IMGMl4 Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ml 4:1 Ml 4 Ml 4:1  1 Bo oto, dzień <03117> przychodzi <0935> (08802), który pali <01197> (08802) jako piec <08574>, a wszyscy pyszni <02086>, tak, i wszyscy czyniący <06213 > (08802) niegodziwie <07564>, staną się cierniem <07179>: i dzień <03117>, który przychodzi <0935> (08802) spali ich <03857> (08765), mówi <0559> (08804) Pan <03068> zastępów <06635>, że nie zostawi <05800> (08799) po nich ani korzenia <08328> ani oddział <06057>.                                                                        
L02 2 Ml 4:1 (=BT Ml 3:19) Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
L03 3 Ml 4:1 כִּֽי־ הִנֵּ֤ה הַיּוֹם֙ בָּ֔א בֹּעֵ֖ר כַּתַּנּ֑וּר וְהָי֨וּ כָל־ זֵדִ֜ים וְכָל־ עֹשֵׂ֤ה רִשְׁעָה֙ קַ֔שׁ וְלִהַ֨ט אֹתָ֜ם הַיּ֣וֹם הַבָּ֗א אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת אֲשֶׁ֛ר לֹא־ יַעֲזֹ֥ב לָהֶ֖ם שֹׁ֥רֶשׁ וְעָנָֽף׃
L04 4 Ml 4:1 כִּֽי־ הִנֵּ֤ה הַ/יּוֹם֙ בָּ֔א בֹּעֵ֖ר כַּ/תַּנּ֑וּר וְ/הָי֨וּ כָל־ זֵדִ֜ים וְ/כָל־ עֹשֵׂ֤ה רִשְׁעָה֙ קַ֔שׁ וְ/לִהַ֨ט אֹתָ֜/ם הַ/יּ֣וֹם הַ/בָּ֗א אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת אֲשֶׁ֛ר לֹא־ יַעֲזֹ֥ב לָ/הֶ֖ם שֹׁ֥רֶשׁ וְ/עָנָֽף׃
L05 5 Ml 4:1 ki- hin•<Ne> hai•jOm <Ba>, bo•'<Er> kat•tan•<Nur>; we•ha•<ju> chol ze•<Dim> we•chol 'o•<Se> risz•'<A <Kasz>, we•li•<Hat> 'o•<Tam> hai•<jom> hab•<Ba>, 'a•<Mar> <jah>•we ce•wa•'ot, 'a•<szer> lo- ja•'a•<Zo> la•<Hem> <szo>•resz we•'a•<Naf>.
L06 6 Ml 4:1 H3588H3588 H2009H2009 H3117H3117 H0935H0935 H1197H1197 H8574H8574 H1961H1961 H3605H3605 H2086H2086 H3605H3605 H6213H6213 H7564H7564 H7179H7179 H3857H3857 H0853H0853 H3117H3117 H0935H0935 H0559H0559 H3069H3069 H6635H6635 H0834H0834 H3808H3808 H5800H5800 H1992H1992 H8328H8328 H6057H6057
L07 7 Ml 4:1 inasmuch behold age abide be brutish furnace become all manner presumptuous all manner accomplish fault stubble burn  age abide answer God appointed time after before commit self like bottom bough
L08 8 Ml 4:1 ponieważ ujrzeć wiek przestrzegać być brutalny piec zostać wszelkiego rodzaju zarozumiały wszelkiego rodzaju zrealizować wina ściernisko palić wiek przestrzegać odpowiedź Bóg wyznaczony czas po przed popełnić siebie jak dno konar
L09 9 Ml 4:1 For behold For behold the day cometh that shall burn as an oven become and all and all the proud and every yea and all that do wickedly shall be stubble shall burn them up and the day that cometh saith God of hosts so neither that it shall leave like them neither root nor branch
L10 10 Ml 4:1 Dla ujrzeć Bo oto na dzień przychodzi który pali jak piec zostać i wszystko a wszyscy pyszni i każdy tak i to wszystko zrobić niegodziwie jest ściernisko spali ich i dni który przychodzi mówi Bóg Zastępów tak ani że nie zostawi jak po nich ani korzenia ani oddział
L11 11 Ml 4:1 ki- hin·Neh hai·yOm Ba, bo·'Er kat·tan·Nur; ve·ha·Yu chol ze·Dim ve·chol 'o·Seh rish·'Ah Kash, ve·li·Hat 'o·Tam hai·Yom hab·Ba, 'a·Mar Yah·weh tze·va·'ot, 'a·Sher lo- ya·'a·Zo la·Hem Sho·resh ve·'a·Naf.
L12 12 Ml 4:1 Ki - hin ne haj jom Ba Bo er KaT Tan nur we ha ju chol - ze dim we chol - o se ri sza qasz we li hat o tam haj jom haB Ba a mar jhwh(a do naj) ce wa ot a szer lo - ja a zow la hem szo resz we a naf
L13 13 Ml 4:1 Kî|-hinnË hayyôm Bä´ Bö`ër KaTTannûr wühäyû kol-zëdîm wükol-`öSË riš`â qaš wüliha† ´ötäm hayyôm haBBä´ ´ämar yhwh(´ädönäy) cübä´ôt ´ášer lö´-ya`ázöb lähem šöºreš wü`änäp
L14 14 Ml 4:1 4477/4478 839/840 2299/2302 2547/2550 95/95 15/15 3545/3546 5413/5415 13/13 5414/5415 2616/2617 15/15 16/16 11/11 11044/11047 2300/2302 2548/2550 5297/5298 608/608 483/484 5497/5499 5164/5164 211/211 820/820 33/33 7/7
L15 15 Ml 4:1 For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven; and all the proud, yea, and all that do wickedly, shall be stubble: and the day that cometh shall burn them up, saith the LORD of hosts, that it shall leave them neither root nor branch.
L16 16 Ml 4:1  1 For, behold, the day <03117> cometh <0935> (08802), that shall burn <01197> (08802) as an oven <08574>; and all the proud <02086>, yea, and all that do <06213> (08802) wickedly <07564>, shall be stubble <07179>: and the day <03117> that cometh <0935> (08802) shall burn them up <03857> (08765), saith <0559> (08804) the LORD <03068> of hosts <06635>, that it shall leave <05800> (08799) them neither root <08328> nor branch <06057>.
L01 1 Ml 4:2   Ml 4:2  2 Ale wam, że strach <03373> nazywam <08034> powinien niedz <08121> sprawiedliwości <06666> <02224 pojawiają> (08804) z gojeniem <04832> w swych skrzydłach <03671>, a wy idźcie < 03318> (08804) i dorastać <06335> (08804) jak cielęta <05695> w boksie <04770>.                                                                                    
L02 2 Ml 4:2 (=BT Ml 3:20) A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta.
L03 3 Ml 4:2 וְזָרְחָ֨ה לָכֶ֜ם יִרְאֵ֤י שְׁמִי֙ שֶׁ֣מֶשׁ צְדָקָ֔ה וּמַרְפֵּ֖א בִּכְנָפֶ֑יהָ וִֽיצָאתֶ֥ם וּפִשְׁתֶּ֖ם כְּעֶגְלֵ֥י מַרְבֵּֽק׃
L04 4 Ml 4:2 וְ/זָרְחָ֨ה לָ/כֶ֜ם יִרְאֵ֤י שְׁמִ/י֙ שֶׁ֣מֶשׁ צְדָקָ֔ה וּ/מַרְפֵּ֖א בִּ/כְנָפֶ֑י/הָ וִֽ/יצָאתֶ֥ם וּ/פִשְׁתֶּ֖ם כְּ/עֶגְלֵ֥י מַרְבֵּֽק׃
L05 5 Ml 4:2 we•za•re•<Cha> la•<Chem> jir•'<e> sze•<Mi> <sze>•mesz ce•da•<Ka>, u•mar•<Pe> bich•na•<Fe>•ha; wi•ca•<Tem> u•fisz•<Tem> ke•'eg•<Le> mar•<Bek>.
L06 6 Ml 4:2 H2224H2224 H0000 H3373H3373 H8034H8034 H8121H8121 H6666H6666 H4832H4832 H3671H3671 H3318H3318 H6335H6335 H5695H5695 H4770H4770
L07 7 Ml 4:2 arise afraid base east side justice cure bird after grow up bullock fat
L08 8 Ml 4:2 powstać boi podstawa East Side sprawiedliwość leczyć ptak po dorastać byczek tłuszcz
L09 9 Ml 4:2 arise But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness with healing in his wings and ye shall go forth and grow up as calves of the stall
L10 10 Ml 4:2 powstać Ale wam, że strach mam na imię będą niedz sprawiedliwości z gojeniem w swych skrzydłach a wy idźcie i dorastać jak cielęta na straganie
L11 11 Ml 4:2 ve·za·re·Chah la·Chem yir·'Ei she·Mi She·mesh tze·da·Kah, u·mar·Pe bich·na·Fei·ha; vi·tza·Tem u·fish·Tem ke·'eg·Lei mar·Bek.
L12 12 Ml 4:2 we zar Ha la chem ji re sze mi sze mesz ce da qa u mar Pe Bich na fe ha wi ca tem u fisz Tem Ke eg le mar Beq
L13 13 Ml 4:2 wüzärHâ läkem yir´ê šümî šeºmeš cüdäqâ ûmarPë´ Biknäpʺhä wî|cä´tem ûpišTem Kü`eglê marBëq
L14 14 Ml 4:2 18/18 6521/6522 55/55 864/864 134/134 155/155 16/16 107/107 1060/1060 3/3 35/35 4/4
L15 15 Ml 4:2 But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.
L16 16 Ml 4:2  2 But unto you that fear <03373> my name <08034> shall the Sun <08121> of righteousness <06666> arise <02224> (08804) with healing <04832> in his wings <03671>; and ye shall go forth <03318> (08804), and grow up <06335> (08804) as calves <05695> of the stall <04770>.
L01 1 Ml 4:3   Ml 4:3  3 I podepczecie <06072> (08804) wicked <07563>, albowiem oni będą prochem <0665> pod podeszwami <03709> z twoich stóp <07272> w ciągu dnia <03117>, że będę robić <06213 > (08802) to mówi <0559> (08804) Pan <03068> zastępów <06635>.                                                                                        
L02 2 Ml 4:3 (=BT Ml 3:21) I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał - mówi Pan Zastępów.
L03 3 Ml 4:3 וְעַסּוֹתֶ֣ם רְשָׁעִ֔ים כִּֽי־ יִהְי֣וּ אֵ֔פֶר תַּ֖חַת כַּפּ֣וֹת רַגְלֵיכֶ֑ם בַּיּוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אֲנִ֣י עֹשֶׂ֔ה אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ פ
L04 4 Ml 4:3 וְ/עַסּוֹתֶ֣ם רְשָׁעִ֔ים כִּֽי־ יִהְי֣וּ אֵ֔פֶר תַּ֖חַת כַּפּ֣וֹת רַגְלֵי/כֶ֑ם בַּ/יּוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אֲנִ֣י עֹשֶׂ֔ה אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ פ
L05 5 Ml 4:3 we•'as•so•<Tem> re•sza•'<Im>, ki- jih•<ju> '<E>•fer, <Ta>•chat kap•<Pot> rag•le•<Chem>; bai•jOm 'a•<szer> 'a•<Ni> 'o•<Se>, 'a•<Mar> <jah>•we ce•wa•'ot. <Pe>
L06 6 Ml 4:3 H6072H6072 H7563H7563 H3588H3588 H1961H1961 H0665H0665 H8478H8478 H3709H3709 H7272H7272 H3117H3117 H0834H0834 H0589H0589 H6213H6213 H0559H0559 H3068H3068 H6635H6635
L07 7 Ml 4:3 tread down condemned inasmuch become ashes Thahash branch be able to endure age after I accomplish answer Jehovah appointed time
L08 8 Ml 4:3 tratować skazany ponieważ zostać Popioły Thahash oddział być w stanie wytrzymać wiek po Ja zrealizować odpowiedź Jahwe wyznaczony czas
L09 9 Ml 4:3 And ye shall tread down the wicked for become for they shall be ashes under under the soles of your feet in the day which I am that I shall do [this] saith the LORD of hosts
L10 10 Ml 4:3 I podepczecie niegodziwy dla zostać albowiem oni będą prochem pod pod podeszwami z twoich stóp w dzień który Jestem że będę robić [To] mówi Pan Zastępów
L11 11 Ml 4:3 ve·'as·so·Tem re·sha·'Im, ki- yih·Yu 'E·fer, Ta·chat kap·Pot rag·lei·Chem; bai·yOm 'a·Sher 'a·Ni 'o·Seh, 'a·Mar Yah·weh tze·va·'ot. Peh
L12 12 Ml 4:3 we as so tem re sza im Ki - jih ju e fer Ta Hat KaP Pot rag le chem Baj jom a szer a ni o se a mar jhwh(a do naj) ce wa ot P
L13 13 Ml 4:3 wü`assôtem rüšä`îm Kî|-yihyû ´ëºper TaºHat KaPPôt raglêkem Bayyôm ´ášer ´ánî `öSè ´ämar yhwh(´ädönäy) cübä´ôt P
L14 14 Ml 4:3 1/1 261/261 4478/4478 3546/3546 22/22 498/498 191/191 241/241 2301/2302 5498/5499 874/874 2617/2617 5298/5298 6219/6220 484/484
L15 15 Ml 4:3 And ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do [this], saith the LORD of hosts.
L16 16 Ml 4:3  3 And ye shall tread down <06072> (08804) the wicked <07563>; for they shall be ashes <0665> under the soles <03709> of your feet <07272> in the day <03117> that I shall do <06213> (08802) this, saith <0559> (08804) the LORD <03068> of hosts <06635>.
L01 1 Ml 4:4   Ml 4:4  4 Pamiętaj <02142> (08798) macie prawo <08451> Mojżesza <04872> sługa mój <05650>, którą dowodził <06680> (08765) mu się w Horeb <02722> dla całego Izraela <03478>, z statut <02706> i wyroki <04941>.                                                                                          
L02 2 Ml 4:4 (=BT Ml 3:22) Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela.
L03 3 Ml 4:4 זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י אֲשֶׁר֩ צִוִּ֨יתִי אוֹת֤וֹ בְחֹרֵב֙ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵ֔ל חֻקִּ֖ים וּמִשְׁפָּטִֽים׃
L04 4 Ml 4:4 זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑/י אֲשֶׁר֩ צִוִּ֨יתִי אוֹת֤/וֹ בְ/חֹרֵב֙ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵ֔ל חֻקִּ֖ים וּ/מִשְׁפָּטִֽים׃
L05 5 Ml 4:4 zich•<Ru> to•<Rat> mo•<sze> 'aw•<Di>; 'a•<szer> ciw•<wi>•ti o•<To> we•cho•<Rew> al- kol- jis•ra•'<El>, chuk•<Kim> u•misz•pa•<Tim>.
L06 6 Ml 4:4 H2142H2142 H8451H8451 H4872H4872 H5650H5650 H0834H0834 H6680H6680 H0853H0853 H2722H2722 H5921H5921 H3605H3605 H3478H3478 H2706H2706 H4941H4941
L07 7 Ml 4:4 burn  bullock Moses bondage after appoint Horeb above all manner Israel appointed adversary
L08 8 Ml 4:4 palić byczek Mojżesz niewola po powołać Horeb powyżej wszelkiego rodzaju Izrael wyznaczony przeciwnik
L09 9 Ml 4:4 Remember ye the law of Moses my servant which which I commanded unto him in Horeb and for all for all Israel [with] the statutes and judgments
L10 10 Ml 4:4 Pamiętać wy prawo Mojżesza mój sługa który którą dowodził mu w Horeb i dla wszystkich dla całego Izraela [Z] statut i ocen
L11 11 Ml 4:4 zich·Ru to·Rat mo·Sheh 'av·Di; 'a·Sher tziv·Vi·ti o·To ve·cho·Rev al- kol- Yis·ra·'El, chuk·Kim u·mish·pa·Tim.
L12 12 Ml 4:4 zich ru To rat mo sze aw Di a szer ciw wi ti o to we Ho rew al - Kol - jis ra el Huq qim u misz Pa tim
L13 13 Ml 4:4 zikrû Tôrat möšè `abDî ´ášer ciwwîºtî ´ôtô büHörëb `al-Kol-yiSrä´ël Huqqîm ûmišPä†îm
L14 14 Ml 4:4 229/229 216/216 766/766 797/797 5499/5499 491/491 11045/11047 17/17 5757/5759 5415/5415 2505/2505 125/125 419/419
L15 15 Ml 4:4 Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, [with] the statutes and judgments.
L16 16 Ml 4:4  4 Remember <02142> (08798) ye the law <08451> of Moses <04872> my servant <05650>, which I commanded <06680> (08765) unto him in Horeb <02722> for all Israel <03478>, with the statutes <02706> and judgments <04941>.
L01 1 Ml 4:5   Ml 4:5  5 Oto Ja poślę <07971> (08802) jesteś Eliaszem <0452> prorok <05030> <06440 przed> przyjściem <0935> (08800) wielkiego <01419> i straszne <03372> (08737) dni < 03117> Pana <03068>:                                                                                            
L02 2 Ml 4:5 (=BT Ml 3:23) Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego.
L03 3 Ml 4:5 הִנֵּ֤ה אָֽנֹכִי֙ שֹׁלֵ֣חַ לָכֶ֔ם אֵ֖ת אֵלִיָּ֣ה הַנָּבִ֑יא לִפְנֵ֗י בּ֚וֹא י֣וֹם יְהוָ֔ה הַגָּד֖וֹל וְהַנּוֹרָֽא׃
L04 4 Ml 4:5 הִנֵּ֤ה אָֽנֹכִי֙ שֹׁלֵ֣חַ לָ/כֶ֔ם אֵ֖ת אֵלִיָּ֣ה הַ/נָּבִ֑יא לִ/פְנֵ֗י בּ֚וֹא י֣וֹם יְהוָ֔ה הַ/גָּד֖וֹל וְ/הַ/נּוֹרָֽא׃
L05 5 Ml 4:5 hin•<Ne> 'a•no•<Chi> szo•<Le>•ach la•<Chem>, 'et 'e•li•<ja> han•na•<wi>; lif•<Ne>, <Bo> <jom> <jah>•we, hag•ga•<Dol> we•han•no•<Ra>.
L06 6 Ml 4:5 H2009H2009 H0595H0595 H7971H7971 H0000 H0853H0853 H0452H0452 H5030H5030 H6440H6440 H0935H0935 H3117H3117 H3068H3068 H1419H1419 H3372H3372
L07 7 Ml 4:5 behold I forsake Elijah prophecy accept abide age Jehovah aloud affright
L08 8 Ml 4:5 ujrzeć Ja zapierać się Eliasz proroctwo przyjąć przestrzegać wiek Jahwe głośno affright
L09 9 Ml 4:5 Behold I Behold I will send you Elijah the prophet before the coming day of the LORD of the great and dreadful
L10 10 Ml 4:5 Ujrzeć Ja Oto Ja poślę jesteś Eliaszem prorok przed nadchodzi dzień Pana z wielkim i straszny
L11 11 Ml 4:5 hin·Neh 'a·no·Chi sho·Le·ach la·Chem, 'et 'e·li·Yah han·na·Vi; lif·Nei, Bo Yom Yah·weh, hag·ga·Dol ve·han·no·Ra.
L12 12 Ml 4:5 hin ne a no chi szo le aH la chem et e lij ja han na wi lif ne Bo jom jhwh(a do naj) haG Ga dol we han no ra
L13 13 Ml 4:5 hinnË ´ä|nökî šölëªH läkem ´ët ´ëliyyâ hannäbî´ lipnê Bô´ yôm yhwh(´ädönäy) haGGädôl wühannôrä´
L14 14 Ml 4:5 840/840 359/359 847/847 6522/6522 11046/11047 71/71 314/314 2127/2127 2549/2550 2302/2302 6220/6220 527/527 328/328
L15 15 Ml 4:5 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD:
L16 16 Ml 4:5  5 Behold, I will send <07971> (08802) you Elijah <0452> the prophet <05030> before <06440> the coming <0935> (08800) of the great <01419> and dreadful <03372> (08737) day <03117> of the LORD <03068>:
L01 1 Ml 4:6   Ml 4:6  6 I będzie skręcić <07725> (08689) serce <03820> z ojców <01> dla dzieci <01121>, a serce <03820> z dzieci <01121> do swoich ojców <01>, abym pochodzi <0935> (08799) obłożył <05221> (08689) ziemia <0776> klątwą <02764>.                                                                                        
L02 2 Ml 4:6 (=BT Ml 3:24) I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem.
L03 3 Ml 4:6 וְהֵשִׁ֤יב לֵב־ אָבוֹת֙ עַל־ בָּנִ֔ים וְלֵ֥ב בָּנִ֖ים עַל־ אֲבוֹתָ֑ם פֶּן־ אָב֕וֹא וְהִכֵּיתִ֥י אֶת־ הָאָ֖רֶץ חֵֽרֶם׃
L04 4 Ml 4:6 וְ/הֵשִׁ֤יב לֵב־ אָבוֹת֙ עַל־ בָּנִ֔ים וְ/לֵ֥ב בָּנִ֖ים עַל־ אֲבוֹתָ֑/ם פֶּן־ אָב֕וֹא וְ/הִכֵּיתִ֥י אֶת־ הָ/אָ֖רֶץ חֵֽרֶם׃
L05 5 Ml 4:6 we•he•<sziw> lew- a•<wot> al- ba•<Nim>, we•<Lew> ba•<Nim> al- a•wo•<Tam>; pen- a•<wo> we•hik•ke•<Ti> et- ha•'<A>•rec <Che>•rem.  
L06 6 Ml 4:6 H7725H7725 H3820H3820 H0001H0001 H5921H5921 H1121H1121 H3820H3820 H1121H1121 H5921H5921 H0001H0001 H6435H6435 H0935H0935 H5221H5221 H0853H0853 H0776H0776 H2764H2764
L07 7 Ml 4:6 break care for chief above afflicted care for afflicted above chief lest abide beat common cursed
L08 8 Ml 4:6 złamać dbałość o szef powyżej dotknięty dbałość o dotknięty powyżej szef aby nie przestrzegać bić wspólny przeklęty
L09 9 Ml 4:6 And he shall turn the heart of the fathers unto to the children and the heart of the children unto to their fathers so lest I come and smite the earth with a curse
L10 10 Ml 4:6 I skłoni serce ojców do dla dzieci i serce z dziećmi do ku ich ojcom tak abym nie przyszedł obłożył ziemia klątwą
L11 11 Ml 4:6 ve·he·Shiv lev- a·Vot al- ba·Nim, ve·Lev ba·Nim al- a·vo·Tam; pen- a·Vo ve·hik·kei·Ti et- ha·'A·retz Che·rem.  
L12 12 Ml 4:6 we he sziw lew - a wot al - Ba nim we lew Ba nim al - a wo tam Pen - a wo we hiK Ke ti et - ha a rec He rem
L13 13 Ml 4:6 wühëšîb lëb-´äbôt `al-Bänîm wülëb Bänîm `al-´ábôtäm Pen-´äbô´ wühiKKêtî ´et-hä´äºrec Hëºrem
L14 14 Ml 4:6 1041/1041 591/592 1211/1212 5758/5759 4920/4921 592/592 4921/4921 5759/5759 1212/1212 133/133 2550/2550 500/500 11047/11047 2502/2502 38/38
L15 15 Ml 4:6 And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.
L16 16 Ml 4:6  6 And he shall turn <07725> (08689) the heart <03820> of the fathers <01> to the children <01121>, and the heart <03820> of the children <01121> to their fathers <01>, lest I come <0935> (08799) and smite <05221> (08689) the earth <0776> with a curse <02764>.
Copyright by Cezary Podolski