Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Job1-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Job 1:1 Job 1 Job 1:1  1 Pewien człowiek <0376> w ziemi <0776> z Uz <05780>, którego imię <08034> było Job <0347> i że człowiek <0376> był doskonały <08535> i prosto <03477>, a jeden że bał <03373> Bóg <0430> i unikał <05493> (08802) zło <07451>.                                                                                        
L02 2 Job 1:1 Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła.
L03 3 Job 1:1 אִ֛ישׁ הָיָ֥ה בְאֶֽרֶץ־ ע֖וּץ אִיּ֣וֹב שְׁמ֑וֹ וְהָיָ֣ה ׀ הָאִ֣ישׁ הַה֗וּא תָּ֧ם וְיָשָׁ֛ר וִירֵ֥א אֱלֹהִ֖ים וְסָ֥ר מֵרָֽע׃
L04 4 Job 1:1 אִ֛ישׁ הָיָ֥ה בְ/אֶֽרֶץ־ ע֖וּץ אִיּ֣וֹב שְׁמ֑/וֹ וְ/הָיָ֣ה ׀ הָ/אִ֣ישׁ הַ/ה֗וּא תָּ֧ם וְ/יָשָׁ֛ר וִ/ירֵ֥א אֱלֹהִ֖ים וְ/סָ֥ר מֵ/רָֽע׃
L05 5 Job 1:1 'isz ha•<ja> we•'e•rec- 'uc i•<jow> sze•<Mo>; we•ha•<ja> ha•'<Isz> ha•<Hu>, tam we•ja•<szar> wi•<Re> E•lo•<Him> we•<Sar> me•<Ra>'.
L06 6 Job 1:1 H0376H0376 H1961H1961 H0776H0776 H5780H5780 H0347H0347 H8034H8034 H1961H1961 H0376H0376 H1931H1931 H8535H8535 H3477H3477 H3373H3373 H0430H0430 H5493H5493 H7451H7451
L07 7 Job 1:1 great become common Uz Job base become great he coupled together convenient afraid angels behead adversity
L08 8 Job 1:1 wielki zostać wspólny Uz Praca podstawa zostać wielki on połączone ze sobą wygodny boi anioły ściąć głowę przeciwność losu
L09 9 Job 1:1 There was a man become in the land of Uz [was] Job whose name become and that man he was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil
L10 10 Job 1:1 Pojawił się człowiek zostać w ziemi z Uz [Było] Job którego nazwisko zostać a człowiek on był doskonały i pionowo i jeden, który obawiał się Bóg i unikał zło
L11 11 Job 1:1 'ish ha·Yah ve·'e·retz- 'utz i·Yov she·Mo; ve·ha·Yah ha·'Ish ha·Hu, tam ve·ya·Shar vi·Re E·lo·Him ve·Sar me·Ra'.
L12 12 Job 1:1 isz ha ja we e rec - uc ij jow sze mo we ha ja ha isz ha hu Tam we ja szar wi re e lo him we sar me ra
L13 13 Job 1:1 ´îš häyâ bü´e|rec-`ûc ´iyyôb šümô wühäyâ hä´îš hahû´ Täm wüyäšär wîrë´ ´élöhîm wüsär mërä`
L14 14 Job 1:1 1456/2004 2273/3546 1389/2502 6/8 1/58 553/864 2274/3546 1457/2004 1269/1867 3/14 48/120 10/55 1769/2597 186/300 271/665
L15 15 Job 1:1 There was a man in the land of Uz, whose name [was] Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil.
L16 16 Job 1:1  1 There was a man <0376> in the land <0776> of Uz <05780>, whose name <08034> was Job <0347>; and that man <0376> was perfect <08535> and upright <03477>, and one that feared <03373> God <0430>, and eschewed <05493> (08802) evil <07451>.
L01 1 Job 1:2   Job 1:2  2 I urodziło <03205> (08735) do Niego: siedem <07651> synowie <01121> i trzy <07969> córki <01323>.                                                                                                  
L02 2 Job 1:2 Miał siedmiu synów i trzy córki.
L03 3 Job 1:2 וַיִּוָּ֥לְדוּ ל֛וֹ שִׁבְעָ֥ה בָנִ֖ים וְשָׁל֥וֹשׁ בָּנֽוֹת׃
L04 4 Job 1:2 וַ/יִּוָּ֥לְדוּ ל֛/וֹ שִׁבְעָ֥ה בָנִ֖ים וְ/שָׁל֥וֹשׁ בָּנֽוֹת׃
L05 5 Job 1:2 wai•jiw•<wal>•du lo sziw•'<A wa•<Nim> we•sza•<Losz> ba•<Not>.
L06 6 Job 1:2 H3205H3205 H0000 H7651H7651 H1121H1121 H7969H7969 H1323H1323
L07 7 Job 1:2 bear seven afflicted fork apple 
L08 8 Job 1:2 ponosić siedem dotknięty widelec jabłko
L09 9 Job 1:2 And there were born unto him seven sons and three daughters
L10 10 Job 1:2 I nie urodzili mu siedem Synowie i trzy córki
L11 11 Job 1:2 vai·yiv·Val·du lo shiv·'Ah va·Nim ve·sha·Loosh ba·Not.
L12 12 Job 1:2 waj jiw wal du lo szi wa wa nim we sza losz Ba not
L13 13 Job 1:2 wayyiwwäºldû šib`â bänîm wüšälôš Bänôt
L14 14 Job 1:2 386/494 4244/6522 343/393 4092/4921 361/429 406/588
L15 15 Job 1:2 And there were born unto him seven sons and three daughters.
L16 16 Job 1:2  2 And there were born <03205> (08735) unto him seven <07651> sons <01121> and three <07969> daughters <01323>.
L01 1 Job 1:3   Job 1:3  3 Jego istoty <04735> został również siedem <07651> Tysiąc <0505> owce <06629>, a trzy <07969> tys <0505> wielbłądy <01581>, a pięć <02568> Sto <03967> jarzmo <06776> wołów <01241>, a pięć <02568> sto <03967> ona osły <0860> i bardzo <03966> wielki <07227> agd <05657>, tak że ten człowiek <0376> był największym <01419> wszystkim mężczyźni <01121> od wschodu <06924>.                                                                            
L02 2 Job 1:3 Majętność jego stanowiło siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset jarzm wołów, pięćset oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu.
L03 3 Job 1:3 וַיְהִ֣י מִ֠קְנֵהוּ שִֽׁבְעַ֨ת אַלְפֵי־ צֹ֜אן וּשְׁלֹ֧שֶׁת אַלְפֵ֣י גְמַלִּ֗ים וַחֲמֵ֨שׁ מֵא֤וֹת צֶֽמֶד־ בָּקָר֙ וַחֲמֵ֣שׁ מֵא֣וֹת אֲתוֹנ֔וֹת וַעֲבֻדָּ֖ה רַבָּ֣ה מְאֹ֑ד וַיְהִי֙ הָאִ֣ישׁ הַה֔וּא גָּד֖וֹל מִכָּל־ בְּנֵי־ קֶֽדֶם׃
L04 4 Job 1:3 וַ/יְהִ֣י מִ֠קְנֵ/הוּ שִֽׁבְעַ֨ת אַלְפֵי־ צֹ֜אן וּ/שְׁלֹ֧שֶׁת אַלְפֵ֣י גְמַלִּ֗ים וַ/חֲמֵ֨שׁ מֵא֤וֹת צֶֽמֶד־ בָּקָר֙ וַ/חֲמֵ֣שׁ מֵא֣וֹת אֲתוֹנ֔וֹת וַ/עֲבֻדָּ֖ה רַבָּ֣ה מְאֹ֑ד וַ/יְהִי֙ הָ/אִ֣ישׁ הַ/ה֔וּא גָּד֖וֹל מִ/כָּל־ בְּנֵי־ קֶֽדֶם׃
L05 5 Job 1:3 waj•<Hi> <Mik>•ne•hu sziw•'<At> al•fe- con u•sze•<Lo>•szet 'al•<Fe> ge•mal•<Lim>, wa•cha•<Mesz> me•'ot ce•med- ba•<Kar> wa•cha•<Mesz> me•'ot a•to•<Not>, wa•'a•wud•<Da> rab•<Ba> me•'<Od>; waj•<Hi> ha•'<Isz> ha•<Hu>, ga•<Dol> mik•kol be•ne- <Ke>•dem.
L06 6 Job 1:3 H1961H1961 H4735H4735 H7651H7651 H0505H0505 H6629H6629 H7969H7969 H0505H0505 H1581H1581 H2568H2568 H3967H3967 H6776H6776 H1241H1241 H2568H2568 H3967H3967 H0860H0860 H5657H5657 H7227H7227 H3966H3966 H1961H1961 H0376H0376 H1931H1931 H1419H1419 H3605H3605 H1121H1121 H6924H6924
L07 7 Job 1:3 become cattle seven thousand cattle fork thousand camel fif hundredfold acre bull fif hundredfold ass household in abundance diligently become great he aloud all manner afflicted aforetime
L08 8 Job 1:3 zostać bydło siedem tysiąc bydło widelec tysiąc wielbłąd FIF stokrotny akr byk FIF stokrotny osiołek gospodarstwo domowe w obfitości pilnie zostać wielki on głośno wszelkiego rodzaju dotknięty niegdyś
L09 9 Job 1:3 become His substance also was seven thousand sheep and three thousand camels and five hundred yoke of oxen and five hundred she asses household great and a very become so that this man he was the greatest of all of all the men of the east
L10 10 Job 1:3 zostać Jego substancja również było siedem tysiąc owca i trzy tysiąc wielbłądy i pięć sto jarzmo wołów i pięć sto ona osły gospodarstwo domowe wielki i bardzo zostać tak, że ten człowiek on był największym ze wszystkich wszystkich ludzi od wschodu
L11 11 Job 1:3 vay·Hi Mik·ne·hu shiv·'At al·fei- tzon u·she·Lo·shet 'al·Fei ge·mal·Lim, va·cha·Mesh me·'ot tze·med- ba·Kar va·cha·Mesh me·'ot a·to·Not, va·'a·vud·Dah rab·Bah me·'Od; vay·Hi ha·'Ish ha·Hu, ga·Dol mik·kol be·nei- Ke·dem.
L12 12 Job 1:3 wa je hi miq ne hu szi wat al fe - con u sze lo szet al fe ge mal lim wa Ha mesz me ot ce med - Ba qar wa Ha mesz me ot a to not wa a wuD Da raB Ba me od wa je hi ha isz ha hu Ga dol miK Kol - Be ne - qe dem        
L13 13 Job 1:3 wayühî miqnëhû ši|b`at ´alpê-cö´n ûšülöºšet ´alpê gümallîm waHámëš më´ôt ce|med-Bäqär waHámëš më´ôt ´átônôt wa`ábuDDâ raBBâ mü´öd wayühî hä´îš hahû´ Gädôl miKKol-Bünê-qeºdem        
L14 14 Job 1:3 2275/3546 67/76 344/393 428/503 177/274 362/429 429/503 45/54 271/342 523/574 10/15 158/183 272/342 524/574 31/34 2/2 184/462 211/300 2276/3546 1458/2004 1270/1867 327/527 3498/5415 4093/4921 46/87
L15 15 Job 1:3 His substance also was seven thousand sheep, and three thousand camels, and five hundred yoke of oxen, and five hundred she asses, and a very great household; so that this man was the greatest of all the men of the east.
L16 16 Job 1:3  3 His substance <04735> also was seven <07651> thousand <0505> sheep <06629>, and three <07969> thousand <0505> camels <01581>, and five <02568> hundred <03967> yoke <06776> of oxen <01241>, and five <02568> hundred <03967> she asses <0860>, and a very <03966> great <07227> household <05657>; so that this man <0376> was the greatest <01419> of all the men <01121> of the east <06924>.
L01 1 Job 1:4   Job 1:4  4 i jego synowie <01121> poszedłem <01980> (08804) i ucztowali <04960> <06213> (08804) w swoich domach <01004>, każdy jeden <0376> jego dni <03117>, i wysłał <07971> (08804 ) i nazywany <07121> (08804) dla swoich trzech <07969> sióstr <0269> <0398 do jedzenia> (08800) i do picia <08354> (08800) z nimi.                                                                                  
L02 2 Job 1:4 Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje trzy siostry, by jadły i piły z nimi.
L03 3 Job 1:4 וְהָלְכ֤וּ בָנָיו֙ וְעָשׂ֣וּ מִשְׁתֶּ֔ה בֵּ֖ית אִ֣ישׁ יוֹמ֑וֹ וְשָׁלְח֗וּ וְקָרְאוּ֙ לִשְׁלֹ֣שֶׁת [אַחְיֹתֵיהֶם כ] (אַחְיֹֽותֵיהֶ֔ם ק) לֶאֱכֹ֥ל וְלִשְׁתּ֖וֹת עִמָּהֶֽם׃
L04 4 Job 1:4 וְ/הָלְכ֤וּ בָנָי/ו֙ וְ/עָשׂ֣וּ מִשְׁתֶּ֔ה בֵּ֖ית אִ֣ישׁ יוֹמ֑/וֹ וְ/שָׁלְח֗וּ וְ/קָרְאוּ֙ לִ/שְׁלֹ֣שֶׁת אחיתי/הם אַחְיֽוֹתֵי/הֶ֔ם לֶ/אֱכֹ֥ל וְ/לִ/שְׁתּ֖וֹת עִמָּ/הֶֽם׃
L05 5 Job 1:4 we•ha•le•<Chu> wa•<Naw> we•'a•<Su> misz•<Te>, bet 'isz jo•<Mo>; we•sza•le•<Chu>, we•ka•re•'<U> lisz•<Lo>•szet ['ach•jo•te•hem ch] ('ach•jo•te•<Hem>, k) le•'e•<Chol> we•lisz•<Tot> 'im•ma•<Hem>.
L06 6 Job 1:4 H1980H1980 H1121H1121 H6213H6213 H4960H4960 H1004H1004 H0376H0376 H3117H3117 H7971H7971 H7121H7121 H7969H7969 H0398H0398 H8354H8354 H5973H5973
L07 7 Job 1:4 along afflicted accomplish banquet court great age forsake bewray  fork other burn up assuredly accompanying
L08 8 Job 1:4 wzdłuż dotknięty zrealizować bankiet sąd wielki wiek zapierać się bewray widelec inny spalić zapewne towarzyszący
L09 9 Job 1:4 went And his sons and hold A feast [in their] houses every one his day and sent and called for their three other to eat and to drink with
L10 10 Job 1:4 udał się I jego synowie i przytrzymaj Święto [W ich domach] każdy jeden Jego dni i wysłał i wezwał ich trzech inny jeść i pić z
L11 11 Job 1:4 ve·ha·le·Chu va·Nav ve·'a·Su mish·Teh, beit 'ish yo·Mo; ve·sha·le·Chu, ve·ka·re·'U lish·Lo·shet ['ach·yo·tei·hem ch] ('ach·yo·tei·Hem, k) le·'e·Chol ve·lish·Tot 'im·ma·Hem.
L12 12 Job 1:4 we hal chu wa naw we a su misz Te Bet isz jo mo we szal Hu we qa ru lisz lo szet (aH jo te hem) [aH jo te hem] le e chol we lisz Tot im ma hem
L13 13 Job 1:4 wühälkû bänäyw wü`äSû mišTè Bêt ´îš yômô wüšälHû wüqär´û lišlöºšet (´aHyötêhem) [´aHyô|têhem] le´éköl wülišTôt `immähem
L14 14 Job 1:4 1041/1542 4094/4921 1827/2617 34/46 1390/2052 1459/2004 1484/2302 594/847 432/731 363/429 3/5 500/806 115/217 835/1043
L15 15 Job 1:4 And his sons went and feasted [in their] houses, every one his day; and sent and called for their three sisters to eat and to drink with them.
L16 16 Job 1:4  4 And his sons <01121> went <01980> (08804) and feasted <04960> <06213> (08804) in their houses <01004>, every one <0376> his day <03117>; and sent <07971> (08804) and called <07121> (08804) for their three <07969> sisters <0269> to eat <0398> (08800) and to drink <08354> (08800) with them.
L01 1 Job 1:5   Job 1:5  5 I stało się tak, kiedy dni <03117> ich ucztowania <04960> nie było o <05362> (08689), zadanie to <0347> wysłane <07971> (08799) i uświęcone <06942> (08762) im, i wstał wcześnie <07925> (08689) w godzinach porannych <01242>, a oferowany <05927> (08689) całopalenia <05930> w zależności od liczby <04557> z nich wszystkich: dla Hioba <0347> powiedział <0559> (08804) Może być <0194>, że moi synowie <01121> zgrzeszyli <02398> (08804), a przeklęty <01288> (08765) Bóg <0430> w ich sercach <03824>. Tak zrobił <06213> (08799) Praca <0347> nieustannie <03117>.                                                            
L02 2 Job 1:5 Gdy przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby. Bo mówił Hiob do siebie: Może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swym sercu? Hiob zawsze tak postępował.
L03 3 Job 1:5 וַיְהִ֡י כִּ֣י הִקִּיפֽוּ֩ יְמֵ֨י הַמִּשְׁתֶּ֜ה וַיִּשְׁלַ֧ח אִיּ֣וֹב וַֽיְקַדְּשֵׁ֗ם וְהִשְׁכִּ֣ים בַּבֹּקֶר֮ וְהֶעֱלָ֣ה עֹלוֹת֮ מִסְפַּ֣ר כֻּלָּם֒ כִּ֚י אָמַ֣ר אִיּ֔וֹב אוּלַי֙ חָטְא֣וּ בָנַ֔י וּבֵרֲכ֥וּ אֱלֹהִ֖ים בִּלְבָבָ֑ם כָּ֛כָה יַעֲשֶׂ֥ה אִיּ֖וֹב כָּל־ הַיָּמִֽים׃ פ
L04 4 Job 1:5 וַ/יְהִ֡י כִּ֣י הִקִּיפֽוּ֩ יְמֵ֨י הַ/מִּשְׁתֶּ֜ה וַ/יִּשְׁלַ֧ח אִיּ֣וֹב וַֽ/יְקַדְּשֵׁ֗/ם וְ/הִשְׁכִּ֣ים בַּ/בֹּקֶר֮ וְ/הֶעֱלָ֣ה עֹלוֹת֮ מִסְפַּ֣ר כֻּלָּ/ם֒ כִּ֚י אָמַ֣ר אִיּ֔וֹב אוּלַי֙ חָטְא֣וּ בָנַ֔/י וּ/בֵרֲכ֥וּ אֱלֹהִ֖ים בִּ/לְבָבָ֑/ם כָּ֛כָה יַעֲשֶׂ֥ה אִיּ֖וֹב כָּל־ הַ/יָּמִֽים׃ פ
L05 5 Job 1:5 waj•<Hi> ki hik•ki•<Fu> je•<Me> ham•misz•<Te> wai•jisz•<Lach> i•<jow> waj•kad•de•<szem>, we•hisz•<Kim> bab•bo•<Ker> we•he•'e•<La> 'o•lOt mis•<Par> kul•<Lam> ki 'a•<Mar> i•<jow>, 'u•<Lai> cha•te•'<U> wa•<Nai>, u•we•ra•<Chu> E•lo•<Him> bil•wa•<wam>; <Ka>•cha ja•'a•<Se> i•<jow> kol- hai•ja•<Mim>. <Pe>
L06 6 Job 1:5 H1961H1961 H3588H3588 H5362H5362 H3117H3117 H4960H4960 H7971H7971 H0347H0347 H6942H6942 H7925H7925 H1242H1242 H5927H5927 H5930H5930 H4557H4557 H3605H3605 H3588H3588 H0559H0559 H0347H0347 H0194H0194 H2398H2398 H1121H1121 H1288H1288 H0430H0430 H3824H3824 H3602H3602 H6213H6213 H0347H0347 H3605H3605 H3117H3117
L07 7 Job 1:5 become inasmuch compass about age banquet forsake Job appoint arise day arise  ascent abundance all manner inasmuch answer Job if so be cleanse afflicted abundantly angels heart after that manner accomplish Job all manner age
L08 8 Job 1:5 zostać ponieważ kompas o wiek bankiet zapierać się Praca powołać powstać dzień powstać wzlot obfitość wszelkiego rodzaju ponieważ odpowiedź Praca jeśli tak jest, oczyścić dotknięty obfitości anioły serce po tym sposób zrealizować Praca wszelkiego rodzaju wiek
L09 9 Job 1:5 become When were gone about And it was so when the days of [their] feasting sent that Job and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings [according] to the number all When said of them all for Job It may be have sinned that my sons and cursed God in their hearts Thus Thus did Job all continually
L10 10 Job 1:5 zostać Kiedy nie było o I tak się stało, kiedy dzień z [ich] biesiadowanie wysłany że praca i uświęcony je i wstał wcześnie rano i zaoferował całopalenia [Wg] na numer wszystko Kiedy powiedział z nich wszystkich za Hioba Może być Zgrzeszyłem że moi synowie i przeklinał Bóg w ich sercach Tak więc Tak więc nie Praca wszystko nieustannie
L11 11 Job 1:5 vay·Hi ki hik·ki·Fu ye·Mei ham·mish·Teh vai·yish·Lach i·Yov vay·kad·de·Shem, ve·hish·Kim bab·bo·Ker ve·he·'e·Lah 'o·lOt mis·Par kul·Lam ki 'a·Mar i·Yov, 'u·Lai cha·te·'U va·Nai, u·ve·ra·Chu E·lo·Him bil·va·Vam; Ka·chah ya·'a·Seh i·Yov kol- hai·ya·Mim. Peh
L12 12 Job 1:5 wa je hi Ki hiq qi fu je me ham misz Te waj jisz laH ij jow wa je qaD De szem we hisz Kim BaB Bo qer we he e la o lot mis Par Kul lam Ki a mar ij jow u laj Ha tu wa naj u we ra chu e lo him Bil wa wam Ka cha ja a se ij jow Kol - haj ja mim P
L13 13 Job 1:5 wayühî hiqqîpû| yümê hammišTè wayyišlaH ´iyyôb wa|yüqaDDüšëm wühišKîm BaBBöqer wühe`élâ `ölôt misPar Kulläm ´ämar ´iyyôb ´ûlay H䆴û bänay ûbërákû ´élöhîm Bilbäbäm Käºkâ ya`áSè ´iyyôb Kol-hayyämîm P
L14 14 Job 1:5 2277/3546 2342/4478 9/19 1485/2302 35/46 595/847 2/58 135/175 46/65 151/214 646/883 246/288 95/134 3499/5415 2343/4478 3637/5298 3/58 30/45 153/236 4095/4921 227/330 1770/2597 154/252 26/37 1828/2617 4/58 3500/5415 1486/2302
L15 15 Job 1:5 And it was so, when the days of [their] feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings [according] to the number of them all: for Job said, It may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually.
L16 16 Job 1:5  5 And it was so, when the days <03117> of their feasting <04960> were gone about <05362> (08689), that Job <0347> sent <07971> (08799) and sanctified <06942> (08762) them, and rose up early <07925> (08689) in the morning <01242>, and offered <05927> (08689) burnt offerings <05930> according to the number <04557> of them all: for Job <0347> said <0559> (08804), It may be <0194> that my sons <01121> have sinned <02398> (08804), and cursed <01288> (08765) God <0430> in their hearts <03824>. Thus did <06213> (08799) Job <0347> continually <03117>.
L01 1 Job 1:6   Job 1:6  6 Teraz nie było dni <03117>, gdy synowie <01121> Boże <0430> przyszedł <0935> (08799) przedstawianie <03320> (08692) sami przed Panem <03068>, a szatan <07854> przyszedł < 0935> (08799) również wśród <08432> im.                                                                                          
L02 2 Job 1:6 Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi.
L03 3 Job 1:6 וַיְהִ֣י הַיּ֔וֹם וַיָּבֹ֙אוּ֙ בְּנֵ֣י הָאֱלֹהִ֔ים לְהִתְיַצֵּ֖ב עַל־ יְהוָ֑ה וַיָּב֥וֹא גַֽם־ הַשָּׂטָ֖ן בְּתוֹכָֽם׃
L04 4 Job 1:6 וַ/יְהִ֣י הַ/יּ֔וֹם וַ/יָּבֹ֙אוּ֙ בְּנֵ֣י הָ/אֱלֹהִ֔ים לְ/הִתְיַצֵּ֖ב עַל־ יְהוָ֑ה וַ/יָּב֥וֹא גַֽם־ הַ/שָּׂטָ֖ן בְּ/תוֹכָֽ/ם׃
L05 5 Job 1:6 waj•<Hi> hai•<jom>, wai•ja•<wo>•'u be•<Ne> ha•'<E>•lo•<Him>, le•hit•jac•<cew> al- <jah>•we; wai•ja•<wo> gam- has•sa•<Tan> be•to•<Cham>.
L06 6 Job 1:6 H1961H1961 H3117H3117 H0935H0935 H1121H1121 H0430H0430 H3320H3320 H5921H5921 H3068H3068 H0935H0935 H1571H1571 H7854H7854 H8432H8432
L07 7 Job 1:6 become age abide afflicted angels present selves above Jehovah abide again adversary hope
L08 8 Job 1:6 zostać wiek przestrzegać dotknięty anioły Obecne jaźnie powyżej Jahwe przestrzegać ponownie przeciwnik nadzieję
L09 9 Job 1:6 now there was Now there was a day came when the sons of God to present before themselves before the LORD came also and Satan also among
L10 10 Job 1:6 teraz nie było Teraz nie było dni przyszedł gdy synowie Boga przedstawienie przed się przed Panem przyszedł również i szatan także wśród
L11 11 Job 1:6 vay·Hi hai·Yom, vai·ya·Vo·'u be·Nei ha·'E·lo·Him, le·hit·yatz·Tzev al- Yah·weh; vai·ya·Vo gam- has·sa·Tan be·to·Cham.
L12 12 Job 1:6 wa je hi haj jom waj ja wo u Be ne ha e lo him le hit jac cew al - jhwh(a do naj) waj ja wo gam - has sa tan Be to cham
L13 13 Job 1:6 wayühî hayyôm wayyäböº´û Bünê hä´élöhîm lühityaccëb `al-yhwh(´ädönäy) wayyäbô´ ga|m-haSSä†än Bütôkäm
L14 14 Job 1:6 2278/3546 1487/2302 1688/2550 4096/4921 1771/2597 33/48 3368/5759 3702/6220 1689/2550 450/768 10/27 223/416
L15 15 Job 1:6 Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them.
L16 16 Job 1:6  6 Now there was a day <03117> when the sons <01121> of God <0430> came <0935> (08799) to present <03320> (08692) themselves before the LORD <03068>, and Satan <07854> came <0935> (08799) also among <08432> them.
L01 1 Job 1:7   Job 1:7  7 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do szatana <07854>: Skąd <0370> przychodzisz <0935> (08799) ty? Wtedy szatan <07854> odpowiedział <06030> (08799) Pan <03068>, i rzekł: <0559> (08799) od pójścia tam iz powrotem <07751> (08800) w ziemi <0776> i od chodzenia w górę iw dół <01980> (08692) w środku.                                                                                  
L02 2 Job 1:7 I rzekł Bóg do szatana: Skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej.
L03 3 Job 1:7 וַיֹּ֧אמֶר יְהוָ֛ה אֶל־ הַשָּׂטָ֖ן מֵאַ֣יִן תָּבֹ֑א וַיַּ֨עַן הַשָּׂטָ֤ן אֶת־ יְהוָה֙ וַיֹּאמַ֔ר מִשּׁ֣וּט בָּאָ֔רֶץ וּמֵֽהִתְהַלֵּ֖ךְ בָּֽהּ׃
L04 4 Job 1:7 וַ/יֹּ֧אמֶר יְהוָ֛ה אֶל־ הַ/שָּׂטָ֖ן מֵ/אַ֣יִן תָּבֹ֑א וַ/יַּ֨עַן הַ/שָּׂטָ֤ן אֶת־ יְהוָה֙ וַ/יֹּאמַ֔ר מִ/שּׁ֣וּט בָּ/אָ֔רֶץ וּ/מֵֽ/הִתְהַלֵּ֖ךְ בָּֽ/הּ׃
L05 5 Job 1:7 wai•<jo>•mer <jah>•we el- has•sa•<Tan> me•'<A>•jin ta•<wo>; wai•<ja>•'an has•sa•<Tan> et- <jah>•we wai•jo•<Mar>, misz•<szut> ba•'<A>•rec, u•me•hit•hal•<Lech> <Ba>.
L06 6 Job 1:7 H0559H0559 H3069H3069 H0413H0413 H7854H7854 H0370H0370 H0935H0935 H6030H6030 H7854H7854 H0853H0853 H3069H3069 H0559H0559 H7751H7751 H0776H0776 H1980H1980 H0000
L07 7 Job 1:7 answer God about adversary whence abide testify adversary God answer go about common along
L08 8 Job 1:7 odpowiedź Bóg o przeciwnik skąd przestrzegać świadczyć przeciwnik Bóg odpowiedź go o wspólny wzdłuż
L09 9 Job 1:7 said God to unto Satan Whence comest answered thou? Then Satan God and said From going to and fro in the earth and from walking up and down
L10 10 Job 1:7 powiedział Bóg do do Szatana Skąd przychodzisz odpowiedział: ty? Wtedy szatan Bóg i powiedział: Od pójścia tam iz powrotem w ziemi i nawet z chodzenia w dół
L11 11 Job 1:7 vai·Yo·mer Yah·weh el- has·sa·Tan me·'A·yin ta·Vo; vai·Ya·'an has·sa·Tan et- Yah·weh vai·yo·Mar, mish·Shut ba·'A·retz, u·me·hit·hal·Lech Bah.
L12 12 Job 1:7 waj jo mer jhwh(a do naj) el - has sa tan me a jin Ta wo waj ja an has sa tan et - jhwh(a do naj) waj jo mar misz szut Ba a rec u me hit hal lech Ba
L13 13 Job 1:7 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-haSSä†än më´aºyin Täbö´ wayyaº`an haSSä†än ´et-yhwh(´ädönäy) wayyö´mar miššû† Bä´äºrec ûmë|hithallëk Bäh
L14 14 Job 1:7 3638/5298 157/608 3763/5500 11/27 10/16 1690/2550 154/329 12/27 8621/11047 158/608 3639/5298 5/13 1390/2502 1042/1542 4245/6522
L15 15 Job 1:7 And the LORD said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the LORD, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.
L16 16 Job 1:7  7 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Satan <07854>, Whence <0370> comest <0935> (08799) thou? Then Satan <07854> answered <06030> (08799) the LORD <03068>, and said, <0559> (08799), From going to and fro <07751> (08800) in the earth <0776>, and from walking up and down <01980> (08692) in it.
L01 1 Job 1:8   Job 1:8  8 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do szatana <07854>, tyś za <07760> (08804) <03820> sługa mój <05650> Praca <0347>, że nie ma nikogo takiego jak on w Ziemia <0776>, doskonały <08535> i prosto <03477> mężczyzna <0376>, który boi <03373> Bóg <0430> i escheweth <05493> (08802) zło <07451>?                                                                                  
L02 2 Job 1:8 Mówi Pan do szatana: A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on.
L03 3 Job 1:8 וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ הַשָּׂטָ֔ן הֲשַׂ֥מְתָּ לִבְּךָ֖ עַל־ עַבְדִּ֣י אִיּ֑וֹב כִּ֣י אֵ֤ין כָּמֹ֙הוּ֙ בָּאָ֔רֶץ אִ֣ישׁ תָּ֧ם וְיָשָׁ֛ר יְרֵ֥א אֱלֹהִ֖ים וְסָ֥ר מֵרָֽע׃
L04 4 Job 1:8 וַ/יֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ הַ/שָּׂטָ֔ן הֲ/שַׂ֥מְתָּ לִבְּ/ךָ֖ עַל־ עַבְדִּ֣/י אִיּ֑וֹב כִּ֣י אֵ֤ין כָּמֹ֙/הוּ֙ בָּ/אָ֔רֶץ אִ֣ישׁ תָּ֧ם וְ/יָשָׁ֛ר יְרֵ֥א אֱלֹהִ֖ים וְ/סָ֥ר מֵ/רָֽע׃
L05 5 Job 1:8 wai•<jo>•mer <jah>•we el- has•sa•<Tan>, ha•<Sam>•ta lib•be•<Cha> al- 'aw•<Di> i•<jow>; ki 'en ka•<Mo>•hu ba•'<A>•rec, 'isz tam we•ja•<szar> je•<Re> E•lo•<Him> we•<Sar> me•<Ra>'.
L06 6 Job 1:8 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H7854H7854 H7760H7760 H3820H3820 H5921H5921 H5650H5650 H0347H0347 H3588H3588 H0369H0369 H3644H3644 H0776H0776 H0376H0376 H8535H8535 H3477H3477 H3373H3373 H0430H0430 H5493H5493 H7451H7451
L07 7 Job 1:8 answer Jehovah about adversary appoint care for above bondage Job inasmuch else according to common great coupled together convenient afraid angels behead adversity
L08 8 Job 1:8 odpowiedź Jahwe o przeciwnik powołać dbałość o powyżej niewola Praca ponieważ więcej zgodnie z wspólny wielki połączone ze sobą wygodny boi anioły ściąć głowę przeciwność losu
L09 9 Job 1:8 said And the LORD to unto Satan appoint care for and my servant Job for is no like that [there is] none like him in the earth man a perfect and an upright one that feareth God and escheweth evil
L10 10 Job 1:8 powiedział A Pan do do Szatana powołać dbałość o i mój sługa Praca dla ma jak że [jest] jak on w ziemi mężczyzna idealny i pionowo jeden, że boi Bóg i escheweth zło
L11 11 Job 1:8 vai·Yo·mer Yah·weh el- has·sa·Tan, ha·Sam·ta lib·be·Cha al- 'av·Di i·Yov; ki 'ein ka·Mo·hu ba·'A·retz, 'ish tam ve·ya·Shar ye·Re E·lo·Him ve·Sar me·Ra'.
L12 12 Job 1:8 waj jo mer jhwh(a do naj) el - has sa tan ha sam Ta liB Be cha al - aw Di ij jow Ki en Ka mo hu Ba a rec isz Tam we ja szar je re e lo him we sar me ra
L13 13 Job 1:8 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-haSSä†än háSaºmTä liBBükä `al-`abDî ´iyyôb ´ên Kämöºhû Bä´äºrec ´îš Täm wüyäšär yürë´ ´élöhîm wüsär mërä`
L14 14 Job 1:8 3640/5298 3703/6220 3764/5500 13/27 319/581 175/592 3369/5759 619/797 5/58 2344/4478 315/786 58/140 1391/2502 1460/2004 4/14 49/120 11/55 1772/2597 187/300 272/665
L15 15 Job 1:8 And the LORD said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that [there is] none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil?
L16 16 Job 1:8  8 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Satan <07854>, Hast thou considered <07760> (08804) <03820> my servant <05650> Job <0347>, that there is none like him in the earth <0776>, a perfect <08535> and an upright <03477> man <0376>, one that feareth <03373> God <0430>, and escheweth <05493> (08802) evil <07451>?
L01 1 Job 1:9   Job 1:9  9 Wtedy szatan <07854> odpowiedział <06030> (08799) Pan <03068>, i powiedział <0559> (08799) Toż Job <0347> strach <03372> (08804) Bóg <0430> na marne <02600>?                                                                                              
L02 2 Job 1:9 Szatan na to do Pana: Czyż za darmo Hiob czci Boga?
L03 3 Job 1:9 וַיַּ֧עַן הַשָּׂטָ֛ן אֶת־ יְהוָ֖ה וַיֹּאמַ֑ר הַֽחִנָּ֔ם יָרֵ֥א אִיּ֖וֹב אֱלֹהִֽים׃
L04 4 Job 1:9 וַ/יַּ֧עַן הַ/שָּׂטָ֛ן אֶת־ יְהוָ֖ה וַ/יֹּאמַ֑ר הַֽ/חִנָּ֔ם יָרֵ֥א אִיּ֖וֹב אֱלֹהִֽים׃
L05 5 Job 1:9 wai•<ja>•'an has•sa•<Tan> et- <jah>•we wai•jo•<Mar>; ha•chin•<Nam>, ja•<Re> i•<jow> E•lo•<Him>.
L06 6 Job 1:9 H6030H6030 H7854H7854 H0853H0853 H3068H3068 H0559H0559 H2600H2600 H3372H3372 H0347H0347 H0430H0430
L07 7 Job 1:9 testify adversary Jehovah answer free affright Job angels
L08 8 Job 1:9 świadczyć przeciwnik Jahwe odpowiedź wolny affright Praca anioły
L09 9 Job 1:9 answered Then Satan the LORD and said free fear Doth Job God
L10 10 Job 1:9 odpowiedział: Wtedy szatan Pan i powiedział: wolny strach Doth pracy Bóg
L11 11 Job 1:9 vai·Ya·'an has·sa·Tan et- Yah·weh vai·yo·Mar; ha·chin·Nam, ya·Re i·Yov E·lo·Him.
L12 12 Job 1:9 waj ja an has sa tan et - jhwh(a do naj) waj jo mar ha Hin nam ja re ij jow e lo him
L13 13 Job 1:9 wayyaº`an haSSä†än ´et-yhwh(´ädönäy) wayyö´mar ha|Hinnäm yärë´ ´iyyôb ´élöhîm
L14 14 Job 1:9 155/329 14/27 8622/11047 3704/6220 3641/5298 10/32 181/328 6/58 1773/2597
L15 15 Job 1:9 Then Satan answered the LORD, and said, Doth Job fear God for nought?
L16 16 Job 1:9  9 Then Satan <07854> answered <06030> (08799) the LORD <03068>, and said <0559> (08799), Doth Job <0347> fear <03372> (08804) God <0430> for nought <02600>?
L01 1 Job 1:10   Job 1:10  10 Hast ty nie dokonał żywopłot <07753> (08804) o nim i o <01157> jego dom <01004>, a także o wszystkim, co ma na każdej stronie <05439>? Ty masz błogosławiony <01288> (08765) praca <04639> z rąk <03027>, a jego substancja <04735> <06555 jest zwiększona> (08804) w ziemi <0776>.                                                                                    
L02 2 Job 1:10 Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży.
L03 3 Job 1:10 הֲלֹֽא־ [אַתְּ כ] (אַ֠תָּה ק) שַׂ֣כְתָּ בַעֲד֧וֹ וּבְעַד־ בֵּית֛וֹ וּבְעַ֥ד כָּל־ אֲשֶׁר־ ל֖וֹ מִסָּבִ֑יב מַעֲשֵׂ֤ה יָדָיו֙ בֵּרַ֔כְתָּ וּמִקְנֵ֖הוּ פָּרַ֥ץ בָּאָֽרֶץ׃
L04 4 Job 1:10 הֲ/לֹֽא־ את אַ֠תָּה שַׂ֣כְתָּ בַעֲד֧/וֹ וּ/בְעַד־ בֵּית֛/וֹ וּ/בְעַ֥ד כָּל־ אֲשֶׁר־ ל֖/וֹ מִ/סָּבִ֑יב מַעֲשֵׂ֤ה יָדָי/ו֙ בֵּרַ֔כְתָּ וּ/מִקְנֵ֖/הוּ פָּרַ֥ץ בָּ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Job 1:10 ha•lo- ['at ch] ('<At>•ta k) <Sach>•ta wa•'a•<Do> u•we•'ad- be•<To> u•we•'<Ad> kol- a•<szer>- lo mis•sa•<wiw>; ma•'a•<Se> ja•<Daw> be•<Rach>•ta, u•mik•<Ne>•hu pa•<Rac> ba•'<A>•rec.
L06 6 Job 1:10 H3808H3808 H7753H7753 H1157H1157 H1157H1157 H1004H1004 H1157H1157 H3605H3605 H0834H0834 H0000 H5439H5439 H4639H4639 H3027H3027 H1288H1288 H4735H4735 H6555H6555 H0776H0776
L07 7 Job 1:10 before you fence about about court about all manner after place act able abundantly cattle abroad common
L08 8 Job 1:10 przed ty ogrodzenie o o sąd o wszelkiego rodzaju po miejsce działać w stanie obfitości bydło za granicą wspólny
L09 9 Job 1:10 not you Hast not thou made an hedge about him and about about his house about and all after every the work of his hands abundantly and his substance is increased in the land
L10 10 Job 1:10 nie ty Hast ty nie dokonał żywopłot o nim i o jego dom o i wszystko po każdy praca z rąk obfitości i jego substancja zwiększa się w ziemi
L11 11 Job 1:10 ha·lo- ['at ch] ('At·tah k) Sach·ta va·'a·Do u·ve·'ad- bei·To u·ve·'Ad kol- a·Sher- lo mis·sa·Viv; ma·'a·Seh ya·Dav be·Rach·ta, u·mik·Ne·hu pa·Ratz ba·'A·retz.
L12 12 Job 1:10 ha lo - (aT) [aT Ta] sach Ta wa a do u we ad - Be to u we ad Kol - a szer - lo mis sa wiw ma a se ja daw Be rach Ta u miq ne hu Pa rac Ba a rec            
L13 13 Job 1:10 hálö|´-(´aT) [´aTTâ] SaºkTä ba`ádô ûbü`ad-Bêtô ûbü`ad Kol-´ášer-lô missäbîb ma`áSË yädäyw BëraºkTä ûmiqnëºhû Pärac Bä´äºrec            
L14 14 Job 1:10 2603/5164 7/11 1/2 57/102 58/102 1391/2052 59/102 3501/5415 4080/5499 4246/6522 150/333 107/235 1019/1608 228/330 68/76 32/48 1392/2502
L15 15 Job 1:10 Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land.
L16 16 Job 1:10  10 Hast not thou made an hedge <07753> (08804) about him, and about <01157> his house <01004>, and about all that he hath on every side <05439>? thou hast blessed <01288> (08765) the work <04639> of his hands <03027>, and his substance <04735> is increased <06555> (08804) in the land <0776>.
L01 1 Job 1:11   Job 1:11  11, ale <0199> wysunął <07971> (08798) rękę <03027> teraz i dotknij <05060> (08798) wszystkiego, co ma, i będzie przeklinać <01288> (08762) <03808> ci do twej twarzy <06440>.                                                                                            
L02 2 Job 1:11 Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył.
L03 3 Job 1:11 וְאוּלָם֙ שְֽׁלַֽח־ נָ֣א יָֽדְךָ֔ וְגַ֖ע בְּכָל־ אֲשֶׁר־ ל֑וֹ אִם־ לֹ֥א עַל־ פָּנֶ֖יךָ יְבָרֲכֶֽךָּ׃
L04 4 Job 1:11 וְ/אוּלָם֙ שְֽׁלַֽח־ נָ֣א יָֽדְ/ךָ֔ וְ/גַ֖ע בְּ/כָל־ אֲשֶׁר־ ל֑/וֹ אִם־ לֹ֥א עַל־ פָּנֶ֖י/ךָ יְבָרֲכֶֽ/ךָּ׃
L05 5 Job 1:11 we•'u•<Lam> sze•lach- na ja•de•<Cha>, we•<Ga>' be•chol a•<szer>- lo; im- lo al- pa•<Ne>•cha je•wa•ra•<Che>•ka.
L06 6 Job 1:11 H0199H0199 H7971H7971 H4994H4994 H3027H3027 H5060H5060 H3605H3605 H0834H0834 H0000 H0518H0518 H3808H3808 H5921H5921 H6440H6440 H1288H1288
L07 7 Job 1:11 as for forsake I beseech thee  able beat all manner after lo before above accept abundantly
L08 8 Job 1:11 jak dla zapierać się Błagam Cię w stanie bić wszelkiego rodzaju po lo przed powyżej przyjąć obfitości
L09 9 Job 1:11 But put forth now thine hand now and touch all after lo not and thee to thy face curse
L10 10 Job 1:11 Ale mobilizować teraz rękę teraz i dotyk wszystko po lo nie i ci do twej twarzy przeklinać
L11 11 Job 1:11 ve·'u·Lam she·lach- na ya·de·Cha, ve·Ga' be·chol a·Sher- lo; im- lo al- pa·Nei·cha ye·va·ra·Che·ka.
L12 12 Job 1:11 we u lam sze laH - na jad cha we ga Be chol - a szer - lo im - lo al - Pa ne cha je wa ra cheK Ka          
L13 13 Job 1:11 wü´ûläm šü|la|H-nä´ yä|dkä wüga` Bükol-´ášer-lô ´im-lö´ `al-Pänʺkä yübärákeºKKä          
L14 14 Job 1:11 9/19 596/847 286/402 1020/1608 91/150 3502/5415 4081/5499 4247/6522 630/1068 2604/5164 3370/5759 1372/2127 229/330
L15 15 Job 1:11 But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face.
L16 16 Job 1:11  11 But <0199> put forth <07971> (08798) thine hand <03027> now, and touch <05060> (08798) all that he hath, and he will curse <01288> (08762) <03808> thee to thy face <06440>.
L01 1 Job 1:12   Job 1:12  12 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do szatana <07854>: Oto wszystko, co ma jest w twej mocy <03027>, tylko na siebie nie wyciągnął <07971> (08799) rękę <03027 >. Więc szatan <07854> wyszedł <03318> (08799) z obecnością <06440> Pana <03068>.                                                                                      
L02 2 Job 1:12 Rzekł Pan do szatana: Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego.
L03 3 Job 1:12 וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ הַשָּׂטָ֗ן הִנֵּ֤ה כָל־ אֲשֶׁר־ לוֹ֙ בְּיָדֶ֔ךָ רַ֣ק אֵלָ֔יו אַל־ תִּשְׁלַ֖ח יָדֶ֑ךָ וַיֵּצֵא֙ הַשָּׂטָ֔ן מֵעִ֖ם פְּנֵ֥י יְהוָֽה׃
L04 4 Job 1:12 וַ/יֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ הַ/שָּׂטָ֗ן הִנֵּ֤ה כָל־ אֲשֶׁר־ ל/וֹ֙ בְּ/יָדֶ֔/ךָ רַ֣ק אֵלָ֔י/ו אַל־ תִּשְׁלַ֖ח יָדֶ֑/ךָ וַ/יֵּצֵא֙ הַ/שָּׂטָ֔ן מֵ/עִ֖ם פְּנֵ֥י יְהוָֽה׃
L05 5 Job 1:12 wai•<jo>•mer <jah>•we el- has•sa•<Tan>, hin•<Ne> chol a•<szer>- lo be•ja•<De>•cha, rak 'e•<Law>, al- tisz•<Lach> ja•<De>•cha; wai•je•<ce> has•sa•<Tan>, me•'<Im> pe•<Ne> <jah>•we.
L06 6 Job 1:12 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H7854H7854 H2009H2009 H3605H3605 H0834H0834 H0000 H3027H3027 H7535H7535 H0413H0413 H0408H0408 H7971H7971 H3027H3027 H3318H3318 H7854H7854 H5973H5973 H6440H6440 H3068H3068
L07 7 Job 1:12 answer Jehovah about adversary behold all manner after able but about nay forsake able after adversary accompanying accept Jehovah
L08 8 Job 1:12 odpowiedź Jahwe o przeciwnik ujrzeć wszelkiego rodzaju po w stanie ale o ba zapierać się w stanie po przeciwnik towarzyszący przyjąć Jahwe
L09 9 Job 1:12 said And the LORD to unto Satan Behold all after Behold all that he hath [is] in thy power but about not only upon himself put not forth thine hand went forth So Satan from from the presence of the LORD
L10 10 Job 1:12 powiedział A Pan do do Szatana Ujrzeć wszystko po Oto wszystko, co ma [jest] w mocy twego ale o nie tylko na siebie nie wyciągnął rękę wyszedł Więc szatan z z obecności Pana
L11 11 Job 1:12 vai·Yo·mer Yah·weh el- has·sa·Tan, hin·Neh chol a·Sher- lo be·ya·De·cha, rak 'e·Lav, al- tish·Lach ya·De·cha; vai·ye·Tze has·sa·Tan, me·'Im pe·Nei Yah·weh.
L12 12 Job 1:12 waj jo mer jhwh(a do naj) el - has sa tan hin ne chol - a szer - lo Be ja de cha raq e law al - Tisz laH ja de cha waj je ce has sa tan me im Pe ne jhwh(a do naj)
L13 13 Job 1:12 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-haSSä†än hinnË kol-´ášer-lô Büyädeºkä raq ´ëläyw ´al-TišlaH yädeºkä wayyëcë´ haSSä†än më`ìm Pünê yhwh(´ädönäy)
L14 14 Job 1:12 3642/5298 3705/6220 3765/5500 15/27 519/840 3503/5415 4082/5499 4248/6522 1021/1608 99/109 3766/5500 276/725 597/847 1022/1608 740/1060 16/27 836/1043 1373/2127 3706/6220
L15 15 Job 1:12 And the LORD said unto Satan, Behold, all that he hath [is] in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the LORD.
L16 16 Job 1:12  12 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Satan <07854>, Behold, all that he hath is in thy power <03027>; only upon himself put not forth <07971> (08799) thine hand <03027>. So Satan <07854> went forth <03318> (08799) from the presence <06440> of the LORD <03068>.
L01 1 Job 1:13   Job 1:13  13 I było dni <03117> kiedy jego synowie <01121> i jego córki <01323> jedli <0398> (08802) i picie <08354> (08802) Wino <03196> w ich najstarszy <01060> brat <0251 > dom <01004>:                                                                                            
L02 2 Job 1:13 Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata,
L03 3 Job 1:13 וַיְהִ֖י הַיּ֑וֹם וּבָנָ֨יו וּבְנֹתָ֤יו אֹֽכְלִים֙ וְשֹׁתִ֣ים יַ֔יִן בְּבֵ֖ית אֲחִיהֶ֥ם הַבְּכֽוֹר׃
L04 4 Job 1:13 וַ/יְהִ֖י הַ/יּ֑וֹם וּ/בָנָ֨י/ו וּ/בְנֹתָ֤י/ו אֹֽכְלִים֙ וְ/שֹׁתִ֣ים יַ֔יִן בְּ/בֵ֖ית אֲחִי/הֶ֥ם הַ/בְּכֽוֹר׃
L05 5 Job 1:13 waj•<Hi> hai•<jom>; u•wa•<Naw> u•we•no•<Taw> 'o•che•<Lim> we•szo•<Tim> <ja>•jin, be•<wet> 'a•chi•<Hem> hab•be•<Chor>.
L06 6 Job 1:13 H1961H1961 H3117H3117 H1121H1121 H1323H1323 H0398H0398 H8354H8354 H3196H3196 H1004H1004 H0251H0251 H1060H1060
L07 7 Job 1:13 become age afflicted apple  burn up assuredly banqueting court another eldest 
L08 8 Job 1:13 zostać wiek dotknięty jabłko spalić zapewne bankiet sąd inny najstarszy
L09 9 Job 1:13 become And there was a day when his sons and his daughters [were] eating and drinking wine house brother's in their eldest
L10 10 Job 1:13 zostać I było dni gdy jego synowie i jego córki [Były] jedzenie i picie wino dom brata w ich najstarszy
L11 11 Job 1:13 vay·Hi hai·Yom; u·va·Nav u·ve·no·Tav 'o·che·Lim ve·sho·Tim Ya·yin, be·Veit 'a·chi·Hem hab·be·Chor.
L12 12 Job 1:13 wa je hi haj jom u wa naw u we no taw och lim we szo tim ja jin Be wet a Hi hem haB Be chor
L13 13 Job 1:13 wayühî hayyôm ûbänäyw ûbünötäyw ´ö|klîm wüšötîm yaºyin Bübêt ´áHîhem haBBükôr
L14 14 Job 1:13 2279/3546 1488/2302 4097/4921 407/588 501/806 116/217 61/141 1392/2052 557/630 108/119
L15 15 Job 1:13 And there was a day when his sons and his daughters [were] eating and drinking wine in their eldest brother's house:
L16 16 Job 1:13  13 And there was a day <03117> when his sons <01121> and his daughters <01323> were eating <0398> (08802) and drinking <08354> (08802) wine <03196> in their eldest <01060> brother's <0251> house <01004>:
L01 1 Job 1:14   Job 1:14  14 I przyszedł <0935> (08804) posłaniec <04397> do pracy <0347> i powiedział <0559> (08799), Woły <01241> były orki <02790> (08802), a osły <0860> karmienie <07462> (08802) obok <03027> nich:                                                                                            
L02 2 Job 1:14 przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: Woły orały, a oślice pasły się tuż obok.
L03 3 Job 1:14 וּמַלְאָ֛ךְ בָּ֥א אֶל־ אִיּ֖וֹב וַיֹּאמַ֑ר הַבָּקָר֙ הָי֣וּ חֹֽרְשׁ֔וֹת וְהָאֲתֹנ֖וֹת רֹע֥וֹת עַל־ יְדֵיהֶֽם׃
L04 4 Job 1:14 וּ/מַלְאָ֛ךְ בָּ֥א אֶל־ אִיּ֖וֹב וַ/יֹּאמַ֑ר הַ/בָּקָר֙ הָי֣וּ חֹֽרְשׁ֔וֹת וְ/הָ/אֲתֹנ֖וֹת רֹע֥וֹת עַל־ יְדֵי/הֶֽם׃
L05 5 Job 1:14 u•mal•'<Ach> ba el- i•<jow> wai•jo•<Mar>; hab•ba•<Kar> ha•<ju> cho•re•<szot>, we•ha•'a•to•<Not> ro•'ot al- je•de•<Hem>.
L06 6 Job 1:14 H4397H4397 H0935H0935 H0413H0413 H0347H0347 H0559H0559 H1241H1241 H1961H1961 H2790H2790 H0860H0860 H7462H7462 H5921H5921 H3027H3027
L07 7 Job 1:14 ambassador abide about Job answer bull become altogether ass break above able
L08 8 Job 1:14 ambasador przestrzegać o Praca odpowiedź byk zostać całkowicie osiołek złamać powyżej w stanie
L09 9 Job 1:14 a messenger And there came to unto Job and said The oxen become were plowing and the asses feeding and beside
L10 10 Job 1:14 posłaniec I przyszedł do do Hioba i powiedział: Woły zostać były orki i osły karmienie i obok
L11 11 Job 1:14 u·mal·'Ach ba el- i·Yov vai·yo·Mar; hab·ba·Kar ha·Yu cho·re·Shot, ve·ha·'a·to·Not ro·'ot al- ye·dei·Hem.
L12 12 Job 1:14 u ma lach Ba el - ij jow waj jo mar haB Ba qar ha ju Hor szot we ha a to not ro ot al - je de hem    
L13 13 Job 1:14 ûmal´äk Bä´ ´el-´iyyôb wayyö´mar haBBäqär häyû Hö|ršôt wühä´átönôt rö`ôt `al-yüdêhem    
L14 14 Job 1:14 158/213 1691/2550 3767/5500 7/58 3643/5298 159/183 2280/3546 26/74 32/34 40/164 3371/5759 1023/1608
L15 15 Job 1:14 And there came a messenger unto Job, and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them:
L16 16 Job 1:14  14 And there came <0935> (08804) a messenger <04397> unto Job <0347>, and said <0559> (08799), The oxen <01241> were plowing <02790> (08802), and the asses <0860> feeding <07462> (08802) beside <03027> them:
L01 1 Job 1:15   Job 1:15  15 i Sabeans <07614> spadła <05307> (08799) na nich, i usunąłem je <03947> (08799), tak, oni zabici <05221> (08689) pracowników <05288> z brzegu <06310> z mieczem <02719>, a ja tylko jestem uciekł <04422> (08735) samodzielnie powiedzieć <05046> (08687) tobie.                                                                                      
L02 2 Job 1:15 Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali,
L03 3 Job 1:15 וַתִּפֹּ֤ל שְׁבָא֙ וַתִּקָּחֵ֔ם וְאֶת־ הַנְּעָרִ֖ים הִכּ֣וּ לְפִי־ חָ֑רֶב וָֽאִמָּ֨לְטָ֧ה רַק־ אֲנִ֛י לְבַדִּ֖י לְהַגִּ֥יד לָֽךְ׃
L04 4 Job 1:15 וַ/תִּפֹּ֤ל שְׁבָא֙ וַ/תִּקָּחֵ֔/ם וְ/אֶת־ הַ/נְּעָרִ֖ים הִכּ֣וּ לְ/פִי־ חָ֑רֶב וָֽ/אִמָּ֨לְטָ֧/ה רַק־ אֲנִ֛י לְ/בַדִּ֖/י לְ/הַגִּ֥יד לָֽ/ךְ׃
L05 5 Job 1:15 wat•tip•<Pol> sze•<wa> wat•tik•ka•<Chem>, we•'<Et> han•ne•'a•<Rim> hik•<Ku> le•fi- <Cha>•rew; wa•'im•<Mal><Ta> rak- 'a•<Ni> le•wad•<Di> le•hag•<Gid> <Lach>.
L06 6 Job 1:15 H5307H5307 H7614H7614 H3947H3947 H0853H0853 H5288H5288 H5221H5221 H6310H6310 H2719H2719 H4422H4422 H7535H7535 H0589H0589 H0905H0905 H5046H5046 H0000
L07 7 Job 1:15 cast down Sheba accept babe beat according dagger deliver  but I alone bewray
L08 8 Job 1:15 zrzucony Sheba przyjąć dziecko bić zgodnie sztylet dostarczyć ale Ja sam bewray
L09 9 Job 1:15 fell And the Sabeans [upon them] and took them away the servants yea they have slain with the edge of the sword and I only am escaped but I alone alone to tell
L10 10 Job 1:15 upadł I Sabeans [Na nich] i wziął je z daleka Słudzy tak oni zabici z krawędzią z mieczem a ja tylko jestem uciekł ale Ja sam tylko powiedzieć
L11 11 Job 1:15 vat·tip·Pol she·Va vat·tik·ka·Chem, ve·'Et han·ne·'a·Rim hik·Ku le·fi- Cha·rev; va·'im·Mal·Tah rak- 'a·Ni le·vad·Di le·hag·Gid Lach.
L12 12 Job 1:15 waT TiP Pol sze wa waT Tiq qa Hem we et - han ne a rim hiK Ku le fi - Ha rew wa im mal ta raq - a ni le waD Di le haG Gid lach
L13 13 Job 1:15 waTTiPPöl šübä´ waTTiqqäHëm wü´et-hannü`ärîm hiKKû lüpî-Häºreb wä|´immäºl†â raq-´ánî lübaDDî lühaGGîd läk
L14 14 Job 1:15 219/434 16/24 735/964 8623/11047 204/240 391/500 229/497 163/412 36/95 100/109 349/874 152/200 248/369 4249/6522
L15 15 Job 1:15 And the Sabeans fell [upon them], and took them away; yea, they have slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.
L16 16 Job 1:15  15 And the Sabeans <07614> fell <05307> (08799) upon them, and took them away <03947> (08799); yea, they have slain <05221> (08689) the servants <05288> with the edge <06310> of the sword <02719>; and I only am escaped <04422> (08735) alone to tell <05046> (08687) thee.
L01 1 Job 1:16   Job 1:16  16 Gdy on jeszcze mówił <01696> (08764), przyszedł <0935> (08802) również inny i rzekł: <0559> (08799), ogień <0784> Boże <0430> upadł <05307> (08.804 ) z nieba <08064>, a kto ma spalone <01197> (08799) owca <06629>, a słudzy <05288> i pochłonął <0398> (08799) je, a ja tylko jestem uciekł <04422> (08735 ) tylko powiedzieć <05046> (08687) tobie.                                                                              
L02 2 Job 1:16 ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść.
L03 3 Job 1:16 ע֣וֹד ׀ זֶ֣ה מְדַבֵּ֗ר וְזֶה֮ בָּ֣א וַיֹּאמַר֒ אֵ֣שׁ אֱלֹהִ֗ים נָֽפְלָה֙ מִן־ הַשָּׁמַ֔יִם וַתִּבְעַ֥ר בַּצֹּ֛אן וּבַנְּעָרִ֖ים וַתֹּאכְלֵ֑ם וָאִמָּ֨לְטָ֧ה רַק־ אֲנִ֛י לְבַדִּ֖י לְהַגִּ֥יד לָֽךְ׃
L04 4 Job 1:16 ע֣וֹד ׀ זֶ֣ה מְדַבֵּ֗ר וְ/זֶה֮ בָּ֣א וַ/יֹּאמַר֒ אֵ֣שׁ אֱלֹהִ֗ים נָֽפְלָה֙ מִן־ הַ/שָּׁמַ֔יִם וַ/תִּבְעַ֥ר בַּ/צֹּ֛אן וּ/בַ/נְּעָרִ֖ים וַ/תֹּאכְלֵ֑/ם וָ/אִמָּ֨לְטָ֧/ה רַק־ אֲנִ֛י לְ/בַדִּ֖/י לְ/הַגִּ֥יד לָֽ/ךְ׃
L05 5 Job 1:16 od ze me•dab•<Ber>, we•<Ze> ba wai•jo•<Mar> 'esz E•lo•<Him>, na•fe•<La> min- hasz•sza•<Ma>•jim, wat•tiw•'<Ar> bac•<con> u•wan•ne•'a•<Rim> wat•toch•<Lem>; wa•'im•<Mal><Ta> rak- 'a•<Ni> le•wad•<Di> le•hag•<Gid> <Lach>.
L06 6 Job 1:16 H5750H5750 H2088H2088 H1696H1696 H2088H2088 H0935H0935 H0559H0559 H0784H0784 H0430H0430 H5307H5307 H4480H4480 H8064H8064 H1197H1197 H6629H6629 H5288H5288 H0398H0398 H4422H4422 H7535H7535 H0589H0589 H0905H0905 H5046H5046 H0000
L07 7 Job 1:16 again he answer he abide answer burning angels cast down above air be brutish cattle babe burn up deliver  but I alone bewray
L08 8 Job 1:16 ponownie on odpowiedź on przestrzegać odpowiedź palenie anioły zrzucony powyżej powietrze być brutalny bydło dziecko spalić dostarczyć ale Ja sam bewray
L09 9 Job 1:16 was still another While he [was] yet speaking another there came also another and said The fire of God is fallen from from heaven and hath burned up the sheep and the servants and consumed them and I only am escaped but I alone alone to tell
L10 10 Job 1:16 jeszcze inny Podczas gdy on [jest] jeszcze mówił inny przyszedł również inny i rzekł: Ogień Boga upadł z z nieba i kto ma spalone owca i słudzy i spożywane je, a ja tylko jestem uciekł ale Ja sam tylko powiedzieć
L11 11 Job 1:16 od zeh me·dab·Ber, ve·Zeh ba vai·yo·Mar 'esh E·lo·Him, na·fe·Lah min- hash·sha·Ma·yim, vat·tiv·'Ar batz·Tzon u·van·ne·'a·Rim vat·toch·Lem; va·'im·Mal·Tah rak- 'a·Ni le·vad·Di le·hag·Gid Lach.
L12 12 Job 1:16 od ze me daB Ber we ze Ba waj jo mar esz e lo him naf la min - hasz sza ma jim waT Ti war Bac con u wan ne a rim waT To che lem wa im mal ta raq - a ni le waD Di le haG Gid lach
L13 13 Job 1:16 `ôd müdaBBër wüzè Bä´ wayyö´mar ´ëš ´élöhîm nä|plâ min-haššämaºyim waTTib`ar Baccö´n ûbannü`ärîm waTTö´külëm wä´immäºl†â raq-´ánî lübaDDî lühaGGîd läk
L14 14 Job 1:16 221/486 821/1176 740/1142 822/1176 1692/2550 3644/5298 178/377 1774/2597 220/434 807/1215 206/421 46/95 178/274 205/240 502/806 37/95 101/109 350/874 153/200 249/369 4250/6522
L15 15 Job 1:16 While he [was] yet speaking, there came also another, and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep, and the servants, and consumed them; and I only am escaped alone to tell thee.
L16 16 Job 1:16  16 While he was yet speaking <01696> (08764), there came <0935> (08802) also another, and said <0559> (08799), The fire <0784> of God <0430> is fallen <05307> (08804) from heaven <08064>, and hath burned up <01197> (08799) the sheep <06629>, and the servants <05288>, and consumed <0398> (08799) them; and I only am escaped <04422> (08735) alone to tell <05046> (08687) thee.
L01 1 Job 1:17   Job 1:17  17 Gdy on jeszcze mówił <01696> (08764), przyszedł <0935> (08802) również inny i rzekł: <0559> (08799), Chaldejczycy <03778> <07760 wykonane> (08804) trzy <07969> Pasma <07218>, a spadła <06584> (08799) na wielbłądach <01581>, i wykonałem je z dala <03947> (08799), tak, i zabity <05221> (08689) pracowników <05288> z krawędzi <06310> miecza <02719>, a ja tylko jestem uciekł <04422> (08735) samodzielnie powiedzieć <05046> (08687) tobie.                                                                      
L02 2 Job 1:17 Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść.
L03 3 Job 1:17 ע֣וֹד ׀ זֶ֣ה מְדַבֵּ֗ר וְזֶה֮ בָּ֣א וַיֹּאמַר֒ כַּשְׂדִּ֞ים שָׂ֣מוּ ׀ שְׁלֹשָׁ֣ה רָאשִׁ֗ים וַֽיִּפְשְׁט֤וּ עַל־ הַגְּמַלִּים֙ וַיִּקָּח֔וּם וְאֶת־ הַנְּעָרִ֖ים הִכּ֣וּ לְפִי־ חָ֑רֶב וָאִמָּ֨לְטָ֧ה רַק־ אֲנִ֛י לְבַדִּ֖י לְהַגִּ֥יד לָֽךְ׃
L04 4 Job 1:17 ע֣וֹד ׀ זֶ֣ה מְדַבֵּ֗ר וְ/זֶה֮ בָּ֣א וַ/יֹּאמַר֒ כַּשְׂדִּ֞ים שָׂ֣מוּ ׀ שְׁלֹשָׁ֣ה רָאשִׁ֗ים וַֽ/יִּפְשְׁט֤וּ עַל־ הַ/גְּמַלִּים֙ וַ/יִּקָּח֔וּ/ם וְ/אֶת־ הַ/נְּעָרִ֖ים הִכּ֣וּ לְ/פִי־ חָ֑רֶב וָ/אִמָּ֨לְטָ֧/ה רַק־ אֲנִ֛י לְ/בַדִּ֖/י לְ/הַגִּ֥יד לָֽ/ךְ׃
L05 5 Job 1:17 od ze me•dab•<Ber>, we•<Ze> ba wai•jo•<Mar> kas•<Dim> <Sa>•mu sze•lo•<sza> ra•<szim>, wai•jif•sze•<Tu> al- hag•ge•mal•<Lim> wai•jik•ka•<Chum>, we•'<Et> han•ne•'a•<Rim> hik•<Ku> le•fi- <Cha>•rew; wa•'im•<Mal><Ta> rak- 'a•<Ni> le•wad•<Di> le•hag•<Gid> <Lach>.
L06 6 Job 1:17 H5750H5750 H2088H2088 H1696H1696 H2088H2088 H0935H0935 H0559H0559 H3778H3778 H7760H7760 H7969H7969 H7218H7218 H6584H6584 H5921H5921 H1581H1581 H3947H3947 H0853H0853 H5288H5288 H5221H5221 H6310H6310 H2719H2719 H4422H4422 H7535H7535 H0589H0589 H0905H0905 H5046H5046 H0000
L07 7 Job 1:17 again he answer he abide answer Chaldeans appoint fork band fall upon above camel accept babe beat according dagger deliver  but I alone bewray
L08 8 Job 1:17 ponownie on odpowiedź on przestrzegać odpowiedź Chaldejczycy powołać widelec pasmo spaść na powyżej wielbłąd przyjąć dziecko bić zgodnie sztylet dostarczyć ale Ja sam bewray
L09 9 Job 1:17 was still another While he [was] yet speaking another there came also another and said The Chaldeans made out three bands and fell on upon the camels and have carried them away the servants yea and slain with the edge of the sword and I only am escaped but I alone alone to tell
L10 10 Job 1:17 jeszcze inny Podczas gdy on [jest] jeszcze mówił inny przyszedł również inny i rzekł: Chaldejczycy wykonane trzy zespoły i spadł na na wielbłądach i wykonałem je z daleka Słudzy tak i zabity z krawędzią z mieczem a ja tylko jestem uciekł ale Ja sam tylko powiedzieć
L11 11 Job 1:17 od zeh me·dab·Ber, ve·Zeh ba vai·yo·Mar kas·Dim Sa·mu she·lo·Shah ra·Shim, vai·yif·she·Tu al- hag·ge·mal·Lim vai·yik·ka·Chum, ve·'Et han·ne·'a·Rim hik·Ku le·fi- Cha·rev; va·'im·Mal·Tah rak- 'a·Ni le·vad·Di le·hag·Gid Lach.
L12 12 Job 1:17 od ze me daB Ber we ze Ba waj jo mar Kas Dim sa mu sze lo sza ra szim waj jif sze tu al - haG Ge mal lim waj jiq qa Hum we et - han ne a rim hiK Ku le fi - Ha rew wa im mal ta raq - a ni le waD Di le haG Gid lach
L13 13 Job 1:17 `ôd müdaBBër wüzè Bä´ wayyö´mar KaSDîm Säºmû šülöšâ rä´šîm wa|yyipšü†û `al-haGGümallîm wayyiqqäHûm wü´et-hannü`ärîm hiKKû lüpî-Häºreb wä´immäºl†â raq-´ánî lübaDDî lühaGGîd läk
L14 14 Job 1:17 222/486 823/1176 741/1142 824/1176 1693/2550 3645/5298 13/78 320/581 364/429 411/598 30/43 3372/5759 46/54 736/964 8624/11047 206/240 392/500 230/497 164/412 38/95 102/109 351/874 154/200 250/369 4251/6522
L15 15 Job 1:17 While he [was] yet speaking, there came also another, and said, The Chaldeans made out three bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.
L16 16 Job 1:17  17 While he was yet speaking <01696> (08764), there came <0935> (08802) also another, and said <0559> (08799), The Chaldeans <03778> made out <07760> (08804) three <07969> bands <07218>, and fell <06584> (08799) upon the camels <01581>, and have carried them away <03947> (08799), yea, and slain <05221> (08689) the servants <05288> with the edge <06310> of the sword <02719>; and I only am escaped <04422> (08735) alone to tell <05046> (08687) thee.
L01 1 Job 1:18   Job 1:18  18 Gdy on jeszcze mówił <01696> (08764), przyszedł <0935> (08802) również inny i rzekł: <0559> (08799), Thy synowie <01121> i twój córki <01323> jedli <0398> ( 08802) i picie <08354> (08802) wino <03196> w ich najstarszy <01060> brat <0251> dom <01004>:                                                                                      
L02 2 Job 1:18 Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata.
L03 3 Job 1:18 עַ֚ד זֶ֣ה מְדַבֵּ֔ר וְזֶ֖ה בָּ֣א וַיֹּאמַ֑ר בָּנֶ֨יךָ וּבְנוֹתֶ֤יךָ אֹֽכְלִים֙ וְשֹׁתִ֣ים יַ֔יִן בְּבֵ֖ית אֲחִיהֶ֥ם הַבְּכֽוֹר׃
L04 4 Job 1:18 עַ֚ד זֶ֣ה מְדַבֵּ֔ר וְ/זֶ֖ה בָּ֣א וַ/יֹּאמַ֑ר בָּנֶ֨י/ךָ וּ/בְנוֹתֶ֤י/ךָ אֹֽכְלִים֙ וְ/שֹׁתִ֣ים יַ֔יִן בְּ/בֵ֖ית אֲחִי/הֶ֥ם הַ/בְּכֽוֹר׃
L05 5 Job 1:18 'ad ze me•dab•<Ber>, we•<Ze> ba wai•jo•<Mar>; ba•<Ne>•cha u•we•no•<Te>•cha 'o•che•<Lim> we•szo•<Tim> <ja>•jin, be•<wet> 'a•chi•<Hem> hab•be•<Chor>.
L06 6 Job 1:18 H5704H5704 H2088H2088 H1696H1696 H2088H2088 H0935H0935 H0559H0559 H1121H1121 H1323H1323 H0398H0398 H8354H8354 H3196H3196 H1004H1004 H0251H0251 H1060H1060
L07 7 Job 1:18 against he answer he abide answer afflicted apple  burn up assuredly banqueting court another eldest 
L08 8 Job 1:18 przed on odpowiedź on przestrzegać odpowiedź dotknięty jabłko spalić zapewne bankiet sąd inny najstarszy
L09 9 Job 1:18 against another While he [was] yet speaking another there came also another and said Thy sons and thy daughters [were] eating and drinking wine house brother's in their eldest
L10 10 Job 1:18 przed inny Podczas gdy on [jest] jeszcze mówił inny przyszedł również inny i rzekł: Twój synowie i córki twoich [Były] jedzenie i picie wino dom brata w ich najstarszy
L11 11 Job 1:18 'ad zeh me·dab·Ber, ve·Zeh ba vai·yo·Mar; ba·Nei·cha u·ve·no·Tei·cha 'o·che·Lim ve·sho·Tim Ya·yin, be·Veit 'a·chi·Hem hab·be·Chor.
L12 12 Job 1:18 ad ze me daB Ber we ze Ba waj jo mar Ba ne cha u we no te cha och lim we szo tim ja jin Be wet a Hi hem haB Be chor
L13 13 Job 1:18 `ad müdaBBër wüzè Bä´ wayyö´mar Bänʺkä ûbünôtʺkä ´ö|klîm wüšötîm yaºyin Bübêt ´áHîhem haBBükôr
L14 14 Job 1:18 881/1259 825/1176 742/1142 826/1176 1694/2550 3646/5298 4098/4921 408/588 503/806 117/217 62/141 1393/2052 558/630 109/119
L15 15 Job 1:18 While he [was] yet speaking, there came also another, and said, Thy sons and thy daughters [were] eating and drinking wine in their eldest brother's house:
L16 16 Job 1:18  18 While he was yet speaking <01696> (08764), there came <0935> (08802) also another, and said <0559> (08799), Thy sons <01121> and thy daughters <01323> were eating <0398> (08802) and drinking <08354> (08802) wine <03196> in their eldest <01060> brother's <0251> house <01004>:
L01 1 Job 1:19   Job 1:19  19 A oto przyszedł <0935> (08804) wielki <01419> wiatr <07307> z <05676> pustynia <04057> i bili <05060> (08799) cztery <0702> Narożniki <06438> z dom <01004>, a spadła <05307> (08799) na młodych ludzi <05288>, a są one martwe <04191> (08799), a ja tylko jestem uciekł <04422> (08735) samodzielnie powiedzieć <05046 > (08687) ciebie.                                                                                
L02 2 Job 1:19 Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść.
L03 3 Job 1:19 וְהִנֵּה֩ ר֨וּחַ גְּדוֹלָ֜ה בָּ֣אָה ׀ מֵעֵ֣בֶר הַמִּדְבָּ֗ר וַיִּגַּע֙ בְּאַרְבַּע֙ פִּנּ֣וֹת הַבַּ֔יִת וַיִּפֹּ֥ל עַל־ הַנְּעָרִ֖ים וַיָּמ֑וּתוּ וָאִמָּ֨לְטָ֧ה רַק־ אֲנִ֛י לְבַדִּ֖י לְהַגִּ֥יד לָֽךְ׃
L04 4 Job 1:19 וְ/הִנֵּה֩ ר֨וּחַ גְּדוֹלָ֜ה בָּ֣אָה ׀ מֵ/עֵ֣בֶר הַ/מִּדְבָּ֗ר וַ/יִּגַּע֙ בְּ/אַרְבַּע֙ פִּנּ֣וֹת הַ/בַּ֔יִת וַ/יִּפֹּ֥ל עַל־ הַ/נְּעָרִ֖ים וַ/יָּמ֑וּתוּ וָ/אִמָּ֨לְטָ֧/ה רַק־ אֲנִ֛י לְ/בַדִּ֖/י לְ/הַגִּ֥יד לָֽ/ךְ׃
L05 5 Job 1:19 we•hin•<Ne> <Ru>•ach ge•do•<La> <Ba>•'a me•'<E>•wer ham•mid•<Bar>, wai•jig•<Ga>' be•'ar•<Ba>' pin•<Not> hab•<Ba>•jit, wai•jip•<Pol> al- han•ne•'a•<Rim> wai•ja•<Mu>•tu; wa•'im•<Mal><Ta> rak- 'a•<Ni> le•wad•<Di> le•hag•<Gid> <Lach>.
L06 6 Job 1:19 H2009H2009 H7307H7307 H1419H1419 H0935H0935 H5676H5676 H4057H4057 H5060H5060 H0702H0702 H6438H6438 H1004H1004 H5307H5307 H5921H5921 H5288H5288 H4191H4191 H4422H4422 H7535H7535 H0589H0589 H0905H0905 H5046H5046 H0000
L07 7 Job 1:19 behold air aloud abide beyond desert beat four bulwark court cast down above babe crying deliver  but I alone bewray
L08 8 Job 1:19 ujrzeć powietrze głośno przestrzegać poza pustynia bić cztery bastion sąd zrzucony powyżej dziecko płacz dostarczyć ale Ja sam bewray
L09 9 Job 1:19 and behold wind a great And behold there came from the wilderness and smote the four corners of the house and it fell on upon the young men and they are dead and I only am escaped but I alone alone to tell
L10 10 Job 1:19 i oto wiatr wielki A oto przyszedł z pustynia i uderzył czterech Narożniki z domu i spadł na na młodych ludzi i oni nie żyją a ja tylko jestem uciekł ale Ja sam tylko powiedzieć
L11 11 Job 1:19 ve·hin·Neh Ru·ach ge·do·Lah Ba·'ah me·'E·ver ham·mid·Bar, vai·yig·Ga' be·'ar·Ba' pin·Not hab·Ba·yit, vai·yip·Pol al- han·ne·'a·Rim vai·ya·Mu·tu; va·'im·Mal·Tah rak- 'a·Ni le·vad·Di le·hag·Gid Lach.
L12 12 Job 1:19 we hin ne ru aH Ge do la Ba a me e wer ham mid Bar waj jiG Ga Be ar Ba Pin not haB Ba jit waj jiP Pol al - han ne a rim waj ja mu tu wa im mal ta raq - a ni le waD Di le haG Gid lach
L13 13 Job 1:19 wühinnË rûªH Güdôlâ B亴â më`ëºber hammidBär wayyiGGa` Bü´arBa` Pinnôt haBBaºyit wayyiPPöl `al-hannü`ärîm wayyämûºtû wä´immäºl†â raq-´ánî lübaDDî lühaGGîd läk
L14 14 Job 1:19 520/840 105/377 328/527 1695/2550 77/88 172/271 92/150 223/316 13/29 1394/2052 221/434 3373/5759 207/240 664/836 39/95 103/109 352/874 155/200 251/369 4252/6522
L15 15 Job 1:19 And, behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead; and I only am escaped alone to tell thee.
L16 16 Job 1:19  19 And, behold, there came <0935> (08804) a great <01419> wind <07307> from <05676> the wilderness <04057>, and smote <05060> (08799) the four <0702> corners <06438> of the house <01004>, and it fell <05307> (08799) upon the young men <05288>, and they are dead <04191> (08799); and I only am escaped <04422> (08735) alone to tell <05046> (08687) thee.
L01 1 Job 1:20   Job 1:20  20 Hiob <0347> <06965 powstało> (08799), a czynsz <07167> (08799) jego płaszcz <04598>, ogolił <01494> (08799) głowa <07218> i upadł <05307> (08799 ) na ziemię <0776> i czcili <07812> (08691)                                                                                            
L02 2 Job 1:20 Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon
L03 3 Job 1:20 וַיָּ֤קָם אִיּוֹב֙ וַיִּקְרַ֣ע אֶת־ מְעִל֔וֹ וַיָּ֖גָז אֶת־ רֹאשׁ֑וֹ וַיִּפֹּ֥ל אַ֖רְצָה וַיִּשְׁתָּֽחוּ׃
L04 4 Job 1:20 וַ/יָּ֤קָם אִיּוֹב֙ וַ/יִּקְרַ֣ע אֶת־ מְעִל֔/וֹ וַ/יָּ֖גָז אֶת־ רֹאשׁ֑/וֹ וַ/יִּפֹּ֥ל אַ֖רְצָ/ה וַ/יִּשְׁתָּֽחוּ׃
L05 5 Job 1:20 wai•<ja>•kom 'i•jOw wai•jik•<Ra>' et- me•'i•<Lo>, wai•<ja>•goz et- ro•<szo>; wai•jip•<Pol> '<Ar>•ca wai•jisz•<Ta>•chu.
L06 6 Job 1:20 H6965H6965 H0347H0347 H7167H7167 H0853H0853 H4598H4598 H1494H1494 H0853H0853 H7218H7218 H5307H5307 H0776H0776 H7812H7812
L07 7 Job 1:20 abide Job cut out cloak cut off  band cast down common bow down
L08 8 Job 1:20 przestrzegać Praca wyciąć płaszcz odciąć pasmo zrzucony wspólny zgnieść
L09 9 Job 1:20 arose Then Job and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped
L10 10 Job 1:20 powstały Hiob i wynajem Jego płaszcz i ogolił głowa i spadł w dół na ziemi i czczony
L11 11 Job 1:20 vai·Ya·kom 'i·yOv vai·yik·Ra' et- me·'i·Lo, vai·Ya·goz et- ro·Sho; vai·yip·Pol 'Ar·tzah vai·yish·Ta·chu.
L12 12 Job 1:20 waj ja qom ij jow waj jiq ra et - me i lo waj ja goz et - ro szo waj jiP Pol ar ca waj jisz Ta Hu    
L13 13 Job 1:20 wayyäºqom ´iyyôb wayyiqra` ´et-mü`ìlô wayyäºgoz ´et-rö´šô wayyiPPöl ´aºrcâ wayyišTäºHû    
L14 14 Job 1:20 412/627 8/58 48/63 8625/11047 22/28 11/15 8626/11047 412/598 222/434 1393/2502 119/169
L15 15 Job 1:20 Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped,
L16 16 Job 1:20  20 Then Job <0347> arose <06965> (08799), and rent <07167> (08799) his mantle <04598>, and shaved <01494> (08799) his head <07218>, and fell down <05307> (08799) upon the ground <0776>, and worshipped <07812> (08691),
L01 1 Job 1:21   Job 1:21  21 I rzekł <0559> (08799), Naked <06174> przyszedł I OUT <03318> (08804) mojej matki <0517> łono <0990> i nagi <06174> wrócę <07725> (08799) tam: Pan <03068> <05414 dała> (08804), a Pan <03068> kto ma zabrane; <03947> (08804); błogosławiony <01288> (08794) być nazwa <08034> Pana <03068>.                                                                                  
L02 2 Job 1:21 i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!
L03 3 Job 1:21 וַיֹּאמֶר֩ עָרֹ֨ם [יָצָתִי כ] (יָצָ֜אתִי ק) מִבֶּ֣טֶן אִמִּ֗י וְעָרֹם֙ אָשׁ֣וּב שָׁ֔מָה יְהוָ֣ה נָתַ֔ן וַיהוָ֖ה לָקָ֑ח יְהִ֛י שֵׁ֥ם יְהוָ֖ה מְבֹרָֽךְ׃
L04 4 Job 1:21 וַ/יֹּאמֶר֩ עָרֹ֨ם יצתי יָצָ֜אתִי מִ/בֶּ֣טֶן אִמִּ֗/י וְ/עָרֹם֙ אָשׁ֣וּב שָׁ֔מָ/ה יְהוָ֣ה נָתַ֔ן וַ/יהוָ֖ה לָקָ֑ח יְהִ֛י שֵׁ֥ם יְהוָ֖ה מְבֹרָֽךְ׃
L05 5 Job 1:21 wai•jo•<Mer> 'a•<Rom> [ja•ca•ti ch] (ja•<ca>•ti k) mib•<Be>•ten 'im•<Mi>, we•'a•<Rom> 'a•<szuw> <sza>•ma, <jah>•we na•<Tan>, <jah>•we la•<Kach>; je•<Hi> szem <jah>•we me•wo•<Rach>.
L06 6 Job 1:21 H0559H0559 H6174H6174 H0990H0990 H0517H0517 H6174H6174 H7725H7725 H8033H8033 H3068H3068 H5414H5414 H3068H3068 H3947H3947 H1961H1961 H8034H8034 H3068H3068 H1288H1288
L07 7 Job 1:21 answer naked after belly dam naked break in it Jehovah add Jehovah accept become base Jehovah abundantly
L08 8 Job 1:21 odpowiedź nagi po brzuch tama nagi złamać w tym Jahwe dodać Jahwe przyjąć zostać podstawa Jahwe obfitości
L09 9 Job 1:21 And said Naked after womb of my mother's and naked shall I return there thither the LORD gave and the LORD hath taken away become be the name of the LORD blessed
L10 10 Job 1:21 I powiedział: Nagi po łono mojej matki i nagi wrócę tam tam Pana dał a Pan kto ma zabrane zostać być nazwa Pana błogosławiony
L11 11 Job 1:21 vai·yo·Mer 'a·Rom [ya·tza·ti ch] (ya·Tza·ti k) mib·Be·ten 'im·Mi, ve·'a·Rom 'a·Shuv Sha·mah, Yah·weh na·Tan, Yah·weh la·Kach; ye·Hi shem Yah·weh me·vo·Rach.
L12 12 Job 1:21 waj jo mer a rom (ja ca ti) [ja ca ti] miB Be ten im mi we a rom a szuw sza ma jhwh(a do naj) na tan wjhwh(wa do naj) la qaH je hi szem jhwh(a do naj) me wo rach
L13 13 Job 1:21 wayyö´mer `äröm (yäcätî) [yäc亴tî] miBBeº†en ´immî wü`äröm ´äšûb šäºmâ yhwh(´ädönäy) nätan wyhwh(wa´dönäy) läqäH yühî šëm yhwh(´ädönäy) müböräk
L14 14 Job 1:21 3647/5298 3/16 4/9 20/72 150/220 4/16 571/1041 576/832 3707/6220 1329/2007 3708/6220 737/964 2281/3546 554/864 3709/6220 230/330
L15 15 Job 1:21 And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither: the LORD gave, and the LORD hath taken away; blessed be the name of the LORD.
L16 16 Job 1:21  21 And said <0559> (08799), Naked <06174> came I out <03318> (08804) of my mother's <0517> womb <0990>, and naked <06174> shall I return <07725> (08799) thither: the LORD <03068> gave <05414> (08804), and the LORD <03068> hath taken away; <03947> (08804); blessed <01288> (08794) be the name <08034> of the LORD <03068>.
L01 1 Job 1:22   Job 1:22  22 W tym wszystkim Hiob <0347> zgrzeszył nie <02398> (08804), ani opłata <05414> (08804) Bóg <0430> głupio <08604>.                                                                                                  
L02 2 Job 1:22 W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości.
L03 3 Job 1:22 בְּכָל־ זֹ֖את לֹא־ חָטָ֣א אִיּ֑וֹב וְלֹא־ נָתַ֥ן תִּפְלָ֖ה לֵאלֹהִֽים׃ פ
L04 4 Job 1:22 בְּ/כָל־ זֹ֖את לֹא־ חָטָ֣א אִיּ֑וֹב וְ/לֹא־ נָתַ֥ן תִּפְלָ֖ה לֵ/אלֹהִֽים׃ פ
L05 5 Job 1:22 be•chol zot lo- cha•<Ta> i•<jow>; we•lo- na•<Tan> tif•<La> le•lo•<Him>. <Pe>
L06 6 Job 1:22 H3605H3605 H2063H2063 H3808H3808 H2398H2398 H0347H0347 H3808H3808 H5414H5414 H8604H8604 H0430H0430
L07 7 Job 1:22 all manner likewise before cleanse Job before add folly angels
L08 8 Job 1:22 wszelkiego rodzaju podobnie przed oczyścić Praca przed dodać szaleństwo anioły
L09 9 Job 1:22 all likewise nor sinned In all this Job nor not nor charged foolishly God
L10 10 Job 1:22 wszystko podobnie ani zgrzeszył W tym wszystkim Hiob ani nie, ani opłata nierozsądnie Bóg
L11 11 Job 1:22 be·chol zot lo- cha·Ta i·Yov; ve·lo- na·Tan tif·Lah le·lo·Him. Peh
L12 12 Job 1:22 Be chol - zot lo - Ha ta ij jow we lo - na tan Tif la le lo him P
L13 13 Job 1:22 Bükol-zö´t lö´-Hä†ä´ ´iyyôb wülö´-nätan Tiplâ lë´löhîm P
L14 14 Job 1:22 3504/5415 361/603 2605/5164 154/236 9/58 2606/5164 1330/2007 1/3 1775/2597
L15 15 Job 1:22 In all this Job sinned not, nor charged God foolishly.
L16 16 Job 1:22  22 In all this Job <0347> sinned <02398> (08804) not, nor charged <05414> (08804) God <0430> foolishly <08604>.
Copyright by Cezary Podolski