֖ח ר֣וּם אֲנָשִׁ֑ים וְנִשְׂגַּ֧ב יְהוָ֛ה לְבַדּ֖וֹ בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא׃ ס
L04 4 Iz 2:11 עֵינֵ֞י גַּבְה֤וּת אָדָם֙ שָׁפֵ֔ל וְ/שַׁ֖ח ר֣וּם אֲנָשִׁ֑ים וְ/נִשְׂגַּ֧ב יְהוָ֛ה לְ/בַדּ֖/וֹ בַּ/יּ֥וֹם הַ/הֽוּא׃ ס
L05 5 Iz 2:11 'e•<Ne> gaw•<Hut> 'a•<Dam> sza•<Fel>, we•<szach> rum 'a•na•<szim>; we•nis•<Gaw> <jah>•we le•wad•<Do> bai•<jom> ha•<Hu>. sa•<Mek>
L06 6 Iz 2:11 H5869H5869 H1365H1365 H0120H0120 H8213H8213 H7817H7817 H7312H7312 H0376H0376 H7682H7682 H3068H3068 H0905H0905 H3117H3117 H1931H1931
L07 7 Iz 2:11 affliction loftiness person abase bend haughtiness great defend Jehovah alone age he
L08 8 Iz 2:11 nieszczęście wzniosłość osoba poniżać wygiąć pycha wielki bronić Jahwe sam wiek on
L09 9 Iz 2:11 looks The lofty of man shall be humbled shall be bowed down and the haughtiness of man alone shall be exalted and the LORD alone in that day he
L10 10 Iz 2:11 wygląda Wzniosły człowieka będzie poniżony będą pokłonił a wyniosłość człowieka sam będzie wywyższony a Pan sam w tym dniu on
L11 11 Iz 2:11 'ei·Nei gav·Hut 'a·Dam sha·Fel, ve·Shach rum 'a·na·Shim; ve·nis·Gav Yah·weh le·vad·Do bai·Yom ha·Hu. sa·Mek
L12 12 Iz 2:11 e ne Gaw hut a dam sza fel we szaH rum a na szim we nis Gaw jhwh(a do naj) le waD Do Baj jom ha hu s
L13 13 Iz 2:11 `ênê Gabhût ´ädäm šäpël wüšaH rûm ´ánäšîm wüniSGab yhwh(´ädönäy) lübaDDô Bayyôm hahû´ s
L14 14 Iz 2:11 664/878 1/2 331/552 12/29 14/21 2/5 1640/2004 14/20 4456/6220 173/200 1723/2302 1455/1867
L15 15 Iz 2:11 The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the LORD alone shall be exalted in that day.
L16 16 Iz 2:11  11 The lofty <01365> looks <05869> of man <0120> shall be humbled <08213> (08804), and the haughtiness <07312> of men <0582> shall be bowed down <07817> (08804), and the LORD <03068> alone shall be exalted <07682> (08738) in that day <03117>.
L01 1 Iz 2:12   Iz 2:12  12 Na dzień <03117> Pana <03068> zastępów <06635> jest na każdego, kto jest dumny <01343> i wzniosłe <07311> (08802), a na każdego, kto jest podniesiona <05375> ( 08737), a on będzie upokorzony <08213> (08804):                                                                                          
L02 2 Iz 2:12 Albowiem dzień Pana Zastępów nadejdzie przeciw wszystkim pysznym i nadętym i przeciw wszystkim hardym, by się ukorzyli,
L03 3 Iz 2:12 כִּ֣י י֞וֹם לַיהוָ֧ה צְבָא֛וֹת עַ֥ל כָּל־ גֵּאֶ֖ה וָרָ֑ם וְעַ֖ל כָּל־ נִשָּׂ֥א וְשָׁפֵֽל׃
L04 4 Iz 2:12 כִּ֣י י֞וֹם לַ/יהוָ֧ה צְבָא֛וֹת עַ֥ל כָּל־ גֵּאֶ֖ה וָ/רָ֑ם וְ/עַ֖ל כָּל־ נִשָּׂ֥א וְ/שָׁפֵֽל׃
L05 5 Iz 2:12 ki <jom> <jah>•we ce•wa•'ot 'al kol- ge•'<e> wa•<Ram>; we•'<Al> kol- nis•<Sa> we•sza•<Fel>.
L06 6 Iz 2:12 H3588H3588 H3117H3117 H3068H3068 H6635H6635 H5921H5921 H3605H3605 H1343H1343 H7311H7311 H5921H5921 H3605H3605 H5375H5375 H8213H8213
L07 7 Iz 2:12 inasmuch age Jehovah appointed time above all manner proud bring up above all manner accept abase
L08 8 Iz 2:12 ponieważ wiek Jahwe wyznaczony czas powyżej wszelkiego rodzaju dumny wychować powyżej wszelkiego rodzaju przyjąć poniżać
L09 9 Iz 2:12 for For the day of the LORD of hosts Against everyone [shall be] upon every [one that is] proud and lofty and against everyone and upon every [one that is] lifted up and he shall be brought low
L10 10 Iz 2:12 dla Na dzień Pana Zastępów Przed wszyscy [Jest] po co [jeden, który jest] dumny i wyniosły i przeciw wszyscy i po co [jeden, który jest] podniósł i jest on upokorzony
L11 11 Iz 2:12 ki Yom Yah·weh tze·va·'ot 'al kol- ge·'Eh va·Ram; ve·'Al kol- nis·Sa ve·sha·Fel.
L12 12 Iz 2:12 Ki jom ljhwh(la do naj) ce wa ot al Kol - Ge e wa ram we al Kol - nis sa we sza fel
L13 13 Iz 2:12 yôm lyhwh(la´dönäy) cübä´ôt `al Kol-Gë´è wäräm wü`al Kol-niSSä´ wüšäpël
L14 14 Iz 2:12 3180/4478 1724/2302 4457/6220 215/484 4027/5759 4106/5415 7/8 139/185 4028/5759 4107/5415 445/650 13/29
L15 15 Iz 2:12 For the day of the LORD of hosts [shall be] upon every [one that is] proud and lofty, and upon every [one that is] lifted up; and he shall be brought low:
L16 16 Iz 2:12  12 For the day <03117> of the LORD <03068> of hosts <06635> shall be upon every one that is proud <01343> and lofty <07311> (08802), and upon every one that is lifted up <05375> (08737); and he shall be brought low <08213> (08804):
L01 1 Iz 2:13   Iz 2:13  13 i na wszystkich cedry <0730> Libanu <03844>, że są wysokie <07311> (08802) i podniósł <05375> (08737) i na wszystkich dębów <0437> Baszanu <01316>                                                                                              
L02 2 Iz 2:13 przeciw wszystkim cedrom Libanu, wysoko się wzbijającym, i przeciw wszystkim dębom Baszanu,
L03 3 Iz 2:13 וְעַל֙ כָּל־ אַרְזֵ֣י הַלְּבָנ֔וֹן הָרָמִ֖ים וְהַנִּשָּׂאִ֑ים וְעַ֖ל כָּל־ אַלּוֹנֵ֥י הַבָּשָֽׁן׃
L04 4 Iz 2:13 וְ/עַל֙ כָּל־ אַרְזֵ֣י הַ/לְּבָנ֔וֹן הָ/רָמִ֖ים וְ/הַ/נִּשָּׂאִ֑ים וְ/עַ֖ל כָּל־ אַלּוֹנֵ֥י הַ/בָּשָֽׁן׃
L05 5 Iz 2:13 we•'<Al> kol- 'ar•<Ze> hal•le•wa•<Non>, ha•ra•<Mim> we•han•nis•sa•'<Im>; we•'<Al> kol- al•lo•<Ne> hab•ba•<szan>.
L06 6 Iz 2:13 H5921H5921 H3605H3605 H0730H0730 H3844H3844 H7311H7311 H5375H5375 H5921H5921 H3605H3605 H0437H0437 H1316H1316
L07 7 Iz 2:13 above all manner cedar  Lebanon bring up accept above all manner oak Bashan
L08 8 Iz 2:13 powyżej wszelkiego rodzaju cedr Liban wychować przyjąć powyżej wszelkiego rodzaju dąb Bashan
L09 9 Iz 2:13 against all And upon all the cedars of Lebanon [that are] high and lifted up Against all and upon all the oaks of Bashan
L10 10 Iz 2:13 przed wszystko I na wszystkich cedry Libanu [Że jest] wysoko i podniósł w górę Przed wszystko i na wszystkich dębów Baszanu
L11 11 Iz 2:13 ve·'Al kol- 'ar·Zei hal·le·va·Non, ha·ra·Mim ve·han·nis·sa·'Im; ve·'Al kol- al·lo·Nei hab·ba·Shan.
L12 12 Iz 2:13 we al Kol - ar ze hal le wa non ha ra mim we han nis sa im we al Kol - al lo ne haB Ba szan
L13 13 Iz 2:13 wü`al Kol-´arzê hallübänôn härämîm wühanniSSä´îm wü`al Kol-´allônê haBBäšän
L14 14 Iz 2:13 4029/5759 4108/5415 52/70 47/71 140/185 446/650 4030/5759 4109/5415 2/8 51/60
L15 15 Iz 2:13 And upon all the cedars of Lebanon, [that are] high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan,
L16 16 Iz 2:13  13 And upon all the cedars <0730> of Lebanon <03844>, that are high <07311> (08802) and lifted up <05375> (08737), and upon all the oaks <0437> of Bashan <01316>,
L01 1 Iz 2:14   Iz 2:14  14 i na wszystkich wysokich <07311> (08802) Góry <02022>, a na wszystkich wzgórzach <01389>, które są podnoszone do góry <05375> (08737)                                                                                                
L02 2 Iz 2:14 przeciw wszystkim górom niebotycznym i przeciw wszystkim pagórkom wyniosłym,
L03 3 Iz 2:14 וְעַ֖ל כָּל־ הֶהָרִ֣ים הָרָמִ֑ים וְעַ֖ל כָּל־ הַגְּבָע֥וֹת הַנִּשָּׂאֽוֹת׃
L04 4 Iz 2:14 וְ/עַ֖ל כָּל־ הֶ/הָרִ֣ים הָ/רָמִ֑ים וְ/עַ֖ל כָּל־ הַ/גְּבָע֥וֹת הַ/נִּשָּׂאֽוֹת׃
L05 5 Iz 2:14 we•'<Al> kol- he•ha•<Rim> ha•ra•<Mim>; we•'<Al> kol- hag•ge•wa•'ot han•nis•sa•'ot.
L06 6 Iz 2:14 H5921H5921 H3605H3605 H2022H2022 H7311H7311 H5921H5921 H3605H3605 H1389H1389 H5375H5375
L07 7 Iz 2:14 above all manner hill  bring up above all manner hill accept
L08 8 Iz 2:14 powyżej wszelkiego rodzaju wzgórze wychować powyżej wszelkiego rodzaju wzgórze przyjąć
L09 9 Iz 2:14 Against all mountains And upon all the high Against all and upon all the hills [that are] lifted up
L10 10 Iz 2:14 Przed wszystko Góry I na wszystkich wysoko Przed wszystko i na wszystkich wzgórzach [Które] podniósł
L11 11 Iz 2:14 ve·'Al kol- he·ha·Rim ha·ra·Mim; ve·'Al kol- hag·ge·va·'ot han·nis·sa·'ot.
L12 12 Iz 2:14 we al Kol - he ha rim ha ra mim we al Kol - haG Ge wa ot han nis sa ot
L13 13 Iz 2:14 wü`al Kol-hehärîm härämîm wü`al Kol-haGGübä`ôt hanniSSä´ôt
L14 14 Iz 2:14 4031/5759 4110/5415 370/546 141/185 4032/5759 4111/5415 34/71 447/650
L15 15 Iz 2:14 And upon all the high mountains, and upon all the hills [that are] lifted up,
L16 16 Iz 2:14  14 And upon all the high <07311> (08802) mountains <02022>, and upon all the hills <01389> that are lifted up <05375> (08737),
L01 1 Iz 2:15   Iz 2:15 15 A na każdej wysokiej <01364> wieża <04026>, a na każdym ogrodzonym <01219> (08803) ściany <02346>                                                                                                  
L02 2 Iz 2:15 przeciw każdej wieży strzelistej i przeciw wszystkim murom obronnym,
L03 3 Iz 2:15 וְעַ֖ל כָּל־ מִגְדָּ֣ל גָּבֹ֑הַ וְעַ֖ל כָּל־ חוֹמָ֥ה בְצוּרָֽה׃
L04 4 Iz 2:15 וְ/עַ֖ל כָּל־ מִגְדָּ֣ל גָּבֹ֑הַ וְ/עַ֖ל כָּל־ חוֹמָ֥ה בְצוּרָֽה׃
L05 5 Iz 2:15 we•'<Al> kol- mig•<Dal> ga•<wo>•ha; we•'<Al> kol- cho•<Ma> we•cu•<Ra>.
L06 6 Iz 2:15 H5921H5921 H3605H3605 H4026H4026 H1364H1364 H5921H5921 H3605H3605 H2346H2346 H1219H1219
L07 7 Iz 2:15 above all manner castle haughty above all manner wall cut off
L08 8 Iz 2:15 powyżej wszelkiego rodzaju zamek wyniosły powyżej wszelkiego rodzaju ściana odciąć
L09 9 Iz 2:15 Against every tower And upon every high Against every wall and upon every fenced
L10 10 Iz 2:15 Przed każdy wieża I na każdy wysoki Przed każdy ściana i na każdy ogrodzony
L11 11 Iz 2:15 ve·'Al kol- mig·Dal ga·Vo·ha; ve·'Al kol- cho·Mah ve·tzu·Rah.
L12 12 Iz 2:15 we al Kol - mig Dal Ga wo a we al Kol - Ho ma we cu ra
L13 13 Iz 2:15 wü`al Kol-migDäl Gäböªh wü`al Kol-Hômâ bücûrâ
L14 14 Iz 2:15 4033/5759 4112/5415 40/49 19/37 4034/5759 4113/5415 85/133 22/37
L15 15 Iz 2:15 And upon every high tower, and upon every fenced wall,
L16 16 Iz 2:15  15 And upon every high <01364> tower <04026>, and upon every fenced <01219> (08803) wall <02346>,
L01 1 Iz 2:16   Iz 2:16  16 i na wszystkich statkach <0591> z Tarszisz <08659>, a na wszystkich przyjemnych <02532> Zdjęcia <07914>.                                                                                                  
L02 2 Iz 2:16 przeciw wszystkim okrętom Tarszisz i przeciw wszystkim statkom zbytkownym.
L03 3 Iz 2:16 וְעַ֖ל כָּל־ אֳנִיּ֣וֹת תַּרְשִׁ֑ישׁ וְעַ֖ל כָּל־ שְׂכִיּ֥וֹת הַחֶמְדָּֽה׃
L04 4 Iz 2:16 וְ/עַ֖ל כָּל־ אֳנִיּ֣וֹת תַּרְשִׁ֑ישׁ וְ/עַ֖ל כָּל־ שְׂכִיּ֥וֹת הַ/חֶמְדָּֽה׃
L05 5 Iz 2:16 we•'<Al> kol- o•ni•<jot> tar•<szisz>; we•'<Al> kol- se•chi•<jot> ha•chem•<Da>.
L06 6 Iz 2:16 H5921H5921 H3605H3605 H0591H0591 H8659H8659 H5921H5921 H3605H3605 H7914H7914 H2532H2532
L07 7 Iz 2:16 above all manner ship Tarshish above all manner picture desire
L08 8 Iz 2:16 powyżej wszelkiego rodzaju statek Tarszisz powyżej wszelkiego rodzaju zdjęcie pragnienie
L09 9 Iz 2:16 Against all And upon all the ships of Tarshish and against all pictures and upon all pleasant
L10 10 Iz 2:16 Przed wszystko I na wszystkich statkach z Tarszisz i przeciw wszystko zdjęcia i na wszystkich przyjemne
L11 11 Iz 2:16 ve·'Al kol- o·ni·Yot tar·Shish; ve·'Al kol- se·chi·Yot ha·chem·Dah.
L12 12 Iz 2:16 we al Kol - ó nij jot Tar szisz we al Kol - se chij jot ha Hem Da
L13 13 Iz 2:16 wü`al Kol-´óniyyôt Taršîš wü`al Kol-Sükiyyôt haHemDâ
L14 14 Iz 2:16 4035/5759 4114/5415 19/30 14/28 4036/5759 4115/5415 1/1 8/18
L15 15 Iz 2:16 And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures.
L16 16 Iz 2:16  16 And upon all the ships <0591> of Tarshish <08659>, and upon all pleasant <02532> pictures <07914>.
L01 1 Iz 2:17   Iz 2:17  17 I Wzniosłość <01365> człowieka <0120> będzie pokłonił <07817> (08804), a wyniosłość <07312> ludzi <0582> dokonuje się niski <08213> (08804), a Pan <03068 > sam będzie wywyższony <07682> (08738) w tym dniu <03117>.                                                                                        
L02 2 Iz 2:17 Wtedy pycha człowieka będzie poniżona, a upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego,
L03 3 Iz 2:17 וְשַׁח֙ גַּבְה֣וּת הָאָדָ֔ם וְשָׁפֵ֖ל ר֣וּם אֲנָשִׁ֑ים וְנִשְׂגַּ֧ב יְהוָ֛ה לְבַדּ֖וֹ בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא׃
L04 4 Iz 2:17 וְ/שַׁח֙ גַּבְה֣וּת הָ/אָדָ֔ם וְ/שָׁפֵ֖ל ר֣וּם אֲנָשִׁ֑ים וְ/נִשְׂגַּ֧ב יְהוָ֛ה לְ/בַדּ֖/וֹ בַּ/יּ֥וֹם הַ/הֽוּא׃
L05 5 Iz 2:17 we•<szach> gaw•<Hut> ha•'a•<Dam>, we•sza•<Fel> rum 'a•na•<szim>; we•nis•<Gaw> <jah>•we le•wad•<Do> bai•<jom> ha•<Hu>.
L06 6 Iz 2:17 H7817H7817 H1365H1365 H0120H0120 H8213H8213 H7312H7312 H0376H0376 H7682H7682 H3068H3068 H0905H0905 H3117H3117 H1931H1931
L07 7 Iz 2:17 bend loftiness person abase haughtiness great defend Jehovah alone age he
L08 8 Iz 2:17 wygiąć wzniosłość osoba poniżać pycha wielki bronić Jahwe sam wiek on
L09 9 Iz 2:17 shall be bowed down And the loftiness of man shall be made low and the haughtiness of men alone shall be exalted and the LORD alone in that day he
L10 10 Iz 2:17 będą pokłonił I Wzniosłość człowieka dokonuje się nisko a wyniosłość mężczyzn sam będzie wywyższony a Pan sam w tym dniu on
L11 11 Iz 2:17 ve·Shach gav·Hut ha·'a·Dam, ve·sha·Fel rum 'a·na·Shim; ve·nis·Gav Yah·weh le·vad·Do bai·Yom ha·Hu.
L12 12 Iz 2:17 we szaH Gaw hut ha a dam we sza fel rum a na szim we nis Gaw jhwh(a do naj) le waD Do Baj jom ha hu
L13 13 Iz 2:17 wüšaH Gabhût hä´ädäm wüšäpël rûm ´ánäšîm wüniSGab yhwh(´ädönäy) lübaDDô Bayyôm hahû´
L14 14 Iz 2:17 15/21 2/2 332/552 14/29 3/5 1641/2004 15/20 4458/6220 174/200 1725/2302 1456/1867
L15 15 Iz 2:17 And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low: and the LORD alone shall be exalted in that day.
L16 16 Iz 2:17  17 And the loftiness <01365> of man <0120> shall be bowed down <07817> (08804), and the haughtiness <07312> of men <0582> shall be made low <08213> (08804): and the LORD <03068> alone shall be exalted <07682> (08738) in that day <03117>.
L01 1 Iz 2:18   Iz 2:18  18 A idole <0457> otrzymuje on zupełnie <03632> <02498 znieść> (08799).                                                                                                    
L02 2 Iz 2:18 posągi zaś bożków całkowicie znikną.
L03 3 Iz 2:18 וְהָאֱלִילִ֖ים כָּלִ֥יל יַחֲלֹֽף׃
L04 4 Iz 2:18 וְ/הָ/אֱלִילִ֖ים כָּלִ֥יל יַחֲלֹֽף׃
L05 5 Iz 2:18 we•ha•'e•li•<Lim> ka•<Lil> ja•cha•<Lof>.
L06 6 Iz 2:18 H0457H0457 H3632H3632 H2498H2498
L07 7 Iz 2:18 idol all abolish
L08 8 Iz 2:18 idol wszystko znieść
L09 9 Iz 2:18 And the idols he shall utterly abolish
L10 10 Iz 2:18 I bałwany otrzymuje on całkowicie znieść
L11 11 Iz 2:18 ve·ha·'e·li·Lim ka·Lil ya·cha·Lof.
L12 12 Iz 2:18 we ha e li lim Ka lil ja Ha lof
L13 13 Iz 2:18 wühä´élîlîm Kälîl yaHálöp
L14 14 Iz 2:18 8/19 11/15 21/28
L15 15 Iz 2:18 And the idols he shall utterly abolish.
L16 16 Iz 2:18  18 And the idols <0457> he shall utterly <03632> abolish <02498> (08799).
L01 1 Iz 2:19   Iz 2:19  19 I pójdą <0935> (08804) do otworów <04631> skał <06697> i do jaskiń <04247> z ziemi <06083>, bo <06440> strach <06343> Pana < 03068> i dla chwały <01926> Jego Królewskiej Mości <01347>, kiedy wschodzi <06965> (08800) trząść strasznie <06206> (08800) ziemia <0776>.                                                                                    
L02 2 Iz 2:19 Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię.
L03 3 Iz 2:19 וּבָ֙אוּ֙ בִּמְעָר֣וֹת צֻרִ֔ים וּבִמְחִלּ֖וֹת עָפָ֑ר מִפְּנֵ֞י פַּ֤חַד יְהוָה֙ וּמֵהֲדַ֣ר גְּאוֹנ֔וֹ בְּקוּמ֖וֹ לַעֲרֹ֥ץ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Iz 2:19 וּ/בָ֙אוּ֙ בִּ/מְעָר֣וֹת צֻרִ֔ים וּ/בִ/מְחִלּ֖וֹת עָפָ֑ר מִ/פְּנֵ֞י פַּ֤חַד יְהוָה֙ וּ/מֵ/הֲדַ֣ר גְּאוֹנ֔/וֹ בְּ/קוּמ֖/וֹ לַ/עֲרֹ֥ץ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Iz 2:19 u•<wa>•'u bim•'a•<Rot> cu•<Rim>, u•wim•chil•<Lot> 'a•<Far>; mip•pe•<Ne> <Pa>•chad <jah>•we u•me•ha•<Dar> ge•'o•<No>, be•ku•<Mo> la•'a•<Roc> ha•'<A>•rec.
L06 6 Iz 2:19 H0935H0935 H4631H4631 H6697H6697 H4247H4247 H6083H6083 H6440H6440 H6343H6343 H3068H3068 H1926H1926 H1347H1347 H6965H6965 H6206H6206 H0776H0776
L07 7 Iz 2:19 abide cave edge cave ashes accept dread Jehovah beauty arrogancy abide be affrighted afraid common
L08 8 Iz 2:19 przestrzegać jaskinia krawędź jaskinia Popioły przyjąć strach Jahwe piękno arrogancy przestrzegać być affrighted boi wspólny
L09 9 Iz 2:19 And they shall go into the holes of the rocks and into the caves of the earth for fear of the LORD and for the glory of his majesty when he ariseth to shake terribly the earth
L10 10 Iz 2:19 I pójdą w otworach skał i do jaskiń ziemi dla strach Pana i dla chwały Jego Królewskiej Mości kiedy wschodzi trząść strasznie ziemia
L11 11 Iz 2:19 u·Va·'u bim·'a·Rot tzu·Rim, u·vim·chil·Lot 'a·Far; mip·pe·Nei Pa·chad Yah·weh u·me·ha·Dar ge·'o·No, be·ku·Mo la·'a·Rotz ha·'A·retz.
L12 12 Iz 2:19 u wa u Bi ma rot cu rim u wim Hil lot a far miP Pe ne Pa Had jhwh(a do naj) u me ha dar Ge o no Be qu mo la a roc ha a rec
L13 13 Iz 2:19 ûb亴û Bim`ärôt cùrîm ûbimHillôt `äpär miPPünê PaºHad yhwh(´ädönäy) ûmëhádar Gü´ônô Büqûmô la`áröc hä´äºrec
L14 14 Iz 2:19 1882/2550 35/38 63/77 1/1 84/110 1642/2127 41/49 4459/6220 21/30 12/49 502/627 10/15 1678/2502
L15 15 Iz 2:19 And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
L16 16 Iz 2:19  19 And they shall go <0935> (08804) into the holes <04631> of the rocks <06697>, and into the caves <04247> of the earth <06083>, for <06440> fear <06343> of the LORD <03068>, and for the glory <01926> of his majesty <01347>, when he ariseth <06965> (08800) to shake terribly <06206> (08800) the earth <0776>.
L01 1 Iz 2:20   Iz 2:20  20 W owym dniu <03117> mężczyzna <0120> odda <07993> (08686) Jego idolami <0457> srebra <03701>, a jego idolami <0457> złota <02091>, który zrobili każdy dla siebie <06213> (08804) czcić, <07812> (08692), do kretów <02661> <06512> oraz nietoperzy <05847>;                                                                                      
L02 2 Iz 2:20 Owego dnia człowiek wyrzuci kretom i nietoperzom bożki swe srebrne i bałwany złote, zrobione po to, by im cześć oddawał,
L03 3 Iz 2:20 בַּיּ֤וֹם הַהוּא֙ יַשְׁלִ֣יךְ הָאָדָ֔ם אֵ֚ת אֱלִילֵ֣י כַסְפּ֔וֹ וְאֵ֖ת אֱלִילֵ֣י זְהָב֑וֹ אֲשֶׁ֤ר עָֽשׂוּ־ לוֹ֙ לְהִֽשְׁתַּחֲוֹ֔ת לַחְפֹּ֥ר פֵּר֖וֹת וְלָעֲטַלֵּפִֽים׃
L04 4 Iz 2:20 בַּ/יּ֤וֹם הַ/הוּא֙ יַשְׁלִ֣יךְ הָ/אָדָ֔ם אֵ֚ת אֱלִילֵ֣י כַסְפּ֔/וֹ וְ/אֵ֖ת אֱלִילֵ֣י זְהָב֑/וֹ אֲשֶׁ֤ר עָֽשׂוּ־ ל/וֹ֙ לְ/הִֽשְׁתַּחֲוֹ֔ת לַ/חְפֹּ֥ר פֵּר֖וֹת וְ/לָ/עֲטַלֵּפִֽים׃
L05 5 Iz 2:20 bai•<jom> ha•<Hu> jasz•<Lich> ha•'a•<Dam>, 'et 'e•li•<Le> chas•<Po>, we•'<Et> 'e•li•<Le> ze•ha•<wo>; 'a•<szer> a•su- lo le•hisz•ta•cha•<wot>, lach•<Por> pe•<Rot> we•la•'a•tal•le•<Fim>.
L06 6 Iz 2:20 H3117H3117 H1931H1931 H7993H7993 H0120H0120 H0853H0853 H0457H0457 H3701H3701 H0853H0853 H0457H0457 H2091H2091 H0834H0834 H6213H6213 H0000 H7812H7812 H2661H2661 H2661H2661 H5847H5847
L07 7 Iz 2:20 age he adventure person idol money idol gold after accomplish bow down mole mole bat
L08 8 Iz 2:20 wiek on przygoda osoba idol pieniądze idol złoto po zrealizować zgnieść kret kret bat
L09 9 Iz 2:20 In that day he shall cast a man his idols of silver and his idols of gold Which which they made [each one] for himself to worship mole mole and to the bats
L10 10 Iz 2:20 W tym dniu on odda mężczyzna Jego idolami srebra a jego idolami złota Który co zrobili [każdy] dla siebie czcić kret kret i do nietoperzy
L11 11 Iz 2:20 bai·Yom ha·Hu yash·Lich ha·'a·Dam, 'et 'e·li·Lei chas·Po, ve·'Et 'e·li·Lei ze·ha·Vo; 'a·Sher a·su- lo le·hish·ta·cha·Vot, lach·Por pe·Rot ve·la·'a·tal·le·Fim.
L12 12 Iz 2:20 Baj jom ha hu jasz lich ha a dam et e li le chas Po we et e li le ze ha wo a szer a su - lo le hisz Ta Ha wot laH Por Pe rot we la a tal le fim
L13 13 Iz 2:20 Bayyôm hahû´ yašlîk hä´ädäm ´ët ´élîlê kasPô wü´ët ´élîlê zühäbô ´ášer `ä|Sû-lô lühi|šTaHáwöt laHPör Përôt wülä`á†allëpîm
L14 14 Iz 2:20 1726/2302 1457/1867 81/125 333/552 8942/11047 9/19 342/403 8943/11047 10/19 348/389 4330/5499 2055/2617 4994/6522 139/169 1/2 2/2 3/3
L15 15 Iz 2:20 In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made [each one] for himself to worship, to the moles and to the bats;
L16 16 Iz 2:20  20 In that day <03117> a man <0120> shall cast <07993> (08686) his idols <0457> of silver <03701>, and his idols <0457> of gold <02091>, which they made each one for himself <06213> (08804) to worship, <07812> (08692), to the moles <02661> <06512> and to the bats <05847>;
L01 1 Iz 2:21   Iz 2:21  21 Aby przejść <0935> (08800) w rozpadlinach <05366> skał <06697>, a na szczytach <05585> z poszarpanych skał <05553>, bo <06440> strach <06343> Pana <03068 > i dla chwały <01926> Jego Królewskiej Mości <01347>, kiedy wschodzi <06965> (08800) trząść strasznie <06206> (08800) ziemia <0776>.                                                                                  
L02 2 Iz 2:21 gdy wejdzie między rozpadliny skalne i w szczeliny opoki ze strachu przed Panem, i przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię.
L03 3 Iz 2:21 לָבוֹא֙ בְּנִקְר֣וֹת הַצֻּרִ֔ים וּבִסְעִפֵ֖י הַסְּלָעִ֑ים מִפְּנֵ֞י פַּ֤חַד יְהוָה֙ וּמֵהֲדַ֣ר גְּאוֹנ֔וֹ בְּקוּמ֖וֹ לַעֲרֹ֥ץ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Iz 2:21 לָ/בוֹא֙ בְּ/נִקְר֣וֹת הַ/צֻּרִ֔ים וּ/בִ/סְעִפֵ֖י הַ/סְּלָעִ֑ים מִ/פְּנֵ֞י פַּ֤חַד יְהוָה֙ וּ/מֵ/הֲדַ֣ר גְּאוֹנ֔/וֹ בְּ/קוּמ֖/וֹ לַ/עֲרֹ֥ץ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Iz 2:21 la•<wo> be•nik•<Rot> hac•cu•<Rim>, u•wis•'i•<Fe> has•se•la•'<Im>; mip•pe•<Ne> <Pa>•chad <jah>•we u•me•ha•<Dar> ge•'o•<No>, be•ku•<Mo> la•'a•<Roc> ha•'<A>•rec.
L06 6 Iz 2:21 H0935H0935 H5366H5366 H6697H6697 H5585H5585 H5553H5553 H6440H6440 H6343H6343 H3068H3068 H1926H1926 H1347H1347 H6965H6965 H6206H6206 H0776H0776
L07 7 Iz 2:21 abide cleft edge branch rock accept dread Jehovah beauty arrogancy abide be affrighted afraid common
L08 8 Iz 2:21 przestrzegać rozszczep krawędź oddział skała przyjąć strach Jahwe piękno arrogancy przestrzegać być affrighted boi wspólny
L09 9 Iz 2:21 To go into the clefts of the rocks and into the tops of the ragged rocks for fear of the LORD and for the glory of his majesty when he ariseth to shake terribly the earth
L10 10 Iz 2:21 Aby przejść w rozpadlinach skał i na szczytach z poszarpanych skał dla strach Pana i dla chwały Jego Królewskiej Mości kiedy wschodzi trząść strasznie ziemia
L11 11 Iz 2:21 la·Vo be·nik·Rot hatz·tzu·Rim, u·vis·'i·Fei has·se·la·'Im; mip·pe·Nei Pa·chad Yah·weh u·me·ha·Dar ge·'o·No, be·ku·Mo la·'a·Rotz ha·'A·retz.
L12 12 Iz 2:21 la wo Be niq rot hac cu rim u wi si fe has se la im miP Pe ne Pa Had jhwh(a do naj) u me ha dar Ge o no Be qu mo la a roc ha a rec
L13 13 Iz 2:21 läbô´ Büniqrôt haccùrîm ûbis`ìpê hassülä`îm miPPünê PaºHad yhwh(´ädönäy) ûmëhádar Gü´ônô Büqûmô la`áröc hä´äºrec
L14 14 Iz 2:21 1883/2550 2/2 64/77 3/6 40/59 1643/2127 42/49 4460/6220 22/30 13/49 503/627 11/15 1679/2502
L15 15 Iz 2:21 To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
L16 16 Iz 2:21  21 To go <0935> (08800) into the clefts <05366> of the rocks <06697>, and into the tops <05585> of the ragged rocks <05553>, for <06440> fear <06343> of the LORD <03068>, and for the glory <01926> of his majesty <01347>, when he ariseth <06965> (08800) to shake terribly <06206> (08800) the earth <0776>.
L01 1 Iz 2:22   Iz 2:22  22 Cease <02308> (08798) wy od człowieka <0120>, którego oddech <05397> jest w jego nozdrza <0639>: na której jest on będzie rozliczany z <02803> (08737)?                                                                                              
L02 2 Iz 2:22 Zaniechajcie człowieka, który ledwie dech ma w nozdrzach. Bo na ile go ocenić?
L03 3 Iz 2:22 חִדְל֤וּ לָכֶם֙ מִן־ הָ֣אָדָ֔ם אֲשֶׁ֥ר נְשָׁמָ֖ה בְּאַפּ֑וֹ כִּֽי־ בַמֶּ֥ה נֶחְשָׁ֖ב הֽוּא׃ פ
L04 4 Iz 2:22 חִדְל֤וּ לָ/כֶם֙ מִן־ הָ֣/אָדָ֔ם אֲשֶׁ֥ר נְשָׁמָ֖ה בְּ/אַפּ֑/וֹ כִּֽי־ בַ/מֶּ֥ה נֶחְשָׁ֖ב הֽוּא׃ פ
L05 5 Iz 2:22 chid•<Lu> la•<Chem> min- ha•'a•<Dam>, 'a•<szer> ne•sza•<Ma> be•'ap•<Po>; ki- wam•<Me> nech•<szaw> <Hu>. <Pe>
L06 6 Iz 2:22 H2308H2308 H0000 H4480H4480 H0120H0120 H0834H0834 H5397H5397 H0639H0639 H3588H3588 H4100H4100 H2803H2803 H1931H1931
L07 7 Iz 2:22 cease above person after blast anger inasmuch how long account  he
L08 8 Iz 2:22 zaprzestać powyżej osoba po podmuch złość ponieważ jak długo konto on
L09 9 Iz 2:22 Cease at ye from man whose whose breath [is] in his nostrils For why for wherein is he to be accounted of he
L10 10 Iz 2:22 Zaprzestać w wy od człowieka którego którego oddech [Jest] w jego nozdrza Dla dlaczego dla której jest on będzie rozliczany z on
L11 11 Iz 2:22 chid·Lu la·Chem min- ha·'a·Dam, 'a·Sher ne·sha·Mah be·'ap·Po; ki- vam·Meh nech·Shav Hu. Peh
L12 12 Iz 2:22 Hid lu la chem min - ha a dam a szer ne sza ma Be aP Po Ki - wam me neH szaw hu P
L13 13 Iz 2:22 Hidlû läkem min-h亴ädäm ´ášer nüšämâ Bü´aPPô Kî|-bammè neHšäb hû´ P
L14 14 Iz 2:22 46/57 4995/6522 977/1215 334/552 4331/5499 19/23 179/276 3181/4478 581/744 84/124 1458/1867
L15 15 Iz 2:22 Cease ye from man, whose breath [is] in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?
L16 16 Iz 2:22  22 Cease <02308> (08798) ye from man <0120>, whose breath <05397> is in his nostrils <0639>: for wherein is he to be accounted of <02803> (08737)?
Copyright by Cezary Podolski