Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Jr45-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Jr 45:1 Jr 45 Jr 45:1  1 słowo <01697>, że Jeremiasz <03414> prorok <05030> mówił <01696> (08765) do Barucha <01263> syn <01121> Neriasza <05374>, kiedy pisał <03789> (08800) te słowa <01697> w książce <05612> w ustach <06310> Jeremiasza <03414>, w czwartym <07243> roku <08141> Jojakima <03079> syn <01121> Jozjasza <02977> Król <04428 > Judy <03063>, mówiąc: <0559> (08800)                                                                            
L02 2 Jr 45:1 Słowo, jakie prorok Jeremiasz oznajmił Baruchowi, synowi Neriasza, gdy spisał on w księdze tamte słowa pod dyktando Jeremiasza w czwartym roku panowania króla judzkiego Jojakima, syna Jozjasza. 
L03 3 Jr 45:1 הַדָּבָ֗ר אֲשֶׁ֤ר דִּבֶּר֙ יִרְמְיָ֣הוּ הַנָּבִ֔יא אֶל־ בָּר֖וּךְ בֶּֽן־ נֵֽרִיָּ֑ה בְּכָתְבוֹ֩ אֶת־ הַדְּבָרִ֨ים הָאֵ֤לֶּה עַל־ סֵ֙פֶר֙ מִפִּ֣י יִרְמְיָ֔הוּ בַּשָּׁנָה֙ הָֽרְבִעִ֔ית לִיהוֹיָקִ֧ים בֶּן־ יֹאשִׁיָּ֛הוּ מֶ֥לֶךְ יְהוּדָ֖ה לֵאמֹֽר׃ ס
L04 4 Jr 45:1 הַ/דָּבָ֗ר אֲשֶׁ֤ר דִּבֶּר֙ יִרְמְיָ֣הוּ הַ/נָּבִ֔יא אֶל־ בָּר֖וּךְ בֶּֽן־ נֵֽרִיָּ֑ה בְּ/כָתְב/וֹ֩ אֶת־ הַ/דְּבָרִ֨ים הָ/אֵ֤לֶּה עַל־ סֵ֙פֶר֙ מִ/פִּ֣י יִרְמְיָ֔הוּ בַּ/שָּׁנָה֙ הָֽ/רְבִעִ֔ית לִ/יהוֹיָקִ֧ים בֶּן־ יֹאשִׁיָּ֛הוּ מֶ֥לֶךְ יְהוּדָ֖ה לֵ/אמֹֽר׃ ס
L05 5 Jr 45:1 had•da•<war>, 'a•<szer> dib•<Ber> jir•me•<ja>•hu han•na•<wi>, el- ba•<Ruch> ben- ne•ri•<jah>; be•cha•te•<wo> et- had•de•wa•<Rim> ha•'<El>•le al- se•fer mip•<Pi> jir•me•<ja>•hu, basz•sza•<Na> ha•re•wi•'<It>, li•ho•ja•<Kim> ben- jo•szi•<ja>•hu <Me>•lech je•hu•<Da> le•<Mor>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 45:1 H1697H1697 H0834H0834 H1696H1696 H3414H3414 H5030H5030 H0413H0413 H1263H1263 H1121H1121 H5374H5374 H3789H3789 H0853H0853 H1697H1697 H0428H0428 H5921H5921 H5612H5612 H6310H6310 H3414H3414 H8141H8141 H7243H7243 H3079H3079 H1121H1121 H2977H2977 H4428H4428 H3063H3063 H0559H0559
L07 7 Jr 45:1 act after answer Jeremiah prophecy about Baruch afflicted Neriah describe act another above bill according Jeremiah whole age foursquare Jehoiakim afflicted Josiah king Judah answer
L08 8 Jr 45:1 działać po odpowiedź Jeremiasz proroctwo o Baruch dotknięty Neriasza opisać działać inny powyżej rachunek zgodnie Jeremiasz Cały wiek foursquare Jojakim dotknięty Josiah król Juda odpowiedź
L09 9 Jr 45:1 The word which spake that Jeremiah the prophet to unto Baruch the son of Neriah when he had written these words these in in a book at the mouth of Jeremiah year in the fourth of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah saying
L10 10 Jr 45:1 Słowo który mówił że Jeremiasz prorok do Baruchowi syn Neriasza kiedy napisał te słowa te w w książce na ustach Jeremiasza rok w czwartym Jojakima syn Jozjasza król Judy powiedzenie
L11 11 Jr 45:1 had·da·Var, 'a·Sher dib·Ber yir·me·Ya·hu han·na·Vi, el- ba·Ruch ben- ne·ri·Yah; be·cha·te·Vo et- had·de·va·Rim ha·'El·leh al- se·fer mip·Pi yir·me·Ya·hu, bash·sha·Nah ha·re·vi·'It, li·ho·ya·Kim ben- yo·shi·Ya·hu Me·lech ye·hu·Dah le·Mor. sa·Mek
L12 12 Jr 45:1 haD Da war a szer DiB Ber jir me ja hu han na wi el - Ba ruch Ben - ne rij ja Be chot wo et - haD De wa rim ha el le al - se fer miP Pi jir me ja hu Basz sza na ha re wi it li ho ja qim Ben - jo szij ja hu me lech je hu da le mor s
L13 13 Jr 45:1 haDDäbär ´ášer DiBBer yirmüyäºhû hannäbî´ ´el-Bärûk Be|n-në|riyyâ Bükotbô ´et-haDDübärîm hä´ëºllè `al-sëºper miPPî yirmüyäºhû Baššänâ hä|rübì`ît lîhôyäqîm Ben-yö´šiyyäºhû meºlek yühûdâ lë´mör s
L14 14 Jr 45:1 1258/1428 4904/5499 1010/1142 135/147 246/314 4657/5500 25/26 4598/4921 9/10 209/225 9922/11047 1259/1428 652/745 4767/5759 174/184 448/497 136/147 795/873 46/55 33/37 4599/4921 50/53 2328/2519 719/818 4570/5298
L15 15 Jr 45:1 The word that Jeremiah the prophet spake unto Baruch the son of Neriah, when he had written these words in a book at the mouth of Jeremiah, in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, saying,
L16 16 Jr 45:1  1 The word <01697> that Jeremiah <03414> the prophet <05030> spake <01696> (08765) unto Baruch <01263> the son <01121> of Neriah <05374>, when he had written <03789> (08800) these words <01697> in a book <05612> at the mouth <06310> of Jeremiah <03414>, in the fourth <07243> year <08141> of Jehoiakim <03079> the son <01121> of Josiah <02977> king <04428> of Judah <03063>, saying <0559> (08800),
L01 1 Jr 45:2   Jr 45:2  2 Tak mówi <0559> (08804) Pan <03068>, Bóg <0430> Izraela <03478>, tobie, O Baruch <01263>;                                                                                                  
L02 2 Jr 45:2 To mówi Pan, Bóg Izraela, do ciebie, Baruchu:
L03 3 Jr 45:2 כֹּֽה־ אָמַ֥ר יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל עָלֶ֖יךָ בָּרֽוּךְ׃
L04 4 Jr 45:2 כֹּֽה־ אָמַ֥ר יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל עָלֶ֖י/ךָ בָּרֽוּךְ׃
L05 5 Jr 45:2 ko- 'a•<Mar> <jah>•we 'e•lo•<He> jis•ra•'<El>; 'a•<Le>•cha ba•<Ruch>.
L06 6 Jr 45:2 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H0430H0430 H3478H3478 H5921H5921 H1263H1263
L07 7 Jr 45:2 such answer Jehovah angels Israel above Baruch
L08 8 Jr 45:2 taki odpowiedź Jahwe anioły Izrael powyżej Baruch
L09 9 Jr 45:2 Thus Thus saith the LORD the God of Israel unto unto thee O Baruch
L10 10 Jr 45:2 Tak więc Tak mówi Pan Bóg Izraela do tobie O Barucha
L11 11 Jr 45:2 koh- 'a·Mar Yah·weh 'e·lo·Hei Yis·ra·'El; 'a·Lei·cha ba·Ruch.
L12 12 Jr 45:2 Ko - a mar jhwh(a do naj) e lo he jis ra el a le cha Ba ruch
L13 13 Jr 45:2 Kò|-´ämar yhwh(´ädönäy) ´élöhê yiSrä´ël `älʺkä Bärûk
L14 14 Jr 45:2 381/576 4571/5298 5395/6220 2420/2597 2189/2505 4768/5759 26/26
L15 15 Jr 45:2 Thus saith the LORD, the God of Israel, unto thee, O Baruch;
L16 16 Jr 45:2  2 Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>, the God <0430> of Israel <03478>, unto thee, O Baruch <01263>;
L01 1 Jr 45:3   Jr 45:3  3 Tyś powiedzieć <0559> (08804) Biada <0188> to ja się teraz! dla Pana <03068> <03254 hath dodał> (08804) smutek <03015> do mojego smutku <04341>; zemdlałem <03021> (08804) w moim wzdychając <0585> i uważam <04672> (08804) bez Reszta <04496>.                                                                                      
L02 2 Jr 45:3 Mówisz: Biada mi! Pan bowiem dodaje zgryzotę do mego bólu. Słabnę od wzdychania, nie znajduję wytchnienia. 
L03 3 Jr 45:3 אָמַ֙רְתָּ֙ אֽוֹי־ נָ֣א לִ֔י כִּֽי־ יָסַ֧ף יְהוָ֛ה יָג֖וֹן עַל־ מַכְאֹבִ֑י יָגַ֙עְתִּי֙ בְּאַנְחָתִ֔י וּמְנוּחָ֖ה לֹ֥א מָצָֽאתִי׃ ס
L04 4 Jr 45:3 אָמַ֙רְתָּ֙ אֽוֹי־ נָ֣א לִ֔/י כִּֽי־ יָסַ֧ף יְהוָ֛ה יָג֖וֹן עַל־ מַכְאֹבִ֑/י יָגַ֙עְתִּי֙ בְּ/אַנְחָתִ֔/י וּ/מְנוּחָ֖ה לֹ֥א מָצָֽאתִי׃ ס
L05 5 Jr 45:3 'a•<Mar>•ta o- na <Li>, ki- ja•<Saf> <jah>•we ja•<Gon> al- mach•'o•<wi>; ja•<Ga>'•ti be•'an•cha•<Ti>, u•me•nu•<Cha> lo ma•<ca>•ti. sa•<Mek>
L06 6 Jr 45:3 H0559H0559 H0188H0188 H4994H4994 H0000 H3588H3588 H3254H3254 H3068H3068 H3015H3015 H5921H5921 H4341H4341 H3021H3021 H0585H0585 H4496H4496 H3808H3808 H4672H4672
L07 7 Jr 45:3 answer alas I beseech thee  inasmuch add Jehovah grief above grief faint groaning comfortable before be able
L08 8 Jr 45:3 odpowiedź niestety Błagam Cię ponieważ dodać Jahwe żal powyżej żal słaby jęk wygodny przed móc
L09 9 Jr 45:3 Thou didst say Woe Ah for hath added is me now for the LORD grief unto to my sorrow I fainted in my sighing no rest no and I find
L10 10 Jr 45:3 Tyś powiedzieć Biada Ah dla kto ma dodany to ja teraz dla Pana żal do do mojego smutku Zemdlałem w moim wzdychając No Rest nie i uważam,
L11 11 Jr 45:3 'a·Mar·ta o- na Li, ki- ya·Saf Yah·weh ya·Gon al- mach·'o·Vi; ya·Ga'·ti be·'an·cha·Ti, u·me·nu·Chah lo ma·Tza·ti. sa·Mek
L12 12 Jr 45:3 a mar Ta oj - na li Ki - ja saf jhwh(a do naj) ja gon al - ma cho wi ja ga Ti Be an Ha ti u me nu Ha lo ma ca ti s
L13 13 Jr 45:3 ´ämaºrTä ´ô|y-nä´ Kî|-yäsap yhwh(´ädönäy) yägôn `al-mak´öbî yägaº`Tî Bü´anHätî ûmünûHâ lö´ mäc亴tî s
L14 14 Jr 45:3 4572/5298 16/24 374/402 5635/6522 3846/4478 192/210 5396/6220 13/14 4769/5759 12/16 21/26 10/11 19/22 4354/5164 421/453
L15 15 Jr 45:3 Thou didst say, Woe is me now! for the LORD hath added grief to my sorrow; I fainted in my sighing, and I find no rest.
L16 16 Jr 45:3  3 Thou didst say <0559> (08804), Woe <0188> is me now! for the LORD <03068> hath added <03254> (08804) grief <03015> to my sorrow <04341>; I fainted <03021> (08804) in my sighing <0585>, and I find <04672> (08804) no rest <04496>.
L01 1 Jr 45:4   Jr 45:4  4 Tak powiesz <0559> (08799) do niego Pan: <03068> mówi <0559> (08804) w ten sposób: Oto, co zbudowałem <01129> (08804) zburzę <02040> (08802 ), a to, co mi sadzone <05193> (08804) Będę zrywać się <05428> (08802), nawet cała ta ziemia <0776>.                                                                                      
L02 2 Jr 45:4 Powiesz mu tak: To mówi Pan: Oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam. 
L03 3 Jr 45:4 כֹּ֣ה ׀ תֹּאמַ֣ר אֵלָ֗יו כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הִנֵּ֤ה אֲשֶׁר־ בָּנִ֙יתִי֙ אֲנִ֣י הֹרֵ֔ס וְאֵ֥ת אֲשֶׁר־ נָטַ֖עְתִּי אֲנִ֣י נֹתֵ֑שׁ וְאֶת־ כָּל־ הָאָ֖רֶץ הִֽיא׃
L04 4 Jr 45:4 כֹּ֣ה ׀ תֹּאמַ֣ר אֵלָ֗י/ו כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הִנֵּ֤ה אֲשֶׁר־ בָּנִ֙יתִי֙ אֲנִ֣י הֹרֵ֔ס וְ/אֵ֥ת אֲשֶׁר־ נָטַ֖עְתִּי אֲנִ֣י נֹתֵ֑שׁ וְ/אֶת־ כָּל־ הָ/אָ֖רֶץ הִֽיא׃
L05 5 Jr 45:4 ko to•<Mar> 'e•<Law>, ko 'a•<Mar> <jah>•we, hin•<Ne> a•<szer>- ba•<Ni>•ti 'a•<Ni> ho•<Res>, we•'<Et> a•<szer>- na•<Ta>'•ti 'a•<Ni> no•<Tesz>; we•'<Et> kol- ha•'<A>•rec <Hi>.
L06 6 Jr 45:4 H3541H3541 H0559H0559 H0413H0413 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H2009H2009 H0834H0834 H1129H1129 H0589H0589 H2040H2040 H0853H0853 H0834H0834 H5193H5193 H0589H0589 H5428H5428 H0853H0853 H3605H3605 H0776H0776 H1931H1931
L07 7 Jr 45:4 such answer about such answer Jehovah behold after build I beat down after fastened I destroy all manner common he
L08 8 Jr 45:4 taki odpowiedź o taki odpowiedź Jahwe ujrzeć po budować Ja ubić po mocowane Ja zniszczyć wszelkiego rodzaju wspólny on
L09 9 Jr 45:4 Thus Thus shalt thou say to him Thus saith unto him The LORD Behold what thus Behold [that] which I have built I am will I break down and what and that which I have planted I am I will pluck up is the whole even this whole land he
L10 10 Jr 45:4 Tak więc Tak powiesz dla niego Tak więc mówi mu Pan Ujrzeć co tak oto [że], którą zbudowałem Jestem zburzę i co i to, co mi zasadził Jestem Będę zrywać się jest cały nawet cała ta ziemia on
L11 11 Jr 45:4 koh to·Mar 'e·Lav, koh 'a·Mar Yah·weh, hin·Neh a·Sher- ba·Ni·ti 'a·Ni ho·Res, ve·'Et a·Sher- na·Ta'·ti 'a·Ni no·Tesh; ve·'Et kol- ha·'A·retz Hi.
L12 12 Jr 45:4 Ko To mar e law Koh a mar jhwh(a do naj) hin ne a szer - Ba ni ti a ni ho res we et a szer - na ta Ti a ni no tesz we et - Kol - ha a rec hi
L13 13 Jr 45:4 Tö´mar ´ëläyw Köh ´ämar yhwh(´ädönäy) hinnË ´ášer-Bänîºtî ´ánî hörës wü´ët ´ášer-nä†aº`Tî ´ánî nötëš wü´et-Kol-hä´äºrec hî´
L14 14 Jr 45:4 382/576 4573/5298 4658/5500 383/576 4574/5298 5397/6220 692/840 4905/5499 333/374 622/874 29/43 9923/11047 4906/5499 50/57 623/874 17/21 9924/11047 4751/5415 2075/2502 1625/1867
L15 15 Jr 45:4 Thus shalt thou say unto him, The LORD saith thus; Behold, [that] which I have built will I break down, and that which I have planted I will pluck up, even this whole land.
L16 16 Jr 45:4  4 Thus shalt thou say <0559> (08799) unto him, The LORD <03068> saith <0559> (08804) thus; Behold, that which I have built <01129> (08804) will I break down <02040> (08802), and that which I have planted <05193> (08804) I will pluck up <05428> (08802), even this whole land <0776>.
L01 1 Jr 45:5   Jr 45:5  5 i pragniesz <01245> (08762) tys wielkie rzeczy <01419> dla siebie samego? szukać <01245> (08762) nie je: Bo oto Ja sprowadzę <0935> (08688) zło <07451> na wszelkie ciało <01320>, mówi <05002> (08803) Pan <03068>: ale życie twój <05315> dam <05414> (08804) tobie na łup <07998> w każdym miejscu <04725> dokąd idziesz <03212> (08799).                                                                              
L02 2 Jr 45:5 Ty zaś chcesz szukać wielkich rzeczy dla siebie? Nie szukaj! Sprowadzę bowiem nieszczęście na wszelkie ciało - wyrocznia Pana - lecz tobie dam twoje życie jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. 
L03 3 Jr 45:5 וְאַתָּ֛ה תְּבַקֶּשׁ־ לְךָ֥ גְדֹל֖וֹת אַל־ תְּבַקֵּ֑שׁ כִּ֡י הִנְנִי֩ מֵבִ֨יא רָעָ֤ה עַל־ כָּל־ בָּשָׂר֙ נְאֻם־ יְהוָ֔ה וְנָתַתִּ֨י לְךָ֤ אֶֽת־ נַפְשְׁךָ֙ לְשָׁלָ֔ל עַ֥ל כָּל־ הַמְּקֹמ֖וֹת אֲשֶׁ֥ר תֵּֽלֶךְ־ שָֽׁם׃ ס
L04 4 Jr 45:5 וְ/אַתָּ֛ה תְּבַקֶּשׁ־ לְ/ךָ֥ גְדֹל֖וֹת אַל־ תְּבַקֵּ֑שׁ כִּ֡י הִנְ/נִי֩ מֵבִ֨יא רָעָ֤ה עַל־ כָּל־ בָּשָׂר֙ נְאֻם־ יְהוָ֔ה וְ/נָתַתִּ֨י לְ/ךָ֤ אֶֽת־ נַפְשְׁ/ךָ֙ לְ/שָׁלָ֔ל עַ֥ל כָּל־ הַ/מְּקֹמ֖וֹת אֲשֶׁ֥ר תֵּֽלֶךְ־ שָֽׁם׃ ס
L05 5 Jr 45:5 we•'at•<Ta> te•wak•kesz- le•<Cha> ge•do•<Lot> al- te•wak•<Kesz>; ki hin•<Ni> me•<wi> ra•'<A al- kol- ba•<Sar> ne•'um- <jah>•we, we•na•tat•<Ti> le•<Cha> et- naf•sze•<Cha> le•sza•<Lal>, 'al kol- ham•me•ko•<Mot> 'a•<szer> te•lech- <szam>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 45:5 H0859H0859 H1245H1245 H0000 H1419H1419 H0408H0408 H1245H1245 H3588H3588 H2005H2005 H0935H0935 H7451H7451 H5921H5921 H3605H3605 H1320H1320 H5002H5002 H3069H3069 H5414H5414 H0000 H0853H0853 H5315H5315 H7998H7998 H5921H5921 H3605H3605 H4725H4725 H0834H0834 H1980H1980 H8033H8033
L07 7 Jr 45:5 you ask aloud nay ask inasmuch behold abide adversity above all manner body said God add any prey above all manner country after along in it
L08 8 Jr 45:5 ty zapytać głośno ba zapytać ponieważ ujrzeć przestrzegać przeciwność losu powyżej wszelkiego rodzaju ciało powiedział Bóg dodać każdy zdobycz powyżej wszelkiego rodzaju kraj po wzdłuż w tym
L09 9 Jr 45:5 are you And seekest thou great things not for thyself? seek for I am going [them] not for behold I will bring evil on all upon all flesh saith God will I give but thy life unto thee for a prey in all in all places after along in it
L10 10 Jr 45:5 jesteś I pragniesz tys wielkie rzeczy nie dla siebie samego? szukać dla Zamierzam [Im] nie bo oto Ja sprowadzę zło na wszystko na wszelkie ciało mówi Bóg dam ale życie twój tobie na łup w wszystko we wszystkich miejscach po wzdłuż w tym
L11 11 Jr 45:5 ve·'at·Tah te·vak·kesh- le·Cha ge·do·Lot al- te·vak·Kesh; ki hin·Ni me·Vi ra·'Ah al- kol- ba·Sar ne·'um- Yah·weh, ve·na·tat·Ti le·Cha et- naf·she·Cha le·sha·Lal, 'al kol- ham·me·ko·Mot 'a·Sher te·lech- Sham. sa·Mek
L12 12 Jr 45:5 we aT Ta Te waq qesz - le cha ge do lot al - Te waq qesz Ki hin ni me wi ra a al - Kol - Ba sar ne um - jhwh(a do naj) we na taT Ti le cha et - naf sze cha le sza lal al Kol - ham me qo mot a szer Te lech - szam s
L13 13 Jr 45:5 wü´aTTâ Tübaqqeš-lükä güdölôt ´al-Tübaqqëš hinnî mëbî´ rä`â `al-Kol-BäSär nü´um-yhwh(´ädönäy) wünätaTTî lükä ´e|t-napšükä lüšäläl `al Kol-hammüqömôt ´ášer Të|lek-šäm s
L14 14 Jr 45:5 918/1080 184/225 5636/6522 424/527 648/725 185/225 3847/4478 251/317 2160/2550 580/665 4770/5759 4752/5415 235/270 179/376 337/608 1714/2007 5637/6522 9925/11047 668/751 62/72 4771/5759 4753/5415 370/401 4907/5499 1373/1542 721/832
L15 15 Jr 45:5 And seekest thou great things for thyself? seek [them] not: for, behold, I will bring evil upon all flesh, saith the LORD: but thy life will I give unto thee for a prey in all places whither thou goest.
L16 16 Jr 45:5  5 And seekest <01245> (08762) thou great things <01419> for thyself? seek <01245> (08762) them not: for, behold, I will bring <0935> (08688) evil <07451> upon all flesh <01320>, saith <05002> (08803) the LORD <03068>: but thy life <05315> will I give <05414> (08804) unto thee for a prey <07998> in all places <04725> whither thou goest <03212> (08799).
Copyright by Cezary Podolski