Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Lm3-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Lm 3:1 Lm 3 Lm 3:1  1 Jestem człowiek <01397>, które widziało <07200> (08804) utrapienie <06040> przez pręta <07626> jego gniewu <05678>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:1 Jam człowiek, co zaznał boleści pod rózgą Jego gniewu;
L03 3 Lm 3:1 אֲנִ֤י הַגֶּ֙בֶר֙ רָאָ֣ה עֳנִ֔י בְּשֵׁ֖בֶט עֶבְרָתֽוֹ׃
L04 4 Lm 3:1 אֲנִ֤י הַ/גֶּ֙בֶר֙ רָאָ֣ה עֳנִ֔י בְּ/שֵׁ֖בֶט עֶבְרָתֽ/וֹ׃
L05 5 Lm 3:1 'a•<Ni> hag•<Ge>•wer ra•'<A 'o•<Ni>, be•<sze>•wet ew•ra•<To>.
L06 6 Lm 3:1 H0589H0589 H1397H1397 H7200H7200 H6040H6040 H7626H7626 H5678H5678
L07 7 Lm 3:1 I every one advise self misery correction anger
L08 8 Lm 3:1 Ja każdy jeden doradzać siebie nędza korekta złość
L09 9 Lm 3:1 I am I [am] the man [that] hath seen affliction by the rod of his wrath
L10 10 Lm 3:1 Jestem I [am] człowiek [Że] widziało nieszczęście przez pręta jego gniewu
L11 11 Lm 3:1 'a·Ni hag·Ge·ver ra·'Ah 'o·Ni, be·She·vet ev·ra·To.
L12 12 Lm 3:1 a ni haG Ge wer ra a ó ni Be sze wet ew ra to
L13 13 Lm 3:1 ´ánî haGGeºber rä´â `ónî Büšëºbe† `ebrätô
L14 14 Lm 3:1 631/874 57/65 1133/1296 35/36 167/190 23/34
L15 15 Lm 3:1 I [am] the man [that] hath seen affliction by the rod of his wrath.
L16 16 Lm 3:1  1 I am the man <01397> that hath seen <07200> (08804) affliction <06040> by the rod <07626> of his wrath <05678>.
L01 1 Lm 3:2   Lm 3:2  2 On hath doprowadziły <05090> (08804) ja i przyniósł <03212> (08686) ja w ciemności <02822>, ale nie w świetle <0216>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:2 On mnie prowadził, iść kazał w ciemnościach, a nie w świetle,
L03 3 Lm 3:2 אוֹתִ֥י נָהַ֛ג וַיֹּלַ֖ךְ חֹ֥שֶׁךְ וְלֹא־ אֽוֹר׃
L04 4 Lm 3:2 אוֹתִ֥/י נָהַ֛ג וַ/יֹּלַ֖ךְ חֹ֥שֶׁךְ וְ/לֹא־ אֽוֹר׃
L05 5 Lm 3:2 o•<Ti> na•<Hag> wai•jo•<Lach> <Cho>•szech we•lo- or.
L06 6 Lm 3:2 H0853H0853 H5090H5090 H1980H1980 H2822H2822 H3808H3808 H0216H0216
L07 7 Lm 3:2 acquaint along dark before bright
L08 8 Lm 3:2 zapoznać wzdłuż ciemny przed jasny
L09 9 Lm 3:2 He hath led walk [me into] darkness not but not [into] light
L10 10 Lm 3:2 On hath doprowadziła spacer [Ja] w ciemności nie ale nie [w] światło
L11 11 Lm 3:2 o·Ti na·Hag vai·yo·Lach Cho·shech ve·lo- or.
L12 12 Lm 3:2 o ti na hag waj jo lach Ho szech we lo - or  
L13 13 Lm 3:2 ´ôtî nähag wayyölak Höºšek wülö´-´ôr  
L14 14 Lm 3:2 10040/11047 30/31 1392/1542 71/80 4428/5164 108/122
L15 15 Lm 3:2 He hath led me, and brought [me into] darkness, but not [into] light.
L16 16 Lm 3:2  2 He hath led <05090> (08804) me, and brought <03212> (08686) me into darkness <02822>, but not into light <0216>.
L01 1 Lm 3:3   Lm 3:3  3 Na pewno przeciwko mnie odwrócił <07725> (08799); on turneth <02015> (08799) Jego ręka <03027> przeciwko mnie cały dzień <03117>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:3 przeciwko mnie jednemu cały dzień zwracał swą rękę.
L03 3 Lm 3:3 אַ֣ךְ בִּ֥י יָשֻׁ֛ב יַהֲפֹ֥ךְ יָד֖וֹ כָּל־ הַיּֽוֹם׃ ס
L04 4 Lm 3:3 אַ֣ךְ בִּ֥/י יָשֻׁ֛ב יַהֲפֹ֥ךְ יָד֖/וֹ כָּל־ הַ/יּֽוֹם׃ ס
L05 5 Lm 3:3 'ach bi ja•<szuw> ja•ha•<Foch> ja•<Do> kol- hai•<jom>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:3 H0389H0389 H0000 H7725H7725 H2015H2015 H3027H3027 H3605H3605 H3117H3117
L07 7 Lm 3:3 also break become able all manner age
L08 8 Lm 3:3 również złamać zostać w stanie wszelkiego rodzaju wiek
L09 9 Lm 3:3 Surely Surely against me is he turned he turneth his hand all [against me] all the day
L10 10 Lm 3:3 Na pewno Na pewno przeciwko mnie odwrócił on turneth Jego ręka wszystko [Na mnie] wszystkie dni
L11 11 Lm 3:3 'ach bi ya·Shuv ya·ha·Foch ya·Do kol- hai·Yom. sa·Mek
L12 12 Lm 3:3 ach Bi ja szuw ja ha foch ja do Kol - haj jom s
L13 13 Lm 3:3 ´ak yäšùb yahápök yädô Kol-hayyôm s
L14 14 Lm 3:3 153/161 5725/6522 880/1041 76/94 1428/1608 4854/5415 1989/2302
L15 15 Lm 3:3 Surely against me is he turned; he turneth his hand [against me] all the day.
L16 16 Lm 3:3  3 Surely against me is he turned <07725> (08799); he turneth <02015> (08799) his hand <03027> against me all the day <03117>.
L01 1 Lm 3:4   Lm 3:4  4 Moje ciało <01320>, a moja skóra <05785> kto ma zrobił stary <01086> (08765), bo kto ma złamany <07665> (08765) moje kości <06106>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:4 Zniszczył me ciało i skórę, połamał moje kości,
L03 3 Lm 3:4 בִּלָּ֤ה בְשָׂרִי֙ וְעוֹרִ֔י שִׁבַּ֖ר עַצְמוֹתָֽי׃
L04 4 Lm 3:4 בִּלָּ֤ה בְשָׂרִ/י֙ וְ/עוֹרִ֔/י שִׁבַּ֖ר עַצְמוֹתָֽ/י׃
L05 5 Lm 3:4 bil•<La> we•sa•<Ri> we•'o•<Ri>, szib•<Bar> ac•mo•<Tai>.
L06 6 Lm 3:4 H1086H1086 H1320H1320 H5785H5785 H7665H7665 H6106H6106
L07 7 Lm 3:4 consume body hide break down body
L08 8 Lm 3:4 konsumować ciało schować przełamać ciało
L09 9 Lm 3:4 hath he made old My flesh and my skin he hath broken my bones
L10 10 Lm 3:4 bowiem zrobił stary Moje ciało a moja skóra on kto ma złamany moje kości
L11 11 Lm 3:4 bil·Lah ve·sa·Ri ve·'o·Ri, shib·Bar atz·mo·Tai.
L12 12 Lm 3:4 Bil la we sa ri we o ri sziB Bar ac mo taj
L13 13 Lm 3:4 Billâ büSärî wü`ôrî šiBBar `acmôtäy
L14 14 Lm 3:4 15/15 236/270 93/99 112/147 98/126
L15 15 Lm 3:4 My flesh and my skin hath he made old; he hath broken my bones.
L16 16 Lm 3:4  4 My flesh <01320> and my skin <05785> hath he made old <01086> (08765); he hath broken <07665> (08765) my bones <06106>.
L01 1 Lm 3:5   Lm 3:5  5 On hath zbudował przed <01129> (08804) ja, i otoczyli <05362> (08686) ja goryczą <07219> i travail <08513>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:5 osaczył mnie i nagromadził wokół jadu i goryczy;
L03 3 Lm 3:5 בָּנָ֥ה עָלַ֛י וַיַּקַּ֖ף רֹ֥אשׁ וּתְלָאָֽה׃
L04 4 Lm 3:5 בָּנָ֥ה עָלַ֛/י וַ/יַּקַּ֖ף רֹ֥אשׁ וּ/תְלָאָֽה׃
L05 5 Lm 3:5 ba•<Na> 'a•<Lai> wai•jak•<Kaf> rosz u•te•la•'<Ah>.
L06 6 Lm 3:5 H1129H1129 H5921H5921 H5362H5362 H7219H7219 H8513H8513
L07 7 Lm 3:5 build above compass about gall travail
L08 8 Lm 3:5 budować powyżej kompas o żółć travail
L09 9 Lm 3:5 He hath builded against and me and compassed [me] with gall and travail
L10 10 Lm 3:5 On bowiem budowane przed i mnie i otoczyli [Mi] z żółcią i travail
L11 11 Lm 3:5 ba·Nah 'a·Lai vai·yak·Kaf rosh u·te·la·'Ah.
L12 12 Lm 3:5 Ba na a laj waj jaq qaf rosz u te la a
L13 13 Lm 3:5 Bänâ `älay wayyaqqap rö´š ûtülä´â
L14 14 Lm 3:5 335/374 4891/5759 19/19 9/12 4/4
L15 15 Lm 3:5 He hath builded against me, and compassed [me] with gall and travail.
L16 16 Lm 3:5  5 He hath builded against <01129> (08804) me, and compassed <05362> (08686) me with gall <07219> and travail <08513>.
L01 1 Lm 3:6   Lm 3:6  6 On kto ma ustawiony <03427> (08689) ja w ciemnych miejscach <04285>, jak to będzie martwy <04191> (08801) z lat <05769>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:6 ciemność mi dał na mieszkanie, tak jak umarłym na wieki.
L03 3 Lm 3:6 בְּמַחֲשַׁכִּ֥ים הוֹשִׁיבַ֖נִי כְּמֵתֵ֥י עוֹלָֽם׃ ס
L04 4 Lm 3:6 בְּ/מַחֲשַׁכִּ֥ים הוֹשִׁיבַ֖/נִי כְּ/מֵתֵ֥י עוֹלָֽם׃ ס
L05 5 Lm 3:6 be•ma•cha•szak•<Kim> ho•szi•<wa>•ni ke•me•<Te> o•<Lam>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:6 H4285H4285 H3427H3427 H4191H4191 H5769H5769
L07 7 Lm 3:6 darkness abide crying alway
L08 8 Lm 3:6 ciemność przestrzegać płacz sprecyzowane
L09 9 Lm 3:6 me in dark places He hath set as [they that be] dead of old
L10 10 Lm 3:6 mi w ciemnych miejscach On kto ma ustawiony jako [ci, którzy być] martwy niegdyś
L11 11 Lm 3:6 be·ma·cha·shak·Kim ho·shi·Va·ni ke·me·Tei o·Lam. sa·Mek
L12 12 Lm 3:6 Be ma Ha szaK Kim ho szi wa ni Ke me te o lam s
L13 13 Lm 3:6 BümaHášaKKîm hôšîbaºnî Kümëtê `ôläm s
L14 14 Lm 3:6 7/7 934/1071 779/836 394/438
L15 15 Lm 3:6 He hath set me in dark places, as [they that be] dead of old.
L16 16 Lm 3:6  6 He hath set <03427> (08689) me in dark places <04285>, as they that be dead <04191> (08801) of old <05769>.
L01 1 Lm 3:7   Lm 3:7  7 On kto ma zabezpieczone <01443> (08804) ja o, że nie mogę wyjść <03318> (08799): on uczynił mój łańcuch <05178> ciężki <03513> (08689).                                                                                                
L02 2 Lm 3:7 Opasał mnie murem, nie wyjdę, obciążył moje kajdany.
L03 3 Lm 3:7 גָּדַ֧ר בַּעֲדִ֛י וְלֹ֥א אֵצֵ֖א הִכְבִּ֥יד נְחָשְׁתִּֽי׃
L04 4 Lm 3:7 גָּדַ֧ר בַּעֲדִ֛/י וְ/לֹ֥א אֵצֵ֖א הִכְבִּ֥יד נְחָשְׁתִּֽ/י׃
L05 5 Lm 3:7 ga•<Dar> ba•'a•<Di> we•<Lo> 'e•<ce> hich•<Bid> ne•cha•sze•<Ti>.
L06 6 Lm 3:7 H1443H1443 H1157H1157 H3808H3808 H3318H3318 H3513H3513 H5178H5178
L07 7 Lm 3:7 close up about before after abounding with brasen
L08 8 Lm 3:7 ścieśniać o przed po obfitujący w brązu
L09 9 Lm 3:7 He hath hedged about cannot me about that I cannot get out heavy he hath made my chain
L10 10 Lm 3:7 On kto ma zabezpieczone o nie może ja o tym nie mogę się wydostać ciężki on uczynił mój łańcuch
L11 11 Lm 3:7 ga·Dar ba·'a·Di ve·Lo 'e·Tze hich·Bid ne·cha·she·Ti.
L12 12 Lm 3:7 Ga dar Ba a di we lo e ce hich Bid ne Hosz Ti
L13 13 Lm 3:7 Gädar Ba`ádî wülö´ ´ëcë´ hikBîd nüHošTî
L14 14 Lm 3:7 5/10 93/102 4429/5164 931/1060 103/114 130/140
L15 15 Lm 3:7 He hath hedged me about, that I cannot get out: he hath made my chain heavy.
L16 16 Lm 3:7  7 He hath hedged <01443> (08804) me about, that I cannot get out <03318> (08799): he hath made my chain <05178> heavy <03513> (08689).
L01 1 Lm 3:8   Lm 3:8  8 Także gdy płaczę <02199> (08799) i krzyczeć <07768> (08762), on shutteth OUT <05640> (08804) moja modlitwa <08605>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:8 Nawet gdy krzyczę i wołam, On tłumi moje błaganie;
L03 3 Lm 3:8 גַּ֣ם כִּ֤י אֶזְעַק֙ וַאֲשַׁוֵּ֔עַ שָׂתַ֖ם תְּפִלָּתִֽי׃
L04 4 Lm 3:8 גַּ֣ם כִּ֤י אֶזְעַק֙ וַ/אֲשַׁוֵּ֔עַ שָׂתַ֖ם תְּפִלָּתִֽ/י׃
L05 5 Lm 3:8 gam ki 'ez•'<Ak> wa•'a•szaw•<we>•a', sa•<Tam> te•fil•la•<Ti>.
L06 6 Lm 3:8 H1571H1571 H3588H3588 H2199H2199 H7768H7768 H5640H5640 H8605H8605
L07 7 Lm 3:8 again inasmuch assemble cry aloud closed up prayer
L08 8 Lm 3:8 ponownie ponieważ montować wołać głośno zamknięte modlitwa
L09 9 Lm 3:8 Even when Also when I cry and shout he shutteth out my prayer
L10 10 Lm 3:8 Nawet kiedy Także wtedy, gdy płaczę i krzyczeć on shutteth się moja modlitwa
L11 11 Lm 3:8 gam ki 'ez·'Ak va·'a·shav·Ve·a', sa·Tam te·fil·la·Ti.
L12 12 Lm 3:8 Gam Ki e zaq wa a szaw we a sa tam Te fil la ti
L13 13 Lm 3:8 Gam ´ez`aq wa´ášawwëª` Sätam Tüpillätî
L14 14 Lm 3:8 682/768 3951/4478 58/71 19/21 11/15 71/77
L15 15 Lm 3:8 Also when I cry and shout, he shutteth out my prayer.
L16 16 Lm 3:8  8 Also when I cry <02199> (08799) and shout <07768> (08762), he shutteth out <05640> (08804) my prayer <08605>.
L01 1 Lm 3:9   Lm 3:9  9 On hath inclosed <01443> (08804) moje drogi <01870> z ciosanego kamienia <01496>, on uczynił moje ścieżki <05410> krzywy <05753> (08765).                                                                                                
L02 2 Lm 3:9 głazami zagrodził mi drogi, a ścieżki moje poplątał.
L03 3 Lm 3:9 גָּדַ֤ר דְּרָכַי֙ בְּגָזִ֔ית נְתִיבֹתַ֖י עִוָּֽה׃ ס
L04 4 Lm 3:9 גָּדַ֤ר דְּרָכַ/י֙ בְּ/גָזִ֔ית נְתִיבֹתַ֖/י עִוָּֽה׃ ס
L05 5 Lm 3:9 ga•<Dar> de•ra•<Chai> be•ga•<Zit>, ne•ti•wo•<Tai> 'iw•<wa>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:9 H1443H1443 H1870H1870 H1496H1496 H5410H5410 H5753H5753
L07 7 Lm 3:9 close up along hewed path do amiss
L08 8 Lm 3:9 ścieśniać wzdłuż ciosanych ścieżka zrobić źle
L09 9 Lm 3:9 He hath inclosed my ways with hewn stone he hath made my paths crooked
L10 10 Lm 3:9 On hath inclosed moje drogi z ciosanego kamienia on uczynił swoje ścieżki krzywy
L11 11 Lm 3:9 ga·Dar de·ra·Chai be·ga·Zit, ne·ti·vo·Tai 'iv·Vah. sa·Mek
L12 12 Lm 3:9 Ga dar De ra chaj Be ga zit ne ti wo taj iw wa s
L13 13 Lm 3:9 Gädar Düräkay Bügäzît nütîbötay `iwwâ s
L14 14 Lm 3:9 6/10 566/700 9/11 25/26 16/17
L15 15 Lm 3:9 He hath inclosed my ways with hewn stone, he hath made my paths crooked.
L16 16 Lm 3:9  9 He hath inclosed <01443> (08804) my ways <01870> with hewn stone <01496>, he hath made my paths <05410> crooked <05753> (08765).
L01 1 Lm 3:10   Lm 3:10  10 On był do mnie jak niedźwiedź <01677> czyha <0693> (08802) i jak lew <0738> w zakamarkach <04565>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:10 On dla mnie niedźwiedziem na czatach i lwem w kryjówce;
L03 3 Lm 3:10 דֹּ֣ב אֹרֵ֥ב הוּא֙ לִ֔י [אַרְיֵה כ] (אֲרִ֖י ק) בְּמִסְתָּרִֽים׃
L04 4 Lm 3:10 דֹּ֣ב אֹרֵ֥ב הוּא֙ לִ֔/י אריה אֲרִ֖י בְּ/מִסְתָּרִֽים׃
L05 5 Lm 3:10 do 'o•<Rew> hu <Li>, ['ar•je ch] ('a•<Ri> k) be•mis•ta•<Rim>.
L06 6 Lm 3:10 H1677H1677 H0693H0693 H1931H1931 H0000 H4565H4565
L07 7 Lm 3:10 bear ambush he lion secret-ly
L08 8 Lm 3:10 ponosić zasadzka on lew sekret-ly
L09 9 Lm 3:10 He [was] unto me [as] a bear lying in wait he lion in secret places
L10 10 Lm 3:10 On [był] do mnie [jako] niedźwiedź czyha on lew w zakamarkach
L11 11 Lm 3:10 do 'o·Rev hu Li, ['ar·yeh ch] ('a·Ri k) be·mis·ta·Rim.
L12 12 Lm 3:10 Dow o rew hu li (ar je) [a ri] Be mis Ta rim
L13 13 Lm 3:10 Döb ´örëb hû´ (´aryË) [´árî] BümisTärîm
L14 14 Lm 3:10 10/12 38/41 1650/1867 5726/6522 2/2 9/10
L15 15 Lm 3:10 He [was] unto me [as] a bear lying in wait, [and as] a lion in secret places.
L16 16 Lm 3:10  10 He was unto me as a bear <01677> lying in wait <0693> (08802), and as a lion <0738> in secret places <04565>.
L01 1 Lm 3:11   Lm 3:11  11 On hath zboczył <05493> (08790) moje drogi <01870> i pociągnął mnie w kawałkach <06582> (08762): on uczynił <07760> (08804) ja opuszczony <08074> (08802).                                                                                              
L02 2 Lm 3:11 sprowadził mnie z drogi i zmiażdżył, porzucił mnie w nędzy;
L03 3 Lm 3:11 דְּרָכַ֥י סוֹרֵ֛ר וַֽיְפַשְּׁחֵ֖נִי שָׂמַ֥נִי שֹׁמֵֽם׃
L04 4 Lm 3:11 דְּרָכַ֥/י סוֹרֵ֛ר וַֽ/יְפַשְּׁחֵ֖/נִי שָׂמַ֥/נִי שֹׁמֵֽם׃
L05 5 Lm 3:11 de•ra•<Chai> so•<Rer> waj•fasz•sze•<Che>•ni sa•<Ma>•ni szo•<Mem>.
L06 6 Lm 3:11 H1870H1870 H5493H5493 H6582H6582 H7760H7760 H8076H8076
L07 7 Lm 3:11 along behead pull in pieces appoint desolate
L08 8 Lm 3:11 wzdłuż ściąć głowę ciągnąć w kawałkach powołać opuszczony
L09 9 Lm 3:11 my ways He hath turned aside and pulled me in pieces he hath made desolate
L10 10 Lm 3:11 moje drogi On bowiem odwrócił się na bok i pociągnął mnie w kawałkach on uczynił opuszczony
L11 11 Lm 3:11 de·ra·Chai so·Rer vay·fash·she·Che·ni sa·Ma·ni sho·Mem.
L12 12 Lm 3:11 De ra chaj so rer wa je fasz sze He ni sa ma ni szo mem
L13 13 Lm 3:11 Düräkay sôrër wa|yüpaššüHëºnî Sämaºnî šömëm
L14 14 Lm 3:11 567/700 269/300 1/1 491/581 4/6
L15 15 Lm 3:11 He hath turned aside my ways, and pulled me in pieces: he hath made me desolate.
L16 16 Lm 3:11  11 He hath turned aside <05493> (08790) my ways <01870>, and pulled me in pieces <06582> (08762): he hath made <07760> (08804) me desolate <08074> (08802).
L01 1 Lm 3:12   Lm 3:12  12 On kto ma wygięte <01869> (08804) jego łuk <07198> i zestaw <05324> (08686) ja jako znak <04307> na strzałki <02671>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:12 łuk swój napiął i uczynił ze mnie cel dla swej strzały.
L03 3 Lm 3:12 דָּרַ֤ךְ קַשְׁתּוֹ֙ וַיַּצִּיבֵ֔נִי כַּמַּטָּרָ֖א לַחֵֽץ׃ ס
L04 4 Lm 3:12 דָּרַ֤ךְ קַשְׁתּ/וֹ֙ וַ/יַּצִּיבֵ֔/נִי כַּ/מַּטָּרָ֖א לַ/חֵֽץ׃ ס
L05 5 Lm 3:12 da•<Rach> kasz•<To> wai•jac•ci•<we>•ni, kam•mat•ta•<Ra> la•<Chec>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:12 H1869H1869 H7198H7198 H5324H5324 H4307H4307 H2671H2671
L07 7 Lm 3:12 archer arch appointed mark archer
L08 8 Lm 3:12 łucznik łuk wyznaczony oznaczyć łucznik
L09 9 Lm 3:12 He hath bent his bow and set me as a mark for the arrow
L10 10 Lm 3:12 On kto ma wygięte jego łuk i zestaw ja jako znak na strzałki
L11 11 Lm 3:12 da·Rach kash·To vai·yatz·tzi·Ve·ni, kam·mat·ta·Ra la·Chetz. sa·Mek
L12 12 Lm 3:12 Da rach qasz To waj jac ci we ni Kam mat ta ra la Hec s
L13 13 Lm 3:12 Därak qašTô wayyaccîbëºnî Kamma††ärä´ laHëc s
L14 14 Lm 3:12 53/62 64/76 70/74 16/16 36/42
L15 15 Lm 3:12 He hath bent his bow, and set me as a mark for the arrow.
L16 16 Lm 3:12  12 He hath bent <01869> (08804) his bow <07198>, and set <05324> (08686) me as a mark <04307> for the arrow <02671>.
L01 1 Lm 3:13   Lm 3:13  13 On hath spowodowane strzałki <01121> z kołczanu <0827> <0935 wejść> (08689) do moich lejce <03629>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:13 Sprawił, że tkwią w moich nerkach strzały Jego kołczanu;
L03 3 Lm 3:13 הֵבִיא֙ בְּכִלְיוֹתָ֔י בְּנֵ֖י אַשְׁפָּתֽוֹ׃
L04 4 Lm 3:13 הֵבִיא֙ בְּ/כִלְיוֹתָ֔/י בְּנֵ֖י אַשְׁפָּתֽ/וֹ׃
L05 5 Lm 3:13 he•<wi> be•chil•jo•<Tai>, be•<Ne> asz•pa•<To>.
L06 6 Lm 3:13 H0935H0935 H3629H3629 H1121H1121 H0827H0827
L07 7 Lm 3:13 abide kidneys afflicted quiver
L08 8 Lm 3:13 przestrzegać nerki dotknięty kołczan
L09 9 Lm 3:13 to enter into my reins He hath caused the arrows of his quiver
L10 10 Lm 3:13 wejść mi w szranki On bowiem spowodowane strzałek z kołczanu
L11 11 Lm 3:13 he·Vi be·chil·yo·Tai, be·Nei ash·pa·To.
L12 12 Lm 3:13 he wi Be chil jo taj Be ne asz Pa to
L13 13 Lm 3:13 hëbî´ Bükilyôtäy Bünê ´ašPätô
L14 14 Lm 3:13 2212/2550 31/31 4622/4921 6/6
L15 15 Lm 3:13 He hath caused the arrows of his quiver to enter into my reins.
L16 16 Lm 3:13  13 He hath caused the arrows <01121> of his quiver <0827> to enter <0935> (08689) into my reins <03629>.
L01 1 Lm 3:14   Lm 3:14  14 byłem pośmiewiskiem <07814> do wszystkich moich ludzi <05971>, a ich piosenka <05058> wszystkie dni <03117>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:14 drwią ze mnie wszystkie narody: jam stale treścią ich pieśni,
L03 3 Lm 3:14 הָיִ֤יתִי שְּׂחֹק֙ לְכָל־ עַמִּ֔י נְגִינָתָ֖ם כָּל־ הַיּֽוֹם׃
L04 4 Lm 3:14 הָיִ֤יתִי שְּׂחֹק֙ לְ/כָל־ עַמִּ֔/י נְגִינָתָ֖/ם כָּל־ הַ/יּֽוֹם׃
L05 5 Lm 3:14 ha•<ji>•ti se•<Chok> le•chol 'am•<Mi>, ne•gi•na•<Tam> kol- hai•<jom>.
L06 6 Lm 3:14 H1961H1961 H7814H7814 H3605H3605 H5971H5971 H5058H5058 H3605H3605 H3117H3117
L07 7 Lm 3:14 become derision all manner folk stringed instrument all manner age
L08 8 Lm 3:14 zostać drwina wszelkiego rodzaju ludowy instrument strunowy wszelkiego rodzaju wiek
L09 9 Lm 3:14 have become I was a derision to all to all my people [and] their song all all the day
L10 10 Lm 3:14 stały Byłem pośmiewiskiem dla wszystkich do wszystkich moich ludzi [I] ich piosenka wszystko wszystkie dni
L11 11 Lm 3:14 ha·Yi·ti se·Chok le·chol 'am·Mi, ne·gi·na·Tam kol- hai·Yom.
L12 12 Lm 3:14 ha ji ti sse Hoq le chol - am mi ne gi na tam Kol - haj jom    
L13 13 Lm 3:14 häyîºtî SSüHöq lükol-`ammî nügînätäm Kol-hayyôm    
L14 14 Lm 3:14 2992/3546 15/15 4855/5415 1644/1866 11/13 4856/5415 1990/2302
L15 15 Lm 3:14 I was a derision to all my people; [and] their song all the day.
L16 16 Lm 3:14  14 I was a derision <07814> to all my people <05971>; and their song <05058> all the day <03117>.
L01 1 Lm 3:15   Lm 3:15  15 On napełnił <07646> (08689) mnie goryczą <04844>, on uczynił mnie pijany <07301> (08689) z piołunu <03939>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:15 On mnie nasycił goryczą, piołunem napoił.
L03 3 Lm 3:15 הִשְׂבִּיעַ֥נִי בַמְּרוֹרִ֖ים הִרְוַ֥נִי לַעֲנָֽה׃ ס
L04 4 Lm 3:15 הִשְׂבִּיעַ֥/נִי בַ/מְּרוֹרִ֖ים הִרְוַ֥/נִי לַעֲנָֽה׃ ס
L05 5 Lm 3:15 his•bi•'<A>•ni wam•me•ro•<Rim> hir•<wa>•ni la•'a•<Na>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:15 H7646H7646 H4844H4844 H7301H7301 H3939H3939
L07 7 Lm 3:15 have enough bitter bathe hemlock
L08 8 Lm 3:15 za mało gorzki kąpać cykuta
L09 9 Lm 3:15 He hath filled me with bitterness he hath made me drunken with wormwood
L10 10 Lm 3:15 On napełnił mi z goryczą On uczynił mnie pijany z piołunu
L11 11 Lm 3:15 his·bi·'A·ni vam·me·ro·Rim hir·Va·ni la·'a·Nah. sa·Mek
L12 12 Lm 3:15 his Bi a ni wam me ro rim hir wa ni la a na s
L13 13 Lm 3:15 hiSBî`aºnî bammürôrîm hirwaºnî la`ánâ s
L14 14 Lm 3:15 82/99 3/3 14/14 5/8
L15 15 Lm 3:15 He hath filled me with bitterness, he hath made me drunken with wormwood.
L16 16 Lm 3:15  15 He hath filled <07646> (08689) me with bitterness <04844>, he hath made me drunken <07301> (08689) with wormwood <03939>.
L01 1 Lm 3:16   Lm 3:16  16 On kto ma także złamany <01638> (08686) moje zęby <08127> w żwirze <02687>, on bowiem objęte <03728> (08689) ja z popiołów <0665>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:16 Starł mi zęby na żwirze, pogrążył mnie w popiół.
L03 3 Lm 3:16 וַיַּגְרֵ֤ס בֶּֽחָצָץ֙ שִׁנָּ֔י הִכְפִּישַׁ֖נִי בָּאֵֽפֶר׃
L04 4 Lm 3:16 וַ/יַּגְרֵ֤ס בֶּֽ/חָצָץ֙ שִׁנָּ֔/י הִכְפִּישַׁ֖/נִי בָּ/אֵֽפֶר׃
L05 5 Lm 3:16 wai•jag•<Res> be•cha•<cac> szin•<Nai>, hich•pi•<sza>•ni ba•'<E>•fer.
L06 6 Lm 3:16 H1638H1638 H2687H2687 H8127H8127 H3728H3728 H0665H0665
L07 7 Lm 3:16 break arrow crag cover ashes
L08 8 Lm 3:16 złamać strzałka turnia pokryć Popioły
L09 9 Lm 3:16 He hath also broken with gravel stones my teeth he hath covered me with ashes
L10 10 Lm 3:16 On kto ma także złamany z żwirze zęby on hath pokryty mnie z popiołów
L11 11 Lm 3:16 vai·yag·Res be·cha·Tzatz shin·Nai, hich·pi·Sha·ni ba·'E·fer.
L12 12 Lm 3:16 waj jag res Be Ha cac szin naj hich Pi sza ni Ba e fer
L13 13 Lm 3:16 wayyagrës Be|Häcäc šinnäy hikPîšaºnî Bä´ëºper
L14 14 Lm 3:16 2/2 3/3 45/55 1/1 17/22
L15 15 Lm 3:16 He hath also broken my teeth with gravel stones, he hath covered me with ashes.
L16 16 Lm 3:16  16 He hath also broken <01638> (08686) my teeth <08127> with gravel stones <02687>, he hath covered <03728> (08689) me with ashes <0665>.
L01 1 Lm 3:17   Lm 3:17  17 A ty masz usunięte <02186> <00> moja dusza <05315> daleko <02186> (08799) z pokoju <07965>: I forgat <05382> (08804) dobrobyt <02896>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:17 Pozbawiłeś mą duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu.
L03 3 Lm 3:17 וַתִּזְנַ֧ח מִשָּׁל֛וֹם נַפְשִׁ֖י נָשִׁ֥יתִי טוֹבָֽה׃
L04 4 Lm 3:17 וַ/תִּזְנַ֧ח מִ/שָּׁל֛וֹם נַפְשִׁ֖/י נָשִׁ֥יתִי טוֹבָֽה׃
L05 5 Lm 3:17 wat•tiz•<Nach> misz•sza•<Lom> naf•<szi> na•<szi>•ti to•<wa>.
L06 6 Lm 3:17 H2186H2186 H7965H7965 H5315H5315 H5382H5382 H2896H2896
L07 7 Lm 3:17 cast away  favor any forget beautiful
L08 8 Lm 3:17 wyrzucać faworyzować każdy zapomnieć piękny
L09 9 Lm 3:17 far off from peace my soul I forgat prosperity
L10 10 Lm 3:17 daleko z pokoju moja dusza I forgat dobrobyt
L11 11 Lm 3:17 vat·tiz·Nach mish·sha·Lom naf·Shi na·Shi·ti to·Vah.
L12 12 Lm 3:17 waT Tiz naH misz sza lom naf szi na szi ti to wa
L13 13 Lm 3:17 waTTiznaH miššälôm napšî näšîºtî †ôbâ
L14 14 Lm 3:17 16/20 216/237 684/751 6/6 521/561
L15 15 Lm 3:17 And thou hast removed my soul far off from peace: I forgat prosperity.
L16 16 Lm 3:17  17 And thou hast removed <02186> <00> my soul <05315> far off <02186> (08799) from peace <07965>: I forgat <05382> (08804) prosperity <02896>.
L01 1 Lm 3:18   Lm 3:18  18 I rzekłem <0559> (08799) Moja siła <05331> i mam nadzieję <08431> jest zginęła <06> (08804) od Pana <03068>:                                                                                                  
L02 2 Lm 3:18 I rzekłem: Przepadła moc moja i ufność moja do Pana.
L03 3 Lm 3:18 וָאֹמַר֙ אָבַ֣ד נִצְחִ֔י וְתוֹחַלְתִּ֖י מֵיְהוָֽה׃ ס
L04 4 Lm 3:18 וָ/אֹמַר֙ אָבַ֣ד נִצְחִ֔/י וְ/תוֹחַלְתִּ֖/י מֵ/יְהוָֽה׃ ס
L05 5 Lm 3:18 wa•'o•<Mar> 'a•<wad> nic•<Chi>, we•to•chal•<Ti> <jah>•we. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:18 H0559H0559 H0006H0006 H5331H5331 H8431H8431 H3068H3068
L07 7 Lm 3:18 answer break alway Toah Jehovah
L08 8 Lm 3:18 odpowiedź złamać sprecyzowane Toah Jahwe
L09 9 Lm 3:18 And I said is perished My strength and my hope from the LORD
L10 10 Lm 3:18 A ja powiedziałem: jest zginęła Moja siła i moja nadzieja od Pana
L11 11 Lm 3:18 va·'o·Mar 'a·Vad nitz·Chi, ve·to·chal·Ti Yah·weh. sa·Mek
L12 12 Lm 3:18 wa o mar a wad nic Hi we to Hal Ti mjhwh(me do naj) s
L13 13 Lm 3:18 wä´ömar ´äbad nicHî wütôHalTî myhwh(më´dönäy) s
L14 14 Lm 3:18 4610/5298 153/183 40/44 6/6 5514/6220
L15 15 Lm 3:18 And I said, My strength and my hope is perished from the LORD:
L16 16 Lm 3:18  18 And I said <0559> (08799), My strength <05331> and my hope <08431> is perished <06> (08804) from the LORD <03068>:
L01 1 Lm 3:19   Lm 3:19  19 Pamiętając <02142> (08798) moje nieszczęście <06040> i moja nędza <04788>, piołun <03939> i żółciowego <07219>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:19 Wspomnienie udręki i nędzy - to piołun i trucizna;
L03 3 Lm 3:19 זְכָר־ עָנְיִ֥י וּמְרוּדִ֖י לַעֲנָ֥ה וָרֹֽאשׁ׃
L04 4 Lm 3:19 זְכָר־ עָנְיִ֥/י וּ/מְרוּדִ֖/י לַעֲנָ֥ה וָ/רֹֽאשׁ׃
L05 5 Lm 3:19 ze•chor- 'a•ne•<ji> u•me•ru•<Di> la•'a•<Na> wa•<Rosz>.
L06 6 Lm 3:19 H2142H2142 H6040H6040 H4788H4788 H3939H3939 H7219H7219
L07 7 Lm 3:19 burn  misery cast out hemlock gall
L08 8 Lm 3:19 palić nędza wypędzał cykuta żółć
L09 9 Lm 3:19 Remembering mine affliction and my misery the wormwood and the gall
L10 10 Lm 3:19 Pamiętając utrapienie moje i moja nędza piołun i żółcią
L11 11 Lm 3:19 ze·chor- 'a·ne·Yi u·me·ru·Di la·'a·Nah va·Rosh.
L12 12 Lm 3:19 ze chor - on ji u me ru di la a na wa rosz
L13 13 Lm 3:19 zükor-`onyî ûmürûdî la`ánâ wärö´š
L14 14 Lm 3:19 194/229 36/36 3/3 6/8 10/12
L15 15 Lm 3:19 Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall.
L16 16 Lm 3:19  19 Remembering <02142> (08798) mine affliction <06040> and my misery <04788>, the wormwood <03939> and the gall <07219>.
L01 1 Lm 3:20   Lm 3:20  20 Moja dusza <05315> kto ma je nadal <02142> (08800) na pamiątkę <02142> (08799) i jest upokorzony <07743> (08686) we mnie.                                                                                                
L02 2 Lm 3:20 stale je wspomina, rozważa we mnie dusza.
L03 3 Lm 3:20 זָכ֣וֹר תִּזְכּ֔וֹר [וְתָשִׁיחַ כ] (וְתָשֹׁ֥וחַ ק) עָלַ֖י נַפְשִֽׁי׃
L04 4 Lm 3:20 זָכ֣וֹר תִּזְכּ֔וֹר ו/תשיח וְ/תָשׁ֥וֹחַ עָלַ֖/י נַפְשִֽׁ/י׃
L05 5 Lm 3:20 za•<Chor> tiz•<Kor>, [we•ta•szi•ach ch] (we•ta•<szo>•ach k) 'a•<Lai> naf•<szi>.
L06 6 Lm 3:20 H2142H2142 H2142H2142 H5921H5921 H5315H5315
L07 7 Lm 3:20 burn  burn  bow down above any
L08 8 Lm 3:20 palić palić zgnieść powyżej każdy
L09 9 Lm 3:20 hath [them] still in remembrance bow down within My soul
L10 10 Lm 3:20 kto ma [im] nadal na pamiątkę zgnieść w ciągu Moja dusza
L11 11 Lm 3:20 za·Chor tiz·Kor, [ve·ta·shi·ach ch] (ve·ta·Sho·ach k) 'a·Lai naf·Shi.
L12 12 Lm 3:20 za chor Tiz Kor (we ta szi aH) [we ta szo aH] a laj naf szi
L13 13 Lm 3:20 zäkôr TizKôr (wütäšîªH) [wütäšôªH] `älay napšî
L14 14 Lm 3:20 195/229 196/229 1/1 4892/5759 685/751
L15 15 Lm 3:20 My soul hath [them] still in remembrance, and is humbled in me.
L16 16 Lm 3:20  20 My soul <05315> hath them still <02142> (08800) in remembrance <02142> (08799), and is humbled <07743> (08686) in me.
L01 1 Lm 3:21   Lm 3:21  21 To pamiętam <07725> (08686) do mojego umysłu <03820>, więc nie mam nadzieję <03176> (08686).                                                                                                  
L02 2 Lm 3:21 Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam:
L03 3 Lm 3:21 זֹ֛את אָשִׁ֥יב אֶל־ לִבִּ֖י עַל־ כֵּ֥ן אוֹחִֽיל׃ ס
L04 4 Lm 3:21 זֹ֛את אָשִׁ֥יב אֶל־ לִבִּ֖/י עַל־ כֵּ֥ן אוֹחִֽיל׃ ס
L05 5 Lm 3:21 zot 'a•<sziw> el- lib•<Bi> al- ken o•<Chil>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:21 H2063H2063 H7725H7725 H0413H0413 H3820H3820 H5921H5921 H3651H3651 H3176H3176
L07 7 Lm 3:21 likewise break about care for above after that cause to
L08 8 Lm 3:21 podobnie złamać o dbałość o powyżej po tym spowodować
L09 9 Lm 3:21 I This I recall to to my mind and after that therefore have I hope
L10 10 Lm 3:21 Ja To pamiętam do moim zdaniem i po tym Dlatego mam nadzieję, że
L11 11 Lm 3:21 zot 'a·Shiv el- lib·Bi al- ken o·Chil. sa·Mek
L12 12 Lm 3:21 zot a sziw el - liB Bi al - Ken o Hil s
L13 13 Lm 3:21 zö´t ´äšîb ´el-liBBî `al-Kën ´ôHîl s
L14 14 Lm 3:21 541/603 881/1041 4751/5500 523/592 4893/5759 628/767 34/39
L15 15 Lm 3:21 This I recall to my mind, therefore have I hope.
L16 16 Lm 3:21  21 This I recall <07725> (08686) to my mind <03820>, therefore have I hope <03176> (08686).
L01 1 Lm 3:22   Lm 3:22  22 Jest z Pana <03068> miłosierdzie <02617>, które nie są spożywane <08552> (08804), gdyż jego miłosierdzie <07356> nie <03615> Niewłaściwa 08804).                                                                                              
L02 2 Lm 3:22 Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła.
L03 3 Lm 3:22 חַֽסְדֵ֤י יְהוָה֙ כִּ֣י לֹא־ תָ֔מְנוּ כִּ֥י לֹא־ כָל֖וּ רַחֲמָֽיו׃
L04 4 Lm 3:22 חַֽסְדֵ֤י יְהוָה֙ כִּ֣י לֹא־ תָ֔מְנוּ כִּ֥י לֹא־ כָל֖וּ רַחֲמָֽי/ו׃
L05 5 Lm 3:22 chas•<De> <jah>•we ki lo- <Ta>•me•nu, ki lo- cha•<Lu> ra•cha•<Maw>.
L06 6 Lm 3:22 H2617H2617 H3068H3068 H3588H3588 H3808H3808 H8552H8552 H3588H3588 H3808H3808 H3615H3615 H7356H7356
L07 7 Lm 3:22 favour Jehovah inasmuch before accomplish inasmuch before accomplish tender love
L08 8 Lm 3:22 faworyzować Jahwe ponieważ przed zrealizować ponieważ przed zrealizować czuła miłość
L09 9 Lm 3:22 mercies [It is of] the LORD'S indeed never that we are not consumed indeed never fail because his compassions
L10 10 Lm 3:22 miłosierdzie [To jest] Pana rzeczywiście nigdy że nie są wykorzystywane rzeczywiście nigdy nie ponieważ jego miłosierdzie
L11 11 Lm 3:22 chas·Dei Yah·weh ki lo- Ta·me·nu, ki lo- cha·Lu ra·cha·Mav.
L12 12 Lm 3:22 Has de jhwh(a do naj) Ki lo - tam nu Ki lo - cha lu ra Ha maw
L13 13 Lm 3:22 Ha|sdê yhwh(´ädönäy) lö´-täºmnû lö´-kälû raHámäyw
L14 14 Lm 3:22 228/243 5515/6220 3952/4478 4430/5164 55/61 3953/4478 4431/5164 178/204 35/43
L15 15 Lm 3:22 [It is of] the LORD'S mercies that we are not consumed, because his compassions fail not.
L16 16 Lm 3:22  22 It is of the LORD'S <03068> mercies <02617> that we are not consumed <08552> (08804), because his compassions <07356> fail <03615> (08804) not.
L01 1 Lm 3:23   Lm 3:23  23 Są nowe <02319> codziennie rano <01242>: wielki <07227> jest twój wierność <0530>.                                                                                                    
L02 2 Lm 3:23 Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność.
L03 3 Lm 3:23 חֲדָשִׁים֙ לַבְּקָרִ֔ים רַבָּ֖ה אֱמוּנָתֶֽךָ׃
L04 4 Lm 3:23 חֲדָשִׁים֙ לַ/בְּקָרִ֔ים רַבָּ֖ה אֱמוּנָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Lm 3:23 cha•da•<szim> lab•be•ka•<Rim>, rab•<Ba> 'e•mu•na•<Te>•cha.
L06 6 Lm 3:23 H2319H2319 H1242H1242 H7227H7227 H0530H0530
L07 7 Lm 3:23 fresh day in abundance faith-ful
L08 8 Lm 3:23 świeży dzień w obfitości wiara-ful
L09 9 Lm 3:23 [They are] new every morning great [is] thy faithfulness
L10 10 Lm 3:23 [Są] nowe każdego ranka wielki [Jest] wierność twoja
L11 11 Lm 3:23 cha·da·Shim lab·be·ka·Rim, rab·Bah 'e·mu·na·Te·cha.
L12 12 Lm 3:23 Ha da szim laB Be qa rim raB Ba e mu na te cha
L13 13 Lm 3:23 Hádäšîm laBBüqärîm raBBâ ´émûnäteºkä
L14 14 Lm 3:23 48/53 193/214 358/462 47/49
L15 15 Lm 3:23 [They are] new every morning: great [is] thy faithfulness.
L16 16 Lm 3:23  23 They are new <02319> every morning <01242>: great <07227> is thy faithfulness <0530>.
L01 1 Lm 3:24   Lm 3:24  24 Pan <03068> to moja porcja <02506>, mówi <0559> (08804) dusza moja <05315>, więc będzie mam nadzieję <03176> (08686) w nim.                                                                                                
L02 2 Lm 3:24 Działem mym Pan - mówi moja dusza, dlatego czekam na Niego.
L03 3 Lm 3:24 חֶלְקִ֤י יְהוָה֙ אָמְרָ֣ה נַפְשִׁ֔י עַל־ כֵּ֖ן אוֹחִ֥יל לֽוֹ׃ ס
L04 4 Lm 3:24 חֶלְקִ֤/י יְהוָה֙ אָמְרָ֣ה נַפְשִׁ֔/י עַל־ כֵּ֖ן אוֹחִ֥יל לֽ/וֹ׃ ס
L05 5 Lm 3:24 chel•<Ki> <jah>•we 'a•me•<Ra> naf•<szi>, al- ken o•<Chil> lo. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:24 H2506H2506 H3068H3068 H0559H0559 H5315H5315 H5921H5921 H3651H3651 H3176H3176 H0000
L07 7 Lm 3:24 inheritance Jehovah answer any above after that cause to
L08 8 Lm 3:24 dziedzictwo Jahwe odpowiedź każdy powyżej po tym spowodować
L09 9 Lm 3:24 [is] my portion The LORD saith my soul and after that therefore will I hope
L10 10 Lm 3:24 [Jest] moja porcja Pan mówi moja dusza i po tym Dlatego mam nadzieję, że będzie
L11 11 Lm 3:24 chel·Ki Yah·weh 'a·me·Rah naf·Shi, al- ken o·Chil lo. sa·Mek
L12 12 Lm 3:24 Hel qi jhwh(a do naj) am ra naf szi al - Ken o Hil lo s
L13 13 Lm 3:24 Helqî yhwh(´ädönäy) ´ämrâ napšî `al-Kën ´ôHîl s
L14 14 Lm 3:24 59/67 5516/6220 4611/5298 686/751 4894/5759 629/767 35/39 5727/6522
L15 15 Lm 3:24 The LORD [is] my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.
L16 16 Lm 3:24  24 The LORD <03068> is my portion <02506>, saith <0559> (08804) my soul <05315>; therefore will I hope <03176> (08686) in him.
L01 1 Lm 3:25   Lm 3:25  25 Pan <03068> jest dobry <02896> im, że czekać <06960> (08802) dla Niego, dla duszy <05315> szuka, <01875> (08799) go.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:25 Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka.
L03 3 Lm 3:25 ט֤וֹב יְהוָה֙ לְקֹוָ֔ו לְנֶ֖פֶשׁ תִּדְרְשֶֽׁנּוּ׃
L04 4 Lm 3:25 ט֤וֹב יְהוָה֙ לְ/קֹוָ֔/ו לְ/נֶ֖פֶשׁ תִּדְרְשֶֽׁ/נּוּ׃
L05 5 Lm 3:25 <Tow> <jah>•we le•ko•<waw>, le•<Ne>•fesz tid•re•<szen>•nu.
L06 6 Lm 3:25 H2896H2896 H3068H3068 H6960H6960 H5315H5315 H1875H1875
L07 7 Lm 3:25 beautiful Jehovah gather  any ask
L08 8 Lm 3:25 piękny Jahwe zbierać każdy zapytać
L09 9 Lm 3:25 [is] good The LORD unto them that wait for him to the soul [that] seeketh
L10 10 Lm 3:25 [Jest] dobry Pan im, że oczekiwania dla niego z duszą [Że] szuka
L11 11 Lm 3:25 Tov Yah·weh le·ko·Vav, le·Ne·fesh tid·re·Shen·nu.
L12 12 Lm 3:25 tow jhwh(a do naj) le qo waw le ne fesz Tid re szen nu
L13 13 Lm 3:25 †ôb yhwh(´ädönäy) lüqöwäw lüneºpeš Tidrüšeºnnû
L14 14 Lm 3:25 522/561 5517/6220 47/49 687/751 140/163
L15 15 Lm 3:25 The LORD [is] good unto them that wait for him, to the soul [that] seeketh him.
L16 16 Lm 3:25  25 The LORD <03068> is good <02896> unto them that wait <06960> (08802) for him, to the soul <05315> that seeketh <01875> (08799) him.
L01 1 Lm 3:26   Lm 3:26  26 Dobrze <02896>, że człowiek powinien zarówno nadzieja <03175> (08675) <02342> (08799) i spokojnie czekać <01748> dla zbawienia <08668> Pana <03068>.                                                                                              
L02 2 Lm 3:26 Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana.
L03 3 Lm 3:26 ט֤וֹב וְיָחִיל֙ וְדוּמָ֔ם לִתְשׁוּעַ֖ת יְהוָֽה׃
L04 4 Lm 3:26 ט֤וֹב וְ/יָחִיל֙ וְ/דוּמָ֔ם לִ/תְשׁוּעַ֖ת יְהוָֽה׃
L05 5 Lm 3:26 <Tow> we•ja•<Chil> we•du•<Mam>, lit•szu•'<At> <jah>•we.
L06 6 Lm 3:26 H2896H2896 H2342H2342 H1748H1748 H8668H8668 H3068H3068
L07 7 Lm 3:26 beautiful bear dumb deliverance Jehovah
L08 8 Lm 3:26 piękny ponosić niemy uwolnienie Jahwe
L09 9 Lm 3:26 [It is] good bear and quietly wait for the salvation of the LORD
L10 10 Lm 3:26 [Jest to] dobrze ponosić i spokojnie czekać dla zbawienia Pana
L11 11 Lm 3:26 Tov ve·ya·Chil ve·du·Mam, lit·shu·'At Yah·weh.
L12 12 Lm 3:26 tow we ja Hil we du mam lit szu at jhwh(a do naj)
L13 13 Lm 3:26 †ôb wüyäHîl wüdûmäm litšû`at yhwh(´ädönäy)
L14 14 Lm 3:26 523/561 51/58 2/3 34/34 5518/6220
L15 15 Lm 3:26 [It is] good that [a man] should both hope and quietly wait for the salvation of the LORD.
L16 16 Lm 3:26  26 It is good <02896> that a man should both hope <03175> (08675) <02342> (08799) and quietly wait <01748> for the salvation <08668> of the LORD <03068>.
L01 1 Lm 3:27   Lm 3:27  27 Dobrze <02896> dla mężczyzny <01397>, że niedźwiedź <05375> (08799) jarzmo <05923> w młodości <05271>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:27 Dobrze dla męża, gdy dźwiga jarzmo w swojej młodości.
L03 3 Lm 3:27 ט֣וֹב לַגֶּ֔בֶר כִּֽי־ יִשָּׂ֥א עֹ֖ל בִּנְעוּרָֽיו׃ ס
L04 4 Lm 3:27 ט֣וֹב לַ/גֶּ֔בֶר כִּֽי־ יִשָּׂ֥א עֹ֖ל בִּ/נְעוּרָֽי/ו׃ ס
L05 5 Lm 3:27 <Tow> lag•<Ge>•wer, ki- jis•<Sa> 'ol bin•'u•<Raw>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:27 H2896H2896 H1397H1397 H3588H3588 H5375H5375 H5923H5923 H5271H5271
L07 7 Lm 3:27 beautiful every one inasmuch accept yoke childhood
L08 8 Lm 3:27 piękny każdy jeden ponieważ przyjąć jarzmo dzieciństwo
L09 9 Lm 3:27 [It is] good for a man should that he bear the yoke in his youth
L10 10 Lm 3:27 [Jest to] dobrze dla mężczyzny powinien że ponosi jarzmo w młodości
L11 11 Lm 3:27 Tov lag·Ge·ver, ki- yis·Sa 'ol bin·'u·Rav. sa·Mek
L12 12 Lm 3:27 tow laG Ge wer Ki - jis sa ol Bi nu raw s
L13 13 Lm 3:27 †ôb laGGeºber Kî|-yiSSä´ `öl Bin`ûräyw s
L14 14 Lm 3:27 524/561 58/65 3954/4478 525/650 38/40 33/47
L15 15 Lm 3:27 [It is] good for a man that he bear the yoke in his youth.
L16 16 Lm 3:27  27 It is good <02896> for a man <01397> that he bear <05375> (08799) the yoke <05923> in his youth <05271>.
L01 1 Lm 3:28   Lm 3:28  28 On siedzi <03427> (08799) sam <0910> i zachowuje milczenie <01826> (08799), przeto wziąć <05190> (08804) go na niego.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:28 Niech siedzi samotny w milczeniu, gdy On na niego je włożył.
L03 3 Lm 3:28 יֵשֵׁ֤ב בָּדָד֙ וְיִדֹּ֔ם כִּ֥י נָטַ֖ל עָלָֽיו׃
L04 4 Lm 3:28 יֵשֵׁ֤ב בָּדָד֙ וְ/יִדֹּ֔ם כִּ֥י נָטַ֖ל עָלָֽי/ו׃
L05 5 Lm 3:28 je•<szew> ba•<Dad> we•jid•<Dom>, ki na•<Tal> 'a•<Law>.
L06 6 Lm 3:28 H3427H3427 H0910H0910 H1826H1826 H3588H3588 H5190H5190 H5921H5921
L07 7 Lm 3:28 abide alone cease inasmuch bear above
L08 8 Lm 3:28 przestrzegać sam zaprzestać ponieważ ponosić powyżej
L09 9 Lm 3:28 He sitteth alone and keepeth silence Since because he hath borne and
L10 10 Lm 3:28 On siedzi sam i ciszy strzeże Ponieważ bo kto ma ponosić i
L11 11 Lm 3:28 ye·Shev ba·Dad ve·yid·Dom, ki na·Tal 'a·Lav.
L12 12 Lm 3:28 je szew Ba dad we jiD Dom Ki na tal a law
L13 13 Lm 3:28 yëšëb Bädäd wüyiDDöm nä†al `äläyw
L14 14 Lm 3:28 935/1071 11/12 28/30 3955/4478 4/4 4895/5759
L15 15 Lm 3:28 He sitteth alone and keepeth silence, because he hath borne [it] upon him.
L16 16 Lm 3:28  28 He sitteth <03427> (08799) alone <0910> and keepeth silence <01826> (08799), because he hath borne <05190> (08804) it upon him.
L01 1 Lm 3:29   Lm 3:29  29 On putteth <05414> (08799) jego usta <06310> w prochu <06083>, a jeśli tak być nie może być <03426> nadzieja <08615>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:29 Niech usta pogrąży w prochu! A może jest jeszcze nadzieja?
L03 3 Lm 3:29 יִתֵּ֤ן בֶּֽעָפָר֙ פִּ֔יהוּ אוּלַ֖י יֵ֥שׁ תִּקְוָֽה׃
L04 4 Lm 3:29 יִתֵּ֤ן בֶּֽ/עָפָר֙ פִּ֔י/הוּ אוּלַ֖י יֵ֥שׁ תִּקְוָֽה׃
L05 5 Lm 3:29 jit•<Ten> be•'a•<Far> <Pi>•hu, 'u•<Lai> jesz tik•<wa>.
L06 6 Lm 3:29 H5414H5414 H6083H6083 H6310H6310 H0194H0194 H3426H3426 H8615H8615
L07 7 Lm 3:29 add ashes according if so be there are expectation 
L08 8 Lm 3:29 dodać Popioły zgodnie jeśli tak jest, oczekiwanie
L09 9 Lm 3:29 He putteth in the dust his mouth Perhaps if so be there may be hope
L10 10 Lm 3:29 On putteth w prochu usta Może jeśli tak jest, nie może być nadzieję
L11 11 Lm 3:29 yit·Ten be·'a·Far Pi·hu, 'u·Lai yesh tik·Vah.
L12 12 Lm 3:29 jiT Ten Be a far Pi hu u laj jesz Tiq wa
L13 13 Lm 3:29 yiTTën Be|`äpär Pîºhû ´ûlay yëš Tiqwâ
L14 14 Lm 3:29 1732/2007 99/110 453/497 40/45 135/138 30/34
L15 15 Lm 3:29 He putteth his mouth in the dust; if so be there may be hope.
L16 16 Lm 3:29  29 He putteth <05414> (08799) his mouth <06310> in the dust <06083>; if so be there may be <03426> hope <08615>.
L01 1 Lm 3:30   Lm 3:30  30 On daje <05414> (08799) jego policzek <03895> mu, że smiteth <05221> (08688) mu: on jest wypełniony pełnym <07646> (08799) z wyrzutem <02781>.                                                                                              
L02 2 Lm 3:30 Bijącemu niech nadstawi policzek, niechaj nasyci się hańbą!
L03 3 Lm 3:30 יִתֵּ֧ן לְמַכֵּ֛הוּ לֶ֖חִי יִשְׂבַּ֥ע בְּחֶרְפָּֽה׃ ס
L04 4 Lm 3:30 יִתֵּ֧ן לְ/מַכֵּ֛/הוּ לֶ֖חִי יִשְׂבַּ֥ע בְּ/חֶרְפָּֽה׃ ס
L05 5 Lm 3:30 jit•<Ten> le•mak•<Ke>•hu <Le>•chi jis•<Ba>' be•cher•<Pa>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:30 H5414H5414 H5221H5221 H3895H3895 H7646H7646 H2781H2781
L07 7 Lm 3:30 add beat cheek  have enough rebuke
L08 8 Lm 3:30 dodać bić policzek za mało nagana
L09 9 Lm 3:30 He giveth to him that smiteth [his] cheek him he is filled full with reproach
L10 10 Lm 3:30 On daje mu, że smiteth [Jego] policzek mu, że jest wypełniona pełny z wyrzutem
L11 11 Lm 3:30 yit·Ten le·mak·Ke·hu Le·chi yis·Ba' be·cher·Pah. sa·Mek
L12 12 Lm 3:30 jiT Ten le maK Ke hu le Hi jis Ba Be Her Pa s
L13 13 Lm 3:30 yiTTën lümaKKëºhû leºHî yiSBa` BüHerPâ s
L14 14 Lm 3:30 1733/2007 467/500 17/21 83/99 54/73
L15 15 Lm 3:30 He giveth [his] cheek to him that smiteth him: he is filled full with reproach.
L16 16 Lm 3:30  30 He giveth <05414> (08799) his cheek <03895> to him that smiteth <05221> (08688) him: he is filled full <07646> (08799) with reproach <02781>.
L01 1 Lm 3:31   Lm 3:31  31 Albowiem Pan <0136> nie zrzucić <02186> (08799) na zawsze <05769>:                                                                                                    
L02 2 Lm 3:31 Bo nie jest zamiarem Pana odtrącić na wieki.
L03 3 Lm 3:31 כִּ֣י לֹ֥א יִזְנַ֛ח לְעוֹלָ֖ם אֲדֹנָֽי׃
L04 4 Lm 3:31 כִּ֣י לֹ֥א יִזְנַ֛ח לְ/עוֹלָ֖ם אֲדֹנָֽ/י׃
L05 5 Lm 3:31 ki lo jiz•<Nach> le•'o•<Lam> 'a•do•<Nai>.
L06 6 Lm 3:31 H3588H3588 H3808H3808 H2186H2186 H5769H5769 H0136H0136
L07 7 Lm 3:31 inasmuch before cast away  alway my Lord
L08 8 Lm 3:31 ponieważ przed wyrzucać sprecyzowane Panie mój
L09 9 Lm 3:31 for will not will not cast off for ever For the Lord
L10 10 Lm 3:31 dla nie będzie nie odtrącić na zawsze Dla Pana
L11 11 Lm 3:31 ki lo yiz·Nach le·'o·Lam 'a·do·Nai.
L12 12 Lm 3:31 Ki lo jiz naH le o lam a do naj
L13 13 Lm 3:31 lö´ yiznaH lü`ôläm ´ádönäy
L14 14 Lm 3:31 3956/4478 4432/5164 17/20 395/438 177/448
L15 15 Lm 3:31 For the Lord will not cast off for ever:
L16 16 Lm 3:31  31 For the Lord <0136> will not cast off <02186> (08799) for ever <05769>:
L01 1 Lm 3:32   Lm 3:32  32 Ale choć powodować smutek <03013> (08689), jednak będzie miał współczucie <07355> (08765) zgodnie z tłumu <07230> z jego miłosierdzia <02617>.                                                                                              
L02 2 Lm 3:32 Gdyż jeśli uniży, ma litość w dobroci swej niezmiernej;
L03 3 Lm 3:32 כִּ֣י אִם־ הוֹגָ֔ה וְרִחַ֖ם כְּרֹ֥ב [חַסְדֹּו כ] (חֲסָדָֽיו׃ ק)
L04 4 Lm 3:32 כִּ֣י אִם־ הוֹגָ֔ה וְ/רִחַ֖ם כְּ/רֹ֥ב חסד/ו חֲסָדָֽי/ו׃
L05 5 Lm 3:32 ki im- ho•<Ga>, we•ri•<Cham> ke•<Ro> [chas•dow ch] (cha•sa•<Daw>. k)
L06 6 Lm 3:32 H3588H3588 H0518H0518 H3013H3013 H7355H7355 H7230H7230
L07 7 Lm 3:32 inasmuch lo afflict have compassion on abundance favour
L08 8 Lm 3:32 ponieważ lo dotknąć ulituj się obfitość faworyzować
L09 9 Lm 3:32 For if But though he cause grief yet will he have compassion according to the multitude favour
L10 10 Lm 3:32 Dla jeśli Ale choć powodować smutek jeszcze będzie miał współczucie zgodnie z tłumu faworyzować
L11 11 Lm 3:32 ki im- ho·Gah, ve·ri·Cham ke·Ro [chas·dov ch] (cha·sa·Dav. k)
L12 12 Lm 3:32 Ki im - ho ga we ri Ham Ke row (Has Do) [Ha sa daw]
L13 13 Lm 3:32 ´im-hôgâ würiHam Küröb (HasDô) [Hásädä|yw]
L14 14 Lm 3:32 3957/4478 980/1068 6/8 35/47 126/146 4/4
L15 15 Lm 3:32 But though he cause grief, yet will he have compassion according to the multitude of his mercies.
L16 16 Lm 3:32  32 But though he cause grief <03013> (08689), yet will he have compassion <07355> (08765) according to the multitude <07230> of his mercies <02617>.
L01 1 Lm 3:33   Lm 3:33  33 Albowiem nie Czyż dotknie <06031> (08765) chętnie <03820> ani smucić <03013> (08762) dzieci <01121> ludzi <0376>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:33 niechętnie przecież poniża i uciska synów ludzkich.
L03 3 Lm 3:33 כִּ֣י לֹ֤א עִנָּה֙ מִלִּבּ֔וֹ וַיַּגֶּ֖ה בְּנֵי־ אִֽישׁ׃ ס
L04 4 Lm 3:33 כִּ֣י לֹ֤א עִנָּה֙ מִ/לִּבּ֔/וֹ וַ/יַּגֶּ֖ה בְּנֵי־ אִֽישׁ׃ ס
L05 5 Lm 3:33 ki lo 'in•<Na> mil•lib•<Bo>, wai•jag•<Ge> be•ne- '<Isz>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:33 H3588H3588 H3808H3808 H6031H6031 H3820H3820 H3013H3013 H1121H1121 H0376H0376
L07 7 Lm 3:33 inasmuch before defile care for afflict afflicted great
L08 8 Lm 3:33 ponieważ przed zbezcześcić dbałość o dotknąć dotknięty wielki
L09 9 Lm 3:33 for does not For he doth not afflict willingly nor grieve the children of men
L10 10 Lm 3:33 dla nie Dla doth nie dotknie chętnie ani smucić dzieci mężczyzn
L11 11 Lm 3:33 ki lo 'in·Nah mil·lib·Bo, vai·yag·Geh be·nei- 'Ish. sa·Mek
L12 12 Lm 3:33 Ki lo in na mil liB Bo waj jaG Ge Be ne - isz s
L13 13 Lm 3:33 lö´ `innâ milliBBô wayyaGGè Bünê-´îš s
L14 14 Lm 3:33 3958/4478 4433/5164 75/83 524/592 7/8 4623/4921 1853/2004
L15 15 Lm 3:33 For he doth not afflict willingly nor grieve the children of men.
L16 16 Lm 3:33  33 For he doth not afflict <06031> (08765) willingly <03820> nor grieve <03013> (08762) the children <01121> of men <0376>.
L01 1 Lm 3:34   Lm 3:34  34 zmiażdżyć <01792> (08763) pod nogi <07272> wszyscy więźniowie <0615> ziemi <0776>                                                                                                    
L02 2 Lm 3:34 Gdy pod nogami się depcze wszystkich jeńców kraju -
L03 3 Lm 3:34 לְדַכֵּא֙ תַּ֣חַת רַגְלָ֔יו כֹּ֖ל אֲסִ֥ירֵי אָֽרֶץ׃
L04 4 Lm 3:34 לְ/דַכֵּא֙ תַּ֣חַת רַגְלָ֔י/ו כֹּ֖ל אֲסִ֥ירֵי אָֽרֶץ׃
L05 5 Lm 3:34 le•dak•<Ke> <Ta>•chat rag•<Law>, kol 'a•<Si>•re '<A>•rec.
L06 6 Lm 3:34 H1792H1792 H8478H8478 H7272H7272 H3605H3605 H0615H0615 H0776H0776
L07 7 Lm 3:34 beat to pieces Thahash be able to endure all manner bound common
L08 8 Lm 3:34 bić się na kawałki Thahash być w stanie wytrzymać wszelkiego rodzaju związany wspólny
L09 9 Lm 3:34 To crush under under his feet All all the prisoners of the earth
L10 10 Lm 3:34 Zmiażdżyć pod pod stopami Wszystko wszyscy więźniowie ziemi
L11 11 Lm 3:34 le·dak·Ke Ta·chat rag·Lav, kol 'a·Si·rei 'A·retz.
L12 12 Lm 3:34 le daK Ke Ta Hat rag law Kol a si re a rec
L13 13 Lm 3:34 lüdaKKë´ TaºHat ragläyw Köl ´ásîºrê ´äºrec
L14 14 Lm 3:34 18/18 454/498 211/241 4857/5415 8/10 2140/2502
L15 15 Lm 3:34 To crush under his feet all the prisoners of the earth,
L16 16 Lm 3:34  34 To crush <01792> (08763) under his feet <07272> all the prisoners <0615> of the earth <0776>,
L01 1 Lm 3:35   Lm 3:35  35 Aby zjechać <05186> (08687) prawo <04941> człowieka <01397> przed obliczem <06440> Najwyższego <05945>                                                                                                  
L02 2 Lm 3:35 gdy prawa ludzkie się łamie w obliczu Najwyższego,
L03 3 Lm 3:35 לְהַטּוֹת֙ מִשְׁפַּט־ גָּ֔בֶר נֶ֖גֶד פְּנֵ֥י עֶלְיֽוֹן׃
L04 4 Lm 3:35 לְ/הַטּוֹת֙ מִשְׁפַּט־ גָּ֔בֶר נֶ֖גֶד פְּנֵ֥י עֶלְיֽוֹן׃
L05 5 Lm 3:35 le•hat•tOt misz•pat- <Ga>•wer, <Ne>•ged pe•<Ne> el•<jon>.
L06 6 Lm 3:35 H5186H5186 H4941H4941 H1397H1397 H5048H5048 H6440H6440 H5945H5945
L07 7 Lm 3:35 afternoon adversary every one about accept Most
L08 8 Lm 3:35 popołudnie przeciwnik każdy jeden o przyjąć Najbardziej
L09 9 Lm 3:35 To turn aside the right of a man In before the face of the most High
L10 10 Lm 3:35 Aby włączyć bok prawo człowieka W przed oblicze Najwyższego
L11 11 Lm 3:35 le·hat·tOt mish·pat- Ga·ver, Ne·ged pe·Nei el·Yon.
L12 12 Lm 3:35 le hat tot misz Pat - Ga wer ne ged Pe ne el jon
L13 13 Lm 3:35 lüha††ôt mišPa†-Gäºber neºged Pünê `elyôn
L14 14 Lm 3:35 190/211 347/419 59/65 133/150 1862/2127 49/53
L15 15 Lm 3:35 To turn aside the right of a man before the face of the most High,
L16 16 Lm 3:35  35 To turn aside <05186> (08687) the right <04941> of a man <01397> before the face <06440> of the most High <05945>,
L01 1 Lm 3:36   Lm 3:36  36 Aby obalić <05791> (08763) człowiek <0120> w jego sprawy <07379> Pan <0136> approveth <07200> nie (08804).                                                                                                  
L02 2 Lm 3:36 gdy gnębi się w sądzie człowieka - czyż Pan tego nie dostrzega?
L03 3 Lm 3:36 לְעַוֵּ֤ת אָדָם֙ בְּרִיב֔וֹ אֲדֹנָ֖י לֹ֥א רָאָֽה׃ ס
L04 4 Lm 3:36 לְ/עַוֵּ֤ת אָדָם֙ בְּ/רִיב֔/וֹ אֲדֹנָ֖/י לֹ֥א רָאָֽה׃ ס
L05 5 Lm 3:36 le•'aw•<wet> 'a•<Dam> be•ri•<wo>, 'a•do•<Nai> lo ra•'<Ah>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:36 H5791H5791 H0120H0120 H7379H7379 H0136H0136 H3808H3808 H7200H7200
L07 7 Lm 3:36 bow self person adversary my Lord before advise self
L08 8 Lm 3:36 samo łuk osoba przeciwnik Panie mój przed doradzać siebie
L09 9 Lm 3:36 To subvert a man in his cause the Lord does not approveth
L10 10 Lm 3:36 Aby obalić mężczyzna w jego sprawy Pan nie approveth
L11 11 Lm 3:36 le·'av·Vet 'a·Dam be·ri·Vo, 'a·do·Nai lo ra·'Ah. sa·Mek
L12 12 Lm 3:36 le aw wet a dam Be ri wo a do naj lo ra a s
L13 13 Lm 3:36 lü`awwët ´ädäm Bürîbô ´ádönäy lö´ rä´â s
L14 14 Lm 3:36 10/11 387/552 52/60 178/448 4434/5164 1134/1296
L15 15 Lm 3:36 To subvert a man in his cause, the Lord approveth not.
L16 16 Lm 3:36  36 To subvert <05791> (08763) a man <0120> in his cause <07379>, the Lord <0136> approveth <07200> (08804) not.
L01 1 Lm 3:37   Lm 3:37  37 Kto jest kto mówi <0559> (08804), a to przychodzi się, gdy Pan <0136> rozkazuje <06680> (08765) nie?                                                                                                  
L02 2 Lm 3:37 Któż rzekł i stało się, gdy Pan tego nie nakazał?
L03 3 Lm 3:37 מִ֣י זֶ֤ה אָמַר֙ וַתֶּ֔הִי אֲדֹנָ֖י לֹ֥א צִוָּֽה׃
L04 4 Lm 3:37 מִ֣י זֶ֤ה אָמַר֙ וַ/תֶּ֔הִי אֲדֹנָ֖/י לֹ֥א צִוָּֽה׃
L05 5 Lm 3:37 mi ze 'a•<Mar> wat•<Te>•hi, 'a•do•<Nai> lo ciw•<wa>.
L06 6 Lm 3:37 H4310H4310 H2088H2088 H0559H0559 H1961H1961 H0136H0136 H3808H3808 H6680H6680
L07 7 Lm 3:37 any  he answer become my Lord before appoint
L08 8 Lm 3:37 każdy on odpowiedź zostać Panie mój przed powołać
L09 9 Lm 3:37 Who is there Who [is] he [that] saith comes and it cometh to pass [when] the Lord Unless commandeth
L10 10 Lm 3:37 Kto istnieje Kto [jest] on [który] rzekł: jest i przyszedł do przekazania [kiedy] Lord Chyba że rozkazuje
L11 11 Lm 3:37 mi zeh 'a·Mar vat·Te·hi, 'a·do·Nai lo tziv·Vah.
L12 12 Lm 3:37 mi ze a mar waT Te hi a do naj lo ciw wa
L13 13 Lm 3:37 ´ämar waTTeºhî ´ádönäy lö´ ciwwâ
L14 14 Lm 3:37 394/422 1107/1176 4612/5298 2993/3546 179/448 4435/5164 477/491
L15 15 Lm 3:37 Who [is] he [that] saith, and it cometh to pass, [when] the Lord commandeth [it] not?
L16 16 Lm 3:37  37 Who is he that saith <0559> (08804), and it cometh to pass, when the Lord <0136> commandeth <06680> (08765) it not?
L01 1 Lm 3:38   Lm 3:38  38 Z ust <06310> Najwyższego <05945> proceedeth nie <03318> (08799) zło <07451> i dobry <02896>?                                                                                                  
L02 2 Lm 3:38 Czyż nie pochodzi z ust Najwyższego i niedola, i szczęście?
L03 3 Lm 3:38 מִפִּ֤י עֶלְיוֹן֙ לֹ֣א תֵצֵ֔א הָרָע֖וֹת וְהַטּֽוֹב׃
L04 4 Lm 3:38 מִ/פִּ֤י עֶלְיוֹן֙ לֹ֣א תֵצֵ֔א הָ/רָע֖וֹת וְ/הַ/טּֽוֹב׃
L05 5 Lm 3:38 mip•<Pi> 'el•jOn lo te•<ce>, ha•ra•'ot we•hat•<Tow>.
L06 6 Lm 3:38 H6310H6310 H5945H5945 H3808H3808 H3318H3318 H7451H7451 H2896H2896
L07 7 Lm 3:38 according Most before after adversity beautiful
L08 8 Lm 3:38 zgodnie Najbardziej przed po przeciwność losu piękny
L09 9 Lm 3:38 Out of the mouth of the most High not proceedeth not evil good
L10 10 Lm 3:38 Z ust Najwyższego nie proceedeth nie zło dobry
L11 11 Lm 3:38 mip·Pi 'el·yOn lo te·Tze, ha·ra·'ot ve·hat·Tov.
L12 12 Lm 3:38 miP Pi el jon lo te ce ha ra ot we hat tow
L13 13 Lm 3:38 miPPî `elyôn lö´ tëcë´ härä`ôt wüha††ôb
L14 14 Lm 3:38 454/497 50/53 4436/5164 932/1060 592/665 525/561
L15 15 Lm 3:38 Out of the mouth of the most High proceedeth not evil and good?
L16 16 Lm 3:38  38 Out of the mouth <06310> of the most High <05945> proceedeth <03318> (08799) not evil <07451> and good <02896>?
L01 1 Lm 3:39   Lm 3:39  39 Przeto doth dzienny <02416> mężczyzna <0120> <0596 skarży> (08691), człowiek <01397> do karania swoich grzechów <02399>?                                                                                                
L02 2 Lm 3:39 Czemu się skarży człowiek żyjący? Mąż - na [karę za] grzechy?
L03 3 Lm 3:39 מַה־ יִּתְאוֹנֵן֙ אָדָ֣ם חָ֔י גֶּ֖בֶר עַל־ [חֶטְאֹו כ] (חֲטָאָֽיו׃ ק) ס
L04 4 Lm 3:39 מַה־ יִּתְאוֹנֵן֙ אָדָ֣ם חָ֔י גֶּ֖בֶר עַל־ חטא/ו חֲטָאָֽי/ו׃ ס
L05 5 Lm 3:39 mah- jit•'o•<Nen> 'a•<Dam> <Chai>, <Ge>•wer al- [chet•'ow ch] (cha•ta•'<Aw>. k) sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:39 H4100H4100 H0596H0596 H0120H0120 H2416H2416 H1397H1397 H5921H5921
L07 7 Lm 3:39 how long complain person age every one above fault
L08 8 Lm 3:39 jak długo skarżyć osoba wiek każdy jeden powyżej wina
L09 9 Lm 3:39 Why complain man Wherefore doth a living a man view fault
L10 10 Lm 3:39 Dlaczego skarżyć mężczyzna Dlatego doth życia mężczyzna obejrzeć wina
L11 11 Lm 3:39 mah- yit·'o·Nen 'a·Dam Chai, Ge·ver al- [chet·'ov ch] (cha·ta·'Av. k) sa·Mek
L12 12 Lm 3:39 ma - jji to nen a dam Haj Ge wer al - (He to) [Ha ta aw] s
L13 13 Lm 3:39 mà-yyit´ônën ´ädäm Häy Geºber `al-(He†´ô) [Há†ä´ä|yw] s
L14 14 Lm 3:39 659/744 2/2 388/552 419/499 60/65 4896/5759 1/1
L15 15 Lm 3:39 Wherefore doth a living man complain, a man for the punishment of his sins?
L16 16 Lm 3:39  39 Wherefore doth a living <02416> man <0120> complain <0596> (08691), a man <01397> for the punishment of his sins <02399>?
L01 1 Lm 3:40   Lm 3:40  40 Niech nam wyszukać <02664> (08799) i spróbuj <02713> (08799) nasze drogi <01870>, a następnie włącz ponownie <07725> (08799) do Pana <03068>.                                                                                              
L02 2 Lm 3:40 Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana;
L03 3 Lm 3:40 נַחְפְּשָׂ֤ה דְרָכֵ֙ינוּ֙ וְֽנַחְקֹ֔רָה וְנָשׁ֖וּבָה עַד־ יְהוָֽה׃
L04 4 Lm 3:40 נַחְפְּשָׂ֤ה דְרָכֵ֙י/נוּ֙ וְֽ/נַחְקֹ֔רָה וְ/נָשׁ֖וּבָה עַד־ יְהוָֽה׃
L05 5 Lm 3:40 nach•pe•<Sa> de•ra•<Che>•nu we•nach•<Ko>•ra, we•na•<szu>•wa ad- <jah>•we.
L06 6 Lm 3:40 H2664H2664 H1870H1870 H2713H2713 H7725H7725 H5704H5704 H3068H3068
L07 7 Lm 3:40 change along find out break against Jehovah
L08 8 Lm 3:40 zmiana wzdłuż dowiedzieć się złamać przed Jahwe
L09 9 Lm 3:40 Let us search our ways and try and turn again against to the LORD
L10 10 Lm 3:40 Miejmy wyszukiwania nasze drogi i spróbuj i włącz ponownie przed Panu
L11 11 Lm 3:40 nach·pe·Sah de·ra·Chei·nu ve·nach·Ko·rah, ve·na·Shu·vah ad- Yah·weh.
L12 12 Lm 3:40 naH Pe sa de ra che nu we naH qo ra we na szu wa ad - jhwh(a do naj)  
L13 13 Lm 3:40 naHPüSâ düräkêºnû wü|naHqöºrâ wünäšûºbâ `ad-yhwh(´ädönäy)  
L14 14 Lm 3:40 20/23 568/700 26/27 882/1041 1140/1259 5519/6220
L15 15 Lm 3:40 Let us search and try our ways, and turn again to the LORD.
L16 16 Lm 3:40  40 Let us search <02664> (08799) and try <02713> (08799) our ways <01870>, and turn again <07725> (08799) to the LORD <03068>.
L01 1 Lm 3:41   Lm 3:41  41 Niech nam podnieść <05375> (08799) nasze serca <03824> z naszych rękach <03709> Bogu <0410> w niebie <08064>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:41 wraz z dłońmi wznieśmy i serca do Boga w niebiosach;
L03 3 Lm 3:41 נִשָּׂ֤א לְבָבֵ֙נוּ֙ אֶל־ כַּפָּ֔יִם אֶל־ אֵ֖ל בַּשָּׁמָֽיִם׃
L04 4 Lm 3:41 נִשָּׂ֤א לְבָבֵ֙/נוּ֙ אֶל־ כַּפָּ֔יִם אֶל־ אֵ֖ל בַּ/שָּׁמָֽיִם׃
L05 5 Lm 3:41 nis•<Sa> le•wa•<we>•nu el- kap•<Pa>•jim, el- 'el basz•sza•<Ma>•jim.
L06 6 Lm 3:41 H5375H5375 H3824H3824 H0413H0413 H3709H3709 H0413H0413 H0410H0410 H8064H8064
L07 7 Lm 3:41 accept heart about branch about God  air
L08 8 Lm 3:41 przyjąć serce o oddział o Bóg powietrze
L09 9 Lm 3:41 Let us lift up our heart Toward with [our] hands Toward unto God in the heavens
L10 10 Lm 3:41 Daj nam podnieść nasze serce Ku z [nasze] ręce Ku Bogu w niebiosach
L11 11 Lm 3:41 nis·Sa le·va·Ve·nu el- kap·Pa·yim, el- 'el bash·sha·Ma·yim.
L12 12 Lm 3:41 nis sa le wa we nu el - KaP Pa jim el - el Basz sza ma jim    
L13 13 Lm 3:41 niSSä´ lübäbëºnû ´el-KaPPäºyim ´el-´ël Baššämäºyim    
L14 14 Lm 3:41 526/650 227/252 4752/5500 172/191 4753/5500 228/248 381/421
L15 15 Lm 3:41 Let us lift up our heart with [our] hands unto God in the heavens.
L16 16 Lm 3:41  41 Let us lift up <05375> (08799) our heart <03824> with our hands <03709> unto God <0410> in the heavens <08064>.
L01 1 Lm 3:42   Lm 3:42  42 My <05168> naruszyli <06586> (08804) i wystąpili <04784> (08804): Tyś nie ułaskawił <05545> (08804).                                                                                                  
L02 2 Lm 3:42 myśmy grzesznicy - odstępcy: A Ty nie przebaczyłeś.
L03 3 Lm 3:42 נַ֤חְנוּ פָשַׁ֙עְנוּ֙ וּמָרִ֔ינוּ אַתָּ֖ה לֹ֥א סָלָֽחְתָּ׃ ס
L04 4 Lm 3:42 נַ֤חְנוּ פָשַׁ֙עְנוּ֙ וּ/מָרִ֔ינוּ אַתָּ֖ה לֹ֥א סָלָֽחְתָּ׃ ס
L05 5 Lm 3:42 <Nach>•nu fa•<sza>'•nu u•ma•<Ri>•nu, 'at•<Ta> lo sa•<La>•che•ta. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:42 H5168H5168 H6586H6586 H4784H4784 H0859H0859 H3808H3808 H5545H5545
L07 7 Lm 3:42 we offend bitter you before forgive
L08 8 Lm 3:42 my obrazić gorzki ty przed przebaczyć
L09 9 Lm 3:42 We have transgressed and have rebelled you have not thou hast not pardoned
L10 10 Lm 3:42 My naruszyli i wystąpili ty mieć nie ty nie ułaskawił
L11 11 Lm 3:42 Nach·nu fa·Sha'·nu u·ma·Ri·nu, 'at·Tah lo sa·La·che·ta. sa·Mek
L12 12 Lm 3:42 naH nu fa sza nu u ma ri nu aT Ta lo sa laH Ta s
L13 13 Lm 3:42 naºHnû päšaº`nû ûmärîºnû ´aTTâ lö´ säläºHTä s
L14 14 Lm 3:42 5/5 31/41 40/45 927/1080 4437/5164 44/46
L15 15 Lm 3:42 We have transgressed and have rebelled: thou hast not pardoned.
L16 16 Lm 3:42  42 We <05168> have transgressed <06586> (08804) and have rebelled <04784> (08804): thou hast not pardoned <05545> (08804).
L01 1 Lm 3:43   Lm 3:43  43 Tyś pokryte <05526> (08804) ze złości <0639> i prześladowani <07291> (08799) us: żeś zabity <02026> (08804), ty nie hast litość <02550> (08804).                                                                                                
L02 2 Lm 3:43 Odziałeś się w gniew, by nas ścigać, zabijałeś, nie miałeś litości.
L03 3 Lm 3:43 סַכֹּ֤תָה בָאַף֙ וַֽתִּרְדְּפֵ֔נוּ הָרַ֖גְתָּ לֹ֥א חָמָֽלְתָּ׃
L04 4 Lm 3:43 סַכֹּ֤תָה בָ/אַף֙ וַֽ/תִּרְדְּפֵ֔/נוּ הָרַ֖גְתָּ לֹ֥א חָמָֽלְתָּ׃
L05 5 Lm 3:43 sak•<Ko>•ta wa•'<Af> wat•tir•de•<Fe>•nu, ha•<Rag>•ta lo cha•<Mal>•ta.
L06 6 Lm 3:43 H5526H5526 H0639H0639 H7291H7291 H2026H2026 H3808H3808 H2550H2550
L07 7 Lm 3:43 cover anger chase destroy before have compassion
L08 8 Lm 3:43 pokryć złość pościg zniszczyć przed współczuć
L09 9 Lm 3:43 Thou hast covered with anger and persecuted us thou hast slain have not thou hast not pitied
L10 10 Lm 3:43 Tyś pokryty z gniewem i prześladowanych nam żeś zabity mieć nie ty nie hast litość
L11 11 Lm 3:43 sak·Ko·tah va·'Af vat·tir·de·Fe·nu, ha·Rag·ta lo cha·Mal·ta.
L12 12 Lm 3:43 saK Ko ta wa af waT Tir De fe nu ha rag Ta lo Ha mal Ta
L13 13 Lm 3:43 saKKöºtâ bä´ap wa|TTirDüpëºnû häraºgTä lö´ HämäºlTä
L14 14 Lm 3:43 20/24 236/276 132/143 149/167 4438/5164 27/41
L15 15 Lm 3:43 Thou hast covered with anger, and persecuted us: thou hast slain, thou hast not pitied.
L16 16 Lm 3:43  43 Thou hast covered <05526> (08804) with anger <0639>, and persecuted <07291> (08799) us: thou hast slain <02026> (08804), thou hast not pitied <02550> (08804).
L01 1 Lm 3:44   Lm 3:44  44 Tyś pokryte <05526> (08804) samego siebie z chmurą <06051>, że naszej modlitwie <08605> nie powinny przechodzić przez <05674> (08800).                                                                                                
L02 2 Lm 3:44 Ukryłeś się za obłokiem, by prośba nie doszła.
L03 3 Lm 3:44 סַכּ֤וֹתָה בֶֽעָנָן֙ לָ֔ךְ מֵעֲב֖וֹר תְּפִלָּֽה׃
L04 4 Lm 3:44 סַכּ֤וֹתָה בֶֽ/עָנָן֙ לָ֔/ךְ מֵ/עֲב֖וֹר תְּפִלָּֽה׃
L05 5 Lm 3:44 sak•<Ko>•ta we•'a•<Nan> <Lach>, me•'a•<wor> te•fil•<La>.
L06 6 Lm 3:44 H5526H5526 H6051H6051 H0000 H5674H5674 H8605H8605
L07 7 Lm 3:44 cover cloud alienate prayer
L08 8 Lm 3:44 pokryć chmura zrazić modlitwa
L09 9 Lm 3:44 Thou hast covered thyself with a cloud should not pass through that [our] prayer
L10 10 Lm 3:44 Tyś pokryty czyń sobie z chmury nie powinny przechodzić przez że [nasze] modlitwa
L11 11 Lm 3:44 sak·Ko·tah ve·'a·Nan Lach, me·'a·Vor te·fil·Lah.
L12 12 Lm 3:44 saK Ko ta we a nan lach me a wor Te fil la
L13 13 Lm 3:44 saKKôºtâ be|`änän läk më`ábôr Tüpillâ
L14 14 Lm 3:44 21/24 71/87 5728/6522 477/550 72/77
L15 15 Lm 3:44 Thou hast covered thyself with a cloud, that [our] prayer should not pass through.
L16 16 Lm 3:44  44 Thou hast covered <05526> (08804) thyself with a cloud <06051>, that our prayer <08605> should not pass through <05674> (08800).
L01 1 Lm 3:45   Lm 3:45  45 zanosiłeś <07760> (08799) nas jako offscouring <05501> i odmówić <03973> w środku <07130> ludzi <05971>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:45 Uczyniłeś z nas śmieci, plugastwo pomiędzy ludami.
L03 3 Lm 3:45 סְחִ֧י וּמָא֛וֹס תְּשִׂימֵ֖נוּ בְּקֶ֥רֶב הָעַמִּֽים׃ ס
L04 4 Lm 3:45 סְחִ֧י וּ/מָא֛וֹס תְּשִׂימֵ֖/נוּ בְּ/קֶ֥רֶב הָ/עַמִּֽים׃ ס
L05 5 Lm 3:45 se•<Chi> u•ma•'os te•si•<Me>•nu be•<Ke>•rew ha•'am•<Mim>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:45 H5501H5501 H3973H3973 H7760H7760 H7130H7130 H5971H5971
L07 7 Lm 3:45 offscouring refuse appoint among folk
L08 8 Lm 3:45 offscouring odmawiać powołać wśród ludowy
L09 9 Lm 3:45 us [as] the offscouring and refuse Thou hast made in the midst of the people
L10 10 Lm 3:45 my [jako] offscouring i odmówić Zanosiłeś w środku ludzi
L11 11 Lm 3:45 se·Chi u·ma·'os te·si·Me·nu be·Ke·rev ha·'am·Mim. sa·Mek
L12 12 Lm 3:45 se Hi u ma os Te si me nu Be qe rew ha am mim s
L13 13 Lm 3:45 süHî ûmä´ôs TüSîmëºnû Büqeºreb hä`ammîm s
L14 14 Lm 3:45 1/1 1/2 492/581 195/227 1645/1866
L15 15 Lm 3:45 Thou hast made us [as] the offscouring and refuse in the midst of the people.
L16 16 Lm 3:45  45 Thou hast made <07760> (08799) us as the offscouring <05501> and refuse <03973> in the midst <07130> of the people <05971>.
L01 1 Lm 3:46   Lm 3:46 46 Wszyscy nasi wrogowie <0341> (08802) otworzyły <06475> (08804) ich usta <06310> przeciwko nam.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:46 Rozwarli na nas swe usta wszyscy nieprzyjaciele -
L03 3 Lm 3:46 פָּצ֥וּ עָלֵ֛ינוּ פִּיהֶ֖ם כָּל־ אֹיְבֵֽינוּ׃
L04 4 Lm 3:46 פָּצ֥וּ עָלֵ֛י/נוּ פִּי/הֶ֖ם כָּל־ אֹיְבֵֽי/נוּ׃
L05 5 Lm 3:46 pa•<cu> 'a•<Le>•nu pi•<Hem> kol- 'o•je•<we>•nu.
L06 6 Lm 3:46 H6475H6475 H5921H5921 H6310H6310 H3605H3605 H0341H0341
L07 7 Lm 3:46 deliver above according all manner enemy
L08 8 Lm 3:46 dostarczyć powyżej zgodnie wszelkiego rodzaju wróg
L09 9 Lm 3:46 have opened against their mouths All All our enemies
L10 10 Lm 3:46 Otworzyliśmy przed ich usta Wszystko Wszyscy nasi wrogowie
L11 11 Lm 3:46 pa·Tzu 'a·Lei·nu pi·Hem kol- 'o·ye·Vei·nu.
L12 12 Lm 3:46 Pa cu a le nu Pi hem Kol - oj we nu  
L13 13 Lm 3:46 Päcû `älêºnû Pîhem Kol-´öybêºnû  
L14 14 Lm 3:46 14/15 4897/5759 455/497 4858/5415 263/280
L15 15 Lm 3:46 All our enemies have opened their mouths against us.
L16 16 Lm 3:46  46 All our enemies <0341> (08802) have opened <06475> (08804) their mouths <06310> against us.
L01 1 Lm 3:47   Lm 3:47  47 Strach <06343> i werbel <06354> przyszedł na nas spustoszenie <07612> i zniszczenie <07667>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:47 naszym działem trwoga i pułapka, ruina i zniszczenie.
L03 3 Lm 3:47 פַּ֧חַד וָפַ֛חַת הָ֥יָה לָ֖נוּ הַשֵּׁ֥את וְהַשָּֽׁבֶר׃
L04 4 Lm 3:47 פַּ֧חַד וָ/פַ֛חַת הָ֥יָה לָ֖/נוּ הַ/שֵּׁ֥את וְ/הַ/שָּֽׁבֶר׃
L05 5 Lm 3:47 <Pa>•chad wa•<Fa>•chat <Ha>•ja> <La>•nu hasz•<szet> we•hasz•<sza>•wer.
L06 6 Lm 3:47 H6343H6343 H6354H6354 H1961H1961 H0000 H7612H7612 H7667H7667
L07 7 Lm 3:47 dread hole become desolation affliction
L08 8 Lm 3:47 strach dziura zostać spustoszenie nieszczęście
L09 9 Lm 3:47 Fear and a snare have befallen is come upon us desolation and destruction
L10 10 Lm 3:47 Strach iw sidła nie spotkało przyszedł na nas spustoszenie i zniszczenie
L11 11 Lm 3:47 Pa·chad va·Fa·chat Ha·yah La·nu hash·Shet ve·hash·Sha·ver.
L12 12 Lm 3:47 Pa Had wa fa Hat ha ja la nu hasz szet we hasz sza wer
L13 13 Lm 3:47 PaºHad wäpaºHat häºyâ läºnû haššë´t wühaššäºber
L14 14 Lm 3:47 49/49 10/10 2994/3546 5729/6522 1/1 38/44
L15 15 Lm 3:47 Fear and a snare is come upon us, desolation and destruction.
L16 16 Lm 3:47  47 Fear <06343> and a snare <06354> is come upon us, desolation <07612> and destruction <07667>.
L01 1 Lm 3:48   Lm 3:48  48 Kopalnia oko <05869> plynie w dół <03381> (08799) z rzek <06388> wody <04325> do zniszczenia <07667> z córką <01323> z moich ludzi <05971>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:48 Strumienie łez płyną mi z oczu nad zniszczeniem Córy mego ludu.
L03 3 Lm 3:48 פַּלְגֵי־ מַ֙יִם֙ תֵּרַ֣ד עֵינִ֔י עַל־ שֶׁ֖בֶר בַּת־ עַמִּֽי׃ ס
L04 4 Lm 3:48 פַּלְגֵי־ מַ֙יִם֙ תֵּרַ֣ד עֵינִ֔/י עַל־ שֶׁ֖בֶר בַּת־ עַמִּֽ/י׃ ס
L05 5 Lm 3:48 pal•ge- ma•jim te•<Rad> 'e•<Ni>, al- <sze>•wer bat- 'am•<Mi>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:48 H6388H6388 H4325H4325 H3381H3381 H5869H5869 H5921H5921 H7667H7667 H1323H1323 H5971H5971
L07 7 Lm 3:48 river waste descend affliction above affliction apple  folk
L08 8 Lm 3:48 rzeka marnować schodzić nieszczęście powyżej nieszczęście jabłko ludowy
L09 9 Lm 3:48 with rivers of water runneth down Mine eye Because for the destruction of the daughter of my people
L10 10 Lm 3:48 z rzek wody plynie w dół Moje oko Bo do zniszczenia z córką moich ludzi
L11 11 Lm 3:48 pal·gei- ma·yim te·Rad 'ei·Ni, al- She·ver bat- 'am·Mi. sa·Mek
L12 12 Lm 3:48 Pal ge - ma jim Te rad e ni al - sze wer Bat - am mi s
L13 13 Lm 3:48 Palgê-maºyim Tërad `ênî `al-šeºber Bat-`ammî s
L14 14 Lm 3:48 10/10 505/579 331/378 765/878 4898/5759 39/44 519/588 1646/1866
L15 15 Lm 3:48 Mine eye runneth down with rivers of water for the destruction of the daughter of my people.
L16 16 Lm 3:48  48 Mine eye <05869> runneth down <03381> (08799) with rivers <06388> of water <04325> for the destruction <07667> of the daughter <01323> of my people <05971>.
L01 1 Lm 3:49   Lm 3:49  49 Kopalnia oko <05869> trickleth dół <05064> (08738) i ceaseth <01820> nie (08799), bez przerwy <02014>                                                                                                  
L02 2 Lm 3:49 Nie ustaje w płaczu me oko, bo nie ma ulgi,
L03 3 Lm 3:49 עֵינִ֧י נִגְּרָ֛ה וְלֹ֥א תִדְמֶ֖ה מֵאֵ֥ין הֲפֻגֽוֹת׃
L04 4 Lm 3:49 עֵינִ֧/י נִגְּרָ֛ה וְ/לֹ֥א תִדְמֶ֖ה מֵ/אֵ֥ין הֲפֻגֽוֹת׃
L05 5 Lm 3:49 'e•<Ni> nig•ge•<Ra> we•<Lo> tid•<Me> me•'<en> ha•fu•<Got>.
L06 6 Lm 3:49 H5869H5869 H5064H5064 H3808H3808 H1820H1820 H0369H0369 H2014H2014
L07 7 Lm 3:49 affliction fall before cease else intermission
L08 8 Lm 3:49 nieszczęście spadać przed zaprzestać więcej przerwa
L09 9 Lm 3:49 Mine eye trickleth down not and ceaseth Without not without any intermission
L10 10 Lm 3:49 Moje oko trickleth w dół nie i ceaseth Bez nie bez przerwy
L11 11 Lm 3:49 'ei·Ni nig·ge·Rah ve·Lo tid·Meh me·'Ein ha·fu·Got.
L12 12 Lm 3:49 e ni niG Ge ra we lo tid me me en ha fu got
L13 13 Lm 3:49 `ênî niGGürâ wülö´ tidmè më´ên hápùgôt
L14 14 Lm 3:49 766/878 7/10 4439/5164 8/15 693/786 1/1
L15 15 Lm 3:49 Mine eye trickleth down, and ceaseth not, without any intermission,
L16 16 Lm 3:49  49 Mine eye <05869> trickleth down <05064> (08738), and ceaseth <01820> (08799) not, without any intermission <02014>,
L01 1 Lm 3:50   Lm 3:50  50 Till Pan <03068> <08259 spojrzeć w dół> (08686), a oto <07200> (08799) z nieba <08064>.                                                                                                    
L02 2 Lm 3:50 póki nie spojrzy i nie zobaczy Pan z niebios.
L03 3 Lm 3:50 עַד־ יַשְׁקִ֣יף וְיֵ֔רֶא יְהוָ֖ה מִשָּׁמָֽיִם׃
L04 4 Lm 3:50 עַד־ יַשְׁקִ֣יף וְ/יֵ֔רֶא יְהוָ֖ה מִ/שָּׁמָֽיִם׃
L05 5 Lm 3:50 ad- jasz•<Kif> we•<je>•re, <jah>•we misz•sza•<Ma>•jim.
L06 6 Lm 3:50 H5704H5704 H8259H8259 H7200H7200 H3068H3068 H8064H8064
L07 7 Lm 3:50 against appear advise self Jehovah air
L08 8 Lm 3:50 przed pojawić się doradzać siebie Jahwe powietrze
L09 9 Lm 3:50 Until look down and behold Till the LORD from heaven
L10 10 Lm 3:50 Do patrzeć w dół i oto Do Pana z nieba
L11 11 Lm 3:50 ad- yash·Kif ve·Ye·re, Yah·weh mish·sha·Ma·yim.
L12 12 Lm 3:50 ad - jasz qif we je re jhwh(a do naj) misz sza ma jim  
L13 13 Lm 3:50 `ad-yašqîp wüyëºre´ yhwh(´ädönäy) miššämäºyim  
L14 14 Lm 3:50 1141/1259 22/22 1135/1296 5520/6220 382/421
L15 15 Lm 3:50 Till the LORD look down, and behold from heaven.
L16 16 Lm 3:50  50 Till the LORD <03068> look down <08259> (08686), and behold <07200> (08799) from heaven <08064>.
L01 1 Lm 3:51   Lm 3:51  51 Kopalnia oko <05869> affecteth <05953> (08782) moje serce <05315>, gdyż ze wszystkich córek <01323> z mojego miasta <05892>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:51 Oko me sprawia ból mojej duszy z powodu córek mojego miasta.
L03 3 Lm 3:51 עֵינִי֙ עֽוֹלְלָ֣ה לְנַפְשִׁ֔י מִכֹּ֖ל בְּנ֥וֹת עִירִֽי׃ ס
L04 4 Lm 3:51 עֵינִ/י֙ עֽוֹלְלָ֣ה לְ/נַפְשִׁ֔/י מִ/כֹּ֖ל בְּנ֥וֹת עִירִֽ/י׃ ס
L05 5 Lm 3:51 'e•<Ni> 'ol•<La> le•naf•<szi>, mik•<Kol> be•<Not> 'i•<Ri>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:51 H5869H5869 H5953H5953 H5315H5315 H3605H3605 H1323H1323 H5892H5892
L07 7 Lm 3:51 affliction abuse any all manner apple  Ai 
L08 8 Lm 3:51 nieszczęście nadużycie każdy wszelkiego rodzaju jabłko Ai
L09 9 Lm 3:51 Mine eye affecteth mine heart of all because of all the daughters of my city
L10 10 Lm 3:51 Moje oko affecteth serce moje ze wszystkich z powodu wszystkich córek z mojego miasta
L11 11 Lm 3:51 'ei·Ni 'ol·Lah le·naf·Shi, mik·Kol be·Not 'i·Ri. sa·Mek
L12 12 Lm 3:51 e ni o le la le naf szi miK Kol Be not i ri s
L13 13 Lm 3:51 `ênî `ô|lülâ lünapšî miKKöl Bünôt `îrî s
L14 14 Lm 3:51 767/878 19/19 688/751 4859/5415 520/588 980/1093
L15 15 Lm 3:51 Mine eye affecteth mine heart because of all the daughters of my city.
L16 16 Lm 3:51  51 Mine eye <05869> affecteth <05953> (08782) mine heart <05315> because of all the daughters <01323> of my city <05892>.
L01 1 Lm 3:52   Lm 3:52  52 Mine wrogowie <0341> (08802) ścigany <06679> (08804) ja ból <06679> (08800), jak ptak <06833>, bez podania przyczyny <02600>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:52 Łowili mnie stale jak ptaka - niesłusznie prześladujący;
L03 3 Lm 3:52 צ֥וֹד צָד֛וּנִי כַּצִּפּ֖וֹר אֹיְבַ֥י חִנָּֽם׃
L04 4 Lm 3:52 צ֥וֹד צָד֛וּ/נִי כַּ/צִּפּ֖וֹר אֹיְבַ֥/י חִנָּֽם׃
L05 5 Lm 3:52 <cod> ca•<Du>•ni kac•cip•<Por> 'o•je•<wai> chin•<Nam>.
L06 6 Lm 3:52 H6679H6679 H6679H6679 H6833H6833 H0341H0341 H2600H2600
L07 7 Lm 3:52 chase chase bird enemy free
L08 8 Lm 3:52 pościg pościg ptak wróg wolny
L09 9 Lm 3:52 chased me sore like a bird Mine enemies without cause
L10 10 Lm 3:52 ścigany mi ból jak ptak Wrogowie Mine bez podania przyczyny
L11 11 Lm 3:52 Tzod tza·Du·ni katz·tzip·Por 'o·ye·Vai chin·Nam.
L12 12 Lm 3:52 cod ca du ni Kac ciP Por oj waj Hin nam
L13 13 Lm 3:52 côd cädûºnî KacciPPôr ´öybay Hinnäm
L14 14 Lm 3:52 11/18 12/18 35/40 264/280 29/32
L15 15 Lm 3:52 Mine enemies chased me sore, like a bird, without cause.
L16 16 Lm 3:52  52 Mine enemies <0341> (08802) chased <06679> (08804) me sore <06679> (08800), like a bird <06833>, without cause <02600>.
L01 1 Lm 3:53   Lm 3:53  53 Oni odciął <06789> (08804) moje życie <02416> w lochu <0953>, a cast <03034> (08762) kamień <068> na mnie.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:53 w jamie chcieli mnie zniszczyć: rzucali na mnie kamienie;
L03 3 Lm 3:53 צָֽמְת֤וּ בַבּוֹר֙ חַיָּ֔י וַיַּדּוּ־ אֶ֖בֶן בִּֽי׃
L04 4 Lm 3:53 צָֽמְת֤וּ בַ/בּוֹר֙ חַיָּ֔/י וַ/יַּדּוּ־ אֶ֖בֶן בִּֽ/י׃
L05 5 Lm 3:53 ca•me•<Tu> wab•bOr chai•<jai>, wai•jad•du- '<E>•wen <Bi>.
L06 6 Lm 3:53 H6789H6789 H0953H0953 H2416H2416 H3034H3034 H0068H0068 H0000
L07 7 Lm 3:53 consume cistern age cast  build
L08 8 Lm 3:53 konsumować cysterna wiek rzucać budować
L09 9 Lm 3:53 They have cut off in the dungeon my life and cast a stone
L10 10 Lm 3:53 Mają obcięte w lochu moje życie i żeliwa kamień
L11 11 Lm 3:53 tza·me·Tu vab·bOr chai·Yai, vai·yad·du- 'E·ven Bi.
L12 12 Lm 3:53 cam tu waB Bor Haj jaj waj jaD Du - e wen Bi
L13 13 Lm 3:53 cä|mtû baBBôr Hayyäy wayyaDDû-´eºben
L14 14 Lm 3:53 15/15 53/66 420/499 111/114 239/273 5730/6522
L15 15 Lm 3:53 They have cut off my life in the dungeon, and cast a stone upon me.
L16 16 Lm 3:53  53 They have cut off <06789> (08804) my life <02416> in the dungeon <0953>, and cast <03034> (08762) a stone <068> upon me.
L01 1 Lm 3:54   Lm 3:54  54 Waters <04325> płynął po <06687> (08804) moja głowa <07218>, a potem powiedziałem <0559> (08804), jestem odcięty <01504> (08738).                                                                                                
L02 2 Lm 3:54 wody wezbrały ponad moją głowę: rzekłem: Jestem zgubiony.
L03 3 Lm 3:54 צָֽפוּ־ מַ֥יִם עַל־ רֹאשִׁ֖י אָמַ֥רְתִּי נִגְזָֽרְתִּי׃ ס
L04 4 Lm 3:54 צָֽפוּ־ מַ֥יִם עַל־ רֹאשִׁ֖/י אָמַ֥רְתִּי נִגְזָֽרְתִּי׃ ס
L05 5 Lm 3:54 ca•fu- <Ma>•jim al- ro•<szi> 'a•<Mar>•ti nig•<Za>•re•ti. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:54 H6687H6687 H4325H4325 H5921H5921 H7218H7218 H0559H0559 H1504H1504
L07 7 Lm 3:54 flow waste above band answer cut down 
L08 8 Lm 3:54 przepływ marnować powyżej pasmo odpowiedź wyciąć
L09 9 Lm 3:54 flowed over Waters over mine head [then] I said I am cut off
L10 10 Lm 3:54 płynął po Wody przez szef kopalni [Wtedy] powiedziałem Jestem odcięty
L11 11 Lm 3:54 tza·fu- Ma·yim al- ro·Shi 'a·Mar·ti nig·Za·re·ti. sa·Mek
L12 12 Lm 3:54 ca fu - ma jim al - ro szi a mar Ti nig zar Ti s
L13 13 Lm 3:54 cä|pû-maºyim `al-rö´šî ´ämaºrTî nigzäºrTî s
L14 14 Lm 3:54 3/3 506/579 4899/5759 526/598 4613/5298 11/13
L15 15 Lm 3:54 Waters flowed over mine head; [then] I said, I am cut off.
L16 16 Lm 3:54  54 Waters <04325> flowed over <06687> (08804) mine head <07218>; then I said <0559> (08804), I am cut off <01504> (08738).
L01 1 Lm 3:55   Lm 3:55  55 zadzwoniłem <07121> (08804) na twoim imieniem <08034>, Panie <03068>, z małym <08482> Dungeon <0953>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:55 Wzywałem imienia Twego, o Panie, z przepastnej jamy,
L03 3 Lm 3:55 קָרָ֤אתִי שִׁמְךָ֙ יְהוָ֔ה מִבּ֖וֹר תַּחְתִּיּֽוֹת׃
L04 4 Lm 3:55 קָרָ֤אתִי שִׁמְ/ךָ֙ יְהוָ֔ה מִ/בּ֖וֹר תַּחְתִּיּֽוֹת׃
L05 5 Lm 3:55 ka•<Ra>•ti szim•<Cha> <jah>•we, mib•<Bor> tach•ti•<jot>.
L06 6 Lm 3:55 H7121H7121 H8034H8034 H3068H3068 H0953H0953 H8482H8482
L07 7 Lm 3:55 bewray  base Jehovah cistern lowest
L08 8 Lm 3:55 bewray podstawa Jahwe cysterna najniższy
L09 9 Lm 3:55 I called upon thy name O LORD dungeon out of the low
L10 10 Lm 3:55 Zadzwoniłem Twego imienia Panie loch z nisko
L11 11 Lm 3:55 ka·Ra·ti shim·Cha Yah·weh, mib·Bor tach·ti·Yot.
L12 12 Lm 3:55 qa ra ti szim cha jhwh(a do naj) miB Bor TaH Tij jot
L13 13 Lm 3:55 qär亴tî šimkä yhwh(´ädönäy) miBBôr TaHTiyyôt
L14 14 Lm 3:55 667/731 789/864 5521/6220 54/66 13/19
L15 15 Lm 3:55 I called upon thy name, O LORD, out of the low dungeon.
L16 16 Lm 3:55  55 I called <07121> (08804) upon thy name <08034>, O LORD <03068>, out of the low <08482> dungeon <0953>.
L01 1 Lm 3:56   Lm 3:56  56 Tyś słyszał <08085> (08804) mój głos <06963>: hide nie <05956> (08686) twoje ucho <0241> w moim oddechu <07309>, na mój krzyk <07775>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:56 słyszałeś mój krzyk: Nie zatykaj uszu na moją prośbę!
L03 3 Lm 3:56 קוֹלִ֖י שָׁמָ֑עְתָּ אַל־ תַּעְלֵ֧ם אָזְנְךָ֛ לְרַוְחָתִ֖י לְשַׁוְעָתִֽי׃
L04 4 Lm 3:56 קוֹלִ֖/י שָׁמָ֑עְתָּ אַל־ תַּעְלֵ֧ם אָזְנְ/ךָ֛ לְ/רַוְחָתִ֖/י לְ/שַׁוְעָתִֽ/י׃
L05 5 Lm 3:56 ko•<Li> sza•<Ma>•'e•ta; al- ta'•<Lem> 'a•ze•ne•<Cha> le•raw•cha•<Ti> le•szaw•'a•<Ti>.
L06 6 Lm 3:56 H6963H6963 H8085H8085 H0408H0408 H5956H5956 H0241H0241 H7309H7309 H7775H7775
L07 7 Lm 3:56 aloud attentively nay hide hearing breathing crying
L08 8 Lm 3:56 głośno uważnie ba schować przesłuchanie oddychania płacz
L09 9 Lm 3:56 my voice Thou hast heard not hide not thine ear at my breathing at my cry
L10 10 Lm 3:56 mój głos Słyszałeś nie schować nie twoje ucho w moim oddechu na moje wołanie
L11 11 Lm 3:56 ko·Li sha·Ma·'e·ta; al- ta'·Lem 'a·ze·ne·Cha le·rav·cha·Ti le·shav·'a·Ti.
L12 12 Lm 3:56 qo li sza ma Ta al - Ta lem oz ne cha le raw Ha ti le sza wa ti
L13 13 Lm 3:56 qôlî šämäº`Tä ´al-Ta`lëm ´oznükä lürawHätî lüšaw`ätî
L14 14 Lm 3:56 442/507 1041/1154 663/725 26/28 171/186 2/2 11/11
L15 15 Lm 3:56 Thou hast heard my voice: hide not thine ear at my breathing, at my cry.
L16 16 Lm 3:56  56 Thou hast heard <08085> (08804) my voice <06963>: hide <05956> (08686) not thine ear <0241> at my breathing <07309>, at my cry <07775>.
L01 1 Lm 3:57   Lm 3:57  57 Ty drewest blisko <07126> (08804) w ciągu dnia <03117>, które nazwałem <07121> (08799) na ciebie: ty mówiłeś <0559> (08804) Strach <03372> (08799) nie.                                                                                              
L02 2 Lm 3:57 Zbliżyłeś się w dniu, gdy Cię wzywałem, rzekłeś - Nie bój się!
L03 3 Lm 3:57 קָרַ֙בְתָּ֙ בְּי֣וֹם אֶקְרָאֶ֔ךָּ אָמַ֖רְתָּ אַל־ תִּירָֽא׃ ס
L04 4 Lm 3:57 קָרַ֙בְתָּ֙ בְּ/י֣וֹם אֶקְרָאֶ֔/ךָּ אָמַ֖רְתָּ אַל־ תִּירָֽא׃ ס
L05 5 Lm 3:57 ka•<Raw>•ta be•<jom> 'ek•ra•'<E>•ka, 'a•<Mar>•ta al- ti•<Ra>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:57 H7126H7126 H3117H3117 H7121H7121 H0559H0559 H0408H0408 H3372H3372
L07 7 Lm 3:57 approach age bewray  answer nay affright
L08 8 Lm 3:57 podejście wiek bewray odpowiedź ba affright
L09 9 Lm 3:57 Thou drewest near in the day [that] I called upon thee thou saidst not Fear
L10 10 Lm 3:57 Ty drewest pobliżu w dzień [Że] Zadzwoniłem na ciebie ty mówiłeś nie Strach
L11 11 Lm 3:57 ka·Rav·ta be·Yom 'ek·ra·'E·ka, 'a·Mar·ta al- ti·Ra. sa·Mek
L12 12 Lm 3:57 qa raw Ta Be jom eq ra eK Ka a mar Ta al - Ti ra s
L13 13 Lm 3:57 qäraºbTä Büyôm ´eqrä´eºKKä ´ämaºrTä ´al-Tîrä´ s
L14 14 Lm 3:57 260/284 1991/2302 668/731 4614/5298 664/725 291/328
L15 15 Lm 3:57 Thou drewest near in the day [that] I called upon thee: thou saidst, Fear not.
L16 16 Lm 3:57  57 Thou drewest near <07126> (08804) in the day <03117> that I called <07121> (08799) upon thee: thou saidst <0559> (08804), Fear <03372> (08799) not.
L01 1 Lm 3:58   Lm 3:58  58 O Panie <0136>, żeś przyznał <07378> (08804) przyczyny <07379> mojej duszy <05315>, Ty odkupiłeś <01350> (08804) moje życie <02416>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:58 [Już kiedyś], Panie, obroniłeś mą sprawę, ocaliłeś mi życie;
L03 3 Lm 3:58 רַ֧בְתָּ אֲדֹנָ֛י רִיבֵ֥י נַפְשִׁ֖י גָּאַ֥לְתָּ חַיָּֽי׃
L04 4 Lm 3:58 רַ֧בְתָּ אֲדֹנָ֛/י רִיבֵ֥י נַפְשִׁ֖/י גָּאַ֥לְתָּ חַיָּֽ/י׃
L05 5 Lm 3:58 <Raw>•ta 'a•do•<Nai> ri•<we> naf•<szi> ga•'<Al>•ta chai•<jai>.
L06 6 Lm 3:58 H7378H7378 H0136H0136 H7379H7379 H5315H5315 H1350H1350 H2416H2416
L07 7 Lm 3:58 adversary my Lord adversary any in any wise age
L08 8 Lm 3:58 przeciwnik Panie mój przeciwnik każdy w każdym mądrym wiek
L09 9 Lm 3:58 thou hast pleaded O Lord the causes of my soul thou hast redeemed my life
L10 10 Lm 3:58 Ty masz przyznał Panie przyczyny z mojej duszy Odkupiłeś moje życie
L11 11 Lm 3:58 Rav·ta 'a·do·Nai ri·Vei naf·Shi ga·'Al·ta chai·Yai.
L12 12 Lm 3:58 raw Ta a do naj ri we naf szi Ga al Ta Haj jaj
L13 13 Lm 3:58 raºbTä ´ádönäy rîbê napšî Gä´aºlTä Hayyäy
L14 14 Lm 3:58 57/64 180/448 53/60 689/751 102/104 421/499
L15 15 Lm 3:58 O Lord, thou hast pleaded the causes of my soul; thou hast redeemed my life.
L16 16 Lm 3:58  58 O Lord <0136>, thou hast pleaded <07378> (08804) the causes <07379> of my soul <05315>; thou hast redeemed <01350> (08804) my life <02416>.
L01 1 Lm 3:59   Lm 3:59  59 O Panie <03068>, żeś widział <07200> (08804) moje złe <05792>: sędzia <08199> (08798) ty moja przyczyna <04941>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:59 Panie, Ty widzisz mą krzywdę, sprawę mą rozsądź!
L03 3 Lm 3:59 רָאִ֤יתָה יְהוָה֙ עַוָּ֣תָתִ֔י שָׁפְטָ֖ה מִשְׁפָּטִֽי׃
L04 4 Lm 3:59 רָאִ֤יתָה יְהוָה֙ עַוָּ֣תָתִ֔/י שָׁפְטָ֖/ה מִשְׁפָּטִֽ/י׃
L05 5 Lm 3:59 ra•'<I>•ta <jah>•we 'aw•<wa>•ta•<Ti>, sza•fe•<Ta> misz•pa•<Ti>.
L06 6 Lm 3:59 H7200H7200 H3068H3068 H5792H5792 H8199H8199 H4941H4941
L07 7 Lm 3:59 advise self Jehovah wrong avenge adversary
L08 8 Lm 3:59 doradzać siebie Jahwe źle pomścić przeciwnik
L09 9 Lm 3:59 thou hast seen O LORD my wrong judge thou my cause
L10 10 Lm 3:59 żeś widział Panie moje złe sędzia ty moja przyczyna
L11 11 Lm 3:59 ra·'I·tah Yah·weh 'av·Va·ta·Ti, sha·fe·Tah mish·pa·Ti.
L12 12 Lm 3:59 ra i ta jhwh(a do naj) aw wa ta ti szof ta misz Pa ti
L13 13 Lm 3:59 rä´îºtâ yhwh(´ädönäy) `awwäºtätî šop†â mišPä†î
L14 14 Lm 3:59 1136/1296 5522/6220 1/1 159/201 348/419
L15 15 Lm 3:59 O LORD, thou hast seen my wrong: judge thou my cause.
L16 16 Lm 3:59  59 O LORD <03068>, thou hast seen <07200> (08804) my wrong <05792>: judge <08199> (08798) thou my cause <04941>.
L01 1 Lm 3:60   Lm 3:60  60 Tyś widział <07200> (08804) wszystkie ich zemsta <05360> i wszystkie ich wyobraźnia <04284> przeciwko mnie.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:60 Ty widzisz całą ich żądzę zemsty, wszystko, co przeciw mnie knują.
L03 3 Lm 3:60 רָאִ֙יתָה֙ כָּל־ נִקְמָתָ֔ם כָּל־ מַחְשְׁבֹתָ֖ם לִֽי׃ ס
L04 4 Lm 3:60 רָאִ֙יתָה֙ כָּל־ נִקְמָתָ֔/ם כָּל־ מַחְשְׁבֹתָ֖/ם לִֽ/י׃ ס
L05 5 Lm 3:60 ra•'<I>•ta kol- nik•ma•<Tam>, kol- mach•sze•wo•<Tam> <Li>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:60 H7200H7200 H3605H3605 H5360H5360 H3605H3605 H4284H4284 H0000
L07 7 Lm 3:60 advise self all manner avenge all manner cunning 
L08 8 Lm 3:60 doradzać siebie wszelkiego rodzaju pomścić wszelkiego rodzaju przebiegłość
L09 9 Lm 3:60 Thou hast seen all all their vengeance All [and] all their imaginations
L10 10 Lm 3:60 Tyś widział wszystko wszystkie ich zemsta Wszystko [I] wszystkie ich wyobraźnia
L11 11 Lm 3:60 ra·'I·tah kol- nik·ma·Tam, kol- mach·she·vo·Tam Li. sa·Mek
L12 12 Lm 3:60 ra i ta Kol - niq ma tam Kol - maH sze wo tam li s
L13 13 Lm 3:60 rä´îºtâ Kol-niqmätäm Kol-maHšübötäm s
L14 14 Lm 3:60 1137/1296 4860/5415 22/27 4861/5415 51/56 5731/6522
L15 15 Lm 3:60 Thou hast seen all their vengeance [and] all their imaginations against me.
L16 16 Lm 3:60  60 Thou hast seen <07200> (08804) all their vengeance <05360> and all their imaginations <04284> against me.
L01 1 Lm 3:61   Lm 3:61  61 Tyś słyszał <08085> (08804) ich pośmiewiskiem <02781>, Panie <03068>, a wszystkie ich wyobraźnia <04284> przeciwko mnie;                                                                                                
L02 2 Lm 3:61 Ty słyszysz obelgi ich, Panie, wszystko, co przeciw mnie knują;
L03 3 Lm 3:61 שָׁמַ֤עְתָּ חֶרְפָּתָם֙ יְהוָ֔ה כָּל־ מַחְשְׁבֹתָ֖ם עָלָֽי׃
L04 4 Lm 3:61 שָׁמַ֤עְתָּ חֶרְפָּתָ/ם֙ יְהוָ֔ה כָּל־ מַחְשְׁבֹתָ֖/ם עָלָֽ/י׃
L05 5 Lm 3:61 sza•<Ma>'•ta cher•pa•<Tam> <jah>•we, kol- mach•sze•wo•<Tam> 'a•<Lai>.
L06 6 Lm 3:61 H8085H8085 H2781H2781 H3068H3068 H3605H3605 H4284H4284 H5921H5921
L07 7 Lm 3:61 attentively rebuke Jehovah all manner cunning  above
L08 8 Lm 3:61 uważnie nagana Jahwe wszelkiego rodzaju przebiegłość powyżej
L09 9 Lm 3:61 Thou hast heard their reproach O LORD All [and] all their imaginations against
L10 10 Lm 3:61 Słyszałeś ich wyrzut Panie Wszystko [I] wszystkie ich wyobraźnia przed
L11 11 Lm 3:61 sha·Ma'·ta cher·pa·Tam Yah·weh, kol- mach·she·vo·Tam 'a·Lai.
L12 12 Lm 3:61 sza ma Ta Her Pa tam jhwh(a do naj) Kol - maH sze wo tam a laj
L13 13 Lm 3:61 šämaº`Tä HerPätäm yhwh(´ädönäy) Kol-maHšübötäm `äläy
L14 14 Lm 3:61 1042/1154 55/73 5523/6220 4862/5415 52/56 4900/5759
L15 15 Lm 3:61 Thou hast heard their reproach, O LORD, [and] all their imaginations against me;
L16 16 Lm 3:61  61 Thou hast heard <08085> (08804) their reproach <02781>, O LORD <03068>, and all their imaginations <04284> against me;
L01 1 Lm 3:62   Lm 3:62  62 Usta <08193> z tych, którzy wstali <06965> (08801) przeciwko mnie, a ich urządzenia <01902> przeciwko mnie cały dzień <03117>.                                                                                                
L02 2 Lm 3:62 podstępne słowa mych wrogów, cały dzień godzą we mnie;
L03 3 Lm 3:62 שִׂפְתֵ֤י קָמַי֙ וְהֶגְיוֹנָ֔ם עָלַ֖י כָּל־ הַיּֽוֹם׃
L04 4 Lm 3:62 שִׂפְתֵ֤י קָמַ/י֙ וְ/הֶגְיוֹנָ֔/ם עָלַ֖/י כָּל־ הַ/יּֽוֹם׃
L05 5 Lm 3:62 sif•<Te> ka•<Mai> we•heg•jo•<Nam>, 'a•<Lai> kol- hai•<jom>.
L06 6 Lm 3:62 H8193H8193 H6965H6965 H1902H1902 H5921H5921 H3605H3605 H3117H3117
L07 7 Lm 3:62 band abide device above all manner age
L08 8 Lm 3:62 pasmo przestrzegać urządzenie powyżej wszelkiego rodzaju wiek
L09 9 Lm 3:62 The lips of those that rose up against me and their device against all against me all the day
L10 10 Lm 3:62 Usta z tych, którzy wstali przeciwko mnie i ich urządzenia przed wszystko przeciwko mnie cały dzień
L11 11 Lm 3:62 sif·Tei ka·Mai ve·heg·yo·Nam, 'a·Lai kol- hai·Yom.
L12 12 Lm 3:62 sif te qa maj we heg jo nam a laj Kol - haj jom  
L13 13 Lm 3:62 Siptê qämay wühegyônäm `älay Kol-hayyôm  
L14 14 Lm 3:62 158/173 583/627 4/4 4901/5759 4863/5415 1992/2302
L15 15 Lm 3:62 The lips of those that rose up against me, and their device against me all the day.
L16 16 Lm 3:62  62 The lips <08193> of those that rose up <06965> (08801) against me, and their device <01902> against me all the day <03117>.
L01 1 Lm 3:63   Lm 3:63  63 Oto <05027> (08685) ich siadając <03427> (08800) oraz ich rosnące w górę <07012>, jestem ich Musick <04485>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:63 popatrz - czy siedzą, czy stoją, ja jestem treścią ich pieśni.
L03 3 Lm 3:63 שִׁבְתָּ֤ם וְקִֽימָתָם֙ הַבִּ֔יטָה אֲנִ֖י מַנְגִּינָתָֽם׃ ס
L04 4 Lm 3:63 שִׁבְתָּ֤/ם וְ/קִֽימָתָ/ם֙ הַבִּ֔יטָ/ה אֲנִ֖י מַנְגִּינָתָֽ/ם׃ ס
L05 5 Lm 3:63 sziw•<Tam> we•ki•ma•<Tam> hab•<Bi>•ta, 'a•<Ni> man•gi•na•<Tam>. sa•<Mek>
L06 6 Lm 3:63 H3427H3427 H7012H7012 H5027H5027 H0589H0589 H4485H4485
L07 7 Lm 3:63 abide rising up behold I music
L08 8 Lm 3:63 przestrzegać rośnie w górę ujrzeć Ja muzyka
L09 9 Lm 3:63 their sitting down and their rising up Behold I am I [am] their musick
L10 10 Lm 3:63 ich siadając a ich wstając Ujrzeć Jestem I [am] ich Musick
L11 11 Lm 3:63 shiv·Tam ve·ki·ma·Tam hab·Bi·tah, 'a·Ni man·gi·na·Tam. sa·Mek
L12 12 Lm 3:63 sziw Tam we qi ma tam haB Bi ta a ni man Gi na tam s
L13 13 Lm 3:63 šibTäm wüqî|mätäm haBB⠴ánî manGînätäm s
L14 14 Lm 3:63 936/1071 1/1 59/68 632/874 1/1
L15 15 Lm 3:63 Behold their sitting down, and their rising up; I [am] their musick.
L16 16 Lm 3:63  63 Behold <05027> (08685) their sitting down <03427> (08800), and their rising up <07012>; I am their musick <04485>.
L01 1 Lm 3:64   Lm 3:64  64 Render <07725> (08686) im zapłatę <01576>, Panie <03068>, zgodnie z pracy <04639> z ich rąk <03027>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:64 Oddaj im, Panie, zapłatę według uczynków ich rąk:
L03 3 Lm 3:64 תָּשִׁ֨יב לָהֶ֥ם גְּמ֛וּל יְהוָ֖ה כְּמַעֲשֵׂ֥ה יְדֵיהֶֽם׃
L04 4 Lm 3:64 תָּשִׁ֨יב לָ/הֶ֥ם גְּמ֛וּל יְהוָ֖ה כְּ/מַעֲשֵׂ֥ה יְדֵי/הֶֽם׃
L05 5 Lm 3:64 ta•<sziw> la•<Hem> ge•<Mul> <jah>•we ke•ma•'a•<Se> je•de•<Hem>.
L06 6 Lm 3:64 H7725H7725 H0000 H1576H1576 H3068H3068 H4639H4639 H3027H3027
L07 7 Lm 3:64 break benefit Jehovah act able
L08 8 Lm 3:64 złamać korzyść Jahwe działać w stanie
L09 9 Lm 3:64 Render unto them a recompence O LORD according to the work of their hands
L10 10 Lm 3:64 Wygenerowano w im zapłatę Panie zgodnie z pracy z ich rąk
L11 11 Lm 3:64 ta·Shiv la·Hem ge·Mul Yah·weh ke·ma·'a·Seh ye·dei·Hem.
L12 12 Lm 3:64 Ta sziw la hem Ge mul jhwh(a do naj) Ke ma a se je de hem
L13 13 Lm 3:64 Täšîb lähem Gümûl yhwh(´ädönäy) Küma`áSË yüdêhem
L14 14 Lm 3:64 883/1041 5732/6522 15/19 5524/6220 217/235 1429/1608
L15 15 Lm 3:64 Render unto them a recompence, O LORD, according to the work of their hands.
L16 16 Lm 3:64  64 Render <07725> (08686) unto them a recompence <01576>, O LORD <03068>, according to the work <04639> of their hands <03027>.
L01 1 Lm 3:65   Lm 3:65  65 Daj <05414> (08799) im smutek <04044> serca <03820>, klątwa twój <08381> im.                                                                                                    
L02 2 Lm 3:65 Ześlij ślepotę na ich serca i na nich Twoje przekleństwo!
L03 3 Lm 3:65 תִּתֵּ֤ן לָהֶם֙ מְגִנַּת־ לֵ֔ב תַּאֲלָֽתְךָ֖ לָהֶֽם׃
L04 4 Lm 3:65 תִּתֵּ֤ן לָ/הֶם֙ מְגִנַּת־ לֵ֔ב תַּאֲלָֽתְ/ךָ֖ לָ/הֶֽם׃
L05 5 Lm 3:65 tit•<Ten> la•<Hem> me•gin•nat- <Lew>, ta•'a•la•te•<Cha> la•<Hem>.
L06 6 Lm 3:65 H5414H5414 H1992H1992 H4044H4044 H3820H3820 H8381H8381 H1992H1992
L07 7 Lm 3:65 add like sorrow care for curse like
L08 8 Lm 3:65 dodać jak żal dbałość o przeklinać jak
L09 9 Lm 3:65 Give them them sorrow of heart thy curse You
L10 10 Lm 3:65 Dać im im żal serca twoje przekleństwo Ty
L11 11 Lm 3:65 tit·Ten la·Hem me·gin·nat- Lev, ta·'a·la·te·Cha la·Hem.
L12 12 Lm 3:65 TiT Ten la hem me gin nat - lew Ta a lat cha la hem
L13 13 Lm 3:65 TiTTën lähem müginnat-lëb Ta´álä|tkä lähem
L14 14 Lm 3:65 1734/2007 674/820 1/1 525/592 1/1 675/820
L15 15 Lm 3:65 Give them sorrow of heart, thy curse unto them.
L16 16 Lm 3:65  65 Give <05414> (08799) them sorrow <04044> of heart <03820>, thy curse <08381> unto them.
L01 1 Lm 3:66   Lm 3:66  66 prześladują <07291> (08799) i zniszczyć <08045> (08686) ich w gniewie <0639> spod nieba <08064> Pana <03068>.                                                                                                  
L02 2 Lm 3:66 Dopędź ich gniewem i wyniszcz spod niebios <Twoich>, o Panie!
L03 3 Lm 3:66 תִּרְדֹּ֤ף בְּאַף֙ וְתַשְׁמִידֵ֔ם מִתַּ֖חַת שְׁמֵ֥י יְהוָֽה׃ פ
L04 4 Lm 3:66 תִּרְדֹּ֤ף בְּ/אַף֙ וְ/תַשְׁמִידֵ֔/ם מִ/תַּ֖חַת שְׁמֵ֥י יְהוָֽה׃ פ
L05 5 Lm 3:66 tir•<Dof> be•'<Af> we•tasz•mi•<Dem>, mit•<Ta>•chat sze•<Me> <jah>•we. <Pe>
L06 6 Lm 3:66 H7291H7291 H0639H0639 H8045H8045 H8478H8478 H8064H8064 H3068H3068
L07 7 Lm 3:66 chase anger destory Thahash air Jehovah
L08 8 Lm 3:66 pościg złość destory Thahash powietrze Jahwe
L09 9 Lm 3:66 Persecute them in anger and destroy under from under the heavens of the LORD
L10 10 Lm 3:66 Prześladować ich w gniewie i zniszczyć pod spod niebios Pana
L11 11 Lm 3:66 tir·Dof be·'Af ve·tash·mi·Dem, mit·Ta·chat she·Mei Yah·weh. Peh
L12 12 Lm 3:66 Tir Dof Be af we tasz mi dem miT Ta Hat sze me jhwh(a do naj) P
L13 13 Lm 3:66 TirDöp Bü´ap wütašmîdëm miTTaºHat šümê yhwh(´ädönäy) P
L14 14 Lm 3:66 133/143 237/276 76/90 455/498 383/421 5525/6220
L15 15 Lm 3:66 Persecute and destroy them in anger from under the heavens of the LORD.
L16 16 Lm 3:66  66 Persecute <07291> (08799) and destroy <08045> (08686) them in anger <0639> from under the heavens <08064> of the LORD <03068>.
Copyright by Cezary Podolski