Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Mi6-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Mi 6:1 Mi 6 Mi 6:1  1 Słuchajcie <08085> (08798) wy teraz co Pan <03068> mówi <0559> (08802); Wstań <06965> (08798), twierdzą, <07378> (08798) ty przed górach <02022> i niech Wzgórza <01389> <08085 usłyszeć> (08799) głos twój <06963>.                                                                                        
L02 2 Mi 6:1 Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział: Stań, prawuj się wobec gór, niech słuchają pagórki twego głosu!
L03 3 Mi 6:1 שִׁמְעוּ־ נָ֕א אֵ֥ת אֲשֶׁר־ יְהוָ֖ה אֹמֵ֑ר ק֚וּם רִ֣יב אֶת־ הֶהָרִ֔ים וְתִשְׁמַ֥עְנָה הַגְּבָע֖וֹת קוֹלֶֽךָ׃
L04 4 Mi 6:1 שִׁמְעוּ־ נָ֕א אֵ֥ת אֲשֶׁר־ יְהוָ֖ה אֹמֵ֑ר ק֚וּם רִ֣יב אֶת־ הֶ/הָרִ֔ים וְ/תִשְׁמַ֥עְנָה הַ/גְּבָע֖וֹת קוֹלֶֽ/ךָ׃
L05 5 Mi 6:1 szim•'u- na 'et a•<szer>- <jah>•we 'o•<Mer>; kum riw et- he•ha•<Rim>, we•tisz•<Ma>'•na hag•ge•wa•'ot ko•<Le>•cha.
L06 6 Mi 6:1 H8085H8085 H4994H4994 H0853H0853 H0834H0834 H3068H3068 H0559H0559 H6965H6965 H7378H7378 H0854H0854 H2022H2022 H8085H8085 H1389H1389 H6963H6963
L07 7 Mi 6:1 attentively I beseech thee  after Jehovah answer abide adversary against hill  attentively hill aloud
L08 8 Mi 6:1 uważnie po odpowiedź przed wzgórze uważnie wzgórze
L09 9 Mi 6:1 Hear now what ye now what the LORD saith Arise contend before thou before the mountains hear and let the hills thy voice
L10 10 Mi 6:1 Usłyszeć teraz co wy teraz, co Pan mówi Powstać walczyć przed ty przed górach usłyszeć i niech wzgórza twój głos
L11 11 Mi 6:1 shim·'u- na 'et a·Sher- Yah·weh 'o·Mer; kum riv et- he·ha·Rim, ve·tish·Ma'·nah hag·ge·va·'ot ko·Le·cha.
L12 12 Mi 6:1 szi mu - na et a szer - jhwh(a do naj) o mer qum riw et - he ha rim we tisz ma na haG Ge wa ot qo le cha      
L13 13 Mi 6:1 šim`û-nä´ ´ët ´ášer-yhwh(´ädönäy) ´ömër qûm rîb ´et-hehärîm wütišmaº`nâ haGGübä`ôt qôleºkä      
L14 14 Mi 6:1 1129/1154 391/402 10859/11047 5420/5499 5961/6220 5113/5298 619/627 63/64 791/808 523/546 1130/1154 68/71 492/507
L15 15 Mi 6:1 Hear ye now what the LORD saith; Arise, contend thou before the mountains, and let the hills hear thy voice.
L16 16 Mi 6:1  1 Hear <08085> (08798) ye now what the LORD <03068> saith <0559> (08802); Arise <06965> (08798), contend <07378> (08798) thou before the mountains <02022>, and let the hills <01389> hear <08085> (08799) thy voice <06963>.
L01 1 Mi 6:2   Mi 6:2  2 Słuchajcie <08085> (08798) wy, o mountains <02022>, Pański <03068> Kontrowersje <07379>, a wy silny <0386> fundamenty <04146> z ziemi <0776>: dla Pana <03068> kto ma Kontrowersje <07379> ze swoim ludem <05971>, a on powoływać <03198> (08691) z Izraela <03478>.                                                                                    
L02 2 Mi 6:2 Słuchajcie, góry sporu Pańskiego, nakłońcie uszu, posady ziemi! Oto Pan ma spór ze swym ludem i oskarżać będzie Izraela.
L03 3 Mi 6:2 שִׁמְע֤וּ הָרִים֙ אֶת־ רִ֣יב יְהוָ֔ה וְהָאֵתָנִ֖ים מֹ֣סְדֵי אָ֑רֶץ כִּ֣י רִ֤יב לַֽיהוָה֙ עִם־ עַמּ֔וֹ וְעִם־ יִשְׂרָאֵ֖ל יִתְוַכָּֽח׃
L04 4 Mi 6:2 שִׁמְע֤וּ הָרִים֙ אֶת־ רִ֣יב יְהוָ֔ה וְ/הָ/אֵתָנִ֖ים מֹ֣סְדֵי אָ֑רֶץ כִּ֣י רִ֤יב לַֽ/יהוָה֙ עִם־ עַמּ֔/וֹ וְ/עִם־ יִשְׂרָאֵ֖ל יִתְוַכָּֽח׃
L05 5 Mi 6:2 szim•'<U> ha•<Rim> et- riw <jah>•we, we•ha•'e•ta•<Nim> <Mo>•se•de '<A>•rec; ki riw <jah>•we im- am•<Mo>, we•'im- jis•ra•'<El> jit•wak•<Kach>.
L06 6 Mi 6:2 H8085H8085 H2022H2022 H0853H0853 H7379H7379 H3069H3069 H0386H0386 H4146H4146 H0776H0776 H3588H3588 H7379H7379 H3069H3069 H5973H5973 H5971H5971 H5973H5973 H3478H3478 H3198H3198
L07 7 Mi 6:2 attentively hill  adversary God hard foundation common inasmuch adversary God accompanying folk accompanying Israel appoint
L08 8 Mi 6:2 uważnie wzgórze Bóg ciężko fundacja wspólny Bóg ludowy Izrael powołać
L09 9 Mi 6:2 Hear ye O mountains controversy God and ye strong foundations of the earth Because hath a controversy God against with his people against with Israel and he will plead
L10 10 Mi 6:2 Usłyszeć wy O górach kontrowersja Bóg a wy silny fundament ziemi Bo rozpiera kontrowersje Bóg przed ze swoim ludem przed z Izraelem a on powoływać
L11 11 Mi 6:2 shim·'U ha·Rim et- riv Yah·weh, ve·ha·'e·ta·Nim Mo·se·dei 'A·retz; ki riv Yah·weh im- am·Mo, ve·'im- Yis·ra·'El yit·vak·Kach.
L12 12 Mi 6:2 szi mu ha rim et - riw jhwh(a do naj) we ha e ta nim mos de a rec Ki riw ljhwh(la do naj) im - am mo we im - jis ra el jit waK KaH
L13 13 Mi 6:2 šim`û härîm ´et-rîb yhwh(´ädönäy) wühä´ëtänîm möºsdê ´äºrec rîb lyhwh(la|´dönäy) `im-`ammô wü`im-yiSrä´ël yitwaKKäH
L14 14 Mi 6:2 1131/1154 524/546 10860/11047 57/60 582/608 13/13 11/11 2427/2502 4357/4478 58/60 583/608 1035/1043 1818/1866 1036/1043 2490/2505 58/59
L15 15 Mi 6:2 Hear ye, O mountains, the LORD'S controversy, and ye strong foundations of the earth: for the LORD hath a controversy with his people, and he will plead with Israel.
L16 16 Mi 6:2  2 Hear <08085> (08798) ye, O mountains <02022>, the LORD'S <03068> controversy <07379>, and ye strong <0386> foundations <04146> of the earth <0776>: for the LORD <03068> hath a controversy <07379> with his people <05971>, and he will plead <03198> (08691) with Israel <03478>.
L01 1 Mi 6:3   Mi 6:3  3 O ludu mój <05971>, co ja zrobiłem <06213> (08804) do ciebie? i gdzie ja zmęczony <03811> (08689) ci? świadczyć <06030> (08798) przeciwko mnie.                                                                                                
L02 2 Mi 6:3 Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz Mi!
L03 3 Mi 6:3 עַמִּ֛י מֶה־ עָשִׂ֥יתִי לְךָ֖ וּמָ֣ה הֶלְאֵתִ֑יךָ עֲנֵ֥ה בִֽי׃
L04 4 Mi 6:3 עַמִּ֛/י מֶה־ עָשִׂ֥יתִי לְ/ךָ֖ וּ/מָ֣ה הֶלְאֵתִ֑י/ךָ עֲנֵ֥ה בִֽ/י׃
L05 5 Mi 6:3 'am•<Mi> me 'a•<Si>•ti le•<Cha> u•<Ma> hel•'e•<Ti>•cha; 'a•<Ne> <wi>.
L06 6 Mi 6:3 H5971H5971 H4100H4100 H6213H6213 H0000 H4100H4100 H3811H3811 H6030H6030 H0000
L07 7 Mi 6:3 folk how long accomplish how long faint testify
L08 8 Mi 6:3 ludowy zrealizować słaby świadczyć
L09 9 Mi 6:3 O my people what what have I done and how unto thee? and wherein have I wearied thee? testify
L10 10 Mi 6:3 O ludu mój co co ja zrobiłem i jak tobie? i gdzie ja zmęczony ci? świadczyć
L11 11 Mi 6:3 'am·Mi meh- 'a·Si·ti le·Cha u·Mah hel·'e·Ti·cha; 'a·Neh Vi.
L12 12 Mi 6:3 am mi me - a si ti le cha u ma he le ti cha a ne wi
L13 13 Mi 6:3 `ammî mè-`äSîºtî lükä ûmâ hel´ëtîºkä `ánË
L14 14 Mi 6:3 1819/1866 700/744 2587/2617 6416/6522 701/744 19/19 308/329 6417/6522
L15 15 Mi 6:3 O my people, what have I done unto thee? and wherein have I wearied thee? testify against me.
L16 16 Mi 6:3  3 O my people <05971>, what have I done <06213> (08804) unto thee? and wherein have I wearied <03811> (08689) thee? testify <06030> (08798) against me.
L01 1 Mi 6:4   Mi 6:4  4 Bo przyniósł cię <05927> (08689) z ziemi <0776> Egipt <04714>, i odkupił <06299> (08804) ci z domu <01004> sług <05650>, a wysłałem <07971> (08799) przed <06440> ci Mojżesz <04872>, Aaron <0175> i Miriam <04813>.                                                                                          
L02 2 Mi 6:4 Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli wybawiłem ciebie i posłałem przed obliczem twoim Mojżesza, Aarona i Miriam.
L03 3 Mi 6:4 כִּ֤י הֶעֱלִתִ֙יךָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וּמִבֵּ֥ית עֲבָדִ֖ים פְּדִיתִ֑יךָ וָאֶשְׁלַ֣ח לְפָנֶ֔יךָ אֶת־ מֹשֶׁ֖ה אַהֲרֹ֥ן וּמִרְיָֽם׃
L04 4 Mi 6:4 כִּ֤י הֶעֱלִתִ֙י/ךָ֙ מֵ/אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וּ/מִ/בֵּ֥ית עֲבָדִ֖ים פְּדִיתִ֑י/ךָ וָ/אֶשְׁלַ֣ח לְ/פָנֶ֔י/ךָ אֶת־ מֹשֶׁ֖ה אַהֲרֹ֥ן וּ/מִרְיָֽם׃
L05 5 Mi 6:4 ki he•'e•li•<Ti>•cha me•'<E>•rec mic•<Ra>•jim, u•mib•<Bet> 'a•wa•<Dim> pe•di•<Ti>•cha; wa•'esz•<Lach> le•fa•<Ne>•cha, et- mo•<sze> 'a•ha•<Ron> u•mir•<jam>.
L06 6 Mi 6:4 H3588H3588 H5927H5927 H0776H0776 H4714H4714 H1004H1004 H5650H5650 H6299H6299 H7971H7971 H6440H6440 H0853H0853 H4872H4872 H0175H0175 H4813H4813
L07 7 Mi 6:4 inasmuch arise  common Egypt court bondage deliver forsake accept Moses Aaron Miriam
L08 8 Mi 6:4 powstać wspólny Egipt sąd niewola dostarczyć zapierać się przyjąć Aaron
L09 9 Mi 6:4 Indeed For I brought thee up out of the land of Egypt thee out of the house of servants and redeemed and I sent before thee Moses Aaron and Miriam
L10 10 Mi 6:4 Rzeczywiście Dla przyniosłem cię z ziemi z Egiptu ci z domu sług i umorzone i wysłałem przed ci Mojżesz Aaron i Miriam
L11 11 Mi 6:4 ki he·'e·li·Ti·cha me·'E·retz mitz·Ra·yim, u·mib·Beit 'a·va·Dim pe·di·Ti·cha; va·'esh·Lach le·fa·Nei·cha, et- mo·Sheh 'a·ha·Ron u·mir·Yam.
L12 12 Mi 6:4 Ki he e li ti cha me e rec mic ra jim u miB Bet a wa dim Pe di ti cha wa esz laH le fa ne cha et - mo sze a ha ron u mir jam
L13 13 Mi 6:4 he`élìtîºkä më´eºrec micraºyim ûmiBBêt `ábädîm Püdîtîºkä wä´ešlaH lüpänʺkä ´et-möšè ´ahárön ûmiryäm
L14 14 Mi 6:4 4358/4478 871/883 2428/2502 607/614 1996/2052 791/797 58/59 831/847 2088/2127 10861/11047 765/766 347/347 15/15
L15 15 Mi 6:4 For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants; and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam.
L16 16 Mi 6:4  4 For I brought thee up <05927> (08689) out of the land <0776> of Egypt <04714>, and redeemed <06299> (08804) thee out of the house <01004> of servants <05650>; and I sent <07971> (08799) before <06440> thee Moses <04872>, Aaron <0175>, and Miriam <04813>.
L01 1 Mi 6:5   Mi 6:5  5 Ludu mój <05971>, pamiętaj <02142> (08798) teraz co Balak <01111> Król <04428> z Moab <04124> <03289 konsultowane> (08804), a co Balaam <01109> syn <01121> w Beora <01160> <06030 odpowiedział> (08804) mu z Szittim <07851> do Gilgal <01537>, abyście wiedzieli <03045> (08800) sprawiedliwość <06666> Pana <03068>.                                                                                
L02 2 Mi 6:5 Ludu mój, wspomnij, proszę, co zamierzał Balak, król Moabu, a co mu odpowiedział Balaam, syn Beora? Co było od Szittim do Gilgal - żebyś poznał zbawcze dzieła Pańskie.
L03 3 Mi 6:5 עַמִּ֗י זְכָר־ נָא֙ מַה־ יָּעַ֗ץ בָּלָק֙ מֶ֣לֶךְ מוֹאָ֔ב וּמֶה־ עָנָ֥ה אֹת֖וֹ בִּלְעָ֣ם בֶּן־ בְּע֑וֹר מִן־ הַשִּׁטִּים֙ עַד־ הַגִּלְגָּ֔ל לְמַ֕עַן דַּ֖עַת צִדְק֥וֹת יְהוָֽה׃
L04 4 Mi 6:5 עַמִּ֗/י זְכָר־ נָא֙ מַה־ יָּעַ֗ץ בָּלָק֙ מֶ֣לֶךְ מוֹאָ֔ב וּ/מֶה־ עָנָ֥ה אֹת֖/וֹ בִּלְעָ֣ם בֶּן־ בְּע֑וֹר מִן־ הַ/שִּׁטִּים֙ עַד־ הַ/גִּלְגָּ֔ל לְמַ֕עַן דַּ֖עַת צִדְק֥וֹת יְהוָֽה׃
L05 5 Mi 6:5 'am•<Mi>, ze•chor- na mah- ja•'<Ac>, ba•<Lak> <Me>•lech mo•'<Aw>, u•me 'a•<Na> o•<To> bil•'<Am> ben- be•'or; min- hasz•szit•<Tim> ad- hag•gil•<Gal>, le•<Ma>•'an <Da>•'at cid•<Kot> <jah>•we.
L06 6 Mi 6:5 H5971H5971 H2142H2142 H4994H4994 H4100H4100 H3289H3289 H1111H1111 H4428H4428 H4124H4124 H4100H4100 H6030H6030 H0853H0853 H1109H1109 H1121H1121 H1160H1160 H4480H4480 H7851H7851 H5704H5704 H1537H1537 H4616H4616 H3045H3045 H6666H6666 H3068H3068
L07 7 Mi 6:5 folk burn  I beseech thee  how long advertise Balak king Moab how long testify Balaam afflicted Beor above Shittim against Gilgal because of acknowledge justice Jehovah
L08 8 Mi 6:5 ludowy palić król świadczyć powyżej przed z powodu przyznać sprawiedliwość
L09 9 Mi 6:5 O my people remember now What consulted now what Balak king of Moab and what answered and what Balaam the son of Beor at him from Shittim against unto Gilgal So that ye may know the righteousness of the LORD
L10 10 Mi 6:5 O ludu mój pamiętać teraz Co konsultacje teraz co Balak król Moabu i co odpowiedział: i co Balaam syn Beora w go z akacjowego przed do Gilgal Tak abyście wiedzieli sprawiedliwość Pana
L11 11 Mi 6:5 'am·Mi, ze·chor- na mah- ya·'Atz, ba·Lak Me·lech mo·'Av, u·meh- 'a·Nah o·To bil·'Am ben- be·'or; min- hash·shit·Tim ad- hag·gil·Gal, le·Ma·'an Da·'at tzid·Kot Yah·weh.
L12 12 Mi 6:5 am mi ze chor - na ma - jja ac Ba laq me lech mo aw u me - a na o to Bi lam Ben - Be or min - hasz szit tim ad - haG Gil Gal le ma an Da at cid qot jhwh(a do naj)
L13 13 Mi 6:5 `ammî zükor-nä´ mà-yyä`ac Bäläq meºlek mô´äb ûmè-`änâ ´ötô Bil`äm Ben-Bü`ôr min-hašši††îm `ad-haGGilGäl lümaº`an Daº`at cidqôt yhwh(´ädönäy)
L14 14 Mi 6:5 1820/1866 224/229 392/402 702/744 76/78 43/43 2502/2519 179/181 703/744 309/329 10862/11047 61/61 4882/4921 10/10 1186/1215 5/5 1241/1259 41/41 267/272 919/934 151/155 5962/6220
L15 15 Mi 6:5 O my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal; that ye may know the righteousness of the LORD.
L16 16 Mi 6:5  5 O my people <05971>, remember <02142> (08798) now what Balak <01111> king <04428> of Moab <04124> consulted <03289> (08804), and what Balaam <01109> the son <01121> of Beor <01160> answered <06030> (08804) him from Shittim <07851> unto Gilgal <01537>; that ye may know <03045> (08800) the righteousness <06666> of the LORD <03068>.
L01 1 Mi 6:6   Mi 6:6  6 czymże Staję przed <06923> (08762) Pan <03068> i łuk <03721> (08735) sam przed wysoką <04791> Bóg <0430>? przyjdę przed <06923> (08762) Nim z ofiarą całopalną <05930>, z cieląt <05695> z roku <08141> stary <01121>?                                                                                        
L02 2 Mi 6:6 Z czym stanę przed Panem, i pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami rocznymi?
L03 3 Mi 6:6 בַּמָּה֙ אֲקַדֵּ֣ם יְהוָ֔ה אִכַּ֖ף לֵאלֹהֵ֣י מָר֑וֹם הַאֲקַדְּמֶ֣נּוּ בְעוֹל֔וֹת בַּעֲגָלִ֖ים בְּנֵ֥י שָׁנָֽה׃
L04 4 Mi 6:6 בַּ/מָּה֙ אֲקַדֵּ֣ם יְהוָ֔ה אִכַּ֖ף לֵ/אלֹהֵ֣י מָר֑וֹם הַ/אֲקַדְּמֶ֣/נּוּ בְ/עוֹל֔וֹת בַּ/עֲגָלִ֖ים בְּנֵ֥י שָׁנָֽה׃
L05 5 Mi 6:6 bam•<Ma> 'a•kad•<Dem> <jah>•we, 'ik•<Kaf> le•lo•<He> ma•<Rom>; ha•'a•kad•de•<Men>•nu we•'o•<Lot>, ba•'a•ga•<Lim> be•<Ne> sza•<Na>.
L06 6 Mi 6:6 H4100H4100 H6923H6923 H3068H3068 H3721H3721 H0430H0430 H4791H4791 H6923H6923 H5930H5930 H5695H5695 H1121H1121 H8141H8141
L07 7 Mi 6:6 how long go Jehovah bow down  angels above go ascent bullock afflicted whole age
L08 8 Mi 6:6 iść anioły powyżej iść wzlot
L09 9 Mi 6:6 what Wherewith shall I come before the LORD [and] bow the God myself before the high come him with burnt offerings with calves With of a year
L10 10 Mi 6:6 co Czymże ja się przed Pan [I] łuk Bóg ja przed wysoką przyjść go z ofiarą całopalną z cieląt Z z roku
L11 11 Mi 6:6 bam·Mah 'a·kad·Dem Yah·weh, 'ik·Kaf le·lo·Hei ma·Rom; ha·'a·kad·de·Men·nu ve·'o·Lot, ba·'a·ga·Lim be·Nei sha·Nah.
L12 12 Mi 6:6 Bam ma a qaD Dem jhwh(a do naj) iK Kaf le lo he ma rom ha a qaD De men nu we o lot Ba a ga lim Be ne sza na
L13 13 Mi 6:6 Bammâ ´áqaDDëm yhwh(´ädönäy) ´iKKap lë´löhê märôm ha´áqaDDümeºnnû bü`ôlôt Ba`ágälîm Bünê šänâ
L14 14 Mi 6:6 704/744 25/26 5963/6220 5/5 2562/2597 53/54 26/26 288/288 34/35 4883/4921 859/873
L15 15 Mi 6:6 Wherewith shall I come before the LORD, [and] bow myself before the high God? shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?
L16 16 Mi 6:6  6 Wherewith shall I come before <06923> (08762) the LORD <03068>, and bow <03721> (08735) myself before the high <04791> God <0430>? shall I come before <06923> (08762) him with burnt offerings <05930>, with calves <05695> of a year <08141> old <01121>?
L01 1 Mi 6:7   Mi 6:7  7 Czy Pan <03068> <07521 przyjemnością> (08799) z tysiącami <0505> z baranów <0352>, lub z tysiącami <07233> rzek <05158> oleju <08081>? Ja dam <05414> (08799) mój pierworodny <01060> za mój występek <06588>, owoce <06529> z mojego ciała <0990> za grzech <02403> mojej duszy <05315>?                                                                                  
L02 2 Mi 6:7 Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy?
L03 3 Mi 6:7 הֲיִרְצֶ֤ה יְהוָה֙ בְּאַלְפֵ֣י אֵילִ֔ים בְּרִֽבְב֖וֹת נַֽחֲלֵי־ שָׁ֑מֶן הַאֶתֵּ֤ן בְּכוֹרִי֙ פִּשְׁעִ֔י פְּרִ֥י בִטְנִ֖י חַטַּ֥את נַפְשִֽׁי׃
L04 4 Mi 6:7 הֲ/יִרְצֶ֤ה יְהוָה֙ בְּ/אַלְפֵ֣י אֵילִ֔ים בְּ/רִֽבְב֖וֹת נַֽחֲלֵי־ שָׁ֑מֶן הַ/אֶתֵּ֤ן בְּכוֹרִ/י֙ פִּשְׁעִ֔/י פְּרִ֥י בִטְנִ֖/י חַטַּ֥את נַפְשִֽׁ/י׃
L05 5 Mi 6:7 ha•jir•<ce> <jah>•we be•'al•<Fe> 'e•<Lim>, be•riw•<wot> na•cha•le- <sza>•men; ha•'et•<Ten> be•cho•<Ri> pisz•'<I>, pe•<Ri> wit•<Ni> chat•<Tat> naf•<szi>.
L06 6 Mi 6:7 H7521H7521 H3068H3068 H0505H0505 H0352H0352 H7233H7233 H5158H5158 H8081H8081 H5414H5414 H1060H1060 H6588H6588 H6529H6529 H0990H0990 H2403H2403 H5315H5315
L07 7 Mi 6:7 accept Jehovah thousand mighty  many brook anointing add eldest  rebellion reward belly punishment  any
L08 8 Mi 6:7 przyjąć tysiąc potężny wiele dodać nagradzać brzuch kara każdy
L09 9 Mi 6:7 be pleased Will the LORD with thousands of rams [or] with ten thousands of rivers anointing add my firstborn [for] my transgression the fruit of my body [for] the sin He
L10 10 Mi 6:7 z przyjemnością Czy Pan z tysiącami z baranów [Lub] z tysiącami rzek namaszczenie dodać mój pierworodny [O] mój występek owoce z mojego ciała [Za] grzech On
L11 11 Mi 6:7 ha·yir·Tzeh Yah·weh be·'al·Fei 'ei·Lim, be·riv·Vot na·cha·lei- Sha·men; ha·'et·Ten be·cho·Ri pish·'I, pe·Ri vit·Ni chat·Tat naf·Shi.
L12 12 Mi 6:7 ha jir ce jhwh(a do naj) Be al fe e lim Be ri we wot na Ha le - sza men ha eT Ten Be cho ri Pi szi Pe ri wit ni Hat tat naf szi
L13 13 Mi 6:7 háyircè yhwh(´ädönäy) Bü´alpê ´êlîm Büri|bübôt na|Hálê-šäºmen ha´eTTën Bükôrî Piš`î Pürî bi†nî Ha††a´t napšî
L14 14 Mi 6:7 52/56 5964/6220 503/503 172/172 14/14 141/141 191/193 1990/2007 118/119 92/93 116/119 71/72 284/289 743/751
L15 15 Mi 6:7 Will the LORD be pleased with thousands of rams, [or] with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn [for] my transgression, the fruit of my body [for] the sin of my soul?
L16 16 Mi 6:7  7 Will the LORD <03068> be pleased <07521> (08799) with thousands <0505> of rams <0352>, or with ten thousands <07233> of rivers <05158> of oil <08081>? shall I give <05414> (08799) my firstborn <01060> for my transgression <06588>, the fruit <06529> of my body <0990> for the sin <02403> of my soul <05315>?
L01 1 Mi 6:8   Mi 6:8  8 On hath pokazał <05046> (08689) Thee, człowiecze <0120>, co jest dobre <02896>, a cóż Pan <03068> <01875 wymaga> (08802) z tobą, ale do <06213> (08800) słusznie <04941>, i kochać <0160> miłosierdzie <02617> i chodzić <03212> (08800) pokornie <06800> (08687) z Boga twego <0430>?                                                                                    
L02 2 Mi 6:8 Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?
L03 3 Mi 6:8 הִגִּ֥יד לְךָ֛ אָדָ֖ם מַה־ טּ֑וֹב וּמָֽה־ יְהוָ֞ה דּוֹרֵ֣שׁ מִמְּךָ֗ כִּ֣י אִם־ עֲשׂ֤וֹת מִשְׁפָּט֙ וְאַ֣הֲבַת חֶ֔סֶד וְהַצְנֵ֥עַ לֶ֖כֶת עִם־ אֱלֹהֶֽיךָ׃ פ
L04 4 Mi 6:8 הִגִּ֥יד לְ/ךָ֛ אָדָ֖ם מַה־ טּ֑וֹב וּ/מָֽה־ יְהוָ֞ה דּוֹרֵ֣שׁ מִמְּ/ךָ֗ כִּ֣י אִם־ עֲשׂ֤וֹת מִשְׁפָּט֙ וְ/אַ֣הֲבַת חֶ֔סֶד וְ/הַצְנֵ֥עַ לֶ֖כֶת עִם־ אֱלֹהֶֽי/ךָ׃ פ
L05 5 Mi 6:8 hig•<Gid> le•<Cha> 'a•<Dam> mah- <Tow>; u•mah- <jah>•we do•<Resz> mi•me•<Cha>, ki im- a•<Sot> misz•<Pat> we•'<A>•ha•wat <Che>•sed, we•hac•<Ne>•a' <Le>•chet im- 'e•lo•<He>•cha. <Pe>
L06 6 Mi 6:8 H5046H5046 H0000 H0120H0120 H4100H4100 H2896H2896 H4100H4100 H3068H3068 H1875H1875 H4480H4480 H3588H3588 H0518H0518 H6213H6213 H4941H4941 H0160H0160 H2617H2617 H6800H6800 H1980H1980 H5973H5973 H0430H0430
L07 7 Mi 6:8 bewray person how long beautiful how long Jehovah ask above inasmuch lo accomplish adversary love favour humbly along accompanying angels
L08 8 Mi 6:8 osoba piękny zapytać powyżej lo zrealizować miłość faworyzować wzdłuż anioły
L09 9 Mi 6:8 He hath shewed thee O man what what [is] good and what and what doth the LORD require at for But of thee but to do justly and to love mercy humbly walk with angels
L10 10 Mi 6:8 On pokazał kto ma ci mężu co co [jest] dobry i co a cóż Pan wymagać w dla Ale z tobą, ale do zrobienia sprawiedliwie i kochać miłosierdzie pokornie spacer z anioły
L11 11 Mi 6:8 hig·Gid le·Cha 'a·Dam mah- Tov; u·mah- Yah·weh do·Resh mi·me·Cha, ki im- a·Sot mish·Pat ve·'A·ha·vat Che·sed, ve·hatz·Ne·a' Le·chet im- 'e·lo·Hei·cha. Peh
L12 12 Mi 6:8 hiG Gid le cha a dam ma - ttow u ma - jhwh(a do naj) Do resz mim me cha Ki im - a sot misz Pat we a ha wat He sed we hac ne a le chet im - e lo he cha P
L13 13 Mi 6:8 hiGGîd lükä ´ädäm mà-††ôb ûmâ|-yhwh(´ädönäy) Dôrëš mimmükä ´im-`áSôt mišPä† wü´aºhábat Heºsed wühacnëª` leºket `im-´élöhʺkä P
L14 14 Mi 6:8 368/369 6418/6522 536/552 705/744 553/561 706/744 5965/6220 162/163 1187/1215 4359/4478 1050/1068 2588/2617 405/419 39/40 240/243 2/2 1516/1542 1037/1043 2563/2597
L15 15 Mi 6:8 He hath shewed thee, O man, what [is] good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
L16 16 Mi 6:8  8 He hath shewed <05046> (08689) thee, O man <0120>, what is good <02896>; and what doth the LORD <03068> require <01875> (08802) of thee,, but to do <06213> (08800) justly <04941>, and to love <0160> mercy <02617>, and to walk <03212> (08800) humbly <06800> (08687) with thy God <0430>?
L01 1 Mi 6:9   Mi 6:9  9 Pański <03068> Głos <06963> woła <07121> (08799) do miasta <05892>, a człowiek z mądrości <08454> ujrzy <07200> (08799) imię twoje <08034>: usłyszeć <08085> (08798) wy pręt <04294>, a kto uczynil <03259> (08804) go.                                                                                        
L02 2 Mi 6:9 Głos Pana woła do miasta: <A mądrością jest bać się imienia Twojego>: Słuchajcie rózgi i Tego, co ją ustanowił.
L03 3 Mi 6:9 ק֤וֹל יְהוָה֙ לָעִ֣יר יִקְרָ֔א וְתוּשִׁיָּ֖ה יִרְאֶ֣ה שְׁמֶ֑ךָ שִׁמְע֥וּ מַטֶּ֖ה וּמִ֥י יְעָדָֽהּ׃
L04 4 Mi 6:9 ק֤וֹל יְהוָה֙ לָ/עִ֣יר יִקְרָ֔א וְ/תוּשִׁיָּ֖ה יִרְאֶ֣ה שְׁמֶ֑/ךָ שִׁמְע֥וּ מַטֶּ֖ה וּ/מִ֥י יְעָדָֽ/הּ׃
L05 5 Mi 6:9 <Kol> <jah>•we la•'<Ir> jik•<Ra>, we•tu•szi•<ja> jir•'<e> sze•<Me>•cha; szim•'<U> mat•<Te> u•<Mi> je•'a•<Da>.
L06 6 Mi 6:9 H6963H6963 H3068H3068 H5892H5892 H7121H7121 H8454H8454 H3372H3372 H8034H8034 H8085H8085 H4294H4294 H4310H4310 H3259H3259
L07 7 Mi 6:9 aloud Jehovah Ai  bewray  foreigner affright base attentively rod any  agree
L08 8 Mi 6:9 cudzoziemiec podstawa uważnie pręt każdy zgodzić się
L09 9 Mi 6:9 voice The LORD'S unto the city crieth and [the man of] wisdom to fear thy name hear ye the rod Who and who hath appointed
L10 10 Mi 6:9 głos Pana do miasta woła i [człowiek] mądrości bać się Twoje imię usłyszeć wy pręt Kto a kto uczynil
L11 11 Mi 6:9 Kol Yah·weh la·'Ir yik·Ra, ve·tu·shi·Yah yir·'Eh she·Me·cha; shim·'U mat·Teh u·Mi ye·'a·Dah.
L12 12 Mi 6:9 qol jhwh(a do naj) la ir jiq ra we tu szij ja ji re sze me cha szi mu mat te u mi je a da
L13 13 Mi 6:9 qôl yhwh(´ädönäy) lä`îr yiqrä´ wütûšiyyâ yir´è šümeºkä šim`û ma††è ûmî yü`ädäh
L14 14 Mi 6:9 493/507 5966/6220 1077/1093 715/731 11/11 310/328 841/864 1132/1154 250/252 411/422 29/29
L15 15 Mi 6:9 The LORD'S voice crieth unto the city, and [the man of] wisdom shall see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.
L16 16 Mi 6:9  9 The LORD'S <03068> voice <06963> crieth <07121> (08799) unto the city <05892>, and the man of wisdom <08454> shall see <07200> (08799) thy name <08034>: hear <08085> (08798) ye the rod <04294>, and who hath appointed <03259> (08804) it.
L01 1 Mi 6:10   Mi 6:10  10 Czy <0786> jeszcze skarby <0214> zła <07562> (08676) <0376> w domu <01004> niegodziwego <07563>, a skąpe <07332> miarą <0374> to jest obrzydliwe < 02194> (08803)?                                                                                            
L02 2 Mi 6:10 Czy mogę znieść skarby nieprawości i efę szczupłą, przeklętą?
L03 3 Mi 6:10 ע֗וֹד הַאִשׁ֙ בֵּ֣ית רָשָׁ֔ע אֹצְר֖וֹת רֶ֑שַׁע וְאֵיפַ֥ת רָז֖וֹן זְעוּמָֽה׃
L04 4 Mi 6:10 ע֗וֹד הַ/אִשׁ֙ בֵּ֣ית רָשָׁ֔ע אֹצְר֖וֹת רֶ֑שַׁע וְ/אֵיפַ֥ת רָז֖וֹן זְעוּמָֽה׃
L05 5 Mi 6:10 od, ha•'<Isz> bet ra•<sza>', o•ce•<Rot> <Re>•sza'; we•'e•<Fat> ra•<Zon> ze•'u•<Ma>.
L06 6 Mi 6:10 H5750H5750 H0784H0784 H1004H1004 H7563H7563 H0214H0214 H7562H7562 H0374H0374 H7332H7332 H2194H2194
L07 7 Mi 6:10 again burning court condemned armory iniquity ephah leanness abhor
L08 8 Mi 6:10 ponownie palenie sąd skazany brzydzić się
L09 9 Mi 6:10 yet burning in the house of the wicked yet the treasures of wickedness measure and the scant [that is] abominable
L10 10 Mi 6:10 jeszcze palenie w domu występnych jeszcze skarby zła zmierzyć i skąpe [Że jest] wstrętny
L11 11 Mi 6:10 od, ha·'Ish beit ra·Sha', o·tze·Rot Re·sha'; ve·'ei·Fat ra·Zon ze·'u·Mah.
L12 12 Mi 6:10 od ha isz Bet ra sza oc rot re sza we e fat ra zon ze u ma
L13 13 Mi 6:10 `ôd ha´ìš Bêt räšä` ´öcrôt reºša` wü´êpat räzôn zü`ûmâ
L14 14 Mi 6:10 460/486 362/377 1997/2052 255/261 78/79 29/30 35/40 3/3 10/12
L15 15 Mi 6:10 Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the scant measure [that is] abominable?
L16 16 Mi 6:10  10 Are there <0786> yet the treasures <0214> of wickedness <07562> (08676) <0376> in the house <01004> of the wicked <07563>, and the scant <07332> measure <0374> that is abominable <02194> (08803)?
L01 1 Mi 6:11   Mi 6:11  11 mam policzyć je czysta <02135> (08799) z bezbożnych <07562> salda <03976>, a wraz z worka <03599> z podstępny <04820> Wagi <068>?                                                                                                
L02 2 Mi 6:11 Czy usprawiedliwię szale niegodziwe, a w worku - fałszywe ciężarki,
L03 3 Mi 6:11 הַאֶזְכֶּ֖ה בְּמֹ֣אזְנֵי רֶ֑שַׁע וּבְכִ֖יס אַבְנֵ֥י מִרְמָֽה׃
L04 4 Mi 6:11 הַ/אֶזְכֶּ֖ה בְּ/מֹ֣אזְנֵי רֶ֑שַׁע וּ/בְ/כִ֖יס אַבְנֵ֥י מִרְמָֽה׃
L05 5 Mi 6:11 ha•'ez•<Ke> be•<Mo>•ze•ne <Re>•sza'; u•we•<Chis> 'aw•<Ne> mir•<Ma>.
L06 6 Mi 6:11 H2135H2135 H3976H3976 H7562H7562 H3599H3599 H0068H0068 H4820H4820
L07 7 Mi 6:11 be clean pair of scales iniquity bag build craft
L08 8 Mi 6:11 torba jednostek
L09 9 Mi 6:11 Shall I count [them] pure balances with the wicked and with the bag stones of deceitful
L10 10 Mi 6:11 Będę liczyć [im] Pure salda z bezbożnymi i z workiem kamienie z podstępny
L11 11 Mi 6:11 ha·'ez·Keh be·Mo·ze·nei Re·sha'; u·ve·Chis 'av·Nei mir·Mah.
L12 12 Mi 6:11 ha ez Ke Be mo ze ne re sza u we chis aw ne mir ma
L13 13 Mi 6:11 ha´ezKè Bümöº´zünê reºša` ûbükîs ´abnê mirmâ
L14 14 Mi 6:11 8/8 15/15 30/30 5/5 260/273 38/39
L15 15 Mi 6:11 Shall I count [them] pure with the wicked balances, and with the bag of deceitful weights?
L16 16 Mi 6:11  11 Shall I count them pure <02135> (08799) with the wicked <07562> balances <03976>, and with the bag <03599> of deceitful <04820> weights <068>?
L01 1 Mi 6:12   Mi 6:12  12 Dla bogaczy <06223> jego pełne są <04390> (08804) przemocy <02555>, a mieszkańcy <03427> (08802) jej powiedziałem <01696> (08765) leży <08267>, a ich język < 03956> jest podstępny <07423> w ustach <06310>.                                                                                          
L02 2 Mi 6:12 przez które bogacze jego pełni są zdzierstwa, a mieszkańcy jego wypowiadają kłamstwa <i język w ich ustach jest zdradliwy>?
L03 3 Mi 6:12 אֲשֶׁ֤ר עֲשִׁירֶ֙יהָ֙ מָלְא֣וּ חָמָ֔ס וְיֹשְׁבֶ֖יהָ דִּבְּרוּ־ שָׁ֑קֶר וּלְשׁוֹנָ֖ם רְמִיָּ֥ה בְּפִיהֶֽם׃
L04 4 Mi 6:12 אֲשֶׁ֤ר עֲשִׁירֶ֙י/הָ֙ מָלְא֣וּ חָמָ֔ס וְ/יֹשְׁבֶ֖י/הָ דִּבְּרוּ־ שָׁ֑קֶר וּ/לְשׁוֹנָ֖/ם רְמִיָּ֥ה בְּ/פִי/הֶֽם׃
L05 5 Mi 6:12 'a•<szer> 'a•szi•<Re>•ha mal•'<U> cha•<Mas>, we•jo•sze•<we>•ha dib•be•ru- <sza>•ker; u•le•szo•<Nam> re•mi•<ja> be•fi•<Hem>.
L06 6 Mi 6:12 H0834H0834 H6223H6223 H4390H4390 H2555H2555 H3427H3427 H1696H1696 H8267H8267 H3956H3956 H7423H7423 H6310H6310
L07 7 Mi 6:12 after rich  accomplish cruel abide answer without a cause babbler deceit according
L08 8 Mi 6:12 po zrealizować okrutny odpowiedź zgodnie
L09 9 Mi 6:12 him For the rich men thereof are full of violence and the inhabitants thereof have spoken lies and their tongue [is] deceitful in their mouth
L10 10 Mi 6:12 go Dla bogaczy jego są pełne przemocy i mieszkańcy jej powiedziałem leży i ich język [Jest] podstępny w ustach
L11 11 Mi 6:12 'a·Sher 'a·shi·Rei·ha mal·'U cha·Mas, ve·yo·she·Vei·ha dib·be·ru- Sha·ker; u·le·sho·Nam re·mi·Yah be·fi·Hem.
L12 12 Mi 6:12 a szer a szi re ha ma lu Ha mas we josz we ha DiB Be ru - sza qer u le szo nam re mij ja Be fi hem
L13 13 Mi 6:12 ´ášer `ášîrʺhä mäl´û Hämäs wüyöšbʺhä DiBBürû-šäºqer ûlüšônäm rümiyyâ Büpîhem
L14 14 Mi 6:12 5421/5499 23/23 244/253 52/60 1031/1071 1119/1142 107/113 114/117 15/15 484/497
L15 15 Mi 6:12 For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue [is] deceitful in their mouth.
L16 16 Mi 6:12  12 For the rich men <06223> thereof are full <04390> (08804) of violence <02555>, and the inhabitants <03427> (08802) thereof have spoken <01696> (08765) lies <08267>, and their tongue <03956> is deceitful <07423> in their mouth <06310>.
L01 1 Mi 6:13   Mi 6:13  13 Dlatego też uczynię Cię chorym <02470> (08689) w uderzenie <05221> (08687) ci, w co cię opuszczony <08074> (08687) z powodu twoich grzechów <02403>.                                                                                              
L02 2 Mi 6:13 Ja sam więc zacząłem cię chłostać, pustoszyć ciebie za twoje grzechy.
L03 3 Mi 6:13 וְגַם־ אֲנִ֖י הֶחֱלֵ֣יתִי הַכּוֹתֶ֑ךָ הַשְׁמֵ֖ם עַל־ חַטֹּאתֶֽךָ׃
L04 4 Mi 6:13 וְ/גַם־ אֲנִ֖י הֶחֱלֵ֣יתִי הַכּוֹתֶ֑/ךָ הַשְׁמֵ֖ם עַל־ חַטֹּאתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Mi 6:13 we•gam- 'a•<Ni> he•che•<Le>•ti hak•ko•<Te>•cha; hasz•<Mem> al- chat•to•<Te>•cha.
L06 6 Mi 6:13 H1571H1571 H0589H0589 H2470H2470 H5221H5221 H8074H8074 H5921H5921 H2403H2403
L07 7 Mi 6:13 again I beseech beat make amazed above punishment 
L08 8 Mi 6:13 ponownie Ja bić powyżej kara
L09 9 Mi 6:13 also I Therefore also will I make [thee] sick in smiting thee in making [thee] desolate because because of thy sins
L10 10 Mi 6:13 również Ja Dlatego też zrobię [cię] chory w uderzenie ci w podejmowaniu [cię] opuszczony bo bo z twoich grzechów
L11 11 Mi 6:13 ve·gam- 'a·Ni he·che·Lei·ti hak·ko·Te·cha; hash·Mem al- chat·to·Te·cha.
L12 12 Mi 6:13 we gam - a ni he He le ti haK Ko te cha hasz mem al - Hat to te cha    
L13 13 Mi 6:13 wügam-´ánî heHélêºtî haKKôteºkä hašmëm `al-Ha††ö´teºkä    
L14 14 Mi 6:13 741/768 847/874 69/76 492/500 83/85 5596/5759 285/289
L15 15 Mi 6:13 Therefore also will I make [thee] sick in smiting thee, in making [thee] desolate because of thy sins.
L16 16 Mi 6:13  13 Therefore also will I make thee sick <02470> (08689) in smiting <05221> (08687) thee, in making thee desolate <08074> (08687) because of thy sins <02403>.
L01 1 Mi 6:14   Mi 6:14  14 Nie będziesz jeść <0398> (08799), ale nie muszą być spełnione <07646> (08799) i twoja odlewania w dół <03445> jest w środku <07130> z tobą, a ty chwycić <05253> (08.686 ), ale nie będziesz dostarczać <06403> (08686), a co ty deliverest <06403> (08762) dam się <05414> (08799) do miecza <02719>.                                                                                  
L02 2 Mi 6:14 Będziesz jadł, lecz się nie nasycisz, bo czczość będzie w twoich wnętrznościach. Będziesz unosił [mienie], lecz nie zdołasz ocalić, a co ocalisz, oddam pod miecz.
L03 3 Mi 6:14 אַתָּ֤ה תֹאכַל֙ וְלֹ֣א תִשְׂבָּ֔ע וְיֶשְׁחֲךָ֖ בְּקִרְבֶּ֑ךָ וְתַסֵּג֙ וְלֹ֣א תַפְלִ֔יט וַאֲשֶׁ֥ר תְּפַלֵּ֖ט לַחֶ֥רֶב אֶתֵּֽן׃
L04 4 Mi 6:14 אַתָּ֤ה תֹאכַל֙ וְ/לֹ֣א תִשְׂבָּ֔ע וְ/יֶשְׁחֲ/ךָ֖ בְּ/קִרְבֶּ֑/ךָ וְ/תַסֵּג֙ וְ/לֹ֣א תַפְלִ֔יט וַ/אֲשֶׁ֥ר תְּפַלֵּ֖ט לַ/חֶ֥רֶב אֶתֵּֽן׃
L05 5 Mi 6:14 'at•<Ta> to•<Chal> we•<Lo> tis•<Ba>', we•jesz•cha•<Cha> be•kir•<Be>•cha; we•tas•<Seg> we•<Lo> taf•<Lit>, wa•'a•<szer> te•fal•<Let> la•<Che>•rew 'et•<Ten>.
L06 6 Mi 6:14 H0859H0859 H0398H0398 H3808H3808 H7646H7646 H3445H3445 H7130H7130 H5253H5253 H3808H3808 H6403H6403 H0834H0834 H6403H6403 H2719H2719 H5414H5414
L07 7 Mi 6:14 you burn up before have enough casting down among departing away before calve after calve dagger add
L08 8 Mi 6:14 ty przed wśród przed po sztylet dodać
L09 9 Mi 6:14 You Thou shalt eat not but not be satisfied and thy casting down [shall be] in the midst of thee and thou shalt take hold you will not but shalt not deliver and what and [that] which thou deliverest to the sword will I give up
L10 10 Mi 6:14 Ty Będziesz jeść nie ale nie muszą być spełnione a twój rzucając w dół [Są] w środku z ciebie a ty chwycić nie będzie ale nie będziesz dostarczać i co a [to], co ty deliverest do miecza dam się
L11 11 Mi 6:14 'at·Tah to·Chal ve·Lo tis·Ba', ve·yesh·cha·Cha be·kir·Be·cha; ve·tas·Seg ve·Lo taf·Lit, va·'a·Sher te·fal·Let la·Che·rev 'et·Ten.
L12 12 Mi 6:14 aT Ta to chal we lo tis Ba we jesz Ha cha Be qir Be cha we tas seg we lo taf lit wa a szer Te fal let la He rew eT Ten
L13 13 Mi 6:14 ´aTTâ tö´kal wülö´ tiSBä` wüyešHákä BüqirBeºkä wütassëg wülö´ taplî† wa´ášer Tüpallë† laHeºreb ´eTTën
L14 14 Mi 6:14 1047/1080 785/806 5029/5164 97/99 1/1 215/227 9/9 5030/5164 24/25 5422/5499 25/25 404/412 1991/2007
L15 15 Mi 6:14 Thou shalt eat, but not be satisfied; and thy casting down [shall be] in the midst of thee; and thou shalt take hold, but shalt not deliver; and [that] which thou deliverest will I give up to the sword.
L16 16 Mi 6:14  14 Thou shalt eat <0398> (08799), but not be satisfied <07646> (08799); and thy casting down <03445> shall be in the midst <07130> of thee; and thou shalt take hold <05253> (08686), but shalt not deliver <06403> (08686); and that which thou deliverest <06403> (08762) will I give up <05414> (08799) to the sword <02719>.
L01 1 Mi 6:15   Mi 6:15  15 Ty siać będziesz <02232> (08799), ale nie będziesz czerpać <07114> (08799); ty będziesz bieżnika <01869> (08799) oliwki <02132>, ale nie będziesz namaścić <05480> (08799) ci olejem <08081>, a słodkie wino <08492>, ale nie będziesz pić <08354> (08799) Wino <03196>.                                                                                      
L02 2 Mi 6:15 Będziesz siał, lecz żąć nie będziesz; będziesz wytłaczał oliwę, lecz oliwą się nie namaścisz; będziesz wyciskał moszcz, lecz nie będziesz pił wina.
L03 3 Mi 6:15 אַתָּ֥ה תִזְרַ֖ע וְלֹ֣א תִקְצ֑וֹר אַתָּ֤ה תִדְרֹֽךְ־ זַ֙יִת֙ וְלֹא־ תָס֣וּךְ שֶׁ֔מֶן וְתִיר֖וֹשׁ וְלֹ֥א תִשְׁתֶּה־ יָּֽיִן׃
L04 4 Mi 6:15 אַתָּ֥ה תִזְרַ֖ע וְ/לֹ֣א תִקְצ֑וֹר אַתָּ֤ה תִדְרֹֽךְ־ זַ֙יִת֙ וְ/לֹא־ תָס֣וּךְ שֶׁ֔מֶן וְ/תִיר֖וֹשׁ וְ/לֹ֥א תִשְׁתֶּה־ יָּֽיִן׃
L05 5 Mi 6:15 'at•<Ta> tiz•<Ra>' we•<Lo> tik•<cor>; 'at•<Ta> tid•roch- za•jit we•lo- ta•<Such> <sze>•men, we•ti•<Rosz> we•<Lo> tisz•te <ja>•jin.
L06 6 Mi 6:15 H0859H0859 H2232H2232 H3808H3808 H7114H7114 H0859H0859 H1869H1869 H2132H2132 H3808H3808 H5480H5480 H8081H8081 H8492H8492 H3808H3808 H8354H8354 H3196H3196
L07 7 Mi 6:15 you bear before cut down you archer olive tree before anoint  anointing new before assuredly banqueting
L08 8 Mi 6:15 ty przed ty przed nowy przed
L09 9 Mi 6:15 You Thou shalt sow you will not but thou shalt not reap You thou shalt tread the olives but will not but thou shalt not anoint thee with oil and sweet wine you will not but shalt not drink wine
L10 10 Mi 6:15 Ty Ty siać będziesz nie będzie ale ty Nie będziesz czerpać Ty ty będziesz bieżnika oliwki ale nie będzie ale ty będziesz nie namaścić ci z olejem i słodkiego wina nie będzie ale nie będziesz pić wino
L11 11 Mi 6:15 'at·Tah tiz·Ra' ve·Lo tik·Tzor; 'at·Tah tid·roch- za·yit ve·lo- ta·Such She·men, ve·ti·Roosh ve·Lo tish·teh- Ya·yin.
L12 12 Mi 6:15 aT Ta tiz ra we lo tiq cor aT Ta tid roch - za jit we lo - ta such sze men we ti rosz we lo tisz Te - jja jin      
L13 13 Mi 6:15 ´aTTâ tizra` wülö´ tiqcôr ´aTTâ tidrö|k-zaºyit wülö´-täsûk šeºmen wütîrôš wülö´ tišTè-yyäºyin      
L14 14 Mi 6:15 1048/1080 53/56 5031/5164 46/47 1049/1080 59/62 31/38 5032/5164 9/9 192/193 36/38 5033/5164 211/217 136/141
L15 15 Mi 6:15 Thou shalt sow, but thou shalt not reap; thou shalt tread the olives, but thou shalt not anoint thee with oil; and sweet wine, but shalt not drink wine.
L16 16 Mi 6:15  15 Thou shalt sow <02232> (08799), but thou shalt not reap <07114> (08799); thou shalt tread <01869> (08799) the olives <02132>, but thou shalt not anoint <05480> (08799) thee with oil <08081>; and sweet wine <08492>, but shalt not drink <08354> (08799) wine <03196>.
L01 1 Mi 6:16   Mi 6:16  16 Do statutu <02708> Omriego <06018> są przechowywane <08104> (08691), a wszystkie prace <04639> z domu <01004> Achaba <0256>, a wy chodzić <03212> (08799) w ich rad <04156>, że powinienem zrobić <05414> (08800) ci pustynią <08047>, a mieszkańcy <03427> (08802) jego syczący <08322>: dlatego będziecie nosić <05375> (08799) wyrzucać <02781> z moich ludzi <05971>.                                                                            
L02 2 Mi 6:16 Przestrzegałeś ustaw Omriego i wszelkich praktyk domu Achaba. Postępowaliście według ich rad, żebym cię oddał na spustoszenie, a mieszkańców [kraju] na pośmiewisko, żebyście ponieśli hańbę mego ludu.
L03 3 Mi 6:16 וְיִשְׁתַּמֵּ֞ר חֻקּ֣וֹת עָמְרִ֗י וְכֹל֙ מַעֲשֵׂ֣ה בֵית־ אַחְאָ֔ב וַתֵּלְכ֖וּ בְּמֹֽעֲצוֹתָ֑ם לְמַעַן֩ תִּתִּ֨י אֹתְךָ֜ לְשַׁמָּ֗ה וְיֹשְׁבֶ֙יהָ֙ לִשְׁרֵקָ֔ה וְחֶרְפַּ֥ת עַמִּ֖י תִּשָּֽׂאוּ׃ פ
L04 4 Mi 6:16 וְ/יִשְׁתַּמֵּ֞ר חֻקּ֣וֹת עָמְרִ֗י וְ/כֹל֙ מַעֲשֵׂ֣ה בֵית־ אַחְאָ֔ב וַ/תֵּלְכ֖וּ בְּ/מֹֽעֲצוֹתָ֑/ם לְמַעַן֩ תִּתִּ֨/י אֹתְ/ךָ֜ לְ/שַׁמָּ֗ה וְ/יֹשְׁבֶ֙י/הָ֙ לִ/שְׁרֵקָ֔ה וְ/חֶרְפַּ֥ת עַמִּ֖/י תִּשָּֽׂאוּ׃ פ
L05 5 Mi 6:16 we•jisz•tam•<Mer> chuk•<Kot> 'a•me•<Ri>, we•<Chol> ma•'a•<Se> wet- 'ach•'<Aw>, wat•te•le•<Chu> be•mo•'a•co•<Tam>; le•ma•'<An> tit•<Ti> 'o•te•<Cha> le•szam•<Ma>, we•jo•sze•<we>•ha lisz•re•<Ka>, we•cher•<Pat> 'am•<Mi> tis•<Sa>•'u. <Pe>
L06 6 Mi 6:16 H8104H8104 H2708H2708 H6018H6018 H3605H3605 H4639H4639 H1004H1004 H0256H0256 H1980H1980 H4156H4156 H4616H4616 H5414H5414 H0853H0853 H8047H8047 H3427H3427 H8322H8322 H2781H2781 H5971H5971 H5375H5375
L07 7 Mi 6:16 beward appointed Omri all manner act court Ahab along counsel because of add astonishment abide hissing rebuke folk accept
L08 8 Mi 6:16 wyznaczony działać sąd wzdłuż rada z powodu dodać ludowy przyjąć
L09 9 Mi 6:16 are kept For the statutes of Omri and all and all the works of the house of Ahab walk in their counsels Therefore that I should make thee a desolation and the inhabitants thereof an hissing the reproach of my people therefore ye shall bear
L10 10 Mi 6:16 przechowywane są Do statutu Omriego i wszystko i wszystkie prace z domu Achaba spacer w ich rad Dlatego że powinienem zrobić ci pustynią i mieszkańcy jego syczący Zarzut moich ludzi dlatego będziecie nosić
L11 11 Mi 6:16 ve·yish·tam·Mer chuk·Kot 'a·me·Ri, ve·Chol ma·'a·Seh veit- 'ach·'Av, vat·te·le·Chu be·mo·'a·tzo·Tam; le·ma·'An tit·Ti 'o·te·Cha le·sham·Mah, ve·yo·she·Vei·ha lish·re·Kah, ve·cher·Pat 'am·Mi tis·Sa·'u. Peh
L12 12 Mi 6:16 we jisz Tam mer Huq qot om ri we chol ma a se wet - a Haw waT Tel chu Be mo a co tam le ma an TiT Ti ot cha le szam ma we josz we ha lisz re qa we Her Pat am mi Tis sa u P
L13 13 Mi 6:16 wüyišTammër Huqqôt `omrî wüköl ma`áSË bêt-´aH´äb waTTëlkû Bümö|`ácôtäm lüma`an TiTTî ´ötkä lüšammâ wüyöšbʺhä lišrëqâ wüHerPat `ammî TiSS亴û P
L14 14 Mi 6:16 458/468 105/105 18/18 5304/5415 232/235 1998/2052 93/93 1517/1542 7/7 268/272 1992/2007 10863/11047 37/39 1032/1071 7/7 71/73 1821/1866 627/650
L15 15 Mi 6:16 For the statutes of Omri are kept, and all the works of the house of Ahab, and ye walk in their counsels; that I should make thee a desolation, and the inhabitants thereof an hissing: therefore ye shall bear the reproach of my people.
L16 16 Mi 6:16  16 For the statutes <02708> of Omri <06018> are kept <08104> (08691), and all the works <04639> of the house <01004> of Ahab <0256>, and ye walk <03212> (08799) in their counsels <04156>; that I should make <05414> (08800) thee a desolation <08047>, and the inhabitants <03427> (08802) thereof an hissing <08322>: therefore ye shall bear <05375> (08799) the reproach <02781> of my people <05971>.
Copyright by Cezary Podolski