Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Joz6-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Joz 6:1 Joz 6 Joz 6:1  1 teraz Jericho <03405> został surowo <05462> (08802) shut up <05462> (08794) ponieważ <06440> nad dziećmi <01121> Izraela <03478>: none wyszedł <03318> (08802), a żaden przyszedł w <0935> (08802).                                                                                          
L02 2 Joz 6:1 Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził ani nie wchodził.
L03 3 Joz 6:1 וִֽירִיחוֹ֙ סֹגֶ֣רֶת וּמְסֻגֶּ֔רֶת מִפְּנֵ֖י בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֵ֥ין יוֹצֵ֖א וְאֵ֥ין בָּֽא׃ ס
L04 4 Joz 6:1 וִֽ/ירִיחוֹ֙ סֹגֶ֣רֶת וּ/מְסֻגֶּ֔רֶת מִ/פְּנֵ֖י בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֵ֥ין יוֹצֵ֖א וְ/אֵ֥ין בָּֽא׃ ס
L05 5 Joz 6:1 wi•ri•<Cho> so•<Ge>•ret u•me•sug•<Ge>•ret, mip•pe•<Ne> be•<Ne> jis•ra•'<El>; 'en jo•<ce> we•'<en> <Ba>. sa•<Mek>
L06 6 Joz 6:1 H3405H3405 H5462H5462 H5462H5462 H6440H6440 H1121H1121 H3478H3478 H0369H0369 H3318H3318 H0369H0369 H0935H0935
L07 7 Joz 6:1 Jericho close up close up accept afflicted Israel else after else abide
L08 8 Joz 6:1 Jericho ścieśniać ścieśniać przyjąć dotknięty Izrael więcej po więcej przestrzegać
L09 9 Joz 6:1 Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel no none went out one and none came in
L10 10 Joz 6:1 Teraz Jericho było surowo zamknij się bo z dziećmi Izraela nie żaden wyszedł jeden i nikt nie przyszedł
L11 11 Joz 6:1 vi·ri·Cho so·Ge·ret u·me·sug·Ge·ret, mip·pe·Nei be·Nei Yis·ra·'El; 'ein yo·Tze ve·'Ein Ba. sa·Mek
L12 12 Joz 6:1 wi ri Ho so ge ret u me suG Ge ret miP Pe ne Be ne jis ra el en jo ce we en Ba s
L13 13 Joz 6:1 wî|rîHô sögeºret ûmüsuGGeºret miPPünê Bünê yiSrä´ël ´ên yôcë´ wü´ên Bä´ s
L14 14 Joz 6:1 21/57 23/91 24/91 649/2127 1522/4921 611/2505 130/786 357/1060 131/786 634/2550
L15 15 Joz 6:1 Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel: none went out, and none came in.
L16 16 Joz 6:1  1 Now Jericho <03405> was straitly <05462> (08802) shut up <05462> (08794) because <06440> of the children <01121> of Israel <03478>: none went out <03318> (08802), and none came in <0935> (08802).
L01 1 Joz 6:2   Joz 6:2  2 Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Jozuego <03091> patrz <07200> (08798), dałem <05414> (08804) w ręce twoje <03027> Jericho <03405> oraz król <04428>, oraz mocarze <01368> męstwa <02428>.                                                                                          
L02 2 Joz 6:2 I rzekł Pan do Jozuego: Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami.
L03 3 Joz 6:2 וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ יְהוֹשֻׁ֔עַ רְאֵה֙ נָתַ֣תִּי בְיָֽדְךָ֔ אֶת־ יְרִיח֖וֹ וְאֶת־ מַלְכָּ֑הּ גִּבּוֹרֵ֖י הֶחָֽיִל׃
L04 4 Joz 6:2 וַ/יֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ יְהוֹשֻׁ֔עַ רְאֵה֙ נָתַ֣תִּי בְ/יָֽדְ/ךָ֔ אֶת־ יְרִיח֖וֹ וְ/אֶת־ מַלְכָּ֑/הּ גִּבּוֹרֵ֖י הֶ/חָֽיִל׃
L05 5 Joz 6:2 wai•<jo>•mer <jah>•we el- je•ho•<szu>•a', re•'<e> na•<Tat>•ti we•ja•de•<Cha>, et- je•ri•<Cho> we•'<Et> mal•<Ka>; gib•bo•<Re> he•<Cha>•jil.
L06 6 Joz 6:2 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H3091H3091 H7200H7200 H5414H5414 H3027H3027 H0853H0853 H3405H3405 H0853H0853 H4428H4428 H1368H1368 H2428H2428
L07 7 Joz 6:2 answer Jehovah about Jehoshua advise self add able Jericho king champion able
L08 8 Joz 6:2 odpowiedź Jahwe o Jehoszua doradzać siebie dodać w stanie Jericho król mistrz w stanie
L09 9 Joz 6:2 said And the LORD to unto Joshua See I have given into thine hand Jericho and the king thereof [and] the mighty men of valour
L10 10 Joz 6:2 powiedział A Pan do do Jozuego Zobaczyć Dałem w ręce twoje Jericho i król ich [i] mocarze Walecznych
L11 11 Joz 6:2 vai·Yo·mer Yah·weh el- ye·ho·Shu·a', re·'Eh na·Tat·ti ve·ya·de·Cha, et- ye·ri·Cho ve·'Et mal·Kah; gib·bo·Rei he·Cha·yil.
L12 12 Joz 6:2 waj jo mer jhwh(a do naj) el - je ho szu a re e na taT Ti we jad cha et - je ri Ho we et - mal Ka GiB Bo re he Ha jil      
L13 13 Joz 6:2 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-yühôšùª` rü´Ë nätaºTTî büyä|dkä ´et-yürîHô wü´et-malKäh GiBBôrê heHäºyil      
L14 14 Joz 6:2 1420/5298 1800/6220 1719/5500 63/218 401/1296 660/2007 384/1608 4284/11047 22/57 4285/11047 107/2519 7/158 15/224
L15 15 Joz 6:2 And the LORD said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, [and] the mighty men of valour.
L16 16 Joz 6:2  2 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Joshua <03091>, See <07200> (08798), I have given <05414> (08804) into thine hand <03027> Jericho <03405>, and the king <04428> thereof, and the mighty men <01368> of valour <02428>.
L01 1 Joz 6:3   Joz 6:3  3 A wy zatroszczy <05437> (08804) Miasto <05892>, wszyscy ludzie wy <0582> wojny <04421> i iść naokoło <05362> (08687) Miasto <05892> raz <06471> <0259 >. Dlatego Ty będziesz robić <06213> (08799) sześć <08337> dni <03117>.                                                                                        
L02 2 Joz 6:3 Wy wszyscy, uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sześć dni.
L03 3 Joz 6:3 וְסַבֹּתֶ֣ם אֶת־ הָעִ֗יר כֹּ֚ל אַנְשֵׁ֣י הַמִּלְחָמָ֔ה הַקֵּ֥יף אֶת־ הָעִ֖יר פַּ֣עַם אֶחָ֑ת כֹּ֥ה תַעֲשֶׂ֖ה שֵׁ֥שֶׁת יָמִֽים׃
L04 4 Joz 6:3 וְ/סַבֹּתֶ֣ם אֶת־ הָ/עִ֗יר כֹּ֚ל אַנְשֵׁ֣י הַ/מִּלְחָמָ֔ה הַקֵּ֥יף אֶת־ הָ/עִ֖יר פַּ֣עַם אֶחָ֑ת כֹּ֥ה תַעֲשֶׂ֖ה שֵׁ֥שֶׁת יָמִֽים׃
L05 5 Joz 6:3 we•sab•bo•<Tem> et- ha•'<Ir>, kol 'an•<sze> ham•mil•cha•<Ma>, hak•<Kef> et- ha•'<Ir> <Pa>•'am 'e•<Chat>; ko ta•'a•<Se> <sze>•szet ja•<Mim>.
L06 6 Joz 6:3 H5437H5437 H0853H0853 H5892H5892 H3605H3605 H0376H0376 H4421H4421 H5362H5362 H0853H0853 H5892H5892 H6471H6471 H0259H0259 H3541H3541 H6213H6213 H8337H8337 H3117H3117
L07 7 Joz 6:3 bring Ai  all manner great battle compass about Ai  anvil a such accomplish six age
L08 8 Joz 6:3 przynieść Ai wszelkiego rodzaju wielki bitwa kompas o Ai kowadło taki zrealizować sześć wiek
L09 9 Joz 6:3 And ye shall compass the city all the men of war [and] go round about the city anvil a so Thus shalt thou do six days
L10 10 Joz 6:3 A wy zatroszczy się miasto wszystko mężczyźni wojny [I] iść naokoło miasto kowadło tak W ten sposób będziesz ty nie sześć dni
L11 11 Joz 6:3 ve·sab·bo·Tem et- ha·'Ir, kol 'an·Shei ham·mil·cha·Mah, hak·Keif et- ha·'Ir Pa·'am 'e·Chat; koh ta·'a·Seh She·shet ya·Mim.
L12 12 Joz 6:3 we saB Bo tem et - ha ir Kol an sze ham mil Ha ma haq qef et - ha ir Pa am e Hat Ko ta a se sze szet ja mim
L13 13 Joz 6:3 wüsaBBötem ´et-hä`îr Köl ´anšê hammilHämâ haqqêp ´et-hä`îr Paº`am ´eHät ta`áSè šëºšet yämîm
L14 14 Joz 6:3 16/156 4286/11047 175/1093 1648/5415 533/2004 41/319 2/19 4287/11047 176/1093 40/118 408/961 43/576 875/2617 74/215 684/2302
L15 15 Joz 6:3 And ye shall compass the city, all [ye] men of war, [and] go round about the city once. Thus shalt thou do six days.
L16 16 Joz 6:3  3 And ye shall compass <05437> (08804) the city <05892>, all ye men <0582> of war <04421>, and go round about <05362> (08687) the city <05892> once <06471> <0259>. Thus shalt thou do <06213> (08799) six <08337> days <03117>.
L01 1 Joz 6:4   Joz 6:4  4 I siedmiu <07651> kapłani <03548> <05375 ponosi> (08799) przed <06440> Arka <0727> siedmiu <07651> trąbki <07782> z rogów baranich <03104>: a siódmy <07637> dzień <03117> ye shall kompas <05437> (08799) Miasto <05892> siedmiu <07651> razy <06471>, a kapłani <03548> będzie cios <08628> (08799) w trąby <07782>.                                                                                
L02 2 Joz 6:4 Siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach.
L03 3 Joz 6:4 וְשִׁבְעָ֣ה כֹהֲנִ֡ים יִשְׂאוּ֩ שִׁבְעָ֨ה שׁוֹפְר֤וֹת הַיּֽוֹבְלִים֙ לִפְנֵ֣י הָאָר֔וֹן וּבַיּוֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔י תָּסֹ֥בּוּ אֶת־ הָעִ֖יר שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וְהַכֹּ֣הֲנִ֔ים יִתְקְע֖וּ בַּשּׁוֹפָרֽוֹת׃
L04 4 Joz 6:4 וְ/שִׁבְעָ֣ה כֹהֲנִ֡ים יִשְׂאוּ֩ שִׁבְעָ֨ה שׁוֹפְר֤וֹת הַ/יּֽוֹבְלִים֙ לִ/פְנֵ֣י הָ/אָר֔וֹן וּ/בַ/יּוֹם֙ הַ/שְּׁבִיעִ֔י תָּסֹ֥בּוּ אֶת־ הָ/עִ֖יר שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וְ/הַ/כֹּ֣הֲנִ֔ים יִתְקְע֖וּ בַּ/שּׁוֹפָרֽוֹת׃
L05 5 Joz 6:4 we•sziw•'<A cho•ha•<Nim> jis•'<U> sziw•'<A szof•<Rot> hai•jow•<Lim> lif•<Ne> ha•'a•<Ron>, u•wai•jOm hasz•sze•wi•'<I>, ta•<Sob>•bu et- ha•'<Ir> <sze>•wa' pe•'a•<Mim>; we•hak•<Ko>•ha•<Nim>, jit•ke•'<U> basz•szo•fa•<Rot>.
L06 6 Joz 6:4 H7651H7651 H3548H3548 H5375H5375 H7651H7651 H7782H7782 H3104H3104 H6440H6440 H0727H0727 H3117H3117 H7637H7637 H5437H5437 H0853H0853 H5892H5892 H7651H7651 H6471H6471 H3548H3548 H8628H8628 H7782H7782
L07 7 Joz 6:4 seven chief ruler accept seven cornet jubile accept ark age seventh  bring Ai  seven anvil chief ruler blow  cornet
L08 8 Joz 6:4 siedem naczelny władca przyjąć siedem kornet jubileuszowym przyjąć arka wiek siódmy przynieść Ai siedem kowadło naczelny władca wiać kornet
L09 9 Joz 6:4 And seven priests shall bear seven trumpets of rams' horns before the ark day and the seventh ye shall compass the city seven times and the priests shall blow with the trumpets
L10 10 Joz 6:4 I siedem Kapłani ponosi siedem Trąby z rogów baranich przed Arka dzień i siódmy wy zatroszczy się miasto siedem czasy a kapłani ma wiać w trąby
L11 11 Joz 6:4 ve·shiv·'Ah cho·ha·Nim yis·'U shiv·'Ah shof·Rot hai·yov·Lim lif·Nei ha·'a·Ron, u·vai·yOm hash·she·vi·'I, ta·Sob·bu et- ha·'Ir She·va' pe·'a·Mim; ve·hak·Ko·ha·Nim, yit·ke·'U bash·sho·fa·Rot.
L12 12 Joz 6:4 we szi wa cho ha nim ji su szi wa szof rot haj jow lim lif ne ha a ron u waj jom hasz sze wi i Ta soB Bu et - ha ir sze wa Pe a mim we haK Ko ha nim jit qe u Basz szo fa rot
L13 13 Joz 6:4 wüšib`â köhánîm yiS´û šib`â šôprôt hayyô|blîm lipnê hä´ärôn ûbayyôm haššübî`î TäsöºBBû ´et-hä`îr šeºba` Pü`ämîm wühaKKöºhánîºm yitqü`û Baššôpärôt
L14 14 Joz 6:4 186/393 311/750 185/650 187/393 6/72 23/27 650/2127 60/202 685/2302 58/97 17/156 4288/11047 177/1093 188/393 41/118 312/750 12/66 7/72
L15 15 Joz 6:4 And seven priests shall bear before the ark seven trumpets of rams' horns: and the seventh day ye shall compass the city seven times, and the priests shall blow with the trumpets.
L16 16 Joz 6:4  4 And seven <07651> priests <03548> shall bear <05375> (08799) before <06440> the ark <0727> seven <07651> trumpets <07782> of rams' horns <03104>: and the seventh <07637> day <03117> ye shall compass <05437> (08799) the city <05892> seven <07651> times <06471>, and the priests <03548> shall blow <08628> (08799) with the trumpets <07782>.
L01 1 Joz 6:5   Joz 6:5  5 I stanie się przekazać, że gdy oni długą <04900> (08800) wybuch z barani <03104> róg <07161>, a gdy słyszycie <08085> (08800) dźwięku <06963> w trąbkę <07782>, wszyscy ludzie <05971> będą krzyczeć <07321> (08686) z wielkim <01419> krzyk <08643>, a ściana <02346> z miasta <05892> będzie spadać <05307> (08804) płaski <08478> i ludzie <05971> wstąpi do <05927> (08804) Każdy mężczyzna <0376> prosto przed nim.                                                                        
L02 2 Joz 6:5 Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie.
L03 3 Joz 6:5 וְהָיָ֞ה בִּמְשֹׁ֣ךְ ׀ בְּקֶ֣רֶן הַיּוֹבֵ֗ל [בְּשָׁמְעֲכֶם כ] (כְּשָׁמְעֲכֶם֙ ק) אֶת־ ק֣וֹל הַשּׁוֹפָ֔ר יָרִ֥יעוּ כָל־ הָעָ֖ם תְּרוּעָ֣ה גְדוֹלָ֑ה וְנָ֨פְלָ֜ה חוֹמַ֤ת הָעִיר֙ תַּחְתֶּ֔יהָ וְעָל֥וּ הָעָ֖ם אִ֥ישׁ נֶגְדּֽוֹ׃
L04 4 Joz 6:5 וְ/הָיָ֞ה בִּ/מְשֹׁ֣ךְ ׀ בְּ/קֶ֣רֶן הַ/יּוֹבֵ֗ל ב/שמע/כם כְּ/שָׁמְעֲ/כֶם֙ אֶת־ ק֣וֹל הַ/שּׁוֹפָ֔ר יָרִ֥יעוּ כָל־ הָ/עָ֖ם תְּרוּעָ֣ה גְדוֹלָ֑ה וְ/נָ֨פְלָ֜ה חוֹמַ֤ת הָ/עִיר֙ תַּחְתֶּ֔י/הָ וְ/עָל֥וּ הָ/עָ֖ם אִ֥ישׁ נֶגְדּֽ/וֹ׃
L05 5 Joz 6:5 we•ha•<ja> bim•<szoch> be•<Ke>•ren hai•jo•<wel>, [be•sza•me•'a•chem ch] (ke•sza•me•'a•<Chem> k) et- <Kol> hasz•szo•<Far>, ja•<Ri>•'u chol ha•'<Am> te•ru•'<A ge•do•<La>; we•<Na>•fe•<La> cho•<Mat> ha•'<Ir> tach•<Te>•ha, we•'a•<Lu> ha•'<Am> 'isz neg•<Do>.
L06 6 Joz 6:5 H1961H1961 H4900H4900 H7161H7161 H3104H3104 H0853H0853 H6963H6963 H7782H7782 H7321H7321 H3605H3605 H5971H5971 H8643H8643 H1419H1419 H5307H5307 H2346H2346 H5892H5892 H8478H8478 H5927H5927 H5971H5971 H0376H0376 H5048H5048
L07 7 Joz 6:5 become continue hill jubile attentively aloud cornet blow an alarm all manner folk alarm aloud cast down wall Ai  Thahash arise  folk great about
L08 8 Joz 6:5 zostać kontynuować wzgórze jubileuszowym uważnie głośno kornet wiać alarm wszelkiego rodzaju ludowy alarm głośno zrzucony ściana Ai Thahash powstać ludowy wielki o
L09 9 Joz 6:5 become And it shall come to pass that when they make a long horn [blast] with the ram's listen the sound of the trumpet shall shout all all the people shout with a great shall fall down and the wall of the city flat shall ascend up and the people every man straight
L10 10 Joz 6:5 zostać I stanie się do tego, że kiedy oni długo róg [Wybuch] z barani słuchać Dźwięk z trąby będą krzyczeć wszystko wszystkich ludzi krzyczeć z wielkim będą spadać i ściana z miasta płaski może wstąpić do i ludzie każdy prosto
L11 11 Joz 6:5 ve·ha·Yah bim·Shoch be·Ke·ren hai·yo·Vel, [be·sha·me·'a·chem ch] (ke·sha·me·'a·Chem k) et- Kol hash·sho·Far, ya·Ri·'u chol ha·'Am te·ru·'Ah ge·do·Lah; ve·Na·fe·Lah cho·Mat ha·'Ir tach·Tei·ha, ve·'a·Lu ha·'Am 'ish neg·Do.
L12 12 Joz 6:5 we ha ja Bim szoch Be qe ren haj jo wel (Be szo ma chem) [Ke szo ma chem] et - qol hasz szo far ja ri u chol - ha am Te ru a ge do la we naf la Ho mat ha ir TaH Te ha we a lu ha am isz neg Do
L13 13 Joz 6:5 wühäyâ Bimšök Büqeºren hayyôbël (Büšom`ákem) [Küšom`ákem] ´et-qôl haššôpär yärîº`û kol-hä`äm Türû`â güdôlâ wünäºplâ Hômat hä`îr TaHTʺhä wü`älû hä`äm ´îš negDô
L14 14 Joz 6:5 1081/3546 5/36 22/76 24/27 1/6 4289/11047 105/507 8/72 3/45 1649/5415 467/1866 9/36 105/527 61/434 10/133 178/1093 143/498 207/883 468/1866 534/2004 20/150
L15 15 Joz 6:5 And it shall come to pass, that when they make a long [blast] with the ram's horn, [and] when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout; and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him.
L16 16 Joz 6:5  5 And it shall come to pass, that when they make a long <04900> (08800) blast with the ram's <03104> horn <07161>, and when ye hear <08085> (08800) the sound <06963> of the trumpet <07782>, all the people <05971> shall shout <07321> (08686) with a great <01419> shout <08643>; and the wall <02346> of the city <05892> shall fall down <05307> (08804) flat <08478>, and the people <05971> shall ascend up <05927> (08804) every man <0376> straight before him.
L01 1 Joz 6:6   Joz 6:6  6 A Jozue <03091> syn <01121> Nuna <05126> nazywany <07121> (08799) kapłani <03548>, i powiedział <0559> (08799) do nich, weź <05375> (08798) Arki <0727> przymierza <01285> i niech siedem <07651> kapłani <03548> niedźwiedź <05375> (08799) siedem <07651> trąbki <07782> z rogów baranich <03104> <06440 przed> Arka <0727 > Pański <03068>.                                                                              
L02 2 Joz 6:6 Jozue, syn Nuna, wezwał kapłanów i rzekł im: Weźcie Arkę Przymierza a siedmiu kapłanów niech weźmie siedem trąb z rogów baranich przed Arką Pańską.
L03 3 Joz 6:6 וַיִּקְרָ֞א יְהוֹשֻׁ֤עַ בִּן־ נוּן֙ אֶל־ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֔ם שְׂא֖וּ אֶת־ אֲר֣וֹן הַבְּרִ֑ית וְשִׁבְעָ֣ה כֹֽהֲנִ֗ים יִשְׂאוּ֙ שִׁבְעָ֤ה שֽׁוֹפְרוֹת֙ יוֹבְלִ֔ים לִפְנֵ֖י אֲר֥וֹן יְהוָֽה׃
L04 4 Joz 6:6 וַ/יִּקְרָ֞א יְהוֹשֻׁ֤עַ בִּן־ נוּן֙ אֶל־ הַ/כֹּ֣הֲנִ֔ים וַ/יֹּ֣אמֶר אֲלֵ/הֶ֔ם שְׂא֖וּ אֶת־ אֲר֣וֹן הַ/בְּרִ֑ית וְ/שִׁבְעָ֣ה כֹֽהֲנִ֗ים יִשְׂאוּ֙ שִׁבְעָ֤ה שֽׁוֹפְרוֹת֙ יוֹבְלִ֔ים לִ/פְנֵ֖י אֲר֥וֹן יְהוָֽה׃
L05 5 Joz 6:6 wai•jik•<Ra> je•ho•<szu>•a' bin- nun el- hak•<Ko>•ha•<Nim>, wai•<jo>•mer 'a•le•<Hem>, se•'<U> et- a•<Ron> hab•be•<Rit>; we•sziw•'<A cho•ha•<Nim>, jis•'<U> sziw•'<A szof•rOt jow•<Lim>, lif•<Ne> a•<Ron> <jah>•we.
L06 6 Joz 6:6 H7121H7121 H3091H3091 H1121H1121 H5126H5126 H0413H0413 H3548H3548 H0559H0559 H0413H0413 H5375H5375 H0853H0853 H0727H0727 H1285H1285 H7651H7651 H3548H3548 H5375H5375 H7651H7651 H7782H7782 H3104H3104 H6440H6440 H0727H0727 H3068H3068
L07 7 Joz 6:6 bewray  Jehoshua afflicted Non about chief ruler answer about accept ark confederacy seven chief ruler accept seven cornet jubile accept ark Jehovah
L08 8 Joz 6:6 bewray Jehoszua dotknięty Brak o naczelny władca odpowiedź o przyjąć arka konfederacja siedem naczelny władca przyjąć siedem kornet jubileuszowym przyjąć arka Jahwe
L09 9 Joz 6:6 called And Joshua the son of Nun about the priests and said to unto them Take up the ark of the covenant and let seven priests bear seven trumpets of rams' horns before the ark of the LORD
L10 10 Joz 6:6 nazywane Jozue syn Nuna o kapłani i powiedział: do im Zbierać Arka Przymierza i niech siedem Kapłani ponosić siedem Trąby z rogów baranich przed Arka Pana
L11 11 Joz 6:6 vai·yik·Ra ye·ho·Shu·a' bin- nun el- hak·Ko·ha·Nim, vai·Yo·mer 'a·le·Hem, se·'U et- a·Ron hab·be·Rit; ve·shiv·'Ah cho·ha·Nim, yis·'U shiv·'Ah shof·rOt yov·Lim, lif·Nei a·Ron Yah·weh.
L12 12 Joz 6:6 waj jiq ra je ho szu a Bin - nun el - haK Ko ha nim waj jo mer a le hem se u et - a ron haB Be rit we szi wa cho ha nim ji su szi wa szof rot jow lim lif ne a ron jhwh(a do naj)
L13 13 Joz 6:6 wayyiqrä´ yühôšùª` Bin-nûn ´el-haKKöºhánîºm wayyöº´mer ´álëhem Sü´û ´et-´árôn haBBürît wüšib`â kö|hánîm yiS´û šib`â šô|prôt yôblîm lipnê ´árôn yhwh(´ädönäy)
L14 14 Joz 6:6 194/731 64/218 1523/4921 20/30 1720/5500 313/750 1421/5298 1721/5500 186/650 4290/11047 61/202 93/284 189/393 314/750 187/650 190/393 9/72 25/27 651/2127 62/202 1801/6220
L15 15 Joz 6:6 And Joshua the son of Nun called the priests, and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let seven priests bear seven trumpets of rams' horns before the ark of the LORD.
L16 16 Joz 6:6  6 And Joshua <03091> the son <01121> of Nun <05126> called <07121> (08799) the priests <03548>, and said <0559> (08799) unto them, Take up <05375> (08798) the ark <0727> of the covenant <01285>, and let seven <07651> priests <03548> bear <05375> (08799) seven <07651> trumpets <07782> of rams' horns <03104> before <06440> the ark <0727> of the LORD <03068>.
L01 1 Joz 6:7   Joz 6:7  7 I rzekł: <0559> (08799) do ludu, <05971> Przekaż <05674> (08798) i kompas <05437> (08798) Miasto <05892> i niech że jest uzbrojony <02502> (08803) przekazać <05674> (08799) przed <06440> Arka <0727> Pana <03068>.                                                                                        
L02 2 Joz 6:7 Po czym rozkazał ludowi: Wyruszcie i okrążcie miasto, a zbrojni wojownicy niech idą przed Arką Pańską.
L03 3 Joz 6:7 [וַיֹּאמְרוּ כ] (וַיֹּ֙אמֶר֙ ק) אֶל־ הָעָ֔ם עִבְר֖וּ וְסֹ֣בּוּ אֶת־ הָעִ֑יר וְהֶ֣חָל֔וּץ יַעֲבֹ֕ר לִפְנֵ֖י אֲר֥וֹן יְהוָֽה׃
L04 4 Joz 6:7 ו/יאמרו וַ/יֹּ֙אמֶר֙ אֶל־ הָ/עָ֔ם עִבְר֖וּ וְ/סֹ֣בּוּ אֶת־ הָ/עִ֑יר וְ/הֶ֣/חָל֔וּץ יַעֲבֹ֕ר לִ/פְנֵ֖י אֲר֥וֹן יְהוָֽה׃
L05 5 Joz 6:7 [wai•jo•me•ru ch] (wai•<jo>•mer k) el- ha•'<Am>, 'iw•<Ru> we•<Sob>•bu et- ha•'<Ir>; we•<He>•cha•<Luc>, ja•'a•<wor> lif•<Ne> a•<Ron> <jah>•we.
L06 6 Joz 6:7 H0413H0413 H5971H5971 H5674H5674 H5437H5437 H0853H0853 H5892H5892 H2502H2502 H5674H5674 H6440H6440 H0727H0727 H3068H3068
L07 7 Joz 6:7 answer about folk alienate bring Ai  arm  alienate accept ark Jehovah
L08 8 Joz 6:7 odpowiedź o ludowy zrazić przynieść Ai ramię zrazić przyjąć arka Jahwe
L09 9 Joz 6:7 answer to unto the people Pass on and compass the city and let him that is armed pass on before the ark of the LORD
L10 10 Joz 6:7 odpowiedź do ludowi Przekazać i kompas miasto i niech się, że jest uzbrojony przekazać przed Arka Pana
L11 11 Joz 6:7 [vai·yo·me·ru ch] (vai·Yo·mer k) el- ha·'Am, 'iv·Ru ve·Sob·bu et- ha·'Ir; ve·He·cha·Lutz, ya·'a·Vor lif·Nei a·Ron Yah·weh.
L12 12 Joz 6:7 (waj jo me ru) [waj jo mer] el - ha am iw ru we soB Bu et - ha ir we he Ha luc ja a wor lif ne a ron jhwh(a do naj)
L13 13 Joz 6:7 (wayyö´mürû) [wayyöº´mer] ´el-hä`äm `ibrû wüsöºBBû ´et-hä`îr wüheºHälûºc ya`ábör lipnê ´árôn yhwh(´ädönäy)
L14 14 Joz 6:7 1/10 1722/5500 469/1866 157/550 18/156 4291/11047 179/1093 16/44 158/550 652/2127 63/202 1802/6220
L15 15 Joz 6:7 And he said unto the people, Pass on, and compass the city, and let him that is armed pass on before the ark of the LORD.
L16 16 Joz 6:7  7 And he said <0559> (08799) unto the people, <05971>, Pass on <05674> (08798), and compass <05437> (08798) the city <05892>, and let him that is armed <02502> (08803) pass on <05674> (08799) before <06440> the ark <0727> of the LORD <03068>.
L01 1 Joz 6:8   Joz 6:8  8 I stało się, gdy Jozue <03091> mówił <0559> (08800) do ludu <05971>, że siedem <07651> kapłani <03548> łożyskowe <05375> (08802) siedem <07651> Trąbki <07782> z rogów baranich <03104> przekazywane <05674> (08804) przed <06440> Pan <03068> i wiał <08628> (08804) w trąby <07782>: i Arka <0727> z przymierze <01285> Pana <03068> a następnie <01980> (08802) ich <0310>.                                                                            
L02 2 Joz 6:8 I stało się, jak Jozue rozkazał ludowi. Siedmiu kapłanów, niosących przed Panem siedem trąb z rogów baranich, wyruszyło grając na trąbach, Arka zaś Przymierza Pańskiego szła za nimi.
L03 3 Joz 6:8 וַיְהִ֗י כֶּאֱמֹ֣ר יְהוֹשֻׁעַ֮ אֶל־ הָעָם֒ וְשִׁבְעָ֣ה הַכֹּהֲנִ֡ים נֹשְׂאִים֩ שִׁבְעָ֨ה שׁוֹפְר֤וֹת הַיּֽוֹבְלִים֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה עָבְר֕וּ וְתָקְע֖וּ בַּשּֽׁוֹפָר֑וֹת וַֽאֲרוֹן֙ בְּרִ֣ית יְהוָ֔ה הֹלֵ֖ךְ אַחֲרֵיהֶֽם׃
L04 4 Joz 6:8 וַ/יְהִ֗י כֶּ/אֱמֹ֣ר יְהוֹשֻׁעַ֮ אֶל־ הָ/עָם֒ וְ/שִׁבְעָ֣ה הַ/כֹּהֲנִ֡ים נֹשְׂאִים֩ שִׁבְעָ֨ה שׁוֹפְר֤וֹת הַ/יּֽוֹבְלִים֙ לִ/פְנֵ֣י יְהוָ֔ה עָבְר֕וּ וְ/תָקְע֖וּ בַּ/שּֽׁוֹפָר֑וֹת וַֽ/אֲרוֹן֙ בְּרִ֣ית יְהוָ֔ה הֹלֵ֖ךְ אַחֲרֵי/הֶֽם׃
L05 5 Joz 6:8 waj•<Hi>, ke•'e•<Mor> je•ho•szu•a' el- ha•'<Am> we•sziw•'<A hak•ko•ha•<Nim> no•se•'<Im> sziw•'<A szof•<Rot> hai•jow•<Lim> lif•<Ne> <jah>•we, 'a•we•<Ru> we•ta•ke•'<U> basz•szo•fa•<Rot>; wa•'a•rOn be•<Rit> <jah>•we, ho•<Lech> 'a•cha•re•<Hem>.
L06 6 Joz 6:8 H1961H1961 H0559H0559 H3091H3091 H0413H0413 H5971H5971 H7651H7651 H3548H3548 H5375H5375 H7651H7651 H7782H7782 H3104H3104 H6440H6440 H3068H3068 H5674H5674 H8628H8628 H7782H7782 H0727H0727 H1285H1285 H3068H3068 H1980H1980 H0310H0310
L07 7 Joz 6:8 become answer Jehoshua about folk seven chief ruler accept seven cornet jubile accept Jehovah alienate blow  cornet ark confederacy Jehovah along after that
L08 8 Joz 6:8 zostać odpowiedź Jehoszua o ludowy siedem naczelny władca przyjąć siedem kornet jubileuszowym przyjąć Jahwe zrazić wiać kornet arka konfederacja Jahwe wzdłuż po tym
L09 9 Joz 6:8 become had spoken And it came to pass when Joshua to unto the people that the seven priests bearing the seven trumpets of rams' horns before the LORD passed on and blew with the trumpets and the ark of the covenant of the LORD followed them
L10 10 Joz 6:8 zostać mówił I stało się, gdy Joshua do ludowi że siedem Kapłani Łożysko siedem Trąby z rogów baranich przed Pan przekazywane i wiał w trąby i Arka Przymierza Pana po im
L11 11 Joz 6:8 vay·Hi, ke·'e·Mor ye·ho·shu·a' el- ha·'Am ve·shiv·'Ah hak·ko·ha·Nim no·se·'Im shiv·'Ah shof·Rot hai·yov·Lim lif·Nei Yah·weh, 'a·ve·Ru ve·ta·ke·'U bash·sho·fa·Rot; va·'a·rOn be·Rit Yah·weh, ho·Lech 'a·cha·rei·Hem.
L12 12 Joz 6:8 wa je hi Ke e mor je ho szu a el - ha am we szi wa haK Ko ha nim no sim szi wa szof rot haj jow lim lif ne jhwh(a do naj) aw ru we ta qu Basz szo fa rot wa a ron Be rit jhwh(a do naj) ho lech a Ha re hem
L13 13 Joz 6:8 wayühî Ke´émör yühôšùª` ´el-hä`äm wüšib`â haKKöhánîm nöS´îm šib`â šôprôt hayyô|blîm lipnê yhwh(´ädönäy) `äbrû wütäq`û Baššô|pärôt wa|´árôn Bürît yhwh(´ädönäy) hölëk ´aHárêhem
L14 14 Joz 6:8 1082/3546 1422/5298 65/218 1723/5500 470/1866 191/393 315/750 188/650 192/393 10/72 26/27 653/2127 1803/6220 159/550 13/66 11/72 64/202 94/284 1804/6220 329/1542 206/712
L15 15 Joz 6:8 And it came to pass, when Joshua had spoken unto the people, that the seven priests bearing the seven trumpets of rams' horns passed on before the LORD, and blew with the trumpets: and the ark of the covenant of the LORD followed them.
L16 16 Joz 6:8  8 And it came to pass, when Joshua <03091> had spoken <0559> (08800) unto the people <05971>, that the seven <07651> priests <03548> bearing <05375> (08802) the seven <07651> trumpets <07782> of rams' horns <03104> passed on <05674> (08804) before <06440> the LORD <03068>, and blew <08628> (08804) with the trumpets <07782>: and the ark <0727> of the covenant <01285> of the LORD <03068> followed <01980> (08802) them <0310>.
L01 1 Joz 6:9   Joz 6:9  9 a zbrojnymi <02502> (08803) szli <01980> (08802) przed <06440> kapłani <03548>, który wiał <08628> (08802) pkt 08675) <08628> (08804) w trąby <07782> i rereward <0622> (08764) przyszedł <01980> (08802) po <0310> Arka <0727>, kapłani dzieje <01980> (08800) i dmuchanie <08628> (08800) w trąby < 07782>.                                                                                  
L02 2 Joz 6:9 Zbrojni wojownicy szli przed kapłanami, którzy grali na trąbach, a tylna straż szła za Arką, i tak posuwano się, stale grając na trąbach.
L03 3 Joz 6:9 וְהֶחָל֣וּץ הֹלֵ֔ךְ לִפְנֵי֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים [תָּקְעוּ כ] (תֹּקְעֵ֖י ק) הַשּֽׁוֹפָר֑וֹת וְהַֽמְאַסֵּ֗ף הֹלֵךְ֙ אַחֲרֵ֣י הָאָר֔וֹן הָל֖וֹךְ וְתָק֥וֹעַ בַּשּׁוֹפָרֽוֹת׃
L04 4 Joz 6:9 וְ/הֶ/חָל֣וּץ הֹלֵ֔ךְ לִ/פְנֵי֙ הַ/כֹּ֣הֲנִ֔ים תקעו תֹּקְעֵ֖י הַ/שּֽׁוֹפָר֑וֹת וְ/הַֽ/מְאַסֵּ֗ף הֹלֵךְ֙ אַחֲרֵ֣י הָ/אָר֔וֹן הָל֖וֹךְ וְ/תָק֥וֹעַ בַּ/שּׁוֹפָרֽוֹת׃
L05 5 Joz 6:9 we•he•cha•<Luc> ho•<Lech>, lif•<Ne> hak•<Ko>•ha•<Nim>, [ta•ke•'u ch] (to•ke•'<e> k) hasz•szo•fa•<Rot>; we•ham•'as•<Sef>, ho•leCh 'a•cha•<Re> ha•'a•<Ron>, ha•<Loch> we•ta•<Ko>•a' basz•szo•fa•<Rot>.
L06 6 Joz 6:9 H2502H2502 H1980H1980 H6440H6440 H3548H3548 H7782H7782 H0622H0622 H1980H1980 H0310H0310 H0727H0727 H1980H1980 H8628H8628 H7782H7782
L07 7 Joz 6:9 arm  along accept chief ruler blow  cornet assemble along after that ark along blow  cornet
L08 8 Joz 6:9 ramię wzdłuż przyjąć naczelny władca wiać kornet montować wzdłuż po tym arka wzdłuż wiać kornet
L09 9 Joz 6:9 And the armed men went before the priests blew with the trumpets and the rereward came after the ark [the priests] going on and blowing with the trumpets
L10 10 Joz 6:9 I uzbrojony szli przed kapłani wiał w trąby a rereward przyszedł po Arka [Kapłani] dzieje i dmuchanie w trąby
L11 11 Joz 6:9 ve·he·cha·Lutz ho·Lech, lif·Nei hak·Ko·ha·Nim, [ta·ke·'u ch] (to·ke·'Ei k) hash·sho·fa·Rot; ve·ham·'as·Sef, ho·leCh 'a·cha·Rei ha·'a·Ron, ha·Loch ve·ta·Ko·a' bash·sho·fa·Rot.
L12 12 Joz 6:9 we he Ha luc ho lech lif ne haK Ko ha nim (Ta qu) [To qe] hasz szo fa rot we ha me as sef ho lech a Ha re ha a ron ha loch we ta qo a Basz szo fa rot
L13 13 Joz 6:9 wüheHälûc hölëk lipnê haKKöºhánîºm (Täq`û) [Töq`ê] haššô|pärôt wüha|mü´assëp hölëk ´aHárê hä´ärôn hälôk wütäqôª` Baššôpärôt
L14 14 Joz 6:9 17/44 330/1542 654/2127 316/750 1/2 12/72 52/202 331/1542 207/712 65/202 332/1542 14/66 13/72
L15 15 Joz 6:9 And the armed men went before the priests that blew with the trumpets, and the rereward came after the ark, [the priests] going on, and blowing with the trumpets.
L16 16 Joz 6:9  9 And the armed <02502> (08803) men went <01980> (08802) before <06440> the priests <03548> that blew <08628> (08802) (08675) <08628> (08804) with the trumpets <07782>, and the rereward <0622> (08764) came <01980> (08802) after <0310> the ark <0727>, the priests going on <01980> (08800), and blowing <08628> (08800) with the trumpets <07782>.
L01 1 Joz 6:10   Joz 6:10 10 A Jozue <03091> <06680 nakazał> (08765) ludzie <05971>, mówiąc: <0559> (08800) Nie będziecie krzyczeć <07321> (08686), ani żadnego hałasu <08085> (08686) z Twój głos <06963>, nie ma żadnego słowa <01697> przejdź <03318> (08799) z twoich ust <06310>, aż do dnia <03117> Licytuj I <0559> (08800) można krzyczeć <07321> (08685) , a potem będziecie krzyczeć <07321> (08689).                                                                            
L02 2 Joz 6:10 A Jozue dał ludowi polecenie: Nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych aż do dnia, gdy wam powiem: Wznieście okrzyk wojenny! I wtedy go wzniesiecie.
L03 3 Joz 6:10 וְאֶת־ הָעָם֩ צִוָּ֨ה יְהוֹשֻׁ֜עַ לֵאמֹ֗ר לֹ֤א תָרִ֙יעוּ֙ וְלֹֽא־ תַשְׁמִ֣יעוּ אֶת־ קוֹלְכֶ֔ם וְלֹא־ יֵצֵ֥א מִפִּיכֶ֖ם דָּבָ֑ר עַ֠ד י֣וֹם אָמְרִ֧י אֲלֵיכֶ֛ם הָרִ֖יעוּ וַהֲרִיעֹתֶֽם׃
L04 4 Joz 6:10 וְ/אֶת־ הָ/עָם֩ צִוָּ֨ה יְהוֹשֻׁ֜עַ לֵ/אמֹ֗ר לֹ֤א תָרִ֙יעוּ֙ וְ/לֹֽא־ תַשְׁמִ֣יעוּ אֶת־ קוֹלְ/כֶ֔ם וְ/לֹא־ יֵצֵ֥א מִ/פִּי/כֶ֖ם דָּבָ֑ר עַ֠ד י֣וֹם אָמְרִ֧/י אֲלֵי/כֶ֛ם הָרִ֖יעוּ וַ/הֲרִיעֹתֶֽם׃
L05 5 Joz 6:10 we•'<Et> ha•'<Am> ciw•<wa> je•ho•<szu>•a' le•<Mor>, lo ta•<Ri>•'u we•lo- tasz•<Mi>•'u et- kol•<Chem>, we•lo- je•<ce> mip•pi•<Chem> da•<war>; 'ad <jom> 'a•me•<Ri> 'a•le•<Chem> ha•<Ri>•'u wa•ha•ri•'o•<Tem>.
L06 6 Joz 6:10 H0853H0853 H5971H5971 H6680H6680 H3091H3091 H0559H0559 H3808H3808 H7321H7321 H3808H3808 H8085H8085 H0853H0853 H6963H6963 H3808H3808 H3318H3318 H6310H6310 H1697H1697 H5704H5704 H3117H3117 H0559H0559 H0413H0413 H7321H7321 H7321H7321
L07 7 Joz 6:10 folk appoint Jehoshua answer before blow an alarm before attentively aloud before after according act against age answer about blow an alarm blow an alarm
L08 8 Joz 6:10 ludowy powołać Jehoszua odpowiedź przed wiać alarm przed uważnie głośno przed po zgodnie działać przed wiek odpowiedź o wiać alarm wiać alarm
L09 9 Joz 6:10 the people had commanded And Joshua saying nor Ye shall not shout nor nor make any noise with your voice nor proceed out of your mouth neither shall [any] word until until the day I bid about you shout then shall ye shout
L10 10 Joz 6:10 ludzie nakazał Jozue powiedzenie ani Nie będziecie krzyczeć ani ani żadnego hałasu z głosem ani postępować z twoich ust ani się [każdy] słowo do do dnia Licytować o można krzyczeć wtedy będziecie krzyczeć
L11 11 Joz 6:10 ve·'Et ha·'Am tziv·Vah ye·ho·Shu·a' le·Mor, lo ta·Ri·'u ve·lo- tash·Mi·'u et- kol·Chem, ve·lo- ye·Tze mip·pi·Chem da·Var; 'ad Yom 'a·me·Ri 'a·lei·Chem ha·Ri·'u va·ha·ri·'o·Tem.
L12 12 Joz 6:10 we et - ha am ciw wa je ho szu a le mor lo ta ri u we lo - tasz mi u et - qol chem we lo - je ce miP Pi chem Da war ad jom om ri a le chem ha ri u wa ha ri o tem
L13 13 Joz 6:10 wü´et-hä`äm ciwwâ yühôšùª` lë´mör lö´ tärîº`û wülö|´-tašmîº`û ´et-qôlkem wülö´-yëcë´ miPPîkem Däbär `ad yôm ´omrî ´álêkem härîº`û wahárî`ötem
L14 14 Joz 6:10 4292/11047 471/1866 268/491 66/218 1423/5298 1360/5164 4/45 1361/5164 250/1154 4293/11047 106/507 1362/5164 358/1060 127/497 265/1428 326/1259 686/2302 1424/5298 1724/5500 5/45 6/45
L15 15 Joz 6:10 And Joshua had commanded the people, saying, Ye shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall [any] word proceed out of your mouth, until the day I bid you shout; then shall ye shout.
L16 16 Joz 6:10  10 And Joshua <03091> had commanded <06680> (08765) the people <05971>, saying <0559> (08800), Ye shall not shout <07321> (08686), nor make any noise <08085> (08686) with your voice <06963>, neither shall any word <01697> proceed <03318> (08799) out of your mouth <06310>, until the day <03117> I bid <0559> (08800) you shout <07321> (08685); then shall ye shout <07321> (08689).
L01 1 Joz 6:11   Joz 6:11  11 Tak więc Arka <0727> Pana <03068> otoczyli <05437> (08686) Miasto <05892>, będzie o <05362> (08687) it] raz <06471> <0259>: a oni przyszli <0935> (08799) do obozu <04264> i składane <03885> (08799) w obozie <04264>.                                                                                        
L02 2 Joz 6:11 I tak Arka Pańska okrążyła miasto dokoła jeden raz, po czym wrócono do obozu i spędzono tam noc.
L03 3 Joz 6:11 וַיַּסֵּ֤ב אֲרוֹן־ יְהוָה֙ אֶת־ הָעִ֔יר הַקֵּ֖ף פַּ֣עַם אֶחָ֑ת וַיָּבֹ֙אוּ֙ הַֽמַּחֲנֶ֔ה וַיָּלִ֖ינוּ בַּֽמַּחֲנֶֽה׃ פ
L04 4 Joz 6:11 וַ/יַּסֵּ֤ב אֲרוֹן־ יְהוָה֙ אֶת־ הָ/עִ֔יר הַקֵּ֖ף פַּ֣עַם אֶחָ֑ת וַ/יָּבֹ֙אוּ֙ הַֽ/מַּחֲנֶ֔ה וַ/יָּלִ֖ינוּ בַּֽ/מַּחֲנֶֽה׃ פ
L05 5 Joz 6:11 wai•jas•<Sew> a•ron- <jah>•we et- ha•'<Ir>, hak•<Kef> <Pa>•'am 'e•<Chat>; wai•ja•<wo>•'u ham•ma•cha•<Ne>, wai•ja•<Li>•nu <Bam>•ma•cha•<Ne>. <Pe>
L06 6 Joz 6:11 H5437H5437 H0727H0727 H3068H3068 H0853H0853 H5892H5892 H5362H5362 H6471H6471 H0259H0259 H0935H0935 H4264H4264 H3885H3885 H4264H4264
L07 7 Joz 6:11 bring ark Jehovah Ai  compass about anvil a abide army abide  army
L08 8 Joz 6:11 przynieść arka Jahwe Ai kompas o kowadło przestrzegać armia przestrzegać armia
L09 9 Joz 6:11 compassed So the ark of the LORD the city going about anvil they and they came into the camp and lodged in the camp
L10 10 Joz 6:11 otoczyli Więc Arka Pana miasto będzie o kowadło one a oni przyszli do obozu i złożone w obozie
L11 11 Joz 6:11 vai·yas·Sev a·ron- Yah·weh et- ha·'Ir, hak·Kef Pa·'am 'e·Chat; vai·ya·Vo·'u ham·ma·cha·Neh, vai·ya·Li·nu Bam·ma·cha·Neh. Peh
L12 12 Joz 6:11 waj jas sew a ron - jhwh(a do naj) et - ha ir haq qef Pa am e Hat waj ja wo u ham ma Ha ne waj ja li nu Bam ma Ha ne P
L13 13 Joz 6:11 wayyassëb ´árôn-yhwh(´ädönäy) ´et-hä`îr haqqëp Paº`am ´eHät wayyäböº´û ha|mmaHánè wayyälîºnû Ba|mmaHánè P
L14 14 Joz 6:11 19/156 66/202 1805/6220 4294/11047 180/1093 3/19 42/118 409/961 635/2550 108/216 26/79 109/216
L15 15 Joz 6:11 So the ark of the LORD compassed the city, going about [it] once: and they came into the camp, and lodged in the camp.
L16 16 Joz 6:11  11 So the ark <0727> of the LORD <03068> compassed <05437> (08686) the city <05892>, going about <05362> (08687) it] once <06471> <0259>: and they came <0935> (08799) into the camp <04264>, and lodged <03885> (08799) in the camp <04264>.
L01 1 Joz 6:12   Joz 6:12  12 A Jozue <03091> wstał wcześnie <07925> (08686) w godzinach porannych <01242>, a kapłani <03548> <05375 podjął> (08799) arki <0727> Pana <03068>.                                                                                              
L02 2 Joz 6:12 Jozue wstał wcześnie rano, kapłani wzięli Arkę Pańską,
L03 3 Joz 6:12 וַיַּשְׁכֵּ֥ם יְהוֹשֻׁ֖עַ בַּבֹּ֑קֶר וַיִּשְׂא֥וּ הַכֹּהֲנִ֖ים אֶת־ אֲר֥וֹן יְהוָֽה׃
L04 4 Joz 6:12 וַ/יַּשְׁכֵּ֥ם יְהוֹשֻׁ֖עַ בַּ/בֹּ֑קֶר וַ/יִּשְׂא֥וּ הַ/כֹּהֲנִ֖ים אֶת־ אֲר֥וֹן יְהוָֽה׃
L05 5 Joz 6:12 wai•jasz•<Kem> je•ho•<szu>•a' bab•<Bo>•ker; wai•jis•'<U> hak•ko•ha•<Nim> et- a•<Ron> <jah>•we.
L06 6 Joz 6:12 H7925H7925 H3091H3091 H1242H1242 H5375H5375 H3548H3548 H0853H0853 H0727H0727 H3068H3068
L07 7 Joz 6:12 arise Jehoshua day accept chief ruler ark Jehovah
L08 8 Joz 6:12 powstać Jehoszua dzień przyjąć naczelny władca arka Jahwe
L09 9 Joz 6:12 rose early And Joshua in the morning took up and the priests the ark of the LORD
L10 10 Joz 6:12 wstał wcześnie Jozue rano podjął a kapłani Arka Pana
L11 11 Joz 6:12 vai·yash·Kem ye·ho·Shu·a' bab·Bo·ker; vai·yis·'U hak·ko·ha·Nim et- a·Ron Yah·weh.
L12 12 Joz 6:12 waj jasz Kem je ho szu a BaB Bo qer waj ji su haK Ko ha nim et - a ron jhwh(a do naj)
L13 13 Joz 6:12 wayyašKëm yühôšùª` BaBBöºqer wayyiS´û haKKöhánîm ´et-´árôn yhwh(´ädönäy)
L14 14 Joz 6:12 16/65 67/218 82/214 189/650 317/750 4295/11047 67/202 1806/6220
L15 15 Joz 6:12 And Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of the LORD.
L16 16 Joz 6:12  12 And Joshua <03091> rose early <07925> (08686) in the morning <01242>, and the priests <03548> took up <05375> (08799) the ark <0727> of the LORD <03068>.
L01 1 Joz 6:13   Joz 6:13  13 I siedmiu <07651> kapłani <03548> łożysko <05375> (08802) siedem <07651> trąbki <07782> z rogów baranich <03104> <06440 przed> Arka <0727> Pana <03068> dalej < 01980> (08802) stale <01980> (08800) i wiał <08628> (08804) w trąby <07782>: i uzbrojeni mężczyźni <02502> (08803) udał <01980> (08802) przed <06440> im , ale rereward <0622> (08764) przyszedł <01980> (08802) po <0310> Arka <0727> Pana <03068>, kapłani dzieje <01980> (08800) i dmuchanie <08628> ( 08800) w trąby <07782>.                                                                  
L02 2 Joz 6:13 a siedmiu kapłanów niosących siedem trąb z rogów baranich szło przed Arką Pańską, grając bez przerwy na trąbach w czasie marszu. Zbrojni wojownicy szli przed nimi, a tylna straż szła za Arką Pańską i posuwano się przy dźwięku trąb.
L03 3 Joz 6:13 וְשִׁבְעָ֣ה הַכֹּהֲנִ֡ים נֹשְׂאִים֩ שִׁבְעָ֨ה שׁוֹפְר֜וֹת הַיֹּבְלִ֗ים לִפְנֵי֙ אֲר֣וֹן יְהוָ֔ה הֹלְכִ֣ים הָל֔וֹךְ וְתָקְע֖וּ בַּשּׁוֹפָר֑וֹת וְהֶחָלוּץ֙ הֹלֵ֣ךְ לִפְנֵיהֶ֔ם וְהַֽמְאַסֵּ֗ף הֹלֵךְ֙ אַֽחֲרֵי֙ אֲר֣וֹן יְהוָ֔ה [הֹולֵךְ כ] (הָלֹ֖וךְ ק) וְתָק֥וֹעַ בַּשּׁוֹפָרֽוֹת׃
L04 4 Joz 6:13 וְ/שִׁבְעָ֣ה הַ/כֹּהֲנִ֡ים נֹשְׂאִים֩ שִׁבְעָ֨ה שׁוֹפְר֜וֹת הַ/יֹּבְלִ֗ים לִ/פְנֵי֙ אֲר֣וֹן יְהוָ֔ה הֹלְכִ֣ים הָל֔וֹךְ וְ/תָקְע֖וּ בַּ/שּׁוֹפָר֑וֹת וְ/הֶ/חָלוּץ֙ הֹלֵ֣ךְ לִ/פְנֵי/הֶ֔ם וְ/הַֽ/מְאַסֵּ֗ף הֹלֵךְ֙ אַֽחֲרֵי֙ אֲר֣וֹן יְהוָ֔ה הולך הָל֖וֹךְ וְ/תָק֥וֹעַ בַּ/שּׁוֹפָרֽוֹת׃
L05 5 Joz 6:13 we•sziw•'<A hak•ko•ha•<Nim> no•se•'<Im> sziw•'<A szof•<Rot> hai•joe•<Lim>, lif•<Ne> a•<Ron> <jah>•we, ho•le•<Chim> ha•<Loch>, we•ta•ke•'<U> basz•szo•fa•<Rot>; we•he•cha•<Luc> ho•<Lech> lif•ne•<Hem>, we•ham•'as•<Sef>, ho•leCh 'a•cha•<Re> a•<Ron> <jah>•we, [ho•lech ch] (ha•<Loch> k) we•ta•<Ko>•a' basz•szo•fa•<Rot>.
L06 6 Joz 6:13 H7651H7651 H3548H3548 H5375H5375 H7651H7651 H7782H7782 H3104H3104 H6440H6440 H0727H0727 H3068H3068 H1980H1980 H1980H1980 H8628H8628 H7782H7782 H2502H2502 H1980H1980 H6440H6440 H0622H0622 H1980H1980 H0310H0310 H0727H0727 H3068H3068 H8628H8628 H7782H7782
L07 7 Joz 6:13 seven chief ruler accept seven cornet jubile accept ark Jehovah along along blow  cornet arm  along accept assemble along after that ark Jehovah along blow  cornet
L08 8 Joz 6:13 siedem naczelny władca przyjąć siedem kornet jubileuszowym przyjąć arka Jahwe wzdłuż wzdłuż wiać kornet ramię wzdłuż przyjąć montować wzdłuż po tym arka Jahwe wzdłuż wiać kornet
L09 9 Joz 6:13 And seven priests bearing seven trumpets of rams' horns before the ark of the LORD went on continually and blew with the trumpets and the armed men went before them but the rereward came after the ark of the LORD came and blowing with the trumpets
L10 10 Joz 6:13 I siedem Kapłani Łożysko siedem Trąby z rogów baranich przed Arka Pana dalej nieustannie i wiał w trąby i uzbrojeni mężczyźni udał się przed im jednak rereward przyszedł po Arka Pana przyszedł i dmuchanie w trąby
L11 11 Joz 6:13 ve·shiv·'Ah hak·ko·ha·Nim no·se·'Im shiv·'Ah shof·Rot hai·yoe·Lim, lif·Nei a·Ron Yah·weh, ho·le·Chim ha·Loch, ve·ta·ke·'U bash·sho·fa·Rot; ve·he·cha·Lutz ho·Lech lif·nei·Hem, ve·ham·'as·Sef, ho·leCh 'a·cha·Rei a·Ron Yah·weh, [ho·lech ch] (ha·Loch k) ve·ta·Ko·a' bash·sho·fa·Rot.
L12 12 Joz 6:13 we szi wa haK Ko ha nim no sim szi wa szof rot haj jow lim lif ne a ron jhwh(a do naj) hol chim ha loch we ta qu Basz szo fa rot we he Ha luc ho lech lif ne hem we ha me as sef ho lech a Ha re a ron jhwh(a do naj) (ho lech) [ha loch] we ta qo a Basz szo fa rot
L13 13 Joz 6:13 wüšib`â haKKöhánîm nöS´îm šib`â šôprôt hayyöblîm lipnê ´árôn yhwh(´ädönäy) hölkîm hälôk wütäq`û Baššôpärôt wüheHälûc hölëk lipnêhem wüha|mü´assëp hölëk ´a|Hárê ´árôn yhwh(´ädönäy) (hôlëk) [hälôk] wütäqôª` Baššôpärôt
L14 14 Joz 6:13 193/393 318/750 190/650 194/393 14/72 27/27 655/2127 68/202 1807/6220 333/1542 334/1542 15/66 15/72 18/44 335/1542 656/2127 53/202 336/1542 208/712 69/202 1808/6220 2/7 16/66 16/72
L15 15 Joz 6:13 And seven priests bearing seven trumpets of rams' horns before the ark of the LORD went on continually, and blew with the trumpets: and the armed men went before them; but the rereward came after the ark of the LORD, [the priests] going on, and blowing with the trumpets.
L16 16 Joz 6:13  13 And seven <07651> priests <03548> bearing <05375> (08802) seven <07651> trumpets <07782> of rams' horns <03104> before <06440> the ark <0727> of the LORD <03068> went on <01980> (08802) continually <01980> (08800), and blew <08628> (08804) with the trumpets <07782>: and the armed men <02502> (08803) went <01980> (08802) before <06440> them; but the rereward <0622> (08764) came <01980> (08802) after <0310> the ark <0727> of the LORD <03068>, the priests going on <01980> (08800), and blowing <08628> (08800) with the trumpets <07782>.
L01 1 Joz 6:14   Joz 6:14  14 A drugi <08145> dni <03117> oni otoczyli <05437> (08799) Miasto <05892> raz <06471> <0259>, i wrócił <07725> (08799) do obozu <04264>: tak zrobili <06213> (08804) sześć <08337> dni <03117>.                                                                                            
L02 2 Joz 6:14 I tak okrążyli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym wrócili do obozu. Przez sześć dni codziennie tak czynili.
L03 3 Joz 6:14 וַיָּסֹ֨בּוּ אֶת־ הָעִ֜יר בַּיּ֤וֹם הַשֵּׁנִי֙ פַּ֣עַם אַחַ֔ת וַיָּשֻׁ֖בוּ הַֽמַּחֲנֶ֑ה כֹּ֥ה עָשׂ֖וּ שֵׁ֥שֶׁת יָמִֽים׃
L04 4 Joz 6:14 וַ/יָּסֹ֨בּוּ אֶת־ הָ/עִ֜יר בַּ/יּ֤וֹם הַ/שֵּׁנִי֙ פַּ֣עַם אַחַ֔ת וַ/יָּשֻׁ֖בוּ הַֽ/מַּחֲנֶ֑ה כֹּ֥ה עָשׂ֖וּ שֵׁ֥שֶׁת יָמִֽים׃
L05 5 Joz 6:14 wai•ja•<Sob>•bu et- ha•'<Ir> bai•<jom> hasz•sze•<Ni> <Pa>•'am 'a•<Chat>, wai•ja•<szu>•wu ham•ma•cha•<Ne>; ko 'a•<Su> <sze>•szet ja•<Mim>.
L06 6 Joz 6:14 H5437H5437 H0853H0853 H5892H5892 H3117H3117 H8145H8145 H6471H6471 H0259H0259 H7725H7725 H4264H4264 H3541H3541 H6213H6213 H8337H8337 H3117H3117
L07 7 Joz 6:14 bring Ai  age again anvil a break army such accomplish six age
L08 8 Joz 6:14 przynieść Ai wiek ponownie kowadło złamać armia taki zrealizować sześć wiek
L09 9 Joz 6:14 they compassed the city day And the second anvil a and returned into the camp so so they did six days
L10 10 Joz 6:14 oni otoczyli miasto dzień I sekundy kowadło i wrócił do obozu tak tak zrobili sześć dni
L11 11 Joz 6:14 vai·ya·Sob·bu et- ha·'Ir bai·Yom hash·she·Ni Pa·'am 'a·Chat, vai·ya·Shu·vu ham·ma·cha·Neh; koh 'a·Su She·shet ya·Mim.
L12 12 Joz 6:14 waj ja soB Bu et - ha ir Baj jom hasz sze ni Pa am a Hat waj ja szu wu ham ma Ha ne Ko a su sze szet ja mim
L13 13 Joz 6:14 wayyäsöºBBû ´et-hä`îr Bayyôm haššënî Paº`am ´aHat wayyäšuºbû ha|mmaHánè `äSû šëºšet yämîm
L14 14 Joz 6:14 20/156 4296/11047 181/1093 687/2302 64/157 43/118 410/961 187/1041 110/216 44/576 876/2617 75/215 688/2302
L15 15 Joz 6:14 And the second day they compassed the city once, and returned into the camp: so they did six days.
L16 16 Joz 6:14  14 And the second <08145> day <03117> they compassed <05437> (08799) the city <05892> once <06471> <0259>, and returned <07725> (08799) into the camp <04264>: so they did <06213> (08804) six <08337> days <03117>.
L01 1 Joz 6:15   Joz 6:15  15 I stało się dnia siódmego <07637> dni <03117>, że wstał wcześnie <07925> (08686) o świcie <05927> (08800) z dnia <07837>, i otoczyli <05437> (08799 ) miasto <05892> po sam sposób <04941> siedmiu <07651> razy <06471>: tylko tego dnia <03117> oni otoczyli <05437> (08804) Miasto <05892> <07651> siedem razy <06471> .                                                                                
L02 2 Joz 6:15 Siódmego dnia wstali rano wraz z zorzą poranną i okrążyli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób: tylko tego dnia okrążyli miasto siedem razy.
L03 3 Joz 6:15 וַיְהִ֣י ׀ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֗י וַיַּשְׁכִּ֙מוּ֙ כַּעֲל֣וֹת הַשַּׁ֔חַר וַיָּסֹ֧בּוּ אֶת־ הָעִ֛יר כַּמִּשְׁפָּ֥ט הַזֶּ֖ה שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים רַ֚ק בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא סָבְב֥וּ אֶת־ הָעִ֖יר שֶׁ֥בַע פְּעָמִֽים׃
L04 4 Joz 6:15 וַ/יְהִ֣י ׀ בַּ/יּ֣וֹם הַ/שְּׁבִיעִ֗י וַ/יַּשְׁכִּ֙מוּ֙ כַּ/עֲל֣וֹת הַ/שַּׁ֔חַר וַ/יָּסֹ֧בּוּ אֶת־ הָ/עִ֛יר כַּ/מִּשְׁפָּ֥ט הַ/זֶּ֖ה שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים רַ֚ק בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֔וּא סָבְב֥וּ אֶת־ הָ/עִ֖יר שֶׁ֥בַע פְּעָמִֽים׃
L05 5 Joz 6:15 waj•<Hi> bai•<jom> hasz•sze•wi•'<I>, wai•jasz•<Ki>•mu ka•'a•<Lot> hasz•<sza>•char, wai•ja•<Sob>•bu et- ha•'<Ir> kam•misz•<Pat> haz•<Ze> <sze>•wa' pe•'a•<Mim>; rak bai•<jom> ha•<Hu>, sa•we•<wu> et- ha•'<Ir> <sze>•wa' pe•'a•<Mim>.
L06 6 Joz 6:15 H1961H1961 H3117H3117 H7637H7637 H7925H7925 H7837H7837 H7837H7837 H5437H5437 H0853H0853 H5892H5892 H4941H4941 H2088H2088 H7651H7651 H6471H6471 H7535H7535 H3117H3117 H1931H1931 H5437H5437 H0853H0853 H5892H5892 H7651H7651 H6471H6471
L07 7 Joz 6:15 become age seventh  arise day day bring Ai  adversary he seven anvil but age he bring Ai  seven anvil
L08 8 Joz 6:15 zostać wiek siódmy powstać dzień dzień przynieść Ai przeciwnik on siedem kowadło ale wiek on przynieść Ai siedem kowadło
L09 9 Joz 6:15 become day And it came to pass on the seventh that they rose early of the day of the day and compassed the city after the same manner the same seven times that only on that day he they compassed the city seven times
L10 10 Joz 6:15 zostać dzień I stało się dnia siódmego że wstał wcześnie z dnia z dnia i otoczyli miasto po ten sam sposób sam siedem czasy że tylko w tym dniu on oni otoczyli miasto siedem czasy
L11 11 Joz 6:15 vay·Hi bai·Yom hash·she·vi·'I, vai·yash·Ki·mu ka·'a·Lot hash·Sha·char, vai·ya·Sob·bu et- ha·'Ir kam·mish·Pat haz·Zeh She·va' pe·'a·Mim; rak bai·Yom ha·Hu, sa·ve·Vu et- ha·'Ir She·va' pe·'a·Mim.
L12 12 Joz 6:15 wa je hi Baj jom hasz sze wi i waj jasz Ki mu Ka a lot hasz sza Har waj ja soB Bu et - ha ir Kam misz Pat haz ze sze wa Pe a mim raq Baj jom ha hu sa we wu et - ha ir sze wa Pe a mim
L13 13 Joz 6:15 wayühî Bayyôm haššübî`î wayyašKiºmû Ka`álôt haššaºHar wayyäsöºBBû ´et-hä`îr KammišPä† hazzè šeºba` Pü`ämîm raq Bayyôm hahû´ säbübû ´et-hä`îr šeºba` Pü`ämîm
L14 14 Joz 6:15 1083/3546 689/2302 59/97 17/65 4/24 5/24 21/156 4297/11047 182/1093 85/419 354/1176 195/393 44/118 44/109 690/2302 655/1867 22/156 4298/11047 183/1093 196/393 45/118
L15 15 Joz 6:15 And it came to pass on the seventh day, that they rose early about the dawning of the day, and compassed the city after the same manner seven times: only on that day they compassed the city seven times.
L16 16 Joz 6:15  15 And it came to pass on the seventh <07637> day <03117>, that they rose early <07925> (08686) about the dawning <05927> (08800) of the day <07837>, and compassed <05437> (08799) the city <05892> after the same manner <04941> seven <07651> times <06471>: only on that day <03117> they compassed <05437> (08804) the city <05892> seven <07651> times <06471>.
L01 1 Joz 6:16   Joz 6:16  16 I stało się, na siódmym <07637> czas <06471>, kiedy kapłani <03548> <08628 wiał> (08804) w trąby <07782>, Joshua <03091> powiedział <0559> (08799) aż do ludzie <05971> Shout <07321> (08685); dla Pana <03068> dał <05414> (08804) to miasto <05892>.                                                                                      
L02 2 Joz 6:16 Gdy kapłani za siódmym razem zagrali na trąbach, Jozue zawołał do ludu: Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc waszą!
L03 3 Joz 6:16 וַיְהִי֙ בַּפַּ֣עַם הַשְּׁבִיעִ֔ית תָּקְע֥וּ הַכֹּהֲנִ֖ים בַּשּׁוֹפָר֑וֹת וַיֹּ֨אמֶר יְהוֹשֻׁ֤עַ אֶל־ הָעָם֙ הָרִ֔יעוּ כִּֽי־ נָתַ֧ן יְהוָ֛ה לָכֶ֖ם אֶת־ הָעִֽיר׃
L04 4 Joz 6:16 וַ/יְהִי֙ בַּ/פַּ֣עַם הַ/שְּׁבִיעִ֔ית תָּקְע֥וּ הַ/כֹּהֲנִ֖ים בַּ/שּׁוֹפָר֑וֹת וַ/יֹּ֨אמֶר יְהוֹשֻׁ֤עַ אֶל־ הָ/עָם֙ הָרִ֔יעוּ כִּֽי־ נָתַ֧ן יְהוָ֛ה לָ/כֶ֖ם אֶת־ הָ/עִֽיר׃
L05 5 Joz 6:16 waj•<Hi> bap•<Pa>•'am hasz•sze•wi•'<It>, ta•ke•'<U> hak•ko•ha•<Nim> basz•szo•fa•<Rot>; wai•<jo>•mer je•ho•<szu>•a' el- ha•'<Am> ha•<Ri>•'u, ki- na•<Tan> <jah>•we la•<Chem> et- ha•'<Ir>.
L06 6 Joz 6:16 H1961H1961 H6471H6471 H7637H7637 H8628H8628 H3548H3548 H7782H7782 H0559H0559 H3091H3091 H0413H0413 H5971H5971 H7321H7321 H3588H3588 H5414H5414 H3068H3068 H0000 H0853H0853 H5892H5892
L07 7 Joz 6:16 become anvil seventh  blow  chief ruler cornet answer Jehoshua about folk blow an alarm inasmuch add Jehovah Ai 
L08 8 Joz 6:16 zostać kowadło siódmy wiać naczelny władca kornet odpowiedź Jehoszua o ludowy wiać alarm ponieważ dodać Jahwe Ai
L09 9 Joz 6:16 become time And it came to pass at the seventh blew when the priests with the trumpets said Joshua to unto the people Shout for hath given for the LORD you the city
L10 10 Joz 6:16 zostać czas I stało się, na siódmym wiał kiedy kapłani w trąby powiedział Joshua do ludowi Krzyczeć dla dał dla Pana to miasto
L11 11 Joz 6:16 vay·Hi bap·Pa·'am hash·she·vi·'It, ta·ke·'U hak·ko·ha·Nim bash·sho·fa·Rot; vai·Yo·mer ye·ho·Shu·a' el- ha·'Am ha·Ri·'u, ki- na·Tan Yah·weh la·Chem et- ha·'Ir.
L12 12 Joz 6:16 wa je hi BaP Pa am hasz sze wi it Ta qu haK Ko ha nim Basz szo fa rot waj jo mer je ho szu a el - ha am ha ri u Ki - na tan jhwh(a do naj) la chem et - ha ir      
L13 13 Joz 6:16 wayühî BaPPaº`am haššübî`ît Täq`û haKKöhánîm Baššôpärôt wayyöº´mer yühôšùª` ´el-hä`äm härîº`û Kî|-nätan yhwh(´ädönäy) läkem ´et-hä`îr      
L14 14 Joz 6:16 1084/3546 46/118 60/97 17/66 319/750 17/72 1425/5298 68/218 1725/5500 472/1866 7/45 1067/4478 661/2007 1809/6220 1872/6522 4299/11047 184/1093
L15 15 Joz 6:16 And it came to pass at the seventh time, when the priests blew with the trumpets, Joshua said unto the people, Shout; for the LORD hath given you the city.
L16 16 Joz 6:16  16 And it came to pass at the seventh <07637> time <06471>, when the priests <03548> blew <08628> (08804) with the trumpets <07782>, Joshua <03091> said <0559> (08799) unto the people <05971>, Shout <07321> (08685); for the LORD <03068> hath given <05414> (08804) you the city <05892>.
L01 1 Joz 6:17   Joz 6:17  17 A miasto <05892> będzie przeklęty <02764>, nawet on, i wszyscy, co są w nim do Pana <03068>: tylko Rachab <07343> nierządnica <02181> (08802) żyć będzie <02421> (08.799 ), ona i wszyscy, którzy są z nią w domu <01004>, ponieważ ukrywała <02244> (08689) posłańcy <04397>, które wysłaliśmy <07971> (08804).                                                                                  
L02 2 Joz 6:17 Miasto będzie obłożone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierządnica Rachab zostanie przy życiu - ona sama i wszyscy, którzy są wraz z nią w domu, albowiem ukryła wywiadowców, których wysłaliśmy.
L03 3 Joz 6:17 וְהָיְתָ֨ה הָעִ֥יר חֵ֛רֶם הִ֥יא וְכָל־ אֲשֶׁר־ בָּ֖הּ לַֽיהוָ֑ה רַק֩ רָחָ֨ב הַזּוֹנָ֜ה תִּֽחְיֶ֗ה הִ֚יא וְכָל־ אֲשֶׁ֣ר אִתָּ֣הּ בַּבַּ֔יִת כִּ֣י הֶחְבְּאַ֔תָה אֶת־ הַמַּלְאָכִ֖ים אֲשֶׁ֥ר שָׁלָֽחְנוּ׃
L04 4 Joz 6:17 וְ/הָיְתָ֨ה הָ/עִ֥יר חֵ֛רֶם הִ֥יא וְ/כָל־ אֲשֶׁר־ בָּ֖/הּ לַֽ/יהוָ֑ה רַק֩ רָחָ֨ב הַ/זּוֹנָ֜ה תִּֽחְיֶ֗ה הִ֚יא וְ/כָל־ אֲשֶׁ֣ר אִתָּ֣/הּ בַּ/בַּ֔יִת כִּ֣י הֶחְבְּאַ֔תָה אֶת־ הַ/מַּלְאָכִ֖ים אֲשֶׁ֥ר שָׁלָֽחְנוּ׃
L05 5 Joz 6:17 we•ha•je•<Ta> ha•'<Ir> <Che>•rem hi we•chol a•<szer>- ba <jah>•we; rak ra•<Chaw> haz•zo•<Na> tich•<je>, hi we•chol 'a•<szer> 'it•<Ta> bab•<Ba>•jit, ki hech•be•'<A>•ta, et- ham•mal•'a•<Chim> 'a•<szer> sza•<La>•che•nu.
L06 6 Joz 6:17 H1961H1961 H5892H5892 H2764H2764 H1931H1931 H3605H3605 H0834H0834 H0000 H3068H3068 H7535H7535 H7343H7343 H2181H2181 H2421H2421 H1931H1931 H3605H3605 H0834H0834 H0854H0854 H1004H1004 H3588H3588 H2244H2244 H0853H0853 H4397H4397 H0834H0834 H7971H7971
L07 7 Joz 6:17 become Ai  cursed he all manner after Jehovah but Rahab commit fornication keep leave he all manner after against court inasmuch held ambassador after forsake
L08 8 Joz 6:17 zostać Ai przeklęty on wszelkiego rodzaju po Jahwe ale Rachab uprawiali nierząd zachować opuścić on wszelkiego rodzaju po przed sąd ponieważ odbyła ambasador po zapierać się
L09 9 Joz 6:17 become And the city shall be accursed it and all who [even] it and all that [are] therein to the LORD but only Rahab the harlot shall live he and all whom her in she and all that [are] with her in the house because because she hid the messengers whom that we sent
L10 10 Joz 6:17 zostać I miasta będzie przeklęty to i wszystko kto [Nawet] to i wszystko, [są] w nich do Pana ale tylko Rachab nierządnica żyć będzie on i wszystko kogo ją w ona i wszystko, co [jest] z nią w domu bo ponieważ ukrywała posłańcy kogo że wysłaliśmy
L11 11 Joz 6:17 ve·ha·ye·Tah ha·'Ir Che·rem hi ve·chol a·Sher- bah Yah·weh; rak ra·Chav haz·zo·Nah tich·Yeh, hi ve·chol 'a·Sher 'it·Tah bab·Ba·yit, ki hech·be·'A·tah, et- ham·mal·'a·Chim 'a·Sher sha·La·che·nu.
L12 12 Joz 6:17 we haj ta ha ir He rem hi we chol - a szer - Ba ljhwh(la do naj) raq ra Haw haz zo na TiH je hi we chol - a szer iT Ta BaB Ba jit Ki heH Be a ta et - ham ma la chim a szer sza laH nu        
L13 13 Joz 6:17 wühäytâ hä`îr Hëºrem hî´ wükol-´ášer-Bäh lyhwh(la|´dönäy) raq räHäb hazzônâ Ti|Hyè hî´ wükol-´ášer ´iTTäh BaBBaºyit heHBü´aºtâ ´et-hammal´äkîm ´ášer šäläºHnû        
L14 14 Joz 6:17 1085/3546 185/1093 9/38 656/1867 1650/5415 1972/5499 1873/6522 1810/6220 45/109 3/5 22/92 86/260 657/1867 1651/5415 1973/5499 255/808 333/2052 1068/4478 4/33 4300/11047 40/213 1974/5499 206/847
L15 15 Joz 6:17 And the city shall be accursed, [even] it, and all that [are] therein, to the LORD: only Rahab the harlot shall live, she and all that [are] with her in the house, because she hid the messengers that we sent.
L16 16 Joz 6:17  17 And the city <05892> shall be accursed <02764>, even it, and all that are therein, to the LORD <03068>: only Rahab <07343> the harlot <02181> (08802) shall live <02421> (08799), she and all that are with her in the house <01004>, because she hid <02244> (08689) the messengers <04397> that we sent <07971> (08804).
L01 1 Joz 6:18   Joz 6:18  18 A wy, w każdym mądrym <07535> zachować <08104> (08798) siebie z przeklętej rzeczy <02764>, abyście się sami przeklęty <02763> (08686), kiedy będziecie brać <03947> (08804) z przeklęty coś <02764> i sprawdź, <07760> (08804) Obóz <04264> Izraela <03478> przekleństwem <02764> i problem <05916> (08804) to.                                                                                  
L02 2 Joz 6:18 Ale wy strzeżcie się rzeczy obłożonych klątwą, aby was chęć nie ogarnęła wziąć coś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz izraelski i sprowadzilibyście na niego nieszczęście.
L03 3 Joz 6:18 וְרַק־ אַתֶּם֙ שִׁמְר֣וּ מִן־ הַחֵ֔רֶם פֶּֽן־ תַּחֲרִ֖ימוּ וּלְקַחְתֶּ֣ם מִן־ הַחֵ֑רֶם וְשַׂמְתֶּ֞ם אֶת־ מַחֲנֵ֤ה יִשְׂרָאֵל֙ לְחֵ֔רֶם וַעֲכַרְתֶּ֖ם אוֹתֽוֹ׃
L04 4 Joz 6:18 וְ/רַק־ אַתֶּם֙ שִׁמְר֣וּ מִן־ הַ/חֵ֔רֶם פֶּֽן־ תַּחֲרִ֖ימוּ וּ/לְקַחְתֶּ֣ם מִן־ הַ/חֵ֑רֶם וְ/שַׂמְתֶּ֞ם אֶת־ מַחֲנֵ֤ה יִשְׂרָאֵל֙ לְ/חֵ֔רֶם וַ/עֲכַרְתֶּ֖ם אוֹתֽ/וֹ׃
L05 5 Joz 6:18 we•rak- 'at•<Tem> szim•<Ru> min- ha•<Che>•rem, pen- ta•cha•<Ri>•mu u•le•kach•<Tem> min- ha•<Che>•rem; we•sam•<Tem> et- ma•cha•<Ne> jis•ra•'<El> le•<Che>•rem, wa•'a•char•<Tem> o•<To>.
L06 6 Joz 6:18 H7535H7535 H0859H0859 H8104H8104 H4480H4480 H2764H2764 H6435H6435 H2763H2763 H3947H3947 H4480H4480 H2764H2764 H7760H7760 H0853H0853 H4264H4264 H3478H3478 H2764H2764 H5916H5916 H0853H0853
L07 7 Joz 6:18 but you beward above cursed lest make accursed accept above cursed appoint army Israel cursed trouble
L08 8 Joz 6:18 ale ty beward powyżej przeklęty aby nie uczynić przeklęty przyjąć powyżej przeklęty powołać armia Izrael przeklęty kłopot
L09 9 Joz 6:18 And ye in any wise you keep some [yourselves] from the accursed thing so lest ye make [yourselves] accursed when ye take some of the accursed thing and make the camp of Israel a curse and trouble
L10 10 Joz 6:18 A wy w każdym mądrym ty zachować kilka [Sami] z przeklętej rzeczy tak abyście uczynili przeklęty kiedy wy brać kilka z przeklętej rzeczy i uczynić obóz Izraela przekleństwo i kłopoty
L11 11 Joz 6:18 ve·rak- 'at·Tem shim·Ru min- ha·Che·rem, pen- ta·cha·Ri·mu u·le·kach·Tem min- ha·Che·rem; ve·sam·Tem et- ma·cha·Neh Yis·ra·'El le·Che·rem, va·'a·char·Tem o·To.
L12 12 Joz 6:18 we raq - aT Tem szim ru min - ha He rem Pen - Ta Ha ri mu u le qaH Tem min - ha He rem we sam Tem et - ma Ha ne jis ra el le He rem wa a char Tem o to
L13 13 Joz 6:18 würaq-´aTTem šimrû min-haHëºrem Pe|n-TaHárîºmû ûlüqaHTem min-haHëºrem wüSamTem ´et-maHánË yiSrä´ël lüHëºrem wa`ákarTem ´ôtô
L14 14 Joz 6:18 46/109 275/1080 151/468 401/1215 10/38 64/133 16/52 398/964 402/1215 11/38 152/581 4301/11047 111/216 612/2505 12/38 2/14 4302/11047
L15 15 Joz 6:18 And ye, in any wise keep [yourselves] from the accursed thing, lest ye make [yourselves] accursed, when ye take of the accursed thing, and make the camp of Israel a curse, and trouble it.
L16 16 Joz 6:18  18 And ye, in any wise <07535> keep <08104> (08798) yourselves from the accursed thing <02764>, lest ye make yourselves accursed <02763> (08686), when ye take <03947> (08804) of the accursed thing <02764>, and make <07760> (08804) the camp <04264> of Israel <03478> a curse <02764>, and trouble <05916> (08804) it.
L01 1 Joz 6:19   Joz 6:19  19 Ale wszystko srebro <03701> i złoto <02091> i naczynia <03627> z mosiądzu <05178> i żelaza <01270>, są] konsekrowani <06944> Panu <03068>: przyjdą <0935> (08799) do skarbony <0214> Pana <03068>.                                                                                          
L02 2 Joz 6:19 Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca Pańskiego.
L03 3 Joz 6:19 וְכֹ֣ל ׀ כֶּ֣סֶף וְזָהָ֗ב וּכְלֵ֤י נְחֹ֙שֶׁת֙ וּבַרְזֶ֔ל קֹ֥דֶשׁ ה֖וּא לַֽיהוָ֑ה אוֹצַ֥ר יְהוָ֖ה יָבֽוֹא׃
L04 4 Joz 6:19 וְ/כֹ֣ל ׀ כֶּ֣סֶף וְ/זָהָ֗ב וּ/כְלֵ֤י נְחֹ֙שֶׁת֙ וּ/בַרְזֶ֔ל קֹ֥דֶשׁ ה֖וּא לַֽ/יהוָ֑ה אוֹצַ֥ר יְהוָ֖ה יָבֽוֹא׃
L05 5 Joz 6:19 we•<Chol> <Ke>•sef we•za•<Haw>, u•che•<Le> ne•<Cho>•szet u•war•<Zel>, <Ko>•desz hu <jah>•we; o•<car> <jah>•we ja•<wo>.
L06 6 Joz 6:19 H3605H3605 H3701H3701 H2091H2091 H3627H3627 H5178H5178 H1270H1270 H6944H6944 H1931H1931 H3068H3068 H0214H0214 H3068H3068 H0935H0935
L07 7 Joz 6:19 all manner money gold armour brasen iron consecrated  he Jehovah armory Jehovah abide
L08 8 Joz 6:19 wszelkiego rodzaju pieniądze złoto zbroja brązu żelazo konsekrowany on Jahwe zbrojownia Jahwe przestrzegać
L09 9 Joz 6:19 all But all the silver and gold and vessels of brass and iron [are] consecrated he unto the LORD into the treasury of the LORD they shall come
L10 10 Joz 6:19 wszystko Ale wszystko srebro i złoto i statki z mosiądzu i żelaza [Są] konsekrowani on Panu do skarbony Pana przyjdą
L11 11 Joz 6:19 ve·Chol Ke·sef ve·za·Hav, u·che·Lei ne·Cho·shet u·var·Zel, Ko·desh hu Yah·weh; o·Tzar Yah·weh ya·Vo.
L12 12 Joz 6:19 we chol Ke sef we za haw u che le ne Ho szet u war zel qo desz hu ljhwh(la do naj) o car jhwh(a do naj) ja wo
L13 13 Joz 6:19 wüköl Keºsep wüzähäb ûkülê nüHöºšet ûbarzel qöºdeš hû´ lyhwh(la|´dönäy) ´ôcar yhwh(´ädönäy) yäbô´
L14 14 Joz 6:19 1652/5415 147/403 144/389 100/325 49/140 13/76 223/463 658/1867 1811/6220 3/79 1812/6220 636/2550
L15 15 Joz 6:19 But all the silver, and gold, and vessels of brass and iron, [are] consecrated unto the LORD: they shall come into the treasury of the LORD.
L16 16 Joz 6:19  19 But all the silver <03701>, and gold <02091>, and vessels <03627> of brass <05178> and iron <01270>, are] consecrated <06944> unto the LORD <03068>: they shall come <0935> (08799) into the treasury <0214> of the LORD <03068>.
L01 1 Joz 6:20   Joz 6:20  20 Tak więc ludzie <05971> <07321 krzyknął> (08686) kiedy kapłani wiał <08628> (08799) w trąby <07782>: i stało się, gdy ludzie <05971> słyszał <08085> (08800) Dźwięk <06963> z trąby <07782> i ludzie <05971> <07321 krzyknął> (08686) z wielkim <01419> krzyk <08643>, że ściana <02346> upadł płasko <05307> (08.799 ), tak że ludzie <05971> podszedł <05927> (08799) do miasta <05892>, każdy człowiek <0376> prosto przed nim, a oni wzięli <03920> (08799) miasta <05892>.                                                                    
L02 2 Joz 6:20 Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto.
L03 3 Joz 6:20 וַיָּ֣רַע הָעָ֔ם וַֽיִּתְקְע֖וּ בַּשֹּֽׁפָר֑וֹת וַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ הָעָ֜ם אֶת־ ק֣וֹל הַשּׁוֹפָ֗ר וַיָּרִ֤יעוּ הָעָם֙ תְּרוּעָ֣ה גְדוֹלָ֔ה וַתִּפֹּ֨ל הַֽחוֹמָ֜ה תַּחְתֶּ֗יהָ וַיַּ֨עַל הָעָ֤ם הָעִ֙ירָה֙ אִ֣ישׁ נֶגְדּ֔וֹ וַֽיִּלְכְּד֖וּ אֶת־ הָעִֽיר׃
L04 4 Joz 6:20 וַ/יָּ֣רַע הָ/עָ֔ם וַֽ/יִּתְקְע֖וּ בַּ/שֹּֽׁפָר֑וֹת וַ/יְהִי֩ כִ/שְׁמֹ֨עַ הָ/עָ֜ם אֶת־ ק֣וֹל הַ/שּׁוֹפָ֗ר וַ/יָּרִ֤יעוּ הָ/עָם֙ תְּרוּעָ֣ה גְדוֹלָ֔ה וַ/תִּפֹּ֨ל הַֽ/חוֹמָ֜ה תַּחְתֶּ֗י/הָ וַ/יַּ֨עַל הָ/עָ֤ם הָ/עִ֙ירָ/ה֙ אִ֣ישׁ נֶגְדּ֔/וֹ וַֽ/יִּלְכְּד֖וּ אֶת־ הָ/עִֽיר׃
L05 5 Joz 6:20 wai•<ja>•ra' ha•'<Am>, wai•jit•ke•'<U> basz•szo•fa•<Rot>; waj•<Hi> chisz•<Mo>•a' ha•'<Am> et- <Kol> hasz•szo•<Far>, wai•ja•<Ri>•'u ha•'<Am> te•ru•'<A ge•do•<La>, wat•tip•<Pol> ha•cho•<Ma> tach•<Te>•ha, wai•<ja>•'al ha•'<Am> ha•'<I>•ra 'isz neg•<Do>, wai•jil•ke•<Du> et- ha•'<Ir>.
L06 6 Joz 6:20 H7321H7321 H5971H5971 H8628H8628 H7782H7782 H1961H1961 H8085H8085 H5971H5971 H0853H0853 H6963H6963 H7782H7782 H7321H7321 H5971H5971 H8643H8643 H1419H1419 H5307H5307 H2346H2346 H8478H8478 H5927H5927 H5971H5971 H5892H5892 H0376H0376 H5048H5048 H3920H3920 H0853H0853 H5892H5892
L07 7 Joz 6:20 blow an alarm folk blow  cornet become attentively folk aloud cornet blow an alarm folk alarm aloud cast down wall Thahash arise  folk Ai  great about catch self Ai 
L08 8 Joz 6:20 wiać alarm ludowy wiać kornet zostać uważnie ludowy głośno kornet wiać alarm ludowy alarm głośno zrzucony ściana Thahash powstać ludowy Ai wielki o złapać siebie Ai
L09 9 Joz 6:20 shouted So the people when [the priests] blew with the trumpets become heard and it came to pass when the people the sound of the trumpet shouted and the people shout with a great fell down flat that the wall flat went up so that the people into the city every man straight straight before him and they took the city
L10 10 Joz 6:20 krzyknął Więc ludzie Gdy [kapłani] wiał w trąby zostać słychać i stało się, gdy ludzie Dźwięk z trąby krzyknął i ludzie krzyczeć z wielkim upadł płasko że ściana płaski wzrosła tak, że ludzie do miasta każdy prosto prosto przed siebie i wzięli miasto
L11 11 Joz 6:20 vai·Ya·ra' ha·'Am, vai·yit·ke·'U bash·sho·fa·Rot; vay·Hi chish·Mo·a' ha·'Am et- Kol hash·sho·Far, vai·ya·Ri·'u ha·'Am te·ru·'Ah ge·do·Lah, vat·tip·Pol ha·cho·Mah tach·Tei·ha, vai·Ya·'al ha·'Am ha·'I·rah 'ish neg·Do, vai·yil·ke·Du et- ha·'Ir.
L12 12 Joz 6:20 waj ja ra ha am waj jit qe u Basz szo fa rot wa je hi chisz mo a ha am et - qol hasz szo far waj ja ri u ha am Te ru a ge do la waT TiP Pol ha Ho ma TaH Te ha waj ja al ha am ha i ra isz neg Do waj jil Ke du et - ha ir    
L13 13 Joz 6:20 wayyäºra` hä`äm wa|yyitqü`û Baššö|pärôt wayühî kišmöª` hä`äm ´et-qôl haššôpär wayyärîº`û hä`äm Türû`â güdôlâ waTTiPPöl ha|Hômâ TaHTʺhä wayyaº`al hä`äm hä`îºrâ ´îš negDô wa|yyilKüdû ´et-hä`îr    
L14 14 Joz 6:20 8/45 473/1866 18/66 18/72 1086/3546 251/1154 474/1866 4303/11047 107/507 19/72 9/45 475/1866 10/36 106/527 62/434 11/133 144/498 208/883 476/1866 186/1093 535/2004 21/150 8/121 4304/11047 187/1093
L15 15 Joz 6:20 So the people shouted when [the priests] blew with the trumpets: and it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city.
L16 16 Joz 6:20  20 So the people <05971> shouted <07321> (08686) when the priests blew <08628> (08799) with the trumpets <07782>: and it came to pass, when the people <05971> heard <08085> (08800) the sound <06963> of the trumpet <07782>, and the people <05971> shouted <07321> (08686) with a great <01419> shout <08643>, that the wall <02346> fell down flat <05307> (08799), so that the people <05971> went up <05927> (08799) into the city <05892>, every man <0376> straight before him, and they took <03920> (08799) the city <05892>.
L01 1 Joz 6:21   Joz 6:21  21 A oni całkowicie zniszczony <02763> (08686) Wszystko co było w mieście <05892>, zarówno mężczyzna <0376> i kobieta <0802>, młody <05288> i stary <02205>, a wół <07794> i owca <07716> i osiołek <02543>, z krawędzią <06310> miecza <02719>.                                                                                      
L02 2 Joz 6:21 I na mocy klątwy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.
L03 3 Joz 6:21 וַֽיַּחֲרִ֙ימוּ֙ אֶת־ כָּל־ אֲשֶׁ֣ר בָּעִ֔יר מֵאִישׁ֙ וְעַד־ אִשָּׁ֔ה מִנַּ֖עַר וְעַד־ זָקֵ֑ן וְעַ֨ד שׁ֥וֹר וָשֶׂ֛ה וַחֲמ֖וֹר לְפִי־ חָֽרֶב׃
L04 4 Joz 6:21 וַֽ/יַּחֲרִ֙ימוּ֙ אֶת־ כָּל־ אֲשֶׁ֣ר בָּ/עִ֔יר מֵ/אִישׁ֙ וְ/עַד־ אִשָּׁ֔ה מִ/נַּ֖עַר וְ/עַד־ זָקֵ֑ן וְ/עַ֨ד שׁ֥וֹר וָ/שֶׂ֛ה וַ/חֲמ֖וֹר לְ/פִי־ חָֽרֶב׃
L05 5 Joz 6:21 wai•ja•cha•<Ri>•mu et- kol- 'a•<szer> ba•'<Ir>, me•'<Isz> we•'ad- 'isz•<sza>, min•<Na>•'ar we•'ad- za•<Ken>; we•'<Ad> <szor> wa•<Se> wa•cha•<Mor> le•fi- <Cha>•rew.
L06 6 Joz 6:21 H2763H2763 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H5892H5892 H0376H0376 H5704H5704 H0802H0802 H5288H5288 H5704H5704 H2205H2205 H5704H5704 H7794H7794 H7716H7716 H2543H2543 H6310H6310 H2719H2719
L07 7 Joz 6:21 make accursed all manner after Ai  great against ess babe against aged against bull lesser ass according dagger
L08 8 Joz 6:21 uczynić przeklęty wszelkiego rodzaju po Ai wielki przed es dziecko przed w wieku przed byk mniej osiołek zgodnie sztylet
L09 9 Joz 6:21 And they utterly destroyed everything it all that [was] in the city both man against and woman young against and old against and ox and sheep and ass with the edge of the sword
L10 10 Joz 6:21 A oni całkowicie zniszczony wszystko to wszystko, co [jest] w mieście zarówno mężczyzna przed i kobieta młody przed i starych przed i wół i owiec i osiołek z krawędzią z mieczem
L11 11 Joz 6:21 vai·ya·cha·Ri·mu et- kol- 'a·Sher ba·'Ir, me·'Ish ve·'ad- 'ish·Shah, min·Na·'ar ve·'ad- za·Ken; ve·'Ad Shor va·Seh va·cha·Mor le·fi- Cha·rev.
L12 12 Joz 6:21 waj ja Ha ri mu et - Kol - a szer Ba ir me isz we ad - isz sza min na ar we ad - za qen we ad szor wa se wa Ha mor le fi - Ha rew          
L13 13 Joz 6:21 wa|yyaHárîºmû ´et-Kol-´ášer Bä`îr më´îš wü`ad-´iššâ minnaº`ar wü`ad-zäqën wü`ad šôr wäSè waHámôr lüpî-Häºreb          
L14 14 Joz 6:21 17/52 4305/11047 1653/5415 1975/5499 188/1093 536/2004 327/1259 311/781 35/240 328/1259 55/178 329/1259 53/79 29/47 42/96 128/497 42/412
L15 15 Joz 6:21 And they utterly destroyed all that [was] in the city, both man and woman, young and old, and ox, and sheep, and ass, with the edge of the sword.
L16 16 Joz 6:21  21 And they utterly destroyed <02763> (08686) all that was in the city <05892>, both man <0376> and woman <0802>, young <05288> and old <02205>, and ox <07794>, and sheep <07716>, and ass <02543>, with the edge <06310> of the sword <02719>.
L01 1 Joz 6:22   Joz 6:22  22 A Jozue <03091> powiedział <0559> (08804) do dwóch <08147> Mężczyźni <0582>, który szpiegował na <07270> (08764) kraj <0776>, Go <0935> (08798) do nierządnica-tych <02181> (08802) dom <01004> i wydobyć <03318> (08685) stąd w kierunku kobiety <0802> i wszystko, co ona ma, jak chcecie przysiągł <07650> (08738) do niej.                                                                                
L02 2 Joz 6:22 Jozue powiedział dwu wywiadowcom, którzy wybadali kraj: Wejdźcie do domu owej nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę wraz ze wszystkimi, którzy do niej należą, jak jej przysięgliście.
L03 3 Joz 6:22 וְלִשְׁנַ֨יִם הָאֲנָשִׁ֜ים הַֽמְרַגְּלִ֤ים אֶת־ הָאָ֙רֶץ֙ אָמַ֣ר יְהוֹשֻׁ֔עַ בֹּ֖אוּ בֵּית־ הָאִשָּׁ֣ה הַזּוֹנָ֑ה וְהוֹצִ֨יאוּ מִשָּׁ֤ם אֶת־ הָֽאִשָּׁה֙ וְאֶת־ כָּל־ אֲשֶׁר־ לָ֔הּ כַּאֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּעְתֶּ֖ם לָֽהּ׃
L04 4 Joz 6:22 וְ/לִ/שְׁנַ֨יִם הָ/אֲנָשִׁ֜ים הַֽ/מְרַגְּלִ֤ים אֶת־ הָ/אָ֙רֶץ֙ אָמַ֣ר יְהוֹשֻׁ֔עַ בֹּ֖אוּ בֵּית־ הָ/אִשָּׁ֣ה הַ/זּוֹנָ֑ה וְ/הוֹצִ֨יאוּ מִ/שָּׁ֤ם אֶת־ הָֽ/אִשָּׁה֙ וְ/אֶת־ כָּל־ אֲשֶׁר־ לָ֔/הּ כַּ/אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּעְתֶּ֖ם לָֽ/הּ׃
L05 5 Joz 6:22 we•lisz•<Na>•jim ha•'a•na•<szim> ham•rag•ge•<Lim> et- ha•'<A>•rec 'a•<Mar> je•ho•<szu>•a', <Bo>•'u bet- ha•'isz•<sza> haz•zo•<Na>; we•ho•<ci>•'u misz•<szam> et- ha•'isz•<sza> we•'<Et> kol- a•<szer>- <La>, ka•'a•<szer> nisz•ba'•<Tem> <La>.
L06 6 Joz 6:22 H8147H8147 H0582H0582 H7270H7270 H0853H0853 H0776H0776 H0559H0559 H3091H3091 H0935H0935 H1004H1004 H0802H0802 H2181H2181 H3318H3318 H8033H8033 H0853H0853 H0802H0802 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H0000 H0834H0834 H7650H7650 H0000
L07 7 Joz 6:22 both another backbite common answer Jehoshua abide court ess commit fornication after in it ess all manner after after adjure
L08 8 Joz 6:22 zarówno inny obmawiać wspólny odpowiedź Jehoszua przestrzegać sąd es uprawiali nierząd po w tym es wszelkiego rodzaju po po zakląć
L09 9 Joz 6:22 unto the two men that had spied out the country had said But Joshua Go house thence the woman into the harlot's and bring out of there the woman and all after you and all that she hath as ye sware
L10 10 Joz 6:22 do dwóch mężczyźni , który szpiegował na kraj powiedział Ale Joshua Iść dom stamtąd kobieta w nierządnica-tych i wyprowadzę stamtąd kobieta i wszystko po ty i wszystko, co ona ma, jak chcecie przysiągł
L11 11 Joz 6:22 ve·lish·Na·yim ha·'a·na·Shim ham·rag·ge·Lim et- ha·'A·retz 'a·Mar ye·ho·Shu·a', Bo·'u beit- ha·'ish·Shah haz·zo·Nah; ve·ho·Tzi·'u mish·Sham et- ha·'ish·Shah ve·'Et kol- a·Sher- Lah, ka·'a·Sher nish·ba'·Tem Lah.
L12 12 Joz 6:22 we lisz na jim ha a na szim ha me raG Ge lim et - ha a rec a mar je ho szu a Bo u Bet - ha isz sza haz zo na we ho ci u misz szam et - ha isz sza we et - Kol - a szer - la Ka a szer nisz Ba Tem la
L13 13 Joz 6:22 wülišnaºyim hä´ánäšîm ha|müraGGülîm ´et-hä´äºrec ´ämar yühôšùª` Böº´û Bêt-hä´iššâ hazzônâ wühôcû miššäm ´et-hä|´iššâ wü´et-Kol-´ášer-läh Ka´ášer nišBa`Tem läh
L14 14 Joz 6:22 341/768 70/222 11/26 4306/11047 877/2502 1426/5298 69/218 637/2550 334/2052 312/781 23/92 359/1060 266/832 4307/11047 313/781 4308/11047 1654/5415 1976/5499 1874/6522 1977/5499 77/187 1875/6522
L15 15 Joz 6:22 But Joshua had said unto the two men that had spied out the country, Go into the harlot's house, and bring out thence the woman, and all that she hath, as ye sware unto her.
L16 16 Joz 6:22  22 But Joshua <03091> had said <0559> (08804) unto the two <08147> men <0582> that had spied out <07270> (08764) the country <0776>, Go <0935> (08798) into the harlot's <02181> (08802) house <01004>, and bring out <03318> (08685) thence the woman <0802>, and all that she hath, as ye sware <07650> (08738) unto her.
L01 1 Joz 6:23   Joz 6:23  23 A młodzi mężczyźni <05288>, że byli szpiegami <07270> (08764) poszedł w <0935> (08799) i wyprowadził <03318> (08686) Rachab <07343>, a jej ojciec <01>, a jej matka <0517> i jej bracia <0251> i wszystko, co miała, a oni wyprowadzili <03318> (08689) wszystkich jej krewnych <04940> i lewo <03240> (08686) je bez <02351> obozu < 04264> Izraela <03478>.                                                                              
L02 2 Joz 6:23 Weszli więc młodzi ludzie, wywiadowcy, i wyprowadzili Rachab, jej ojca i matkę, jej braci i tych wszystkich, którzy do niej należeli. Również wszystkich jej krewnych wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim.
L03 3 Joz 6:23 וַיָּבֹ֜אוּ הַנְּעָרִ֣ים הַֽמְרַגְּלִ֗ים וַיֹּצִ֡יאוּ אֶת־ רָ֠חָב וְאֶת־ אָבִ֨יהָ וְאֶת־ אִמָּ֤הּ וְאֶת־ אַחֶ֙יהָ֙ וְאֶת־ כָּל־ אֲשֶׁר־ לָ֔הּ וְאֵ֥ת כָּל־ מִשְׁפְּחוֹתֶ֖יהָ הוֹצִ֑יאוּ וַיַּ֨נִּיח֔וּם מִח֖וּץ לְמַחֲנֵ֥ה יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Joz 6:23 וַ/יָּבֹ֜אוּ הַ/נְּעָרִ֣ים הַֽ/מְרַגְּלִ֗ים וַ/יֹּצִ֡יאוּ אֶת־ רָ֠חָב וְ/אֶת־ אָבִ֨י/הָ וְ/אֶת־ אִמָּ֤/הּ וְ/אֶת־ אַחֶ֙י/הָ֙ וְ/אֶת־ כָּל־ אֲשֶׁר־ לָ֔/הּ וְ/אֵ֥ת כָּל־ מִשְׁפְּחוֹתֶ֖י/הָ הוֹצִ֑יאוּ וַ/יַּ֨נִּיח֔וּ/ם מִ/ח֖וּץ לְ/מַחֲנֵ֥ה יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Joz 6:23 wai•ja•<wo>•'u han•ne•'a•<Rim> ham•rag•ge•<Lim>, wai•jo•<ci>•'u et- ra•cho we•'<Et> 'a•<wi>•ha we•'<Et> 'im•<Ma> we•'<Et> 'a•<Che>•ha we•'<Et> kol- a•<szer>- <La>, we•'<Et> kol- misz•pe•cho•<Te>•ha ho•<ci>•'u; wai•<jan>•ni•<Chum>, mi•<Chuc> le•ma•cha•<Ne> jis•ra•'<El>.
L06 6 Joz 6:23 H0935H0935 H5288H5288 H7270H7270 H3318H3318 H0853H0853 H7343H7343 H0853H0853 H0001H0001 H0853H0853 H0517H0517 H0853H0853 H0251H0251 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H0000 H0853H0853 H3605H3605 H4940H4940 H3318H3318 H3240H3240 H2351H2351 H4264H4264 H3478H3478
L07 7 Joz 6:23 abide babe backbite after Rahab chief dam another all manner after all manner family after bestow abroad army Israel
L08 8 Joz 6:23 przestrzegać dziecko obmawiać po Rachab szef tama inny wszelkiego rodzaju po wszelkiego rodzaju rodzina po obdarzyć za granicą armia Izrael
L09 9 Joz 6:23 went in And the young men that were spies and brought out Rahab and her father and her mother and her brethren and all after all all her kindred and all that she had and they brought out and left them without the camp of Israel
L10 10 Joz 6:23 udał się w I młodzi ludzie że byli szpiegami i wyprowadzili Rachab i jej ojciec i jej matka i jej bracia i wszystko po wszystko wszystkich jej krewnych i wszystko, co miała, a oni wyprowadzili i lewo je bez obóz Izraela
L11 11 Joz 6:23 vai·ya·Vo·'u han·ne·'a·Rim ham·rag·ge·Lim, vai·yo·Tzi·'u et- ra·cho ve·'Et 'a·Vi·ha ve·'Et 'im·Mah ve·'Et 'a·Chei·ha ve·'Et kol- a·Sher- Lah, ve·'Et kol- mish·pe·cho·Tei·ha ho·Tzi·'u; vai·Yan·ni·Chum, mi·Chutz le·ma·cha·Neh Yis·ra·'El.
L12 12 Joz 6:23 waj ja wo u han ne a rim ha me raG Ge lim waj jo ci u et - ra Haw we et - a wi ha we et - im ma we et - a He ha we et - Kol - a szer - la we et Kol - misz Pe Ho te ha ho ci u waj jan ni Hum mi Huc le ma Ha ne jis ra el
L13 13 Joz 6:23 wayyäböº´û hannü`ärîm ha|müraGGülîm wayyöcû ´et-räHäb wü´et-´äbîºhä wü´et-´immäh wü´et-´aHʺhä wü´et-Kol-´ášer-läh wü´ët Kol-mišPüHôtʺhä hôcû wayyaºnnîHûºm miHûc lümaHánË yiSrä´ël
L14 14 Joz 6:23 638/2550 36/240 12/26 360/1060 4309/11047 4/5 4310/11047 421/1212 4311/11047 66/220 4312/11047 290/630 4313/11047 1655/5415 1978/5499 1876/6522 4314/11047 1656/5415 186/302 361/1060 23/75 65/164 112/216 613/2505
L15 15 Joz 6:23 And the young men that were spies went in, and brought out Rahab, and her father, and her mother, and her brethren, and all that she had; and they brought out all her kindred, and left them without the camp of Israel.
L16 16 Joz 6:23  23 And the young men <05288> that were spies <07270> (08764) went in <0935> (08799), and brought out <03318> (08686) Rahab <07343>, and her father <01>, and her mother <0517>, and her brethren <0251>, and all that she had; and they brought out <03318> (08689) all her kindred <04940>, and left <03240> (08686) them without <02351> the camp <04264> of Israel <03478>.
L01 1 Joz 6:24   Joz 6:24  24 A oni spalony <08313> (08804) Miasto <05892> w ogniu <0784> i wszystko, co było w nim: tylko srebrny <03701> i złoto <02091> i naczynia <03627> z mosiądzu < 05178> i żelaza <01270>, włożyli <05414> (08804) do skarbony <0214> z domu <01004> Pana <03068>.                                                                                      
L02 2 Joz 6:24 Następnie miasto i wszystko, co w nim było, spalili, tylko srebro i złoto, jak i sprzęty z brązu i żelaza oddali do skarbca domu Pańskiego.
L03 3 Joz 6:24 וְהָעִ֛יר שָׂרְפ֥וּ בָאֵ֖שׁ וְכָל־ אֲשֶׁר־ בָּ֑הּ רַ֣ק ׀ הַכֶּ֣סֶף וְהַזָּהָ֗ב וּכְלֵ֤י הַנְּחֹ֙שֶׁת֙ וְהַבַּרְזֶ֔ל נָתְנ֖וּ אוֹצַ֥ר בֵּית־ יְהוָֽה׃
L04 4 Joz 6:24 וְ/הָ/עִ֛יר שָׂרְפ֥וּ בָ/אֵ֖שׁ וְ/כָל־ אֲשֶׁר־ בָּ֑/הּ רַ֣ק ׀ הַ/כֶּ֣סֶף וְ/הַ/זָּהָ֗ב וּ/כְלֵ֤י הַ/נְּחֹ֙שֶׁת֙ וְ/הַ/בַּרְזֶ֔ל נָתְנ֖וּ אוֹצַ֥ר בֵּית־ יְהוָֽה׃
L05 5 Joz 6:24 we•ha•'<Ir> sa•re•<Fu> wa•'<Esz> we•chol a•<szer>- <Ba>; rak hak•<Ke>•sef we•haz•za•<Haw>, u•che•<Le> han•ne•<Cho>•szet we•hab•bar•<Zel>, na•te•<Nu> o•<car> bet- <jah>•we.
L06 6 Joz 6:24 H5892H5892 H8313H8313 H0784H0784 H3605H3605 H0834H0834 H0000 H7535H7535 H3701H3701 H2091H2091 H3627H3627 H5178H5178 H1270H1270 H5414H5414 H0214H0214 H1004H1004 H3068H3068
L07 7 Joz 6:24 Ai  cause to burning all manner after but money gold armour brasen iron add armory court Jehovah
L08 8 Joz 6:24 Ai spowodować palenie wszelkiego rodzaju po ale pieniądze złoto zbroja brązu żelazo dodać zbrojownia sąd Jahwe
L09 9 Joz 6:24 the city And they burnt with fire and all after but and all that [was] therein only the silver and the gold and the vessels of brass and of iron they put into the treasury of the house of the LORD
L10 10 Joz 6:24 miasto I spalili z ogniem i wszystko po ale i wszystko, co [jest] w nim tylko srebrny i złoto i naczynia z mosiądzu i żelaza włożyli do skarbony z domu Pana
L11 11 Joz 6:24 ve·ha·'Ir sa·re·Fu va·'Esh ve·chol a·Sher- Bah; rak hak·Ke·sef ve·haz·za·Hav, u·che·Lei han·ne·Cho·shet ve·hab·bar·Zel, na·te·Nu o·Tzar beit- Yah·weh.
L12 12 Joz 6:24 we ha ir sar fu wa esz we chol - a szer - Ba raq haK Ke sef we haz za haw u che le han ne Ho szet we haB Bar zel nat nu o car Bet - jhwh(a do naj)      
L13 13 Joz 6:24 wühä`îr Särpû bä´ëš wükol-´ášer-Bäh raq haKKeºsep wühazzähäb ûkülê hannüHöºšet wühaBBarzel nätnû ´ôcar Bêt-yhwh(´ädönäy)      
L14 14 Joz 6:24 189/1093 39/117 105/377 1657/5415 1979/5499 1877/6522 47/109 148/403 145/389 101/325 50/140 14/76 662/2007 4/79 335/2052 1813/6220
L15 15 Joz 6:24 And they burnt the city with fire, and all that [was] therein: only the silver, and the gold, and the vessels of brass and of iron, they put into the treasury of the house of the LORD.
L16 16 Joz 6:24  24 And they burnt <08313> (08804) the city <05892> with fire <0784>, and all that was therein: only the silver <03701>, and the gold <02091>, and the vessels <03627> of brass <05178> and of iron <01270>, they put <05414> (08804) into the treasury <0214> of the house <01004> of the LORD <03068>.
L01 1 Joz 6:25   Joz 6:25  25 A Jozue <03091> zapisane <02421> <00> Rachab <07343> nierządnica <02181> (08802) żywy <02421> (08689) i jej ojca <01> agd <01004> i wszystko, co miała; a ona mieszka <03427> (08799) w <07130> Izrael <03478> aż do dnia dzisiejszego <03117>, ponieważ ukrywała <02244> (08689) posłańcy <04397>, który Joshua <03091> wysłane <07971> ( 08804) do szpiegowania OUT <07270> (08763) Jericho <03405>.                                                                          
L02 2 Joz 6:25 Nierządnicę Rachab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do niej należeli, pozostawił Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela aż po dzień dzisiejszy ponieważ ukryła wywiadowców, których wysłał Jozue, by wybadali Jerycho.
L03 3 Joz 6:25 וְֽאֶת־ רָחָ֣ב הַ֠זּוֹנָה וְאֶת־ בֵּ֨ית אָבִ֤יהָ וְאֶת־ כָּל־ אֲשֶׁר־ לָהּ֙ הֶחֱיָ֣ה יְהוֹשֻׁ֔עַ וַתֵּ֙שֶׁב֙ בְּקֶ֣רֶב יִשְׂרָאֵ֔ל עַ֖ד הַיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה כִּ֤י הֶחְבִּ֙יאָה֙ אֶת־ הַמַּלְאָכִ֔ים אֲשֶׁר־ שָׁלַ֥ח יְהוֹשֻׁ֖עַ לְרַגֵּ֥ל אֶת־ יְרִיחֽוֹ׃ פ
L04 4 Joz 6:25 וְֽ/אֶת־ רָחָ֣ב הַ֠/זּוֹנָה וְ/אֶת־ בֵּ֨ית אָבִ֤י/הָ וְ/אֶת־ כָּל־ אֲשֶׁר־ לָ/הּ֙ הֶחֱיָ֣ה יְהוֹשֻׁ֔עַ וַ/תֵּ֙שֶׁב֙ בְּ/קֶ֣רֶב יִשְׂרָאֵ֔ל עַ֖ד הַ/יּ֣וֹם הַ/זֶּ֑ה כִּ֤י הֶחְבִּ֙יאָה֙ אֶת־ הַ/מַּלְאָכִ֔ים אֲשֶׁר־ שָׁלַ֥ח יְהוֹשֻׁ֖עַ לְ/רַגֵּ֥ל אֶת־ יְרִיחֽוֹ׃ פ
L05 5 Joz 6:25 we•'<Et> ra•<Chaw> <Haz>•zo•na we•'<Et> bet 'a•<wi>•ha we•'<Et> kol- a•<szer>- la he•che•<ja> je•ho•<szu>•a', wat•<Te>•szew be•<Ke>•rew jis•ra•'<El>, 'ad hai•<jom> haz•<Ze>; ki hech•<Bi>•'a et- ham•mal•'a•<Chim>, a•<szer>- sza•<Lach> je•ho•<szu>•a' le•rag•<Gel> et- je•ri•<Cho>. <Pe>
L06 6 Joz 6:25 H0853H0853 H7343H7343 H2181H2181 H0853H0853 H1004H1004 H0001H0001 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H0000 H2421H2421 H3091H3091 H3427H3427 H7130H7130 H3478H3478 H5704H5704 H3117H3117 H2088H2088 H3588H3588 H2244H2244 H0853H0853 H4397H4397 H0834H0834 H7971H7971 H3091H3091 H7270H7270 H0853H0853 H3405H3405
L07 7 Joz 6:25 Rahab commit fornication court chief all manner after keep leave Jehoshua abide among Israel against age he inasmuch held ambassador after forsake Jehoshua backbite Jericho
L08 8 Joz 6:25 Rachab uprawiali nierząd sąd szef wszelkiego rodzaju po zachować opuścić Jehoszua przestrzegać wśród Izrael przed wiek on ponieważ odbyła ambasador po zapierać się Jehoszua obmawiać Jericho
L09 9 Joz 6:25 Rahab the harlot household and her father's and all whom alive And Joshua and all that she had and she dwelleth in Israel against [even] unto this day to this for because she hid the messengers whom sent which Joshua to spy out Jericho
L10 10 Joz 6:25 Rachab nierządnica gospodarstwo domowe i jej ojca i wszystko kogo żywy Jozue i wszystko, co miała, a ona mieszka w Izrael przed [Nawet] aż do dnia dzisiejszego do tego dla ponieważ ukrywała posłańcy kogo wysłany który Joshua szpiegować się Jericho
L11 11 Joz 6:25 ve·'Et ra·Chav Haz·zo·nah ve·'Et beit 'a·Vi·ha ve·'Et kol- a·Sher- lah he·che·Yah ye·ho·Shu·a', vat·Te·shev be·Ke·rev Yis·ra·'El, 'ad hai·Yom haz·Zeh; ki hech·Bi·'ah et- ham·mal·'a·Chim, a·Sher- sha·Lach ye·ho·Shu·a' le·rag·Gel et- ye·ri·Cho. Peh
L12 12 Joz 6:25 we et - ra Haw haz zo na we et - Bet a wi ha we et - Kol - a szer - la he He ja je ho szu a waT Te szew Be qe rew jis ra el ad haj jom haz ze Ki heH Bi a et - ham ma la chim a szer - sza laH je ho szu a le raG Gel et - je ri Ho P
L13 13 Joz 6:25 wü|´et-räHäb hazzônâ wü´et-Bêt ´äbîºhä wü´et-Kol-´ášer-lâ heHéyâ yühôšùª` waTT뺚eb Büqeºreb yiSrä´ël `ad hayyôm hazzè heHB⠴et-hammal´äkîm ´ášer-šälaH yühôšùª` lüraGGël ´et-yürîHô P
L14 14 Joz 6:25 4315/11047 5/5 24/92 4316/11047 336/2052 422/1212 4317/11047 1658/5415 1980/5499 1878/6522 87/260 70/218 206/1071 105/227 614/2505 330/1259 691/2302 355/1176 1069/4478 5/33 4318/11047 41/213 1981/5499 207/847 71/218 13/26 4319/11047 23/57
L15 15 Joz 6:25 And Joshua saved Rahab the harlot alive, and her father's household, and all that she had; and she dwelleth in Israel [even] unto this day; because she hid the messengers, which Joshua sent to spy out Jericho.
L16 16 Joz 6:25  25 And Joshua <03091> saved <02421> <00> Rahab <07343> the harlot <02181> (08802) alive <02421> (08689), and her father's <01> household <01004>, and all that she had; and she dwelleth <03427> (08799) in <07130> Israel <03478> even unto this day <03117>; because she hid <02244> (08689) the messengers <04397>, which Joshua <03091> sent <07971> (08804) to spy out <07270> (08763) Jericho <03405>.
L01 1 Joz 6:26   Joz 6:26  26 A Jozue <03091> <07650 zaprzysiągł> (08686) im w tym czasie <06256>, mówiąc: <0559> (08800), Cursed <0779> (08803) być człowiekiem <0376> przed <06440> Pan <03068 >, że wstał up <06965> (08799) i buduje <01129> (08804) to miasto <05892> Jericho: <03405>: włoży fundacja <03245> (08762) tej dyrektywy w swoim pierworodnym <01060> oraz w swojej najmłodszej <06810> Son będzie założył <05324> (08686) Bramy <01817> z nim.                                                                      
L02 2 Joz 6:26 W owym czasie Jozue wypowiedział do ludu przysięgę: Niech będzie przeklęty przed obliczem Pana człowiek, który podjąłby się odbudować miasto Jerycho: Za cenę życia swego pierworodnego syna założy fundamenty, za cenę życia najmłodszego syna postawi bramy.
L03 3 Joz 6:26 וַיַּשְׁבַּ֣ע יְהוֹשֻׁ֔עַ בָּעֵ֥ת הַהִ֖יא לֵאמֹ֑ר אָר֨וּר הָאִ֜ישׁ לִפְנֵ֣י יְהוָ֗ה אֲשֶׁ֤ר יָקוּם֙ וּבָנָ֞ה אֶת־ הָעִ֤יר הַזֹּאת֙ אֶת־ יְרִיח֔וֹ בִּבְכֹר֣וֹ יְיַסְּדֶ֔נָּה וּבִצְעִיר֖וֹ יַצִּ֥יב דְּלָתֶֽיהָ׃
L04 4 Joz 6:26 וַ/יַּשְׁבַּ֣ע יְהוֹשֻׁ֔עַ בָּ/עֵ֥ת הַ/הִ֖יא לֵ/אמֹ֑ר אָר֨וּר הָ/אִ֜ישׁ לִ/פְנֵ֣י יְהוָ֗ה אֲשֶׁ֤ר יָקוּם֙ וּ/בָנָ֞ה אֶת־ הָ/עִ֤יר הַ/זֹּאת֙ אֶת־ יְרִיח֔וֹ בִּ/בְכֹר֣/וֹ יְיַסְּדֶ֔/נָּה וּ/בִ/צְעִיר֖/וֹ יַצִּ֥יב דְּלָתֶֽי/הָ׃
L05 5 Joz 6:26 wai•jasz•<Ba>' je•ho•<szu>•a', ba•'<Et> ha•<Hi> le•<Mor>; 'a•<Rur> ha•'<Isz> lif•<Ne> <jah>•we 'a•<szer> ja•<Kum> u•wa•<Na> et- ha•'<Ir> haz•zoT et- je•ri•<Cho>, biw•cho•<Ro> je•jas•se•<Den>•na, u•wic•'i•<Ro> jac•<ciw> de•la•<Te>•ha.
L06 6 Joz 6:26 H7650H7650 H3091H3091 H6256H6256 H1931H1931 H0559H0559 H0779H0779 H0376H0376 H6440H6440 H3068H3068 H0834H0834 H6965H6965 H1129H1129 H0853H0853 H5892H5892 H2063H2063 H0853H0853 H3405H3405 H1060H1060 H3245H3245 H6810H6810 H5324H5324 H1817H1817
L07 7 Joz 6:26 adjure Jehoshua after he answer bitterly curse great accept Jehovah after abide build Ai  likewise Jericho eldest  appoint least appointed door 
L08 8 Joz 6:26 zakląć Jehoszua po on odpowiedź gorzko przeklinać wielki przyjąć Jahwe po przestrzegać budować Ai podobnie Jericho najstarszy powołać najmniej wyznaczony drzwi
L09 9 Joz 6:26 adjured And Joshua [them] at that time he saying Cursed [be] the man before the LORD who that riseth up and buildeth this city likewise Jericho thereof in his firstborn he shall lay the foundation and in his youngest [son] shall he set up the gates
L10 10 Joz 6:26 zaprzysiągł Jozue [Im] w tym czasie on powiedzenie Przeklęty [Być] człowiek przed Pan kto że wstał w górę i buduje to miasto podobnie Jericho ich w jego pierworodnych on podwaliny i jego najmłodszy [Syn] są założył Bramy
L11 11 Joz 6:26 vai·yash·Ba' ye·ho·Shu·a', ba·'Et ha·Hi le·Mor; 'a·Rur ha·'Ish lif·Nei Yah·weh 'a·Sher ya·Kum u·va·Nah et- ha·'Ir haz·zoT et- ye·ri·Cho, biv·cho·Ro ye·yas·se·Den·nah, u·vitz·'i·Ro yatz·Tziv de·la·Tei·ha.
L12 12 Joz 6:26 waj jasz Ba je ho szu a Ba et ha hi le mor a rur ha isz lif ne jhwh(a do naj) a szer ja qum u wa na et - ha ir haz zot et - je ri Ho Biw cho ro je jas se den na u wi ci ro jac ciw De la te ha    
L13 13 Joz 6:26 wayyašBa` yühôšùª` Bä`ët hahî´ lë´mör ´ärûr hä´îš lipnê yhwh(´ädönäy) ´ášer yäqûm ûbänâ ´et-hä`îr hazzö´t ´et-yürîHô Bibkörô yüyassüdeºnnâ ûbic`îrô yaccîb Dülätʺhä    
L14 14 Joz 6:26 78/187 72/218 38/294 659/1867 1427/5298 42/63 537/2004 657/2127 1814/6220 1982/5499 151/627 42/374 4320/11047 190/1093 183/603 4321/11047 24/57 71/119 2/40 9/20 29/74 8/87
L15 15 Joz 6:26 And Joshua adjured [them] at that time, saying, Cursed [be] the man before the LORD, that riseth up and buildeth this city Jericho: he shall lay the foundation thereof in his firstborn, and in his youngest [son] shall he set up the gates of it.
L16 16 Joz 6:26  26 And Joshua <03091> adjured <07650> (08686) them at that time <06256>, saying <0559> (08800), Cursed <0779> (08803) be the man <0376> before <06440> the LORD <03068>, that riseth up <06965> (08799) and buildeth <01129> (08804) this city <05892> Jericho: <03405>: he shall lay the foundation <03245> (08762) thereof in his firstborn <01060>, and in his youngest <06810> son shall he set up <05324> (08686) the gates <01817> of it.
L01 1 Joz 6:27   Joz 6:27  27 Dlatego Pan <03068> był z Jozuego <03091>, a jego sława <08089> został noised całej kraju <0776>.                                                                                                  
L02 2 Joz 6:27 Pan był z Jozuem, którego sława rozeszła się po całym kraju.
L03 3 Joz 6:27 וַיְהִ֥י יְהוָ֖ה אֶת־ יְהוֹשֻׁ֑עַ וַיְהִ֥י שָׁמְע֖וֹ בְּכָל־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Joz 6:27 וַ/יְהִ֥י יְהוָ֖ה אֶת־ יְהוֹשֻׁ֑עַ וַ/יְהִ֥י שָׁמְע֖/וֹ בְּ/כָל־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Joz 6:27 waj•<Hi> <jah>•we et- je•ho•<szu>•a'; waj•<Hi> sza•me•'<O> be•chol ha•'<A>•rec.
L06 6 Joz 6:27 H1961H1961 H3068H3068 H0854H0854 H3091H3091 H1961H1961 H8089H8089 H3605H3605 H0776H0776
L07 7 Joz 6:27 become Jehovah against Jehoshua become fame all manner common
L08 8 Joz 6:27 zostać Jahwe przed Jehoszua zostać sława wszelkiego rodzaju wspólny
L09 9 Joz 6:27 become So the LORD was with was with Joshua become and his fame all was [noised] throughout all the country
L10 10 Joz 6:27 zostać Więc Pan był z był z Jozuem zostać a jego sława wszystko został [noised] całej kraju
L11 11 Joz 6:27 vay·Hi Yah·weh et- ye·ho·Shu·a'; vay·Hi sha·me·'O be·chol ha·'A·retz.
L12 12 Joz 6:27 wa je hi jhwh(a do naj) et - je ho szu a wa je hi szo mo Be chol - ha a rec    
L13 13 Joz 6:27 wayühî yhwh(´ädönäy) ´et-yühôšùª` wayühî šom`ô Bükol-hä´äºrec    
L14 14 Joz 6:27 1087/3546 1815/6220 256/808 73/218 1088/3546 1/4 1659/5415 878/2502
L15 15 Joz 6:27 So the LORD was with Joshua; and his fame was [noised] throughout all the country.
L16 16 Joz 6:27  27 So the LORD <03068> was with Joshua <03091>; and his fame <08089> was noised throughout all the country <0776>.
Copyright by Cezary Podolski