Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Kpl25-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Kpl 25:1 Kpl 25 Kpl 25:1  1 Pan <03068> mówił <01696> (08762) do Mojżesza: <04872> w górze <02022> Synaj <05514>, mówiąc: <0559> (08800)                                                                                                  
L02 2 Kpl 25:1 Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj:
L03 3 Kpl 25:1 וַיְדַבֵּ֤ר יְהוָה֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה בְּהַ֥ר סִינַ֖י לֵאמֹֽר׃
L04 4 Kpl 25:1 וַ/יְדַבֵּ֤ר יְהוָה֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה בְּ/הַ֥ר סִינַ֖י לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Kpl 25:1 waj·dab·(Ber) (Jah)·we el- mo·(Sze), be·(Har) si·(Nai) le·(Mor).
L06 6 Kpl 25:1 H1696H1696 H3068H3068 H0413H0413 H4872H4872 H2022H2022 H5514H5514 H0559H0559
L07 7 Kpl 25:1 answer Jehovah about Moses hill  Sinai answer
L08 8 Kpl 25:1 odpowiedź Jahwe o Mojżesz wzgórze Synaj odpowiedź
L09 9 Kpl 25:1 spake And the LORD to unto Moses in mount Sinai saying
L10 10 Kpl 25:1 mówił A Pan do Mojżeszowi w górze Synaj powiedzenie
L11 11 Kpl 25:1 vay·dab·Ber Yah·weh el- mo·Sheh, be·Har si·Nai le·Mor.
L12 12 Kpl 25:1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze Be har si naj le mor
L13 13 Kpl 25:1 wayüdaBBër yhwh(´ädönäy) ´el-möšè Bühar sînay lë´mör
L14 14 Kpl 25:1 223/1142 822/6220 1102/5500 373/766 71/546 16/35 981/5298
L15 15 Kpl 25:1 And the LORD spake unto Moses in mount Sinai, saying,
L16 16 Kpl 25:1  1 And the LORD <03068> spake <01696> (08762) unto Moses <04872> in mount <02022> Sinai <05514>, saying <0559> (08800),
L01 1 Kpl 25:2   Kpl 25:2  2 Mów <01696> (08761) synom <01121> Izraela <03478> i powiedzieć <0559> (08804) do nich: Gdy dojdziecie <0935> (08799) do ziemi <0776>, które daję < 05414> (08802) Ci, wówczas ziemia <0776> <07673 zachować> (08804) szabat <07676> Panu <03068>.                                                                                      
L02 2 Kpl 25:2 Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana.
L03 3 Kpl 25:2 דַּבֵּ֞ר אֶל־ בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם כִּ֤י תָבֹ֙אוּ֙ אֶל־ הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י נֹתֵ֣ן לָכֶ֑ם וְשָׁבְתָ֣ה הָאָ֔רֶץ שַׁבָּ֖ת לַיהוָֽה׃
L04 4 Kpl 25:2 דַּבֵּ֞ר אֶל־ בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְ/אָמַרְתָּ֣ אֲלֵ/הֶ֔ם כִּ֤י תָבֹ֙אוּ֙ אֶל־ הָ/אָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י נֹתֵ֣ן לָ/כֶ֑ם וְ/שָׁבְתָ֣ה הָ/אָ֔רֶץ שַׁבָּ֖ת לַ/יהוָֽה׃
L05 5 Kpl 25:2 dab·(Ber) el- be·(Ne) Jis·ra·'<El> we·'a·mar·(Ta) 'a·le·(Hem), ki ta·(Wo)·'u el- ha·'(A)·rec, 'a·(Szer) 'a·(Ni) no·(Ten) la·(Chem); we·szaw·(Ta) ha·'(A)·rec, szab·(Bat) (Jah)·we.
L06 6 Kpl 25:2 H1696H1696 H0413H0413 H1121H1121 H3478H3478 H0559H0559 H0413H0413 H3588H3588 H0935H0935 H0413H0413 H0776H0776 H0834H0834 H0589H0589 H5414H5414 H0000 H7673H7673 H0776H0776 H7676H7676 H3068H3068
L07 7 Kpl 25:2 answer about afflicted Israel answer about inasmuch abide about common after I add cause to common sabbath Jehovah
L08 8 Kpl 25:2 odpowiedź o dotknięty Izrael odpowiedź o ponieważ przestrzegać o wspólny po Ja dodać spowodować wspólny sabat Jahwe
L09 9 Kpl 25:2 Speak to unto the children of Israel and say to When unto them When ye come into into the land which I which I give keep you then shall the land a sabbath unto the LORD
L10 10 Kpl 25:2 Mówić do synom Izraela i powiedzieć: do Kiedy im Kiedy dojdziecie w do ziemi który Ja co mogę dać zachować Ci tedy ziemia szabat Panu
L11 11 Kpl 25:2 dab·Ber el- be·Nei Yis·ra·'El ve·'a·mar·Ta 'a·le·Hem, ki ta·Vo·'u el- ha·'A·retz, 'a·Sher 'a·Ni no·Ten la·Chem; ve·shav·Tah ha·'A·retz, shab·Bat Yah·weh.
L12 12 Kpl 25:2 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem Ki ta wo u el - ha a rec a szer a ni no ten la chem we szaw ta ha a rec szaB Bat ljhwh(la do naj)
L13 13 Kpl 25:2 DaBBër ´el-Bünê yiSrä´ël wü´ämarTä ´álëhem täböº´û ´el-hä´äºrec ´ášer ´ánî nötën läkem wüšäbtâ hä´äºrec šaBBät lyhwh(la´dönäy)
L14 14 Kpl 25:2 224/1142 1103/5500 739/4921 272/2505 982/5298 1104/5500 613/4478 416/2550 1105/5500 484/2502 996/5499 137/874 329/2007 998/6522 13/71 485/2502 30/111 823/6220
L15 15 Kpl 25:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the LORD.
L16 16 Kpl 25:2  2 Speak <01696> (08761) unto the children <01121> of Israel <03478>, and say <0559> (08804) unto them, When ye come <0935> (08799) into the land <0776> which I give <05414> (08802) you, then shall the land <0776> keep <07673> (08804) a sabbath <07676> unto the LORD <03068>.
L01 1 Kpl 25:3   Kpl 25:3  3 Six <08337> roku <08141> ty sow będziesz <02232> (08799) pole twój <07704>, a sześć <08337> roku <08141> ty będziesz suszonych śliwek <02168> (08799) winnica twój <03754> i zbierać <0622> (08804) w owocach <08393> z nich;                                                                                        
L02 2 Kpl 25:3 Sześć lat będziesz obsiewał swoje pole, sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony,
L03 3 Kpl 25:3 שֵׁ֤שׁ שָׁנִים֙ תִּזְרַ֣ע שָׂדֶ֔ךָ וְשֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים תִּזְמֹ֣ר כַּרְמֶ֑ךָ וְאָסַפְתָּ֖ אֶת־ תְּבוּאָתָֽהּ׃
L04 4 Kpl 25:3 שֵׁ֤שׁ שָׁנִים֙ תִּזְרַ֣ע שָׂדֶ֔/ךָ וְ/שֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים תִּזְמֹ֣ר כַּרְמֶ֑/ךָ וְ/אָסַפְתָּ֖ אֶת־ תְּבוּאָתָֽ/הּ׃
L05 5 Kpl 25:3 szesz sza·(Nim) tiz·(Ra)' sa·(De)·cha, we·(Szesz) sza·(Nim) tiz·(Mor) kar·(Me)·cha; we·'a·saf·(Ta) et- te·wu·'a·(Ta).
L06 6 Kpl 25:3 H8337H8337 H8141H8141 H2232H2232 H7704H7704 H8337H8337 H8141H8141 H2168H2168 H3754H3754 H0622H0622 H0853H0853 H8393H8393
L07 7 Kpl 25:3 six whole age bear country six whole age prune vines assemble ark
L08 8 Kpl 25:3 sześć Cały wiek ponosić kraj sześć Cały wiek prune winorośl montować arka
L09 9 Kpl 25:3 Six years thou shalt sow thy field and six years thou shalt prune thy vineyard and gather in the fruit
L10 10 Kpl 25:3 Sześć roku ty będziesz lochy twoje pole i sześć roku ty będziesz z suszonych śliwek twoja winnicy i zebrać w owocach
L11 11 Kpl 25:3 shesh sha·Nim tiz·Ra' sa·De·cha, ve·Shesh sha·Nim tiz·Mor kar·Me·cha; ve·'a·saf·Ta et- te·vu·'a·Tah.
L12 12 Kpl 25:3 szesz sza nim Tiz ra sa de cha we szesz sza nim Tiz mor Kar me cha we a saf Ta et - Te wu a ta  
L13 13 Kpl 25:3 šëš šänîm Tizra` Sädeºkä wüšëš šänîm Tizmör Karmeºkä wü´äsapTä ´et-Tübû´ätäh  
L14 14 Kpl 25:3 40/215 203/873 12/56 77/332 41/215 204/873 1/3 7/93 23/202 2718/11047 5/41
L15 15 Kpl 25:3 Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof;
L16 16 Kpl 25:3  3 Six <08337> years <08141> thou shalt sow <02232> (08799) thy field <07704>, and six <08337> years <08141> thou shalt prune <02168> (08799) thy vineyard <03754>, and gather <0622> (08804) in the fruit <08393> thereof;
L01 1 Kpl 25:4   Kpl 25:4  4 W siódmym <07637> roku <08141> jest szabat <07676> z resztą <07677> do ziemi <0776>, szabat <07676> dla Pana <03068>: ty ani siać <02232> (08799) pole twój <07704>, ani suszonych śliwek <02168> (08799) winnica twój <03754>.                                                                                        
L02 2 Kpl 25:4 ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy,
L03 3 Kpl 25:4 וּבַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁבִיעִ֗ת שַׁבַּ֤ת שַׁבָּתוֹן֙ יִהְיֶ֣ה לָאָ֔רֶץ שַׁבָּ֖ת לַיהוָ֑ה שָֽׂדְךָ֙ לֹ֣א תִזְרָ֔ע וְכַרְמְךָ֖ לֹ֥א תִזְמֹֽר׃
L04 4 Kpl 25:4 וּ/בַ/שָּׁנָ֣ה הַ/שְּׁבִיעִ֗ת שַׁבַּ֤ת שַׁבָּתוֹן֙ יִהְיֶ֣ה לָ/אָ֔רֶץ שַׁבָּ֖ת לַ/יהוָ֑ה שָֽׂדְ/ךָ֙ לֹ֣א תִזְרָ֔ע וְ/כַרְמְ/ךָ֖ לֹ֥א תִזְמֹֽר׃
L05 5 Kpl 25:4 u·wasz·sza·(Na) hasz·sze·wi·'(It), szab·(Bat) szab·ba·tOn jih·(Je) la·'(A)·rec, szab·(Bat) (Jah)·we; sa·de·(Cha) lo tiz·(Ra)', we·char·me·(Cha) lo tiz·(Mor).
L06 6 Kpl 25:4 H8141H8141 H7637H7637 H7676H7676 H7677H7677 H1961H1961 H0776H0776 H7676H7676 H3068H3068 H7704H7704 H3808H3808 H2232H2232 H3754H3754 H3808H3808 H2168H2168
L07 7 Kpl 25:4 whole age seventh  sabbath rest become common sabbath Jehovah country before bear vines before prune
L08 8 Kpl 25:4 Cały wiek siódmy sabat reszta zostać wspólny sabat Jahwe kraj przed ponosić winorośl przed prune
L09 9 Kpl 25:4 year But in the seventh shall be a sabbath of rest shall have unto the land a sabbath for the LORD thy field nor thou shalt neither sow thy vineyard nor nor prune
L10 10 Kpl 25:4 rok Ale w siódmym jest szabatem z resztą mają do ziemi szabat dla Pana twoje pole ani ty ani maciora twoja winnicy ani ani przycinać
L11 11 Kpl 25:4 u·vash·sha·Nah hash·she·vi·'It, shab·Bat shab·ba·tOn yih·Yeh la·'A·retz, shab·Bat Yah·weh; sa·de·Cha lo tiz·Ra', ve·char·me·Cha lo tiz·Mor.
L12 12 Kpl 25:4 u wasz sza na hasz sze wi it szaB Bat szaB Ba ton jih je la a rec szaB Bat ljhwh(la do naj) sad cha lo tiz ra we char me cha lo tiz mor
L13 13 Kpl 25:4 ûbaššänâ haššübî`ìt šaBBat šaBBätôn yihyè lä´äºrec šaBBät lyhwh(la´dönäy) Sä|dkä lö´ tizrä` wükarmükä lö´ tizmör
L14 14 Kpl 25:4 205/873 39/97 31/111 10/11 650/3546 486/2502 32/111 824/6220 78/332 683/5164 13/56 8/93 684/5164 2/3
L15 15 Kpl 25:4 But in the seventh year shall be a sabbath of rest unto the land, a sabbath for the LORD: thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard.
L16 16 Kpl 25:4  4 But in the seventh <07637> year <08141> shall be a sabbath <07676> of rest <07677> unto the land <0776>, a sabbath <07676> for the LORD <03068>: thou shalt neither sow <02232> (08799) thy field <07704>, nor prune <02168> (08799) thy vineyard <03754>.
L01 1 Kpl 25:5   Kpl 25:5  5 To, co groweth z własnej woli <05599> zbioru twego <07105> nie będziesz czerpać <07114> (08799), ani zbierać <01219> (08799) winogrona <06025> twego winorośli rozebrany <05139>: o jest rok <08141> z resztą <07677> do ziemi <0776>.                                                                                        
L02 2 Kpl 25:5 nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi.
L03 3 Kpl 25:5 אֵ֣ת סְפִ֤יחַ קְצִֽירְךָ֙ לֹ֣א תִקְצ֔וֹר וְאֶת־ עִנְּבֵ֥י נְזִירֶ֖ךָ לֹ֣א תִבְצֹ֑ר שְׁנַ֥ת שַׁבָּת֖וֹן יִהְיֶ֥ה לָאָֽרֶץ׃
L04 4 Kpl 25:5 אֵ֣ת סְפִ֤יחַ קְצִֽירְ/ךָ֙ לֹ֣א תִקְצ֔וֹר וְ/אֶת־ עִנְּבֵ֥י נְזִירֶ֖/ךָ לֹ֣א תִבְצֹ֑ר שְׁנַ֥ת שַׁבָּת֖וֹן יִהְיֶ֥ה לָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Kpl 25:5 'et se·(Fi)·ach ke·ci·re·(Cha) lo tik·(Cor), we·'(Et) 'in·ne·(We) ne·zi·(Re)·cha lo tiw·(Cor); sze·(Nat) szab·ba·(Ton) jih·(Je) la·'(A)·rec.
L06 6 Kpl 25:5 H0853H0853 H5599H5599 H7105H7105 H3808H3808 H7114H7114 H0853H0853 H6025H6025 H5139H5139 H3808H3808 H1219H1219 H8141H8141 H7677H7677 H1961H1961 H0776H0776
L07 7 Kpl 25:5 things as grow  bough before cut down grape Nazarite before cut off whole age rest become common
L08 8 Kpl 25:5 rzeczy, jak rosną konar przed wyciąć winogrono Nazirejczykiem przed odciąć Cały wiek reszta zostać wspólny
L09 9 Kpl 25:5 That which groweth of its own accord of thy harvest shall not thou shalt not reap the grapes of thy vine undressed shall not neither gather [for] it is a year of rest shall have unto the land
L10 10 Kpl 25:5 To, co groweth z własnej woli twego zbiorów nie Nie będziesz czerpać winogrona twego winorośli rozebrany nie ani zbierać [O] jest rok z resztą mają do ziemi
L11 11 Kpl 25:5 'et se·Fi·ach ke·tzi·re·Cha lo tik·Tzor, ve·'Et 'in·ne·Vei ne·zi·Re·cha lo tiv·Tzor; she·Nat shab·ba·Ton yih·Yeh la·'A·retz.
L12 12 Kpl 25:5 et se fi aH qe cir cha lo tiq cor we et - in ne we ne zi re cha lo tiw cor sze nat szaB Ba ton jih je la a rec  
L13 13 Kpl 25:5 ´ët süpîªH qücî|rkä lö´ tiqcôr wü´et-`innübê nüzîreºkä lö´ tibcör šünat šaBBätôn yihyè lä´äºrec  
L14 14 Kpl 25:5 2719/11047 1/5 13/54 685/5164 5/47 2720/11047 4/19 2/16 686/5164 2/37 206/873 11/11 651/3546 487/2502
L15 15 Kpl 25:5 That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed: [for] it is a year of rest unto the land.
L16 16 Kpl 25:5  5 That which groweth of its own accord <05599> of thy harvest <07105> thou shalt not reap <07114> (08799), neither gather <01219> (08799) the grapes <06025> of thy vine undressed <05139>: for it is a year <08141> of rest <07677> unto the land <0776>.
L01 1 Kpl 25:6   Kpl 25:6  6 I sabat <07676> z ziemi <0776> jest mięso <0402> dla ciebie, dla ciebie i dla twego sługi <05650>, a dla twego pokojówka <0519> i dla twego najemnik <07916> i dla twojej nieznajomego <08453>, który osiedlił <01481> (08802) z tobą,                                                                                        
L02 2 Kpl 25:6 Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm: tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłemu u ciebie, tym, którzy mieszkają u ciebie.
L03 3 Kpl 25:6 וְ֠הָיְתָה שַׁבַּ֨ת הָאָ֤רֶץ לָכֶם֙ לְאָכְלָ֔ה לְךָ֖ וּלְעַבְדְּךָ֣ וְלַאֲמָתֶ֑ךָ וְלִשְׂכִֽירְךָ֙ וּלְתוֹשָׁ֣בְךָ֔ הַגָּרִ֖ים עִמָּֽךְ׃
L04 4 Kpl 25:6 וְ֠/הָיְתָה שַׁבַּ֨ת הָ/אָ֤רֶץ לָ/כֶם֙ לְ/אָכְלָ֔ה לְ/ךָ֖ וּ/לְ/עַבְדְּ/ךָ֣ וְ/לַ/אֲמָתֶ֑/ךָ וְ/לִ/שְׂכִֽירְ/ךָ֙ וּ/לְ/תוֹשָׁ֣בְ/ךָ֔ הַ/גָּרִ֖ים עִמָּֽ/ךְ׃
L05 5 Kpl 25:6 (We)·haj·ta szab·(Bat) ha·'(A)·rec la·(Chem) le·'och·(La) le·(Cha) u·le·'aw·de·(Cha) we·la·'a·ma·(Te)·cha; we·lis·chi·re·(Cha) ul·to·(Sza)·we·cha, hag·ga·(Rim) 'im·(Mach).
L06 6 Kpl 25:6 H1961H1961 H7676H7676 H0776H0776 H0000 H0402H0402 H0000 H5650H5650 H0519H0519 H7916H7916 H8453H8453 H1481H1481 H5973H5973
L07 7 Kpl 25:6 become sabbath common consume bondage bondmaid hired man manner abide accompanying
L08 8 Kpl 25:6 zostać sabat wspólny konsumować niewola niewolnicy zatrudniony człowiek sposób przestrzegać towarzyszący
L09 9 Kpl 25:6 shall have And the sabbath of the land shall be meat for you for thee and for thy servant and for thy maid and for thy hired servant and for thy stranger that sojourneth Even
L10 10 Kpl 25:6 mają A w szabat z ziemi jest mięso dla ciebie dla ciebie i dla twego sługi i pokojówka twego i dla twojej najemnik i dla twojej nieznajomym który osiedlił Nawet
L11 11 Kpl 25:6 Ve·hay·tah shab·Bat ha·'A·retz la·Chem le·'och·Lah le·Cha u·le·'av·de·Cha ve·la·'a·ma·Te·cha; ve·lis·chi·re·Cha ul·to·Sha·ve·cha, hag·ga·Rim 'im·Mach.
L12 12 Kpl 25:6 we haj ta szaB Bat ha a rec la chem le och la le cha u le aw De cha we la a ma te cha we lis chir cha u le to szaw cha haG Ga rim im mach
L13 13 Kpl 25:6 wühäytâ šaBBat hä´äºrec läkem lü´oklâ lükä ûlü`abDükä wüla´ámäteºkä wüliSkî|rkä ûlütôšäºbkä haGGärîm `immäk
L14 14 Kpl 25:6 652/3546 33/111 488/2502 999/6522 7/18 1000/6522 132/797 17/56 5/17 4/14 23/98 134/1043
L15 15 Kpl 25:6 And the sabbath of the land shall be meat for you; for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee,
L16 16 Kpl 25:6  6 And the sabbath <07676> of the land <0776> shall be meat <0402> for you; for thee, and for thy servant <05650>, and for thy maid <0519>, and for thy hired servant <07916>, and for thy stranger <08453> that sojourneth <01481> (08802) with thee,
L01 1 Kpl 25:7   Kpl 25:7  7 A na twoje bydło <0929> i dla bestii <02416>, które są w ziemi twego <0776>, będą wszyscy wzrost <08393> ich być mięso <0398> (08800).                                                                                                
L02 2 Kpl 25:7 Cały jego plon będzie służyć za pokarm także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju.
L03 3 Kpl 25:7 וְלִ֨בְהֶמְתְּךָ֔ וְלַֽחַיָּ֖ה אֲשֶׁ֣ר בְּאַרְצֶ֑ךָ תִּהְיֶ֥ה כָל־ תְּבוּאָתָ֖הּ לֶאֱכֹֽל׃ ס
L04 4 Kpl 25:7 וְ/לִ֨/בְהֶמְתְּ/ךָ֔ וְ/לַֽ/חַיָּ֖ה אֲשֶׁ֣ר בְּ/אַרְצֶ֑/ךָ תִּהְיֶ֥ה כָל־ תְּבוּאָתָ֖/הּ לֶ/אֱכֹֽל׃ ס
L05 5 Kpl 25:7 we·(Liw)·hem·te·cha, we·la·chai·(Ja) 'a·(Szer) be·'ar·(Ce)·cha; tih·(Je) chol te·wu·'a·(Ta) le·'e·(Chol). sa·(Mek)
L06 6 Kpl 25:7 H0929H0929 H2416H2416 H0834H0834 H0776H0776 H1961H1961 H3605H3605 H8393H8393 H0398H0398
L07 7 Kpl 25:7 beast age after common become all manner ark burn up
L08 8 Kpl 25:7 bestia wiek po wspólny zostać wszelkiego rodzaju arka spalić
L09 9 Kpl 25:7 And for thy cattle and for the beast that that [are] in thy land shall have all shall all the increase thereof be meat
L10 10 Kpl 25:7 I na twoje bydło i dla bestii że że [są] w twojej ziemi mają wszystko będą wszystkie wzrost ich być mięso
L11 11 Kpl 25:7 ve·Liv·hem·te·cha, ve·la·chai·Yah 'a·Sher be·'ar·Tze·cha; tih·Yeh chol te·vu·'a·Tah le·'e·Chol. sa·Mek
L12 12 Kpl 25:7 we liw hem Te cha we la Haj ja a szer Be ar ce cha Tih je chol - Te wu a ta le e chol s
L13 13 Kpl 25:7 wülìºbhemTükäº wüla|Hayyâ ´ášer Bü´arceºkä Tihyè kol-Tübû´ätäh le´éköl s
L14 14 Kpl 25:7 61/190 108/499 997/5499 489/2502 653/3546 896/5415 6/41 207/806
L15 15 Kpl 25:7 And for thy cattle, and for the beast that [are] in thy land, shall all the increase thereof be meat.
L16 16 Kpl 25:7  7 And for thy cattle <0929>, and for the beast <02416> that are in thy land <0776>, shall all the increase <08393> thereof be meat <0398> (08800).
L01 1 Kpl 25:8   Kpl 25:8  8 A ty będziesz numer <05608> (08804) siedem <07651> szabaty <07676> lat <08141> tobie siedem <07651> razy <06471> siedmiu <07651> roku <08141>, a przestrzeń <03117> z siedmiu <07651> szabaty <07676> lat <08141> jest tobie czterdziestu <0705> i dziewięć <08672> roku <08141>.                                                                                    
L02 2 Kpl 25:8 Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat.
L03 3 Kpl 25:8 וְסָפַרְתָּ֣ לְךָ֗ שֶׁ֚בַע שַׁבְּתֹ֣ת שָׁנִ֔ים שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וְהָי֣וּ לְךָ֗ יְמֵי֙ שֶׁ֚בַע שַׁבְּתֹ֣ת הַשָּׁנִ֔ים תֵּ֥שַׁע וְאַרְבָּעִ֖ים שָׁנָֽה׃
L04 4 Kpl 25:8 וְ/סָפַרְתָּ֣ לְ/ךָ֗ שֶׁ֚בַע שַׁבְּתֹ֣ת שָׁנִ֔ים שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וְ/הָי֣וּ לְ/ךָ֗ יְמֵי֙ שֶׁ֚בַע שַׁבְּתֹ֣ת הַ/שָּׁנִ֔ים תֵּ֥שַׁע וְ/אַרְבָּעִ֖ים שָׁנָֽה׃
L05 5 Kpl 25:8 we·sa·far·(Ta) le·(Cha), wa' szab·be·(Tot) sza·(Nim), (Sze)·wa' sza·(Nim) (Sze)·wa' pe·'a·(Mim); we·ha·(Ju) le·(Cha), je·(Me) wa' szab·be·(Tot) hasz·sza·(Nim), (Te)·sza' we·'ar·ba·'(Im) sza·(Na).
L06 6 Kpl 25:8 H5608H5608 H0000 H7651H7651 H7676H7676 H8141H8141 H7651H7651 H8141H8141 H7651H7651 H6471H6471 H1961H1961 H0000 H3117H3117 H7651H7651 H7676H7676 H8141H8141 H8672H8672 H0705H0705 H8141H8141
L07 7 Kpl 25:8 commune seven sabbath whole age seven whole age seven anvil become age seven sabbath whole age nine -teen forty whole age
L08 8 Kpl 25:8 gmina siedem sabat Cały wiek siedem Cały wiek siedem kowadło zostać wiek siedem sabat Cały wiek dziewięć-teen czterdzieści Cały wiek
L09 9 Kpl 25:8 And thou shalt number seven sabbaths of years unto thee seven years seven times you have and the space of the seven sabbaths of years and nine shall be unto thee forty years
L10 10 Kpl 25:8 A ty numer obrócisz siedem szabaty lat tobie siedem roku siedem czasy masz i przestrzeń z siedmiu szabaty lat i dziewięć będzie tobie czterdziestu roku
L11 11 Kpl 25:8 ve·sa·far·Ta le·Cha, va' shab·be·Tot sha·Nim, She·va' sha·Nim She·va' pe·'a·Mim; ve·ha·Yu le·Cha, ye·Mei va' shab·be·Tot hash·sha·Nim, Te·sha' ve·'ar·ba·'Im sha·Nah.
L12 12 Kpl 25:8 we sa far Ta le cha sze wa szaB Be tot sza nim sze wa sza nim sze wa Pe a mim we ha ju le cha je me sze wa szaB Be tot hasz sza nim Te sza we ar Ba im sza na
L13 13 Kpl 25:8 wüsäparTä lükä šeºba` šaBBütöt šänîm šeºba` šänîm šeºba` Pü`ämîm wühäyû lükä yümê šeºba` šaBBütöt haššänîm T뺚a` wü´arBä`îm šänâ
L14 14 Kpl 25:8 22/161 1001/6522 120/393 34/111 207/873 121/393 208/873 122/393 29/118 654/3546 1002/6522 374/2302 123/393 35/111 209/873 16/58 25/135 210/873
L15 15 Kpl 25:8 And thou shalt number seven sabbaths of years unto thee, seven times seven years; and the space of the seven sabbaths of years shall be unto thee forty and nine years.
L16 16 Kpl 25:8  8 And thou shalt number <05608> (08804) seven <07651> sabbaths <07676> of years <08141> unto thee, seven <07651> times <06471> seven <07651> years <08141>; and the space <03117> of the seven <07651> sabbaths <07676> of years <08141> shall be unto thee forty <0705> and nine <08672> years <08141>.
L01 1 Kpl 25:9   Kpl 25:9  9 Wtedy będziesz ty bo trąby <07782> w jubileuszowym <08643> brzmieć <05674> (08689) na dziesiątym <06218> dnia siódmego <07637> miesiąc <02320>, w dzień <03117> odkupienia <03725> będziecie zrobić w trąbę <07782> Dźwięk <05674> (08686) w całej waszej ziemi <0776>.                                                                                    
L02 2 Kpl 25:9 Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi.
L03 3 Kpl 25:9 וְהַֽעֲבַרְתָּ֞ שׁוֹפַ֤ר תְּרוּעָה֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִעִ֔י בֶּעָשׂ֖וֹר לַחֹ֑דֶשׁ בְּיוֹם֙ הַכִּפֻּרִ֔ים תַּעֲבִ֥ירוּ שׁוֹפָ֖ר בְּכָל־ אַרְצְכֶֽם׃
L04 4 Kpl 25:9 וְ/הַֽעֲבַרְתָּ֞ שׁוֹפַ֤ר תְּרוּעָה֙ בַּ/חֹ֣דֶשׁ הַ/שְּׁבִעִ֔י בֶּ/עָשׂ֖וֹר לַ/חֹ֑דֶשׁ בְּ/יוֹם֙ הַ/כִּפֻּרִ֔ים תַּעֲבִ֥ירוּ שׁוֹפָ֖ר בְּ/כָל־ אַרְצְ/כֶֽם׃
L05 5 Kpl 25:9 we·ha·'a·war·(Ta) szo·(Far) te·ru·'(A) ba·(Cho)·desz hasz·sze·wi·'(I), be·'a·(Sor) la·(Cho)·desz; be·jOm hak·kip·pu·(Rim), ta·'a·(Wi)·ru szo·(Far) be·chol 'ar·ce·(Chem).
L06 6 Kpl 25:9 H5674H5674 H7782H7782 H8643H8643 H2320H2320 H7637H7637 H6218H6218 H2320H2320 H3117H3117 H3725H3725 H5674H5674 H7782H7782 H3605H3605 H0776H0776
L07 7 Kpl 25:9 alienate cornet alarm month seventh  ten strings month age expiation alienate cornet all manner common
L08 8 Kpl 25:9 zrazić kornet alarm miesiąc siódmy dziesięciu strunach miesiąc wiek pokuta zrazić kornet wszelkiego rodzaju wspólny
L09 9 Kpl 25:9 to sound Then shalt thou cause the trumpet of the jubile month [day] of the seventh on the tenth month in the day of atonement sound shall ye make the trumpet all throughout all your land
L10 10 Kpl 25:9 brzmieć Wtedy będziesz ty bo na trąbce z jubileuszowym miesiąc [Dni] z siódmym na +10-sze miesiąc w dzień zadośćuczynienia brzmieć Będziecie się w trąbę wszystko w całej waszej ziemi
L11 11 Kpl 25:9 ve·ha·'a·var·Ta sho·Far te·ru·'Ah ba·Cho·desh hash·she·vi·'I, be·'a·Sor la·Cho·desh; be·yOm hak·kip·pu·Rim, ta·'a·Vi·ru sho·Far be·chol 'ar·tze·Chem.
L12 12 Kpl 25:9 we ha a war Ta szo far Te ru a Ba Ho desz hasz sze wi i Be a sor la Ho desz Be jom haK KiP Pu rim Ta a wi ru szo far Be chol - ar ce chem  
L13 13 Kpl 25:9 wüha|`ábarTä šôpar Türû`â BaHöºdeš haššübì`î Be`äSôr laHöºdeš Büyôm haKKiPPùrîm Ta`ábîºrû šôpär Bükol-´arcükem  
L14 14 Kpl 25:9 41/550 4/72 2/36 42/283 40/97 5/16 43/283 375/2302 4/6 42/550 5/72 897/5415 490/2502
L15 15 Kpl 25:9 Then shalt thou cause the trumpet of the jubile to sound on the tenth [day] of the seventh month, in the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land.
L16 16 Kpl 25:9  9 Then shalt thou cause the trumpet <07782> of the jubile <08643> to sound <05674> (08689) on the tenth <06218> day of the seventh <07637> month <02320>, in the day <03117> of atonement <03725> shall ye make the trumpet <07782> sound <05674> (08686) throughout all your land <0776>.
L01 1 Kpl 25:10   Kpl 25:10  10 Będziecie święcić <06942> (08765) +50-ga <02572> <08141> roku <08141> i głosić <07121> (08804) wolność <01865> całej ziemi <0776> do wszystkich mieszkańców <03427> (08802) z tego: ma to być jubileuszowym <03104> wam, a wy powrócić <07725> (08804) Każdy mężczyzna <0376> do jego posiadaniu <0272>, a wy powrócić <07725> (08799) Każdy mężczyzna <0376> do swojej rodziny <04940>.                                                                          
L02 2 Kpl 25:10 Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu.
L03 3 Kpl 25:10 וְקִדַּשְׁתֶּ֗ם אֵ֣ת שְׁנַ֤ת הַחֲמִשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּקְרָאתֶ֥ם דְּר֛וֹר בָּאָ֖רֶץ לְכָל־ יֹשְׁבֶ֑יהָ יוֹבֵ֥ל הִוא֙ תִּהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם וְשַׁבְתֶּ֗ם אִ֚ישׁ אֶל־ אֲחֻזָּת֔וֹ וְאִ֥ישׁ אֶל־ מִשְׁפַּחְתּ֖וֹ תָּשֻֽׁבוּ׃
L04 4 Kpl 25:10 וְ/קִדַּשְׁתֶּ֗ם אֵ֣ת שְׁנַ֤ת הַ/חֲמִשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּ/קְרָאתֶ֥ם דְּר֛וֹר בָּ/אָ֖רֶץ לְ/כָל־ יֹשְׁבֶ֑י/הָ יוֹבֵ֥ל הִוא֙ תִּהְיֶ֣ה לָ/כֶ֔ם וְ/שַׁבְתֶּ֗ם אִ֚ישׁ אֶל־ אֲחֻזָּת֔/וֹ וְ/אִ֥ישׁ אֶל־ מִשְׁפַּחְתּ֖/וֹ תָּשֻֽׁבוּ׃
L05 5 Kpl 25:10 we·kid·dasz·(Tem), 'et sze·(Nat) ha·cha·misz·(Szim) sza·(Na), u·ke·ra·(Tem) de·(Ror) ba·'(A)·rec le·chol jo·sze·(We)·ha; jo·(Wel) hi tih·(Je) la·(Chem), we·szaw·(Tem), 'isz el- a·chuz·za·(To), we·'(Isz) el- misz·pach·(To) ta·(Szu)·wu.
L06 6 Kpl 25:10 H6942H6942 H0853H0853 H8141H8141 H2572H2572 H8141H8141 H7121H7121 H1865H1865 H0776H0776 H3605H3605 H3427H3427 H3104H3104 H1931H1931 H1961H1961 H0000 H7725H7725 H0376H0376 H0413H0413 H0272H0272 H0376H0376 H0413H0413 H4940H4940 H7725H7725
L07 7 Kpl 25:10 appoint whole age fifty whole age bewray  liberty common all manner abide jubile he become break great about possession great about family break
L08 8 Kpl 25:10 powołać Cały wiek pięćdziesiąt Cały wiek bewray wolność wspólny wszelkiego rodzaju przestrzegać jubileuszowym on zostać złamać wielki o posiadanie wielki o rodzina złamać
L09 9 Kpl 25:10 And ye shall hallow year the fiftieth year and proclaim liberty throughout [all] the land to all unto all the inhabitants thereof it shall be a jubile he become unto you and ye shall return every man to his unto his possession every man to his unto his family and ye shall return
L10 10 Kpl 25:10 Będziecie święcić rok +50-te rok i głosić wolność przez [wszystkie] ziemi dla wszystkich do wszystkich mieszkańców o tym fakcie być jubileuszowym on zostać was i będziecie zwracać każdy do jego do jego posiadaniu każdy do jego do swojej rodziny a wy powrócić
L11 11 Kpl 25:10 ve·kid·dash·Tem, 'et she·Nat ha·cha·mish·Shim sha·Nah, u·ke·ra·Tem de·Ror ba·'A·retz le·chol yo·she·Vei·ha; yo·Vel hi tih·Yeh la·Chem, ve·shav·Tem, 'ish el- a·chuz·za·To, ve·'Ish el- mish·pach·To ta·Shu·vu.
L12 12 Kpl 25:10 we qiD Dasz Tem et sze nat ha Ha misz szim sza na u qe ra tem De ror Ba a rec le chol - josz we ha jo wel hiw Tih je la chem we szaw Tem isz el - a Huz za to we isz el - misz PaH To Ta szu wu      
L13 13 Kpl 25:10 wüqiDDašTem ´ët šünat haHámiššîm šänâ ûqürä´tem Dürôr Bä´äºrec lükol-yöšbʺhä yôbël hiw´ Tihyè läkem wüšabTem ´îš ´el-´áHuzzätô wü´îš ´el-mišPaHTô Täšuºbû      
L14 14 Kpl 25:10 52/175 2721/11047 211/873 34/163 212/873 154/731 2/8 491/2502 898/5415 111/1071 2/27 411/1867 655/3546 1003/6522 102/1041 289/2004 1106/5500 12/66 290/2004 1107/5500 21/302 103/1041
L15 15 Kpl 25:10 And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout [all] the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubile unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family.
L16 16 Kpl 25:10  10 And ye shall hallow <06942> (08765) the fiftieth <02572> <08141> year <08141>, and proclaim <07121> (08804) liberty <01865> throughout all the land <0776> unto all the inhabitants <03427> (08802) thereof: it shall be a jubile <03104> unto you; and ye shall return <07725> (08804) every man <0376> unto his possession <0272>, and ye shall return <07725> (08799) every man <0376> unto his family <04940>.
L01 1 Kpl 25:11   Kpl 25:11  11 jubileuszowym <03104> shall że +50-te <02572> <08141> roku <08141> wam: nie będziecie siać <02232> (08799), ani czerpać <07114> (08799), co groweth <05599> z siebie w nim, ani zbierać <01219> (08799) winogrona w nim twego winorośli rozebrany <05139>.                                                                                      
L02 2 Kpl 25:11 Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym - nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron,
L03 3 Kpl 25:11 יוֹבֵ֣ל הִ֗וא שְׁנַ֛ת הַחֲמִשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה תִּהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם לֹ֣א תִזְרָ֔עוּ וְלֹ֤א תִקְצְרוּ֙ אֶת־ סְפִיחֶ֔יהָ וְלֹ֥א תִבְצְר֖וּ אֶת־ נְזִרֶֽיהָ׃
L04 4 Kpl 25:11 יוֹבֵ֣ל הִ֗וא שְׁנַ֛ת הַ/חֲמִשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה תִּהְיֶ֣ה לָ/כֶ֑ם לֹ֣א תִזְרָ֔עוּ וְ/לֹ֤א תִקְצְרוּ֙ אֶת־ סְפִיחֶ֔י/הָ וְ/לֹ֥א תִבְצְר֖וּ אֶת־ נְזִרֶֽי/הָ׃
L05 5 Kpl 25:11 jo·(Wel) hi sze·(Nat) ha·cha·misz·(Szim) sza·(Na) tih·(Je) la·(Chem); lo tiz·(Ra)·'u, we·(Lo) tik·ce·(Ru) et- se·fi·(Che)·ha, we·(Lo) tiw·ce·(Ru) et- ne·zi·(Re)·ha.
L06 6 Kpl 25:11 H3104H3104 H1931H1931 H8141H8141 H2572H2572 H8141H8141 H1961H1961 H0000 H3808H3808 H2232H2232 H3808H3808 H7114H7114 H0854H0854 H5599H5599 H3808H3808 H1219H1219 H0853H0853 H5139H5139
L07 7 Kpl 25:11 jubile he whole age fifty whole age become before bear before cut down against things as grow  before cut off Nazarite
L08 8 Kpl 25:11 jubileuszowym on Cały wiek pięćdziesiąt Cały wiek zostać przed ponosić przed wyciąć przed rzeczy, jak rosną przed odciąć Nazirejczykiem
L09 9 Kpl 25:11 A jubile he year the fiftieth year shall have nor be unto you ye shall not sow nor neither reap for that which groweth nor of itself in it nor gather [the grapes] in it of thy vine undressed
L10 10 Kpl 25:11 Jubileuszowym on rok +50-te rok mają ani wam nie będziecie siać ani ani żąć dla że co groweth ani sama w nim nie zbierają [Winogrona] w nim twego winorośli rozebrany
L11 11 Kpl 25:11 yo·Vel hi she·Nat ha·cha·mish·Shim sha·Nah tih·Yeh la·Chem; lo tiz·Ra·'u, ve·Lo tik·tze·Ru et- se·fi·Chei·ha, ve·Lo tiv·tze·Ru et- ne·zi·Rei·ha.
L12 12 Kpl 25:11 jo wel hiw sze nat ha Ha misz szim sza na Tih je la chem lo tiz ra u we lo tiq ce ru et - se fi He ha we lo tiw ce ru et - ne zi re ha    
L13 13 Kpl 25:11 yôbël hiw´ šünat haHámiššîm šänâ Tihyè läkem lö´ tizräº`û wülö´ tiqcürû ´et-süpîHʺhä wülö´ tibcürû ´et-nüzìrʺhä    
L14 14 Kpl 25:11 3/27 412/1867 213/873 35/163 214/873 656/3546 1004/6522 687/5164 14/56 688/5164 6/47 193/808 2/5 689/5164 3/37 2722/11047 3/16
L15 15 Kpl 25:11 A jubile shall that fiftieth year be unto you: ye shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather [the grapes] in it of thy vine undressed.
L16 16 Kpl 25:11  11 A jubile <03104> shall that fiftieth <02572> <08141> year <08141> be unto you: ye shall not sow <02232> (08799), neither reap <07114> (08799) that which groweth <05599> of itself in it, nor gather <01219> (08799) the grapes in it of thy vine undressed <05139>.
L01 1 Kpl 25:12   Kpl 25:12  12 Albowiem jest jubileuszowym <03104>, jest nim święty <06944> wam: będziecie jeść <0398> (08799) wzrost <08393> ich z pola <07704>.                                                                                                
L02 2 Kpl 25:12 bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu.
L03 3 Kpl 25:12 כִּ֚י יוֹבֵ֣ל הִ֔וא קֹ֖דֶשׁ תִּהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם מִן־ הַ֨שָּׂדֶ֔ה תֹּאכְל֖וּ אֶת־ תְּבוּאָתָֽהּ׃
L04 4 Kpl 25:12 כִּ֚י יוֹבֵ֣ל הִ֔וא קֹ֖דֶשׁ תִּהְיֶ֣ה לָ/כֶ֑ם מִן־ הַ֨/שָּׂדֶ֔ה תֹּאכְל֖וּ אֶת־ תְּבוּאָתָֽ/הּ׃
L05 5 Kpl 25:12 ki jo·(Wel) hi (Ko)·desz tih·(Je) la·(Chem); min- has·sa·(De), to·che·(Lu) et- te·wu·'a·(Ta).
L06 6 Kpl 25:12 H3588H3588 H3104H3104 H1931H1931 H6944H6944 H1961H1961 H0000 H4480H4480 H7704H7704 H0398H0398 H0853H0853 H8393H8393
L07 7 Kpl 25:12 inasmuch jubile he consecrated  become above country burn up ark
L08 8 Kpl 25:12 ponieważ jubileuszowym on konsekrowany zostać powyżej kraj spalić arka
L09 9 Kpl 25:12 is a For it [is] the jubile it it shall be holy become out thereof out of the field unto you ye shall eat the increase
L10 10 Kpl 25:12 jest Dla niej [jest] jubileuszowym to musi być święty zostać się ich z pola wam będziecie jeść wzrost
L11 11 Kpl 25:12 ki yo·Vel hi Ko·desh tih·Yeh la·Chem; min- has·sa·Deh, to·che·Lu et- te·vu·'a·Tah.
L12 12 Kpl 25:12 Ki jo wel hiw qo desz Tih je la chem min - has sa de To che lu et - Te wu a ta    
L13 13 Kpl 25:12 yôbël hiw´ qöºdeš Tihyè läkem min-haºSSädè Tö´külû ´et-Tübû´ätäh    
L14 14 Kpl 25:12 614/4478 4/27 413/1867 150/463 657/3546 1005/6522 264/1215 79/332 208/806 2723/11047 7/41
L15 15 Kpl 25:12 For it [is] the jubile; it shall be holy unto you: ye shall eat the increase thereof out of the field.
L16 16 Kpl 25:12  12 For it is the jubile <03104>; it shall be holy <06944> unto you: ye shall eat <0398> (08799) the increase <08393> thereof out of the field <07704>.
L01 1 Kpl 25:13   Kpl 25:13  13 W roku <08141> z tym jubileuszowym <03104> będziecie zwracać <07725> (08799) każdy człowiek <0376> do jego posiadaniu <0272>.                                                                                                
L02 2 Kpl 25:13 W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności.
L03 3 Kpl 25:13 בִּשְׁנַ֥ת הַיּוֹבֵ֖ל הַזֹּ֑את תָּשֻׁ֕בוּ אִ֖ישׁ אֶל־ אֲחֻזָּתֽוֹ׃
L04 4 Kpl 25:13 בִּ/שְׁנַ֥ת הַ/יּוֹבֵ֖ל הַ/זֹּ֑את תָּשֻׁ֕בוּ אִ֖ישׁ אֶל־ אֲחֻזָּתֽ/וֹ׃
L05 5 Kpl 25:13 bisz·(Nat) hai·jo·(Wel) haz·(Zot); ta·(Szu)·wu 'isz el- a·chuz·za·(To).
L06 6 Kpl 25:13 H8141H8141 H3104H3104 H2063H2063 H7725H7725 H0376H0376 H0413H0413 H0272H0272
L07 7 Kpl 25:13 whole age jubile likewise break great about possession
L08 8 Kpl 25:13 Cały wiek jubileuszowym podobnie złamać wielki o posiadanie
L09 9 Kpl 25:13 In the year of this jubile of you ye shall return every man to his unto his possession
L10 10 Kpl 25:13 W roku z tym jubileuszowym z ciebie będziecie zwracać każdy do jego do jego posiadaniu
L11 11 Kpl 25:13 bish·Nat hai·yo·Vel haz·Zot; ta·Shu·vu 'ish el- a·chuz·za·To.
L12 12 Kpl 25:13 Bisz nat haj jo wel haz zot Ta szu wu isz el - a Huz za to  
L13 13 Kpl 25:13 Bišnat hayyôbël hazzö´t Täšuºbû ´îš ´el-´áHuzzätô  
L14 14 Kpl 25:13 215/873 5/27 90/603 104/1041 291/2004 1108/5500 13/66
L15 15 Kpl 25:13 In the year of this jubile ye shall return every man unto his possession.
L16 16 Kpl 25:13  13 In the year <08141> of this jubile <03104> ye shall return <07725> (08799) every man <0376> unto his possession <0272>.
L01 1 Kpl 25:14   Kpl 25:14  14 I jeśli będziesz sprzedawać <04376> (08799) powinny <04465> do bliźniego twego <05997> lub buyest <07069> (08800) powinno twego sąsiada <05997> strony <03027>, nie będziecie uciskać <03238> ( 08686) jedno <0376> inna <0251>:                                                                                        
L02 2 Kpl 25:14 Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu.
L03 3 Kpl 25:14 וְכִֽי־ תִמְכְּר֤וּ מִמְכָּר֙ לַעֲמִיתֶ֔ךָ א֥וֹ קָנֹ֖ה מִיַּ֣ד עֲמִיתֶ֑ךָ אַל־ תּוֹנ֖וּ אִ֥ישׁ אֶת־ אָחִֽיו׃
L04 4 Kpl 25:14 וְ/כִֽי־ תִמְכְּר֤וּ מִמְכָּר֙ לַ/עֲמִיתֶ֔/ךָ א֥וֹ קָנֹ֖ה מִ/יַּ֣ד עֲמִיתֶ֑/ךָ אַל־ תּוֹנ֖וּ אִ֥ישׁ אֶת־ אָחִֽי/ו׃
L05 5 Kpl 25:14 we·chi- tim·ke·(Ru) mi·(Kar) la·'a·mi·(Te)·cha, o ka·(No) mi·(Jad) 'a·mi·(Te)·cha; al- to·(Nu) 'isz et- 'a·(Chiw).
L06 6 Kpl 25:14 H3588H3588 H4376H4376 H4465H4465 H5997H5997 H0176H0176 H7069H7069 H3027H3027 H5997H5997 H0408H0408 H3238H3238 H0376H0376 H0853H0853 H0251H0251
L07 7 Kpl 25:14 inasmuch sell away ought another and attain able another nay destroy great another
L08 8 Kpl 25:14 ponieważ sprzedać z dala powinien inny i osiągnąć w stanie inny ba zniszczyć wielki inny
L09 9 Kpl 25:14 If And if thou sell ought unto thy neighbour or or buyest hand [ought] of thy neighbour's shall not ye shall not oppress one another
L10 10 Kpl 25:14 Jeśli I jeśli będziesz sprzedawać powinien ku bliźniemu swemu lub lub buyest ręka [Winien] z bliźniego twego nie nie będziecie uciskać jeden inny
L11 11 Kpl 25:14 ve·chi- tim·ke·Ru mi·Kar la·'a·mi·Te·cha, o ka·Noh mi·Yad 'a·mi·Te·cha; al- to·Nu 'ish et- 'a·Chiv.
L12 12 Kpl 25:14 we chi - tim Ke ru mim Kar la a mi te cha o qa no mij jad a mi te cha al - To nu isz et - a Hiw      
L13 13 Kpl 25:14 wükî|-timKürû mimKär la`ámîteºkä ´ô qänò miyyad `ámîteºkä ´al-Tônû ´îš ´et-´äHîw      
L14 14 Kpl 25:14 615/4478 17/80 1/10 8/12 171/320 16/84 242/1608 9/12 68/725 3/19 292/2004 2724/11047 208/630
L15 15 Kpl 25:14 And if thou sell ought unto thy neighbour, or buyest [ought] of thy neighbour's hand, ye shall not oppress one another:
L16 16 Kpl 25:14  14 And if thou sell <04376> (08799) ought <04465> unto thy neighbour <05997>, or buyest <07069> (08800) ought of thy neighbour's <05997> hand <03027>, ye shall not oppress <03238> (08686) one <0376> another <0251>:
L01 1 Kpl 25:15   Kpl 25:15  15 W zależności od liczby <04557> lat <08141> po <0310> jubileuszowym <03104> ty kup będziesz <07069> (08799) bliźniego twego <05997> i zgodnie do liczby <04557> lat <08141 > z owoców <08393> on sprzedać <04376> (08799) do ciebie:                                                                                        
L02 2 Kpl 25:15 Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów.
L03 3 Kpl 25:15 בְּמִסְפַּ֤ר שָׁנִים֙ אַחַ֣ר הַיּוֹבֵ֔ל תִּקְנֶ֖ה מֵאֵ֣ת עֲמִיתֶ֑ךָ בְּמִסְפַּ֥ר שְׁנֵֽי־ תְבוּאֹ֖ת יִמְכָּר־ לָֽךְ׃
L04 4 Kpl 25:15 בְּ/מִסְפַּ֤ר שָׁנִים֙ אַחַ֣ר הַ/יּוֹבֵ֔ל תִּקְנֶ֖ה מֵ/אֵ֣ת עֲמִיתֶ֑/ךָ בְּ/מִסְפַּ֥ר שְׁנֵֽי־ תְבוּאֹ֖ת יִמְכָּר־ לָֽ/ךְ׃
L05 5 Kpl 25:15 be·mis·(Par) sza·(Nim) 'a·(Char) hai·jo·(Wel), tik·(Ne) me·'(Et) 'a·mi·(Te)·cha; be·mis·(Par) sze·ne- te·wu·'(Ot) jim·kor- (Lach).
L06 6 Kpl 25:15 H4557H4557 H8141H8141 H0310H0310 H3104H3104 H7069H7069 H0853H0853 H5997H5997 H4557H4557 H8141H8141 H8393H8393 H4376H4376 H0000
L07 7 Kpl 25:15 abundance whole age after that jubile attain another abundance whole age ark sell away
L08 8 Kpl 25:15 obfitość Cały wiek po tym jubileuszowym osiągnąć inny obfitość Cały wiek arka sprzedać z dala
L09 9 Kpl 25:15 According to the number of years after the jubile thou shalt buy of thy neighbour [and] according unto the number of years of the fruits he shall sell
L10 10 Kpl 25:15 W zależności od liczby lat po jubileuszowym ty kup będziesz z bliźniemu swemu [I] zgodnie do liczby lat z owoców musi on sprzedać
L11 11 Kpl 25:15 be·mis·Par sha·Nim 'a·Char hai·yo·Vel, tik·Neh me·'Et 'a·mi·Te·cha; be·mis·Par she·nei- te·vu·'Ot yim·kor- Lach.
L12 12 Kpl 25:15 Be mis Par sza nim a Har haj jo wel Tiq ne me et a mi te cha Be mis Par sze ne - te wu ot jim Kor - lach    
L13 13 Kpl 25:15 BümisPar šänîm ´aHar hayyôbël Tiqnè më´ët `ámîteºkä BümisPar šünê|-tübû´öt yimKor-läk    
L14 14 Kpl 25:15 5/134 216/873 134/712 6/27 17/84 2725/11047 10/12 6/134 217/873 8/41 18/80 1006/6522
L15 15 Kpl 25:15 According to the number of years after the jubile thou shalt buy of thy neighbour, [and] according unto the number of years of the fruits he shall sell unto thee:
L16 16 Kpl 25:15  15 According to the number <04557> of years <08141> after <0310> the jubile <03104> thou shalt buy <07069> (08799) of thy neighbour <05997>, and according unto the number <04557> of years <08141> of the fruits <08393> he shall sell <04376> (08799) unto thee:
L01 1 Kpl 25:16   Kpl 25:16  16 Według <06310> do tłumu <07230> lat <08141> ty wzrost będziesz <07235> (08686) cena <04736>, oraz według <06310> do fewness <04591> (08800) z lat <08141 > będziesz zmniejszać <04591> (08686) Cena <04736> z tego: dla w zależności od liczby <04557> w latach owoców <08393> doth on sprzedać <04376> (08802) do ciebie.                                                                                
L02 2 Kpl 25:16 Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje.
L03 3 Kpl 25:16 לְפִ֣י ׀ רֹ֣ב הַשָּׁנִ֗ים תַּרְבֶּה֙ מִקְנָת֔וֹ וּלְפִי֙ מְעֹ֣ט הַשָּׁנִ֔ים תַּמְעִ֖יט מִקְנָת֑וֹ כִּ֚י מִסְפַּ֣ר תְּבוּאֹ֔ת ה֥וּא מֹכֵ֖ר לָֽךְ׃
L04 4 Kpl 25:16 לְ/פִ֣י ׀ רֹ֣ב הַ/שָּׁנִ֗ים תַּרְבֶּה֙ מִקְנָת֔/וֹ וּ/לְ/פִי֙ מְעֹ֣ט הַ/שָּׁנִ֔ים תַּמְעִ֖יט מִקְנָת֑/וֹ כִּ֚י מִסְפַּ֣ר תְּבוּאֹ֔ת ה֥וּא מֹכֵ֖ר לָֽ/ךְ׃
L05 5 Kpl 25:16 le·(Fi) ro hasz·sza·(Nim), tar·(Be) mik·na·(To), u·le·(Fi) me·'(Ot) hasz·sza·(Nim), tam·'(It) mik·na·(To); ki mis·(Par) te·wu·'(Ot), hu mo·(Cher) (Lach).
L06 6 Kpl 25:16 H6310H6310 H7230H7230 H8141H8141 H7235H7235 H4736H4736 H6310H6310 H4591H4591 H8141H8141 H4591H4591 H4736H4736 H3588H3588 H4557H4557 H8393H8393 H1931H1931 H4376H4376 H0000
L07 7 Kpl 25:16 according abundance whole age abundance  bought according suffer to decrease whole age suffer to decrease bought inasmuch abundance ark he sell away
L08 8 Kpl 25:16 zgodnie obfitość Cały wiek obfitość kupiony zgodnie cierpieć, aby zmniejszyć Cały wiek cierpieć, aby zmniejszyć kupiony ponieważ obfitość arka on sprzedać z dala
L09 9 Kpl 25:16 According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof and according to the fewness of years thou shalt diminish the price for  of it for [according] to the number [of the years] of the fruits he doth he sell
L10 10 Kpl 25:16 Według do tłumu lat ty będziesz wzrost cena i zgodnie z jego do fewness lat Będziesz zmniejszać cena dla z nim [wg] na numer [W latach] z owoców on Czyż on sprzedać
L11 11 Kpl 25:16 le·Fi ro hash·sha·Nim, tar·Beh mik·na·To, u·le·Fi me·'Ot hash·sha·Nim, tam·'It mik·na·To; ki mis·Par te·vu·'Ot, hu mo·Cher Lach.
L12 12 Kpl 25:16 le fi row hasz sza nim Tar Be miq na to u le fi me ot hasz sza nim Ta mit miq na to Ki mis Par Te wu ot hu mo cher lach
L13 13 Kpl 25:16 lüpî röb haššänîm TarBè miqnätô ûlüpî mü`ö† haššänîm Tam`î† miqnätô misPar Tübû´öt hû´ mökër läk
L14 14 Kpl 25:16 46/497 7/146 218/873 42/226 7/15 47/497 5/21 219/873 6/21 8/15 616/4478 7/134 9/41 414/1867 19/80 1007/6522
L15 15 Kpl 25:16 According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof, and according to the fewness of years thou shalt diminish the price of it: for [according] to the number [of the years] of the fruits doth he sell unto thee.
L16 16 Kpl 25:16  16 According <06310> to the multitude <07230> of years <08141> thou shalt increase <07235> (08686) the price <04736> thereof, and according <06310> to the fewness <04591> (08800) of years <08141> thou shalt diminish <04591> (08686) the price <04736> of it: for according to the number <04557> of the years of the fruits <08393> doth he sell <04376> (08802) unto thee.
L01 1 Kpl 25:17   Kpl 25:17  17 Nie będziecie więc gnębić <03238> (08686) jedno <0376> inna <05997>, ale ty będziesz strach <03372> (08804) Bóg twój <0430>: bo ja jestem Pan <03068>, twój Bóg <0430> .                                                                                            
L02 2 Kpl 25:17 Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!
L03 3 Kpl 25:17 וְלֹ֤א תוֹנוּ֙ אִ֣ישׁ אֶת־ עֲמִית֔וֹ וְיָרֵ֖אתָ מֵֽאֱלֹהֶ֑יךָ כִּ֛י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃
L04 4 Kpl 25:17 וְ/לֹ֤א תוֹנוּ֙ אִ֣ישׁ אֶת־ עֲמִית֔/וֹ וְ/יָרֵ֖אתָ מֵֽ/אֱלֹהֶ֑י/ךָ כִּ֛י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵי/כֶֽם׃
L05 5 Kpl 25:17 we·(Lo) to·(Nu) 'isz et- a·mi·(To), we·ja·(Re)·ta me·'e·lo·(He)·cha; ki 'a·(Ni) (Jah)·we 'e·lo·he·(Chem).
L06 6 Kpl 25:17 H3808H3808 H3238H3238 H0376H0376 H0853H0853 H5997H5997 H3372H3372 H0430H0430 H3588H3588 H0589H0589 H3068H3068 H0430H0430
L07 7 Kpl 25:17 before destroy great another affright angels inasmuch I Jehovah angels
L08 8 Kpl 25:17 przed zniszczyć wielki inny affright anioły ponieważ Ja Jahwe anioły
L09 9 Kpl 25:17 shall not Ye shall not therefore oppress one another but thou shalt fear thy God for I for I [am] the LORD your God
L10 10 Kpl 25:17 nie Nie będziecie więc uciskać jeden inny ale ty będziesz strach Bóg twój, dla Ja dla I [AM] Pana Bóg twój,
L11 11 Kpl 25:17 ve·Lo to·Nu 'ish et- a·mi·To, ve·ya·Re·ta me·'e·lo·Hei·cha; ki 'a·Ni Yah·weh 'e·lo·hei·Chem.
L12 12 Kpl 25:17 we lo to nu isz et - a mi to we ja re ta me e lo he cha Ki a ni jhwh(a do naj) e lo he chem
L13 13 Kpl 25:17 wülö´ tônû ´îš ´et-`ámîtô wüyär뺴tä më|´élöhʺkä ´ánî yhwh(´ädönäy) ´élöhêkem
L14 14 Kpl 25:17 690/5164 4/19 293/2004 2726/11047 11/12 38/328 400/2597 617/4478 138/874 825/6220 401/2597
L15 15 Kpl 25:17 Ye shall not therefore oppress one another; but thou shalt fear thy God: for I [am] the LORD your God.
L16 16 Kpl 25:17  17 Ye shall not therefore oppress <03238> (08686) one <0376> another <05997>; but thou shalt fear <03372> (08804) thy God <0430>: for I am the LORD <03068> your God <0430>.
L01 1 Kpl 25:18   Kpl 25:18  18 Dlatego będziecie robić <06213> (08804) ustawach moich <02708> i zachować <08104> (08799) moje wyroki <04941> i zrobić <06213> (08804) im, i będziecie mieszkać <03427> (08804 ) w ziemi <0776> w zakresie bezpieczeństwa <0983>.                                                                                        
L02 2 Kpl 25:18 Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie:
L03 3 Kpl 25:18 וַעֲשִׂיתֶם֙ אֶת־ חֻקֹּתַ֔י וְאֶת־ מִשְׁפָּטַ֥י תִּשְׁמְר֖וּ וַעֲשִׂיתֶ֣ם אֹתָ֑ם וִֽישַׁבְתֶּ֥ם עַל־ הָאָ֖רֶץ לָבֶֽטַח׃
L04 4 Kpl 25:18 וַ/עֲשִׂיתֶם֙ אֶת־ חֻקֹּתַ֔/י וְ/אֶת־ מִשְׁפָּטַ֥/י תִּשְׁמְר֖וּ וַ/עֲשִׂיתֶ֣ם אֹתָ֑/ם וִֽ/ישַׁבְתֶּ֥ם עַל־ הָ/אָ֖רֶץ לָ/בֶֽטַח׃
L05 5 Kpl 25:18 wa·'a·si·(Tem) et- chuk·ko·(Tai), we·'(Et) misz·pa·(Tai) tisz·me·(Ru) wa·'a·si·(Tem) 'o·(Tam); wi·szaw·(Tem) al- ha·'(A)·rec la·(We)·tach.
L06 6 Kpl 25:18 H6213H6213 H0853H0853 H2708H2708 H0853H0853 H4941H4941 H8104H8104 H6213H6213 H0853H0853 H3427H3427 H5921H5921 H0776H0776 H0983H0983
L07 7 Kpl 25:18 accomplish appointed adversary beward accomplish abide above common assurance
L08 8 Kpl 25:18 zrealizować wyznaczony przeciwnik beward zrealizować przestrzegać powyżej wspólny zapewnienie
L09 9 Kpl 25:18 Wherefore ye shall do my statutes my judgments and keep and do them and ye shall dwell on in the land in safety
L10 10 Kpl 25:18 Dlatego będziecie robić moje statut moje wyroki i utrzymanie i zrobić im i będziecie mieszkać na w ziemi w zakresie bezpieczeństwa
L11 11 Kpl 25:18 va·'a·si·Tem et- chuk·ko·Tai, ve·'Et mish·pa·Tai tish·me·Ru va·'a·si·Tem 'o·Tam; vi·shav·Tem al- ha·'A·retz la·Ve·tach.
L12 12 Kpl 25:18 wa a si tem et - Huq qo taj we et - misz Pa taj Tisz me ru wa a si tem o tam wi szaw Tem al - ha a rec la we taH      
L13 13 Kpl 25:18 wa`áSîtem ´et-Huqqötay wü´et-mišPä†ay Tišmürû wa`áSîtem ´ötäm wî|šabTem `al-hä´äºrec läbeº†aH      
L14 14 Kpl 25:18 563/2617 2727/11047 31/105 2728/11047 25/419 54/468 564/2617 2729/11047 112/1071 991/5759 492/2502 2/42
L15 15 Kpl 25:18 Wherefore ye shall do my statutes, and keep my judgments, and do them; and ye shall dwell in the land in safety.
L16 16 Kpl 25:18  18 Wherefore ye shall do <06213> (08804) my statutes <02708>, and keep <08104> (08799) my judgments <04941>, and do <06213> (08804) them; and ye shall dwell <03427> (08804) in the land <0776> in safety <0983>.
L01 1 Kpl 25:19   Kpl 25:19  19 A ziemia <0776> wyda <05414> (08804) Jej owoce <06529>, a będziecie jeść <0398> (08804) Spełniaj <07648> i mieszkać <03427> (08804) w niej w bezpieczeństwie <0983 >.                                                                                            
L02 2 Kpl 25:19 ziemia da wam plon, będziecie jedli do sytości, będziecie mieszkali na niej bezpiecznie.
L03 3 Kpl 25:19 וְנָתְנָ֤ה הָאָ֙רֶץ֙ פִּרְיָ֔הּ וַאֲכַלְתֶּ֖ם לָשֹׂ֑בַע וִֽישַׁבְתֶּ֥ם לָבֶ֖טַח עָלֶֽיהָ׃
L04 4 Kpl 25:19 וְ/נָתְנָ֤ה הָ/אָ֙רֶץ֙ פִּרְיָ֔/הּ וַ/אֲכַלְתֶּ֖ם לָ/שֹׂ֑בַע וִֽ/ישַׁבְתֶּ֥ם לָ/בֶ֖טַח עָלֶֽי/הָ׃
L05 5 Kpl 25:19 we·nat·(Na) ha·'(A)·rec pir·(Ja), wa·'a·chal·(Tem) la·(Soa)'; wi·szaw·(Tem) la·(We)·tach 'a·(Le)·ha.
L06 6 Kpl 25:19 H5414H5414 H0776H0776 H6529H6529 H0398H0398 H7648H7648 H3427H3427 H0983H0983 H5921H5921
L07 7 Kpl 25:19 add common reward burn up satisfying abide assurance above
L08 8 Kpl 25:19 dodać wspólny nagradzać spalić zaspokojenie przestrzegać zapewnienie powyżej
L09 9 Kpl 25:19 shall yield And the land her fruit and ye shall eat your fill and dwell therein in safety But
L10 10 Kpl 25:19 wyda A ziemia jej owoce i będziecie jeść Spełniaj i mieszkać w tym w dziedzinie bezpieczeństwa Ale
L11 11 Kpl 25:19 ve·nat·Nah ha·'A·retz pir·Yah, va·'a·chal·Tem la·Soa'; vi·shav·Tem la·Ve·tach 'a·Lei·ha.
L12 12 Kpl 25:19 we nat na ha a rec Pir ja wa a chal Tem la so wa wi szaw Tem la we taH a le ha
L13 13 Kpl 25:19 wünätnâ hä´äºrec Piryäh wa´ákalTem läSöºba` wî|šabTem läbeº†aH `älʺhä
L14 14 Kpl 25:19 330/2007 493/2502 15/119 209/806 2/8 113/1071 3/42 992/5759
L15 15 Kpl 25:19 And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill, and dwell therein in safety.
L16 16 Kpl 25:19  19 And the land <0776> shall yield <05414> (08804) her fruit <06529>, and ye shall eat <0398> (08804) your fill <07648>, and dwell <03427> (08804) therein in safety <0983>.
L01 1 Kpl 25:20   Kpl 25:20  20 A jeśli mówicie <0559> (08.799), co będziemy jeść <0398> (08799) Siódmy <07637> roku <08141>? oto nie będziemy siać <02232> (08799), ani zbierać <0622> (08799) w naszym wzroście <08393>:                                                                                            
L02 2 Kpl 25:20 Jeżeli zaś powiecie: co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów?
L03 3 Kpl 25:20 וְכִ֣י תֹאמְר֔וּ מַה־ נֹּאכַ֖ל בַּשָּׁנָ֣ה הַשְּׁבִיעִ֑ת הֵ֚ן לֹ֣א נִזְרָ֔ע וְלֹ֥א נֶאֱסֹ֖ף אֶת־ תְּבוּאָתֵֽנוּ׃
L04 4 Kpl 25:20 וְ/כִ֣י תֹאמְר֔וּ מַה־ נֹּאכַ֖ל בַּ/שָּׁנָ֣ה הַ/שְּׁבִיעִ֑ת הֵ֚ן לֹ֣א נִזְרָ֔ע וְ/לֹ֥א נֶאֱסֹ֖ף אֶת־ תְּבוּאָתֵֽ/נוּ׃
L05 5 Kpl 25:20 we·(Chi) to·me·(Ru), ma- no·(Chal) basz·sza·(Na) hasz·sze·wi·'(It); hen lo niz·(Ra)', we·(Lo) ne·'e·(Sof) et- te·wu·'a·(Te)·nu.
L06 6 Kpl 25:20 H3588H3588 H0559H0559 H4100H4100 H0398H0398 H8141H8141 H7637H7637 H2005H2005 H3808H3808 H2232H2232 H3808H3808 H0622H0622 H0853H0853 H8393H8393
L07 7 Kpl 25:20 inasmuch answer how long burn up whole age seventh  behold before bear before assemble ark
L08 8 Kpl 25:20 ponieważ odpowiedź jak długo spalić Cały wiek siódmy ujrzeć przed ponosić przed montować arka
L09 9 Kpl 25:20 if And if ye shall say What What shall we eat year the seventh if not sow or nor gather in our increase
L10 10 Kpl 25:20 jeśli A jeśli powiecie Co Co będziemy jeść rok +7-ci jeśli nie siać lub nie zbierają w naszym wzrostem
L11 11 Kpl 25:20 ve·Chi to·me·Ru, mah- no·Chal bash·sha·Nah hash·she·vi·'It; hen lo niz·Ra', ve·Lo ne·'e·Sof et- te·vu·'a·Te·nu.
L12 12 Kpl 25:20 we chi to me ru ma - nno chal Basz sza na hasz sze wi it hen lo niz ra we lo ne e sof et - Te wu a te nu    
L13 13 Kpl 25:20 wükî tö´mürû mà-nnö´kal Baššänâ haššübî`ìt hën lö´ nizrä` wülö´ ne´ésöp ´et-Tübû´ätëºnû    
L14 14 Kpl 25:20 618/4478 983/5298 96/744 210/806 220/873 41/97 35/317 691/5164 15/56 692/5164 24/202 2730/11047 10/41
L15 15 Kpl 25:20 And if ye shall say, What shall we eat the seventh year? behold, we shall not sow, nor gather in our increase:
L16 16 Kpl 25:20  20 And if ye shall say <0559> (08799), What shall we eat <0398> (08799) the seventh <07637> year <08141>? behold, we shall not sow <02232> (08799), nor gather <0622> (08799) in our increase <08393>:
L01 1 Kpl 25:21   Kpl 25:21  21 Wtedy każę <06680> (08765) moje błogosławieństwo <01293> na was w szóstych <08345> Rok <08141>, i to przyniesie <06213> (08804) owocowych <08393> dla trzech <07969> lat <08141>.                                                                                            
L02 2 Kpl 25:21 Ześlę wam błogosławieństwo w szóstym roku, tak że plony wystarczą na trzy lata.
L03 3 Kpl 25:21 וְצִוִּ֤יתִי אֶת־ בִּרְכָתִי֙ לָכֶ֔ם בַּשָּׁנָ֖ה הַשִּׁשִּׁ֑ית וְעָשָׂת֙ אֶת־ הַתְּבוּאָ֔ה לִשְׁלֹ֖שׁ הַשָּׁנִֽים׃
L04 4 Kpl 25:21 וְ/צִוִּ֤יתִי אֶת־ בִּרְכָתִ/י֙ לָ/כֶ֔ם בַּ/שָּׁנָ֖ה הַ/שִּׁשִּׁ֑ית וְ/עָשָׂת֙ אֶת־ הַ/תְּבוּאָ֔ה לִ/שְׁלֹ֖שׁ הַ/שָּׁנִֽים׃
L05 5 Kpl 25:21 we·ciw·(Wi)·ti et- bir·cha·(Ti) la·(Chem), basz·sza·(Na) hasz·szisz·(Szit); we·'a·(Sat) et- hat·te·wu·'(A), lisz·(Losz) hasz·sza·(Nim).
L06 6 Kpl 25:21 H6680H6680 H0853H0853 H1293H1293 H0000 H8141H8141 H8345H8345 H6213H6213 H0853H0853 H8393H8393 H7969H7969 H8141H8141
L07 7 Kpl 25:21 appoint blessing whole age sixth  accomplish ark fork whole age
L08 8 Kpl 25:21 powołać błogosławieństwo Cały wiek szósty zrealizować arka widelec Cały wiek
L09 9 Kpl 25:21 Then I will command my blessing year upon you in the sixth and it shall bring forth fruit for three years
L10 10 Kpl 25:21 Wtedy każę moje błogosławieństwo rok na was w szóstym i będzie rodzić owoc dla trzech roku
L11 11 Kpl 25:21 ve·tziv·Vi·ti et- bir·cha·Ti la·Chem, bash·sha·Nah hash·shish·Shit; ve·'a·Sat et- hat·te·vu·'Ah, lish·Losh hash·sha·Nim.
L12 12 Kpl 25:21 we ciw wi ti et - Bir cha ti la chem Basz sza na hasz szisz szit we a sat et - haT Te wu a lisz losz hasz sza nim
L13 13 Kpl 25:21 wüciwwîºtî ´et-Birkätî läkem Baššänâ haššiššît wü`äSät ´et-haTTübû´â lišlöš haššänîm
L14 14 Kpl 25:21 115/491 2731/11047 18/69 1008/6522 221/873 7/28 565/2617 2732/11047 11/41 68/429 222/873
L15 15 Kpl 25:21 Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years.
L16 16 Kpl 25:21  21 Then I will command <06680> (08765) my blessing <01293> upon you in the sixth <08345> year <08141>, and it shall bring forth <06213> (08804) fruit <08393> for three <07969> years <08141>.
L01 1 Kpl 25:22   Kpl 25:22  22 I będziecie siać <02232> (08804) +8-ga <08066> roku <08141> i jeść <0398> (08804) jeszcze z lat <03465> owoce <08393> aż do dziewiątej <08671> roku <08141>; do jej owoców <08393> przyjść w <0935> (08800) będziecie jeść <0398> (08799) starego <03465> sklepie.                                                                                      
L02 2 Kpl 25:22 W ósmym roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów. Aż do dziewiątego roku, aż do nowych plonów będziecie jedli dawne plony.
L03 3 Kpl 25:22 וּזְרַעְתֶּ֗ם אֵ֚ת הַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁמִינִ֔ת וַאֲכַלְתֶּ֖ם מִן־ הַתְּבוּאָ֣ה יָשָׁ֑ן עַ֣ד ׀ הַשָּׁנָ֣ה הַתְּשִׁיעִ֗ת עַד־ בּוֹא֙ תְּב֣וּאָתָ֔הּ תֹּאכְל֖וּ יָשָֽׁן׃
L04 4 Kpl 25:22 וּ/זְרַעְתֶּ֗ם אֵ֚ת הַ/שָּׁנָ֣ה הַ/שְּׁמִינִ֔ת וַ/אֲכַלְתֶּ֖ם מִן־ הַ/תְּבוּאָ֣ה יָשָׁ֑ן עַ֣ד ׀ הַ/שָּׁנָ֣ה הַ/תְּשִׁיעִ֗ת עַד־ בּוֹא֙ תְּב֣וּאָתָ֔/הּ תֹּאכְל֖וּ יָשָֽׁן׃
L05 5 Kpl 25:22 u·ze·ra'·(Tem), 'et hasz·sza·(Na) hasz·sze·mi·(Nit), wa·'a·chal·(Tem) min- hat·te·wu·'(A) ja·(Szan); 'ad hasz·sza·(Na) hat·te·szi·'(It), ad- bO te·(Wu)·'a·(Ta), to·che·(Lu) ja·(Szan).
L06 6 Kpl 25:22 H2232H2232 H0853H0853 H8141H8141 H8066H8066 H0398H0398 H4480H4480 H8393H8393 H3465H3465 H5704H5704 H8141H8141 H8671H8671 H5704H5704 H0935H0935 H8393H8393 H0398H0398 H3465H3465
L07 7 Kpl 25:22 bear whole age eight burn up above ark old against whole age ninth against abide ark burn up old
L08 8 Kpl 25:22 ponosić Cały wiek osiem spalić powyżej arka stary przed Cały wiek dziewiąty przed przestrzegać arka spalić stary
L09 9 Kpl 25:22 And ye shall sow year the eighth and eat from fruit [yet] of old until year until the ninth when come in until her fruits ye shall eat [of] the old
L10 10 Kpl 25:22 I będziecie siać rok +8-gi i jeść z owoc [Jeszcze] z życia do rok dopiero dziewiąty kiedy wejść do jej owoców będziecie jeść [Z] stary
L11 11 Kpl 25:22 u·ze·ra'·Tem, 'et hash·sha·Nah hash·she·mi·Nit, va·'a·chal·Tem min- hat·te·vu·'Ah ya·Shan; 'ad hash·sha·Nah hat·te·shi·'It, ad- bO te·Vu·'a·Tah, to·che·Lu ya·Shan.
L12 12 Kpl 25:22 u ze ra Tem et hasz sza na hasz sze mi nit wa a chal Tem min - haT Te wu a ja szan ad hasz sza na haT Te szi it ad - Bo Te wu a ta To che lu ja szan
L13 13 Kpl 25:22 ûzüra`Tem ´ët haššänâ haššümînìt wa´ákalTem min-haTTübû´â yäšän `ad haššänâ haTTüšî`ìt `ad-Bô´ Tübûº´ätäh Tö´külû yäšän
L14 14 Kpl 25:22 16/56 2733/11047 223/873 11/28 211/806 265/1215 12/41 1/6 164/1259 224/873 1/18 165/1259 417/2550 13/41 212/806 2/6
L15 15 Kpl 25:22 And ye shall sow the eighth year, and eat [yet] of old fruit until the ninth year; until her fruits come in ye shall eat [of] the old [store].
L16 16 Kpl 25:22  22 And ye shall sow <02232> (08804) the eighth <08066> year <08141>, and eat <0398> (08804) yet of old <03465> fruit <08393> until the ninth <08671> year <08141>; until her fruits <08393> come in <0935> (08800) ye shall eat <0398> (08799) of the old <03465> store.
L01 1 Kpl 25:23   Kpl 25:23  23 ziemia <0776> nie może być sprzedawany <04376> (08735) na zawsze <06783>: do ziemi <0776> jest moje, bo wy jesteście obcy <01616> i przychodniami <08453> ze mną.                                                                                              
L02 2 Kpl 25:23 Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami.
L03 3 Kpl 25:23 וְהָאָ֗רֶץ לֹ֤א תִמָּכֵר֙ לִצְמִתֻ֔ת כִּי־ לִ֖י הָאָ֑רֶץ כִּֽי־ גֵרִ֧ים וְתוֹשָׁבִ֛ים אַתֶּ֖ם עִמָּדִֽי׃
L04 4 Kpl 25:23 וְ/הָ/אָ֗רֶץ לֹ֤א תִמָּכֵר֙ לִ/צְמִתֻ֔ת כִּי־ לִ֖/י הָ/אָ֑רֶץ כִּֽי־ גֵרִ֧ים וְ/תוֹשָׁבִ֛ים אַתֶּ֖ם עִמָּדִֽ/י׃
L05 5 Kpl 25:23 we·ha·'(A)·rec, lo tim·ma·(Cher) lic·mi·(Tut), ki- li ha·'(A)·rec; ki- ge·(Rim) we·to·sza·(Wim) 'at·(Tem) 'im·ma·(Di).
L06 6 Kpl 25:23 H0776H0776 H3808H3808 H4376H4376 H6783H6783 H3588H3588 H0000 H0776H0776 H3588H3588 H1616H1616 H8453H8453 H0859H0859 H5978H5978
L07 7 Kpl 25:23 common before sell away ever inasmuch common inasmuch alien manner you against
L08 8 Kpl 25:23 wspólny przed sprzedać z dala kiedykolwiek ponieważ wspólny ponieważ obcy sposób ty przed
L09 9 Kpl 25:23 The land not shall not be sold for ever for for the land for [is] mine for ye [are] strangers and sojourners you against
L10 10 Kpl 25:23 Ziemia nie nie mogą być sprzedane na zawsze dla na ziemi dla [Jest] kopalnia na wy [są] obcy i przychodniami ty przed
L11 11 Kpl 25:23 ve·ha·'A·retz, lo tim·ma·Cher litz·mi·Tut, ki- li ha·'A·retz; ki- ge·Rim ve·to·sha·Vim 'at·Tem 'im·ma·Di.
L12 12 Kpl 25:23 we ha a rec lo tim ma cher lic mi tut Ki - li ha a rec Ki - ge rim we to sza wim aT Tem im ma di
L13 13 Kpl 25:23 wühä´äºrec lö´ timmäkër licmìtùt Kî-lî hä´äºrec Kî|-gërîm wütôšäbîm ´aTTem `immädî
L14 14 Kpl 25:23 494/2502 693/5164 20/80 1/2 619/4478 1009/6522 495/2502 620/4478 31/92 5/14 130/1080 16/44
L15 15 Kpl 25:23 The land shall not be sold for ever: for the land [is] mine; for ye [are] strangers and sojourners with me.
L16 16 Kpl 25:23  23 The land <0776> shall not be sold <04376> (08735) for ever <06783>: for the land <0776> is mine; for ye are strangers <01616> and sojourners <08453> with me.
L01 1 Kpl 25:24   Kpl 25:24  24 A w całej ziemi <0776> z posiadaniu <0272> będziecie przyznać <05414> (08799) odkupienie <01353> na ziemi <0776>.                                                                                                  
L02 2 Kpl 25:24 Dlatego będziecie pozwalać na wykup wszelkich gruntów należących do was.
L03 3 Kpl 25:24 וּבְכֹ֖ל אֶ֣רֶץ אֲחֻזַּתְכֶ֑ם גְּאֻלָּ֖ה תִּתְּנ֥וּ לָאָֽרֶץ׃ ס
L04 4 Kpl 25:24 וּ/בְ/כֹ֖ל אֶ֣רֶץ אֲחֻזַּתְ/כֶ֑ם גְּאֻלָּ֖ה תִּתְּנ֥וּ לָ/אָֽרֶץ׃ ס
L05 5 Kpl 25:24 u·we·(Chol) '(E)·rec 'a·chuz·zat·(Chem); ge·'ul·(La) tit·te·(Nu) la·'(A)·rec. sa·(Mek)
L06 6 Kpl 25:24 H3605H3605 H0776H0776 H0272H0272 H1353H1353 H5414H5414 H0776H0776
L07 7 Kpl 25:24 all manner common possession kindred add common
L08 8 Kpl 25:24 wszelkiego rodzaju wspólny posiadanie krewni dodać wspólny
L09 9 Kpl 25:24 every And in all the land of your possession a redemption ye shall grant for the land
L10 10 Kpl 25:24 każdy A w całym kraju z posiadaniu odkupienie będziecie przyznać na ziemi
L11 11 Kpl 25:24 u·ve·Chol 'E·retz 'a·chuz·zat·Chem; ge·'ul·Lah tit·te·Nu la·'A·retz. sa·Mek
L12 12 Kpl 25:24 u we chol e rec a Huz zat chem Ge ul la TiT Te nu la a rec s
L13 13 Kpl 25:24 ûbüköl ´eºrec ´áHuzzatkem Gü´ullâ TiTTünû lä´äºrec s
L14 14 Kpl 25:24 899/5415 496/2502 14/66 1/14 331/2007 497/2502
L15 15 Kpl 25:24 And in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land.
L16 16 Kpl 25:24  24 And in all the land <0776> of your possession <0272> ye shall grant <05414> (08799) a redemption <01353> for the land <0776>.
L01 1 Kpl 25:25   Kpl 25:25  25 Jeżeli brat twój <0251> być woskową biedny <04134> (08799), a kto ma sprzedane <04376> (08804) z dala niektóre z jego posiadaniu <0272> i jeśli którykolwiek z jego krewnych <07138> przyjść <0935> (08.804 ), aby odkupić <01350> (08802), a potem on odkupić <01350> (08804), co jego brat <0251> sprzedane <04465>.                                                                                  
L02 2 Kpl 25:25 Jeżeli twój brat zubożeje i sprzeda swoją posiadłość, wtedy wystąpi jego najbliższy krewny jako "wykupujący" i odkupi ziemię sprzedaną przez brata.
L03 3 Kpl 25:25 כִּֽי־ יָמ֣וּךְ אָחִ֔יךָ וּמָכַ֖ר מֵאֲחֻזָּת֑וֹ וּבָ֤א גֹֽאֲלוֹ֙ הַקָּרֹ֣ב אֵלָ֔יו וְגָאַ֕ל אֵ֖ת מִמְכַּ֥ר אָחִֽיו׃
L04 4 Kpl 25:25 כִּֽי־ יָמ֣וּךְ אָחִ֔י/ךָ וּ/מָכַ֖ר מֵ/אֲחֻזָּת֑/וֹ וּ/בָ֤א גֹֽאֲל/וֹ֙ הַ/קָּרֹ֣ב אֵלָ֔י/ו וְ/גָאַ֕ל אֵ֖ת מִמְכַּ֥ר אָחִֽי/ו׃
L05 5 Kpl 25:25 ki- ja·(Much) 'a·(Chi)·cha, u·ma·(Char) me·'a·chuz·za·(To); (Wa) go·'a·(Lo) hak·ka·(Ro) 'e·(Law), we·ga·'(Al) 'et mi·(Kar) 'a·(Chiw).
L06 6 Kpl 25:25 H3588H3588 H4134H4134 H0251H0251 H4376H4376 H0272H0272 H0935H0935 H1350H1350 H7138H7138 H0413H0413 H1350H1350 H0853H0853 H4465H4465 H0251H0251
L07 7 Kpl 25:25 inasmuch be poor another sell away possession abide in any wise allied about in any wise ought another
L08 8 Kpl 25:25 ponieważ być biedny inny sprzedać z dala posiadanie przestrzegać w każdym mądrym sprzymierzony o w każdym mądrym powinien inny
L09 9 Kpl 25:25 If be waxen poor If thy brother and hath sold away [some] of his possession come to redeem and if any of his kin and it then shall he redeem sold that which his brother
L10 10 Kpl 25:25 Jeśli być woskową ubogich Jeśli brat twój i kto ma sprzedane away [niektóre] z jego posiadaniu przyjść odkupić i jeśli którykolwiek z jego krewnych i to tedy odkupić sprzedany to, co jego brat
L11 11 Kpl 25:25 ki- ya·Much 'a·Chi·cha, u·ma·Char me·'a·chuz·za·To; u·Va go·'a·Lo hak·ka·Ro 'e·Lav, ve·ga·'Al 'et mi·Kar 'a·Chiv.
L12 12 Kpl 25:25 Ki - ja much a Hi cha u ma char me a Huz za to u wa go a lo haq qa row e law we ga al et mim Kar a Hiw
L13 13 Kpl 25:25 Kî|-yämûk ´äHîºkä ûmäkar më´áHuzzätô ûbä´ gö|´álô haqqäröb ´ëläyw wügä´al ´ët mimKar ´äHîw
L14 14 Kpl 25:25 621/4478 1/5 209/630 21/80 15/66 418/2550 4/104 9/77 1109/5500 5/104 2734/11047 2/10 210/630
L15 15 Kpl 25:25 If thy brother be waxen poor, and hath sold away [some] of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold.
L16 16 Kpl 25:25  25 If thy brother <0251> be waxen poor <04134> (08799), and hath sold <04376> (08804) away some of his possession <0272>, and if any of his kin <07138> come <0935> (08804) to redeem <01350> (08802) it, then shall he redeem <01350> (08804) that which his brother <0251> sold <04465>.
L01 1 Kpl 25:26   Kpl 25:26  26 A jeśli człowiek <0376> nie mają żadnego wykupu <01350> (08802) to i sam <03027> w stanie <01767> <05381> (08689) odkupić <04672> (08804) <01353> to;                                                                                              
L02 2 Kpl 25:26 Jeżeli zaś kto nie ma "wykupującego", ale sam zdobędzie dostateczne środki na wykup,
L03 3 Kpl 25:26 וְאִ֕ישׁ כִּ֛י לֹ֥א יִֽהְיֶה־ לּ֖וֹ גֹּאֵ֑ל וְהִשִּׂ֣יגָה יָד֔וֹ וּמָצָ֖א כְּדֵ֥י גְאֻלָּתֽוֹ׃
L04 4 Kpl 25:26 וְ/אִ֕ישׁ כִּ֛י לֹ֥א יִֽהְיֶה־ לּ֖/וֹ גֹּאֵ֑ל וְ/הִשִּׂ֣יגָה יָד֔/וֹ וּ/מָצָ֖א כְּ/דֵ֥י גְאֻלָּתֽ/וֹ׃
L05 5 Kpl 25:26 we·'(Isz) ki lo jih·je- lo go·'(El); we·his·(Si)·ga ja·(Do), u·ma·(Ca) ke·(De) ge·'ul·la·(To).
L06 6 Kpl 25:26 H0376H0376 H3588H3588 H3808H3808 H1961H1961 H0000 H1350H1350 H5381H5381 H3027H3027 H4672H4672 H1767H1767 H1353H1353
L07 7 Kpl 25:26 great inasmuch before become in any wise ability able be able able kindred
L08 8 Kpl 25:26 wielki ponieważ przed zostać w każdym mądrym zdolność w stanie móc w stanie krewni
L09 9 Kpl 25:26 And if the man case no has have none to redeem recovers it and himself to find sufficient redemption
L10 10 Kpl 25:26 A jeśli człowiek przypadek nie ma mają nic do wykupu odzyskuje ona i on znaleźć wystarczający odkupienie
L11 11 Kpl 25:26 ve·'Ish ki lo yih·yeh- lo go·'El; ve·his·Si·gah ya·Do, u·ma·Tza ke·Dei ge·'ul·la·To.
L12 12 Kpl 25:26 we isz Ki lo jih je - llo Go el we his si ga ja do u ma ca Ke de ge ul la to
L13 13 Kpl 25:26 wü´îš lö´ yi|hyè-llô Gö´ël wühiSSîºgâ yädô ûmäcä´ Küdê gü´ullätô
L14 14 Kpl 25:26 294/2004 622/4478 694/5164 658/3546 1010/6522 6/104 13/50 243/1608 85/453 5/40 2/14
L15 15 Kpl 25:26 And if the man have none to redeem it, and himself be able to redeem it;
L16 16 Kpl 25:26  26 And if the man <0376> have none to redeem <01350> (08802) it, and himself <03027> be able <01767> <05381> (08689) to redeem <04672> (08804) <01353> it;
L01 1 Kpl 25:27   Kpl 25:27  27 Następnie niech liczyć <02803> (08765) w roku <08141> sprzedaży <04465>, oraz przywracać <07725> (08689) overplus <05736> (08802) aż do człowieka <0376> któremu sprzedał <04376> (08804) to, że może on wrócić <07725> (08804) do jego posiadaniu <0272>.                                                                                      
L02 2 Kpl 25:27 to obliczy lata od czasu sprzedaży, zwróci nabywcy gruntu nadwyżkę i wróci do swej posiadłości.
L03 3 Kpl 25:27 וְחִשַּׁב֙ אֶת־ שְׁנֵ֣י מִמְכָּר֔וֹ וְהֵשִׁיב֙ אֶת־ הָ֣עֹדֵ֔ף לָאִ֖ישׁ אֲשֶׁ֣ר מָֽכַר־ ל֑וֹ וְשָׁ֖ב לַאֲחֻזָּתֽוֹ׃
L04 4 Kpl 25:27 וְ/חִשַּׁב֙ אֶת־ שְׁנֵ֣י מִמְכָּר֔/וֹ וְ/הֵשִׁיב֙ אֶת־ הָ֣/עֹדֵ֔ף לָ/אִ֖ישׁ אֲשֶׁ֣ר מָֽכַר־ ל֑/וֹ וְ/שָׁ֖ב לַ/אֲחֻזָּתֽ/וֹ׃
L05 5 Kpl 25:27 we·chisz·(Szaw) et- sze·(Ne) mi·ka·(Ro), we·he·(Sziw) et- ha·'o·(Def), la·'(Isz) 'a·(Szer) ma·char- lo; we·(Szaw) la·'a·chuz·za·(To).
L06 6 Kpl 25:27 H2803H2803 H0853H0853 H8141H8141 H4465H4465 H7725H7725 H0853H0853 H5736H5736 H0376H0376 H0834H0834 H4376H4376 H0000 H7725H7725 H0272H0272
L07 7 Kpl 25:27 account  whole age ought break be more great after sell away break possession
L08 8 Kpl 25:27 konto Cały wiek powinien złamać być więcej wielki po sprzedać z dala złamać posiadanie
L09 9 Kpl 25:27 Then let him count the years of the sale thereof and restore the overplus unto the man to whom to whom he sold it that he may return unto his possession
L10 10 Kpl 25:27 Następnie niech liczyć w roku sprzedaży nich i przywrócić overplus do człowieka do których któremu sprzedano go, że może on wrócić do jego posiadaniu
L11 11 Kpl 25:27 ve·chish·Shav et- she·Nei mi·ka·Ro, ve·he·Shiv et- ha·'o·Def, la·'Ish 'a·Sher ma·char- lo; ve·Shav la·'a·chuz·za·To.
L12 12 Kpl 25:27 we Hisz szaw et - sze ne mim Ka ro we he sziw et - ha o def la isz a szer ma char - lo we szaw la a Huz za to
L13 13 Kpl 25:27 wüHiššab ´et-šünê mimKärô wühëšîb ´et-häº`ödëp lä´îš ´ášer mä|kar-lô wüšäb la´áHuzzätô
L14 14 Kpl 25:27 21/124 2735/11047 225/873 3/10 105/1041 2736/11047 6/9 295/2004 998/5499 22/80 1011/6522 106/1041 16/66
L15 15 Kpl 25:27 Then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus unto the man to whom he sold it; that he may return unto his possession.
L16 16 Kpl 25:27  27 Then let him count <02803> (08765) the years <08141> of the sale <04465> thereof, and restore <07725> (08689) the overplus <05736> (08802) unto the man <0376> to whom he sold <04376> (08804) it; that he may return <07725> (08804) unto his possession <0272>.
L01 1 Kpl 25:28   Kpl 25:28  28 Ale jeśli on <03027> nie być w stanie <01767>, aby przywrócić <04672> (08804) <07725> (08687) to do niego, to który jest sprzedawany <04465> pozostaje w ręku <03027> o nim, że kto ma kupiony <07069> (08802) to aż do roku <08141> z jubileuszowym <03104>: oraz w jubileuszowym <03104> powinna wychodzić <03318> (08804), a on powrócić <07725> (08804) odmienną jego posiadaniu <0272>.                                                                          
L02 2 Kpl 25:28 Jeżeli jednak nie będzie miał dostatecznych środków na wykup, w takim razie grunt pozostanie we władaniu nabywcy aż do roku jubileuszowego. W roku jubileuszowym grunt przejdzie znowu w posiadanie dawnego właściciela.
L03 3 Kpl 25:28 וְאִ֨ם לֹֽא־ מָֽצְאָ֜ה יָד֗וֹ דֵּי֮ הָשִׁ֣יב לוֹ֒ וְהָיָ֣ה מִמְכָּר֗וֹ בְּיַד֙ הַקֹּנֶ֣ה אֹת֔וֹ עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיּוֹבֵ֑ל וְיָצָא֙ בַּיֹּבֵ֔ל וְשָׁ֖ב לַאֲחֻזָּתֽוֹ׃
L04 4 Kpl 25:28 וְ/אִ֨ם לֹֽא־ מָֽצְאָ֜ה יָד֗/וֹ דֵּי֮ הָשִׁ֣יב ל/וֹ֒ וְ/הָיָ֣ה מִמְכָּר֗/וֹ בְּ/יַד֙ הַ/קֹּנֶ֣ה אֹת֔/וֹ עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַ/יּוֹבֵ֑ל וְ/יָצָא֙ בַּ/יֹּבֵ֔ל וְ/שָׁ֖ב לַ/אֲחֻזָּתֽ/וֹ׃
L05 5 Kpl 25:28 we·'(Im) lo- ma·ce·'(A) ja·(Do), de ha·(Sziw) lo we·ha·(Ja) mi·ka·(Ro), be·(Jad) hak·ko·(Ne) (To), 'ad sze·(Nat) hai·jo·(Wel); we·ja·(Ca) bai·jo·(Wel), we·(Szaw) la·'a·chuz·za·(To).
L06 6 Kpl 25:28 H0518H0518 H3808H3808 H4672H4672 H3027H3027 H1767H1767 H7725H7725 H0000 H1961H1961 H4465H4465 H3027H3027 H7069H7069 H0853H0853 H5704H5704 H8141H8141 H3104H3104 H3318H3318 H3104H3104 H7725H7725 H0272H0272
L07 7 Kpl 25:28 lo before be able able able break become ought able attain against whole age jubile after jubile break possession
L08 8 Kpl 25:28 lo przed móc w stanie w stanie złamać zostać powinien w stanie osiągnąć przed Cały wiek jubileuszowym po jubileuszowym złamać posiadanie
L09 9 Kpl 25:28 if has not found But if he be not able and he shall return shall remain [it] to him then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought until it until the year of jubile it shall go out and in the jubile back unto his possession
L10 10 Kpl 25:28 jeśli nie ma znalezionych Jeśli jednak być nie może i wróci pozostają [Ona] do niego to, co jest sprzedawane pozostaje w rękach z niego, kto ma kupiony do to aż do roku z jubileuszowym powinna wychodzić oraz w jubileuszowym z powrotem do jego posiadaniu
L11 11 Kpl 25:28 ve·'Im lo- ma·tze·'Ah ya·Do, dei ha·Shiv lo ve·ha·Yah mi·ka·Ro, be·Yad hak·ko·Neh o·To, 'ad she·Nat hai·yo·Vel; ve·ya·Tza bai·yo·Vel, ve·Shav la·'a·chuz·za·To.
L12 12 Kpl 25:28 we im lo - ma ca ja do De ha sziw lo we ha ja mim Ka ro Be jad haq qo ne o to ad sze nat haj jo wel we ja ca Baj jo wel we szaw la a Huz za to
L13 13 Kpl 25:28 wü´ìm lö|´-mä|c´â yädô häšîb wühäyâ mimKärô Büyad haqqönè ´ötô `ad šünat hayyôbël wüyäcä´ Bayyöbël wüšäb la´áHuzzätô
L14 14 Kpl 25:28 191/1068 695/5164 86/453 244/1608 6/40 107/1041 1012/6522 659/3546 4/10 245/1608 18/84 2737/11047 166/1259 226/873 7/27 198/1060 8/27 108/1041 17/66
L15 15 Kpl 25:28 But if he be not able to restore [it] to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought it until the year of jubile: and in the jubile it shall go out, and he shall return unto his possession.
L16 16 Kpl 25:28  28 But if he <03027> be not able <01767> to restore <04672> (08804) <07725> (08687) it to him, then that which is sold <04465> shall remain in the hand <03027> of him that hath bought <07069> (08802) it until the year <08141> of jubile <03104>: and in the jubile <03104> it shall go out <03318> (08804), and he shall return <07725> (08804) unto his possession <0272>.
L01 1 Kpl 25:29   Kpl 25:29  29 A jeśli człowiek <0376> sprzedać <04376> (08799) mieszkanie <04186> dom <01004> w ścianach <02346> Miasto <05892>, to może on wykupić <01353> to w ciągu całego <08552> ( 08800) rok <08141> po jego sprzedaży <04465>, w ciągu całego roku <03117> może on wykupić <01353> IT.                                                                                    
L02 2 Kpl 25:29 Jeżeli kto sprzeda dom mieszkalny położony w mieście otoczonym murami, to będzie miał prawo do wykupu aż do końca roku sprzedaży: prawo wykupu będzie trwało cały rok.
L03 3 Kpl 25:29 וְאִ֗ישׁ כִּֽי־ יִמְכֹּ֤ר בֵּית־ מוֹשַׁב֙ עִ֣יר חוֹמָ֔ה וְהָיְתָה֙ גְּאֻלָּת֔וֹ עַד־ תֹּ֖ם שְׁנַ֣ת מִמְכָּר֑וֹ יָמִ֖ים תִּהְיֶ֥ה גְאֻלָּתֽוֹ׃
L04 4 Kpl 25:29 וְ/אִ֗ישׁ כִּֽי־ יִמְכֹּ֤ר בֵּית־ מוֹשַׁב֙ עִ֣יר חוֹמָ֔ה וְ/הָיְתָה֙ גְּאֻלָּת֔/וֹ עַד־ תֹּ֖ם שְׁנַ֣ת מִמְכָּר֑/וֹ יָמִ֖ים תִּהְיֶ֥ה גְאֻלָּתֽ/וֹ׃
L05 5 Kpl 25:29 we·'(Isz), ki- jim·(Kor) bet- mo·(Szaw) 'ir cho·(Ma), we·haj·(Ta) ge·'ul·la·(To), ad- tom sze·(Nat) mi·ka·(Ro); ja·(Mim) tih·(Je) ge·'ul·la·(To).
L06 6 Kpl 25:29 H0376H0376 H3588H3588 H4376H4376 H1004H1004 H4186H4186 H5892H5892 H2346H2346 H1961H1961 H1353H1353 H5704H5704 H8537H8537 H8141H8141 H4465H4465 H3117H3117 H1961H1961 H1353H1353
L07 7 Kpl 25:29 great inasmuch sell away court assembly Ai  wall become kindred against full whole age ought age become kindred
L08 8 Kpl 25:29 wielki ponieważ sprzedać z dala sąd montaż Ai ściana zostać krewni przed pełny Cały wiek powinien wiek zostać krewni
L09 9 Kpl 25:29 And if a man if sell house a dwelling city in a walled remains then he may redeem until full year after it is sold [within] a full year lasts may he redeem
L10 10 Kpl 25:29 A jeśli człowiek jeśli sprzedać dom mieszkanie miasto w ścianach pozostaje wówczas może on wykupić do pełny rok po jego sprzedaży [W] pełny rok trwa może on wykupić
L11 11 Kpl 25:29 ve·'Ish, ki- yim·Kor beit- mo·Shav 'ir cho·Mah, ve·hay·Tah ge·'ul·la·To, ad- tom she·Nat mi·ka·Ro; ya·Mim tih·Yeh ge·'ul·la·To.
L12 12 Kpl 25:29 we isz Ki - jim Kor Bet - mo szaw ir Ho ma we haj ta Ge ul la to ad - Tom sze nat mim Ka ro ja mim Tih je ge ul la to
L13 13 Kpl 25:29 wü´îš Kî|-yimKör Bêt-môšab `îr Hômâ wühäytâ Gü´ullätô `ad-Töm šünat mimKärô yämîm Tihyè gü´ullätô
L14 14 Kpl 25:29 296/2004 623/4478 23/80 214/2052 16/44 57/1093 3/133 660/3546 3/14 167/1259 3/24 227/873 5/10 376/2302 661/3546 4/14
L15 15 Kpl 25:29 And if a man sell a dwelling house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold; [within] a full year may he redeem it.
L16 16 Kpl 25:29  29 And if a man <0376> sell <04376> (08799) a dwelling <04186> house <01004> in a walled <02346> city <05892>, then he may redeem <01353> it within a whole <08552> (08800) year <08141> after it is sold <04465>; within a full year <03117> may he redeem <01353> it.
L01 1 Kpl 25:30   Kpl 25:30  30 A jeśli to nie być umarzane <01350> (08735) w przestrzeni <04390> (08800) z pełnym <08549> roku <08141>, a następnie dom <01004>, która jest w ścianach <02346> Miasto <05892 > ustala się <06965> (08804) na zawsze <06783> mu, że kupił <07069> (08802) go w całej jego pokolenia <01755>: to nie pójdzie <03318> (08799) w jubileuszowym <03104> .                                                                              
L02 2 Kpl 25:30 Jeżeli dom nie będzie wykupiony przed upływem roku, w takim razie dom zbudowany w mieście warownym przejdzie na zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomków. Nie wyjdzie z ich rąk w roku jubileuszowym.
L03 3 Kpl 25:30 וְאִ֣ם לֹֽא־ יִגָּאֵ֗ל עַד־ מְלֹ֣את לוֹ֮ שָׁנָ֣ה תְמִימָה֒ וְ֠קָם הַבַּ֨יִת אֲשֶׁר־ בָּעִ֜יר אֲשֶׁר־ [לֹא כ] (לֹ֣ו ק) חֹמָ֗ה לַצְּמִיתֻ֛ת לַקֹּנֶ֥ה אֹת֖וֹ לְדֹרֹתָ֑יו לֹ֥א יֵצֵ֖א בַּיֹּבֵֽל׃
L04 4 Kpl 25:30 וְ/אִ֣ם לֹֽא־ יִגָּאֵ֗ל עַד־ מְלֹ֣את ל/וֹ֮ שָׁנָ֣ה תְמִימָה֒ וְ֠/קָם הַ/בַּ֨יִת אֲשֶׁר־ בָּ/עִ֜יר אֲשֶׁר־ לא ל֣/וֹ חֹמָ֗ה לַ/צְּמִיתֻ֛ת לַ/קֹּנֶ֥ה אֹת֖/וֹ לְ/דֹרֹתָ֑י/ו לֹ֥א יֵצֵ֖א בַּ/יֹּבֵֽל׃
L05 5 Kpl 25:30 we·'(Im) lo- jig·ga·'(El), ad- me·(Lot) lo sza·(Na) te·mi·(Ma) (We)·kom hab·(Ba)·jit a·(Szer)- ba·'(Ir) a·(Szer)- [lo ch] ((Lo) k) cho·(Ma), lac·ce·mi·(Tut) lak·ko·(Ne) (To) le·do·ro·(Taw); lo je·(Ce) bai·jo·(Wel).
L06 6 Kpl 25:30 H0518H0518 H3808H3808 H1350H1350 H5704H5704 H4390H4390 H0000 H8141H8141 H8549H8549 H6965H6965 H1004H1004 H0834H0834 H5892H5892 H0834H0834 H2346H2346 H6783H6783 H7069H7069 H0853H0853 H1755H1755 H3808H3808 H3318H3318 H3104H3104
L07 7 Kpl 25:30 lo before in any wise against accomplish whole age without blemish abide court after Ai  after before wall ever attain age before after jubile
L08 8 Kpl 25:30 lo przed w każdym mądrym przed zrealizować Cały wiek bez skazy przestrzegać sąd po Ai po przed ściana kiedykolwiek osiągnąć wiek przed po jubileuszowym
L09 9 Kpl 25:30 if is not And if it be not redeemed within within the space year of a full shall be established then the house after city after not that [is] in the walled for ever to him that bought it throughout his generations does not it shall not go out in the jubile
L10 10 Kpl 25:30 jeśli nie jest A jeśli to nie być umarzane w ciągu w przestrzeni rok z pełnym ustala się potem dom po miasto po nie że [jest] w ścianach na zawsze mu, że kupił to w całej jego pokolenia nie to nie pójdzie w jubileuszowym
L11 11 Kpl 25:30 ve·'Im lo- yig·ga·'El, ad- me·Lot lo sha·Nah te·mi·Mah Ve·kom hab·Ba·yit a·Sher- ba·'Ir a·Sher- [lo ch] (Lo k) cho·Mah, latz·tze·mi·Tut lak·ko·Neh o·To le·do·ro·Tav; lo ye·Tze bai·yo·Vel.
L12 12 Kpl 25:30 we im lo - jiG Ga el ad - me lot lo sza na te mi ma we qam haB Ba jit a szer - Ba ir a szer - (lo) [lo] Ho ma lac ce mi tut laq qo ne o to le do ro taw lo je ce Baj jo wel
L13 13 Kpl 25:30 wü´ìm lö|´-yiGGä´ël `ad-mülö´t šänâ tümîmâ wüqäm haBBaºyit ´ášer-Bä`îr ´ášer-(lö´) [lô] Hömâ laccümîtùt laqqönè ´ötô lüdörötäyw lö´ yëcë´ Bayyöbël
L14 14 Kpl 25:30 192/1068 696/5164 7/104 168/1259 48/253 1013/6522 228/873 26/91 73/627 215/2052 999/5499 58/1093 1000/5499 3/20 4/133 2/2 19/84 2738/11047 40/166 697/5164 199/1060 9/27
L15 15 Kpl 25:30 And if it be not redeemed within the space of a full year, then the house that [is] in the walled city shall be established for ever to him that bought it throughout his generations: it shall not go out in the jubile.
L16 16 Kpl 25:30  30 And if it be not redeemed <01350> (08735) within the space <04390> (08800) of a full <08549> year <08141>, then the house <01004> that is in the walled <02346> city <05892> shall be established <06965> (08804) for ever <06783> to him that bought <07069> (08802) it throughout his generations <01755>: it shall not go out <03318> (08799) in the jubile <03104>.
L01 1 Kpl 25:31   Kpl 25:31  31 Ale domy <01004> z wiosek <02691>, które nie mur <02346> wokoło <05439>, na którym się liczy <02803> (08735) jako pola <07704> kraju <0776>: mogą one być umarzane <01353>, a oni wychodzą <03318> (08799) w jubileuszowym <03104>.                                                                                        
L02 2 Kpl 25:31 Domy we wsiach, które nie są otoczone murami, będą traktowane na równi z własnością gruntową, a więc będą podlegały wykupowi, a w roku jubileuszowym wyjdą z rąk nabywcy.
L03 3 Kpl 25:31 וּבָתֵּ֣י הַחֲצֵרִ֗ים אֲשֶׁ֨ר אֵין־ לָהֶ֤ם חֹמָה֙ סָבִ֔יב עַל־ שְׂדֵ֥ה הָאָ֖רֶץ יֵחָשֵׁ֑ב גְּאֻלָּה֙ תִּהְיֶה־ לּ֔וֹ וּבַיֹּבֵ֖ל יֵצֵֽא׃
L04 4 Kpl 25:31 וּ/בָתֵּ֣י הַ/חֲצֵרִ֗ים אֲשֶׁ֨ר אֵין־ לָ/הֶ֤ם חֹמָה֙ סָבִ֔יב עַל־ שְׂדֵ֥ה הָ/אָ֖רֶץ יֵחָשֵׁ֑ב גְּאֻלָּה֙ תִּהְיֶה־ לּ֔/וֹ וּ/בַ/יֹּבֵ֖ל יֵצֵֽא׃
L05 5 Kpl 25:31 u·wat·(Te) ha·cha·ce·(Rim), 'a·(Szer) en- la·(Hem) cho·(Ma) sa·(Wiw), al- se·(De) ha·'(A)·rec je·cha·(Szew); ge·'ul·(La) tih·je- lo, u·wai·jo·(Wel) je·(Ce).
L06 6 Kpl 25:31 H1004H1004 H2691H2691 H0834H0834 H0369H0369 H1992H1992 H2346H2346 H5439H5439 H5921H5921 H7704H7704 H0776H0776 H2803H2803 H1353H1353 H1961H1961 H0000 H3104H3104 H3318H3318
L07 7 Kpl 25:31 court court after else like wall place above country common account  kindred become jubile after
L08 8 Kpl 25:31 sąd sąd po więcej jak ściana miejsce powyżej kraj wspólny konto krewni zostać jubileuszowym po
L09 9 Kpl 25:31 But the houses of the villages which have like which have no wall round about and as the fields of the country them shall be counted they may be redeemed have in the jubile and they shall go out
L10 10 Kpl 25:31 Ale domy z wiosek który mieć jak które nie mają ścianę dokoła i jako pola z kraju musi im być liczony mogą być umarzane mieć w jubileuszowym i będą wychodzić
L11 11 Kpl 25:31 u·vat·Tei ha·cha·tze·Rim, 'a·Sher ein- la·Hem cho·Mah sa·Viv, al- se·Deh ha·'A·retz ye·cha·Shev; ge·'ul·Lah tih·yeh- lo, u·vai·yo·Vel ye·Tze.
L12 12 Kpl 25:31 u waT Te ha Ha ce rim a szer en - la hem Ho ma sa wiw al - se de ha a rec je Ha szew Ge ul la Tih je - llo u waj jo wel je ce
L13 13 Kpl 25:31 ûbäTTê haHácërîm ´ášer ´ên-lähem Hömâ säbîb `al-SüdË hä´äºrec yëHäšëb Gü´ullâ Tihyè-llô ûbayyöbël yëcë´
L14 14 Kpl 25:31 216/2052 33/189 1001/5499 76/786 75/820 5/133 48/333 993/5759 80/332 498/2502 22/124 5/14 662/3546 1014/6522 10/27 200/1060
L15 15 Kpl 25:31 But the houses of the villages which have no wall round about them shall be counted as the fields of the country: they may be redeemed, and they shall go out in the jubile.
L16 16 Kpl 25:31  31 But the houses <01004> of the villages <02691> which have no wall <02346> round about <05439> them shall be counted <02803> (08735) as the fields <07704> of the country <0776>: they may be redeemed <01353>, and they shall go out <03318> (08799) in the jubile <03104>.
L01 1 Kpl 25:32   Kpl 25:32  32 Niezależnie od miast <05892> z Lewitów <03881> i domy <01004> z miast <05892> z ich posiadaniu <0272>, może lewici <03881> <01353 odkupić> w każdej chwili <05769>.                                                                                              
L02 2 Kpl 25:32 Co się tyczy miast lewickich, to lewitom zawsze przysługuje prawo wykupu domów, które posiadają.
L03 3 Kpl 25:32 וְעָרֵי֙ הַלְוִיִּ֔ם בָּתֵּ֖י עָרֵ֣י אֲחֻזָּתָ֑ם גְּאֻלַּ֥ת עוֹלָ֖ם תִּהְיֶ֥ה לַלְוִיִּֽם׃
L04 4 Kpl 25:32 וְ/עָרֵי֙ הַ/לְוִיִּ֔ם בָּתֵּ֖י עָרֵ֣י אֲחֻזָּתָ֑/ם גְּאֻלַּ֥ת עוֹלָ֖ם תִּהְיֶ֥ה לַ/לְוִיִּֽם׃
L05 5 Kpl 25:32 we·'a·(Re) hal·wi·(Jim), bat·(Te) 'a·(Re) 'a·chuz·za·(Tam); ge·'ul·(Lat) (Lam) tih·(Je) lal·wi·(Jim).
L06 6 Kpl 25:32 H5892H5892 H3881H3881 H1004H1004 H5892H5892 H0272H0272 H1353H1353 H5769H5769 H1961H1961 H3881H3881
L07 7 Kpl 25:32 Ai  Leviite court Ai  possession kindred alway become Leviite
L08 8 Kpl 25:32 Ai Leviite sąd Ai posiadanie krewni sprecyzowane zostać Leviite
L09 9 Kpl 25:32 Notwithstanding the cities of the Levites [and] the houses of the cities of their possession redeem at any time have may the Levites
L10 10 Kpl 25:32 Niezależnie od miast z Lewitów [I] domy z miast z ich posiadaniu wykupić w każdej chwili mieć może lewici
L11 11 Kpl 25:32 ve·'a·Rei hal·vi·Yim, bat·Tei 'a·Rei 'a·chuz·za·Tam; ge·'ul·Lat o·Lam tih·Yeh lal·vi·Yim.
L12 12 Kpl 25:32 we a re ha le wij jim BaT Te a re a Huz za tam Ge ul lat o lam Tih je la le wij jim
L13 13 Kpl 25:32 wü`ärê halüwiyyìm BäTTê `ärê ´áHuzzätäm Gü´ullat `ôläm Tihyè lalüwiyyìm
L14 14 Kpl 25:32 59/1093 4/292 217/2052 60/1093 18/66 6/14 49/438 663/3546 5/292
L15 15 Kpl 25:32 Notwithstanding the cities of the Levites, [and] the houses of the cities of their possession, may the Levites redeem at any time.
L16 16 Kpl 25:32  32 Notwithstanding the cities <05892> of the Levites <03881>, and the houses <01004> of the cities <05892> of their possession <0272>, may the Levites <03881> redeem <01353> at any time <05769>.
L01 1 Kpl 25:33   Kpl 25:33  33 A jeśli zakup człowiek <01350> (08799) z Lewitów <03881>, a następnie dom <01004>, który został sprzedany <04465>, a miasto <05892> z jego posiadaniu <0272>, wyjdzie <03318 > (08804) w roku jubileuszowym <03104>: dla domów <01004> z miast <05892> z Lewitów <03881> jest ich posiadanie <0272> <08432> wśród dzieci <01121> Izraela <03478 >.                                                                              
L02 2 Kpl 25:33 Jeżeli kto kupi od lewitów dom miejski, to posiadłość ta wyjdzie z jego rąk w roku jubileuszowym, bo domy miast lewickich są ich posiadłością pośród Izraelitów.
L03 3 Kpl 25:33 וַאֲשֶׁ֤ר יִגְאַל֙ מִן־ הַלְוִיִּ֔ם וְיָצָ֧א מִמְכַּר־ בַּ֛יִת וְעִ֥יר אֲחֻזָּת֖וֹ בַּיֹּבֵ֑ל כִּ֣י בָתֵּ֞י עָרֵ֣י הַלְוִיִּ֗ם הִ֚וא אֲחֻזָּתָ֔ם בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Kpl 25:33 וַ/אֲשֶׁ֤ר יִגְאַל֙ מִן־ הַ/לְוִיִּ֔ם וְ/יָצָ֧א מִמְכַּר־ בַּ֛יִת וְ/עִ֥יר אֲחֻזָּת֖/וֹ בַּ/יֹּבֵ֑ל כִּ֣י בָתֵּ֞י עָרֵ֣י הַ/לְוִיִּ֗ם הִ֚וא אֲחֻזָּתָ֔/ם בְּ/ת֖וֹךְ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Kpl 25:33 wa·'a·(Szer) jig·'(Al) min- hal·wi·(Jim), we·ja·(Ca) mi·kar- (Ba)·jit we·'(Ir) a·chuz·za·(To) bai·jo·(Wel); ki wat·(Te) 'a·(Re) hal·wi·(Jim), hi 'a·chuz·za·(Tam), be·(Toch) be·(Ne) Jis·ra·'<El>.
L06 6 Kpl 25:33 H0834H0834 H1350H1350 H4480H4480 H3881H3881 H3318H3318 H4465H4465 H1004H1004 H5892H5892 H0272H0272 H3104H3104 H3588H3588 H1004H1004 H5892H5892 H3881H3881 H1931H1931 H0272H0272 H8432H8432 H1121H1121 H3478H3478
L07 7 Kpl 25:33 after in any wise above Leviite after ought court Ai  possession jubile inasmuch court Ai  Leviite he possession hope afflicted Israel
L08 8 Kpl 25:33 po w każdym mądrym powyżej Leviite po powinien sąd Ai posiadanie jubileuszowym ponieważ sąd Ai Leviite on posiadanie nadzieję dotknięty Izrael
L09 9 Kpl 25:33 What And if a man purchase belongs of the Levites shall go out that was sold then the house and the city of his possession in [the year of] jubile for for the houses of the cities of the Levites he [are] their possession among the children of Israel
L10 10 Kpl 25:33 Co A jeśli zakup człowiek należy z Lewitów wynijdzie , który został sprzedany potem dom i miastu z jego posiadaniu w [rok] jubileuszowym z dla dla domów z miast z Lewitów on [Są] ich posiadanie wśród dzieci Izraela
L11 11 Kpl 25:33 va·'a·Sher yig·'Al min- hal·vi·Yim, ve·ya·Tza mi·kar- Ba·yit ve·'Ir a·chuz·za·To bai·yo·Vel; ki vat·Tei 'a·Rei hal·vi·Yim, hi 'a·chuz·za·Tam, be·Toch be·Nei Yis·ra·'El.
L12 12 Kpl 25:33 wa a szer ji gal min - ha le wij jim we ja ca mim Kar - Ba jit we ir a Huz za to Baj jo wel Ki waT Te a re ha le wij jim hiw a Huz za tam Be toch Be ne jis ra el
L13 13 Kpl 25:33 wa´ášer yig´al min-halüwiyyìm wüyäcä´ mimKar-Baºyit wü`îr ´áHuzzätô Bayyöbël bäTTê `ärê halüwiyyìm hiw´ ´áHuzzätäm Bütôk Bünê yiSrä´ël
L14 14 Kpl 25:33 1002/5499 8/104 266/1215 6/292 201/1060 6/10 218/2052 61/1093 19/66 11/27 624/4478 219/2052 62/1093 7/292 415/1867 20/66 63/416 740/4921 273/2505
L15 15 Kpl 25:33 And if a man purchase of the Levites, then the house that was sold, and the city of his possession, shall go out in [the year of] jubile: for the houses of the cities of the Levites [are] their possession among the children of Israel.
L16 16 Kpl 25:33  33 And if a man purchase <01350> (08799) of the Levites <03881>, then the house <01004> that was sold <04465>, and the city <05892> of his possession <0272>, shall go out <03318> (08804) in the year of jubile <03104>: for the houses <01004> of the cities <05892> of the Levites <03881> are their possession <0272> among <08432> the children <01121> of Israel <03478>.
L01 1 Kpl 25:34   Kpl 25:34  34 Ale pole <07704> przedmieścia <04054> z ich miast <05892> nie mogą być sprzedawane <04376> (08735), bo jest ich wieczystym <05769> posiadanie <0272>.                                                                                              
L02 2 Kpl 25:34 Także i pole położone koło ich miast nie będzie podlegało sprzedaży, bo ono jest ich posiadłością wieczystą.
L03 3 Kpl 25:34 וּֽשְׂדֵ֛ה מִגְרַ֥שׁ עָרֵיהֶ֖ם לֹ֣א יִמָּכֵ֑ר כִּֽי־ אֲחֻזַּ֥ת עוֹלָ֛ם ה֖וּא לָהֶֽם׃ ס
L04 4 Kpl 25:34 וּֽ/שְׂדֵ֛ה מִגְרַ֥שׁ עָרֵי/הֶ֖ם לֹ֣א יִמָּכֵ֑ר כִּֽי־ אֲחֻזַּ֥ת עוֹלָ֛ם ה֖וּא לָ/הֶֽם׃ ס
L05 5 Kpl 25:34 u·se·(De) mig·(Rasz) 'a·re·(Hem) lo jim·ma·(Cher); ki- 'a·chuz·(Zat) (Lam) hu la·(Hem). sa·(Mek)
L06 6 Kpl 25:34 H7704H7704 H4054H4054 H5892H5892 H3808H3808 H4376H4376 H3588H3588 H0272H0272 H5769H5769 H1931H1931 H0000
L07 7 Kpl 25:34 country cast out Ai  before sell away inasmuch possession alway he
L08 8 Kpl 25:34 kraj wypędzał Ai przed sprzedać z dala ponieważ posiadanie sprecyzowane on
L09 9 Kpl 25:34 But the field of the suburbs of their cities not may not be sold for possession for it [is] their perpetual he
L10 10 Kpl 25:34 Ale pole przedmieścia swoich miast nie nie mogą być sprzedawane dla posiadanie za to [jest] ich wieczyste on
L11 11 Kpl 25:34 u·se·Deh mig·Rash 'a·rei·Hem lo yim·ma·Cher; ki- 'a·chuz·Zat o·Lam hu la·Hem. sa·Mek
L12 12 Kpl 25:34 u se de mig rasz a re hem lo jim ma cher Ki - a Huz zat o lam hu la hem s
L13 13 Kpl 25:34 û|SüdË migraš `ärêhem lö´ yimmäkër Kî|-´áHuzzat `ôläm hû´ lähem s
L14 14 Kpl 25:34 81/332 1/115 63/1093 698/5164 24/80 625/4478 21/66 50/438 416/1867 1015/6522
L15 15 Kpl 25:34 But the field of the suburbs of their cities may not be sold; for it [is] their perpetual possession.
L16 16 Kpl 25:34  34 But the field <07704> of the suburbs <04054> of their cities <05892> may not be sold <04376> (08735); for it is their perpetual <05769> possession <0272>.
L01 1 Kpl 25:35   Kpl 25:35  35 A jeśli twój brat <0251> być woskową biedny <04134> (08799), a spadła w zaniku <04131> (08804) z tobą <03027>, a następnie będziesz ulżyć <02388> (08689) mu: tak, choć być obcy <01616>, lub obcy <08453>, że może on żyć <02416> z tobą.                                                                                        
L02 2 Kpl 25:35 Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik.
L03 3 Kpl 25:35 וְכִֽי־ יָמ֣וּךְ אָחִ֔יךָ וּמָ֥טָה יָד֖וֹ עִמָּ֑ךְ וְהֶֽחֱזַ֣קְתָּ בּ֔וֹ גֵּ֧ר וְתוֹשָׁ֛ב וָחַ֖י עִמָּֽךְ׃
L04 4 Kpl 25:35 וְ/כִֽי־ יָמ֣וּךְ אָחִ֔י/ךָ וּ/מָ֥טָה יָד֖/וֹ עִמָּ֑/ךְ וְ/הֶֽחֱזַ֣קְתָּ בּ֔/וֹ גֵּ֧ר וְ/תוֹשָׁ֛ב וָ/חַ֖י עִמָּֽ/ךְ׃
L05 5 Kpl 25:35 we·chi- ja·(Much) 'a·(Chi)·cha, (Ma)·ta ja·(Do) 'im·(Mach); we·he·che·(Zak)·ta bo, ger we·to·(Szaw) wa·(Chai) 'im·(Mach).
L06 6 Kpl 25:35 H3588H3588 H4134H4134 H0251H0251 H4131H4131 H3027H3027 H5973H5973 H2388H2388 H0000 H1616H1616 H8453H8453 H2421H2421 H5973H5973
L07 7 Kpl 25:35 inasmuch be poor another be carried able accompanying aid alien manner keep leave accompanying
L08 8 Kpl 25:35 ponieważ być biedny inny być wykonane w stanie towarzyszący pomocy obcy sposób zachować opuścić towarzyszący
L09 9 Kpl 25:35 case be waxen poor And if thy brother and fallen in decay with thee regard then thou shalt relieve him [yea though he be] a stranger or a sojourner may live regard
L10 10 Kpl 25:35 przypadek być woskową ubogich A jeśli twój brat i spadł w zaniku z tobą uważać wtedy Ty będziesz zwalnia go [tak jakby być] obcy lub cudzoziemiec mogą żyć uważać
L11 11 Kpl 25:35 ve·chi- ya·Much 'a·Chi·cha, u·Ma·tah ya·Do 'im·Mach; ve·he·che·Zak·ta bo, ger ve·to·Shav va·Chai 'im·Mach.
L12 12 Kpl 25:35 we chi - ja much a Hi cha u ma ta ja do im mach we he He zaq Ta Bo Ger we to szaw wa Haj im mach
L13 13 Kpl 25:35 wükî|-yämûk ´äHîºkä ûm了â yädô `immäk wühe|HézaºqTä Gër wütôšäb wäHay `immäk
L14 14 Kpl 25:35 626/4478 2/5 211/630 1/37 246/1608 135/1043 22/290 1016/6522 32/92 6/14 62/260 136/1043
L15 15 Kpl 25:35 And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee; then thou shalt relieve him: [yea, though he be] a stranger, or a sojourner; that he may live with thee.
L16 16 Kpl 25:35  35 And if thy brother <0251> be waxen poor <04134> (08799), and fallen in decay <04131> (08804) with thee <03027>; then thou shalt relieve <02388> (08689) him: yea, though he be a stranger <01616>, or a sojourner <08453>; that he may live <02416> with thee.
L01 1 Kpl 25:36   Kpl 25:36  36 Weź <03947> (08799) Ty nie lichwa <05392> z nim, lub zwiększenie <08636>: ale strach <03372> (08804) Bóg twój <0430>, że brat twój <0251> mogą żyć <02416> z tobą .                                                                                              
L02 2 Kpl 25:36 Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą.
L03 3 Kpl 25:36 אַל־ תִּקַּ֤ח מֵֽאִתּוֹ֙ נֶ֣שֶׁךְ וְתַרְבִּ֔ית וְיָרֵ֖אתָ מֵֽאֱלֹהֶ֑יךָ וְחֵ֥י אָחִ֖יךָ עִמָּֽךְ׃
L04 4 Kpl 25:36 אַל־ תִּקַּ֤ח מֵֽ/אִתּ/וֹ֙ נֶ֣שֶׁךְ וְ/תַרְבִּ֔ית וְ/יָרֵ֖אתָ מֵֽ/אֱלֹהֶ֑י/ךָ וְ/חֵ֥י אָחִ֖י/ךָ עִמָּֽ/ךְ׃
L05 5 Kpl 25:36 al- tik·(Kach) me·'it·(To) (Ne)·szech we·tar·(Bit), we·ja·(Re)·ta me·'e·lo·(He)·cha; we·(Che) 'a·(Chi)·cha 'im·(Mach).
L06 6 Kpl 25:36 H0408H0408 H3947H3947 H0853H0853 H5392H5392 H8635H8635 H3372H3372 H0430H0430 H2421H2421 H0251H0251 H5973H5973
L07 7 Kpl 25:36 nay accept usury increase affright angels keep leave another accompanying
L08 8 Kpl 25:36 ba przyjąć lichwa wzrost affright anioły zachować opuścić inny towarzyszący
L09 9 Kpl 25:36 not Take thou no usury increase but fear thy God may live that thy brother with
L10 10 Kpl 25:36 nie Wziąć ty nie lichwa wzrost ale strach Bóg twój, mogą żyć że brat twój z
L11 11 Kpl 25:36 al- tik·Kach me·'it·To Ne·shech ve·tar·Bit, ve·ya·Re·ta me·'e·lo·Hei·cha; ve·Chei 'a·Chi·cha 'im·Mach.
L12 12 Kpl 25:36 al - Tiq qaH me iT To ne szech we tar Bit we ja re ta me e lo he cha we He a Hi cha im mach
L13 13 Kpl 25:36 ´al-TiqqaH më|´iTTô neºšek wütarBît wüyär뺴tä më|´élöhʺkä wüHê ´äHîºkä `immäk
L14 14 Kpl 25:36 69/725 278/964 2739/11047 2/12 1/2 39/328 402/2597 63/260 212/630 137/1043
L15 15 Kpl 25:36 Take thou no usury of him, or increase: but fear thy God; that thy brother may live with thee.
L16 16 Kpl 25:36  36 Take <03947> (08799) thou no usury <05392> of him, or increase <08636>: but fear <03372> (08804) thy God <0430>; that thy brother <0251> may live <02416> with thee.
L01 1 Kpl 25:37   Kpl 25:37  37 Nie będziesz dać <05414> (08799) mu twoje pieniądze <03701> na lichwę <05392>, ani pożyczać <05414> (08799) mu twoje jadło <0400> do wzrostu <04768>.                                                                                              
L02 2 Kpl 25:37 Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.
L03 3 Kpl 25:37 אֶ֨ת־ כַּסְפְּךָ֔ לֹֽא־ תִתֵּ֥ן ל֖וֹ בְּנֶ֑שֶׁךְ וּבְמַרְבִּ֖ית לֹא־ תִתֵּ֥ן אָכְלֶֽךָ׃
L04 4 Kpl 25:37 אֶ֨ת־ כַּסְפְּ/ךָ֔ לֹֽא־ תִתֵּ֥ן ל֖/וֹ בְּ/נֶ֑שֶׁךְ וּ/בְ/מַרְבִּ֖ית לֹא־ תִתֵּ֥ן אָכְלֶֽ/ךָ׃
L05 5 Kpl 25:37 (Et)- kas·pe·(Cha), lo- tit·(Ten) lo be·(Ne)·szech; u·we·mar·(Bit) lo- tit·(Ten) 'a·che·(Le)·cha.
L06 6 Kpl 25:37 H0853H0853 H3701H3701 H3808H3808 H5414H5414 H0000 H5392H5392 H4768H4768 H3808H3808 H5414H5414 H0400H0400
L07 7 Kpl 25:37 money before add usury greatest part before add eating
L08 8 Kpl 25:37 pieniądze przed dodać lichwa największa część przed dodać jedzenie
L09 9 Kpl 25:37 him thy money nor Thou shalt not give upon usury for increase nor nor lend him thy victuals
L10 10 Kpl 25:37 mu twoje pieniądze ani Nie będziesz dać na lichwę dla wzrostu ani ani pożyczać mu twoje jadło
L11 11 Kpl 25:37 Et- kas·pe·Cha, lo- tit·Ten lo be·Ne·shech; u·ve·mar·Bit lo- tit·Ten 'a·che·Le·cha.
L12 12 Kpl 25:37 et - Kas Pe cha lo - tiT Ten lo Be ne szech u we mar Bit lo - tiT Ten och le cha      
L13 13 Kpl 25:37 ´eºt-KasPükäº lö|´-tiTTën Büneºšek ûbümarBît lö´-tiTTën ´okleºkä      
L14 14 Kpl 25:37 2740/11047 85/403 699/5164 332/2007 1017/6522 3/12 1/5 700/5164 333/2007 22/44
L15 15 Kpl 25:37 Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase.
L16 16 Kpl 25:37  37 Thou shalt not give <05414> (08799) him thy money <03701> upon usury <05392>, nor lend <05414> (08799) him thy victuals <0400> for increase <04768>.
L01 1 Kpl 25:38   Kpl 25:38  38 Ja jestem Pan <03068>, twój Bóg <0430>, który wyprowadził was <03318> (08689) z ziemi <0776> Egipt <04714>, aby dać <05414> (08800) Ci ziemia <0776 > Kanaan <03667>, i aby być waszym Bogiem <0430>.                                                                                          
L02 2 Kpl 25:38 Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby dać wam ziemię Kanaan i aby być waszym Bogiem!
L03 3 Kpl 25:38 אֲנִ֗י יְהוָה֙ אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־ הוֹצֵ֥אתִי אֶתְכֶ֖ם מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לָתֵ֤ת לָכֶם֙ אֶת־ אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן לִהְי֥וֹת לָכֶ֖ם לֵאלֹהִֽים׃ ס
L04 4 Kpl 25:38 אֲנִ֗י יְהוָה֙ אֱלֹ֣הֵי/כֶ֔ם אֲשֶׁר־ הוֹצֵ֥אתִי אֶתְ/כֶ֖ם מֵ/אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לָ/תֵ֤ת לָ/כֶם֙ אֶת־ אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן לִ/הְי֥וֹת לָ/כֶ֖ם לֵ/אלֹהִֽים׃ ס
L05 5 Kpl 25:38 'a·(Ni), (Jah)·we 'e·(Lo)·he·(Chem), a·(Szer)- ho·(Ce)·ti 'et·(Chem) me·'(E)·rec mic·(Ra)·jim; la·(Tet) la·(Chem) et- '(E)·rec ke·(Na)·'an, lih·(Jot) la·(Chem) le·lo·(Him). sa·(Mek)
L06 6 Kpl 25:38 H0589H0589 H3068H3068 H0430H0430 H0834H0834 H3318H3318 H0853H0853 H0776H0776 H4714H4714 H5414H5414 H0000 H0853H0853 H0776H0776 H3667H3667 H1961H1961 H0000 H0430H0430
L07 7 Kpl 25:38 I Jehovah angels after after common Egypt add common Canaan become angels
L08 8 Kpl 25:38 Ja Jahwe anioły po po wspólny Egipt dodać wspólny Canaan zostać anioły
L09 9 Kpl 25:38 I am I [am] the LORD your God who which brought you forth out of the land of Egypt to give you the land of Canaan become [and] to be your God
L10 10 Kpl 25:38 Jestem I [am] Pan Bóg twój, kto który wyprowadził was z ziemi z Egiptu dać Ci ziemia Kanaan zostać [I] aby być waszym Bogiem
L11 11 Kpl 25:38 'a·Ni, Yah·weh 'e·Lo·hei·Chem, a·Sher- ho·Tze·ti 'et·Chem me·'E·retz mitz·Ra·yim; la·Tet la·Chem et- 'E·retz ke·Na·'an, lih·Yot la·Chem le·lo·Him. sa·Mek
L12 12 Kpl 25:38 a ni jhwh(a do naj) e lo he chem a szer - ho ce ti et chem me e rec mic ra jim la tet la chem et - e rec Ke na an lih jot la chem le lo him s
L13 13 Kpl 25:38 ´ánî yhwh(´ädönäy) ´élöºhêkeºm ´ášer-hôc뺴tî ´etkem më´eºrec micräºyim lätët läkem ´et-´eºrec Künaº`an lihyôt läkem lë´löhîm s
L14 14 Kpl 25:38 139/874 826/6220 403/2597 1003/5499 202/1060 2741/11047 499/2502 211/614 334/2007 1018/6522 2742/11047 500/2502 52/93 664/3546 1019/6522 404/2597
L15 15 Kpl 25:38 I [am] the LORD your God, which brought you forth out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan, [and] to be your God.
L16 16 Kpl 25:38  38 I am the LORD <03068> your God <0430>, which brought you forth <03318> (08689) out of the land <0776> of Egypt <04714>, to give <05414> (08800) you the land <0776> of Canaan <03667>, and to be your God <0430>.
L01 1 Kpl 25:39   Kpl 25:39  39 A jeśli twój brat <0251>, który mieszka przy tobie być woskową biedny <04134> (08799), a być sprzedawane <04376> (08738) do ciebie, nie będziesz zmuszać <05647> (08799) do zasiadania <05656> jako sługą <05650>:                                                                                          
L02 2 Kpl 25:39 Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej.
L03 3 Kpl 25:39 וְכִֽי־ יָמ֥וּךְ אָחִ֛יךָ עִמָּ֖ךְ וְנִמְכַּר־ לָ֑ךְ לֹא־ תַעֲבֹ֥ד בּ֖וֹ עֲבֹ֥דַת עָֽבֶד׃
L04 4 Kpl 25:39 וְ/כִֽי־ יָמ֥וּךְ אָחִ֛י/ךָ עִמָּ֖/ךְ וְ/נִמְכַּר־ לָ֑/ךְ לֹא־ תַעֲבֹ֥ד בּ֖/וֹ עֲבֹ֥דַת עָֽבֶד׃
L05 5 Kpl 25:39 we·chi- ja·(Much) 'a·(Chi)·cha 'im·(Mach) we·nim·kar- (Lach); lo- ta·'a·(Wod) bo 'a·(Wo)·dat '(A)·wed.
L06 6 Kpl 25:39 H3588H3588 H4134H4134 H0251H0251 H5973H5973 H4376H4376 H0000 H3808H3808 H5647H5647 H0000 H5656H5656 H5650H5650
L07 7 Kpl 25:39 inasmuch be poor another accompanying sell away before keep in bondage act bondage
L08 8 Kpl 25:39 ponieważ być biedny inny towarzyszący sprzedać z dala przed trzymać w niewoli działać niewola
L09 9 Kpl 25:39 If [that dwelleth] by thee be waxen poor And if thy brother regard and be sold shall not unto thee thou shalt not compel him to serve as a bondservant
L10 10 Kpl 25:39 Jeśli [Który mieszka] o tobie, woskową ubogich A jeśli twój brat uważać i być sprzedawane nie tobie nie będziesz zmuszać mu służyć jako sługą
L11 11 Kpl 25:39 ve·chi- ya·Much 'a·Chi·cha 'im·Mach ve·nim·kar- Lach; lo- ta·'a·Vod bo 'a·Vo·dat 'A·ved.
L12 12 Kpl 25:39 we chi - ja much a Hi cha im mach we nim Kar - lach lo - ta a wod Bo a wo dat a wed      
L13 13 Kpl 25:39 wükî|-yämûk ´äHîºkä `immäk wünimKar-läk lö´-ta`áböd `áböºdat `äºbed      
L14 14 Kpl 25:39 627/4478 3/5 213/630 138/1043 25/80 1020/6522 701/5164 55/288 1021/6522 32/145 133/797
L15 15 Kpl 25:39 And if thy brother [that dwelleth] by thee be waxen poor, and be sold unto thee; thou shalt not compel him to serve as a bondservant:
L16 16 Kpl 25:39  39 And if thy brother <0251> that dwelleth by thee be waxen poor <04134> (08799), and be sold <04376> (08738) unto thee; thou shalt not compel <05647> (08799) him to serve <05656> as a bondservant <05650>:
L01 1 Kpl 25:40   Kpl 25:40  40 Ale jako najemnik <07916>, a co za cudzoziemca <08453>, on będzie z tobą, i będą służyć <05647> (08799) cię do roku <08141> z jubileuszowym <03104>:                                                                                              
L02 2 Kpl 25:40 Będziesz się z nim obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć tobie tylko do roku jubileuszowego.
L03 3 Kpl 25:40 כְּשָׂכִ֥יר כְּתוֹשָׁ֖ב יִהְיֶ֣ה עִמָּ֑ךְ עַד־ שְׁנַ֥ת הַיֹּבֵ֖ל יַעֲבֹ֥ד עִמָּֽךְ׃
L04 4 Kpl 25:40 כְּ/שָׂכִ֥יר כְּ/תוֹשָׁ֖ב יִהְיֶ֣ה עִמָּ֑/ךְ עַד־ שְׁנַ֥ת הַ/יֹּבֵ֖ל יַעֲבֹ֥ד עִמָּֽ/ךְ׃
L05 5 Kpl 25:40 ke·sa·(Chir) ke·to·(Szaw) jih·(Je) 'im·(Mach); ad- sze·(Nat) hai·jo·(Wel) ja·'a·(Wod) 'im·(Mach).
L06 6 Kpl 25:40 H7916H7916 H8453H8453 H1961H1961 H5973H5973 H5704H5704 H8141H8141 H3104H3104 H5647H5647 H5973H5973
L07 7 Kpl 25:40 hired man manner become accompanying against whole age jubile keep in bondage accompanying
L08 8 Kpl 25:40 zatrudniony człowiek sposób zostać towarzyszący przed Cały wiek jubileuszowym trzymać w niewoli towarzyszący
L09 9 Kpl 25:40 [But] as an hired servant [and] as a sojourner become you until thee unto the year of jubile he shall be with thee [and] shall serve shall then
L10 10 Kpl 25:40 [Ale] jako najemnik [I] jako cudzoziemca zostać ty do cię aż do roku z jubileuszowym On będzie z tobą [i] ma służyć będą następnie
L11 11 Kpl 25:40 ke·sa·Chir ke·to·Shav yih·Yeh 'im·Mach; ad- she·Nat hai·yo·Vel ya·'a·Vod 'im·Mach.
L12 12 Kpl 25:40 Ke sa chir Ke to szaw jih je im mach ad - sze nat haj jo wel ja a wod im mach
L13 13 Kpl 25:40 KüSäkîr Kütôšäb yihyè `immäk `ad-šünat hayyöbël ya`áböd `immäk
L14 14 Kpl 25:40 6/17 7/14 665/3546 139/1043 169/1259 229/873 12/27 56/288 140/1043
L15 15 Kpl 25:40 [But] as an hired servant, [and] as a sojourner, he shall be with thee, [and] shall serve thee unto the year of jubile:
L16 16 Kpl 25:40  40 But as an hired servant <07916>, and as a sojourner <08453>, he shall be with thee, and shall serve <05647> (08799) thee unto the year <08141> of jubile <03104>:
L01 1 Kpl 25:41   Kpl 25:41  41 A potem on odejść <03318> (08804) z tobą, zarówno on jak i jego dzieci <01121> z nim, i zwraca <07725> (08804) do swojej rodziny <04940>, a do posiadania <0272> swoich ojców <01> zwróci on <07725> (08799).                                                                                          
L02 2 Kpl 25:41 Wtedy wyjdzie od ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swojej rodziny, do posiadłości swoich przodków.
L03 3 Kpl 25:41 וְיָצָא֙ מֵֽעִמָּ֔ךְ ה֖וּא וּבָנָ֣יו עִמּ֑וֹ וְשָׁב֙ אֶל־ מִשְׁפַּחְתּ֔וֹ וְאֶל־ אֲחֻזַּ֥ת אֲבֹתָ֖יו יָשֽׁוּב׃
L04 4 Kpl 25:41 וְ/יָצָא֙ מֵֽ/עִמָּ֔/ךְ ה֖וּא וּ/בָנָ֣י/ו עִמּ֑/וֹ וְ/שָׁב֙ אֶל־ מִשְׁפַּחְתּ֔/וֹ וְ/אֶל־ אֲחֻזַּ֥ת אֲבֹתָ֖י/ו יָשֽׁוּב׃
L05 5 Kpl 25:41 we·ja·(Ca) me·'im·(Mach), hu u·wa·(Naw) im·(Mo); we·(Szaw) el- misz·pach·(To), we·'el- 'a·chuz·(Zat) 'a·wo·(Taw) ja·(Szuw).
L06 6 Kpl 25:41 H3318H3318 H5973H5973 H1931H1931 H1121H1121 H5973H5973 H7725H7725 H0413H0413 H4940H4940 H0413H0413 H0272H0272 H0001H0001 H7725H7725
L07 7 Kpl 25:41 after accompanying he afflicted accompanying break about family about possession chief break
L08 8 Kpl 25:41 po towarzyszący on dotknięty towarzyszący złamać o rodzina o posiadanie szef złamać
L09 9 Kpl 25:41 And [then] shall he depart with he from thee [both] he and his children with with him and shall return to his unto his own family to and unto the possession of his fathers shall he return
L10 10 Kpl 25:41 I [wtedy] powinien on odejść z on z tobą [zarówno] on i jego dzieci z z nim i zwraca do jego do własnej rodziny do i do posiadania swoich ojców powinien on powrócić
L11 11 Kpl 25:41 ve·ya·Tza me·'im·Mach, hu u·va·Nav im·Mo; ve·Shav el- mish·pach·To, ve·'el- 'a·chuz·Zat 'a·vo·Tav ya·Shuv.
L12 12 Kpl 25:41 we ja ca me im mach hu u wa naw im mo we szaw el - misz PaH To we el - a Huz zat a wo taw ja szuw
L13 13 Kpl 25:41 wüyäcä´ më|`immäk hû´ ûbänäyw `immô wüšäb ´el-mišPaHTô wü´el-´áHuzzat ´ábötäyw yäšûb
L14 14 Kpl 25:41 203/1060 141/1043 417/1867 741/4921 142/1043 109/1041 1110/5500 22/302 1111/5500 22/66 255/1212 110/1041
L15 15 Kpl 25:41 And [then] shall he depart from thee, [both] he and his children with him, and shall return unto his own family, and unto the possession of his fathers shall he return.
L16 16 Kpl 25:41  41 And then shall he depart <03318> (08804) from thee, both he and his children <01121> with him, and shall return <07725> (08804) unto his own family <04940>, and unto the possession <0272> of his fathers <01> shall he return <07725> (08799).
L01 1 Kpl 25:42   Kpl 25:42  42 Albowiem są słudzy moi <05650>, którą zrodziła <03318> (08689) z ziemi <0776> Egipt <04714>: nie mogą być sprzedawane <04376> (08735) jako <04466> niewolnikami < 05650>.                                                                                            
L02 2 Kpl 25:42 Bo oni są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie powinni więc być sprzedawani jak niewolnicy.
L03 3 Kpl 25:42 כִּֽי־ עֲבָדַ֣י הֵ֔ם אֲשֶׁר־ הוֹצֵ֥אתִי אֹתָ֖ם מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לֹ֥א יִמָּכְר֖וּ מִמְכֶּ֥רֶת עָֽבֶד׃
L04 4 Kpl 25:42 כִּֽי־ עֲבָדַ֣/י הֵ֔ם אֲשֶׁר־ הוֹצֵ֥אתִי אֹתָ֖/ם מֵ/אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לֹ֥א יִמָּכְר֖וּ מִמְכֶּ֥רֶת עָֽבֶד׃
L05 5 Kpl 25:42 ki- 'a·wa·(Dai) (Hem), a·(Szer)- ho·(Ce)·ti 'o·(Tam) me·'(E)·rec mic·(Ra)·jim; lo jim·ma·che·(Ru) mi·(Ke)·ret '(A)·wed.
L06 6 Kpl 25:42 H3588H3588 H5650H5650 H1992H1992 H0834H0834 H3318H3318 H0853H0853 H0776H0776 H4714H4714 H3808H3808 H4376H4376 H4466H4466 H5650H5650
L07 7 Kpl 25:42 inasmuch bondage like after after common Egypt before sell away sold as bondage
L08 8 Kpl 25:42 ponieważ niewola jak po po wspólny Egipt przed sprzedać z dala sprzedawane jako niewola
L09 9 Kpl 25:42 for For they [are] my servants like whom which I brought forth out of the land of Egypt are not they shall not be sold as bondmen
L10 10 Kpl 25:42 dla Będą [są] słudzy moi jak kogo które zrodziła z ziemi z Egiptu nie są nie mogą być sprzedawane jak niewolnikami
L11 11 Kpl 25:42 ki- 'a·va·Dai Hem, a·Sher- ho·Tze·ti 'o·Tam me·'E·retz mitz·Ra·yim; lo yim·ma·che·Ru mi·Ke·ret 'A·ved.
L12 12 Kpl 25:42 Ki - a wa daj hem a szer - ho ce ti o tam me e rec mic ra jim lo jim mach ru mim Ke ret a wed    
L13 13 Kpl 25:42 Kî|-`ábäday hëm ´ášer-hôc뺴tî ´ötäm më´eºrec micräºyim lö´ yimmäkrû mimKeºret `äºbed    
L14 14 Kpl 25:42 628/4478 134/797 76/820 1004/5499 204/1060 2743/11047 501/2502 212/614 702/5164 26/80 1/1 135/797
L15 15 Kpl 25:42 For they [are] my servants, which I brought forth out of the land of Egypt: they shall not be sold as bondmen.
L16 16 Kpl 25:42  42 For they are my servants <05650>, which I brought forth <03318> (08689) out of the land <0776> of Egypt <04714>: they shall not be sold <04376> (08735) as <04466> bondmen <05650>.
L01 1 Kpl 25:43   Kpl 25:43  43 Nie będziesz rządzić <07287> (08799) nad nim z rygorem <06531>, ale strach będziesz <03372> (08804) Bóg twój <0430>.                                                                                                  
L02 2 Kpl 25:43 Nie będziesz się z nim obchodził srogo. Będziesz się bał swego Boga.
L03 3 Kpl 25:43 לֹא־ תִרְדֶּ֥ה ב֖וֹ בְּפָ֑רֶךְ וְיָרֵ֖אתָ מֵאֱלֹהֶֽיךָ׃
L04 4 Kpl 25:43 לֹא־ תִרְדֶּ֥ה ב֖/וֹ בְּ/פָ֑רֶךְ וְ/יָרֵ֖אתָ מֵ/אֱלֹהֶֽי/ךָ׃
L05 5 Kpl 25:43 lo- tir·(De) wo be·(Fa)·rech; we·ja·(Re)·ta me·'e·lo·(He)·cha.
L06 6 Kpl 25:43 H3808H3808 H7287H7287 H0000 H6531H6531 H3372H3372 H0430H0430
L07 7 Kpl 25:43 before reign cruelty affright angels
L08 8 Kpl 25:43 przed królować okrucieństwo affright anioły
L09 9 Kpl 25:43 shall not Thou shalt not rule over him with rigour but shalt fear thy God
L10 10 Kpl 25:43 nie Nie będziesz rządzić nad nim z rygorem ale strach będziesz Bóg twój,
L11 11 Kpl 25:43 lo- tir·Deh vo be·Fa·rech; ve·ya·Re·ta me·'e·lo·Hei·cha.
L12 12 Kpl 25:43 lo - tir De wo Be fa rech we ja re ta me e lo he cha  
L13 13 Kpl 25:43 lö´-tirDè Büpäºrek wüyär뺴tä më´élöhʺkä  
L14 14 Kpl 25:43 703/5164 3/27 1022/6522 3/6 40/328 405/2597
L15 15 Kpl 25:43 Thou shalt not rule over him with rigour; but shalt fear thy God.
L16 16 Kpl 25:43  43 Thou shalt not rule <07287> (08799) over him with rigour <06531>; but shalt fear <03372> (08804) thy God <0430>.
L01 1 Kpl 25:44   Kpl 25:44  44 Zarówno twój niewolnikami <05650> i bondmaids twoje <0519>, które będziesz miał, są z pogan <01471>, które są okrągłe o <05439> ciebie z nich będziecie kupować <07069> (08799) niewolnikami < 05650> i bondmaids <0519>.                                                                                        
L02 2 Kpl 25:44 Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was.
L03 3 Kpl 25:44 וְעַבְדְּךָ֥ וַאֲמָתְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר יִהְיוּ־ לָ֑ךְ מֵאֵ֣ת הַגּוֹיִ֗ם אֲשֶׁר֙ סְבִיבֹ֣תֵיכֶ֔ם מֵהֶ֥ם תִּקְנ֖וּ עֶ֥בֶד וְאָמָֽה׃
L04 4 Kpl 25:44 וְ/עַבְדְּ/ךָ֥ וַ/אֲמָתְ/ךָ֖ אֲשֶׁ֣ר יִהְיוּ־ לָ֑/ךְ מֵ/אֵ֣ת הַ/גּוֹיִ֗ם אֲשֶׁר֙ סְבִיבֹ֣תֵי/כֶ֔ם מֵ/הֶ֥ם תִּקְנ֖וּ עֶ֥בֶד וְ/אָמָֽה׃
L05 5 Kpl 25:44 we·'aw·de·(Cha) wa·'a·ma·te·(Cha) 'a·(Szer) jih·ju- (Lach); me·'(Et) hag·go·(Jim), 'a·(Szer) se·wi·(Wo)·te·(Chem), me·(Hem) tik·(Nu) '(E)·wed we·'a·(Ma).
L06 6 Kpl 25:44 H5650H5650 H0519H0519 H0834H0834 H1961H1961 H0000 H0853H0853 H1471H1471 H0834H0834 H5439H5439 H1992H1992 H7069H7069 H5650H5650 H0519H0519
L07 7 Kpl 25:44 bondage bondmaid after become Gentile after place like attain bondage bondmaid
L08 8 Kpl 25:44 niewola niewolnicy po zostać Gentile po miejsce jak osiągnąć niewola niewolnicy
L09 9 Kpl 25:44 Both thy bondmen and thy bondmaids whom may have which thou shalt have [shall be] of the heathen whom that are round about like you of them shall ye buy bondmen and bondmaids
L10 10 Kpl 25:44 Zarówno twój niewolnikami i bondmaids twoich kogo może mieć co ty masz [jest] z pogan kogo że są okrągłe o jak Ci z nich będziecie kupować niewolnikami i bondmaids
L11 11 Kpl 25:44 ve·'av·de·Cha va·'a·ma·te·Cha 'a·Sher yih·yu- Lach; me·'Et hag·go·Yim, 'a·Sher se·vi·Vo·tei·Chem, me·Hem tik·Nu 'E·ved ve·'a·Mah.
L12 12 Kpl 25:44 we aw De cha wa a mat cha a szer jih ju - lach me et haG Go jim a szer se wi wo te chem me hem Tiq nu e wed we a ma
L13 13 Kpl 25:44 wü`abDükä wa´ámätkä ´ášer yihyû-läk më´ët haGGôyìm ´ášer sübîböºtêkeºm mëhem Tiqnû `eºbed wü´ämâ
L14 14 Kpl 25:44 136/797 18/56 1005/5499 666/3546 1023/6522 2744/11047 36/555 1006/5499 49/333 77/820 20/84 137/797 19/56
L15 15 Kpl 25:44 Both thy bondmen, and thy bondmaids, which thou shalt have, [shall be] of the heathen that are round about you; of them shall ye buy bondmen and bondmaids.
L16 16 Kpl 25:44  44 Both thy bondmen <05650>, and thy bondmaids <0519>, which thou shalt have, shall be of the heathen <01471> that are round about <05439> you; of them shall ye buy <07069> (08799) bondmen <05650> and bondmaids <0519>.
L01 1 Kpl 25:45   Kpl 25:45  45 Ponadto z dzieci <01121> z nieznajomymi <08453>, które nie przebywają <01481> (08802) wśród was, z nich będziecie kupować <07069> (08799) i ich rodzin <04940>, które są z wami, które spłodził <03205> (08689) w swoim kraju <0776>: i oni będą waszymi posiadanie <0272>.                                                                                    
L02 2 Kpl 25:45 Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością.
L03 3 Kpl 25:45 וְ֠גַם מִבְּנֵ֨י הַתּוֹשָׁבִ֜ים הַגָּרִ֤ים עִמָּכֶם֙ מֵהֶ֣ם תִּקְנ֔וּ וּמִמִּשְׁפַּחְתָּם֙ אֲשֶׁ֣ר עִמָּכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר הוֹלִ֖ידוּ בְּאַרְצְכֶ֑ם וְהָי֥וּ לָכֶ֖ם לַֽאֲחֻזָּֽה׃
L04 4 Kpl 25:45 וְ֠/גַם מִ/בְּנֵ֨י הַ/תּוֹשָׁבִ֜ים הַ/גָּרִ֤ים עִמָּ/כֶם֙ מֵ/הֶ֣ם תִּקְנ֔וּ וּ/מִ/מִּשְׁפַּחְתָּ/ם֙ אֲשֶׁ֣ר עִמָּ/כֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר הוֹלִ֖ידוּ בְּ/אַרְצְ/כֶ֑ם וְ/הָי֥וּ לָ/כֶ֖ם לַֽ/אֲחֻזָּֽה׃
L05 5 Kpl 25:45 (We)·gam mib·be·(Ne) hat·to·sza·(Wim) hag·ga·(Rim) 'im·ma·(Chem) me·(Hem) tik·(Nu), u·mi·misz·pach·(Tam) 'a·(Szer) 'im·ma·(Chem), 'a·(Szer) ho·(Li)·du be·'ar·ce·(Chem); we·ha·(Ju) la·(Chem) (La)·'a·chuz·(Za).
L06 6 Kpl 25:45 H1571H1571 H1121H1121 H8453H8453 H1481H1481 H5973H5973 H1992H1992 H7069H7069 H4940H4940 H0834H0834 H5973H5973 H0834H0834 H3205H3205 H0776H0776 H1961H1961 H0000 H0272H0272
L07 7 Kpl 25:45 again afflicted manner abide accompanying like attain family after accompanying after bear common become possession
L08 8 Kpl 25:45 ponownie dotknięty sposób przestrzegać towarzyszący jak osiągnąć rodzina po towarzyszący po ponosić wspólny zostać posiadanie
L09 9 Kpl 25:45 too Moreover of the children of the strangers that do sojourn among that among you of them shall ye buy and of their families who among whom that [are] with you which they begat in your land may become and they shall be your possession
L10 10 Kpl 25:45 zbyt Ponadto z dziećmi z nieznajomymi że to pobyt wśród że wśród was z nich będziecie kupować i ich rodzin kto wśród kogo że [to] z wami, które spłodził w swoim kraju może stać się a oni będą się posiadanie
L11 11 Kpl 25:45 Ve·gam mib·be·Nei hat·to·sha·Vim hag·ga·Rim 'im·ma·Chem me·Hem tik·Nu, u·mi·mish·pach·Tam 'a·Sher 'im·ma·Chem, 'a·Sher ho·Li·du be·'ar·tze·Chem; ve·ha·Yu la·Chem La·'a·chuz·Zah.
L12 12 Kpl 25:45 we gam miB Be ne haT To sza wim haG Ga rim im ma chem me hem Tiq nu u mim misz PaH Tam a szer im ma chem a szer ho li du Be ar ce chem we ha ju la chem la a Huz za
L13 13 Kpl 25:45 wügam miBBünê haTTôšäbîm haGGärîm `immäkem mëhem Tiqnû ûmimmišPaHTäm ´ášer `immäkem ´ášer hôlîºdû Bü´arcükem wühäyû läkem la|´áHuzzâ
L14 14 Kpl 25:45 135/768 742/4921 8/14 24/98 143/1043 78/820 21/84 23/302 1007/5499 144/1043 1008/5499 190/494 502/2502 667/3546 1024/6522 23/66
L15 15 Kpl 25:45 Moreover of the children of the strangers that do sojourn among you, of them shall ye buy, and of their families that [are] with you, which they begat in your land: and they shall be your possession.
L16 16 Kpl 25:45  45 Moreover of the children <01121> of the strangers <08453> that do sojourn <01481> (08802) among you, of them shall ye buy <07069> (08799), and of their families <04940> that are with you, which they begat <03205> (08689) in your land <0776>: and they shall be your possession <0272>.
L01 1 Kpl 25:46   Kpl 25:46  46 I będziecie brać je jako dziedzictwo <05157> (08694) dla dzieci <01121> po <0310> ty, do dziedziczenia <03423> (08800) ich na posiadaniu <0272>; oni będą waszymi niewolnikami <05647 > (08799) na zawsze <05769>: ale nad swoimi braćmi <0251> dzieci <01121> Izraela <03478>, nie będziecie rządzić <07287> (08799) jedno <0376> <0251 przez innego> z rygor < 06531>.                                                                            
L02 2 Kpl 25:46 Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo.
L03 3 Kpl 25:46 וְהִתְנַחֲלְתֶּ֨ם אֹתָ֜ם לִבְנֵיכֶ֤ם אַחֲרֵיכֶם֙ לָרֶ֣שֶׁת אֲחֻזָּ֔ה לְעֹלָ֖ם בָּהֶ֣ם תַּעֲבֹ֑דוּ וּבְאַ֨חֵיכֶ֤ם בְּנֵֽי־ יִשְׂרָאֵל֙ אִ֣ישׁ בְּאָחִ֔יו לֹא־ תִרְדֶּ֥ה ב֖וֹ בְּפָֽרֶךְ׃ ס
L04 4 Kpl 25:46 וְ/הִתְנַחֲלְתֶּ֨ם אֹתָ֜/ם לִ/בְנֵי/כֶ֤ם אַחֲרֵי/כֶם֙ לָ/רֶ֣שֶׁת אֲחֻזָּ֔ה לְ/עֹלָ֖ם בָּ/הֶ֣ם תַּעֲבֹ֑דוּ וּ/בְ/אַ֨חֵי/כֶ֤ם בְּנֵֽי־ יִשְׂרָאֵל֙ אִ֣ישׁ בְּ/אָחִ֔י/ו לֹא־ תִרְדֶּ֥ה ב֖/וֹ בְּ/פָֽרֶךְ׃ ס
L05 5 Kpl 25:46 we·hit·na·chal·(Tem) 'o·(Tam) liw·ne·(Chem) 'a·cha·re·(Chem) la·(Re)·szet 'a·chuz·(Za), le·'o·(Lam) ba·(Hem) ta·'a·(Wo)·du; u·we·'(A)·che·(Chem) be·ne- Jis·ra·'<El> 'isz be·'a·(Chiw), lo- tir·(De) wo be·(Fa)·rech. sa·(Mek)
L06 6 Kpl 25:46 H5157H5157 H0853H0853 H1121H1121 H0310H0310 H3423H3423 H0272H0272 H5769H5769 H0000 H5647H5647 H0251H0251 H1121H1121 H3478H3478 H0376H0376 H0251H0251 H3808H3808 H7287H7287 H0000 H6531H6531
L07 7 Kpl 25:46 divide afflicted after that cast out possession alway keep in bondage another afflicted Israel great another before reign cruelty
L08 8 Kpl 25:46 podzielić dotknięty po tym wypędzał posiadanie sprecyzowane trzymać w niewoli inny dotknięty Izrael wielki inny przed królować okrucieństwo
L09 9 Kpl 25:46 And ye shall take them as an inheritance for your children after you to inherit [them for] a possession for ever they shall be your bondmen but over your brethren the children of Israel one over another shall not ye shall not rule with rigour
L10 10 Kpl 25:46 I będziecie brać je jako dziedzictwo dla dzieci po można dziedziczyć [Im za] posiadanie na zawsze oni będą waszymi niewolnikami ale nad swoimi braćmi dzieci Izraela jeden nad inną nie nie będziecie rządzić z dyscypliny
L11 11 Kpl 25:46 ve·hit·na·chal·Tem 'o·Tam liv·nei·Chem 'a·cha·rei·Chem la·Re·shet 'a·chuz·Zah, le·'o·Lam ba·Hem ta·'a·Vo·du; u·ve·'A·chei·Chem be·nei- Yis·ra·'El 'ish be·'a·Chiv, lo- tir·Deh vo be·Fa·rech. sa·Mek
L12 12 Kpl 25:46 we hit na Hal Tem o tam liw ne chem a Ha re chem la re szet a Huz za le o lam Ba hem Ta a wo du u we a He chem Be ne - jis ra el isz Be a Hiw lo - tir De wo Be fa rech s
L13 13 Kpl 25:46 wühitnaHálTem ´ötäm libnêkem ´aHárêkem läreºšet ´áHuzzâ lü`öläm Bähem Ta`áböºdû ûbü´aºHêkeºm Bünê|-yiSrä´ël ´îš Bü´äHîw lö´-tirDè Büpäºrek s
L14 14 Kpl 25:46 4/58 2745/11047 743/4921 135/712 15/230 24/66 51/438 1025/6522 57/288 214/630 744/4921 274/2505 297/2004 215/630 704/5164 4/27 1026/6522 4/6
L15 15 Kpl 25:46 And ye shall take them as an inheritance for your children after you, to inherit [them for] a possession; they shall be your bondmen for ever: but over your brethren the children of Israel, ye shall not rule one over another with rigour.
L16 16 Kpl 25:46  46 And ye shall take them as an inheritance <05157> (08694) for your children <01121> after <0310> you, to inherit <03423> (08800) them for a possession <0272>; they shall be your bondmen <05647> (08799) for ever <05769>: but over your brethren <0251> the children <01121> of Israel <03478>, ye shall not rule <07287> (08799) one <0376> over another <0251> with rigour <06531>.
L01 1 Kpl 25:47   Kpl 25:47  47 A jeśli cudzoziemiec <01616> lub obcy <08453> wosk bogaty <05381> (08686) przez ciebie <03027>, a brat twój <0251>, który mieszka w nim wosk biedny <04134> (08802) i sprzedać <04376 > (08738) sam do obcego <01616> lub obcy <08453> przez ciebie, lub do stada <06133> z obcego <01616> rodzina <04940>:                                                                                  
L02 2 Kpl 25:47 Jeżeli cudzoziemiec osiadły u ciebie wzbogaci się, a brat twój zubożeje i sprzeda siebie cudzoziemcowi osiadłemu u ciebie albo potomkowi cudzoziemca,
L03 3 Kpl 25:47 וְכִ֣י תַשִּׂ֗יג יַ֣ד גֵּ֤ר וְתוֹשָׁב֙ עִמָּ֔ךְ וּמָ֥ךְ אָחִ֖יךָ עִמּ֑וֹ וְנִמְכַּ֗ר לְגֵ֤ר תּוֹשָׁב֙ עִמָּ֔ךְ א֥וֹ לְעֵ֖קֶר מִשְׁפַּ֥חַת גֵּֽר׃
L04 4 Kpl 25:47 וְ/כִ֣י תַשִּׂ֗יג יַ֣ד גֵּ֤ר וְ/תוֹשָׁב֙ עִמָּ֔/ךְ וּ/מָ֥ךְ אָחִ֖י/ךָ עִמּ֑/וֹ וְ/נִמְכַּ֗ר לְ/גֵ֤ר תּוֹשָׁב֙ עִמָּ֔/ךְ א֥וֹ לְ/עֵ֖קֶר מִשְׁפַּ֥חַת גֵּֽר׃
L05 5 Kpl 25:47 we·(Chi) tas·(Sig), jad ger we·to·(Szaw) 'im·(Mach), (Mach) 'a·(Chi)·cha im·(Mo); we·nim·(Kar), le·(Ger) to·(Szaw) 'im·(Mach), o le·'(E)·ker misz·(Pa)·chat (Ger).
L06 6 Kpl 25:47 H3588H3588 H5381H5381 H3027H3027 H1616H1616 H8453H8453 H5973H5973 H4134H4134 H0251H0251 H5973H5973 H4376H4376 H1616H1616 H8453H8453 H5973H5973 H0176H0176 H6133H6133 H4940H4940 H1616H1616
L07 7 Kpl 25:47 inasmuch ability able alien manner accompanying be poor another accompanying sell away alien manner accompanying and stock family alien
L08 8 Kpl 25:47 ponieważ zdolność w stanie obcy sposób towarzyszący być biedny inny towarzyszący sprzedać z dala obcy sposób towarzyszący i akcji rodzina obcy
L09 9 Kpl 25:47 now if wax rich by thee And if a sojourner or stranger regard [that dwelleth] by him wax poor and thy brother regard and sell himself unto the stranger [or] sojourner regard or by thee or to the stock family of the stranger's
L10 10 Kpl 25:47 teraz, gdy wosk bogaty przez ciebie A jeśli cudzoziemiec lub obcy uważać [Który mieszka] przez niego wosk ubogich i brata twego uważać i sprzedawać się do nieznajomego [Lub] gościem uważać lub przez ciebie lub do ręki rodzina z obcego
L11 11 Kpl 25:47 ve·Chi tas·Sig, yad ger ve·to·Shav 'im·Mach, u·Mach 'a·Chi·cha im·Mo; ve·nim·Kar, le·Ger to·Shav 'im·Mach, o le·'E·ker mish·Pa·chat Ger.
L12 12 Kpl 25:47 we chi tas sig jad Ger we to szaw im mach u mach a Hi cha im mo we nim Kar le ger To szaw im mach o le e qer misz Pa Hat Ger
L13 13 Kpl 25:47 wükî taSSîg yad Gër wütôšäb `immäk ûmäk ´äHîºkä `immô wünimKar lügër Tôšäb `immäk ´ô lü`ëºqer mišPaºHat Gër
L14 14 Kpl 25:47 629/4478 14/50 247/1608 33/92 9/14 145/1043 4/5 216/630 146/1043 27/80 34/92 10/14 147/1043 172/320 1/1 24/302 35/92
L15 15 Kpl 25:47 And if a sojourner or stranger wax rich by thee, and thy brother [that dwelleth] by him wax poor, and sell himself unto the stranger [or] sojourner by thee, or to the stock of the stranger's family:
L16 16 Kpl 25:47  47 And if a sojourner <01616> or stranger <08453> wax rich <05381> (08686) by thee <03027>, and thy brother <0251> that dwelleth by him wax poor <04134> (08802), and sell <04376> (08738) himself unto the stranger <01616> or sojourner <08453> by thee, or to the stock <06133> of the stranger's <01616> family <04940>:
L01 1 Kpl 25:48   Kpl 25:48  48 Po <0310>, że jest on sprzedawany <04376> (08738) może zostać umorzony ponownie <01353>, jeden <0259> z braci <0251> może odkupić <01350> (08799) go:                                                                                              
L02 2 Kpl 25:48 to ten, który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go.
L03 3 Kpl 25:48 אַחֲרֵ֣י נִמְכַּ֔ר גְּאֻלָּ֖ה תִּהְיֶה־ לּ֑וֹ אֶחָ֥ד מֵאֶחָ֖יו יִגְאָלֶֽנּוּ׃
L04 4 Kpl 25:48 אַחֲרֵ֣י נִמְכַּ֔ר גְּאֻלָּ֖ה תִּהְיֶה־ לּ֑/וֹ אֶחָ֥ד מֵ/אֶחָ֖י/ו יִגְאָלֶֽ/נּוּ׃
L05 5 Kpl 25:48 'a·cha·(Re) nim·(Kar), ge·'ul·(La) tih·je- lo; 'e·(Chad) me·'e·(Chaw) jig·'a·(Len)·nu.
L06 6 Kpl 25:48 H0310H0310 H4376H4376 H1353H1353 H1961H1961 H0000 H0259H0259 H0251H0251 H1350H1350
L07 7 Kpl 25:48 after that sell away kindred become a another in any wise
L08 8 Kpl 25:48 po tym sprzedać z dala krewni zostać inny w każdym mądrym
L09 9 Kpl 25:48 After that he is sold he may be redeemed again shall have one of his brethren may redeem
L10 10 Kpl 25:48 Po że sprzedawany jest może on być wykorzystany ponownie mają jeden z braćmi może odkupić
L11 11 Kpl 25:48 'a·cha·Rei nim·Kar, ge·'ul·Lah tih·yeh- lo; 'e·Chad me·'e·Chav yig·'a·Len·nu.
L12 12 Kpl 25:48 a Ha re nim Kar Ge ul la Tih je - llo e Had me e Haw ji ga len nu  
L13 13 Kpl 25:48 ´aHárê nimKar Gü´ullâ Tihyè-llô ´eHäd më´eHäyw yig´äleºnnû  
L14 14 Kpl 25:48 136/712 28/80 7/14 668/3546 1027/6522 192/961 217/630 9/104
L15 15 Kpl 25:48 After that he is sold he may be redeemed again; one of his brethren may redeem him:
L16 16 Kpl 25:48  48 After <0310> that he is sold <04376> (08738) he may be redeemed again <01353>; one <0259> of his brethren <0251> may redeem <01350> (08799) him:
L01 1 Kpl 25:49   Kpl 25:49  49 Albo jego wujek <01730> lub jego stryja <01730> syn <01121>, może wykupić <01350> (08799) go, ani żadnego że jest bliski <07607> pokrewieństwa <01320> odmienną niego jego rodziny <04940> może odkupić <01350> (08799) go, lub jeśli on mógł <05381> (08689), może on wykupić <01350> (08738) sam <03027>.                                                                                  
L02 2 Kpl 25:49 Także jego stryj albo syn jego stryja może go wykupić, albo którykolwiek z jego krewnych z jego rodziny wykupi go, albo też on sam siebie wykupi, jeżeli będzie na to go stać.
L03 3 Kpl 25:49 אוֹ־ דֹד֞וֹ א֤וֹ בֶן־ דֹּדוֹ֙ יִגְאָלֶ֔נּוּ אֽוֹ־ מִשְּׁאֵ֧ר בְּשָׂר֛וֹ מִמִּשְׁפַּחְתּ֖וֹ יִגְאָלֶ֑נּוּ אֽוֹ־ הִשִּׂ֥יגָה יָד֖וֹ וְנִגְאָֽל׃
L04 4 Kpl 25:49 אוֹ־ דֹד֞/וֹ א֤וֹ בֶן־ דֹּד/וֹ֙ יִגְאָלֶ֔/נּוּ אֽוֹ־ מִ/שְּׁאֵ֧ר בְּשָׂר֛/וֹ מִ/מִּשְׁפַּחְתּ֖/וֹ יִגְאָלֶ֑/נּוּ אֽוֹ־ הִשִּׂ֥יגָה יָד֖/וֹ וְ/נִגְאָֽל׃
L05 5 Kpl 25:49 ow- do·(Do) o wen- do·(Do) jig·'a·(Len)·nu, ow- misz·sze·'(Er) be·sa·(Ro) mi·misz·pach·(To) jig·'a·(Len)·nu; ow- his·(Si)·ga ja·(Do) we·nig·'(Al).
L06 6 Kpl 25:49 H0176H0176 H1730H1730 H0176H0176 H1121H1121 H1730H1730 H1350H1350 H0176H0176 H7607H7607 H1320H1320 H4940H4940 H1350H1350 H0176H0176 H5381H5381 H3027H3027 H1350H1350
L07 7 Kpl 25:49 and beloved and afflicted beloved in any wise and body body family in any wise and ability able in any wise
L08 8 Kpl 25:49 i umiłowany i dotknięty umiłowany w każdym mądrym i ciało ciało rodzina w każdym mądrym i zdolność w stanie w każdym mądrym
L09 9 Kpl 25:49 or Either his uncle or son or his uncle's may redeem or him or [any] that is nigh of kin unto him of his family may redeem or him or if he be able himself he may redeem
L10 10 Kpl 25:49 lub Albo jego wujek lub syn lub jego wuja może odkupić lub go lub [każdy], że jest bliski krewnych do niego z rodziną może odkupić lub go lub jeśli on w stanie sam może on wykupić
L11 11 Kpl 25:49 ov- do·Do o ven- do·Do yig·'a·Len·nu, ov- mish·she·'Er be·sa·Ro mi·mish·pach·To yig·'a·Len·nu; ov- his·Si·gah ya·Do ve·nig·'Al.
L12 12 Kpl 25:49 o - do do o wen - Do do ji ga len nu o - misz sze er Be sa ro mim misz PaH To ji ga len nu o - his si ga ja do we ni gal
L13 13 Kpl 25:49 ´ô-dödô ´ô ben-Dödô yig´äleºnnû ´ô|-miššü´ër BüSärô mimmišPaHTô yig´äleºnnû ´ô|-hiSSîºgâ yädô wünig´äl
L14 14 Kpl 25:49 173/320 3/61 174/320 745/4921 4/61 10/104 175/320 7/16 106/270 25/302 11/104 176/320 15/50 248/1608 12/104
L15 15 Kpl 25:49 Either his uncle, or his uncle's son, may redeem him, or [any] that is nigh of kin unto him of his family may redeem him; or if he be able, he may redeem himself.
L16 16 Kpl 25:49  49 Either his uncle <01730>, or his uncle's <01730> son <01121>, may redeem <01350> (08799) him, or any that is nigh <07607> of kin <01320> unto him of his family <04940> may redeem <01350> (08799) him; or if he be able <05381> (08689), he may redeem <01350> (08738) himself <03027>.
L01 1 Kpl 25:50   Kpl 25:50  50 I będzie liczyć <02803> (08765) z niego, że kupił <07069> (08802) go od roku <08141>, że został sprzedany <04376> (08736) do niego aż do roku <08141> z jubileuszowym <03104 >: i cena <03701> z jego sprzedaży <04465> jest zgodny do liczby <04557> lat <08141>, w zależności od czasu <03117> o najemnik <07916> powinna być z nim.                                                                                
L02 2 Kpl 25:50 Wtedy wspólnie ze swym nabywcą obliczy czas od roku, w którym sprzedał siebie, aż do roku jubileuszowego: cena, za którą się sprzedał, będzie odpowiednia do liczby lat. Czas jego niewoli będzie mu policzony za dni najemnika.
L03 3 Kpl 25:50 וְחִשַּׁב֙ עִם־ קֹנֵ֔הוּ מִשְּׁנַת֙ הִמָּ֣כְרוֹ ל֔וֹ עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֑ל וְהָיָ֞ה כֶּ֤סֶף מִמְכָּרוֹ֙ בְּמִסְפַּ֣ר שָׁנִ֔ים כִּימֵ֥י שָׂכִ֖יר יִהְיֶ֥ה עִמּֽוֹ׃
L04 4 Kpl 25:50 וְ/חִשַּׁב֙ עִם־ קֹנֵ֔/הוּ מִ/שְּׁנַת֙ הִמָּ֣כְר/וֹ ל֔/וֹ עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַ/יֹּבֵ֑ל וְ/הָיָ֞ה כֶּ֤סֶף מִמְכָּר/וֹ֙ בְּ/מִסְפַּ֣ר שָׁנִ֔ים כִּ/ימֵ֥י שָׂכִ֖יר יִהְיֶ֥ה עִמּֽ/וֹ׃
L05 5 Kpl 25:50 we·chisz·(Szaw) im- ko·(Ne)·hu, misz·sze·(Nat) him·(Ma)·che·row lo, 'ad sze·(Nat) hai·jo·(Wel); we·ha·(Ja) (Ke)·sef mi·ka·(Ro) be·mis·(Par) sza·(Nim), ki·(Me) sa·(Chir) jih·(Je) im·(Mo).
L06 6 Kpl 25:50 H2803H2803 H5973H5973 H7069H7069 H8141H8141 H4376H4376 H0000 H5704H5704 H8141H8141 H3104H3104 H1961H1961 H3701H3701 H4465H4465 H4557H4557 H8141H8141 H3117H3117 H7916H7916 H1961H1961 H5973H5973
L07 7 Kpl 25:50 account  accompanying attain whole age sell away against whole age jubile become money ought abundance whole age age hired man become accompanying
L08 8 Kpl 25:50 konto towarzyszący osiągnąć Cały wiek sprzedać z dala przed Cały wiek jubileuszowym zostać pieniądze powinien obfitość Cały wiek wiek zatrudniony człowiek zostać towarzyszący
L09 9 Kpl 25:50 And he shall reckon with with him that bought him from the year that he was sold up to him unto the year of jubile shall correspond and the price of his sale shall be according unto the number of years according to the time of an hired servant shall correspond with
L10 10 Kpl 25:50 A on liczyć z z nim, że kupił go od roku że został sprzedany w górę mu do roku z jubileuszowym odpowiadają oraz ceny jego sprzedaży jest zgodny do liczby lat w zależności od czasu o najemnik odpowiadają z
L11 11 Kpl 25:50 ve·chish·Shav im- ko·Ne·hu, mish·she·Nat him·Ma·che·rov lo, 'ad she·Nat hai·yo·Vel; ve·ha·Yah Ke·sef mi·ka·Ro be·mis·Par sha·Nim, ki·Mei sa·Chir yih·Yeh im·Mo.
L12 12 Kpl 25:50 we Hisz szaw im - qo ne hu misz sze nat him mach ro lo ad sze nat haj jo wel we ha ja Ke sef mim Ka ro Be mis Par sza nim Ki me sa chir jih je im mo
L13 13 Kpl 25:50 wüHiššab `im-qönëºhû miššünat himmäºkrô `ad šünat hayyöbël wühäyâ Keºsep mimKärô BümisPar šänîm Kîmê Säkîr yihyè `immô
L14 14 Kpl 25:50 23/124 148/1043 22/84 230/873 29/80 1028/6522 170/1259 231/873 13/27 669/3546 86/403 7/10 8/134 232/873 377/2302 7/17 670/3546 149/1043
L15 15 Kpl 25:50 And he shall reckon with him that bought him from the year that he was sold to him unto the year of jubile: and the price of his sale shall be according unto the number of years, according to the time of an hired servant shall it be with him.
L16 16 Kpl 25:50  50 And he shall reckon <02803> (08765) with him that bought <07069> (08802) him from the year <08141> that he was sold <04376> (08736) to him unto the year <08141> of jubile <03104>: and the price <03701> of his sale <04465> shall be according unto the number <04557> of years <08141>, according to the time <03117> of an hired servant <07916> shall it be with him.
L01 1 Kpl 25:51   Kpl 25:51  51 Jeśli będzie jeszcze wiele <07227> roku <08141> w tyle, według <06310> im podaje on ponownie <07725> (08686) cena jego odkupienia <01353> z pieniędzy <03701>, że został kupiony <04736> za.                                                                                            
L02 2 Kpl 25:51 Jeżeli jeszcze dużo lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwiększy cenę wykupu.
L03 3 Kpl 25:51 אִם־ ע֥וֹד רַבּ֖וֹת בַּשָּׁנִ֑ים לְפִיהֶן֙ יָשִׁ֣יב גְּאֻלָּת֔וֹ מִכֶּ֖סֶף מִקְנָתֽוֹ׃
L04 4 Kpl 25:51 אִם־ ע֥וֹד רַבּ֖וֹת בַּ/שָּׁנִ֑ים לְ/פִי/הֶן֙ יָשִׁ֣יב גְּאֻלָּת֔/וֹ מִ/כֶּ֖סֶף מִקְנָתֽ/וֹ׃
L05 5 Kpl 25:51 im- od rab·(Bot) basz·sza·(Nim); le·fi·(Hen) ja·(Sziw) ge·'ul·la·(To), mik·(Ke)·sef mik·na·(To).
L06 6 Kpl 25:51 H0518H0518 H5750H5750 H7227H7227 H8141H8141 H6310H6310 H7725H7725 H1353H1353 H3701H3701 H4736H4736
L07 7 Kpl 25:51 lo again in abundance whole age according break kindred money bought
L08 8 Kpl 25:51 lo ponownie w obfitości Cały wiek zgodnie złamać krewni pieniądze kupiony
L09 9 Kpl 25:51 If are still If [there be] yet many years [behind] according unto them he shall give again the price of his redemption out of the money that he was bought
L10 10 Kpl 25:51 Jeśli są nadal Jeśli [istnieć] jeszcze wiele roku [Za] zgodnie z im podaje on ponownie cena jego odkupienia z pieniędzy że został kupiony
L11 11 Kpl 25:51 im- od rab·Bot bash·sha·Nim; le·fi·Hen ya·Shiv ge·'ul·la·To, mik·Ke·sef mik·na·To.
L12 12 Kpl 25:51 im - od raB Bot Basz sza nim le fi hen ja sziw Ge ul la to miK Ke sef miq na to
L13 13 Kpl 25:51 ´im-`ôd raBBôt Baššänîm lüpîhen yäšîb Gü´ullätô miKKeºsep miqnätô
L14 14 Kpl 25:51 193/1068 70/486 26/462 233/873 48/497 111/1041 8/14 87/403 9/15
L15 15 Kpl 25:51 If [there be] yet many years [behind], according unto them he shall give again the price of his redemption out of the money that he was bought for.
L16 16 Kpl 25:51  51 If there be yet many <07227> years <08141> behind, according <06310> unto them he shall give again <07725> (08686) the price of his redemption <01353> out of the money <03701> that he was bought <04736> for.
L01 1 Kpl 25:52   Kpl 25:52  52 A jeśli pozostanie <07604> (08738) ale niewiele <04592> roku <08141> do roku <08141> z jubileuszowym <03104>, a następnie powinien on liczyć <02803> (08765) razem z nim, a według <06310> do swych lat <08141> podaje on go ponownie <07725> (08686) cena jego odkupienia <01353>.                                                                                    
L02 2 Kpl 25:52 Ale jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, obliczy je i odpowiednio do liczby tych lat zapłaci swój wykup.
L03 3 Kpl 25:52 וְאִם־ מְעַ֞ט נִשְׁאַ֧ר בַּשָּׁנִ֛ים עַד־ שְׁנַ֥ת הַיֹּבֵ֖ל וְחִשַּׁב־ ל֑וֹ כְּפִ֣י שָׁנָ֔יו יָשִׁ֖יב אֶת־ גְּאֻלָּתֽוֹ׃
L04 4 Kpl 25:52 וְ/אִם־ מְעַ֞ט נִשְׁאַ֧ר בַּ/שָּׁנִ֛ים עַד־ שְׁנַ֥ת הַ/יֹּבֵ֖ל וְ/חִשַּׁב־ ל֑/וֹ כְּ/פִ֣י שָׁנָ֔י/ו יָשִׁ֖יב אֶת־ גְּאֻלָּתֽ/וֹ׃
L05 5 Kpl 25:52 we·'im- me·'(At) nisz·'(Ar) basz·sza·(Nim) ad- sze·(Nat) hai·jo·(Wel) we·chisz·szaw- lo; ke·(Fi) sza·(Naw), ja·(Sziw) et- ge·'ul·la·(To).
L06 6 Kpl 25:52 H0518H0518 H4592H4592 H7604H7604 H8141H8141 H5704H5704 H8141H8141 H3104H3104 H2803H2803 H0000 H6310H6310 H8141H8141 H7725H7725 H0853H0853 H1353H1353
L07 7 Kpl 25:52 lo almost some leave whole age against whole age jubile account  according whole age break kindred
L08 8 Kpl 25:52 lo prawie pewne pozostawiać Cały wiek przed Cały wiek jubileuszowym konto zgodnie Cały wiek złamać krewni
L09 9 Kpl 25:52 and if but few And if there remain years until unto the year of jubile then he shall count with him [and] according unto his years shall he give him again the price of his redemption
L10 10 Kpl 25:52 i jeśli ale niewiele A jeśli nie pozostają roku do do roku z jubileuszowym wówczas liczyć z nim [i] zgodnie z do swych lat powinien on dać mu jeszcze raz cena jego odkupienia
L11 11 Kpl 25:52 ve·'im- me·'At nish·'Ar bash·sha·Nim ad- she·Nat hai·yo·Vel ve·chish·shav- lo; ke·Fi sha·Nav, ya·Shiv et- ge·'ul·la·To.
L12 12 Kpl 25:52 we im - me at ni szar Basz sza nim ad - sze nat haj jo wel we Hisz szaw - lo Ke fi sza naw ja sziw et - Ge ul la to        
L13 13 Kpl 25:52 wü´im-mü`a† niš´ar Baššänîm `ad-šünat hayyöbël wüHiššab-lô Küpî šänäyw yäšîb ´et-Gü´ullätô        
L14 14 Kpl 25:52 194/1068 15/102 15/133 234/873 171/1259 235/873 14/27 24/124 1029/6522 49/497 236/873 112/1041 2746/11047 9/14
L15 15 Kpl 25:52 And if there remain but few years unto the year of jubile, then he shall count with him, [and] according unto his years shall he give him again the price of his redemption.
L16 16 Kpl 25:52  52 And if there remain <07604> (08738) but few <04592> years <08141> unto the year <08141> of jubile <03104>, then he shall count <02803> (08765) with him, and according <06310> unto his years <08141> shall he give him again <07725> (08686) the price of his redemption <01353>.
L01 1 Kpl 25:53   Kpl 25:53  53 I jak co roku <08141> <08141> najemnik <07916> on będzie z nim, a drugi nie orzeka <07287> (08799) z rygorem <06531> nad nim w twoich oczach <05869>.                                                                                              
L02 2 Kpl 25:53 Będzie u ciebie jako najemnik, rok po roku. Nie będą się z nim srogo obchodzić w twej obecności.
L03 3 Kpl 25:53 כִּשְׂכִ֥יר שָׁנָ֛ה בְּשָׁנָ֖ה יִהְיֶ֣ה עִמּ֑וֹ לֹֽא־ יִרְדֶּ֥נּֽוּ בְּפֶ֖רֶךְ לְעֵינֶֽיךָ׃
L04 4 Kpl 25:53 כִּ/שְׂכִ֥יר שָׁנָ֛ה בְּ/שָׁנָ֖ה יִהְיֶ֣ה עִמּ֑/וֹ לֹֽא־ יִרְדֶּ֥/נּֽוּ בְּ/פֶ֖רֶךְ לְ/עֵינֶֽי/ךָ׃
L05 5 Kpl 25:53 kis·(Chir) sza·(Na) be·sza·(Na) jih·(Je) im·(Mo); lo- jir·(Den)·nu be·(Fe)·rech le·'e·(Ne)·cha.
L06 6 Kpl 25:53 H7916H7916 H8141H8141 H8141H8141 H1961H1961 H5973H5973 H3808H3808 H7287H7287 H6531H6531 H5869H5869
L07 7 Kpl 25:53 hired man whole age whole age become accompanying before reign cruelty affliction
L08 8 Kpl 25:53 zatrudniony człowiek Cały wiek Cały wiek zostać towarzyszący przed królować okrucieństwo nieszczęście
L09 9 Kpl 25:53 hired servant year year become with shall not shall he be with him [and the other] shall not rule with rigour over him in thy sight
L10 10 Kpl 25:53 najemnik rok rok zostać z nie On będzie z nim [i inne] nie rozstrzyga z dyscypliny nad nim w twoich oczach
L11 11 Kpl 25:53 kis·Chir sha·Nah be·sha·Nah yih·Yeh im·Mo; lo- yir·Den·nu be·Fe·rech le·'ei·Nei·cha.
L12 12 Kpl 25:53 Kis chir sza na Be sza na jih je im mo lo - jir Den nu Be fe rech le e ne cha  
L13 13 Kpl 25:53 KiSkîr šänâ Büšänâ yihyè `immô lö|´-yirDeºnnû| Büpeºrek lü`ênʺkä  
L14 14 Kpl 25:53 8/17 237/873 238/873 671/3546 150/1043 705/5164 5/27 5/6 130/878
L15 15 Kpl 25:53 [And] as a yearly hired servant shall he be with him: [and the other] shall not rule with rigour over him in thy sight.
L16 16 Kpl 25:53  53 And as a yearly <08141> <08141> hired servant <07916> shall he be with him: and the other shall not rule <07287> (08799) with rigour <06531> over him in thy sight <05869>.
L01 1 Kpl 25:54   Kpl 25:54  54 A jeśli on nie być umarzane <01350> (08735) w tych latach, to powinien on wyjść <03318> (08804) w roku <08141> z jubileuszowym <03104>, zarówno on, i jego dzieci <01121> z go.                                                                                            
L02 2 Kpl 25:54 Jeżeli zaś w ten sposób nie będzie wykupiony, to wyjdzie na wolność w roku jubileuszowym razem ze swoimi dziećmi.
L03 3 Kpl 25:54 וְאִם־ לֹ֥א יִגָּאֵ֖ל בְּאֵ֑לֶּה וְיָצָא֙ בִּשְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֔ל ה֖וּא וּבָנָ֥יו עִמּֽוֹ׃
L04 4 Kpl 25:54 וְ/אִם־ לֹ֥א יִגָּאֵ֖ל בְּ/אֵ֑לֶּה וְ/יָצָא֙ בִּ/שְׁנַ֣ת הַ/יֹּבֵ֔ל ה֖וּא וּ/בָנָ֥י/ו עִמּֽ/וֹ׃
L05 5 Kpl 25:54 we·'im- lo jig·ga·'(El) be·'(El)·le; we·ja·(Ca) bisz·(Nat) hai·jo·(Wel), hu u·wa·(Naw) im·(Mo).
L06 6 Kpl 25:54 H0518H0518 H3808H3808 H1350H1350 H0428H0428