Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Iz52-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Iz 52:1 Iz 52 Iz 52:1  1 Awake <05782> (08798), przebudzony <05782> (08798); założyć <03847> (08798) Siła twój <05797>, Syjonie <06726>; umieścić na <03847> (08798) twój piękny <08597> odzież <0899>, Jeruzalem <03389>, święty <06944> Miasto <05892>: na odtąd tam będzie nie więcej <03254> (08686) pochodzi <0935> (08799) do ciebie nieobrzezany <06189> i nieczysty <02931>.                                                                              
L02 2 Iz 52:1 Przebudź się, przebudź! Przyodziej moc twą, Syjonie! Oblecz się w szaty najokazalsze, o Święte Miasto, Jeruzalem! Bo już nie wejdzie nigdy do ciebie żaden nieobrzezany ani nieczysty.
L03 3 Iz 52:1 עוּרִ֥י עוּרִ֛י לִבְשִׁ֥י עֻזֵּ֖ךְ צִיּ֑וֹן לִבְשִׁ֣י ׀ בִּגְדֵ֣י תִפְאַרְתֵּ֗ךְ יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ עִ֣יר הַקֹּ֔דֶשׁ כִּ֣י לֹ֥א יוֹסִ֛יף יָבֹא־ בָ֥ךְ ע֖וֹד עָרֵ֥ל וְטָמֵֽא׃
L04 4 Iz 52:1 עוּרִ֥י עוּרִ֛י לִבְשִׁ֥י עֻזֵּ֖/ךְ צִיּ֑וֹן לִבְשִׁ֣י ׀ בִּגְדֵ֣י תִפְאַרְתֵּ֗/ךְ יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ עִ֣יר הַ/קֹּ֔דֶשׁ כִּ֣י לֹ֥א יוֹסִ֛יף יָבֹא־ בָ֥/ךְ ע֖וֹד עָרֵ֥ל וְ/טָמֵֽא׃
L05 5 Iz 52:1 'u•<Ri> 'u•<Ri> liw•<szi> 'uz•<Zech> ci•<jon>; liw•<szi> big•<De> tif•'ar•<Tech>, je•ru•sza•<Lim> 'ir hak•<Ko>•desz, ki lo jo•<Sif> ja•wo- wach od 'a•<Rel> we•ta•<Me>.
L06 6 Iz 52:1 H5782H5782 H5782H5782 H3847H3847 H5797H5797 H6726H6726 H3847H3847 H0899H0899 H8597H8597 H3389H3389 H5892H5892 H6944H6944 H3588H3588 H3808H3808 H3254H3254 H0935H0935 H0000 H5750H5750 H6189H6189 H2931H2931
L07 7 Iz 52:1 wake-n wake-n apparel boldness Zion apparel apparel beauty Jerusalem Ai  consecrated  inasmuch before add abide again uncircumcised  defiled
L08 8 Iz 52:1 wake-n wake-n strój śmiałość Syjon strój strój piękno Jerozolima Ai konsekrowany ponieważ przed dodać przestrzegać ponownie nieobrzezany zhańbiony
L09 9 Iz 52:1 Awake awake put on thy strength O Zion put on garments thy beautiful O Jerusalem city the holy for will no for henceforth there shall no more come again into thee the uncircumcised and the unclean
L10 10 Iz 52:1 Przebudzony przebudzony umieścić na twoja siła Syjonie umieścić na odzież twój piękny Jeruzalem miasto święty dla nie będzie dla odtąd tam będzie nie więcej przyjść ponownie do ciebie nieobrzezany i nieczysty
L11 11 Iz 52:1 'u·Ri 'u·Ri liv·Shi 'uz·Zech tzi·Yon; liv·Shi big·Dei tif·'ar·Tech, ye·ru·sha·Lim 'ir hak·Ko·desh, ki lo yo·Sif ya·vo- vach od 'a·Rel ve·ta·Me.
L12 12 Iz 52:1 u ri u ri liw szi uz zech cij jon liw szi Big de ti far Tech je ru sza la im ir haq qo desz Ki lo jo sif ja wo - wach od a rel we ta me
L13 13 Iz 52:1 `ûrî `ûrî libšî `uzzëk ciyyôn libšî Bigdê tip´arTëk yürûšälaºim `îr haqqöºdeš lö´ yôsîp yäbö´-bäk `ôd `ärël wü†ämë´
L14 14 Iz 52:1 57/80 58/80 79/109 77/92 81/152 80/109 183/216 30/51 419/643 831/1093 351/463 3413/4478 3784/5164 189/210 1970/2550 5238/6522 306/486 16/35 75/88
L15 15 Iz 52:1 Awake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean.
L16 16 Iz 52:1  1 Awake <05782> (08798), awake <05782> (08798); put on <03847> (08798) thy strength <05797>, O Zion <06726>; put on <03847> (08798) thy beautiful <08597> garments <0899>, O Jerusalem <03389>, the holy <06944> city <05892>: for henceforth there shall no more <03254> (08686) come <0935> (08799) into thee the uncircumcised <06189> and the unclean <02931>.
L01 1 Iz 52:2   Iz 52:2  2 wstrząsnąć <05287> (08690) samego siebie z prochu <06083>; powstać <06965> (08798) i usiąść <03427> (08798), Jeruzalem <03389>: luźny <06605> (08690) samego siebie z Pasma <04147> szyi twego <06677>, O niewoli <07628> córka <01323> Syjonu <06726>.                                                                                      
L02 2 Iz 52:2 Otrząśnij się z prochu, powstań, o Branko Jerozolimska! Rozwiąż sobie więzy na szyi, pojmana Córo Syjonu!
L03 3 Iz 52:2 הִתְנַעֲרִ֧י מֵעָפָ֛ר ק֥וּמִי שְּׁבִ֖י יְרֽוּשָׁלִָ֑ם [הִתְפַּתְּחוּ כ] (הִֽתְפַּתְּחִי֙ ק) מוֹסְרֵ֣י צַוָּארֵ֔ךְ שְׁבִיָּ֖ה בַּת־ צִיּֽוֹן׃ ס
L04 4 Iz 52:2 הִתְנַעֲרִ֧י מֵ/עָפָ֛ר ק֥וּמִי שְּׁבִ֖י יְרֽוּשָׁלִָ֑ם התפתחו הִֽתְפַּתְּחִי֙ מוֹסְרֵ֣י צַוָּארֵ֔/ךְ שְׁבִיָּ֖ה בַּת־ צִיּֽוֹן׃ ס
L05 5 Iz 52:2 hit•na•'a•<Ri> me•'a•<Far> <Ku>•mi sze•<wi> je•ru•sza•<Lim>; [hit•pat•te•chu ch] (hit•pat•te•<Chi> k) mos•<Re> caw•wa•<Rech>, sze•wi•<ja> bat- ci•<jon>. sa•<Mek>
L06 6 Iz 52:2 H5287H5287 H6083H6083 H6965H6965 H3427H3427 H3389H3389 H4147H4147 H6677H6677 H7628H7628 H1323H1323 H6726H6726
L07 7 Iz 52:2 shake off ashes abide abide Jerusalem appear band neck captive apple  Zion
L08 8 Iz 52:2 otrząsnąć się Popioły przestrzegać przestrzegać Jerozolima pojawić się pasmo szyja niewoli jabłko Syjon
L09 9 Iz 52:2 Shake thyself from the dust arise [and] sit down O Jerusalem appear thyself from the bands of thy neck O captive daughter of Zion
L10 10 Iz 52:2 Trząść czyń sobie z prochu powstać [I] usiąść Jeruzalem pojawić się czyń sobie z zespołami twojej szyi O niewoli córka z Syjonu
L11 11 Iz 52:2 hit·na·'a·Ri me·'a·Far Ku·mi she·Vi ye·ru·sha·Lim; [hit·pat·te·chu ch] (hit·pat·te·Chi k) mos·Rei tzav·va·Rech, she·vi·Yah bat- tzi·Yon. sa·Mek
L12 12 Iz 52:2 hit na a ri me a far qu mi szsze wi je ru sza la im (hit PaT Te Hu) [hit PaT Te Hi] mos re caw wa rech sze wij ja Bat - cij jon s
L13 13 Iz 52:2 hitna`árî më`äpär qûºmî ššübî yürû|šäläºim (hitPaTTüHû) [hi|tPaTTüHî] môsrê cawwä´rëk šübiyyâ Bat-ciyyôn s
L14 14 Iz 52:2 11/11 96/110 533/627 781/1071 420/643 1/1 6/11 27/41 25/47 460/588 82/152
L15 15 Iz 52:2 Shake thyself from the dust; arise, [and] sit down, O Jerusalem: loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion.
L16 16 Iz 52:2  2 Shake <05287> (08690) thyself from the dust <06083>; arise <06965> (08798), and sit down <03427> (08798), O Jerusalem <03389>: loose <06605> (08690) thyself from the bands <04147> of thy neck <06677>, O captive <07628> daughter <01323> of Zion <06726>.
L01 1 Iz 52:3   Iz 52:3  3 Albowiem tak mówi <0559> (08804) Pan <03068> Wy sprzedali <04376> (08738) siebie na marne <02600>, a wy być umarzane <01350> (08735) bez pieniędzy <03701>.                                                                                              
L02 2 Iz 52:3 Albowiem tak mówi Pan: Za darmo zostaliście sprzedani i bez pieniędzy zostaniecie wykupieni.
L03 3 Iz 52:3 כִּֽי־ כֹה֙ אָמַ֣ר יְהוָ֔ה חִנָּ֖ם נִמְכַּרְתֶּ֑ם וְלֹ֥א בְכֶ֖סֶף תִּגָּאֵֽלוּ׃
L04 4 Iz 52:3 כִּֽי־ כֹה֙ אָמַ֣ר יְהוָ֔ה חִנָּ֖ם נִמְכַּרְתֶּ֑ם וְ/לֹ֥א בְ/כֶ֖סֶף תִּגָּאֵֽלוּ׃
L05 5 Iz 52:3 ki- cho 'a•<Mar> <jah>•we, chin•<Nam> nim•kar•<Tem>; we•<Lo> we•<Che>•sef tig•ga•'<E>•lu.
L06 6 Iz 52:3 H3588H3588 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H2600H2600 H4376H4376 H3808H3808 H3701H3701 H1350H1350
L07 7 Iz 52:3 inasmuch such answer Jehovah free sell away before money in any wise
L08 8 Iz 52:3 ponieważ taki odpowiedź Jahwe wolny sprzedać z dala przed pieniądze w każdym mądrym
L09 9 Iz 52:3 For thus For thus saith the LORD yourselves for nought Ye have sold without without money and ye shall be redeemed
L10 10 Iz 52:3 Dla w ten sposób Bo tak mówi Pan sami na marne Ye sprzedali bez bez pieniędzy a wy być umarzane
L11 11 Iz 52:3 ki- choh 'a·Mar Yah·weh, chin·Nam nim·kar·Tem; ve·Lo ve·Che·sef tig·ga·'E·lu.
L12 12 Iz 52:3 Ki - cho a mar jhwh(a do naj) Hin nam nim Kar Tem we lo we che sef TiG Ga e lu  
L13 13 Iz 52:3 Kî|-kò ´ämar yhwh(´ädönäy) Hinnäm nimKarTem wülö´ bükeºsep TiGGä´ëºlû  
L14 14 Iz 52:3 3414/4478 226/576 4089/5298 4730/6220 26/32 67/80 3785/5164 352/403 90/104
L15 15 Iz 52:3 For thus saith the LORD, Ye have sold yourselves for nought; and ye shall be redeemed without money.
L16 16 Iz 52:3  3 For thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>, Ye have sold <04376> (08738) yourselves for nought <02600>; and ye shall be redeemed <01350> (08735) without money <03701>.
L01 1 Iz 52:4   Iz 52:4 4 Bo tak mówi <0559> (08804) Pan <0136> GOD <03069> Moi ludzie <05971> zszedł <03381> (08804) przedtem <07223> w Egipcie <04714> do pobytu <01481> (08800) tam i asyryjski <0804> uciskanych <06231> (08804) ich bez przyczyny <0657>.                                                                                        
L02 2 Iz 52:4 Tak bowiem mówi Pan Bóg: Mój lud udał się niegdyś do Egiptu, aby tam zamieszkać; następnie Asyria uciskała go nadmiernie.
L03 3 Iz 52:4 כִּ֣י כֹ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה מִצְרַ֛יִם יָֽרַד־ עַמִּ֥י בָרִֽאשֹׁנָ֖ה לָג֣וּר שָׁ֑ם וְאַשּׁ֖וּר בְּאֶ֥פֶס עֲשָׁקֽוֹ׃
L04 4 Iz 52:4 כִּ֣י כֹ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣/י יְהוִ֔ה מִצְרַ֛יִם יָֽרַד־ עַמִּ֥/י בָ/רִֽאשֹׁנָ֖ה לָ/ג֣וּר שָׁ֑ם וְ/אַשּׁ֖וּר בְּ/אֶ֥פֶס עֲשָׁקֽ/וֹ׃
L05 5 Iz 52:4 ki cho 'a•<Mar> 'a•do•<Nai> <jah>•we, mic•<Ra>•jim ja•rad- 'am•<Mi> wa•ri•szo•<Na> la•<Gur> <szam>; we•'asz•<szur> be•'<E>•fes a•sza•<Ko>.
L06 6 Iz 52:4 H3588H3588 H3541H3541 H0559H0559 H0136H0136 H3069H3069 H4714H4714 H3381H3381 H5971H5971 H7223H7223 H1481H1481 H8033H8033 H0804H0804 H0657H0657 H6231H6231
L07 7 Iz 52:4 inasmuch such answer my Lord God Egypt descend folk ancestor abide in it Asshur ankle get deceitfully
L08 8 Iz 52:4 ponieważ taki odpowiedź Panie mój Bóg Egipt schodzić ludowy przodek przestrzegać w tym Aszszur kostka się podstępnie
L09 9 Iz 52:4 For thus For thus saith the Lord GOD into Egypt went down My people aforetime to sojourn there there and the Assyrian them without cause oppressed
L10 10 Iz 52:4 Dla w ten sposób Bo tak mówi Pan BÓG w Egipcie spadła Moi ludzie niegdyś do pobytu tam tam i asyryjski ich bez podania przyczyny uciskanych
L11 11 Iz 52:4 ki choh 'a·Mar 'a·do·Nai Yah·weh, mitz·Ra·yim ya·rad- 'am·Mi va·ri·sho·Nah la·Gur Sham; ve·'ash·Shur be·'E·fes a·sha·Ko.
L12 12 Iz 52:4 Ki cho a mar a do naj jhwh(e lo him) mic ra jim ja rad - am mi wa ri szo na la gur szam we asz szur Be e fes a sza qo
L13 13 Iz 52:4 ´ämar ´ádönäy yhwh(´élöhîm) micraºyim yä|rad-`ammî bärì|´šönâ lägûr šäm wü´aššûr Bü´eºpes `ášäqô
L14 14 Iz 52:4 3415/4478 227/576 4090/5298 147/448 284/608 465/614 308/378 1449/1866 144/182 76/98 649/832 120/151 34/44 24/35
L15 15 Iz 52:4 For thus saith the Lord GOD, My people went down aforetime into Egypt to sojourn there; and the Assyrian oppressed them without cause.
L16 16 Iz 52:4  4 For thus saith <0559> (08804) the Lord <0136> GOD <03069>, My people <05971> went down <03381> (08804) aforetime <07223> into Egypt <04714> to sojourn <01481> (08800) there; and the Assyrian <0804> oppressed <06231> (08804) them without cause <0657>.
L01 1 Iz 52:5   Iz 52:5  5 Teraz więc, co ja tutaj, mówi <05002> (08803) Pan <03068>, że moi ludzie <05971> zostaje zabrany <03947> (08795) na marne <02600>? one, że reguła <04910> (08802) nad nimi uczynić je wycie <03213> (08686), mówi <05002> (08803) Pan <03068>, a moje nazwisko <08034> nieustannie <08548> każdy dzień <03117> jest] bluźnili <05006> (08711).                                                                              
L02 2 Iz 52:5 A teraz, cóż Ja mam tutaj [zrobić]? - wyrocznia Pana. Ponieważ lud mój został bez powodu wzięty i ci, co panują nad nim, wydają okrzyki zwycięstwa - wyrocznia Pana - moje zaś imię stale, każdego dnia bywa znieważane, 
L03 3 Iz 52:5 וְעַתָּ֤ה [מִי־ לי־ כ] (מַה־ לִּי־ פֹה֙ ק) נְאֻם־ יְהוָ֔ה כִּֽי־ לֻקַּ֥ח עַמִּ֖י חִנָּ֑ם [מֹשְׁלֹו כ] (מֹשְׁלָ֤יו ק) יְהֵילִ֙ילוּ֙ נְאֻם־ יְהוָ֔ה וְתָמִ֥יד כָּל־ הַיּ֖וֹם שְׁמִ֥י מִנֹּאָֽץ׃
L04 4 Iz 52:5 וְ/עַתָּ֤ה מי־ ל/י־ מַה־ לִּ/י־ פֹה֙ נְאֻם־ יְהוָ֔ה כִּֽי־ לֻקַּ֥ח עַמִּ֖/י חִנָּ֑ם משל/ו מֹשְׁלָ֤י/ו יְהֵילִ֙ילוּ֙ נְאֻם־ יְהוָ֔ה וְ/תָמִ֥יד כָּל־ הַ/יּ֖וֹם שְׁמִ֥/י מִ/נֹּאָֽץ׃
L05 5 Iz 52:5 we•'at•<Ta> [mi- li- ch] (mah- li- fo k) ne•'um- <jah>•we, ki- luk•<Kach> 'am•<Mi> chin•<Nam>; [mo•sze•low ch] (mo•sze•<Law> k) je•he•<Li>•lu ne•'um- <jah>•we, we•ta•<Mid> kol- hai•<jom> sze•<Mi> min•no•'<Ac>.
L06 6 Iz 52:5 H6258H6258 H6311H6311 H5002H5002 H3068H3068 H3588H3588 H3947H3947 H5971H5971 H2600H2600 H3213H3213 H5002H5002 H3068H3068 H8548H8548 H3605H3605 H3117H3117 H8034H8034 H5006H5006
L07 7 Iz 52:5 henceforth how long here said Jehovah inasmuch accept folk free reign howl said Jehovah alway all manner age base abhor
L08 8 Iz 52:5 odtąd jak długo tutaj powiedział Jahwe ponieważ przyjąć ludowy wolny królować wyć powiedział Jahwe sprecyzowane wszelkiego rodzaju wiek podstawa brzydzić się
L09 9 Iz 52:5 Now how long have here Now therefore what have I here saith the LORD for is taken away that my people without reign over them make them to howl saith the LORD continually all every day and my name [is] blasphemed
L10 10 Iz 52:5 Teraz jak długo tu Teraz więc co ja mam tu mówi Pan dla zostaje zabrany że moi ludzie bez królować nad nimi uczynić je wyć mówi Pan nieustannie wszystko codziennie i moje nazwisko [Jest] bluźnili
L11 11 Iz 52:5 ve·'at·Tah [mi- li- ch] (mah- li- foh k) ne·'um- Yah·weh, ki- luk·Kach 'am·Mi chin·Nam; [mo·she·lov ch] (mo·she·Lav k) ye·hei·Li·lu ne·'um- Yah·weh, ve·ta·Mid kol- hai·Yom she·Mi min·no·'Atz.
L12 12 Iz 52:5 we aT Ta (mi) [ma] - lli - fo ne um - jhwh(a do naj) Ki - luq qaH am mi Hin nam (mosz lo) [mosz law] je he li lu ne um - jhwh(a do naj) we ta mid Kol - haj jom sze mi min no ac
L13 13 Iz 52:5 wü`aTTâ (mî) [mà]-llî-pò nü´um-yhwh(´ädönäy) Kî|-luqqaH `ammî Hinnäm (möšlô) [möšläyw] yühêlîºlû nü´um-yhwh(´ädönäy) wütämîd Kol-hayyôm šümî minnö´äc
L14 14 Iz 52:5 365/431 1/1 11/16 44/82 37/376 4731/6220 3416/4478 800/964 1450/1866 27/32 1/1 10/29 38/376 4732/6220 84/104 4292/5415 1817/2302 712/864 20/25
L15 15 Iz 52:5 Now therefore, what have I here, saith the LORD, that my people is taken away for nought? they that rule over them make them to howl, saith the LORD; and my name continually every day [is] blasphemed.
L16 16 Iz 52:5  5 Now therefore, what have I here, saith <05002> (08803) the LORD <03068>, that my people <05971> is taken away <03947> (08795) for nought <02600>? they that rule <04910> (08802) over them make them to howl <03213> (08686), saith <05002> (08803) the LORD <03068>; and my name <08034> continually <08548> every day <03117> is] blasphemed <05006> (08711).
L01 1 Iz 52:6   Iz 52:6  6 Dlatego moi ludzie <05971> pozna <03045> (08799) Nazywam <08034>: dlatego powinny one znać w tym dniu <03117>, że ja jestem ten, który doth mówić <01696> (08764): Oto to ja .                                                                                            
L02 2 Iz 52:6 dlatego lud mój pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że Ja jestem Tym, który mówi: Otom Ja!
L03 3 Iz 52:6 לָכֵ֛ן יֵדַ֥ע עַמִּ֖י שְׁמִ֑י לָכֵן֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא כִּֽי־ אֲנִי־ ה֥וּא הַֽמְדַבֵּ֖ר הִנֵּֽנִי׃
L04 4 Iz 52:6 לָכֵ֛ן יֵדַ֥ע עַמִּ֖/י שְׁמִ֑/י לָכֵן֙ בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֔וּא כִּֽי־ אֲנִי־ ה֥וּא הַֽ/מְדַבֵּ֖ר הִנֵּֽ/נִי׃
L05 5 Iz 52:6 la•<Chen> je•<Da>' 'am•<Mi> sze•<Mi>; la•<Chen> bai•<jom> ha•<Hu>, ki- a•ni- hu ham•dab•<Ber> hin•<Ne>•ni.
L06 6 Iz 52:6 H3651H3651 H3045H3045 H5971H5971 H8034H8034 H3651H3651 H3117H3117 H1931H1931 H3588H3588 H0589H0589 H1931H1931 H1696H1696 H2005H2005
L07 7 Iz 52:6 after that acknowledge folk base after that age he inasmuch I he answer behold
L08 8 Iz 52:6 po tym przyznać ludowy podstawa po tym wiek on ponieważ Ja on odpowiedź ujrzeć
L09 9 Iz 52:6 Therefore shall know Therefore my people my name therefore therefore [they shall know] in that day he for I who that I [am] he that doth speak behold
L10 10 Iz 52:6 Dlatego powinien wiedzieć Dlatego moi ludzie mam na imię dlatego Dlatego [oni będą wiedzieć] w tym dniu on dla Ja kto że [am] Czyż on, że mówią ujrzeć
L11 11 Iz 52:6 la·Chen ye·Da' 'am·Mi she·Mi; la·Chen bai·Yom ha·Hu, ki- a·ni- hu ham·dab·Ber hin·Ne·ni.
L12 12 Iz 52:6 la chen je da am mi sze mi la chen Baj jom ha hu Ki - a ni - hu ha me daB Ber hin ne ni    
L13 13 Iz 52:6 läkën yëda` `ammî šümî läkën Bayyôm hahû´ Kî|-´ánî-hû´ ha|müdaBBër hinnëºnî    
L14 14 Iz 52:6 509/767 693/934 1451/1866 713/864 510/767 1818/2302 1552/1867 3417/4478 558/874 1553/1867 893/1142 176/317
L15 15 Iz 52:6 Therefore my people shall know my name: therefore [they shall know] in that day that I [am] he that doth speak: behold, [it is] I.
L16 16 Iz 52:6  6 Therefore my people <05971> shall know <03045> (08799) my name <08034>: therefore they shall know in that day <03117> that I am he that doth speak <01696> (08764): behold, it is I.
L01 1 Iz 52:7   Iz 52:7  7 Jakże piękna <04998> (08773) po górach <02022> są nogi <07272> o nim, że zaprowadził dobrej nowiny <01319> (08764), że publisheth <08085> (08688) pokój <07965>, który zaprowadził dobry wieści <01319> (08764) dobrej <02896>, że publisheth <08085> (08688) zbawienie <03444>, który mówi <0559> (08802) do Syjonu <06726>, Bóg twój <0430> króluje <04427> ( 08804)!                                                                            
L02 2 Iz 52:7 O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować.
L03 3 Iz 52:7 מַה־ נָּאו֨וּ עַל־ הֶהָרִ֜ים רַגְלֵ֣י מְבַשֵּׂ֗ר מַשְׁמִ֧יעַ שָׁל֛וֹם מְבַשֵּׂ֥ר ט֖וֹב מַשְׁמִ֣יעַ יְשׁוּעָ֑ה אֹמֵ֥ר לְצִיּ֖וֹן מָלַ֥ךְ אֱלֹהָֽיִךְ׃
L04 4 Iz 52:7 מַה־ נָּאו֨וּ עַל־ הֶ/הָרִ֜ים רַגְלֵ֣י מְבַשֵּׂ֗ר מַשְׁמִ֧יעַ שָׁל֛וֹם מְבַשֵּׂ֥ר ט֖וֹב מַשְׁמִ֣יעַ יְשׁוּעָ֑ה אֹמֵ֥ר לְ/צִיּ֖וֹן מָלַ֥ךְ אֱלֹהָֽיִ/ךְ׃
L05 5 Iz 52:7 mah- na•<wu> al- he•ha•<Rim> rag•<Le> me•was•<Ser>, masz•<Mi>•a' sza•<Lom> me•was•<Ser> <Tow> masz•<Mi>•a' je•szu•'<Ah>; 'o•<Mer> le•ci•<jon> ma•<Lach> 'e•lo•<Ha>•jich.
L06 6 Iz 52:7 H4100H4100 H4998H4998 H5921H5921 H2022H2022 H7272H7272 H1319H1319 H8085H8085 H7965H7965 H1319H1319 H2896H2896 H8085H8085 H3444H3444 H0559H0559 H6726H6726 H4427H4427 H0430H0430
L07 7 Iz 52:7 how long be beautiful above hill  be able to endure messenger attentively favor messenger beautiful attentively deliverance answer Zion consult angels
L08 8 Iz 52:7 jak długo być piękna powyżej wzgórze być w stanie wytrzymać posłaniec uważnie faworyzować posłaniec piękny uważnie uwolnienie odpowiedź Syjon konsultować anioły
L09 9 Iz 52:7 How How beautiful on upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings that publisheth peace that bringeth good tidings of good that publisheth salvation that saith unto Zion reigneth Thy God
L10 10 Iz 52:7 Jak Jak piękne na po górach są nogi o nim, że zaprowadził dobre wieści że publisheth pokój który zaprowadził dobre wieści dobra że publisheth zbawienie mówi: do Syjonu króluje Bóg twój,
L11 11 Iz 52:7 mah- na·Vu al- he·ha·Rim rag·Lei me·vas·Ser, mash·Mi·a' sha·Lom me·vas·Ser Tov mash·Mi·a' ye·shu·'Ah; 'o·Mer le·tzi·Yon ma·Lach 'e·lo·Ha·yich.
L12 12 Iz 52:7 ma - nna wu al - he ha rim rag le me was ser masz mi a sza lom me was ser tow masz mi a je szu a o mer le cij jon ma lach e lo ha jich    
L13 13 Iz 52:7 mà-nnä´wû `al-hehärîm raglê mübaSSër mašmîª` šälôm mübaSSër †ôb mašmîª` yüšû`â ´ömër lüciyyôn mälak ´élöhäºyik    
L14 14 Iz 52:7 602/744 3/3 4304/5759 411/546 198/241 19/24 837/1154 172/237 20/24 480/561 838/1154 69/77 4091/5298 83/152 328/345 2263/2597
L15 15 Iz 52:7 How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!
L16 16 Iz 52:7  7 How beautiful <04998> (08773) upon the mountains <02022> are the feet <07272> of him that bringeth good tidings <01319> (08764), that publisheth <08085> (08688) peace <07965>; that bringeth good tidings <01319> (08764) of good <02896>, that publisheth <08085> (08688) salvation <03444>; that saith <0559> (08802) unto Zion <06726>, Thy God <0430> reigneth <04427> (08804)!
L01 1 Iz 52:8   Iz 52:8  8 Thy Watchmen <06822> (08802) podniesie <05375> (08804) głos <06963>, z głosem <06963> razem <03162> oni śpiewają <07442> (08762) albowiem oni zobaczyć <07200 > (08799) oko <05869> w oko <05869>, kiedy Pan <03068> wprowadzą ponownie <07725> (08800) Zion <06726>.                                                                                    
L02 2 Iz 52:8 Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon.
L03 3 Iz 52:8 ק֥וֹל צֹפַ֛יִךְ נָ֥שְׂאוּ ק֖וֹל יַחְדָּ֣ו יְרַנֵּ֑נוּ כִּ֣י עַ֤יִן בְּעַ֙יִן֙ יִרְא֔וּ בְּשׁ֥וּב יְהוָ֖ה צִיּֽוֹן׃
L04 4 Iz 52:8 ק֥וֹל צֹפַ֛יִ/ךְ נָ֥שְׂאוּ ק֖וֹל יַחְדָּ֣ו יְרַנֵּ֑נוּ כִּ֣י עַ֤יִן בְּ/עַ֙יִן֙ יִרְא֔וּ בְּ/שׁ֥וּב יְהוָ֖ה צִיּֽוֹן׃
L05 5 Iz 52:8 <Kol> co•<Fa>•jich <Na>•se•'u <Kol> jach•<Daw> je•ran•<Ne>•nu; ki '<A>•jin be•'<A>•jin jir•'<U>, be•<szuw> <jah>•we ci•<jon>.
L06 6 Iz 52:8 H6963H6963 H6822H6822 H5375H5375 H6963H6963 H3162H3162 H7442H7442 H3588H3588 H5869H5869 H5869H5869 H7200H7200 H7725H7725 H3068H3068 H6726H6726
L07 7 Iz 52:8 aloud behold accept aloud alike aloud for joy inasmuch affliction affliction advise self break Jehovah Zion
L08 8 Iz 52:8 głośno ujrzeć przyjąć głośno podobnie głośno z radości ponieważ nieszczęście nieszczęście doradzać siebie złamać Jahwe Syjon
L09 9 Iz 52:8 the voice Thy watchmen shall lift up with the voice together shall they sing with eye to eye for they shall see shall bring again when the LORD Zion
L10 10 Iz 52:8 głos Thy strażnicy podniesie z głosem razem będą śpiewać z oko w oko dla ujrzą wprowadzają ponownie gdy Pan Syjon
L11 11 Iz 52:8 Kol tzo·Fa·yich Na·se·'u Kol yach·Dav ye·ran·Ne·nu; ki 'A·yin be·'A·yin yir·'U, be·Shuv Yah·weh tzi·Yon.
L12 12 Iz 52:8 qol co fa jich na su qol jaH Daw je ran ne nu Ki a jin Be a jin ji ru Be szuw jhwh(a do naj) cij jon
L13 13 Iz 52:8 qôl cöpaºyik näºS´û qôl yaHDäw yürannëºnû `aºyin Bü`aºyin yir´û Büšûb yhwh(´ädönäy) ciyyôn
L14 14 Iz 52:8 350/507 20/34 486/650 351/507 112/140 44/54 3418/4478 697/878 698/878 1031/1296 755/1041 4733/6220 84/152
L15 15 Iz 52:8 Thy watchmen shall lift up the voice; with the voice together shall they sing: for they shall see eye to eye, when the LORD shall bring again Zion.
L16 16 Iz 52:8  8 Thy watchmen <06822> (08802) shall lift up <05375> (08804) the voice <06963>; with the voice <06963> together <03162> shall they sing <07442> (08762): for they shall see <07200> (08799) eye <05869> to eye <05869>, when the LORD <03068> shall bring again <07725> (08800) Zion <06726>.
L01 1 Iz 52:9   Iz 52:9  9 wybuchać w radości <06476> (08798), śpiewać <07442> (08761) razem <03162>, miejsca wy odpadów <02723> Jerozolimy <03389>: dla Pana <03068> <05162 bowiem pocieszeni> (08765) jego ludzie <05971>, on bowiem odkupił <01350> (08804) Jerozolima <03389>.                                                                                      
L02 2 Iz 52:9 Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.
L03 3 Iz 52:9 פִּצְח֤וּ רַנְּנוּ֙ יַחְדָּ֔ו חָרְב֖וֹת יְרוּשָׁלִָ֑ם כִּֽי־ נִחַ֤ם יְהוָה֙ עַמּ֔וֹ גָּאַ֖ל יְרוּשָׁלִָֽם׃
L04 4 Iz 52:9 פִּצְח֤וּ רַנְּנוּ֙ יַחְדָּ֔ו חָרְב֖וֹת יְרוּשָׁלִָ֑ם כִּֽי־ נִחַ֤ם יְהוָה֙ עַמּ֔/וֹ גָּאַ֖ל יְרוּשָׁלִָֽם׃
L05 5 Iz 52:9 pic•<Chu> ran•ne•<Nu> jach•<Daw>, cha•re•<wot> je•ru•sza•<Lim>; ki- ni•<Cham> <jah>•we am•<Mo>, ga•'<Al> je•ru•sza•<Lim>.
L06 6 Iz 52:9 H6476H6476 H7442H7442 H3162H3162 H2723H2723 H3389H3389 H3588H3588 H5162H5162 H3068H3068 H5971H5971 H1350H1350 H3389H3389
L07 7 Iz 52:9 break forth aloud for joy alike desolation Jerusalem inasmuch comfort  Jehovah folk in any wise Jerusalem
L08 8 Iz 52:9 wybuchać głośno z radości podobnie spustoszenie Jerozolima ponieważ komfort Jahwe ludowy w każdym mądrym Jerozolima
L09 9 Iz 52:9 Break forth into joy sing together ye waste places of Jerusalem for hath comforted for the LORD his people he hath redeemed Jerusalem
L10 10 Iz 52:9 Wybuchać w radości śpiewać razem miejsc wy odpadów z Jerozolimy dla kto ma pocieszyć dla Pana jego ludzie on hath umorzone Jerozolima
L11 11 Iz 52:9 pitz·Chu ran·ne·Nu yach·Dav, cha·re·Vot ye·ru·sha·Lim; ki- ni·Cham Yah·weh am·Mo, ga·'Al ye·ru·sha·Lim.
L12 12 Iz 52:9 Pic Hu ran ne nu jaH Daw Hor wot je ru sza la im Ki - ni Ham jhwh(a do naj) am mo Ga al je ru sza la im  
L13 13 Iz 52:9 PicHû rannünû yaHDäw Horbôt yürûšäläºim Kî|-niHam yhwh(´ädönäy) `ammô Gä´al yürûšäläºim  
L14 14 Iz 52:9 4/7 45/54 113/140 13/42 421/643 3419/4478 64/108 4734/6220 1452/1866 91/104 422/643
L15 15 Iz 52:9 Break forth into joy, sing together, ye waste places of Jerusalem: for the LORD hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem.
L16 16 Iz 52:9  9 Break forth into joy <06476> (08798), sing <07442> (08761) together <03162>, ye waste places <02723> of Jerusalem <03389>: for the LORD <03068> hath comforted <05162> (08765) his people <05971>, he hath redeemed <01350> (08804) Jerusalem <03389>.
L01 1 Iz 52:10   Iz 52:10  10 Pan <03068> uczynił nagie <02834> (08804) Jego święte <06944> ramię <02220> w oczach <05869> wszystkich narodów <01471>, a wszystko kończy się <0657> ziemi <0776 > ujrzy <07200> (08804) zbawienie <03444> naszego Boga <0430>.                                                                                        
L02 2 Iz 52:10 Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
L03 3 Iz 52:10 חָשַׂ֤ף יְהוָה֙ אֶת־ זְר֣וֹעַ קָדְשׁ֔וֹ לְעֵינֵ֖י כָּל־ הַגּוֹיִ֑ם וְרָאוּ֙ כָּל־ אַפְסֵי־ אָ֔רֶץ אֵ֖ת יְשׁוּעַ֥ת אֱלֹהֵֽינוּ׃ ס
L04 4 Iz 52:10 חָשַׂ֤ף יְהוָה֙ אֶת־ זְר֣וֹעַ קָדְשׁ֔/וֹ לְ/עֵינֵ֖י כָּל־ הַ/גּוֹיִ֑ם וְ/רָאוּ֙ כָּל־ אַפְסֵי־ אָ֔רֶץ אֵ֖ת יְשׁוּעַ֥ת אֱלֹהֵֽי/נוּ׃ ס
L05 5 Iz 52:10 cha•<Saf> <jah>•we et- ze•<Ro>•a' ka•de•<szo>, le•'e•<Ne> kol- hag•go•<jim>; we•ra•'<U> kol- af•se- '<A>•rec, 'et je•szu•'<At> 'e•lo•<He>•nu. sa•<Mek>
L06 6 Iz 52:10 H2834H2834 H3068H3068 H0853H0853 H2220H2220 H6944H6944 H5869H5869 H3605H3605 H1471H1471 H7200H7200 H3605H3605 H0657H0657 H0776H0776 H0853H0853 H3444H3444 H0430H0430
L07 7 Iz 52:10 make bare Jehovah arm consecrated  affliction all manner Gentile advise self all manner ankle common deliverance angels
L08 8 Iz 52:10 uczynić nagie Jahwe ramię konsekrowany nieszczęście wszelkiego rodzaju Gentile doradzać siebie wszelkiego rodzaju kostka wspólny uwolnienie anioły
L09 9 Iz 52:10 hath made bare The LORD arm his holy in the eyes of all of all the nations shall see all and all the ends of the earth the salvation of our God
L10 10 Iz 52:10 uczynił nagi Pan ramię Jego święte w oczach ze wszystkich wszystkich narodów ujrzy wszystko i wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga
L11 11 Iz 52:10 cha·Saf Yah·weh et- ze·Ro·a' ka·de·Sho, le·'ei·Nei kol- hag·go·Yim; ve·ra·'U kol- af·sei- 'A·retz, 'et ye·shu·'At 'e·lo·Hei·nu. sa·Mek
L12 12 Iz 52:10 Ha saf jhwh(a do naj) et - ze ro a qod szo le e ne Kol - haG Go jim we ra u Kol - af se - a rec et je szu at e lo he nu s
L13 13 Iz 52:10 HäSap yhwh(´ädönäy) ´et-zürôª` qodšô lü`ênê Kol-haGGôyìm würä´û Kol-´apsê-´äºrec ´ët yüšû`at ´élöhêºnû s
L14 14 Iz 52:10 5/11 4735/6220 9127/11047 58/91 352/463 699/878 4293/5415 279/555 1032/1296 4294/5415 35/44 1836/2502 9128/11047 70/77 2264/2597
L15 15 Iz 52:10 The LORD hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God.
L16 16 Iz 52:10  10 The LORD <03068> hath made bare <02834> (08804) his holy <06944> arm <02220> in the eyes <05869> of all the nations <01471>; and all the ends <0657> of the earth <0776> shall see <07200> (08804) the salvation <03444> of our God <0430>.
L01 1 Iz 52:11   Iz 52:11  11 Wyjazd <05493> (08798) wy, odejść <05493> (08798) wy, wyjdźcie <03318> (08798) stamtąd, dotknij <05060> (08799) nie nieczysty <02931> sprawa, wyjdźcie <03318 > (08798) z pośród <08432> z nią być wy czyścić <01305> (08734), że niedźwiedź <05375> (08802) statki <03627> Pana <03068>.                                                                                  
L02 2 Iz 52:11 Dalej, dalej! Wyjdźcie stąd! Nie dotykajcie nic nieczystego! Wyjdźcie spośród niego! Oczyśćcie się, wy, którzy niesiecie naczynia Pańskie!
L03 3 Iz 52:11 ס֤וּרוּ ס֙וּרוּ֙ צְא֣וּ מִשָּׁ֔ם טָמֵ֖א אַל־ תִּגָּ֑עוּ צְא֣וּ מִתּוֹכָ֔הּ הִבָּ֕רוּ נֹשְׂאֵ֖י כְּלֵ֥י יְהוָֽה׃
L04 4 Iz 52:11 ס֤וּרוּ ס֙וּרוּ֙ צְא֣וּ מִ/שָּׁ֔ם טָמֵ֖א אַל־ תִּגָּ֑עוּ צְא֣וּ מִ/תּוֹכָ֔/הּ הִבָּ֕רוּ נֹשְׂאֵ֖י כְּלֵ֥י יְהוָֽה׃
L05 5 Iz 52:11 <Su>•ru su•ru ce•'<U> misz•<szam>, ta•<Me> al- tig•<Ga>•'u; ce•'<U> mit•to•<Cha>, hib•<Ba>•ru no•se•'<e> ke•<Le> <jah>•we.
L06 6 Iz 52:11 H5493H5493 H5493H5493 H3318H3318 H8033H8033 H2931H2931 H0408H0408 H5060H5060 H3318H3318 H8432H8432 H1305H1305 H5375H5375 H3627H3627 H3068H3068
L07 7 Iz 52:11 behead behead after in it defiled nay beat after hope make bright accept armour Jehovah
L08 8 Iz 52:11 ściąć głowę ściąć głowę po w tym zhańbiony ba bić po nadzieję zrobić jasne przyjąć zbroja Jahwe
L09 9 Iz 52:11 Depart ye depart ye go ye out there no unclean nothing from thence touch [thing] go ye out of the midst of her be ye clean that bear the vessels of the LORD
L10 10 Iz 52:11 Odstąpić wy odstąpić wy wyjdźcie tam nie nieczysty nic stamtąd dotykać [Coś] wyjdźcie z pośród z jej bądźcie czyste że niedźwiedź naczynia Pana
L11 11 Iz 52:11 Su·ru su·ru tze·'U mish·Sham, ta·Me al- tig·Ga·'u; tze·'U mit·to·Chah, hib·Ba·ru no·se·'Ei ke·Lei Yah·weh.
L12 12 Iz 52:11 su ru su ru ce u misz szam ta me al - TiG Ga u ce u miT To cha hiB Ba ru no se Ke le jhwh(a do naj)
L13 13 Iz 52:11 sûºrû sûºrû cü´û miššäm †ämë´ ´al-TiGGäº`û cü´û miTTôkäh hiBBäºrû nöS´ê Külê yhwh(´ädönäy)
L14 14 Iz 52:11 256/300 257/300 854/1060 650/832 76/88 560/725 120/150 855/1060 260/416 12/18 487/650 269/325 4736/6220
L15 15 Iz 52:11 Depart ye, depart ye, go ye out from thence, touch no unclean [thing]; go ye out of the midst of her; be ye clean, that bear the vessels of the LORD.
L16 16 Iz 52:11  11 Depart <05493> (08798) ye, depart <05493> (08798) ye, go ye out <03318> (08798) from thence, touch <05060> (08799) no unclean <02931> thing; go ye out <03318> (08798) of the midst <08432> of her; be ye clean <01305> (08734), that bear <05375> (08802) the vessels <03627> of the LORD <03068>.
L01 1 Iz 52:12   Iz 52:12  12 Albowiem nie pójdzie <03318> (08799) z pośpiechem <02649>, ani iść <03212> (08799) przez locie <04499>: dla Pana <03068> pójdzie <01980> (08802) przed <06440 > masz, a Bóg <0430> Izraela <03478> będzie twoim rereward <0622> (08764).                                                                                        
L02 2 Iz 52:12 Bo wyjdziecie nie jakby w nagłym pośpiechu ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Raczej Pan pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód.
L03 3 Iz 52:12 כִּ֣י לֹ֤א בְחִפָּזוֹן֙ תֵּצֵ֔אוּ וּבִמְנוּסָ֖ה לֹ֣א תֵלֵכ֑וּן כִּֽי־ הֹלֵ֤ךְ לִפְנֵיכֶם֙ יְהוָ֔ה וּמְאַסִּפְכֶ֖ם אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
L04 4 Iz 52:12 כִּ֣י לֹ֤א בְ/חִפָּזוֹן֙ תֵּצֵ֔אוּ וּ/בִ/מְנוּסָ֖ה לֹ֣א תֵלֵכ֑וּ/ן כִּֽי־ הֹלֵ֤ךְ לִ/פְנֵי/כֶם֙ יְהוָ֔ה וּ/מְאַסִּפְ/כֶ֖ם אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
L05 5 Iz 52:12 ki lo we•chip•pa•zOn te•<ce>•'u, u•wim•nu•<Sa> lo te•le•<Chun>; ki- ho•<Lech> lif•ne•<Chem> <jah>•we, u•me•'as•sif•<Chem> 'e•lo•<He> jis•ra•'<El>. sa•<Mek>
L06 6 Iz 52:12 H3588H3588 H3808H3808 H2649H2649 H3318H3318 H4499H4499 H3808H3808 H1980H1980 H3588H3588 H1980H1980 H6440H6440 H3069H3069 H0622H0622 H0430H0430 H3478H3478
L07 7 Iz 52:12 inasmuch before haste after fleeing before along inasmuch along accept God assemble angels Israel
L08 8 Iz 52:12 ponieważ przed pośpiech po uciekając przed wzdłuż ponieważ wzdłuż przyjąć Bóg montować anioły Izrael
L09 9 Iz 52:12 for Nor with haste For ye shall not go out by flight Nor will go for will go before God [will be] your rereward you and the God of Israel
L10 10 Iz 52:12 dla Ani z pośpiechem Albowiem nie pójdzie przez lotu Ani będzie dla będzie przed Bóg [Będzie] Twój rereward Ty i Bóg Izraela
L11 11 Iz 52:12 ki lo ve·chip·pa·zOn te·Tze·'u, u·vim·nu·Sah lo te·le·Chun; ki- ho·Lech lif·nei·Chem Yah·weh, u·me·'as·sif·Chem 'e·lo·Hei Yis·ra·'El. sa·Mek
L12 12 Iz 52:12 Ki lo we HiP Pa zon Te ce u u wim nu sa lo te le chun Ki - ho lech lif ne chem jhwh(a do naj) u me as sif chem e lo he jis ra el s
L13 13 Iz 52:12 lö´ büHiPPäzôn Tëc뺴û ûbimnûsâ lö´ tëlëkûn Kî|-hölëk lipnêkem yhwh(´ädönäy) ûmü´assipkem ´élöhê yiSrä´ël s
L14 14 Iz 52:12 3420/4478 3786/5164 3/3 856/1060 2/2 3787/5164 1260/1542 3421/4478 1261/1542 1708/2127 285/608 152/202 2265/2597 2074/2505
L15 15 Iz 52:12 For ye shall not go out with haste, nor go by flight: for the LORD will go before you; and the God of Israel [will be] your rereward.
L16 16 Iz 52:12  12 For ye shall not go out <03318> (08799) with haste <02649>, nor go <03212> (08799) by flight <04499>: for the LORD <03068> will go <01980> (08802) before <06440> you; and the God <0430> of Israel <03478> will be your rereward <0622> (08764).
L01 1 Iz 52:13   Iz 52:13  13 Oto mój Sługa, <05650> rozpatruje roztropnie <07919> (08686), on będzie wywyższony <07311> (08799) i zachwalane <05375> (08738) i bardzo <03966> wysoka <01361> (08804) .                                                                                            
L02 2 Iz 52:13 Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo.
L03 3 Iz 52:13 הִנֵּ֥ה יַשְׂכִּ֖יל עַבְדִּ֑י יָר֧וּם וְנִשָּׂ֛א וְגָבַ֖הּ מְאֹֽד׃
L04 4 Iz 52:13 הִנֵּ֥ה יַשְׂכִּ֖יל עַבְדִּ֑/י יָר֧וּם וְ/נִשָּׂ֛א וְ/גָבַ֖הּ מְאֹֽד׃
L05 5 Iz 52:13 hin•<Ne> jas•<Kil> 'aw•<Di>; ja•<Rum> we•nis•<Sa> we•ga•<wa> me•'<Od>.
L06 6 Iz 52:13 H2009H2009 H7919H7919 H5650H5650 H7311H7311 H5375H5375 H1361H1361 H3966H3966
L07 7 Iz 52:13 behold consider bondage bring up accept exalt diligently
L08 8 Iz 52:13 ujrzeć rozważyć niewola wychować przyjąć wywyższać pilnie
L09 9 Iz 52:13 Behold shall deal prudently Behold my servant he shall be exalted and extolled high and be very
L10 10 Iz 52:13 Ujrzeć rozpatruje rozważnie Oto mój Sługa On będzie wywyższony i wychwalał wysoki i bardzo
L11 11 Iz 52:13 hin·Neh yas·Kil 'av·Di; ya·Rum ve·nis·Sa ve·ga·Vah me·'Od.
L12 12 Iz 52:13 hin ne jas Kil aw Di ja rum we nis sa we ga wa me od
L13 13 Iz 52:13 hinnË yaSKîl `abDî yärûm wüniSSä´ wügäbah mü´öd
L14 14 Iz 52:13 623/840 47/63 729/797 157/185 488/650 18/34 254/300
L15 15 Iz 52:13 Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled, and be very high.
L16 16 Iz 52:13  13 Behold, my servant <05650> shall deal prudently <07919> (08686), he shall be exalted <07311> (08799) and extolled <05375> (08738), and be very <03966> high <01361> (08804).
L01 1 Iz 52:14   Iz 52:14  14 Aż <07227> <08074 zostały astonied> (08804) przy tobie, a jego oblicze <04758> został tak zniekształcony <04893> więcej niż jakikolwiek człowiek <0376>, a jego forma <08389> więcej niż synowie <01121> z mężczyźni <0120>:                                                                                        
L02 2 Iz 52:14 Jak wielu osłupiało na Jego widok - - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi -
L03 3 Iz 52:14 כַּאֲשֶׁ֨ר שָׁמְמ֤וּ עָלֶ֙יךָ֙ רַבִּ֔ים כֵּן־ מִשְׁחַ֥ת מֵאִ֖ישׁ מַרְאֵ֑הוּ וְתֹאֲר֖וֹ מִבְּנֵ֥י אָדָֽם׃
L04 4 Iz 52:14 כַּ/אֲשֶׁ֨ר שָׁמְמ֤וּ עָלֶ֙י/ךָ֙ רַבִּ֔ים כֵּן־ מִשְׁחַ֥ת מֵ/אִ֖ישׁ מַרְאֵ֑/הוּ וְ/תֹאֲר֖/וֹ מִ/בְּנֵ֥י אָדָֽם׃
L05 5 Iz 52:14 ka•'a•<szer> sza•me•<Mu> 'a•<Le>•cha rab•<Bim>, ken- misz•<Chat> me•'<Isz> mar•'<E>•hu; we•to•'a•<Ro> mib•be•<Ne> 'a•<Dam>.
L06 6 Iz 52:14 H0834H0834 H8074H8074 H5921H5921 H7227H7227 H3651H3651 H4893H4893 H0376H0376 H4758H4758 H8389H8389 H1121H1121 H0120H0120
L07 7 Iz 52:14 after make amazed above in abundance after that corruption great apparently be drawn afflicted person
L08 8 Iz 52:14 po uczynić zaskoczony powyżej w obfitości po tym korupcja wielki widocznie być sporządzone dotknięty osoba
L09 9 Iz 52:14 after were astonied as As many you So was so marred more than any man at thee his visage and his form more than the sons of men
L10 10 Iz 52:14 po zostały astonied jak Tyle Ciebie Więc był tak zniekształcony więcej niż jakikolwiek człowiek na tobie jego oblicze i jego forma więcej niż synów mężczyzn
L11 11 Iz 52:14 ka·'a·Sher sha·me·Mu 'a·Lei·cha rab·Bim, ken- mish·Chat me·'Ish mar·'E·hu; ve·to·'a·Ro mib·be·Nei 'a·Dam.
L12 12 Iz 52:14 Ka a szer sza me mu a le cha raB Bim Ken - misz Hat me isz ma re hu we to a ro miB Be ne a dam
L13 13 Iz 52:14 Ka´ášer šämümû `älʺkä raBBîm Kën-mišHat më´îš mar´ëºhû wütö´árô miBBünê ´ädäm
L14 14 Iz 52:14 4458/5499 27/85 4305/5759 305/462 511/767 2/2 1690/2004 51/104 12/15 4370/4921 354/552
L15 15 Iz 52:14 As many were astonied at thee; his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men:
L16 16 Iz 52:14  14 As many <07227> were astonied <08074> (08804) at thee; his visage <04758> was so marred <04893> more than any man <0376>, and his form <08389> more than the sons <01121> of men <0120>:
L01 1 Iz 52:15   Iz 52:15  15 Więc on posypać <05137> (08686) wiele <07227> narody <01471>; królowie <04428> nie zamknie <07092> (08799) ich usta <06310> w nim: na to, co nie było powiedziane <05608 > (08795) ich ujrzą <07200> (08804) oraz to, czego nie słyszał <08085> (08804) muszą rozważyć <0995> (08712).                                                                                    
L02 2 Iz 52:15 tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego.
L03 3 Iz 52:15 כֵּ֤ן יַזֶּה֙ גּוֹיִ֣ם רַבִּ֔ים עָלָ֛יו יִקְפְּצ֥וּ מְלָכִ֖ים פִּיהֶ֑ם כִּ֠י אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־ סֻפַּ֤ר לָהֶם֙ רָא֔וּ וַאֲשֶׁ֥ר לֹֽא־ שָׁמְע֖וּ הִתְבּוֹנָֽנוּ׃
L04 4 Iz 52:15 כֵּ֤ן יַזֶּה֙ גּוֹיִ֣ם רַבִּ֔ים עָלָ֛י/ו יִקְפְּצ֥וּ מְלָכִ֖ים פִּי/הֶ֑ם כִּ֠י אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־ סֻפַּ֤ר לָ/הֶם֙ רָא֔וּ וַ/אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־ שָׁמְע֖וּ הִתְבּוֹנָֽנוּ׃
L05 5 Iz 52:15 ken jaz•<Ze> go•<jim> rab•<Bim>, 'a•<Law> jik•pe•<cu> me•la•<Chim> pi•<Hem>; ki 'a•<szer> lo- sup•<Par> la•<Hem> ra•'<U>, wa•'a•<szer> lo- sza•me•'<U> hit•bo•<Na>•nu.
L06 6 Iz 52:15 H3651H3651 H5137H5137 H1471H1471 H7227H7227 H5921H5921 H7092H7092 H4428H4428 H6310H6310 H3588H3588 H0834H0834 H3808H3808 H5608H5608 H0000 H7200H7200 H0834H0834 H3808H3808 H8085H8085 H0995H0995
L07 7 Iz 52:15 after that sprinkle Gentile in abundance above shut  king according inasmuch after before commune advise self after before attentively attend
L08 8 Iz 52:15 po tym posypać Gentile w obfitości powyżej zamknięty król zgodnie ponieważ po przed gmina doradzać siebie po przed uważnie uczęszczać
L09 9 Iz 52:15 Thus So shall he sprinkle nations many account shall shut the kings their mouths For what had not at him for [that] which had not been told them shall they see and what had not and [that] which they had not heard shall they consider
L10 10 Iz 52:15 Tak więc Więc on posypać narody wiele konto będą zamknięte Królowie ich usta Dla co nie miał na niego [że] nie powiedziano je ujrzą i co nie miał i [że], który nie słyszał powinny one rozważyć
L11 11 Iz 52:15 ken yaz·Zeh go·Yim rab·Bim, 'a·Lav yik·pe·Tzu me·la·Chim pi·Hem; ki 'a·Sher lo- sup·Par la·Hem ra·'U, va·'a·Sher lo- sha·me·'U hit·bo·Na·nu.
L12 12 Iz 52:15 Ken jaz ze Go jim raB Bim a law jiq Pe cu me la chim Pi hem Ki a szer lo - suP Par la hem ra u wa a szer lo - sza mu hit Bo na nu    
L13 13 Iz 52:15 Kën yazzè Gôyìm raBBîm `äläyw yiqPücû müläkîm Pîhem ´ášer lö|´-suPPar lähem rä´û wa´ášer lö|´-šäm`û hitBônäºnû    
L14 14 Iz 52:15 512/767 23/24 280/555 306/462 4306/5759 7/7 2105/2519 411/497 3422/4478 4459/5499 3788/5164 137/161 5239/6522 1033/1296 4460/5499 3789/5164 839/1154 133/168
L15 15 Iz 52:15 So shall he sprinkle many nations; the kings shall shut their mouths at him: for [that] which had not been told them shall they see; and [that] which they had not heard shall they consider.
L16 16 Iz 52:15  15 So shall he sprinkle <05137> (08686) many <07227> nations <01471>; the kings <04428> shall shut <07092> (08799) their mouths <06310> at him: for that which had not been told <05608> (08795) them shall they see <07200> (08804); and that which they had not heard <08085> (08804) shall they consider <0995> (08712).
Copyright by Cezary Podolski