Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Jr8-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Jr 8:1 Jr 8 Jr 8:1  1 W tym czasie <06256>, mówi <05002> (08803) Pan <03068>, są one wydobyć <03318> (08686) na kości <06106> królów <04428> Judy <03063> oraz kości <06106> z jego książąt <08269> i kości <06106> z kapłanów <03548> i kości <06106> proroków <05030> i kości <06106> z mieszkańców <03427> ( 08802) w Jerozolimie <03389>, z grobów <06913>:                                                                              
L02 2 Jr 8:1 W owym czasie - wyrocznia Pana - wydobędą z ich grobów kości królów judzkich, kości ich przywódców, kości proroków, kości mieszkańców Jerozolimy.
L03 3 Jr 8:1 בָּעֵ֣ת הַהִ֣יא נְאֻם־ יְהוָ֡ה [וְיֹצִיאוּ כ] (יֹוצִ֣יאוּ ק) אֶת־ עַצְמ֣וֹת מַלְכֵֽי־ יְהוּדָ֣ה וְאֶת־ עַצְמוֹת־ שָׂרָיו֩ וְאֶת־ עַצְמ֨וֹת הַכֹּהֲנִ֜ים וְאֵ֣ת ׀ עַצְמ֣וֹת הַנְּבִיאִ֗ים וְאֵ֛ת עַצְמ֥וֹת יוֹשְׁבֵֽי־ יְרוּשָׁלִָ֖ם מִקִּבְרֵיהֶֽם׃
L04 4 Jr 8:1 בָּ/עֵ֣ת הַ/הִ֣יא נְאֻם־ יְהוָ֡ה ו/יציאו יוֹצִ֣יאוּ אֶת־ עַצְמ֣וֹת מַלְכֵֽי־ יְהוּדָ֣ה וְ/אֶת־ עַצְמוֹת־ שָׂרָי/ו֩ וְ/אֶת־ עַצְמ֨וֹת הַ/כֹּהֲנִ֜ים וְ/אֵ֣ת ׀ עַצְמ֣וֹת הַ/נְּבִיאִ֗ים וְ/אֵ֛ת עַצְמ֥וֹת יוֹשְׁבֵֽי־ יְרוּשָׁלִָ֖ם מִ/קִּבְרֵי/הֶֽם׃
L05 5 Jr 8:1 ba•'<Et> ha•<Hi> ne•'um- <jah>•we [we•jo•ci•'u ch] (jo•<ci>•'u k) et- ac•<Mot> mal•che- je•hu•<Da> we•'<Et> ac•mot- sa•<Raw> we•'<Et> ac•<Mot> hak•ko•ha•<Nim> we•'<Et> ac•<Mot> han•ne•wi•'<Im>, we•'<Et> ac•<Mot> jo•sze•we- je•ru•sza•<Lim> mik•kiw•re•<Hem>.
L06 6 Jr 8:1 H6256H6256 H1931H1931 H5002H5002 H3068H3068 H0853H0853 H6106H6106 H4428H4428 H3063H3063 H0853H0853 H6106H6106 H8269H8269 H0853H0853 H6106H6106 H3548H3548 H0853H0853 H6106H6106 H5030H5030 H0853H0853 H6106H6106 H3427H3427 H3389H3389 H6913H6913
L07 7 Jr 8:1 after he said Jehovah after body king Judah body captain  body chief ruler body prophecy body abide Jerusalem grave
L08 8 Jr 8:1 po on powiedział Jahwe po ciało król Juda ciało kapitan ciało naczelny władca ciało proroctwo ciało przestrzegać Jerozolima grób
L09 9 Jr 8:1 At that time he saith the LORD after the bones of the kings of Judah and the bones of his princes and the bones of the priests and the bones of the prophets and the bones of the inhabitants of Jerusalem out of their graves
L10 10 Jr 8:1 W tym czasie on mówi Pan po kości królów Judy i kości jego książąt i kości z kapłanów i kości z proroków i kości z mieszkańcami z Jerozolimy z grobów
L11 11 Jr 8:1 ba·'Et ha·Hi ne·'um- Yah·weh [ve·yo·tzi·'u ch] (yo·Tzi·'u k) et- atz·Mot mal·chei- ye·hu·Dah ve·'Et atz·mot- sa·Rav ve·'Et atz·Mot hak·ko·ha·Nim ve·'Et atz·Mot han·ne·vi·'Im, ve·'Et atz·Mot yo·she·vei- ye·ru·sha·Lim mik·kiv·rei·Hem.
L12 12 Jr 8:1 Ba et ha hi ne um - jhwh(a do naj) (we jo ci u) [jo ci u] et - ac mot mal che - je hu da we et - ac mot - sa raw we et - ac mot haK Ko ha nim we et ac mot han ne wi im we et ac mot josz we - je ru sza la im miq qiw re hem
L13 13 Jr 8:1 Bä`ët hahî´ nü´um-yhwh(´ädönäy) (wüyöcî´û) [yôcû] ´et-`acmôt malkê|-yühûdâ wü´et-`acmôt-Säräyw wü´et-`acmôt haKKöhánîm wü´ët `acmôt hannübî´îm wü´ët `acmôt yôšbê|-yürûšäläºim miqqibrêhem
L14 14 Jr 8:1 214/294 1575/1867 78/376 4917/6220 7/9 9249/11047 90/126 2119/2519 571/818 9250/11047 91/126 331/421 9251/11047 92/126 659/750 9252/11047 93/126 167/314 9253/11047 94/126 796/1071 450/643 56/68
L15 15 Jr 8:1 At that time, saith the LORD, they shall bring out the bones of the kings of Judah, and the bones of his princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem, out of their graves:
L16 16 Jr 8:1  1 At that time <06256>, saith <05002> (08803) the LORD <03068>, they shall bring out <03318> (08686) the bones <06106> of the kings <04428> of Judah <03063>, and the bones <06106> of his princes <08269>, and the bones <06106> of the priests <03548>, and the bones <06106> of the prophets <05030>, and the bones <06106> of the inhabitants <03427> (08802) of Jerusalem <03389>, out of their graves <06913>:
L01 1 Jr 8:2   Jr 8:2  2 I będą szerzyć <07849> (08804) ich przed niedz <08121>, a księżyc <03394>, i wszystko wojsko <06635> nieba <08064>, kogo kochał <0157> (08804) i i kogo one służyły <05647> (08804), a po <0310> którymi chodzili <01980> (08804) i którego oni starali <01875> (08804), a którego oni czcili <07812> (08694 ): one nie są gromadzone <0622> (08735), ani być pochowany <06912> (08735); są one dla łajna <01828> na twarzy <06440> z ziemi <0127>.                                                                      
L02 2 Jr 8:2 I rozrzucę je przed słońcem, księżycem oraz całym wojskiem niebieskim, których oni kochali, którym służyli, za którymi chodzili, których szukali, którym oddawali pokłony. Nikt ich nie pozbiera ani pogrzebie, lecz staną się nawozem na powierzchni ziemi.
L03 3 Jr 8:2 וּשְׁטָחוּם֩ לַשֶּׁ֨מֶשׁ וְלַיָּרֵ֜חַ וּלְכֹ֣ל ׀ צְבָ֣א הַשָּׁמַ֗יִם אֲשֶׁ֨ר אֲהֵב֜וּם וַאֲשֶׁ֤ר עֲבָדוּם֙ וַֽאֲשֶׁר֙ הָלְכ֣וּ אַֽחֲרֵיהֶ֔ם וַאֲשֶׁ֣ר דְּרָשׁ֔וּם וַאֲשֶׁ֥ר הִֽשְׁתַּחֲו֖וּ לָהֶ֑ם לֹ֤א יֵאָֽסְפוּ֙ וְלֹ֣א יִקָּבֵ֔רוּ לְדֹ֛מֶן עַל־ פְּנֵ֥י הָאֲדָמָ֖ה יִֽהְיֽוּ׃
L04 4 Jr 8:2 וּ/שְׁטָחוּ/ם֩ לַ/שֶּׁ֨מֶשׁ וְ/לַ/יָּרֵ֜חַ וּ/לְ/כֹ֣ל ׀ צְבָ֣א הַ/שָּׁמַ֗יִם אֲשֶׁ֨ר אֲהֵב֜וּ/ם וַ/אֲשֶׁ֤ר עֲבָדוּ/ם֙ וַֽ/אֲשֶׁר֙ הָלְכ֣וּ אַֽחֲרֵי/הֶ֔ם וַ/אֲשֶׁ֣ר דְּרָשׁ֔וּ/ם וַ/אֲשֶׁ֥ר הִֽשְׁתַּחֲו֖וּ לָ/הֶ֑ם לֹ֤א יֵאָֽסְפוּ֙ וְ/לֹ֣א יִקָּבֵ֔רוּ לְ/דֹ֛מֶן עַל־ פְּנֵ֥י הָ/אֲדָמָ֖ה יִֽהְיֽוּ׃
L05 5 Jr 8:2 u•sze•ta•<Chum> lasz•<sze>•mesz we•lai•ja•<Re>•ach u•le•<Chol> ce•<wa> hasz•sza•<Ma>•jim, 'a•<szer> 'a•he•<wum> wa•'a•<szer> 'a•wa•<Dum> wa•'a•<szer> ha•le•<Chu> 'a•cha•re•<Hem>, wa•'a•<szer> de•ra•<szum>, wa•'a•<szer> hisz•ta•cha•<wu> la•<Hem>; lo je•'a•se•<Fu> we•<Lo> jik•ka•<we>•ru, le•<Do>•men al- pe•<Ne> ha•'a•da•<Ma> <jih><ju>.
L06 6 Jr 8:2 H7849H7849 H8121H8121 H3394H3394 H3605H3605 H6635H6635 H8064H8064 H0834H0834 H0157H0157 H0834H0834 H5647H5647 H0834H0834 H1980H1980 H0310H0310 H0834H0834 H1875H1875 H0834H0834 H7812H7812 H0000 H3808H3808 H0622H0622 H3808H3808 H6912H6912 H1828H1828 H5921H5921 H6440H6440 H0127H0127 H1961H1961
L07 7 Jr 8:2 all abroad east side moon all manner appointed time air after loved after keep in bondage after along after that after ask after bow down before assemble before in any wise dung above accept country become
L08 8 Jr 8:2 wszystkie za granicą East Side księżyc wszelkiego rodzaju wyznaczony czas powietrze po kochany po trzymać w niewoli po wzdłuż po tym po zapytać po zgnieść przed montować przed w każdym mądrym gnój powyżej przyjąć kraj zostać
L09 9 Jr 8:2 And they shall spread them before the sun and the moon all and all the host of heaven which whom they have loved and which and whom they have served and which whom they have walked and after and which and whom they have sought and which and whom they have worshipped not they shall not be gathered or nor be buried they shall be for dung on upon the face of the earth become
L10 10 Jr 8:2 I będą szerzyć je przed słońcem i księżyc wszystko i wszystko wojsko z nieba który kogo oni kochali i które i kogo one służyły i które którymi chodzili i po i które i kogo szukali i które i którego oni czcili nie nie mogą być one gromadzone lub ani być pochowany są one dla łajna na na powierzchni ziemi zostać
L11 11 Jr 8:2 u·she·ta·Chum lash·She·mesh ve·lai·ya·Re·ach u·le·Chol tze·Va hash·sha·Ma·yim, 'a·Sher 'a·he·Vum va·'a·Sher 'a·va·Dum va·'a·Sher ha·le·Chu 'a·cha·rei·Hem, va·'a·Sher de·ra·Shum, va·'a·Sher hish·ta·cha·Vu la·Hem; lo ye·'a·se·Fu ve·Lo yik·ka·Ve·ru, le·Do·men al- pe·Nei ha·'a·da·Mah Yih·Yu.
L12 12 Jr 8:2 u sze ta Hum lasz sze mesz we laj ja re aH u le chol ce wa hasz sza ma jim a szer a he wum wa a szer a wa dum wa a szer hal chu a Ha re hem wa a szer De ra szum wa a szer hisz Ta Ha wu la hem lo je as fu we lo jiq qa we ru le do men al - Pe ne ha a da ma jih ju
L13 13 Jr 8:2 ûšü†äHûm laššeºmeš wülayyärëªH ûlüköl cübä´ haššämaºyim ´ášer ´áhëbûm wa´ášer `ábädûm wa|´ášer hälkû ´a|Hárêhem wa´ášer Düräšûm wa´ášer hi|šTaHáwû lähem lö´ yë´ä|spû wülö´ yiqqäbëºrû lüdöºmen `al-Pünê hä´ádämâ yi|hyû
L14 14 Jr 8:2 6/6 118/134 20/26 4402/5415 290/484 353/421 4532/5499 164/207 4533/5499 238/288 4534/5499 1300/1542 622/712 4535/5499 131/163 4536/5499 154/169 5371/6522 4014/5164 159/202 4015/5164 117/132 3/6 4431/5759 1749/2127 157/225 2749/3546
L15 15 Jr 8:2 And they shall spread them before the sun, and the moon, and all the host of heaven, whom they have loved, and whom they have served, and after whom they have walked, and whom they have sought, and whom they have worshipped: they shall not be gathered, nor be buried; they shall be for dung upon the face of the earth.
L16 16 Jr 8:2  2 And they shall spread <07849> (08804) them before the sun <08121>, and the moon <03394>, and all the host <06635> of heaven <08064>, whom they have loved <0157> (08804), and whom they have served <05647> (08804), and after <0310> whom they have walked <01980> (08804), and whom they have sought <01875> (08804), and whom they have worshipped <07812> (08694): they shall not be gathered <0622> (08735), nor be buried <06912> (08735); they shall be for dung <01828> upon the face <06440> of the earth <0127>.
L01 1 Jr 8:3   Jr 8:3  3 A śmierć <04194> są wybierani <0977> (08738) raczej niż życie <02416> przez wszystkie pozostałości <07611> z nich, które pozostają <07604> (08737) to zło <07451> rodzina <04940>, który pozostają <07604> (08737) we wszystkich miejscach <04725> dokąd ja jeździłem <05080> (08689) nich, mówi <05002> (08803) Pan <03068> zastępów <06635>.                                                                              
L02 2 Jr 8:3 Wszyscy pozostali będą wybierać raczej śmierć niż życie, ilu ich tylko zostanie z tego przewrotnego plemienia po wszystkich miejscach, po których ich rozproszę - wyrocznia Pana Zastępów.
L03 3 Jr 8:3 וְנִבְחַ֥ר מָ֙וֶת֙ מֵֽחַיִּ֔ים לְכֹ֗ל הַשְּׁאֵרִית֙ הַנִּשְׁאָרִ֔ים מִן־ הַמִּשְׁפָּחָ֥ה הָֽרָעָ֖ה הַזֹּ֑את בְּכָל־ הַמְּקֹמ֤וֹת הַנִּשְׁאָרִים֙ אֲשֶׁ֣ר הִדַּחְתִּ֣ים שָׁ֔ם נְאֻ֖ם יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ ס
L04 4 Jr 8:3 וְ/נִבְחַ֥ר מָ֙וֶת֙ מֵֽ/חַיִּ֔ים לְ/כֹ֗ל הַ/שְּׁאֵרִית֙ הַ/נִּשְׁאָרִ֔ים מִן־ הַ/מִּשְׁפָּחָ֥ה הָֽ/רָעָ֖ה הַ/זֹּ֑את בְּ/כָל־ הַ/מְּקֹמ֤וֹת הַ/נִּשְׁאָרִים֙ אֲשֶׁ֣ר הִדַּחְתִּ֣י/ם שָׁ֔ם נְאֻ֖ם יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ ס
L05 5 Jr 8:3 we•niw•<Char> ma•wet me•chai•<jim>, le•<Chol>, hasz•sze•'e•<Rit> han•nisz•'a•<Rim>, min- ham•misz•pa•<Cha> ha•ra•'<A haz•<Zot>; be•chol ham•me•ko•<Mot> han•nisz•'a•<Rim> 'a•<szer> hid•dach•<Tim> <szam>, ne•'<Um> <jah>•we ce•wa•'ot. sa•<Mek>
L06 6 Jr 8:3 H0977H0977 H4194H4194 H2416H2416 H3605H3605 H7611H7611 H7604H7604 H4480H4480 H4940H4940 H7451H7451 H2063H2063 H3605H3605 H4725H4725 H7604H7604 H0834H0834 H5080H5080 H8033H8033 H5002H5002 H3068H3068 H6635H6635
L07 7 Jr 8:3 acceptable dead age all manner remainder leave above family adversity likewise all manner country leave after banish in it said Jehovah appointed time
L08 8 Jr 8:3 do przyjęcia martwy wiek wszelkiego rodzaju reszta pozostawiać powyżej rodzina przeciwność losu podobnie wszelkiego rodzaju kraj pozostawiać po wygnać w tym powiedział Jahwe wyznaczony czas
L09 9 Jr 8:3 shall be chosen And death rather than life all by all the residue of them that remain rather family of this evil in all in all the places which remain to which whither I have driven them them saith the LORD of hosts
L10 10 Jr 8:3 są wybierani A śmierć raczej niż życie wszystko przez wszystkie pozostałości z nich, które pozostają raczej rodzina to zło w wszystko we wszystkich miejscach które pozostają , do którego dokąd ja jeździłem im im powiada bowiem Pan Zastępów
L11 11 Jr 8:3 ve·niv·Char ma·vet me·chai·Yim, le·Chol, hash·she·'e·Rit han·nish·'a·Rim, min- ham·mish·pa·Chah ha·ra·'Ah haz·Zot; be·chol ham·me·ko·Mot han·nish·'a·Rim 'a·Sher hid·dach·Tim Sham, ne·'Um Yah·weh tze·va·'ot. sa·Mek
L12 12 Jr 8:3 we niw Har ma wet me Haj jim le chol hasz sze e rit han ni sza rim min - ham misz Pa Ha ha ra a haz zot Be chol - ham me qo mot han ni sza rim a szer hiD DaH Tim szam ne um jhwh(a do naj) ce wa ot s
L13 13 Jr 8:3 wünibHar mäºwet më|Hayyîm lüköl haššü´ërît hanniš´ärîm min-hammišPäHâ hä|rä`â hazzö´t Bükol-hammüqömôt hanniš´ärîm ´ášer hiDDaHTîm šäm nü´ùm yhwh(´ädönäy) cübä´ôt s
L14 14 Jr 8:3 145/151 132/155 399/499 4403/5415 20/66 100/133 1016/1215 281/302 494/665 456/603 4404/5415 334/401 101/133 4537/5499 27/51 659/832 79/376 4918/6220 291/484
L15 15 Jr 8:3 And death shall be chosen rather than life by all the residue of them that remain of this evil family, which remain in all the places whither I have driven them, saith the LORD of hosts.
L16 16 Jr 8:3  3 And death <04194> shall be chosen <0977> (08738) rather than life <02416> by all the residue <07611> of them that remain <07604> (08737) of this evil <07451> family <04940>, which remain <07604> (08737) in all the places <04725> whither I have driven <05080> (08689) them, saith <05002> (08803) the LORD <03068> of hosts <06635>.
L01 1 Jr 8:4   Jr 8:4  4 Ponadto powiesz <0559> (08804) do nich: Tak mówi <0559> (08804) Pan <03068>; upadną <05307> (08799), a nie wynikać <06965> (08799)? on odwrócić <07725> (08799), i nie wraca <07725> (08799)?                                                                                          
L02 2 Jr 8:4 I powiedz im: To mówi Pan: Czy nie powstaje ten, co upadnie? Albo czy nie zawraca ten, co zabłądzi?
L03 3 Jr 8:4 וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵיהֶ֗ם כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הֲיִפְּל֖וּ וְלֹ֣א יָק֑וּמוּ אִם־ יָשׁ֖וּב וְלֹ֥א יָשֽׁוּב׃
L04 4 Jr 8:4 וְ/אָמַרְתָּ֣ אֲלֵי/הֶ֗ם כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הֲ/יִפְּל֖וּ וְ/לֹ֣א יָק֑וּמוּ אִם־ יָשׁ֖וּב וְ/לֹ֥א יָשֽׁוּב׃
L05 5 Jr 8:4 we•'a•mar•<Ta> 'a•le•<Hem>, ko 'a•<Mar> <jah>•we, ha•jip•pe•<Lu> we•<Lo> ja•<Ku>•mu; im- ja•<szuw> we•<Lo> ja•<szuw>.
L06 6 Jr 8:4 H0559H0559 H0413H0413 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H5307H5307 H3808H3808 H6965H6965 H0518H0518 H7725H7725 H3808H3808 H7725H7725
L07 7 Jr 8:4 answer about such answer Jehovah cast down before abide lo break before break
L08 8 Jr 8:4 odpowiedź o taki odpowiedź Jahwe zrzucony przed przestrzegać lo złamać przed złamać
L09 9 Jr 8:4 Moreover thou shalt say to Thus unto them Thus saith the LORD Shall they fall and not and not arise lo ? shall he turn away not and not return
L10 10 Jr 8:4 Ponadto powiesz do Tak więc do nich: Tak mówi Pan Upadną i nie i nie powstają lo ? on odwróci nie i nie wraca
L11 11 Jr 8:4 ve·'a·mar·Ta 'a·lei·Hem, koh 'a·Mar Yah·weh, ha·yip·pe·Lu ve·Lo ya·Ku·mu; im- ya·Shuv ve·Lo ya·Shuv.
L12 12 Jr 8:4 we a mar Ta a le hem Koh a mar jhwh(a do naj) ha jiP Pe lu we lo ja qu mu im - ja szuw we lo ja szuw
L13 13 Jr 8:4 wü´ämarTä ´álêhem Köh ´ämar yhwh(´ädönäy) háyiPPülû wülö´ yäqûºmû ´im-yäšûb wülö´ yäšûb
L14 14 Jr 8:4 4196/5298 4268/5500 249/576 4197/5298 4919/6220 310/434 4016/5164 544/627 904/1068 780/1041 4017/5164 781/1041
L15 15 Jr 8:4 Moreover thou shalt say unto them, Thus saith the LORD; Shall they fall, and not arise? shall he turn away, and not return?
L16 16 Jr 8:4  4 Moreover thou shalt say <0559> (08804) unto them, Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>; Shall they fall <05307> (08799), and not arise <06965> (08799)? shall he turn away <07725> (08799), and not return <07725> (08799)?
L01 1 Jr 8:5   Jr 8:5  5 Dlaczego więc ten lud <05971> Jerozolimy <03389> powrót slidden <07725> (08790) przez wieczystego <05329> (08737) złą drogę <04878>? posiadają <02388> (08689) szybko oszustwo <08649>, odmówią <03985> (08765), aby powrócić <07725> (08800).                                                                                      
L02 2 Jr 8:5 Dlaczego więc buntuje się ten lud [jerozolimski] i trwa bez końca w odstępstwie? Trzyma się kurczowo kłamstwa i nie chce się nawrócić?
L03 3 Jr 8:5 מַדּ֨וּעַ שׁוֹבְבָ֜ה הָעָ֥ם הַזֶּ֛ה יְרוּשָׁלִַ֖ם מְשֻׁבָ֣ה נִצַּ֑חַת הֶחֱזִ֙יקוּ֙ בַּתַּרְמִ֔ית מֵאֲנ֖וּ לָשֽׁוּב׃
L04 4 Jr 8:5 מַדּ֨וּעַ שׁוֹבְבָ֜ה הָ/עָ֥ם הַ/זֶּ֛ה יְרוּשָׁלִַ֖ם מְשֻׁבָ֣ה נִצַּ֑חַת הֶחֱזִ֙יקוּ֙ בַּ/תַּרְמִ֔ית מֵאֲנ֖וּ לָ/שֽׁוּב׃
L05 5 Jr 8:5 mad•<Du>•a' szow•<wa> ha•'<Am> haz•<Ze> je•ru•sza•<Lim> me•szu•<wa> nic•<ca>•chat; he•che•<Zi>•ku bat•tar•<Mit>, me•'a•<Nu> la•<szuw>.
L06 6 Jr 8:5 H4069H4069 H7725H7725 H5971H5971 H2088H2088 H3389H3389 H4878H4878 H5331H5331 H2388H2388 H8649H8649 H3985H3985 H7725H7725
L07 7 Jr 8:5 how break folk he Jerusalem backsliding alway aid deceit refuse break
L08 8 Jr 8:5 jak złamać ludowy on Jerozolima odstępni sprecyzowane pomocy oszustwo odmawiać złamać
L09 9 Jr 8:5 Why slidden back Why [then] is this people has this of Jerusalem backsliding alway fast fast deceit they refuse to return
L10 10 Jr 8:5 Dlaczego Powrót slidden Dlaczego [wtedy] to ludzie ma to z Jerozolimy odstępni sprecyzowane szybko szybko oszustwo odmówią powrót
L11 11 Jr 8:5 mad·Du·a' shov·Vah ha·'Am haz·Zeh ye·ru·sha·Lim me·shu·Vah nitz·Tza·chat; he·che·Zi·ku bat·tar·Mit, me·'a·Nu la·Shuv.
L12 12 Jr 8:5 maD Du a szo we wa ha am haz ze je ru sza la im me szu wa nic ca Hat he He zi qu BaT Tar mit me a nu la szuw
L13 13 Jr 8:5 maDDûª` šôbübâ hä`äm hazzè yürûšälaºim müšùbâ niccaºHat heHézîºqû BaTTarmît më´ánû läšûb
L14 14 Jr 8:5 57/72 782/1041 1500/1866 997/1176 451/643 8/11 37/44 239/290 3/5 33/41 783/1041
L15 15 Jr 8:5 Why [then] is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding? they hold fast deceit, they refuse to return.
L16 16 Jr 8:5  5 Why then is this people <05971> of Jerusalem <03389> slidden back <07725> (08790) by a perpetual <05329> (08737) backsliding <04878>? they hold <02388> (08689) fast deceit <08649>, they refuse <03985> (08765) to return <07725> (08800).
L01 1 Jr 8:6   Jr 8:6  6 I wysłuchał <07181> (08689) i usłyszał <08085> (08799), ale nie mówił poprawnie <01696> (08762): nikt nie <0376> żałował <05162> (08737) go z <05921> to złość < 07451>, mówiąc: <0559> (08800) Co ja zrobiłem <06213> (08804)? każdy jeden odwrócił <07725> (08804) do jego przebiegu <04794>, jak konia <05483> rusheth <07857> (08802) do walki <04421>.                                                                              
L02 2 Jr 8:6 Uważałem pilnie i słuchałem: nie mówią, jak trzeba. Nikt nie żałuje swej przewrotności, mówiąc: Co uczyniłem? Każdy biegnie dalej swoją drogą niby koń cwałujący do bitwy.
L03 3 Jr 8:6 הִקְשַׁ֤בְתִּי וָֽאֶשְׁמָע֙ לוֹא־ כֵ֣ן יְדַבֵּ֔רוּ אֵ֣ין אִ֗ישׁ נִחָם֙ עַל־ רָ֣עָת֔וֹ לֵאמֹ֖ר מֶ֣ה עָשִׂ֑יתִי כֻּלֹּ֗ה שָׁ֚ב [בִּמְרֻצֹותָם כ] (בִּמְר֣וּצָתָ֔ם ק) כְּס֥וּס שׁוֹטֵ֖ף בַּמִּלְחָמָֽה׃
L04 4 Jr 8:6 הִקְשַׁ֤בְתִּי וָֽ/אֶשְׁמָע֙ לוֹא־ כֵ֣ן יְדַבֵּ֔רוּ אֵ֣ין אִ֗ישׁ נִחָם֙ עַל־ רָ֣עָת֔/וֹ לֵ/אמֹ֖ר מֶ֣ה עָשִׂ֑יתִי כֻּלֹּ֗/ה שָׁ֚ב ב/מרצות/ם בִּ/מְר֣וּצָתָ֔/ם כְּ/ס֥וּס שׁוֹטֵ֖ף בַּ/מִּלְחָמָֽה׃
L05 5 Jr 8:6 hik•<szaw>•ti wa•'esz•<Ma>' lo- chen je•dab•<Be>•ru, 'en '<Isz>, ni•<Cham> al- ra•'a•<To>, le•<Mor> me 'a•<Si>•ti; kul•<Lo>, w [bim•ru•co•tam ch] (bim•<Ru>•ca•<Tam>, k) ke•<Sus> szo•<Tef> bam•mil•cha•<Ma>.
L06 6 Jr 8:6 H7181H7181 H8085H8085 H3808H3808 H3651H3651 H1696H1696 H0369H0369 H0376H0376 H5162H5162 H5921H5921 H7451H7451 H0559H0559 H4100H4100 H6213H6213 H3605H3605 H7725H7725 H5483H5483 H7857H7857 H4421H4421
L07 7 Jr 8:6 attend attentively before after that answer else great comfort  above adversity answer how long accomplish all manner break course crane drown battle
L08 8 Jr 8:6 uczęszczać uważnie przed po tym odpowiedź więcej wielki komfort powyżej przeciwność losu odpowiedź jak długo zrealizować wszelkiego rodzaju złamać kurs dźwig utopić bitwa
L09 9 Jr 8:6 I hearkened and heard not after that [but] they spake not aright No no man repented him of his wickedness saying What What have I done all manner ? every one turned course as the horse rusheth into the battle
L10 10 Jr 8:6 I słuchali i usłyszał nie po tym [Ale] nie mówił poprawnie Nie żaden człowiek nie pokutował go z jego niegodziwość powiedzenie Co Co ja zrobiłem wszelkiego rodzaju ? każdy zwrócił kurs jak konia rusheth w walce
L11 11 Jr 8:6 hik·Shav·ti va·'esh·Ma' lo- chen ye·dab·Be·ru, 'ein 'Ish, ni·Cham al- ra·'a·To, le·Mor meh 'a·Si·ti; kul·Loh, v [bim·ru·tzo·tam ch] (bim·Ru·tza·Tam, k) ke·Sus sho·Tef bam·mil·cha·Mah.
L12 12 Jr 8:6 hiq szaw Ti wa esz ma lo - chen je daB Be ru en isz ni Ham al - ra a to le mor me a si ti Kul lo szaw (Bim ru co tam) [Bim ru ca tam] Ke sus szo tef Bam mil Ha ma
L13 13 Jr 8:6 hiqšaºbTî wä|´ešmä` lô´-kën yüdaBBëºrû ´ên ´îš nìHäm `al-räº`ätô lë´mör `äSîºtî Kullò šäb (Bimrùcôtäm) [Bimrûºcätäºm] Küsûs šô†ëp BammilHämâ
L14 14 Jr 8:6 37/46 882/1154 4018/5164 543/767 918/1142 611/786 1717/2004 72/108 4432/5759 495/665 4198/5298 621/744 2187/2617 4405/5415 784/1041 1/1 88/137 20/30 271/319
L15 15 Jr 8:6 I hearkened and heard, [but] they spake not aright: no man repented him of his wickedness, saying, What have I done? every one turned to his course, as the horse rusheth into the battle.
L16 16 Jr 8:6  6 I hearkened <07181> (08689) and heard <08085> (08799), but they spake not aright <01696> (08762): no man <0376> repented <05162> (08737) him of <05921> his wickedness <07451>, saying <0559> (08800), What have I done <06213> (08804)? every one turned <07725> (08804) to his course <04794>, as the horse <05483> rusheth <07857> (08802) into the battle <04421>.
L01 1 Jr 8:7   Jr 8:7  7 Tak, bocian <02624> w niebie <08064> wie <03045> (08804) Jej wyznaczonych czasów <04150>, a żółw <08449> i żuraw <05483> i jaskółka <05693> obserwować <08104> (08804) razem <06256> z ich wejściem <0935> (08800), ale moich ludzi <05971> nie wiem <03045> (08804) wyrok <04941> Pana <03068>.                                                                                  
L02 2 Jr 8:7 Nawet bocian w przestworzach zna swoją porę, synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu. Naród mój jednak nie zna Prawa Pańskiego.
L03 3 Jr 8:7 גַּם־ חֲסִידָ֣ה בַשָּׁמַ֗יִם יָֽדְעָה֙ מֽוֹעֲדֶ֔יהָ וְתֹ֤ר [וְסוּס כ] (וְסִיס֙ ק) וְעָג֔וּר שָׁמְר֖וּ אֶת־ עֵ֣ת בֹּאָ֑נָה וְעַמִּ֕י לֹ֣א יָֽדְע֔וּ אֵ֖ת מִשְׁפַּ֥ט יְהוָֽה׃
L04 4 Jr 8:7 גַּם־ חֲסִידָ֣ה בַ/שָּׁמַ֗יִם יָֽדְעָה֙ מֽוֹעֲדֶ֔י/הָ וְ/תֹ֤ר ו/סוס וְ/סִיס֙ וְ/עָג֔וּר שָׁמְר֖וּ אֶת־ עֵ֣ת בֹּאָ֑/נָה וְ/עַמִּ֕/י לֹ֣א יָֽדְע֔וּ אֵ֖ת מִשְׁפַּ֥ט יְהוָֽה׃
L05 5 Jr 8:7 gam- cha•si•<Da> wasz•sza•<Ma>•jim, ja•de•'<A mo•'a•<De>•ha, we•<Tor> [we•sus ch] (we•<Sis> k) we•'a•<Gur>, sza•me•<Ru> et- 'et bo•'<A>•na; we•'am•<Mi> lo ja•de•'<U>, 'et misz•<Pat> <jah>•we.
L06 6 Jr 8:7 H1571H1571 H2624H2624 H8064H8064 H3045H3045 H4150H4150 H8449H8449 H5693H5693 H8104H8104 H0853H0853 H6256H6256 H0935H0935 H5971H5971 H3808H3808 H3045H3045 H0853H0853 H4941H4941 H3068H3068
L07 7 Jr 8:7 again feather air acknowledge appointment estate crane swallow beward after abide folk before acknowledge adversary Jehovah
L08 8 Jr 8:7 ponownie pióro powietrze przyznać powołanie majątek dźwig połknąć beward po przestrzegać ludowy przed przyznać przeciwnik Jahwe
L09 9 Jr 8:7 Even Yea the stork in the heaven knoweth her appointed times and the turtle crane and the swallow observe the time of their coming but my people not know not the judgment of the LORD
L10 10 Jr 8:7 Nawet Tak bocian w niebie wie jej wyznaczone czasy i żółwia dźwig i jaskółki obserwować czas z ich najbliższych ale moi ludzie nie wiedzieć nie wyrok Pana
L11 11 Jr 8:7 gam- cha·si·Dah vash·sha·Ma·yim, ya·de·'Ah mo·'a·Dei·ha, ve·Tor [ve·sus ch] (ve·Sis k) ve·'a·Gur, sha·me·Ru et- 'et bo·'A·nah; ve·'am·Mi lo ya·de·'U, 'et mish·Pat Yah·weh.
L12 12 Jr 8:7 Gam - Ha si da wasz sza ma jim ja da mo a de ha we tor (we sus) [we sis] we a gur szam ru et - et Bo a na we am mi lo ja du et misz Pat jhwh(a do naj)
L13 13 Jr 8:7 Gam-Hásîdâ baššämaºyim yä|d`â mô|`ádʺhä wütör (wüsûs) [wüsîs] wü`ägûr šämrû ´et-`ët Bö´äºnâ wü`ammî lö´ yä|d`û ´ët mišPa† yhwh(´ädönäy)
L14 14 Jr 8:7 636/768 5/6 354/421 725/934 198/223 14/14 2/2 2/2 419/468 9254/11047 215/294 2022/2550 1501/1866 4019/5164 726/934 9255/11047 323/419 4920/6220
L15 15 Jr 8:7 Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times; and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming; but my people know not the judgment of the LORD.
L16 16 Jr 8:7  7 Yea, the stork <02624> in the heaven <08064> knoweth <03045> (08804) her appointed times <04150>; and the turtle <08449> and the crane <05483> and the swallow <05693> observe <08104> (08804) the time <06256> of their coming <0935> (08800); but my people <05971> know <03045> (08804) not the judgment <04941> of the LORD <03068>.
L01 1 Jr 8:8   Jr 8:8  8 Jak mówicie <0559> (08799) Jesteśmy mądrzy <02450>, a prawo <08451> Pana <03068> jest u nas? Lo, z pewnością <0403> na próżno <08267> się <06213> (08804) On;; pióro <05842> z uczonych w Piśmie <05608> (08802) na próżno <08267>.                                                                                        
L02 2 Jr 8:8 Jak możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pańskie? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy.
L03 3 Jr 8:8 אֵיכָ֤ה תֹֽאמְרוּ֙ חֲכָמִ֣ים אֲנַ֔חְנוּ וְתוֹרַ֥ת יְהוָ֖ה אִתָּ֑נוּ אָכֵן֙ הִנֵּ֣ה לַשֶּׁ֣קֶר עָשָׂ֔ה עֵ֖ט שֶׁ֥קֶר סֹפְרִֽים׃
L04 4 Jr 8:8 אֵיכָ֤ה תֹֽאמְרוּ֙ חֲכָמִ֣ים אֲנַ֔חְנוּ וְ/תוֹרַ֥ת יְהוָ֖ה אִתָּ֑/נוּ אָכֵן֙ הִנֵּ֣ה לַ/שֶּׁ֣קֶר עָשָׂ֔ה עֵ֖ט שֶׁ֥קֶר סֹפְרִֽים׃
L05 5 Jr 8:8 'e•<Cha> to•me•<Ru> cha•cha•<Mim> 'a•<Nach>•nu, we•to•<Rat> <jah>•we 'it•<Ta>•nu; 'a•<Chen> hin•<Ne> lasz•<sze>•ker 'a•<Sa>, 'et <sze>•ker so•fe•<Rim>.
L06 6 Jr 8:8 H0349H0349 H0559H0559 H2450H2450 H0587H0587 H8451H8451 H3068H3068 H0854H0854 H0403H0403 H2009H2009 H8267H8267 H6213H6213 H5842H5842 H8267H8267 H5608H5608
L07 7 Jr 8:8 how answer cunning  ourselves bullock Jehovah against but behold without a cause accomplish pen without a cause commune
L08 8 Jr 8:8 jak odpowiedź przebiegłość się byczek Jahwe przed ale ujrzeć bez przyczyny zrealizować pióro bez przyczyny gmina
L09 9 Jr 8:8 how How do ye say We [are] wise we and the law of the LORD for [is] with us? Lo certainly behold in vain made he [it] the pen [is] in vain of the scribes
L10 10 Jr 8:8 jak Jak mówicie My [są] mądry my i prawa Pana dla [Jest] z nami? Lo na pewno ujrzeć na próżno wykonane on [ona] pióra [Jest] na próżno z uczonych w Piśmie
L11 11 Jr 8:8 'ei·Chah to·me·Ru cha·cha·Mim 'a·Nach·nu, ve·to·Rat Yah·weh 'it·Ta·nu; 'a·Chen hin·Neh lash·She·ker 'a·Sah, 'et She·ker so·fe·Rim.
L12 12 Jr 8:8 e cha to me ru Ha cha mim a naH nu we to rat jhwh(a do naj) iT Ta nu a chen hin ne lasz sze qer a sa et sze qer sof rim
L13 13 Jr 8:8 ´êkâ tö|´mürû Hákämîm ´ánaºHnû wütôrat yhwh(´ädönäy) ´iTTäºnû ´äkën hinnË laššeºqer `äSâ `ë† šeºqer söprîm
L14 14 Jr 8:8 55/82 4199/5298 122/137 105/118 185/216 4921/6220 645/808 17/18 654/840 75/113 2188/2617 3/4 76/113 138/161
L15 15 Jr 8:8 How do ye say, We [are] wise, and the law of the LORD [is] with us? Lo, certainly in vain made he [it]; the pen of the scribes [is] in vain.
L16 16 Jr 8:8  8 How do ye say <0559> (08799), We are wise <02450>, and the law <08451> of the LORD <03068> is with us? Lo, certainly <0403> in vain <08267> made <06213> (08804) he it; the; pen <05842> of the scribes <05608> (08802) is in vain <08267>.
L01 1 Jr 8:9   Jr 8:9  9 Mądre <02450> Mężczyźni wstydzą <03001> (08689), są przerażeni <02865> (08804) i wziąć <03920> (08735): Oto one odrzucone <03988> (08804) słowo <01697> Pana <03068>, a co mądrość <02451> jest w nich?                                                                                          
L02 2 Jr 8:9 Mędrcy będą zawstydzeni, zatrwożą się i zostaną pojmani. Istotnie, odrzucili słowo Pańskie, a mądrość na co im się przyda?
L03 3 Jr 8:9 הֹבִ֣ישׁוּ חֲכָמִ֔ים חַ֖תּוּ וַיִּלָּכֵ֑דוּ הִנֵּ֤ה בִדְבַר־ יְהוָה֙ מָאָ֔סוּ וְחָכְמַֽת־ מֶ֖ה לָהֶֽם׃ ס
L04 4 Jr 8:9 הֹבִ֣ישׁוּ חֲכָמִ֔ים חַ֖תּוּ וַ/יִּלָּכֵ֑דוּ הִנֵּ֤ה בִ/דְבַר־ יְהוָה֙ מָאָ֔סוּ וְ/חָכְמַֽת־ מֶ֖ה לָ/הֶֽם׃ ס
L05 5 Jr 8:9 ho•<wi>•szu cha•cha•<Mim>, <Chat>•tu wai•jil•la•<Che>•du; hin•<Ne> wid•war- <jah>•we ma•'<A>•su, we•cha•che•mat- me la•<Hem>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 8:9 H0954H0954 H2450H2450 H2865H2865 H3920H3920 H2009H2009 H1697H1697 H3068H3068 H3988H3988 H2451H2451 H4100H4100 H0000
L07 7 Jr 8:9 make cunning  abolish catch self behold act Jehovah abhor skilful how long
L08 8 Jr 8:9 zrobić przebiegłość znieść złapać siebie ujrzeć działać Jahwe brzydzić się zręczny jak długo
L09 9 Jr 8:9 are put The wise they are dismayed and taken Behold the word of the LORD lo they have rejected and what wisdom and what
L10 10 Jr 8:9 są wprowadzane Mądry są przerażeni i podjąć Ujrzeć słowo Pana Lo one odrzucone i co mądrość i co
L11 11 Jr 8:9 ho·Vi·shu cha·cha·Mim, Chat·tu vai·yil·la·Che·du; hin·Neh vid·var- Yah·weh ma·'A·su, ve·cha·che·mat- meh la·Hem. sa·Mek
L12 12 Jr 8:9 ho wi szu Ha cha mim HaT Tu waj jil la che du hin ne wid war - jhwh(a do naj) ma a su we Hoch mat - me la hem s
L13 13 Jr 8:9 höbû Hákämîm HaºTTû wayyilläkëºdû hinnË bidbar-yhwh(´ädönäy) mä´äºsû wüHokma|t-mè lähem s
L14 14 Jr 8:9 78/113 123/137 30/51 94/121 655/840 1094/1428 4922/6220 58/75 136/149 622/744 5372/6522
L15 15 Jr 8:9 The wise [men] are ashamed, they are dismayed and taken: lo, they have rejected the word of the LORD; and what wisdom [is] in them?
L16 16 Jr 8:9  9 The wise <02450> men are ashamed <03001> (08689), they are dismayed <02865> (08804) and taken <03920> (08735): lo, they have rejected <03988> (08804) the word <01697> of the LORD <03068>; and what wisdom <02451> is in them?
L01 1 Jr 8:10   Jr 8:10  10 Dlatego dam <05414> (08799) ich żony <0802> do innych <0312>, a ich pola <07704> im, że posiądą <03423> (08802) im: dla każdego z co najmniej <06996> nawet aż do największego <01419> jest podana <01214> (08802) do chciwości <01215>, od proroka <05030> nawet do kapłana <03548> każdy obchodzi się <06213> (08802) fałszywie <08267>.                                                                              
L02 2 Jr 8:10 Dlatego dam ich żony innym, ich pola zdobywcom. Albowiem od najmniejszego do największego wszyscy są chciwi zysku. Od proroka do kapłana - wszyscy hołdują kłamstwu.
L03 3 Jr 8:10 לָכֵן֩ אֶתֵּ֨ן אֶת־ נְשֵׁיהֶ֜ם לַאֲחֵרִ֗ים שְׂדֽוֹתֵיהֶם֙ לְי֣וֹרְשִׁ֔ים כִּ֤י מִקָּטֹן֙ וְעַד־ גָּד֔וֹל כֻּלֹּ֖ה בֹּצֵ֣עַ בָּ֑צַע מִנָּבִיא֙ וְעַד־ כֹּהֵ֔ן כֻּלֹּ֖ה עֹ֥שֶׂה שָּֽׁקֶר׃
L04 4 Jr 8:10 לָכֵן֩ אֶתֵּ֨ן אֶת־ נְשֵׁי/הֶ֜ם לַ/אֲחֵרִ֗ים שְׂדֽוֹתֵי/הֶם֙ לְ/י֣וֹרְשִׁ֔ים כִּ֤י מִ/קָּטֹן֙ וְ/עַד־ גָּד֔וֹל כֻּלֹּ֖/ה בֹּצֵ֣עַ בָּ֑צַע מִ/נָּבִיא֙ וְ/עַד־ כֹּהֵ֔ן כֻּלֹּ֖/ה עֹ֥שֶׂה שָּֽׁקֶר׃
L05 5 Jr 8:10 la•<Chen> 'et•<Ten> et- ne•sze•<Hem> la•'a•che•<Rim>, se•do•te•<Hem> le•<jor><szim>, ki mik•ka•<Ton> we•'ad- ga•<Dol>, kul•<Lo> bo•<ce>•a' <Ba>•ca'; min•na•<wi> we•'ad- ko•<Hen>, kul•<Lo> '<O>•se <sza>•ker.
L06 6 Jr 8:10 H3651H3651 H5414H5414 H0853H0853 H0802H0802 H0312H0312 H7704H7704 H3423H3423 H3588H3588 H6996H6996 H5704H5704 H1419H1419 H3605H3605 H1214H1214 H1215H1215 H5030H5030 H5704H5704 H3548H3548 H3605H3605 H6213H6213 H8267H8267
L07 7 Jr 8:10 after that add ess other man country cast out inasmuch least against aloud all manner covet covetousness prophecy against chief ruler all manner accomplish without a cause
L08 8 Jr 8:10 po tym dodać es Drugi mężczyzna kraj wypędzał ponieważ najmniej przed głośno wszelkiego rodzaju pożądać chciwość proroctwo przed naczelny władca wszelkiego rodzaju zrealizować bez przyczyny
L09 9 Jr 8:10 Therefore Therefore will I give their wives unto others [and] their fields to them that shall inherit Because [them] for every one from the least even even unto the greatest Everyone is given to covetousness from the prophet even even unto the priest Everyone every one dealeth falsely
L10 10 Jr 8:10 Dlatego Dlatego dam ich żony wobec innych [I] ich pola im, że będą dziedziczyć Bo [Im] dla każdego z co najmniej nawet nawet aż do największego Wszyscy podano do chciwości od proroka nawet nawet do kapłana Wszyscy każdy obchodzi się fałszywie
L11 11 Jr 8:10 la·Chen 'et·Ten et- ne·shei·Hem la·'a·che·Rim, se·do·tei·Hem le·Yor·Shim, ki mik·ka·Ton ve·'ad- ga·Dol, kul·Loh bo·Tze·a' Ba·tza'; min·na·Vi ve·'ad- ko·Hen, kul·Loh 'O·seh Sha·ker.
L12 12 Jr 8:10 la chen eT Ten et - ne sze hem la a He rim se do te hem le jor szim Ki miq qa ton we ad - Ga dol Kul lo Bo ce a Ba ca min na wi we ad - Ko hen Kul lo o se szsza qer      
L13 13 Jr 8:10 läkën ´eTTën ´et-nüšêhem la´áHërîm Südô|têhem lüyôºršîm miqqä†ön wü`ad-Gädôl Kullò Böcëª` Bäºca` minnäbî´ wü`ad-Köhën Kullò `öºSè ššäºqer      
L14 14 Jr 8:10 544/767 1594/2007 9256/11047 705/781 138/166 261/332 208/230 3578/4478 86/101 1078/1259 389/527 4406/5415 9/17 15/22 168/314 1079/1259 660/750 4407/5415 2189/2617 77/113
L15 15 Jr 8:10 Therefore will I give their wives unto others, [and] their fields to them that shall inherit [them]: for every one from the least even unto the greatest is given to covetousness, from the prophet even unto the priest every one dealeth falsely.
L16 16 Jr 8:10  10 Therefore will I give <05414> (08799) their wives <0802> unto others <0312>, and their fields <07704> to them that shall inherit <03423> (08802) them: for every one from the least <06996> even unto the greatest <01419> is given <01214> (08802) to covetousness <01215>, from the prophet <05030> even unto the priest <03548> every one dealeth <06213> (08802) falsely <08267>.
L01 1 Jr 8:11   Jr 8:11  11 Albowiem uzdrowił <07495> (08762) boli <07667> z córką <01323> z moich ludzi <05971> nieco <07043> (08738), mówiąc: <0559> (08800), Peace <07965> pokój <07965>, gdy nie ma pokoju <07965>.                                                                                          
L02 2 Jr 8:11 Podleczają rany córki mojego narodu pobieżnie, mówiąc: Pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju.
L03 3 Jr 8:11 וַיְרַפּ֞וּ אֶת־ שֶׁ֤בֶר בַּת־ עַמִּי֙ עַל־ נְקַלָּ֔ה לֵאמֹ֖ר שָׁל֣וֹם ׀ שָׁל֑וֹם וְאֵ֖ין שָׁלֽוֹם׃
L04 4 Jr 8:11 וַ/יְרַפּ֞וּ אֶת־ שֶׁ֤בֶר בַּת־ עַמִּ/י֙ עַל־ נְקַלָּ֔ה לֵ/אמֹ֖ר שָׁל֣וֹם ׀ שָׁל֑וֹם וְ/אֵ֖ין שָׁלֽוֹם׃
L05 5 Jr 8:11 waj•rap•<Pu> et- <sze>•wer bat- 'am•<Mi> al- ne•kal•<La>, le•<Mor> sza•<Lom> sza•<Lom>; we•'<en> sza•<Lom>.
L06 6 Jr 8:11 H7495H7495 H0853H0853 H7667H7667 H1323H1323 H5971H5971 H5921H5921 H7043H7043 H0559H0559 H7965H7965 H7965H7965 H0369H0369 H7965H7965
L07 7 Jr 8:11 cure affliction apple  folk above abate answer favor favor else favor
L08 8 Jr 8:11 leczyć nieszczęście jabłko ludowy powyżej osłabnąć odpowiedź faworyzować faworyzować więcej faworyzować
L09 9 Jr 8:11 For they have healed the hurt of the daughter of my people and slightly saying Peace peace is no when [there is] no peace
L10 10 Jr 8:11 Na ich uzdrowił ból z córką moich ludzi i lekko powiedzenie Pokój pokój ma gdy [jest] nie ma pokoju
L11 11 Jr 8:11 vay·rap·Pu et- She·ver bat- 'am·Mi al- ne·kal·Lah, le·Mor sha·Lom sha·Lom; ve·'Ein sha·Lom.
L12 12 Jr 8:11 wa je raP Pu et - sze wer Bat - am mi al - ne qal la le mor sza lom sza lom we en sza lom
L13 13 Jr 8:11 wayüraPPû ´et-šeºber Bat-`ammî `al-nüqallâ lë´mör šälôm šälôm wü´ên šälôm
L14 14 Jr 8:11 46/65 9257/11047 26/44 472/588 1502/1866 4433/5759 75/82 4200/5298 189/237 190/237 612/786 191/237
L15 15 Jr 8:11 For they have healed the hurt of the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace; when [there is] no peace.
L16 16 Jr 8:11  11 For they have healed <07495> (08762) the hurt <07667> of the daughter <01323> of my people <05971> slightly <07043> (08738), saying, <0559> (08800), Peace <07965>, peace <07965>; when there is no peace <07965>.
L01 1 Jr 8:12   Jr 8:12  12 Czy oni wstydzą <03001> (08689) gdy popełnił <06213> (08804) obrzydliwość <08441>? ba, nie były w ogóle <0954> (08800) wstydzi <0954> (08799), ani mógł <03045> (08804) oni rumieniec <03637> (08736): dlatego upadną <05307> (08799) wśród nich że spadek <05307> (08802) w czasie <06256> swego nawiedzenia <06486> powinny one być strącony <03782> (08735), mówi <0559> (08804) Pan <03068>.                                                                          
L02 2 Jr 8:12 Wstydzić się powinni, że popełniali obrzydliwość; odrzucili jednak wszelki wstyd i nie potrafią się rumienić. Dlatego upadną wśród tych, którzy padać będą, runą w czasie, gdy ich nawiedzę - mówi Pan.
L03 3 Jr 8:12 הֹבִ֕שׁוּ כִּ֥י תוֹעֵבָ֖ה עָשׂ֑וּ גַּם־ בּ֣וֹשׁ לֹֽא־ יֵבֹ֗שׁוּ וְהִכָּלֵם֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ לָכֵ֞ן יִפְּל֣וּ בַנֹּפְלִ֗ים בְּעֵ֧ת פְּקֻדָּתָ֛ם יִכָּשְׁל֖וּ אָמַ֥ר יְהוָֽה׃ ס
L04 4 Jr 8:12 הֹבִ֕שׁוּ כִּ֥י תוֹעֵבָ֖ה עָשׂ֑וּ גַּם־ בּ֣וֹשׁ לֹֽא־ יֵבֹ֗שׁוּ וְ/הִכָּלֵם֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ לָכֵ֞ן יִפְּל֣וּ בַ/נֹּפְלִ֗ים בְּ/עֵ֧ת פְּקֻדָּתָ֛/ם יִכָּשְׁל֖וּ אָמַ֥ר יְהוָֽה׃ ס
L05 5 Jr 8:12 ho•<wi>•szu ki to•'e•<wa> 'a•<Su>; gam- <Bosz> lo- je•<wo>•szu, we•hik•ka•<Lem> lo ja•<Da>•'u, la•<Chen> jip•pe•<Lu> wan•no•fe•<Lim>, be•'<Et> pe•kud•da•<Tam> jik•ka•sze•<Lu> 'a•<Mar> <jah>•we. sa•<Mek>
L06 6 Jr 8:12 H3001H3001 H3588H3588 H8441H8441 H6213H6213 H1571H1571 H0954H0954 H3808H3808 H0954H0954 H3637H3637 H3808H3808 H3045H3045 H3651H3651 H5307H5307 H5307H5307 H6256H6256 H6486H6486 H3782H3782 H0559H0559 H3068H3068
L07 7 Jr 8:12 be ashamed inasmuch Tolaites accomplish again make before make be ashamed before acknowledge after that cast down cast down after account bereave  answer Jehovah
L08 8 Jr 8:12 wstydzić ponieważ Tolaites zrealizować ponownie zrobić przed zrobić wstydzić przed przyznać po tym zrzucony zrzucony po konto wyzuć odpowiedź Jahwe
L09 9 Jr 8:12 Were they ashamed because of the abomination when they had committed were they ashamed were not ashamed they blush did not neither could Therefore therefore shall they fall among them that fall in the time of their visitation they shall be cast down saith the LORD
L10 10 Jr 8:12 Byli zawstydzeni bo z obrzydzeniem kiedy popełnił były one zawstydzony nie były zawstydzony oni rumieniec Czy nie nie może Dlatego dlatego upadną spośród nich, które wchodzą w czasie swego nawiedzenia powinny one być zrzucony mówi Pan
L11 11 Jr 8:12 ho·Vi·shu ki to·'e·Vah 'a·Su; gam- Boosh lo- ye·Vo·shu, ve·hik·ka·Lem lo ya·Da·'u, la·Chen yip·pe·Lu van·no·fe·Lim, be·'Et pe·kud·da·Tam yik·ka·she·Lu 'a·Mar Yah·weh. sa·Mek
L12 12 Jr 8:12 ho wi szu Ki to e wa a su Gam - Bosz lo - je wo szu we hiK Ka lem lo ja da u la chen jiP Pe lu wan nof lim Be et Pe quD Da tam jiK Kasz lu a mar jhwh(a do naj) s
L13 13 Jr 8:12 höbiºšû tô`ëbâ `äSû Gam-Bôš lö|´-yëböºšû wühiKKälëm lö´ yädäº`û läkën yiPPülû bannöplîm Bü`ët PüquDDätäm yiKKäšlû ´ämar yhwh(´ädönäy) s
L14 14 Jr 8:12 35/73 3579/4478 68/116 2190/2617 637/768 79/113 4020/5164 80/113 29/38 4021/5164 727/934 545/767 311/434 312/434 216/294 20/31 33/60 4201/5298 4923/6220
L15 15 Jr 8:12 Were they ashamed when they had committed abomination? nay, they were not at all ashamed, neither could they blush: therefore shall they fall among them that fall: in the time of their visitation they shall be cast down, saith the LORD.
L16 16 Jr 8:12  12 Were they ashamed <03001> (08689) when they had committed <06213> (08804) abomination <08441>? nay, they were not at all <0954> (08800) ashamed <0954> (08799), neither could <03045> (08804) they blush <03637> (08736): therefore shall they fall <05307> (08799) among them that fall <05307> (08802): in the time <06256> of their visitation <06486> they shall be cast down <03782> (08735), saith <0559> (08804) the LORD <03068>.
L01 1 Jr 8:13   Jr 8:13  13 będę na pewno <0622> (08800) zużywają <05486> (08686) im, mówi <05002> (08803) Pan <03068>: nie występują winogrona <06025> na winorośli <01612>, ani figi < 08384> na drzewie figowym <08384>, a liść <05929> zblaknie <05034> (08804) i rzeczy, które dałem <05414> (08799) są one przeminą <05674> (08799) z ich .                                                                                
L02 2 Jr 8:13 Chciałem zebrać u nich żniwo - wyrocznia Pana; nie ma winogron w winnicy ani fig na drzewie figowym, i liście zwiędły.
L03 3 Jr 8:13 אָסֹ֥ף אֲסִיפֵ֖ם נְאֻם־ יְהֹוָ֑ה אֵין֩ עֲנָבִ֨ים בַּגֶּ֜פֶן וְאֵ֧ין תְּאֵנִ֣ים בַּתְּאֵנָ֗ה וְהֶֽעָלֶה֙ נָבֵ֔ל וָאֶתֵּ֥ן לָהֶ֖ם יַעַבְרֽוּם׃
L04 4 Jr 8:13 אָסֹ֥ף אֲסִיפֵ֖/ם נְאֻם־ יְהֹוָ֑ה אֵין֩ עֲנָבִ֨ים בַּ/גֶּ֜פֶן וְ/אֵ֧ין תְּאֵנִ֣ים בַּ/תְּאֵנָ֗ה וְ/הֶֽ/עָלֶה֙ נָבֵ֔ל וָ/אֶתֵּ֥ן לָ/הֶ֖ם יַעַבְרֽוּ/ם׃
L05 5 Jr 8:13 'a•<Sof> 'a•si•<Fem> ne•'um- <jah>•we; 'en 'a•na•<wim> bag•<Ge>•fen we•'<en> te•'e•<Nim> bat•te•'e•<Na>, we•he•'a•<Le> na•<wel>, wa•'et•<Ten> la•<Hem> ja•'aw•<Rum>.
L06 6 Jr 8:13 H0622H0622 H5486H5486 H5002H5002 H3069H3069 H0369H0369 H6025H6025 H1612H1612 H0369H0369 H8384H8384 H8384H8384 H5929H5929 H5034H5034 H5414H5414 H1992H1992 H5674H5674
L07 7 Jr 8:13 assemble consume said God else grape vine else Tahtim-hodshi Tahtim-hodshi branch disgrace add like alienate
L08 8 Jr 8:13 montować konsumować powiedział Bóg więcej winogrono winorośl więcej Tahtim-hodshi Tahtim-hodshi oddział hańba dodać jak zrazić
L09 9 Jr 8:13 I will surely consume them saith God There [there shall be] no grapes on the vine will be no nor figs on the fig tree and the leaf shall fade and [the things that] I have given them them shall pass away
L10 10 Jr 8:13 I na pewno konsumować im powiada bowiem Bóg Tam [Nie jest] nie winogrona na winorośli nie będzie ani figi na drzewie figowym i liść zblaknie i [rzeczy, które] dałem im będzie im przeminie
L11 11 Jr 8:13 'a·Sof 'a·si·Fem ne·'um- Yah·weh; 'ein 'a·na·Vim bag·Ge·fen ve·'Ein te·'e·Nim bat·te·'e·Nah, ve·he·'a·Leh na·Vel, va·'et·Ten la·Hem ya·'av·Rum.
L12 12 Jr 8:13 a sof a si fem ne um - jhwh(a do naj) en a na wim BaG Ge fen we en Te e nim BaT Te e na we he a le na wel wa eT Ten la hem ja aw rum
L13 13 Jr 8:13 ´äsöp ´ásîpëm nü´um-yhwh(´ädönäy) ´ên `ánäbîm BaGGeºpen wü´ên Tü´ënîm BaTTü´ënâ wühe|`älè näbël wä´eTTën lähem ya`abrûm
L14 14 Jr 8:13 160/202 4/5 80/376 307/608 613/786 16/19 35/55 614/786 18/39 19/39 15/18 21/25 1595/2007 594/820 453/550
L15 15 Jr 8:13 I will surely consume them, saith the LORD: [there shall be] no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade; and [the things that] I have given them shall pass away from them.
L16 16 Jr 8:13  13 I will surely <0622> (08800) consume <05486> (08686) them, saith <05002> (08803) the LORD <03068>: there shall be no grapes <06025> on the vine <01612>, nor figs <08384> on the fig tree <08384>, and the leaf <05929> shall fade <05034> (08804); and the things that I have given <05414> (08799) them shall pass away <05674> (08799) from them.
L01 1 Jr 8:14   Jr 8:14  14 Dlaczego usiedzieć? <03427> (08802)? montaż <0622> (08734) wy i wejdźmy <0935> (08799) do defenced <04013> miasta <05892>, i daj nam milczeć <01826> (08735) tam dla Pana <03068> nasze Bóg <0430> położy nas do milczenia <01826> (08689) i dał nam wody <04325> z żółcią <07219> <08248 pić> (08686), bo zgrzeszyliśmy <02398> (08804) przeciw Panu <03068>.                                                                            
L02 2 Jr 8:14 Po co my siedzimy? Zgromadźcie się i chodźcie do miast warownych, aby tam zginąć. Albowiem Pan, Bóg nasz, dopuszcza na nas zagładę i daje nam do picia wodę zatrutą, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciw Panu.
L03 3 Jr 8:14 עַל־ מָה֙ אֲנַ֣חְנוּ יֹֽשְׁבִ֔ים הֵֽאָסְפ֗וּ וְנָב֛וֹא אֶל־ עָרֵ֥י הַמִּבְצָ֖ר וְנִדְּמָה־ שָּׁ֑ם כִּי֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהֵ֤ינוּ הֲדִמָּ֙נוּ֙ וַיַּשְׁקֵ֣נוּ מֵי־ רֹ֔אשׁ כִּ֥י חָטָ֖אנוּ לַיהוָֽה׃
L04 4 Jr 8:14 עַל־ מָה֙ אֲנַ֣חְנוּ יֹֽשְׁבִ֔ים הֵֽאָסְפ֗וּ וְ/נָב֛וֹא אֶל־ עָרֵ֥י הַ/מִּבְצָ֖ר וְ/נִדְּמָה־ שָּׁ֑ם כִּי֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהֵ֤י/נוּ הֲדִמָּ֙/נוּ֙ וַ/יַּשְׁקֵ֣/נוּ מֵי־ רֹ֔אשׁ כִּ֥י חָטָ֖אנוּ לַ/יהוָֽה׃
L05 5 Jr 8:14 al- ma 'a•<Nach>•nu jo•sze•<wim>, he•'a•se•<Fu>, we•na•<wo> el- 'a•<Re> ham•miw•<car> we•nid•de•mah- <szam>; ki <jah>•we 'e•lo•<He>•nu ha•dim•<Ma>•nu wai•jasz•<Ke>•nu me- <Rosz>, ki cha•<Ta>•nu <jah>•we.
L06 6 Jr 8:14 H5921H5921 H4100H4100 H0587H0587 H3427H3427 H0622H0622 H0935H0935 H0413H0413 H5892H5892 H4013H4013 H1826H1826 H8033H8033 H3588H3588 H3068H3068 H0430H0430 H1826H1826 H8248H8248 H4325H4325 H7219H7219 H3588H3588 H2398H2398 H3068H3068
L07 7 Jr 8:14 above how long ourselves abide assemble abide about Ai  fortress cease in it inasmuch Jehovah angels cease cause to give waste gall inasmuch cleanse Jehovah
L08 8 Jr 8:14 powyżej jak długo się przestrzegać montować przestrzegać o Ai twierdza zaprzestać w tym ponieważ Jahwe anioły zaprzestać spowodować, aby dać marnować żółć ponieważ oczyścić Jahwe
L09 9 Jr 8:14 and how long we Why do we sit still ? assemble yourselves and let us enter about cities into the defenced and let us be silent there Because there for the LORD our God hath put us to silence to drink and given us water of gall Because because we have sinned against the LORD
L10 10 Jr 8:14 i jak długo my Dlaczego usiedzieć ? montować sami i wejdźmy o miasta w defenced i daj nam milczeć tam Bo tam dla Pana Bóg nasz położy nas do milczenia do picia i dał nam wodę galasowy Bo bo zgrzeszyliśmy przeciwko Panu
L11 11 Jr 8:14 al- mah 'a·Nach·nu yo·she·Vim, he·'a·se·Fu, ve·na·Vo el- 'a·Rei ham·miv·Tzar ve·nid·de·mah- Sham; ki Yah·weh 'e·lo·Hei·nu ha·dim·Ma·nu vai·yash·Ke·nu mei- Rosh, ki cha·Ta·nu Yah·weh.
L12 12 Jr 8:14 al - ma a naH nu josz wim he as fu we na wo el - a re ham miw car we niD De ma - szszam Ki jhwh(a do naj) e lo he nu ha dim ma nu waj jasz qe nu me - rosz Ki Ha ta nu ljhwh(la do naj)
L13 13 Jr 8:14 `al-mâ ´ánaºHnû yö|šbîm hë|´äspû wünäbô´ ´el-`ärê hammibcär wüniDDümâ-ššäm yhwh(´ädönäy) ´élöhêºnû hádimmäºnû wayyašqëºnû mê-rö´š Hä†äº´nû lyhwh(la´dönäy)
L14 14 Jr 8:14 4434/5759 623/744 106/118 797/1071 161/202 2023/2550 4269/5500 854/1093 24/37 18/30 660/832 3580/4478 4924/6220 2314/2597 19/30 50/61 479/579 6/12 3581/4478 195/236 4925/6220
L15 15 Jr 8:14 Why do we sit still? assemble yourselves, and let us enter into the defenced cities, and let us be silent there: for the LORD our God hath put us to silence, and given us water of gall to drink, because we have sinned against the LORD.
L16 16 Jr 8:14  14 Why do we sit still? <03427> (08802)? assemble <0622> (08734) yourselves, and let us enter <0935> (08799) into the defenced <04013> cities <05892>, and let us be silent <01826> (08735) there: for the LORD <03068> our God <0430> hath put us to silence <01826> (08689), and given us water <04325> of gall <07219> to drink <08248> (08686), because we have sinned <02398> (08804) against the LORD <03068>.
L01 1 Jr 8:15   Jr 8:15  15 Przyjrzeliśmy <06960> (08763) do pokoju <07965>, ale nie dobry <02896> przyszedł, i przez jakiś czas <06256> zdrowia <04832> i problem oto <01205>!                                                                                              
L02 2 Jr 8:15 Oczekujemy pokoju - ale nie ma nic dobrego; czasu uleczenia - ale oto przerażenie!
L03 3 Jr 8:15 קַוֵּ֥ה לְשָׁל֖וֹם וְאֵ֣ין ט֑וֹב לְעֵ֥ת מַרְפֵּ֖ה וְהִנֵּ֥ה בְעָתָֽה׃
L04 4 Jr 8:15 קַוֵּ֥ה לְ/שָׁל֖וֹם וְ/אֵ֣ין ט֑וֹב לְ/עֵ֥ת מַרְפֵּ֖ה וְ/הִנֵּ֥ה בְעָתָֽה׃
L05 5 Jr 8:15 kaw•<we> le•sza•<Lom> we•'<en> <Tow>; le•'<Et> mar•<Pe> we•hin•<Ne> we•'a•<Ta>.
L06 6 Jr 8:15 H6960H6960 H7965H7965 H0369H0369 H2896H2896 H6256H6256 H4832H4832 H2009H2009 H1205H1205
L07 7 Jr 8:15 gather  favor else beautiful after cure behold trouble
L08 8 Jr 8:15 zbierać faworyzować więcej piękny po leczyć ujrzeć kłopot
L09 9 Jr 8:15 We looked for peace no but no good [came and] for a time of health behold and behold trouble
L10 10 Jr 8:15 Przyjrzeliśmy o pokój nie ale nie dobry [I] przyszedł na czas zdrowia ujrzeć i kłopoty oto
L11 11 Jr 8:15 kav·Veh le·sha·Lom ve·'Ein Tov; le·'Et mar·Peh ve·hin·Neh ve·'a·Tah.
L12 12 Jr 8:15 qaw we le sza lom we en tow le et mar Pe we hin ne we a ta
L13 13 Jr 8:15 qawwË lüšälôm wü´ên †ôb lü`ët marPË wühinnË bü`ätâ
L14 14 Jr 8:15 42/49 192/237 615/786 487/561 217/294 12/16 656/840 1/2
L15 15 Jr 8:15 We looked for peace, but no good [came; and] for a time of health, and behold trouble!
L16 16 Jr 8:15  15 We looked <06960> (08763) for peace <07965>, but no good <02896> came; and for a time <06256> of health <04832>, and behold trouble <01205>!
L01 1 Jr 8:16   Jr 8:16  16 parskanie <05170> z końmi <05483> został wysłuchany <08085> (08738) od Dan <01835>: Cały kraj <0776> drżał <07493> (08804) na dźwięk <06963> w rżenie <04684 > z jego silnych te <047>, bo są przyjść <0935> (08799), i pożarł <0398> (08799) land <0776> i wszystkie <04393>, że jest w nim; miasto <05892> , a ci, którzy mieszkają <03427> (08802) w nim.                                                                              
L02 2 Jr 8:16 Od Dan daje się słyszeć parskanie ich koni; na odgłos rżenia ich rumaków drży cała ziemia. Przybywają, by pochłonąć kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkańców.
L03 3 Jr 8:16 מִדָּ֤ן נִשְׁמַע֙ נַחְרַ֣ת סוּסָ֗יו מִקּוֹל֙ מִצְהֲל֣וֹת אַבִּירָ֔יו רָעֲשָׁ֖ה כָּל־ הָאָ֑רֶץ וַיָּב֗וֹאוּ וַיֹּֽאכְלוּ֙ אֶ֣רֶץ וּמְלוֹאָ֔הּ עִ֖יר וְיֹ֥שְׁבֵי בָֽהּ׃ ס
L04 4 Jr 8:16 מִ/דָּ֤ן נִשְׁמַע֙ נַחְרַ֣ת סוּסָ֗י/ו מִ/קּוֹל֙ מִצְהֲל֣וֹת אַבִּירָ֔י/ו רָעֲשָׁ֖ה כָּל־ הָ/אָ֑רֶץ וַ/יָּב֗וֹאוּ וַ/יֹּֽאכְלוּ֙ אֶ֣רֶץ וּ/מְלוֹאָ֔/הּ עִ֖יר וְ/יֹ֥שְׁבֵי בָֽ/הּ׃ ס
L05 5 Jr 8:16 mid•<Dan> nisz•<Ma>' nach•<Rat> su•<Saw>, mik•kOl mic•ha•<Lot> 'ab•bi•<Raw>, ra•'a•<sza> kol- ha•'<A>•rec; wai•ja•<wo>•'u, wai•jo•che•<Lu> '<E>•rec u•me•lo•'<Ah>, 'ir we•<jo>•sze•we <wa>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 8:16 H1835H1835 H8085H8085 H5170H5170 H5483H5483 H6963H6963 H4684H4684 H0047H0047 H7493H7493 H3605H3605 H0776H0776 H0935H0935 H0398H0398 H0776H0776 H4393H4393 H5892H5892 H3427H3427 H0000
L07 7 Jr 8:16 Dan attentively nostrils crane aloud neighing angel make afraid all manner common abide burn up common all along Ai  abide
L08 8 Jr 8:16 Dan uważnie nozdrza dźwig głośno rżenie anioł się boi wszelkiego rodzaju wspólny przestrzegać spalić wspólny cały czas Ai przestrzegać
L09 9 Jr 8:16 from Dan was heard The snorting of his horses at the sound of the neighing of his strong ones trembled the whole the whole land for they are come and have devoured the land and all that is in it the city and those that dwell
L10 10 Jr 8:16 od Dan został wysłuchany Parskanie z końmi na dźwięk z rżenie jego silnych tych drżał całość Cały kraj bo są przyjść i nie pożarł ziemia i wszystko że jest w nim miasto a ci, którzy mieszkają
L11 11 Jr 8:16 mid·Dan nish·Ma' nach·Rat su·Sav, mik·kOl mitz·ha·Lot 'ab·bi·Rav, ra·'a·Shah kol- ha·'A·retz; vai·ya·Vo·'u, vai·yo·che·Lu 'E·retz u·me·lo·'Ah, 'ir ve·Yo·she·vei Vah. sa·Mek
L12 12 Jr 8:16 miD Dan nisz ma naH rat su saw miq qol mic ha lot aB Bi raw ra a sza Kol - ha a rec waj ja wo u waj jo che lu e rec u me lo a ir we josz we wa s
L13 13 Jr 8:16 miDDän nišma` naHrat sûsäyw miqqôl michálôt ´aBBîräyw rä`ášâ Kol-hä´äºrec wayyäbôº´û wayyö|´külû ´eºrec ûmülô´äh `îr wüyöºšbê bäh s
L14 14 Jr 8:16 66/71 883/1154 2/2 89/137 379/507 1/2 13/17 14/30 4408/5415 1903/2502 2024/2550 647/806 1904/2502 30/38 855/1093 798/1071 5373/6522
L15 15 Jr 8:16 The snorting of his horses was heard from Dan: the whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones; for they are come, and have devoured the land, and all that is in it; the city, and those that dwell therein.
L16 16 Jr 8:16  16 The snorting <05170> of his horses <05483> was heard <08085> (08738) from Dan <01835>: the whole land <0776> trembled <07493> (08804) at the sound <06963> of the neighing <04684> of his strong ones <047>; for they are come <0935> (08799), and have devoured <0398> (08799) the land <0776>, and all <04393> that is in it; the city <05892>, and those that dwell <03427> (08802) therein.
L01 1 Jr 8:17   Jr 8:17  17 Bo oto ja poślę <07971> (08764) węże <05175>, cockatrices <06848>, między wami, które nie będą oczarowani <03908> i będą gryźć <05391> (08765) Ty, mówi < 05002> (08803) Pan <03068>.                                                                                            
L02 2 Jr 8:17 Tak, bo wysyłam przeciw wam węże jadowite, których nie można zaklinać; będą was kąsać - wyrocznia Pana -
L03 3 Jr 8:17 כִּי֩ הִנְנִ֨י מְשַׁלֵּ֜חַ בָּכֶ֗ם נְחָשִׁים֙ צִפְעֹנִ֔ים אֲשֶׁ֥ר אֵין־ לָהֶ֖ם לָ֑חַשׁ וְנִשְּׁכ֥וּ אֶתְכֶ֖ם נְאֻם־ יְהוָֽה׃ ס
L04 4 Jr 8:17 כִּי֩ הִנְ/נִ֨י מְשַׁלֵּ֜חַ בָּ/כֶ֗ם נְחָשִׁים֙ צִפְעֹנִ֔ים אֲשֶׁ֥ר אֵין־ לָ/הֶ֖ם לָ֑חַשׁ וְ/נִשְּׁכ֥וּ אֶתְ/כֶ֖ם נְאֻם־ יְהוָֽה׃ ס
L05 5 Jr 8:17 ki hin•<Ni> me•szal•<Le>•ach ba•<Chem>, ne•cha•<szim> cif•'o•<Nim>, 'a•<szer> en- la•<Hem> <La>•chasz; we•nisz•sze•<Chu> 'et•<Chem> ne•'um- <jah>•we. sa•<Mek>
L06 6 Jr 8:17 H3588H3588 H2005H2005 H7971H7971 H0000 H5175H5175 H6848H6848 H0834H0834 H0369H0369 H0000 H3908H3908 H5391H5391 H0853H0853 H5002H5002 H3068H3068
L07 7 Jr 8:17 inasmuch behold forsake serpent adder after else charmed bite said Jehovah
L08 8 Jr 8:17 ponieważ ujrzeć zapierać się wąż sumator po więcej oczarowany gryźć powiedział Jahwe
L09 9 Jr 8:17 for behold For behold I will send serpents cockatrices which there among you which [will] not [be] charmed and they shall bite you saith the LORD
L10 10 Jr 8:17 dla ujrzeć Bo oto poślę węże cockatrices który tam spośród was, które [będą] [nie jest] charmed i będą gryźć Ci powiada bowiem Pan
L11 11 Jr 8:17 ki hin·Ni me·shal·Le·ach ba·Chem, ne·cha·Shim tzif·'o·Nim, 'a·Sher ein- la·Hem La·chash; ve·nish·she·Chu 'et·Chem ne·'um- Yah·weh. sa·Mek
L12 12 Jr 8:17 Ki hin ni me szal le aH Ba chem ne Ha szim ci fo nim a szer en - la hem la Hasz we nisz sze chu et chem ne um - jhwh(a do naj) s
L13 13 Jr 8:17 hinnî müšallëªH Bäkem nüHäšîm cip`önîm ´ášer ´ên-lähem läºHaš wüniššükû ´etkem nü´um-yhwh(´ädönäy) s
L14 14 Jr 8:17 3582/4478 200/317 701/847 5374/6522 27/31 5/5 4538/5499 616/786 5375/6522 5/5 12/16 9258/11047 81/376 4926/6220
L15 15 Jr 8:17 For, behold, I will send serpents, cockatrices, among you, which [will] not [be] charmed, and they shall bite you, saith the LORD.
L16 16 Jr 8:17  17 For, behold, I will send <07971> (08764) serpents <05175>, cockatrices <06848>, among you, which will not be charmed <03908>, and they shall bite <05391> (08765) you, saith <05002> (08803) the LORD <03068>.
L01 1 Jr 8:18   Jr 8:18  18 Kiedy można pocieszyć <04010> się przed smutkiem <03015>, moje serce <03820> jest słaby <01742> we mnie.                                                                                                  
L02 2 Jr 8:18 i to bez możności uleczenia. Ogarnia mnie smutek, serce moje trawi niemoc.
L03 3 Jr 8:18 מַבְלִ֥יגִיתִ֖י עֲלֵ֣י יָג֑וֹן עָלַ֖י לִבִּ֥י דַוָּֽי׃
L04 4 Jr 8:18 מַבְלִ֥יגִיתִ֖/י עֲלֵ֣י יָג֑וֹן עָלַ֖/י לִבִּ֥/י דַוָּֽי׃
L05 5 Jr 8:18 maw•<Li>•gi•<Ti> 'a•<Le> ja•<Gon>; 'a•<Lai> lib•<Bi> daw•<wai>.
L06 6 Jr 8:18 H4010H4010 H5921H5921 H3015H3015 H5921H5921 H3820H3820 H1742H1742
L07 7 Jr 8:18 comfort self above grief above care for faint
L08 8 Jr 8:18 własny komfort powyżej żal powyżej dbałość o słaby
L09 9 Jr 8:18 [When] I would comfort and myself against sorrow and my heart [is] faint
L10 10 Jr 8:18 [Gdy] Chciałbym pocieszyć i się przed smutkiem i moje serce [Jest] słaby
L11 11 Jr 8:18 mav·Li·gi·Ti 'a·Lei ya·Gon; 'a·Lai lib·Bi dav·Vai.
L12 12 Jr 8:18 maw li gi ti a le ja gon a laj liB Bi daw waj
L13 13 Jr 8:18 mablîºgîtî `álê yägôn `älay liBBî dawwäy
L14 14 Jr 8:18 1/1 4435/5759 10/14 4436/5759 475/592 2/3
L15 15 Jr 8:18 [When] I would comfort myself against sorrow, my heart [is] faint in me.
L16 16 Jr 8:18  18 When I would comfort <04010> myself against sorrow <03015>, my heart <03820> is faint <01742> in me.
L01 1 Jr 8:19   Jr 8:19  19 Oto głos <06963> z okrzykiem <07775> z córką <01323> z moich ludzi <05971> z ich powodu, że mieszkają w dalekiej <04801> Kraj <0776>: Czy to nie Pan <03068> w Syjonie <06726>? nie jest jej król <04428> w niej? Dlaczego oni przyprowadzali Mnie do gniewu <03707> (08689) z ich obrazów Graven <06456>, i dziwny <05236> marnościami <01892>?                                                                              
L02 2 Jr 8:19 Ale słuchaj! Krzyk Córy mojego ludu z ziemi dalekiej: Czy nie ma Pana na Syjonie? Czy nie ma tam Jego króla? - Dlaczego Mnie obrazili swymi posągami, marnymi bożkami obcymi?
L03 3 Jr 8:19 הִנֵּה־ ק֞וֹל שַֽׁוְעַ֣ת בַּת־ עַמִּ֗י מֵאֶ֙רֶץ֙ מַרְחַקִּ֔ים הַֽיהוָה֙ אֵ֣ין בְּצִיּ֔וֹן אִם־ מַלְכָּ֖הּ אֵ֣ין בָּ֑הּ מַדּ֗וּעַ הִכְעִס֛וּנִי בִּפְסִלֵיהֶ֖ם בְּהַבְלֵ֥י נֵכָֽר׃
L04 4 Jr 8:19 הִנֵּה־ ק֞וֹל שַֽׁוְעַ֣ת בַּת־ עַמִּ֗/י מֵ/אֶ֙רֶץ֙ מַרְחַקִּ֔ים הַֽ/יהוָה֙ אֵ֣ין בְּ/צִיּ֔וֹן אִם־ מַלְכָּ֖/הּ אֵ֣ין בָּ֑/הּ מַדּ֗וּעַ הִכְעִס֛וּ/נִי בִּ/פְסִלֵי/הֶ֖ם בְּ/הַבְלֵ֥י נֵכָֽר׃
L05 5 Jr 8:19 hin•ne <Kol> szaw•'<At> bat- 'am•<Mi>, me•'<E>•rec mar•chak•<Kim>, <jah>•we 'en be•ci•<jon>, im- mal•<Ka> 'en <Ba>; mad•<Du>•a', hich•'i•<Su>•ni bif•si•le•<Hem> be•haw•<Le> ne•<Char>.
L06 6 Jr 8:19 H2009H2009 H6963H6963 H7775H7775 H1323H1323 H5971H5971 H0776H0776 H4801H4801 H3068H3068 H0369H0369 H6726H6726 H0518H0518 H4428H4428 H0369H0369 H0000 H4069H4069 H3707H3707 H6456H6456 H1892H1892 H5236H5236
L07 7 Jr 8:19 behold aloud crying apple  folk common afar Jehovah else Zion lo king else how be angry carved image altogether alien
L08 8 Jr 8:19 ujrzeć głośno płacz jabłko ludowy wspólny daleka Jahwe więcej Syjon lo król więcej jak gniewać się rzeźbiony wizerunek całkowicie obcy
L09 9 Jr 8:19 Behold Behold the voice of the cry of the daughter of my people country because of them that dwell in a far [Is] not the LORD else Zion lo king else Why in her? Why have they provoked me to anger with their graven images altogether [and] with strange
L10 10 Jr 8:19 Ujrzeć Oto głos z płaczem z córką moich ludzi kraj z ich powodu, że mieszkają w znacznie [Jest] Pan nie więcej Syjon lo król więcej Dlaczego w niej? Dlaczego oni przyprowadzali Mnie do gniewu z ich obrazów Graven całkowicie [I] z dziwnym
L11 11 Jr 8:19 hin·neh- Kol shav·'At bat- 'am·Mi, me·'E·retz mar·chak·Kim, Yah·weh 'ein be·tzi·Yon, im- mal·Kah 'ein Bah; mad·Du·a', hich·'i·Su·ni bif·si·lei·Hem be·hav·Lei ne·Char.
L12 12 Jr 8:19 hin ne - qol sza wat Bat - am mi me e rec mar Haq qim hjhwh(ha do naj) en Be cij jon im - mal Ka en Ba maD Du a hi chi su ni Bif si le hem Be haw le ne char
L13 13 Jr 8:19 hinnË-qôl ša|w`at Bat-`ammî më´eºrec marHaqqîm hyhwh(ha|´dönäy) ´ên Büciyyôn ´im-malKäh ´ên Bäh maDDûª` hik`isûºnî Bipsìlêhem Bühablê nëkär
L14 14 Jr 8:19 657/840 380/507 10/11 473/588 1503/1866 1905/2502 14/17 4927/6220 617/786 97/152 905/1068 2120/2519 618/786 5376/6522 58/72 40/52 18/24 64/73 31/36
L15 15 Jr 8:19 Behold the voice of the cry of the daughter of my people because of them that dwell in a far country: [Is] not the LORD in Zion? [is] not her king in her? Why have they provoked me to anger with their graven images, [and] with strange vanities?
L16 16 Jr 8:19  19 Behold the voice <06963> of the cry <07775> of the daughter <01323> of my people <05971> because of them that dwell in a far <04801> country <0776>: Is not the LORD <03068> in Zion <06726>? is not her king <04428> in her? Why have they provoked me to anger <03707> (08689) with their graven images <06456>, and with strange <05236> vanities <01892>?
L01 1 Jr 8:20   Jr 8:20  20 żniwa <07105> jest przeszłość <05674> (08804), lato <07019> <03615 jest zakończony> (08804) i nie są zapisywane <03467> (08738).                                                                                                
L02 2 Jr 8:20 - Minęły żniwa, skończyła się letnia pora, a my nie jesteśmy wybawieni.
L03 3 Jr 8:20 עָבַ֥ר קָצִ֖יר כָּ֣לָה קָ֑יִץ וַאֲנַ֖חְנוּ ל֥וֹא נוֹשָֽׁעְנוּ׃
L04 4 Jr 8:20 עָבַ֥ר קָצִ֖יר כָּ֣לָה קָ֑יִץ וַ/אֲנַ֖חְנוּ ל֥וֹא נוֹשָֽׁעְנוּ׃
L05 5 Jr 8:20 'a•<war> ka•<cir> <Ka>•la <Ka>•jic; wa•'a•<Nach>•nu <Lo> no•<sza>•'e•nu.
L06 6 Jr 8:20 H5674H5674 H7105H7105 H3615H3615 H7019H7019 H0587H0587 H3808H3808 H3467H3467
L07 7 Jr 8:20 alienate bough accomplish summer fruit ourselves before avenging
L08 8 Jr 8:20 zrazić konar zrealizować owoce lato się przed mszcząc
L09 9 Jr 8:20 is past The harvest is ended the summer ourselves are not and we are not saved
L10 10 Jr 8:20 jest przeszłość Żniwa jest zakończony lato się nie są i nie są zapisywane
L11 11 Jr 8:20 'a·Var ka·Tzir Ka·lah Ka·yitz; va·'a·Nach·nu Lo no·Sha·'e·nu.
L12 12 Jr 8:20 a war qa cir Ka la qa jic wa a naH nu lo no sza nu
L13 13 Jr 8:20 `äbar qäcîr Käºlâ qäºyic wa´ánaºHnû lô´ nôšäº`nû
L14 14 Jr 8:20 454/550 48/54 164/204 12/20 107/118 4022/5164 172/206
L15 15 Jr 8:20 The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved.
L16 16 Jr 8:20  20 The harvest <07105> is past <05674> (08804), the summer <07019> is ended <03615> (08804), and we are not saved <03467> (08738).
L01 1 Jr 8:21   Jr 8:21  21 za ból <07667> z córką <01323> z moich ludzi <05971> ja boli <07665> (08717), jestem czarny <06937> (08804); zdziwienie <08047> wziął hold <02388> ( 08689) na mnie.                                                                                              
L02 2 Jr 8:21 Jestem złamany załamaniem się Córy mojego ludu, jestem okryty żałobą i ogarnęło mnie przerażenie.
L03 3 Jr 8:21 עַל־ שֶׁ֥בֶר בַּת־ עַמִּ֖י הָשְׁבָּ֑רְתִּי קָדַ֕רְתִּי שַׁמָּ֖ה הֶחֱזִקָֽתְנִי׃
L04 4 Jr 8:21 עַל־ שֶׁ֥בֶר בַּת־ עַמִּ֖/י הָשְׁבָּ֑רְתִּי קָדַ֕רְתִּי שַׁמָּ֖ה הֶחֱזִקָֽתְ/נִי׃
L05 5 Jr 8:21 al- <sze>•wer bat- 'am•<Mi> ha•sze•<Ba>•re•ti; ka•<Dar>•ti szam•<Ma> he•che•zi•<Ka>•te•ni.
L06 6 Jr 8:21 H5921H5921 H7667H7667 H1323H1323 H5971H5971 H7665H7665 H6937H6937 H8047H8047 H2388H2388
L07 7 Jr 8:21 above affliction apple  folk break down be black astonishment aid
L08 8 Jr 8:21 powyżej nieszczęście jabłko ludowy przełamać być czarny zdziwienie pomocy
L09 9 Jr 8:21 For For the hurt of the daughter of my people am I hurt I am black astonishment hath taken hold
L10 10 Jr 8:21 Dla Do bólu z córką moich ludzi jestem ranny Ja jestem czarny zdziwienie wziął przytrzymaj
L11 11 Jr 8:21 al- She·ver bat- 'am·Mi ha·she·Ba·re·ti; ka·Dar·ti sham·Mah he·che·zi·Ka·te·ni.
L12 12 Jr 8:21 al - sze wer Bat - am mi hosz Bar Ti qa dar Ti szam ma he He zi qat ni    
L13 13 Jr 8:21 `al-šeºber Bat-`ammî hošBäºrTî qädaºrTî šammâ heHézìqäºtnî    
L14 14 Jr 8:21 4437/5759 27/44 474/588 1504/1866 85/147 10/17 13/39 240/290
L15 15 Jr 8:21 For the hurt of the daughter of my people am I hurt; I am black; astonishment hath taken hold on me.
L16 16 Jr 8:21  21 For the hurt <07667> of the daughter <01323> of my people <05971> am I hurt <07665> (08717); I am black <06937> (08804); astonishment <08047> hath taken hold <02388> (08689) on me.
L01 1 Jr 8:22   Jr 8:22  22 Czy nie ma balsamu <06875> w Gileadzie <01568>, jest tam żaden lekarz <07495> (08802) tam? dlaczego wtedy <03588> nie jest zdrowie <0724> z córką <01323> z moich ludzi <05971> odzyskane <05927> (08804)?                                                                                          
L02 2 Jr 8:22 Czy nie ma już balsamu w Gileadzie, czy nie ma tam lekarza? Dlaczego więc nie zabliźnia się rana Córy mojego ludu?
L03 3 Jr 8:22 הַצֳרִי֙ אֵ֣ין בְּגִלְעָ֔ד אִם־ רֹפֵ֖א אֵ֣ין שָׁ֑ם כִּ֗י מַדּ֙וּעַ֙ לֹ֣א עָֽלְתָ֔ה אֲרֻכַ֖ת בַּת־ עַמִּֽי׃
L04 4 Jr 8:22 הַ/צֳרִי֙ אֵ֣ין בְּ/גִלְעָ֔ד אִם־ רֹפֵ֖א אֵ֣ין שָׁ֑ם כִּ֗י מַדּ֙וּעַ֙ לֹ֣א עָֽלְתָ֔ה אֲרֻכַ֖ת בַּת־ עַמִּֽ/י׃
L05 5 Jr 8:22 ha•co•<Ri> 'en be•gil•'<Ad>, im- ro•<Fe> 'en <szam>; <Ki>, mad•<Du>•a' lo 'al•<Ta>, 'a•ru•<Chat> bat- 'am•<Mi>.
L06 6 Jr 8:22 H6875H6875 H0369H0369 H1568H1568 H0518H0518 H7495H7495 H0369H0369 H8033H8033 H3588H3588 H4069H4069 H3808H3808 H5927H5927 H0724H0724 H1323H1323 H5971H5971
L07 7 Jr 8:22 balm else Gilead lo cure else in it inasmuch how before arise  health apple  folk
L08 8 Jr 8:22 balsam więcej Gilead lo leczyć więcej w tym ponieważ jak przed powstać zdrowie jabłko ludowy
L09 9 Jr 8:22 [Is there] no balm is there in Gilead lo [is there] no physician no in it there? why then how not recovered is not the health of the daughter of my people
L10 10 Jr 8:22 [Czy] nie balsam istnieje w Gileadzie lo [Istnieje] nie lekarz nie w tym tam? Dlaczego więc jak nie odzyskane to nie zdrowie z córką moich ludzi
L11 11 Jr 8:22 ha·tzo·Ri 'ein be·gil·'Ad, im- ro·Fe 'ein Sham; Ki, mad·Du·a' lo 'al·Tah, 'a·ru·Chat bat- 'am·Mi.
L12 12 Jr 8:22 ha có ri en Be gi lad im - ro fe en szam Ki maD Du a lo al ta a ru chat Bat - am mi    
L13 13 Jr 8:22 hacórî ´ên Bügil`äd ´im-röpë´ ´ên šäm maDDûª` lö´ `ä|ltâ ´árùkat Bat-`ammî    
L14 14 Jr 8:22 3/6 619/786 123/134 906/1068 47/65 620/786 661/832 3583/4478 59/72 4023/5164 740/883 4/6 475/588 1505/1866
L15 15 Jr 8:22 [Is there] no balm in Gilead; [is there] no physician there? why then is not the health of the daughter of my people recovered?
L16 16 Jr 8:22  22 Is there no balm <06875> in Gilead <01568>; is there no physician <07495> (08802) there? why then <03588> is not the health <0724> of the daughter <01323> of my people <05971> recovered <05927> (08804)?
Copyright by Cezary Podolski