Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Job27-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Job 27:1 Job 27 Job 27:1  1 Ponadto Job <0347> dalej <03254> (08686) <05375> (08800) jego przypowieść <04912>, i powiedział <0559> (08799)                                                                                                  
L02 2 Job 27:1 Hiob jeszcze głos zabrał, i rzekł:
L03 3 Job 27:1 וַיֹּ֣סֶף אִ֭יּוֹב שְׂאֵ֥ת מְשָׁל֗וֹ וַיֹּאמַֽר׃
L04 4 Job 27:1 וַ/יֹּ֣סֶף אִ֭יּוֹב שְׂאֵ֥ת מְשָׁל֗/וֹ וַ/יֹּאמַֽר׃
L05 5 Job 27:1 wai•<jo>•sef '<I>•jow se•'<Et> me•sza•<Lo>, wai•jo•<Mar>.
L06 6 Job 27:1 H3254H3254 H0347H0347 H5375H5375 H4912H4912 H0559H0559
L07 7 Job 27:1 add Job accept byword answer
L08 8 Job 27:1 dodać Praca przyjąć synonim odpowiedź
L09 9 Job 27:1 add Moreover Job accept his parable and said
L10 10 Job 27:1 dodać Ponadto praca przyjąć Jego przypowieść i powiedział:
L11 11 Job 27:1 vai·Yo·sef 'I·yov se·'Et me·sha·Lo, vai·yo·Mar.
L12 12 Job 27:1 waj jo sef ij jow se et me sza lo waj jo mar
L13 13 Job 27:1 wayyöºsep ´iyyôb Sü´ët müšälô wayyö´mar
L14 14 Job 27:1 134/210 24/58 368/650 14/38 3692/5298
L15 15 Job 27:1 Moreover Job continued his parable, and said,
L16 16 Job 27:1  1 Moreover Job <0347> continued <03254> (08686) <05375> (08800) his parable <04912>, and said <0559> (08799),
L01 1 Job 27:2   Job 27:2  2 Jak Bóg <0410> żyje <02416>, któż zabrane <05493> (08689) sąd mój <04941>, a Wszechmogący <07706>, któż rozdrażniony <04843> (08689) dusza moja <05315>;                                                                                              
L02 2 Job 27:2 Na życie Boga, co nie dał mi prawa, na Wszechmocnego, co poi goryczą,
L03 3 Job 27:2 חַי־ אֵ֭ל הֵסִ֣יר מִשְׁפָּטִ֑י וְ֝שַׁדַּ֗י הֵמַ֥ר נַפְשִֽׁי׃ כִּֽי־ כָל־
L04 4 Job 27:2 חַי־ אֵ֭ל הֵסִ֣יר מִשְׁפָּטִ֑/י וְ֝/שַׁדַּ֗י הֵמַ֥ר נַפְשִֽׁ/י׃ כִּֽי־ כָל־
L05 5 Job 27:2 chai- 'el he•<Sir> misz•pa•<Ti>; we•szad•<Dai>, he•<Mar> naf•<szi>. ki- chol
L06 6 Job 27:2 H2416H2416 H0410H0410 H5493H5493 H4941H4941 H7706H7706 H4843H4843 H5315H5315 H3588H3588 H3605H3605
L07 7 Job 27:2 age God  behead adversary Almighty be in any inasmuch all manner
L08 8 Job 27:2 wiek Bóg ściąć głowę przeciwnik Wszechmocny być w każdy ponieważ wszelkiego rodzaju
L09 9 Job 27:2 liveth [As] God [who] hath taken away my judgment and the Almighty [who] hath vexed my soul for All
L10 10 Job 27:2 żyje [AS] Bóg [Który] wziął z dala mój wyrok i Wszechmogący [Który] kto ma rozdrażniony moja dusza dla Wszystko
L11 11 Job 27:2 chai- 'el he·Sir mish·pa·Ti; ve·shad·Dai, he·Mar naf·Shi. ki- chol
L12 12 Job 27:2 Haj - el he sir misz Pa ti we szaD Daj he mar naf szi Ki - chol - od nisz ma ti
L13 13 Job 27:2 Hay-´ël hësîr mišPä†î wüšaDDay hëmar napšî Kî|-kol-`ôd nišmätî
L14 14 Job 27:2 258/499 94/248 197/300 167/419 29/48 7/13 357/751 2449/4478 3529/5415
L15 15 Job 27:2 [As] God liveth, [who] hath taken away my judgment; and the Almighty, [who] hath vexed my soul;
L16 16 Job 27:2  2 As God <0410> liveth <02416>, who hath taken away <05493> (08689) my judgment <04941>; and the Almighty <07706>, who hath vexed <04843> (08689) my soul <05315>;
L01 1 Job 27:3   Job 27:3  3 Cały czas <05750> mój oddech <05397> jest we mnie, a duch <07307> Boże <0433> jest w moich nozdrzach <0639>;                                                                                                  
L02 2 Job 27:3 dopóki mam oddech w sobie, a w nozdrzach mam Boże tchnienie,
L03 3 Job 27:3 ע֣וֹד נִשְׁמָתִ֣י בִ֑י וְר֖וּחַ אֱל֣וֹהַּ בְּאַפִּֽי׃
L04 4 Job 27:3 ע֣וֹד נִשְׁמָתִ֣/י בִ֑/י וְ/ר֖וּחַ אֱל֣וֹהַּ בְּ/אַפִּֽ/י׃
L05 5 Job 27:3 od nisz•ma•<Ti> <wi>; we•<Ru>•ach e•<Lo>•a be•'ap•<Pi>.
L06 6 Job 27:3 H5750H5750 H5397H5397 H0000 H7307H7307 H0433H0433 H0639H0639
L07 7 Job 27:3 again blast air God anger
L08 8 Job 27:3 ponownie podmuch powietrze Bóg złość
L09 9 Job 27:3 All the while my breath [is] in me and the spirit of God [is] in my nostrils
L10 10 Job 27:3 Cały czas mój oddech [Jest] we mnie i duchem Boga [Jest] w moich nozdrzach
L11 11 Job 27:3 od nish·ma·Ti Vi; ve·Ru·ach e·Lo·ah be·'ap·Pi.
L12 12 Job 27:3 wi we ru aH e lo a Be aP Pi
L13 13 Job 27:3 würûªH ´élôªh Bü´aPPî
L14 14 Job 27:3 233/486 11/23 4354/6522 126/377 31/59 115/276
L15 15 Job 27:3 All the while my breath [is] in me, and the spirit of God [is] in my nostrils;
L16 16 Job 27:3  3 All the while <05750> my breath <05397> is in me, and the spirit <07307> of God <0433> is in my nostrils <0639>;
L01 1 Job 27:4   Job 27:4  4 Moje usta <08193> nie mówić <01696> (08762) niegodziwość <05766>, ani język mój <03956> zupełny <01897> (08799) oszustwo <07423>.                                                                                                
L02 2 Job 27:4 usta moje nie wyrażą się podle, nie wyrwie się słowo podstępne.
L03 3 Job 27:4 אִם־ תְּדַבֵּ֣רְנָה שְׂפָתַ֣י עַוְלָ֑ה וּ֝לְשׁוֹנִ֗י אִם־ יֶהְגֶּ֥ה רְמִיָּֽה׃
L04 4 Job 27:4 אִם־ תְּדַבֵּ֣רְנָה שְׂפָתַ֣/י עַוְלָ֑ה וּ֝/לְשׁוֹנִ֗/י אִם־ יֶהְגֶּ֥ה רְמִיָּֽה׃
L05 5 Job 27:4 im- te•dab•<Be>•re•na se•fa•<Tai> 'aw•<La>; u•le•szo•<Ni>, im- jeh•<Ge> re•mi•<jah>.
L06 6 Job 27:4 H0518H0518 H1696H1696 H8193H8193 H5766H5766 H3956H3956 H0518H0518 H1897H1897 H7423H7423
L07 7 Job 27:4 lo answer band iniquity babbler lo imagine deceit
L08 8 Job 27:4 lo odpowiedź pasmo niesprawiedliwość papla lo wyobraź sobie oszustwo
L09 9 Job 27:4 certainly shall not speak My lips wickedness nor my tongue Nor utter deceit
L10 10 Job 27:4 na pewno nie mówić Moje usta niegodziwość ani mój język Ani zupełny oszustwo
L11 11 Job 27:4 im- te·dab·Be·re·nah se·fa·Tai 'av·Lah; u·le·sho·Ni, im- yeh·Geh re·mi·Yah.
L12 12 Job 27:4 im - Te daB Ber na se fa taj aw la u le szo ni im - jeh Ge re mij ja
L13 13 Job 27:4 ´im-TüdaBBëºrnâ Süpätay `awlâ ûlüšônî ´im-yehGè rümiyyâ
L14 14 Job 27:4 686/1068 761/1142 64/173 17/52 26/117 687/1068 2/25 2/15
L15 15 Job 27:4 My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit.
L16 16 Job 27:4  4 My lips <08193> shall not speak <01696> (08762) wickedness <05766>, nor my tongue <03956> utter <01897> (08799) deceit <07423>.
L01 1 Job 27:5   Job 27:5  5 daj Boże <02486>, że powinienem uzasadnić <06663> (08686) ci: dopóki nie umrze <01478> (08799) I nie usunie <05493> (08686) kopalnia integralność <08538> ode mnie.                                                                                              
L02 2 Job 27:5 Dalekim od tego, by słuszność wam przyznać, jak długo żyć będę, twierdzę, żem czysty.
L03 3 Job 27:5 חָלִ֣ילָה לִּי֮ אִם־ אַצְדִּ֪יק אֶ֫תְכֶ֥ם עַד־ אֶגְוָ֑ע לֹא־ אָסִ֖יר תֻּמָּתִ֣י מִמֶּֽנִּי׃
L04 4 Job 27:5 חָלִ֣ילָ/ה לִּ/י֮ אִם־ אַצְדִּ֪יק אֶ֫תְ/כֶ֥ם עַד־ אֶגְוָ֑ע לֹא־ אָסִ֖יר תֻּמָּתִ֣/י מִמֶּֽ/נִּי׃
L05 5 Job 27:5 cha•<Li>•la li im- 'ac•<Dik> 'et•<Chem> ad- 'eg•<wa>'; lo- 'a•<Sir> tum•ma•<Ti> mi•<Men>•ni.
L06 6 Job 27:5 H2486H2486 H0000 H0518H0518 H6663H6663 H0853H0853 H5704H5704 H1478H1478 H3808H3808 H5493H5493 H8538H8538 H4480H4480
L07 7 Job 27:5 be far lo cleanse against die before behead integrity above
L08 8 Job 27:5 być daleko lo oczyścić przed umierać przed ściąć głowę integralność powyżej
L09 9 Job 27:5 God forbid should that I should justify Till you till I die I will not I will not remove mine integrity at
L10 10 Job 27:5 Broń Boże powinien że mam uzasadnić Do masz aż umrę Nie będę I nie usunie integralność kopalnia w
L11 11 Job 27:5 cha·Li·lah li im- 'atz·Dik 'et·Chem ad- 'eg·Va'; lo- 'a·Sir tum·ma·Ti mi·Men·ni.
L12 12 Job 27:5 Ha li la lli im - ac Diq et chem ad - eg wa lo - a sir Tum ma ti mim men ni      
L13 13 Job 27:5 Hälîºlâ llî ´im-´acDîq ´etkem `ad-´egwä` lö´-´äsîr Tummätî mimmeºnnî      
L14 14 Job 27:5 20/21 4355/6522 688/1068 18/41 8645/11047 903/1259 17/24 2791/5164 198/300 3/5 840/1215
L15 15 Job 27:5 God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me.
L16 16 Job 27:5  5 God forbid <02486> that I should justify <06663> (08686) you: till I die <01478> (08799) I will not remove <05493> (08686) mine integrity <08538> from me.
L01 1 Job 27:6   Job 27:6  6 Moja sprawiedliwość <06666> trzymam <02388> (08689) szybko i nie wypuścić, <07503> (08686): moje serce <03824> nie wyrzucać <02778> (08799) ja tak długo jak będę żyć < 03117>.                                                                                            
L02 2 Job 27:6 Że strzegę prawości, a nie porzucam: serce nie dręczy mnie nigdy.
L03 3 Job 27:6 בְּצִדְקָתִ֣י הֶ֭חֱזַקְתִּי וְלֹ֣א אַרְפֶּ֑הָ לֹֽא־ יֶחֱרַ֥ף לְ֝בָבִ֗י מִיָּמָֽי׃
L04 4 Job 27:6 בְּ/צִדְקָתִ֣/י הֶ֭חֱזַקְתִּי וְ/לֹ֣א אַרְפֶּ֑/הָ לֹֽא־ יֶחֱרַ֥ף לְ֝בָבִ֗/י מִ/יָּמָֽ/י׃
L05 5 Job 27:6 be•cid•ka•<Ti> <He>•che•zak•ti we•<Lo> 'ar•<Pe>•ha; lo- je•che•<Raf> le•wa•<wi>, mi•ja•<Mai>.
L06 6 Job 27:6 H6666H6666 H2388H2388 H3808H3808 H7503H7503 H3808H3808 H2778H2778 H3824H3824 H3117H3117
L07 7 Job 27:6 justice aid before abate before betroth heart age
L08 8 Job 27:6 sprawiedliwość pomocy przed osłabnąć przed zaręczać serce wiek
L09 9 Job 27:6 My righteousness I hold and will not fast and will not let it go does not shall not reproach my heart [me] so long as I live
L10 10 Job 27:6 Moja sprawiedliwość Trzymam i nie będzie szybko i nie pozwolić jej odejść nie nie wyrzucać moje serce [Ja] tak długo, jak żyję
L11 11 Job 27:6 be·tzid·ka·Ti He·che·zak·ti ve·Lo 'ar·Pe·ha; lo- ye·che·Raf le·va·Vi, mi·ya·Mai.
L12 12 Job 27:6 Be cid qa ti he He zaq Ti we lo ar Pe ha lo - je He raf le wa wi mij ja maj
L13 13 Job 27:6 Bücidqätî heHézaqTî wülö´ ´arPeºhä lö|´-yeHérap lübäbî miyyämäy
L14 14 Job 27:6 25/155 205/290 2792/5164 28/46 2793/5164 18/41 160/252 1526/2302
L15 15 Job 27:6 My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach [me] so long as I live.
L16 16 Job 27:6  6 My righteousness <06666> I hold <02388> (08689) fast, and will not let it go <07503> (08686): my heart <03824> shall not reproach <02778> (08799) me so long as I live <03117>.
L01 1 Job 27:7   Job 27:7  7 Niech mój wróg <0341> (08802) być tak niegodziwego <07563>, a on, że wstał up <06965> (08693) wobec mnie jako niesprawiedliwych <05767>.                                                                                                
L02 2 Job 27:7 Mój wróg niech stanie się winny, przeciwnik niech będzie występny!
L03 3 Job 27:7 יְהִ֣י כְ֭רָשָׁע אֹ֣יְבִ֑י וּמִתְקוֹמְמִ֥י כְעַוָּֽל׃
L04 4 Job 27:7 יְהִ֣י כְ֭/רָשָׁע אֹ֣יְבִ֑/י וּ/מִתְקוֹמְמִ֥/י כְ/עַוָּֽל׃
L05 5 Job 27:7 je•<Hi> <Che>•ra•szo' 'o•je•<wi>; u•mit•kom•<Mi> che•'aw•<wal>.
L06 6 Job 27:7 H1961H1961 H7563H7563 H0341H0341 H6965H6965 H5767H5767
L07 7 Job 27:7 become condemned enemy abide unjust
L08 8 Job 27:7 zostać skazany wróg przestrzegać niesprawiedliwy
L09 9 Job 27:7 become be as the wicked Let mine enemy and he that riseth up against me as the unrighteous
L10 10 Job 27:7 zostać być jako zły Niech wróg mój a kto wstał górę przeciwko mnie jako niesprawiedliwy
L11 11 Job 27:7 ye·Hi Che·ra·sho' 'o·ye·Vi; u·mit·kom·Mi che·'av·Val.
L12 12 Job 27:7 je hi che ra sza oj wi u mit qo me mi che aw wal
L13 13 Job 27:7 yühî küräšä` ´öºybî ûmitqômümî kü`awwäl
L14 14 Job 27:7 2312/3546 34/261 147/280 428/627 2/5
L15 15 Job 27:7 Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous.
L16 16 Job 27:7  7 Let mine enemy <0341> (08802) be as the wicked <07563>, and he that riseth up <06965> (08693) against me as the unrighteous <05767>.
L01 1 Job 27:8   Job 27:8  8 Na czym jest nadzieja <08615> w hipokryty <02611>, choć kto ma zyskał <01214> (08799), kiedy Bóg <0433> gładzi <07953> (08799) jego dusza <05315>?                                                                                              
L02 2 Job 27:8 W czym grzesznik ma ufać, gdy skończy, gdy Bóg zabierze mu duszę?
L03 3 Job 27:8 כִּ֤י מַה־ תִּקְוַ֣ת חָ֭נֵף כִּ֣י יִבְצָ֑ע כִּ֤י יֵ֖שֶׁל אֱל֣וֹהַּ נַפְשֽׁוֹ׃
L04 4 Job 27:8 כִּ֤י מַה־ תִּקְוַ֣ת חָ֭נֵף כִּ֣י יִבְצָ֑ע כִּ֤י יֵ֖שֶׁל אֱל֣וֹהַּ נַפְשֽׁ/וֹ׃
L05 5 Job 27:8 ki mah- tik•<wat> <Cha>•nef ki jiw•<ca>'; ki <je>•szel e•<Lo>•a naf•<szo>.
L06 6 Job 27:8 H3588H3588 H4100H4100 H8615H8615 H2611H2611 H3588H3588 H1214H1214 H3588H3588 H7953H7953 H0433H0433 H5315H5315
L07 7 Job 27:8 inasmuch how long expectation  hypocrite inasmuch covet inasmuch take away God any
L08 8 Job 27:8 ponieważ jak długo oczekiwanie hipokryta ponieważ pożądać ponieważ odbierać Bóg każdy
L09 9 Job 27:8 when what For what [is] the hope of the hypocrite When though he hath gained When taketh away when God any
L10 10 Job 27:8 kiedy co Na co [jest] nadzieja z hipokryty Kiedy choć kto ma zyskał Kiedy gładzi kiedy Bóg każdy
L11 11 Job 27:8 ki mah- tik·Vat Cha·nef ki yiv·Tza'; ki Ye·shel e·Lo·ah naf·Sho.
L12 12 Job 27:8 Ki ma - Tiq wat Ha nef Ki jiw ca Ki je szel e lo a naf szo
L13 13 Job 27:8 mà-Tiqwat Hänëp yibcä` y뺚el ´élôªh napšô
L14 14 Job 27:8 2450/4478 438/744 16/34 6/13 2451/4478 2/17 2452/4478 1/1 32/59 358/751
L15 15 Job 27:8 For what [is] the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul?
L16 16 Job 27:8  8 For what is the hope <08615> of the hypocrite <02611>, though he hath gained <01214> (08799), when God <0433> taketh away <07953> (08799) his soul <05315>?
L01 1 Job 27:9   Job 27:9  9 Czy Bóg <0410> usłyszeć <08085> (08799) Jego wołanie <06818> gdy problem <06869> przychodzi <0935> (08799) na niego?                                                                                                  
L02 2 Job 27:9 Czyż Bóg wysłucha jego wołania, gdy spadnie na niego nieszczęście?
L03 3 Job 27:9 הַֽ֭צַעֲקָתוֹ יִשְׁמַ֥ע ׀ אֵ֑ל כִּֽי־ תָב֖וֹא עָלָ֣יו צָרָֽה׃ אִם־ עַל־
L04 4 Job 27:9 הַֽ֭/צַעֲקָת/וֹ יִשְׁמַ֥ע ׀ אֵ֑ל כִּֽי־ תָב֖וֹא עָלָ֣י/ו צָרָֽה׃ אִם־ עַל־
L05 5 Job 27:9 ha•ca•'a•ka•to jisz•<Ma>' '<El>; ki- ta•<wo> 'a•<Law> ca•<Ra>. im- al-
L06 6 Job 27:9 H6818H6818 H8085H8085 H0410H0410 H3588H3588 H0935H0935 H5921H5921 H6869H6869 H0518H0518 H5921H5921
L07 7 Job 27:9 cry attentively God  inasmuch abide above adversary lo above
L08 8 Job 27:9 płakać uważnie Bóg ponieważ przestrzegać powyżej przeciwnik lo powyżej
L09 9 Job 27:9 his cry hear Will God When cometh and when trouble lo and
L10 10 Job 27:9 jego krzyk usłyszeć Czy Bóg Kiedy przychodzi i kiedy kłopoty lo i
L11 11 Job 27:9 ha·tza·'a·ka·to yish·Ma' 'El; ki- ta·Vo 'a·Lav tza·Rah. im- al-
L12 12 Job 27:9 ha ca a qa to jisz ma el Ki - ta wo a law ca ra im - al - szaD Daj ji tan nag
L13 13 Job 27:9 ha|ca`áqätô yišma` ´ël Kî|-täbô´ `äläyw cärâ ´im-`al-šaDDay yit`annäg
L14 14 Job 27:9 12/21 605/1154 95/248 2453/4478 1725/2550 3484/5759 18/73 689/1068 3485/5759
L15 15 Job 27:9 Will God hear his cry when trouble cometh upon him?
L16 16 Job 27:9  9 Will God <0410> hear <08085> (08799) his cry <06818> when trouble <06869> cometh <0935> (08799) upon him?
L01 1 Job 27:10   Job 27:10  10 Czy uda mu się zachwycać <06026> (08691) sam w Wszechmocnego <07706>? On zawsze <06256> call <07121> (08799) od Boga <0433>?                                                                                                
L02 2 Job 27:10 Czy może się cieszyć Wszechmocnym, choć wzywałby Boga co chwila?
L03 3 Job 27:10 שַׁדַּ֥י יִתְעַנָּ֑ג יִקְרָ֖א אֱל֣וֹהַּ בְּכָל־ עֵֽת׃
L04 4 Job 27:10 שַׁדַּ֥י יִתְעַנָּ֑ג יִקְרָ֖א אֱל֣וֹהַּ בְּ/כָל־ עֵֽת׃
L05 5 Job 27:10 szad•<Dai> jit•'an•<Nag>; jik•<Ra> e•<Lo>•a be•chol '<Et>.
L06 6 Job 27:10 H7706H7706 H6026H6026 H7121H7121 H0433H0433 H3605H3605 H6256H6256
L07 7 Job 27:10 Almighty delicate bewray  God all manner after
L08 8 Job 27:10 Wszechmocny delikatny bewray Bóg wszelkiego rodzaju po
L09 9 Job 27:10 Almighty Will he delight call God all after
L10 10 Job 27:10 Wszechmocny Czy uda mu się zachwycać nazwać Bóg wszystko po
L11 11 Job 27:10 shad·Dai yit·'an·Nag; yik·Ra e·Lo·ah be·chol 'Et.
L12 12 Job 27:10 jiq ra e lo a Be chol - et      
L13 13 Job 27:10 yiqrä´ ´élôªh Bükol-`ët      
L14 14 Job 27:10 30/48 3/10 440/731 33/59 3530/5415 122/294
L15 15 Job 27:10 Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God?
L16 16 Job 27:10  10 Will he delight <06026> (08691) himself in the Almighty <07706>? will he always <06256> call <07121> (08799) upon God <0433>?
L01 1 Job 27:11   Job 27:11  11 nauczę <03384> (08686) Ci z ręki <03027> Boże <0410>: to, co jest z Wszechmocnego <07706> nie ukrywam <03582> (08762).                                                                                                
L02 2 Job 27:11 Pouczam was o Bożej mocy, niczego nie taję o Wszechmocnym.
L03 3 Job 27:11 אוֹרֶ֣ה אֶתְכֶ֣ם בְּיַד־ אֵ֑ל אֲשֶׁ֥ר עִם־ שַׁ֝דַּ֗י לֹ֣א אֲכַחֵֽד׃
L04 4 Job 27:11 אוֹרֶ֣ה אֶתְ/כֶ֣ם בְּ/יַד־ אֵ֑ל אֲשֶׁ֥ר עִם־ שַׁ֝דַּ֗י לֹ֣א אֲכַחֵֽד׃
L05 5 Job 27:11 o•<Re> 'et•<Chem> be•jad- '<El>; 'a•<szer> i•mo•<sza>- <Dai>, lo 'a•cha•<Ched>.
L06 6 Job 27:11 H3384H3384 H0853H0853 H3027H3027 H0410H0410 H0834H0834 H5973H5973 H7706H7706 H3808H3808 H3582H3582
L07 7 Job 27:11 archer able God  after accompanying Almighty before conceal
L08 8 Job 27:11 łucznik w stanie Bóg po towarzyszący Wszechmocny przed ukryć
L09 9 Job 27:11 I will teach you by the hand of God What is with [that] which [is] with the Almighty I will not will I not conceal
L10 10 Job 27:11 Nauczę Ci z ręki Boga Co jest z [Że], który [jest] z Wszechmogącego Nie będę nie ukrywam
L11 11 Job 27:11 o·Reh 'et·Chem be·yad- 'El; 'a·Sher i·mo·Sha- Dai, lo 'a·cha·Ched.
L12 12 Job 27:11 o re et chem Be jad - el a szer im - szaD Daj lo a cha Hed
L13 13 Job 27:11 ´ôrè ´etkem Büyad-´ël ´ášer `im-šaDDay lö´ ´ákaHëd
L14 14 Job 27:11 46/81 8646/11047 1056/1608 96/248 4102/5499 864/1043 31/48 2794/5164 18/32
L15 15 Job 27:11 I will teach you by the hand of God: [that] which [is] with the Almighty will I not conceal.
L16 16 Job 27:11  11 I will teach <03384> (08686) you by the hand <03027> of God <0410>: that which is with the Almighty <07706> will I not conceal <03582> (08762).
L01 1 Job 27:12   Job 27:12  12 Oto wy wszyscy sami widzieli <02372> (08804) go, dlaczego wtedy jesteście więc całkowicie <01892> próżno <01891> (08799)?                                                                                                
L02 2 Job 27:12 Wy już to wszystko widzicie, więc po cóż jałowe spory?
L03 3 Job 27:12 הֵן־ אַתֶּ֣ם כֻּלְּכֶ֣ם חֲזִיתֶ֑ם וְלָמָּה־ זֶּ֝֗ה הֶ֣בֶל תֶּהְבָּֽלוּ׃
L04 4 Job 27:12 הֵן־ אַתֶּ֣ם כֻּלְּ/כֶ֣ם חֲזִיתֶ֑ם וְ/לָ/מָּה־ זֶּ֝֗ה הֶ֣בֶל תֶּהְבָּֽלוּ׃
L05 5 Job 27:12 hen- 'at•<Tem> kul•le•<Chem> cha•zi•<Tem>; we•lam•mah- <Ze>, <He>•wel teh•<Ba>•lu.
L06 6 Job 27:12 H2005H2005 H0859H0859 H3605H3605 H2372H2372 H4100H4100 H2088H2088 H1892H1892 H1891H1891
L07 7 Job 27:12 behold you all manner behold how long he altogether be become
L08 8 Job 27:12 ujrzeć ty wszelkiego rodzaju ujrzeć jak długo on całkowicie się stać
L09 9 Job 27:12 Behold you all Behold all ye yourselves have seen Why then [it] why then are ye thus altogether vain
L10 10 Job 27:12 Ujrzeć ty wszystko Oto wy wszyscy sami widzieli Dlaczego następnie [Ona] Dlaczego więc jesteście więc całkowicie próżny
L11 11 Job 27:12 hen- 'at·Tem kul·le·Chem cha·zi·Tem; ve·lam·mah- Zeh, He·vel teh·Ba·lu.
L12 12 Job 27:12 hen - aT Tem Kul le chem Ha zi tem we lom ma - zze he wel Teh Ba lu    
L13 13 Job 27:12 hën-´aTTem Kullükem Házîtem wülommâ-zzè heºbel TehBäºlû    
L14 14 Job 27:12 121/317 635/1080 3531/5415 11/51 439/744 837/1176 8/73 2/5
L15 15 Job 27:12 Behold, all ye yourselves have seen [it]; why then are ye thus altogether vain?
L16 16 Job 27:12  12 Behold, all ye yourselves have seen <02372> (08804) it; why then are ye thus altogether <01892> vain <01891> (08799)?
L01 1 Job 27:13   Job 27:13  13 Jest to część <02506> z bezbożnych <07563> mężczyzna <0120> z Bogiem <0410> i dziedzictwo <05159> z oprawców <06184>, które będą odbierać <03947> (08799) Wszechmocnego < 07706>.                                                                                            
L02 2 Job 27:13 Taki to los grzesznika - od Boga, dola ciemiężcy - od Wszechmocnego:
L03 3 Job 27:13 זֶ֤ה ׀ חֵֽלֶק־ אָדָ֖ם רָשָׁ֥ע ׀ עִם־ אֵ֑ל וְֽנַחֲלַ֥ת עָ֝רִיצִ֗ים מִשַּׁדַּ֥י יִקָּֽחוּ׃
L04 4 Job 27:13 זֶ֤ה ׀ חֵֽלֶק־ אָדָ֖ם רָשָׁ֥ע ׀ עִם־ אֵ֑ל וְֽ/נַחֲלַ֥ת עָ֝רִיצִ֗ים מִ/שַּׁדַּ֥י יִקָּֽחוּ׃
L05 5 Job 27:13 ze che•lek- 'a•<Dam> ra•<sza>' im- '<El>; we•na•cha•<Lat> 'a•ri•<cim>, misz•szad•<Dai> jik•<Ka>•chu.
L06 6 Job 27:13 H2088H2088 H2506H2506 H0120H0120 H7563H7563 H5973H5973 H0410H0410 H5159H5159 H6184H6184 H7706H7706 H3947H3947
L07 7 Job 27:13 he inheritance person condemned accompanying God  heritage mighty Almighty accept
L08 8 Job 27:13 on dziedzictwo osoba skazany towarzyszący Bóg dziedzictwo potężny Wszechmocny przyjąć
L09 9 Job 27:13 This This [is] the portion man of a wicked from with God and the heritage of oppressors of the Almighty [which] they shall receive
L10 10 Job 27:13 To To [jest] część mężczyzna z wicked z z Bogiem i dziedzictwo z prześladowców Wszechmogącego [Które] będą otrzymywać
L11 11 Job 27:13 zeh che·lek- 'a·Dam ra·Sha' im- 'El; ve·na·cha·Lat 'a·ri·Tzim, mish·shad·Dai yik·Ka·chu.
L12 12 Job 27:13 ze He leq - a dam ra sza im - el we na Ha lat a ri cim misz szaD Daj jiq qa Hu    
L13 13 Job 27:13 Hë|leq-´ädäm räšä` `im-´ël wü|naHálat `ärîcîm miššaDDay yiqqäºHû    
L14 14 Job 27:13 838/1176 36/67 160/552 35/261 865/1043 97/248 154/223 3/20 32/48 745/964
L15 15 Job 27:13 This [is] the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, [which] they shall receive of the Almighty.
L16 16 Job 27:13  13 This is the portion <02506> of a wicked <07563> man <0120> with God <0410>, and the heritage <05159> of oppressors <06184>, which they shall receive <03947> (08799) of the Almighty <07706>.
L01 1 Job 27:14   Job 27:14  14 Jeśli jego dzieci <01121> należy pomnożyć <07235> (08799), to do <03926> miecz <02719>: i jego potomstwo <06631> nie będą zadowoleni <07646> (08799) z chlebem <03899>.                                                                                            
L02 2 Job 27:14 Synowie się mnożą pod miecz, a dzieci głodne z braku chleba;
L03 3 Job 27:14 אִם־ יִרְבּ֣וּ בָנָ֣יו לְמוֹ־ חָ֑רֶב וְ֝צֶאֱצָאָ֗יו לֹ֣א יִשְׂבְּעוּ־ לָֽחֶם׃
L04 4 Job 27:14 אִם־ יִרְבּ֣וּ בָנָ֣י/ו לְמוֹ־ חָ֑רֶב וְ֝/צֶאֱצָאָ֗י/ו לֹ֣א יִשְׂבְּעוּ־ לָֽחֶם׃
L05 5 Job 27:14 im- jir•<Bu> wa•<Naw> le•mow- <Cha>•rew; we•ce•'e•ca•'<Aw>, lo jis•be•'u- <La>•chem.
L06 6 Job 27:14 H0518H0518 H7235H7235 H1121H1121 H3926H3926 H2719H2719 H6631H6631 H3808H3808 H7646H7646 H3899H3899
L07 7 Job 27:14 lo abundance  afflicted at dagger that which cometh forth  before have enough bread
L08 8 Job 27:14 lo obfitość dotknięty w sztylet to, co przychodzi naprzód przed za mało chleb
L09 9 Job 27:14 Though be multiplied If his children [it is] for the sword and his offspring not shall not be satisfied with bread
L10 10 Job 27:14 Chociaż należy pomnożyć Jeśli jego dzieci [Jest] dla miecz i jego potomstwo nie nie będą zadowoleni z pieczywem
L11 11 Job 27:14 im- yir·Bu va·Nav le·mov- Cha·rev; ve·tze·'e·tza·'Av, lo yis·be·'u- La·chem.
L12 12 Job 27:14 im - jir Bu wa naw le mo - Ha rew we ce e ca aw lo jis Be u - la Hem      
L13 13 Job 27:14 ´im-yirBû bänäyw lümô-Häºreb wüce´écä´äyw lö´ yiSBü`û-läºHem      
L14 14 Job 27:14 690/1068 123/226 4111/4921 3/6 170/412 3/11 2795/5164 21/99 186/295
L15 15 Job 27:14 If his children be multiplied, [it is] for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread.
L16 16 Job 27:14  14 If his children <01121> be multiplied <07235> (08799), it is for <03926> the sword <02719>: and his offspring <06631> shall not be satisfied <07646> (08799) with bread <03899>.
L01 1 Job 27:15   Job 27:15  15 Ci, którzy pozostają <08300> z niego są pochowani <06912> (08735) śmierć <04194>: i jego wdowy <0490> nie płakać <01058> (08799).                                                                                                
L02 2 Job 27:15 potomków grzebie zaraza, a wdowom ich płakać nie wolno.
L03 3 Job 27:15 [שְׂרִידֹו כ] (רִידָיו ק) בַּמָּ֣וֶת יִקָּבֵ֑רוּ וְ֝אַלְמְנֹתָ֗יו לֹ֣א תִבְכֶּֽינָה׃
L04 4 Job 27:15 שריד/ו שְׂ֭רִידָי/ו בַּ/מָּ֣וֶת יִקָּבֵ֑רוּ וְ֝/אַלְמְנֹתָ֗י/ו לֹ֣א תִבְכֶּֽינָה׃
L05 5 Job 27:15 [se•ri•dow ch] (ri•daw k) bam•<Ma>•wet jik•ka•<we>•ru; we•'al•me•no•<Taw>, lo tiw•<Ke>•na.
L06 6 Job 27:15 H4194H4194 H6912H6912 H0490H0490 H3808H3808 H1058H1058
L07 7 Job 27:15 alive dead in any wise desolate house  before bewail
L08 8 Job 27:15 żywy martwy w każdym mądrym opuszczony dom przed opłakiwać
L09 9 Job 27:15 alive in death of him shall be buried and his widows will not be able shall not weep
L10 10 Job 27:15 żywy śmierć z niej zostaje pochowany i jego wdowy nie będzie w stanie nie płakać
L11 11 Job 27:15 [se·ri·dov ch] (ri·dav k) bam·Ma·vet yik·ka·Ve·ru; ve·'al·me·no·Tav, lo tiv·Kei·nah.
L12 12 Job 27:15 (se ri do) [se ri daw] Bam ma wet jiq qa we ru we al me no taw lo tiw Ke na    
L13 13 Job 27:15 (Sürîdô) [Sürîdäyw] Bammäºwet yiqqäbëºrû wü´almünötäyw lö´ tibKʺnâ    
L14 14 Job 27:15 1/1 73/155 113/132 27/55 2796/5164 80/116
L15 15 Job 27:15 Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep.
L16 16 Job 27:15  15 Those that remain <08300> of him shall be buried <06912> (08735) in death <04194>: and his widows <0490> shall not weep <01058> (08799).
L01 1 Job 27:16   Job 27:16  16 Choć heap up <06651> (08799) srebrny <03701> jak proch <06083> i przygotować <03559> (08686) szaty <04403> w glinie <02563>;                                                                                                
L02 2 Job 27:16 Niech sobie on srebro jak proch gromadzi, suknie upycha jak glinę;
L03 3 Job 27:16 אִם־ יִצְבֹּ֣ר כֶּעָפָ֣ר כָּ֑סֶף וְ֝כַחֹ֗מֶר יָכִ֥ין מַלְבּֽוּשׁ׃
L04 4 Job 27:16 אִם־ יִצְבֹּ֣ר כֶּ/עָפָ֣ר כָּ֑סֶף וְ֝/כַ/חֹ֗מֶר יָכִ֥ין מַלְבּֽוּשׁ׃
L05 5 Job 27:16 im- jic•<Bor> ke•'a•<Far> <Ka>•sef; we•cha•<Cho>•mer, ja•<Chin> mal•<Busz>.
L06 6 Job 27:16 H0518H0518 H6651H6651 H6083H6083 H3701H3701 H2563H2563 H3559H3559 H4403H4403
L07 7 Job 27:16 lo gather  ashes money clay certain apparel
L08 8 Job 27:16 lo zbierać Popioły pieniądze glina pewny strój
L09 9 Job 27:16 Though Though he heap up as the dust silver as the clay and prepare raiment
L10 10 Job 27:16 Chociaż Choć usypać jak proch srebrny jak gliny i przygotować szaty
L11 11 Job 27:16 im- yitz·Bor ke·'a·Far Ka·sef; ve·cha·Cho·mer, ya·Chin mal·Bush.
L12 12 Job 27:16 im - jic Bor Ke a far Ka sef we cha Ho mer ja chin mal Busz
L13 13 Job 27:16 ´im-yicBör Ke`äpär Käºsep wükaHöºmer yäkîn malBûš
L14 14 Job 27:16 691/1068 4/7 55/110 303/403 12/33 105/216 5/8
L15 15 Job 27:16 Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay;
L16 16 Job 27:16  16 Though he heap up <06651> (08799) silver <03701> as the dust <06083>, and prepare <03559> (08686) raiment <04403> as the clay <02563>;
L01 1 Job 27:17   Job 27:17  17 może sporządzać <03559> (08686), ale tylko <06662> wprowadzi go na <03847> (08799), a niewinny <05355> dzielą <02505> (08799) srebrny <03701>.                                                                                              
L02 2 Job 27:17 niech zbiera: prawy je wdzieje, a srebro posiądzie niewinny.
L03 3 Job 27:17 יָ֭כִין וְצַדִּ֣יק יִלְבָּ֑שׁ וְ֝כֶ֗סֶף נָקִ֥י יַחֲלֹֽק׃
L04 4 Job 27:17 יָ֭כִין וְ/צַדִּ֣יק יִלְבָּ֑שׁ וְ֝/כֶ֗סֶף נָקִ֥י יַחֲלֹֽק׃
L05 5 Job 27:17 <ja>•chin we•cad•<Dik> jil•<Basz>; we•<Che>•sef, na•<Ki> ja•cha•<Lok>.
L06 6 Job 27:17 H3559H3559 H6662H6662 H3847H3847 H3701H3701 H5355H5355 H2505H2505
L07 7 Job 27:17 certain just apparel money blameless deal
L08 8 Job 27:17 pewny tylko strój pieniądze nienaganny radzić sobie
L09 9 Job 27:17 He may prepare [it] but the just shall put [it] on the silver and the innocent shall divide
L10 10 Job 27:17 Może sporządzać [To], ale tylko wprowadzi [ona] na srebrny i niewinny dokonuje podziału
L11 11 Job 27:17 Ya·chin ve·tzad·Dik yil·Bash; ve·Che·sef, na·Ki ya·cha·Lok.
L12 12 Job 27:17 ja chin we caD Diq jil Basz we che sef na qi ja Ha loq
L13 13 Job 27:17 yäkîn wücaDDîq yilBäš wükeºsep näqî yaHálöq
L14 14 Job 27:17 106/216 32/206 56/109 304/403 27/43 33/65
L15 15 Job 27:17 He may prepare [it], but the just shall put [it] on, and the innocent shall divide the silver.
L16 16 Job 27:17  17 He may prepare <03559> (08686) it, but the just <06662> shall put it on <03847> (08799), and the innocent <05355> shall divide <02505> (08799) the silver <03701>.
L01 1 Job 27:18   Job 27:18  18 On buduje <01129> (08804) jego dom <01004> jak ćma <06211>, a jako stoisku <05521>, że hodowcy <05341> (08802) czyni <06213> (08804).                                                                                                
L02 2 Job 27:18 Zbudował dom z pajęczyny, jak szałas stawiany przez stróża.
L03 3 Job 27:18 בָּנָ֣ה כָעָ֣שׁ בֵּית֑וֹ וּ֝כְסֻכָּ֗ה עָשָׂ֥ה נֹצֵֽר׃
L04 4 Job 27:18 בָּנָ֣ה כָ/עָ֣שׁ בֵּית֑/וֹ וּ֝/כְ/סֻכָּ֗ה עָשָׂ֥ה נֹצֵֽר׃
L05 5 Job 27:18 ba•<Na> cha•'<Asz> be•<To>; u•che•suk•<Ka>, 'a•<Sa> no•<cer>.
L06 6 Job 27:18 H1129H1129 H6211H6211 H1004H1004 H5521H5521 H6213H6213 H5341H5341
L07 7 Job 27:18 build moth court booth accomplish besieged
L08 8 Job 27:18 budować ćma sąd budka zrealizować oblegany
L09 9 Job 27:18 He buildeth as a moth his house and as a booth maketh [that] the keeper
L10 10 Job 27:18 On buduje jak ćma jego dom i jak budki czyni [Że] opiekun
L11 11 Job 27:18 ba·Nah cha·'Ash bei·To; u·che·suk·Kah, 'a·Sah no·Tzer.
L12 12 Job 27:18 Ba na cha asz Be to u che suK Ka a sa no cer
L13 13 Job 27:18 Bänâ kä`äš Bêtô ûküsuKKâ `äSâ nöcër
L14 14 Job 27:18 278/374 3/12 1411/2052 20/31 1847/2617 7/61
L15 15 Job 27:18 He buildeth his house as a moth, and as a booth [that] the keeper maketh.
L16 16 Job 27:18  18 He buildeth <01129> (08804) his house <01004> as a moth <06211>, and as a booth <05521> that the keeper <05341> (08802) maketh <06213> (08804).
L01 1 Job 27:19   Job 27:19 19 bogaty <06223> człowiek powinien leżeć <07901> (08799), ale nie są gromadzone <0622> (08735): on openeth <06491> (08804) oczy <05869>, a on nie jest.                                                                                              
L02 2 Job 27:19 Położył się bogacz, lecz zgarnia; otworzył oczy: nic nie ma.
L03 3 Job 27:19 עָשִׁ֣יר יִ֭שְׁכַּב וְלֹ֣א יֵאָסֵ֑ף עֵינָ֖יו פָּקַ֣ח וְאֵינֶֽנּוּ׃
L04 4 Job 27:19 עָשִׁ֣יר יִ֭שְׁכַּב וְ/לֹ֣א יֵאָסֵ֑ף עֵינָ֖י/ו פָּקַ֣ח וְ/אֵינֶֽ/נּוּ׃
L05 5 Job 27:19 'a•<szir> <jisz>•kaw we•<Lo> je•'a•<Sef>; 'e•<Naw> pa•<Kach> we•'e•<Nen>•nu.
L06 6 Job 27:19 H6223H6223 H7901H7901 H3808H3808 H0622H0622 H5869H5869 H6491H6491 H0369H0369
L07 7 Job 27:19 rich  cast down before assemble affliction open else
L08 8 Job 27:19 bogaty zrzucony przed montować nieszczęście otwarte więcej
L09 9 Job 27:19 The rich man shall lie down never but he shall not be gathered his eyes he openeth is no
L10 10 Job 27:19 Bogaty człowiek powinien leżeć nigdy ale nie są gromadzone oczy on openeth ma
L11 11 Job 27:19 'a·Shir Yish·kav ve·Lo ye·'a·Sef; 'ei·Nav pa·Kach ve·'ei·Nen·nu.
L12 12 Job 27:19 a szir jisz Kaw we lo je a sef e naw Pa qaH we e nen nu
L13 13 Job 27:19 `äšîr yišKab wülö´ yë´äsëp `ênäyw PäqaH wü´êneºnnû
L14 14 Job 27:19 6/23 163/207 2797/5164 125/202 517/878 11/19 342/786
L15 15 Job 27:19 The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he [is] not.
L16 16 Job 27:19  19 The rich <06223> man shall lie down <07901> (08799), but he shall not be gathered <0622> (08735): he openeth <06491> (08804) his eyes <05869>, and he is not.
L01 1 Job 27:20   Job 27:20  20 Terrors <01091> chwycić <05381> (08686) na niego wód <04325>, burza <05492> stealeth go z dala <01589> (08804) w nocy <03915>.                                                                                                
L02 2 Job 27:20 Pędzi go strach niby powódź, po nocy wichura go ściga.
L03 3 Job 27:20 תַּשִּׂיגֵ֣הוּ כַ֭מַּיִם בַּלָּה֑וֹת לַ֝֗יְלָה גְּנָבַ֥תּוּ סוּפָֽה׃
L04 4 Job 27:20 תַּשִּׂיגֵ֣/הוּ כַ֭/מַּיִם בַּלָּה֑וֹת לַ֝֗יְלָה גְּנָבַ֥תּ/וּ סוּפָֽה׃
L05 5 Job 27:20 tas•si•<Ge>•hu <Cham>•ma•jim bal•la•<Hot>; <Laj>•la, ge•na•<wat>•tu su•<Fa>.
L06 6 Job 27:20 H5381H5381 H4325H4325 H1091H1091 H3915H3915 H1589H1589 H5492H5492
L07 7 Job 27:20 ability waste terror night  carry away Red Sea
L08 8 Job 27:20 zdolność marnować terror noc unieść Morze Czerwone
L09 9 Job 27:20 take hold on him as waters Terrors in the night stealeth him away a tempest
L10 10 Job 27:20 chwycić na niego jako wód Terrors w nocy stealeth go z dala burza
L11 11 Job 27:20 tas·si·Ge·hu Cham·ma·yim bal·la·Hot; Lay·lah, ge·na·Vat·tu su·Fah.
L12 12 Job 27:20 Tas si ge hu cham ma jim Bal la hot laj la Ge na waT Tu su fa
L13 13 Job 27:20 TaSSîgëºhû kammayìm Ballähôt laºylâ GünäbaºTTû sûpâ
L14 14 Job 27:20 33/50 339/579 4/10 148/231 32/40 3/16
L15 15 Job 27:20 Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night.
L16 16 Job 27:20  20 Terrors <01091> take hold <05381> (08686) on him as waters <04325>, a tempest <05492> stealeth him away <01589> (08804) in the night <03915>.
L01 1 Job 27:21   Job 27:21  21 na wschód <06921> wiatr carrieth go z dala <05375> (08799), a on odchodzi <03212> (08799) i jak burza hurleth <08175> (08762) go z jego miejsca <04725>.                                                                                              
L02 2 Job 27:21 Wiatr wschodni porywa i ciągnie, zabiera go z jego siedziby;
L03 3 Job 27:21 יִשָּׂאֵ֣הוּ קָדִ֣ים וְיֵלַ֑ךְ וִֽ֝ישָׂעֲרֵ֗הוּ מִמְּקֹמֽוֹ׃
L04 4 Job 27:21 יִשָּׂאֵ֣/הוּ קָדִ֣ים וְ/יֵלַ֑ךְ וִֽ֝/ישָׂעֲרֵ֗/הוּ מִ/מְּקֹמֽ/וֹ׃
L05 5 Job 27:21 jis•sa•'<E>•hu ka•<Dim> we•je•<Lach>; wi•sa•'a•<Re>•hu, mi•me•ko•<Mo>.
L06 6 Job 27:21 H5375H5375 H6921H6921 H1980H1980 H8175H8175 H4725H4725
L07 7 Job 27:21 accept east-ward along be afraid country
L08 8 Job 27:21 przyjąć wschód-ward wzdłuż bać się kraj
L09 9 Job 27:21 wind carrieth him away The east is gone and as a storm hurleth him out of his place
L10 10 Job 27:21 wiatr carrieth go z dala Wschód już nie ma i jako hurleth burzy go z jego miejsca
L11 11 Job 27:21 yis·sa·'E·hu ka·Dim ve·ye·Lach; vi·sa·'a·Re·hu, mi·me·ko·Mo.
L12 12 Job 27:21 jis sa e hu qa dim we je lach wi sa a re hu mim me qo mo
L13 13 Job 27:21 yiSSä´ëºhû qädîm wüyëlak wî|Sä`árëºhû mimmüqömô
L14 14 Job 27:21 369/650 8/69 1057/1542 2/8 278/401
L15 15 Job 27:21 The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place.
L16 16 Job 27:21  21 The east <06921> wind carrieth him away <05375> (08799), and he departeth <03212> (08799): and as a storm hurleth <08175> (08762) him out of his place <04725>.
L01 1 Job 27:22   Job 27:22  22 Albowiem Bóg odda <07993> (08686) na niego, a nie oszczędził <02550> (08799): chciał Fain <01272> (08800) uciec <01272> (08799) z jego ręki <03027>.                                                                                              
L02 2 Job 27:22 unosi, nie mając litości, bo z ręki ujść mu nie może.
L03 3 Job 27:22 וְיַשְׁלֵ֣ךְ עָ֭לָיו וְלֹ֣א יַחְמֹ֑ל מִ֝יָּד֗וֹ בָּר֥וֹחַ יִבְרָֽח׃
L04 4 Job 27:22 וְ/יַשְׁלֵ֣ךְ עָ֭לָי/ו וְ/לֹ֣א יַחְמֹ֑ל מִ֝/יָּד֗/וֹ בָּר֥וֹחַ יִבְרָֽח׃
L05 5 Job 27:22 we•jasz•<Lech> '<A>•law we•<Lo> jach•<Mol>; mi•ja•<Do>, ba•<Ro>•ach jiw•<Rach>.
L06 6 Job 27:22 H7993H7993 H5921H5921 H3808H3808 H2550H2550 H3027H3027 H1272H1272 H1272H1272
L07 7 Job 27:22 adventure above before have compassion able drive away drive away
L08 8 Job 27:22 przygoda powyżej przed współczuć w stanie odpędzać odpędzać
L09 9 Job 27:22 For [God] shall cast and without upon him and not spare out of his hand he would fain flee
L10 10 Job 27:22 Dla [Bóg] odda i bez na niego, a nie zapasowy z jego ręki chciał Fain uciec
L11 11 Job 27:22 ve·yash·Lech 'A·lav ve·Lo yach·Mol; mi·ya·Do, ba·Ro·ach yiv·Rach.
L12 12 Job 27:22 we jasz lech a law we lo jaH mol mij ja do Ba ro aH jiw raH
L13 13 Job 27:22 wüyašlëk `äläyw wülö´ yaHmöl miyyädô BärôªH yibräH
L14 14 Job 27:22 67/125 3486/5759 2798/5164 15/41 1057/1608 46/65 47/65
L15 15 Job 27:22 For [God] shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand.
L16 16 Job 27:22  22 For God shall cast <07993> (08686) upon him, and not spare <02550> (08799): he would fain <01272> (08800) flee <01272> (08799) out of his hand <03027>.
L01 1 Job 27:23   Job 27:23  23 ludzie będą klaskać <05606> (08799) ręce <03709> w niego, i będzie syk <08319> (08799) go z jego miejsca <04725>.                                                                                                  
L02 2 Job 27:23 Klaszcze się za nim w dłonie, gwiżdże ze wszystkich stron,
L03 3 Job 27:23 יִשְׂפֹּ֣ק עָלֵ֣ימוֹ כַפֵּ֑ימוֹ וְיִשְׁרֹ֥ק עָ֝לָ֗יו מִמְּקֹמֽוֹ׃
L04 4 Job 27:23 יִשְׂפֹּ֣ק עָלֵ֣י/מוֹ כַפֵּ֑י/מוֹ וְ/יִשְׁרֹ֥ק עָ֝לָ֗י/ו מִ/מְּקֹמֽ/וֹ׃
L05 5 Job 27:23 jis•<Pok> 'a•<Le>•mow chap•<Pe>•mow; we•jisz•<Rok> 'a•<Law>, mi•me•ko•<Mo>.
L06 6 Job 27:23 H5606H5606 H5921H5921 H3709H3709 H8319H8319 H5921H5921 H4725H4725
L07 7 Job 27:23 clap above branch hiss above country
L08 8 Job 27:23 klaskać powyżej oddział syk powyżej kraj
L09 9 Job 27:23 [Men] shall clap and their hands at him and shall hiss from him out of his place
L10 10 Job 27:23 [Ludzie] będą klaskać i ręce na niego i musi szumy z go z jego miejsca
L11 11 Job 27:23 yis·Pok 'a·Lei·mov chap·Pei·mov; ve·yish·Rok 'a·Lav, mi·me·ko·Mo.
L12 12 Job 27:23 jis Poq a le mo chaP Pe mo we jisz roq a law mim me qo mo
L13 13 Job 27:23 yiSPöq `älêºmô kaPPêºmô wüyišröq `äläyw mimmüqömô
L14 14 Job 27:23 3/10 3487/5759 115/191 2/12 3488/5759 279/401
L15 15 Job 27:23 [Men] shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place.
L16 16 Job 27:23  23 Men shall clap <05606> (08799) their hands <03709> at him, and shall hiss <08319> (08799) him out of his place <04725>.
Copyright by Cezary Podolski