Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Koh12-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Koh 12:1 Koh 12 Koh 12:1  1 Pamiętaj <02142> (08798) teraz twój Stwórca <01254> (08802) w dni <03117> młodzieży twego <0979>, podczas gdy zło <07451> dni <03117> przyjść <0935> (08799) Nie, ani w roku <08141> przybliżyć <05060> (08689), kiedy powiesz <0559> (08799), nie mam upodobania <02656> w nich;                                                                                    
L02 2 Koh 12:1 Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: Nie mam w nich upodobania;
L03 3 Koh 12:1 וּזְכֹר֙ אֶת־ בּ֣וֹרְאֶ֔יךָ בִּימֵ֖י בְּחוּרֹתֶ֑יךָ עַ֣ד אֲשֶׁ֤ר לֹא־ יָבֹ֙אוּ֙ יְמֵ֣י הָֽרָעָ֔ה וְהִגִּ֣יעוּ שָׁנִ֔ים אֲשֶׁ֣ר תֹּאמַ֔ר אֵֽין־ לִ֥י בָהֶ֖ם חֵֽפֶץ׃
L04 4 Koh 12:1 וּ/זְכֹר֙ אֶת־ בּ֣וֹרְאֶ֔י/ךָ בִּ/ימֵ֖י בְּחוּרֹתֶ֑י/ךָ עַ֣ד אֲשֶׁ֤ר לֹא־ יָבֹ֙אוּ֙ יְמֵ֣י הָֽ/רָעָ֔ה וְ/הִגִּ֣יעוּ שָׁנִ֔ים אֲשֶׁ֣ר תֹּאמַ֔ר אֵֽין־ לִ֥/י בָ/הֶ֖ם חֵֽפֶץ׃
L05 5 Koh 12:1 u•ze•<Chor> et- bor•'<e>•cha, bi•<Me> be•chu•ro•<Te>•cha; 'ad 'a•<szer> lo- ja•<wo>•'u je•<Me> ha•ra•'<Ah>, we•hig•<Gi>•'u sza•<Nim>, 'a•<szer> to•<Mar>, en- li wa•<Hem> <Che>•fec.
L06 6 Koh 12:1 H2142H2142 H0853H0853 H1254H1254 H3117H3117 H0979H0979 H5704H5704 H0834H0834 H3808H3808 H0935H0935 H3117H3117 H7451H7451 H5060H5060 H8141H8141 H0834H0834 H0559H0559 H0369H0369 H0000 H0000 H2656H2656
L07 7 Koh 12:1 burn  choose age young men against after before abide age adversity beat whole age after answer else acceptable
L08 8 Koh 12:1 palić wybierać wiek Młodzi mężczyźni przed po przed przestrzegać wiek przeciwność losu bić Cały wiek po odpowiedź więcej do przyjęcia
L09 9 Koh 12:1 Remember now thy Creator in the days of thy youth against when not come days while the evil draw nigh not nor the years when when thou shalt say have I have no pleasure
L10 10 Koh 12:1 Pamiętać teraz twój Stwórca w dniach z młodości przed kiedy nie przyjść dni podczas gdy zło przybliżyć nie, ani rok kiedy gdy powiesz mieć Nie mam przyjemność
L11 11 Koh 12:1 u·ze·Chor et- bor·'Ei·cha, bi·Mei be·chu·ro·Tei·cha; 'ad 'a·Sher lo- ya·Vo·'u ye·Mei ha·ra·'Ah, ve·hig·Gi·'u sha·Nim, 'a·Sher to·Mar, ein- li va·Hem Che·fetz.
L12 12 Koh 12:1 u ze chor et - Bo re cha Bi me Be Hu ro te cha ad a szer lo - ja wo u je me ha ra a we hiG Gi u sza nim a szer To mar en - li wa hem He fec      
L13 13 Koh 12:1 ûzükör ´et-Bôºr´Êºkä Bîmê BüHûrötʺkä `ad ´ášer lö´-yäböº´û yümê hä|rä`â wühiGGîº`û šänîm ´ášer Tö´mar ´ê|n-lî bähem Hëºpec      
L14 14 Koh 12:1 147/229 8910/11047 25/55 1713/2302 3/3 1004/1259 4318/5499 3445/5164 1866/2550 1714/2302 447/665 110/150 742/873 4319/5499 3878/5298 499/786 4940/6522 4941/6522 25/39
L15 15 Koh 12:1 Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them;
L16 16 Koh 12:1  1 Remember <02142> (08798) now thy Creator <01254> (08802) in the days <03117> of thy youth <0979>, while the evil <07451> days <03117> come <0935> (08799) not, nor the years <08141> draw nigh <05060> (08689), when thou shalt say <0559> (08799), I have no pleasure <02656> in them;
L01 1 Koh 12:2   Koh 12:2  2 Podczas niedz <08121> lub światło <0216>, lub księżyc <03394>, lub gwiazdy <03556>, nie zaćmi <02821> (08799), ani chmury <05645> powrót <07725> ( 08804) po <0310> deszcz <01653>:                                                                                            
L02 2 Koh 12:2 zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu;
L03 3 Koh 12:2 עַ֠ד אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־ תֶחְשַׁ֤ךְ הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙ וְהָא֔וֹר וְהַיָּרֵ֖חַ וְהַכּוֹכָבִ֑ים וְשָׁ֥בוּ הֶעָבִ֖ים אַחַ֥ר הַגָּֽשֶׁם׃
L04 4 Koh 12:2 עַ֠ד אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־ תֶחְשַׁ֤ךְ הַ/שֶּׁ֙מֶשׁ֙ וְ/הָ/א֔וֹר וְ/הַ/יָּרֵ֖חַ וְ/הַ/כּוֹכָבִ֑ים וְ/שָׁ֥בוּ הֶ/עָבִ֖ים אַחַ֥ר הַ/גָּֽשֶׁם׃
L05 5 Koh 12:2 'ad 'a•<szer> lo- tech•<szach> hasz•<sze>•mesz we•ha•'<Or>, we•hai•ja•<Re>•ach we•hak•ko•cha•<wim>; we•<sza>•wu he•'a•<wim> 'a•<Char> hag•<Ga>•szem.
L06 6 Koh 12:2 H5704H5704 H0834H0834 H3808H3808 H2821H2821 H8121H8121 H0216H0216 H3394H3394 H3556H3556 H7725H7725 H5645H5645 H0310H0310 H1653H1653
L07 7 Koh 12:2 against after before be black east side bright moon star break clay after that rain
L08 8 Koh 12:2 przed po przed być czarny East Side jasny księżyc gwiazda złamać glina po tym deszcz
L09 9 Koh 12:2 against after not be not darkened While the sun or the light or the moon or the stars return nor the clouds after the rain
L10 10 Koh 12:2 przed po nie być nie zaćmi Podczas niedz lub światło lub księżyca lub gwiazdy powrót ani chmury po deszcz
L11 11 Koh 12:2 'ad 'a·Sher lo- tech·Shach hash·She·mesh ve·ha·'Or, ve·hai·ya·Re·ach ve·hak·ko·cha·Vim; ve·Sha·vu he·'a·Vim 'a·Char hag·Ga·shem.
L12 12 Koh 12:2 ad a szer lo - teH szach hasz sze mesz we ha or we haj ja re aH we haK Ko cha wim we sza wu he a wim a Har haG Ga szem  
L13 13 Koh 12:2 `ad ´ášer lö|´-teHšak haššeºmeš wühä´ôr wühayyärëªH wühaKKôkäbîm wüšäºbû he`äbîm ´aHar haGG亚em  
L14 14 Koh 12:2 1005/1259 4320/5499 3446/5164 8/18 106/134 76/122 17/26 25/37 706/1041 24/32 599/712 19/35
L15 15 Koh 12:2 While the sun, or the light, or the moon, or the stars, be not darkened, nor the clouds return after the rain:
L16 16 Koh 12:2  2 While the sun <08121>, or the light <0216>, or the moon <03394>, or the stars <03556>, be not darkened <02821> (08799), nor the clouds <05645> return <07725> (08804) after <0310> the rain <01653>:
L01 1 Koh 12:3   Koh 12:3  3 W dzień <03117> kiedy strażnicy <08104> (08802) z domu <01004> drży <02111> (08799), a mocne <02428> ludzie <0582> zegnie <05791> (08694) sami i szlifierki <02912> (08802) zaprzestać <0988> (08804) bo jest ich niewielu <04591> (08765), a te, które wychodzą <07200> (08802) z okien <0699> zaćmi <02821> (08804)                                                                                
L02 2 Koh 12:3 w czasie, gdy trząść się będą stróże domu, i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach;
L03 3 Koh 12:3 בַּיּ֗וֹם שֶׁיָּזֻ֙עוּ֙ שֹׁמְרֵ֣י הַבַּ֔יִת וְהִֽתְעַוְּת֖וּ אַנְשֵׁ֣י הֶחָ֑יִל וּבָטְל֤וּ הַטֹּֽחֲנוֹת֙ כִּ֣י מִעֵ֔טוּ וְחָשְׁכ֥וּ הָרֹא֖וֹת בָּאֲרֻבּֽוֹת׃
L04 4 Koh 12:3 בַּ/יּ֗וֹם שֶׁ/יָּזֻ֙עוּ֙ שֹׁמְרֵ֣י הַ/בַּ֔יִת וְ/הִֽתְעַוְּת֖וּ אַנְשֵׁ֣י הֶ/חָ֑יִל וּ/בָטְל֤וּ הַ/טֹּֽחֲנוֹת֙ כִּ֣י מִעֵ֔טוּ וְ/חָשְׁכ֥וּ הָ/רֹא֖וֹת בָּ/אֲרֻבּֽוֹת׃
L05 5 Koh 12:3 bai•<jom>, sze•ja•<Zu>•'u szo•me•<Re> hab•<Ba>•jit, we•hit•'aw•we•<Tu> 'an•<sze> he•<Cha>•jil; u•wa•te•<Lu> hat•to•cha•nOt ki mi•'<E>•tu, we•cha•sze•<Chu> ha•ro•'ot ba•'a•rub•<Bot>.
L06 6 Koh 12:3 H3117H3117 H2111H2111 H8104H8104 H1004H1004 H5791H5791 H0376H0376 H2428H2428 H0988H0988 H2912H2912 H3588H3588 H4592H4592 H2821H2821 H7200H7200 H0699H0699
L07 7 Koh 12:3 age move beward court bow self great able cease grind inasmuch almost some be black advise self chimney
L08 8 Koh 12:3 wiek przenieść beward sąd samo łuk wielki w stanie zaprzestać szlifować ponieważ prawie pewne być czarny doradzać siebie komin
L09 9 Koh 12:3 In the day shall tremble when the keepers of the house shall bow men and the strong cease themselves and the grinders because almost some be darkened and those that look out of the windows
L10 10 Koh 12:3 W dniu drży gdy strażnicy z domu zegnie mężczyźni i silny zaprzestać sami oraz szlifierki bo prawie pewne zaćmi i te, które wychodzą z okien
L11 11 Koh 12:3 bai·Yom, shei·ya·Zu·'u sho·me·Rei hab·Ba·yit, ve·hit·'av·ve·Tu 'an·Shei he·Cha·yil; u·va·te·Lu hat·to·cha·nOt ki mi·'E·tu, ve·cha·she·Chu ha·ro·'ot ba·'a·rub·Bot.
L12 12 Koh 12:3 Baj jom szej ja zu u szom re haB Ba jit we hi taw we tu an sze he Ha jil u wat lu hat to Ha not Ki mi e tu we Hasz chu ha ro ot Ba a ruB Bot
L13 13 Koh 12:3 Bayyôm šeyyäzuº`û šömrê haBBaºyit wühi|t`awwütû ´anšê heHäºyil ûbä†lû ha††ö|Hánôt mì`뺆û wüHäškû härö´ôt Bä´áruBBôt
L14 14 Koh 12:3 1715/2302 2/3 399/468 1516/2052 9/11 1635/2004 156/224 1/1 6/8 3162/4478 79/102 9/18 965/1296 5/9
L15 15 Koh 12:3 In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened,
L16 16 Koh 12:3  3 In the day <03117> when the keepers <08104> (08802) of the house <01004> shall tremble <02111> (08799), and the strong <02428> men <0582> shall bow <05791> (08694) themselves, and the grinders <02912> (08802) cease <0988> (08804) because they are few <04591> (08765), and those that look out <07200> (08802) of the windows <0699> be darkened <02821> (08804),
L01 1 Koh 12:4   Koh 12:4  4 i drzwi <01817> będą zamknięte <05462> (08795) na ulicach <07784>, gdy dźwięk <06963> z rozdrabniania <02913> jest niski <08217>, a on powstać <06965> ( 08799) na głos <06963> w ptaka <06833> i wszystkie córki <01323> z Musick <07892> wnosi się niski <07817> (08735);                                                                                    
L02 2 Koh 12:4 i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną;
L03 3 Koh 12:4 וְסֻגְּר֤וּ דְלָתַ֙יִם֙ בַּשּׁ֔וּק בִּשְׁפַ֖ל ק֣וֹל הַֽטַּחֲנָ֑ה וְיָקוּם֙ לְק֣וֹל הַצִּפּ֔וֹר וְיִשַּׁ֖חוּ כָּל־ בְּנ֥וֹת הַשִּֽׁיר׃
L04 4 Koh 12:4 וְ/סֻגְּר֤וּ דְלָתַ֙יִם֙ בַּ/שּׁ֔וּק בִּ/שְׁפַ֖ל ק֣וֹל הַֽ/טַּחֲנָ֑ה וְ/יָקוּם֙ לְ/ק֣וֹל הַ/צִּפּ֔וֹר וְ/יִשַּׁ֖חוּ כָּל־ בְּנ֥וֹת הַ/שִּֽׁיר׃
L05 5 Koh 12:4 we•sug•ge•<Ru> de•la•<Ta>•jim basz•<szuk>, bisz•<Fal> <Kol> hat•ta•cha•<Na>; we•ja•<Kum> le•<Kol> hac•cip•<Por>, we•jisz•<sza>•chu kol- be•<Not> hasz•<szir>.
L06 6 Koh 12:4 H5462H5462 H1817H1817 H7784H7784 H8217H8217 H6963H6963 H2913H2913 H6965H6965 H6963H6963 H6833H6833 H7817H7817 H3605H3605 H1323H1323 H7892H7892
L07 7 Koh 12:4 close up door  street base aloud grinding abide aloud bird bend all manner apple  musical
L08 8 Koh 12:4 ścieśniać drzwi ulica podstawa głośno szlifowanie przestrzegać głośno ptak wygiąć wszelkiego rodzaju jabłko musical
L09 9 Koh 12:4 shall be shut And the doors in the streets is low when the sound of the grinding and he shall rise up at the voice of the bird shall be brought low and all and all the daughters of musick
L10 10 Koh 12:4 będą zamknięte I drzwi na ulicach jest niska gdy dźwięk z szlifowanie a on powstać na głos z lotu ptaka wnosi się nisko i wszystko i wszystkie córki z Musick
L11 11 Koh 12:4 ve·sug·ge·Ru de·la·Ta·yim bash·Shuk, bish·Fal Kol hat·ta·cha·Nah; ve·ya·Kum le·Kol hatz·tzip·Por, ve·yish·Sha·chu kol- be·Not hash·Shir.
L12 12 Koh 12:4 we suG Ge ru de la ta jim Basz szuq Bisz fal qol hat ta Ha na we ja qum le qol hac ciP Por we jisz sza Hu Kol - Be not hasz szir
L13 13 Koh 12:4 wüsuGGürû dülätaºyim Baššûq Bišpal qôl ha|††aHánâ wüyäqûm lüqôl hacciPPôr wüyiššaºHû Kol-Bünôt haššîr
L14 14 Koh 12:4 70/91 70/87 2/4 10/19 315/507 1/1 497/627 316/507 33/40 12/21 4083/5415 426/588 74/89
L15 15 Koh 12:4 And the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of musick shall be brought low;
L16 16 Koh 12:4  4 And the doors <01817> shall be shut <05462> (08795) in the streets <07784>, when the sound <06963> of the grinding <02913> is low <08217>, and he shall rise up <06965> (08799) at the voice <06963> of the bird <06833>, and all the daughters <01323> of musick <07892> shall be brought low <07817> (08735);
L01 1 Koh 12:5   Koh 12:5  5 Także wtedy, gdy będą się bać <03372> (08799) z tym, co jest] wysoko <01364> i lęki <02849> jest w sposób <01870> i drzewo migdałowe <08247> zakwitnie <05006> ( 08686), a konik polny <02284> jest ciężar <05445> (08691), a pragnienie <035> upadną <06565> (08686): ponieważ człowiek <0120> idzie <01980> (08802) do jego długości < 05769> Strona główna <01004>, a żałobnicy <05594> (08802) przejść o <05437> (08804) na ulicach <07784>:                                                                      
L02 2 Koh 12:5 odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze; i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki;
L03 3 Koh 12:5 גַּ֣ם מִגָּבֹ֤הַּ יִרָ֙אוּ֙ וְחַתְחַתִּ֣ים בַּדֶּ֔רֶךְ וְיָנֵ֤אץ הַשָּׁקֵד֙ וְיִסְתַּבֵּ֣ל הֶֽחָגָ֔ב וְתָפֵ֖ר הָֽאֲבִיּוֹנָ֑ה כִּֽי־ הֹלֵ֤ךְ הָאָדָם֙ אֶל־ בֵּ֣ית עוֹלָמ֔וֹ וְסָבְב֥וּ בַשּׁ֖וּק הַסֹּפְדִֽים׃
L04 4 Koh 12:5 גַּ֣ם מִ/גָּבֹ֤הַּ יִרָ֙אוּ֙ וְ/חַתְחַתִּ֣ים בַּ/דֶּ֔רֶךְ וְ/יָנֵ֤אץ הַ/שָּׁקֵד֙ וְ/יִסְתַּבֵּ֣ל הֶֽ/חָגָ֔ב וְ/תָפֵ֖ר הָֽ/אֲבִיּוֹנָ֑ה כִּֽי־ הֹלֵ֤ךְ הָ/אָדָם֙ אֶל־ בֵּ֣ית עוֹלָמ֔/וֹ וְ/סָבְב֥וּ בַ/שּׁ֖וּק הַ/סֹּפְדִֽים׃
L05 5 Koh 12:5 gam mig•ga•<wo>•a ji•<Ra>•'u we•chat•chat•<Tim> bad•<De>•rech, we•ja•<Nec> hasz•sza•<Ked> we•jis•tab•<Bel> he•cha•<Gaw>, we•ta•<Fer> ha•'a•wi•jo•<Na>; ki- ho•<Lech> ha•'a•<Dam> el- bet o•la•<Mo>, we•sa•we•<wu> wasz•<szuk> has•so•fe•<Dim>.
L06 6 Koh 12:5 H1571H1571 H1364H1364 H3372H3372 H2849H2849 H1870H1870 H5006H5006 H8247H8247 H5445H5445 H2284H2284 H6565H6565 H0035H0035 H3588H3588 H1980H1980 H0120H0120 H0413H0413 H1004H1004 H5769H5769 H5437H5437 H7784H7784 H5594H5594
L07 7 Koh 12:5 again haughty affright fear along abhor almond  bear locust defeat desire inasmuch along person about court alway bring street lament
L08 8 Koh 12:5 ponownie wyniosły affright strach wzdłuż brzydzić się migdałowy ponosić szarańcza pokonać pragnienie ponieważ wzdłuż osoba o sąd sprecyzowane przynieść ulica lament
L09 9 Koh 12:5 Furthermore of [that which is] high Also [when] they shall be afraid and fears [shall be] in the way shall flourish and the almond tree shall be a burden and the grasshopper shall fail and desire for goeth because man about home to his long go about the streets and the mourners
L10 10 Koh 12:5 Ponadto tejże, która jest] wysoko Również [gdy] będą się bać i obawy [Są] w sposób zakwitnie i drzewo migdałowe musi być ciężarem i konik polny upadną i pragnienie dla idzie ponieważ człowiek o dom do jego długi go o ulice i żałobników
L11 11 Koh 12:5 gam mig·ga·Vo·ah yi·Ra·'u ve·chat·chat·Tim bad·De·rech, ve·ya·Netz hash·sha·Ked ve·yis·tab·Bel he·cha·Gav, ve·ta·Fer ha·'a·vi·yo·Nah; ki- ho·Lech ha·'a·Dam el- beit o·la·Mo, ve·sa·ve·Vu vash·Shuk has·so·fe·Dim.
L12 12 Koh 12:5 Gam miG Ga wo a ji ra u we Hat HaT Tim BaD De rech we ja nec hasz sza qed we jis TaB Bel he Ha gaw we ta fer ha a wij jo na Ki - ho lech ha a dam el - Bet o la mo we sa we wu wasz szuq has sof dim
L13 13 Koh 12:5 Gam miGGäböªh yìr亴û wüHatHaTTîm BaDDeºrek wüyänë´c haššäqëd wüyisTaBBël he|Hägäb wütäpër hä|´ábiyyônâ Kî|-hölëk hä´ädäm ´el-Bêt `ôlämô wüsäbübû baššûq hassöpdîm
L14 14 Koh 12:5 588/768 18/37 245/328 1/1 459/700 17/25 3/4 3/9 4/5 30/50 1/1 3163/4478 1204/1542 328/552 4030/5500 1517/2052 313/438 125/156 3/4 13/32
L15 15 Koh 12:5 Also [when] they shall be afraid of [that which is] high, and fears [shall be] in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail: because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets:
L16 16 Koh 12:5  5 Also when they shall be afraid <03372> (08799) of that which is] high <01364>, and fears <02849> shall be in the way <01870>, and the almond tree <08247> shall flourish <05006> (08686), and the grasshopper <02284> shall be a burden <05445> (08691), and desire <035> shall fail <06565> (08686): because man <0120> goeth <01980> (08802) to his long <05769> home <01004>, and the mourners <05594> (08802) go about <05437> (08804) the streets <07784>:
L01 1 Koh 12:6   Koh 12:6  6 Czy kiedykolwiek <03808> srebrny <03701> kabel <02256>, będzie rozwiązane <07576> (08735) pkt 08675) <07368> (08735), lub złotą <02091> puchar <01543> być złamane <07533> (08799 ), lub dzban <03537> <07665 zostać podzielone> (08735) przy fontannie <04002>, lub koło <01534> złamany <07533> (08738) na cysternie <0953>.                                                                                
L02 2 Koh 12:6 zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie;
L03 3 Koh 12:6 עַ֣ד אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־ [יִרחַק כ] (יֵרָתֵק֙ ק) חֶ֣בֶל הַכֶּ֔סֶף וְתָרֻ֖ץ גֻּלַּ֣ת הַזָּהָ֑ב וְתִשָּׁ֤בֶר כַּד֙ עַל־ הַמַּבּ֔וּעַ וְנָרֹ֥ץ הַגַּלְגַּ֖ל אֶל־ הַבּֽוֹר׃
L04 4 Koh 12:6 עַ֣ד אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־ ירחק יֵרָתֵק֙ חֶ֣בֶל הַ/כֶּ֔סֶף וְ/תָרֻ֖ץ גֻּלַּ֣ת הַ/זָּהָ֑ב וְ/תִשָּׁ֤בֶר כַּד֙ עַל־ הַ/מַּבּ֔וּעַ וְ/נָרֹ֥ץ הַ/גַּלְגַּ֖ל אֶל־ הַ/בּֽוֹר׃
L05 5 Koh 12:6 'ad 'a•<szer> lo- [ji•r•chak ch] (je•ra•<Tek> k) <Che>•wel hak•<Ke>•sef, we•ta•<Ruc> gul•<Lat> haz•za•<Haw>; we•tisz•<sza>•wer kad al- ham•mab•<Bu>•a', we•na•<Roc> hag•gal•<Gal> el- hab•<Bor>.
L06 6 Koh 12:6 H5704H5704 H0834H0834 H3808H3808 H2256H2256 H3701H3701 H7533H7533 H1543H1543 H2091H2091 H7665H7665 H3537H3537 H5921H5921 H4002H4002 H7533H7533 H1534H1534 H0413H0413 H0953H0953
L07 7 Koh 12:6 against after before remove band money break bowl gold break down barrel above fountain break heaven about cistern
L08 8 Koh 12:6 przed po przed usunąć pasmo pieniądze złamać miska złoto przełamać beczka powyżej fontanna złamać niebo o cysterna
L09 9 Koh 12:6 against Or Or ever remove cord the silver be broken bowl or the golden be broken or the pitcher by at the fountain broken or the wheel at at the cistern
L10 10 Koh 12:6 przed Lub Czy kiedykolwiek usunąć sznur srebrny być podzielone miska lub złoty być podzielone lub dzban przez przy fontannie złamany lub koło w w cysternę
L11 11 Koh 12:6 'ad 'a·Sher lo- [yi·r·chak ch] (ye·ra·Tek k) Che·vel hak·Ke·sef, ve·ta·Rutz gul·Lat haz·za·Hav; ve·tish·Sha·ver kad al- ham·mab·Bu·a', ve·na·Rotz hag·gal·Gal el- hab·Bor.
L12 12 Koh 12:6 ad a szer lo - (jir Haq) [je ra teq] He wel haK Ke sef we ta ruc Gul lat haz za haw we tisz sza wer Kad al - ham maB Bu a we na roc haG Gal Gal el - haB Bor          
L13 13 Koh 12:6 `ad ´ášer lö|´-(yirHaq) [yërätëq] Heºbel haKKeºsep wütärùc Gullat hazzähäb wütiššäºber Kad `al-hammaBBûª` wünäröc haGGalGal ´el-haBBôr          
L14 14 Koh 12:6 1006/1259 4321/5499 3447/5164 1/1 36/62 335/403 11/19 13/15 343/389 67/147 18/18 3993/5759 1/3 12/19 3/11 4031/5500 36/66
L15 15 Koh 12:6 Or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern.
L16 16 Koh 12:6  6 Or ever <03808> the silver <03701> cord <02256> be loosed <07576> (08735) (08675) <07368> (08735), or the golden <02091> bowl <01543> be broken <07533> (08799), or the pitcher <03537> be broken <07665> (08735) at the fountain <04002>, or the wheel <01534> broken <07533> (08738) at the cistern <0953>.
L01 1 Koh 12:7   Koh 12:7  7 Wtedy kurz <06083> powrót <07725> (08799) do ziemi <0776>, jak to było: i duch <07307> zwraca <07725> (08799) do Boga <0430>, który dał <05414> ( 08804) to.                                                                                              
L02 2 Koh 12:7 i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał.
L03 3 Koh 12:7 וְיָשֹׁ֧ב הֶעָפָ֛ר עַל־ הָאָ֖רֶץ כְּשֶׁהָיָ֑ה וְהָר֣וּחַ תָּשׁ֔וּב אֶל־ הָאֱלֹהִ֖ים אֲשֶׁ֥ר נְתָנָֽהּ׃
L04 4 Koh 12:7 וְ/יָשֹׁ֧ב הֶ/עָפָ֛ר עַל־ הָ/אָ֖רֶץ כְּ/שֶׁ/הָיָ֑ה וְ/הָ/ר֣וּחַ תָּשׁ֔וּב אֶל־ הָ/אֱלֹהִ֖ים אֲשֶׁ֥ר נְתָנָֽ/הּ׃
L05 5 Koh 12:7 we•ja•<szo> he•'a•<Far> al- ha•'<A>•rec ke•sze•ha•<jah>; we•ha•<Ru>•ach ta•<szuw>, el- ha•'<E>•lo•<Him> 'a•<szer> ne•ta•<Na>.
L06 6 Koh 12:7 H7725H7725 H6083H6083 H5921H5921 H0776H0776 H1961H1961 H7307H7307 H7725H7725 H0413H0413 H0430H0430 H0834H0834 H5414H5414
L07 7 Koh 12:7 break ashes above common become air break about angels after add
L08 8 Koh 12:7 złamać Popioły powyżej wspólny zostać powietrze złamać o anioły po dodać
L09 9 Koh 12:7 return Then shall the dust unto to the earth it was as it was and the spirit shall return to unto God who who gave
L10 10 Koh 12:7 powrót Wtedy będą kurz do na ziemię było jak to było i duch zwraca do Bogu kto który dał
L11 11 Koh 12:7 ve·ya·Sho he·'a·Far al- ha·'A·retz ke·she·ha·Yah; ve·ha·Ru·ach ta·Shuv, el- ha·'E·lo·Him 'a·Sher ne·ta·Nah.
L12 12 Koh 12:7 we ja szow he a far al - ha a rec Ke sze ha ja we ha ru aH Ta szuw el - ha e lo him a szer ne ta na
L13 13 Koh 12:7 wüyäšöb he`äpär `al-hä´äºrec Küšehäyâ wühärûªH Täšûb ´el-hä´élöhîm ´ášer nütänäh
L14 14 Koh 12:7 707/1041 82/110 3994/5759 1669/2502 2500/3546 218/377 708/1041 4032/5500 2190/2597 4322/5499 1514/2007
L15 15 Koh 12:7 Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it.
L16 16 Koh 12:7  7 Then shall the dust <06083> return <07725> (08799) to the earth <0776> as it was: and the spirit <07307> shall return <07725> (08799) unto God <0430> who gave <05414> (08804) it.
L01 1 Koh 12:8   Koh 12:8  8 Marność <01892> nad marnościami <01892>, mówi <0559> (08804) Kaznodzieja <06953> wszystko marność <01892>.                                                                                                  
L02 2 Koh 12:8 Marność nad marnościami - powiada Kohelet - wszystko marność.
L03 3 Koh 12:8 הֲבֵ֧ל הֲבָלִ֛ים אָמַ֥ר הַקּוֹהֶ֖לֶת הַכֹּ֥ל הָֽבֶל׃
L04 4 Koh 12:8 הֲבֵ֧ל הֲבָלִ֛ים אָמַ֥ר הַ/קּוֹהֶ֖לֶת הַ/כֹּ֥ל הָֽבֶל׃
L05 5 Koh 12:8 ha•<wel> ha•wa•<Lim> 'a•<Mar> hak•ko•<He>•let hak•<Kol> <Ha>•wel.
L06 6 Koh 12:8 H1892H1892 H1892H1892 H0559H0559 H6953H6953 H3605H3605 H1892H1892
L07 7 Koh 12:8 altogether altogether answer preacher all manner altogether
L08 8 Koh 12:8 całkowicie całkowicie odpowiedź kaznodzieja wszelkiego rodzaju całkowicie
L09 9 Koh 12:8 Vanity of vanities saith the preacher all all [is] vanity
L10 10 Koh 12:8 Próżność nad marnościami mówi kaznodzieja wszystko wszystkich [jest] próżność
L11 11 Koh 12:8 ha·Vel ha·va·Lim 'a·Mar hak·ko·He·let hak·Kol Ha·vel.
L12 12 Koh 12:8 ha wel ha wa lim a mar haq qo he let haK Kol ha wel
L13 13 Koh 12:8 hábël hábälîm ´ämar haqqôheºlet haKKöl häºbel
L14 14 Koh 12:8 57/73 58/73 3879/5298 5/7 4084/5415 59/73
L15 15 Koh 12:8 Vanity of vanities, saith the preacher; all [is] vanity.
L16 16 Koh 12:8  8 Vanity <01892> of vanities <01892>, saith <0559> (08804) the preacher <06953>; all is vanity <01892>.
L01 1 Koh 12:9   Koh 12:9  9 A ponadto <03148>, gdyż kaznodzieja <06953> była mądra <02450>, wciąż uczy <03925> (08765) ludzie <05971> wiedza <01847>, tak, dał dobry słuchać <0239> (08765) i szukali <02713> (08765) i ustawić w porządku <08626> (08765) wiele <07235> (08687) przysłowia <04912>.                                                                                    
L02 2 Koh 12:9 A ponadto, że Kohelet był mędrcem, wpajał także wiedzę ludowi. I słuchał, badał i ułożył wiele przysłów.
L03 3 Koh 12:9 וְיֹתֵ֕ר שֶׁהָיָ֥ה קֹהֶ֖לֶת חָכָ֑ם ע֗וֹד לִמַּד־ דַּ֙עַת֙ אֶת־ הָעָ֔ם וְאִזֵּ֣ן וְחִקֵּ֔ר תִּקֵּ֖ן מְשָׁלִ֥ים הַרְבֵּֽה׃
L04 4 Koh 12:9 וְ/יֹתֵ֕ר שֶׁ/הָיָ֥ה קֹהֶ֖לֶת חָכָ֑ם ע֗וֹד לִמַּד־ דַּ֙עַת֙ אֶת־ הָ/עָ֔ם וְ/אִזֵּ֣ן וְ/חִקֵּ֔ר תִּקֵּ֖ן מְשָׁלִ֥ים הַרְבֵּֽה׃
L05 5 Koh 12:9 we•jo•<Ter> sze•ha•<ja> ko•<He>•let cha•<Cham>; od, lim•mad- da•'at et- ha•'<Am>, we•'iz•<Zen> we•chik•<Ker>, tik•<Ken> me•sza•<Lim> har•<Be>.
L06 6 Koh 12:9 H3148H3148 H1961H1961 H6953H6953 H2450H2450 H5750H5750 H3925H3925 H1847H1847 H0853H0853 H5971H5971 H0238H0238 H2713H2713 H8626H8626 H4912H4912 H7235H7235
L07 7 Koh 12:9 better become preacher cunning  again to teach cunning folk give ear find out set in order byword abundance 
L08 8 Koh 12:9 lepiej zostać kaznodzieja przebiegłość ponownie uczyć przebiegłość ludowy daj posłuch dowiedzieć się ustaw w celu synonim obfitość
L09 9 Koh 12:9 And moreover to being because the preacher was wise also he still taught knowledge the people give and sought out [and] set in order proverbs many
L10 10 Koh 12:9 A ponadto do bycia bo kaznodzieja była mądra również wciąż uczy wiedza ludzie dać i poszukiwany [I] ustaw w celu przysłowia wiele
L11 11 Koh 12:9 ve·yo·Ter she·ha·Yah ko·He·let cha·Cham; od, lim·mad- da·'at et- ha·'Am, ve·'iz·Zen ve·chik·Ker, tik·Ken me·sha·Lim har·Beh.
L12 12 Koh 12:9 we jo ter sze ha ja qo he let Ha cham od lim mad - Da at et - ha am we iz zen we Hiq qer Tiq qen me sza lim har Be
L13 13 Koh 12:9 wüyötër šehäyâ qöheºlet Häkäm `ôd limmad-Daº`at ´et-hä`äm wü´izzën wüHiqqër Tiqqën müšälîm harBË
L14 14 Koh 12:9 7/8 2501/3546 6/7 110/137 271/486 57/85 75/95 8911/11047 1344/1866 31/42 22/27 3/3 26/38 165/226
L15 15 Koh 12:9 And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge; yea, he gave good heed, and sought out, [and] set in order many proverbs.
L16 16 Koh 12:9  9 And moreover <03148>, because the preacher <06953> was wise <02450>, he still taught <03925> (08765) the people <05971> knowledge <01847>; yea, he gave good heed <0239> (08765), and sought out <02713> (08765), and set in order <08626> (08765) many <07235> (08687) proverbs <04912>.
L01 1 Koh 12:10   Koh 12:10  10 kaznodzieja <06953> szukali <01245> (08765) aby dowiedzieć się <04672> (08800) do przyjęcia <02656> słowa <01697>: i to, co zostało napisane <03789> (08803) był pionowo <03476>, a nawet słowa <01697> prawdy <0571>.                                                                                        
L02 2 Koh 12:10 Starał się Kohelet znaleźć słowa piękne i rzetelnie napisać słowa prawdy.
L03 3 Koh 12:10 בִּקֵּ֣שׁ קֹהֶ֔לֶת לִמְצֹ֖א דִּבְרֵי־ חֵ֑פֶץ וְכָת֥וּב יֹ֖שֶׁר דִּבְרֵ֥י אֱמֶֽת׃
L04 4 Koh 12:10 בִּקֵּ֣שׁ קֹהֶ֔לֶת לִ/מְצֹ֖א דִּבְרֵי־ חֵ֑פֶץ וְ/כָת֥וּב יֹ֖שֶׁר דִּבְרֵ֥י אֱמֶֽת׃
L05 5 Koh 12:10 bik•<Kesz> ko•<He>•let, lim•<co> diw•re- <Che>•fec; we•cha•<Tuw> <jo>•szer diw•<Re> 'e•<Met>.
L06 6 Koh 12:10 H1245H1245 H6953H6953 H4672H4672 H1697H1697 H2656H2656 H3789H3789 H3476H3476 H1697H1697 H0571H0571
L07 7 Koh 12:10 ask preacher be able act acceptable describe equity act assured
L08 8 Koh 12:10 zapytać kaznodzieja móc działać do przyjęcia opisać sprawiedliwość działać zapewniony
L09 9 Koh 12:10 sought The preacher to find out words acceptable and [that which was] written [was] upright [even] words of truth
L10 10 Koh 12:10 poszukiwane Kaznodzieja aby dowiedzieć się słowa do przyjęcia a [to, co było] napisany [Było] w pozycji pionowej [Nawet] słowa prawdy
L11 11 Koh 12:10 bik·Kesh ko·He·let, lim·Tzo div·rei- Che·fetz; ve·cha·Tuv Yo·sher div·Rei 'e·Met.
L12 12 Koh 12:10 Biq qesz qo he let lim co Diw re - He fec we cha tuw jo szer Diw re e met
L13 13 Koh 12:10 Biqqëš qöheºlet limcö´ Dibrê-Hëºpec wükätûb yöºšer Dibrê ´émet
L14 14 Koh 12:10 153/225 7/7 374/453 1019/1428 26/39 182/225 14/14 1020/1428 87/127
L15 15 Koh 12:10 The preacher sought to find out acceptable words: and [that which was] written [was] upright, [even] words of truth.
L16 16 Koh 12:10  10 The preacher <06953> sought <01245> (08765) to find out <04672> (08800) acceptable <02656> words <01697>: and that which was written <03789> (08803) was upright <03476>, even words <01697> of truth <0571>.
L01 1 Koh 12:11   Koh 12:11  11 Słowa <01697> z mądrego <02450> są jak popędza <01861>, jak i paznokci <04930> <05193 mocowana> (08803) przez mistrzów <01167> zespołów <0627>, który podaje <05414> (08738) z jednego <0259> pasterz <07462> (08802).                                                                                        
L02 2 Koh 12:11 Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów - jak mocno wbite gwoździe. Dane tu są przez pasterza jednego.
L03 3 Koh 12:11 דִּבְרֵ֤י חֲכָמִים֙ כַּדָּ֣רְבֹנ֔וֹת וּֽכְמַשְׂמְר֥וֹת נְטוּעִ֖ים בַּעֲלֵ֣י אֲסֻפּ֑וֹת נִתְּנ֖וּ מֵרֹעֶ֥ה אֶחָֽד׃
L04 4 Koh 12:11 דִּבְרֵ֤י חֲכָמִים֙ כַּ/דָּ֣רְבֹנ֔וֹת וּֽ/כְ/מַשְׂמְר֥וֹת נְטוּעִ֖ים בַּעֲלֵ֣י אֲסֻפּ֑וֹת נִתְּנ֖וּ מֵ/רֹעֶ֥ה אֶחָֽד׃
L05 5 Koh 12:11 diw•<Re> cha•cha•<Mim> kad•<Da>•re•wo•<Not>, u•che•mas•me•<Rot> ne•tu•'<Im> ba•'a•<Le> a•sup•<Pot>; nit•te•<Nu> me•ro•'<e> 'e•<Chad>.
L06 6 Koh 12:11 H1697H1697 H2450H2450 H1861H1861 H4930H4930 H5193H5193 H1167H1167 H0627H0627 H5414H5414 H7462H7462 H0259H0259
L07 7 Koh 12:11 act cunning  goad nail fastened archer assembly add break a
L08 8 Koh 12:11 działać przebiegłość poganiać gwóźdź mocowane łucznik montaż dodać złamać
L09 9 Koh 12:11 The words of the wise [are] as goads and as nails fastened [by] the masters of assemblies [which] are given shepherd from one
L10 10 Koh 12:11 Słowa z mądrym [Są] w popędza i jak gwoździe mocowane [O] mistrzami zespołów [Które] są podane pasterz z jednego
L11 11 Koh 12:11 div·Rei cha·cha·Mim kad·Da·re·vo·Not, u·che·mas·me·Rot ne·tu·'Im ba·'a·Lei a·sup·Pot; nit·te·Nu me·ro·'Eh 'e·Chad.
L12 12 Koh 12:11 Diw re Ha cha mim KaD Dar wo not u che mas me rot ne tu im Ba a le a suP Pot niT Te nu me ro e e Had
L13 13 Koh 12:11 Dibrê Hákämîm KaDDäºrbönôt û|kümaSmürôt nü†û`îm Ba`álê ´ásuPPôt niTTünû mërö`è ´eHäd
L14 14 Koh 12:11 1021/1428 111/137 2/2 1/1 26/57 75/84 1/1 1515/2007 57/164 770/961
L15 15 Koh 12:11 The words of the wise [are] as goads, and as nails fastened [by] the masters of assemblies, [which] are given from one shepherd.
L16 16 Koh 12:11  11 The words <01697> of the wise <02450> are as goads <01861>, and as nails <04930> fastened <05193> (08803) by the masters <01167> of assemblies <0627>, which are given <05414> (08738) from one <0259> shepherd <07462> (08802).
L01 1 Koh 12:12   Koh 12:12  12 I dalej <03148>, przez te <01992>, synu mój <01121>, być upominał <02094> (08734) dokonywania <06213> (08800) wiele <07235> (08687) książki <05612> nie ma Koniec <07093>, a wiele <07235> (08687) Badanie <03854> jest zmęczenie <03024> ciała <01320>.                                                                                      
L02 2 Koh 12:12 Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę: Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało.
L03 3 Koh 12:12 וְיֹתֵ֥ר מֵהֵ֖מָּה בְּנִ֣י הִזָּהֵ֑ר עֲשׂ֨וֹת סְפָרִ֤ים הַרְבֵּה֙ אֵ֣ין קֵ֔ץ וְלַ֥הַג הַרְבֵּ֖ה יְגִעַ֥ת בָּשָֽׂר׃
L04 4 Koh 12:12 וְ/יֹתֵ֥ר מֵ/הֵ֖מָּה בְּנִ֣/י הִזָּהֵ֑ר עֲשׂ֨וֹת סְפָרִ֤ים הַרְבֵּה֙ אֵ֣ין קֵ֔ץ וְ/לַ֥הַג הַרְבֵּ֖ה יְגִעַ֥ת בָּשָֽׂר׃
L05 5 Koh 12:12 we•jo•<Ter> me•<Hem>•ma be•<Ni> hiz•za•<Her>; a•<Sot> se•fa•<Rim> har•<Be> 'en <Kec>, we•<La>•hag har•<Be> je•gi•'<At> ba•<Sar>.
L06 6 Koh 12:12 H3148H3148 H1992H1992 H1121H1121 H2094H2094 H6213H6213 H5612H5612 H7235H7235 H0369H0369 H7093H7093 H3854H3854 H7235H7235 H3024H3024 H1320H1320
L07 7 Koh 12:12 better like afflicted admonish accomplish bill abundance  else after study abundance  weariness body
L08 8 Koh 12:12 lepiej jak dotknięty napominać zrealizować rachunek obfitość więcej po studiować obfitość znużenie ciało
L09 9 Koh 12:12 And further by these my son be admonished of making books many no [there is] no end study and much [is] a weariness of the flesh
L10 10 Koh 12:12 I dalej przez te mój syn upominał się dokonywania książki wiele nie [Jest] nie ma końca studiować i wiele [Jest] znużenie ciała
L11 11 Koh 12:12 ve·yo·Ter me·Hem·mah be·Ni hiz·za·Her; a·Sot se·fa·Rim har·Beh 'ein Ketz, ve·La·hag har·Beh ye·gi·'At ba·Sar.
L12 12 Koh 12:12 we jo ter me hem ma Be ni hiz za her a sot se fa rim har Be en qec we la hag har Be je gi at Ba sar
L13 13 Koh 12:12 wüyötër mëhëºmmâ Bünî hizzähër `áSôt süpärîm harBË ´ên qëc wülaºhag harBË yügì`at BäSär
L14 14 Koh 12:12 8/8 538/820 4305/4921 5/21 2049/2617 139/184 166/226 500/786 30/67 1/1 167/226 1/1 208/270
L15 15 Koh 12:12 And further, by these, my son, be admonished: of making many books [there is] no end; and much study [is] a weariness of the flesh.
L16 16 Koh 12:12  12 And further <03148>, by these <01992>, my son <01121>, be admonished <02094> (08734): of making <06213> (08800) many <07235> (08687) books <05612> there is no end <07093>; and much <07235> (08687) study <03854> is a weariness <03024> of the flesh <01320>.
L01 1 Koh 12:13   Koh 12:13  13 Posłuchajmy <08085> (08799) zawarcie <05490> z całej sprawy <01697>: Strach <03372> (08798) Bóg <0430> i zachować <08104> (08798) Jego przykazania <04687>: o to jest obowiązek każdego człowieka <0120>.                                                                                          
L02 2 Koh 12:13 Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!
L03 3 Koh 12:13 ס֥וֹף דָּבָ֖ר הַכֹּ֣ל נִשְׁמָ֑ע אֶת־ הָאֱלֹהִ֤ים יְרָא֙ וְאֶת־ מִצְוֹתָ֣יו שְׁמ֔וֹר כִּי־ זֶ֖ה כָּל־ הָאָדָֽם׃
L04 4 Koh 12:13 ס֥וֹף דָּבָ֖ר הַ/כֹּ֣ל נִשְׁמָ֑ע אֶת־ הָ/אֱלֹהִ֤ים יְרָא֙ וְ/אֶת־ מִצְוֹתָ֣י/ו שְׁמ֔וֹר כִּי־ זֶ֖ה כָּל־ הָ/אָדָֽם׃
L05 5 Koh 12:13 <Sof> da•<war> hak•<Kol> nisz•<Ma>'; et- ha•'<E>•lo•<Him> je•<Ra> we•'<Et> mic•wo•<Taw> sze•<Mor>, ki- ze kol- ha•'a•<Dam>.
L06 6 Koh 12:13 H5490H5490 H1697H1697 H3605H3605 H8085H8085 H0853H0853 H0430H0430 H3372H3372 H0853H0853 H4687H4687 H8104H8104 H3588H3588 H2088H2088 H3605H3605 H0120H0120
L07 7 Koh 12:13 conclusion act all manner attentively angels affright commanded beward inasmuch he all manner person
L08 8 Koh 12:13 wniosek działać wszelkiego rodzaju uważnie anioły affright przykazał beward ponieważ on wszelkiego rodzaju osoba
L09 9 Koh 12:13 the conclusion of the whole matter all Let us hear God Fear his commandments and keep because this every for this [is] the whole [duty] of man
L10 10 Koh 12:13 wniosek z całej sprawy wszystko Posłuchajmy Bóg Strach Jego przykazania i utrzymanie bo to każdy do tego [jest] cały [obowiązek] człowieka
L11 11 Koh 12:13 Sof da·Var hak·Kol nish·Ma'; et- ha·'E·lo·Him ye·Ra ve·'Et mitz·vo·Tav she·Mor, ki- zeh kol- ha·'a·Dam.
L12 12 Koh 12:13 sof Da war haK Kol nisz ma et - ha e lo him je ra we et - mic wo taw sze mor Ki - ze Kol - ha a dam        
L13 13 Koh 12:13 sôp Däbär haKKöl nišmä` ´et-hä´élöhîm yürä´ wü´et-micwötäyw šümôr Kî-zè Kol-hä´ädäm        
L14 14 Koh 12:13 4/5 1022/1428 4085/5415 745/1154 8912/11047 2191/2597 246/328 8913/11047 166/178 400/468 3164/4478 907/1176 4086/5415 329/552
L15 15 Koh 12:13 Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this [is] the whole [duty] of man.
L16 16 Koh 12:13  13 Let us hear <08085> (08799) the conclusion <05490> of the whole matter <01697>: Fear <03372> (08798) God <0430>, and keep <08104> (08798) his commandments <04687>: for this is the whole duty of man <0120>.
L01 1 Koh 12:14   Koh 12:14  14 Albowiem Bóg <0430> <0935 wprowadzą> (08686) każda praca <04639> w wyroku <04941>, z każdą rzeczą tajną <05956> (08737), czy to dobry <02896>, czy też być zła < 07451>.                                                                                            
L02 2 Koh 12:14 Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe.
L03 3 Koh 12:14 כִּ֤י אֶת־ כָּל־ מַֽעֲשֶׂ֔ה הָאֱלֹהִ֛ים יָבִ֥א בְמִשְׁפָּ֖ט עַ֣ל כָּל־ נֶעְלָ֑ם אִם־ ט֖וֹב וְאִם־ רָֽע׃
L04 4 Koh 12:14 כִּ֤י אֶת־ כָּל־ מַֽעֲשֶׂ֔ה הָ/אֱלֹהִ֛ים יָבִ֥א בְ/מִשְׁפָּ֖ט עַ֣ל כָּל־ נֶעְלָ֑ם אִם־ ט֖וֹב וְ/אִם־ רָֽע׃
L05 5 Koh 12:14 ki et- kol- ma•'a•<Se>, ha•'<E>•lo•<Him> ja•<wi> we•misz•<Pat> 'al kol- ne'•<Lam>; im- <Tow> we•'im- <Ra>'.
L06 6 Koh 12:14 H3588H3588 H0853H0853 H3605H3605 H4639H4639 H0430H0430 H0935H0935 H4941H4941 H5921H5921 H3605H3605 H5956H5956 H0518H0518 H2896H2896 H0518H0518 H7451H7451
L07 7 Koh 12:14 inasmuch all manner act angels abide adversary above all manner hide lo beautiful lo adversity
L08 8 Koh 12:14 ponieważ wszelkiego rodzaju działać anioły przestrzegać przeciwnik powyżej wszelkiego rodzaju schować lo piękny lo przeciwność losu
L09 9 Koh 12:14 for every every work For God shall bring into judgment and everything with every secret thing whether whether [it be] good whether or whether [it be] evil
L10 10 Koh 12:14 dla każdy każda praca Dla Boga wprowadzają w wyroku i wszystko z każdą rzeczą tajną czy czy [być] dobry czy czy [być] zła
L11 11 Koh 12:14 ki et- kol- ma·'a·Seh, ha·'E·lo·Him ya·Vi ve·mish·Pat 'al kol- ne'·Lam; im- Tov ve·'im- Ra'.
L12 12 Koh 12:14 Ki et - Kol - ma a se ha e lo him ja wi we misz Pat al Kol - ne lam im - tow we im - ra          
L13 13 Koh 12:14 ´et-Kol-ma|`áSè hä´élöhîm yäbì´ bümišPä† `al Kol-ne`läm ´im-†ôb wü´im-rä`          
L14 14 Koh 12:14 3165/4478 8914/11047 4087/5415 174/235 2192/2597 1867/2550 272/419 3995/5759 4088/5415 23/28 834/1068 466/561 835/1068 448/665
L15 15 Koh 12:14 For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether [it be] good, or whether [it be] evil.
L16 16 Koh 12:14  14 For God <0430> shall bring <0935> (08686) every work <04639> into judgment <04941>, with every secret thing <05956> (08737), whether it be good <02896>, or whether it be evil <07451>.
Copyright by Cezary Podolski