Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Job14-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Job 14:1 Job 14 Job 14:1  1 Man <0120>, które rodzi się <03205> (08803) o kobiecie <0802> jest niewielu <07116> dni <03117> i pełne <07649> kłopotów <07267>.                                                                                                
L02 2 Job 14:1 Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie,
L03 3 Job 14:1 אָ֭דָם יְל֣וּד אִשָּׁ֑ה קְצַ֥ר יָ֝מִ֗ים וּֽשְׂבַֽע־ רֹֽגֶז׃
L04 4 Job 14:1 אָ֭דָם יְל֣וּד אִשָּׁ֑ה קְצַ֥ר יָ֝מִ֗ים וּֽ/שְׂבַֽע־ רֹֽגֶז׃
L05 5 Job 14:1 '<A>•dom je•<Lud> 'isz•<sza>; ke•<car> ja•<Mim>, u•se•wa'- <Ro>•gez.
L06 6 Job 14:1 H0120H0120 H3205H3205 H0802H0802 H7116H7116 H3117H3117 H7646H7646 H7267H7267
L07 7 Job 14:1 person bear ess few age have enough fear
L08 8 Job 14:1 osoba ponosić es mało wiek za mało strach
L09 9 Job 14:1 Man [that is] born of a woman [is] of few days have enough of trouble
L10 10 Job 14:1 Mężczyzna [Że jest] urodził się kobiety [Jest] z niewielu dni za mało z kłopotów
L11 11 Job 14:1 'A·dom ye·Lud 'ish·Shah; ke·Tzar ya·Mim, u·se·va'- Ro·gez.
L12 12 Job 14:1 a dam je lud isz sza qe car ja mim u se wa - ro gez  
L13 13 Job 14:1 ´ädäm yülûd ´iššâ qücar yämîm û|Süba|`-röºgez  
L14 14 Job 14:1 151/552 390/494 645/781 2/5 1508/2302 19/99 3/7
L15 15 Job 14:1 Man [that is] born of a woman [is] of few days, and full of trouble.
L16 16 Job 14:1  1 Man <0120> that is born <03205> (08803) of a woman <0802> is of few <07116> days <03117>, and full <07649> of trouble <07267>.
L01 1 Job 14:2   Job 14:2  2 On idzie dalej <03318> (08804) jak kwiat <06731> i będzie wycięte <05243> (08799): on ucieka <01272> (08799) również jako cień <06738> i trwa <05975> ( 08799) nie.                                                                                              
L02 2 Job 14:2 wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień chwilowy;
L03 3 Job 14:2 כְּצִ֣יץ יָ֭צָא וַיִּמָּ֑ל וַיִּבְרַ֥ח כַּ֝צֵּ֗ל וְלֹ֣א יַעֲמֽוֹד׃ אַף־ עַל־
L04 4 Job 14:2 כְּ/צִ֣יץ יָ֭צָא וַ/יִּמָּ֑ל וַ/יִּבְרַ֥ח כַּ֝/צֵּ֗ל וְ/לֹ֣א יַעֲמֽוֹד׃ אַף־ עַל־
L05 5 Job 14:2 ke•<cic> <ja>•ca wai•jim•<Mal>; wai•jiw•<Rach> kac•<cel>, we•<Lo> ja•'a•<Mod>. af- al-
L06 6 Job 14:2 H6731H6731 H3318H3318 H5243H5243 H1272H1272 H6738H6738 H3808H3808 H5975H5975 H0637H0637 H5921H5921
L07 7 Job 14:2 blossom after be cut down  drive away defence before abide  yet above
L08 8 Job 14:2 kwiat po należy wyciąć odpędzać obrona przed przestrzegać jeszcze powyżej
L09 9 Job 14:2 like a flower He cometh forth and is cut down he fleeth also as a shadow and does not and continueth yet upon
L10 10 Job 14:2 jak kwiat Przyjdzie naprzód i będzie wycięte on ucieka również jako cień i nie i trwa jeszcze na
L11 11 Job 14:2 ke·Tzitz Ya·tza vai·yim·Mal; vai·yiv·Rach katz·Tzel, ve·Lo ya·'a·Mod. af- al-
L12 12 Job 14:2 Ke cic ja ca waj jim mal waj jiw raH Kac cel we lo ja a mod af - al - ze Pa qaH Ta
L13 13 Job 14:2 Kücîc yäcä´ wayyimmäl wayyibraH Kaccël wülö´ ya`ámôd ´ap-`al-zè PäqaºHTä
L14 14 Job 14:2 9/15 748/1060 2/5 44/65 12/49 2692/5164 323/523 47/134 3417/5759
L15 15 Job 14:2 He cometh forth like a flower, and is cut down: he fleeth also as a shadow, and continueth not.
L16 16 Job 14:2  2 He cometh forth <03318> (08804) like a flower <06731>, and is cut down <05243> (08799): he fleeth <01272> (08799) also as a shadow <06738>, and continueth <05975> (08799) not.
L01 1 Job 14:3   Job 14:3  3 I zali otwarty <06491> (08804) twoje oczy <05869> na takim jednym <02088> i wyprowadzasz <0935> (08686) ja do wyroku <04941> z tobą?                                                                                                
L02 2 Job 14:3 a z gniewem na niego spoglądasz i stawiasz przed swoim sądem.
L03 3 Job 14:3 זֶ֭ה פָּקַ֣חְתָּ עֵינֶ֑ךָ וְאֹ֘תִ֤י תָבִ֖יא בְמִשְׁפָּ֣ט עִמָּֽךְ׃
L04 4 Job 14:3 זֶ֭ה פָּקַ֣חְתָּ עֵינֶ֑/ךָ וְ/אֹ֘תִ֤/י תָבִ֖יא בְ/מִשְׁפָּ֣ט עִמָּֽ/ךְ׃
L05 5 Job 14:3 ze pa•<Kach>•ta 'e•<Ne>•cha; we•'<O><Ti> ta•<wi> we•misz•<Pat> 'im•<Mach>.
L06 6 Job 14:3 H2088H2088 H6491H6491 H5869H5869 H0853H0853 H0935H0935 H4941H4941 H5973H5973
L07 7 Job 14:3 he open affliction abide adversary accompanying
L08 8 Job 14:3 on otwarte nieszczęście przestrzegać przeciwnik towarzyszący
L09 9 Job 14:3 upon such an one And dost thou open thine eyes and bringest me into judgment with
L10 10 Job 14:3 na takim jednym I zali otwarta twoje oczy i wyprowadzasz mnie na sąd z
L11 11 Job 14:3 zeh pa·Kach·ta 'ei·Ne·cha; ve·'O·Ti ta·Vi ve·mish·Pat 'im·Mach.
L12 12 Job 14:3 e ne cha we o ti ta wi we misz Pat im mach
L13 13 Job 14:3 `êneºkä wü´ötî täbî´ bümišPä† `immäk
L14 14 Job 14:3 829/1176 10/19 499/878 8644/11047 1715/2550 163/419 850/1043
L15 15 Job 14:3 And dost thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee?
L16 16 Job 14:3  3 And dost thou open <06491> (08804) thine eyes <05869> upon such an one <02088>, and bringest <0935> (08686) me into judgment <04941> with thee?
L01 1 Job 14:4   Job 14:4  4 Kto może wnieść <05414> (08799) czysty <02889> rzeczy z nieczystym <02931>? nie jedna <0259>.                                                                                                  
L02 2 Job 14:4 Któż czystym uczyni skalane? Nikt zgoła. 
L03 3 Job 14:4 מִֽי־ יִתֵּ֣ן טָ֭הוֹר מִטָּמֵ֗א לֹ֣א אֶחָֽד׃
L04 4 Job 14:4 מִֽי־ יִתֵּ֣ן טָ֭הוֹר מִ/טָּמֵ֗א לֹ֣א אֶחָֽד׃
L05 5 Job 14:4 mi- jit•<Ten> <Ta>•hor mit•ta•<Me>, lo 'e•<Chad>.
L06 6 Job 14:4 H4310H4310 H5414H5414 H2889H2889 H2931H2931 H3808H3808 H0259H0259
L07 7 Job 14:4 any  add clean defiled before a
L08 8 Job 14:4 każdy dodać czyścić zhańbiony przed
L09 9 Job 14:4 Who Who can bring a clean defiled not one
L10 10 Job 14:4 Kto Kto może wnieść czyste zhańbiony nie jeden
L11 11 Job 14:4 mi- yit·Ten Ta·hor mit·ta·Me, lo 'e·Chad.
L12 12 Job 14:4 mi - jiT Ten ta hor mit ta me lo e Had
L13 13 Job 14:4 mî|-yiTTën †ähôr mi††ämë´ lö´ ´eHäd
L14 14 Job 14:4 176/422 1340/2007 78/92 70/88 2693/5164 730/961
L15 15 Job 14:4 Who can bring a clean [thing] out of an unclean? not one.
L16 16 Job 14:4  4 Who can bring <05414> (08799) a clean <02889> thing out of an unclean <02931>? not one <0259>.
L01 1 Job 14:5   Job 14:5  5 Widząc <0518> jego dni <03117> są określane <02782> (08803), liczba <04557> jego miesiącach <02320> są z tobą, ty mianowany <06213> (08804) jego granice <02706>, że on nie może przekazać <05674> (08799);                                                                                          
L02 2 Job 14:5 Człowieka dni ilość zliczona, i liczba miesięcy u Ciebie, kres wyznaczyłeś im nieprzekraczalny.
L03 3 Job 14:5 אִ֥ם חֲרוּצִ֨ים ׀ יָמָ֗יו מִֽסְפַּר־ חֳדָשָׁ֥יו אִתָּ֑ךְ [חֻקֹּו כ] (חֻקָּ֥יו ק) עָ֝שִׂ֗יתָ וְלֹ֣א יַעֲבֽוֹר׃
L04 4 Job 14:5 אִ֥ם חֲרוּצִ֨ים ׀ יָמָ֗י/ו מִֽסְפַּר־ חֳדָשָׁ֥י/ו אִתָּ֑/ךְ חק/ו חֻקָּ֥י/ו עָ֝שִׂ֗יתָ וְ/לֹ֣א יַעֲבֽוֹר׃
L05 5 Job 14:5 'im cha•ru•<cim> ja•<Maw>, mis•par- cho•da•<szaw> 'it•<Tach>; [chuk•kow ch] (chuk•<Kaw> k) 'a•<Si>•ta, we•<Lo> ja•'a•<wor>.
L06 6 Job 14:5 H0518H0518 H2782H2782 H3117H3117 H4557H4557 H2320H2320 H0854H0854 H6213H6213 H3808H3808 H5674H5674
L07 7 Job 14:5 lo bestir self age abundance month against appointed accomplish before alienate
L08 8 Job 14:5 lo samo ruszać z miejsca wiek obfitość miesiąc przed wyznaczony zrealizować przed zrazić
L09 9 Job 14:5 Seeing [are] determined his days the number of his months for appointed [are] with thee thou hast appointed cannot that he cannot pass
L10 10 Job 14:5 Widzenie [Są] określa Jego dni liczba Jego miesięcy dla wyznaczony [Są] z tobą Ty powołany nie może że nie może przekazać
L11 11 Job 14:5 'im cha·ru·Tzim ya·Mav, mis·par- cho·da·Shav 'it·Tach; [chuk·kov ch] (chuk·Kav k) 'a·Si·ta, ve·Lo ya·'a·Vor.
L12 12 Job 14:5 im Ha ru cim ja maw mis Par - Hó da szaw iT Tach (Huq qo) [Huq qaw] a si ta we lo ja a wor
L13 13 Job 14:5 ´ìm Hárûcîm yämäyw mi|sPar-Hódäšäyw ´iTTäk (Huqqô) [Huqqäyw] `äSîºtä wülö´ ya`ábôr
L14 14 Job 14:5 669/1068 6/12 1509/2302 99/134 216/283 545/808 1/1 1840/2617 2694/5164 349/550
L15 15 Job 14:5 Seeing his days [are] determined, the number of his months [are] with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass;
L16 16 Job 14:5  5 Seeing <0518> his days <03117> are determined <02782> (08803), the number <04557> of his months <02320> are with thee, thou hast appointed <06213> (08804) his bounds <02706> that he cannot pass <05674> (08799);
L01 1 Job 14:6   Job 14:6  6 Obróć <08159> (08798) od niego, że może on odpoczywać <02308> (08799), aż on osiągnąć, <07521> (08799), jako najemnik <07916>, jego dni <03117>.                                                                                              
L02 2 Job 14:6 Zaniechaj go, wzrok Twój oderwij, niech cieszy się dniem najemnika!
L03 3 Job 14:6 שְׁעֵ֣ה מֵעָלָ֣יו וְיֶחְדָּ֑ל עַד־ יִ֝רְצֶ֗ה כְּשָׂכִ֥יר יוֹמֽוֹ׃
L04 4 Job 14:6 שְׁעֵ֣ה מֵ/עָלָ֣י/ו וְ/יֶחְדָּ֑ל עַד־ יִ֝רְצֶ֗ה כְּ/שָׂכִ֥יר יוֹמֽ/וֹ׃
L05 5 Job 14:6 sze•'<e> me•'a•<Law> we•jech•<Dal>; ad- jir•<ce>, ke•sa•<Chir> jo•<Mo>.
L06 6 Job 14:6 H8159H8159 H5921H5921 H2308H2308 H5704H5704 H7521H7521 H7916H7916 H3117H3117
L07 7 Job 14:6 depart above cease against accept hired man age
L08 8 Job 14:6 odstąpić powyżej zaprzestać przed przyjąć zatrudniony człowiek wiek
L09 9 Job 14:6 Turn and from him that he may rest Until till he shall accomplish as an hireling his day
L10 10 Job 14:6 Włącz i od niego, że może odpocząć Do aż on osiągnąć jako najemnik Jego dni
L11 11 Job 14:6 she·'Eh me·'a·Lav ve·yech·Dal; ad- yir·Tzeh, ke·sa·Chir yo·Mo.
L12 12 Job 14:6 sze e me a law we jeH Dal ad - jir ce Ke sa chir jo mo
L13 13 Job 14:6 šü`Ë më`äläyw wüyeHDäl `ad-yircè KüSäkîr yômô
L14 14 Job 14:6 6/15 3418/5759 36/57 892/1259 23/56 13/17 1510/2302
L15 15 Job 14:6 Turn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day.
L16 16 Job 14:6  6 Turn <08159> (08798) from him, that he may rest <02308> (08799), till he shall accomplish, <07521> (08799), as an hireling <07916>, his day <03117>.
L01 1 Job 14:7   Job 14:7  7 Bo nie ma <03426> nadzieja <08615> z drzewa <06086>, jeśli je wyciąć <03772> (08735), że będzie on ponownie <02498 zakiełkować> (08686) i że oddział przetarg <03127> jej nie przestanie <02308> (08799).                                                                                          
L02 2 Job 14:7 Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte, na nowo wyrasta, świeży pęd nie obumrze.
L03 3 Job 14:7 כִּ֤י יֵ֥שׁ לָעֵ֗ץ תִּ֫קְוָ֥ה אִֽם־ יִ֭כָּרֵת וְע֣וֹד יַחֲלִ֑יף וְ֝יֹֽנַקְתּ֗וֹ לֹ֣א תֶחְדָּֽל׃
L04 4 Job 14:7 כִּ֤י יֵ֥שׁ לָ/עֵ֗ץ תִּ֫קְוָ֥ה אִֽם־ יִ֭כָּרֵת וְ/ע֣וֹד יַחֲלִ֑יף וְ֝/יֹֽנַקְתּ֗/וֹ לֹ֣א תֶחְדָּֽל׃
L05 5 Job 14:7 ki jesz la•'<Ec>, tik•<wa> im- <jik>•ka•ret we•'od ja•cha•<Lif>; we•jo•nak•<To>, lo tech•<Dal>.
L06 6 Job 14:7 H3588H3588 H3426H3426 H6086H6086 H8615H8615 H0518H0518 H3772H3772 H5750H5750 H2498H2498 H3127H3127 H3808H3808 H2308H2308
L07 7 Job 14:7 inasmuch there are carpenter expectation  lo be chewed again abolish branch before cease
L08 8 Job 14:7 ponieważ stolarz oczekiwanie lo należy żuć ponownie znieść oddział przed zaprzestać
L09 9 Job 14:7 For For there is of a tree hope When if it be cut down again that it will sprout again and that the tender branch will not thereof will not cease
L10 10 Job 14:7 Dla Nie ma bowiem z drzewa nadzieję Kiedy jeśli je wyciąć ponownie że będzie kiełkować ponownie i że oddział przetargu nie będzie jego nie ustanie
L11 11 Job 14:7 ki yesh la·'Etz, tik·Vah im- Yik·ka·ret ve·'od ya·cha·Lif; ve·yo·nak·To, lo tech·Dal.
L12 12 Job 14:7 Ki jesz la ec Tiq wa im - jiK Ka ret we od ja Ha lif we jo naq To lo teH Dal
L13 13 Job 14:7 yëš lä`ëc Tiqwâ ´i|m-yiKKärët wü`ôd yaHálîp wüyö|naqTô lö´ teHDäl
L14 14 Job 14:7 2408/4478 80/138 216/329 11/34 670/1068 167/288 230/486 13/28 2/6 2695/5164 37/57
L15 15 Job 14:7 For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease.
L16 16 Job 14:7  7 For there is <03426> hope <08615> of a tree <06086>, if it be cut down <03772> (08735), that it will sprout again <02498> (08686), and that the tender branch <03127> thereof will not cease <02308> (08799).
L01 1 Job 14:8   Job 14:8  8 Chociaż korzeń <08328> jego wosk stary <02204> (08686) w ziemi <0776> i stado <01503> ich die <04191> (08799) w ziemi <06083>;                                                                                                
L02 2 Job 14:8 Choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje,
L03 3 Job 14:8 אִם־ יַזְקִ֣ין בָּאָ֣רֶץ שָׁרְשׁ֑וֹ וּ֝בֶעָפָ֗ר יָמ֥וּת גִּזְעֽוֹ׃
L04 4 Job 14:8 אִם־ יַזְקִ֣ין בָּ/אָ֣רֶץ שָׁרְשׁ֑/וֹ וּ֝/בֶ/עָפָ֗ר יָמ֥וּת גִּזְעֽ/וֹ׃
L05 5 Job 14:8 im- jaz•<Kin> ba•'<A>•rec sza•re•<szo>; u•we•'a•<Far>, ja•<Mut> giz•'<O>.
L06 6 Job 14:8 H0518H0518 H2204H2204 H0776H0776 H8328H8328 H6083H6083 H4191H4191 H1503H1503
L07 7 Job 14:8 lo aged man common bottom ashes crying stem
L08 8 Job 14:8 lo wieku człowiek wspólny dno Popioły płacz powstrzymać
L09 9 Job 14:8 Though thereof wax old in the earth Though the root in the ground thereof die and the stock
L10 10 Job 14:8 Chociaż jego stary wosk w ziemi Choć główny w ziemi jej umrzeć i zapasów
L11 11 Job 14:8 im- yaz·Kin ba·'A·retz sha·re·Sho; u·ve·'a·Far, ya·Mut giz·'O.
L12 12 Job 14:8 im - jaz qin Ba a rec szor szo u we a far ja mut Gi zo
L13 13 Job 14:8 ´im-yazqîn Bä´äºrec šoršô ûbe`äpär yämût Giz`ô
L14 14 Job 14:8 671/1068 23/26 1410/2502 6/33 47/110 671/836 1/3
L15 15 Job 14:8 Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground;
L16 16 Job 14:8  8 Though the root <08328> thereof wax old <02204> (08686) in the earth <0776>, and the stock <01503> thereof die <04191> (08799) in the ground <06083>;
L01 1 Job 14:9   Job 14:9  9 Jednak poprzez zapach <07381> wody <04325> to będzie pączek <06524> (08686) i porodzisz <06213> (08804) konary <07105> jak roślina <05194>.                                                                                                
L02 2 Job 14:9 gdy wodę poczuje, odrasta, rozwija się jak młoda roślina.
L03 3 Job 14:9 מֵרֵ֣יחַ מַ֣יִם יַפְרִ֑חַ וְעָשָׂ֖ה קָצִ֣יר כְּמוֹ־ נָֽטַע׃
L04 4 Job 14:9 מֵ/רֵ֣יחַ מַ֣יִם יַפְרִ֑חַ וְ/עָשָׂ֖ה קָצִ֣יר כְּמוֹ־ נָֽטַע׃
L05 5 Job 14:9 me•<Re>•ach <Ma>•jim jaf•<Ri>•ach; we•'a•<Sa> ka•<cir> ke•mow- <Na>•ta'.
L06 6 Job 14:9 H7381H7381 H4325H4325 H6524H6524 H6213H6213 H7105H7105 H3644H3644 H5194H5194
L07 7 Job 14:9 savour waste abroad accomplish bough according to plant
L08 8 Job 14:9 smak marnować za granicą zrealizować konar zgodnie z roślina
L09 9 Job 14:9 [Yet] through the scent of water it will bud and bring forth boughs like like a plant
L10 10 Job 14:9 [A] przez zapach wody to będzie pączek i wyprowadź konary jak jak roślina
L11 11 Job 14:9 me·Rei·ach Ma·yim yaf·Ri·ach; ve·'a·Sah ka·Tzir ke·mov- Na·ta'.
L12 12 Job 14:9 me re aH ma jim jaf ri aH we a sa qa cir Ke mo - na ta  
L13 13 Job 14:9 mërêªH maºyim yaprìªH wü`äSâ qäcîr Kümô-n了a`  
L14 14 Job 14:9 44/58 328/579 14/36 1841/2617 29/54 66/140 1/4
L15 15 Job 14:9 [Yet] through the scent of water it will bud, and bring forth boughs like a plant.
L16 16 Job 14:9  9 Yet through the scent <07381> of water <04325> it will bud <06524> (08686), and bring forth <06213> (08804) boughs <07105> like a plant <05194>.
L01 1 Job 14:10   Job 14:10  10 Ale człowiek <01397> umiera <04191> (08799) i wasteth dala <02522> (08799): tak, człowiek <0120> daje się duch <01478> (08799) i gdzie on jest?                                                                                                
L02 2 Job 14:10 A mocarz umarły przepada. Gdzież będzie człowiek, gdy zginie?
L03 3 Job 14:10 וְגֶ֣בֶר יָ֭מוּת וַֽיֶּחֱלָ֑שׁ וַיִּגְוַ֖ע אָדָ֣ם וְאַיּֽוֹ׃
L04 4 Job 14:10 וְ/גֶ֣בֶר יָ֭מוּת וַֽ/יֶּחֱלָ֑שׁ וַ/יִּגְוַ֖ע אָדָ֣ם וְ/אַיּֽ/וֹ׃
L05 5 Job 14:10 we•<Ge>•wer <ja>•mut wai•je•che•<Lasz>; wai•jig•<wa>' 'a•<Dam> we•'ai•<jo>.
L06 6 Job 14:10 H1397H1397 H4191H4191 H2522H2522 H1478H1478 H0120H0120 H0346H0346
L07 7 Job 14:10 every one crying discomfit die person where
L08 8 Job 14:10 każdy jeden płacz żenować umierać osoba gdzie
L09 9 Job 14:10 But man dieth and wasteth away giveth up the ghost yea man where
L10 10 Job 14:10 Ale człowiek umiera i wasteth dala daje się ducha tak człowiek gdzie
L11 11 Job 14:10 ve·Ge·ver Ya·mut vai·ye·che·Lash; vai·yig·Va' 'a·Dam ve·'ai·Yo.
L12 12 Job 14:10 we ge wer ja mut waj je He lasz waj jig wa a dam we aj jo
L13 13 Job 14:10 wügeºber yämût wa|yyeHéläš wayyigwa` ´ädäm wü´ayyô
L14 14 Job 14:10 19/65 672/836 2/3 16/24 152/552 13/45
L15 15 Job 14:10 But man dieth, and wasteth away: yea, man giveth up the ghost, and where [is] he?
L16 16 Job 14:10  10 But man <01397> dieth <04191> (08799), and wasteth away <02522> (08799): yea, man <0120> giveth up the ghost <01478> (08799), and where is he?
L01 1 Job 14:11   Job 14:11  11 W wodach <04325> nie <0235> (08804) od morza <03220>, a powódź <05104> decayeth <02717> (08799) i drieth up <03001> (08804):                                                                                                
L02 2 Job 14:11 Wody z morza znikną i rzeki wprzód wyschną doszczętnie -
L03 3 Job 14:11 אָֽזְלוּ־ מַ֭יִם מִנִּי־ יָ֑ם וְ֝נָהָ֗ר יֶחֱרַ֥ב וְיָבֵֽשׁ׃
L04 4 Job 14:11 אָֽזְלוּ־ מַ֭יִם מִנִּי־ יָ֑ם וְ֝/נָהָ֗ר יֶחֱרַ֥ב וְ/יָבֵֽשׁ׃
L05 5 Job 14:11 a•ze•lu- <Ma>•jim min•ni- <jam>; we•na•<Har>, je•che•<Raw> we•ja•<wesz>.
L06 6 Job 14:11 H0235H0235 H4325H4325 H4480H4480 H3220H3220 H5104H5104 H2717H2717 H3001H3001
L07 7 Job 14:11 fail waste above sea flood decay be ashamed
L08 8 Job 14:11 nie marnować powyżej morze powódź próchnica wstydzić
L09 9 Job 14:11 fail [As] the waters from from the sea and the flood decayeth and drieth up
L10 10 Job 14:11 nie [AS] wody z od morza i powódź decayeth i drieth górę
L11 11 Job 14:11 a·ze·lu- Ma·yim min·ni- Yam; ve·na·Har, ye·che·Rav ve·ya·Vesh.
L12 12 Job 14:11 az lu - ma jim min ni - jam we na har je He raw we ja wesz
L13 13 Job 14:11 ´ä|zlû-mayìm minnî-yäm wünähär yeHérab wüyäbëš
L14 14 Job 14:11 3/6 329/579 824/1215 191/396 49/119 12/42 14/73
L15 15 Job 14:11 [As] the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up:
L16 16 Job 14:11  11 As the waters <04325> fail <0235> (08804) from the sea <03220>, and the flood <05104> decayeth <02717> (08799) and drieth up <03001> (08804):
L01 1 Job 14:12   Job 14:12  12 Tak więc człowiek <0376> Lieth dół <07901> (08804) i wstał <06965> nie (08799) do nieba <08064> nie więcej <01115>, nie mogą one obudzić <06974> (08686), ani zostać podniesiona OUT <05782> (08735) ich snu <08142>.                                                                                        
L02 2 Job 14:12 a człowiek umarły nie wstanie, zbudzi się, gdy nieba nie stanie, nie zdoła się ze snu ocucić.
L03 3 Job 14:12 וְאִ֥ישׁ שָׁכַ֗ב וְֽלֹא־ יָ֫ק֥וּם עַד־ בִּלְתִּ֣י שָׁ֭מַיִם לֹ֣א יָקִ֑יצוּ וְלֹֽא־ יֵ֝עֹ֗רוּ מִשְּׁנָתָֽם׃
L04 4 Job 14:12 וְ/אִ֥ישׁ שָׁכַ֗ב וְֽ/לֹא־ יָ֫ק֥וּם עַד־ בִּלְתִּ֣י שָׁ֭מַיִם לֹ֣א יָקִ֑יצוּ וְ/לֹֽא־ יֵ֝עֹ֗רוּ מִ/שְּׁנָתָֽ/ם׃
L05 5 Job 14:12 we•'<Isz> sza•<Chaw>, we•lo- ja•<Kum> ad- bil•<Ti> ma•jim lo ja•<Ki>•cu; we•lo- je•'<O>•ru, misz•sze•na•<Tam>.
L06 6 Job 14:12 H0376H0376 H7901H7901 H3808H3808 H6965H6965 H5704H5704 H1115H1115 H8064H8064 H3808H3808 H6974H6974 H3808H3808 H5782H5782 H8142H8142
L07 7 Job 14:12 great cast down before abide against because air before arise before wake-n sleep
L08 8 Job 14:12 wielki zrzucony przed przestrzegać przed bo powietrze przed powstać przed wake-n spać
L09 9 Job 14:12 So man lieth down nor and riseth Until [be] no more not till the heavens nor they shall not awake nor nor be raised out of their sleep
L10 10 Job 14:12 Więc człowiek Lieth w dół ani i wstał Do [Być] nie więcej nie do nieba ani oni nie obudzić ani ani zostać podniesione na ich snu
L11 11 Job 14:12 ve·'Ish sha·Chav, ve·lo- ya·Kum ad- bil·Ti ma·yim lo ya·Ki·tzu; ve·lo- ye·'O·ru, mish·she·na·Tam.
L12 12 Job 14:12 we isz sza chaw we lo - ja qum ad - Bil Ti sza ma jim lo ja qi cu we lo - je o ru misz sze na tam
L13 13 Job 14:12 wü´îš šäkab wü|lö´-yäqûm `ad-BilTî šämayìm lö´ yäqîºcû wülö|´-yë`öºrû miššünätäm
L14 14 Job 14:12 1473/2004 160/207 2696/5164 417/627 893/1259 62/112 211/421 2697/5164 3/23 2698/5164 16/80 6/23
L15 15 Job 14:12 So man lieth down, and riseth not: till the heavens [be] no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep.
L16 16 Job 14:12  12 So man <0376> lieth down <07901> (08804), and riseth <06965> (08799) not: till the heavens <08064> be no more <01115>, they shall not awake <06974> (08686), nor be raised out <05782> (08735) of their sleep <08142>.
L01 1 Job 14:13   Job 14:13  13 O, <05414> (08799) ty chciałeś ukryć <06845> (08686) ja w grobie <07585>, że Ty chcesz zachować do mnie tajne <05641> (08686) aż do gniewu twego <0639> przeminie <07725> (08800), że ty chciałeś powołać <07896> (08799) ja ustawić czas <02706> i pamiętaj, <02142> (08799) ja!                                                                                    
L02 2 Job 14:13 O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi postawił, kiedy mnie wspomnisz...
L03 3 Job 14:13 מִ֤י יִתֵּ֨ן ׀ בִּשְׁא֬וֹל תַּצְפִּנֵ֗נִי תַּ֭סְתִּירֵנִי עַד־ שׁ֣וּב אַפֶּ֑ךָ תָּ֤שִׁ֥ית לִ֖י חֹ֣ק וְתִזְכְּרֵֽנִי׃
L04 4 Job 14:13 מִ֤י יִתֵּ֨ן ׀ בִּ/שְׁא֬וֹל תַּצְפִּנֵ֗/נִי תַּ֭סְתִּירֵ/נִי עַד־ שׁ֣וּב אַפֶּ֑/ךָ תָּ֤שִׁ֥ית לִ֖/י חֹ֣ק וְ/תִזְכְּרֵֽ/נִי׃
L05 5 Job 14:13 mi jit•<Ten> bisz•'ol tac•pi•<Ne>•ni, <Tas>•ti•re•ni ad- szuw 'ap•<Pe>•cha; ta•<szit> li chok we•tiz•ke•<Re>•ni.
L06 6 Job 14:13 H4310H4310 H5414H5414 H7585H7585 H6845H6845 H5641H5641 H5704H5704 H7725H7725 H0639H0639 H7896H7896 H0000 H2706H2706 H2142H2142
L07 7 Job 14:13 any  add grave reserve be absent against break anger apply appointed burn 
L08 8 Job 14:13 każdy dodać grób rezerwa być nieobecny przed złamać złość zastosować wyznaczony palić
L09 9 Job 14:13 O O that me in the grave thou wouldest hide that thou wouldest keep me secret until be past until thy wrath that thou wouldest appoint me a set time and remember
L10 10 Job 14:13 O O, mnie w grobie ty chciałeś ukryć że Ty chcesz zachować do mnie tajne do przeminie do gniewu twego że ty chciałeś wyznaczyć mnie ustawiony czas i pamiętaj,
L11 11 Job 14:13 mi yit·Ten bish·'ol tatz·pi·Ne·ni, Tas·ti·re·ni ad- shuv 'ap·Pe·cha; ta·Shit li chok ve·tiz·ke·Re·ni.
L12 12 Job 14:13 mi jiT Ten Bi szol Tac Pi ne ni Tas Ti re ni ad - szuw aP Pe cha Ta szit li Hoq we tiz Ke re ni  
L13 13 Job 14:13 yiTTën Biš´ôl TacPìnëºnî TasTîrënî `ad-šûb ´aPPeºkä T亚ît Höq wütizKürëºnî  
L14 14 Job 14:13 177/422 1341/2007 14/66 5/29 23/79 894/1259 583/1041 108/276 29/80 4303/6522 70/125 85/229
L15 15 Job 14:13 O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me!
L16 16 Job 14:13  13 O that <05414> (08799) thou wouldest hide <06845> (08686) me in the grave <07585>, that thou wouldest keep me secret <05641> (08686), until thy wrath <0639> be past <07725> (08800), that thou wouldest appoint <07896> (08799) me a set time <02706>, and remember <02142> (08799) me!
L01 1 Job 14:14   Job 14:14  14 Jeśli człowiek <01397> die <04191> (08799), będzie żył <02421> (08799) jeszcze raz? wszystkie dni <03117> mojego wyznaczonego czasu <06635> Poczekam <03176> (08762) do mojej zmiany <02487> przyjść <0935> (08800).                                                                                        
L02 2 Job 14:14 Ale czy zmarły ożyje? Czekałbym przez wszystkie dni mojej walki, aż taka chwila nadejdzie.
L03 3 Job 14:14 אִם־ יָמ֥וּת גֶּ֗בֶר הֲיִ֫חְיֶ֥ה כָּל־ יְמֵ֣י צְבָאִ֣י אֲיַחֵ֑ל עַד־ בּ֝֗וֹא חֲלִיפָתִֽי׃
L04 4 Job 14:14 אִם־ יָמ֥וּת גֶּ֗בֶר הֲ/יִ֫חְיֶ֥ה כָּל־ יְמֵ֣י צְבָאִ֣/י אֲיַחֵ֑ל עַד־ בּ֝֗וֹא חֲלִיפָתִֽ/י׃
L05 5 Job 14:14 im- ja•<Mut> <Ge>•wer, ha•<jich><je> kol- je•<Me> ce•wa•'<I> 'a•ja•<Chel>; ad- <Bo>, cha•li•fa•<Ti>.
L06 6 Job 14:14 H0518H0518 H4191H4191 H1397H1397 H2421H2421 H3605H3605 H3117H3117 H6635H6635 H3176H3176 H5704H5704 H0935H0935 H2487H2487
L07 7 Job 14:14 lo crying every one keep leave all manner age appointed time cause to against abide change
L08 8 Job 14:14 lo płacz każdy jeden zachować opuścić wszelkiego rodzaju wiek wyznaczony czas spowodować przed przestrzegać zmiana
L09 9 Job 14:14 If die If a man shall he live All [again]? all the days of my appointed time will I wait Until come till my change
L10 10 Job 14:14 Jeśli umierać Jeśli człowiek będzie żył Wszystko [Znowu]? wszystkie dni mojego wyznaczonym czasie Będę czekać Do przyjść do mojej zmiany
L11 11 Job 14:14 im- ya·Mut Ge·ver, ha·Yich·Yeh kol- ye·Mei tze·va·'I 'a·ya·Chel; ad- Bo, cha·li·fa·Ti.
L12 12 Job 14:14 im - ja mut Ge wer ha jiH je Kol - je me ce wa i a ja Hel ad - Bo Ha li fa ti
L13 13 Job 14:14 ´im-yämût Geºber háyiHyè Kol-yümê cübä´î ´áyaHël `ad-Bô´ Hálîpätî
L14 14 Job 14:14 672/1068 673/836 20/65 144/260 3517/5415 1511/2302 190/484 7/39 895/1259 1716/2550 11/12
L15 15 Job 14:14 If a man die, shall he live [again]? all the days of my appointed time will I wait, till my change come.
L16 16 Job 14:14  14 If a man <01397> die <04191> (08799), shall he live <02421> (08799) again? all the days <03117> of my appointed time <06635> will I wait <03176> (08762), till my change <02487> come <0935> (08800).
L01 1 Job 14:15   Job 14:15  15 Ty będziesz połączenia <07121> (08799), a odpowiem <06030> (08799) tobie, ty będziesz miał pragnienie <03700> (08799) do pracy <04639> z twoich rąk <03027>.                                                                                              
L02 2 Job 14:15 Ty mówiłbyś, ja bym odpowiadał, tęskniłbyś do dzieła rąk swoich.
L03 3 Job 14:15 תִּ֭קְרָא וְאָנֹכִ֣י אֶֽעֱנֶ֑ךָּ לְֽמַעֲשֵׂ֖ה יָדֶ֣יךָ תִכְסֹֽף׃
L04 4 Job 14:15 תִּ֭קְרָא וְ/אָנֹכִ֣י אֶֽעֱנֶ֑/ךָּ לְֽ/מַעֲשֵׂ֖ה יָדֶ֣י/ךָ תִכְסֹֽף׃
L05 5 Job 14:15 <Tik>•ra we•'a•no•<Chi> 'e•'e•<Ne>•ka; le•ma•'a•<Se> ja•<De>•cha tich•<Sof>.
L06 6 Job 14:15 H7121H7121 H0595H0595 H6030H6030 H4639H4639 H3027H3027 H3700H3700
L07 7 Job 14:15 bewray  I testify act able desire
L08 8 Job 14:15 bewray Ja świadczyć działać w stanie pragnienie
L09 9 Job 14:15 Thou shalt call and I and I will answer to the work of thine hands thee thou wilt have a desire
L10 10 Job 14:15 Ty będziesz wezwanie i ja a odpowiem do pracy z twoich rąk ciebie ty będziesz miał pragnienie
L11 11 Job 14:15 Tik·ra ve·'a·no·Chi 'e·'e·Ne·ka; le·ma·'a·Seh ya·Dei·cha tich·Sof.
L12 12 Job 14:15 Tiq ra we a no chi e e neK Ka le ma a se ja de cha tich sof
L13 13 Job 14:15 Tiqrä´ wü´änökî ´e|`éneºKKä lü|ma`áSË yädʺkä tiksöp
L14 14 Job 14:15 437/731 242/359 174/329 108/235 1043/1608 3/6
L15 15 Job 14:15 Thou shalt call, and I will answer thee: thou wilt have a desire to the work of thine hands.
L16 16 Job 14:15  15 Thou shalt call <07121> (08799), and I will answer <06030> (08799) thee: thou wilt have a desire <03700> (08799) to the work <04639> of thine hands <03027>.
L01 1 Job 14:16   Job 14:16  16 Na razie ty numberest <05608> (08799) moje kroki <06806>: Dost nie będziesz oglądać <08104> (08799) nad moim grzechu <02403>?                                                                                                
L02 2 Job 14:16 Obliczyłbyś wtedy moje kroki, zło byś mi puścił w niepamięć,
L03 3 Job 14:16 כִּֽי־ עַ֭תָּה צְעָדַ֣י תִּסְפּ֑וֹר לֹֽא־ תִ֝שְׁמ֗וֹר עַל־ חַטָּאתִֽי׃
L04 4 Job 14:16 כִּֽי־ עַ֭תָּה צְעָדַ֣/י תִּסְפּ֑וֹר לֹֽא־ תִ֝שְׁמ֗וֹר עַל־ חַטָּאתִֽ/י׃
L05 5 Job 14:16 ki- '<At>•ta ce•'a•<Dai> tis•<Por>; lo- tisz•<Mor>, al- chat•ta•<Ti>.
L06 6 Job 14:16 H3588H3588 H6258H6258 H6806H6806 H5608H5608 H3808H3808 H8104H8104 H5921H5921 H2403H2403
L07 7 Job 14:16 inasmuch henceforth pace commune before beward above punishment 
L08 8 Job 14:16 ponieważ odtąd tempo gmina przed beward powyżej kara
L09 9 Job 14:16 For now my steps For now thou numberest not dost thou not watch and my sin
L10 10 Job 14:16 Dla teraz moje kroki Na razie ty numberest nie Czyż nie oglądać i mój grzech
L11 11 Job 14:16 ki- 'At·tah tze·'a·Dai tis·Por; lo- tish·Mor, al- chat·ta·Ti.
L12 12 Job 14:16 Ki - aT Ta ce a daj Tis Por lo - tisz mor al - Hat ta ti      
L13 13 Job 14:16 Kî|-`aTTâ cü`äday TisPôr lö|´-tišmôr `al-Ha††ä´tî      
L14 14 Job 14:16 2409/4478 314/431 3/14 85/161 2699/5164 282/468 3419/5759 199/289
L15 15 Job 14:16 For now thou numberest my steps: dost thou not watch over my sin?
L16 16 Job 14:16  16 For now thou numberest <05608> (08799) my steps <06806>: dost thou not watch <08104> (08799) over my sin <02403>?
L01 1 Job 14:17   Job 14:17  17 Mój grzech <06588> jest zaklejone <02856> (08803) w torbie <06872>, a ty sewest up <02950> (08799) winy mojej <05771>.                                                                                                  
L02 2 Job 14:17 pod pieczęcią trzymał przestępstwa, wybielił wszystkie me grzechy.
L03 3 Job 14:17 חָתֻ֣ם בִּצְר֣וֹר פִּשְׁעִ֑י וַ֝תִּטְפֹּ֗ל עַל־ עֲוֹנִֽי׃
L04 4 Job 14:17 חָתֻ֣ם בִּ/צְר֣וֹר פִּשְׁעִ֑/י וַ֝/תִּטְפֹּ֗ל עַל־ עֲוֹנִֽ/י׃
L05 5 Job 14:17 cha•<Tum> bic•<Ror> pisz•'<I>; wat•tit•<Pol>, al- 'a•wo•<Ni>.
L06 6 Job 14:17 H2856H2856 H6872H6872 H6588H6588 H2950H2950 H5921H5921 H5771H5771
L07 7 Job 14:17 make an end bag rebellion forge above fault
L08 8 Job 14:17 uczynić kres torba bunt wykuć powyżej wina
L09 9 Job 14:17 [is] sealed up in a bag My transgression and thou sewest up up mine iniquity
L10 10 Job 14:17 [Jest] zapieczętowane w torbie Mój grzech a ty sewest górę w górę nieprawość moja
L11 11 Job 14:17 cha·Tum bitz·Ror pish·'I; vat·tit·Pol, al- 'a·vo·Ni.
L12 12 Job 14:17 Ha tum Bic ror Pi szi waT Tit Pol al - a wo ni  
L13 13 Job 14:17 Hätùm Bicrôr Piš`î waTTi†Pöl `al-`áwönî  
L14 14 Job 14:17 11/26 6/10 17/93 2/3 3420/5759 71/229
L15 15 Job 14:17 My transgression [is] sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity.
L16 16 Job 14:17  17 My transgression <06588> is sealed up <02856> (08803) in a bag <06872>, and thou sewest up <02950> (08799) mine iniquity <05771>.
L01 1 Job 14:18   Job 14:18  18 I z pewnością <0199> góra <02022> <05307 spada> (08802) przychodzi do nic <05034> (08799), a skałą <06697> jest usuwany <06275> (08799) z jego miejsca <04725>.                                                                                              
L02 2 Job 14:18 Góra rozpadnie się w gruzy i skała zmieni swe miejsce,
L03 3 Job 14:18 וְ֭אוּלָם הַר־ נוֹפֵ֣ל יִבּ֑וֹל וְ֝צ֗וּר יֶעְתַּ֥ק מִמְּקֹמֽוֹ׃
L04 4 Job 14:18 וְ֭/אוּלָם הַר־ נוֹפֵ֣ל יִבּ֑וֹל וְ֝/צ֗וּר יֶעְתַּ֥ק מִ/מְּקֹמֽ/וֹ׃
L05 5 Job 14:18 <we>•'u•lom har- no•<Fel> jib•<Bol>; we•<cur>, je'•<Tak> mi•me•ko•<Mo>.
L06 6 Job 14:18 H0199H0199 H2022H2022 H5307H5307 H5034H5034 H6697H6697 H6275H6275 H4725H4725
L07 7 Job 14:18 as for hill  cast down disgrace edge copy out country
L08 8 Job 14:18 jak dla wzgórze zrzucony hańba krawędź przepisać kraj
L09 9 Job 14:18 And surely the mountain falling cometh to nought and the rock is removed out of his place
L10 10 Job 14:18 I z pewnością góra spada idzie na marne i rocka jest usuwany z jego miejsca
L11 11 Job 14:18 Ve·'u·lom har- no·Fel yib·Bol; ve·Tzur, ye'·Tak mi·me·ko·Mo.
L12 12 Job 14:18 we u lam har - no fel jiB Bol we cur je Taq mim me qo mo
L13 13 Job 14:18 wü´ûläm har-nôpël yiBBôl wücûr ye`Taq mimmüqömô
L14 14 Job 14:18 16/19 308/546 228/434 5/25 29/77 4/9 273/401
L15 15 Job 14:18 And surely the mountain falling cometh to nought, and the rock is removed out of his place.
L16 16 Job 14:18  18 And surely <0199> the mountain <02022> falling <05307> (08802) cometh to nought <05034> (08799), and the rock <06697> is removed <06275> (08799) out of his place <04725>.
L01 1 Job 14:19   Job 14:19 19 Wody <04325> <07833 nosić> (08804) kamienie <068>: ty washest dala <07857> (08799) rzeczy, które rosną <05599> z prochu <06083> z ziemi <0776> oraz ty rozwalasz <06> (08689) Nadzieja <08615> człowieka <0582>.                                                                                          
L02 2 Job 14:19 woda zniszczy kamienie, fala podmyje glebę; i Ty nadzieję niweczysz w człowieku.
L03 3 Job 14:19 אֲבָנִ֤ים ׀ שָׁ֥חֲקוּ מַ֗יִם תִּשְׁטֹֽף־ סְפִיחֶ֥יהָ עֲפַר־ אָ֑רֶץ וְתִקְוַ֖ת אֱנ֣וֹשׁ הֶאֱבַֽדְתָּ׃
L04 4 Job 14:19 אֲבָנִ֤ים ׀ שָׁ֥חֲקוּ מַ֗יִם תִּשְׁטֹֽף־ סְפִיחֶ֥י/הָ עֲפַר־ אָ֑רֶץ וְ/תִקְוַ֖ת אֱנ֣וֹשׁ הֶאֱבַֽדְתָּ׃
L05 5 Job 14:19 'a•wa•<Nim> <sza>•cha•ku <Ma>•jim, tisz•tof- se•fi•<Che>•ha a•far- '<A>•rec; we•tik•<wat> e•<Nosz> he•'e•<wad>•ta.
L06 6 Job 14:19 H0068H0068 H7833H7833 H4325H4325 H7857H7857 H5599H5599 H6083H6083 H0776H0776 H8615H8615 H0582H0582 H0006H0006
L07 7 Job 14:19 build beat waste drown things as grow  ashes common expectation  another break
L08 8 Job 14:19 budować bić marnować utopić rzeczy, jak rosną Popioły wspólny oczekiwanie inny złamać
L09 9 Job 14:19 the stones wear The waters thou washest away the things which grow [out] of the dust of the earth the hope of man and thou destroyest
L10 10 Job 14:19 kamienie nosić Wody ty washest dala rzeczy, które rosną [Out] z prochu ziemi nadzieja człowieka a ty rozwalasz
L11 11 Job 14:19 'a·va·Nim Sha·cha·ku Ma·yim, tish·tof- se·fi·Chei·ha a·far- 'A·retz; ve·tik·Vat e·Noosh he·'e·Vad·ta.
L12 12 Job 14:19 a wa nim sza Ha qu ma jim Tisz tof - se fi He ha a far - a rec we tiq wat e nosz he e wad Ta    
L13 13 Job 14:19 ´ábänîm šäºHáqû maºyim Tiš†ö|p-süpîHʺhä `ápar-´äºrec wütiqwat ´énôš he´ébaºdTä    
L14 14 Job 14:19 193/273 3/4 330/579 6/30 4/5 48/110 1411/2502 12/34 152/222 72/183
L15 15 Job 14:19 The waters wear the stones: thou washest away the things which grow [out] of the dust of the earth; and thou destroyest the hope of man.
L16 16 Job 14:19  19 The waters <04325> wear <07833> (08804) the stones <068>: thou washest away <07857> (08799) the things which grow <05599> out of the dust <06083> of the earth <0776>; and thou destroyest <06> (08689) the hope <08615> of man <0582>.
L01 1 Job 14:20   Job 14:20  20 Ty prevailest <08630> (08799) na zawsze <05331> przeciwko niemu, a on przemija <01980> (08799): ty changest <08138> (08764) Jego oblicze <06440> i sendest go z dala <07971> (08.762 ).                                                                                            
L02 2 Job 14:20 Miażdżysz na zawsze i on odchodzi, pozbawiasz kształtu, odsyłasz.
L03 3 Job 14:20 תִּתְקְפֵ֣הוּ לָ֭נֶצַח וַֽיַּהֲלֹ֑ךְ מְשַׁנֶּ֥ה פָ֝נָ֗יו וַֽתְּשַׁלְּחֵֽהוּ׃
L04 4 Job 14:20 תִּתְקְפֵ֣/הוּ לָ֭/נֶצַח וַֽ/יַּהֲלֹ֑ךְ מְשַׁנֶּ֥ה פָ֝נָ֗י/ו וַֽ/תְּשַׁלְּחֵֽ/הוּ׃
L05 5 Job 14:20 tit•ke•<Fe>•hu <La>•ne•cach wai•ja•ha•<Loch>; me•szan•<Ne> fa•<Naw>, <wat>•te•szal•le•<Che>•hu.
L06 6 Job 14:20 H8630H8630 H5331H5331 H1980H1980 H8138H8138 H6440H6440 H7971H7971
L07 7 Job 14:20 prevail  alway along do speak accept forsake
L08 8 Job 14:20 dominować sprecyzowane wzdłuż mówią przyjąć zapierać się
L09 9 Job 14:20 Thou prevailest for ever against him and he passeth thou changest his countenance and sendest him away
L10 10 Job 14:20 Ty prevailest na zawsze przed nim i przewyższa ty changest Jego oblicze i sendest go z dala
L11 11 Job 14:20 tit·ke·Fe·hu La·ne·tzach vai·ya·ha·Loch; me·shan·Neh fa·Nav, Vat·te·shal·le·Che·hu.
L12 12 Job 14:20 Tit qe fe hu la ne caH waj ja ha loch me szan ne fa naw waT Te szal le He hu
L13 13 Job 14:20 Titqüpëºhû länecaH wa|yyahálök müšannè pänäyw wa|TTüšallüHëºhû
L14 14 Job 14:20 1/3 5/44 1048/1542 12/22 1394/2127 602/847
L15 15 Job 14:20 Thou prevailest for ever against him, and he passeth: thou changest his countenance, and sendest him away.
L16 16 Job 14:20  20 Thou prevailest <08630> (08799) for ever <05331> against him, and he passeth <01980> (08799): thou changest <08138> (08764) his countenance <06440>, and sendest him away <07971> (08762).
L01 1 Job 14:21   Job 14:21  21 Jego synowie <01121> przyjść na cześć <03513> (08799), a on wie <03045> (08799) nie, a które zostały wniesione niski <06819> (08799), ale perceiveth <0995> (08799) to nie z nich.                                                                                            
L02 2 Job 14:21 Czy we czci jego synowie? - On nie wie. Czy też wzgardzeni? Już o tym nie myśli.
L03 3 Job 14:21 יִכְבְּד֣וּ בָ֭נָיו וְלֹ֣א יֵדָ֑ע וְ֝יִצְעֲר֗וּ וְֽלֹא־ יָבִ֥ין לָֽמוֹ׃
L04 4 Job 14:21 יִכְבְּד֣וּ בָ֭נָי/ו וְ/לֹ֣א יֵדָ֑ע וְ֝/יִצְעֲר֗וּ וְֽ/לֹא־ יָבִ֥ין לָֽמוֹ׃
L05 5 Job 14:21 jich•be•<Du> <wa>•naw we•<Lo> je•<Da>'; we•jic•'a•<Ru>, we•lo- ja•<win> la•mo.
L06 6 Job 14:21 H3513H3513 H1121H1121 H3808H3808 H3045H3045 H6819H6819 H3808H3808 H0995H0995 H0000
L07 7 Job 14:21 abounding with afflicted before acknowledge be brought low before attend
L08 8 Job 14:21 obfitujący w dotknięty przed przyznać być wniesiona niski przed uczęszczać
L09 9 Job 14:21 come to honour His sons does not and he knoweth [it] not and they are brought low does not but he perceiveth
L10 10 Job 14:21 przyjść do honoru Jego synowie nie a on wie [Ona] nie i które zostały wniesione niski nie ale perceiveth
L11 11 Job 14:21 yich·be·Du Va·nav ve·Lo ye·Da'; ve·yitz·'a·Ru, ve·lo- ya·Vin la·mo.
L12 12 Job 14:21 jich Be du wa naw we lo je da we ji ca ru we lo - ja win la mo  
L13 13 Job 14:21 yikBüdû bänäyw wülö´ yëdä` wüyic`árû wü|lö´-yäbîn läºmô  
L14 14 Job 14:21 60/114 4104/4921 2700/5164 423/934 1/3 2701/5164 38/168 4304/6522
L15 15 Job 14:21 His sons come to honour, and he knoweth [it] not; and they are brought low, but he perceiveth [it] not of them.
L16 16 Job 14:21  21 His sons <01121> come to honour <03513> (08799), and he knoweth <03045> (08799) it not; and they are brought low <06819> (08799), but he perceiveth <0995> (08799) it not of them.
L01 1 Job 14:22   Job 14:22  22 Ale jego ciało <01320> na niego będą mieć ból <03510> (08799), a jego dusza <05315> w ciągu będą go opłakiwać <056> (08799).                                                                                                
L02 2 Job 14:22 Zadręcza go własne ciało, odczuwa ból swojej duszy.
L03 3 Job 14:22 אַךְ־ בְּ֭שָׂרוֹ עָלָ֣יו יִכְאָ֑ב וְ֝נַפְשׁ֗וֹ עָלָ֥יו תֶּאֱבָֽל׃ פ
L04 4 Job 14:22 אַךְ־ בְּ֭שָׂר/וֹ עָלָ֣י/ו יִכְאָ֑ב וְ֝/נַפְשׁ֗/וֹ עָלָ֥י/ו תֶּאֱבָֽל׃ פ
L05 5 Job 14:22 ach- be•sa•ro 'a•<Law> jich•'<Aw>; we•naf•<szo>, 'a•<Law> te•'e•<wal>. <Pe>
L06 6 Job 14:22 H0389H0389 H1320H1320 H5921H5921 H3510H3510 H5315H5315 H5921H5921 H0056H0056
L07 7 Job 14:22 also body above grieving any above lament
L08 8 Job 14:22 również ciało powyżej żałoby każdy powyżej lament
L09 9 Job 14:22 but But his flesh and upon him shall have pain and his soul and he within him shall mourn
L10 10 Job 14:22 ale Ale jego ciało i na będzie mu ból i jego dusza a on w ciągu będą go opłakiwać
L11 11 Job 14:22 ach- be·sa·ro 'a·Lav yich·'Av; ve·naf·Sho, 'a·Lav te·'e·Val. Peh
L12 12 Job 14:22 ach - Be sa ro a law ji chaw we naf szo a law Te e wal P
L13 13 Job 14:22 ´ak-BüSärô `äläyw yik´äb wünapšô `äläyw Te´ébäl P
L14 14 Job 14:22 88/161 174/270 3421/5759 4/8 349/751 3422/5759 16/39
L15 15 Job 14:22 But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn.
L16 16 Job 14:22  22 But his flesh <01320> upon him shall have pain <03510> (08799), and his soul <05315> within him shall mourn <056> (08799).
Copyright by Cezary Podolski