Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Jr37-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Jr 37:1 Jr 37 Jr 37:1 1 Król <04428> Sedecjasz <06667> syn <01121> Jozjasza <02977> <04427 panował> (08799) zamiast Coniah <03659> syn <01121> Jojakima <03079>, którego Nabuchodonozor <05019> Król <04428> Babilonu <0894 > królem <04427> (08689) w ziemi <0776> Judy <03063>.                                                                                      
L02 2 Jr 37:1 W miejsce Jechoniasza, syna Jojakima, władzę objął Sedecjasz. Ustanowił go królem nad ziemią judzką król babiloński, Nabuchodonozor.
L03 3 Jr 37:1 וַיִּ֨מְלָךְ־ מֶ֔לֶךְ צִדְקִיָּ֖הוּ בֶּן־ יֹֽאשִׁיָּ֑הוּ תַּ֗חַת כָּנְיָ֙הוּ֙ בֶּן־ יְה֣וֹיָקִ֔ים אֲשֶׁ֥ר הִמְלִ֛יךְ נְבוּכַדְרֶאצַּ֥ר מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֖ל בְּאֶ֥רֶץ יְהוּדָֽה׃
L04 4 Jr 37:1 וַ/יִּ֨מְלָךְ־ מֶ֔לֶךְ צִדְקִיָּ֖הוּ בֶּן־ יֹֽאשִׁיָּ֑הוּ תַּ֗חַת כָּנְיָ֙הוּ֙ בֶּן־ יְה֣וֹיָקִ֔ים אֲשֶׁ֥ר הִמְלִ֛יךְ נְבוּכַדְרֶאצַּ֥ר מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֖ל בְּ/אֶ֥רֶץ יְהוּדָֽה׃
L05 5 Jr 37:1 wai•<jim>•loch- <Me>•lech, cid•ki•<ja>•hu ben- jo•szi•<ja>•hu; <Ta>•chat, ka•ne•<ja>•hu ben- je•<Ho>•ja•<Kim>, 'a•<szer> him•<Lich> ne•wu•chad•rec•<car> <Me>•lech- ba•<wel> be•'<E>•rec je•hu•<Da>.
L06 6 Jr 37:1 H4427H4427 H4428H4428 H6667H6667 H1121H1121 H2977H2977 H8478H8478 H3659H3659 H1121H1121 H3079H3079 H0834H0834 H4427H4427 H5019H5019 H4428H4428 H0894H0894 H0776H0776 H3063H3063
L07 7 Jr 37:1 consult king Zedekiah afflicted Josiah Thahash Coniah afflicted Jehoiakim after consult Nebuchadnezzar king Babel common Judah
L08 8 Jr 37:1 konsultować król Sedecjasz dotknięty Josiah Thahash Coniah dotknięty Jojakim po konsultować Nabuchodonozor król Babel wspólny Juda
L09 9 Jr 37:1 reigned And king Zedekiah the son of Josiah place instead of Coniah the son of Jehoiakim whom made king whom Nebuchadrezzar king of Babylon in the land of Judah
L10 10 Jr 37:1 panował I król Sedecjasz syn Jozjasza miejsce zamiast Coniah syn Jojakima kogo królem którego Nabuchodonozor król Babilonu w ziemi Judy
L11 11 Jr 37:1 vai·Yim·loch- Me·lech, tzid·ki·Ya·hu ben- yo·shi·Ya·hu; Ta·chat, ka·ne·Ya·hu ben- ye·Ho·ya·Kim, 'a·Sher him·Lich ne·vu·chad·retz·Tzar Me·lech- ba·Vel be·'E·retz ye·hu·Dah.
L12 12 Jr 37:1 waj jim lach - me lech cid qij ja hu Ben - jo szij ja hu Ta Hat Kon ja hu Ben - je ho ja qim a szer him lich ne wu chad rec car me lech - Ba wel Be e rec je hu da
L13 13 Jr 37:1 wayyìºmläk-meºlek cidqiyyäºhû Ben-yö|´šiyyäºhû TaºHat Konyäºhû Ben-yühôºyäqîºm ´ášer himlîk nübûkadre´ccar me|lek-Bäbel Bü´eºrec yühûdâ
L14 14 Jr 37:1 334/345 2261/2519 37/63 4525/4921 49/53 447/498 3/3 4526/4921 32/37 4796/5499 335/345 34/58 2262/2519 132/262 2029/2502 684/818
L15 15 Jr 37:1 And king Zedekiah the son of Josiah reigned instead of Coniah the son of Jehoiakim, whom Nebuchadrezzar king of Babylon made king in the land of Judah.
L16 16 Jr 37:1  1 And king <04428> Zedekiah <06667> the son <01121> of Josiah <02977> reigned <04427> (08799) instead of Coniah <03659> the son <01121> of Jehoiakim <03079>, whom Nebuchadrezzar <05019> king <04428> of Babylon <0894> made king <04427> (08689) in the land <0776> of Judah <03063>.
L01 1 Jr 37:2   Jr 37:2 2 Ale Ani na, Ani Jégo słudzy <05650>, Ani LUDZIE <05971> Z ziemi <0776>, NIE słuchać <08085> (08804) nie wolno <01697> PANA <03068>, który mówił <01696> (08765) przez <03027> Prorok <05030> Jeremiasz <03414>.                                                                                        
L02 2 Jr 37:2 Ani on, ani jego dworzanie, ani lud ziemi nie słuchali słów Pana, jakie im mówił za pośrednictwem proroka Jeremiasza.
L03 3 Jr 37:2 וְלֹ֥א שָׁמַ֛ע ה֥וּא וַעֲבָדָ֖יו וְעַ֣ם הָאָ֑רֶץ אֶל־ דִּבְרֵ֣י יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּיַ֖ד יִרְמְיָ֥הוּ הַנָּבִֽיא׃
L04 4 Jr 37:2 וְ/לֹ֥א שָׁמַ֛ע ה֥וּא וַ/עֲבָדָ֖י/ו וְ/עַ֣ם הָ/אָ֑רֶץ אֶל־ דִּבְרֵ֣י יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּ/יַ֖ד יִרְמְיָ֥הוּ הַ/נָּבִֽיא׃
L05 5 Jr 37:2 we•<Lo> sza•<Ma>' hu wa•'a•wa•<Daw> we•'<Am> ha•'<A>•rec; el- diw•<Re> <jah>•we, 'a•<szer> dib•<Ber>, be•<jad> jir•me•<ja>•hu han•na•<wi>.
L06 6 Jr 37:2 H3808H3808 H8085H8085 H1931H1931 H5650H5650 H5971H5971 H0776H0776 H0413H0413 H1697H1697 H3068H3068 H0834H0834 H1696H1696 H3027H3027 H3414H3414 H5030H5030
L07 7 Jr 37:2 before attentively he bondage folk common about act Jehovah after answer able Jeremiah prophecy
L08 8 Jr 37:2 przed uważnie on niewola ludowy wspólny o działać Jahwe po odpowiedź w stanie Jeremiasz proroctwo
L09 9 Jr 37:2 neither did hearken he But neither he nor his servants nor the people of the land to unto the words of the LORD which which he spake by Jeremiah the prophet
L10 10 Jr 37:2 ani nie słuchać on Ale ani on, ani jego słudzy ani ludzie z ziemi do do słów Pana który który mówił przez Jeremiasz prorok
L11 11 Jr 37:2 ve·Lo sha·Ma' hu va·'a·va·Dav ve·'Am ha·'A·retz; el- div·Rei Yah·weh, 'a·Sher dib·Ber, be·Yad yir·me·Ya·hu han·na·Vi.
L12 12 Jr 37:2 we lo sza ma hu wa a wa daw we am ha a rec el - Diw re jhwh(a do naj) a szer DiB Ber Be jad jir me ja hu han na wi
L13 13 Jr 37:2 wülö´ šäma` hû´ wa`ábädäyw wü`am hä´äºrec ´el-Dibrê yhwh(´ädönäy) ´ášer DiBBer Büyad yirmüyäºhû hannäbî´
L14 14 Jr 37:2 4298/5164 990/1154 1614/1867 766/797 1596/1866 2030/2502 4546/5500 1223/1428 5335/6220 4797/5499 992/1142 1381/1608 80/147 234/314
L15 15 Jr 37:2 But neither he, nor his servants, nor the people of the land, did hearken unto the words of the LORD, which he spake by the prophet Jeremiah.
L16 16 Jr 37:2  2 But neither he, nor his servants <05650>, nor the people <05971> of the land <0776>, did hearken <08085> (08804) unto the words <01697> of the LORD <03068>, which he spake <01696> (08765) by <03027> the prophet <05030> Jeremiah <03414>.
L01 1 Jr 37:3   Jr 37:3 3 Sedecjasz <06667> Król <04428> wysłane <07971> (08799) Jehucal <03081> syn <01121> Szelemiasza <08018> i Sofoniasza <06846> syn <01121> Maasejasza <04641> ksiądz <03548> do proroka <05030> Jeremiasz <03414>, mówiąc: <0559> (08800), módl SIĘ <06419> (08690) Teraz PANU <03068> Nasz Bog <0430> DLA NAS.                                                                                
L02 2 Jr 37:3 Król Sedecjasz posłał Jukala, syna Szelemiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, do proroka Jeremiasza, by powiedzieli:
L03 3 Jr 37:3 וַיִּשְׁלַח֩ הַמֶּ֨לֶךְ צִדְקִיָּ֜הוּ אֶת־ יְהוּכַ֣ל בֶּן־ שֶֽׁלֶמְיָ֗ה וְאֶת־ צְפַנְיָ֤הוּ בֶן־ מַֽעֲשֵׂיָה֙ הַכֹּהֵ֔ן אֶל־ יִרְמְיָ֥הוּ הַנָּבִ֖יא לֵאמֹ֑ר הִתְפַּלֶּל־ נָ֣א בַעֲדֵ֔נוּ אֶל־ יְהוָ֖ה אֱלֹהֵֽינוּ׃
L04 4 Jr 37:3 וַ/יִּשְׁלַח֩ הַ/מֶּ֨לֶךְ צִדְקִיָּ֜הוּ אֶת־ יְהוּכַ֣ל בֶּן־ שֶֽׁלֶמְיָ֗ה וְ/אֶת־ צְפַנְיָ֤הוּ בֶן־ מַֽעֲשֵׂיָה֙ הַ/כֹּהֵ֔ן אֶל־ יִרְמְיָ֥הוּ הַ/נָּבִ֖יא לֵ/אמֹ֑ר הִתְפַּלֶּל־ נָ֣א בַעֲדֵ֔/נוּ אֶל־ יְהוָ֖ה אֱלֹהֵֽי/נוּ׃
L05 5 Jr 37:3 wai•jisz•<Lach> ham•<Me>•lech cid•ki•<ja>•hu et- je•hu•<Chal> ben- sze•lem•<jah>, we•'<Et> ce•fan•<ja>•hu wen- ma•'a•se•<ja> hak•ko•<Hen>, el- jir•me•<ja>•hu han•na•<wi> le•<Mor>; hit•pal•lel- na wa•'a•<De>•nu, el- <jah>•we 'e•lo•<He>•nu.
L06 6 Jr 37:3 H7971H7971 H4428H4428 H6667H6667 H0853H0853 H3081H3081 H1121H1121 H8018H8018 H0853H0853 H6846H6846 H1121H1121 H4641H4641 H3548H3548 H0413H0413 H3414H3414 H5030H5030 H0559H0559 H6419H6419 H4994H4994 H5704H5704 H0413H0413 H3068H3068 H0430H0430
L07 7 Jr 37:3 forsake king Zedekiah Jehucal afflicted Shelemiah Zephaniah afflicted Maaseiah chief ruler about Jeremiah prophecy answer intreat I beseech thee  against about Jehovah angels
L08 8 Jr 37:3 zapierać się król Sedecjasz Jehucal dotknięty Szelemiasza Sofoniasza dotknięty Maasejasz naczelny władca o Jeremiasz proroctwo odpowiedź intreat Błagam Cię przed o Jahwe anioły
L09 9 Jr 37:3 sent the king And Zedekiah Jehucal the son of Shelemiah and Zephaniah the son of Maaseiah the priest to Jeremiah to the prophet saying Pray Please against to now unto the LORD our God
L10 10 Jr 37:3 wysłany król Sedecjasz Jehucal syn Szelemiasza i Sofoniasza syn Maasejasza ksiądz do Jeremiasz do proroka powiedzenie Modlić się Proszę przed do teraz Panu Bóg nasz
L11 11 Jr 37:3 vai·yish·Lach ham·Me·lech tzid·ki·Ya·hu et- ye·hu·Chal ben- she·lem·Yah, ve·'Et tze·fan·Ya·hu ven- ma·'a·se·Yah hak·ko·Hen, el- yir·me·Ya·hu han·na·Vi le·Mor; hit·pal·lel- na va·'a·De·nu, el- Yah·weh 'e·lo·Hei·nu.
L12 12 Jr 37:3 waj jisz laH ham me lech cid qij ja hu et - je hu chal Ben - sze lem ja we et - ce fan ja hu wen - ma a se ja haK Ko hen el - jir me ja hu han na wi le mor hit Pal lel - na wa a de nu el - jhwh(a do naj) e lo he nu              
L13 13 Jr 37:3 wayyišlaH hammeºlek cidqiyyäºhû ´et-yühûkal Ben-še|lemyâ wü´et-cüpanyäºhû ben-ma|`áSëyâ haKKöhën ´el-yirmüyäºhû hannäbî´ lë´mör hitPallel-nä´ ba`ádëºnû ´el-yhwh(´ädönäy) ´élöhêºnû              
L14 14 Jr 37:3 757/847 2263/2519 38/63 9776/11047 1/1 4527/4921 8/10 9777/11047 6/10 4528/4921 23/23 688/750 4547/5500 81/147 235/314 4493/5298 76/84 364/402 1111/1259 4548/5500 5336/6220 2385/2597
L15 15 Jr 37:3 And Zedekiah the king sent Jehucal the son of Shelemiah and Zephaniah the son of Maaseiah the priest to the prophet Jeremiah, saying, Pray now unto the LORD our God for us.
L16 16 Jr 37:3  3 And Zedekiah <06667> the king <04428> sent <07971> (08799) Jehucal <03081> the son <01121> of Shelemiah <08018> and Zephaniah <06846> the son <01121> of Maaseiah <04641> the priest <03548> to the prophet <05030> Jeremiah <03414>, saying <0559> (08800), Pray <06419> (08690) now unto the LORD <03068> our God <0430> for us.
L01 1 Jr 37:4   Jr 37:4 4 Teraz Jeremiasz <03414> przyszedł w <0935> (08804) i wyszedł <03318> (08802) wśród <08432> LUDZIE <05971>: Bo NIE włożył <05414> (08804) iść do więzienia <01004> <03628>.                                                                                            
L02 2 Jr 37:4 Módl się za nas do Pana, Boga naszego! Jeremiasz zaś chodził swobodnie wśród ludu; jeszcze nie wtrącono go do więzienia.
L03 3 Jr 37:4 וְיִרְמְיָ֕הוּ בָּ֥א וְיֹצֵ֖א בְּת֣וֹךְ הָעָ֑ם וְלֹֽא־ נָתְנ֥וּ אֹת֖וֹ בֵּ֥ית [הַכְּלִיא כ] (הַכְּלֽוּא׃ ק)
L04 4 Jr 37:4 וְ/יִרְמְיָ֕הוּ בָּ֥א וְ/יֹצֵ֖א בְּ/ת֣וֹךְ הָ/עָ֑ם וְ/לֹֽא־ נָתְנ֥וּ אֹת֖/וֹ בֵּ֥ית ה/כליא הַ/כְּלֽוּא׃
L05 5 Jr 37:4 we•jir•me•<ja>•hu ba we•jo•<ce> be•<Toch> ha•'<Am>; we•lo- na•te•<Nu> o•<To> bet [hak•ke•li ch] (hak•ke•<Lu>. k)
L06 6 Jr 37:4 H3414H3414 H0935H0935 H3318H3318 H8432H8432 H5971H5971 H3808H3808 H5414H5414 H0853H0853 H1004H1004
L07 7 Jr 37:4 Jeremiah abide after hope folk before add court prison
L08 8 Jr 37:4 Jeremiasz przestrzegać po nadzieję ludowy przed dodać sąd więzienie
L09 9 Jr 37:4 Now Jeremiah came in and went out among the people not for they had not put court prison
L10 10 Jr 37:4 Teraz Jeremiasz wszedł w i wyszedł wśród ludzie nie bo nie włożył sąd więzienie
L11 11 Jr 37:4 ve·yir·me·Ya·hu ba ve·yo·Tze be·Toch ha·'Am; ve·lo- na·te·Nu o·To beit [hak·ke·li ch] (hak·ke·Lu. k)
L12 12 Jr 37:4 we jir me ja hu Ba we jo ce Be toch ha am we lo - nat nu o to Bet (haK Ke li) [haK Ke lu]
L13 13 Jr 37:4 wüyirmüyäºhû Bä´ wüyöcë´ Bütôk hä`äm wülö|´-nätnû ´ötô Bêt (haKKülî´) [haKKülû|´]
L14 14 Jr 37:4 82/147 2119/2550 901/1060 269/416 1597/1866 4299/5164 1692/2007 9778/11047 1711/2052 1/2
L15 15 Jr 37:4 Now Jeremiah came in and went out among the people: for they had not put him into prison.
L16 16 Jr 37:4  4 Now Jeremiah <03414> came in <0935> (08804) and went out <03318> (08802) among <08432> the people <05971>: for they had not put <05414> (08804) him into prison <01004> <03628>.
L01 1 Jr 37:5   Jr 37:5 5 Wtedy Faraona <06547> wojsko <02428> został wyjdzie <03318> (08804) z Egiptu <04714>: i kiedy Chaldejczycy <03778> Ze oblegany <06696> (08802) Jerozolima <03389> słyszał <08085> (08799) wieści <08088> z nich odeszli <05927> (08735) z Jerozolimy <03389>.                                                                                      
L02 2 Jr 37:5 Wojsko faraona wyruszyło tymczasem z Egiptu. Gdy usłyszeli tę nowinę Chaldejczycy oblegający Jerozolimę, odstąpili od niej.
L03 3 Jr 37:5 וְחֵ֥יל פַּרְעֹ֖ה יָצָ֣א מִמִּצְרָ֑יִם וַיִּשְׁמְע֨וּ הַכַּשְׂדִּ֜ים הַצָּרִ֤ים עַל־ יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ אֶת־ שִׁמְעָ֔ם וַיֵּ֣עָל֔וּ מֵעַ֖ל יְרוּשָׁלִָֽם׃ פ
L04 4 Jr 37:5 וְ/חֵ֥יל פַּרְעֹ֖ה יָצָ֣א מִ/מִּצְרָ֑יִם וַ/יִּשְׁמְע֨וּ הַ/כַּשְׂדִּ֜ים הַ/צָּרִ֤ים עַל־ יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ אֶת־ שִׁמְעָ֔/ם וַ/יֵּ֣עָל֔וּ מֵ/עַ֖ל יְרוּשָׁלִָֽם׃ פ
L05 5 Jr 37:5 we•<Chel> par•'<o> ja•<ca> mi•mic•<Ra>•jim; wai•jisz•me•'<U> hak•kas•<Dim> hac•ca•<Rim> al- je•ru•sza•<Lim> et- szim•'<Am>, wai•<je>•'a•<Lu>, me•'<Al> je•ru•sza•<Lim>. <Pe>
L06 6 Jr 37:5 H2428H2428 H6547H6547 H3318H3318 H4714H4714 H8085H8085 H3778H3778 H6696H6696 H5921H5921 H3389H3389 H0853H0853 H8088H8088 H5927H5927 H5921H5921 H3389H3389
L07 7 Jr 37:5 able Pharaoh after Egypt attentively Chaldeans adversary above Jerusalem bruit arise  above Jerusalem
L08 8 Jr 37:5 w stanie Faraon po Egipt uważnie Chaldejczycy przeciwnik powyżej Jerozolima bruit powstać powyżej Jerozolima
L09 9 Jr 37:5 army Then Pharaoh's was come forth out of Egypt heard and when the Chaldeans that besieged and Jerusalem tidings of them they departed the from from Jerusalem
L10 10 Jr 37:5 armia Wtedy faraon-tych został wyjdzie z Egiptu słychać i kiedy Chaldejczycy że oblężone i Jerozolima wieści z nich odeszli z z Jerozolimy
L11 11 Jr 37:5 ve·Cheil par·'Oh ya·Tza mi·mitz·Ra·yim; vai·yish·me·'U hak·kas·Dim hatz·tza·Rim al- ye·ru·sha·Lim et- shim·'Am, vai·Ye·'a·Lu, me·'Al ye·ru·sha·Lim. Peh
L12 12 Jr 37:5 we Hel Pa ro ja ca mim mic ra jim waj jisz me u haK Kas Dim hac ca rim al - je ru sza la im et - szi mam waj je a lu me al je ru sza la im P
L13 13 Jr 37:5 wüHêl Par`ò yäcä´ mimmicräºyim wayyišmü`û haKKaSDîm haccärîm `al-yürûšälaºim ´et-šim`äm wayyëº`älû më`al yürûšäläºim P
L14 14 Jr 37:5 173/224 248/268 902/1060 486/614 991/1154 35/78 32/36 4733/5759 514/643 9779/11047 14/18 762/883 4734/5759 515/643
L15 15 Jr 37:5 Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt: and when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem.
L16 16 Jr 37:5  5 Then Pharaoh's <06547> army <02428> was come forth <03318> (08804) out of Egypt <04714>: and when the Chaldeans <03778> that besieged <06696> (08802) Jerusalem <03389> heard <08085> (08799) tidings <08088> of them, they departed <05927> (08735) from Jerusalem <03389>.
L01 1 Jr 37:6   Jr 37:6 6 Potem przyszedł Słowo <01697> Pana <03068> do proroka <05030> Jeremiasz <03414>, mówiąc: <0559> (08800)                                                                                                  
L02 2 Jr 37:6 Prorok zaś Jeremiasz otrzymał następujące słowo Pańskie:
L03 3 Jr 37:6 וַֽיְהִי֙ דְּבַר־ יְהוָ֔ה אֶל־ יִרְמְיָ֥הוּ הַנָּבִ֖יא לֵאמֹֽר׃
L04 4 Jr 37:6 וַֽ/יְהִי֙ דְּבַר־ יְהוָ֔ה אֶל־ יִרְמְיָ֥הוּ הַ/נָּבִ֖יא לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Jr 37:6 wa·je·(hi) de•war- <jah>•we, el- jir•me•<ja>•hu han•na•<wi> le•<Mor>.
L06 6 Jr 37:6 H1961H1961 H1697H1697 H3068H3068 H0413H0413 H3414H3414 H5030H5030 H0559H0559
L07 7 Jr 37:6 become act Jehovah about Jeremiah prophecy answer
L08 8 Jr 37:6 zostać działać Jahwe o Jeremiasz proroctwo odpowiedź
L09 9 Jr 37:6 came Then came the word of the LORD to Jeremiah unto the prophet saying
L10 10 Jr 37:6 przyszedł Potem przyszedł słowo Pana do Jeremiasz do proroka powiedzenie
L11 11 Jr 37:6 vay·Hi de·var- Yah·weh, el- yir·me·Ya·hu han·na·Vi le·Mor.
L12 12 Jr 37:6 wa je hi De war - jhwh(a do naj) el - jir me ja hu han na wi le mor
L13 13 Jr 37:6 wa|yühî Dübar-yhwh(´ädönäy) ´el-yirmüyäºhû hannäbî´ lë´mör
L14 14 Jr 37:6 2894/3546 1224/1428 5337/6220 4549/5500 83/147 236/314 4494/5298
L15 15 Jr 37:6 Then came the word of the LORD unto the prophet Jeremiah, saying,
L16 16 Jr 37:6  6 Then came the word <01697> of the LORD <03068> unto the prophet <05030> Jeremiah <03414>, saying <0559> (08800),
L01 1 Jr 37:7   Jr 37:7 7 Tak Mowi <0559> (08804) Pan <03068>, BOG <0430> Izraela <03478>, więc powiecie <0559> (08799) do króla <04428> Judy <03063>, który wysłał <07971> (08802) należy Mnie z zapytaniem zrobić <01875> (08800) o Mnie: Oto Faraona <06547> wojsko <02428>, który wyjdzie <03318> (08802), ABY pomóc <05833> ty, zwraca <07725> (08804) do Egiptu <04714 > w swojej ziemi <0776>.                                                                            
L02 2 Jr 37:7 To mówi Pan, Bóg Izraela: Tak powiecie królowi judzkiemu, który was posłał do Mnie po radę. Oto wojsko faraona, który spieszy wam z pomocą, wróci do swego kraju, do Egiptu. 
L03 3 Jr 37:7 כֹּֽה־ אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כֹּ֤ה תֹֽאמְרוּ֙ אֶל־ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֔ה הַשֹּׁלֵ֧חַ אֶתְכֶ֛ם אֵלַ֖י לְדָרְשֵׁ֑נִי הִנֵּ֣ה ׀ חֵ֣יל פַּרְעֹ֗ה הַיֹּצֵ֤א לָכֶם֙ לְעֶזְרָ֔ה שָׁ֥ב לְאַרְצ֖וֹ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Jr 37:7 כֹּֽה־ אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כֹּ֤ה תֹֽאמְרוּ֙ אֶל־ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֔ה הַ/שֹּׁלֵ֧חַ אֶתְ/כֶ֛ם אֵלַ֖/י לְ/דָרְשֵׁ֑/נִי הִנֵּ֣ה ׀ חֵ֣יל פַּרְעֹ֗ה הַ/יֹּצֵ֤א לָ/כֶם֙ לְ/עֶזְרָ֔ה שָׁ֥ב לְ/אַרְצ֖/וֹ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Jr 37:7 ko- 'a•<Mar> <jah>•we 'e•lo•<He> jis•ra•'<El>, ko to•me•<Ru> el- <Me>•lech je•hu•<Da>, hasz•szo•<Le>•ach 'et•<Chem> 'e•<Lai> le•da•re•<sze>•ni; hin•<Ne> chel par•'<o>, hai•jo•<ce> la•<Chem> le•'ez•<Ra>, szaw le•'ar•<co> mic•<Ra>•jim.
L06 6 Jr 37:7 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H0430H0430 H3478H3478 H3541H3541 H0559H0559 H0413H0413 H4428H4428 H3063H3063 H7971H7971 H0853H0853 H0413H0413 H1875H1875 H2009H2009 H2428H2428 H6547H6547 H3318H3318 H0000 H5833H5833 H7725H7725 H0776H0776 H4714H4714
L07 7 Jr 37:7 such answer Jehovah angels Israel such answer about king Judah forsake about ask behold able Pharaoh after help-ed break common Egypt
L08 8 Jr 37:7 taki odpowiedź Jahwe anioły Izrael taki odpowiedź o król Juda zapierać się o zapytać ujrzeć w stanie Faraon po help-ed złamać wspólny Egipt
L09 9 Jr 37:7 Thus Thus saith the LORD the God of Israel Thus Thus shall ye say to to the king of Judah that sent to you unto me to enquire Behold army of me Behold Pharaoh's which is come forth to help you shall return into their own land to Egypt
L10 10 Jr 37:7 Tak więc Tak mówi Pan Bóg Izraela Tak więc Tak powiecie do do króla Judy , który wysłał do ty do mnie z zapytaniem Ujrzeć armia o mnie: Oto faraona który wyjdzie pomoc się obrócisz na swojej ziemi do Egiptu
L11 11 Jr 37:7 koh- 'a·Mar Yah·weh 'e·lo·Hei Yis·ra·'El, koh to·me·Ru el- Me·lech ye·hu·Dah, hash·sho·Le·ach 'et·Chem 'e·Lai le·da·re·She·ni; hin·Neh cheil par·'Oh, hai·yo·Tze la·Chem le·'ez·Rah, shav le·'ar·Tzo mitz·Ra·yim.
L12 12 Jr 37:7 Ko - a mar jhwh(a do naj) e lo he jis ra el Koh to me ru el - me lech je hu da hasz szo le aH et chem e laj le dor sze ni hin ne Hel Pa ro haj jo ce la chem le ez ra szaw le ar co mic ra jim    
L13 13 Jr 37:7 Kò|-´ämar yhwh(´ädönäy) ´élöhê yiSrä´ël Köh tö|´mürû ´el-meºlek yühûdâ haššölëªH ´etkem ´ëlay lüdoršëºnî hinnË Hêl Par`ò hayyöcë´ läkem lü`ezrâ šäb lü´arcô micräºyim    
L14 14 Jr 37:7 365/576 4495/5298 5338/6220 2386/2597 2177/2505 366/576 4496/5298 4550/5500 2264/2519 685/818 758/847 9780/11047 4551/5500 138/163 688/840 174/224 249/268 903/1060 5565/6522 24/26 848/1041 2031/2502 487/614
L15 15 Jr 37:7 Thus saith the LORD, the God of Israel; Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto me to enquire of me; Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt into their own land.
L16 16 Jr 37:7  7 Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>, the God <0430> of Israel <03478>; Thus shall ye say <0559> (08799) to the king <04428> of Judah <03063>, that sent <07971> (08802) you unto me to enquire <01875> (08800) of me; Behold, Pharaoh's <06547> army <02428>, which is come forth <03318> (08802) to help <05833> you, shall return <07725> (08804) to Egypt <04714> into their own land <0776>.
L01 1 Jr 37:8   Jr 37:8 8 Chaldejczycy <03778> wejdzie ponownie <07725> (08804) i walczyć <03898> (08738) Przeciw Temu miastu <05892> i wziąć <03920> (08804) do I spalić <08313> (08804) do z Ogniem <0784 >.                                                                                            
L02 2 Jr 37:8 Chaldejczycy zaś powrócą i podejmą walkę przeciw temu miastu, zdobędą je i spalą ogniem.
L03 3 Jr 37:8 וְשָׁ֙בוּ֙ הַכַּשְׂדִּ֔ים וְנִלְחֲמ֖וּ עַל־ הָעִ֣יר הַזֹּ֑את וּלְכָדֻ֖הָ וּשְׂרָפֻ֥הָ בָאֵֽשׁ׃ ס
L04 4 Jr 37:8 וְ/שָׁ֙בוּ֙ הַ/כַּשְׂדִּ֔ים וְ/נִלְחֲמ֖וּ עַל־ הָ/עִ֣יר הַ/זֹּ֑את וּ/לְכָדֻ֖/הָ וּ/שְׂרָפֻ֥/הָ בָ/אֵֽשׁ׃ ס
L05 5 Jr 37:8 we•<sza>•wu hak•kas•<Dim>, we•nil•cha•<Mu> al- ha•'<Ir> haz•<Zot>; u•le•cha•<Du>•ha u•se•ra•<Fu>•ha wa•'<Esz>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 37:8 H7725H7725 H3778H3778 H3898H3898 H5921H5921 H5892H5892 H2063H2063 H3920H3920 H8313H8313 H0784H0784
L07 7 Jr 37:8 break Chaldeans devour above Ai  likewise catch self cause to burning
L08 8 Jr 37:8 złamać Chaldejczycy pożerać powyżej Ai podobnie złapać siebie spowodować palenie
L09 9 Jr 37:8 shall come again And the Chaldeans and fight against against this city and they and take it and burn it with fire
L10 10 Jr 37:8 wejdzie ponownie I Chaldejczycy i walka przed przeciw temu miastu i i podjąć to i spalić to z ogniem
L11 11 Jr 37:8 ve·Sha·vu hak·kas·Dim, ve·nil·cha·Mu al- ha·'Ir haz·Zot; u·le·cha·Du·ha u·se·ra·Fu·ha va·'Esh. sa·Mek
L12 12 Jr 37:8 we sza wu haK Kas Dim we nil Ha mu al - ha ir haz zot u le cha du ha u se ra fu ha wa esz s
L13 13 Jr 37:8 wüšäºbû haKKaSDîm wünilHámû `al-hä`îr hazzö´t ûlükädùºhä ûSüräpùºhä bä´ëš s
L14 14 Jr 37:8 849/1041 36/78 168/177 4735/5759 932/1093 522/603 100/121 101/117 275/377
L15 15 Jr 37:8 And the Chaldeans shall come again, and fight against this city, and take it, and burn it with fire.
L16 16 Jr 37:8  8 And the Chaldeans <03778> shall come again <07725> (08804), and fight <03898> (08738) against this city <05892>, and take <03920> (08804) it, and burn <08313> (08804) it with fire <0784>.
L01 1 Jr 37:9   Jr 37:9 9 Tak Mowi <0559> (08804) Pan <03068>; oszukać <05377> (08686) NIE Sami <05315>, mówiąc: <0559> (08800), Chaldejczycy <03778> winien <01980> (08800) odejść <03212 > (08799) od nas, bo NIE odstąpi <03212> (08799).                                                                                        
L02 2 Jr 37:9 To mówi Pan: Nie zwódźcie samych siebie, powtarzając: Z pewnością odejdą Chaldejczycy! Albowiem nie odejdą.
L03 3 Jr 37:9 כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה אַל־ תַּשִּׁ֤אוּ נַפְשֹֽׁתֵיכֶם֙ לֵאמֹ֔ר הָלֹ֛ךְ יֵלְכ֥וּ מֵעָלֵ֖ינוּ הַכַּשְׂדִּ֑ים כִּי־ לֹ֖א יֵלֵֽכוּ׃
L04 4 Jr 37:9 כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה אַל־ תַּשִּׁ֤אוּ נַפְשֹֽׁתֵי/כֶם֙ לֵ/אמֹ֔ר הָלֹ֛ךְ יֵלְכ֥וּ מֵ/עָלֵ֖י/נוּ הַ/כַּשְׂדִּ֑ים כִּי־ לֹ֖א יֵלֵֽכוּ׃
L05 5 Jr 37:9 ko 'a•<Mar> <jah>•we al- tasz•<szi>•'u naf•szo•te•<Chem> le•<Mor>, ha•<Loch> je•le•<Chu> me•'a•<Le>•nu hak•kas•<Dim>; ki- lo je•<Le>•chu.
L06 6 Jr 37:9 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H0408H0408 H5377H5377 H5315H5315 H0559H0559 H1980H1980 H1980H1980 H5921H5921 H3778H3778 H3588H3588 H3808H3808 H1980H1980
L07 7 Jr 37:9 such answer Jehovah nay beguile any answer along along above Chaldeans inasmuch before along
L08 8 Jr 37:9 taki odpowiedź Jahwe ba oszukać każdy odpowiedź wzdłuż wzdłuż powyżej Chaldejczycy ponieważ przed wzdłuż
L09 9 Jr 37:9 Thus Thus saith the LORD nay Deceive not yourselves saying shall surely go and The Chaldeans for they will not go
L10 10 Jr 37:9 Tak więc Tak mówi Pan ba Oszukać nie sami powiedzenie winien iść i Chaldejczycy dla nie będzie iść
L11 11 Jr 37:9 koh 'a·Mar Yah·weh al- tash·Shi·'u naf·sho·tei·Chem le·Mor, ha·Loch ye·le·Chu me·'a·Lei·nu hak·kas·Dim; ki- lo ye·Le·chu.
L12 12 Jr 37:9 Ko a mar jhwh(a do naj) al - Tasz szi u naf szo te chem le mor ha loch jel chu me a le nu haK Kas Dim Ki - lo je le chu    
L13 13 Jr 37:9 ´ämar yhwh(´ädönäy) ´al-Taššiº´û napšö|têkem lë´mör hälök yëlkû më`älêºnû haKKaSDîm Kî-lö´ yëlëºkû    
L14 14 Jr 37:9 367/576 4497/5298 5339/6220 635/725 12/15 653/751 4498/5298 1351/1542 1352/1542 4736/5759 37/78 3796/4478 4300/5164 1353/1542
L15 15 Jr 37:9 Thus saith the LORD; Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us: for they shall not depart.
L16 16 Jr 37:9  9 Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>; Deceive <05377> (08686) not yourselves <05315>, saying <0559> (08800), The Chaldeans <03778> shall surely <01980> (08800) depart <03212> (08799) from us: for they shall not depart <03212> (08799).
L01 1 Jr 37:10   Jr 37:10 10 Bo chociaż wy uderzył <05221> (08689) Cała Armia <02428> Chaldejczyków <03778> Ze walka <03898> (08737) Przeciw Tobie, i TAM pozostał <07604> (08738), ale rannych <01856> (08794) mężczyzn <0582> wśród nich, ale powinny jeden powstać <06965> (08799) Każdy mężczyzna <0376> w namiocie <0168> i spalić <08313> (08804) do Miasto <05892> w ogniu <0784>.                                                                            
L02 2 Jr 37:10 Nawet gdybyście pobili całe wojsko Chaldejczyków walczących z wami, tak że zostałoby z nich jedynie niewielu rannych, to każdy z nich podniósłby się ze swego namiotu, by wydać to miasto na pastwę ognia.
L03 3 Jr 37:10 כִּ֣י אִם־ הִכִּיתֶ֞ם כָּל־ חֵ֤יל כַּשְׂדִּים֙ הַנִּלְחָמִ֣ים אִתְּכֶ֔ם וְנִ֨שְׁאֲרוּ בָ֔ם אֲנָשִׁ֖ים מְדֻקָּרִ֑ים אִ֤ישׁ בְּאָהֳלוֹ֙ יָק֔וּמוּ וְשָֽׂרְפ֛וּ אֶת־ הָעִ֥יר הַזֹּ֖את בָּאֵֽשׁ׃
L04 4 Jr 37:10 כִּ֣י אִם־ הִכִּיתֶ֞ם כָּל־ חֵ֤יל כַּשְׂדִּים֙ הַ/נִּלְחָמִ֣ים אִתְּ/כֶ֔ם וְ/נִ֨שְׁאֲרוּ בָ֔/ם אֲנָשִׁ֖ים מְדֻקָּרִ֑ים אִ֤ישׁ בְּ/אָהֳל/וֹ֙ יָק֔וּמוּ וְ/שָֽׂרְפ֛וּ אֶת־ הָ/עִ֥יר הַ/זֹּ֖את בָּ/אֵֽשׁ׃
L05 5 Jr 37:10 ki im- hik•ki•<Tem> kol- chel kas•<Dim> han•nil•cha•<Mim> 'it•te•<Chem>, we•<Nisz>•'a•ru <wam>, 'a•na•<szim> me•duk•ka•<Rim>; 'isz be•'o•ho•<Lo> ja•<Ku>•mu, we•sa•re•<Fu> et- ha•'<Ir> haz•<Zot> ba•'<Esz>.
L06 6 Jr 37:10 H3588H3588 H0518H0518 H5221H5221 H3605H3605 H2428H2428 H3778H3778 H3898H3898 H0854H0854 H7604H7604 H0000 H0376H0376 H1856H1856 H0376H0376 H0168H0168 H6965H6965 H8313H8313 H0853H0853 H5892H5892 H2063H2063 H0784H0784
L07 7 Jr 37:10 inasmuch lo beat all manner able Chaldeans devour against leave great pierce great covering abide cause to Ai  likewise burning
L08 8 Jr 37:10 ponieważ lo bić wszelkiego rodzaju w stanie Chaldejczycy pożerać przed pozostawiać wielki przebić wielki pokrycie przestrzegać spowodować Ai podobnie palenie
L09 9 Jr 37:10 even if For though ye had smitten the entire the whole army of the Chaldeans that fight against against you and there remained every man [but] wounded each in his tent among them [yet] should they rise up and burn this city with with fire
L10 10 Jr 37:10 nawet jeśli Bo chociaż wy uderzył cały Cała armia Chaldejczyków że walka przed przeciwko wam, i tam pozostał każdy [Ale] ranny każdy w namiocie wśród nich [jeszcze] powinny rosnąć w górę i spalić to miasto z z ogniem
L11 11 Jr 37:10 ki im- hik·ki·Tem kol- cheil kas·Dim han·nil·cha·Mim 'it·te·Chem, ve·Nish·'a·ru Vam, 'a·na·Shim me·duk·ka·Rim; 'ish be·'o·ho·Lo ya·Ku·mu, ve·sa·re·Fu et- ha·'Ir haz·Zot ba·'Esh.
L12 12 Jr 37:10 Ki im - hiK Ki tem Kol - Hel Kas Dim han nil Ha mim iT Te chem we ni sza ru wam a na szim me duq qa rim isz Be o hó lo ja qu mu we sar fu et - ha ir haz zot Ba esz
L13 13 Jr 37:10 ´im-hiKKîtem Kol-Hêl KaSDîm hannilHämîm ´iTTükem wün캚´árû bäm ´ánäšîm müduqqärîm ´îš Bü´ohólô yäqûºmû wüSä|rpû ´et-hä`îr hazzö´t Bä´ëš
L14 14 Jr 37:10 3797/4478 949/1068 451/500 4672/5415 175/224 38/78 169/177 691/808 105/133 5566/6522 1799/2004 7/11 1800/2004 333/342 565/627 102/117 9781/11047 933/1093 523/603 276/377
L15 15 Jr 37:10 For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remained [but] wounded men among them, [yet] should they rise up every man in his tent, and burn this city with fire.
L16 16 Jr 37:10  10 For though ye had smitten <05221> (08689) the whole army <02428> of the Chaldeans <03778> that fight <03898> (08737) against you, and there remained <07604> (08738) but wounded <01856> (08794) men <0582> among them, yet should they rise up <06965> (08799) every man <0376> in his tent <0168>, and burn <08313> (08804) this city <05892> with fire <0784>.
L01 1 Jr 37:11   Jr 37:11 11 I Stalo SIĘ ZE GDY Armia <02428> Chaldejczyków <03778> została rozbita <05927> (08736) z Jerozolimy <03389> w obawie <06440> z Faraona <06547> wojsko <02428>                                                                                              
L02 2 Jr 37:11 Tymczasem gdy wojsko chaldejskie odstąpiło od Jerozolimy z powodu wojska faraona,
L03 3 Jr 37:11 וְהָיָ֗ה בְּהֵֽעָלוֹת֙ חֵ֣יל הַכַּשְׂדִּ֔ים מֵעַ֖ל יְרֽוּשָׁלִָ֑ם מִפְּנֵ֖י חֵ֥יל פַּרְעֹֽה׃ ס
L04 4 Jr 37:11 וְ/הָיָ֗ה בְּ/הֵֽעָלוֹת֙ חֵ֣יל הַ/כַּשְׂדִּ֔ים מֵ/עַ֖ל יְרֽוּשָׁלִָ֑ם מִ/פְּנֵ֖י חֵ֥יל פַּרְעֹֽה׃ ס
L05 5 Jr 37:11 we•ha•<jah>, be•he•'a•lOt chel hak•kas•<Dim>, me•'<Al> je•ru•sza•<Lim>; mip•pe•<Ne> chel par•'<o>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 37:11 H1961H1961 H5927H5927 H2428H2428 H3778H3778 H5921H5921 H3389H3389 H6440H6440 H2428H2428 H6547H6547
L07 7 Jr 37:11 become arise  able Chaldeans above Jerusalem accept able Pharaoh
L08 8 Jr 37:11 zostać powstać w stanie Chaldejczycy powyżej Jerozolima przyjąć w stanie Faraon
L09 9 Jr 37:11 happened was broken up And it came to pass that when the army of the Chaldeans and from Jerusalem for fear army of Pharaoh's
L10 10 Jr 37:11 stało zostało przerwane I stało się, że gdy armia Chaldejczyków i z Jerozolimy w obawie armia z faraona
L11 11 Jr 37:11 ve·ha·Yah, be·he·'a·lOt cheil hak·kas·Dim, me·'Al ye·ru·sha·Lim; mip·pe·Nei cheil par·'Oh. sa·Mek
L12 12 Jr 37:11 we ha ja Be he a lot Hel haK Kas Dim me al je ru sza la im miP Pe ne Hel Pa ro s
L13 13 Jr 37:11 wühäyâ Bühë|`älôt Hêl haKKaSDîm më`al yürû|šäläºim miPPünê Hêl Par`ò s
L14 14 Jr 37:11 2895/3546 763/883 176/224 39/78 4737/5759 516/643 1814/2127 177/224 250/268
L15 15 Jr 37:11 And it came to pass, that when the army of the Chaldeans was broken up from Jerusalem for fear of Pharaoh's army,
L16 16 Jr 37:11  11 And it came to pass, that when the army <02428> of the Chaldeans <03778> was broken up <05927> (08736) from Jerusalem <03389> for fear <06440> of Pharaoh's <06547> army <02428>,
L01 1 Jr 37:12   Jr 37:12 12 Jeremiasz <03414> wyszedł <03318> (08799) z Jerozolimy <03389>, ABY przejść <03212> (08800) do ziemi <0776> Beniamina <01144>, ABY oddzielić <02505> (08687) Sam stamtąd w środku <08432 > ludzi <05971>.                                                                                          
L02 2 Jr 37:12 Jeremiasz chciał wyjść z Jerozolimy i udać się do ziemi Beniamina, by tam dokonać podziału majątku wśród swoich.
L03 3 Jr 37:12 וַיֵּצֵ֤א יִרְמְיָ֙הוּ֙ מִיר֣וּשָׁלִַ֔ם לָלֶ֖כֶת אֶ֣רֶץ בִּנְיָמִ֑ן לַחֲלִ֥ק מִשָּׁ֖ם בְּת֥וֹךְ הָעָֽם׃
L04 4 Jr 37:12 וַ/יֵּצֵ֤א יִרְמְיָ֙הוּ֙ מִ/יר֣וּשָׁלִַ֔ם לָ/לֶ֖כֶת אֶ֣רֶץ בִּנְיָמִ֑ן לַ/חֲלִ֥ק מִ/שָּׁ֖ם בְּ/ת֥וֹךְ הָ/עָֽם׃
L05 5 Jr 37:12 wai•je•<ce> jir•me•<ja>•hu mi•<Ru>•sza•<Lim>, la•<Le>•chet '<E>•rec bin•ja•<Min>; la•cha•<Lik> misz•<szam> be•<Toch> ha•'<Am>.
L06 6 Jr 37:12 H3318H3318 H3414H3414 H3389H3389 H1980H1980 H0776H0776 H1144H1144 H2505H2505 H8033H8033 H8432H8432 H5971H5971
L07 7 Jr 37:12 after Jeremiah Jerusalem along common Benjamin deal in it hope folk
L08 8 Jr 37:12 po Jeremiasz Jerozolima wzdłuż wspólny Beniaminek radzić sobie w tym nadzieję ludowy
L09 9 Jr 37:12 went forth Then Jeremiah out of Jerusalem to go into the land of Benjamin to separate in it himself thence in the midst of the people
L10 10 Jr 37:12 wyszedł Jeremiasz z Jerozolimy iść do ziemi Beniamina do oddzielenia w tym sam stamtąd w środku ludzi
L11 11 Jr 37:12 vai·ye·Tze yir·me·Ya·hu mi·Ru·sha·Lim, la·Le·chet 'E·retz bin·ya·Min; la·cha·Lik mish·Sham be·Toch ha·'Am.
L12 12 Jr 37:12 waj je ce jir me ja hu mi ru sza la im la le chet e rec Bin ja min la Ha liq misz szam Be toch ha am
L13 13 Jr 37:12 wayyëcë´ yirmüyäºhû mîrûºšälaºim läleºket ´eºrec Binyämìn laHálìq miššäm Bütôk hä`äm
L14 14 Jr 37:12 904/1060 84/147 517/643 1354/1542 2032/2502 156/165 56/65 695/832 270/416 1598/1866
L15 15 Jr 37:12 Then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin, to separate himself thence in the midst of the people.
L16 16 Jr 37:12  12 Then Jeremiah <03414> went forth <03318> (08799) out of Jerusalem <03389> to go <03212> (08800) into the land <0776> of Benjamin <01144>, to separate <02505> (08687) himself thence in the midst <08432> of the people <05971>.
L01 1 Jr 37:13   Jr 37:13 13 kiedy Byl w Bramie <08179> Beniamina <01144> Kapitan <01167> w oddziale <06488> TAM Byl, którego imie <08034> bylo Irijah <03376>, syn <01121> Szelemiasza <08018>, syn <01121> Chananiasza <02608>, wziął <08610> (08799) Jeremiasz <03414> Prorok <05030>, mówiąc: <0559> (08800) Ty fallest Dala <05307> (08802) do Chaldejczyków <03778>.                                                                              
L02 2 Jr 37:13 Gdy przybył do Bramy Beniamina, gdzie się znajdował dowódca straży imieniem Jirijjasz, syn Szelemiasza, syna Chananiasza, ten zatrzymał proroka Jeremiasza, mówiąc: Przechodzisz do Chaldejczyków!
L03 3 Jr 37:13 וַיְהִי־ ה֞וּא בְּשַׁ֣עַר בִּנְיָמִ֗ן וְשָׁם֙ בַּ֣עַל פְּקִדֻ֔ת וּשְׁמוֹ֙ יִרְאִיָּ֔יה בֶּן־ שֶֽׁלֶמְיָ֖ה בֶּן־ חֲנַנְיָ֑ה וַיִּתְפֹּ֞שׂ אֶֽת־ יִרְמְיָ֤הוּ הַנָּבִיא֙ לֵאמֹ֔ר אֶל־ הַכַּשְׂדִּ֖ים אַתָּ֥ה נֹפֵֽל׃
L04 4 Jr 37:13 וַ/יְהִי־ ה֞וּא בְּ/שַׁ֣עַר בִּנְיָמִ֗ן וְ/שָׁם֙ בַּ֣עַל פְּקִדֻ֔ת וּ/שְׁמ/וֹ֙ יִרְאִיָּ֔יה בֶּן־ שֶֽׁלֶמְיָ֖ה בֶּן־ חֲנַנְיָ֑ה וַ/יִּתְפֹּ֞שׂ אֶֽת־ יִרְמְיָ֤הוּ הַ/נָּבִיא֙ לֵ/אמֹ֔ר אֶל־ הַ/כַּשְׂדִּ֖ים אַתָּ֥ה נֹפֵֽל׃
L05 5 Jr 37:13 waj•hi- hu be•<sza>•'ar bin•ja•<Min>, we•<szam> <Ba>•'al pe•ki•<Dut>, u•sze•<Mo> jir•'i•<jaih>, ben- sze•lem•<ja> ben- cha•nan•<jah>; wai•jit•<Pos> et- jir•me•<ja>•hu han•na•<wi> le•<Mor>, el- hak•kas•<Dim> 'at•<Ta> no•<Fel>.
L06 6 Jr 37:13 H1961H1961 H1931H1931 H8179H8179 H1144H1144 H8033H8033 H1167H1167 H6488H6488 H8034H8034 H3376H3376 H1121H1121 H8018H8018 H1121H1121 H2608H2608 H8610H8610 H0853H0853 H3414H3414 H5030H5030 H0559H0559 H0413H0413 H3778H3778 H0859H0859 H5307H5307
L07 7 Jr 37:13 become he gate Benjamin in it archer ward base Irijah afflicted Shelemiah afflicted Hananiah catch Jeremiah prophecy answer about Chaldeans you cast down
L08 8 Jr 37:13 zostać on brama Beniaminek w tym łucznik Ward podstawa Irijah dotknięty Szelemiasza dotknięty Chananiasz złapać Jeremiasz proroctwo odpowiedź o Chaldejczycy ty zrzucony
L09 9 Jr 37:13 become he And when he was in the gate of Benjamin was there a captain of the ward [was] there whose name [was] Irijah the son of Shelemiah the son of Hananiah and he took Jeremiah the prophet saying to to the Chaldeans You Thou fallest away
L10 10 Jr 37:13 zostać on A kiedy był w bramie Beniamina było kapitan w oddziale [Było] tam, którego imię [Było] Irijah syn Szelemiasza syn Chananiasza i wziął Jeremiasz prorok powiedzenie do do Chaldejczyków Ty Ty fallest dala
L11 11 Jr 37:13 vay·hi- hu be·Sha·'ar bin·ya·Min, ve·Sham Ba·'al pe·ki·Dut, u·she·Mo yir·'i·Yaih, ben- she·lem·Yah ben- cha·nan·Yah; vai·yit·Pos et- yir·me·Ya·hu han·na·Vi le·Mor, el- hak·kas·Dim 'at·Tah no·Fel.
L12 12 Jr 37:13 wa je hi - hu Be sza ar Bin ja min we szam Ba al Pe qi dut u sze mo ji rij jajh Ben - sze lem ja Ben - Ha nan ja waj jit Pos et - jir me ja hu han na wi le mor el - haK Kas Dim aT Ta no fel
L13 13 Jr 37:13 wayühî-hû´ Büšaº`ar Binyämìn wüšäm Baº`al Püqìdùt ûšümô yir´iyyäyh Ben-še|lemyâ Ben-Hánanyâ wayyitPöS ´e|t-yirmüyäºhû hannäbî´ lë´mör ´el-haKKaSDîm ´aTTâ nöpël
L14 14 Jr 37:13 2896/3546 1615/1867 251/373 157/165 696/832 80/84 1/1 778/864 1/2 4529/4921 9/10 4530/4921 24/29 38/65 9782/11047 85/147 237/314 4499/5298 4552/5500 40/78 897/1080 323/434
L15 15 Jr 37:13 And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward [was] there, whose name [was] Irijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah; and he took Jeremiah the prophet, saying, Thou fallest away to the Chaldeans.
L16 16 Jr 37:13  13 And when he was in the gate <08179> of Benjamin <01144>, a captain <01167> of the ward <06488> was there, whose name <08034> was Irijah <03376>, the son <01121> of Shelemiah <08018>, the son <01121> of Hananiah <02608>; and he took <08610> (08799) Jeremiah <03414> the prophet <05030>, saying <0559> (08800), Thou fallest away <05307> (08802) to the Chaldeans <03778>.
L01 1 Jr 37:14   Jr 37:14 14 Rzekł <0559> (08799) Jeremiasz <03414>, aby fałszywy sklepie jest <08267>, ja NIE popadaj OD razu <05307> (08802) do Chaldejczyków <03778>. Ale słuchali <08085> (08804) NIE robić niego: tak Irijah <03376> <08610 trwało> (08799) Jeremiasz <03414> i przyniósł <0935> (08686) iść zrobić Książąt <08269>.                                                                                  
L02 2 Jr 37:14 Jeremiasz zaś odrzekł: Nieprawda! Nie przechodzę do Chaldejczyków. Ale ten go nie słuchał. Jirijjasz pochwycił Jeremiasza i zaprowadził przed przywódców.
L03 3 Jr 37:14 וַיֹּ֨אמֶר יִרְמְיָ֜הוּ שֶׁ֗קֶר אֵינֶ֤נִּי נֹפֵל֙ עַל־ הַכַּשְׂדִּ֔ים וְלֹ֥א שָׁמַ֖ע אֵלָ֑יו וַיִּתְפֹּ֤שׂ יִרְאִיָּיה֙ בְּיִרְמְיָ֔הוּ וַיְבִאֵ֖הוּ אֶל־ הַשָּׂרִֽים׃
L04 4 Jr 37:14 וַ/יֹּ֨אמֶר יִרְמְיָ֜הוּ שֶׁ֗קֶר אֵינֶ֤/נִּי נֹפֵל֙ עַל־ הַ/כַּשְׂדִּ֔ים וְ/לֹ֥א שָׁמַ֖ע אֵלָ֑/יו וַ/יִּתְפֹּ֤שׂ יִרְאִיָּיה֙ בְּ/יִרְמְיָ֔הוּ וַ/יְבִאֵ֖/הוּ אֶל־ הַ/שָּׂרִֽים׃
L05 5 Jr 37:14 wai•<jo>•mer jir•me•<ja>•hu <sze>•ker, 'e•<Nen>•ni no•<Fel> al- hak•kas•<Dim>, we•<Lo> sza•<Ma>' 'e•<Law>; wai•jit•<Pos> jir•'i•<jaih> be•jir•me•<ja>•hu, waj•wi•'<E>•hu el- has•sa•<Rim>.
L06 6 Jr 37:14 H0559H0559 H3414H3414 H8267H8267 H0369H0369 H5307H5307 H5921H5921 H3778H3778 H3808H3808 H8085H8085 H0413H0413 H8610H8610 H3376H3376 H3414H3414 H0935H0935 H0413H0413 H8269H8269
L07 7 Jr 37:14 answer Jeremiah without a cause else cast down above Chaldeans before attentively about catch Irijah Jeremiah abide about captain 
L08 8 Jr 37:14 odpowiedź Jeremiasz bez przyczyny więcej zrzucony powyżej Chaldejczycy przed uważnie o złapać Irijah Jeremiasz przestrzegać o kapitan
L09 9 Jr 37:14 Then said Jeremiah [It is] false I am not I fall not away unto to the Chaldeans not But he hearkened about took not to him so Irijah Jeremiah and brought to him to the princes
L10 10 Jr 37:14 Następnie powiedział Jeremiasz [Jest] fałszywy Nie jestem Padam nie dala do do Chaldejczyków nie Ale słuchali o trwało nie do niego tak Irijah Jeremiasz i przyniósł do go do książąt
L11 11 Jr 37:14 vai·Yo·mer yir·me·Ya·hu She·ker, 'ei·Nen·ni no·Fel al- hak·kas·Dim, ve·Lo sha·Ma' 'e·Lav; vai·yit·Pos yir·'i·Yaih be·yir·me·Ya·hu, vay·vi·'E·hu el- has·sa·Rim.
L12 12 Jr 37:14 waj jo mer jir me ja hu sze qer e nen ni no fel al - haK Kas Dim we lo sza ma e law waj jit Pos ji rij jajh Be jir me ja hu wa je wi e hu el - has sa rim    
L13 13 Jr 37:14 wayyöº´mer yirmüyäºhû šeºqer ´êneºnnî nöpël `al-haKKaSDîm wülö´ šäma` ´ëläyw wayyitPöS yir´iyyäyh Büyirmüyäºhû wayübì´ëºhû ´el-haSSärîm    
L14 14 Jr 37:14 4500/5298 86/147 100/113 661/786 324/434 4738/5759 41/78 4301/5164 992/1154 4553/5500 39/65 2/2 87/147 2120/2550 4554/5500 355/421
L15 15 Jr 37:14 Then said Jeremiah, [It is] false; I fall not away to the Chaldeans. But he hearkened not to him: so Irijah took Jeremiah, and brought him to the princes.
L16 16 Jr 37:14  14 Then said <0559> (08799) Jeremiah <03414>, It is false <08267>; I fall not away <05307> (08802) to the Chaldeans <03778>. But he hearkened <08085> (08804) not to him: so Irijah <03376> took <08610> (08799) Jeremiah <03414>, and brought <0935> (08686) him to the princes <08269>.
L01 1 Jr 37:15   Jr 37:15 15 Przeto książęta <08269> były rozgniewał <07107> (08799) z Jeremiasza <03414> i Bili <05221> (08689) NIM i umieścić <05414> (08804) w więzieniu <0612> w Domu <01004> Jonatana <03083> SKRYBA <05608> (08802): bo zrobił <06213> (08804) Ze więzienie <03608>.                                                                                    
L02 2 Jr 37:15 Przywódcy się rozgniewali na Jeremiasza i bili go, następnie wtrącili do więzienia w domu Jonatana, kanclerza, który zamienili na więzienie.
L03 3 Jr 37:15 וַיִּקְצְפ֧וּ הַשָּׂרִ֛ים עַֽל־ יִרְמְיָ֖הוּ וְהִכּ֣וּ אֹת֑וֹ וְנָתְנ֨וּ אוֹת֜וֹ בֵּ֣ית הָאֵס֗וּר בֵּ֚ית יְהוֹנָתָ֣ן הַסֹּפֵ֔ר כִּֽי־ אֹת֥וֹ עָשׂ֖וּ לְבֵ֥ית הַכֶּֽלֶא׃
L04 4 Jr 37:15 וַ/יִּקְצְפ֧וּ הַ/שָּׂרִ֛ים עַֽל־ יִרְמְיָ֖הוּ וְ/הִכּ֣וּ אֹת֑/וֹ וְ/נָתְנ֨וּ אוֹת֜/וֹ בֵּ֣ית הָ/אֵס֗וּר בֵּ֚ית יְהוֹנָתָ֣ן הַ/סֹּפֵ֔ר כִּֽי־ אֹת֥/וֹ עָשׂ֖וּ לְ/בֵ֥ית הַ/כֶּֽלֶא׃
L05 5 Jr 37:15 wai•jik•ce•<Fu> has•sa•<Rim> al- jir•me•<ja>•hu we•hik•<Ku> o•<To>; we•na•te•<Nu> o•<To> bet ha•'e•<Sur>, bet je•ho•na•<Tan> has•so•<Fer>, ki- o•<To> 'a•<Su> le•<wet> hak•<Ke>•le.
L06 6 Jr 37:15 H7107H7107 H8269H8269 H5921H5921 H3414H3414 H5221H5221 H0853H0853 H5414H5414 H0853H0853 H1004H1004 H0612H0612 H1004H1004 H3083H3083 H5608H5608 H3588H3588 H0853H0853 H6213H6213 H1004H1004 H3608H3608
L07 7 Jr 37:15 anger captain  above Jeremiah beat add court band court Jonathan commune inasmuch accomplish court prison
L08 8 Jr 37:15 złość kapitan powyżej Jeremiasz bić dodać sąd pasmo sąd Jonathan gmina ponieważ zrealizować sąd więzienie
L09 9 Jr 37:15 were wroth Wherefore the princes at with Jeremiah and smote him and put in the house him in prison the house of Jonathan the scribe for for they had made the house that the prison
L10 10 Jr 37:15 były rozgniewał Po co książęta w z Jeremiasza i uderzył go i położyć w domu go w więzieniu dom Jonatana skryba dla dla uczynili dom że więzienie
L11 11 Jr 37:15 vai·yik·tze·Fu has·sa·Rim al- yir·me·Ya·hu ve·hik·Ku o·To; ve·na·te·Nu o·To beit ha·'e·Sur, beit ye·ho·na·Tan has·so·Fer, ki- o·To 'a·Su le·Veit hak·Ke·le.
L12 12 Jr 37:15 waj jiq ce fu has sa rim al - jir me ja hu we hiK Ku o to we nat nu o to Bet ha e sur Bet je ho na tan has so fer Ki - o to a su le wet haK Ke le    
L13 13 Jr 37:15 wayyiqcüpû haSSärîm `a|l-yirmüyäºhû wühiKKû ´ötô wünätnû ´ôtô Bêt hä´ësûr Bêt yühônätän hassöpër Kî|-´ötô `äSû lübêt haKKeºle´    
L14 14 Jr 37:15 29/34 356/421 4739/5759 88/147 452/500 9783/11047 1693/2007 9784/11047 1712/2052 4/4 1713/2052 78/80 151/161 3798/4478 9785/11047 2264/2617 1714/2052 8/10
L15 15 Jr 37:15 Wherefore the princes were wroth with Jeremiah, and smote him, and put him in prison in the house of Jonathan the scribe: for they had made that the prison.
L16 16 Jr 37:15  15 Wherefore the princes <08269> were wroth <07107> (08799) with Jeremiah <03414>, and smote <05221> (08689) him, and put <05414> (08804) him in prison <0612> in the house <01004> of Jonathan <03083> the scribe <05608> (08802): for they had made <06213> (08804) that the prison <03608>.
L01 1 Jr 37:16   Jr 37:16 16 Kiedy Jeremiasz <03414> został wpisany <0935> (08804) do lochu <01004> <0953>, zrób kabin <02588>, Jeremiasz <03414> pozostał <03427> (08799) istnieje wiele <07227> Dni <03117 >;                                                                                            
L02 2 Jr 37:16 Jeremiasz więc dostał się do sklepionego lochu i pozostawał tam przez dłuższy czas.
L03 3 Jr 37:16 כִּ֣י בָ֧א יִרְמְיָ֛הוּ אֶל־ בֵּ֥ית הַבּ֖וֹר וְאֶל־ הַֽחֲנֻ֑יוֹת וַיֵּֽשֶׁב־ שָׁ֥ם יִרְמְיָ֖הוּ יָמִ֥ים רַבִּֽים׃ פ
L04 4 Jr 37:16 כִּ֣י בָ֧א יִרְמְיָ֛הוּ אֶל־ בֵּ֥ית הַ/בּ֖וֹר וְ/אֶל־ הַֽ/חֲנֻ֑יוֹת וַ/יֵּֽשֶׁב־ שָׁ֥ם יִרְמְיָ֖הוּ יָמִ֥ים רַבִּֽים׃ פ
L05 5 Jr 37:16 ki wa jir•me•<ja>•hu el- bet hab•<Bor> we•'el- ha•cha•<Nu>•jot; wai•je•szew- szam jir•me•<ja>•hu ja•<Mim> rab•<Bim>. <Pe>
L06 6 Jr 37:16 H3588H3588 H0935H0935 H3414H3414 H0413H0413 H1004H1004 H0953H0953 H0413H0413 H2588H2588 H3427H3427 H8033H8033 H3414H3414 H3117H3117 H7227H7227
L07 7 Jr 37:16 inasmuch abide Jeremiah about court cistern about cabin abide in it Jeremiah age in abundance
L08 8 Jr 37:16 ponieważ przestrzegać Jeremiasz o sąd cysterna o kabina przestrzegać w tym Jeremiasz wiek w obfitości
L09 9 Jr 37:16 for was entered When Jeremiah about court cistern about and into the cabins had remained there and Jeremiah days there many
L10 10 Jr 37:16 dla został wpisany Kiedy Jeremiasz o sąd cysterna o i do kabin pozostał tam i Jeremiasz dni tam wiele
L11 11 Jr 37:16 ki va yir·me·Ya·hu el- beit hab·Bor ve·'el- ha·cha·Nu·yot; vai·ye·shev- sham yir·me·Ya·hu ya·Mim rab·Bim. Peh
L12 12 Jr 37:16 Ki wa jir me ja hu el - Bet haB Bor we el - ha Ha nu jot waj je szew - szam jir me ja hu ja mim raB Bim P
L13 13 Jr 37:16 bä´ yirmüyäºhû ´el-Bêt haBBôr wü´el-ha|Hánùºyôt wayyë|šeb-šäm yirmüyäºhû yämîm raBBîm P
L14 14 Jr 37:16 3799/4478 2121/2550 89/147 4555/5500 1715/2052 43/66 4556/5500 1/1 866/1071 697/832 90/147 1935/2302 330/462
L15 15 Jr 37:16 When Jeremiah was entered into the dungeon, and into the cabins, and Jeremiah had remained there many days;
L16 16 Jr 37:16  16 When Jeremiah <03414> was entered <0935> (08804) into the dungeon <01004> <0953>, and into the cabins <02588>, and Jeremiah <03414> had remained <03427> (08799) there many <07227> days <03117>;
L01 1 Jr 37:17   Jr 37:17 17 Sedecjasz <06667> Król <04428> wysłane <07971> (08799) i zabrał Go <03947> (08799) i Król <04428> zapytał <07592> (08799) iść potajemnie <05643> w Jégo dom <01004>, i powiedział <0559> (08799) Czy istnieje Słowo <01697> OD Pana <03068>? Jeremiasz <03414> powiedział <0559> (08799) Istnieje <03426>: do, powiedział <0559> (08799) On, będziesz Byc dostarczone <05414> (08735) zrobić szukaj zdjęcia <03027> króla <04428> Babilonu <0894>.                                                                      
L02 2 Jr 37:17 Następnie posłał król Sedecjasz, by go przyprowadzono. Król wypytywał się go potajemnie w swoim domu, mówiąc: Czy masz słowo od Pana? Jeremiasz zaś odrzekł: Mam. I powiedział: Będziesz wydany w ręce króla babilońskiego.
L03 3 Jr 37:17 וַיִּשְׁלַח֩ הַמֶּ֨לֶךְ צִדְקִיָּ֜הוּ וַיִּקָּחֵ֗הוּ וַיִּשְׁאָלֵ֨הוּ הַמֶּ֤לֶךְ בְּבֵיתוֹ֙ בַּסֵּ֔תֶר וַיֹּ֕אמֶר הֲיֵ֥שׁ דָּבָ֖ר מֵאֵ֣ת יְהוָ֑ה וַיֹּ֤אמֶר יִרְמְיָ֙הוּ֙ יֵ֔שׁ וַיֹּ֕אמֶר בְּיַ֥ד מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֖ל תִּנָּתֵֽן׃ ס
L04 4 Jr 37:17 וַ/יִּשְׁלַח֩ הַ/מֶּ֨לֶךְ צִדְקִיָּ֜הוּ וַ/יִּקָּחֵ֗/הוּ וַ/יִּשְׁאָלֵ֨/הוּ הַ/מֶּ֤לֶךְ בְּ/בֵית/וֹ֙ בַּ/סֵּ֔תֶר וַ/יֹּ֕אמֶר הֲ/יֵ֥שׁ דָּבָ֖ר מֵ/אֵ֣ת יְהוָ֑ה וַ/יֹּ֤אמֶר יִרְמְיָ֙הוּ֙ יֵ֔שׁ וַ/יֹּ֕אמֶר בְּ/יַ֥ד מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֖ל תִּנָּתֵֽן׃ ס
L05 5 Jr 37:17 wai•jisz•<Lach> ham•<Me>•lech cid•ki•<ja>•hu wai•jik•ka•<Che>•hu, wai•jisz•'a•<Le>•hu ham•<Me>•lech be•we•<To> bas•<Se>•ter, wai•<jo>•mer ha•<jesz> da•<war> me•'<Et> <jah>•we; wai•<jo>•mer jir•me•<ja>•hu <jesz>, wai•<jo>•mer be•<jad> <Me>•lech- ba•<wel> tin•na•<Ten>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 37:17 H7971H7971 H4428H4428 H6667H6667 H3947H3947 H7592H7592 H4428H4428 H1004H1004 H5643H5643 H0559H0559 H3426H3426 H1697H1697 H0853H0853 H3068H3068 H0559H0559 H3414H3414 H3426H3426 H0559H0559 H3027H3027 H4428H4428 H0894H0894 H5414H5414
L07 7 Jr 37:17 forsake king Zedekiah accept ask counsel king court backbiting answer there are act Jehovah answer Jeremiah there are answer able king Babel add
L08 8 Jr 37:17 zapierać się król Sedecjasz przyjąć poprosić radę król sąd backbiting odpowiedź działać Jahwe odpowiedź Jeremiasz odpowiedź w stanie król Babel dodać
L09 9 Jr 37:17 sent the king Then Zedekiah and took him out asked and the king in his house him secretly and said There is Is there [any] word Jehovah said Jeremiah There for said into the hand of the king of Babylon he thou shalt be delivered
L10 10 Jr 37:17 wysłany król Wtedy Sedecjasz i zabrał Go pytanie i król w swoim domu go potajemnie i powiedział: Jest Czy istnieje [każdy] słowo Jehowa powiedział Jeremiasz Tam dla powiedział w ręce króla Babilonu on będziesz być dostarczone
L11 11 Jr 37:17 vai·yish·Lach ham·Me·lech tzid·ki·Ya·hu vai·yik·ka·Che·hu, vai·yish·'a·Le·hu ham·Me·lech be·vei·To bas·Se·ter, vai·Yo·mer ha·Yesh da·Var me·'Et Yah·weh; vai·Yo·mer yir·me·Ya·hu Yesh, vai·Yo·mer be·Yad Me·lech- ba·Vel tin·na·Ten. sa·Mek
L12 12 Jr 37:17 waj jisz laH ham me lech cid qij ja hu waj jiq qa He hu waj ji sza le hu ham me lech Be we to Bas se ter waj jo mer ha jesz Da war me et jhwh(a do naj) waj jo mer jir me ja hu jesz waj jo mer Be jad me lech - Ba wel Tin na ten s
L13 13 Jr 37:17 wayyišlaH hammeºlek cidqiyyäºhû wayyiqqäHëºhû wayyiš´älëºhû hammeºlek Bübêtô Bassëºter wayyöº´mer háyëš Däbär më´ët yhwh(´ädönäy) wayyöº´mer yirmüyäºhû yëš wayyöº´mer Büyad me|lek-Bäbel Tinnätën s
L14 14 Jr 37:17 759/847 2265/2519 39/63 843/964 159/170 2266/2519 1716/2052 34/36 4501/5298 131/138 1225/1428 9786/11047 5340/6220 4502/5298 91/147 132/138 4503/5298 1382/1608 2267/2519 133/262 1694/2007
L15 15 Jr 37:17 Then Zedekiah the king sent, and took him out: and the king asked him secretly in his house, and said, Is there [any] word from the LORD? And Jeremiah said, There is: for, said he, thou shalt be delivered into the hand of the king of Babylon.
L16 16 Jr 37:17  17 Then Zedekiah <06667> the king <04428> sent <07971> (08799), and took him out <03947> (08799): and the king <04428> asked <07592> (08799) him secretly <05643> in his house <01004>, and said <0559> (08799), Is there any word <01697> from the LORD <03068>? And Jeremiah <03414> said <0559> (08799), There is <03426>: for, said <0559> (08799) he, thou shalt be delivered <05414> (08735) into the hand <03027> of the king <04428> of Babylon <0894>.
L01 1 Jr 37:18   Jr 37:18 18 Ponadto Jeremiasz <03414> powiedział <0559> (08799) do króla <04428> Sedecjasz <06667> Co ja mam obrażony <02398> (08804) przeciwko Tobie Lub przed swymi sługami <05650> Lub Przeciw Temu ludowi <05971>, abyście wprowadziły <05414> (08804) ja w więzieniu <01004> <03608>?                                                                                    
L02 2 Jr 37:18 I rzekł Jeremiasz do króla Sedecjasza: Co zawiniłem tobie, twoim dworzanom i temu ludowi, że wtrąciliście mnie do więzienia?
L03 3 Jr 37:18 וַיֹּ֣אמֶר יִרְמְיָ֔הוּ אֶל־ הַמֶּ֖לֶךְ צִדְקִיָּ֑הוּ מֶה֩ חָטָ֨אתִֽי לְךָ֤ וְלַעֲבָדֶ֙יךָ֙ וְלָעָ֣ם הַזֶּ֔ה כִּֽי־ נְתַתֶּ֥ם אוֹתִ֖י אֶל־ בֵּ֥ית הַכֶּֽלֶא׃
L04 4 Jr 37:18 וַ/יֹּ֣אמֶר יִרְמְיָ֔הוּ אֶל־ הַ/מֶּ֖לֶךְ צִדְקִיָּ֑הוּ מֶה֩ חָטָ֨אתִֽי לְ/ךָ֤ וְ/לַ/עֲבָדֶ֙י/ךָ֙ וְ/לָ/עָ֣ם הַ/זֶּ֔ה כִּֽי־ נְתַתֶּ֥ם אוֹתִ֖/י אֶל־ בֵּ֥ית הַ/כֶּֽלֶא׃
L05 5 Jr 37:18 wai•<jo>•mer jir•me•<ja>•hu, el- ham•<Me>•lech cid•ki•<ja>•hu; me cha•<Ta>•ti le•<Cha> we•la•'a•wa•<De>•cha we•la•'<Am> haz•<Ze>, ki- ne•tat•<Tem> o•<Ti> el- bet hak•<Ke>•le.
L06 6 Jr 37:18 H0559H0559 H3414H3414 H0413H0413 H4428H4428 H6667H6667 H4100H4100 H2398H2398 H0000 H5650H5650 H5971H5971 H2088H2088 H3588H3588 H5414H5414 H0853H0853 H0413H0413 H1004H1004 H3608H3608
L07 7 Jr 37:18 answer Jeremiah about king Zedekiah how long cleanse bondage folk he inasmuch add about court prison
L08 8 Jr 37:18 odpowiedź Jeremiasz o król Sedecjasz jak długo oczyścić niewola ludowy on ponieważ dodać o sąd więzienie
L09 9 Jr 37:18 said Moreover Jeremiah to unto king Zedekiah what What have I offended against thee or against thy servants or against this people this that that ye have put about court prison
L10 10 Jr 37:18 powiedział Ponadto Jeremiasz do do króla Sedecjasz co Co ja obraził przeciwko tobie lub przed swymi sługami lub przed tym ludem to że abyście wprowadziły o sąd więzienie
L11 11 Jr 37:18 vai·Yo·mer yir·me·Ya·hu, el- ham·Me·lech tzid·ki·Ya·hu; meh cha·Ta·ti le·Cha ve·la·'a·va·Dei·cha ve·la·'Am haz·Zeh, ki- ne·tat·Tem o·Ti el- beit hak·Ke·le.
L12 12 Jr 37:18 waj jo mer jir me ja hu el - ham me lech cid qij ja hu me Ha ta ti le cha we la a wa de cha we la am haz ze Ki - ne taT Tem o ti el - Bet haK Ke le      
L13 13 Jr 37:18 wayyöº´mer yirmüyäºhû ´el-hammeºlek cidqiyyäºhû Hä†äº´tî| lükä wüla`ábädʺkä wülä`äm hazzè Kî|-nütaTTem ´ôtî ´el-Bêt haKKeºle´      
L14 14 Jr 37:18 4504/5298 92/147 4557/5500 2268/2519 40/63 649/744 201/236 5567/6522 767/797 1599/1866 1083/1176 3800/4478 1695/2007 9787/11047 4558/5500 1717/2052 9/10
L15 15 Jr 37:18 Moreover Jeremiah said unto king Zedekiah, What have I offended against thee, or against thy servants, or against this people, that ye have put me in prison?
L16 16 Jr 37:18  18 Moreover Jeremiah <03414> said <0559> (08799) unto king <04428> Zedekiah <06667>, What have I offended <02398> (08804) against thee, or against thy servants <05650>, or against this people <05971>, that ye have put <05414> (08804) me in prison <01004> <03608>?
L01 1 Jr 37:19   Jr 37:19 19 Gdzie sa Teraz <0346> Wasi prorocy <05030>, który prorokował <05012> (08738) wam powiedzieć <0559> (08800), Król <04428> Babilonu <0894> NIE wchodzi <0935> (08799) Przeciw Tobie, Ani Przeciw Tej ziemi <0776>?                                                                                        
L02 2 Jr 37:19 Gdzie są wasi prorocy, którzy przepowiadali wam: Nie nadejdzie król babiloński przeciw wam i przeciw temu krajowi?
L03 3 Jr 37:19 [וְאַיֹּו כ] (וְאַיֵּה֙ ק) נְבִ֣יאֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־ נִבְּא֥וּ לָכֶ֖ם לֵאמֹ֑ר לֹֽא־ יָבֹ֤א מֶֽלֶךְ־ בָּבֶל֙ עֲלֵיכֶ֔ם וְעַ֖ל הָאָ֥רֶץ הַזֹּֽאת׃
L04 4 Jr 37:19 ו/אי/ו וְ/אַיֵּה֙ נְבִ֣יאֵי/כֶ֔ם אֲשֶׁר־ נִבְּא֥וּ לָ/כֶ֖ם לֵ/אמֹ֑ר לֹֽא־ יָבֹ֤א מֶֽלֶךְ־ בָּבֶל֙ עֲלֵי/כֶ֔ם וְ/עַ֖ל הָ/אָ֥רֶץ הַ/זֹּֽאת׃
L05 5 Jr 37:19 [we•'ai•jow ch] (we•'ai•<je> k) ne•<wi>•'e•<Chem>, a•<szer>- nib•be•'<U> la•<Chem> le•<Mor>; lo- ja•<wo> <Me>•lech- ba•<wel> 'a•le•<Chem>, we•'<Al> ha•'<A>•rec haz•<Zot>.
L06 6 Jr 37:19 H5030H5030 H0834H0834 H5012H5012 H0000 H0559H0559 H3808H3808 H0935H0935 H4428H4428 H0894H0894 H5921H5921 H5921H5921 H0776H0776 H2063H2063
L07 7 Jr 37:19 where prophecy after prophesy answer before abide king Babel above above common likewise
L08 8 Jr 37:19 gdzie proroctwo po prorokować odpowiedź przed przestrzegać król Babel powyżej powyżej wspólny podobnie
L09 9 Jr 37:19 where your prophets who which prophesied unto you saying will not shall not come The king of Babylon against against common But
L10 10 Jr 37:19 gdzie wasi prorocy kto który prorokował wam powiedzieć nie będzie nie wchodzi Król Babilonu przed przed wspólny Ale
L11 11 Jr 37:19 [ve·'ai·yov ch] (ve·'ai·Yeh k) ne·Vi·'ei·Chem, a·Sher- nib·be·'U la·Chem le·Mor; lo- ya·Vo Me·lech- ba·Vel 'a·lei·Chem, ve·'Al ha·'A·retz haz·Zot.
L12 12 Jr 37:19 (we aj jo) [we aj je] ne wi e chem a szer - niB Be u la chem le mor lo - ja wo me lech - Ba wel a le chem we al ha a rec haz zot
L13 13 Jr 37:19 (wü´ayyô) [wü´ayyË] nübêkem ´ášer-niBBü´û läkem lë´mör lö|´-yäbö´ me|lek-Bäbel `álêkem wü`al hä´äºrec hazzö´t
L14 14 Jr 37:19 1/1 238/314 4798/5499 67/114 5568/6522 4505/5298 4302/5164 2122/2550 2269/2519 134/262 4740/5759 4741/5759 2033/2502 524/603
L15 15 Jr 37:19 Where [are] now your prophets which prophesied unto you, saying, The king of Babylon shall not come against you, nor against this land?
L16 16 Jr 37:19  19 Where are now <0346> your prophets <05030> which prophesied <05012> (08738) unto you, saying <0559> (08800), The king <04428> of Babylon <0894> shall not come <0935> (08799) against you, nor against this land <0776>?
L01 1 Jr 37:20   Jr 37:20 20 Dlatego posłuchajcie <08085> (08798) Teraz, Prosze, Panie Mój <0113> Król <04428>: niech Moje błaganie <08467> Prosze Cie, Byc zaakceptowane <05307> (08799) przed <06440> Toba ZE TY Mnie NIE spowodować powrót <07725> (08686) do Domu <01004> Jonatana <03083> SKRYBA <05608> (08802), bo umrę <04191> (08799) TAM.                                                                                
L02 2 Jr 37:20 Teraz zaś posłuchaj, proszę, panie mój, królu! Niech błaganie moje cię poruszy! Nie odsyłaj mnie do domu Jonatana, kanclerza, bym tam nie umarł. 
L03 3 Jr 37:20 וְעַתָּ֕ה שְֽׁמַֽע־ נָ֖א אֲדֹנִ֣י הַמֶּ֑לֶךְ תִּפָּל־ נָ֤א תְחִנָּתִי֙ לְפָנֶ֔יךָ וְאַל־ תְּשִׁבֵ֗נִי בֵּ֚ית יְהוֹנָתָ֣ן הַסֹּפֵ֔ר וְלֹ֥א אָמ֖וּת שָֽׁם׃
L04 4 Jr 37:20 וְ/עַתָּ֕ה שְֽׁמַֽע־ נָ֖א אֲדֹנִ֣/י הַ/מֶּ֑לֶךְ תִּפָּל־ נָ֤א תְחִנָּתִ/י֙ לְ/פָנֶ֔י/ךָ וְ/אַל־ תְּשִׁבֵ֗/נִי בֵּ֚ית יְהוֹנָתָ֣ן הַ/סֹּפֵ֔ר וְ/לֹ֥א אָמ֖וּת שָֽׁם׃
L05 5 Jr 37:20 we•'at•<Ta> sze•ma'- na 'a•do•<Ni> ham•<Me>•lech; tip•pol- na te•chin•na•<Ti> le•fa•<Ne>•cha, we•'al- te•szi•<we>•ni, bet je•ho•na•<Tan> has•so•<Fer>, we•<Lo> 'a•<Mut> <szam>.
L06 6 Jr 37:20 H6258H6258 H8085H8085 H4994H4994 H0113H0113 H4428H4428 H5307H5307 H4994H4994 H8467H8467 H6440H6440 H0408H0408 H7725H7725 H1004H1004 H3083H3083 H5608H5608 H3808H3808 H4191H4191 H8033H8033
L07 7 Jr 37:20 henceforth attentively I beseech thee  lord king cast down I beseech thee  camp accept nay break court Jonathan commune before crying in it
L08 8 Jr 37:20 odtąd uważnie Błagam Cię lord król zrzucony Błagam Cię obóz przyjąć ba złamać sąd Jonathan gmina przed płacz w tym
L09 9 Jr 37:20 now Therefore hear please now I pray thee O my lord the king I pray thee be accepted please let my supplication before not thee that thou cause me not to return to the house of Jonathan the scribe may not lest I die there
L10 10 Jr 37:20 teraz Dlatego słuchaj proszę teraz proszę cię Panie mój król Proszę cię zostać zaakceptowane proszę niech moje błaganie przed nie ci, że ty mnie nie spowodować powrót do domu Jonatana skryba nie mogą żeby umrzeć tam
L11 11 Jr 37:20 ve·'at·Tah she·ma'- na 'a·do·Ni ham·Me·lech; tip·pol- na te·chin·na·Ti le·fa·Nei·cha, ve·'al- te·shi·Ve·ni, beit ye·ho·na·Tan has·so·Fer, ve·Lo 'a·Mut Sham.
L12 12 Jr 37:20 we aT Ta sze ma - na a do ni ham me lech TiP Pol - na te Hin na ti le fa ne cha we al - Te szi we ni Bet je ho na tan has so fer we lo a mut szam
L13 13 Jr 37:20 wü`aTTâ šü|ma|`-nä´ ´ádönî hammeºlek TiPPol-nä´ tüHinnätî lüpänʺkä wü´al-Tüšìbëºnî Bêt yühônätän hassöpër wülö´ ´ämût šäm
L14 14 Jr 37:20 379/431 993/1154 365/402 304/324 2270/2519 325/434 366/402 21/25 1815/2127 636/725 850/1041 1718/2052 79/80 152/161 4303/5164 758/836 698/832
L15 15 Jr 37:20 Therefore hear now, I pray thee, O my lord the king: let my supplication, I pray thee, be accepted before thee; that thou cause me not to return to the house of Jonathan the scribe, lest I die there.
L16 16 Jr 37:20  20 Therefore hear <08085> (08798) now, I pray thee, O my lord <0113> the king <04428>: let my supplication <08467>, I pray thee, be accepted <05307> (08799) before <06440> thee; that thou cause me not to return <07725> (08686) to the house <01004> of Jonathan <03083> the scribe <05608> (08802), lest I die <04191> (08799) there.
L01 1 Jr 37:21   Jr 37:21 21 Sedecjasz <06667> Król <04428> nakazał <06680> (08762) Ze powinni popełnić <06485> (08686) Jeremiasz <03414> w sądzie <02691> z więzienia <04307>, dodał Ze powinny jeden dac <05414> ( 08800) go codziennie <03117> kawałek <03603> chleba <03899> z Wyrobów piekarniczych <0644> (08802) ulica <02351>, az WSZYSTKIE chleba <03899> w miescie <05892> spędził <08552> (08800). Tak więc Jeremiasz <03414> pozostał <03427> (08799) w sądzie <02691> z więzienia <04307>.                                                                  
L02 2 Jr 37:21 Król Sedecjasz wydał rozkaz, by trzymano Jeremiasza pod strażą w wartowni i by dawano mu po bochenku chleba dziennie z ulicy piekarzy, dopóki nie wyczerpie się chleb w mieście. I pozostał Jeremiasz na dziedzińcu w wartowni.
L03 3 Jr 37:21 וַיְצַוֶּ֞ה הַמֶּ֣לֶךְ צִדְקִיָּ֗הוּ וַיַּפְקִ֣דוּ אֶֽת־ יִרְמְיָהוּ֮ בַּחֲצַ֣ר הַמַּטָּרָה֒ וְנָתֹן֩ ל֨וֹ כִכַּר־ לֶ֤חֶם לַיּוֹם֙ מִח֣וּץ הָאֹפִ֔ים עַד־ תֹּ֥ם כָּל־ הַלֶּ֖חֶם מִן־ הָעִ֑יר וַיֵּ֣שֶׁב יִרְמְיָ֔הוּ בַּחֲצַ֖ר הַמַּטָּרָֽה׃
L04 4 Jr 37:21 וַ/יְצַוֶּ֞ה הַ/מֶּ֣לֶךְ צִדְקִיָּ֗הוּ וַ/יַּפְקִ֣דוּ אֶֽת־ יִרְמְיָהוּ֮ בַּ/חֲצַ֣ר הַ/מַּטָּרָה֒ וְ/נָתֹן֩ ל֨/וֹ כִכַּר־ לֶ֤חֶם לַ/יּוֹם֙ מִ/ח֣וּץ הָ/אֹפִ֔ים עַד־ תֹּ֥ם כָּל־ הַ/לֶּ֖חֶם מִן־ הָ/עִ֑יר וַ/יֵּ֣שֶׁב יִרְמְיָ֔הוּ בַּ/חֲצַ֖ר הַ/מַּטָּרָֽה׃
L05 5 Jr 37:21 waj•caw•<we> ham•<Me>•lech cid•ki•<ja>•hu, wai•jaf•<Ki>•du et- jir•me•ja•<Hu> ba•cha•<car> ham•mat•ta•<Ra> we•na•<Ton> lo chik•kar- <Le>•chem lai•jOm mi•<Chuc> ha•'o•<Fim>, ad- tom kol- hal•<Le>•chem min- ha•'<Ir>; wai•<je>•szew jir•me•<ja>•hu, ba•cha•<car> ham•mat•ta•<Ra>.
L06 6 Jr 37:21 H6680H6680 H4428H4428 H6667H6667 H6485H6485 H0853H0853 H3414H3414 H2691H2691 H4307H4307 H5414H5414 H0000 H3603H3603 H3899H3899 H3117H3117 H2351H2351 H0644H0644 H5704H5704 H8552H8552 H3605H3605 H3899H3899 H4480H4480 H5892H5892 H3427H3427 H3414H3414 H2691H2691 H4307H4307
L07 7 Jr 37:21 appoint king Zedekiah appoint Jeremiah court mark add loaf bread age abroad bake-r against accomplish all manner bread above Ai  abide Jeremiah court mark
L08 8 Jr 37:21 powołać król Sedecjasz powołać Jeremiasz sąd oznaczyć dodać bochenek chleb wiek za granicą piec-r przed zrealizować wszelkiego rodzaju chleb powyżej Ai przestrzegać Jeremiasz sąd oznaczyć
L09 9 Jr 37:21 commanded the king Then Zedekiah that they should commit Jeremiah into the court of the prison and that they should give a piece of bread him daily street out of the bakers' until were spent all until all the bread in in the city remained Thus Jeremiah in the court of the prison
L10 10 Jr 37:21 przykazał król Wtedy Sedecjasz że powinni popełnić Jeremiasz do sądu z więzienia i że powinny one dać kawałek chleba go codziennie ulica z wyrobów piekarniczych do wydatkowano wszystko aż wszystko chleb w w mieście pozostał Tak więc Jeremiasz w sądzie z więzienia
L11 11 Jr 37:21 vay·tzav·Veh ham·Me·lech tzid·ki·Ya·hu, vai·yaf·Ki·du et- yir·me·ya·Hu ba·cha·Tzar ham·mat·ta·Rah ve·na·Ton lo chik·kar- Le·chem lai·yOm mi·Chutz ha·'o·Fim, ad- tom kol- hal·Le·chem min- ha·'Ir; vai·Ye·shev yir·me·Ya·hu, ba·cha·Tzar ham·mat·ta·Rah.
L12 12 Jr 37:21 wa je caw we ham me lech cid qij ja hu waj jaf qi du et - jir me ja hu Ba Ha car ham mat ta ra we na ton lo chiK Kar - le Hem laj jom mi Huc ha o fim ad - Tom Kol - hal le Hem min - ha ir waj je szew jir me ja hu Ba Ha car ham mat ta ra
L13 13 Jr 37:21 wayücawwè hammeºlek cidqiyyäºhû wayyapqiºdû ´e|t-yirmüyähû BaHácar hamma††ärâ wünätön kiKKar-leºHem layyôm miHûc hä´öpîm `ad-Töm Kol-halleºHem min-hä`îr wayy뺚eb yirmüyäºhû BaHácar hamma††ärâ
L14 14 Jr 37:21 467/491 2271/2519 41/63 259/301 9788/11047 93/147 134/189 9/16 1696/2007 5569/6522 67/68 255/295 1936/2302 126/164 22/25 1112/1259 50/61 4673/5415 256/295 1043/1215 934/1093 867/1071 94/147 135/189 10/16
L15 15 Jr 37:21 Then Zedekiah the king commanded that they should commit Jeremiah into the court of the prison, and that they should give him daily a piece of bread out of the bakers' street, until all the bread in the city were spent. Thus Jeremiah remained in the court of the prison.
L16 16 Jr 37:21  21 Then Zedekiah <06667> the king <04428> commanded <06680> (08762) that they should commit <06485> (08686) Jeremiah <03414> into the court <02691> of the prison <04307>, and that they should give <05414> (08800) him daily <03117> a piece <03603> of bread <03899> out of the bakers' <0644> (08802) street <02351>, until all the bread <03899> in the city <05892> were spent <08552> (08800). Thus Jeremiah <03414> remained <03427> (08799) in the court <02691> of the prison <04307>.
Copyright by Cezary Podolski