Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Lb11-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Lb 11:1 Lb 11 Lb 11:1  1 A kiedy ludzie <05971> skarżył <0596> (08693), to nie podobało <07451> <0241> Pan <03068>: i Pan <03068> słyszał <08085> (08799) on, a jego gniew <0639 > zapłonął <02734> (08799) i ogień <0784> Pana <03068> spalony <01197> (08799) wśród nich i spożywane <0398> (08799) tych, którzy byli w najdalszych częściach <07097> z obozu <04264>.                                                                              
L02 2 Lb 11:1 Lecz lud zaczął szemrać przeciw Panu narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał Pan, zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Pana i zniszczył ostatnią część obozu.
L03 3 Lb 11:1 וַיְהִ֤י הָעָם֙ כְּמִתְאֹ֣נְנִ֔ים רַ֖ע בְּאָזְנֵ֣י יְהוָ֑ה וַיִּשְׁמַ֤ע יְהוָה֙ וַיִּ֣חַר אַפּ֔וֹ וַתִּבְעַר־ בָּם֙ אֵ֣שׁ יְהוָ֔ה וַתֹּ֖אכַל בִּקְצֵ֥ה הַֽמַּחֲנֶֽה׃
L04 4 Lb 11:1 וַ/יְהִ֤י הָ/עָם֙ כְּ/מִתְאֹ֣נְנִ֔ים רַ֖ע בְּ/אָזְנֵ֣י יְהוָ֑ה וַ/יִּשְׁמַ֤ע יְהוָה֙ וַ/יִּ֣חַר אַפּ֔/וֹ וַ/תִּבְעַר־ בָּ/ם֙ אֵ֣שׁ יְהוָ֔ה וַ/תֹּ֖אכַל בִּ/קְצֵ֥ה הַֽ/מַּחֲנֶֽה׃
L05 5 Lb 11:1 waj <Hi> ha•'<Am> ke•mit•'<O>•ne•<Nim>, ra' be•'a•ze•<Ne> <jah>•we; wai•jisz•<Ma>' <jah>•we wai•<ji>•char ap•<Po>, wat•tiw•'ar- bam 'esz <jah>•we, wat•<To>•chal bik•<ce> <Ham>•ma•cha•<Ne>.
L06 6 Lb 11:1 H1961H1961 H5971H5971 H0596H0596 H7451H7451 H0241H0241 H3068H3068 H8085H8085 H3068H3068 H2734H2734 H0639H0639 H1197H1197 H0000 H0784H0784 H3068H3068 H0398H0398 H7097H7097 H4264H4264
L07 7 Lb 11:1 become folk complain adversity hearing Jehovah attentively Jehovah be angry anger be brutish burning Jehovah burn up after army
L08 8 Lb 11:1 zostać ludowy skarżyć przeciwność losu przesłuchanie Jahwe uważnie Jahwe gniewać się złość być brutalny palenie Jahwe spalić po armia
L09 9 Lb 11:1 became And [when] the people complained of adversity the hearing the LORD heard and the LORD was kindled [it] and his anger burnt and the fire of the LORD among them and consumed [them that were] in the uttermost parts of the camp
L10 10 Lb 11:1 stał się I [kiedy] ludzie, skarżył z przeciwnościami losu Rozprawa Pan słychać a Pan zapaliła się [Ona] i gniew spalony i ogień Pana wśród nich i spożywane [Im], które zostały w najdalszych częściach z obozu
L11 11 Lb 11:1 vay·Hi ha·'Am ke·mit·'O·ne·Nim, ra' be·'a·ze·Nei Yah·weh; vai·yish·Ma' Yah·weh vai·Yi·char ap·Po, vat·tiv·'ar- bam 'esh Yah·weh, vat·To·chal bik·Tzeh Ham·ma·cha·Neh.
L12 12 Lb 11:1 wa je hi ha am Ke mi to ne nim ra Be oz ne jhwh(a do naj) waj jisz ma jhwh(a do naj) waj ji Har aP Po waT Ti war - Bam esz jhwh(a do naj) waT To chal Biq ce ham ma Ha ne
L13 13 Lb 11:1 wayühî hä`äm Kümit´öºnünîºm ra` Bü´oznê yhwh(´ädönäy) wayyišma` yhwh(´ädönäy) wayyìºHar ´aPPô waTTib`ar-Bäm ´ëš yhwh(´ädönäy) waTTöº´kal BiqcË ha|mmaHánè
L14 14 Lb 11:1 748/3546 255/1866 1/2 52/665 23/186 946/6220 121/1154 947/6220 18/90 24/276 8/95 1119/6522 60/377 948/6220 223/806 16/97 73/216
L15 15 Lb 11:1 And [when] the people complained, it displeased the LORD: and the LORD heard [it]; and his anger was kindled; and the fire of the LORD burnt among them, and consumed [them that were] in the uttermost parts of the camp.
L16 16 Lb 11:1  1 And when the people <05971> complained <0596> (08693), it displeased <07451> <0241> the LORD <03068>: and the LORD <03068> heard <08085> (08799) it; and his anger <0639> was kindled <02734> (08799); and the fire <0784> of the LORD <03068> burnt <01197> (08799) among them, and consumed <0398> (08799) them that were in the uttermost parts <07097> of the camp <04264>.
L01 1 Lb 11:2   Lb 11:2  2 A lud <05971> krzyknął <06817> (08799) do Mojżesza: <04872>, a kiedy Mojżesz <04872> <06419 modlił> (08691) Panu <03068> ogień <0784> przerwano <08257> (08799).                                                                                              
L02 2 Lb 11:2 Lud wołał do Mojżesza, a on wstawił się do Pana i wygasł ogień.
L03 3 Lb 11:2 וַיִּצְעַ֥ק הָעָ֖ם אֶל־ מֹשֶׁ֑ה וַיִּתְפַּלֵּ֤ל מֹשֶׁה֙ אֶל־ יְהוָ֔ה וַתִּשְׁקַ֖ע הָאֵֽשׁ׃
L04 4 Lb 11:2 וַ/יִּצְעַ֥ק הָ/עָ֖ם אֶל־ מֹשֶׁ֑ה וַ/יִּתְפַּלֵּ֤ל מֹשֶׁה֙ אֶל־ יְהוָ֔ה וַ/תִּשְׁקַ֖ע הָ/אֵֽשׁ׃
L05 5 Lb 11:2 wai•jic•'<Ak> ha•'<Am> el- mo•<sze>; wai•jit•pal•<Lel> mo•<sze> el- <jah>•we, wat•tisz•<Ka>' ha•'<Esz>.
L06 6 Lb 11:2 H6817H6817 H5971H5971 H0413H0413 H4872H4872 H6419H6419 H4872H4872 H0413H0413 H3068H3068 H8257H8257 H0784H0784
L07 7 Lb 11:2 call together folk about Moses intreat Moses about Jehovah make deep burning
L08 8 Lb 11:2 zwołać ludowy o Mojżesz intreat Mojżesz o Jahwe się głęboko palenie
L09 9 Lb 11:2 cried And the people to unto Moses prayed and when Moses to unto the LORD was quenched the fire
L10 10 Lb 11:2 zawołał A ludzie do Mojżeszowi modlił się i kiedy Mojżesz do Panu przerwano ogień
L11 11 Lb 11:2 vai·yitz·'Ak ha·'Am el- mo·Sheh; vai·yit·pal·Lel mo·Sheh el- Yah·weh, vat·tish·Ka' ha·'Esh.
L12 12 Lb 11:2 waj ji caq ha am el - mo sze waj jit Pal lel mo sze el - jhwh(a do naj) waT Tisz qa ha esz
L13 13 Lb 11:2 wayyic`aq hä`äm ´el-möšè wayyitPallël möšè ´el-yhwh(´ädönäy) waTTišqa` hä´ëš
L14 14 Lb 11:2 14/55 256/1866 1191/5500 443/766 4/84 444/766 1192/5500 949/6220 1/5 61/377
L15 15 Lb 11:2 And the people cried unto Moses; and when Moses prayed unto the LORD, the fire was quenched.
L16 16 Lb 11:2  2 And the people <05971> cried <06817> (08799) unto Moses <04872>; and when Moses <04872> prayed <06419> (08691) unto the LORD <03068>, the fire <0784> was quenched <08257> (08799).
L01 1 Lb 11:3   Lb 11:3  3 I nazwał <07121> (08799) Nazwa <08034> w <01931> miejsce <04725> Taberah <08404>: bo ogień <0784> Pana <03068> spalony <01197> (08804) wśród nich .                                                                                              
L02 2 Lb 11:3 Dlatego też dano temu miejscu nazwę Tabeera, gdyż ogień Pana wśród nich zapłonął.
L03 3 Lb 11:3 וַיִּקְרָ֛א שֵֽׁם־ הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא תַּבְעֵרָ֑ה כִּֽי־ בָעֲרָ֥ה בָ֖ם אֵ֥שׁ יְהוָֽה׃
L04 4 Lb 11:3 וַ/יִּקְרָ֛א שֵֽׁם־ הַ/מָּק֥וֹם הַ/ה֖וּא תַּבְעֵרָ֑ה כִּֽי־ בָעֲרָ֥ה בָ֖/ם אֵ֥שׁ יְהוָֽה׃
L05 5 Lb 11:3 wai•jik•<Ra> szem- ham•ma•<Kom> ha•<Hu> taw•'e•<Ra>; ki- wa•'a•<Ra> wam 'esz <jah>•we.
L06 6 Lb 11:3 H7121H7121 H8034H8034 H4725H4725 H1931H1931 H8404H8404 H3588H3588 H1197H1197 H0000 H0784H0784 H3068H3068
L07 7 Lb 11:3 bewray  base country he likeness inasmuch be brutish burning Jehovah
L08 8 Lb 11:3 bewray podstawa kraj on podobieństwo ponieważ być brutalny palenie Jahwe
L09 9 Lb 11:3 And he called the name place of the Taberah because burnt because the fire of the LORD
L10 10 Lb 11:3 I nazwał nazwa miejsce z Taberah bo spalony bo ogień Pana
L11 11 Lb 11:3 vai·yik·Ra shem- ham·ma·Kom ha·Hu tav·'e·Rah; ki- va·'a·Rah vam 'esh Yah·weh.
L12 12 Lb 11:3 waj jiq ra szem - ham ma qom ha hu Ta we ra Ki - wa a ra wam esz jhwh(a do naj)
L13 13 Lb 11:3 wayyiqrä´ šë|m-hammäqôm hahû´ Tab`ërâ Kî|-bä`árâ bäm ´ëš yhwh(´ädönäy)
L14 14 Lb 11:3 155/731 192/864 84/401 447/1867 1/2 656/4478 9/95 1120/6522 62/377 950/6220
L15 15 Lb 11:3 And he called the name of the place Taberah: because the fire of the LORD burnt among them.
L16 16 Lb 11:3  3 And he called <07121> (08799) the name <08034> of the <01931> place <04725> Taberah <08404>: because the fire <0784> of the LORD <03068> burnt <01197> (08804) among them.
L01 1 Lb 11:4   Lb 11:4  4 I Mixt mnóstwo <0628>, który był wśród <07130> im spadła żądza <0183> (08694) <08378>: i dzieci <01121> Izraela <03478> też płakał <01058> (08799) ponownie <07725 > (08799), i powiedział: <0559> (08799), który wydaje nam się ciałem <01320> jeść <0398> (08686)?                                                                                      
L02 2 Lb 11:4 Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: Któż nam da mięsa, abyśmy jedli?
L03 3 Lb 11:4 וְהָֽאסַפְסֻף֙ אֲשֶׁ֣ר בְּקִרְבּ֔וֹ הִתְאַוּ֖וּ תַּאֲוָ֑ה וַיָּשֻׁ֣בוּ וַיִּבְכּ֗וּ גַּ֚ם בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיֹּ֣אמְר֔וּ מִ֥י יַאֲכִלֵ֖נוּ בָּשָֽׂר׃
L04 4 Lb 11:4 וְ/הָֽ/אסַפְסֻף֙ אֲשֶׁ֣ר בְּ/קִרְבּ֔/וֹ הִתְאַוּ֖וּ תַּאֲוָ֑ה וַ/יָּשֻׁ֣בוּ וַ/יִּבְכּ֗וּ גַּ֚ם בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַ/יֹּ֣אמְר֔וּ מִ֥י יַאֲכִלֵ֖/נוּ בָּשָֽׂר׃
L05 5 Lb 11:4 we•ha•saf•<Suf> 'a•<szer> be•kir•<Bo>, hit•'aw•<wu> ta•'a•<wa>; wai•ja•<szu>•wu wai•jiw•<Ku>, gam be•<Ne> jis•ra•'<El>, wai•<jo>•me•<Ru>, mi ja•'a•chi•<Le>•nu ba•<Sar>.
L06 6 Lb 11:4 H0628H0628 H0834H0834 H7130H7130 H0183H0183 H8378H8378 H7725H7725 H1058H1058 H1571H1571 H1121H1121 H3478H3478 H0559H0559 H4310H4310 H0398H0398 H1320H1320
L07 7 Lb 11:4 mixed multitude  after among covet dainty break bewail again afflicted Israel answer any  burn up body
L08 8 Lb 11:4 mieszany tłum po wśród pożądać przysmak złamać opłakiwać ponownie dotknięty Izrael odpowiedź każdy spalić ciało
L09 9 Lb 11:4 And the mixt multitude who that [was] among had greedy again also wept and also and the children of Israel and said Who to eat Who shall give us flesh
L10 10 Lb 11:4 I Mixt mnogość kto że [było] wśród miał chciwy ponownie również płakał a także i dzieci Izraela i powiedział: Kto jeść Kto ma dać nam ciało
L11 11 Lb 11:4 ve·ha·saf·Suf 'a·Sher be·kir·Bo, hit·'av·Vu ta·'a·Vah; vai·ya·Shu·vu vai·yiv·Ku, gam be·Nei Yis·ra·'El, vai·Yo·me·Ru, mi ya·'a·chi·Le·nu ba·Sar.
L12 12 Lb 11:4 we ha saf suf a szer Be qir Bo hi taw wu Ta a wa waj ja szu wu waj jiw Ku Gam Be ne jis ra el waj jo me ru mi ja a chi le nu Ba sar
L13 13 Lb 11:4 wühä|´sapsùp ´ášer BüqirBô hit´awwû Ta´áwâ wayyäšuºbû wayyibKû Gam Bünê yiSrä´ël wayyöº´mürû ya´ákìlëºnû BäSär
L14 14 Lb 11:4 1/1 1090/5499 50/227 1/22 2/21 120/1041 19/116 139/768 1060/4921 350/2505 1028/5298 33/422 224/806 110/270
L15 15 Lb 11:4 And the mixt multitude that [was] among them fell a lusting: and the children of Israel also wept again, and said, Who shall give us flesh to eat?
L16 16 Lb 11:4  4 And the mixt multitude <0628> that was among <07130> them fell a lusting <0183> (08694) <08378>: and the children <01121> of Israel <03478> also wept <01058> (08799) again <07725> (08799), and said <0559> (08799), Who shall give us flesh <01320> to eat <0398> (08686)?
L01 1 Lb 11:5   Lb 11:5  5 Pamiętamy <02142> (08804) ryby <01710>, którą jedli <0398> (08799) w Egipcie <04714> swobodnie <02600>; Ogórki <07180> i melony <020>, a por <02682>, a cebula <01211> i Garlick <07762>:                                                                                            
L02 2 Lb 11:5 Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek.
L03 3 Lb 11:5 זָכַ֙רְנוּ֙ אֶת־ הַדָּגָ֔ה אֲשֶׁר־ נֹאכַ֥ל בְּמִצְרַ֖יִם חִנָּ֑ם אֵ֣ת הַקִּשֻּׁאִ֗ים וְאֵת֙ הָֽאֲבַטִּחִ֔ים וְאֶת־ הֶחָצִ֥יר וְאֶת־ הַבְּצָלִ֖ים וְאֶת־ הַשּׁוּמִֽים׃
L04 4 Lb 11:5 זָכַ֙רְנוּ֙ אֶת־ הַ/דָּגָ֔ה אֲשֶׁר־ נֹאכַ֥ל בְּ/מִצְרַ֖יִם חִנָּ֑ם אֵ֣ת הַ/קִּשֻּׁאִ֗ים וְ/אֵת֙ הָֽ/אֲבַטִּחִ֔ים וְ/אֶת־ הֶ/חָצִ֥יר וְ/אֶת־ הַ/בְּצָלִ֖ים וְ/אֶת־ הַ/שּׁוּמִֽים׃
L05 5 Lb 11:5 za•<Char>•nu et- had•da•<Ga>, a•<szer>- no•<Chal> be•mic•<Ra>•jim chin•<Nam>; 'et hak•kisz•szu•'<Im>, we•'<Et> ha•'a•wat•ti•<Chim>, we•'<Et> he•cha•<cir> we•'<Et> hab•be•ca•<Lim> we•'<Et> hasz•szu•<Mim>.
L06 6 Lb 11:5 H2142H2142 H0853H0853 H1710H1710 H0834H0834 H0398H0398 H4714H4714 H2600H2600 H0853H0853 H7180H7180 H0853H0853 H0020H0020 H0853H0853 H2682H2682 H0853H0853 H1211H1211 H0853H0853 H7762H7762
L07 7 Lb 11:5 burn  fish after burn up Egypt free cucumber melon grass onion garlic
L08 8 Lb 11:5 palić ryba po spalić Egipt wolny ogórek melon trawa cebula czosnek
L09 9 Lb 11:5 We remember the fish which which we did eat in Egypt freely the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlick
L10 10 Lb 11:5 Pamiętamy ryby który co zrobiliśmy jeść w Egipcie swobodnie ogórki i melony i Pory i cebuli a Garlick
L11 11 Lb 11:5 za·Char·nu et- had·da·Gah, a·Sher- no·Chal be·mitz·Ra·yim chin·Nam; 'et hak·kish·shu·'Im, ve·'Et ha·'a·vat·ti·Chim, ve·'Et he·cha·Tzir ve·'Et hab·be·tza·Lim ve·'Et hash·shu·Mim.
L12 12 Lb 11:5 za char nu et - haD Da ga a szer - no chal Be mic ra jim Hin nam et haq qisz szu im we et ha a wat ti Him we et - he Ha cir we et - haB Be ca lim we et - hasz szu mim          
L13 13 Lb 11:5 zäkaºrnû ´et-haDDägâ ´ášer-nö´kal Bümicraºyim Hinnäm ´ët haqqiššù´îm wü´ët hä|´ába††ìHîm wü´et-heHäcîr wü´et-haBBücälîm wü´et-haššûmîm          
L14 14 Lb 11:5 25/229 3047/11047 5/15 1091/5499 225/806 220/614 4/32 3048/11047 1/1 3049/11047 1/1 3050/11047 1/21 3051/11047 1/1 3052/11047 1/1
L15 15 Lb 11:5 We remember the fish, which we did eat in Egypt freely; the cucumbers, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlick:
L16 16 Lb 11:5  5 We remember <02142> (08804) the fish <01710>, which we did eat <0398> (08799) in Egypt <04714> freely <02600>; the cucumbers <07180>, and the melons <020>, and the leeks <02682>, and the onions <01211>, and the garlick <07762>:
L01 1 Lb 11:6   Lb 11:6  6 Ale teraz nasza dusza <05315> jest] suszone dala <03002>: nie ma nic w ogóle, obok <01115> to manna <04478>, na naszych oczach <05869>.                                                                                                
L02 2 Lb 11:6 Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną.
L03 3 Lb 11:6 וְעַתָּ֛ה נַפְשֵׁ֥נוּ יְבֵשָׁ֖ה אֵ֣ין כֹּ֑ל בִּלְתִּ֖י אֶל־ הַמָּ֥ן עֵינֵֽינוּ׃
L04 4 Lb 11:6 וְ/עַתָּ֛ה נַפְשֵׁ֥/נוּ יְבֵשָׁ֖ה אֵ֣ין כֹּ֑ל בִּלְתִּ֖י אֶל־ הַ/מָּ֥ן עֵינֵֽי/נוּ׃
L05 5 Lb 11:6 we•'at•<Ta> naf•<sze>•nu je•we•<sza> 'en <Kol>; bil•<Ti> el- ham•<Man> 'e•<Ne>•nu.
L06 6 Lb 11:6 H6258H6258 H5315H5315 H3002H3002 H0369H0369 H3605H3605 H1115H1115 H0413H0413 H4478H4478 H5869H5869
L07 7 Lb 11:6 henceforth any dried  else all manner because about manna affliction
L08 8 Lb 11:6 odtąd każdy suszone więcej wszelkiego rodzaju bo o manna nieszczęście
L09 9 Lb 11:6 now But now our soul [is] dried away There all [there is] nothing at all beside about this manna [before] our eyes
L10 10 Lb 11:6 teraz Ale teraz nasza dusza [Jest] suszone dala Tam wszystko [Jest] w ogóle nic oprócz o to manna [Przedtem] nasze oczy
L11 11 Lb 11:6 ve·'at·Tah naf·She·nu ye·ve·Shah 'ein Kol; bil·Ti el- ham·Man 'ei·Nei·nu.
L12 12 Lb 11:6 we aT Ta naf sze nu je we sza en Kol Bil Ti el - ham man e ne nu  
L13 13 Lb 11:6 wü`aTTâ napšëºnû yübëšâ ´ên Köl BilTî ´el-hammän `ênêºnû  
L14 14 Lb 11:6 61/431 129/751 2/9 83/786 1030/5415 18/112 1193/5500 6/14 135/878
L15 15 Lb 11:6 But now our soul [is] dried away: [there is] nothing at all, beside this manna, [before] our eyes.
L16 16 Lb 11:6  6 But now our soul <05315> is] dried away <03002>: there is nothing at all, beside <01115> this manna <04478>, before our eyes <05869>.
L01 1 Lb 11:7   Lb 11:7  7 A manna <04478> był kolendry <01407> Nasiona <02233> i kolor <05869> ich jako kolor <05869> z bdellium <0916>.                                                                                                  
L02 2 Lb 11:7 Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium.
L03 3 Lb 11:7 וְהַמָּ֕ן כִּזְרַע־ גַּ֖ד ה֑וּא וְעֵינ֖וֹ כְּעֵ֥ין הַבְּדֹֽלַח׃
L04 4 Lb 11:7 וְ/הַ/מָּ֕ן כִּ/זְרַע־ גַּ֖ד ה֑וּא וְ/עֵינ֖/וֹ כְּ/עֵ֥ין הַ/בְּדֹֽלַח׃
L05 5 Lb 11:7 we•ham•<Man> kiz•ra'- gad <Hu>; we•'e•<No> ke•'<en> hab•be•<Do>•lach.
L06 6 Lb 11:7 H4478H4478 H2233H2233 H1407H1407 H1931H1931 H5869H5869 H5869H5869 H0916H0916
L07 7 Lb 11:7 manna child coriander he affliction affliction bdellium
L08 8 Lb 11:7 manna dziecko kolendra on nieszczęście nieszczęście bdellium
L09 9 Lb 11:7 And the manna seed [was] as coriander and its and the colour thereof as the colour of bdellium
L10 10 Lb 11:7 I manny nasienie [Było] jak kolendrą i jego i koloru ich jako kolor z bdellium
L11 11 Lb 11:7 ve·ham·Man kiz·ra'- gad Hu; ve·'ei·No ke·'Ein hab·be·Do·lach.
L12 12 Lb 11:7 we ham man Kiz ra - Gad hu we e no Ke en haB Be do laH  
L13 13 Lb 11:7 wühammän Kizra`-Gad hû´ wü`ênô Kü`ên haBBüdöºlaH  
L14 14 Lb 11:7 7/14 92/230 2/2 448/1867 136/878 137/878 2/2
L15 15 Lb 11:7 And the manna [was] as coriander seed, and the colour thereof as the colour of bdellium.
L16 16 Lb 11:7  7 And the manna <04478> was as coriander <01407> seed <02233>, and the colour <05869> thereof as the colour <05869> of bdellium <0916>.
L01 1 Lb 11:8   Lb 11:8  8 A ludzie <05971> chodził <07751> (08804), a zebrane <03950> (08804) IT oraz gruntowych <02912> (08804) go w młynach <07347>, lub pokonać <01743> (08804) It w moździerzu <04085> i pieczone <01310> (08765) to w patelni <06517>, wykonane <06213> (08804) ciasta <05692> z tego: a smak <02940> z niego było jak smak < 02940> świeżego <03955> Olej <08081>.                                                                            
L02 2 Lb 11:8 Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki; smak miała taki jak ciasto na oleju.
L03 3 Lb 11:8 שָׁטוּ֩ הָעָ֨ם וְלָֽקְט֜וּ וְטָחֲנ֣וּ בָרֵחַ֗יִם א֤וֹ דָכוּ֙ בַּמְּדֹכָ֔ה וּבִשְּׁלוּ֙ בַּפָּר֔וּר וְעָשׂ֥וּ אֹת֖וֹ עֻג֑וֹת וְהָיָ֣ה טַעְמ֔וֹ כְּטַ֖עַם לְשַׁ֥ד הַשָּֽׁמֶן׃
L04 4 Lb 11:8 שָׁטוּ֩ הָ/עָ֨ם וְ/לָֽקְט֜וּ וְ/טָחֲנ֣וּ בָ/רֵחַ֗יִם א֤וֹ דָכוּ֙ בַּ/מְּדֹכָ֔ה וּ/בִשְּׁלוּ֙ בַּ/פָּר֔וּר וְ/עָשׂ֥וּ אֹת֖/וֹ עֻג֑וֹת וְ/הָיָ֣ה טַעְמ֔/וֹ כְּ/טַ֖עַם לְשַׁ֥ד הַ/שָּֽׁמֶן׃
L05 5 Lb 11:8 sza•<Tu> ha•'<Am> we•la•ke•<Tu> we•ta•cha•<Nu> wa•re•<Cha>•jim, o da•<Chu> bam•me•do•<Cha>, u•wisz•sze•<Lu> bap•pa•<Rur>, we•'a•<Su> o•<To> u•<Got>; we•ha•<ja> ta'•<Mo>, ke•<Ta>•'am le•<szad> hasz•<sza>•men.
L06 6 Lb 11:8 H7751H7751 H5971H5971 H3950H3950 H2912H2912 H7347H7347 H0176H0176 H1743H1743 H4085H4085 H1310H1310 H6517H6517 H6213H6213 H0853H0853 H5692H5692 H1961H1961 H2940H2940 H2940H2940 H3955H3955 H8081H8081
L07 7 Lb 11:8 go about folk gather  grind mill  and beat mortar bake pan accomplish cake  become advice advice fresh anointing
L08 8 Lb 11:8 go o ludowy zbierać szlifować młyn i bić moździerz piec pan zrealizować ciasto zostać rada rada świeży namaszczenie
L09 9 Lb 11:8 went about [And] the people and gathered [it] and ground [it] in mills or or beat [it] in a mortar and baked [it] in pans and made cakes become of it and the taste of it was as the taste of fresh oil
L10 10 Lb 11:8 chodził [I] ludzie i zebrali [Ona] i ziemia [Ona] w młynach lub lub bić [Ona] w moździerzu i pieczone [Ona] w garnkach i wykonane ciastka zostać z nim i smaku z to było jak smak świeżych olej
L11 11 Lb 11:8 sha·Tu ha·'Am ve·la·ke·Tu ve·ta·cha·Nu va·re·Cha·yim, o da·Chu bam·me·do·Chah, u·vish·she·Lu bap·pa·Rur, ve·'a·Su o·To u·Got; ve·ha·Yah ta'·Mo, ke·Ta·'am le·Shad hash·Sha·men.
L12 12 Lb 11:8 sza tu ha am we laq tu we ta Ha nu wa re Ha jim o da chu Bam me do cha u wisz sze lu BaP Pa rur we a su o to u got we ha ja ta mo Ke ta am le szad hasz sza men
L13 13 Lb 11:8 šä†û hä`äm wülä|q†û wü†äHánû bärëHaºyim ´ô däkû Bammüdökâ ûbiššülû BaPPärûr wü`äSû ´ötô `ùgôt wühäyâ †a`mô Kü†aº`am lüšad haššäºmen
L14 14 Lb 11:8 1/13 257/1866 15/37 2/8 2/5 190/320 1/1 1/1 11/28 1/3 611/2617 3053/11047 3/7 749/3546 2/13 3/13 1/2 88/193
L15 15 Lb 11:8 [And] the people went about, and gathered [it], and ground [it] in mills, or beat [it] in a mortar, and baked [it] in pans, and made cakes of it: and the taste of it was as the taste of fresh oil.
L16 16 Lb 11:8  8 And the people <05971> went about <07751> (08804), and gathered <03950> (08804) it, and ground <02912> (08804) it in mills <07347>, or beat <01743> (08804) it in a mortar <04085>, and baked <01310> (08765) it in pans <06517>, and made <06213> (08804) cakes <05692> of it: and the taste <02940> of it was as the taste <02940> of fresh <03955> oil <08081>.
L01 1 Lb 11:9   Lb 11:9  9 A gdy rosa <02919> <03381 spadła> (08800) na obóz <04264> w nocy <03915>, manna <04478> spadła <03381> (08799) na nim.                                                                                                
L02 2 Lb 11:9 Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna.
L03 3 Lb 11:9 וּבְרֶ֧דֶת הַטַּ֛ל עַל־ הַֽמַּחֲנֶ֖ה לָ֑יְלָה יֵרֵ֥ד הַמָּ֖ן עָלָֽיו׃
L04 4 Lb 11:9 וּ/בְ/רֶ֧דֶת הַ/טַּ֛ל עַל־ הַֽ/מַּחֲנֶ֖ה לָ֑יְלָה יֵרֵ֥ד הַ/מָּ֖ן עָלָֽי/ו׃
L05 5 Lb 11:9 u•we•<Re>•det hat•<Tal> al- ham•ma•cha•<Ne> <La>•je•la; je•<Red> ham•<Man> 'a•<Law>.
L06 6 Lb 11:9 H3381H3381 H2919H2919 H5921H5921 H4264H4264 H3915H3915 H3381H3381 H4478H4478 H5921H5921
L07 7 Lb 11:9 descend dew above army night  descend manna above
L08 8 Lb 11:9 schodzić rosa powyżej armia noc schodzić manna powyżej
L09 9 Lb 11:9 fell And when the dew on upon the camp in the night fell the manna and
L10 10 Lb 11:9 upadł I kiedy rosa na na obóz w nocy upadł manna i
L11 11 Lb 11:9 u·ve·Re·det hat·Tal al- ham·ma·cha·Neh La·ye·lah; ye·Red ham·Man 'a·Lav.
L12 12 Lb 11:9 u we re det hat tal al - ham ma Ha ne laj la je red ham man a law
L13 13 Lb 11:9 ûbüreºdet ha††al `al-ha|mmaHánè läºylâ yërëd hammän `äläyw
L14 14 Lb 11:9 64/378 5/31 1130/5759 74/216 48/231 65/378 8/14 1131/5759
L15 15 Lb 11:9 And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it.
L16 16 Lb 11:9  9 And when the dew <02919> fell <03381> (08800) upon the camp <04264> in the night <03915>, the manna <04478> fell <03381> (08799) upon it.
L01 1 Lb 11:10   Lb 11:10  10 Wtedy Mojżesz <04872> słyszał <08085> (08799) ludzie <05971> płaczą <01058> (08802) w całej ich rodzin <04940>, każdy człowiek <0376> w drzwiach <06607> z jego namiotu <0168>: i gniew <0639> Pana <03068> zapłonął <02734> (08799) znacznie <03966>; Mojżesz <04872> też był niezadowolony <07489> (08804) <05869>.                                                                                
L02 2 Lb 11:10 Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami - każda u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężnie gniew Pana, a także wydało się to złe Mojżeszowi.
L03 3 Lb 11:10 וַיִּשְׁמַ֨ע מֹשֶׁ֜ה אֶת־ הָעָ֗ם בֹּכֶה֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔יו אִ֖ישׁ לְפֶ֣תַח אָהֳל֑וֹ וַיִּֽחַר־ אַ֤ף יְהוָה֙ מְאֹ֔ד וּבְעֵינֵ֥י מֹשֶׁ֖ה רָֽע׃
L04 4 Lb 11:10 וַ/יִּשְׁמַ֨ע מֹשֶׁ֜ה אֶת־ הָ/עָ֗ם בֹּכֶה֙ לְ/מִשְׁפְּחֹתָ֔י/ו אִ֖ישׁ לְ/פֶ֣תַח אָהֳל֑/וֹ וַ/יִּֽחַר־ אַ֤ף יְהוָה֙ מְאֹ֔ד וּ/בְ/עֵינֵ֥י מֹשֶׁ֖ה רָֽע׃
L05 5 Lb 11:10 wai•jisz•<Ma>' mo•<sze> et- ha•'<Am>, bo•<Che> le•misz•pe•cho•<Taw>, 'isz le•<Fe>•tach o•ho•<Lo>; wai•ji•char- 'af <jah>•we me•'<Od>, u•we•'e•<Ne> mo•<sze> <Ra>'.
L06 6 Lb 11:10 H8085H8085 H4872H4872 H0853H0853 H5971H5971 H1058H1058 H4940H4940 H0376H0376 H6607H6607 H0168H0168 H2734H2734 H0639H0639 H3069H3069 H3966H3966 H5869H5869 H4872H4872 H7451H7451
L07 7 Lb 11:10 attentively Moses folk bewail family great door covering be angry anger God diligently affliction Moses adversity
L08 8 Lb 11:10 uważnie Mojżesz ludowy opłakiwać rodzina wielki drzwi pokrycie gniewać się złość Bóg pilnie nieszczęście Mojżesz przeciwność losu
L09 9 Lb 11:10 heard Then Moses the people weep throughout their families every man in the door of his tent was kindled and the anger God greatly affliction Moses adversity
L10 10 Lb 11:10 słychać Wtedy Mojżesz ludzie płakać w całym ich rodzin każdy w drzwiach Jego namiot zapaliła się i gniew Bóg bardzo nieszczęście Mojżesz przeciwność losu
L11 11 Lb 11:10 vai·yish·Ma' mo·Sheh et- ha·'Am, bo·Cheh le·mish·pe·cho·Tav, 'ish le·Fe·tach o·ho·Lo; vai·yi·char- 'af Yah·weh me·'Od, u·ve·'ei·Nei mo·Sheh Ra'.
L12 12 Lb 11:10 waj jisz ma mo sze et - ha am Bo che le misz Pe Ho taw isz le fe taH o hó lo waj ji Har - af jhwh(a do naj) me od u we e ne mo sze ra
L13 13 Lb 11:10 wayyišma` möšè ´et-hä`äm Bökè lümišPüHötäyw ´îš lüpeºtaH ´ohólô wayyì|Har-´ap yhwh(´ädönäy) mü´öd ûbü`ênê möšè rä`
L14 14 Lb 11:10 122/1154 445/766 3054/11047 258/1866 20/116 80/302 345/2004 65/164 168/342 19/90 25/276 33/608 53/300 138/878 446/766 53/665
L15 15 Lb 11:10 Then Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door of his tent: and the anger of the LORD was kindled greatly; Moses also was displeased.
L16 16 Lb 11:10  10 Then Moses <04872> heard <08085> (08799) the people <05971> weep <01058> (08802) throughout their families <04940>, every man <0376> in the door <06607> of his tent <0168>: and the anger <0639> of the LORD <03068> was kindled <02734> (08799) greatly <03966>; Moses <04872> also was displeased <07489> (08804) <05869>.
L01 1 Lb 11:11   Lb 11:11  11 Mojżesz <04872> powiedział <0559> (08799) Panu <03068> Czemu żeś dotknięty <07489> (08689) sługę twego <05650>? i dlaczego nie znalazłem <04672> (08804) rzecz <02580> w zasięgu wzroku twego <05869>, że ty layest <07760> (08800) ciężar <04853> wszystkich tych ludzi <05971> na mnie?                                                                                  
L02 2 Lb 11:11 Rzekł więc Mojżesz do Pana: Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim, czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu?
L03 3 Lb 11:11 וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶל־ יְהוָ֗ה לָמָ֤ה הֲרֵעֹ֙תָ֙ לְעַבְדֶּ֔ךָ וְלָ֛מָּה לֹא־ מָצָ֥תִי חֵ֖ן בְּעֵינֶ֑יךָ לָשׂ֗וּם אֶת־ מַשָּׂ֛א כָּל־ הָעָ֥ם הַזֶּ֖ה עָלָֽי׃
L04 4 Lb 11:11 וַ/יֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶל־ יְהוָ֗ה לָ/מָ֤ה הֲרֵעֹ֙תָ֙ לְ/עַבְדֶּ֔/ךָ וְ/לָ֛/מָּה לֹא־ מָצָ֥תִי חֵ֖ן בְּ/עֵינֶ֑י/ךָ לָ/שׂ֗וּם אֶת־ מַשָּׂ֛א כָּל־ הָ/עָ֥ם הַ/זֶּ֖ה עָלָֽ/י׃
L05 5 Lb 11:11 wai•<jo>•mer mo•<sze> el- <jah>•we la•<Ma> ha•re•'<O>•ta le•'aw•<De>•cha, we•<Lam>•ma lo- ma•<ca>•ti chen be•'e•<Ne>•cha; la•<Sum>, et- mas•<Sa> kol- ha•'<Am> haz•<Ze> 'a•<Lai>.
L06 6 Lb 11:11 H0559H0559 H4872H4872 H0413H0413 H3068H3068 H4100H4100 H7489H7489 H5650H5650 H4100H4100 H3808H3808 H4672H4672 H2580H2580 H5869H5869 H7760H7760 H0853H0853 H4853H4853 H3605H3605 H5971H5971 H2088H2088 H5921H5921
L07 7 Lb 11:11 answer Moses about Jehovah how long afflict bondage how long before be able favour affliction appoint burden all manner folk he above
L08 8 Lb 11:11 odpowiedź Mojżesz o Jahwe jak długo dotknąć niewola jak długo przed móc faworyzować nieszczęście powołać ciężar wszelkiego rodzaju ludowy on powyżej
L09 9 Lb 11:11 said And Moses to unto the LORD Why Wherefore hast thou afflicted bondage Why not found favour in thy sight that thou layest the burden of all of all this people this and
L10 10 Lb 11:11 powiedział Mojżesz do Panu Dlaczego Przeto żeś dotknięty niewola Dlaczego nie znalezionych faworyzować w twoich oczach że ty layest ciężar ze wszystkich wszystkich tych ludzi to i
L11 11 Lb 11:11 vai·Yo·mer mo·Sheh el- Yah·weh la·Mah ha·re·'O·ta le·'av·De·cha, ve·Lam·mah lo- ma·Tza·ti chen be·'ei·Nei·cha; la·Sum, et- mas·Sa kol- ha·'Am haz·Zeh 'a·Lai.
L12 12 Lb 11:11 waj jo mer mo sze el - jhwh(a do naj) la ma ha re o ta le aw De cha we lam ma lo - ma ca ti Hen Be e ne cha la sum et - mas sa Kol - ha am haz ze a laj
L13 13 Lb 11:11 wayyöº´mer möšè ´el-yhwh(´ädönäy) lämâ hárë`öºtä lü`abDeºkä wüläºmmâ lö´-mäcäºtî Hën Bü`ênʺkä läSûm ´et-maSSä´ Kol-hä`äm hazzè `äläy
L14 14 Lb 11:11 1029/5298 447/766 1194/5500 951/6220 99/744 13/98 141/797 100/744 777/5164 87/453 24/69 139/878 115/581 3055/11047 11/65 1031/5415 259/1866 208/1176 1132/5759
L15 15 Lb 11:11 And Moses said unto the LORD, Wherefore hast thou afflicted thy servant? and wherefore have I not found favour in thy sight, that thou layest the burden of all this people upon me?
L16 16 Lb 11:11  11 And Moses <04872> said <0559> (08799) unto the LORD <03068>, Wherefore hast thou afflicted <07489> (08689) thy servant <05650>? and wherefore have I not found <04672> (08804) favour <02580> in thy sight <05869>, that thou layest <07760> (08800) the burden <04853> of all this people <05971> upon me?
L01 1 Lb 11:12   Lb 11:12  12 Czy ja poczęła <02029> (08804) Wszystko to ludzie <05971>? ja zrodzony <03205> (08804) im, abyś powiedzieć <0559> (08799) do mnie, Carry <05375> (08798) im w swym łonie <02436>, jako ojciec pielęgniarskiej <0539> (08802) beareth <05375> (08799) niemowlęciu <03243> (08802), do ziemi <0127> co ty swarest <07650> (08738) ojcom ich <01>?                                                                              
L02 2 Lb 11:12 Czy to ja począłem ten lud w łonie albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział: Noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom?
L03 3 Lb 11:12 הֶאָנֹכִ֣י הָרִ֗יתִי אֵ֚ת כָּל־ הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה אִם־ אָנֹכִ֖י יְלִדְתִּ֑יהוּ כִּֽי־ תֹאמַ֨ר אֵלַ֜י שָׂאֵ֣הוּ בְחֵיקֶ֗ךָ כַּאֲשֶׁ֨ר יִשָּׂ֤א הָאֹמֵן֙ אֶת־ הַיֹּנֵ֔ק עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖עְתָּ לַאֲבֹתָֽיו׃
L04 4 Lb 11:12 הֶ/אָנֹכִ֣י הָרִ֗יתִי אֵ֚ת כָּל־ הָ/עָ֣ם הַ/זֶּ֔ה אִם־ אָנֹכִ֖י יְלִדְתִּ֑י/הוּ כִּֽי־ תֹאמַ֨ר אֵלַ֜/י שָׂאֵ֣/הוּ בְ/חֵיקֶ֗/ךָ כַּ/אֲשֶׁ֨ר יִשָּׂ֤א הָ/אֹמֵן֙ אֶת־ הַ/יֹּנֵ֔ק עַ֚ל הָֽ/אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖עְתָּ לַ/אֲבֹתָֽי/ו׃
L05 5 Lb 11:12 he•'a•no•<Chi> ha•<Ri>•ti, 'et kol- ha•'<Am> haz•<Ze>, im- 'a•no•<Chi> je•lid•<Ti>•hu; ki- to•<Mar> 'e•<Lai> sa•'<E>•hu we•che•<Ke>•cha, ka•'a•<szer> jis•<Sa> ha•'o•<Men> et- hai•jo•<Nek>, 'al ha•'a•da•<Ma>, 'a•<szer> nisz•<Ba>'•ta la•'a•wo•<Taw>.
L06 6 Lb 11:12 H0595H0595 H2029H2029 H0853H0853 H3605H3605 H5971H5971 H2088H2088 H0518H0518 H0595H0595 H3205H3205 H3588H3588 H0559H0559 H0413H0413 H5375H5375 H2436H2436 H0834H0834 H5375H5375 H0539H0539 H0853H0853 H3243H3243 H5921H5921 H0127H0127 H0834H0834 H7650H7650 H0001H0001
L07 7 Lb 11:12 I been all manner folk he lo I bear inasmuch answer about accept bosom after accept hence give milk above country after adjure chief
L08 8 Lb 11:12 Ja było wszelkiego rodzaju ludowy on lo Ja ponosić ponieważ odpowiedź o przyjąć biust po przyjąć stąd dają mleko powyżej kraj po zakląć szef
L09 9 Lb 11:12 have I Have I conceived all folk this lo them forth for them that thou shouldest say to me unto me Carry them in thy bosom which beareth as a nursing father the sucking child unto unto the land which which thou swarest fathers
L10 10 Lb 11:12 ja mam Ja poczęła wszystko ludowy to lo im naprzód dla im abyś powiedzieć do mnie do mnie Carry im w swym łonie który beareth jako ojciec opieki niemowlęciu do do ziemi który który swarest ty Ojcowie
L11 11 Lb 11:12 he·'a·no·Chi ha·Ri·ti, 'et kol- ha·'Am haz·Zeh, im- 'a·no·Chi ye·lid·Ti·hu; ki- to·Mar 'e·Lai sa·'E·hu ve·chei·Ke·cha, ka·'a·Sher yis·Sa ha·'o·Men et- hai·yo·Nek, 'al ha·'a·da·Mah, 'a·Sher nish·Ba'·ta la·'a·vo·Tav.
L12 12 Lb 11:12 he a no chi ha ri ti et Kol - ha am haz ze im - a no chi je lid Ti hu Ki - to mar e laj sa e hu we He qe cha Ka a szer jis sa ha o men et - haj jo neq al ha a da ma a szer nisz Ba Ta la a wo taw
L13 13 Lb 11:12 he´änökî härîºtî ´ët Kol-hä`äm hazzè ´im-´änökî yülidTîºhû Kî|-tö´mar ´ëlay Sä´ëºhû büHêqeºkä Ka´ášer yiSSä´ hä´ömën ´et-hayyönëq `al hä|´ádämâ ´ášer nišBaº`Tä la´ábötäyw
L14 14 Lb 11:12 79/359 23/43 3056/11047 1032/5415 260/1866 209/1176 235/1068 80/359 192/494 657/4478 1030/5298 1195/5500 116/650 7/36 1092/5499 117/650 12/108 3057/11047 8/32 1133/5759 55/225 1093/5499 32/187 296/1212
L15 15 Lb 11:12 Have I conceived all this people? have I begotten them, that thou shouldest say unto me, Carry them in thy bosom, as a nursing father beareth the sucking child, unto the land which thou swarest unto their fathers?
L16 16 Lb 11:12  12 Have I conceived <02029> (08804) all this people <05971>? have I begotten <03205> (08804) them, that thou shouldest say <0559> (08799) unto me, Carry <05375> (08798) them in thy bosom <02436>, as a nursing father <0539> (08802) beareth <05375> (08799) the sucking child <03243> (08802), unto the land <0127> which thou swarest <07650> (08738) unto their fathers <01>?
L01 1 Lb 11:13   Lb 11:13  13 Skąd <0370> powinienem mieć ciało <01320>, aby dać <05414> (08800) do tego ludu <05971>? bo płakać <01058> (08799) do mnie, mówiąc <0559> (08800) Daj <05414> (08798) nam ciało <01320>, że możemy jeść <0398> (08799).                                                                                        
L02 2 Lb 11:13 Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: Daj nam mięsa do jedzenia!
L03 3 Lb 11:13 מֵאַ֤יִן לִי֙ בָּשָׂ֔ר לָתֵ֖ת לְכָל־ הָעָ֣ם הַזֶּ֑ה כִּֽי־ יִבְכּ֤וּ עָלַי֙ לֵאמֹ֔ר תְּנָה־ לָּ֥נוּ בָשָׂ֖ר וְנֹאכֵֽלָה׃
L04 4 Lb 11:13 מֵ/אַ֤יִן לִ/י֙ בָּשָׂ֔ר לָ/תֵ֖ת לְ/כָל־ הָ/עָ֣ם הַ/זֶּ֑ה כִּֽי־ יִבְכּ֤וּ עָלַ/י֙ לֵ/אמֹ֔ר תְּנָ/ה־ לָּ֥/נוּ בָשָׂ֖ר וְ/נֹאכֵֽלָה׃
L05 5 Lb 11:13 me•'<A>•jin li ba•<Sar>, la•<Tet> le•chol ha•'<Am> haz•<Ze>; ki- jiw•<Ku> 'a•<Lai> le•<Mor>, te•nah- <La>•nu wa•<Sar> we•no•<Che>•la.
L06 6 Lb 11:13 H0370H0370 H0000 H1320H1320 H5414H5414 H3605H3605 H5971H5971 H2088H2088 H3588H3588 H1058H1058 H5921H5921 H0559H0559 H5414H5414 H0000 H1320H1320 H0398H0398
L07 7 Lb 11:13 whence body add all manner folk he inasmuch bewail above answer add body burn up
L08 8 Lb 11:13 skąd ciało dodać wszelkiego rodzaju ludowy on ponieważ opłakiwać powyżej odpowiedź dodać ciało spalić
L09 9 Lb 11:13 Whence should I have flesh to give to all folk this for bewail before unto me saying Give us flesh that we may eat
L10 10 Lb 11:13 Skąd powinienem mieć ciało dać dla wszystkich ludowy to dla opłakiwać przed do mnie mówiąc: Dać nam ciało że możemy jeść
L11 11 Lb 11:13 me·'A·yin li ba·Sar, la·Tet le·chol ha·'Am haz·Zeh; ki- yiv·Ku 'a·Lai le·Mor, te·nah- La·nu va·Sar ve·no·Che·lah.
L12 12 Lb 11:13 me a jin li Ba sar la tet le chol - ha am haz ze Ki - jiw Ku a laj le mor Te na - lla nu wa sar we no che la      
L13 13 Lb 11:13 më´aºyin BäSär lätët lükol-hä`äm hazzè Kî|-yibKû `älay lë´mör Tünâ-lläºnû bäSär wünö´këºlâ      
L14 14 Lb 11:13 3/16 1121/6522 111/270 383/2007 1033/5415 261/1866 210/1176 658/4478 21/116 1134/5759 1031/5298 384/2007 1122/6522 112/270 226/806
L15 15 Lb 11:13 Whence should I have flesh to give unto all this people? for they weep unto me, saying, Give us flesh, that we may eat.
L16 16 Lb 11:13  13 Whence <0370> should I have flesh <01320> to give <05414> (08800) unto all this people <05971>? for they weep <01058> (08799) unto me, saying <0559> (08800), Give <05414> (08798) us flesh <01320>, that we may eat <0398> (08799).
L01 1 Lb 11:14   Lb 11:14  14 nie jestem w stanie <03201> (08799) pokrywa <05375> (08800) Wszystko to ludzie <05971> tylko <0905>, ponieważ jest zbyt ciężki <03515> dla mnie.                                                                                                
L02 2 Lb 11:14 Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży.
L03 3 Lb 11:14 לֹֽא־ אוּכַ֤ל אָנֹכִי֙ לְבַדִּ֔י לָשֵׂ֖את אֶת־ כָּל־ הָעָ֣ם הַזֶּ֑ה כִּ֥י כָבֵ֖ד מִמֶּֽנִּי׃
L04 4 Lb 11:14 לֹֽא־ אוּכַ֤ל אָנֹכִי֙ לְ/בַדִּ֔/י לָ/שֵׂ֖את אֶת־ כָּל־ הָ/עָ֣ם הַ/זֶּ֑ה כִּ֥י כָבֵ֖ד מִמֶּֽ/נִּי׃
L05 5 Lb 11:14 lo- 'u•<Chal> 'a•no•<Chi> le•wad•<Di>, la•<Set> et- kol- ha•'<Am> haz•<Ze>; ki cha•<wed> mi•<Men>•ni.
L06 6 Lb 11:14 H3808H3808 H3201H3201 H0595H0595 H0905H0905 H5375H5375 H0853H0853 H3605H3605 H5971H5971 H2088H2088 H3588H3588 H3515H3515 H4480H4480
L07 7 Lb 11:14 before be able I alone accept all manner folk he inasmuch great above
L08 8 Lb 11:14 przed móc Ja sam przyjąć wszelkiego rodzaju ludowy on ponieważ wielki powyżej
L09 9 Lb 11:14 am not I am not able I alone to bear all all this people this because because [it is] too heavy is too
L10 10 Lb 11:14 nie jestem Nie jestem w stanie Ja sam do poniesienia wszystko cały ten lud to bo ponieważ [jest] zbyt ciężkie jest zbyt
L11 11 Lb 11:14 lo- 'u·Chal 'a·no·Chi le·vad·Di, la·Set et- kol- ha·'Am haz·Zeh; ki cha·Ved mi·Men·ni.
L12 12 Lb 11:14 lo - u chal a no chi le waD Di la set et - Kol - ha am haz ze Ki cha wed mim men ni      
L13 13 Lb 11:14 lö|´-´ûkal ´änökî lübaDDî läSë´t ´et-Kol-hä`äm hazzè käbëd mimmeºnnî      
L14 14 Lb 11:14 778/5164 37/191 81/359 64/200 118/650 3058/11047 1034/5415 262/1866 211/1176 659/4478 21/39 281/1215
L15 15 Lb 11:14 I am not able to bear all this people alone, because [it is] too heavy for me.
L16 16 Lb 11:14  14 I am not able <03201> (08799) to bear <05375> (08800) all this people <05971> alone <0905>, because it is too heavy <03515> for me.
L01 1 Lb 11:15   Lb 11:15  15 A jeśli ty deal <06213> (08.802), co ze mną, zabić <02026> (08798) ja, proszę, z ręki <02026> (08.800), jeśli znalazłem <04672> (08804) faworyzować < 02580> w twoich oczach <05869>, a niech mnie nie patrz <07200> (08799) moja nędza <07451>.                                                                                        
L02 2 Lb 11:15 Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście.
L03 3 Lb 11:15 וְאִם־ כָּ֣כָה ׀ אַתְּ־ עֹ֣שֶׂה לִּ֗י הָרְגֵ֤נִי נָא֙ הָרֹ֔ג אִם־ מָצָ֥אתִי חֵ֖ן בְּעֵינֶ֑יךָ וְאַל־ אֶרְאֶ֖ה בְּרָעָתִֽי׃ פ
L04 4 Lb 11:15 וְ/אִם־ כָּ֣כָה ׀ אַתְּ־ עֹ֣שֶׂה לִּ֗/י הָרְגֵ֤/נִי נָא֙ הָרֹ֔ג אִם־ מָצָ֥אתִי חֵ֖ן בְּ/עֵינֶ֑י/ךָ וְ/אַל־ אֶרְאֶ֖ה בְּ/רָעָתִֽ/י׃ פ
L05 5 Lb 11:15 we•'im- <Ka>•cha at- '<O>•se <Li>, ha•re•<Ge>•ni na ha•<Rog>, im- ma•<ca>•ti chen be•'e•<Ne>•cha; we•'al- 'er•'<e> be•ra•'a•<Ti>. <Pe>
L06 6 Lb 11:15 H0518H0518 H3602H3602 H0859H0859 H6213H6213 H0000 H2026H2026 H4994H4994 H2026H2026 H0518H0518 H4672H4672 H2580H2580 H5869H5869 H0408H0408 H7200H7200 H7451H7451
L07 7 Lb 11:15 lo after that manner you accomplish destroy I beseech thee  destroy lo be able favour affliction nay advise self adversity
L08 8 Lb 11:15 lo po tym sposób ty zrealizować zniszczyć Błagam Cię zniszczyć lo móc faworyzować nieszczęście ba doradzać siebie przeciwność losu
L09 9 Lb 11:15 if thus you And if thou deal thus with me kill please me I pray thee out of hand if if I have found favour in thy sight not and let me not see my wretchedness
L10 10 Lb 11:15 jeśli w ten sposób ty I jeśli będziesz zajmować co ze mną zabić proszę ja proszę cię z ręki jeśli jeśli znalazłem faworyzować w twoich oczach nie i niech nie widzi moja nędza
L11 11 Lb 11:15 ve·'im- Ka·chah at- 'O·seh Li, ha·re·Ge·ni na ha·Rog, im- ma·Tza·ti chen be·'ei·Nei·cha; ve·'al- 'er·'Eh be·ra·'a·Ti. Peh
L12 12 Lb 11:15 we im - Ka cha aT - o se lli hor ge ni na ha rog im - ma ca ti Hen Be e ne cha we al - e re Be ra a ti P
L13 13 Lb 11:15 wü´im-Käºkâ ´aT-`öºSè llî horgëºnî nä´ härög ´im-mäc亴tî Hën Bü`ênʺkä wü´al-´er´è Bürä`ätî P
L14 14 Lb 11:15 236/1068 4/37 136/1080 612/2617 1123/6522 30/167 91/402 31/167 237/1068 88/453 25/69 140/878 72/725 284/1296 54/665
L15 15 Lb 11:15 And if thou deal thus with me, kill me, I pray thee, out of hand, if I have found favour in thy sight; and let me not see my wretchedness.
L16 16 Lb 11:15  15 And if thou deal <06213> (08802) thus with me, kill <02026> (08798) me, I pray thee, out of hand <02026> (08800), if I have found <04672> (08804) favour <02580> in thy sight <05869>; and let me not see <07200> (08799) my wretchedness <07451>.
L01 1 Lb 11:16   Lb 11:16  16 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Mojżesza: <04872> Zbierz <0622> (08798) do mnie siedemdziesiąt <07657> ludzie <0376> ze starszych <02205> Izraela <03478>, którego ty wiesz <03045> (08804) być starsi <02205> ludzi <05971>, a oficerowie <07860> (08802) nad nimi i doprowadzić <03947> (08804) ich aż do tabernakulum <0168> z kongregacja <04150>, że mogą one stać <03320> (08694) tam z tobą.                                                                          
L02 2 Lb 11:16 Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zwołaj mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do Namiotu Spotkania; niech tam staną razem z tobą.
L03 3 Lb 11:16 וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ מֹשֶׁ֗ה אֶסְפָה־ לִּ֞י שִׁבְעִ֣ים אִישׁ֮ מִזִּקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ אֲשֶׁ֣ר יָדַ֔עְתָּ כִּי־ הֵ֛ם זִקְנֵ֥י הָעָ֖ם וְשֹׁטְרָ֑יו וְלָקַחְתָּ֤ אֹתָם֙ אֶל־ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד וְהִֽתְיַצְּב֥וּ שָׁ֖ם עִמָּֽךְ׃
L04 4 Lb 11:16 וַ/יֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ מֹשֶׁ֗ה אֶסְפָ/ה־ לִּ֞/י שִׁבְעִ֣ים אִישׁ֮ מִ/זִּקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ אֲשֶׁ֣ר יָדַ֔עְתָּ כִּי־ הֵ֛ם זִקְנֵ֥י הָ/עָ֖ם וְ/שֹׁטְרָ֑י/ו וְ/לָקַחְתָּ֤ אֹתָ/ם֙ אֶל־ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד וְ/הִֽתְיַצְּב֥וּ שָׁ֖ם עִמָּֽ/ךְ׃
L05 5 Lb 11:16 wai•<jo>•mer <jah>•we el- mo•<sze>, es•fah- li sziw•'<Im> 'isz miz•zik•<Ne> jis•ra•'<El> 'a•<szer> ja•<Da>'•ta, ki- hem zik•<Ne> ha•'<Am> we•szo•te•<Raw>; we•la•kach•<Ta> 'o•<Tam> el- '<O>•hel mo•'<Ed>, we•hit•jac•ce•<wu> szam 'im•<Mach>.
L06 6 Lb 11:16 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H4872H4872 H0622H0622 H0000 H7657H7657 H0376H0376 H2205H2205 H3478H3478 H0834H0834 H3045H3045 H3588H3588 H1992H1992 H2205H2205 H5971H5971 H7860H7860 H3947H3947 H0853H0853 H0413H0413 H0168H0168 H4150H4150 H3320H3320 H8033H8033 H5973H5973
L07 7 Lb 11:16 answer Jehovah about Moses assemble seventy great aged Israel after acknowledge inasmuch like aged folk officer accept about covering appointment present selves in it accompanying
L08 8 Lb 11:16 odpowiedź Jahwe o Mojżesz montować siedemdziesiąt wielki w wieku Izrael po przyznać ponieważ jak w wieku ludowy oficer przyjąć o pokrycie powołanie Obecne jaźnie w tym towarzyszący
L09 9 Lb 11:16 said And the LORD to unto Moses Gather unto me seventy men of the elders of Israel whom whom thou knowest for like to be the elders of the people and officers over them and bring to them unto the tabernacle of the congregation that they may stand there with
L10 10 Lb 11:16 powiedział A Pan do Mojżeszowi Zbierać do mnie siedemdziesiąt mężczyźni ze starszych Izraela kogo kogo ty wiesz dla jak być starsi ludzi i oficerowie nad nimi i doprowadzić do ich aż do tabernakulum zgromadzenia że mogą one stać tam z
L11 11 Lb 11:16 vai·Yo·mer Yah·weh el- mo·Sheh, es·fah- li shiv·'Im 'ish miz·zik·Nei Yis·ra·'El 'a·Sher ya·Da'·ta, ki- hem zik·Nei ha·'Am ve·sho·te·Rav; ve·la·kach·Ta 'o·Tam el- 'O·hel mo·'Ed, ve·hit·yatz·tze·Vu sham 'im·Mach.
L12 12 Lb 11:16 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze es fa - lli szi wim isz miz ziq ne jis ra el a szer ja da Ta Ki - hem ziq ne ha am we szot raw we la qaH Ta o tam el - o hel mo ed we hit jac ce wu szam im mach
L13 13 Lb 11:16 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-möšè ´espâ-llî šib`îm ´îš mizziqnê yiSrä´ël ´ášer yädaº`Tä Kî-hëm ziqnê hä`äm wüšö†räyw wüläqaHTä ´ötäm ´el-´öºhel mô`ëd wühi|tyaccübû šäm `immäk
L14 14 Lb 11:16 1032/5298 952/6220 1196/5500 448/766 27/202 1124/6522 33/91 346/2004 25/178 351/2505 1094/5499 113/934 660/4478 96/820 26/178 263/1866 6/25 301/964 3059/11047 1197/5500 169/342 133/223 7/48 141/832 161/1043
L15 15 Lb 11:16 And the LORD said unto Moses, Gather unto me seventy men of the elders of Israel, whom thou knowest to be the elders of the people, and officers over them; and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand there with thee.
L16 16 Lb 11:16  16 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Moses <04872>, Gather <0622> (08798) unto me seventy <07657> men <0376> of the elders <02205> of Israel <03478>, whom thou knowest <03045> (08804) to be the elders <02205> of the people <05971>, and officers <07860> (08802) over them; and bring <03947> (08804) them unto the tabernacle <0168> of the congregation <04150>, that they may stand <03320> (08694) there with thee.
L01 1 Lb 11:17   Lb 11:17  17 I spadnie <03381> (08804) i porozmawiaj <01696> (08765) z tobą tam :: i wezmę <0680> (08804) ducha <07307>, który jest nad tobą, i będzie można umieścić < 07760> (08804) to na nich, a oni ponoszą <05375> (08804) obciążenia <04853> ludzi <05971> z tobą, abyś niedźwiedź <05375> (08799) nie czyń sobie sam.                                                                                  
L02 2 Lb 11:17 Wtedy Ja zstąpię i będę z tobą mówił; wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać.
L03 3 Lb 11:17 וְיָרַדְתִּ֗י וְדִבַּרְתִּ֣י עִמְּךָ֮ שָׁם֒ וְאָצַלְתִּ֗י מִן־ הָר֛וּחַ אֲשֶׁ֥ר עָלֶ֖יךָ וְשַׂמְתִּ֣י עֲלֵיהֶ֑ם וְנָשְׂא֤וּ אִתְּךָ֙ בְּמַשָּׂ֣א הָעָ֔ם וְלֹא־ תִשָּׂ֥א אַתָּ֖ה לְבַדֶּֽךָ׃
L04 4 Lb 11:17 וְ/יָרַדְתִּ֗י וְ/דִבַּרְתִּ֣י עִמְּ/ךָ֮ שָׁם֒ וְ/אָצַלְתִּ֗י מִן־ הָ/ר֛וּחַ אֲשֶׁ֥ר עָלֶ֖י/ךָ וְ/שַׂמְתִּ֣י עֲלֵי/הֶ֑ם וְ/נָשְׂא֤וּ אִתְּ/ךָ֙ בְּ/מַשָּׂ֣א הָ/עָ֔ם וְ/לֹא־ תִשָּׂ֥א אַתָּ֖ה לְ/בַדֶּֽ/ךָ׃
L05 5 Lb 11:17 we•ja•rad•<Ti>, we•dib•bar•<Ti> 'im•me•<Cha> szam we•'a•cal•<Ti>, min- ha•<Ru>•ach 'a•<szer> 'a•<Le>•cha we•sam•<Ti> 'a•le•<Hem>; we•na•se•'<U> 'it•te•<Cha> be•mas•<Sa> ha•'<Am>, we•lo- tis•<Sa> 'at•<Ta> le•wad•<De>•cha.
L06 6 Lb 11:17 H3381H3381 H1696H1696 H5973H5973 H8033H8033 H0680H0680 H4480H4480 H7307H7307 H0834H0834 H5921H5921 H7760H7760 H5921H5921 H5375H5375 H0854H0854 H4853H4853 H5971H5971 H3808H3808 H5375H5375 H0859H0859 H0905H0905
L07 7 Lb 11:17 descend answer accompanying in it keep above air after above appoint above accept against burden folk before accept you alone
L08 8 Lb 11:17 schodzić odpowiedź towarzyszący w tym zachować powyżej powietrze po powyżej powołać powyżej przyjąć przed ciężar ludowy przed przyjąć ty sam
L09 9 Lb 11:17 And I will come down and talk you there with thee there and I will take at of the spirit who and which [is] upon thee and will put and they [it] upon them and they shall bear for the burden of the people you will not with thee that thou bear all alone
L10 10 Lb 11:17 I przyjdę znów w dół i rozmawiać ty tam z Tobą tam i zabiorę w ducha kto i co [jest] na ciebie i stworzy i [Ona] na nich i będą ponosić dla ciężar ludzi nie będzie z tobą, abyś ponosi wszystko sam
L11 11 Lb 11:17 ve·ya·rad·Ti, ve·dib·bar·Ti 'im·me·Cha sham ve·'a·tzal·Ti, min- ha·Ru·ach 'a·Sher 'a·Lei·cha ve·sam·Ti 'a·lei·Hem; ve·na·se·'U 'it·te·Cha be·mas·Sa ha·'Am, ve·lo- tis·Sa 'at·Tah le·vad·De·cha.
L12 12 Lb 11:17 we ja rad Ti we diB Bar Ti im me cha szam we a cal Ti min - ha ru aH a szer a le cha we sam Ti a le hem we na su iT Te cha Be mas sa ha am we lo - tis sa aT Ta le waD De cha    
L13 13 Lb 11:17 wüyäradTî wüdiBBarTî `immükä šäm wü´äcalTî min-härûªH ´ášer `älʺkä wüSamTî `álêhem wünäS´û ´iTTükä BümaSSä´ hä`äm wülö´-tiSSä´ ´aTTâ lübaDDeºkä    
L14 14 Lb 11:17 66/378 261/1142 162/1043 142/832 2/5 282/1215 26/377 1095/5499 1135/5759 116/581 1136/5759 119/650 207/808 12/65 264/1866 779/5164 120/650 137/1080 65/200
L15 15 Lb 11:17 And I will come down and talk with thee there: and I will take of the spirit which [is] upon thee, and will put [it] upon them; and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear [it] not thyself alone.
L16 16 Lb 11:17  17 And I will come down <03381> (08804) and talk <01696> (08765) with thee there:: and I will take <0680> (08804) of the spirit <07307> which is upon thee, and will put <07760> (08804) it upon them; and they shall bear <05375> (08804) the burden <04853> of the people <05971> with thee, that thou bear <05375> (08799) it not thyself alone.
L01 1 Lb 11:18   Lb 11:18  18 I powiedz <0559> (08799) Ty do ludu, <05971>, Uświęć <06942> (08690) sami przeciwko jutro <04279>, i będziecie jeść <0398> (08804) ciało <01320>: dla was nie płakał <01058> (08804) w uszach <0241> Pana <03068>, mówiąc: <0559> (08800), który wydaje nam się ciałem <01320> jeść <0398> (08686)? za to dobrze <02895> (08804) z nami w Egipcie <04714>: dlatego Pan <03068> da <05414> (08804) to ciało <01320>, i będziecie jeść <0398> (08804).                                                                      
L02 2 Lb 11:18 Ludowi zaś powiedz: Oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Narzekaliście przed Panem i wołaliście: Kto nam da mięso, abyśmy jedli? O, jak nam dobrze było w Egipcie! Teraz da wam Pan mięso do jedzenia.
L03 3 Lb 11:18 וְאֶל־ הָעָ֨ם תֹּאמַ֜ר הִתְקַדְּשׁ֣וּ לְמָחָר֮ וַאֲכַלְתֶּ֣ם בָּשָׂר֒ כִּ֡י בְּכִיתֶם֩ בְּאָזְנֵ֨י יְהוָ֜ה לֵאמֹ֗ר מִ֤י יַאֲכִלֵ֙נוּ֙ בָּשָׂ֔ר כִּי־ ט֥וֹב לָ֖נוּ בְּמִצְרָ֑יִם וְנָתַ֨ן יְהוָ֥ה לָכֶ֛ם בָּשָׂ֖ר וַאֲכַלְתֶּֽם׃
L04 4 Lb 11:18 וְ/אֶל־ הָ/עָ֨ם תֹּאמַ֜ר הִתְקַדְּשׁ֣וּ לְ/מָחָר֮ וַ/אֲכַלְתֶּ֣ם בָּשָׂר֒ כִּ֡י בְּכִיתֶם֩ בְּ/אָזְנֵ֨י יְהוָ֜ה לֵ/אמֹ֗ר מִ֤י יַאֲכִלֵ֙/נוּ֙ בָּשָׂ֔ר כִּי־ ט֥וֹב לָ֖/נוּ בְּ/מִצְרָ֑יִם וְ/נָתַ֨ן יְהוָ֥ה לָ/כֶ֛ם בָּשָׂ֖ר וַ/אֲכַלְתֶּֽם׃
L05 5 Lb 11:18 we•'el- ha•'<Am> to•<Mar> hit•kad•de•<szu> le•ma•<Char> wa•'a•chal•<Tem> ba•<Sar> ki be•chi•<Tem> be•'a•ze•<Ne> <jah>•we le•<Mor>, mi ja•'a•chi•<Le>•nu ba•<Sar>, ki- <Tow> <La>•nu be•mic•<Ra>•jim; we•na•<Tan> <jah>•we la•<Chem> ba•<Sar> wa•'a•chal•<Tem>.
L06 6 Lb 11:18 H0413H0413 H5971H5971 H0559H0559 H6942H6942 H4279H4279 H0398H0398 H1320H1320 H3588H3588 H1058H1058 H0241H0241 H3068H3068 H0559H0559 H4310H4310 H0398H0398 H1320H1320 H3588H3588 H2895H2895 H0000 H4714H4714 H5414H5414 H3068H3068 H0000 H1320H1320 H0398H0398
L07 7 Lb 11:18 about folk answer appoint tomorrow burn up body inasmuch bewail hearing Jehovah answer any  burn up body inasmuch be better Egypt add Jehovah body burn up
L08 8 Lb 11:18 o ludowy odpowiedź powołać jutro spalić ciało ponieważ opłakiwać przesłuchanie Jahwe odpowiedź każdy spalić ciało ponieważ być lepiej Egipt dodać Jahwe ciało spalić
L09 9 Lb 11:18 to thou unto the people And say Sanctify yourselves against to morrow and ye shall eat flesh for for ye have wept in the ears of the LORD saying Oh to eat Who shall give us flesh for ? for [it was] well with us in Egypt will give therefore the LORD you flesh and ye shall eat
L10 10 Lb 11:18 do ty do ludu I powiedzieć, Uświęcać sami przeciw jutro i będziecie jeść ciało dla na wy płakał w uszach Pana powiedzenie O jeść Kto ma dać nam ciało dla ? za [to] dobrze z nami w Egipcie da Dlatego Pan Ci ciało i będziecie jeść
L11 11 Lb 11:18 ve·'el- ha·'Am to·Mar hit·kad·de·Shu le·ma·Char va·'a·chal·Tem ba·Sar ki be·chi·Tem be·'a·ze·Nei Yah·weh le·Mor, mi ya·'a·chi·Le·nu ba·Sar, ki- Tov La·nu be·mitz·Ra·yim; ve·na·Tan Yah·weh la·Chem ba·Sar va·'a·chal·Tem.
L12 12 Lb 11:18 we el - ha am To mar hit qaD De szu le ma Har wa a chal Tem Ba sar Ki Be chi tem Be oz ne jhwh(a do naj) le mor mi ja a chi le nu Ba sar Ki - tow la nu Be mic ra jim we na tan jhwh(a do naj) la chem Ba sar wa a chal Tem
L13 13 Lb 11:18 wü´el-hä`äm Tö´mar hitqaDDüšû lümäHär wa´ákalTem BäSär Bükîtem Bü´oznê yhwh(´ädönäy) lë´mör ya´ákìlëºnû BäSär Kî-†ôb läºnû Bümicräºyim wünätan yhwh(´ädönäy) läkem BäSär wa´ákalTem
L14 14 Lb 11:18 1198/5500 265/1866 1033/5298 66/175 13/52 227/806 113/270 661/4478 22/116 24/186 953/6220 1034/5298 34/422 228/806 114/270 662/4478 1/25 1125/6522 221/614 385/2007 954/6220 1126/6522 115/270 229/806
L15 15 Lb 11:18 And say thou unto the people, Sanctify yourselves against to morrow, and ye shall eat flesh: for ye have wept in the ears of the LORD, saying, Who shall give us flesh to eat? for [it was] well with us in Egypt: therefore the LORD will give you flesh, and ye shall eat.
L16 16 Lb 11:18  18 And say <0559> (08799) thou unto the people, <05971>, Sanctify <06942> (08690) yourselves against to morrow <04279>, and ye shall eat <0398> (08804) flesh <01320>: for ye have wept <01058> (08804) in the ears <0241> of the LORD <03068>, saying <0559> (08800), Who shall give us flesh <01320> to eat <0398> (08686)? for it was well <02895> (08804) with us in Egypt <04714>: therefore the LORD <03068> will give <05414> (08804) you flesh <01320>, and ye shall eat <0398> (08804).
L01 1 Lb 11:19   Lb 11:19  19 Nie będziecie jeść <0398> (08799) jedno <0259> dni <03117>, ani dwa dni <03117>, ani pięć <02568> dni <03117>, ani dziesięć <06235> dni <03117>, ani dwadzieścia < 06242> dni <03117>;                                                                                            
L02 2 Lb 11:19 Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień albo dwa, albo pięć czy dziesięć lub dwadzieścia,
L03 3 Lb 11:19 לֹ֣א י֥וֹם אֶחָ֛ד תֹּאכְל֖וּן וְלֹ֣א יוֹמָ֑יִם וְלֹ֣א ׀ חֲמִשָּׁ֣ה יָמִ֗ים וְלֹא֙ עֲשָׂרָ֣ה יָמִ֔ים וְלֹ֖א עֶשְׂרִ֥ים יֽוֹם׃
L04 4 Lb 11:19 לֹ֣א י֥וֹם אֶחָ֛ד תֹּאכְל֖וּ/ן וְ/לֹ֣א יוֹמָ֑יִם וְ/לֹ֣א ׀ חֲמִשָּׁ֣ה יָמִ֗ים וְ/לֹא֙ עֲשָׂרָ֣ה יָמִ֔ים וְ/לֹ֖א עֶשְׂרִ֥ים יֽוֹם׃
L05 5 Lb 11:19 lo <jom> 'e•<Chad> toch•<Lun> we•<Lo> jo•<Ma>•jim; we•<Lo> cha•misz•<sza> ja•<Mim>, we•<Lo> 'a•sa•<Ra> ja•<Mim>, we•<Lo> 'es•<Rim> <jom>.
L06 6 Lb 11:19 H3808H3808 H3117H3117 H0259H0259 H0398H0398 H3808H3808 H3117H3117 H3808H3808 H2568H2568 H3117H3117 H3808H3808 H6235H6235 H3117H3117 H3808H3808 H6242H6242 H3117H3117
L07 7 Lb 11:19 before age a burn up before age before fif age before ten age before score age
L08 8 Lb 11:19 przed wiek spalić przed wiek przed FIF wiek przed dziesięć wiek przed wynik wiek
L09 9 Lb 11:19 nor day one Ye shall not eat nor nor two days nor nor five days nor neither ten days nor nor twenty days
L10 10 Lb 11:19 ani dzień jeden Nie będziecie jeść ani ani dwa dni ani ani pięciu dni ani ani dziesięć dni ani ani dwadzieścia dni
L11 11 Lb 11:19 lo Yom 'e·Chad toch·Lun ve·Lo yo·Ma·yim; ve·Lo cha·mish·Shah ya·Mim, ve·Lo 'a·sa·Rah ya·Mim, ve·Lo 'es·Rim Yom.
L12 12 Lb 11:19 lo jom e Had To che lun we lo jo ma jim we lo Ha misz sza ja mim we lo a sa ra ja mim we lo es rim jom
L13 13 Lb 11:19 lö´ yôm ´eHäd Tö´külûn wülö´ yômäºyim wülö´ Hámiššâ yämîm wülö´ `áSärâ yämîm wülö´ `eSrîm yôm
L14 14 Lb 11:19 780/5164 430/2302 300/961 230/806 781/5164 431/2302 782/5164 121/342 432/2302 783/5164 44/175 433/2302 784/5164 62/315 434/2302
L15 15 Lb 11:19 Ye shall not eat one day, nor two days, nor five days, neither ten days, nor twenty days;
L16 16 Lb 11:19  19 Ye shall not eat <0398> (08799) one <0259> day <03117>, nor two days <03117>, nor five <02568> days <03117>, neither ten <06235> days <03117>, nor twenty <06242> days <03117>;
L01 1 Lb 11:20   Lb 11:20  20 Ale nawet cały miesiąc <02320> <03117>, dopóki nie wyjdzie <03318> (08799) w nozdrza <0639> i być odrażający <02214> wam ponieważ <03282>, że macie pogardzany <03988 > (08804) Pan <03068>, która jest] wśród <07130> ci, i płakał <01058> (08799) przed <06440> niego, mówiąc: <0559> (08800) Dlaczego przyszedł my dalej <03318> (08.804 ) z Egiptu <04714>?                                                                            
L02 2 Lb 11:20 lecz przez cały miesiąc, aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem; odrzuciliście bowiem Pana, który jest pośrodku was, i narzekaliście przed Nim mówiąc: Dlaczego wyszliśmy z Egiptu?
L03 3 Lb 11:20 עַ֣ד ׀ חֹ֣דֶשׁ יָמִ֗ים עַ֤ד אֲשֶׁר־ יֵצֵא֙ מֵֽאַפְּכֶ֔ם וְהָיָ֥ה לָכֶ֖ם לְזָרָ֑א יַ֗עַן כִּֽי־ מְאַסְתֶּ֤ם אֶת־ יְהוָה֙ אֲשֶׁ֣ר בְּקִרְבְּכֶ֔ם וַתִּבְכּ֤וּ לְפָנָיו֙ לֵאמֹ֔ר לָ֥מָּה זֶּ֖ה יָצָ֥אנוּ מִמִּצְרָֽיִם׃
L04 4 Lb 11:20 עַ֣ד ׀ חֹ֣דֶשׁ יָמִ֗ים עַ֤ד אֲשֶׁר־ יֵצֵא֙ מֵֽ/אַפְּ/כֶ֔ם וְ/הָיָ֥ה לָ/כֶ֖ם לְ/זָרָ֑א יַ֗עַן כִּֽי־ מְאַסְתֶּ֤ם אֶת־ יְהוָה֙ אֲשֶׁ֣ר בְּ/קִרְבְּ/כֶ֔ם וַ/תִּבְכּ֤וּ לְ/פָנָי/ו֙ לֵ/אמֹ֔ר לָ֥/מָּה זֶּ֖ה יָצָ֥אנוּ מִ/מִּצְרָֽיִם׃
L05 5 Lb 11:20 'ad <Cho>•desz ja•<Mim>, 'ad a•<szer>- je•<ce> me•'ap•pe•<Chem>, we•ha•<ja> la•<Chem> le•za•<Ra>; <ja>•'an, ki- me•'as•<Tem> et- <jah>•we 'a•<szer> be•kir•be•<Chem>, wat•tiw•<Ku> le•fa•<Naw> le•<Mor>, <Lam>•ma ze ja•<ca>•nu mi•mic•<Ra>•jim.
L06 6 Lb 11:20 H5704H5704 H2320H2320 H3117H3117 H5704H5704 H0834H0834 H3318H3318 H0639H0639 H1961H1961 H0000 H2214H2214 H3282H3282 H3588H3588 H3988H3988 H0853H0853 H3068H3068 H0834H0834 H7130H7130 H1058H1058 H6440H6440 H0559H0559 H4100H4100 H2088H2088 H3318H3318 H4714H4714
L07 7 Lb 11:20 against month age against after after anger become loathsome because  inasmuch abhor Jehovah after among bewail accept answer how long he after Egypt
L08 8 Lb 11:20 przed miesiąc wiek przed po po złość zostać odrażający bo ponieważ brzydzić się Jahwe po wśród opłakiwać przyjąć odpowiedź jak długo on po Egipt
L09 9 Lb 11:20 against month A whole against who until it come out at your nostrils and becomes and it be loathsome unto you because for that ye have despised the LORD who which [is] among you and have wept before him saying Why ever Why came we forth Egypt
L10 10 Lb 11:20 przed miesiąc Całość przed kto dopóki nie wyjdzie w nozdrzach i staje się i być odrażający wam, ponieważ dla abyście nie gardzili Pan kto co [jest] wśród Ty i nie płakał przed jak mówił Dlaczego kiedykolwiek Dlaczego przyszedł nam dalej Egipt
L11 11 Lb 11:20 'ad Cho·desh ya·Mim, 'ad a·Sher- ye·Tze me·'ap·pe·Chem, ve·ha·Yah la·Chem le·za·Ra; Ya·'an, ki- me·'as·Tem et- Yah·weh 'a·Sher be·kir·be·Chem, vat·tiv·Ku le·fa·Nav le·Mor, Lam·mah zeh ya·Tza·nu mi·mitz·Ra·yim.
L12 12 Lb 11:20 ad Ho desz ja mim ad a szer - je ce me aP Pe chem we ha ja la chem le za ra ja an Ki - me as Tem et - jhwh(a do naj) a szer Be qir Be chem waT Tiw Ku le fa naw le mor lam ma zze ja ca nu mim mic ra jim      
L13 13 Lb 11:20 `ad Höºdeš yämîm `ad ´ášer-yëcë´ më|´aPPükem wühäyâ läkem lüzärä´ yaº`an Kî|-mü´asTem ´et-yhwh(´ädönäy) ´ášer BüqirBükem waTTibKû lüpänäyw lë´mör läºmmâ zzè yäc亴nû mimmicräºyim      
L14 14 Lb 11:20 195/1259 62/283 435/2302 196/1259 1096/5499 227/1060 26/276 750/3546 1127/6522 1/1 4/99 663/4478 4/75 3060/11047 955/6220 1097/5499 51/227 23/116 412/2127 1035/5298 101/744 212/1176 228/1060 222/614
L15 15 Lb 11:20 [But] even a whole month, until it come out at your nostrils, and it be loathsome unto you: because that ye have despised the LORD which [is] among you, and have wept before him, saying, Why came we forth out of Egypt?
L16 16 Lb 11:20  20 But even a whole month <02320> <03117>, until it come out <03318> (08799) at your nostrils <0639>, and it be loathsome <02214> unto you: because <03282> that ye have despised <03988> (08804) the LORD <03068> which is] among <07130> you, and have wept <01058> (08799) before <06440> him, saying <0559> (08800), Why came we forth <03318> (08804) out of Egypt <04714>?
L01 1 Lb 11:21   Lb 11:21  21 Mojżesz <04872> powiedział <0559> (08799) Ludzie, <05971>, wśród <07130> którym jestem, to sześć <08337> sto <03967> tys <0505> piechoty <07273>, a Tyś powiedział <0559> (08804), dam <05414> (08799) ich ciało <01320>, że mogą jeść <0398> (08804) całość <03117> miesiąc <02320>.                                                                                    
L02 2 Lb 11:21 Odpowiedział Mojżesz: Sześćset tysięcy mężów pieszych liczy ten lud, pośród którego jestem, a ty mówisz: Dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc!
L03 3 Lb 11:21 וַיֹּאמֶר֮ מֹשֶׁה֒ שֵׁשׁ־ מֵא֥וֹת אֶ֙לֶף֙ רַגְלִ֔י הָעָ֕ם אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י בְּקִרְבּ֑וֹ וְאַתָּ֣ה אָמַ֗רְתָּ בָּשָׂר֙ אֶתֵּ֣ן לָהֶ֔ם וְאָכְל֖וּ חֹ֥דֶשׁ יָמִֽים׃
L04 4 Lb 11:21 וַ/יֹּאמֶר֮ מֹשֶׁה֒ שֵׁשׁ־ מֵא֥וֹת אֶ֙לֶף֙ רַגְלִ֔י הָ/עָ֕ם אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י בְּ/קִרְבּ֑/וֹ וְ/אַתָּ֣ה אָמַ֗רְתָּ בָּשָׂר֙ אֶתֵּ֣ן לָ/הֶ֔ם וְ/אָכְל֖וּ חֹ֥דֶשׁ יָמִֽים׃
L05 5 Lb 11:21 wai•jo•<Mer> mo•<sze> szesz- me•'ot 'e•lef rag•<Li>, ha•'<Am> 'a•<szer> 'a•no•<Chi> be•kir•<Bo>; we•'at•<Ta> 'a•<Mar>•ta, ba•<Sar> 'et•<Ten> la•<Hem>, we•'a•che•<Lu> <Cho>•desz ja•<Mim>.
L06 6 Lb 11:21 H0559H0559 H4872H4872 H8337H8337 H3967H3967 H0505H0505 H7273H7273 H5971H5971 H0834H0834 H0595H0595 H7130H7130 H0859H0859 H0559H0559 H1320H1320 H5414H5414 H0000 H0398H0398 H2320H2320 H3117H3117
L07 7 Lb 11:21 answer Moses six hundredfold thousand foot soldier folk after I among you answer body add burn up month age
L08 8 Lb 11:21 odpowiedź Mojżesz sześć stokrotny tysiąc stopa żołnierz ludowy po Ja wśród ty odpowiedź ciało dodać spalić miesiąc wiek
L09 9 Lb 11:21 said And Moses whom I [am] [are] six hundred thousand footmen The people after I among You and thou hast said them flesh I will give that they may eat month a whole
L10 10 Lb 11:21 powiedział Mojżesz którą [am] [są] sześć sto tysiąc piechoty Ludzie po Ja wśród Ty a Tyś powiedział: ich ciało Dam że mogą one jeść miesiąc całość
L11 11 Lb 11:21 vai·yo·Mer mo·Sheh shesh- me·'ot 'e·lef rag·Li, ha·'Am 'a·Sher 'a·no·Chi be·kir·Bo; ve·'at·Tah 'a·Mar·ta, ba·Sar 'et·Ten la·Hem, ve·'a·che·Lu Cho·desh ya·Mim.
L12 12 Lb 11:21 waj jo mer mo sze szesz - me ot e lef rag li ha am a szer a no chi Be qir Bo we aT Ta a mar Ta Ba sar eT Ten la hem we ach lu Ho desz ja mim
L13 13 Lb 11:21 wayyö´mer möšè šëš-më´ôt ´eºlep raglî hä`äm ´ášer ´änökî BüqirBô wü´aTTâ ´ämaºrTä BäSär ´eTTën lähem wü´äklû Höºdeš yämîm
L14 14 Lb 11:21 1036/5298 449/766 56/215 156/574 65/503 2/12 266/1866 1098/5499 82/359 52/227 138/1080 1037/5298 116/270 386/2007 1128/6522 231/806 63/283 436/2302
L15 15 Lb 11:21 And Moses said, The people, among whom I [am], [are] six hundred thousand footmen; and thou hast said, I will give them flesh, that they may eat a whole month.
L16 16 Lb 11:21  21 And Moses <04872> said <0559> (08799), The people, <05971>, among <07130> whom I am, are six <08337> hundred <03967> thousand <0505> footmen <07273>; and thou hast said <0559> (08804), I will give <05414> (08799) them flesh <01320>, that they may eat <0398> (08804) a whole <03117> month <02320>.
L01 1 Lb 11:22   Lb 11:22  22 stosuje stada <06629> a stada <01241> być zabity <07819> (08735) dla nich, wystarczy <04672> (08804) je? lub są wszystkie ryby <01709> w morzu <03220> zgromadzą <0622> (08735) dla nich, aby wystarczyć <04672> (08804) je?                                                                                        
L02 2 Lb 11:22 Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czyż będzie im dosyć?
L03 3 Lb 11:22 הֲצֹ֧אן וּבָקָ֛ר יִשָּׁחֵ֥ט לָהֶ֖ם וּמָצָ֣א לָהֶ֑ם אִ֣ם אֶֽת־ כָּל־ דְּגֵ֥י הַיָּ֛ם יֵאָסֵ֥ף לָהֶ֖ם וּמָצָ֥א לָהֶֽם׃ פ
L04 4 Lb 11:22 הֲ/צֹ֧אן וּ/בָקָ֛ר יִשָּׁחֵ֥ט לָ/הֶ֖ם וּ/מָצָ֣א לָ/הֶ֑ם אִ֣ם אֶֽת־ כָּל־ דְּגֵ֥י הַ/יָּ֛ם יֵאָסֵ֥ף לָ/הֶ֖ם וּ/מָצָ֥א לָ/הֶֽם׃ פ
L05 5 Lb 11:22 ha•<con> u•wa•<Kar> jisz•sza•<Chet> la•<Hem> u•ma•<ca> la•<Hem>; 'im et- kol- de•<Ge> hai•<jam> je•'a•<Sef> la•<Hem> u•ma•<ca> la•<Hem>. <Pe>
L06 6 Lb 11:22 H6629H6629 H1241H1241 H7819H7819 H0000 H4672H4672 H0000 H0518H0518 H0853H0853 H3605H3605 H1709H1709 H3220H3220 H0622H0622 H0000 H4672H4672 H0000
L07 7 Lb 11:22 cattle bull kill be able lo all manner fish sea assemble be able
L08 8 Lb 11:22 bydło byk zabić móc lo wszelkiego rodzaju ryba morze montować móc
L09 9 Lb 11:22 Shall the flocks and the herds be slain for them to suffice Or all them? or shall all the fish of the sea be gathered together for them to suffice
L10 10 Lb 11:22 Będą stada a stada być zabity im wystarczy Lub wszystko je? lub są wszystkie ryby z morza zgromadzą im wystarczy
L11 11 Lb 11:22 ha·Tzon u·va·Kar yish·sha·Chet la·Hem u·ma·Tza la·Hem; 'im et- kol- de·Gei hai·Yam ye·'a·Sef la·Hem u·ma·Tza la·Hem. Peh
L12 12 Lb 11:22 ha con u wa qar jisz sza Het la hem u ma ca la hem im et - Kol - De ge haj jam je a sef la hem u ma ca la hem P
L13 13 Lb 11:22 hácö´n ûbäqär yiššäHë† lähem ûmäcä´ lähem ´ìm ´e|t-Kol-Dügê hayyäm yë´äsëp lähem ûmäcä´ lähem P
L14 14 Lb 11:22 88/274 71/183 45/80 1129/6522 89/453 1130/6522 238/1068 3061/11047 1035/5415 2/19 57/396 28/202 1131/6522 90/453 1132/6522
L15 15 Lb 11:22 Shall the flocks and the herds be slain for them, to suffice them? or shall all the fish of the sea be gathered together for them, to suffice them?
L16 16 Lb 11:22  22 Shall the flocks <06629> and the herds <01241> be slain <07819> (08735) for them, to suffice <04672> (08804) them? or shall all the fish <01709> of the sea <03220> be gathered together <0622> (08735) for them, to suffice <04672> (08804) them?
L01 1 Lb 11:23   Lb 11:23  23 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Mojżesza: <04872>, należy do Pana <03068> ręcznie <03027> woskowane krótki <07114> (08799)? ty ujrzysz <07200> (08799) teraz, czy moje słowo <01697> się stanie <07136> (08799) do ciebie, czy nie.                                                                                      
L02 2 Lb 11:23 Pan jednak odpowiedział Mojżeszowi: Czyż ręka Pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa moja się spełni, czy też nie.
L03 3 Lb 11:23 וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה הֲיַ֥ד יְהוָ֖ה תִּקְצָ֑ר עַתָּ֥ה תִרְאֶ֛ה הֲיִקְרְךָ֥ דְבָרִ֖י אִם־ לֹֽא׃
L04 4 Lb 11:23 וַ/יֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה הֲ/יַ֥ד יְהוָ֖ה תִּקְצָ֑ר עַתָּ֥ה תִרְאֶ֛ה הֲ/יִקְרְ/ךָ֥ דְבָרִ֖/י אִם־ לֹֽא׃
L05 5 Lb 11:23 wai•<jo>•mer <jah>•we el- mo•<sze>, ha•<jad> <jah>•we tik•<car>; 'at•<Ta> tir•'<e> ha•jik•re•<Cha> de•wa•<Ri> im- <Lo>.
L06 6 Lb 11:23 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H4872H4872 H3027H3027 H3068H3068 H7114H7114 H6258H6258 H7200H7200 H7136H7136 H1697H1697 H0518H0518 H3808H3808
L07 7 Lb 11:23 answer Jehovah about Moses able Jehovah cut down henceforth advise self appoint act lo before
L08 8 Lb 11:23 odpowiedź Jahwe o Mojżesz w stanie Jahwe wyciąć odtąd doradzać siebie powołać działać lo przed
L09 9 Lb 11:23 said And the LORD to unto Moses hand Is the LORD'S waxed short henceforth ? thou shalt see shall come to pass now whether my word or not
L10 10 Lb 11:23 powiedział A Pan do Mojżeszowi ręka Czy Pana woskowane krótki odtąd ? Będziesz zobaczyć się stanie teraz czy moje słowo lub nie
L11 11 Lb 11:23 vai·Yo·mer Yah·weh el- mo·Sheh, ha·Yad Yah·weh tik·Tzar; 'at·Tah tir·'Eh ha·yik·re·Cha de·va·Ri im- Lo.
L12 12 Lb 11:23 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze ha jad jhwh(a do naj) Tiq car aT Ta ti re ha jiq re cha de wa ri im - lo    
L13 13 Lb 11:23 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-möšè háyad yhwh(´ädönäy) Tiqcär `aTTâ tir´è háyiqrükä dübärî ´im-lö´    
L14 14 Lb 11:23 1038/5298 956/6220 1199/5500 450/766 267/1608 957/6220 7/47 62/431 285/1296 6/27 132/1428 239/1068 785/5164
L15 15 Lb 11:23 And the LORD said unto Moses, Is the LORD'S hand waxed short? thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not.
L16 16 Lb 11:23  23 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Moses <04872>, Is the LORD'S <03068> hand <03027> waxed short <07114> (08799)? thou shalt see <07200> (08799) now whether my word <01697> shall come to pass <07136> (08799) unto thee or not.
L01 1 Lb 11:24   Lb 11:24  24 Mojżesz <04872> wyszedł <03318> (08799) i powiedział <01696> (08762) ludzie <05971> słowa <01697> Pana <03068>, a zebrane <0622> (08799) siedemdziesiąt <07657> ludzie <0376> ze starszych <02205> ludzi <05971> i zestaw <05975> (08686) im dokoła <05439> tabernakulum <0168>.                                                                                    
L02 2 Lb 11:24 I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu.
L03 3 Lb 11:24 וַיֵּצֵ֣א מֹשֶׁ֗ה וַיְדַבֵּר֙ אֶל־ הָעָ֔ם אֵ֖ת דִּבְרֵ֣י יְהוָ֑ה וַיֶּאֱסֹ֞ף שִׁבְעִ֥ים אִישׁ֙ מִזִּקְנֵ֣י הָעָ֔ם וַֽיַּעֲמֵ֥ד אֹתָ֖ם סְבִיבֹ֥ת הָאֹֽהֶל׃
L04 4 Lb 11:24 וַ/יֵּצֵ֣א מֹשֶׁ֗ה וַ/יְדַבֵּר֙ אֶל־ הָ/עָ֔ם אֵ֖ת דִּבְרֵ֣י יְהוָ֑ה וַ/יֶּאֱסֹ֞ף שִׁבְעִ֥ים אִישׁ֙ מִ/זִּקְנֵ֣י הָ/עָ֔ם וַֽ/יַּעֲמֵ֥ד אֹתָ֖/ם סְבִיבֹ֥ת הָ/אֹֽהֶל׃
L05 5 Lb 11:24 wai•je•<ce> mo•<sze>, waj•dab•<Ber> el- ha•'<Am>, 'et diw•<Re> <jah>•we; wai•je•'e•<Sof> sziw•'<Im> 'isz miz•zik•<Ne> ha•'<Am>, wai•ja•'a•<Med> 'o•<Tam> se•wi•<wot> ha•'<O>•hel.
L06 6 Lb 11:24 H3318H3318 H4872H4872 H1696H1696 H0413H0413 H5971H5971 H0853H0853 H1697H1697 H3068H3068 H0622H0622 H7657H7657 H0582H0582 H2205H2205 H5971H5971 H5975H5975 H0853H0853 H5439H5439 H0168H0168
L07 7 Lb 11:24 after Moses answer about folk act Jehovah assemble seventy another aged folk abide  place covering
L08 8 Lb 11:24 po Mojżesz odpowiedź o ludowy działać Jahwe montować siedemdziesiąt inny w wieku ludowy przestrzegać miejsce pokrycie
L09 9 Lb 11:24 went out And Moses and told about the people the words of the LORD and gathered the seventy another of the elders of the people and set them round about the tabernacle
L10 10 Lb 11:24 wyszedł Mojżesz i powiedział o ludzie słowa Pana i zebrali siedemdziesiąt inny ze starszych ludzi i zestaw je dokoła tabernakulum
L11 11 Lb 11:24 vai·ye·Tze mo·Sheh, vay·dab·Ber el- ha·'Am, 'et div·Rei Yah·weh; vai·ye·'e·Sof shiv·'Im 'ish miz·zik·Nei ha·'Am, vai·ya·'a·Med 'o·Tam se·vi·Vot ha·'O·hel.
L12 12 Lb 11:24 waj je ce mo sze wa je daB Ber el - ha am et Diw re jhwh(a do naj) waj je e sof szi wim isz miz ziq ne ha am waj ja a med o tam se wi wot ha o hel  
L13 13 Lb 11:24 wayyëcë´ möšè wayüdaBBër ´el-hä`äm ´ët Dibrê yhwh(´ädönäy) wayye´ésöp šib`îm ´îš mizziqnê hä`äm wa|yya`ámëd ´ötäm sübîböt hä´öºhel  
L14 14 Lb 11:24 229/1060 451/766 262/1142 1200/5500 267/1866 3062/11047 133/1428 958/6220 29/202 34/91 50/222 27/178 268/1866 55/523 3063/11047 57/333 170/342
L15 15 Lb 11:24 And Moses went out, and told the people the words of the LORD, and gathered the seventy men of the elders of the people, and set them round about the tabernacle.
L16 16 Lb 11:24  24 And Moses <04872> went out <03318> (08799), and told <01696> (08762) the people <05971> the words <01697> of the LORD <03068>, and gathered <0622> (08799) the seventy <07657> men <0376> of the elders <02205> of the people <05971>, and set <05975> (08686) them round about <05439> the tabernacle <0168>.
L01 1 Lb 11:25   Lb 11:25  25 A Pan <03068> zstąpił <03381> (08799) w chmurze <06051>, i mówił <01696> (08762) do Niego, brali <0680> (08686) ducha <07307>, który był na go, i dał <05414> (08799) go aż siedemdziesiąt <07657> starsi <02205> <0376>: i stało się, że gdy duch <07307> wypoczęty <05117> (08800) po nich, prorokował <05012> (08691) i nie przestają <03254> (08804).                                                                              
L02 2 Lb 11:25 A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.
L03 3 Lb 11:25 וַיֵּ֨רֶד יְהוָ֥ה ׀ בֶּעָנָן֮ וַיְדַבֵּ֣ר אֵלָיו֒ וַיָּ֗אצֶל מִן־ הָר֙וּחַ֙ אֲשֶׁ֣ר עָלָ֔יו וַיִּתֵּ֕ן עַל־ שִׁבְעִ֥ים אִ֖ישׁ הַזְּקֵנִ֑ים וַיְהִ֗י כְּנ֤וֹחַ עֲלֵיהֶם֙ הָר֔וּחַ וַיִּֽתְנַבְּא֖וּ וְלֹ֥א יָסָֽפוּ׃
L04 4 Lb 11:25 וַ/יֵּ֨רֶד יְהוָ֥ה ׀ בֶּ/עָנָן֮ וַ/יְדַבֵּ֣ר אֵלָי/ו֒ וַ/יָּ֗אצֶל מִן־ הָ/ר֙וּחַ֙ אֲשֶׁ֣ר עָלָ֔י/ו וַ/יִּתֵּ֕ן עַל־ שִׁבְעִ֥ים אִ֖ישׁ הַ/זְּקֵנִ֑ים וַ/יְהִ֗י כְּ/נ֤וֹחַ עֲלֵי/הֶם֙ הָ/ר֔וּחַ וַ/יִּֽתְנַבְּא֖וּ וְ/לֹ֥א יָסָֽפוּ׃
L05 5 Lb 11:25 wai•<je>•red <jah>•we be•'a•<Nan> waj•dab•<Ber> 'e•<Law> wai•<ja>•cel, min- ha•<Ru>•ach 'a•<szer> 'a•<Law>, wai•jit•<Ten> al- sziw•'<Im> 'isz haz•ze•ke•<Nim>; waj•<Hi>, ke•<No>•ach 'a•le•<Hem> ha•<Ru>•ach, wai•jit•nab•be•'<U> we•<Lo> ja•<Sa>•fu.
L06 6 Lb 11:25 H3381H3381 H3068H3068 H6051H6051 H1696H1696 H0413H0413 H0680H0680 H4480H4480 H7307H7307 H0834H0834 H5921H5921 H5414H5414 H5921H5921 H7657H7657 H0376H0376 H2205H2205 H1961H1961 H5117H5117 H5921H5921 H7307H7307 H5012H5012 H3808H3808 H3254H3254
L07 7 Lb 11:25 descend Jehovah cloud answer about keep above air after above add above seventy great aged become cease above air prophesy before add
L08 8 Lb 11:25 schodzić Jahwe chmura odpowiedź o zachować powyżej powietrze po powyżej dodać powyżej siedemdziesiąt wielki w wieku zostać zaprzestać powyżej powietrze prorokować przed dodać
L09 9 Lb 11:25 came down And the LORD in a cloud and spake to him unto him and took at of the spirit who and that [was] upon him and gave upon [it] unto the seventy he elders become rested and when and it came to pass [that] when the spirit upon them they prophesied did not and did not cease
L10 10 Lb 11:25 zstąpił A Pan w chmurze i mówił dla niego do niego i wziął w ducha kto i że [było] na niego i dał na [Ona] do siedemdziesięciu on Starsi zostać wypoczęty i kiedy i stało się, [że] gdy duch na nich prorokowali Czy nie i nie przestaje
L11 11 Lb 11:25 vai·Ye·red Yah·weh be·'a·Nan vay·dab·Ber 'e·Lav vai·Ya·tzel, min- ha·Ru·ach 'a·Sher 'a·Lav, vai·yit·Ten al- shiv·'Im 'ish haz·ze·ke·Nim; vay·Hi, ke·No·ach 'a·lei·Hem ha·Ru·ach, vai·yit·nab·be·'U ve·Lo ya·Sa·fu.
L12 12 Lb 11:25 waj je red jhwh(a do naj) Be a nan wa je daB Ber e law waj ja cel min - ha ru aH a szer a law waj jiT Ten al - szi wim isz haz ze qe nim wa je hi Ke no aH a le hem ha ru aH waj jit naB Be u we lo ja sa fu    
L13 13 Lb 11:25 wayyëºred yhwh(´ädönäy) Be`änän wayüdaBBër ´ëläyw wayy亴cel min-härûªH ´ášer `äläyw wayyiTTën `al-šib`îm ´îš hazzüqënîm wayühî KünôªH `álêhem härûªH wayyi|tnaBBü´û wülö´ yäsäºpû    
L14 14 Lb 11:25 67/378 959/6220 41/87 263/1142 1201/5500 3/5 283/1215 27/377 1099/5499 1137/5759 387/2007 1138/5759 35/91 347/2004 28/178 751/3546 8/67 1139/5759 28/377 1/114 786/5164 36/210
L15 15 Lb 11:25 And the LORD came down in a cloud, and spake unto him, and took of the spirit that [was] upon him, and gave [it] unto the seventy elders: and it came to pass, [that], when the spirit rested upon them, they prophesied, and did not cease.
L16 16 Lb 11:25  25 And the LORD <03068> came down <03381> (08799) in a cloud <06051>, and spake <01696> (08762) unto him, and took <0680> (08686) of the spirit <07307> that was upon him, and gave <05414> (08799) it unto the seventy <07657> elders <02205> <0376>: and it came to pass, that, when the spirit <07307> rested <05117> (08800) upon them, they prophesied <05012> (08691), and did not cease <03254> (08804).
L01 1 Lb 11:26   Lb 11:26  26 Lecz pozostał <07604> (08735) dwa <08147> z mężczyzn <0582> w obozie <04264> nazwa <08034> w jednym <0259> <0419 został Eldad> i nazwisko <08034> z drugiej <08145> Medad <04312>: i duch <07307> wypoczęty <05117> (08799) na nich, a oni byli z nich, które zostały napisane <03789> (08803), ale nie poszedł na <03318> ( 08804) do tabernakulum <0168>: i oni prorokowali <05012> (08691) w obozie <04264>.                                                                        
L02 2 Lb 11:26 Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.
L03 3 Lb 11:26 וַיִּשָּׁאֲר֣וּ שְׁנֵֽי־ אֲנָשִׁ֣ים ׀ בַּֽמַּחֲנֶ֡ה שֵׁ֣ם הָאֶחָ֣ד ׀ אֶלְדָּ֡ד וְשֵׁם֩ הַשֵּׁנִ֨י מֵידָ֜ד וַתָּ֧נַח עֲלֵיהֶ֣ם הָר֗וּחַ וְהֵ֙מָּה֙ בַּכְּתֻבִ֔ים וְלֹ֥א יָצְא֖וּ הָאֹ֑הֱלָה וַיִּֽתְנַבְּא֖וּ בַּֽמַּחֲנֶֽה׃
L04 4 Lb 11:26 וַ/יִּשָּׁאֲר֣וּ שְׁנֵֽי־ אֲנָשִׁ֣ים ׀ בַּֽ/מַּחֲנֶ֡ה שֵׁ֣ם הָ/אֶחָ֣ד ׀ אֶלְדָּ֡ד וְ/שֵׁם֩ הַ/שֵּׁנִ֨י מֵידָ֜ד וַ/תָּ֧נַח עֲלֵי/הֶ֣ם הָ/ר֗וּחַ וְ/הֵ֙מָּה֙ בַּ/כְּתֻבִ֔ים וְ/לֹ֥א יָצְא֖וּ הָ/אֹ֑הֱלָ/ה וַ/יִּֽתְנַבְּא֖וּ בַּֽ/מַּחֲנֶֽה׃
L05 5 Lb 11:26 wai•jisz•sza•'a•<Ru> sze•ne- 'a•na•<szim> bam•ma•cha•<Ne> szem ha•'e•<Chad> 'el•<Dad> we•<szem> hasz•sze•<Ni> me•<Dad> wat•<Ta>•nach 'a•le•<Hem> ha•<Ru>•ach, we•<Hem>•ma bak•ke•tu•<wim>, we•<Lo> ja•ce•'<U> ha•'<O>•he•la; wai•jit•nab•be•'<U> <Bam>•ma•cha•<Ne>.
L06 6 Lb 11:26 H7604H7604 H8147H8147 H0376H0376 H4264H4264 H8034H8034 H0259H0259 H0419H0419 H8034H8034 H8145H8145 H4312H4312 H5117H5117 H5921H5921 H7307H7307 H1992H1992 H3789H3789 H3808H3808 H3318H3318 H0168H0168 H5012H5012 H4264H4264
L07 7 Lb 11:26 leave both great army base a Eldad base again Medad cease above air like describe before after covering prophesy army
L08 8 Lb 11:26 pozostawiać zarówno wielki armia podstawa Eldad podstawa ponownie Medad zaprzestać powyżej powietrze jak opisać przed po pokrycie prorokować armia
L09 9 Lb 11:26 But there remained two men in the camp the name of the one [was] Eldad and the name of the other Medad rested and and the spirit like upon them and they [were] of them that were written had not but went not out unto the tabernacle and they prophesied in the camp
L10 10 Lb 11:26 Ale pozostał dwa mężczyźni w obozie nazwa z jednej [Było] Eldad i nazwa z innych Medad wypoczęty i i duch jak na nich, a oni [były] z nich, które zostały napisane nie miał ale nie wyszedł do tabernakulum a oni prorokowali w obozie
L11 11 Lb 11:26 vai·yish·sha·'a·Ru she·nei- 'a·na·Shim bam·ma·cha·Neh shem ha·'e·Chad 'el·Dad ve·Shem hash·she·Ni mei·Dad vat·Ta·nach 'a·lei·Hem ha·Ru·ach, ve·Hem·mah bak·ke·tu·Vim, ve·Lo ya·tze·'U ha·'O·he·lah; vai·yit·nab·be·'U Bam·ma·cha·Neh.
L12 12 Lb 11:26 waj jisz sza a ru sze ne - a na szim Bam ma Ha ne szem ha e Had el Dad we szem hasz sze ni me dad waT Ta naH a le hem ha ru aH we hem ma BaK Ke tu wim we lo ja cu ha o he la waj jit naB Be u Bam ma Ha ne
L13 13 Lb 11:26 wayyiššä´árû šünê|-´ánäšîm Ba|mmaHánè šëm hä´eHäd ´elDäd wüšëm haššënî mêdäd waTTäºnaH `álêhem härûªH wühëºmmâ BaKKütùbîm wülö´ yäc´û hä´öºhélâ wayyi|tnaBBü´û Ba|mmaHánè
L14 14 Lb 11:26 19/133 265/768 348/2004 75/216 193/864 301/961 1/2 194/864 59/157 1/2 9/67 1140/5759 29/377 97/820 13/225 787/5164 230/1060 171/342 2/114 76/216
L15 15 Lb 11:26 But there remained two [of the] men in the camp, the name of the one [was] Eldad, and the name of the other Medad: and the spirit rested upon them; and they [were] of them that were written, but went not out unto the tabernacle: and they prophesied in the camp.
L16 16 Lb 11:26  26 But there remained <07604> (08735) two <08147> of the men <0582> in the camp <04264>, the name <08034> of the one <0259> was Eldad <0419>, and the name <08034> of the other <08145> Medad <04312>: and the spirit <07307> rested <05117> (08799) upon them; and they were of them that were written <03789> (08803), but went not out <03318> (08804) unto the tabernacle <0168>: and they prophesied <05012> (08691) in the camp <04264>.
L01 1 Lb 11:27   Lb 11:27  27 I pobiegł <07323> (08799) młody człowiek <05288>, i powiedział <05046> (08686) Mojżesz <04872>, i powiedział <0559> (08799), Eldad <0419> i Medad <04312> zrobić prorokuj <05012> (08693) w obozie <04264>.                                                                                          
L02 2 Lb 11:27 Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie.
L03 3 Lb 11:27 וַיָּ֣רָץ הַנַּ֔עַר וַיַּגֵּ֥ד לְמֹשֶׁ֖ה וַיֹּאמַ֑ר אֶלְדָּ֣ד וּמֵידָ֔ד מִֽתְנַבְּאִ֖ים בַּֽמַּחֲנֶֽה׃
L04 4 Lb 11:27 וַ/יָּ֣רָץ הַ/נַּ֔עַר וַ/יַּגֵּ֥ד לְ/מֹשֶׁ֖ה וַ/יֹּאמַ֑ר אֶלְדָּ֣ד וּ/מֵידָ֔ד מִֽתְנַבְּאִ֖ים בַּֽ/מַּחֲנֶֽה׃
L05 5 Lb 11:27 wai•<ja>•roc han•<Na>•'ar, wai•jag•<Ged> le•mo•<sze> wai•jo•<Mar>; 'el•<Dad> u•me•<Dad>, mit•nab•be•'<Im> <Bam>•ma•cha•<Ne>.
L06 6 Lb 11:27 H7323H7323 H5288H5288 H5046H5046 H4872H4872 H0559H0559 H0419H0419 H4312H4312 H5012H5012 H4264H4264
L07 7 Lb 11:27 break down babe bewray Moses answer Eldad Medad prophesy army
L08 8 Lb 11:27 przełamać dziecko bewray Mojżesz odpowiedź Eldad Medad prorokować armia
L09 9 Lb 11:27 And there ran a young man and told Moses and said Eldad and Medad do prophesy in the camp
L10 10 Lb 11:27 I pobiegł Młody mężczyzna i powiedział Mojżesz i powiedział: Eldad i Medad zrobić prorokuj w obozie
L11 11 Lb 11:27 vai·Ya·rotz han·Na·'ar, vai·yag·Ged le·mo·Sheh vai·yo·Mar; 'el·Dad u·mei·Dad, mit·nab·be·'Im Bam·ma·cha·Neh.
L12 12 Lb 11:27 waj ja roc han na ar waj jaG Ged le mo sze waj jo mar el Dad u me dad mit naB Be im Bam ma Ha ne
L13 13 Lb 11:27 wayyäºroc hannaº`ar wayyaGGëd lümöšè wayyö´mar ´elDäd ûmêdäd mi|tnaBBü´îm Ba|mmaHánè
L14 14 Lb 11:27 11/102 32/240 45/369 452/766 1039/5298 2/2 2/2 3/114 77/216
L15 15 Lb 11:27 And there ran a young man, and told Moses, and said, Eldad and Medad do prophesy in the camp.
L16 16 Lb 11:27  27 And there ran <07323> (08799) a young man <05288>, and told <05046> (08686) Moses <04872>, and said <0559> (08799), Eldad <0419> and Medad <04312> do prophesy <05012> (08693) in the camp <04264>.
L01 1 Lb 11:28   Lb 11:28  28 A Jozue <03091> syn <01121> Nuna <05126>, sługa <08334> (08764) Mojżesza <04872>, jeden z jego młodych mężczyzn <0979>, odpowiedział <06030> (08799) i powiedział < 0559> (08799) Mój panie <0113> Mojżesz, <04872>, zabraniają <03607> (08798) im.                                                                                      
L02 2 Lb 11:28 Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im!
L03 3 Lb 11:28 וַיַּ֜עַן יְהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־ נ֗וּן מְשָׁרֵ֥ת מֹשֶׁ֛ה מִבְּחֻרָ֖יו וַיֹּאמַ֑ר אֲדֹנִ֥י מֹשֶׁ֖ה כְּלָאֵֽם׃
L04 4 Lb 11:28 וַ/יַּ֜עַן יְהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־ נ֗וּן מְשָׁרֵ֥ת מֹשֶׁ֛ה מִ/בְּחֻרָ֖י/ו וַ/יֹּאמַ֑ר אֲדֹנִ֥/י מֹשֶׁ֖ה כְּלָאֵֽ/ם׃
L05 5 Lb 11:28 wai•<ja>•'an je•ho•<szu>•a' bin- <Nun>, me•sza•<Ret> mo•<sze> mib•be•chu•<Raw> wai•jo•<Mar>; 'a•do•<Ni> mo•<sze> ke•la•'<Em>.
L06 6 Lb 11:28 H6030H6030 H3091H3091 H1121H1121 H5126H5126 H8334H8334 H4872H4872 H0979H0979 H0559H0559 H0113H0113 H4872H4872 H3607H3607
L07 7 Lb 11:28 testify Jehoshua afflicted Non minister  Moses young men answer lord Moses forbid
L08 8 Lb 11:28 świadczyć Jehoszua dotknięty Brak minister Mojżesz Młodzi mężczyźni odpowiedź lord Mojżesz broń
L09 9 Lb 11:28 answered And Joshua the son of Nun the servant of Moses [one] of his young men and said My lord Moses forbid
L10 10 Lb 11:28 odpowiedział: Jozue syn Nuna sługa Mojżesza [Jeden] z jego młodych mężczyzn i powiedział: Panie mój Mojżesz broń
L11 11 Lb 11:28 vai·Ya·'an ye·ho·Shu·a' bin- Nun, me·sha·Ret mo·Sheh mib·be·chu·Rav vai·yo·Mar; 'a·do·Ni mo·Sheh ke·la·'Em.
L12 12 Lb 11:28 waj ja an je ho szu a Bin - nun me sza ret mo sze miB Be Hu raw waj jo mar a do ni mo sze Ke la em
L13 13 Lb 11:28 wayyaº`an yühôšùª` Bin-nûn müšärët möšè miBBüHùräyw wayyö´mar ´ádönî möšè Külä´ëm
L14 14 Lb 11:28 30/329 8/218 1061/4921 2/30 20/96 453/766 1/3 1040/5298 81/324 454/766 4/18
L15 15 Lb 11:28 And Joshua the son of Nun, the servant of Moses, [one] of his young men, answered and said, My lord Moses, forbid them.
L16 16 Lb 11:28  28 And Joshua <03091> the son <01121> of Nun <05126>, the servant <08334> (08764) of Moses <04872>, one of his young men <0979>, answered <06030> (08799) and said <0559> (08799), My lord <0113> Moses, <04872>, forbid <03607> (08798) them.
L01 1 Lb 11:29   Lb 11:29  29 Mojżesz <04872> powiedział <0559> (08799) do niego Enviest <07065> (08764) Ty o mnie? Czy Bóg, że wszystko <05414> (08799) Lord'S <03068> ludzie <05971> byli prorokami <05030>, i że Pan <03068> postawiłoby <05414> (08799) jego duch <07307> na nich!                                                                                      
L02 2 Lb 11:29 Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!
L03 3 Lb 11:29 וַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ מֹשֶׁ֔ה הַֽמְקַנֵּ֥א אַתָּ֖ה לִ֑י וּמִ֨י יִתֵּ֜ן כָּל־ עַ֤ם יְהוָה֙ נְבִיאִ֔ים כִּי־ יִתֵּ֧ן יְהוָ֛ה אֶת־ רוּח֖וֹ עֲלֵיהֶֽם׃
L04 4 Lb 11:29 וַ/יֹּ֤אמֶר ל/וֹ֙ מֹשֶׁ֔ה הַֽ/מְקַנֵּ֥א אַתָּ֖ה לִ֑/י וּ/מִ֨י יִתֵּ֜ן כָּל־ עַ֤ם יְהוָה֙ נְבִיאִ֔ים כִּי־ יִתֵּ֧ן יְהוָ֛ה אֶת־ רוּח֖/וֹ עֲלֵי/הֶֽם׃
L05 5 Lb 11:29 wai•<jo>•mer lo mo•<sze>, ham•kan•<Ne> 'at•<Ta> <Li>; u•<Mi> jit•<Ten> kol- 'am <jah>•we ne•wi•'<Im>, ki- jit•<Ten> <jah>•we et- ru•<Cho> 'a•le•<Hem>.
L06 6 Lb 11:29 H0559H0559 H0000 H4872H4872 H7065H7065 H0859H0859 H0000 H4310H4310 H5414H5414 H3605H3605 H5971H5971 H3068H3068 H5030H5030 H3588H3588 H5414H5414 H3068H3068 H0853H0853 H7307H7307 H5921H5921
L07 7 Lb 11:29 answer Moses envy you any  add all manner folk Jehovah prophecy inasmuch add Jehovah air above
L08 8 Lb 11:29 odpowiedź Mojżesz zazdroszczę ty każdy dodać wszelkiego rodzaju ludowy Jahwe proroctwo ponieważ dodać Jahwe powietrze powyżej
L09 9 Lb 11:29 said And Moses unto him Enviest you would thou for my sake? would God that all the all people LORD'S were prophets would would put [and] that the LORD his spirit and
L10 10 Lb 11:29 powiedział Mojżesz mu Enviest ty by ty o mnie? Czy Bóg, który wszystko wszystko ludzie Pana'S byli prorocy by postawiłoby [I] że Pan jego duch i
L11 11 Lb 11:29 vai·Yo·mer lo mo·Sheh, ham·kan·Ne 'at·Tah Li; u·Mi yit·Ten kol- 'am Yah·weh ne·vi·'Im, ki- yit·Ten Yah·weh et- ru·Cho 'a·lei·Hem.
L12 12 Lb 11:29 waj jo mer lo mo sze ha me qan ne aT Ta li u mi jiT Ten Kol - am jhwh(a do naj) ne wi im Ki - jiT Ten jhwh(a do naj) et - ru Ho a le hem
L13 13 Lb 11:29 wayyöº´mer möšè ha|müqannë´ ´aTTâ ûmî yiTTën Kol-`am yhwh(´ädönäy) nübî´îm Kî-yiTTën yhwh(´ädönäy) ´et-rûHô `álêhem
L14 14 Lb 11:29 1041/5298 1133/6522 455/766 7/32 139/1080 1134/6522 35/422 388/2007 1036/5415 269/1866 960/6220 3/314 664/4478 389/2007 961/6220 3064/11047 30/377 1141/5759
L15 15 Lb 11:29 And Moses said unto him, Enviest thou for my sake? would God that all the LORD'S people were prophets, [and] that the LORD would put his spirit upon them!
L16 16 Lb 11:29  29 And Moses <04872> said <0559> (08799) unto him, Enviest <07065> (08764) thou for my sake? would God that all the <05414> (08799) LORD'S <03068> people <05971> were prophets <05030>, and that the LORD <03068> would put <05414> (08799) his spirit <07307> upon them!
L01 1 Lb 11:30   Lb 11:30  30 Mojżesz <04872> gat <0622> (08735) go do obozu <04264>, on i starsi <02205> Izraela <03478>.                                                                                                  
L02 2 Lb 11:30 Po czym udał się Mojżesz razem ze starszymi z powrotem do obozu.
L03 3 Lb 11:30 וַיֵּאָסֵ֥ף מֹשֶׁ֖ה אֶל־ הַֽמַּחֲנֶ֑ה ה֖וּא וְזִקְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Lb 11:30 וַ/יֵּאָסֵ֥ף מֹשֶׁ֖ה אֶל־ הַֽ/מַּחֲנֶ֑ה ה֖וּא וְ/זִקְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Lb 11:30 wai•je•'a•<Sef> mo•<sze> el- ham•ma•cha•<Ne>; hu we•zik•<Ne> jis•ra•'<El>.
L06 6 Lb 11:30 H0622H0622 H4872H4872 H0413H0413 H4264H4264 H1931H1931 H2205H2205 H3478H3478
L07 7 Lb 11:30 assemble Moses about army he aged Israel
L08 8 Lb 11:30 montować Mojżesz o armia on w wieku Izrael
L09 9 Lb 11:30 gat And Moses to him into the camp he he and the elders of Israel
L10 10 Lb 11:30 gat Mojżesz do go do obozu on on i starsi Izraela
L11 11 Lb 11:30 vai·ye·'a·Sef mo·Sheh el- ham·ma·cha·Neh; hu ve·zik·Nei Yis·ra·'El.
L12 12 Lb 11:30 waj je a sef mo sze el - ham ma Ha ne hu we ziq ne jis ra el
L13 13 Lb 11:30 wayyë´äsëp möšè ´el-ha|mmaHánè hû´ wüziqnê yiSrä´ël
L14 14 Lb 11:30 30/202 456/766 1202/5500 78/216 449/1867 29/178 352/2505
L15 15 Lb 11:30 And Moses gat him into the camp, he and the elders of Israel.
L16 16 Lb 11:30  30 And Moses <04872> gat <0622> (08735) him into the camp <04264>, he and the elders <02205> of Israel <03478>.
L01 1 Lb 11:31   Lb 11:31  31 I wyszedł <05265> (08804) wiatrową <07307> od Pana <03068> i przyniósł <01468> (08799) przepiórki <07958> od morza <03220>, i niech spadnie <05203> ( 08799) w obozie <04264> jakby jeden dzień <03117> podróż <01870> na tej stronie <03541>, i jakby jeden dzień <03117> podróż <01870> po drugiej stronie <03541>, okrągłe o <05439> Obóz <04264>, a jak to było dwa łokcie <0520> wysoko nad powierzchnią <06440> z ziemi <0776>.                                                                        
L02 2 Lb 11:31 Podniósł się wiatr zesłany przez Pana i przyniósł od morza przepiórki, i zrzucił na obóz z obu jego stron na dzień drogi, i pokryły ziemię na dwa łokcie wysoko.
L03 3 Lb 11:31 וְר֜וּחַ נָסַ֣ע ׀ מֵאֵ֣ת יְהוָ֗ה וַיָּ֣גָז שַׂלְוִים֮ מִן־ הַיָּם֒ וַיִּטֹּ֨שׁ עַל־ הַֽמַּחֲנֶ֜ה כְּדֶ֧רֶךְ י֣וֹם כֹּ֗ה וּכְדֶ֤רֶךְ יוֹם֙ כֹּ֔ה סְבִיב֖וֹת הַֽמַּחֲנֶ֑ה וּכְאַמָּתַ֖יִם עַל־ פְּנֵ֥י הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Lb 11:31 וְ/ר֜וּחַ נָסַ֣ע ׀ מֵ/אֵ֣ת יְהוָ֗ה וַ/יָּ֣גָז שַׂלְוִים֮ מִן־ הַ/יָּם֒ וַ/יִּטֹּ֨שׁ עַל־ הַֽ/מַּחֲנֶ֜ה כְּ/דֶ֧רֶךְ י֣וֹם כֹּ֗ה וּ/כְ/דֶ֤רֶךְ יוֹם֙ כֹּ֔ה סְבִיב֖וֹת הַֽ/מַּחֲנֶ֑ה וּ/כְ/אַמָּתַ֖יִם עַל־ פְּנֵ֥י הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Lb 11:31 we•<Ru>•ach na•<Sa>' me•'<Et> <jah>•we wai•<ja>•goz sal•<wim> min- hai•<jam> wai•jit•<Tosz> al- ham•ma•cha•<Ne> ke•<De>•rech <jom> <Ko>, u•che•<De>•rech jOm <Ko>, se•wi•<wot> ham•ma•cha•<Ne>; u•che•'am•ma•<Ta>•jim al- pe•<Ne> ha•'<A>•rec.
L06 6 Lb 11:31 H7307H7307 H5265H5265 H0853H0853 H3068H3068 H1468H1468 H7958H7958 H4480H4480 H3220H3220 H5203H5203 H5921H5921 H4264H4264 H1870H1870 H3117H3117 H3541H3541 H1870H1870 H3117H3117 H3541H3541 H5439H5439 H4264H4264 H0520H0520 H5921H5921 H6440H6440 H0776H0776
L07 7 Lb 11:31 air cause to blow Jehovah bring quails above sea cast off above army along age such along age such place army cubit above accept common
L08 8 Lb 11:31 powietrze spowodować cios Jahwe przynieść przepiórki powyżej morze odtrącić powyżej armia wzdłuż wiek taki wzdłuż wiek taki miejsce armia łokieć powyżej przyjąć wspólny
L09 9 Lb 11:31 a wind And there went forth from the LORD and brought quails from from the sea and let [them] fall beside by the camp journey as it were a day's on this side journey and as it were a day's on the other side round about the camp and as it were two cubits beside [high] upon the face of the earth
L10 10 Lb 11:31 wiatr I nie wyszedł od Pana i przyniósł przepiórki z od morza i niech [ich] upadek obok przez obozu podróż jak to było dzień-tych na tej stronie podróż i jakby dzień-tych po drugiej stronie dokoła obóz i jak to było dwa łokcie obok [High] na powierzchni ziemi
L11 11 Lb 11:31 ve·Ru·ach na·Sa' me·'Et Yah·weh vai·Ya·goz sal·Vim min- hai·Yam vai·yit·Tosh al- ham·ma·cha·Neh ke·De·rech Yom Koh, u·che·De·rech yOm Koh, se·vi·Vot ham·ma·cha·Neh; u·che·'am·ma·Ta·yim al- pe·Nei ha·'A·retz.
L12 12 Lb 11:31 we ru aH na sa me et jhwh(a do naj) waj ja goz sal wim min - haj jam waj jit tosz al - ham ma Ha ne Ke de rech jom Ko u che de rech jom Ko se wi wot ham ma Ha ne u che am ma ta jim al - Pe ne ha a rec      
L13 13 Lb 11:31 würûªH näsa` më´ët yhwh(´ädönäy) wayyäºgoz Salwîm min-hayyäm wayyi††öš `al-ha|mmaHánè Küdeºrek yôm ûküdeºrek yôm sübîbôt ha|mmaHánè ûkü´ammätaºyim `al-Pünê hä´äºrec      
L14 14 Lb 11:31 31/377 60/146 3065/11047 962/6220 1/2 2/4 284/1215 58/396 3/40 1142/5759 79/216 50/700 437/2302 32/576 51/700 438/2302 33/576 58/333 80/216 65/246 1143/5759 413/2127 537/2502
L15 15 Lb 11:31 And there went forth a wind from the LORD, and brought quails from the sea, and let [them] fall by the camp, as it were a day's journey on this side, and as it were a day's journey on the other side, round about the camp, and as it were two cubits [high] upon the face of the earth.
L16 16 Lb 11:31  31 And there went forth <05265> (08804) a wind <07307> from the LORD <03068>, and brought <01468> (08799) quails <07958> from the sea <03220>, and let them fall <05203> (08799) by the camp <04264>, as it were a day's <03117> journey <01870> on this side <03541>, and as it were a day's <03117> journey <01870> on the other side <03541>, round about <05439> the camp <04264>, and as it were two cubits <0520> high upon the face <06440> of the earth <0776>.
L01 1 Lb 11:32   Lb 11:32  32 A lud <05971> wstał <06965> (08799) przez cały dzień <03117>, i całą noc <03915>, a wszystkie następne <04283> dni <03117> i zgromadzili <0622> (08799 ) na przepiórki <07958>: ten, który zebrał najmniej <04591> (08688) zgromadził <0622> (08804) dziesięć <06235> Homers <02563>: i rozprzestrzeniają <07849> (08799) je wszystkie za granicą <07849> (08.800 ) dla siebie dokoła <05439> Obóz <04264>.                                                                          
L02 2 Lb 11:32 Ludzie byli na nogach przez cały dzień, przez noc i następny dzień, i zbierali przepiórki. Kto mało zebrał, przyniósł najmniej dziesięć chomerów. I rozłożyli je wokół obozu.
L03 3 Lb 11:32 וַיָּ֣קָם הָעָ֡ם כָּל־ הַיּוֹם֩ הַה֨וּא וְכָל־ הַלַּ֜יְלָה וְכֹ֣ל ׀ י֣וֹם הַֽמָּחֳרָ֗ת וַיַּֽאַסְפוּ֙ אֶת־ הַשְּׂלָ֔ו הַמַּמְעִ֕יט אָסַ֖ף עֲשָׂרָ֣ה חֳמָרִ֑ים וַיִּשְׁטְח֤וּ לָהֶם֙ שָׁט֔וֹחַ סְבִיב֖וֹת הַֽמַּחֲנֶֽה׃
L04 4 Lb 11:32 וַ/יָּ֣קָם הָ/עָ֡ם כָּל־ הַ/יּוֹם֩ הַ/ה֨וּא וְ/כָל־ הַ/לַּ֜יְלָה וְ/כֹ֣ל ׀ י֣וֹם הַֽ/מָּחֳרָ֗ת וַ/יַּֽאַסְפוּ֙ אֶת־ הַ/שְּׂלָ֔ו הַ/מַּמְעִ֕יט אָסַ֖ף עֲשָׂרָ֣ה חֳמָרִ֑ים וַ/יִּשְׁטְח֤וּ לָ/הֶם֙ שָׁט֔וֹחַ סְבִיב֖וֹת הַֽ/מַּחֲנֶֽה׃
L05 5 Lb 11:32 wai•<ja>•kom ha•'<Am> kol- hai•jOm ha•<Hu> we•chol hal•<Laj>•la we•<Chol> <jom> ham•mo•cho•<Rat>, wai•ja•'as•<Fu> et- has•se•<Law>, ham•mam•'<It> 'a•<Saf> 'a•sa•<Ra> cho•ma•<Rim>; wai•jisz•te•<Chu> la•<Hem> sza•<To>•ach, se•wi•<wot> <Ham>•ma•cha•<Ne>.
L06 6 Lb 11:32 H6965H6965 H5971H5971 H3605H3605 H3117H3117 H1931H1931 H3605H3605 H3915H3915 H3605H3605 H3117H3117 H4283H4283 H0622H0622 H0853H0853 H7958H7958 H4591H4591 H0622H0622 H6235H6235 H2563H2563 H7849H7849 H0000 H7849H7849 H5439H5439 H4264H4264
L07 7 Lb 11:32 abide folk all manner age he all manner night  all manner age morrow assemble quails suffer to decrease assemble ten clay all abroad all abroad place army
L08 8 Lb 11:32 przestrzegać ludowy wszelkiego rodzaju wiek on wszelkiego rodzaju noc wszelkiego rodzaju wiek nazajutrz montować przepiórki cierpieć, aby zmniejszyć montować dziesięć glina wszystkie za granicą wszystkie za granicą miejsce armia
L09 9 Lb 11:32 stood up And the people all all that day he and all and all [that] night and all day and all the next and they gathered the quails he that gathered least gathered ten homers and they spread [them] all abroad for themselves round about the camp
L10 10 Lb 11:32 wstał A ludzie wszystko przez cały dzień on i wszystko i wszystko [że] noc i wszystko dzień i cały następny i zebrali z przepiórki ten, który zebrał najmniej zebrane dziesięć Homers i rozprzestrzeniają [Im] wszystkie za granicą dla siebie dokoła obóz
L11 11 Lb 11:32 vai·Ya·kom ha·'Am kol- hai·yOm ha·Hu ve·chol hal·Lay·lah ve·Chol Yom ham·mo·cho·Rat, vai·ya·'as·Fu et- has·se·Lav, ham·mam·'It 'a·Saf 'a·sa·Rah cho·ma·Rim; vai·yish·te·Chu la·Hem sha·To·ach, se·vi·Vot Ham·ma·cha·Neh.
L12 12 Lb 11:32 waj ja qom ha am Kol - haj jom ha hu we chol - hal laj la we chol jom ham mo Hó rat waj ja as fu et - has se law ham ma mit a saf a sa ra Hó ma rim waj jisz te Hu la hem sza to aH se wi wot ham ma Ha ne
L13 13 Lb 11:32 wayyäºqom hä`äm Kol-hayyôm hahû´ wükol-hallaºylâ wüköl yôm ha|mmoHórät wayya|´aspû ´et-haSSüläw hammam`î† ´äsap `áSärâ Hómärîm wayyiš†üHû lähem šä†ôªH sübîbôt ha|mmaHánè
L14 14 Lb 11:32 84/627 270/1866 1037/5415 439/2302 450/1867 1038/5415 49/231 1039/5415 440/2302 11/32 31/202 3066/11047 3/4 8/21 32/202 45/175 6/33 1/6 1135/6522 2/6 59/333 81/216
L15 15 Lb 11:32 And the people stood up all that day, and all [that] night, and all the next day, and they gathered the quails: he that gathered least gathered ten homers: and they spread [them] all abroad for themselves round about the camp.
L16 16 Lb 11:32  32 And the people <05971> stood up <06965> (08799) all that day <03117>, and all that night <03915>, and all the next <04283> day <03117>, and they gathered <0622> (08799) the quails <07958>: he that gathered least <04591> (08688) gathered <0622> (08804) ten <06235> homers <02563>: and they spread <07849> (08799) them all abroad <07849> (08800) for themselves round about <05439> the camp <04264>.
L01 1 Lb 11:33   Lb 11:33  33 A gdy ciało <01320> był jeszcze <02962> między zębami <08127>, ere było żuć <03772> (08735), gniew <0639> Pana <03068> zapłonął <02734> (08804) wobec ludzi <05971>, a Pan <03068> uderzył <05221> (08686) ludzie <05971> z bardzo <03966> wielki <07227> plaga <04347>.                                                                                    
L02 2 Lb 11:33 Mięso jeszcze było między ich zębami, jeszcze nie przeżute, gdy już zapalił się gniew Pana przeciw ludowi i uderzył go Pan wielką plagą.
L03 3 Lb 11:33 הַבָּשָׂ֗ר עוֹדֶ֙נּוּ֙ בֵּ֣ין שִׁנֵּיהֶ֔ם טֶ֖רֶם יִכָּרֵ֑ת וְאַ֤ף יְהוָה֙ חָרָ֣ה בָעָ֔ם וַיַּ֤ךְ יְהוָה֙ בָּעָ֔ם מַכָּ֖ה רַבָּ֥ה מְאֹֽד׃
L04 4 Lb 11:33 הַ/בָּשָׂ֗ר עוֹדֶ֙/נּוּ֙ בֵּ֣ין שִׁנֵּי/הֶ֔ם טֶ֖רֶם יִכָּרֵ֑ת וְ/אַ֤ף יְהוָה֙ חָרָ֣ה בָ/עָ֔ם וַ/יַּ֤ךְ יְהוָה֙ בָּ/עָ֔ם מַכָּ֖ה רַבָּ֥ה מְאֹֽד׃
L05 5 Lb 11:33 hab•ba•<Sar>, o•<Den>•nu ben szin•ne•<Hem>, <Te>•rem jik•ka•<Ret>; we•'<Af> <jah>•we cha•<Ra> wa•'<Am>, wai•<jach> <jah>•we ba•'<Am>, mak•<Ka> rab•<Ba> me•'<Od>.
L06 6 Lb 11:33 H1320H1320 H5750H5750 H0996H0996 H8127H8127 H2962H2962 H3772H3772 H0639H0639 H3068H3068 H2734H2734 H5971H5971 H5221H5221 H3068H3068 H5971H5971 H4347H4347 H7227H7227 H3966H3966
L07 7 Lb 11:33 body again among crag before be chewed anger Jehovah be angry folk beat Jehovah folk beaten in abundance diligently
L08 8 Lb 11:33 ciało ponownie wśród turnia przed należy żuć złość Jahwe gniewać się ludowy bić Jahwe ludowy bity w obfitości pilnie
L09 9 Lb 11:33 And while the flesh was still between between their teeth [was] yet ere it was chewed the wrath of the LORD was kindled against the people smote and the LORD the people plague great with a very
L10 10 Lb 11:33 A gdy ciało jeszcze między między zębami [Było] jeszcze ere było żuć Gniew Pana zapaliła się przeciwko ludziom uderzył a Pan ludzie plaga wielki z bardzo
L11 11 Lb 11:33 hab·ba·Sar, o·Den·nu bein shin·nei·Hem, Te·rem yik·ka·Ret; ve·'Af Yah·weh cha·Rah va·'Am, vai·Yach Yah·weh ba·'Am, mak·Kah rab·Bah me·'Od.
L12 12 Lb 11:33 haB Ba sar o den nu Ben szin ne hem te rem jiK Ka ret we af jhwh(a do naj) Ha ra wa am waj jach jhwh(a do naj) Ba am maK Ka raB Ba me od
L13 13 Lb 11:33 haBBäSär `ôdeºnnû Bên šinnêhem †eºrem yiKKärët wü´ap yhwh(´ädönäy) Härâ bä`äm wayyak yhwh(´ädönäy) Bä`äm maKKâ raBBâ mü´öd
L14 14 Lb 11:33 117/270 73/486 134/406 9/55 16/56 45/288 27/276 963/6220 20/90 271/1866 48/500 964/6220 272/1866 2/48 28/462 54/300
L15 15 Lb 11:33 And while the flesh [was] yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the LORD was kindled against the people, and the LORD smote the people with a very great plague.
L16 16 Lb 11:33  33 And while the flesh <01320> was yet <02962> between their teeth <08127>, ere it was chewed <03772> (08735), the wrath <0639> of the LORD <03068> was kindled <02734> (08804) against the people <05971>, and the LORD <03068> smote <05221> (08686) the people <05971> with a very <03966> great <07227> plague <04347>.
L01 1 Lb 11:34   Lb 11:34  34 I nazwał <07121> (08799) Nazwa <08034> z tego miejsca <04725> Kibrothhattaavah <06914>: bo tam pochowano <06912> (08804) ludzie <05971>, który pożądał <0183> (08693).                                                                                            
L02 2 Lb 11:34 Dlatego też nazwano to miejsce Kibrot-Hattaawa, bo tam pochowano ludzi, których opanowało pożądanie.
L03 3 Lb 11:34 וַיִּקְרָ֛א אֶת־ שֵֽׁם־ הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא קִבְר֣וֹת הַֽתַּאֲוָ֑ה כִּי־ שָׁם֙ קָֽבְר֔וּ אֶת־ הָעָ֖ם הַמִּתְאַוִּֽים׃
L04 4 Lb 11:34 וַ/יִּקְרָ֛א אֶת־ שֵֽׁם־ הַ/מָּק֥וֹם הַ/ה֖וּא קִבְר֣וֹת הַֽתַּאֲוָ֑ה כִּי־ שָׁם֙ קָֽבְר֔וּ אֶת־ הָ/עָ֖ם הַ/מִּתְאַוִּֽים׃
L05 5 Lb 11:34 wai•jik•<Ra> et- szem- ham•ma•<Kom> ha•<Hu> kiw•<Rot> hat•ta•'a•<wa>; ki- szam ka•we•<Ru>, et- ha•'<Am> ham•mit•'aw•<wim>.
L06 6 Lb 11:34 H7121H7121 H0853H0853 H8034H8034 H4725H4725 H1931H1931 H0000 H6914H6914 H3588H3588 H8033H8033 H6912H6912 H0853H0853 H5971H5971 H0183H0183
L07 7 Lb 11:34 bewray  base country he Kibroth-hattaavah inasmuch in it in any wise folk covet
L08 8 Lb 11:34 bewray podstawa kraj on Kibrot-Hattaawa ponieważ w tym w każdym mądrym ludowy pożądać
L09 9 Lb 11:34 And he called the name of that place he Kibrothhattaavah because there because there they buried the people that lusted
L10 10 Lb 11:34 I nazwał nazwa z tego miejsca on Kibrothhattaavah bo tam bo tam pochowano ludzie że pożądał
L11 11 Lb 11:34 vai·yik·Ra et- shem- ham·ma·Kom ha·Hu kiv·Rot hat·ta·'a·Vah; ki- sham ka·ve·Ru, et- ha·'Am ham·mit·'av·Vim.
L12 12 Lb 11:34 waj jiq ra et - szem - ham ma qom ha hu qiw rot haT Ta a wa Ki - szam qaw ru et - ha am ham mi taw wim
L13 13 Lb 11:34 wayyiqrä´ ´et-šë|m-hammäqôm hahû´ qibrôt ha|TTa´áwâ Kî-šäm qä|brû ´et-hä`äm hammit´awwîm
L14 14 Lb 11:34 156/731 3067/11047 195/864 85/401 451/1867 1136/6522 1/5 665/4478 143/832 28/132 3068/11047 273/1866 2/22
L15 15 Lb 11:34 And he called the name of that place Kibrothhattaavah: because there they buried the people that lusted.
L16 16 Lb 11:34  34 And he called <07121> (08799) the name <08034> of that place <04725> Kibrothhattaavah <06914>: because there they buried <06912> (08804) the people <05971> that lusted <0183> (08693).
L01 1 Lb 11:35   Lb 11:35  35 A lud <05971> <05265 podróżował> (08804) z Kibrothhattaavah <06914> do Chaserot <02698>, a siedziba w Chaserot <02698>.                                                                                                
L02 2 Lb 11:35 Z Kibrot-Hattaawa ruszył lud do Chaserot i tam rozbili obóz.
L03 3 Lb 11:35 מִקִּבְר֧וֹת הַֽתַּאֲוָ֛ה נָסְע֥וּ הָעָ֖ם חֲצֵר֑וֹת וַיִּהְי֖וּ בַּחֲצֵרֽוֹת׃ פ
L04 4 Lb 11:35 מִ/קִּבְר֧וֹת הַֽתַּאֲוָ֛ה נָסְע֥וּ הָ/עָ֖ם חֲצֵר֑וֹת וַ/יִּהְי֖וּ בַּ/חֲצֵרֽוֹת׃ פ
L05 5 Lb 11:35 mik•kiw•<Rot> hat•ta•'a•<wa> na•se•'<U> ha•'<Am> cha•ce•<Rot>; wai•jih•<ju> ba•cha•ce•<Rot>. <Pe>
L06 6 Lb 11:35 H0000 H6914H6914 H5265H5265 H5971H5971 H2698H2698 H1961H1961 H2698H2698
L07 7 Lb 11:35 Kibroth-hattaavah cause to blow folk Hazeroth become Hazeroth
L08 8 Lb 11:35 Kibrot-Hattaawa spowodować cios ludowy Chaserot zostać Chaserot
L09 9 Lb 11:35 from Kibrothhattaavah journeyed [And] the people unto Hazeroth remained and abode at Hazeroth
L10 10 Lb 11:35 z Kibrothhattaavah podróżował [I] ludzie do Chaserot pozostał i siedzibą w Chaserot
L11 11 Lb 11:35 mik·kiv·Rot hat·ta·'a·Vah na·se·'U ha·'Am cha·tze·Rot; vai·yih·Yu ba·cha·tze·Rot. Peh
L12 12 Lb 11:35 miq qiw rot haT Ta a wa na su ha am Ha ce rot waj jih ju Ba Ha ce rot P
L13 13 Lb 11:35 miqqibrôt ha|TTa´áwâ näs`û hä`äm Hácërôt wayyihyû BaHácërôt P
L14 14 Lb 11:35 1137/6522 2/5 61/146 274/1866 1/6 752/3546 2/6
L15 15 Lb 11:35 [And] the people journeyed from Kibrothhattaavah unto Hazeroth; and abode at Hazeroth.
L16 16 Lb 11:35  35 And the people <05971> journeyed <05265> (08804) from Kibrothhattaavah <06914> unto Hazeroth <02698>; and abode at Hazeroth <02698>.
Copyright by Cezary Podolski