Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Prz2-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Prz 2:1 Prz 2 Prz 2:1  1 Mój syn <01121>, jeśli ty otrzymywać <03947> (08799) moje słowa <0561> i ukryj <06845> (08799) moje przykazania <04687> z tobą;                                                                                                
L02 2 Prz 2:1 Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania,
L03 3 Prz 2:1 בְּ֭נִי אִם־ תִּקַּ֣ח אֲמָרָ֑י וּ֝מִצְוֹתַ֗י תִּצְפֹּ֥ן אִתָּֽךְ׃
L04 4 Prz 2:1 בְּ֭נִ/י אִם־ תִּקַּ֣ח אֲמָרָ֑/י וּ֝/מִצְוֹתַ֗/י תִּצְפֹּ֥ן אִתָּֽ/ךְ׃
L05 5 Prz 2:1 <Be>•ni im- tik•<Kach> 'a•ma•<Rai>; u•mic•wo•<Tai>, tic•<Pon> 'it•<Tach>.
L06 6 Prz 2:1 H1121H1121 H0518H0518 H3947H3947 H0561H0561 H4687H4687 H6845H6845 H0854H0854
L07 7 Prz 2:1 afflicted lo accept answer commanded reserve against
L08 8 Prz 2:1 dotknięty lo przyjąć odpowiedź przykazał rezerwa przed
L09 9 Prz 2:1 My son if if thou wilt receive my words my commandments and hide within
L10 10 Prz 2:1 Mój syn jeśli jeśli ty otrzymywać moje słowa moje przykazania i ukryć w ciągu
L11 11 Prz 2:1 Be·ni im- tik·Kach 'a·ma·Rai; u·mitz·vo·Tai, titz·Pon 'it·Tach.
L12 12 Prz 2:1 Be ni im - Tiq qaH a ma raj u mic wo taj Tic Pon iT Tach
L13 13 Prz 2:1 Bünî ´im-TiqqaH ´ámäräy ûmicwötay TicPön ´iTTäk
L14 14 Prz 2:1 4234/4921 786/1068 767/964 26/48 155/178 20/29 571/808
L15 15 Prz 2:1 My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
L16 16 Prz 2:1  1 My son <01121>, if thou wilt receive <03947> (08799) my words <0561>, and hide <06845> (08799) my commandments <04687> with thee;
L01 1 Prz 2:2   Prz 2:2  2 Tak, że ty nachylenia <07181> (08687) twoje ucho <0241> do mądrości <02451> i zastosować <05186> (08686) serce twoje <03820> do zrozumienia <08394>;                                                                                              
L02 2 Prz 2:2 ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce,
L03 3 Prz 2:2 לְהַקְשִׁ֣יב לַֽחָכְמָ֣ה אָזְנֶ֑ךָ תַּטֶּ֥ה לִ֝בְּךָ֗ לַתְּבוּנָֽה׃
L04 4 Prz 2:2 לְ/הַקְשִׁ֣יב לַֽ/חָכְמָ֣ה אָזְנֶ֑/ךָ תַּטֶּ֥ה לִ֝בְּ/ךָ֗ לַ/תְּבוּנָֽה׃
L05 5 Prz 2:2 le•hak•<sziw> la•cha•che•<Ma> 'a•ze•<Ne>•cha; tat•<Te> lib•be•cha, lat•te•wu•<Na>.
L06 6 Prz 2:2 H7181H7181 H2451H2451 H0241H0241 H5186H5186 H3820H3820 H8394H8394
L07 7 Prz 2:2 attend skilful hearing afternoon care for fruit
L08 8 Prz 2:2 uczęszczać zręczny przesłuchanie popołudnie dbałość o owoc
L09 9 Prz 2:2 So that thou incline unto wisdom thine ear [and] apply thine heart to understanding
L10 10 Prz 2:2 Tak, że ty nachylenia ku mądrości twoje ucho [I] zastosowanie serce twoje do zrozumienia
L11 11 Prz 2:2 le·hak·Shiv la·cha·che·Mah 'a·ze·Ne·cha; tat·Teh lib·be·cha, lat·te·vu·Nah.
L12 12 Prz 2:2 le haq sziw la Hoch ma oz ne cha Tat te liB Be cha laT Te wu na
L13 13 Prz 2:2 lühaqšîb la|Hokmâ ´ozneºkä Ta††è liBBükä laTTübûnâ
L14 14 Prz 2:2 16/46 66/149 108/186 131/211 295/592 14/41
L15 15 Prz 2:2 So that thou incline thine ear unto wisdom, [and] apply thine heart to understanding;
L16 16 Prz 2:2  2 So that thou incline <07181> (08687) thine ear <0241> unto wisdom <02451>, and apply <05186> (08686) thine heart <03820> to understanding <08394>;
L01 1 Prz 2:3   Prz 2:3  3 Tak, jeśli ty criest <07121> (08799) po znajomości <0998> i] liftest up <05414> (08799) głos twój <06963> do zrozumienia <08394>;                                                                                                
L02 2 Prz 2:3 tak, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę,
L03 3 Prz 2:3 כִּ֤י אִ֣ם לַבִּינָ֣ה תִקְרָ֑א לַ֝תְּבוּנָ֗ה תִּתֵּ֥ן קוֹלֶֽךָ׃
L04 4 Prz 2:3 כִּ֤י אִ֣ם לַ/בִּינָ֣ה תִקְרָ֑א לַ֝/תְּבוּנָ֗ה תִּתֵּ֥ן קוֹלֶֽ/ךָ׃
L05 5 Prz 2:3 ki 'im lab•bi•<Na> tik•<Ra>; lat•te•wu•<Na>, tit•<Ten> ko•<Le>•cha.
L06 6 Prz 2:3 H3588H3588 H0518H0518 H0998H0998 H7121H7121 H8394H8394 H5414H5414 H6963H6963
L07 7 Prz 2:3 inasmuch lo knowledge bewray  fruit add aloud
L08 8 Prz 2:3 ponieważ lo wiedza bewray owoc dodać głośno
L09 9 Prz 2:3 For if after knowledge Yea if thou criest for understanding [and] liftest up thy voice
L10 10 Prz 2:3 Dla jeśli po znajomości Tak jeśli ty criest dla zrozumienia [I] liftest górę twój głos
L11 11 Prz 2:3 ki 'im lab·bi·Nah tik·Ra; lat·te·vu·Nah, tit·Ten ko·Le·cha.
L12 12 Prz 2:3 Ki im laB Bi na tiq ra laT Te wu na TiT Ten qo le cha
L13 13 Prz 2:3 ´ìm laBBînâ tiqrä´ laTTübûnâ TiTTën qôleºkä
L14 14 Prz 2:3 2982/4478 787/1068 16/38 501/731 15/41 1459/2007 305/507
L15 15 Prz 2:3 Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding;
L16 16 Prz 2:3  3 Yea, if thou criest <07121> (08799) after knowledge <0998>, and] liftest up <05414> (08799) thy voice <06963> for understanding <08394>;
L01 1 Prz 2:4   Prz 2:4  4 Jeśli ty pragniesz <01245> (08762) jej jak srebra <03701> i searchest <02664> (08799) dla niej, jako o skarby ukrył <04301>;                                                                                                  
L02 2 Prz 2:4 jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów -
L03 3 Prz 2:4 אִם־ תְּבַקְשֶׁ֥נָּה כַכָּ֑סֶף וְֽכַמַּטְמוֹנִ֥ים תַּחְפְּשֶֽׂנָּה׃
L04 4 Prz 2:4 אִם־ תְּבַקְשֶׁ֥/נָּה כַ/כָּ֑סֶף וְֽ/כַ/מַּטְמוֹנִ֥ים תַּחְפְּשֶֽׂ/נָּה׃
L05 5 Prz 2:4 im- te•wak•<szen>•na chak•<Ka>•sef; we•cham•mat•mo•<Nim> tach•pe•<Sen>•na.
L06 6 Prz 2:4 H0518H0518 H1245H1245 H3701H3701 H4301H4301 H2664H2664
L07 7 Prz 2:4 lo ask money hidden riches change
L08 8 Prz 2:4 lo zapytać pieniądze ukryte bogactwa zmiana
L09 9 Prz 2:4 If If thou seekest her as silver for her as [for] hid treasures and searchest
L10 10 Prz 2:4 Jeśli Jeśli ty pragniesz jej jak srebra dla niej [dla] skarby ukrył i searchest
L11 11 Prz 2:4 im- te·vak·Shen·nah chak·Ka·sef; ve·cham·mat·mo·Nim tach·pe·Sen·nah.
L12 12 Prz 2:4 im - Te waq szen na chaK Ka sef we cham mat mo nim TaH Pe sen na  
L13 13 Prz 2:4 ´im-Tübaqšeºnnâ kaKKäºsep wü|kamma†mônîm TaHPüSeºnnâ  
L14 14 Prz 2:4 788/1068 133/225 317/403 3/5 17/23
L15 15 Prz 2:4 If thou seekest her as silver, and searchest for her as [for] hid treasures;
L16 16 Prz 2:4  4 If thou seekest <01245> (08762) her as silver <03701>, and searchest <02664> (08799) for her as for hid treasures <04301>;
L01 1 Prz 2:5   Prz 2:5  5 Wtedy będziesz ty rozumiesz <0995> (08799) strach <03374> Pana <03068> i znaleźć <04672> (08799) wiedza <01847> Boże <0430>.                                                                                                
L02 2 Prz 2:5 to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga.
L03 3 Prz 2:5 אָ֗ז תָּ֭בִין יִרְאַ֣ת יְהוָ֑ה וְדַ֖עַת אֱלֹהִ֣ים תִּמְצָֽא׃
L04 4 Prz 2:5 אָ֗ז תָּ֭בִין יִרְאַ֣ת יְהוָ֑ה וְ/דַ֖עַת אֱלֹהִ֣ים תִּמְצָֽא׃
L05 5 Prz 2:5 '<Az>, <Ta>•win jir•'<At> <jah>•we; we•<Da>•'at E•lo•<Him> tim•<ca>.
L06 6 Prz 2:5 H0227H0227 H0995H0995 H3374H3374 H3068H3068 H1847H1847 H0430H0430 H4672H4672
L07 7 Prz 2:5 beginning attend dreadful Jehovah cunning angels be able
L08 8 Prz 2:5 początek uczęszczać straszny Jahwe przebiegłość anioły móc
L09 9 Prz 2:5 Then Then shalt thou understand the fear of the LORD the knowledge of God and find
L10 10 Prz 2:5 Następnie Wtedy będziesz ty rozumiesz strach Pana wiedza Boga i znaleźć
L11 11 Prz 2:5 'Az, Ta·vin yir·'At Yah·weh; ve·Da·'at E·lo·Him tim·Tza.
L12 12 Prz 2:5 az Ta win ji rat jhwh(a do naj) we da at e lo him Tim ca
L13 13 Prz 2:5 ´äz Täbîn yir´at yhwh(´ädönäy) wüdaº`at ´élöhîm Timcä´
L14 14 Prz 2:5 104/141 85/168 22/41 4377/6220 32/95 2148/2597 334/453
L15 15 Prz 2:5 Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
L16 16 Prz 2:5  5 Then shalt thou understand <0995> (08799) the fear <03374> of the LORD <03068>, and find <04672> (08799) the knowledge <01847> of God <0430>.
L01 1 Prz 2:6   Prz 2:6  6 Bo Pan <03068> <05414 daje> (08799) mądrość <02451>: z jego ust <06310> wiedza przychodzi <01847> i zrozumienie <08394>.                                                                                                
L02 2 Prz 2:6 Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego - wiedza, roztropność:
L03 3 Prz 2:6 כִּֽי־ יְ֭הוָה יִתֵּ֣ן חָכְמָ֑ה מִ֝פִּ֗יו דַּ֣עַת וּתְבוּנָֽה׃
L04 4 Prz 2:6 כִּֽי־ יְ֭הוָה יִתֵּ֣ן חָכְמָ֑ה מִ֝/פִּ֗י/ו דַּ֣עַת וּ/תְבוּנָֽה׃
L05 5 Prz 2:6 ki- <jah>•we jit•<Ten> choch•ma mip•<Piw>, <Da>•'at u•te•wu•<Na>.
L06 6 Prz 2:6 H3588H3588 H3068H3068 H5414H5414 H2451H2451 H6310H6310 H1847H1847 H8394H8394
L07 7 Prz 2:6 inasmuch Jehovah add skilful according cunning fruit
L08 8 Prz 2:6 ponieważ Jahwe dodać zręczny zgodnie przebiegłość owoc
L09 9 Prz 2:6 For For the LORD giveth wisdom out of his mouth [cometh] knowledge and understanding
L10 10 Prz 2:6 Dla Dla Pana daje mądrość z jego ust [Przychodzi] wiedza i zrozumienie
L11 11 Prz 2:6 ki- Yah·weh yit·Ten choch·mah mip·Piv, Da·'at u·te·vu·Nah.
L12 12 Prz 2:6 Ki - jhwh(a do naj) jiT Ten Hoch ma miP Piw Da at u te wu na
L13 13 Prz 2:6 Kî|-yhwh(´ädönäy) yiTTën Hokmâ miPPîw Daº`at ûtübûnâ
L14 14 Prz 2:6 2983/4478 4378/6220 1460/2007 67/149 332/497 33/95 16/41
L15 15 Prz 2:6 For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding.
L16 16 Prz 2:6  6 For the LORD <03068> giveth <05414> (08799) wisdom <02451>: out of his mouth <06310> cometh knowledge <01847> and understanding <08394>.
L01 1 Prz 2:7   Prz 2:7  7 On layeth up <06845> (08799) pkt 08675) <06845> (08804) mądrość dźwięk <08454> dla sprawiedliwego <03477>: jest puklerzem <04043> im, że chodzić <01980> (08802) <uczciwie 08537>.                                                                                            
L02 2 Prz 2:7 dla prawych On chowa swą pomoc, On - tarczą żyjącym uczciwie.
L03 3 Prz 2:7 [וְצָפַן כ] (יִצְפֹּ֣ן ק) לַ֭יְשָׁרִים תּוּשִׁיָּ֑ה מָ֝גֵ֗ן לְהֹ֣לְכֵי תֹֽם׃
L04 4 Prz 2:7 ו/צפן יִצְפֹּ֣ן לַ֭/יְשָׁרִים תּוּשִׁיָּ֑ה מָ֝גֵ֗ן לְ/הֹ֣לְכֵי תֹֽם׃
L05 5 Prz 2:7 [we•ca•fan ch] (jic•<Pon> k) <Laj>•sza•rim tu•szi•<jah>; ma•<Gen>, le•<Ho>•le•che <Tom>.
L06 6 Prz 2:7 H3477H3477 H8454H8454 H4043H4043 H1980H1980 H8537H8537
L07 7 Prz 2:7 reserve convenient foreigner armed along full
L08 8 Prz 2:7 rezerwa wygodny cudzoziemiec uzbrojony wzdłuż pełny
L09 9 Prz 2:7 reserve for the righteous sound wisdom [he is] a buckler to them that walk uprightly
L10 10 Prz 2:7 rezerwa dla sprawiedliwych mądrość dźwięk [On] puklerz im, że spacer uczciwie
L11 11 Prz 2:7 [ve·tza·fan ch] (yitz·Pon k) Lay·sha·rim tu·shi·Yah; ma·Gen, le·Ho·le·chei Tom.
L12 12 Prz 2:7 (we ca fan) [jic Pon] laj sza rim Tu szij ja ma gen le hol che tom
L13 13 Prz 2:7 (wücäpan) [yicPön] layšärîm Tûšiyyâ mägën lühöºlkê töm
L14 14 Prz 2:7 2/2 81/120 6/11 47/63 1140/1542 17/24
L15 15 Prz 2:7 He layeth up sound wisdom for the righteous: [he is] a buckler to them that walk uprightly.
L16 16 Prz 2:7  7 He layeth up <06845> (08799) (08675) <06845> (08804) sound wisdom <08454> for the righteous <03477>: he is a buckler <04043> to them that walk <01980> (08802) uprightly <08537>.
L01 1 Prz 2:8   Prz 2:8  8 On strzeże <05341> (08800) ścieżki <0734> z wyroku <04941> i Strzeże <08104> (08799) sposób <01870> Jego świętych <02623>.                                                                                                
L02 2 Prz 2:8 On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych.
L03 3 Prz 2:8 לִ֭נְצֹר אָרְח֣וֹת מִשְׁפָּ֑ט וְדֶ֖רֶךְ [חֲסִידֹו כ] (חֲסִידָ֣יו ק) יִשְׁמֹֽר׃
L04 4 Prz 2:8 לִ֭/נְצֹר אָרְח֣וֹת מִשְׁפָּ֑ט וְ/דֶ֖רֶךְ חסיד/ו חֲסִידָ֣י/ו יִשְׁמֹֽר׃
L05 5 Prz 2:8 <Lin>•cor a•re•<Chot> misz•<Pat>; we•<De>•rech [cha•si•dow ch] (cha•si•<Daw> k) jisz•<Mor>.
L06 6 Prz 2:8 H5341H5341 H0734H0734 H4941H4941 H1870H1870 H8104H8104
L07 7 Prz 2:8 besieged manner adversary along godly  beward
L08 8 Prz 2:8 oblegany sposób przeciwnik wzdłuż pobożny beward
L09 9 Prz 2:8 He keepeth the paths of judgment the way godly  and preserveth
L10 10 Prz 2:8 On strzeże ścieżki z wyroku sposób pobożny i Strzeże
L11 11 Prz 2:8 Lin·tzor a·re·Chot mish·Pat; ve·De·rech [cha·si·dov ch] (cha·si·Dav k) yish·Mor.
L12 12 Prz 2:8 lin cor or Hot misz Pat we de rech (Ha si do) [Ha si daw] jisz mor
L13 13 Prz 2:8 lincör ´orHôt mišPä† wüdeºrek (Hásîdô) [Hásîdäyw] yišmör
L14 14 Prz 2:8 32/61 32/58 248/419 384/700 2/2 361/468
L15 15 Prz 2:8 He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
L16 16 Prz 2:8  8 He keepeth <05341> (08800) the paths <0734> of judgment <04941>, and preserveth <08104> (08799) the way <01870> of his saints <02623>.
L01 1 Prz 2:9   Prz 2:9  9 Wtedy będziesz ty rozumiesz <0995> (08799) sprawiedliwość <06664>, a wyrok <04941> i equity <04339>, tak, każdy dobry <02896> path <04570>.                                                                                                
L02 2 Prz 2:9 Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność - i każdą dobrą ścieżkę,
L03 3 Prz 2:9 אָ֗ז תָּ֭בִין צֶ֣דֶק וּמִשְׁפָּ֑ט וּ֝מֵישָׁרִ֗ים כָּל־ מַעְגַּל־ טֽוֹב׃
L04 4 Prz 2:9 אָ֗ז תָּ֭בִין צֶ֣דֶק וּ/מִשְׁפָּ֑ט וּ֝/מֵישָׁרִ֗ים כָּל־ מַעְגַּל־ טֽוֹב׃
L05 5 Prz 2:9 '<Az>, <Ta>•win <ce>•dek u•misz•<Pat>; u•me•sza•<Rim>, kol- ma'•gal- <Tow>.
L06 6 Prz 2:9 H0227H0227 H0995H0995 H6664H6664 H4941H4941 H4339H4339 H3605H3605 H4570H4570 H2896H2896
L07 7 Prz 2:9 beginning attend prosperity adversary agreement all manner going beautiful
L08 8 Prz 2:9 początek uczęszczać dobrobyt przeciwnik umowa wszelkiego rodzaju będzie piękny
L09 9 Prz 2:9 Then Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity every path [yea] every good
L10 10 Prz 2:9 Następnie Wtedy będziesz ty rozumiesz sprawiedliwość i wyrok i sprawiedliwość każdy ścieżka [Tak] każdy dobry
L11 11 Prz 2:9 'Az, Ta·vin Tze·dek u·mish·Pat; u·mei·sha·Rim, kol- ma'·gal- Tov.
L12 12 Prz 2:9 az Ta win ce deq u misz Pat u me sza rim Kol - ma Gal - tow    
L13 13 Prz 2:9 ´äz Täbîn ceºdeq ûmišPä† ûmêšärîm Kol-ma`Gal-†ôb    
L14 14 Prz 2:9 105/141 86/168 70/118 249/419 10/19 3927/5415 8/16 353/561
L15 15 Prz 2:9 Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; [yea], every good path.
L16 16 Prz 2:9  9 Then shalt thou understand <0995> (08799) righteousness <06664>, and judgment <04941>, and equity <04339>; yea, every good <02896> path <04570>.
L01 1 Prz 2:10   Prz 2:10  10 Kiedy mądrość <02451> entereth <0935> (08799) w swoim sercu <03820>, a wiedza <01847> jest przyjemne <05276> (08799) do duszy swego <05315>;                                                                                              
L02 2 Prz 2:10 gdyż mądrość zagości w twym sercu, wiedza ucieszy twą duszę.
L03 3 Prz 2:10 כִּֽי־ תָב֣וֹא חָכְמָ֣ה בְלִבֶּ֑ךָ וְ֝דַ֗עַת לְֽנַפְשְׁךָ֥ יִנְעָֽם׃
L04 4 Prz 2:10 כִּֽי־ תָב֣וֹא חָכְמָ֣ה בְ/לִבֶּ֑/ךָ וְ֝/דַ֗עַת לְֽ/נַפְשְׁ/ךָ֥ יִנְעָֽם׃
L05 5 Prz 2:10 ki- ta•<wo> choch•ma we•lib•<Be>•cha; we•<Da>•'at, le•naf•sze•<Cha> jin•'<Am>.
L06 6 Prz 2:10 H3588H3588 H0935H0935 H2451H2451 H3820H3820 H1847H1847 H5315H5315 H5276H5276
L07 7 Prz 2:10 inasmuch abide skilful care for cunning any pass in beauty
L08 8 Prz 2:10 ponieważ przestrzegać zręczny dbałość o przebiegłość każdy przechodzi w pięknie
L09 9 Prz 2:10 for entereth When wisdom into thine heart and knowledge unto thy soul is pleasant
L10 10 Prz 2:10 dla entereth Kiedy mądrość w twym sercu i wiedza twej duszy jest przyjemne
L11 11 Prz 2:10 ki- ta·Vo choch·mah ve·lib·Be·cha; ve·Da·'at, le·naf·she·Cha yin·'Am.
L12 12 Prz 2:10 Ki - ta wo Hoch ma we liB Be cha we da at le naf sze cha ji nam
L13 13 Prz 2:10 Kî|-täbô´ Hokmâ büliBBeºkä wüdaº`at lü|napšükä yin`äm
L14 14 Prz 2:10 2984/4478 1822/2550 68/149 296/592 34/95 516/751 4/8
L15 15 Prz 2:10 When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
L16 16 Prz 2:10  10 When wisdom <02451> entereth <0935> (08799) into thine heart <03820>, and knowledge <01847> is pleasant <05276> (08799) unto thy soul <05315>;
L01 1 Prz 2:11   Prz 2:11  11 Dyskrecja <04209> zachowują <08104> (08799) cię, zrozumienie <08394> zachowuje <05341> (08799) ciebie:                                                                                                  
L02 2 Prz 2:11 Rozwaga pilnować cię będzie, roztropność na straży twej stanie.
L03 3 Prz 2:11 מְ֭זִמָּה תִּשְׁמֹ֥ר עָלֶ֗יךָ תְּבוּנָ֥ה תִנְצְרֶֽכָּה׃
L04 4 Prz 2:11 מְ֭זִמָּה תִּשְׁמֹ֥ר עָלֶ֗י/ךָ תְּבוּנָ֥ה תִנְצְרֶֽ/כָּה׃
L05 5 Prz 2:11 <Me>•zim•ma tisz•<Mor> 'a•<Le>•cha, te•wu•<Na> tin•ce•<Rek>•ka.
L06 6 Prz 2:11 H4209H4209 H8104H8104 H5921H5921 H8394H8394 H5341H5341
L07 7 Prz 2:11 device beward above fruit besieged
L08 8 Prz 2:11 urządzenie beward powyżej owoc oblegany
L09 9 Prz 2:11 Discretion shall preserve and thee understanding shall keep
L10 10 Prz 2:11 Dyskrecja zobowiązany jest do zachowania i zrozumienie ciebie prowadzi
L11 11 Prz 2:11 Me·zim·mah tish·Mor 'a·Lei·cha, te·vu·Nah tin·tze·Rek·kah.
L12 12 Prz 2:11 me zim ma Tisz mor a le cha Te wu na tin ce reK Ka
L13 13 Prz 2:11 müzimmâ Tišmör `älʺkä Tübûnâ tincüreºKKâ
L14 14 Prz 2:11 9/19 362/468 3888/5759 17/41 33/61
L15 15 Prz 2:11 Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
L16 16 Prz 2:11  11 Discretion <04209> shall preserve <08104> (08799) thee, understanding <08394> shall keep <05341> (08799) thee:
L01 1 Prz 2:12   Prz 2:12  12 Aby zapewnić <05337> (08687) cię z drogi <01870> w złym <07451> człowieka od człowieka <0376>, który przemawia <01696> (08764) uzyskany rzeczy <08419>;                                                                                              
L02 2 Prz 2:12 Ustrzeże cię od drogi występku, od ludzi mówiących przewrotnie,
L03 3 Prz 2:12 לְ֭הַצִּ֣ילְךָ מִדֶּ֣רֶךְ רָ֑ע מֵ֝אִ֗ישׁ מְדַבֵּ֥ר תַּהְפֻּכֽוֹת׃
L04 4 Prz 2:12 לְ֭/הַצִּ֣ילְ/ךָ מִ/דֶּ֣רֶךְ רָ֑ע מֵ֝/אִ֗ישׁ מְדַבֵּ֥ר תַּהְפֻּכֽוֹת׃
L05 5 Prz 2:12 le•hac•<ci>•le•cha mid•<De>•rech <Ra>'; me•'<Isz>, me•dab•<Ber> tah•pu•<Chot>.
L06 6 Prz 2:12 H5337H5337 H1870H1870 H7451H7451 H0376H0376 H1696H1696 H8419H8419
L07 7 Prz 2:12 snatch away along adversity great answer procession
L08 8 Prz 2:12 wytrącać wzdłuż przeciwność losu wielki odpowiedź procesja
L09 9 Prz 2:12 To deliver thee from the way of the evil [man] from the man that speaketh froward things
L10 10 Prz 2:12 Aby dostarczyć ci od sposobu z zło [Man] od człowieka że przemawia rzeczy uzyskany
L11 11 Prz 2:12 le·hatz·Tzi·le·cha mid·De·rech Ra'; me·'Ish, me·dab·Ber tah·pu·Chot.
L12 12 Prz 2:12 le hac cil cha miD De rech ra me isz me daB Ber Tah Pu chot
L13 13 Prz 2:12 lühaccîºlkä miDDeºrek rä` më´îš müdaBBër TahPùkôt
L14 14 Prz 2:12 137/213 385/700 352/665 1538/2004 838/1142 2/10
L15 15 Prz 2:12 To deliver thee from the way of the evil [man], from the man that speaketh froward things;
L16 16 Prz 2:12  12 To deliver <05337> (08687) thee from the way <01870> of the evil <07451> man, from the man <0376> that speaketh <01696> (08764) froward things <08419>;
L01 1 Prz 2:13   Prz 2:13  13 Kto opuścić <05800> (08802) ścieżki <0734> prostolinijności <03476>, chodzić <03212> (08800) w sposób <01870> ciemności <02822>;                                                                                                
L02 2 Prz 2:13 co opuścili ścieżki prawości, by chodzić mrocznymi drogami -
L03 3 Prz 2:13 הַ֭עֹ֣זְבִים אָרְח֣וֹת יֹ֑שֶׁר לָ֝לֶ֗כֶת בְּדַרְכֵי־ חֹֽשֶׁךְ׃
L04 4 Prz 2:13 הַ֭/עֹ֣זְבִים אָרְח֣וֹת יֹ֑שֶׁר לָ֝/לֶ֗כֶת בְּ/דַרְכֵי־ חֹֽשֶׁךְ׃
L05 5 Prz 2:13 ha•'<O>•ze•wim a•re•<Chot> <jo>•szer; la•<Le>•chet, be•dar•che- <Cho>•szech.
L06 6 Prz 2:13 H5800H5800 H0734H0734 H3476H3476 H1980H1980 H1870H1870 H2822H2822
L07 7 Prz 2:13 commit self manner equity along along dark
L08 8 Prz 2:13 popełnić siebie sposób sprawiedliwość wzdłuż wzdłuż ciemny
L09 9 Prz 2:13 Who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness
L10 10 Prz 2:13 Którzy opuszczają ścieżki prostolinijności chodzić w sposób z ciemności
L11 11 Prz 2:13 ha·'O·ze·vim a·re·Chot Yo·sher; la·Le·chet, be·dar·chei- Cho·shech.
L12 12 Prz 2:13 ha oz wim or Hot jo szer la le chet Be dar che - Ho szech  
L13 13 Prz 2:13 ha`öºzbîm ´orHôt yöºšer läleºket Büdarkê-Höºšek  
L14 14 Prz 2:13 144/211 33/58 9/14 1141/1542 386/700 49/80
L15 15 Prz 2:13 Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
L16 16 Prz 2:13  13 Who leave <05800> (08802) the paths <0734> of uprightness <03476>, to walk <03212> (08800) in the ways <01870> of darkness <02822>;
L01 1 Prz 2:14   Prz 2:14  14 Kto radować <08056> zrobić <06213> (08800) zło <07451> i radość <01523> (08799) w frowardness <08419> niegodziwego <07451>;                                                                                                
L02 2 Prz 2:14 radością ich czynić nieprawość, ze zła, przewrotności się cieszą,
L03 3 Prz 2:14 הַ֭שְּׂמֵחִים לַעֲשׂ֥וֹת רָ֑ע יָ֝גִ֗ילוּ בְּֽתַהְפֻּכ֥וֹת רָֽע׃
L04 4 Prz 2:14 הַ֭/שְּׂמֵחִים לַ/עֲשׂ֥וֹת רָ֑ע יָ֝גִ֗ילוּ בְּֽ/תַהְפֻּכ֥וֹת רָֽע׃
L05 5 Prz 2:14 <Has>•se•me•chim la•'a•<Sot> <Ra>'; ja•<Gi>•lu, be•tah•pu•<Chot> <Ra>'.
L06 6 Prz 2:14 H8056H8056 H6213H6213 H7451H7451 H1523H1523 H8419H8419 H7451H7451
L07 7 Prz 2:14 glad accomplish adversity be glad procession adversity
L08 8 Prz 2:14 zadowolony zrealizować przeciwność losu Chętnie procesja przeciwność losu
L09 9 Prz 2:14 Who rejoice to do evil [and] delight in the frowardness of the wicked
L10 10 Prz 2:14 Kto cieszy zrobić zło [I] rozkosz w frowardness występnych
L11 11 Prz 2:14 Has·se·me·chim la·'a·Sot Ra'; ya·Gi·lu, be·tah·pu·Chot Ra'.
L12 12 Prz 2:14 has se me Him la a sot ra ja gi lu Be tah Pu chot ra
L13 13 Prz 2:14 haSSümëHîm la`áSôt rä` yägîºlû Bü|tahPùkôt rä`
L14 14 Prz 2:14 16/27 1973/2617 353/665 21/43 3/10 354/665
L15 15 Prz 2:14 Who rejoice to do evil, [and] delight in the frowardness of the wicked;
L16 16 Prz 2:14  14 Who rejoice <08056> to do <06213> (08800) evil <07451>, and delight <01523> (08799) in the frowardness <08419> of the wicked <07451>;
L01 1 Prz 2:15   Prz 2:15  15 Czyj sposoby <0734> są krzywe <06141>, a oni uzyskany <03868> (08737) w ich ścieżkach <04570>:                                                                                                  
L02 2 Prz 2:15 bo drogi ich pełne są fałszu i błądzą po swoich ścieżkach.
L03 3 Prz 2:15 אֲשֶׁ֣ר אָרְחֹתֵיהֶ֣ם עִקְּשִׁ֑ים וּ֝נְלוֹזִ֗ים בְּמַעְגְּלוֹתָֽם׃
L04 4 Prz 2:15 אֲשֶׁ֣ר אָרְחֹתֵי/הֶ֣ם עִקְּשִׁ֑ים וּ֝/נְלוֹזִ֗ים בְּ/מַעְגְּלוֹתָֽ/ם׃
L05 5 Prz 2:15 'a•<szer> 'a•re•cho•te•<Hem> 'ik•ke•<szim>; u•ne•lo•<Zim>, be•ma'•ge•lo•<Tam>.
L06 6 Prz 2:15 H0834H0834 H0734H0734 H6141H6141 H3868H3868 H4570H4570
L07 7 Prz 2:15 after manner crooked depart going
L08 8 Prz 2:15 po sposób krzywy odstąpić będzie
L09 9 Prz 2:15 Whose Whose ways [are] crooked and [they] froward in their paths
L10 10 Prz 2:15 Którego Którego drogi [Są] krzywe i [oni] uzyskany w ich drodze
L11 11 Prz 2:15 'a·Sher 'a·re·cho·tei·Hem 'ik·ke·Shim; u·ne·lo·Zim, be·ma'·ge·lo·Tam.
L12 12 Prz 2:15 a szer or Ho te hem iq qe szim u ne lo zim Be ma Ge lo tam
L13 13 Prz 2:15 ´ášer ´orHötêhem `iqqüšîm ûnülôzîm Büma`Gülôtäm
L14 14 Prz 2:15 4222/5499 34/58 5/11 1/6 9/16
L15 15 Prz 2:15 Whose ways [are] crooked, and [they] froward in their paths:
L16 16 Prz 2:15  15 Whose ways <0734> are crooked <06141>, and they froward <03868> (08737) in their paths <04570>:
L01 1 Prz 2:16   Prz 2:16  16 Aby zapewnić <05337> (08687) cię z dziwnym <02114> (08801) kobiety <0802>, nawet od nieznajomego <05237>, które flattereth <02505> (08689) z jej słów <0561>;                                                                                              
L02 2 Prz 2:16 Aby cię ustrzec przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką,
L03 3 Prz 2:16 לְ֭הַצִּ֣ילְךָ מֵאִשָּׁ֣ה זָרָ֑ה מִ֝נָּכְרִיָּ֗ה אֲמָרֶ֥יהָ הֶחֱלִֽיקָה׃
L04 4 Prz 2:16 לְ֭/הַצִּ֣ילְ/ךָ מֵ/אִשָּׁ֣ה זָרָ֑ה מִ֝/נָּכְרִיָּ֗ה אֲמָרֶ֥י/הָ הֶחֱלִֽיקָה׃
L05 5 Prz 2:16 le•hac•<ci>•le•cha me•'isz•<sza> za•<Ra>; min•na•che•ri•<jah>, 'a•ma•<Re>•ha he•che•<Li>•ka.
L06 6 Prz 2:16 H5337H5337 H0802H0802 H2114H2114 H5237H5237 H0561H0561 H2505H2505
L07 7 Prz 2:16 snatch away ess another alien answer deal
L08 8 Prz 2:16 wytrącać es inny obcy odpowiedź radzić sobie
L09 9 Prz 2:16 To deliver woman thee from the strange [even] from the stranger with her words [which] flattereth
L10 10 Prz 2:16 Aby dostarczyć kobieta ci z dziwnym [Nawet] z nieznajomym z jej słów [Które] flattereth
L11 11 Prz 2:16 le·hatz·Tzi·le·cha me·'ish·Shah za·Rah; min·na·che·ri·Yah, 'a·ma·Rei·ha he·che·Li·kah.
L12 12 Prz 2:16 le hac cil cha me isz sza za ra min noch rij ja a ma re ha he He li qa
L13 13 Prz 2:16 lühaccîºlkä më´iššâ zärâ minnokriyyâ ´ámärʺhä heHélîºqâ
L14 14 Prz 2:16 138/213 655/781 32/77 30/45 27/48 43/65
L15 15 Prz 2:16 To deliver thee from the strange woman, [even] from the stranger [which] flattereth with her words;
L16 16 Prz 2:16  16 To deliver <05337> (08687) thee from the strange <02114> (08801) woman <0802>, even from the stranger <05237> which flattereth <02505> (08689) with her words <0561>;
L01 1 Prz 2:17   Prz 2:17  17 Która porzuca <05800> (08802) przewodnik <0441> z młodości <05271> i forgetteth <07911> (08804) przymierze <01285> z jej Bogiem <0430>.                                                                                                
L02 2 Prz 2:17 co przyjaciela młodości rzuciła, Bożego przymierza niepomna.
L03 3 Prz 2:17 הַ֭עֹזֶבֶת אַלּ֣וּף נְעוּרֶ֑יהָ וְאֶת־ בְּרִ֖ית אֱלֹהֶ֣יהָ שָׁכֵֽחָה׃
L04 4 Prz 2:17 הַ֭/עֹזֶבֶת אַלּ֣וּף נְעוּרֶ֑י/הָ וְ/אֶת־ בְּרִ֖ית אֱלֹהֶ֣י/הָ שָׁכֵֽחָה׃
L05 5 Prz 2:17 <Ha>•'o•ze•wet 'al•<Luf> ne•'u•<Re>•ha; we•'<Et> be•<Rit> 'e•lo•<He>•ha sza•<Che>•cha.
L06 6 Prz 2:17 H5800H5800 H0441H0441 H5271H5271 H0853H0853 H1285H1285 H0430H0430 H7911H7911
L07 7 Prz 2:17 commit self captain childhood confederacy angels cause to forget 
L08 8 Prz 2:17 popełnić siebie kapitan dzieciństwo konfederacja anioły spowodować zapomnieć
L09 9 Prz 2:17 Which forsaketh the guide of her youth the covenant of her God and forgetteth
L10 10 Prz 2:17 Który porzuca Przewodnik z młodości przymierze Jej Boga i forgetteth
L11 11 Prz 2:17 Ha·'o·ze·vet 'al·Luf ne·'u·Rei·ha; ve·'Et be·Rit 'e·lo·Hei·ha sha·Che·chah.
L12 12 Prz 2:17 ha o ze wet al luf ne u re ha we et - Be rit e lo he ha sza che Ha  
L13 13 Prz 2:17 ha`özebet ´allûp nü`ûrʺhä wü´et-Bürît ´élöhʺhä šäkëºHâ  
L14 14 Prz 2:17 145/211 60/69 20/47 8822/11047 208/284 2149/2597 62/103
L15 15 Prz 2:17 Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
L16 16 Prz 2:17  17 Which forsaketh <05800> (08802) the guide <0441> of her youth <05271>, and forgetteth <07911> (08804) the covenant <01285> of her God <0430>.
L01 1 Prz 2:18   Prz 2:18  18 Dla domu <01004> inclineth <07743> (08804) aż do śmierci <04194>, a jej ścieżki <04570> do śmierci <07496>.                                                                                                  
L02 2 Prz 2:18 Już dom jej ku śmierci się chyli, ku cieniom Szeolu jej droga:
L03 3 Prz 2:18 כִּ֤י שָׁ֣חָה אֶל־ מָ֣וֶת בֵּיתָ֑הּ וְאֶל־ רְ֝פָאִ֗ים מַעְגְּלֹתֶֽיהָ׃
L04 4 Prz 2:18 כִּ֤י שָׁ֣חָה אֶל־ מָ֣וֶת בֵּיתָ֑/הּ וְ/אֶל־ רְ֝פָאִ֗ים מַעְגְּלֹתֶֽי/הָ׃
L05 5 Prz 2:18 ki <sza>•cha el- <Ma>•wet be•<Ta>; we•'el- re•fa•'<Im>, ma'•ge•lo•<Te>•ha.
L06 6 Prz 2:18 H3588H3588 H7743H7743 H0413H0413 H4194H4194 H1004H1004 H0413H0413 H7496H7496 H4570H4570
L07 7 Prz 2:18 inasmuch bow down about dead court about dead going
L08 8 Prz 2:18 ponieważ zgnieść o martwy sąd o martwy będzie
L09 9 Prz 2:18 for inclineth to unto death For her house to unto the dead and her paths
L10 10 Prz 2:18 dla inclineth do aż do śmierci Dla domu do do zmarłych i jej ścieżki
L11 11 Prz 2:18 ki Sha·chah el- Ma·vet bei·Tah; ve·'el- re·fa·'Im, ma'·ge·lo·Tei·ha.
L12 12 Prz 2:18 Ki sza Ha el - ma wet Be ta we el - re fa im ma Ge lo te ha    
L13 13 Prz 2:18 šäºHâ ´el-mäºwet Bêtäh wü´el-rüpä´îm ma`Gülötʺhä    
L14 14 Prz 2:18 2985/4478 2/2 3987/5500 98/155 1470/2052 3988/5500 3/8 10/16
L15 15 Prz 2:18 For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
L16 16 Prz 2:18  18 For her house <01004> inclineth <07743> (08804) unto death <04194>, and her paths <04570> unto the dead <07496>.
L01 1 Prz 2:19   Prz 2:19  19 Żaden że go <0935> (08802) aż do jej powrotu ponownie <07725> (08799), nie biorą oni trzymać <05381> (08686) ze ścieżek <0734> życia <02416>.                                                                                                
L02 2 Prz 2:19 każdy, kto idzie do niej, nie wraca, nie odnajdzie ścieżek życia.
L03 3 Prz 2:19 כָּל־ בָּ֭אֶיהָ לֹ֣א יְשׁוּב֑וּן וְלֹֽא־ יַ֝שִּׂ֗יגוּ אָרְח֥וֹת חַיִּֽים׃
L04 4 Prz 2:19 כָּל־ בָּ֭אֶי/הָ לֹ֣א יְשׁוּב֑וּ/ן וְ/לֹֽא־ יַ֝שִּׂ֗יגוּ אָרְח֥וֹת חַיִּֽים׃
L05 5 Prz 2:19 kol- <Ba>•'e•ha lo je•szu•<wun>; we•lo- jas•<Si>•gu, a•re•<Chot> chai•<jim>.
L06 6 Prz 2:19 H3605H3605 H0935H0935 H3808H3808 H7725H7725 H3808H3808 H5381H5381 H0734H0734 H2416H2416
L07 7 Prz 2:19 all manner abide before break before ability manner age
L08 8 Prz 2:19 wszelkiego rodzaju przestrzegać przed złamać przed zdolność sposób wiek
L09 9 Prz 2:19 who None that go Nor unto her return again Nor neither take they hold of the paths of life
L10 10 Prz 2:19 kto Żaden że iść Ani do niej powrócić Ani nie biorą oni posiadać ścieżek z życia
L11 11 Prz 2:19 kol- Ba·'ei·ha lo ye·shu·Vun; ve·lo- yas·Si·gu, a·re·Chot chai·Yim.
L12 12 Prz 2:19 Kol - Ba E ha lo je szu wun we lo - jas si gu or Hot Haj jim
L13 13 Prz 2:19 Kol-Bä´Êhä lö´ yüšûbûn wülö|´-yaSSîºgû ´orHôt Hayyîm
L14 14 Prz 2:19 3928/5415 1823/2550 3257/5164 678/1041 3258/5164 39/50 35/58 323/499
L15 15 Prz 2:19 None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
L16 16 Prz 2:19  19 None that go <0935> (08802) unto her return again <07725> (08799), neither take they hold <05381> (08686) of the paths <0734> of life <02416>.
L01 1 Prz 2:20   Prz 2:20  20 Abyś spacerem mayest <03212> (08799) w sposób <01870> <02896 dobrych> ludzi i zachować <08104> (08799) ścieżki <0734> z prawego <06662>.                                                                                                
L02 2 Prz 2:20 Dlatego będziesz iść drogą prawych, trzymać się ścieżek uczciwych;
L03 3 Prz 2:20 לְמַ֗עַן תֵּ֭לֵךְ בְּדֶ֣רֶךְ טוֹבִ֑ים וְאָרְח֖וֹת צַדִּיקִ֣ים תִּשְׁמֹֽר׃
L04 4 Prz 2:20 לְמַ֗עַן תֵּ֭לֵךְ בְּ/דֶ֣רֶךְ טוֹבִ֑ים וְ/אָרְח֖וֹת צַדִּיקִ֣ים תִּשְׁמֹֽר׃
L05 5 Prz 2:20 le•<Ma>•'an, <Te>•lech be•<De>•rech to•<wim>; we•'a•re•<Chot> cad•di•<Kim> tisz•<Mor>.
L06 6 Prz 2:20 H4616H4616 H1980H1980 H1870H1870 H2896H2896 H0734H0734 H6662H6662 H8104H8104
L07 7 Prz 2:20 because of along along beautiful manner just beward
L08 8 Prz 2:20 z powodu wzdłuż wzdłuż piękny sposób tylko beward
L09 9 Prz 2:20 So will walk in the way of good the paths of the righteous [men] and keep
L10 10 Prz 2:20 Tak będzie chodzić w drodze dobra ścieżki sprawiedliwych [Mężczyźni] i zachować
L11 11 Prz 2:20 le·Ma·'an, Te·lech be·De·rech to·Vim; ve·'a·re·Chot tzad·di·Kim tish·Mor.
L12 12 Prz 2:20 le ma an Te lech Be de rech to wim we or Hot caD Di qim Tisz mor
L13 13 Prz 2:20 lümaº`an Tëlëk Büdeºrek †ôbîm wü´orHôt caDDîqîm Tišmör
L14 14 Prz 2:20 166/272 1142/1542 387/700 354/561 36/58 88/206 363/468
L15 15 Prz 2:20 That thou mayest walk in the way of good [men], and keep the paths of the righteous.
L16 16 Prz 2:20  20 That thou mayest walk <03212> (08799) in the way <01870> of good <02896> men, and keep <08104> (08799) the paths <0734> of the righteous <06662>.
L01 1 Prz 2:21   Prz 2:21  21 Na pionowej <03477> zamieszka <07931> (08799) w ziemi <0776> i doskonały <08549> pozostają <03498> (08735) w nim.                                                                                                  
L02 2 Prz 2:21 gdyż ludzie prawi ziemię posiądą, uczciwi rozmnożą się na niej;
L03 3 Prz 2:21 כִּֽי־ יְשָׁרִ֥ים יִשְׁכְּנוּ־ אָ֑רֶץ וּ֝תְמִימִ֗ים יִוָּ֥תְרוּ בָֽהּ׃
L04 4 Prz 2:21 כִּֽי־ יְשָׁרִ֥ים יִשְׁכְּנוּ־ אָ֑רֶץ וּ֝/תְמִימִ֗ים יִוָּ֥תְרוּ בָֽ/הּ׃
L05 5 Prz 2:21 ki- je•sza•<Rim> jisz•ke•nu- '<A>•rec; u•te•mi•<Mim>, jiw•<wa>•te•ru <wa>.
L06 6 Prz 2:21 H3588H3588 H3477H3477 H7931H7931 H0776H0776 H8549H8549 H3498H3498 H0000
L07 7 Prz 2:21 inasmuch convenient abide common without blemish excel
L08 8 Prz 2:21 ponieważ wygodny przestrzegać wspólny bez skazy excel
L09 9 Prz 2:21 For For the upright shall dwell in the land and the perfect shall remain
L10 10 Prz 2:21 Dla Dla pozycji pionowej zamieszka w ziemi i doskonały pozostają
L11 11 Prz 2:21 ki- ye·sha·Rim yish·ke·nu- 'A·retz; u·te·mi·Mim, yiv·Va·te·ru Vah.
L12 12 Prz 2:21 Ki - je sza rim jisz Ke nu - a rec u te mi mim jiw wat ru wa
L13 13 Prz 2:21 Kî|-yüšärîm yišKünû-´äºrec ûtümîmîm yiwwäºtrû bäh
L14 14 Prz 2:21 2986/4478 82/120 83/127 1635/2502 73/91 83/107 4819/6522
L15 15 Prz 2:21 For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
L16 16 Prz 2:21  21 For the upright <03477> shall dwell <07931> (08799) in the land <0776>, and the perfect <08549> shall remain <03498> (08735) in it.
L01 1 Prz 2:22   Prz 2:22  22 Lecz bezbożni <07563> zostanie odcięty <03772> (08735) z ziemi <0776> i przestępców <0898> (08802) powinny być zakorzenione <05255> (08799) z nim.                                                                                              
L02 2 Prz 2:22 nieprawych wygładzą z ziemi, z korzeniami wyrwie się przewrotnych.
L03 3 Prz 2:22 וּ֭רְשָׁעִים מֵאֶ֣רֶץ יִכָּרֵ֑תוּ וּ֝בוֹגְדִ֗ים יִסְּח֥וּ מִמֶּֽנָּה׃ פ
L04 4 Prz 2:22 וּ֭/רְשָׁעִים מֵ/אֶ֣רֶץ יִכָּרֵ֑תוּ וּ֝/בוֹגְדִ֗ים יִסְּח֥וּ מִמֶּֽ/נָּה׃ פ
L05 5 Prz 2:22 <U>•re•sza•'im me•'<E>•rec jik•ka•<Re>•tu; u•<wog><Dim>, jis•se•<Chu> mi•<Men>•na. <Pe>
L06 6 Prz 2:22 H7563H7563 H0776H0776 H3772H3772 H0898H0898 H5255H5255 H4480H4480
L07 7 Prz 2:22 condemned common be chewed deal treacherously destroy above
L08 8 Prz 2:22 skazany wspólny należy żuć czynienia zdradziecko zniszczyć powyżej
L09 9 Prz 2:22 But the wicked from the earth shall be cut off and the transgressors shall be rooted out at
L10 10 Prz 2:22 Ale zły z ziemi winien być wyłączony i przestępców powinny być zakorzenione w
L11 11 Prz 2:22 U·re·sha·'im me·'E·retz yik·ka·Re·tu; u·Vog·Dim, yis·se·Chu mi·Men·nah. Peh
L12 12 Prz 2:22 u re sza im me e rec jiK Ka re tu u wog dim jis se Hu mim men na P
L13 13 Prz 2:22 ûrüšä`îm më´eºrec yiKKärëºtû ûbôgdîm yissüHû mimmeºnnâ P
L14 14 Prz 2:22 125/261 1636/2502 184/288 10/48 3/4 937/1215
L15 15 Prz 2:22 But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
L16 16 Prz 2:22  22 But the wicked <07563> shall be cut off <03772> (08735) from the earth <0776>, and the transgressors <0898> (08802) shall be rooted out <05255> (08799) of it.
Copyright by Cezary Podolski