Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Job12-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Job 12:1 Job 12 Job 12:1  1 A Job <0347> odpowiedział <06030> (08799) i powiedział: <0559> (08799)                                                                                                    
L02 2 Job 12:1 Hiob na to odpowiedział:
L03 3 Job 12:1 וַיַּ֥עַן אִיּ֗וֹב וַיֹּאמַֽר׃
L04 4 Job 12:1 וַ/יַּ֥עַן אִיּ֗וֹב וַ/יֹּאמַֽר׃
L05 5 Job 12:1 wai•<ja>•'an i•<jow>, wai•jo•<Mar>.
L06 6 Job 12:1 H6030H6030 H0347H0347 H0559H0559
L07 7 Job 12:1 testify Job answer
L08 8 Job 12:1 świadczyć Praca odpowiedź
L09 9 Job 12:1 answered And Job and said
L10 10 Job 12:1 odpowiedział: I Pracy i powiedział:
L11 11 Job 12:1 vai·Ya·'an i·Yov, vai·yo·Mar.
L12 12 Job 12:1 waj ja an ij jow waj jo mar
L13 13 Job 12:1 wayyaº`an ´iyyôb wayyö´mar
L14 14 Job 12:1 171/329 18/58 3672/5298
L15 15 Job 12:1 And Job answered and said,
L16 16 Job 12:1  1 And Job <0347> answered <06030> (08799) and said <0559> (08799),
L01 1 Job 12:2   Job 12:2  2 Bez wątpienia <0551> ale wy jesteście ludzie <05971> i mądrość <02451> umrze <04191> (08799) z tobą.                                                                                                  
L02 2 Job 12:2 Prawda, jesteście potężni, a z wami już mądrość zaginie...
L03 3 Job 12:2 אָ֭מְנָם כִּ֣י אַתֶּם־ עָ֑ם וְ֝עִמָּכֶ֗ם תָּמ֥וּת חָכְמָֽה׃
L04 4 Job 12:2 אָ֭מְנָם כִּ֣י אַתֶּם־ עָ֑ם וְ֝/עִמָּ/כֶ֗ם תָּמ֥וּת חָכְמָֽה׃
L05 5 Job 12:2 '<A>•me•nom ki at•tem- '<Am>; we•'im•ma•<Chem>, ta•<Mut> choch•ma
L06 6 Job 12:2 H0551H0551 H3588H3588 H0859H0859 H5971H5971 H5973H5973 H4191H4191 H2451H2451
L07 7 Job 12:2 indeed inasmuch you folk accompanying crying skilful
L08 8 Job 12:2 rzeczywiście ponieważ ty ludowy towarzyszący płacz zręczny
L09 9 Job 12:2 No doubt then you but ye [are] the people with shall die and wisdom
L10 10 Job 12:2 Niewątpliwie następnie ty ale wy [jest] ludzie z umrze i mądrość
L11 11 Job 12:2 'A·me·nom ki at·tem- 'Am; ve·'im·ma·Chem, ta·Mut choch·mah
L12 12 Job 12:2 om nam Ki aT Tem - am we im ma chem Ta mut Hoch ma
L13 13 Job 12:2 ´omnäm ´aTTem-`äm wü`immäkem Tämût Hokmâ
L14 14 Job 12:2 4/9 2401/4478 630/1080 1206/1866 847/1043 670/836 42/149
L15 15 Job 12:2 No doubt but ye [are] the people, and wisdom shall die with you.
L16 16 Job 12:2  2 No doubt <0551> but ye are the people <05971>, and wisdom <02451> shall die <04191> (08799) with you.
L01 1 Job 12:3   Job 12:3  3, ale <01571> Mam zrozumienie <03824> jak ciebie nie jestem gorszy <05307> (08802) dla Ciebie: tak, kto nie wie takich rzeczy <03644> jak to jest?                                                                                                
L02 2 Job 12:3 I ja mam rozsądek jak wy, /nie ustępuję wam w niczym/. Komu te rzeczy nieznane?
L03 3 Job 12:3 גַּם־ לִ֤י לֵבָ֨ב ׀ כְּֽמוֹכֶ֗ם לֹא־ נֹפֵ֣ל אָנֹכִ֣י מִכֶּ֑ם וְאֶת־ מִי־ אֵ֥ין כְּמוֹ־ אֵֽלֶּה׃
L04 4 Job 12:3 גַּם־ לִ֤/י לֵבָ֨ב ׀ כְּֽמוֹ/כֶ֗ם לֹא־ נֹפֵ֣ל אָנֹכִ֣י מִ/כֶּ֑ם וְ/אֶת־ מִי־ אֵ֥ין כְּמוֹ־ אֵֽלֶּה׃
L05 5 Job 12:3 gam- li le•<waw> ke•mo•<Chem>, lo- no•<Fel> 'a•no•<Chi> mik•<Kem>; we•'<Et> mi- 'en ke•mow- '<El>•le.
L06 6 Job 12:3 H1571H1571 H0000 H3824H3824 H3644H3644 H3808H3808 H5307H5307 H0595H0595 H4480H4480 H0854H0854 H4310H4310 H0369H0369 H3644H3644 H0428H0428
L07 7 Job 12:3 again heart according to before cast down I above against any  else according to another
L08 8 Job 12:3 ponownie serce zgodnie z przed zrzucony Ja powyżej przed każdy więcej zgodnie z inny
L09 9 Job 12:3 But I have understanding to you yea who knoweth not such things I am not as well as you I [am] not inferior I does not know and who else such another
L10 10 Job 12:3 Ale Mam zrozumienie Ci, którzy tak nie wie takie rzeczy Nie jestem tak dobrze, jak ja [am] nie gorszy Ja nie wiedzieć a kto więcej taki inny
L11 11 Job 12:3 gam- li le·Vav ke·mo·Chem, lo- no·Fel 'a·no·Chi mik·Kem; ve·'Et mi- 'ein ke·mov- 'El·leh.
L12 12 Job 12:3 Gam - li le waw Ke mo chem lo - no fel a no chi miK Kem we et - mi - en Ke mo - el le          
L13 13 Job 12:3 Gam-lî lëbäb Kü|môkem lö´-nöpël ´änökî miKKem wü´et-mî-´ên Kümô-´ëºllè          
L14 14 Job 12:3 454/768 4290/6522 157/252 64/140 2681/5164 225/434 239/359 820/1215 544/808 172/422 332/786 65/140 551/745
L15 15 Job 12:3 But I have understanding as well as you; I [am] not inferior to you: yea, who knoweth not such things as these?
L16 16 Job 12:3  3 But <01571> I have understanding <03824> as well as you; I am not inferior <05307> (08802) to you: yea, who knoweth not such things <03644> as these?
L01 1 Job 12:4   Job 12:4  4 jestem jako jeden wyśmiewany <07814> bliźniego <07453>, który woła <07121> (08802) od Boga <0433>, a on answereth <06030> (08799) go: po prostu <06662> w pozycji pionowej <08549> Mężczyzna zaśmiał się pogarda <07814>.                                                                                        
L02 2 Job 12:4 Na drwiny się bliźnich narażam, gdy proszę, by Bóg się odezwał. Z czystego, prawego się śmieją.
L03 3 Job 12:4 שְׂחֹ֤ק לְרֵעֵ֨הוּ ׀ אֶֽהְיֶ֗ה קֹרֵ֣א לֶ֭אֱלוֹהַּ וַֽיַּעֲנֵ֑הוּ שְׂ֝ח֗וֹק צַדִּ֥יק תָּמִֽים׃
L04 4 Job 12:4 שְׂחֹ֤ק לְ/רֵעֵ֨/הוּ ׀ אֶֽהְיֶ֗ה קֹרֵ֣א לֶ֭/אֱלוֹהַּ וַֽ/יַּעֲנֵ֑/הוּ שְׂ֝ח֗וֹק צַדִּ֥יק תָּמִֽים׃
L05 5 Job 12:4 se•<Chok> le•re•'<E>•hu 'eh•<je>, ko•<Re> <Le>•'e•lo•a wai•ja•'a•<Ne>•hu; <Chok>, cad•<Dik> ta•<Mim>.
L06 6 Job 12:4 H7814H7814 H7453H7453 H1961H1961 H7121H7121 H0433H0433 H6030H6030 H7814H7814 H6662H6662 H8549H8549
L07 7 Job 12:4 derision brother become bewray  God testify derision just without blemish
L08 8 Job 12:4 drwina brat zostać bewray Bóg świadczyć drwina tylko bez skazy
L09 9 Job 12:4 I am [as] one mocked of his neighbour I am who calleth upon God and he answereth [man is] laughed to scorn him the just upright
L10 10 Job 12:4 Jestem [jak] jeden Wyśmiewano jego sąsiada Jestem kto woła na Boga a on answereth [Człowiek] śmiał do pogardy go po prostu pionowo
L11 11 Job 12:4 se·Chok le·re·'E·hu 'eh·Yeh, ko·Re Le·'e·lo·ah vai·ya·'a·Ne·hu; Chok, tzad·Dik ta·Mim.
L12 12 Job 12:4 se Hoq le re e hu eh je qo re le e lo a waj ja a ne hu se Hoq caD Diq Ta mim
L13 13 Job 12:4 SüHöq lürë`ëºhû ´e|hyè qörë´ le´élôªh wa|yya`ánëºhû SüHôq caDDîq Tämîm
L14 14 Job 12:4 2/15 88/185 2297/3546 435/731 18/59 172/329 3/15 29/206 57/91
L15 15 Job 12:4 I am [as] one mocked of his neighbour, who calleth upon God, and he answereth him: the just upright [man is] laughed to scorn.
L16 16 Job 12:4  4 I am as one mocked <07814> of his neighbour <07453>, who calleth <07121> (08802) upon God <0433>, and he answereth <06030> (08799) him: the just <06662> upright <08549> man is laughed to scorn <07814>.
L01 1 Job 12:5   Job 12:5  5 On, który jest gotowy <03559> (08737) do poślizgu <04571> (08802) ze stopami <07272> jest jak lampa <03940> pogardzany <0937> w myśl <06248> o nim, że jest spokojny <07600 >.                                                                                            
L02 2 Job 12:5 Wzgarda dla ginących - myśli bezpieczny - popchnąć tego, komu nogi się chwieją.
L03 3 Job 12:5 לַפִּ֣יד בּ֭וּז לְעַשְׁתּ֣וּת שַׁאֲנָ֑ן נָ֝כ֗וֹן לְמ֣וֹעֲדֵי רָֽגֶל׃
L04 4 Job 12:5 לַ/פִּ֣יד בּ֭וּז לְ/עַשְׁתּ֣וּת שַׁאֲנָ֑ן נָ֝כ֗וֹן לְ/מ֣וֹעֲדֵי רָֽגֶל׃
L05 5 Job 12:5 lap•<Pid> buz le•'asz•<Tut> sza•'a•<Nan>; na•<Chon>, le•<Mo>•'a•de <Ra>•gel.
L06 6 Job 12:5 H3940H3940 H0937H0937 H6248H6248 H7600H7600 H3559H3559 H4571H4571 H7272H7272
L07 7 Job 12:5 brand contempt thought secure certain make to shake be able to endure
L08 8 Job 12:5 marka pogarda myśl zabezpieczyć pewny aby potrząsnąć być w stanie wytrzymać
L09 9 Job 12:5 [is as] a lamp despised in the thought of him that is at ease He that is ready to slip with [his] feet
L10 10 Job 12:5 [Jest] lampa wzgardzony w myśli o nim, że jest spokojny On, który jest gotowy poślizgu z [jego] nogi
L11 11 Job 12:5 lap·Pid buz le·'ash·Tut sha·'a·Nan; na·Chon, le·Mo·'a·dei Ra·gel.
L12 12 Job 12:5 laP Pid Buz le asz Tut sza a nan na chon le mo a de ra gel
L13 13 Job 12:5 laPPîd Bûz lü`ašTût ša´ánän näkôn lümôº`ádê räºgel
L14 14 Job 12:5 8/14 2/12 1/1 2/10 100/216 2/6 127/241
L15 15 Job 12:5 He that is ready to slip with [his] feet [is as] a lamp despised in the thought of him that is at ease.
L16 16 Job 12:5  5 He that is ready <03559> (08737) to slip <04571> (08802) with his feet <07272> is as a lamp <03940> despised <0937> in the thought <06248> of him that is at ease <07600>.
L01 1 Job 12:6   Job 12:6  6 tabernakulum <0168> zbójców <07703> (08802) prosperować <07951> (08799), a ci, którzy prowokują <07264> (08688) Bóg <0410> są bezpieczne <0987>, w którego ręku <03027> Bóg < 0433> zaprowadził <0935> (08689) obficie.                                                                                        
L02 2 Job 12:6 Spokojne namioty złoczyńców, kto gniewa Boga, jest dufny; za rękę go Bóg prowadzi.
L03 3 Job 12:6 יִשְׁלָ֤יוּ אֹֽהָלִ֨ים ׀ לְשֹׁ֥דְדִ֗ים וּֽ֭בַטֻּחוֹת לְמַרְגִּ֣יזֵי אֵ֑ל לַאֲשֶׁ֤ר הֵבִ֖יא אֱל֣וֹהַּ בְּיָדֽוֹ׃
L04 4 Job 12:6 יִשְׁלָ֤יוּ אֹֽהָלִ֨ים ׀ לְ/שֹׁ֥דְדִ֗ים וּֽ֭/בַטֻּחוֹת לְ/מַרְגִּ֣יזֵי אֵ֑ל לַ/אֲשֶׁ֤ר הֵבִ֖יא אֱל֣וֹהַּ בְּ/יָדֽ/וֹ׃
L05 5 Job 12:6 jisz•<La>•ju 'o•ha•<Lim> le•<szo>•de•<Dim>, <U>•wat•tu•chot le•mar•<Gi>•ze '<El>; la•'a•<szer> he•<wi> e•<Lo>•a be•ja•<Do>.
L06 6 Job 12:6 H7951H7951 H0168H0168 H7703H7703 H0987H0987 H7264H7264 H0410H0410 H0834H0834 H0935H0935 H0433H0433 H3027H3027
L07 7 Job 12:6 be happy covering dead secure be afraid God  after abide God able
L08 8 Job 12:6 być szczęśliwym pokrycie martwy zabezpieczyć bać się Bóg po przestrzegać Bóg w stanie
L09 9 Job 12:6 prosper The tabernacles of robbers are secure and they that provoke God Whom bringeth God into whose hand
L10 10 Job 12:6 prosperować Tabernakulum zbójców są bezpieczne i ci, którzy prowokują Bóg Kogo zaprowadził Bóg w którego ręce
L11 11 Job 12:6 yish·La·yu 'o·ha·Lim le·Sho·de·Dim, U·vat·tu·chot le·mar·Gi·zei 'El; la·'a·Sher he·Vi e·Lo·ah be·ya·Do.
L12 12 Job 12:6 jisz la ju o ha lim le szo de dim u wat tu Hot le mar Gi ze el la a szer he wi e lo a Be ja do
L13 13 Job 12:6 yišläºyû ´ö|hälîm lüšöºdüdîºm û|ba††ùHôt lümarGîºzê ´ël la´ášer hëbî´ ´élôªh Büyädô
L14 14 Job 12:6 2/5 290/342 2/56 1/1 13/41 73/248 4095/5499 1713/2550 19/59 1040/1608
L15 15 Job 12:6 The tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure; into whose hand God bringeth [abundantly].
L16 16 Job 12:6  6 The tabernacles <0168> of robbers <07703> (08802) prosper <07951> (08799), and they that provoke <07264> (08688) God <0410> are secure <0987>; into whose hand <03027> God <0433> bringeth <0935> (08689) abundantly.
L01 1 Job 12:7   Job 12:7  7, ale <0199> Zapytaj <07592> (08798) Teraz zwierzęta, <0929> i będą uczyć <03384> (08686) cię, a ptactwo <05775> w powietrzu <08064>, a oni mówią < 05046> (08686) ciebie:                                                                                            
L02 2 Job 12:7 Zapytaj zwierząt - pouczą. I ptaki w powietrzu powiedzą.
L03 3 Job 12:7 וְֽאוּלָ֗ם שְׁאַל־ נָ֣א בְהֵמ֣וֹת וְתֹרֶ֑ךָּ וְע֥וֹף הַ֝שָּׁמַ֗יִם וְיַגֶּד־ לָֽךְ׃
L04 4 Job 12:7 וְֽ/אוּלָ֗ם שְׁאַל־ נָ֣א בְהֵמ֣וֹת וְ/תֹרֶ֑/ךָּ וְ/ע֥וֹף הַ֝/שָּׁמַ֗יִם וְ/יַגֶּד־ לָֽ/ךְ׃
L05 5 Job 12:7 we•'u•<Lam>, sze•'al- na we•he•<Mot> we•to•<Re>•ka; we•'of hasz•sza•<Ma>•jim, we•jag•ged- <Lach>.
L06 6 Job 12:7 H0199H0199 H7592H7592 H4994H4994 H0929H0929 H3384H3384 H5775H5775 H8064H8064 H5046H5046 H0000
L07 7 Job 12:7 as for ask counsel I beseech thee  beast archer bird air bewray
L08 8 Job 12:7 jak dla poprosić radę Błagam Cię bestia łucznik ptak powietrze bewray
L09 9 Job 12:7 But ask now now the beasts and they shall teach thee and the fowls of the air and they shall tell
L10 10 Job 12:7 Ale zapytać teraz teraz bestie i będą uczyć tobą a ptactwo w powietrzu a oni mówią
L11 11 Job 12:7 ve·'u·Lam, she·'al- na ve·he·Mot ve·to·Re·ka; ve·'of hash·sha·Ma·yim, ve·yag·ged- Lach.
L12 12 Job 12:7 we u lam sze al - na we he mot we to reK Ka we of hasz sza ma jim we jaG Ged - lach    
L13 13 Job 12:7 wü|´ûläm šü´al-nä´ bühëmôt wütöreºKKä wü`ôp haššämaºyim wüyaGGed-läk    
L14 14 Job 12:7 13/19 127/170 293/402 123/190 44/81 43/71 210/421 253/369 4291/6522
L15 15 Job 12:7 But ask now the beasts, and they shall teach thee; and the fowls of the air, and they shall tell thee:
L16 16 Job 12:7  7 But <0199> ask <07592> (08798) now the beasts, <0929>, and they shall teach <03384> (08686) thee; and the fowls <05775> of the air <08064>, and they shall tell <05046> (08686) thee:
L01 1 Job 12:8   Job 12:8  8 lub mówić <07878> (08798) do ziemi <0776>, a będzie nauczać <03384> (08686) tobie i ryby <01709> w morzu <03220> zgłasza <05608> (08762) do ciebie .                                                                                              
L02 2 Job 12:8 Zapytaj Podziemia, wyjaśni; pouczą cię i ryby w morzu.
L03 3 Job 12:8 א֤וֹ שִׂ֣יחַ לָאָ֣רֶץ וְתֹרֶ֑ךָּ וִֽיסַפְּר֥וּ לְ֝ךָ֗ דְּגֵ֣י הַיָּֽם׃
L04 4 Job 12:8 א֤וֹ שִׂ֣יחַ לָ/אָ֣רֶץ וְ/תֹרֶ֑/ךָּ וִֽ/יסַפְּר֥וּ לְ֝/ךָ֗ דְּגֵ֣י הַ/יָּֽם׃
L05 5 Job 12:8 o <Si>•ach la•'<A>•rec we•to•<Re>•ka; wi•sap•pe•<Ru> le•cha, de•<Ge> hai•<jam>.
L06 6 Job 12:8 H0176H0176 H7878H7878 H0776H0776 H3384H3384 H5608H5608 H0000 H1709H1709 H3220H3220
L07 7 Job 12:8 and commune common archer commune fish sea
L08 8 Job 12:8 i gmina wspólny łucznik gmina ryba morze
L09 9 Job 12:8 Or Or speak to the earth and it shall teach shall declare thee and the fishes of the sea
L10 10 Job 12:8 Lub Albo mówić na ziemię i będzie uczyć ogłasza ciebie i ryby z morza
L11 11 Job 12:8 o Si·ach la·'A·retz ve·to·Re·ka; vi·sap·pe·Ru le·cha, de·Gei hai·Yam.
L12 12 Job 12:8 o si aH la a rec we to reK Ka wi saP Pe ru le cha De ge haj jam
L13 13 Job 12:8 ´ô SîªH lä´äºrec wütöreºKKä wî|saPPürû lükä Dügê hayyäm
L14 14 Job 12:8 289/320 5/21 1407/2502 45/81 84/161 4292/6522 8/19 190/396
L15 15 Job 12:8 Or speak to the earth, and it shall teach thee: and the fishes of the sea shall declare unto thee.
L16 16 Job 12:8  8 Or speak <07878> (08798) to the earth <0776>, and it shall teach <03384> (08686) thee: and the fishes <01709> of the sea <03220> shall declare <05608> (08762) unto thee.
L01 1 Job 12:9   Job 12:9  9 Kto wie <03045> (08804) nie w to wszystko, że ręka <03027> Pana <03068> kto ma uczynił <06213> (08804) to?                                                                                                  
L02 2 Job 12:9 Któż by z nich tego nie wiedział, że ręka Pana uczyniła wszystko:
L03 3 Job 12:9 מִ֭י לֹא־ יָדַ֣ע בְּכָל־ אֵ֑לֶּה כִּ֥י יַד־ יְ֝הוָה עָ֣שְׂתָה זֹּֽאת׃
L04 4 Job 12:9 מִ֭י לֹא־ יָדַ֣ע בְּ/כָל־ אֵ֑לֶּה כִּ֥י יַד־ יְ֝הוָה עָ֣שְׂתָה זֹּֽאת׃
L05 5 Job 12:9 mi lo- ja•<Da>' be•chol '<El>•le; ki jad- <jah>•we '<A>•se•ta <Zot>.
L06 6 Job 12:9 H4310H4310 H3808H3808 H3045H3045 H3605H3605 H0428H0428 H3588H3588 H3027H3027 H3069H3069 H6213H6213 H2063H2063
L07 7 Job 12:9 any  before acknowledge all manner another inasmuch able God accomplish likewise
L08 8 Job 12:9 każdy przed przyznać wszelkiego rodzaju inny ponieważ w stanie Bóg zrealizować podobnie
L09 9 Job 12:9 Who does not Who knoweth all these That not in all these that the hand God hath wrought In
L10 10 Job 12:9 Kto nie Kto wie, wszystko te Że nie w to wszystko, że ręka Bóg kto ma kute W
L11 11 Job 12:9 mi lo- ya·Da' be·chol 'El·leh; ki yad- Yah·weh 'A·se·tah Zot.
L12 12 Job 12:9 mi lo - ja da Be chol - el le Ki jad - jhwh(a do naj) as ta zzot
L13 13 Job 12:9 lö´-yäda` Bükol-´ëºllè yad-yhwh(´ädönäy) `äºStâ zzö´t
L14 14 Job 12:9 173/422 2682/5164 419/934 3511/5415 552/745 2402/4478 1041/1608 160/608 1838/2617 366/603
L15 15 Job 12:9 Who knoweth not in all these that the hand of the LORD hath wrought this?
L16 16 Job 12:9  9 Who knoweth <03045> (08804) not in all these that the hand <03027> of the LORD <03068> hath wrought <06213> (08804) this?
L01 1 Job 12:10   Job 12:10  10, w którego ręku <03027> jest dusza <05315> każdej żywej istoty <02416>, a oddech <07307> całej ludzkości <0376> <01320>.                                                                                                  
L02 2 Job 12:10 w Jego ręku - tchnienie życia i dusza każdego człowieka.
L03 3 Job 12:10 אֲשֶׁ֣ר בְּ֭יָדוֹ נֶ֣פֶשׁ כָּל־ חָ֑י וְ֝ר֗וּחַ כָּל־ בְּשַׂר־ אִֽישׁ׃
L04 4 Job 12:10 אֲשֶׁ֣ר בְּ֭/יָד/וֹ נֶ֣פֶשׁ כָּל־ חָ֑י וְ֝/ר֗וּחַ כָּל־ בְּשַׂר־ אִֽישׁ׃
L05 5 Job 12:10 'a•<szer> be•ja•do <Ne>•fesz kol- <Chai>; we•<Ru>•ach, kol- be•sar- '<Isz>.
L06 6 Job 12:10 H0834H0834 H3027H3027 H5315H5315 H3605H3605 H2416H2416 H7307H7307 H3605H3605 H1320H1320 H0376H0376
L07 7 Job 12:10 after able any all manner age air all manner body great
L08 8 Job 12:10 po w stanie każdy wszelkiego rodzaju wiek powietrze wszelkiego rodzaju ciało wielki
L09 9 Job 12:10 whose In whose hand [is] the soul of every of every living thing and the breath of all body he
L10 10 Job 12:10 którego W którego ręce [Jest] dusza z każdym każdego żywego organizmu i oddechu ze wszystkich ciało on
L11 11 Job 12:10 'a·Sher be·ya·do Ne·fesh kol- Chai; ve·Ru·ach, kol- be·sar- 'Ish.
L12 12 Job 12:10 a szer Be ja do ne fesz Kol - Haj we ru aH Kol - Be sar - isz      
L13 13 Job 12:10 ´ášer Büyädô neºpeš Kol-Häy würûªH Kol-BüSar-´îš      
L14 14 Job 12:10 4096/5499 1042/1608 347/751 3512/5415 255/499 115/377 3513/5415 172/270 1470/2004
L15 15 Job 12:10 In whose hand [is] the soul of every living thing, and the breath of all mankind.
L16 16 Job 12:10  10 In whose hand <03027> is the soul <05315> of every living thing <02416>, and the breath <07307> of all mankind <0376> <01320>.
L01 1 Job 12:11   Job 12:11  11 Czyż nie ucho <0241> <0974 wypróbować> (08799) słów <04405>? i usta <02441> smak <02938> (08799) jego mięso <0400>?                                                                                                
L02 2 Job 12:11 Czyż ucho nie bada mowy, a smak nie kosztuje pokarmu?
L03 3 Job 12:11 הֲלֹא־ אֹ֭זֶן מִלִּ֣ין תִּבְחָ֑ן וְ֝חֵ֗ךְ אֹ֣כֶל יִטְעַם־ לֽוֹ׃
L04 4 Job 12:11 הֲ/לֹא־ אֹ֭זֶן מִלִּ֣ין תִּבְחָ֑ן וְ֝/חֵ֗ךְ אֹ֣כֶל יִטְעַם־ לֽ/וֹ׃
L05 5 Job 12:11 ha•lo- '<O>•zen mil•<Lin> tiw•<Chan>; we•<Chech>, '<O>•chel jit•'am- lo.
L06 6 Job 12:11 H3808H3808 H0241H0241 H4405H4405 H0974H0974 H2441H2441 H0400H0400 H2938H2938 H0000
L07 7 Job 12:11 before hearing answer examine mouth eating but
L08 8 Job 12:11 przed przesłuchanie odpowiedź zbadać usta jedzenie ale
L09 9 Job 12:11 does not Doth not the ear words try as the palate eating taste
L10 10 Job 12:11 nie Czyż nie ucho słowa próbować jak dla podniebienia jedzenie smak
L11 11 Job 12:11 ha·lo- 'O·zen mil·Lin tiv·Chan; ve·Chech, 'O·chel yit·'am- lo.
L12 12 Job 12:11 ha lo - o zen mil lin Tiw Han we Hech o chel ji tam - lo    
L13 13 Job 12:11 hálö´-´özen millîn TibHän wüHëk ´öºkel yi†`am-lô    
L14 14 Job 12:11 2683/5164 74/186 6/38 5/29 2/18 28/44 7/11 4293/6522
L15 15 Job 12:11 Doth not the ear try words? and the mouth taste his meat?
L16 16 Job 12:11  11 Doth not the ear <0241> try <0974> (08799) words <04405>? and the mouth <02441> taste <02938> (08799) his meat <0400>?
L01 1 Job 12:12   Job 12:12  12 ze starożytnym <03453> jest mądrość <02451> oraz długości <0753> dni <03117> zrozumienie <08394>.                                                                                                  
L02 2 Job 12:12 (Więc tylko) u starców jest mądrość, roztropność u wiekiem podeszłych?
L03 3 Job 12:12 בִּֽישִׁישִׁ֥ים חָכְמָ֑ה וְאֹ֖רֶךְ יָמִ֣ים תְּבוּנָֽה׃
L04 4 Job 12:12 בִּֽ/ישִׁישִׁ֥ים חָכְמָ֑ה וְ/אֹ֖רֶךְ יָמִ֣ים תְּבוּנָֽה׃
L05 5 Job 12:12 bi•szi•<szim> choch•ma we•'<O>•rech ja•<Mim> te•wu•<Na>.
L06 6 Job 12:12 H3453H3453 H2451H2451 H0753H0753 H3117H3117 H8394H8394
L07 7 Job 12:12 aged  skilful forever age fruit
L08 8 Job 12:12 w wieku zręczny na zawsze wiek owoc
L09 9 Job 12:12 With the ancient [is] wisdom and in length of days understanding
L10 10 Job 12:12 Z starożytny [Jest] mądrość i długości dni zrozumienie
L11 11 Job 12:12 bi·shi·Shim choch·mah ve·'O·rech ya·Mim te·vu·Nah.
L12 12 Job 12:12 Bi szi szim Hoch ma we o rech ja mim Te wu na
L13 13 Job 12:12 Bî|šîšîm Hokmâ wü´öºrek yämîm Tübûnâ
L14 14 Job 12:12 1/4 43/149 43/95 1507/2302 7/41
L15 15 Job 12:12 With the ancient [is] wisdom; and in length of days understanding.
L16 16 Job 12:12  12 With the ancient <03453> is wisdom <02451>; and in length <0753> of days <03117> understanding <08394>.
L01 1 Job 12:13   Job 12:13  13 Z nim jest mądrość <02451> i siła <01369>, to kto ma rady <06098> i zrozumienie <08394>.                                                                                                    
L02 2 Job 12:13 On ma potęgę i rozum, rozsądek znać w Jego planach.
L03 3 Job 12:13 עִ֭מּוֹ חָכְמָ֣ה וּגְבוּרָ֑ה ל֝֗וֹ עֵצָ֥ה וּתְבוּנָֽה׃
L04 4 Job 12:13 עִ֭מּ/וֹ חָכְמָ֣ה וּ/גְבוּרָ֑ה ל֝֗/וֹ עֵצָ֥ה וּ/תְבוּנָֽה׃
L05 5 Job 12:13 im•mo choch•ma u•ge•wu•<Ra>; lo, 'e•<ca> u•te•wu•<Na>.
L06 6 Job 12:13 H5973H5973 H2451H2451 H1369H1369 H0000 H6098H6098 H8394H8394
L07 7 Job 12:13 accompanying skilful force advice fruit
L08 8 Job 12:13 towarzyszący zręczny wymusić rada owoc
L09 9 Job 12:13 with With him [is] wisdom and strength he hath counsel and understanding
L10 10 Job 12:13 z Wraz z nim [jest] mądrość i siła on kto ma rady i zrozumienie
L11 11 Job 12:13 im·mo choch·mah u·ge·vu·Rah; lo, 'e·Tzah u·te·vu·Nah.
L12 12 Job 12:13 im mo Hoch ma u ge wu ra lo e ca u te wu na
L13 13 Job 12:13 `immô Hokmâ ûgübûrâ `ëcâ ûtübûnâ
L14 14 Job 12:13 848/1043 44/149 21/60 4294/6522 30/88 8/41
L15 15 Job 12:13 With him [is] wisdom and strength, he hath counsel and understanding.
L16 16 Job 12:13  13 With him is wisdom <02451> and strength <01369>, he hath counsel <06098> and understanding <08394>.
L01 1 Job 12:14   Job 12:14  14 Oto on kruszy się <02040> (08799) i nie może być zbudowany ponownie <01129> (08735): on shutteth up <05462> (08799) człowiek <0376> i nie może być otwarcie <06605> (08735).                                                                                            
L02 2 Job 12:14 Gdy On rozwali - któż odbuduje, gdy zamknie, kto by otworzył?
L03 3 Job 12:14 הֵ֣ן יַ֭הֲרוֹס וְלֹ֣א יִבָּנֶ֑ה יִסְגֹּ֥ר עַל־ אִ֝֗ישׁ וְלֹ֣א יִפָּתֵֽחַ׃
L04 4 Job 12:14 הֵ֣ן יַ֭הֲרוֹס וְ/לֹ֣א יִבָּנֶ֑ה יִסְגֹּ֥ר עַל־ אִ֝֗ישׁ וְ/לֹ֣א יִפָּתֵֽחַ׃
L05 5 Job 12:14 hen <ja>•ha•ros we•<Lo> jib•ba•<Ne>; jis•<Gor> al- '<Isz>, we•<Lo> jip•pa•<Te>•ach.
L06 6 Job 12:14 H2005H2005 H2040H2040 H3808H3808 H1129H1129 H5462H5462 H5921H5921 H0376H0376 H3808H3808 H6605H6605
L07 7 Job 12:14 behold beat down before build close up above great before appear
L08 8 Job 12:14 ujrzeć ubić przed budować ścieśniać powyżej wielki przed pojawić się
L09 9 Job 12:14 Behold Behold he breaketh down cannot and it cannot be built again he shutteth up and a man can be no and there can be no opening
L10 10 Job 12:14 Ujrzeć Oto on kruszy w dół nie może i nie może być zbudowany ponownie on shutteth górę i mężczyzna może być i nie może być otwarcie
L11 11 Job 12:14 hen Ya·ha·ros ve·Lo yib·ba·Neh; yis·Gor al- 'Ish, ve·Lo yip·pa·Te·ach.
L12 12 Job 12:14 hen ja ha ros we lo jiB Ba ne jis Gor al - isz we lo jiP Pa te aH
L13 13 Job 12:14 hën yahárôs wülö´ yiBBänè yisGör `al-´îš wülö´ yiPPätëªH
L14 14 Job 12:14 109/317 13/43 2684/5164 275/374 61/91 3409/5759 1471/2004 2685/5164 58/144
L15 15 Job 12:14 Behold, he breaketh down, and it cannot be built again: he shutteth up a man, and there can be no opening.
L16 16 Job 12:14  14 Behold, he breaketh down <02040> (08799), and it cannot be built again <01129> (08735): he shutteth up <05462> (08799) a man <0376>, and there can be no opening <06605> (08735).
L01 1 Job 12:15   Job 12:15  15 Oto on powstrzymuje <06113> (08799) wód <04325>, a one wysychają <03001> (08799) również posłał je <07971> (08762), a oni obalić <02015> (08799) Ziemia <0776>.                                                                                              
L02 2 Job 12:15 Gdy wody wstrzyma - jest susza; zwolni je - ziemię spustoszą.
L03 3 Job 12:15 הֵ֤ן יַעְצֹ֣ר בַּמַּ֣יִם וְיִבָ֑שׁוּ וִֽ֝ישַׁלְּחֵ֗ם וְיַ֖הַפְכוּ אָֽרֶץ׃
L04 4 Job 12:15 הֵ֤ן יַעְצֹ֣ר בַּ/מַּ֣יִם וְ/יִבָ֑שׁוּ וִֽ֝/ישַׁלְּחֵ֗/ם וְ/יַ֖הַפְכוּ אָֽרֶץ׃
L05 5 Job 12:15 hen ja'•<cor> bam•<Ma>•jim we•ji•<wa>•szu; wi•szal•le•<Chem>, we•<ja>•haf•chu '<A>•rec.
L06 6 Job 12:15 H2005H2005 H6113H6113 H4325H4325 H3001H3001 H7971H7971 H2015H2015 H0776H0776
L07 7 Job 12:15 behold be able waste be ashamed forsake become common
L08 8 Job 12:15 ujrzeć móc marnować wstydzić zapierać się zostać wspólny
L09 9 Job 12:15 Behold Behold he withholdeth the waters and they dry up also he sendeth them out and they overturn the earth
L10 10 Job 12:15 Ujrzeć Oto on powstrzymuje wody i one wysychają też posłał ich i przewrócenie ziemia
L11 11 Job 12:15 hen ya'·Tzor bam·Ma·yim ve·yi·Va·shu; vi·shal·le·Chem, ve·Ya·haf·chu 'A·retz.
L12 12 Job 12:15 hen ja cor Bam ma jim we ji wa szu wi szal le Hem we ja haf chu a rec
L13 13 Job 12:15 hën ya`cör Bammaºyim wüyìb亚û wî|šallüHëm wüyaºhapkû ´äºrec
L14 14 Job 12:15 110/317 36/46 327/579 13/73 601/847 43/94 1408/2502
L15 15 Job 12:15 Behold, he withholdeth the waters, and they dry up: also he sendeth them out, and they overturn the earth.
L16 16 Job 12:15  15 Behold, he withholdeth <06113> (08799) the waters <04325>, and they dry up <03001> (08799): also he sendeth them out <07971> (08762), and they overturn <02015> (08799) the earth <0776>.
L01 1 Job 12:16   Job 12:16  16 Z nim jest siła <05797> i mądrość <08454>: oszukani <07683> (08802) i oszust <07686> (08688) są jego.                                                                                                  
L02 2 Job 12:16 U Niego zwycięstwo i siła, ma w ręku błądzących i kłamców.
L03 3 Job 12:16 עִ֭מּוֹ עֹ֣ז וְתֽוּשִׁיָּ֑ה ל֝֗וֹ שֹׁגֵ֥ג וּמַשְׁגֶּֽה׃
L04 4 Job 12:16 עִ֭מּ/וֹ עֹ֣ז וְ/תֽוּשִׁיָּ֑ה ל֝֗/וֹ שֹׁגֵ֥ג וּ/מַשְׁגֶּֽה׃
L05 5 Job 12:16 im•mo 'oz we•tu•szi•<jah>; lo, szo•<Geg> u•masz•<Ge>.
L06 6 Job 12:16 H5973H5973 H5797H5797 H8454H8454 H0000 H7683H7683 H7686H7686
L07 7 Job 12:16 accompanying boldness foreigner err go astray
L08 8 Job 12:16 towarzyszący śmiałość cudzoziemiec błądzić zbłądzić
L09 9 Job 12:16 with With him [is] strength and wisdom the deceived and the deceiver
L10 10 Job 12:16 z Wraz z nim [jest] siła i mądrość zwiedziony i oszusta
L11 11 Job 12:16 im·mo 'oz ve·tu·shi·Yah; lo, sho·Geg u·mash·Geh.
L12 12 Job 12:16 im mo oz we tu szij ja lo szo geg u masz Ge
L13 13 Job 12:16 `immô `öz wütû|šiyyâ šögëg ûmašGè
L14 14 Job 12:16 849/1043 15/92 4/11 4295/6522 3/4 6/21
L15 15 Job 12:16 With him [is] strength and wisdom: the deceived and the deceiver [are] his.
L16 16 Job 12:16  16 With him is strength <05797> and wisdom <08454>: the deceived <07683> (08802) and the deceiver <07686> (08688) are his.
L01 1 Job 12:17   Job 12:17  17 On prowadzącej <03212> (08688) doradcy <03289> (08802) od zepsute <07758>, a czyni sędziów <08199> (08802) głupcy <01984> (08779).                                                                                                
L02 2 Job 12:17 Radców przyda niemądrych, a sędziów wyzuje z rozsądku.
L03 3 Job 12:17 מוֹלִ֣יךְ יוֹעֲצִ֣ים שׁוֹלָ֑ל וְֽשֹׁפְטִ֥ים יְהוֹלֵֽל׃
L04 4 Job 12:17 מוֹלִ֣יךְ יוֹעֲצִ֣ים שׁוֹלָ֑ל וְֽ/שֹׁפְטִ֥ים יְהוֹלֵֽל׃
L05 5 Job 12:17 mo•<Lich> jo•'a•<cim> szo•<Lal>; we•szo•fe•<Tim> je•ho•<Lel>.
L06 6 Job 12:17 H1980H1980 H3289H3289 H7758H7758 H8199H8199 H1984H1984
L07 7 Job 12:17 along advertise spoiled avenge boast 
L08 8 Job 12:17 wzdłuż reklamować zepsute pomścić pochwalić
L09 9 Job 12:17 walk counsellors away spoiled and maketh the judges fools
L10 10 Job 12:17 spacer doradcy dala zepsute i czyni sędziów głupcy
L11 11 Job 12:17 mo·Lich yo·'a·Tzim sho·Lal; ve·sho·fe·Tim ye·ho·Lel.
L12 12 Job 12:17 mo lich jo a cim szo lal we szof tim je ho lel
L13 13 Job 12:17 môlîk yô`ácîm šôläl wü|šöp†îm yühôlël
L14 14 Job 12:17 1046/1542 42/78 1/2 99/201 33/165
L15 15 Job 12:17 He leadeth counsellors away spoiled, and maketh the judges fools.
L16 16 Job 12:17  17 He leadeth <03212> (08688) counsellors <03289> (08802) away spoiled <07758>, and maketh the judges <08199> (08802) fools <01984> (08779).
L01 1 Job 12:18   Job 12:18  18 On looseth <06605> (08765) bond <04148> królów <04428> i girdeth <0631> (08799) ich biodra <04975> z pasem <0232>.                                                                                                  
L02 2 Job 12:18 Królów pozbawi ich władzy i sznurem skrępuje ich biodra.
L03 3 Job 12:18 מוּסַ֣ר מְלָכִ֣ים פִּתֵּ֑חַ וַיֶּאְסֹ֥ר אֵ֝ז֗וֹר בְּמָתְנֵיהֶֽם׃
L04 4 Job 12:18 מוּסַ֣ר מְלָכִ֣ים פִּתֵּ֑חַ וַ/יֶּאְסֹ֥ר אֵ֝ז֗וֹר בְּ/מָתְנֵי/הֶֽם׃
L05 5 Job 12:18 mu•<Sar> me•la•<Chim> pit•<Te>•ach; wai•je'•<Sor> e•<Zor>, be•ma•te•ne•<Hem>.
L06 6 Job 12:18 H4148H4148 H4428H4428 H6605H6605 H0631H0631 H0232H0232 H4975H4975
L07 7 Job 12:18 bond king appear bind girdle slender
L08 8 Job 12:18 obligacja król pojawić się związania pas smukły
L09 9 Job 12:18 the bond of kings He looseth and girdeth with a girdle their loins
L10 10 Job 12:18 bond królów On looseth i girdeth z pasem ich lędźwie
L11 11 Job 12:18 mu·Sar me·la·Chim pit·Te·ach; vai·ye'·Sor e·Zor, be·ma·te·nei·Hem.
L12 12 Job 12:18 mu sar me la chim PiT Te aH waj je sor e zor Be mot ne hem
L13 13 Job 12:18 mûsar müläkîm PiTTëªH wayye´sör ´ëzôr Bümotnêhem
L14 14 Job 12:18 3/50 1909/2519 59/144 52/69 2/14 16/47
L15 15 Job 12:18 He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle.
L16 16 Job 12:18  18 He looseth <06605> (08765) the bond <04148> of kings <04428>, and girdeth <0631> (08799) their loins <04975> with a girdle <0232>.
L01 1 Job 12:19   Job 12:19  19 On prowadzącej <03212> (08688) książęta <03548> dala zepsute <07758> i overthroweth <05557> (08762) potężny <0386>.                                                                                                  
L02 2 Job 12:19 Kapłanów pośle nierozważnych, powali największych mocarzy.
L03 3 Job 12:19 מוֹלִ֣יךְ כֹּהֲנִ֣ים שׁוֹלָ֑ל וְאֵֽתָנִ֣ים יְסַלֵּֽף׃
L04 4 Job 12:19 מוֹלִ֣יךְ כֹּהֲנִ֣ים שׁוֹלָ֑ל וְ/אֵֽתָנִ֣ים יְסַלֵּֽף׃
L05 5 Job 12:19 mo•<Lich> ko•ha•<Nim> szo•<Lal>; we•'e•ta•<Nim> je•sal•<Lef>.
L06 6 Job 12:19 H1980H1980 H3548H3548 H7758H7758 H0386H0386 H5557H5557
L07 7 Job 12:19 along chief ruler spoiled hard overthrow
L08 8 Job 12:19 wzdłuż naczelny władca zepsute ciężko obalić
L09 9 Job 12:19 walk princes away spoiled the mighty and overthroweth
L10 10 Job 12:19 spacer Książęta dala zepsute potężny i overthroweth
L11 11 Job 12:19 mo·Lich ko·ha·Nim sho·Lal; ve·'e·ta·Nim ye·sal·Lef.
L12 12 Job 12:19 mo lich Ko ha nim szo lal we e ta nim je sal lef
L13 13 Job 12:19 môlîk Köhánîm šôläl wü´ë|tänîm yüsallëp
L14 14 Job 12:19 1047/1542 640/750 2/2 5/13 3/7
L15 15 Job 12:19 He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the mighty.
L16 16 Job 12:19  19 He leadeth <03212> (08688) princes <03548> away spoiled <07758>, and overthroweth <05557> (08762) the mighty <0386>.
L01 1 Job 12:20   Job 12:20  20 On removeth dala <05493> (08688) przemówienie <08193> w wiernego <0539> (08737) i gładzi <03947> (08799) rozumienie <02940> z wieku <02205>.                                                                                              
L02 2 Job 12:20 Głos uzdolnionym odbierze, rozsądku pozbawi i starców,
L03 3 Job 12:20 מֵסִ֣יר שָׂ֭פָה לְנֶאֱמָנִ֑ים וְטַ֖עַם זְקֵנִ֣ים יִקָּֽח׃
L04 4 Job 12:20 מֵסִ֣יר שָׂ֭פָה לְ/נֶאֱמָנִ֑ים וְ/טַ֖עַם זְקֵנִ֣ים יִקָּֽח׃
L05 5 Job 12:20 me•<Sir> fa le•ne•'e•ma•<Nim>; we•<Ta>•'am ze•ke•<Nim> jik•<Kach>.
L06 6 Job 12:20 H5493H5493 H8193H8193 H0539H0539 H2940H2940 H2205H2205 H3947H3947
L07 7 Job 12:20 behead band hence advice aged accept
L08 8 Job 12:20 ściąć głowę pasmo stąd rada w wieku przyjąć
L09 9 Job 12:20 He removeth away the speech of the trusty the understanding of the aged and taketh away
L10 10 Job 12:20 On removeth dala mowy od wiernego zrozumienie z wieku i gładzi
L11 11 Job 12:20 me·Sir fah le·ne·'e·ma·Nim; ve·Ta·'am ze·ke·Nim yik·Kach.
L12 12 Job 12:20 me sir sa fa le ne e ma nim we ta am ze qe nim jiq qaH
L13 13 Job 12:20 mësîr Säpâ lüne´émänîm wü†aº`am züqënîm yiqqäH
L14 14 Job 12:20 190/300 59/173 53/108 7/13 130/178 742/964
L15 15 Job 12:20 He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the aged.
L16 16 Job 12:20  20 He removeth away <05493> (08688) the speech <08193> of the trusty <0539> (08737), and taketh away <03947> (08799) the understanding <02940> of the aged <02205>.
L01 1 Job 12:21   Job 12:21  21 On poureth <08210> (08802) pogarda <0937> na książąt <05081> i weakeneth <07503> (08765) siła <04206> z potężnym <0650>.                                                                                                
L02 2 Job 12:21 pogardą okryje szlachetnych, bo pas odepnie mocarzom.
L03 3 Job 12:21 שׁוֹפֵ֣ךְ בּ֭וּז עַל־ נְדִיבִ֑ים וּמְזִ֖יחַ אֲפִיקִ֣ים רִפָּֽה׃
L04 4 Job 12:21 שׁוֹפֵ֣ךְ בּ֭וּז עַל־ נְדִיבִ֑ים וּ/מְזִ֖יחַ אֲפִיקִ֣ים רִפָּֽה׃
L05 5 Job 12:21 szo•<Fech> buz al- ne•di•<wim>; u•me•<Zi>•ach 'a•fi•<Kim> rip•<Pa>.
L06 6 Job 12:21 H8210H8210 H0937H0937 H5921H5921 H5081H5081 H4206H4206 H0650H0650 H7503H7503
L07 7 Job 12:21 cast  contempt above free girdle brook abate
L08 8 Job 12:21 rzucać pogarda powyżej wolny pas potok osłabnąć
L09 9 Job 12:21 He poureth contempt on upon princes the strength of the mighty and weakeneth
L10 10 Job 12:21 On poureth pogarda na od książąt siła z potężnym i weakeneth
L11 11 Job 12:21 sho·Fech buz al- ne·di·Vim; u·me·Zi·ach 'a·fi·Kim rip·Pah.
L12 12 Job 12:21 szo fech Buz al - ne di wim u me zi aH a fi qim riP Pa
L13 13 Job 12:21 šôpëk Bûz `al-nüdîbîm ûmüzîªH ´ápîqîm riPPâ
L14 14 Job 12:21 37/113 3/12 3410/5759 7/29 1/3 3/19 27/46
L15 15 Job 12:21 He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty.
L16 16 Job 12:21  21 He poureth <08210> (08802) contempt <0937> upon princes <05081>, and weakeneth <07503> (08765) the strength <04206> of the mighty <0650>.
L01 1 Job 12:22   Job 12:22  22 lat discovereth <01540> (08764) głębokich rzeczy <06013> z ciemności <02822>, i zaprowadził OUT <03318> (08686) na światło <0216> Cień śmierci <06757>.                                                                                              
L02 2 Job 12:22 Głębinom wydrze tajniki, oświetli odwieczne ciemności,
L03 3 Job 12:22 מְגַלֶּ֣ה עֲ֭מֻקוֹת מִנִּי־ חֹ֑שֶׁךְ וַיֹּצֵ֖א לָא֣וֹר צַלְמָֽוֶת׃
L04 4 Job 12:22 מְגַלֶּ֣ה עֲ֭מֻקוֹת מִנִּי־ חֹ֑שֶׁךְ וַ/יֹּצֵ֖א לָ/א֣וֹר צַלְמָֽוֶת׃
L05 5 Job 12:22 me•gal•<Le> '<A>•mu•kot min•ni- <Cho>•szech; wai•jo•<ce> la•'or cal•<Ma>•wet.
L06 6 Job 12:22 H1540H1540 H6013H6013 H4480H4480 H2822H2822 H3318H3318 H0216H0216 H6757H6757
L07 7 Job 12:22 advertise deep  above dark after bright shadow of death
L08 8 Job 12:22 reklamować głęboko powyżej ciemny po jasny Cień śmierci
L09 9 Job 12:22 He discovereth deep things from out of darkness and bringeth out to light the shadow of death
L10 10 Job 12:22 On discovereth głębokich rzeczy z z ciemności i zaprowadził na na światło Cień śmierci
L11 11 Job 12:22 me·gal·Leh 'A·mu·kot min·ni- Cho·shech; vai·yo·Tze la·'or tzal·Ma·vet.
L12 12 Job 12:22 me gal le a mu qot min ni - Ho szech waj jo ce la or cal ma wet  
L13 13 Job 12:22 mügallè `ámùqôt minnî-Höºšek wayyöcë´ lä´ôr calmäºwet  
L14 14 Job 12:22 88/185 9/17 821/1215 19/80 747/1060 21/122 4/18
L15 15 Job 12:22 He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death.
L16 16 Job 12:22  22 He discovereth <01540> (08764) deep things <06013> out of darkness <02822>, and bringeth out <03318> (08686) to light <0216> the shadow of death <06757>.
L01 1 Job 12:23   Job 12:23  23 On increaseth <07679> (08688) narody <01471> i destroyeth <06> (08762) im: On enlargeth <07849> (08802) narody <01471> i wymierza <05148> (08686) je ponownie.                                                                                              
L02 2 Job 12:23 narody pomnoży i zgubi, jak dowódca ich prowadzi.
L03 3 Job 12:23 מַשְׂגִּ֣יא לַ֭גּוֹיִם וַֽיְאַבְּדֵ֑ם שֹׁטֵ֥חַ לַ֝גּוֹיִ֗ם וַיַּנְחֵֽם׃
L04 4 Job 12:23 מַשְׂגִּ֣יא לַ֭/גּוֹיִם וַֽ/יְאַבְּדֵ֑/ם שֹׁטֵ֥חַ לַ֝/גּוֹיִ֗ם וַ/יַּנְחֵֽ/ם׃
L05 5 Job 12:23 mas•<Gi> <Lag>•go•jim waj•'ab•be•<Dem>; szo•<Te>•ach lag•go•<jim>, wai•jan•<Chem>.
L06 6 Job 12:23 H7679H7679 H1471H1471 H0006H0006 H7849H7849 H1471H1471 H5148H5148
L07 7 Job 12:23 increase Gentile break all abroad Gentile bestow
L08 8 Job 12:23 wzrost Gentile złamać wszystkie za granicą Gentile obdarzyć
L09 9 Job 12:23 He increaseth the nations and destroyeth them he enlargeth the nations and straiteneth
L10 10 Job 12:23 On increaseth narody i destroyeth im on enlargeth narody i wymierza
L11 11 Job 12:23 mas·Gi Lag·go·yim vay·'ab·be·Dem; sho·Te·ach lag·go·Yim, vai·yan·Chem.
L12 12 Job 12:23 mas Gi laG Go jim wa je aB Be dem szo te aH laG Go jim waj jan Hem
L13 13 Job 12:23 maSGî´ laGGôyìm wa|yü´aBBüdëm šö†ëªH laGGôyìm wayyanHëm
L14 14 Job 12:23 1/2 168/555 71/183 4/6 169/555 14/39
L15 15 Job 12:23 He increaseth the nations, and destroyeth them: he enlargeth the nations, and straiteneth them [again].
L16 16 Job 12:23  23 He increaseth <07679> (08688) the nations <01471>, and destroyeth <06> (08762) them: he enlargeth <07849> (08802) the nations <01471>, and straiteneth <05148> (08686) them again.
L01 1 Job 12:24   Job 12:24  24 On gładzi <05493> (08688) serce <03820> naczelnika <07218> ludzi <05971> z ziemi <0776> i causeth im wędrować <08582> (08686) na pustyni <08414 > gdzie nie ma sposobu <01870>.                                                                                            
L02 2 Job 12:24 Rządcom ziem odbierze rosądek, po bezdrożach pozwoli im błądzić;
L03 3 Job 12:24 מֵסִ֗יר לֵ֭ב רָאשֵׁ֣י עַם־ הָאָ֑רֶץ וַ֝יַּתְעֵ֗ם בְּתֹ֣הוּ לֹא־ דָֽרֶךְ׃
L04 4 Job 12:24 מֵסִ֗יר לֵ֭ב רָאשֵׁ֣י עַם־ הָ/אָ֑רֶץ וַ֝/יַּתְעֵ֗/ם בְּ/תֹ֣הוּ לֹא־ דָֽרֶךְ׃
L05 5 Job 12:24 me•<Sir>, lew ra•<sze> am- ha•'<A>•rec; wai•jat•'<Em>, be•<To>•hu lo- <Da>•rech.
L06 6 Job 12:24 H5493H5493 H3820H3820 H7218H7218 H5971H5971 H0776H0776 H8582H8582 H8414H8414 H3808H3808 H1870H1870
L07 7 Job 12:24 behead care for band folk common go astray Tidal before along
L08 8 Job 12:24 ściąć głowę dbałość o pasmo ludowy wspólny zbłądzić Tidal przed wzdłuż
L09 9 Job 12:24 He taketh away the heart of the chief of the people of the earth and causeth them to wander in a wilderness no [where there is] no way
L10 10 Job 12:24 On gładzi serce z szefem ludzi ziemi i causeth im wędrować w puszczy nie [Gdzie jest] nie ma mowy
L11 11 Job 12:24 me·Sir, lev ra·Shei am- ha·'A·retz; vai·yat·'Em, be·To·hu lo- Da·rech.
L12 12 Job 12:24 me sir lew ra sze am - ha a rec waj ja tem Be to hu lo - da rech    
L13 13 Job 12:24 mësîr lëb rä´šê `am-hä´äºrec wayyat`ëm Bütöºhû lö´-däºrek    
L14 14 Job 12:24 191/300 180/592 415/598 1207/1866 1409/2502 7/49 6/20 2686/5164 290/700
L15 15 Job 12:24 He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to wander in a wilderness [where there is] no way.
L16 16 Job 12:24  24 He taketh away <05493> (08688) the heart <03820> of the chief <07218> of the people <05971> of the earth <0776>, and causeth them to wander <08582> (08686) in a wilderness <08414> where there is no way <01870>.
L01 1 Job 12:25   Job 12:25  25 Oni po omacku ​​<04959> (08762) w ciemności <02822> bez światła <0216>, a on czyni je rozłożyć <08582> (08686) jak pijany <07910> człowieka.                                                                                                
L02 2 Job 12:25 macają w ciemności bez światła, chwieją się jak pijani.
L03 3 Job 12:25 יְמַֽשְׁשׁוּ־ חֹ֥שֶׁךְ וְלֹא־ א֑וֹר וַ֝יַּתְעֵ֗ם כַּשִּׁכּֽוֹר׃
L04 4 Job 12:25 יְמַֽשְׁשׁוּ־ חֹ֥שֶׁךְ וְ/לֹא־ א֑וֹר וַ֝/יַּתְעֵ֗/ם כַּ/שִּׁכּֽוֹר׃
L05 5 Job 12:25 je•masz•szu- <Cho>•szech we•lo- or; wai•jat•'<Em>, kasz•szik•<Kor>.
L06 6 Job 12:25 H4959H4959 H2822H2822 H3808H3808 H0216H0216 H8582H8582 H7910H7910
L07 7 Job 12:25 feel dark before bright go astray drunk-ard
L08 8 Job 12:25 czuć ciemny przed jasny zbłądzić pijany-ard
L09 9 Job 12:25 They grope in the dark no without light and he maketh them to stagger like [a] drunken
L10 10 Job 12:25 Oni po omacku w ciemności nie bez światła a on czyni ich rozłożenie jak [a] pijany
L11 11 Job 12:25 ye·mash·shu- Cho·shech ve·lo- or; vai·yat·'Em, kash·shik·Kor.
L12 12 Job 12:25 je ma sze szu - Ho szech we lo - or waj ja tem Kasz sziK Kor
L13 13 Job 12:25 yüma|šüšû-Höºšek wülö´-´ôr wayyat`ëm KaššiKKôr
L14 14 Job 12:25 9/9 20/80 2687/5164 22/122 8/49 5/13
L15 15 Job 12:25 They grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like [a] drunken [man].
L16 16 Job 12:25  25 They grope <04959> (08762) in the dark <02822> without light <0216>, and he maketh them to stagger <08582> (08686) like a drunken <07910> man.
Copyright by Cezary Podolski