Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Jr11-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Jr 11:1 Jr 11 Jr 11:1  1 słowo <01697>, które skierował do Jeremiasza <03414> od Pana <03068>, mówiąc: <0559> (08800)                                                                                                  
L02 2 Jr 11:1 Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi:
L03 3 Jr 11:1 הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֣ה אֶֽל־ יִרְמְיָ֔הוּ מֵאֵ֥ת יְהוָ֖ה לֵאמֹֽר׃
L04 4 Jr 11:1 הַ/דָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֣ה אֶֽל־ יִרְמְיָ֔הוּ מֵ/אֵ֥ת יְהוָ֖ה לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Jr 11:1 had•da•<war> 'a•<szer> ha•<ja> el- jir•me•<ja>•hu, me•'<Et> <jah>•we le•<Mor>.
L06 6 Jr 11:1 H1697H1697 H0834H0834 H1961H1961 H0413H0413 H3414H3414 H0853H0853 H3068H3068 H0559H0559
L07 7 Jr 11:1 act after become about Jeremiah Jehovah answer
L08 8 Jr 11:1 działać po zostać o Jeremiasz Jahwe odpowiedź
L09 9 Jr 11:1 The word which came to that came to Jeremiah from the LORD saying
L10 10 Jr 11:1 Słowo który przyszedł do że skierował do Jeremiasza od Pana powiedzenie
L11 11 Jr 11:1 had·da·Var 'a·Sher ha·Yah el- yir·me·Ya·hu, me·'Et Yah·weh le·Mor.
L12 12 Jr 11:1 haD Da war a szer ha ja el - jir me ja hu me et jhwh(a do naj) le mor
L13 13 Jr 11:1 haDDäbär ´ášer häyâ ´e|l-yirmüyäºhû më´ët yhwh(´ädönäy) lë´mör
L14 14 Jr 11:1 1098/1428 4547/5499 2750/3546 4274/5500 19/147 9280/11047 4949/6220 4210/5298
L15 15 Jr 11:1 The word that came to Jeremiah from the LORD, saying,
L16 16 Jr 11:1  1 The word <01697> that came to Jeremiah <03414> from the LORD <03068>, saying <0559> (08800),
L01 1 Jr 11:2   Jr 11:2  2 Słuchajcie <08085> (08798) ye słowa <01697> z tego przymierza <01285> i mówić <01696> (08765) na cześć ludzi <0376> Judy <03063>, a dla mieszkańców <03427> (08802 ) Jerozolimy <03389>;                                                                                            
L02 2 Jr 11:2 Słuchajcie słów tego przymierza i mówcie do mężów Judy oraz do mieszkańców Jerozolimy.
L03 3 Jr 11:2 שִׁמְע֕וּ אֶת־ דִּבְרֵ֖י הַבְּרִ֣ית הַזֹּ֑את וְדִבַּרְתָּם֙ אֶל־ אִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה וְעַל־ יֹשְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם׃
L04 4 Jr 11:2 שִׁמְע֕וּ אֶת־ דִּבְרֵ֖י הַ/בְּרִ֣ית הַ/זֹּ֑את וְ/דִבַּרְתָּ/ם֙ אֶל־ אִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה וְ/עַל־ יֹשְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם׃
L05 5 Jr 11:2 szim•'<U> et- diw•<Re> hab•be•<Rit> haz•<Zot>; we•dib•bar•<Tam> el- 'isz je•hu•<Da>, we•'al- jo•sze•<we> je•ru•sza•<Lim>.
L06 6 Jr 11:2 H8085H8085 H0853H0853 H1697H1697 H1285H1285 H2063H2063 H1696H1696 H0413H0413 H0376H0376 H3063H3063 H5921H5921 H3427H3427 H3389H3389
L07 7 Jr 11:2 attentively act confederacy likewise answer about great Judah above abide Jerusalem
L08 8 Jr 11:2 uważnie działać konfederacja podobnie odpowiedź o wielki Juda powyżej przestrzegać Jerozolima
L09 9 Jr 11:2 Hear ye the words of this covenant likewise and speak to unto the men of Judah and to and to the inhabitants of Jerusalem
L10 10 Jr 11:2 Usłyszeć wy słowa z tego przymierza podobnie i mówić do do mężczyzn Judy oraz i dla mieszkańców z Jerozolimy
L11 11 Jr 11:2 shim·'U et- div·Rei hab·be·Rit haz·Zot; ve·dib·bar·Tam el- 'ish ye·hu·Dah, ve·'al- yo·she·Vei ye·ru·sha·Lim.
L12 12 Jr 11:2 szi mu et - Diw re haB Be rit haz zot we diB Bar Tam el - isz je hu da we al - josz we je ru sza la im      
L13 13 Jr 11:2 šim`û ´et-Dibrê haBBürît hazzö´t wüdiBBarTäm ´el-´îš yühûdâ wü`al-yöšbê yürûšäläºim      
L14 14 Jr 11:2 889/1154 9281/11047 1099/1428 222/284 460/603 927/1142 4275/5500 1723/2004 575/818 4458/5759 803/1071 453/643
L15 15 Jr 11:2 Hear ye the words of this covenant, and speak unto the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem;
L16 16 Jr 11:2  2 Hear <08085> (08798) ye the words <01697> of this covenant <01285>, and speak <01696> (08765) unto the men <0376> of Judah <03063>, and to the inhabitants <03427> (08802) of Jerusalem <03389>;
L01 1 Jr 11:3   Jr 11:3  3 I powiedz <0559> (08804) Ty do nich: Tak mówi <0559> (08804) Pan <03068> Bóg <0430> Izraela <03478> Przeklęty <0779> (08803) być człowiekiem <0376> że słucha nie <08085> (08799) wyrazy <01697> z tego przymierza <01285>                                                                                        
L02 2 Jr 11:3 Powiesz im: To mówi Pan, Bóg Izraela: Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza,
L03 3 Jr 11:3 וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵיהֶ֔ם כֹּֽה־ אָמַ֥ר יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אָר֣וּר הָאִ֔ישׁ אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמַ֔ע אֶת־ דִּבְרֵ֖י הַבְּרִ֥ית הַזֹּֽאת׃
L04 4 Jr 11:3 וְ/אָמַרְתָּ֣ אֲלֵי/הֶ֔ם כֹּֽה־ אָמַ֥ר יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אָר֣וּר הָ/אִ֔ישׁ אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמַ֔ע אֶת־ דִּבְרֵ֖י הַ/בְּרִ֥ית הַ/זֹּֽאת׃
L05 5 Jr 11:3 we•'a•mar•<Ta> 'a•le•<Hem>, ko- 'a•<Mar> <jah>•we 'e•lo•<He> jis•ra•'<El>; 'a•<Rur> ha•'<Isz>, 'a•<szer> lo jisz•<Ma>', et- diw•<Re> hab•be•<Rit> haz•<Zot>.
L06 6 Jr 11:3 H0559H0559 H0413H0413 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H0430H0430 H3478H3478 H0779H0779 H0376H0376 H0834H0834 H3808H3808 H8085H8085 H0853H0853 H1697H1697 H1285H1285 H2063H2063
L07 7 Jr 11:3 answer about such answer Jehovah angels Israel bitterly curse great after before attentively act confederacy likewise
L08 8 Jr 11:3 odpowiedź o taki odpowiedź Jahwe anioły Izrael gorzko przeklinać wielki po przed uważnie działać konfederacja podobnie
L09 9 Jr 11:3 And say to Thus thou unto them Thus saith the LORD God of Israel Cursed [be] the man who does not that obeyeth not the words of this covenant likewise
L10 10 Jr 11:3 I powiedzieć, do Tak więc ty do nich: Tak mówi Pan Bóg Izraela Przeklęty [Być] człowiek kto nie że słucha nie słowa z tego przymierza podobnie
L11 11 Jr 11:3 ve·'a·mar·Ta 'a·lei·Hem, koh- 'a·Mar Yah·weh 'e·lo·Hei Yis·ra·'El; 'a·Rur ha·'Ish, 'a·Sher lo yish·Ma', et- div·Rei hab·be·Rit haz·Zot.
L12 12 Jr 11:3 we a mar Ta a le hem Ko - a mar jhwh(a do naj) e lo he jis ra el a rur ha isz a szer lo jisz ma et - Diw re haB Be rit haz zot
L13 13 Jr 11:3 wü´ämarTä ´álêhem Kò|-´ämar yhwh(´ädönäy) ´élöhê yiSrä´ël ´ärûr hä´îš ´ášer lö´ yišma` ´et-Dibrê haBBürît hazzö´t
L14 14 Jr 11:3 4211/5298 4276/5500 257/576 4212/5298 4950/6220 2318/2597 2107/2505 54/63 1724/2004 4548/5499 4047/5164 890/1154 9282/11047 1100/1428 223/284 461/603
L15 15 Jr 11:3 And say thou unto them, Thus saith the LORD God of Israel; Cursed [be] the man that obeyeth not the words of this covenant,
L16 16 Jr 11:3  3 And say <0559> (08804) thou unto them, Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068> God <0430> of Israel; <03478>; Cursed <0779> (08803) be the man <0376> that obeyeth <08085> (08799) not the words <01697> of this covenant <01285>,
L01 1 Jr 11:4   Jr 11:4  4 Który rozkazałem <06680> (08765) wasi ojcowie <01> w dzień <03117>, że przyniósł je dalej <03318> (08687) z ziemi <0776> Egipt <04714>, z żelaza <01270 > piec <03564>, mówiąc: <0559> (08800) Stosuj <08085> (08798) mój głos <06963> i zrobić <06213> (08804) im według wszystkiego co mam polecenie <06680> (08762), który : tak będziecie moim ludem <05971>, a Ja będę waszym Bogiem <0430>:                                                                          
L02 2 Jr 11:4 jakie dałem przodkom waszym, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, z pieca do topienia żelaza, mówiąc: Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem! Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem,
L03 3 Jr 11:4 אֲשֶׁ֣ר צִוִּ֣יתִי אֶת־ אֲבֽוֹתֵיכֶ֡ם בְּי֣וֹם הוֹצִיאִֽי־ אוֹתָ֣ם מֵאֶֽרֶץ־ מִצְרַיִם֩ מִכּ֨וּר הַבַּרְזֶ֜ל לֵאמֹ֗ר שִׁמְע֤וּ בְקוֹלִי֙ וַעֲשִׂיתֶ֣ם אוֹתָ֔ם כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־ אֲצַוֶּ֖ה אֶתְכֶ֑ם וִהְיִ֤יתֶם לִי֙ לְעָ֔ם וְאָ֣נֹכִ֔י אֶהְיֶ֥ה לָכֶ֖ם לֵאלֹהִֽים׃
L04 4 Jr 11:4 אֲשֶׁ֣ר צִוִּ֣יתִי אֶת־ אֲבֽוֹתֵי/כֶ֡ם בְּ/י֣וֹם הוֹצִיאִֽ/י־ אוֹתָ֣/ם מֵ/אֶֽרֶץ־ מִצְרַיִם֩ מִ/כּ֨וּר הַ/בַּרְזֶ֜ל לֵ/אמֹ֗ר שִׁמְע֤וּ בְ/קוֹלִ/י֙ וַ/עֲשִׂיתֶ֣ם אוֹתָ֔/ם כְּ/כֹ֥ל אֲשֶׁר־ אֲצַוֶּ֖ה אֶתְ/כֶ֑ם וִ/הְיִ֤יתֶם לִ/י֙ לְ/עָ֔ם וְ/אָ֣נֹכִ֔י אֶהְיֶ֥ה לָ/כֶ֖ם לֵ/אלֹהִֽים׃
L05 5 Jr 11:4 'a•<szer> ciw•<wi>•ti et- a•wo•te•<Chem> be•<jom> ho•ci•'i- o•<Tam> me•'e•rec- mic•ra•<jim> mik•<Kur> hab•bar•<Zel> le•<Mor>, szim•'<U> we•ko•<Li> wa•'a•si•<Tem> o•<Tam>, ke•<Chol> a•<szer>- 'a•caw•<we> 'et•<Chem>; wih•<ji>•tem li le•'<Am>, we•'<A>•no•<Chi>, 'eh•<je> la•<Chem> le•lo•<Him>.
L06 6 Jr 11:4 H0834H0834 H6680H6680 H0853H0853 H0001H0001 H3117H3117 H3318H3318 H0853H0853 H0776H0776 H4714H4714 H3564H3564 H1270H1270 H0559H0559 H8085H8085 H6963H6963 H6213H6213 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H6680H6680 H0853H0853 H1961H1961 H0000 H5971H5971 H0595H0595 H1961H1961 H0000 H0430H0430
L07 7 Jr 11:4 after appoint chief age after common Egypt furnace iron answer attentively aloud accomplish all manner after appoint become folk I become angels
L08 8 Jr 11:4 po powołać szef wiek po wspólny Egipt piec żelazo odpowiedź uważnie głośno zrealizować wszelkiego rodzaju po powołać zostać ludowy Ja zostać anioły
L09 9 Jr 11:4 which Which I commanded your fathers in the day [that] I brought them forth out of the land of Egypt furnace from the iron saying Obey my voice and do to all which them according to all which I command become you so shall ye be my people I become and I will be your God
L10 10 Jr 11:4 który Którą dowodził wasi ojcowie w dzień [Że] wyprowadziłem ich dalej z ziemi z Egiptu piec z żelaza powiedzenie Słuchać mój głos i zrobić dla wszystkich który im według wszystkiego co wam przykazuję zostać jesteś tak będziecie moim ludem Ja zostać a Ja będę waszym Bogiem
L11 11 Jr 11:4 'a·Sher tziv·Vi·ti et- a·vo·tei·Chem be·Yom ho·tzi·'i- o·Tam me·'e·retz- mitz·ra·Yim mik·Kur hab·bar·Zel le·Mor, shim·'U ve·ko·Li va·'a·si·Tem o·Tam, ke·Chol a·Sher- 'a·tzav·Veh 'et·Chem; vih·Yi·tem li le·'Am, ve·'A·no·Chi, 'eh·Yeh la·Chem le·lo·Him.
L12 12 Jr 11:4 a szer ciw wi ti et - a wo te chem Be jom ho ci i - o tam me e rec - mic ra jim miK Kur haB Bar zel le mor szi mu we qo li wa a si tem o tam Ke chol a szer - a caw we et chem wih ji tem li le am we a no chi eh je la chem le lo him
L13 13 Jr 11:4 ´ášer ciwwîºtî ´et-´ábô|têkem Büyôm hôcî´î|-´ôtäm më´e|rec-micrayìm miKKûr haBBarzel lë´mör šim`û büqôlî wa`áSîtem ´ôtäm Küköl ´ášer-´ácawwè ´etkem wihyîºtem lü`äm wü´äºnökî ´ehyè läkem lë´löhîm
L14 14 Jr 11:4 4549/5499 441/491 9283/11047 1109/1212 1860/2302 873/1060 9284/11047 1915/2502 472/614 6/9 63/76 4213/5298 891/1154 386/507 2195/2617 9285/11047 4425/5415 4550/5499 442/491 9286/11047 2751/3546 5383/6522 1511/1866 300/359 2752/3546 5384/6522 2319/2597
L15 15 Jr 11:4 Which I commanded your fathers in the day [that] I brought them forth out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, Obey my voice, and do them, according to all which I command you: so shall ye be my people, and I will be your God:
L16 16 Jr 11:4  4 Which I commanded <06680> (08765) your fathers <01> in the day <03117> that I brought them forth <03318> (08687) out of the land <0776> of Egypt <04714>, from the iron <01270> furnace <03564>, saying <0559> (08800), Obey <08085> (08798) my voice <06963>, and do <06213> (08804) them, according to all which I command <06680> (08762) you: so shall ye be my people <05971>, and I will be your God <0430>:
L01 1 Jr 11:5   Jr 11:5  5 Abym wykonać <06965> (08687) przysięga <07621>, które przysiągłem <07650> (08738) do ojców waszych <01>, aby dać <05414> (08800) im ziemia <0776> płynącą <02100 > (08802) z mlekiem <02461> i miód <01706>, ponieważ jest to dzień <03117>. Następnie odpowiedział <06030> (08799) Ja i powiedział <0559> (08799), tak będzie <0543>, Panie <03068>.                                                                              
L02 2 Jr 11:5 abym mógł wypełnić przysięgę złożoną przodkom waszym, że dam im ziemię opływającą w mleko i miód, jak ją dzisiaj macie. A ja odpowiedziałem: Niech się tak stanie, Panie!
L03 3 Jr 11:5 לְמַעַן֩ הָקִ֨ים אֶת־ הַשְּׁבוּעָ֜ה אֲשֶׁר־ נִשְׁבַּ֣עְתִּי לַאֲבֽוֹתֵיכֶ֗ם לָתֵ֤ת לָהֶם֙ אֶ֣רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֛ב וּדְבַ֖שׁ כַּיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה וָאַ֥עַן וָאֹמַ֖ר אָמֵ֥ן ׀ יְהוָֽה׃ ס
L04 4 Jr 11:5 לְמַעַן֩ הָקִ֨ים אֶת־ הַ/שְּׁבוּעָ֜ה אֲשֶׁר־ נִשְׁבַּ֣עְתִּי לַ/אֲבֽוֹתֵי/כֶ֗ם לָ/תֵ֤ת לָ/הֶם֙ אֶ֣רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֛ב וּ/דְבַ֖שׁ כַּ/יּ֣וֹם הַ/זֶּ֑ה וָ/אַ֥עַן וָ/אֹמַ֖ר אָמֵ֥ן ׀ יְהוָֽה׃ ס
L05 5 Jr 11:5 le•ma•'<An> ha•<Kim> et- hasz•sze•wu•'<A a•<szer>- nisz•<Ba>'•ti la•'a•wo•te•<Chem>, la•<Tet> la•<Hem> '<E>•rec za•<wat> cha•<Law> u•de•<wasz> kai•<jom> haz•<Ze>; wa•'<A>•'an wa•'o•<Mar> 'a•<Men> <jah>•we. sa•<Mek>
L06 6 Jr 11:5 H4616H4616 H6965H6965 H0853H0853 H7621H7621 H0834H0834 H7650H7650 H0001H0001 H5414H5414 H1992H1992 H0776H0776 H2100H2100 H2461H2461 H1706H1706 H3117H3117 H2088H2088 H6030H6030 H0559H0559 H0543H0543 H3069H3069
L07 7 Jr 11:5 because of abide curse after adjure chief add like common flow cheese honey age he testify answer Amen God
L08 8 Jr 11:5 z powodu przestrzegać przeklinać po zakląć szef dodać jak wspólny przepływ ser miód wiek on świadczyć odpowiedź Amen Bóg
L09 9 Jr 11:5 order That I may perform the oath which which I have sworn unto your fathers to give them them a land flowing with milk and honey as [it is] this day this Then answered I and said So be it God
L10 10 Jr 11:5 zamówienie To może ja wykonać przysięga który który przysiągłem do waszych ojców dać im ich ziemia płynący z mlekiem i miód jak [to] ten dzień to Następnie odpowiedział I rzekł Tak będzie Bóg
L11 11 Jr 11:5 le·ma·'An ha·Kim et- hash·she·vu·'Ah a·Sher- nish·Ba'·ti la·'a·vo·tei·Chem, la·Tet la·Hem 'E·retz za·Vat cha·Lav u·de·Vash kai·Yom haz·Zeh; va·'A·'an va·'o·Mar 'a·Men Yah·weh. sa·Mek
L12 12 Jr 11:5 le ma an ha qim et - hasz sze wu a a szer - nisz Ba Ti la a wo te chem la tet la hem e rec za wat Ha law u de wasz Kaj jom haz ze wa a an wa o mar a men jhwh(a do naj) s
L13 13 Jr 11:5 lüma`an häqîm ´et-haššübû`â ´ášer-nišBaº`Tî la´ábô|têkem lätët lähem ´eºrec zäbat Häläb ûdübaš Kayyôm hazzè wä´aº`an wä´ömar ´ämën yhwh(´ädönäy) s
L14 14 Jr 11:5 203/272 546/627 9287/11047 26/30 4551/5499 164/187 1110/1212 1602/2007 601/820 1916/2502 37/42 38/44 46/54 1861/2302 1001/1176 282/329 4214/5298 29/30 310/608
L15 15 Jr 11:5 That I may perform the oath which I have sworn unto your fathers, to give them a land flowing with milk and honey, as [it is] this day. Then answered I, and said, So be it, O LORD.
L16 16 Jr 11:5  5 That I may perform <06965> (08687) the oath <07621> which I have sworn <07650> (08738) unto your fathers <01>, to give <05414> (08800) them a land <0776> flowing <02100> (08802) with milk <02461> and honey <01706>, as it is this day <03117>. Then answered <06030> (08799) I, and said <0559> (08799), So be it <0543>, O LORD <03068>.
L01 1 Jr 11:6   Jr 11:6  6 Wtedy Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do mnie, Głoście <07121> (08798) wszystkie te słowa <01697> w miastach <05892> Judy <03063>, a na ulicach <02351> w Jerozolima <03389>, mówiąc: <0559> (08800) Słuchajcie <08085> (08798) wy słowa <01697> z tego przymierza <01285> i zrobić <06213> (08804) im.                                                                                  
L02 2 Jr 11:6 I rzekł Pan do mnie: Ogłoś wszystkie te słowa w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je!
L03 3 Jr 11:6 וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֵלַ֔י קְרָ֨א אֶת־ כָּל־ הַדְּבָרִ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה וּבְחֻצ֥וֹת יְרוּשָׁלִַ֖ם לֵאמֹ֑ר שִׁמְע֗וּ אֶת־ דִּבְרֵי֙ הַבְּרִ֣ית הַזֹּ֔את וַעֲשִׂיתֶ֖ם אוֹתָֽם׃
L04 4 Jr 11:6 וַ/יֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֵלַ֔/י קְרָ֨א אֶת־ כָּל־ הַ/דְּבָרִ֤ים הָ/אֵ֙לֶּה֙ בְּ/עָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה וּ/בְ/חֻצ֥וֹת יְרוּשָׁלִַ֖ם לֵ/אמֹ֑ר שִׁמְע֗וּ אֶת־ דִּבְרֵי֙ הַ/בְּרִ֣ית הַ/זֹּ֔את וַ/עֲשִׂיתֶ֖ם אוֹתָֽ/ם׃
L05 5 Jr 11:6 wai•<jo>•mer <jah>•we 'e•<Lai>, ke•<Ra> et- kol- had•de•wa•<Rim> ha•'<El>•le be•'a•<Re> je•hu•<Da>, u•we•chu•<cot> je•ru•sza•<Lim> le•<Mor>; szim•'<U>, et- diw•<Re> hab•be•<Rit> haz•<Zot>, wa•'a•si•<Tem> o•<Tam>.
L06 6 Jr 11:6 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H7121H7121 H0853H0853 H3605H3605 H1697H1697 H0428H0428 H5892H5892 H3063H3063 H2351H2351 H3389H3389 H0559H0559 H8085H8085 H0853H0853 H1697H1697 H1285H1285 H2063H2063 H6213H6213 H0853H0853
L07 7 Jr 11:6 answer Jehovah about bewray  all manner act another Ai  Judah abroad Jerusalem answer attentively act confederacy likewise accomplish
L08 8 Jr 11:6 odpowiedź Jahwe o bewray wszelkiego rodzaju działać inny Ai Juda za granicą Jerozolima odpowiedź uważnie działać konfederacja podobnie zrealizować
L09 9 Jr 11:6 said Then the LORD to me unto me Proclaim all all these words these in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem saying Hear ye the words of this covenant likewise and do
L10 10 Jr 11:6 powiedział Następnie Pan do mnie do mnie Głoście wszystko wszystkie te słowa te w miastach Judy i na ulicach z Jerozolimy powiedzenie Usłyszeć wy słowa z tego przymierza podobnie i zrobić
L11 11 Jr 11:6 vai·Yo·mer Yah·weh 'e·Lai, ke·Ra et- kol- had·de·va·Rim ha·'El·leh be·'a·Rei ye·hu·Dah, u·ve·chu·Tzot ye·ru·sha·Lim le·Mor; shim·'U, et- div·Rei hab·be·Rit haz·Zot, va·'a·si·Tem o·Tam.
L12 12 Jr 11:6 waj jo mer jhwh(a do naj) e laj qe ra et - Kol - haD De wa rim ha el le Be a re je hu da u we Hu cot je ru sza la im le mor szi mu et - Diw re haB Be rit haz zot wa a si tem o tam
L13 13 Jr 11:6 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´ëlay qürä´ ´et-Kol-haDDübärîm hä´ëºllè Bü`ärê yühûdâ ûbüHùcôt yürûšälaºim lë´mör šim`û ´et-Dibrê haBBürît hazzö´t wa`áSîtem ´ôtäm
L14 14 Jr 11:6 4215/5298 4951/6220 4277/5500 618/731 9288/11047 4426/5415 1101/1428 615/745 858/1093 576/818 121/164 454/643 4216/5298 892/1154 9289/11047 1102/1428 224/284 462/603 2196/2617 9290/11047
L15 15 Jr 11:6 Then the LORD said unto me, Proclaim all these words in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, saying, Hear ye the words of this covenant, and do them.
L16 16 Jr 11:6  6 Then the LORD <03068> said <0559> (08799) unto me, Proclaim <07121> (08798) all these words <01697> in the cities <05892> of Judah <03063>, and in the streets <02351> of Jerusalem <03389>, saying <0559> (08800), Hear <08085> (08798) ye the words <01697> of this covenant <01285>, and do <06213> (08804) them.
L01 1 Jr 11:7   Jr 11:7  7 Bo usilnie <05749> (08687) protestował <05749> (08689) do ojców waszych <01> w dzień <03117>, że przyniósł je <05927> (08687) z ziemi <0776> Egiptu < 04714>, aż ten, dni <03117>, rośnie wcześnie <07925> (08687) i protestował <05749> (08687), mówiąc: <0559> (08800), stosuj się do <08085> (08798) mój głos <06963>.                                                                                
L02 2 Jr 11:7 Albowiem usilnie pouczałem waszych przodków od dnia, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego, bezustannie napominając: Słuchajcie głosu mojego!
L03 3 Jr 11:7 כִּי֩ הָעֵ֨ד הַעִדֹ֜תִי בַּאֲבֽוֹתֵיכֶ֗ם בְּיוֹם֩ הַעֲלוֹתִ֨י אוֹתָ֜ם מֵאֶ֤רֶץ מִצְרַ֙יִם֙ וְעַד־ הַיּ֣וֹם הַזֶּ֔ה הַשְׁכֵּ֥ם וְהָעֵ֖ד לֵאמֹ֑ר שִׁמְע֖וּ בְּקוֹלִֽי׃
L04 4 Jr 11:7 כִּי֩ הָעֵ֨ד הַעִדֹ֜תִי בַּ/אֲבֽוֹתֵי/כֶ֗ם בְּ/יוֹם֩ הַעֲלוֹתִ֨/י אוֹתָ֜/ם מֵ/אֶ֤רֶץ מִצְרַ֙יִם֙ וְ/עַד־ הַ/יּ֣וֹם הַ/זֶּ֔ה הַשְׁכֵּ֥ם וְ/הָעֵ֖ד לֵ/אמֹ֑ר שִׁמְע֖וּ בְּ/קוֹלִֽ/י׃
L05 5 Jr 11:7 ki ha•'<Ed> ha•'i•<Do>•ti ba•'a•wo•te•<Chem>, be•jOm ha•'a•lo•<Ti> o•<Tam> me•'<E>•rec mic•<Ra>•jim we•'ad- hai•<jom> haz•<Ze>, hasz•<Kem> we•ha•'<Ed> le•<Mor>; szim•'<U> be•ko•<Li>.
L06 6 Jr 11:7 H3588H3588 H5749H5749 H5749H5749 H0001H0001 H3117H3117 H5927H5927 H0853H0853 H0776H0776 H4714H4714 H5704H5704 H3117H3117 H2088H2088 H7925H7925 H5749H5749 H0559H0559 H8085H8085 H6963H6963
L07 7 Jr 11:7 inasmuch admonish admonish chief age arise  common Egypt against age he arise admonish answer attentively aloud
L08 8 Jr 11:7 ponieważ napominać napominać szef wiek powstać wspólny Egipt przed wiek on powstać napominać odpowiedź uważnie głośno
L09 9 Jr 11:7 for For I earnestly protested unto your fathers in the day [that] I brought them up out of the land of Egypt against [even] unto this day to this rising early and protesting saying Obey my voice
L10 10 Jr 11:7 dla Bo szczerze protestował do waszych ojców w dzień [Że] Przywiozłem je z ziemi z Egiptu przed [Nawet] aż do dnia dzisiejszego do tego rośnie wcześnie i protestują powiedzenie Słuchać mój głos
L11 11 Jr 11:7 ki ha·'Ed ha·'i·Do·ti ba·'a·vo·tei·Chem, be·yOm ha·'a·lo·Ti o·Tam me·'E·retz mitz·Ra·yim ve·'ad- hai·Yom haz·Zeh, hash·Kem ve·ha·'Ed le·Mor; shim·'U be·ko·Li.
L12 12 Jr 11:7 Ki ha ed ha i do ti Ba a wo te chem Be jom ha a lo ti o tam me e rec mic ra jim we ad - haj jom haz ze hasz Kem we ha ed le mor szi mu Be qo li
L13 13 Jr 11:7 hä`ëd ha`ìdöºtî Ba´ábô|têkem Büyôm ha`álôtî ´ôtäm më´eºrec micraºyim wü`ad-hayyôm hazzè hašKëm wühä`ëd lë´mör šim`û Büqôlî
L14 14 Jr 11:7 3611/4478 34/44 35/44 1111/1212 1862/2302 743/883 9291/11047 1917/2502 473/614 1082/1259 1863/2302 1002/1176 54/65 36/44 4217/5298 893/1154 387/507
L15 15 Jr 11:7 For I earnestly protested unto your fathers in the day [that] I brought them up out of the land of Egypt, [even] unto this day, rising early and protesting, saying, Obey my voice.
L16 16 Jr 11:7  7 For I earnestly <05749> (08687) protested <05749> (08689) unto your fathers <01> in the day <03117> that I brought them up <05927> (08687) out of the land <0776> of Egypt <04714>, even unto this, day <03117>, rising early <07925> (08687) and protesting <05749> (08687), saying <0559> (08800), Obey <08085> (08798) my voice <06963>.
L01 1 Jr 11:8   Jr 11:8  8 A oni słuchali <08085> (08804) Nie, nie skłonny <05186> (08689) ich ucho <0241>, ale chodził <03212> (08799) każdy jeden <0376> w wyobraźni <08307> z ich zło <07451 > serce <03820>: Dlatego sprowadzę <0935> (08686) na nich wszystkie słowa <01697> z tego przymierza <01285>, którą dowodził <06680> (08765) im zrobić <06213> (08800); ale zrobili <06213> (08804) nie oni.                                                                            
L02 2 Jr 11:8 Oni jednak nie usłuchali ani nie nakłonili swego ucha. Każdy postępował według zatwardziałości swego przewrotnego serca. Wypełniłem więc na nich wszystkie słowa tego przymierza, jakie nakazałem im zachować, a którego oni nie zachowali.
L03 3 Jr 11:8 וְלֹ֤א שָֽׁמְעוּ֙ וְלֹֽא־ הִטּ֣וּ אֶת־ אָזְנָ֔ם וַיֵּ֣לְכ֔וּ אִ֕ישׁ בִּשְׁרִיר֖וּת לִבָּ֣ם הָרָ֑ע וָאָבִ֨יא עֲלֵיהֶ֜ם אֶֽת־ כָּל־ דִּבְרֵ֧י הַבְּרִית־ הַזֹּ֛את אֲשֶׁר־ צִוִּ֥יתִי לַעֲשׂ֖וֹת וְלֹ֥א עָשֽׂוּ׃ ס
L04 4 Jr 11:8 וְ/לֹ֤א שָֽׁמְעוּ֙ וְ/לֹֽא־ הִטּ֣וּ אֶת־ אָזְנָ֔/ם וַ/יֵּ֣לְכ֔וּ אִ֕ישׁ בִּ/שְׁרִיר֖וּת לִבָּ֣/ם הָ/רָ֑ע וָ/אָבִ֨יא עֲלֵי/הֶ֜ם אֶֽת־ כָּל־ דִּבְרֵ֧י הַ/בְּרִית־ הַ/זֹּ֛את אֲשֶׁר־ צִוִּ֥יתִי לַ/עֲשׂ֖וֹת וְ/לֹ֥א עָשֽׂוּ׃ ס
L05 5 Jr 11:8 we•<Lo> sza•me•'<U> we•lo- hit•<Tu> et- 'a•ze•<Nam>, wai•<je>•le•<Chu>, 'isz bisz•ri•<Rut> lib•<Bam> ha•<Ra>'; wa•'a•<wi> 'a•le•<Hem> et- kol- diw•<Re> hab•be•rit- haz•<Zot> a•<szer>- ciw•<wi>•ti la•'a•<Sot> we•<Lo> 'a•<Su>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 11:8 H3808H3808 H8085H8085 H3808H3808 H5186H5186 H0853H0853 H0241H0241 H1980H1980 H0376H0376 H8307H8307 H3820H3820 H7451H7451 H0935H0935 H5921H5921 H0853H0853 H3605H3605 H1697H1697 H1285H1285 H2063H2063 H0834H0834 H6680H6680 H6213H6213 H3808H3808 H6213H6213
L07 7 Jr 11:8 before attentively before afternoon hearing along great imagination care for adversity abide above all manner act confederacy likewise after appoint accomplish before accomplish
L08 8 Jr 11:8 przed uważnie przed popołudnie przesłuchanie wzdłuż wielki wyobraźnia dbałość o przeciwność losu przestrzegać powyżej wszelkiego rodzaju działać konfederacja podobnie po powołać zrealizować przed zrealizować
L09 9 Jr 11:8 not Yet they obeyed or not nor inclined their ear walked every one in the imagination heart of their evil therefore I will bring and all upon them all the words of this covenant likewise which which I commanded [them] to do to but they did
L10 10 Jr 11:8 nie Ale oni słuchali lub nie ani skłonny ich ucho chodził każdy jeden w wyobraźni serce z ich zło Dlatego sprowadzę i wszystko na nich wszystkie słowa z tego przymierza podobnie który którą dowodził [Im], aby zrobić do ale zrobili
L11 11 Jr 11:8 ve·Lo sha·me·'U ve·lo- hit·Tu et- 'a·ze·Nam, vai·Ye·le·Chu, 'ish bish·ri·Rut lib·Bam ha·Ra'; va·'a·Vi 'a·lei·Hem et- kol- div·Rei hab·be·rit- haz·Zot a·Sher- tziv·Vi·ti la·'a·Sot ve·Lo 'a·Su. sa·Mek
L12 12 Jr 11:8 we lo sza mu we lo - hit tu et - oz nam waj jel chu isz Bisz ri rut liB Bam ha ra wa a wi a le hem et - Kol - Diw re haB Be rit - haz zot a szer - ciw wi ti la a sot we lo a su s
L13 13 Jr 11:8 wülö´ šä|m`û wülö|´-hi††û ´et-´oznäm wayyëºlkû ´îš Bišrîrût liBBäm härä` wä´äbî´ `álêhem ´e|t-Kol-Dibrê haBBürît-hazzö´t ´ášer-ciwwîºtî la`áSôt wülö´ `äSû s
L14 14 Jr 11:8 4048/5164 894/1154 4049/5164 174/211 9292/11047 149/186 1307/1542 1725/2004 6/10 478/592 498/665 2031/2550 4459/5759 9293/11047 4427/5415 1103/1428 225/284 463/603 4552/5499 443/491 2197/2617 4050/5164 2198/2617
L15 15 Jr 11:8 Yet they obeyed not, nor inclined their ear, but walked every one in the imagination of their evil heart: therefore I will bring upon them all the words of this covenant, which I commanded [them] to do; but they did [them] not.
L16 16 Jr 11:8  8 Yet they obeyed <08085> (08804) not, nor inclined <05186> (08689) their ear <0241>, but walked <03212> (08799) every one <0376> in the imagination <08307> of their evil <07451> heart <03820>: therefore I will bring <0935> (08686) upon them all the words <01697> of this covenant <01285>, which I commanded <06680> (08765) them to do <06213> (08800); but they did <06213> (08804) them not.
L01 1 Jr 11:9   Jr 11:9  9 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do mnie, spisek <07195> <04672 znajduje> (08738) wśród mężczyzn <0376> Judy <03063>, a wśród mieszkańców <03427> ( 08802) w Jerozolimie <03389>.                                                                                            
L02 2 Jr 11:9 I rzekł Pan do mnie: Powstał spisek między mężami Judy i mieszkańcami Jerozolimy.
L03 3 Jr 11:9 וַיֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֵלָ֑י נִֽמְצָא־ קֶ֙שֶׁר֙ בְּאִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה וּבְיֹשְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם׃
L04 4 Jr 11:9 וַ/יֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֵלָ֑/י נִֽמְצָא־ קֶ֙שֶׁר֙ בְּ/אִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה וּ/בְ/יֹשְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם׃
L05 5 Jr 11:9 wai•<jo>•mer <jah>•we 'e•<Lai>; nim•ca- ke•szer be•'<Isz> je•hu•<Da>, u•we•jo•sze•<we> je•ru•sza•<Lim>.
L06 6 Jr 11:9 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H4672H4672 H7195H7195 H0376H0376 H3063H3063 H3427H3427 H3389H3389
L07 7 Jr 11:9 answer Jehovah about be able confederacy great Judah abide Jerusalem
L08 8 Jr 11:9 odpowiedź Jahwe o móc konfederacja wielki Juda przestrzegać Jerozolima
L09 9 Jr 11:9 said And the LORD about is found unto me A conspiracy among the men of Judah and among the inhabitants of Jerusalem
L10 10 Jr 11:9 powiedział A Pan o znajduje się do mnie spisek wśród mężczyzn Judy oraz wśród mieszkańców z Jerozolimy
L11 11 Jr 11:9 vai·Yo·mer Yah·weh 'e·Lai; nim·tza- ke·sher be·'Ish ye·hu·Dah, u·ve·yo·she·Vei ye·ru·sha·Lim.
L12 12 Jr 11:9 waj jo mer jhwh(a do naj) e laj nim ca - qe szer Be isz je hu da u we josz we je ru sza la im  
L13 13 Jr 11:9 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´ëläy ni|mcä´-qeºšer Bü´îš yühûdâ ûbüyöšbê yürûšäläºim  
L14 14 Jr 11:9 4218/5298 4952/6220 4278/5500 411/453 15/16 1726/2004 577/818 804/1071 455/643
L15 15 Jr 11:9 And the LORD said unto me, A conspiracy is found among the men of Judah, and among the inhabitants of Jerusalem.
L16 16 Jr 11:9  9 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto me, A conspiracy <07195> is found <04672> (08738) among the men <0376> of Judah <03063>, and among the inhabitants <03427> (08802) of Jerusalem <03389>.
L01 1 Jr 11:10   Jr 11:10  10 Są zawrócił <07725> (08804) do winy <05771> przodków <07223> <01>, który odmówił <03985> (08765) usłyszeć <08085> (08800) moje słowa <01697> oraz Poszli <01980> (08804) po <0310> inne <0312> bogowie <0430> służyć <05647> (08800) nich: dom <01004> Izraela <03478> i dom <01004> Judy <03063 > złamali <06565> (08689) moje przymierze <01285>, które zrobiłem <03772> (08804) z ich przodkami <01>.                                                                        
L02 2 Jr 11:10 Powrócili do grzechów swoich dawnych przodków, którzy wzbraniali się słuchać moich słów. Poszli i oni za obcymi bogami, by im służyć: Dom Izraela i dom Judy złamały moje przymierze, które zawarłem z ich przodkami.
L03 3 Jr 11:10 שָׁ֩בוּ֩ עַל־ עֲוֹנֹ֨ת אֲבוֹתָ֜ם הָרִֽאשֹׁנִ֗ים אֲשֶׁ֤ר מֵֽאֲנוּ֙ לִשְׁמ֣וֹעַ אֶת־ דְּבָרַ֔י וְהֵ֣מָּה הָלְכ֗וּ אַחֲרֵ֛י אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים לְעָבְדָ֑ם הֵפֵ֤רוּ בֵֽית־ יִשְׂרָאֵל֙ וּבֵ֣ית יְהוּדָ֔ה אֶת־ בְּרִיתִ֕י אֲשֶׁ֥ר כָּרַ֖תִּי אֶת־ אֲבוֹתָֽם׃ ס
L04 4 Jr 11:10 שָׁ֩בוּ֩ עַל־ עֲוֹנֹ֨ת אֲבוֹתָ֜/ם הָ/רִֽאשֹׁנִ֗ים אֲשֶׁ֤ר מֵֽאֲנוּ֙ לִ/שְׁמ֣וֹעַ אֶת־ דְּבָרַ֔/י וְ/הֵ֣מָּה הָלְכ֗וּ אַחֲרֵ֛י אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים לְ/עָבְדָ֑/ם הֵפֵ֤רוּ בֵֽית־ יִשְׂרָאֵל֙ וּ/בֵ֣ית יְהוּדָ֔ה אֶת־ בְּרִיתִ֕/י אֲשֶׁ֥ר כָּרַ֖תִּי אֶת־ אֲבוֹתָֽ/ם׃ ס
L05 5 Jr 11:10 sza•wu al- 'a•wo•<Not> a•wo•<Tam> ha•ri•szo•<Nim>, 'a•<szer> me•'a•<Nu> lisz•<Mo>•a' et- de•wa•<Rai>, we•<Hem>•ma ha•le•<Chu>, 'a•cha•<Re> E•lo•<Him> 'a•che•<Rim> le•'a•we•<Dam>; he•<Fe>•ru wet- jis•ra•'<El> u•<wet> je•hu•<Da>, et- be•ri•<Ti> 'a•<szer> ka•<Rat>•ti et- a•wo•<Tam>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 11:10 H7725H7725 H5921H5921 H5771H5771 H0001H0001 H7223H7223 H0834H0834 H3985H3985 H8085H8085 H0853H0853 H1697H1697 H1992H1992 H1980H1980 H0310H0310 H0430H0430 H0312H0312 H5647H5647 H6565H6565 H1004H1004 H3478H3478 H1004H1004 H3063H3063 H0853H0853 H1285H1285 H0834H0834 H3772H3772 H0854H0854 H0001H0001
L07 7 Jr 11:10 break above fault chief ancestor after refuse attentively act like along after that angels other man keep in bondage defeat court Israel court Judah confederacy after be chewed against chief
L08 8 Jr 11:10 złamać powyżej wina szef przodek po odmawiać uważnie działać jak wzdłuż po tym anioły Drugi mężczyzna trzymać w niewoli pokonać sąd Izrael sąd Juda konfederacja po należy żuć przed szef
L09 9 Jr 11:10 They are turned back unto to the iniquities with their fathers of their ancestors who which refused to hear my words and they and they went after gods other to serve have broken them the house of Israel and the house of Judah my covenant which which I made with their fathers
L10 10 Jr 11:10 Są zawrócił do do winy z ojców przodków kto który odmówił usłyszeć moje słowa i i poszli po bogowie inny służyć złamać im dom Izraela i domu Judy moje przymierze który co zrobiłem z ich ojcowie
L11 11 Jr 11:10 sha·vu al- 'a·vo·Not a·vo·Tam ha·ri·sho·Nim, 'a·Sher me·'a·Nu lish·Mo·a' et- de·va·Rai, ve·Hem·mah ha·le·Chu, 'a·cha·Rei E·lo·Him 'a·che·Rim le·'a·ve·Dam; he·Fe·ru veit- Yis·ra·'El u·Veit ye·hu·Dah, et- be·ri·Ti 'a·Sher ka·Rat·ti et- a·vo·Tam. sa·Mek
L12 12 Jr 11:10 sza wu al - a wo not a wo tam ha ri szo nim a szer me a nu lisz mo a et - De wa raj we hem ma hal chu a Ha re e lo him a He rim le ow dam he fe ru wet - jis ra el u wet je hu da et - Be ri ti a szer Ka raT Ti et - a wo tam s
L13 13 Jr 11:10 šäºbû `al-`áwönöt ´ábôtäm härì|´šönîm ´ášer më|´ánû lišmôª` ´et-Dübäray wühëºmmâ hälkû ´aHárê ´élöhîm ´áHërîm lü`obdäm hëpëºrû bê|t-yiSrä´ël ûbêt yühûdâ ´et-Bürîtî ´ášer KäraºTTî ´et-´ábôtäm s
L14 14 Jr 11:10 785/1041 4460/5759 141/229 1112/1212 151/182 4553/5499 35/41 895/1154 9294/11047 1104/1428 602/820 1308/1542 627/712 2320/2597 139/166 239/288 38/50 1619/2052 2108/2505 1620/2052 578/818 9295/11047 226/284 4554/5499 210/288 648/808 1113/1212
L15 15 Jr 11:10 They are turned back to the iniquities of their forefathers, which refused to hear my words; and they went after other gods to serve them: the house of Israel and the house of Judah have broken my covenant which I made with their fathers.
L16 16 Jr 11:10  10 They are turned back <07725> (08804) to the iniquities <05771> of their forefathers <07223> <01>, which refused <03985> (08765) to hear <08085> (08800) my words <01697>; and they went <01980> (08804) after <0310> other <0312> gods <0430> to serve <05647> (08800) them: the house <01004> of Israel <03478> and the house <01004> of Judah <03063> have broken <06565> (08689) my covenant <01285> which I made <03772> (08804) with their fathers <01>.
L01 1 Jr 11:11   Jr 11:11  11 Dlatego tak mówi <0559> (08804) Pan <03068>: Oto Ja przywiodę <0935> (08688) zło <07451> na nich, które nie są w stanie <03201> (08799) uciec <03318 > (08800) i choć będą płakać <02199> (08804) do mnie, nie będę słuchać <08085> (08799) im.                                                                                      
L02 2 Jr 11:11 Dlatego tak mówi Pan: Oto sprowadzę na nich nieszczęście, którego nie będą mogli uniknąć; będą do Mnie wołali, ale ich nie wysłucham.
L03 3 Jr 11:11 לָכֵ֗ן כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הִנְנִ֨י מֵבִ֤יא אֲלֵיהֶם֙ רָעָ֔ה אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־ יוּכְל֖וּ לָצֵ֣את מִמֶּ֑נָּה וְזָעֲק֣וּ אֵלַ֔י וְלֹ֥א אֶשְׁמַ֖ע אֲלֵיהֶֽם׃
L04 4 Jr 11:11 לָכֵ֗ן כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הִנְ/נִ֨י מֵבִ֤יא אֲלֵי/הֶם֙ רָעָ֔ה אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־ יוּכְל֖וּ לָ/צֵ֣את מִמֶּ֑/נָּה וְ/זָעֲק֣וּ אֵלַ֔/י וְ/לֹ֥א אֶשְׁמַ֖ע אֲלֵי/הֶֽם׃
L05 5 Jr 11:11 la•<Chen>, ko 'a•<Mar> <jah>•we, hin•<Ni> me•<wi> 'a•le•<Hem> ra•'<Ah>, 'a•<szer> lo- ju•che•<Lu> la•<cet> mi•<Men>•na; we•za•'a•<Ku> 'e•<Lai>, we•<Lo> 'esz•<Ma>' 'a•le•<Hem>.
L06 6 Jr 11:11 H3651H3651 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H2005H2005 H0935H0935 H0413H0413 H7451H7451 H0834H0834 H3808H3808 H3201H3201 H3318H3318 H4480H4480 H2199H2199 H0413H0413 H3808H3808 H8085H8085 H0413H0413
L07 7 Jr 11:11 after that such answer Jehovah behold abide about adversity after before be able after above assemble about before attentively about
L08 8 Jr 11:11 po tym taki odpowiedź Jahwe ujrzeć przestrzegać o przeciwność losu po przed móc po powyżej montować o przed uważnie o
L09 9 Jr 11:11 Therefore thus Therefore thus saith the LORD behold Behold I will bring about evil which not upon them which they shall not be able to escape they and though they shall cry about I will not unto me I will not hearken about
L10 10 Jr 11:11 Dlatego w ten sposób Dlatego tak mówi Pan ujrzeć Oto sprowadzę o zło który nie na nich, których nie będzie mógł uciec one i choć będą płakać o Nie będę do mnie nie będę słuchać o
L11 11 Jr 11:11 la·Chen, koh 'a·Mar Yah·weh, hin·Ni me·Vi 'a·lei·Hem ra·'Ah, 'a·Sher lo- yu·che·Lu la·Tzet mi·Men·nah; ve·za·'a·Ku 'e·Lai, ve·Lo 'esh·Ma' 'a·lei·Hem.
L12 12 Jr 11:11 la chen Koh a mar jhwh(a do naj) hin ni me wi a le hem ra a a szer lo - juch lu la cet mim men na we za a qu e laj we lo esz ma a le hem
L13 13 Jr 11:11 läkën Köh ´ämar yhwh(´ädönäy) hinnî mëbî´ ´álêhem rä`â ´ášer lö|´-yûklû läcë´t mimmeºnnâ wüzä`áqû ´ëlay wülö´ ´ešma` ´álêhem
L14 14 Jr 11:11 549/767 258/576 4219/5298 4953/6220 204/317 2032/2550 4279/5500 499/665 4555/5499 4051/5164 161/191 874/1060 1017/1215 51/71 4280/5500 4052/5164 896/1154 4281/5500
L15 15 Jr 11:11 Therefore thus saith the LORD, Behold, I will bring evil upon them, which they shall not be able to escape; and though they shall cry unto me, I will not hearken unto them.
L16 16 Jr 11:11  11 Therefore thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>, Behold, I will bring <0935> (08688) evil <07451> upon them, which they shall not be able <03201> (08799) to escape <03318> (08800); and though they shall cry <02199> (08804) unto me,, I will not hearken <08085> (08799) unto them.
L01 1 Jr 11:12   Jr 11:12  12 Wtedy będą miasta <05892> Judy <03063> i mieszkańcy <03427> (08802) z Jerusalem <03389> przejdź <01980> (08804), a krzyk <02199> (08804) do bogów <0430> do kogo oferują one kadzidła <06999> (08764): ale nie będą one Zapisz <03467> (08686) je wszystkie <03467> (08687) w czasie <06256> ich kłopoty <07451>.                                                                                
L02 2 Jr 11:12 Mogą pójść miasta judzkie i mieszkańcy Jerozolimy, by wzywać bogów, którym palili kadzidło; wcale ich jednak nie wysłuchają w czasie ich nieszczęścia.
L03 3 Jr 11:12 וְהָֽלְכ֞וּ עָרֵ֣י יְהוּדָ֗ה וְיֹשְׁבֵי֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם וְזָֽעֲקוּ֙ אֶל־ הָ֣אֱלֹהִ֔ים אֲשֶׁ֛ר הֵ֥ם מְקַטְּרִ֖ים לָהֶ֑ם וְהוֹשֵׁ֛עַ לֹֽא־ יוֹשִׁ֥יעוּ לָהֶ֖ם בְּעֵ֥ת רָעָתָֽם׃
L04 4 Jr 11:12 וְ/הָֽלְכ֞וּ עָרֵ֣י יְהוּדָ֗ה וְ/יֹשְׁבֵי֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם וְ/זָֽעֲקוּ֙ אֶל־ הָ֣/אֱלֹהִ֔ים אֲשֶׁ֛ר הֵ֥ם מְקַטְּרִ֖ים לָ/הֶ֑ם וְ/הוֹשֵׁ֛עַ לֹֽא־ יוֹשִׁ֥יעוּ לָ/הֶ֖ם בְּ/עֵ֥ת רָעָתָֽ/ם׃
L05 5 Jr 11:12 we•ha•le•<Chu> 'a•<Re> je•hu•<Da>, we•jo•sze•<we> je•<Ru>•sza•<Lim>, we•za•'a•<Ku> el- ha•'<E>•lo•<Him>, 'a•<szer> hem me•kat•te•<Rim> la•<Hem>; we•ho•<sze>•a' lo- jo•<szi>•'u la•<Hem> be•'<Et> ra•'a•<Tam>.
L06 6 Jr 11:12 H1980H1980 H5892H5892 H3063H3063 H3427H3427 H3389H3389 H2199H2199 H0413H0413 H0430H0430 H0834H0834 H1992H1992 H6999H6999 H0000 H3467H3467 H3808H3808 H3467H3467 H0000 H6256H6256 H7451H7451
L07 7 Jr 11:12 along Ai  Judah abide Jerusalem assemble about angels after like burn incense avenging before avenging after adversity
L08 8 Jr 11:12 wzdłuż Ai Juda przestrzegać Jerozolima montować o anioły po jak podkadzać mszcząc przed mszcząc po przeciwność losu
L09 9 Jr 11:12 go Then shall the cities of Judah and inhabitants of Jerusalem and cry to unto the gods to whom they unto whom they offer incense but they shall not save will not them at all in the time of their trouble
L10 10 Jr 11:12 iść Następnie powinien miasta Judy i mieszkańcom z Jerozolimy i płakać do do bogów do których one ku któremu oferują kadzidło ale nie mogą uratować nie będzie ich w ogóle w czasie ich kłopoty
L11 11 Jr 11:12 ve·ha·le·Chu 'a·Rei ye·hu·Dah, ve·yo·she·Vei ye·Ru·sha·Lim, ve·za·'a·Ku el- ha·'E·lo·Him, 'a·Sher hem me·kat·te·Rim la·Hem; ve·ho·She·a' lo- yo·Shi·'u la·Hem be·'Et ra·'a·Tam.
L12 12 Jr 11:12 we hal chu a re je hu da we josz we je ru sza la im we za a qu el - ha e lo him a szer hem me qat te rim la hem we ho sze a lo - jo szi u la hem Be et ra a tam
L13 13 Jr 11:12 wühä|lkû `ärê yühûdâ wüyöšbê yürûºšälaºim wüzä|`áqû ´el-h亴élöhîm ´ášer hëm müqa††ürîm lähem wühôšëª` lö|´-yôšîº`û lähem Bü`ët rä`ätäm
L14 14 Jr 11:12 1309/1542 859/1093 579/818 805/1071 456/643 52/71 4282/5500 2321/2597 4556/5499 603/820 91/115 5385/6522 173/206 4053/5164 174/206 5386/6522 219/294 500/665
L15 15 Jr 11:12 Then shall the cities of Judah and inhabitants of Jerusalem go, and cry unto the gods unto whom they offer incense: but they shall not save them at all in the time of their trouble.
L16 16 Jr 11:12  12 Then shall the cities <05892> of Judah <03063> and inhabitants <03427> (08802) of Jerusalem <03389> go <01980> (08804), and cry <02199> (08804) unto the gods <0430> unto whom they offer incense <06999> (08764): but they shall not save <03467> (08686) them at all <03467> (08687) in the time <06256> of their trouble <07451>.
L01 1 Jr 11:13   Jr 11:13  13 Dla według liczby <04557> z miast twoich <05892> byli bogowie twoi <0430> O Juda <03063> oraz w zależności od liczby <04557> ulic <02351> Jerozolimy <03389> nie wy ustalonym up <07760> (08804) ołtarze <04196> do tej haniebnej rzeczy <01322>, nawet ołtarze <04196> spalić kadzidło <06999> (08763) Baalowi <01168>.                                                                                
L02 2 Jr 11:13 Bo ile masz miast, tyle też bogów, Judo! Ile ma ulic Jerozolima, tyle wznieśliście ołtarzy Hańbie, ołtarzy kadzielnych dla Baala.
L03 3 Jr 11:13 כִּ֚י מִסְפַּ֣ר עָרֶ֔יךָ הָי֥וּ אֱלֹהֶ֖יךָ יְהוּדָ֑ה וּמִסְפַּ֞ר חֻצ֣וֹת יְרוּשָׁלִַ֗ם שַׂמְתֶּ֤ם מִזְבְּחוֹת֙ לַבֹּ֔שֶׁת מִזְבְּח֖וֹת לְקַטֵּ֥ר לַבָּֽעַל׃ ס
L04 4 Jr 11:13 כִּ֚י מִסְפַּ֣ר עָרֶ֔י/ךָ הָי֥וּ אֱלֹהֶ֖י/ךָ יְהוּדָ֑ה וּ/מִסְפַּ֞ר חֻצ֣וֹת יְרוּשָׁלִַ֗ם שַׂמְתֶּ֤ם מִזְבְּחוֹת֙ לַ/בֹּ֔שֶׁת מִזְבְּח֖וֹת לְ/קַטֵּ֥ר לַ/בָּֽעַל׃ ס
L05 5 Jr 11:13 ki mis•<Par> 'a•<Re>•cha, ha•<ju> 'e•lo•<He>•cha je•hu•<Da>; u•mis•<Par> chu•<cot> je•ru•sza•<Lim>, sam•<Tem> miz•be•chOt lab•<Bo>•szet, miz•be•<Chot> le•kat•<Ter> lab•<Ba>•'al. sa•<Mek>
L06 6 Jr 11:13 H3588H3588 H4557H4557 H5892H5892 H1961H1961 H0430H0430 H3063H3063 H4557H4557 H2351H2351 H3389H3389 H7760H7760 H4196H4196 H1322H1322 H4196H4196 H6999H6999 H1168H1168
L07 7 Jr 11:13 inasmuch abundance Ai  become angels Judah abundance abroad Jerusalem appoint altar ashamed altar burn incense Baal
L08 8 Jr 11:13 ponieważ obfitość Ai zostać anioły Juda obfitość za granicą Jerozolima powołać ołtarz zawstydzony ołtarz podkadzać Baal
L09 9 Jr 11:13 are as For [according to] the number of thy cities become were thy gods O Judah and [according to] the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to [that] shameful thing [even] altars to burn incense unto Baal
L10 10 Jr 11:13 Dla [według] liczba z miast twoich zostać byli bogowie twoi O Juda i [według] liczba z ulic z Jerozolimy nie macie skonfigurować Ołtarze do [że] wstydliwe rzeczy [Nawet] ołtarze palić kadzidła Baalowi
L11 11 Jr 11:13 ki mis·Par 'a·Rei·cha, ha·Yu 'e·lo·Hei·cha ye·hu·Dah; u·mis·Par chu·Tzot ye·ru·sha·Lim, sam·Tem miz·be·chOt lab·Bo·shet, miz·be·Chot le·kat·Ter lab·Ba·'al. sa·Mek
L12 12 Jr 11:13 Ki mis Par a re cha ha ju e lo he cha je hu da u mis Par Hu cot je ru sza la im sam Tem miz Be Hot laB Bo szet miz Be Hot le qat ter laB Ba al s
L13 13 Jr 11:13 misPar `ärʺkä häyû ´élöhʺkä yühûdâ ûmisPar Hùcôt yürûšälaºim SamTem mizBüHôt laBBöºšet mizBüHôt lüqa††ër laBBäº`al s
L14 14 Jr 11:13 3612/4478 123/134 860/1093 2753/3546 2322/2597 580/818 124/134 122/164 457/643 461/581 360/399 23/31 361/399 92/115 66/80
L15 15 Jr 11:13 For [according to] the number of thy cities were thy gods, O Judah; and [according to] the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to [that] shameful thing, [even] altars to burn incense unto Baal.
L16 16 Jr 11:13  13 For according to the number <04557> of thy cities <05892> were thy gods <0430>, O Judah <03063>; and according to the number <04557> of the streets <02351> of Jerusalem <03389> have ye set up <07760> (08804) altars <04196> to that shameful thing <01322>, even altars <04196> to burn incense <06999> (08763) unto Baal <01168>.
L01 1 Jr 11:14   Jr 11:14  14 Dlatego módlcie <06419> (08691) nie ty dla tego ludu <05971>, ani podnieść <05375> (08799) krzyk <07440> lub modlitwa <08605> dla nich bo nie usłyszysz <08085> (08802 ) je w czasie <06256>, które płaczą <07121> (08800) dla Mnie za ich kłopoty <07451>.                                                                                      
L02 2 Jr 11:14 Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem i nie zanoś za niego błagalnych modłów, bo ich nie wysłucham, gdy będą do Mnie wołać w czasie nieszczęścia.
L03 3 Jr 11:14 וְאַתָּ֗ה אַל־ תִּתְפַּלֵּל֙ בְּעַד־ הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה וְאַל־ תִּשָּׂ֥א בַעֲדָ֖ם רִנָּ֣ה וּתְפִלָּ֑ה כִּ֣י אֵינֶ֣נִּי שֹׁמֵ֗עַ בְּעֵ֛ת קָרְאָ֥ם אֵלַ֖י בְּעַ֥ד רָעָתָֽם׃ ס
L04 4 Jr 11:14 וְ/אַתָּ֗ה אַל־ תִּתְפַּלֵּל֙ בְּעַד־ הָ/עָ֣ם הַ/זֶּ֔ה וְ/אַל־ תִּשָּׂ֥א בַעֲדָ֖/ם רִנָּ֣ה וּ/תְפִלָּ֑ה כִּ֣י אֵינֶ֣/נִּי שֹׁמֵ֗עַ בְּ/עֵ֛ת קָרְאָ֥/ם אֵלַ֖/י בְּעַ֥ד רָעָתָֽ/ם׃ ס
L05 5 Jr 11:14 we•'at•<Ta>, al- tit•pal•<Lel> be•'ad- ha•'<Am> haz•<Ze>, we•'al- tis•<Sa> wa•'a•<Dam> rin•<Na> u•te•fil•<La>; ki 'e•<Nen>•ni szo•<Me>•a', be•'<Et> ka•re•'<Am> 'e•<Lai> be•'<Ad> ra•'a•<Tam>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 11:14 H0859H0859 H0408H0408 H6419H6419 H1157H1157 H5971H5971 H2088H2088 H0408H0408 H5375H5375 H1157H1157 H7440H7440 H8605H8605 H3588H3588 H0369H0369 H8085H8085 H6256H6256 H7121H7121 H0413H0413 H1157H1157 H7451H7451
L07 7 Jr 11:14 you nay intreat about folk he nay accept about cry prayer inasmuch else attentively after bewray  about about adversity
L08 8 Jr 11:14 ty ba intreat o ludowy on ba przyjąć o płakać modlitwa ponieważ więcej uważnie po bewray o o przeciwność losu
L09 9 Jr 11:14 you nor Therefore pray because not thou for this people he nor neither lift up because a cry or prayer for for for them for I will not hear [them] in the time that they cry to me because unto me for their trouble
L10 10 Jr 11:14 ty ani Dlatego módlcie bo ty nie dla tych ludzi on ani nie podniesie bo krzyk lub modlitwa dla dla dla nich nie usłyszy [Im] w czasie że płaczą do mnie bo do mnie ich kłopoty
L11 11 Jr 11:14 ve·'at·Tah, al- tit·pal·Lel be·'ad- ha·'Am haz·Zeh, ve·'al- tis·Sa va·'a·Dam rin·Nah u·te·fil·Lah; ki 'ei·Nen·ni sho·Me·a', be·'Et ka·re·'Am 'e·Lai be·'Ad ra·'a·Tam. sa·Mek
L12 12 Jr 11:14 we aT Ta al - Tit Pal lel Be ad - ha am haz ze we al - Tis sa wa a dam rin na u te fil la Ki e nen ni szo me a Be et qo ram e laj Be ad ra a tam s
L13 13 Jr 11:14 wü´aTTâ ´al-TitPallël Bü`ad-hä`äm hazzè wü´al-TiSSä´ ba`ádäm rinnâ ûtüpillâ ´êneºnnî šömëª` Bü`ët qor´äm ´ëlay Bü`ad rä`ätäm s
L14 14 Jr 11:14 839/1080 594/725 71/84 86/102 1512/1866 1003/1176 595/725 509/650 87/102 31/33 70/77 3613/4478 627/786 897/1154 220/294 619/731 4283/5500 88/102 501/665
L15 15 Jr 11:14 Therefore pray not thou for this people, neither lift up a cry or prayer for them: for I will not hear [them] in the time that they cry unto me for their trouble.
L16 16 Jr 11:14  14 Therefore pray <06419> (08691) not thou for this people <05971>, neither lift up <05375> (08799) a cry <07440> or prayer <08605> for them: for I will not hear <08085> (08802) them in the time <06256> that they cry <07121> (08800) unto me for their trouble <07451>.
L01 1 Jr 11:15   Jr 11:15  15 Co kto ma mój ukochany <03039> zrobić w domu z kopalni <01004>, widząc, że ona ma uczynił <06213> (08800) lubieżność <04209> z wielu <07227>, a święty <06944> ciało <01320> jest przekazywana < 05674> (08799) z tobą? kiedy ty robisz zła <07451>, a następnie ty rejoicest <05937> (08799).                                                                                  
L02 2 Jr 11:15 Czego chce oblubienica moja w mym domu? Wypełniłaś swój plan przewrotny. Czy modlitwy i mięso ofiarne mogą odwrócić od ciebie twoje nieszczęście, tak że się kiedyś uradujesz?
L03 3 Jr 11:15 מֶ֣ה לִֽידִידִ֞י בְּבֵיתִ֗י עֲשׂוֹתָ֤הּ הַֽמְזִמָּ֙תָה֙ הָֽרַבִּ֔ים וּבְשַׂר־ קֹ֖דֶשׁ יַעַבְר֣וּ מֵֽעָלָ֑יִךְ כִּ֥י רָעָתֵ֖כִי אָ֥ז תַּעֲלֹֽזִי׃
L04 4 Jr 11:15 מֶ֣ה לִֽ/ידִידִ֞/י בְּ/בֵיתִ֗/י עֲשׂוֹתָ֤/הּ הַֽ/מְזִמָּ֙תָ/ה֙ הָֽ/רַבִּ֔ים וּ/בְשַׂר־ קֹ֖דֶשׁ יַעַבְר֣וּ מֵֽ/עָלָ֑יִ/ךְ כִּ֥י רָעָתֵ֖/כִי אָ֥ז תַּעֲלֹֽזִי׃
L05 5 Jr 11:15 me li•di•<Di> be•we•<Ti>, a•so•<Ta> ham•zim•<Ma>•ta ha•rab•<Bim>, u•we•sar- <Ko>•desz ja•'aw•<Ru> me•'a•<La>•jich; ki ra•'a•<Te>•chi 'az ta•'a•<Lo>•zi.
L06 6 Jr 11:15 H4100H4100 H3039H3039 H1004H1004 H6213H6213 H4209H4209 H7227H7227 H1320H1320 H6944H6944 H5674H5674 H5921H5921 H3588H3588 H7451H7451 H0227H0227 H5937H5937
L07 7 Jr 11:15 how long amiable court accomplish device in abundance body consecrated  alienate above inasmuch adversity beginning be joyful
L08 8 Jr 11:15 jak długo sympatyczny sąd zrealizować urządzenie w obfitości ciało konsekrowany zrazić powyżej ponieważ przeciwność losu początek być radosne
L09 9 Jr 11:15 What What hath my beloved to do in mine house [seeing] she hath wrought lewdness with many flesh and the holy is passed and When from thee? when thou doest evil So then thou rejoicest
L10 10 Jr 11:15 Co Co kto ma mój umiłowany zrobić w moim domu [Widzenie] ona ma kute sprośność z wieloma ciało i świętych jest przekazywana i Kiedy od ciebie? kiedy ty robisz zła Tak potem ty rejoicest
L11 11 Jr 11:15 meh li·di·Di be·vei·Ti, a·so·Tah ham·zim·Ma·tah ha·rab·Bim, u·ve·sar- Ko·desh ya·'av·Ru me·'a·La·yich; ki ra·'a·Te·chi 'az ta·'a·Lo·zi.
L12 12 Jr 11:15 me li di di Be we ti a so ta ha me zim ma ta ha raB Bim u we sar - qo desz ja aw ru me a la jich Ki ra a te chi az Ta a lo zi  
L13 13 Jr 11:15 lî|dîdî Bübêtî `áSôtäh ha|müzimmäºtâ hä|raBBîm ûbüSar-qöºdeš ya`abrû më|`äläºyik rä`ätëºkî ´äz Ta`álöºzî  
L14 14 Jr 11:15 625/744 9/9 1621/2052 2199/2617 16/19 315/462 227/270 368/463 457/550 4461/5759 3614/4478 502/665 127/141 11/15
L15 15 Jr 11:15 What hath my beloved to do in mine house, [seeing] she hath wrought lewdness with many, and the holy flesh is passed from thee? when thou doest evil, then thou rejoicest.
L16 16 Jr 11:15  15 What hath my beloved <03039> to do in mine house <01004>, seeing she hath wrought <06213> (08800) lewdness <04209> with many <07227>, and the holy <06944> flesh <01320> is passed <05674> (08799) from thee? when thou doest evil <07451>, then thou rejoicest <05937> (08799).
L01 1 Jr 11:16   Jr 11:16  16 Pan <03068> nazywany <07121> (08804) imię twoje <08034>, zielony <07488> oliwka <02132>, uczciwe <03303>, i prawych <08389> owoce <06529>: z szumem < 06963> z wielkim <01419> tumult <01999> on hath zapłonął <03341> (08689) ogień <0784> na niego, i latorośli <01808> z nim są podzielone <07489> (08804).                                                                                  
L02 2 Jr 11:16 Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym pięknymi owocami nazwał cię Pan. Na głos wielkiego szumu rozpalił się nad nim płomień i spłonęły jego gałęzie.
L03 3 Jr 11:16 זַ֤יִת רַֽעֲנָן֙ יְפֵ֣ה פְרִי־ תֹ֔אַר קָרָ֥א יְהוָ֖ה שְׁמֵ֑ךְ לְק֣וֹל ׀ הֲמוּלָּ֣ה גְדֹלָ֗ה הִצִּ֥ית אֵשׁ֙ עָלֶ֔יהָ וְרָע֖וּ דָּלִיּוֹתָֽיו׃
L04 4 Jr 11:16 זַ֤יִת רַֽעֲנָן֙ יְפֵ֣ה פְרִי־ תֹ֔אַר קָרָ֥א יְהוָ֖ה שְׁמֵ֑/ךְ לְ/ק֣וֹל ׀ הֲמוּלָּ֣ה גְדֹלָ֗ה הִצִּ֥ית אֵשׁ֙ עָלֶ֔י/הָ וְ/רָע֖וּ דָּלִיּוֹתָֽי/ו׃
L05 5 Jr 11:16 <Za>•jit ra•'a•<Nan> je•<Pe> fe•ri- <To>•'ar, ka•<Ra> <jah>•we sze•<Mech>; le•<Kol> ha•mul•<La> ge•do•<La>, hic•<cit> 'esz 'a•<Le>•ha, we•ra•'<U> da•li•jo•<Taw>.
L06 6 Jr 11:16 H2132H2132 H7488H7488 H3303H3303 H6529H6529 H8389H8389 H7121H7121 H3068H3068 H8034H8034 H6963H6963 H1999H1999 H1419H1419 H3341H3341 H0784H0784 H5921H5921 H7489H7489 H1808H1808
L07 7 Jr 11:16 olive tree green beautiful reward be drawn bewray  Jehovah base aloud speech aloud burn  burning above afflict branch
L08 8 Jr 11:16 oliwka zielony piękny nagradzać być sporządzone bewray Jahwe podstawa głośno przemówienie głośno palić palenie powyżej dotknąć oddział
L09 9 Jr 11:16 olive tree A green fair fruit [and] of goodly called The LORD thy name with the noise tumult of a great he hath kindled fire and of it are broken upon it and the branches
L10 10 Jr 11:16 oliwka Zielony sprawiedliwy owoc [I] z ładny nazywane Pan Twoje imię z hałasem zgiełk z wielkim on hath zapłonął ogień i z to są podzielone na nim i oddziałów
L11 11 Jr 11:16 Za·yit ra·'a·Nan ye·Peh fe·ri- To·'ar, ka·Ra Yah·weh she·Mech; le·Kol ha·mul·Lah ge·do·Lah, hitz·Tzit 'esh 'a·Lei·ha, ve·ra·'U da·li·yo·Tav.
L12 12 Jr 11:16 za jit ra a nan je fe fe ri - to ar qa ra jhwh(a do naj) sze mech le qol ha mul la ge do la hic cit esz a le ha we ra u Da lij jo taw
L13 13 Jr 11:16 zaºyit ra|`ánän yüpË pürî-töº´ar qärä´ yhwh(´ädönäy) šümëk lüqôl hámûllâ güdölâ hiccît ´ëš `älʺhä würä`û Däliyyôtäyw
L14 14 Jr 11:16 28/38 16/20 39/43 87/119 14/15 620/731 4954/6220 743/864 388/507 1/2 393/527 14/27 257/377 4462/5759 82/98 1/8
L15 15 Jr 11:16 The LORD called thy name, A green olive tree, fair, [and] of goodly fruit: with the noise of a great tumult he hath kindled fire upon it, and the branches of it are broken.
L16 16 Jr 11:16  16 The LORD <03068> called <07121> (08804) thy name <08034>, A green <07488> olive tree <02132>, fair <03303>, and of goodly <08389> fruit <06529>: with the noise <06963> of a great <01419> tumult <01999> he hath kindled <03341> (08689) fire <0784> upon it, and the branches <01808> of it are broken <07489> (08804).
L01 1 Jr 11:17   Jr 11:17  17 Bo Pan <03068> zastępów <06635>, który zasadził <05193> (08802) cię, kto ma wyraźny <01696> (08765) zło <07451> przeciwko tobie, bo <01558> zły <07451> z domu <01004> Izraela <03478> oraz z domu <01004> Judy <03063>, który zrobili <06213> (08804) przed siebie, aby Mnie obrażać <03707> (08687) w ofiarę kadzenia <06999> (08763) Baalowi <01168>.                                                                              
L02 2 Jr 11:17 Pan Zastępów, który cię zasadził, zawyrokował o twoim nieszczęściu na skutek przestępstwa domu Izraela i domu Judy; popełnili je na własną szkodę, drażniąc Mnie przez ofiarowanie kadzidła Baalowi.
L03 3 Jr 11:17 וַיהוָ֤ה צְבָאוֹת֙ הַנּוֹטֵ֣עַ אוֹתָ֔ךְ דִּבֶּ֥ר עָלַ֖יִךְ רָעָ֑ה בִּ֠גְלַל רָעַ֨ת בֵּֽית־ יִשְׂרָאֵ֜ל וּבֵ֣ית יְהוּדָ֗ה אֲשֶׁ֨ר עָשׂ֥וּ לָהֶ֛ם לְהַכְעִסֵ֖נִי לְקַטֵּ֥ר לַבָּֽעַל׃ ס
L04 4 Jr 11:17 וַ/יהוָ֤ה צְבָאוֹת֙ הַ/נּוֹטֵ֣עַ אוֹתָ֔/ךְ דִּבֶּ֥ר עָלַ֖יִ/ךְ רָעָ֑ה בִּ֠/גְלַל רָעַ֨ת בֵּֽית־ יִשְׂרָאֵ֜ל וּ/בֵ֣ית יְהוּדָ֗ה אֲשֶׁ֨ר עָשׂ֥וּ לָ/הֶ֛ם לְ/הַכְעִסֵ֖/נִי לְ/קַטֵּ֥ר לַ/בָּֽעַל׃ ס
L05 5 Jr 11:17 <jah>•we ce•wa•'<Ot> han•no•<Te>•a' o•<Tach>, dib•<Ber> 'a•<La>•jich ra•'<Ah>; <Big>•lal ra•'<At> bet- jis•ra•'<El> u•<wet> je•hu•<Da>, 'a•<szer> 'a•<Su> la•<Hem> le•hach•'i•<Se>•ni le•kat•<Ter> lab•<Ba>•'al. sa•<Mek>
L06 6 Jr 11:17 H3068H3068 H6635H6635 H5193H5193 H0853H0853 H1696H1696 H5921H5921 H7451H7451 H1558H1558 H7451H7451 H1004H1004 H3478H3478 H1004H1004 H3063H3063 H0834H0834 H6213H6213 H1992H1992 H3707H3707 H6999H6999 H1168H1168
L07 7 Jr 11:17 Jehovah appointed time fastened answer above adversity because of adversity court Israel court Judah after accomplish like be angry burn incense Baal
L08 8 Jr 11:17 Jahwe wyznaczony czas mocowane odpowiedź powyżej przeciwność losu z powodu przeciwność losu sąd Izrael sąd Juda po zrealizować jak gniewać się podkadzać Baal
L09 9 Jr 11:17 For the LORD of hosts that planted thee hath pronounced against evil against thee for the evil of the house of Israel and of the house of Judah which which they have done like against themselves to provoke me to anger in offering incense unto Baal
L10 10 Jr 11:17 Dla Pana Zastępów że posadzone ciebie kto ma wyraźny przed zło przeciwko tobie do zło z domu Izraela i domu Judy który co zrobili jak przeciwko sobie do Mnie obrażać w ofiarę kadzenia Baalowi
L11 11 Jr 11:17 Yah·weh tze·va·'Ot han·no·Te·a' o·Tach, dib·Ber 'a·La·yich ra·'Ah; Big·lal ra·'At beit- Yis·ra·'El u·Veit ye·hu·Dah, 'a·Sher 'a·Su la·Hem le·hach·'i·Se·ni le·kat·Ter lab·Ba·'al. sa·Mek
L12 12 Jr 11:17 wjhwh(wa do naj) ce wa ot han no te a o tach DiB Ber a la jich ra a Big lal ra at Bet - jis ra el u wet je hu da a szer a su la hem le ha chi se ni le qat ter laB Ba al s
L13 13 Jr 11:17 wyhwh(wa´dönäy) cübä´ôt hannô†ëª` ´ôtäk DiBBer `älaºyik rä`â Biglal rä`at Bê|t-yiSrä´ël ûbêt yühûdâ ´ášer `äSû lähem lühak`ìsëºnî lüqa††ër laBBäº`al s
L14 14 Jr 11:17 4955/6220 296/484 37/57 9296/11047 928/1142 4463/5759 503/665 8/10 504/665 1622/2052 2109/2505 1623/2052 581/818 4557/5499 2200/2617 604/820 41/52 93/115 67/80
L15 15 Jr 11:17 For the LORD of hosts, that planted thee, hath pronounced evil against thee, for the evil of the house of Israel and of the house of Judah, which they have done against themselves to provoke me to anger in offering incense unto Baal.
L16 16 Jr 11:17  17 For the LORD <03068> of hosts <06635>, that planted <05193> (08802) thee, hath pronounced <01696> (08765) evil <07451> against thee, for <01558> the evil <07451> of the house <01004> of Israel <03478> and of the house <01004> of Judah <03063>, which they have done <06213> (08804) against themselves to provoke me to anger <03707> (08687) in offering incense <06999> (08763) unto Baal <01168>.
L01 1 Jr 11:18   Jr 11:18  18 A Pan <03068> dał mi wiedzę <03045> (08799) o tym, i wiem <03045> (08689) IT: to ty shewedst <07200> (08689) ja ich poczynania <04611>.                                                                                                
L02 2 Jr 11:18 Pan mnie pouczył i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich postępki.
L03 3 Jr 11:18 וַֽיהוָ֥ה הֽוֹדִיעַ֖נִי וָֽאֵדָ֑עָה אָ֖ז הִרְאִיתַ֥נִי מַעַלְלֵיהֶֽם׃
L04 4 Jr 11:18 וַֽ/יהוָ֥ה הֽוֹדִיעַ֖/נִי וָֽ/אֵדָ֑עָ/ה אָ֖ז הִרְאִיתַ֥/נִי מַעַלְלֵי/הֶֽם׃
L05 5 Jr 11:18 <jah>•we ho•di•'<A>•ni wa•'e•<Da>•'a; 'az hir•'i•<Ta>•ni ma•'al•le•<Hem>.
L06 6 Jr 11:18 H3068H3068 H3045H3045 H3045H3045 H0227H0227 H7200H7200 H4611H4611
L07 7 Jr 11:18 Jehovah acknowledge acknowledge beginning advise self doing
L08 8 Jr 11:18 Jahwe przyznać przyznać początek doradzać siebie robi
L09 9 Jr 11:18 And the LORD hath given me knowledge [of it] and I know Then [it] then thou shewedst me their doings
L10 10 Jr 11:18 A Pan dał mi wiedzę [Z niego] i wiem, Następnie [Ona] potem ty shewedst mnie ich poczynania
L11 11 Jr 11:18 Yah·weh ho·di·'A·ni va·'e·Da·'ah; 'az hir·'i·Ta·ni ma·'al·lei·Hem.
L12 12 Jr 11:18 wjhwh(wa do naj) ho di a ni wa e da a az hi ri ta ni ma a le le hem
L13 13 Jr 11:18 wyhwh(wa|´dönäy) hô|dî`aºnî wä|´ëdäº`â ´äz hir´îtaºnî ma`alülêhem
L14 14 Jr 11:18 4956/6220 734/934 735/934 128/141 1081/1296 18/39
L15 15 Jr 11:18 And the LORD hath given me knowledge [of it], and I know [it]: then thou shewedst me their doings.
L16 16 Jr 11:18  18 And the LORD <03068> hath given me knowledge <03045> (08799) of it, and I know <03045> (08689) it: then thou shewedst <07200> (08689) me their doings <04611>.
L01 1 Jr 11:19   Jr 11:19  19 Ale byłem jak baranek <03532> lub wół <0441>, które zostało wniesione <02986> (08714) do uboju <02873> (08800) i wiedziałem <03045> (08804) nie że oni opracowali < 02803> (08804) Urządzenia <04284> przeciwko mnie, mówiąc: Daj nam zniszczyć <07843> (08686) drzewo <06086> z owoców <03899>, oraz pozwala nam przerwał mu <03772> (08799) z ziemia <0776> żywych <02416>, że jego imię <08034> nie może być więcej pamiętał <02142> (08735).                                                                      
L02 2 Jr 11:19 Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!
L03 3 Jr 11:19 וַאֲנִ֕י כְּכֶ֥בֶשׂ אַלּ֖וּף יוּבַ֣ל לִטְב֑וֹחַ וְלֹֽא־ יָדַ֜עְתִּי כִּֽי־ עָלַ֣י ׀ חָשְׁב֣וּ מַחֲשָׁב֗וֹת נַשְׁחִ֨יתָה עֵ֤ץ בְּלַחְמוֹ֙ וְנִכְרְתֶ֙נּוּ֙ מֵאֶ֣רֶץ חַיִּ֔ים וּשְׁמ֖וֹ לֹֽא־ יִזָּכֵ֥ר עֽוֹד׃
L04 4 Jr 11:19 וַ/אֲנִ֕י כְּ/כֶ֥בֶשׂ אַלּ֖וּף יוּבַ֣ל לִ/טְב֑וֹחַ וְ/לֹֽא־ יָדַ֜עְתִּי כִּֽי־ עָלַ֣/י ׀ חָשְׁב֣וּ מַחֲשָׁב֗וֹת נַשְׁחִ֨יתָה עֵ֤ץ בְּ/לַחְמ/וֹ֙ וְ/נִכְרְתֶ֙/נּוּ֙ מֵ/אֶ֣רֶץ חַיִּ֔ים וּ/שְׁמ֖/וֹ לֹֽא־ יִזָּכֵ֥ר עֽוֹד׃
L05 5 Jr 11:19 wa•'a•<Ni> ke•<Che>•wes 'al•<Luf> ju•<wal> lit•<wo>•ach; we•lo- ja•<Da>'•ti ki- 'a•<Lai> cha•sze•<wu> ma•cha•sza•<wot>, nasz•<Chi>•ta 'ec be•lach•<Mo> we•nich•re•<Ten>•nu me•'<E>•rec chai•<jim>, u•sze•<Mo> lo- jiz•za•<Cher> od.
L06 6 Jr 11:19 H0589H0589 H3532H3532 H0441H0441 H2986H2986 H2873H2873 H3808H3808 H3045H3045 H3588H3588 H5921H5921 H2803H2803 H4284H4284 H7843H7843 H6086H6086 H3899H3899 H3772H3772 H0776H0776 H2416H2416 H8034H8034 H3808H3808 H2142H2142 H5750H5750
L07 7 Jr 11:19 I lamb captain bring  kill before acknowledge inasmuch above account  cunning  batter carpenter bread be chewed common age base before burn  again
L08 8 Jr 11:19 Ja baranek kapitan przynieść zabić przed przyznać ponieważ powyżej konto przebiegłość farszu stolarz chleb należy żuć wspólny wiek podstawa przed palić ponownie
L09 9 Jr 11:19 I But I [was] like a lamb [or] an ox [that] is brought to the slaughter no and I knew for against not that they had devised devices against me [saying] Let us destroy the tree with the fruit thereof and let us cut him off from the land of the living that his name no may be no more remembered more
L10 10 Jr 11:19 Ja Ale [jest] jak baranek [Lub] wół [Że] zostało wniesione do uboju nie i wiedziałem, dla przed nie, że oni opracowali Urządzenia przeciwko mnie [mówiąc] Miejmy zniszczyć drzewo z owoców nich i daj nam przerwał mu z ziemi żywych że jego nazwisko nie może być nie więcej pamięci więcej
L11 11 Jr 11:19 va·'a·Ni ke·Che·ves 'al·Luf yu·Val lit·Vo·ach; ve·lo- ya·Da'·ti ki- 'a·Lai cha·she·Vu ma·cha·sha·Vot, nash·Chi·tah 'etz be·lach·Mo ve·nich·re·Ten·nu me·'E·retz chai·Yim, u·she·Mo lo- yiz·za·Cher od.
L12 12 Jr 11:19 wa a ni Ke che wes al luf ju wal lit wo aH we lo - ja da Ti Ki - a laj Hasz wu ma Ha sza wot nasz Hi ta ec Be laH mo we nich re ten nu me e rec Haj jim u sze mo lo - jiz za cher od
L13 13 Jr 11:19 wa´ánî KükeºbeS ´allûp yûbal li†bôªH wülö|´-yädaº`Tî Kî|-`älay Häšbû maHášäbôt našHîºtâ `ëc BülaHmô wünikrüteºnnû më´eºrec Hayyîm ûšümô lö|´-yizzäkër `ôd
L14 14 Jr 11:19 586/874 99/107 64/69 14/18 7/11 4054/5164 736/934 3615/4478 4464/5759 96/124 41/56 104/147 267/329 254/295 211/288 1918/2502 401/499 744/864 4055/5164 178/229 327/486
L15 15 Jr 11:19 But I [was] like a lamb [or] an ox [that] is brought to the slaughter; and I knew not that they had devised devices against me, [saying], Let us destroy the tree with the fruit thereof, and let us cut him off from the land of the living, that his name may be no more remembered.
L16 16 Jr 11:19  19 But I was like a lamb <03532> or an ox <0441> that is brought <02986> (08714) to the slaughter <02873> (08800); and I knew <03045> (08804) not that they had devised <02803> (08804) devices <04284> against me, saying, Let us destroy <07843> (08686) the tree <06086> with the fruit <03899> thereof, and let us cut him off <03772> (08799) from the land <0776> of the living <02416>, that his name <08034> may be no more remembered <02142> (08735).
L01 1 Jr 11:20   Jr 11:20  20 Lecz, o Panie <03068> zastępów <06635>, który osądzasz <08199> (08802) sprawiedliwie <06664>, że Triest <0974> (08802) lejce <03629> i serce <03820>, pozwól mi zobaczyć <07200> (08799) zemsta twój <05360> na nich: na tobie ja ujawnił <01540> (08765) mojej sprawy <07379>.                                                                                    
L02 2 Jr 11:20 Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.
L03 3 Jr 11:20 וַֽיהוָ֤ה צְבָאוֹת֙ שֹׁפֵ֣ט צֶ֔דֶק בֹּחֵ֥ן כְּלָי֖וֹת וָלֵ֑ב אֶרְאֶ֤ה נִקְמָֽתְךָ֙ מֵהֶ֔ם כִּ֥י אֵלֶ֖יךָ גִּלִּ֥יתִי אֶת־ רִיבִֽי׃ ס
L04 4 Jr 11:20 וַֽ/יהוָ֤ה צְבָאוֹת֙ שֹׁפֵ֣ט צֶ֔דֶק בֹּחֵ֥ן כְּלָי֖וֹת וָ/לֵ֑ב אֶרְאֶ֤ה נִקְמָֽתְ/ךָ֙ מֵ/הֶ֔ם כִּ֥י אֵלֶ֖י/ךָ גִּלִּ֥יתִי אֶת־ רִיבִֽ/י׃ ס
L05 5 Jr 11:20 <jah>•we ce•wa•'<Ot> szo•<Fet> <ce>•dek, bo•<Chen> ke•la•<jot> wa•<Lew>; 'er•'<e> nik•ma•te•<Cha> me•<Hem>, ki 'e•<Le>•cha gil•<Li>•ti et- ri•<wi>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 11:20 H3068H3068 H6635H6635 H8199H8199 H6664H6664 H0974H0974 H3629H3629 H3820H3820 H7200H7200 H5360H5360 H1992H1992 H3588H3588 H0413H0413 H1540H1540 H0853H0853 H7379H7379
L07 7 Jr 11:20 Jehovah appointed time avenge prosperity examine kidneys care for advise self avenge like inasmuch about advertise adversary
L08 8 Jr 11:20 Jahwe wyznaczony czas pomścić dobrobyt zbadać nerki dbałość o doradzać siebie pomścić jak ponieważ o reklamować przeciwnik
L09 9 Jr 11:20 But O LORD of hosts that judgest righteously that triest the reins and the heart let me see thy vengeance like for on on them for unto thee have I revealed my cause
L10 10 Jr 11:20 Ale Panie Zastępów który osądzasz sprawiedliwie że Triest lejce i serce pokaż mi twoja zemsta jak dla na na nich tobie ja ujawnił mój przyczyną
L11 11 Jr 11:20 Yah·weh tze·va·'Ot sho·Fet Tze·dek, bo·Chen ke·la·Yot va·Lev; 'er·'Eh nik·ma·te·Cha me·Hem, ki 'e·Lei·cha gil·Li·ti et- ri·Vi. sa·Mek
L12 12 Jr 11:20 wjhwh(wa do naj) ce wa ot szo fet ce deq Bo Hen Ke la jot wa lew e re niq mat cha me hem Ki e le cha Gil li ti et - ri wi s
L13 13 Jr 11:20 wyhwh(wa|´dönäy) cübä´ôt šöpë† ceºdeq BöHën Küläyôt wälëb ´er´è niqmä|tkä mëhem ´ëlʺkä Gillîºtî ´et-rîbî s
L14 14 Jr 11:20 4957/6220 297/484 157/201 105/118 21/29 27/31 479/592 1082/1296 11/27 605/820 3616/4478 4284/5500 123/185 9297/11047 46/60
L15 15 Jr 11:20 But, O LORD of hosts, that judgest righteously, that triest the reins and the heart, let me see thy vengeance on them: for unto thee have I revealed my cause.
L16 16 Jr 11:20  20 But, O LORD <03068> of hosts <06635>, that judgest <08199> (08802) righteously <06664>, that triest <0974> (08802) the reins <03629> and the heart <03820>, let me see <07200> (08799) thy vengeance <05360> on them: for unto thee have I revealed <01540> (08765) my cause <07379>.
L01 1 Jr 11:21   Jr 11:21  21 Dlatego tak mówi <0559> (08804) Pan <03068> z mężczyzn <0582> z Anatot <06068>, że szukają <01245> (08764) życie twój <05315>, mówiąc: <0559> (08800) prorokować <05012> (08735) nie w imię <08034> Pana <03068>, że ty umierać <04191> (08799) nie przez nasze ręce <03027>:                                                                                    
L02 2 Jr 11:21 Dlatego to mówi Pan przeciw mężom z Anatot, którzy nastają na twoje życie, mówiąc: Nie będziesz prorokował w imię Pana, byś nie zginął z naszej ręki.
L03 3 Jr 11:21 לָכֵ֗ן כֹּֽה־ אָמַ֤ר יְהוָה֙ עַל־ אַנְשֵׁ֣י עֲנָת֔וֹת הַֽמְבַקְשִׁ֥ים אֶֽת־ נַפְשְׁךָ֖ לֵאמֹ֑ר לֹ֤א תִנָּבֵא֙ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֔ה וְלֹ֥א תָמ֖וּת בְּיָדֵֽנוּ׃ ס
L04 4 Jr 11:21 לָכֵ֗ן כֹּֽה־ אָמַ֤ר יְהוָה֙ עַל־ אַנְשֵׁ֣י עֲנָת֔וֹת הַֽ/מְבַקְשִׁ֥ים אֶֽת־ נַפְשְׁ/ךָ֖ לֵ/אמֹ֑ר לֹ֤א תִנָּבֵא֙ בְּ/שֵׁ֣ם יְהוָ֔ה וְ/לֹ֥א תָמ֖וּת בְּ/יָדֵֽ/נוּ׃ ס
L05 5 Jr 11:21 la•<Chen>, ko- 'a•<Mar> <jah>•we al- 'an•<sze> a•na•<Tot>, ham•wak•<szim> et- naf•sze•<Cha> le•<Mor>; lo tin•na•<we> be•<szem> <jah>•we, we•<Lo> ta•<Mut> be•ja•<De>•nu. sa•<Mek>
L06 6 Jr 11:21 H3651H3651 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H5921H5921 H0376H0376 H6068H6068 H1245H1245 H0853H0853 H5315H5315 H0559H0559 H3808H3808 H5012H5012 H8034H8034 H3068H3068 H3808H3808 H4191H4191 H3027H3027
L07 7 Jr 11:21 after that such answer Jehovah above great Anathoth ask any answer before prophesy base Jehovah before crying able
L08 8 Jr 11:21 po tym taki odpowiedź Jahwe powyżej wielki Anatot zapytać każdy odpowiedź przed prorokować podstawa Jahwe przed płacz w stanie
L09 9 Jr 11:21 Therefore thus Therefore thus saith the LORD concerning the men of Anathoth that seek thy life saying so Prophesy not in the name of the LORD so that thou die not by our hand
L10 10 Jr 11:21 Dlatego w ten sposób Dlatego tak mówi Pan o mężczyźni z Anatot że szukać twoje życie powiedzenie tak Prorokować nie w imię Pana tak że ty umrzeć nie przez nasze ręce
L11 11 Jr 11:21 la·Chen, koh- 'a·Mar Yah·weh al- 'an·Shei a·na·Tot, ham·vak·Shim et- naf·she·Cha le·Mor; lo tin·na·Ve be·Shem Yah·weh, ve·Lo ta·Mut be·ya·De·nu. sa·Mek
L12 12 Jr 11:21 la chen Ko - a mar jhwh(a do naj) al - an sze a na tot ha me waq szim et - naf sze cha le mor lo tin na we Be szem jhwh(a do naj) we lo ta mut Be ja de nu s
L13 13 Jr 11:21 läkën Kò|-´ämar yhwh(´ädönäy) `al-´anšê `ánätôt ha|mübaqšîm ´e|t-napšükä lë´mör lö´ tinnäbë´ Büšëm yhwh(´ädönäy) wülö´ tämût Büyädëºnû s
L14 14 Jr 11:21 550/767 259/576 4220/5298 4958/6220 4465/5759 1727/2004 11/15 172/225 9298/11047 629/751 4221/5298 4056/5164 30/114 745/864 4959/6220 4057/5164 732/836 1314/1608
L15 15 Jr 11:21 Therefore thus saith the LORD of the men of Anathoth, that seek thy life, saying, Prophesy not in the name of the LORD, that thou die not by our hand:
L16 16 Jr 11:21  21 Therefore thus saith <0559> (08804) the LORD <03068> of the men <0582> of Anathoth <06068>, that seek <01245> (08764) thy life <05315>, saying, <0559> (08800), Prophesy <05012> (08735) not in the name <08034> of the LORD <03068>, that thou die <04191> (08799) not by our hand <03027>:
L01 1 Jr 11:22   Jr 11:22  22 Dlatego tak mówi <0559> (08804) Pan <03068> zastępów <06635>: Oto ukarzę <06485> (08802) nich: młodzi mężczyźni <0970> umrze <04191> (08799) przez miecz <02719>; ich synowie <01121> i ich córki <01323> umrze <04191> (08799) głodem <07458>:                                                                                      
L02 2 Jr 11:22 < Dlatego to mówi Pan Zastępów: > Oto ich ukarzę. Młodzieńcy ich poniosą śmierć od miecza, synowie ich i córki umrą z głodu.
L03 3 Jr 11:22 לָכֵ֗ן כֹּ֤ה אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת הִנְנִ֥י פֹקֵ֖ד עֲלֵיהֶ֑ם הַבַּֽחוּרִים֙ יָמֻ֣תוּ בַחֶ֔רֶב בְּנֵיהֶם֙ וּבְנ֣וֹתֵיהֶ֔ם יָמֻ֖תוּ בָּרָעָֽב׃
L04 4 Jr 11:22 לָכֵ֗ן כֹּ֤ה אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת הִנְ/נִ֥י פֹקֵ֖ד עֲלֵי/הֶ֑ם הַ/בַּֽחוּרִים֙ יָמֻ֣תוּ בַ/חֶ֔רֶב בְּנֵי/הֶם֙ וּ/בְנ֣וֹתֵי/הֶ֔ם יָמֻ֖תוּ בָּ/רָעָֽב׃
L05 5 Jr 11:22 la•<Chen>, ko 'a•<Mar> <jah>•we ce•wa•'ot, hin•<Ni> fo•<Ked> 'a•le•<Hem>; hab•ba•chu•<Rim> ja•<Mu>•tu wa•<Che>•rew, be•ne•<Hem> u•we•<No>•te•<Hem>, ja•<Mu>•tu ba•ra•'<Aw>.
L06 6 Jr 11:22 H3651H3651 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H6635H6635 H2005H2005 H6485H6485 H5921H5921 H0970H0970 H4191H4191 H2719H2719 H1121H1121 H1323H1323 H4191H4191 H7458H7458
L07 7 Jr 11:22 after that such answer Jehovah appointed time behold appoint above young  crying dagger afflicted apple  crying dearth
L08 8 Jr 11:22 po tym taki odpowiedź Jahwe wyznaczony czas ujrzeć powołać powyżej młody płacz sztylet dotknięty jabłko płacz brak
L09 9 Jr 11:22 therefore thus Therefore thus saith the LORD of hosts I am about Behold I will punish and them the young men shall die by the sword their sons and their daughters shall die by famine
L10 10 Jr 11:22 dlatego w ten sposób Dlatego tak mówi Pan Zastępów Jestem o Oto ukarzę i im młodzi mężczyźni umrze od miecza ich synowie i ich córki umrze głodem
L11 11 Jr 11:22 la·Chen, koh 'a·Mar Yah·weh tze·va·'ot, hin·Ni fo·Ked 'a·lei·Hem; hab·ba·chu·Rim ya·Mu·tu va·Che·rev, be·nei·Hem u·ve·No·tei·Hem, ya·Mu·tu ba·ra·'Av.
L12 12 Jr 11:22 la chen Ko a mar jhwh(a do naj) ce wa ot hin ni fo qed a le hem haB Ba Hu rim ja mu tu wa He rew Be ne hem u we no te hem ja mu tu Ba ra aw
L13 13 Jr 11:22 läkën ´ämar yhwh(´ädönäy) cübä´ôt hinnî pöqëd `álêhem haBBa|Hûrîm yämuºtû baHeºreb Bünêhem ûbünôºtêheºm yämuºtû Bärä`äb
L14 14 Jr 11:22 551/767 260/576 4222/5298 4960/6220 298/484 205/317 240/301 4466/5759 39/64 733/836 226/412 4417/4921 479/588 734/836 51/101
L15 15 Jr 11:22 Therefore thus saith the LORD of hosts, Behold, I will punish them: the young men shall die by the sword; their sons and their daughters shall die by famine:
L16 16 Jr 11:22  22 Therefore thus saith <0559> (08804) the LORD <03068> of hosts <06635>, Behold, I will punish <06485> (08802) them: the young men <0970> shall die <04191> (08799) by the sword <02719>; their sons <01121> and their daughters <01323> shall die <04191> (08799) by famine <07458>:
L01 1 Jr 11:23   Jr 11:23  23 I nie będzie pozostałością <07611> z nich: na sprowadzę <0935> (08686) zło <07451> na ludzi <0582> z Anatot <06068>, nawet rok <08141> swego nawiedzenia <06486 >.                                                                                              
L02 2 Jr 11:23 Nikt z nich nie pozostanie, bo sprowadzę klęskę na mężów z Anatot w roku ich nawiedzenia.
L03 3 Jr 11:23 וּשְׁאֵרִ֕ית לֹ֥א תִֽהְיֶ֖ה לָהֶ֑ם כִּֽי־ אָבִ֥יא רָעָ֛ה אֶל־ אַנְשֵׁ֥י עֲנָת֖וֹת שְׁנַ֥ת פְּקֻדָּתָֽם׃ ס
L04 4 Jr 11:23 וּ/שְׁאֵרִ֕ית לֹ֥א תִֽהְיֶ֖ה לָ/הֶ֑ם כִּֽי־ אָבִ֥יא רָעָ֛ה אֶל־ אַנְשֵׁ֥י עֲנָת֖וֹת שְׁנַ֥ת פְּקֻדָּתָֽ/ם׃ ס
L05 5 Jr 11:23 u•sze•'e•<Rit> lo tih•<je> la•<Hem>; ki- 'a•<wi> ra•'<A el- 'an•<sze> a•na•<Tot> sze•<Nat> pe•kud•da•<Tam>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 11:23 H7611H7611 H3808H3808 H1961H1961 H0000 H3588H3588 H0935H0935 H7451H7451 H0413H0413 H0376H0376 H6068H6068 H8141H8141 H6486H6486
L07 7 Jr 11:23 remainder before become inasmuch abide adversity about great Anathoth whole age account
L08 8 Jr 11:23 reszta przed zostać ponieważ przestrzegać przeciwność losu o wielki Anatot Cały wiek konto
L09 9 Jr 11:23 And there shall be no remnant not will not be left for of them for I will bring evil on the men of Anathoth [even] the year of their visitation
L10 10 Jr 11:23 I nie będzie pozostałością nie nie zostaną pozostawione dla z nich sprowadzę zło na mężczyźni z Anatot [Nawet] roku swego nawiedzenia
L11 11 Jr 11:23 u·she·'e·Rit lo tih·Yeh la·Hem; ki- 'a·Vi ra·'Ah el- 'an·Shei a·na·Tot she·Nat pe·kud·da·Tam. sa·Mek
L12 12 Jr 11:23 u sze e rit lo tih je la hem Ki - a wi ra a el - an sze a na tot sze nat Pe quD Da tam s
L13 13 Jr 11:23 ûšü´ërît lö´ ti|hyè lähem Kî|-´äbî´ rä`â ´el-´anšê `ánätôt šünat PüquDDätäm s
L14 14 Jr 11:23 21/66 4058/5164 2754/3546 5387/6522 3617/4478 2033/2550 505/665 4285/5500 1728/2004 12/15 772/873 22/31
L15 15 Jr 11:23 And there shall be no remnant of them: for I will bring evil upon the men of Anathoth, [even] the year of their visitation.
L16 16 Jr 11:23  23 And there shall be no remnant <07611> of them: for I will bring <0935> (08686) evil <07451> upon the men <0582> of Anathoth <06068>, even the year <08141> of their visitation <06486>.
Copyright by Cezary Podolski