Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Joz17-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Joz 17:1 Joz 17 Joz 17:1  1 Nie było również dużo <01486> dla plemienia <04294> Manassesa <04519>, bo był pierworodnym <01060> Józefa <03130>, a mianowicie, na Machira <04353> pierworodnym <01060> Manassesa <04519>, ojciec <01> Gileadu <01568>: bo był człowiekiem <0376> wojny <04421>, dlatego miał Gilead <01568> i Bashan <01316>.                                                                                
L02 2 Joz 17:1 A oto dział wylosowany dla pokolenia Manassesa, który był pierworodnym Józefa. Makir, pierworodny Manassesa, ojciec Gileada, ponieważ był wojownikiem, otrzymał Gilead i Baszan.
L03 3 Joz 17:1 וַיְהִ֤י הַגּוֹרָל֙ לְמַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה כִּי־ ה֖וּא בְּכ֣וֹר יוֹסֵ֑ף לְמָכִיר֩ בְּכ֨וֹר מְנַשֶּׁ֜ה אֲבִ֣י הַגִּלְעָ֗ד כִּ֣י ה֤וּא הָיָה֙ אִ֣ישׁ מִלְחָמָ֔ה וַֽיְהִי־ ל֖וֹ הַגִּלְעָ֥ד וְהַבָּשָֽׁן׃
L04 4 Joz 17:1 וַ/יְהִ֤י הַ/גּוֹרָל֙ לְ/מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה כִּי־ ה֖וּא בְּכ֣וֹר יוֹסֵ֑ף לְ/מָכִיר֩ בְּכ֨וֹר מְנַשֶּׁ֜ה אֲבִ֣י הַ/גִּלְעָ֗ד כִּ֣י ה֤וּא הָיָה֙ אִ֣ישׁ מִלְחָמָ֔ה וַֽ/יְהִי־ ל֖/וֹ הַ/גִּלְעָ֥ד וְ/הַ/בָּשָֽׁן׃
L05 5 Joz 17:1 waj•<Hi> hag•go•<Ral> le•mat•<Te> me•nasz•<sze>, ki- hu be•<Chor> jo•<Sef>; le•ma•<Chir> be•<Chor> me•nasz•<sze> 'a•<wi> hag•gil•'<Ad>, ki hu ha•<ja> 'isz mil•cha•<Ma>, wa·je·(hi) lo hag•gil•'<Ad> we•hab•ba•<szan>.
L06 6 Joz 17:1 H1961H1961 H1486H1486 H4294H4294 H4519H4519 H3588H3588 H1931H1931 H1060H1060 H3130H3130 H4353H4353 H1060H1060 H4519H4519 H0001H0001 H1568H1568 H3588H3588 H1931H1931 H1961H1961 H0376H0376 H4421H4421 H1961H1961 H0000 H1568H1568 H1316H1316
L07 7 Joz 17:1 become lot rod Manasseh inasmuch he eldest  Joseph Machir eldest  Manasseh chief Gilead inasmuch he become great battle become Gilead Bashan
L08 8 Joz 17:1 zostać partia pręt Manasses ponieważ on najstarszy Joseph Machir najstarszy Manasses szef Gilead ponieważ on zostać wielki bitwa zostać Gilead Bashan
L09 9 Joz 17:1 were allotted There was also a lot for the tribe of Manasseh because he for he [was] the firstborn of Joseph [to wit] for Machir the firstborn of Manasseh the father of Gilead because he were allotted because he was a man of war were allotted therefore he had Gilead and Bashan
L10 10 Joz 17:1 przydzielono Nie było również dużo dla plemienia Manassesa bo on On to [było] pierworodnym Józefa [Mianowicie] dla Machira Pierworodny Manassesa ojciec z Gilead bo on przydzielono dlatego, że był człowiekiem wojny przydzielono Dlatego miał Gilead i Bashan
L11 11 Joz 17:1 vay·Hi hag·go·Ral le·mat·Teh me·nash·Sheh, ki- hu be·Chor yo·Sef; le·ma·Chir be·Chor me·nash·Sheh 'a·Vi hag·gil·'Ad, ki hu ha·Yah 'ish mil·cha·Mah, vay·hi- lo hag·gil·'Ad ve·hab·ba·Shan.
L12 12 Joz 17:1 wa je hi haG Go ral le mat te me nasz sze Ki - hu Be chor jo sef le ma chir Be chor me nasz sze a wi haG Gi lad Ki hu ha ja isz mil Ha ma wa je hi - lo haG Gi lad we haB Ba szan
L13 13 Joz 17:1 wayühî haGGôräl lüma††Ë münaššè Kî-hû´ Bükôr yôsëp lümäkîr Bükôr münaššè ´ábî haGGil`äd hû´ häyâ ´îš milHämâ wa|yühî-lô haGGil`äd wühaBBäšän
L14 14 Joz 17:1 1141/3546 16/77 158/252 47/146 1107/4478 695/1867 72/119 179/213 11/22 73/119 48/146 426/1212 28/134 1108/4478 696/1867 1142/3546 560/2004 55/319 1143/3546 2005/6522 29/134 29/60
L15 15 Joz 17:1 There was also a lot for the tribe of Manasseh; for he [was] the firstborn of Joseph; [to wit], for Machir the firstborn of Manasseh, the father of Gilead: because he was a man of war, therefore he had Gilead and Bashan.
L16 16 Joz 17:1  1 There was also a lot <01486> for the tribe <04294> of Manasseh <04519>; for he was the firstborn <01060> of Joseph <03130>; to wit, for Machir <04353> the firstborn <01060> of Manasseh <04519>, the father <01> of Gilead <01568>: because he was a man <0376> of war <04421>, therefore he had Gilead <01568> and Bashan <01316>.
L01 1 Joz 17:2   Joz 17:2  2 Było też wiele do reszty <03498> (08737) dzieci <01121> Manassesa <04519> przez ich rodzin <04940>; dla dzieci <01121> z Abiezer <044>, a dla dzieci < 01121> z Helek <02507>, a dla dzieci <01121> z Asriel <0844>, a dla dzieci <01121> Sychem <07928>, a dla dzieci <01121> Chefer <02660>, a dla dzieci <01121> Szemidy <08061>: były to męski <02145> dzieci <01121> Manassesa <04519> syn <01121> Józefa <03130> przez ich rodzin <04940>.                                                                      
L02 2 Joz 17:2 Dział otrzymali też pozostali synowie Manassesa według ich rodów: synowie Abiezera, synowie Cheleka, synowie Asrijela, synowie Sychema, synowie Chefera i synowie Szemida, potomkowie męscy Manassesa, syna Józefa, według ich rodów.
L03 3 Joz 17:2 וַ֠יְהִי לִבְנֵ֨י מְנַשֶּׁ֥ה הַנּוֹתָרִים֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לִבְנֵ֨י אֲבִיעֶ֜זֶר וְלִבְנֵי־ חֵ֗לֶק וְלִבְנֵ֤י אַשְׂרִיאֵל֙ וְלִבְנֵי־ שֶׁ֔כֶם וְלִבְנֵי־ חֵ֖פֶר וְלִבְנֵ֣י שְׁמִידָ֑ע אֵ֠לֶּה בְּנֵ֨י מְנַשֶּׁ֧ה בֶּן־ יוֹסֵ֛ף הַזְּכָרִ֖ים לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃
L04 4 Joz 17:2 וַ֠/יְהִי לִ/בְנֵ֨י מְנַשֶּׁ֥ה הַ/נּוֹתָרִים֮ לְ/מִשְׁפְּחֹתָ/ם֒ לִ/בְנֵ֨י אֲבִיעֶ֜זֶר וְ/לִ/בְנֵי־ חֵ֗לֶק וְ/לִ/בְנֵ֤י אַשְׂרִיאֵל֙ וְ/לִ/בְנֵי־ שֶׁ֔כֶם וְ/לִ/בְנֵי־ חֵ֖פֶר וְ/לִ/בְנֵ֣י שְׁמִידָ֑ע אֵ֠לֶּה בְּנֵ֨י מְנַשֶּׁ֧ה בֶּן־ יוֹסֵ֛ף הַ/זְּכָרִ֖ים לְ/מִשְׁפְּחֹתָֽ/ם׃
L05 5 Joz 17:2 <waj>•hi liw•<Ne> me•nasz•<sze> han•no•ta•<Rim> le•misz•pe•cho•<Tam> liw•<Ne> 'a•wi•'<E>•zer we•liw•ne- <Che>•lek, we•liw•<Ne> 'as•ri•'<El> we•liw•ne- <sze>•chem, we•liw•ne- <Che>•fer we•liw•<Ne> sze•mi•<Da>'; '<El>•le be•<Ne> me•nasz•<sze> ben- jo•<Sef> haz•ze•cha•<Rim> le•misz•pe•cho•<Tam>.
L06 6 Joz 17:2 H1961H1961 H1121H1121 H4519H4519 H3498H3498 H4940H4940 H1121H1121 H0044H0044 H1121H1121 H2507H2507 H1121H1121 H0844H0844 H1121H1121 H7928H7928 H1121H1121 H2660H2660 H1121H1121 H8061H8061 H0428H0428 H1121H1121 H4519H4519 H1121H1121 H3130H3130 H2145H2145 H4940H4940
L07 7 Joz 17:2 become afflicted Manasseh excel family afflicted Abiezer afflicted Helek afflicted Ashriel afflicted Shechem afflicted Hepher afflicted Shemida another afflicted Manasseh afflicted Joseph him family
L08 8 Joz 17:2 zostać dotknięty Manasses excel rodzina dotknięty Abiezer dotknięty Helek dotknięty Ashriel dotknięty Sychem dotknięty Chefera dotknięty Szemidy inny dotknięty Manasses dotknięty Joseph go rodzina
L09 9 Joz 17:2 become of the children of Manasseh There was also [a lot] for the rest by their families for the children of Abiezer and for the children of Helek and for the children of Asriel and for the children of Shechem and for the children of Hepher and for the children of Shemida these children of Manasseh the son of Joseph these [were] the male by their families
L10 10 Joz 17:2 zostać z dziećmi Manassesa Był także [wiele] do końca przez ich rodzin dla dzieci z Abiezer i dla dzieci z Helek i dla dzieci z Asriel i dla dzieci Sychem i dla dzieci Chefer i dla dzieci Szemidy te dzieci Manassesa syn Józefa te [były] mężczyzna przez ich rodzin
L11 11 Joz 17:2 Vay·hi liv·Nei me·nash·Sheh han·no·ta·Rim le·mish·pe·cho·Tam liv·Nei 'a·vi·'E·zer ve·liv·nei- Che·lek, ve·liv·Nei 'as·ri·'El ve·liv·nei- She·chem, ve·liv·nei- Che·fer ve·liv·Nei she·mi·Da'; 'El·leh be·Nei me·nash·Sheh ben- yo·Sef haz·ze·cha·Rim le·mish·pe·cho·Tam.
L12 12 Joz 17:2 wa je hi liw ne me nasz sze han no ta rim le misz Pe Ho tam liw ne a wi e zer we liw ne - He leq we liw ne as ri el we liw ne - sze chem we liw ne - He fer we liw ne sze mi da el le Be ne me nasz sze Ben - jo sef haz ze cha rim le misz Pe Ho tam
L13 13 Joz 17:2 wayühî libnê münaššè hannôtärîm lümišPüHötäm libnê ´ábî`eºzer wülibnê-Hëºleq wülibnê ´aSrî´ël wülibnê-šeºkem wülibnê-Hëºper wülibnê šümîdä` ´ëllè Bünê münaššè Ben-yôsëp hazzükärîm lümišPüHötäm
L14 14 Joz 17:2 1144/3546 1599/4921 49/146 36/107 203/302 1600/4921 1/7 1601/4921 2/2 1602/4921 2/3 1603/4921 2/3 1604/4921 5/9 1605/4921 2/3 289/745 1606/4921 50/146 1607/4921 180/213 58/82 204/302
L15 15 Joz 17:2 There was also [a lot] for the rest of the children of Manasseh by their families; for the children of Abiezer, and for the children of Helek, and for the children of Asriel, and for the children of Shechem, and for the children of Hepher, and for the children of Shemida: these [were] the male children of Manasseh the son of Joseph by their families.
L16 16 Joz 17:2  2 There was also a lot for the rest <03498> (08737) of the children <01121> of Manasseh <04519> by their families <04940>; for the children <01121> of Abiezer <044>, and for the children <01121> of Helek <02507>, and for the children <01121> of Asriel <0844>, and for the children <01121> of Shechem <07928>, and for the children <01121> of Hepher <02660>, and for the children <01121> of Shemida <08061>: these were the male <02145> children <01121> of Manasseh <04519> the son <01121> of Joseph <03130> by their families <04940>.
L01 1 Joz 17:3   Joz 17:3  3 Ale Selofchad <06765>, syn <01121> Chefer <02660>, syn <01121> Gileadu <01568>, syn <01121> Makira <04353>, syn <01121> Manassesa <04519> , nie miał synów <01121>, ale córki <01323>: i oto imiona <08034> z jego córek <01323>, Mahlah <04244>, a Noe <05270>, Chogla <02295>, Milka <04435> i Tirsa <08656>.                                                                                
L02 2 Joz 17:3 Selofchad, syn Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, nie miał synów, a tylko córki, które nazywały się: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
L03 3 Joz 17:3 וְלִצְלָפְחָד֩ בֶּן־ חֵ֨פֶר בֶּן־ גִּלְעָ֜ד בֶּן־ מָכִ֣יר בֶּן־ מְנַשֶּׁ֗ה לֹא־ הָ֥יוּ ל֛וֹ בָּנִ֖ים כִּ֣י אִם־ בָּנ֑וֹת וְאֵ֙לֶּה֙ שְׁמ֣וֹת בְּנֹתָ֔יו מַחְלָ֣ה וְנֹעָ֔ה חָגְלָ֥ה מִלְכָּ֖ה וְתִרְצָֽה׃
L04 4 Joz 17:3 וְ/לִ/צְלָפְחָד֩ בֶּן־ חֵ֨פֶר בֶּן־ גִּלְעָ֜ד בֶּן־ מָכִ֣יר בֶּן־ מְנַשֶּׁ֗ה לֹא־ הָ֥יוּ ל֛/וֹ בָּנִ֖ים כִּ֣י אִם־ בָּנ֑וֹת וְ/אֵ֙לֶּה֙ שְׁמ֣וֹת בְּנֹתָ֔י/ו מַחְלָ֣ה וְ/נֹעָ֔ה חָגְלָ֥ה מִלְכָּ֖ה וְ/תִרְצָֽה׃
L05 5 Joz 17:3 we•lic•la•fe•<Chad> ben- <Che>•fer ben- gil•'<Ad> ben- ma•<Chir> ben- me•nasz•<sze>, lo- <Ha>•ju lo ba•<Nim> ki im- ba•<Not>; we•'<El>•le sze•<Mot> be•no•<Taw>, mach•<La> we•no•'<Ah>, cha•ge•<La> mil•<Ka> we•tir•<ca>.
L06 6 Joz 17:3 H6765H6765 H1121H1121 H2660H2660 H1121H1121 H1568H1568 H1121H1121 H4353H4353 H1121H1121 H4519H4519 H3808H3808 H1961H1961 H0000 H1121H1121 H3588H3588 H0518H0518 H1323H1323 H0428H0428 H8034H8034 H1323H1323 H4244H4244 H5270H5270 H2295H2295 H4435H4435 H8656H8656
L07 7 Joz 17:3 Zelophehad afflicted Hepher afflicted Gilead afflicted Machir afflicted Manasseh before become afflicted inasmuch lo apple  another base apple  Mahlah Noah Hoglah Milcah Tirzah
L08 8 Joz 17:3 Selofchad dotknięty Chefera dotknięty Gilead dotknięty Machir dotknięty Manasses przed zostać dotknięty ponieważ lo jabłko inny podstawa jabłko Mahlah Noe Chogla Milka Tirsa
L09 9 Joz 17:3 But Zelophehad the son of Hepher the son of Gilead the son of Machir the son of Manasseh no had had no sons for lo but daughters and these and these [are] the names of his daughters Mahlah and Noah Hoglah Milcah and Tirzah
L10 10 Joz 17:3 Ale Selofchad syn Chefer syn z Gilead syn Makira syn Manassesa nie miał nie miał synów dla lo ale córki a te a te [są] nazwy z jego córek Mahlah i Noah Chogla Milka i Tirsa
L11 11 Joz 17:3 ve·litz·la·fe·Chad ben- Che·fer ben- gil·'Ad ben- ma·Chir ben- me·nash·Sheh, lo- Ha·yu lo ba·Nim ki im- ba·Not; ve·'El·leh she·Mot be·no·Tav, mach·Lah ve·no·'Ah, cha·ge·Lah mil·Kah ve·tir·Tzah.
L12 12 Joz 17:3 we lic lof Had Ben - He fer Ben - Gi lad Ben - ma chir Ben - me nasz sze lo - ha ju lo Ba nim Ki im - Ba not we el le sze mot Be no taw maH la we no a Hog la mil Ka we tir ca
L13 13 Joz 17:3 wüliclopHäd Ben-Hëºper Ben-Gil`äd Ben-mäkîr Ben-münaššè lö´-häºyû Bänîm ´im-Bänôt wü´ëºllè šümôt Bünötäyw maHlâ wünö`â Hoglâ milKâ wütircâ
L14 14 Joz 17:3 9/11 1608/4921 6/9 1609/4921 30/134 1610/4921 12/22 1611/4921 51/146 1405/5164 1145/3546 2006/6522 1612/4921 1109/4478 335/1068 211/588 290/745 261/864 212/588 4/5 4/4 4/4 11/11 5/18
L15 15 Joz 17:3 But Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, had no sons, but daughters: and these [are] the names of his daughters, Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
L16 16 Joz 17:3  3 But Zelophehad <06765>, the son <01121> of Hepher <02660>, the son <01121> of Gilead <01568>, the son <01121> of Machir <04353>, the son <01121> of Manasseh <04519>, had no sons <01121>, but daughters <01323>: and these are the names <08034> of his daughters <01323>, Mahlah <04244>, and Noah <05270>, Hoglah <02295>, Milcah <04435>, and Tirzah <08656>.
L01 1 Joz 17:4   Joz 17:4  4 A oni przybliżyli się <07126> (08799) przed <06440> Eleazar <0499> ksiądz <03548>, a przed <06440> Joshua <03091> syn <01121> Nuna <05126>, a przed <06440> książęta <05387>, mówiąc: <0559> (08800) Pan <03068> dowodzone <06680> (08765) Mojżesz <04872>, aby dać <05414> (08800) nam dziedzictwo <05159> <08432> wśród naszych braci <0251>. Dlatego też zgodnie z przykazaniem <06310> Pana <03068> dał <05414> (08799) ich dziedziczenia <05159> <08432> wśród braci <0251> z ojcem <01>.                                                                  
L02 2 Joz 17:4 One wystąpiły przed Eleazarem kapłanem i przed Jozuem, synem Nuna, i przed książętami, mówiąc: Pan rozkazał Mojżeszowi, aby wyznaczył nam dziedzictwo pośród naszych braci. Dano im więc dziedzictwo zgodnie ze słowami Pana, wśród braci ich ojca.
L03 3 Joz 17:4 וַתִּקְרַ֡בְנָה לִפְנֵי֩ אֶלְעָזָ֨ר הַכֹּהֵ֜ן וְלִפְנֵ֣י ׀ יְהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־ נ֗וּן וְלִפְנֵ֤י הַנְּשִׂיאִים֙ לֵאמֹ֔ר יְהוָה֙ צִוָּ֣ה אֶת־ מֹשֶׁ֔ה לָֽתֶת־ לָ֥נוּ נַחֲלָ֖ה בְּת֣וֹךְ אַחֵ֑ינוּ וַיִּתֵּ֨ן לָהֶ֜ם אֶל־ פִּ֤י יְהוָה֙ נַֽחֲלָ֔ה בְּת֖וֹךְ אֲחֵ֥י אֲבִיהֶֽן׃
L04 4 Joz 17:4 וַ/תִּקְרַ֡בְנָה לִ/פְנֵי֩ אֶלְעָזָ֨ר הַ/כֹּהֵ֜ן וְ/לִ/פְנֵ֣י ׀ יְהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־ נ֗וּן וְ/לִ/פְנֵ֤י הַ/נְּשִׂיאִים֙ לֵ/אמֹ֔ר יְהוָה֙ צִוָּ֣ה אֶת־ מֹשֶׁ֔ה לָֽ/תֶת־ לָ֥/נוּ נַחֲלָ֖ה בְּ/ת֣וֹךְ אַחֵ֑י/נוּ וַ/יִּתֵּ֨ן לָ/הֶ֜ם אֶל־ פִּ֤י יְהוָה֙ נַֽחֲלָ֔ה בְּ/ת֖וֹךְ אֲחֵ֥י אֲבִי/הֶֽן׃
L05 5 Joz 17:4 wat•tik•<Raw>•na lif•<Ne> 'el•'a•<Zar> hak•ko•<Hen> we•lif•<Ne> je•ho•<szu>•a' bin- <Nun>, we•lif•<Ne> han•ne•si•'<Im> le•<Mor>, <jah>•we ciw•<wa> et- mo•<sze>, la•tet- <La>•nu na•cha•<La> be•<Toch> 'a•<Che>•nu; wai•jit•<Ten> la•<Hem> el- pi <jah>•we na•cha•<La>, be•<Toch> 'a•<Che> 'a•wi•<Hen>.
L06 6 Joz 17:4 H7126H7126 H6440H6440 H0499H0499 H3548H3548 H6440H6440 H3091H3091 H1121H1121 H5126H5126 H6440H6440 H5387H5387 H0559H0559 H3069H3069 H6680H6680 H0853H0853 H4872H4872 H5414H5414 H0000 H5159H5159 H8432H8432 H0251H0251 H5414H5414 H0000 H0413H0413 H6310H6310 H3069H3069 H5159H5159 H8432H8432 H0251H0251 H0001H0001
L07 7 Joz 17:4 approach accept Eleazar chief ruler accept Jehoshua afflicted Non accept captain answer God appoint Moses add heritage hope another add about according God heritage hope another chief
L08 8 Joz 17:4 podejście przyjąć Eleazar naczelny władca przyjąć Jehoszua dotknięty Brak przyjąć kapitan odpowiedź Bóg powołać Mojżesz dodać dziedzictwo nadzieję inny dodać o zgodnie Bóg dziedzictwo nadzieję inny szef
L09 9 Joz 17:4 And they came near before Eleazar the priest and before Joshua the son of Nun and before the princes saying God commanded Moses to give us an inheritance among our brethren he gave according Therefore according to the commandment God them an inheritance among the brethren of their father
L10 10 Joz 17:4 A oni przyszli w pobliżu przed Eleazar ksiądz i przed Joshua syn Nuna i przed książęta powiedzenie Bóg przykazał Mojżesz dać nam dziedzictwo wśród nasi bracia dał zgodnie Dlatego też zgodnie z przykazaniem Bóg ich dziedzictwo wśród bracia z ojcem
L11 11 Joz 17:4 vat·tik·Rav·nah lif·Nei 'el·'a·Zar hak·ko·Hen ve·lif·Nei ye·ho·Shu·a' bin- Nun, ve·lif·Nei han·ne·si·'Im le·Mor, Yah·weh tziv·Vah et- mo·Sheh, la·tet- La·nu na·cha·Lah be·Toch 'a·Chei·nu; vai·yit·Ten la·Hem el- pi Yah·weh na·cha·Lah, be·Toch 'a·Chei 'a·vi·Hen.
L12 12 Joz 17:4 waT Tiq raw na lif ne e la zar haK Ko hen we lif ne je ho szu a Bin - nun we lif ne han ne si im le mor jhwh(a do naj) ciw wa et - mo sze la tet - la nu na Ha la Be toch a He nu waj jiT Ten la hem el - Pi jhwh(a do naj) na Ha la Be toch a He a wi hen
L13 13 Joz 17:4 waTTiqraºbnâ lipnê ´el`äzär haKKöhën wülipnê yühôšùª` Bin-nûn wülipnê hannüSî´îm lë´mör yhwh(´ädönäy) ciwwâ ´et-möšè lä|tet-läºnû naHálâ Bütôk ´aHêºnû wayyiTTën lähem ´el-Pî yhwh(´ädönäy) na|Hálâ Bütôk ´áHê ´ábîhen
L14 14 Joz 17:4 212/284 691/2127 44/72 322/750 692/2127 164/218 1613/4921 22/30 693/2127 79/134 1472/5298 71/608 288/491 4517/11047 694/766 700/2007 2007/6522 95/223 152/416 293/630 701/2007 2008/6522 1818/5500 146/497 72/608 96/223 153/416 294/630 427/1212
L15 15 Joz 17:4 And they came near before Eleazar the priest, and before Joshua the son of Nun, and before the princes, saying, The LORD commanded Moses to give us an inheritance among our brethren. Therefore according to the commandment of the LORD he gave them an inheritance among the brethren of their father.
L16 16 Joz 17:4  4 And they came near <07126> (08799) before <06440> Eleazar <0499> the priest <03548>, and before <06440> Joshua <03091> the son <01121> of Nun <05126>, and before <06440> the princes <05387>, saying <0559> (08800), The LORD <03068> commanded <06680> (08765) Moses <04872> to give <05414> (08800) us an inheritance <05159> among <08432> our brethren <0251>. Therefore according to the commandment <06310> of the LORD <03068> he gave <05414> (08799) them an inheritance <05159> among <08432> the brethren <0251> of their father <01>.
L01 1 Joz 17:5   Joz 17:5  5 i spadła <05307> (08799) dziesięć <06235> porcje <02256>, aby Manasses <04519>, obok ziemi <0776> Gileadu <01568> i Bashan <01316>, które były po drugiej stronie <05676> Jordan <03383>;                                                                                            
L02 2 Joz 17:5 Miał przeto Manasses dziesięć działów, oprócz ziemi Gilead i Baszan, leżącej po drugiej stronie Jordanu.
L03 3 Joz 17:5 וַיִּפְּל֥וּ חַבְלֵֽי־ מְנַשֶּׁ֖ה עֲשָׂרָ֑ה לְבַ֞ד מֵאֶ֤רֶץ הַגִּלְעָד֙ וְהַבָּשָׁ֔ן אֲשֶׁ֖ר מֵעֵ֥בֶר לַיַּרְדֵּֽן׃
L04 4 Joz 17:5 וַ/יִּפְּל֥וּ חַבְלֵֽי־ מְנַשֶּׁ֖ה עֲשָׂרָ֑ה לְ/בַ֞ד מֵ/אֶ֤רֶץ הַ/גִּלְעָד֙ וְ/הַ/בָּשָׁ֔ן אֲשֶׁ֖ר מֵ/עֵ֥בֶר לַ/יַּרְדֵּֽן׃
L05 5 Joz 17:5 wai•jip•pe•<Lu> chaw•le- me•nasz•<sze> 'a•sa•<Ra>; le•<wad> me•'<E>•rec hag•gil•'<Ad> we•hab•ba•<szan>, 'a•<szer> me•'<E>•wer lai•jar•<Den>.
L06 6 Joz 17:5 H5307H5307 H2256H2256 H4519H4519 H6235H6235 H0905H0905 H0776H0776 H1568H1568 H1316H1316 H0834H0834 H5676H5676 H3383H3383
L07 7 Joz 17:5 cast down band Manasseh ten alone common Gilead Bashan after beyond Jordan
L08 8 Joz 17:5 zrzucony pasmo Manasses dziesięć sam wspólny Gilead Bashan po poza Jordania
L09 9 Joz 17:5 And there fell portions to Manasseh ten alone beside the land of Gilead and Bashan which which [were] on the other side Jordan
L10 10 Joz 17:5 I spadła porcje Manassesa dziesięć sam przy ziemi z Gilead i Bashan który które [były] po drugiej stronie Jordania
L11 11 Joz 17:5 vai·yip·pe·Lu chav·lei- me·nash·Sheh 'a·sa·Rah; le·Vad me·'E·retz hag·gil·'Ad ve·hab·ba·Shan, 'a·Sher me·'E·ver lai·yar·Den.
L12 12 Joz 17:5 waj jiP Pe lu Haw le - me nasz sze a sa ra le wad me e rec haG Gi lad we haB Ba szan a szer me e wer laj jar Den
L13 13 Joz 17:5 wayyiPPülû Hablê|-münaššè `áSärâ lübad më´eºrec haGGil`äd wühaBBäšän ´ášer më`ëºber layyarDën
L14 14 Joz 17:5 69/434 6/62 52/146 52/175 90/200 916/2502 31/134 30/60 2096/5499 39/88 105/181
L15 15 Joz 17:5 And there fell ten portions to Manasseh, beside the land of Gilead and Bashan, which [were] on the other side Jordan;
L16 16 Joz 17:5  5 And there fell <05307> (08799) ten <06235> portions <02256> to Manasseh <04519>, beside the land <0776> of Gilead <01568> and Bashan <01316>, which were on the other side <05676> Jordan <03383>;
L01 1 Joz 17:6   Joz 17:6  6 Ponieważ córki <01323> Manassesa <04519> miał <05157> (08804) dziedzictwo <05159> wśród <08432> jego synowie <01121>: i reszta <03498> (08737) z <04519> Manassesa synowie < 01121> miał ziemię <0776> Gileadu <01568>.                                                                                        
L02 2 Joz 17:6 Ponieważ córki Manassesa otrzymały dziedzictwo pośród jego potomków, ziemia Gilead przypadła innym potomkom Manassesa.
L03 3 Joz 17:6 כִּ֚י בְּנ֣וֹת מְנַשֶּׁ֔ה נָחֲל֥וּ נַחֲלָ֖ה בְּת֣וֹךְ בָּנָ֑יו וְאֶ֙רֶץ֙ הַגִּלְעָ֔ד הָיְתָ֥ה לִבְנֵֽי־ מְנַשֶּׁ֖ה הַנּֽוֹתָרִֽים׃
L04 4 Joz 17:6 כִּ֚י בְּנ֣וֹת מְנַשֶּׁ֔ה נָחֲל֥וּ נַחֲלָ֖ה בְּ/ת֣וֹךְ בָּנָ֑י/ו וְ/אֶ֙רֶץ֙ הַ/גִּלְעָ֔ד הָיְתָ֥ה לִ/בְנֵֽי־ מְנַשֶּׁ֖ה הַ/נּֽוֹתָרִֽים׃
L05 5 Joz 17:6 ki be•<Not> me•nasz•<sze>, na•cha•<Lu> na•cha•<La> be•<Toch> ba•<Naw>; we•'<E>•rec hag•gil•'<Ad>, ha•je•<Ta> liw•ne- me•nasz•<sze> han•<No>•ta•<Rim>.
L06 6 Joz 17:6 H3588H3588 H1323H1323 H4519H4519 H5157H5157 H5159H5159 H8432H8432 H1121H1121 H0776H0776 H1568H1568 H1961H1961 H1121H1121 H4519H4519 H3498H3498
L07 7 Joz 17:6 inasmuch apple  Manasseh divide heritage hope afflicted common Gilead become afflicted Manasseh excel
L08 8 Joz 17:6 ponieważ jabłko Manasses podzielić dziedzictwo nadzieję dotknięty wspólny Gilead zostać dotknięty Manasses excel
L09 9 Joz 17:6 because Because the daughters of Manasseh had an inheritance among his sons had the land of Gilead belonged sons of Manasseh's and the rest
L10 10 Joz 17:6 bo Ponieważ córki Manassesa miał Dziedziczenie wśród jego synowie mieli ziemię z Gilead należał Synowie z Manassesa i reszta
L11 11 Joz 17:6 ki be·Not me·nash·Sheh, na·cha·Lu na·cha·Lah be·Toch ba·Nav; ve·'E·retz hag·gil·'Ad, ha·ye·Tah liv·nei- me·nash·Sheh han·No·ta·Rim.
L12 12 Joz 17:6 Ki Be not me nasz sze na Ha lu na Ha la Be toch Ba naw we e rec haG Gi lad haj ta liw ne - me nasz sze han no ta rim
L13 13 Joz 17:6 Bünôt münaššè näHálû naHálâ Bütôk Bänäyw wü´eºrec haGGil`äd häytâ libnê|-münaššè hannô|tärîm
L14 14 Joz 17:6 1110/4478 213/588 53/146 31/58 97/223 154/416 1614/4921 917/2502 32/134 1146/3546 1615/4921 54/146 37/107
L15 15 Joz 17:6 Because the daughters of Manasseh had an inheritance among his sons: and the rest of Manasseh's sons had the land of Gilead.
L16 16 Joz 17:6  6 Because the daughters <01323> of Manasseh <04519> had <05157> (08804) an inheritance <05159> among <08432> his sons <01121>: and the rest <03498> (08737) of Manasseh's <04519> sons <01121> had the land <0776> of Gilead <01568>.
L01 1 Joz 17:7   Joz 17:7  7 i wybrzeża <01366> Manassesa <04519> było od Aszera <0836> do Michmethah <04366>, że Lieth przed <06440> Sychem <07927>, a granica <01366> <01980 poszedłem> (08804) na prawica <03225> aż do mieszkańców <03427> (08802) z Entappuah <05887>.                                                                                      
L02 2 Joz 17:7 Granica Manassesa ciągnęła się od strony Asera do Mikmetat, położonego na wschód od Sychem, i szła na prawo <ku Jaszib> przy źródle Tappuach.
L03 3 Joz 17:7 וַיְהִ֤י גְבוּל־ מְנַשֶּׁה֙ מֵֽאָשֵׁ֔ר הַֽמִּכְמְתָ֔ת אֲשֶׁ֖ר עַל־ פְּנֵ֣י שְׁכֶ֑ם וְהָלַ֤ךְ הַגְּבוּל֙ אֶל־ הַיָּמִ֔ין אֶל־ יֹשְׁבֵ֖י עֵ֥ין תַּפּֽוּחַ׃
L04 4 Joz 17:7 וַ/יְהִ֤י גְבוּל־ מְנַשֶּׁה֙ מֵֽ/אָשֵׁ֔ר הַֽ/מִּכְמְתָ֔ת אֲשֶׁ֖ר עַל־ פְּנֵ֣י שְׁכֶ֑ם וְ/הָלַ֤ךְ הַ/גְּבוּל֙ אֶל־ הַ/יָּמִ֔ין אֶל־ יֹשְׁבֵ֖י עֵ֥ין תַּפּֽוּחַ׃
L05 5 Joz 17:7 waj•<Hi> ge•<wul> me•nasz•<sze> me•'a•<szer>, ham•mich•me•<Tat>, 'a•<szer> al- pe•<Ne> sze•<Chem>; we•ha•<Lach> hag•ge•<wul> el- hai•ja•<Min>, el- jo•sze•<we> 'en tap•<Pu>•ach.
L06 6 Joz 17:7 H1961H1961 H1366H1366 H4519H4519 H0836H0836 H4366H4366 H0834H0834 H5921H5921 H6440H6440 H7927H7927 H1980H1980 H1366H1366 H0413H0413 H3225H3225 H0413H0413 H3427H3427 H0000 H5887H5887
L07 7 Joz 17:7 become border Manasseh Asher Michmethath after above accept Shechem along border about left-handed about abide En-tappuah
L08 8 Joz 17:7 zostać granica Manasses Asher Michmethath po powyżej przyjąć Sychem wzdłuż granica o lewą ręką o przestrzegać En-Tappuach
L09 9 Joz 17:7 ran And the coast of Manasseh was from Asher to Michmethah which that  that [lieth] before Shechem went along and the border about on the right hand to unto the inhabitants of Entappuah
L10 10 Joz 17:7 prowadził I wybrzeża Manassesa było od Asher do Michmethah który że że [Lieth] przed Sychem szedł i granicy o z prawej strony do do mieszkańców z Entappuah
L11 11 Joz 17:7 vay·Hi ge·Vul me·nash·Sheh me·'a·Sher, ham·mich·me·Tat, 'a·Sher al- pe·Nei she·Chem; ve·ha·Lach hag·ge·Vul el- hai·ya·Min, el- yo·she·Vei 'ein tap·Pu·ach.
L12 12 Joz 17:7 wa je hi ge wul - me nasz sze me a szer ham mich me tat a szer al - Pe ne sze chem we ha lach haG Ge wul el - haj ja min el - josz we en TaP Pu aH
L13 13 Joz 17:7 wayühî gübûl-münaššè më|´äšër ha|mmikmütät ´ášer `al-Pünê šükem wühälak haGGübûl ´el-hayyämîn ´el-yöšbê `ên TaPPûªH
L14 14 Joz 17:7 1147/3546 101/240 55/146 21/43 2/2 2097/5499 1592/5759 694/2127 19/63 347/1542 102/240 1819/5500 29/138 1820/5500 232/1071 2009/6522 1/1
L15 15 Joz 17:7 And the coast of Manasseh was from Asher to Michmethah, that [lieth] before Shechem; and the border went along on the right hand unto the inhabitants of Entappuah.
L16 16 Joz 17:7  7 And the coast <01366> of Manasseh <04519> was from Asher <0836> to Michmethah <04366>, that lieth before <06440> Shechem <07927>; and the border <01366> went along <01980> (08804) on the right hand <03225> unto the inhabitants <03427> (08802) of Entappuah <05887>.
L01 1 Joz 17:8   Joz 17:8  8 Teraz Manasses <04519> miał ziemię <0776> z Tappuach <08599>: ale Tappuach <08599> na granicy <01366> Manassesa <04519> należał do dzieci <01121> Efraima <0669>;                                                                                              
L02 2 Joz 17:8 Okolica Tappuach należała do Manassesa, ale Tappuach na granicy Manassesa należało do Efraima.
L03 3 Joz 17:8 לִמְנַשֶּׁ֕ה הָיְתָ֖ה אֶ֣רֶץ תַּפּ֑וּחַ וְתַפּ֛וּחַ אֶל־ גְּב֥וּל מְנַשֶּׁ֖ה לִבְנֵ֥י אֶפְרָֽיִם׃
L04 4 Joz 17:8 לִ/מְנַשֶּׁ֕ה הָיְתָ֖ה אֶ֣רֶץ תַּפּ֑וּחַ וְ/תַפּ֛וּחַ אֶל־ גְּב֥וּל מְנַשֶּׁ֖ה לִ/בְנֵ֥י אֶפְרָֽיִם׃
L05 5 Joz 17:8 lim•nasz•<sze> ha•je•<Ta> '<E>•rec tap•<Pu>•ach; we•tap•<Pu>•ach el- ge•<wul> me•nasz•<sze> liw•<Ne> 'ef•<Ra>•jim.
L06 6 Joz 17:8 H4519H4519 H1961H1961 H0776H0776 H8599H8599 H8599H8599 H0413H0413 H1366H1366 H4519H4519 H1121H1121 H0669H0669
L07 7 Joz 17:8 Manasseh become common Tappuah Tappuah about border Manasseh afflicted Ephraim
L08 8 Joz 17:8 Manasses zostać wspólny Tappuach Tappuach o granica Manasses dotknięty Efraim
L09 9 Joz 17:8 [Now] Manasseh belonged had the land of Tappuah but Tappuah on on the border of Manasseh [belonged] to the children of Ephraim
L10 10 Joz 17:8 [Teraz] Manassesa należał mieli ziemię z Tappuach ale Tappuach na na granicy Manassesa [Należała] do dzieci Efraima
L11 11 Joz 17:8 lim·nash·Sheh ha·ye·Tah 'E·retz tap·Pu·ach; ve·tap·Pu·ach el- ge·Vul me·nash·Sheh liv·Nei 'ef·Ra·yim.
L12 12 Joz 17:8 lim nasz sze haj ta e rec TaP Pu aH we taP Pu aH el - Ge wul me nasz sze liw ne ef ra jim  
L13 13 Joz 17:8 limnaššè häytâ ´eºrec TaPPûªH wütaPPûªH ´el-Gübûl münaššè libnê ´epräºyim  
L14 14 Joz 17:8 56/146 1148/3546 918/2502 4/6 5/6 1821/5500 103/240 57/146 1616/4921 33/180
L15 15 Joz 17:8 [Now] Manasseh had the land of Tappuah: but Tappuah on the border of Manasseh [belonged] to the children of Ephraim;
L16 16 Joz 17:8  8 Now Manasseh <04519> had the land <0776> of Tappuah <08599>: but Tappuah <08599> on the border <01366> of Manasseh <04519> belonged to the children <01121> of Ephraim <0669>;
L01 1 Joz 17:9   Joz 17:9  9 i wybrzeża <01366> zstąpił <03381> (08804) aż do rzeki <05158> Kanah <07071>, na południe <05045> rzeki <05158>: te miasta <05892> Efraima <0669> należą <08432 > miasta <05892> Manassesa <04519>: wybrzeże <01366> Manassesa <04519> również było po stronie północnej <06828> rzeki <05158>, a wydatki <08444> z nim byli na morzu <03220>:                                                                              
L02 2 Joz 17:9 Granica schodziła do potoku Kana (na południe od potoku były miasta efraimskie, prócz tych, które miał Efraim, wśród miast Manassesa, a ziemia Manassesa znajdowała się na północ od potoku) i biegła ku morzu.
L03 3 Joz 17:9 וְיָרַ֣ד הַגְּבוּל֩ נַ֨חַל קָנָ֜ה נֶ֣גְבָּה לַנַּ֗חַל עָרִ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ לְאֶפְרַ֔יִם בְּת֖וֹךְ עָרֵ֣י מְנַשֶּׁ֑ה וּגְב֤וּל מְנַשֶּׁה֙ מִצְּפ֣וֹן לַנַּ֔חַל וַיְהִ֥י תֹצְאֹתָ֖יו הַיָּֽמָּה׃
L04 4 Joz 17:9 וְ/יָרַ֣ד הַ/גְּבוּל֩ נַ֨חַל קָנָ֜ה נֶ֣גְבָּ/ה לַ/נַּ֗חַל עָרִ֤ים הָ/אֵ֙לֶּה֙ לְ/אֶפְרַ֔יִם בְּ/ת֖וֹךְ עָרֵ֣י מְנַשֶּׁ֑ה וּ/גְב֤וּל מְנַשֶּׁה֙ מִ/צְּפ֣וֹן לַ/נַּ֔חַל וַ/יְהִ֥י תֹצְאֹתָ֖י/ו הַ/יָּֽמָּ/ה׃
L05 5 Joz 17:9 we•ja•<Rad> hag•ge•<wul> <Na>•chal ka•<Na> <Neg>•ba lan•<Na>•chal, 'a•<Rim> ha•'<El>•le le•'ef•<Ra>•jim, be•<Toch> 'a•<Re> me•nasz•<sze>; u•ge•<wul> me•nasz•<sze> mic•ce•<Fon> lan•<Na>•chal, waj•<Hi> to•ce•'o•<Taw> hai•<jam>•ma.
L06 6 Joz 17:9 H3381H3381 H1366H1366 H5158H5158 H7071H7071 H5045H5045 H5158H5158 H5892H5892 H0428H0428 H0669H0669 H8432H8432 H5892H5892 H4519H4519 H1366H1366 H4519H4519 H6828H6828 H5158H5158 H1961H1961 H8444H8444 H3220H3220
L07 7 Joz 17:9 descend border brook Kanah south country brook Ai  another Ephraim hope Ai  Manasseh border Manasseh northern brook become plenty sea
L08 8 Joz 17:9 schodzić granica potok Kanah kraj południe potok Ai inny Efraim nadzieję Ai Manasses granica Manasses północny potok zostać mnóstwo morze
L09 9 Joz 17:9 descended And the coast unto the river Kanah southward of the river these cities of Ephraim [are] among the cities of Manasseh the coast of Manasseh also [was] on the north side of the river become and the outgoings of it were at the sea
L10 10 Joz 17:9 zstąpił I wybrzeża do rzeki Kanah na południe rzeki te miasta Efraima [Są] wśród miasta Manassesa wybrzeże Manassesa też [było] od strony północnej rzeki zostać i na wydatki z nim byli na morzu
L11 11 Joz 17:9 ve·ya·Rad hag·ge·Vul Na·chal ka·Nah Neg·bah lan·Na·chal, 'a·Rim ha·'El·leh le·'ef·Ra·yim, be·Toch 'a·Rei me·nash·Sheh; u·ge·Vul me·nash·Sheh mitz·tze·Fon lan·Na·chal, vay·Hi to·tze·'o·Tav hai·Yam·mah.
L12 12 Joz 17:9 we ja rad haG Ge wul na Hal qa na neg Ba lan na Hal a rim ha el le le ef ra jim Be toch a re me nasz sze u ge wul me nasz sze mic ce fon lan na Hal wa je hi to co taw haj jam ma
L13 13 Joz 17:9 wüyärad haGGübûl naºHal qänâ neºgBâ lannaºHal `ärîm hä´ëºllè lü´epraºyim Bütôk `ärê münaššè ûgübûl münaššè miccüpôn lannaºHal wayühî töc´ötäyw hayyäºmmâ
L14 14 Joz 17:9 100/378 104/240 47/141 2/3 39/111 48/141 257/1093 291/745 34/180 155/416 258/1093 58/146 105/240 59/146 28/153 49/141 1149/3546 10/21 123/396
L15 15 Joz 17:9 And the coast descended unto the river Kanah, southward of the river: these cities of Ephraim [are] among the cities of Manasseh: the coast of Manasseh also [was] on the north side of the river, and the outgoings of it were at the sea:
L16 16 Joz 17:9  9 And the coast <01366> descended <03381> (08804) unto the river <05158> Kanah <07071>, southward <05045> of the river <05158>: these cities <05892> of Ephraim <0669> are among <08432> the cities <05892> of Manasseh <04519>: the coast <01366> of Manasseh <04519> also was on the north side <06828> of the river <05158>, and the outgoings <08444> of it were at the sea <03220>:
L01 1 Joz 17:10   Joz 17:10  10 Southward <05045> to Efraima <0669>, a na północ <06828> to Manassesa <04519> i morze <03220> jest jego granica <01366>, a spotkali się razem <06293> (08799) w Asera < 0836> na północy <06828>, aw Issachara <03485> na wschodzie <04217>.                                                                                      
L02 2 Joz 17:10 Ziemia położona na południe należała do Efraima, na północ zaś - należała do Manassesa, a granicą było morze. Z Aserem graniczyli na północy, a z Issacharem na wschodzie.
L03 3 Joz 17:10 נֶ֣גְבָּה לְאֶפְרַ֗יִם וְצָפ֙וֹנָה֙ לִמְנַשֶּׁ֔ה וַיְהִ֥י הַיָּ֖ם גְּבוּל֑וֹ וּבְאָשֵׁר֙ יִפְגְּע֣וּן מִצָּפ֔וֹן וּבְיִשָּׂשכָ֖ר מִמִּזְרָֽח׃
L04 4 Joz 17:10 נֶ֣גְבָּ/ה לְ/אֶפְרַ֗יִם וְ/צָפ֙וֹנָ/ה֙ לִ/מְנַשֶּׁ֔ה וַ/יְהִ֥י הַ/יָּ֖ם גְּבוּל֑/וֹ וּ/בְ/אָשֵׁר֙ יִפְגְּע֣וּ/ן מִ/צָּפ֔וֹן וּ/בְ/יִשָּׂשכָ֖ר מִ/מִּזְרָֽח׃
L05 5 Joz 17:10 <Neg>•ba le•'ef•<Ra>•jim, we•ca•<Fo>•na lim•nasz•<sze>, waj•<Hi> hai•<jam> ge•wu•<Lo>; u•we•'a•<szer> jif•ge•'<Un> mic•ca•<Fon>, u•we•jis•so•sz•<Char> mi•miz•<Rach>.
L06 6 Joz 17:10 H5045H5045 H0669H0669 H6828H6828 H4519H4519 H1961H1961 H3220H3220 H1366H1366 H0836H0836 H6293H6293 H6828H6828 H3485H3485 H4217H4217
L07 7 Joz 17:10 south country Ephraim northern Manasseh become sea border Asher intercede northern Issachar east side
L08 8 Joz 17:10 kraj południe Efraim północny Manasses zostać morze granica Asher wstawia północny Issachar East Side
L09 9 Joz 17:10 Southward [it was] Ephraim's and northward [it was] Manasseh's become and the sea is his border in Asher and they met together on the north and in Issachar on the east
L10 10 Joz 17:10 Na południe [Było] Efraima i na północ [Było] Manassesa zostać i morza jest jego granica w Asera i spotkali się razem na północy i Issachara na wschodzie
L11 11 Joz 17:10 Neg·bah le·'ef·Ra·yim, ve·tza·Fo·nah lim·nash·Sheh, vay·Hi hai·Yam ge·vu·Lo; u·ve·'a·Sher yif·ge·'Un mitz·tza·Fon, u·ve·yis·so·sh·Char mi·miz·Rach.
L12 12 Joz 17:10 neg Ba le ef ra jim we ca fo na lim nasz sze wa je hi haj jam Ge wu lo u we a szer jif Ge un mic ca fon u we jis saJ char mim miz raH
L13 13 Joz 17:10 neºgBâ lü´epraºyim wücäpôºnâ limnaššè wayühî hayyäm Gübûlô ûbü´äšër yipGü`ûn miccäpôn ûbüyiSSäJkär mimmizräH
L14 14 Joz 17:10 40/111 35/180 29/153 60/146 1150/3546 124/396 106/240 22/43 11/46 30/153 19/43 29/74
L15 15 Joz 17:10 Southward [it was] Ephraim's, and northward [it was] Manasseh's, and the sea is his border; and they met together in Asher on the north, and in Issachar on the east.
L16 16 Joz 17:10  10 Southward <05045> it was Ephraim's <0669>, and northward <06828> it was Manasseh's <04519>, and the sea <03220> is his border <01366>; and they met together <06293> (08799) in Asher <0836> on the north <06828>, and in Issachar <03485> on the east <04217>.
L01 1 Joz 17:11   Joz 17:11  11 i Manassesa <04519> miał w Issachara <03485> iw Asera <0836> Bethshean <01052> i jej miasta <01323> i <02991> Ibleam i jej miasta <01323>, a mieszkańcy <03427> (08802) Dor <01756> i jej miasta <01323>, a mieszkańcy <03427> (08802) z Endor <05874> i jej miasta <01323>, a mieszkańcy <03427> (08802) z Taanach <08590> i jej miast <01323>, a mieszkańcy <03427> (08802) z Megiddo <04023> i jej miasta <01323>, nawet trzy <07969> Kraje <05316>.                                                                      
L02 2 Joz 17:11 Manasses w działach Issachara i Asera posiadał Bet-Szean z przynależnymi miejscowościami, Jibleam z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Dor z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Endor z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Tanak i mieszkańców Megiddo z przynależnymi miejscowościami oraz trzecią część Nafat.
L03 3 Joz 17:11 וַיְהִ֨י לִמְנַשֶּׁ֜ה בְּיִשָּׂשכָ֣ר וּבְאָשֵׁ֗ר בֵּית־ שְׁאָ֣ן וּ֠בְנוֹתֶיהָ וְיִבְלְעָ֨ם וּבְנוֹתֶ֜יהָ וְֽאֶת־ יֹשְׁבֵ֧י דֹ֣אר וּבְנוֹתֶ֗יהָ וְיֹשְׁבֵ֤י עֵֽין־ דֹּר֙ וּבְנֹתֶ֔יהָ וְיֹשְׁבֵ֤י תַעְנַךְ֙ וּבְנֹתֶ֔יהָ וְיֹשְׁבֵ֥י מְגִדּ֖וֹ וּבְנוֹתֶ֑יהָ שְׁלֹ֖שֶׁת הַנָּֽפֶת׃
L04 4 Joz 17:11 וַ/יְהִ֨י לִ/מְנַשֶּׁ֜ה בְּ/יִשָּׂשכָ֣ר וּ/בְ/אָשֵׁ֗ר בֵּית־ שְׁאָ֣ן וּ֠/בְנוֹתֶי/הָ וְ/יִבְלְעָ֨ם וּ/בְנוֹתֶ֜י/הָ וְֽ/אֶת־ יֹשְׁבֵ֧י דֹ֣אר וּ/בְנוֹתֶ֗י/הָ וְ/יֹשְׁבֵ֤י עֵֽין־ דֹּר֙ וּ/בְנֹתֶ֔י/הָ וְ/יֹשְׁבֵ֤י תַעְנַךְ֙ וּ/בְנֹתֶ֔י/הָ וְ/יֹשְׁבֵ֥י מְגִדּ֖וֹ וּ/בְנוֹתֶ֑י/הָ שְׁלֹ֖שֶׁת הַ/נָּֽפֶת׃
L05 5 Joz 17:11 waj•<Hi> lim•nasz•<sze> be•jis•so•sz•<Char> u•we•'a•<szer>, bet- sze•'<An> <U>•we•no•te•ha we•jiw•le•'<Am> u•we•no•<Te>•ha we•'<Et> jo•sze•<we> dor u•we•no•<Te>•ha, we•jo•sze•<we> en- dor u•we•no•<Te>•ha, we•jo•sze•<we> ta'•naCh u•we•no•<Te>•ha, we•jo•sze•<we> me•gid•<Do> u•we•no•<Te>•ha; sze•<Lo>•szet han•<Na>•fet.
L06 6 Joz 17:11 H1961H1961 H4519H4519 H3485H3485 H0836H0836 H0000 H1052H1052 H1323H1323 H2991H2991 H1323H1323 H0853H0853 H3427H3427 H1756H1756 H1323H1323 H3427H3427 H0000 H5874H5874 H1323H1323 H3427H3427 H8590H8590 H1323H1323 H3427H3427 H4023H4023 H1323H1323 H7969H7969 H5316H5316
L07 7 Joz 17:11 become Manasseh Issachar Asher Beth- shean apple  Ibleam apple  abide Dor apple  abide En-dor apple  abide Taanach apple  abide Megiddo apple  fork country
L08 8 Joz 17:11 zostać Manasses Issachar Asher Bet-Szean jabłko Ibleam jabłko przestrzegać Dor jabłko przestrzegać En-Dor jabłko przestrzegać Taanach jabłko przestrzegać Megiddo jabłko widelec kraj
L09 9 Joz 17:11 had And Manasseh had in Issachar and in Asher Bethshean and her towns and Ibleam and her towns and the inhabitants of Dor and her towns and the inhabitants of Endor and her towns and the inhabitants of Taanach and her towns and the inhabitants of Megiddo and her towns [even] three countries
L10 10 Joz 17:11 miał I Manassesa miał w Issachara i Asera Bethshean i jej miast i Ibleam i jej miast i mieszkańcy z Dor i jej miast i mieszkańcy z Endor i jej miast i mieszkańcy z Taanach i jej miast i mieszkańcy Megiddo i jej miast [Nawet] trzy kraje
L11 11 Joz 17:11 vay·Hi lim·nash·Sheh be·yis·so·sh·Char u·ve·'a·Sher, beit- she·'An U·ve·no·tei·ha ve·yiv·le·'Am u·ve·no·Tei·ha ve·'Et yo·she·Vei dor u·ve·no·Tei·ha, ve·yo·she·Vei ein- dor u·ve·no·Tei·ha, ve·yo·she·Vei ta'·naCh u·ve·no·Tei·ha, ve·yo·she·Vei me·gid·Do u·ve·no·Tei·ha; she·Lo·shet han·Na·fet.
L12 12 Joz 17:11 wa je hi lim nasz sze Be jis saJ char u we a szer Bet - sze an u we no tE ha we jiw le am u we no te ha we et - josz we dor u we no te ha we josz we en - Dor u we no te ha we josz we ta nach u we no te ha we josz we me giD Do u we no te ha sze lo szet han na fet      
L13 13 Joz 17:11 wayühî limnaššè BüyiSSäJkär ûbü´äšër Bêt-šü´än ûbünôtÊhä wüyiblü`äm ûbünôtʺhä wü|´et-yöšbê dö´r ûbünôtʺhä wüyöšbê `ê|n-Dör ûbünötʺhä wüyöšbê ta`nak ûbünötʺhä wüyöšbê mügiDDô ûbünôtʺhä šülöºšet hannäºpet      
L14 14 Joz 17:11 1151/3546 61/146 20/43 23/43 2010/6522 1/9 214/588 1/3 215/588 4518/11047 233/1071 4/7 216/588 234/1071 2011/6522 1/3 217/588 235/1071 2/7 218/588 236/1071 2/12 219/588 124/429 1/1
L15 15 Joz 17:11 And Manasseh had in Issachar and in Asher Bethshean and her towns, and Ibleam and her towns, and the inhabitants of Dor and her towns, and the inhabitants of Endor and her towns, and the inhabitants of Taanach and her towns, and the inhabitants of Megiddo and her towns, [even] three countries.
L16 16 Joz 17:11  11 And Manasseh <04519> had in Issachar <03485> and in Asher <0836> Bethshean <01052> and her towns <01323>, and Ibleam <02991> and her towns <01323>, and the inhabitants <03427> (08802) of Dor <01756> and her towns <01323>, and the inhabitants <03427> (08802) of Endor <05874> and her towns <01323>, and the inhabitants <03427> (08802) of Taanach <08590> and her towns <01323>, and the inhabitants <03427> (08802) of Megiddo <04023> and her towns <01323>, even three <07969> countries <05316>.
L01 1 Joz 17:12   Joz 17:12  12 Jednak dzieci <01121> Manassesa <04519> nie może <03201> (08804) wypędzić <03423> (08687) mieszkańcy tych miast <05892>, ale Kananejczycy <03669> będzie <02974> (08686) mieszkać <03427> (08800) w tym kraju <0776>.                                                                                        
L02 2 Joz 17:12 Nie mogli jednak synowie Manassesa wziąć w posiadanie tych miast i dlatego Kananejczycy pozostali w tym kraju.
L03 3 Joz 17:12 וְלֹ֤א יָכְלוּ֙ בְּנֵ֣י מְנַשֶּׁ֔ה לְהוֹרִ֖ישׁ אֶת־ הֶֽעָרִ֣ים הָאֵ֑לֶּה וַיּ֙וֹאֶל֙ הַֽכְּנַעֲנִ֔י לָשֶׁ֖בֶת בָּאָ֥רֶץ הַזֹּֽאת׃
L04 4 Joz 17:12 וְ/לֹ֤א יָכְלוּ֙ בְּנֵ֣י מְנַשֶּׁ֔ה לְ/הוֹרִ֖ישׁ אֶת־ הֶֽ/עָרִ֣ים הָ/אֵ֑לֶּה וַ/יּ֙וֹאֶל֙ הַֽ/כְּנַעֲנִ֔י לָ/שֶׁ֖בֶת בָּ/אָ֥רֶץ הַ/זֹּֽאת׃
L05 5 Joz 17:12 we•<Lo> ja•che•<Lu> be•<Ne> me•nasz•<sze>, le•ho•<Risz> et- he•'a•<Rim> ha•'<El>•le; wai•<jo>•'el hak•ke•na•'a•<Ni>, la•<sze>•wet ba•'<A>•rec haz•<Zot>.
L06 6 Joz 17:12 H3808H3808 H3201H3201 H1121H1121 H4519H4519 H3423H3423 H0853H0853 H5892H5892 H0428H0428 H2974H2974 H3669H3669 H3427H3427 H0776H0776 H2063H2063
L07 7 Joz 17:12 before be able afflicted Manasseh cast out Ai  another assay Canaanite abide common likewise
L08 8 Joz 17:12 przed móc dotknięty Manasses wypędzał Ai inny analiza Kananejczyk przestrzegać wspólny podobnie
L09 9 Joz 17:12 not could Yet the children of Manasseh not drive out [the inhabitants of] those cities of these would but the Canaanites dwell in that land It
L10 10 Joz 17:12 nie może Jednak dzieci Manassesa nie wypędzać [Mieszkańców] te miasta z nich by ale Kananejczycy mieszkać w tym kraju To
L11 11 Joz 17:12 ve·Lo ya·che·Lu be·Nei me·nash·Sheh, le·ho·Rish et- he·'a·Rim ha·'El·leh; vai·Yo·'el hak·ke·na·'a·Ni, la·She·vet ba·'A·retz haz·Zot.
L12 12 Joz 17:12 we lo jach lu Be ne me nasz sze le ho risz et - he a rim ha el le waj jo el haK Ke na a ni la sze wet Ba a rec haz zot
L13 13 Joz 17:12 wülö´ yäklû Bünê münaššè lühôrîš ´et-he|`ärîm hä´ëºllè wayyôº´el ha|KKüna`ánî läšeºbet Bä´äºrec hazzö´t
L14 14 Joz 17:12 1406/5164 67/191 1617/4921 62/146 117/230 4519/11047 259/1093 292/745 6/19 42/74 237/1071 919/2502 195/603
L15 15 Joz 17:12 Yet the children of Manasseh could not drive out [the inhabitants of] those cities; but the Canaanites would dwell in that land.
L16 16 Joz 17:12  12 Yet the children <01121> of Manasseh <04519> could <03201> (08804) not drive out <03423> (08687) the inhabitants of those cities <05892>; but the Canaanites <03669> would <02974> (08686) dwell <03427> (08800) in that land <0776>.
L01 1 Joz 17:13   Joz 17:13  13 Lecz stało się, gdy dzieci <01121> Izraela <03478> były woskową silny <02388> (08804), który włożyli <05414> (08799) Kananejczycy <03669>, aby hołd <04522>, ale nie nie zupełnie <03423> (08687) wypędzić <03423> (08689).                                                                                        
L02 2 Joz 17:13 Gdy Izraelici stali się silniejsi, zmusili Kananejczyków do robót publicznych, lecz ich nie wypędzili.
L03 3 Joz 17:13 וַֽיְהִ֗י כִּ֤י חָֽזְקוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיִּתְּנ֥וּ אֶת־ הַֽכְּנַעֲנִ֖י לָמַ֑ס וְהוֹרֵ֖שׁ לֹ֥א הוֹרִישֽׁוֹ׃ ס
L04 4 Joz 17:13 וַֽ/יְהִ֗י כִּ֤י חָֽזְקוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַ/יִּתְּנ֥וּ אֶת־ הַֽ/כְּנַעֲנִ֖י לָ/מַ֑ס וְ/הוֹרֵ֖שׁ לֹ֥א הוֹרִישֽׁ/וֹ׃ ס
L05 5 Joz 17:13 waj•<Hi>, ki cha•ze•<Ku> be•<Ne> jis•ra•'<El>, wai•jit•te•<Nu> et- hak•ke•na•'a•<Ni> la•<Mas>; we•ho•<Resz> lo ho•ri•<szo>. sa•<Mek>
L06 6 Joz 17:13 H1961H1961 H3588H3588 H2388H2388 H1121H1121 H3478H3478 H5414H5414 H0853H0853 H3669H3669 H4522H4522 H3423H3423 H3808H3808 H3423H3423
L07 7 Joz 17:13 become inasmuch aid afflicted Israel add Canaanite discomfited cast out before cast out
L08 8 Joz 17:13 zostać ponieważ pomocy dotknięty Izrael dodać Kananejczyk discomfited wypędzał przed wypędzał
L09 9 Joz 17:13 came when were waxen strong Yet it came to pass when the children of Israel that they put the Canaanites to tribute but did not utterly out drive them out
L10 10 Joz 17:13 przyszedł kiedy były woskową silny Ale stało się, gdy dzieci Izraela że włożyli Kananejczycy na hołd ale nie całkiem się wypędzić
L11 11 Joz 17:13 vay·Hi, ki cha·ze·Ku be·Nei Yis·ra·'El, vai·yit·te·Nu et- hak·ke·na·'a·Ni la·Mas; ve·ho·Resh lo ho·ri·Sho. sa·Mek
L12 12 Joz 17:13 wa je hi Ki Haz qu Be ne jis ra el waj jiT Te nu et - haK Ke na a ni la mas we ho resz lo ho ri szo s
L13 13 Joz 17:13 wa|yühî Hä|zqû Bünê yiSrä´ël wayyiTTünû ´et-ha|KKüna`ánî lämas wühôrëš lö´ hôrîšô s
L14 14 Joz 17:13 1152/3546 1111/4478 39/290 1618/4921 704/2505 702/2007 4520/11047 43/74 5/23 118/230 1407/5164 119/230
L15 15 Joz 17:13 Yet it came to pass, when the children of Israel were waxen strong, that they put the Canaanites to tribute; but did not utterly drive them out.
L16 16 Joz 17:13  13 Yet it came to pass, when the children <01121> of Israel <03478> were waxen strong <02388> (08804), that they put <05414> (08799) the Canaanites <03669> to tribute <04522>; but did not utterly <03423> (08687) drive them out <03423> (08689).
L01 1 Joz 17:14   Joz 17:14  14 A dzieci <01121> Józefa <03130> mówił <01696> (08762) do Jozuego <03091>, mówiąc: <0559> (08800), czemuś dany <05414> (08804) mnie, ale jedno <0259> dużo <01486> i jedno <0259> część <02256> dziedziczyć <05159>, widząc Jestem wielkim <07227> ludzie <05971>, skoro <05704> Pan <03068> kto ma błogosławiony <01288> (08765) ja dotychczas <03541>?                                                                              
L02 2 Joz 17:14 Potomkowie Józefa wystąpili do Jozuego oświadczając: Dlaczego wyznaczyłeś mi jeden tylko los i jeden dział, chociaż stanowię lud liczny, bo tak aż dotąd błogosławi mi Pan?
L03 3 Joz 17:14 וַֽיְדַבְּרוּ֙ בְּנֵ֣י יוֹסֵ֔ף אֶת־ יְהוֹשֻׁ֖עַ לֵאמֹ֑ר מַדּוּעַ֩ נָתַ֨תָּה לִּ֜י נַחֲלָ֗ה גּוֹרָ֤ל אֶחָד֙ וְחֶ֣בֶל אֶחָ֔ד וַֽאֲנִ֣י עַם־ רָ֔ב עַ֥ד אֲשֶׁר־ עַד־ כֹּ֖ה בֵּֽרְכַ֥נִי יְהוָֽה׃
L04 4 Joz 17:14 וַֽ/יְדַבְּרוּ֙ בְּנֵ֣י יוֹסֵ֔ף אֶת־ יְהוֹשֻׁ֖עַ לֵ/אמֹ֑ר מַדּוּעַ֩ נָתַ֨תָּה לִּ֜/י נַחֲלָ֗ה גּוֹרָ֤ל אֶחָד֙ וְ/חֶ֣בֶל אֶחָ֔ד וַֽ/אֲנִ֣י עַם־ רָ֔ב עַ֥ד אֲשֶׁר־ עַד־ כֹּ֖ה בֵּֽרְכַ֥/נִי יְהוָֽה׃
L05 5 Joz 17:14 waj•dab•be•<Ru> be•<Ne> jo•<Sef>, et- je•ho•<szu>•a' le•<Mor>; mad•du•a' na•<Tat>•ta li na•cha•<La>, go•<Ral> 'e•<Chad> we•<Che>•wel 'e•<Chad>, wa•'a•<Ni> am- <Raw>, 'ad a•<szer>- ad- ko be•re•<Cha>•ni <jah>•we.
L06 6 Joz 17:14 H1696H1696 H1121H1121 H3130H3130 H0854H0854 H3091H3091 H0559H0559 H4069H4069 H5414H5414 H0000 H5159H5159 H1486H1486 H0259H0259 H2256H2256 H0259H0259 H0589H0589 H5971H5971 H7227H7227 H5704H5704 H0834H0834 H5704H5704 H3541H3541 H1288H1288 H3068H3068
L07 7 Joz 17:14 answer afflicted Joseph against Jehoshua answer how add heritage lot a band a I folk in abundance against after against such abundantly Jehovah
L08 8 Joz 17:14 odpowiedź dotknięty Joseph przed Jehoszua odpowiedź jak dodać dziedzictwo partia pasmo Ja ludowy w obfitości przed po przed taki obfitości Jahwe
L09 9 Joz 17:14 spake And the children of Joseph for unto Joshua saying Why Why hast thou given to inherit lot me [but] one portion and one I people seeing I [am] a great forasmuch as whom far has thus hath blessed the LORD
L10 10 Joz 17:14 mówił I dzieci Józefa dla do Jozuego powiedzenie Dlaczego Czemuś podano do dziedziczenia partia ja [ale] jeden część i jeden Ja ludzie widząc mnie [am] wielki skoro kogo daleko ma zatem kto ma błogosławiony Pan
L11 11 Joz 17:14 vay·dab·be·Ru be·Nei yo·Sef, et- ye·ho·Shu·a' le·Mor; mad·du·a' na·Tat·tah li na·cha·Lah, go·Ral 'e·Chad ve·Che·vel 'e·Chad, va·'a·Ni am- Rav, 'ad a·Sher- ad- koh be·re·Cha·ni Yah·weh.
L12 12 Joz 17:14 wa je daB Be ru Be ne jo sef et - je ho szu a le mor maD Du a na taT Ta lli na Ha la Go ral e Had we He wel e Had wa a ni am - raw ad a szer - ad - Ko Ber cha ni jhwh(a do naj)
L13 13 Joz 17:14 wa|yüdaBBürû Bünê yôsëp ´et-yühôšùª` lë´mör maDDûª` nätaºTTâ llî naHálâ Gôräl ´eHäd wüHeºbel ´eHäd wa|´ánî `am-räb `ad ´ášer-`ad-Kò Bë|rkaºnî yhwh(´ädönäy)
L14 14 Joz 17:14 432/1142 1619/4921 181/213 268/808 165/218 1473/5298 11/72 703/2007 2012/6522 98/223 17/77 449/961 7/62 450/961 184/874 502/1866 72/462 389/1259 2098/5499 390/1259 46/576 140/330 1883/6220
L15 15 Joz 17:14 And the children of Joseph spake unto Joshua, saying, Why hast thou given me [but] one lot and one portion to inherit, seeing I [am] a great people, forasmuch as the LORD hath blessed me hitherto?
L16 16 Joz 17:14  14 And the children <01121> of Joseph <03130> spake <01696> (08762) unto Joshua <03091>, saying <0559> (08800), Why hast thou given <05414> (08804) me but one <0259> lot <01486> and one <0259> portion <02256> to inherit <05159>, seeing I am a great <07227> people <05971>, forasmuch as <05704> the LORD <03068> hath blessed <01288> (08765) me hitherto <03541>?
L01 1 Joz 17:15   Joz 17:15  15 A Jozue <03091> odpowiedział <0559> (08799) im: Jeśli jesteś wielka <07227> ludzie <05971>, a następnie dostać cię <05927> (08798) do drewna <03293> kraj, a wycięte < 01254> (08765) dla siebie samego tam w ziemi <0776> z Peryzzytów <06522> i olbrzymów, <07497>, jeśli uchwyt <02022> Efraim <0669> być zbyt wąski <0213> (08804) dla ciebie.                                                                              
L02 2 Joz 17:15 Jozue odpowiedział im: Jeśli stanowisz tak liczny lud, wejdź do krainy zalesionej i wykarczuj ją sobie w ziemi Peryzzytów i Refaitów, skoro na górze Efraima jest ci za ciasno.
L03 3 Joz 17:15 וַיֹּ֨אמֶר אֲלֵיהֶ֜ם יְהוֹשֻׁ֗עַ אִם־ עַם־ רַ֤ב אַתָּה֙ עֲלֵ֣ה לְךָ֣ הַיַּ֔עְרָה וּבֵרֵאתָ֤ לְךָ֙ שָׁ֔ם בְּאֶ֥רֶץ הַפְּרִזִּ֖י וְהָֽרְפָאִ֑ים כִּֽי־ אָ֥ץ לְךָ֖ הַר־ אֶפְרָֽיִם׃
L04 4 Joz 17:15 וַ/יֹּ֨אמֶר אֲלֵי/הֶ֜ם יְהוֹשֻׁ֗עַ אִם־ עַם־ רַ֤ב אַתָּה֙ עֲלֵ֣ה לְ/ךָ֣ הַ/יַּ֔עְרָ/ה וּ/בֵרֵאתָ֤ לְ/ךָ֙ שָׁ֔ם בְּ/אֶ֥רֶץ הַ/פְּרִזִּ֖י וְ/הָֽ/רְפָאִ֑ים כִּֽי־ אָ֥ץ לְ/ךָ֖ הַר־ אֶפְרָֽיִם׃
L05 5 Joz 17:15 wai•<jo>•mer 'a•le•<Hem> je•ho•<szu>•a', im- am- raw 'at•<Ta> 'a•<Le> le•<Cha> hai•<ja>'•ra, u•we•re•<Ta> le•<Cha> <szam>, be•'<E>•rec hap•pe•riz•<Zi> we•ha•re•fa•'<Im>; ki- 'ac le•<Cha> har- 'ef•<Ra>•jim.
L06 6 Joz 17:15 H0559H0559 H0413H0413 H3091H3091 H0518H0518 H5971H5971 H7227H7227 H0859H0859 H5927H5927 H0000 H3293H3293 H1254H1254 H0000 H8033H8033 H0776H0776 H6522H6522 H7497H7497 H3588H3588 H0213H0213 H0000 H2022H2022 H0669H0669
L07 7 Joz 17:15 answer about Jehoshua lo folk in abundance you arise  comb choose in it common Perizzite giant inasmuch hasten hill  Ephraim
L08 8 Joz 17:15 odpowiedź o Jehoszua lo ludowy w obfitości ty powstać grzebień wybierać w tym wspólny Ferezejczyka gigant ponieważ przyśpieszyć wzgórze Efraim
L09 9 Joz 17:15 answered about And Joshua If people them If thou [be] a great you [then] get thee up to the wood [country] and cut down there for thyself there in the land of the Perizzites and of the giants since be too narrow if mount Ephraim
L10 10 Joz 17:15 odpowiedział: o Jozue Jeśli ludzie im Gdybyś [być] wielki ty [Wtedy] udaj się do drewna [Kraj] i obniżyć tam dla siebie samego tam w kraju z Peryzzytów i gigantów ponieważ być zbyt wąska jeżeli montażu Efraim
L11 11 Joz 17:15 vai·Yo·mer 'a·lei·Hem ye·ho·Shu·a', im- am- rav 'at·Tah 'a·Leh le·Cha hai·Ya'·rah, u·ve·re·Ta le·Cha Sham, be·'E·retz hap·pe·riz·Zi ve·ha·re·fa·'Im; ki- 'atz le·Cha har- 'ef·Ra·yim.
L12 12 Joz 17:15 waj jo mer a le hem je ho szu a im - am - raw aT Ta a le le cha haj ja ra u we re ta le cha szam Be e rec haP Pe riz zi we ha re fa im Ki - ac le cha har - ef ra jim        
L13 13 Joz 17:15 wayyöº´mer ´álêhem yühôšùª` ´im-`am-rab ´aTTâ `álË lükä hayyaº`râ ûbërë´tä lükä šäm Bü´eºrec haPPürizzî wühä|rüpä´îm Kî|-´äc lükä har-´epräºyim        
L14 14 Joz 17:15 1474/5298 1822/5500 166/218 336/1068 503/1866 73/462 288/1080 242/883 2013/6522 2/58 15/55 2014/6522 274/832 920/2502 15/23 11/25 1112/4478 4/10 2015/6522 186/546 36/180
L15 15 Joz 17:15 And Joshua answered them, If thou [be] a great people, [then] get thee up to the wood [country], and cut down for thyself there in the land of the Perizzites and of the giants, if mount Ephraim be too narrow for thee.
L16 16 Joz 17:15  15 And Joshua <03091> answered <0559> (08799) them, If thou be a great <07227> people <05971>, then get thee up <05927> (08798) to the wood <03293> country, and cut down <01254> (08765) for thyself there in the land <0776> of the Perizzites <06522> and of the giants, <07497>, if mount <02022> Ephraim <0669> be too narrow <0213> (08804) for thee.
L01 1 Joz 17:16   Joz 17:16  16 A dzieci <01121> Józefa <03130> powiedział <0559> (08799), wzgórze <02022> nie wystarczy <04672> (08735) dla nas i wszystkich Kananejczycy <03669>, którzy mieszkają <03427> ( 08802) w ziemi <0776> doliny <06010> mieć rydwany <07393> żelaza <01270>, zarówno ci, którzy są Bethshean <01052> i jej miasta <01323>, a oni są z doliny <06010 > z Jezreel <03157>.                                                                            
L02 2 Joz 17:16 Wtedy odpowiedzieli potomkowie Józefa: Góra nam nie wystarcza, lecz wszyscy Kananejczycy, mieszkający w nizinie, mają rydwany żelazne, podobnie mieszkający w Bet-Szean i w przynależnych miejscowościach, jak i w dolinie Jizreel.
L03 3 Joz 17:16 וַיֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י יוֹסֵ֔ף לֹֽא־ יִמָּ֥צֵא לָ֖נוּ הָהָ֑ר וְרֶ֣כֶב בַּרְזֶ֗ל בְּכָל־ הַֽכְּנַעֲנִי֙ הַיֹּשֵׁ֣ב בְּאֶֽרֶץ־ הָעֵ֔מֶק לַֽאֲשֶׁ֤ר בְּבֵית־ שְׁאָן֙ וּבְנוֹתֶ֔יהָ וְלַֽאֲשֶׁ֖ר בְּעֵ֥מֶק יִזְרְעֶֽאל׃
L04 4 Joz 17:16 וַ/יֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י יוֹסֵ֔ף לֹֽא־ יִמָּ֥צֵא לָ֖/נוּ הָ/הָ֑ר וְ/רֶ֣כֶב בַּרְזֶ֗ל בְּ/כָל־ הַֽ/כְּנַעֲנִי֙ הַ/יֹּשֵׁ֣ב בְּ/אֶֽרֶץ־ הָ/עֵ֔מֶק לַֽ/אֲשֶׁ֤ר בְּ/בֵית־ שְׁאָן֙ וּ/בְנוֹתֶ֔י/הָ וְ/לַֽ/אֲשֶׁ֖ר בְּ/עֵ֥מֶק יִזְרְעֶֽאל׃
L05 5 Joz 17:16 wai•jo•me•<Ru> be•<Ne> jo•<Sef>, lo- jim•<Ma>•ce <La>•nu ha•<Har>; we•<Re>•chew bar•<Zel>, be•chol hak•ke•na•'a•<Ni> hai•jo•<szew> be•'e•rec- ha•'<E>•mek, la•'a•<szer> be•wet- sze•'<An> u•we•no•<Te>•ha, we•la•'a•<szer> be•'<E>•mek jiz•re•'<El>.
L06 6 Joz 17:16 H0559H0559 H1121H1121 H3130H3130 H3808H3808 H4672H4672 H0000 H2022H2022 H7393H7393 H1270H1270 H3605H3605 H3669H3669 H3427H3427 H0776H0776 H6010H6010 H0834H0834 H0000 H1052H1052 H1323H1323 H0834H0834 H6010H6010 H3157H3157
L07 7 Joz 17:16 answer afflicted Joseph before be able hill  chariot iron all manner Canaanite abide common dale after Beth- shean apple  after dale Jezreel
L08 8 Joz 17:16 odpowiedź dotknięty Joseph przed móc wzgórze rydwan żelazo wszelkiego rodzaju Kananejczyk przestrzegać wspólny kotlina po Bet-Szean jabłko po kotlina Jizreel
L09 9 Joz 17:16 said And the children of Joseph is not is not enough The hill have chariots of iron and all for us and all the Canaanites that dwell in the land of the valley who [both they] who [are] of Bethshean and her towns who and [they] who [are] of the valley of Jezreel
L10 10 Joz 17:16 powiedział I dzieci Józefa nie jest nie wystarczy Wzgórze mają rydwany z żelaza i wszystko dla nas i wszystkich Kananejczyków że mieszkają w ziemi doliny kto [Zarówno oni], który [jest] z Bethshean i jej miast kto i [oni], którzy [są] w dolinie z Jezreel
L11 11 Joz 17:16 vai·yo·me·Ru be·Nei yo·Sef, lo- yim·Ma·tze La·nu ha·Har; ve·Re·chev bar·Zel, be·chol hak·ke·na·'a·Ni hai·yo·Shev be·'e·retz- ha·'E·mek, la·'a·Sher be·veit- she·'An u·ve·no·Tei·ha, ve·la·'a·Sher be·'E·mek yiz·re·'El.
L12 12 Joz 17:16 waj jo me ru Be ne jo sef lo - jim ma ce la nu ha har we re chew Bar zel Be chol - haK Ke na a ni haj jo szew Be e rec - ha e meq la a szer Be wet - sze an u we no te ha we la a szer Be e meq jiz re el
L13 13 Joz 17:16 wayyö|´mürû Bünê yôsëp lö|´-yimmäºcë´ läºnû hähär würeºkeb Barzel Bükol-ha|KKüna`ánî hayyöšëb Bü´e|rec-hä`ëºmeq la|´ášer Bübêt-šü´än ûbünôtʺhä wüla|´ášer Bü`ëºmeq yizrü`e´l
L14 14 Joz 17:16 1475/5298 1620/4921 182/213 1408/5164 126/453 2016/6522 187/546 16/119 16/76 1783/5415 44/74 238/1071 921/2502 16/69 2099/5499 2017/6522 2/9 220/588 2100/5499 17/69 2/36
L15 15 Joz 17:16 And the children of Joseph said, The hill is not enough for us: and all the Canaanites that dwell in the land of the valley have chariots of iron, [both they] who [are] of Bethshean and her towns, and [they] who [are] of the valley of Jezreel.
L16 16 Joz 17:16  16 And the children <01121> of Joseph <03130> said <0559> (08799), The hill <02022> is not enough <04672> (08735) for us: and all the Canaanites <03669> that dwell <03427> (08802) in the land <0776> of the valley <06010> have chariots <07393> of iron <01270>, both they who are of Bethshean <01052> and her towns <01323>, and they who are of the valley <06010> of Jezreel <03157>.
L01 1 Joz 17:17   Joz 17:17  17 A Jozue <03091> mówił <0559> (08799) do domu <01004> Józefa <03130>, nawet do Efraim <0669> i Manassesa <04519>, mówiąc: <0559> (08800) Ty jesteś wielki <07227> ludzie <05971>, a któryś wielki <01419> power <03581>: ty nie masz <0259> sporo <01486> tylko:                                                                                    
L02 2 Joz 17:17 Odpowiedział Jozue domowi Józefa, Efraimowi i Manassesowi: Ty jesteś ludem licznym i masz wielką siłę. Otrzymałeś tylko jeden los.
L03 3 Joz 17:17 וַיֹּ֤אמֶר יְהוֹשֻׁ֙עַ֙ אֶל־ בֵּ֣ית יוֹסֵ֔ף לְאֶפְרַ֥יִם וְלִמְנַשֶּׁ֖ה לֵאמֹ֑ר עַם־ רַ֣ב אַתָּ֗ה וְכֹ֤חַ גָּדוֹל֙ לָ֔ךְ לֹֽא־ יִהְיֶ֥ה לְךָ֖ גּוֹרָ֥ל אֶחָֽד׃
L04 4 Joz 17:17 וַ/יֹּ֤אמֶר יְהוֹשֻׁ֙עַ֙ אֶל־ בֵּ֣ית יוֹסֵ֔ף לְ/אֶפְרַ֥יִם וְ/לִ/מְנַשֶּׁ֖ה לֵ/אמֹ֑ר עַם־ רַ֣ב אַתָּ֗ה וְ/כֹ֤חַ גָּדוֹל֙ לָ֔/ךְ לֹֽא־ יִהְיֶ֥ה לְ/ךָ֖ גּוֹרָ֥ל אֶחָֽד׃
L05 5 Joz 17:17 wai•<jo>•mer je•ho•<szu>•a' el- bet jo•<Sef>, le•'ef•<Ra>•jim we•lim•nasz•<sze> le•<Mor>; am- raw 'at•<Ta>, we•<Cho>•ach ga•dOl <Lach>, lo- jih•<je> le•<Cha> go•<Ral> 'e•<Chad>.
L06 6 Joz 17:17 H0559H0559 H3091H3091 H0413H0413 H1004H1004 H3130H3130 H0669H0669 H4519H4519 H0559H0559 H5971H5971 H7227H7227 H0859H0859 H3581H3581 H1419H1419 H0000 H3808H3808 H1961H1961 H0000 H1486H1486 H0259H0259
L07 7 Joz 17:17 answer Jehoshua about court Joseph Ephraim Manasseh answer folk in abundance you ability aloud before become lot a
L08 8 Joz 17:17 odpowiedź Jehoszua o sąd Joseph Efraim Manasses odpowiedź ludowy w obfitości ty zdolność głośno przed zostać partia
L09 9 Joz 17:17 spake And Joshua to unto the house of Joseph [even] to Ephraim and to Manasseh saying people Thou [art] a great you power and hast great shall not have lot thou shalt not have one
L10 10 Joz 17:17 mówił Jozue do do domu Józefa [Nawet] na Efraima i Manasses powiedzenie ludzie Ty [sztuka] wielki ty moc i złożyłeś great nie mieć partia Nie będziesz mieć jeden
L11 11 Joz 17:17 vai·Yo·mer ye·ho·Shu·a' el- beit yo·Sef, le·'ef·Ra·yim ve·lim·nash·Sheh le·Mor; am- rav 'at·Tah, ve·Cho·ach ga·dOl Lach, lo- yih·Yeh le·Cha go·Ral 'e·Chad.
L12 12 Joz 17:17 waj jo mer je ho szu a el - Bet jo sef le ef ra jim we lim nasz sze le mor am - raw aT Ta we cho aH Ga dol lach lo - jih je le cha Go ral e Had
L13 13 Joz 17:17 wayyöº´mer yühôšùª` ´el-Bêt yôsëp lü´epraºyim wülimnaššè lë´mör `am-rab ´aTTâ wüköªH Gädôl läk lö|´-yihyè lükä Gôräl ´eHäd
L14 14 Joz 17:17 1476/5298 167/218 1823/5500 342/2052 183/213 37/180 63/146 1477/5298 504/1866 74/462 289/1080 17/124 121/527 2018/6522 1409/5164 1153/3546 2019/6522 18/77 451/961
L15 15 Joz 17:17 And Joshua spake unto the house of Joseph, [even] to Ephraim and to Manasseh, saying, Thou [art] a great people, and hast great power: thou shalt not have one lot [only]:
L16 16 Joz 17:17  17 And Joshua <03091> spake <0559> (08799) unto the house <01004> of Joseph <03130>, even to Ephraim <0669> and to Manasseh <04519>, saying <0559> (08800), Thou art a great <07227> people <05971>, and hast great <01419> power <03581>: thou shalt not have one <0259> lot <01486> only:
L01 1 Joz 17:18   Joz 17:18  18 Ale góra <02022> jest twoja, bo jest drewno <03293>, a ty go wyciąć w dół <01254> (08765) i wydatki <08444> z nim będzie twoja :: albowiem dysk obrócisz OUT <03423> (08686) Kananejczycy <03669>, chociaż mają żelaza <01270> rydwany <07393>, i choć być silna <02389>.                                                                                    
L02 2 Joz 17:18 Otrzymałeś kraj górzysty i zalesiony: powinieneś go wykarczować i jego granice zająć, Kananejczyków zaś musisz wypędzić, chociaż posiadają rydwany żelazne i są silni.
L03 3 Joz 17:18 כִּ֣י הַ֤ר יִֽהְיֶה־ לָּךְ֙ כִּֽי־ יַ֣עַר ה֔וּא וּבֵ֣רֵאת֔וֹ וְהָיָ֥ה לְךָ֖ תֹּֽצְאֹתָ֑יו כִּֽי־ תוֹרִ֣ישׁ אֶת־ הַֽכְּנַעֲנִ֗י כִּ֣י רֶ֤כֶב בַּרְזֶל֙ ל֔וֹ כִּ֥י חָזָ֖ק הֽוּא׃ פ
L04 4 Joz 17:18 כִּ֣י הַ֤ר יִֽהְיֶה־ לָּ/ךְ֙ כִּֽי־ יַ֣עַר ה֔וּא וּ/בֵ֣רֵאת֔/וֹ וְ/הָיָ֥ה לְ/ךָ֖ תֹּֽצְאֹתָ֑י/ו כִּֽי־ תוֹרִ֣ישׁ אֶת־ הַֽ/כְּנַעֲנִ֗י כִּ֣י רֶ֤כֶב בַּרְזֶל֙ ל֔/וֹ כִּ֥י חָזָ֖ק הֽוּא׃ פ
L05 5 Joz 17:18 ki har jih•je loCh ki- <ja>•'ar <Hu>, u•<we>•re•<To>, we•ha•<ja> le•<Cha> to•ce•'o•<Taw>; ki- to•<Risz> et- hak•ke•na•'a•<Ni>, ki <Re>•chew bar•<Zel> lo, ki cha•<Zak> <Hu>. <Pe>
L06 6 Joz 17:18 H3588H3588 H2022H2022 H1961H1961 H0000 H3588H3588 H3293H3293 H1931H1931 H1254H1254 H1961H1961 H0000 H8444H8444 H3588H3588 H3423H3423 H0853H0853 H3669H3669 H3588H3588 H7393H7393 H1270H1270 H0000 H3588H3588 H2389H2389 H1931H1931
L07 7 Joz 17:18 inasmuch hill  become inasmuch comb he choose become plenty inasmuch cast out Canaanite inasmuch chariot iron inasmuch harder he
L08 8 Joz 17:18 ponieważ wzgórze zostać ponieważ grzebień on wybierać zostać mnóstwo ponieważ wypędzał Kananejczyk ponieważ rydwan żelazo ponieważ trudniej on
L09 9 Joz 17:18 even But the mountain become though shall be thine for it [is] a wood you and thou shalt cut it down become and the outgoings though of it shall be thine for thou shalt drive out the Canaanites though chariots though they have iron though [and] though they [be] strong he
L10 10 Joz 17:18 nawet Ale góra zostać chociaż powinny być twoja za to [jest] drewno ty a ty go wyciąć w dół zostać i na wydatki chociaż z powinna być twoja albowiem dysk obrócisz out Kananejczycy chociaż rydwany choć mają żelazo chociaż [I] choć [być] silny on
L11 11 Joz 17:18 ki har yih·yeh- loCh ki- Ya·'ar Hu, u·Ve·re·To, ve·ha·Yah le·Cha to·tze·'o·Tav; ki- to·Rish et- hak·ke·na·'a·Ni, ki Re·chev bar·Zel lo, ki cha·Zak Hu. Peh
L12 12 Joz 17:18 Ki har jih je - llach Ki - ja ar hu u we re to we ha ja le cha To co taw Ki - to risz et - haK Ke na a ni Ki re chew Bar zel lo Ki Ha zaq hu P
L13 13 Joz 17:18 har yi|hyè-lläk Kî|-yaº`ar hû´ ûbëºrë´tô wühäyâ lükä Tö|c´ötäyw Kî|-tôrîš ´et-ha|KKüna`ánî reºkeb Barzel Häzäq hû´ P
L14 14 Joz 17:18 1113/4478 188/546 1154/3546 2020/6522 1114/4478 3/58 697/1867 16/55 1155/3546 2021/6522 11/21 1115/4478 120/230 4521/11047 45/74 1116/4478 17/119 17/76 2022/6522 1117/4478 23/56 698/1867
L15 15 Joz 17:18 But the mountain shall be thine; for it [is] a wood, and thou shalt cut it down: and the outgoings of it shall be thine: for thou shalt drive out the Canaanites, though they have iron chariots, [and] though they [be] strong.
L16 16 Joz 17:18  18 But the mountain <02022> shall be thine; for it is a wood <03293>, and thou shalt cut it down <01254> (08765): and the outgoings <08444> of it shall be thine:: for thou shalt drive out <03423> (08686) the Canaanites <03669>, though they have iron <01270> chariots <07393>, and though they be strong <02389>.
Copyright by Cezary Podolski